Sunteți pe pagina 1din 26

CALENDARUL SFINŢILOR

De la Wikipedia, enciclopedia liberă


http://ro.wikipedia.org/wiki/Calendarul_sfinţilor
v. şi:
http://ro.wikipedia.org/wiki/Listă_de_zile_onomastice

Calendarul sfinţilor principalelor confesiuni creştine din România oferă, în ordine cronologică,
zilele onomastice.
În acest calendar sunt incluse sărbătorile sfinţilor mari şi ale celor care au fost consideraţi
demni de menţionat - din diferite motive - de autorităţile ecleziastice competente. Nu au fost incluşi, deci,
mulţi alţi sfinţi care au o importanţă locală sau regională şi care se găsesc în alte calendare religioase
naţionale. Este important de ştiut că atunci când Biserica recunoaşte sfinţenia unei persoane atribuie o zi din
an pentru a o comemora în mod special, aceasta fiind - de obicei - ziua morţii, care este de fapt ziua naşterii
pentru Cer. De aceea, într-o singură zi pot fi propuşi pentru comemorare poate chiar zeci de sfinţi; din
raţiuni practice se menţionează în calendarul general numai cei mai importanţi.

Legendă: BOR = Calendarul Bisericii Ortodoxe Române; BRU = Calendarul Bisericii Române Unite (Greco-
Catolică); BRC = Calendarul Bisericii Romano-Catolice; Sf. = sfânt/ă; Ss. = sfinţi; Fer. = fericit/ă; Cuv. =
cuvios/asă; (†) = Zi de sărbătoare; † = decedat/ă

IANUARIE
1 ianuarie
(BOR) Sf. Vasile cel Mare
(BRU) Sf. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareii Capadociei († 379)
(BRC) (†) Sf. Fecioară Maria, Născătoare de Dumnezeu
2 ianuarie
(BOR) Sf. Silvestru, episcopul Romei; Sf. Serafim de Sarov
(BRU) Sf. Silvestru, papă († 335)
(BRC) Sf. Vasile cel Mare, episcop în Cezareea Cappadociei († 379); Sf. Grigore din Nazianz, episcop al
Constantinopolului şi învăţător al Bisericii († 389 sau 390)
3 ianuarie
(BOR) Sf. prooroc Maleahi; Sf. mucenic Gordie
(BRU) Sf. Malahia, profet († 445 î.Hr.); Sf. Gordiu, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Genoveva, fecioară; Sfântul Nume al lui Isus
4 ianuarie
(BOR) Soborul sfinţilor 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul de la Kucumia Siciliei
(BRU) Cei 70 sfinţi apostoli; Sf. Teoctist
(BRC) Fer. Angela din Foligno, călugăriţă
5 ianuarie
(BOR) Sf. mucenici Teopempt şi Teona; Cuv. Sinclitichia
(BRU) Ss. Teopempt şi Teona, martiri († secolul al III-lea); Sf. Sinclitica, cuvioasă († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Telesfor, papă, martir
6 ianuarie
(BOR) (†) Botezul Domnului – Dumnezeiasca Arătare. (Boboteaza)
(BRU) (†) Botezul Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Cristos (Boboteaza)
(BRC) Ss. Gaspar, Melchior şi Baltazar, magi
7 ianuarie
(BOR) Soborul sf. prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
(BRU) Sf. Ioan Botezătorul († secolul I); Sf. Niceta de Remesiana, episcop († 420).
(BRC) Sf. Raymund de Penyafort, preot; Sf. Lucian, preot
8 ianuarie
(BOR) Cuvioşii Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărturisitorul; Cuv. Domnica
(BRU) Sf. Gheorghe din Hozeba, cuvios († secolul al VII-lea); Sf. Domnica, cuvioasă († secolul al V-lea).
