Sunteți pe pagina 1din 2

Model 2006 ITL - 007

ROMNIA
Municipiul Husi
Primaria Municipiului Husi
Serviciul VENITURI

Contribuabilul/mputernicit..............................................., CNP............................, B.I./ C.I./ C.I.P. serie...


nr. ................., jude.................. loc............................ cod potal ......... sector....,
str. ....................................................... nr. ....., bloc.... scara... etaj... ap.... tel............................. fax.............................,
adres de e-mail.................................
Contribuabilul..........................................., Codul de identificare fiscal...........................,
jude..................loc............................cod potal.......sector...., str. ............................................ nr. .....,
Codul de identificare fiscal 3602736
Adresa: 1 Decembrie , nr. 9
bloc....scara...etaj...ap....tel.................................fax............................., adres de e-mail .....................................,
Cont IBAN: RO81TREZ6585033XXX000492
tel. 0235-480009 int.113
nregistrat la registrul comerului...................... la nr. ..........................., cont IBAN............................................,
Nr. rol nominal unic
Nr......... ........../data elib ......... ............./200....
deschis la.............................................

Nr. de nregistrare la organul fiscal........../...... 20.....

Declaraie fiscal/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marf cu masa total autorizat de peste 12 tone
n cazul contribuabililor PERSOANE JURIDICE depus pentru dobndire mijloace de transport, modificare, ( se scrie anul)
Subsemnatul n temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare declar c am dobndit prin vnzare-cumprare/achiziionare
prin contract de leasing urmtoarele mijloace de transport marfa cu masa total autorizat de peste 12 tone:
Seciunea I
Nr. crt.

Marca i tipul

Vehicule cu dou axe


1.
2.
3.
4.
Vehicule cu trei axe
1.
2.
3.
4.
Vehicule cu patru axe
1.
2.
3.
4.
Vehicule cu 2+1 axe
1.
2.
5.
4.
Vehicule cu 2+2 axe
1.
2.
3.

Data dobndirii

Forma dobndire

Nr. i data
contract

Masa autorizat

Suspensie" SP/AS

Impozit datorat stabilit de organul


fiscal

Seciunea II
Perioada pentru care se stabilete i termenele
de plat

4.
Vehicule cu 2+3 axe
1.
2.
3.
4.
Vehicule cu 3+2 axe
1.
2.
3.
4.
Vehicule cu 3+3 axe
1.
2.
3.
4.
Seciunea II din tabel se completeaz de organul fiscal. n caz de emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaz n totalitate de organul fiscal
Not: * SP - Vehicule cu sistem de suspensie pneumatic sau echivalent recunoscut
AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie
Contribuabilul ntocmete declaraia n dou exemplare i anexeaz la prezenta un set de copii ale documentelor de Seciunea II din tabelul 2 se completeaz de organul fiscal.
dobndire a dreptului de proprietate, certificate de conformitate cu originalul de ctre organul fiscal.
n caz de emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaz n totalitate de organul fiscal. n conformitate cu
Prin prezenta declar c datele de identificare ale subsemnatului, precum i datele consemnate de mine n seciunea I prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare i a H.G. nr. 44/2004
din tabelul 1, respectiv n seciunea I din tabelul 2 corespund realitii
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i
completrile ulterioare i a O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedur fiscal, cu modificrile i completrile
ulterioare se stabilesc obligaiile de plat fa de bugetul local al
comunei/oraului/municipiului/sectorului..................................: n cuantum de..........................lei (se cumuleaz
Subsemnatul,
creanele fiscale stabilite n tabelele de mai sus).
.............................
Pentru neachitarea impozitului pn la termenele artate mai sus, se vor calcula accesorii pn la data plii.
(numele, prenumele i semntura)
Prezentul titlu de crean devine titlu executoriu n condiiile legii.
L.S. n cazul persoanelor juridice
mpotriva msurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaie, care se depune n termen de 30 zile de la
comunicare, la organul fiscal emitent.
Am primit un exemplar al deciziei de impunere,
Conductorul organului fiscal,
Prenume i nume............................, CNP................................ B.I./C.I.P./C.I. serie ....nr. ........
.................................
(prenume, nume i tampila)
ntocmit azi data........................
Semntura contribuabil ...............
(funcia, pronume i nume)
Data.........../.........../........ sau
Nr. i data confirmrii de primire:.......................