Sunteți pe pagina 1din 1

ITL-012

ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A PLTITORULUI


DE IMPOZIT PE SPECTACOLE

nregistrat sub nr. .................... din .........


/ ..................20 .....l a compartimentul de
specialitate al autoritilor administraiei
publice locale din raza administrativ-teritorial
a localitii menionate n caseta "B"

str. ......................., nr. ........,


localitatea ....................... judeul ..........

FUNCIONARUL PUBLIC s.s......................


CODUL UNIC DE NREGISTRARE:
Nr. ............. din ........... / 20 .....

DECLARAIE DE IMPUNERE
pentru stabilirea impozitului pe spectacole n cazul activitilor artistice si distractive de videotec si
discotec, datorat n temeiul Legii nr.571/22.12.2003 privind Codul fiscal

C
1

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Se menioneaz cu "X" zilele n care se desfoar spectacolele

B
Subsemnatul ....................................................................................,
identificat prin actul de identitate seria ............, nr. ....................., si codul numeric
personal |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| , declar c la adresa:
str. ............ ..........................., nr. ........., localitatea .........................,
judeul ............, este situat o incint n suprafa de |_|_|_|_| m 2, unde organizez
spectacole de videotec/ discotec, n zilele menionate n caseta "C".
1. Prin semnarea prezentei, am luat cunotin c declararea
necorespunztoare adevrului se pedepsete conform legii penale,
cele declarate fiind corecte si complete.
2. Prezenta declaraie de impunere constituie titlu executoriu.
Impozitul pe
spectacole,
n lei/m2

Semntura
declarantului,
L.S.

Suprafaa incintei, Nr. zilelor


Impozit pe spectacole
Impozitul pe spectacole se
.
menionate cu "X" n datorat, n lei
pltete pn la data de
n m2
caseta "C"
x

15 ..............., 20 .......