(BRC) Sf. Claudiu Apollinariu, episcop
9 ianuarie
(BOR) Sf. mucenic Polieuct; Cuv. Eustratie
(BRU) Sf. Polieuct, martir († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Iulian, martir
10 ianuarie
(BOR) Sf. Grigorie, Episcopul Nisei; Cuv. Dometian; Sf. Cuvios Antipa de la Calapodeşti
(BRU) Sf. Grigore de Nisa, episcop († 394); Sf. Marcian, cuvios († 450); Sf. Domeţian, episcop, cuvios (†
secolul al VI-lea)
(BRC) Sf. Agaton, papă; Sf. Zoe, martiră
11 ianuarie
(BOR) Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie
(BRU) Sf. Teodosiu, cuvios († 529)
(BRC) Sf. Honorata, fecioară; Sf. Teodosie, abate
12 ianuarie
(BOR) Ss. muceniţe Tatiana Diaconiţa şi Eutasia
(BRU) Sf. Tatiana, martiră († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Tatiana, martiră
13 ianuarie
(BOR) Ss. mucenici Ermil si Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe
(BRU) Sf. Ermil şi Sf. Stratonic, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Ilarie de Poitiers, episcop, învăţător al Bisericii
14 ianuarie
(BOR) Cuvioşii părinţi ucişi în Sinai şi Rait
(BRU) Ss. cuvioşi ucişi pe Muntele Sinai şi Raiton († 370)
(BRC) Sf. Felix de Nola, episcop; Sf. Bianca, regină
15 ianuarie
(BOR) Cuvioşii Pavel Tabeul şi Ioan Colibaşul
(BRU) Sf. Pavel Tebanul, cuvios († secolul al IV-lea); Sf. Ioan Colibaşul, cuvios († secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Paul, primul pustnic
16 ianuarie
(BOR) Închinarea cinstitului Lanţ al sf. apostol Petru; Sf. mucenici Pevsip şi cei împreună cu el
(BRU) Cinstirea Lanţului Sf. Petru, apostol
(BRC) Sf. Marcel I, papă; Sf. Priscilla, văduvă
17 ianuarie
(BOR) Cuv. Antonie cel Mare
(BRU) Sf. Antonie cel Mare, cuvios († 356)
(BRC) Sf. Anton, abate
18 ianuarie
(BOR) Sf. Atanasie şi sf. Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei
(BRU) Sf. Atanasiu, arhiepiscop († 373) şi sf. Chiril, arhiepiscop († 445). Începe octava de rugăciune pentru
unirea creştinilor
(BRC) Sf. Prisca, martiră
19 ianuarie
(BOR) Cuvioşii Macarie Egipteanul, Arsenie şi Marcu; Sf. muceniţă Eufrasia
(BRU) Sf. Macariu Egipteanul, cuvios († 390); Sf. Arseniu, arhiepiscop († secolul al IX-lea)
(BRC) Ss. Marius şi Marta, soţi martiri
20 ianuarie
(BOR) Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. mucenici Vas şi Eusebiu
(BRU) Sf. Eutimiu cel Mare, cuvios († 473)
(BRC) Sf. Fabian, papă martir; Sf. Sebastian, martir
21 ianuarie
(BOR) Cuv. Maxim Mărturisitorul; Sf. mucenici Neofit, Evghenie, Valerian, Candid şi Achila
(BRU) Sf. Maxim Mărturisitorul, cuvios († 662); Sf. Neofit, martir († 309)
(BRC) Sf. Agneza, fecioară, martiră
22 ianuarie
(BOR) Sf. apostol Timotei; Sf. mucenic cuviosul Anastasie Persul
(BRU) Sf. Timotei, apostol († secolul I); Sf. Atanasiu Persanul, cuvios, martir († 628)
(BRC) Sf. Vincenţiu, diacon martir
23 ianuarie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Clement al Ancirei şi sf. mucenic Agatanghel
(BRU) Sf. Clemente, episcop şi Sf. Agatanghel, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Emerenţiana, fecioară, martiră; Sf. Ildefons, episcop
24 ianuarie
(BOR) Cuv. Xenia; Sf. mucenici Vavila, Timotei şi Agapie
(BRU) Sf. Xenia, cuvioasă († secolul al V-lea); Sf. Francisc de Sales, episcop († 1622)
(BRC) Sf. Francisc de Sales, episcop, învăţător al Bisericii
25 ianuarie
(BOR) Sf. Grigorie Teologul; Sf. Bretanion, episcopul Tomisului; Cuv. Publie
(BRU) Sf. Grigore Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului († 390). Încheierea octavei de rugăciune pentru
unirea creştinilor
(BRC) Convertirea Sf. Paul, apostol
26 ianuarie
(BOR) Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor Arcadie şi Ioan
(BRU) Sf. Xenofon şi familia, cuvios († secolul al VI-lea)
(BRC) Ss. Timotei şi Tit, episcopi
27 ianuarie
(BOR) Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa
(BRU) Sf. Ioan Gură de Aur, arhiepiscop (aducerea moaştelor sale la Constantinopol, în 438)
(BRC) Sf. Bretanion, episcop de Tomis; Sf. Angela de Merici, fecioară (1470-1540)
28 ianuarie
(BOR) Cuvioşii Efrem Sirul, Paladie şi Iacob
(BRU) Sf. Efrem Sirul, cuvios († 373); Sf. Toma de Aquino, cuvios († 1274).
(BRC) Sf. Toma de Aquino, preot, învăţător al Bisericii
29 ianuarie
(BOR) Aducerea moaştelor sfântului sfinţit mucenic Ignaţie Teoforul
(BRU) Sf. Ignaţiu Teoforul, episcop, martir (aducerea moaştelor sale la Constantinopol, secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Valeriu, episcop
30 ianuarie
(†) (BOR) Ss. Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. sfinţit mucenic Ipolit,
Episcopul Romei
(†) (BRU) Ss. Mari Ierarhi şi Dascăli Vasile cel Mare, Grigore Teologul şi Ioan Gură-de-Aur
(BRC) Sf. Martina, fecioară, martiră; Sf. Olga, fecioară
31 ianuarie
(BOR) Ss. doctori, fără de arginţi, făcători de minuni, Chir şi Ioan; Sf. mucenic Victorin
(BRU) Sf. Ciril şi Sf. Ioan, martiri, medici fără plată († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Ioan Bosco; Sf. Marcela, văduvă

FEBRUARIE
1 februarie
(BOR) Ss. mucenici Trifon, Perpetua şi Felicitas
(BRU) Sf. Trifon, martir († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Veridiana, fecioară
2 februarie
(BOR) (†) Întâmpinarea Domnului; Ss. mucenici Iordan şi Gavriil
(BRU) (†) Întâmpinarea Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Cristos
(BRC) Întâmpinarea Domnului; Sf. Cornel, centurion
3 februarie
(BOR) Sf. şi dreptul Simeon; Sf. proorociţă Ana
(BRU) Sf. şi dreptul Simeon, primitorul de Dumnezeu şi profetesa Ana
(BRC) Sf. Blasiu, episcop, martir; Sf. Oscar, episcop
4 februarie
(BOR) Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. sfinţit mucenic Avramie
(BRU) Sf. Isidor, cuvios († 449)
(BRC) Sf. Andrei Corsini, episcop; Sf. Veronica
5 februarie
(BOR) Ss. muceniţe Agata şi Teodula
(BRU) Sf. Agata, fecioară, martiră († 251)
(BRC) Sf. Agata, fecioară, martiră
6 februarie
(BOR) Sf. Vucol, episcopul Smirnei; Ss. mucenici Iulian, Fausta şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare
(BRU) Sf. Bucol, episcop († secolul al II-lea)
(BRC) Ss. Paul Miki şi însoţitorii săi, martiri; Sf. Doroteea, fecioară, martiră
7 februarie
(BOR) Sf. Partenie, episcopul Lampsacului; Cuv. Luca; Ss. 1003 mucenici din Nicomidia
(BRU) Sf. Parteniu, episcop († secolul al IV-lea); Sf. Luca, cuvios († 953)
(BRC) Sf. Richard, rege; Sf. Apolinar, martir
8 februarie
(BOR) Sf. mare mucenic Teodor Stratilat; Sf. prooroc Zaharia; Ss. muceniţe surori Marta şi Maria
(BRU) Sf. Teodor Stratilat, martir († secolul al IV-lea); Sf. Zaharia, profet († 520 î.Hr.)
(BRC) Sf. Ieronim Emiliani (1486-1537); Sf. Iosefina Bakhita, fecioară
9 februarie
(BOR) Sf. mucenic Nichifor; Sf. mucenici episcopi Marcel şi Pangratie
(BRU) Sf. Nichifor, martir († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Apolonia, fecioară, martiră
10 februarie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Haralambie (secolul al II-lea – secolul al III-lea); Ss. muceniţe Enata şi Valentina
(BRU) Sf. Haralamb, preot, martir († 202)
(BRC) Sf. Scholastica, fecioară (c.480 - c.547)
11 februarie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Vlasie, episcopul Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
(BRU) Sf. Blasiu, episcop, martir († secolul al IV-lea); Prima apariţie a Preasfintei Fecioare Maria la Lourdes
(1858)
(BRC) Sf. Fecioară Maria de la Lourdes
12 februarie
(BOR) Ss. Meletie, arhiepiscopul Antiohiei celei Mari şi Antonie, patriarhul Constantinopolului; Sf. mucenic
Hristea
(BRU) Sf. Meleţiu, arhiepiscop († 381)
(BRC) Sf. Eulalia, fecioară, martiră
13 februarie
(BOR) Cuv. Martinian; Ss. apostoli şi mucenici Acvila şi Priscila, soţia lui
(BRU) Sf. Martinian, cuvios († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Valentin, preot, martir
14 februarie
(BOR) Cuvioşii Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, episcopul Gazei
(BRU) Sf. Axente, cuvios († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Ciril, călugăr şi Sf. Metodiu, episcop, patroni ai Europei
15 februarie
(BOR) Sf. apostol Onisim; Sf. mucenic Maior; Cuv. Eusebiu
(BRU) Sf. Onisim, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Claudiu de la Colombiere, preot
16 februarie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Pamfil; Ss. mucenici Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian
(BRU) Ss. Pamfil, preot, martir († 309) şi alţi 11 însoţitori
(BRC) Ss. Iulian şi Iuliana, fraţi martiri
17 februarie
(BOR) Sf. mare mucenic Teodor Tiron; Sf. Mariamna
(BRU) Sf. Teodor Tiron, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Ss. Întemeietori ai Societăţii "Slujitorii Sf. Fecioare Maria"
18 februarie
(BOR) Sf. Leon, episcopul Romei; Cuv. Agapit, episcopul cetăţii Sinadei
(BRU) Sf. Leon, papă († 461); Sf. Bernadeta Soubirous († 1879)
(BRC) Sf. Bernadeta Soubirous, fecioară
19 februarie
(BOR) Ss. apostoli Arhip, Filimon şi soţia sa Apfia; Cuvioşii mărturisitori Evghenie şi Macarie
(BRU) Sf. Arhip, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Mansuet, episcop
20 februarie
(BOR) Sf. Leon, episcopul Cataniei şi Sf. Agaton, episcopul Romei; Cuv. Visarion
(BRU) Sf. Leon, episcop († secolul al VIII-lea)
(BRC) Sf. Elefterie, episcop
21 februarie
(BOR) Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, episcopul Antiohiei
(BRU) Sf. Timotei, cuvios († secolul al VIII-lea); Sf. Eustaţiu, patriarhul Antiohiei († 338)
(BRC) Sf. Petru Damiani, episcop, învăţător al Bisericii (1007-1072)
22 februarie
(BOR) Aflarea moaştelor sfinţilor mucenici din Evghenia; Cuvioşii Atanasie, Talasie şi Limneu
(BRU) Descoperirea moaştelor sfinţilor martiri din Eugenion (în secolul al IV-lea)
(BRC) Catedra sfântului apostol Petru; Sf. Margareta din Cortona
23 februarie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Policarp, episcopul Smirnei; Cuv. Gorgonia
(BRU) Sf. Policarp, episcop, martir († 155)
(BRC) Sf. Policarp de Smirna, episcop, martir († secolul al II-lea)
24 februarie
(BOR) Întâia şi a doua aflare a capului Mergătorului Înainte şi Botezătorului Ioan
(BRU) Prima şi a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul
(BRC) Sf. Sergiu, călugăr, martir
25 februarie
(BOR) Sf. Tarasie, arhiepiscopul Constantinopolului; Ss. mucenici Alexandru şi Ipatie
(BRU) Sf. Tarasiu, arhiepiscop († 806)
(BRC) Sf. Lazăr
26 februarie
(BOR) Sf. Porfirie, arhiep. Gazei; Sf. muceniţă Fotini; Sf. Teodor
(BRU) Sf. Porfiriu, episcop († 420)
(BRC) Sf. Alexandru, episcop
27 februarie
(BOR) Cuvioşii mărturisitori Procopie şi Talaleu
(BRU) Sf. Procopiu Decapolitul, († secolul al VIII-lea)
(BRC) Sf. Gabriel al Maicii Îndurerate, călugăr
28 februarie
(BOR) Cuvioşii Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea; Cuv. Vasile Mărturisitorul
(BRU) Sf. Vasile, cuvios, mărturisitor († secolul al VIII-lea); Sf. Casian Romanul, cuvios († 435)
(BRC) Sf. Roman, abate

MARTIE
1 martie
(BOR) Cuv. muceniţă Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. muceniţă Antonina; Ss. Marcel şi Anton
(BRU) Sf. Eudochia, cuvioasă, martiră († secolul al II-lea)
(BRC) Sf. Albin, episcop
2 martie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Teodot, episcopul Cirenei; Ss. mucenici Isihie şi Nestor
(BRU) Sf. Teodot, episcop, martir († 321)
(BRC) Sf. Simpliciu, papă
3 martie
(BOR) Ss. mucenici Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc
(BRU) Ss. Eutropiu, Cleonic şi Basilisc, martiri († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Cunegunda, împărăteasă; Sf. Marin, ostaş, martir
4 martie
(BOR) Cuv. Gherasim de la Iordan; Ss. mucenici Pavel şi Iuliana, sora lui
(BRU) Sf. Gherasim de la Iordan († 475)
(BRC) Sf. Cazimir, rege (1458-1484)
5 martie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Conon din Isauria; Sf. mucenic Conon Grădinarul şi sf. muceniţă Iraida
(BRU) Sf. Conon, martir († 275); Fer. Ieremia Valahul, cuvios († 1625)
(BRC) Ss. Romeo şi Teofil, episcopi; Sf. Adrian din Cezareea, martir
6 martie
(BOR) Ss. 42 mucenici din Amoreea; Sf. Eufrosin
(BRU) Cei 42 martiri din Amorion († 848)
(BRC) Sf. Luciu I, papă, martir; Sf. Coletta, fecioară
7 martie
(BOR) Ss. mucenici episcopi din Cherson Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Agatodor şi Elpidie
(BRU) Ss. Efrem, Vasile, Eugen episcopi şi alţii, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Ss. Perpetua şi Felicitas, martire
8 martie
(BOR) Cuv. Teofilact Mărturisitorul, episcopul Nicomidiei
(BRU) Sf. Teofilact, episcop († 845)
(BRC) Sf. Ioan al lui Dumnezeu, călugăr (1495-1550)
9 martie
(BOR) Sf. 40 Mucenici din Sevastia; Sf. mucenic Urpasian
(BRU) Ss. 40 martiri din Sebastia († 322)
(BRC) Sf. Francisca Romana, călugăriţă; Sf. Grigore de Nyssa, episcop
10 martie
(BOR) Ss. ucenici Codrat, Ciprian, Dionisie şi cei împreună cu dânşii
(BRU) Ss. Quadrat, Ciprian şi însoţitorii († 258)
(BRC) Ss. 40 de soldaţi, martiri
11 martie
(BOR) Sf. Sofronie, patriarhul Ierusalimului; Ss. mucenici Trofim şi Talu
(BRU) Sf. Sofron, arhiepiscop († 638); Amintirea minunii ce s-a făcut pentru colivă de Sf. Teodor Tiron
(BRC) Sf. Rozina
12 martie
(BOR) Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. Grigorie Dialogul; Sf. Simeon Noul Teolog
(BRU) Sf. Teofan, cuvios († 817)
(BRC) Sf. Maximilian, martir
13 martie
(BOR) Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, arhiepiscop († 846)
(BRC) Sf. Teodora, martiră
14 martie
(BOR) Cuv. Benedict; Sf. mucenic Alexandru din Pidna
(BRU) Sf. Benedict de Norcia, cuvios, patronul Europei († 547)
(BRC) Sf. Matilda, regină
15 martie
(BOR) Ss. mucenici Agapie, Plisie şi Timolau şi cei împreună cu dânşii
(BRU) Sf. Agapiu, martir şi cei 7 însoţitori ai săi († 304)
(BRC) Sf. Longin, martir; Sf. Luiza de Marillac, călugăriţă
16 martie
(BOR) Ss. mucenici Sabin Egipteanul, Papa, Roman şi Anin
(BRU) Sf. Sabin Egipteanul, martir († 303)
(BRC) Sf. Benedicta, călugăriţă
17 martie
(BOR) Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. mucenic Marin
(BRU) Sf. Alexie, cuvios, supranumit "Omul lui Dumnezeu" († secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Patriciu, episcop (c.385-461)
18 martie
(BOR) Sf. Chiril, patriarhul Ierusalimului; Sf. mucenic Trofim
(BRU) Sf. Ciril, arhiepiscop († 387)
(BRC) Sf. Ciril, episcop, învăţător al Bisericii (315-386)
19 martie
(BOR) Ss. mucenici Hrisant, Daria şi Ilaria
(BRU) Ss. Hrisant şi Daria, martiri († 283); Sf. Iosif, patronul Bisericii Universale
(BRC) (†) Sf. Iosif, soţul Sfintei Fecioare Maria
20 martie
(BOR) Cuvioşii mucenici ucişi în Mănăstirea Sf. Sava cel Sfinţit; Cuv. Nichita Mărturisitorul
(BRU) Ss. cuvioşi martiri ucişi în mănăstirea Sf. Sava († 796)
(BRC) Sf. Claudia, fecioară
21 martie
(BOR) Cuv. Iacob Mărturisitorul, episcop; Ss. Toma şi Serapion
(BRU) Sf. Iacob Mărturisitorul, episcop († secolul al IX-lea)
(BRC) Sf. Clemenţa, călugăriţă
22 martie
(BOR) Sf. Cuvios mucenic Vasile, preotul din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian
(BRU) Sf. Vasile, preot, martir († 363)
(BRC) Sf. Octavian, martir
23 martie
(BOR) Cuv. mucenic Nicon şi cei 199 ucenici ai lui
(BRU) Sf. Nicon, episcop, martir, şi învăţăceii săi († 273)
(BRC) Sf. Turibiu de Mongrovejo, episcop (c.1538-1606); Sf. Pelagia
24 martie
(BOR) Cuv. Zaharia; Sf. Artemon, episcopul
(BRU) Sf. Zaharia, cuvios († 273)
(BRC) Sf. Ecaterina a Suediei, călugăriţă; Sf. Romulus
25 martie
(BOR) (†) Buna Vestire
(BRU) (†) Buna Vestire
(BRC) (†) Buna Vestire - Vestirea Întrupării Domnului; Sf. Dismas
26 martie
(BOR) Soborul arhanghelului Gavriil; Ss. mucenici Montanus preotul, şi soţia sa Maxima
(BRU) Serbarea sf. arhanghel Gavril
(BRC) Sf. Emanuel, martir
27 martie
(BOR) Sf. muceniţă Matroana din Tesalonic; Sf. prooroc Anania; Ss. mucenici Filit şi Lidia
(BRU) Sf. Matrona, cuvioasă, martiră († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Ioan din Egipt
28 martie
(BOR) Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni
(BRU) Sf. Ştefan Taumaturgul, cuvios († 813); Sf. Ilarion cel Nou, cuvios († secolul al VIII-lea)
(BRC) Sf. Sixt al III-lea, papă
29 martie
(BOR) Cuv. mucenic Marcu, episcopul Aretuselor; Sf. mucenic Chiril, diaconul
(BRU) Ss. Marcu, episcop, martir, Ciril, diacon, martir, şi însoţitorii lor († 362)
(BRC) Sf. Eustasie, abate
30 martie
(BOR) Cuv. Ioan Scărarul; Sf. prooroc Ioad; Sf. Euvula, mama sf. Pantelimon
(BRU) Sf. Ioan Scărarul, cuvios († 649)
(BRC) Sf. Ioan Climac (Scărarul), abate
31 martie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Ipatie, episcopul Gangrei; Sf. Acachie Mărturisitorul, episcopul Melitinei şi sf.
mucenic Veniamin diaconul
(BRU) Sf. Ipaţiu, episcop, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Beniamin, diacon, martir

APRILIE
1 aprilie
(BOR) Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Mărturisitorul
(BRU) Sf. Maria Egipteanca, cuvioasă († secolul al V-VI)
(BRC) Sf. Hugo, episcop
2 aprilie
(BOR) Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Ss. mucenici Amfian şi Edesie
(BRU) Sf. Tit Taumaturgul, cuvios
(BRC) Sf. Francisc din Paola, pustnic (1416-1507)
3 aprilie
(BOR) Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. mucenic Elpidifor
(BRU) Sf. Nichita, cuvios († 824)
(BRC) Ss. Evagriu şi Benignus, martiri
4 aprilie
(BOR) Cuvioşii Iosif, scriitorul de cântări, Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon
(BRU) Ss. Teodul şi Agatop, martiri († secolul al IV-lea); Sf. Gheorghe, cuvios; Sf. Iosif Imnograful († 886)
(BRC) Sf. Isidor din Sevilla, episcop, învăţător al Bisericii (c.560-636)
5 aprilie
(BOR) Ss. mucenici Teodul, Agatopod, Claudie, Diodor, Serapion şi Nichifor
(BRU) Ss. Claudiu, Diodor, Victor, Victorin, Papiu şi însoţitorii lor, martiri († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Vincenţiu Ferrer, preot (1350-1419)
6 aprilie
(BOR) Sf. mucenic Irineu, episcop de Sirmium; Sf. Eutihie, patriarhul Constantinopolului; Cuv. Platonida
(BRU) Sf. Eutihiu, arhiepiscop († 582)
(BRC) Sf. Marcelin din Cartagina, martir
7 aprilie
(BOR) Sf. Gheorghe Mărturisitorul, episcopul Mitilenei; Sf. mucenici Caliopie şi Achilina
(BRU) Ss. Gheorghe, episcop şi Caliopiu, martiri († 304)
(BRC) Sf. Ioan Baptist de la Salle, preot (1651-1719)
8 aprilie
(BOR) Ss. apostoli: Irodion, Agav şi Ruf
(BRU) Ss. Irodion, Agab, Rufus, Asincrit, Flegon şi Herma, apostoli dintre cei 70 († secolul I)
(BRC) Sf. Iulia Billart, călugăriţă
9 aprilie
(BOR) Sf. mucenic Eupsihie din Cezareea; Cuv. Vadim arhimandritul
(BRU) Sf. Eupsichiu, martir († 362)
(BRC) Sf. Maria a lui Cleofa; Sf. Marcel, episcop
10 aprilie
(BOR) Ss. mucenici Terentie, Pompie, Maxim şi Macarie; Sf. Dima
(BRU) Ss. Terenţiu, Maxim, Macariu, Pompei, African şi însoţitorii lor, martiri († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Mechtilda, fecioară
11 aprilie
(BOR) Sf. Ierarh Calinic de la Cernica; Sf. sfinţit mucenic Antipa; Cuv. Trifina
(BRU) Sf. Antipa, episcop, martir († secolul I)
(BRC) Sf. Stanislau, episcop martir (c.1036-1079); Sf. Gemma Galgani, fecioară
12 aprilie
(BOR) Sf. mucenic Sava de la Buzău; Cuv. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza
(BRU) Sf. Vasile, episcop († secolul al VIII-lea)
(BRC) Sf. Iuliu I, papă, martir
13 aprilie
(BOR) Ss. mucenici Artemon, Cvintilian şi Dada
(BRU) Sf. Martin I, papă († 656)
(BRC) Sf. Martin I, papă, martir († 656)
14 aprilie
(BOR) Sf. Martin Mărturisitorul, episcopul Romei; Sf. muceniţă Tomaida
(BRU) Ss. Aristarh, Pudes, Trofim, apostoli dintre cei 70 († secolul I)
(BRC) Ss. Tiburţiu, Valerian şi Maxim, martiri
15 aprilie
(BOR) Ss. apostoli Aristarh, Pud şi Trofim
(BRU) Sf. Crescent, martir
(BRC) Sf. Anastasia, martiră
16 aprilie
(BOR) Ss. muceniţe fecioare Agapia, Irina şi Hionia
(BRU) Ss. Agapia, Irina şi Hionia, martire († secolul al VI-lea)
(BRC) Sf. Benedict Iosif Labre
17 aprilie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Simeon, episcopul Persidei; Cuv. Acachie, episcopul Melitinei Armeniei; Sf. mucenic
Adrian
(BRU) Sf. Simeon, episcop, martir şi însoţitorii săi († 341); Sf. Acaciu, episcop († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Rudolf, martir
18 aprilie
(BOR) Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma episcopul
(BRU) Sf. Ioan, cuvios († secolul al IX-lea)
(BRC) Sf. Amedeo, martir; Sf. Elefterie, martir
19 aprilie
(BOR) Cuv. Ioan de la Lavra Veche; Sf. sfinţit mucenic Pafnutie
(BRU) Sf. Pafnuţiu, preot, martir († secolul al IV-lea); Sf. Ioan Paleolavritul, cuvios († secolul al VI-lea)
(BRC) Sf. Emma, văduvă; Fer. Marcel Callo, martir
20 aprilie
(BOR) Sf. Teotim, episcopul Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. apostol Zaheu
(BRU) Sf. Teodor Trichina, cuvios († secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Teotim, episcop de Tomis
21 aprilie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Ianuarie episcopul; Sf. muceniţă Alexandra împărăteasa
(BRU) Ss. Ianuariu, episcop, martir, şi însoţitorii săi († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Anselm de Canterbury, episcop, învăţător al Bisericii (1033-1109)
22 aprilie
(BOR) Cuv. Teodor Sicheotul, episcopul Anastasiopolei; Sf. apostol Natanail
(BRU) Sf. Teodor, episcop († 613)
(BRC) Sf. Soter, papă, martir; Sf. Caius, papă, martir; Sf. Leonida, martir
23 aprilie
(BOR) (†) Sf. mare mucenic Gheorghe, purtătorul de biruinţă
(BRU) (†) Sf. Gheorghe, mare martir († 303)
(BRC) Sf. Gheorghe, martir; Sf. Adalbert, episcop, martir
24 aprilie
(BOR) Ss. ierarhi mărturisitori Ilie Iorest şi Sava, mitropoliţii Transilvaniei; Sf. ierarh Iosif Mărturisitorul din
Maramureş; Ss. Pasicrat şi Valentin; Cuvioasa Elisabeta
(BRU) Sf. Elisabeta Taumaturga, cuvioasă; Sf. Sava Gotul, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Fidel din Sigmaringen, preot, martir
25 aprilie
(BOR) Sf. apostol, evanghelist Marcu; Sf. cuvios Vasile de la Poiana Mărului
(BRU) Sf. Marcu, evanghelist († secolul I)
(BRC) Sf. Marcu, evanghelist
26 aprilie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Vasile, episcopul Amasiei; Sf. Glafira
(BRU) Sf. Vasile, episcop, martir († 322)
(BRC) Sf. Anaclet, papă, martir; Sf. Marcelin, papă, martir
27 aprilie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Simeon, ruda Domnului; Ss. apostoli Aristarh şi Marcu
(BRU) Sf. Simeon, rudenia Domnului, episcop, martir († 107)
(BRC) Sf. Zita, fecioară
28 aprilie
(BOR) Ss. apostoli Iason şi Sosipatru
(BRU) Ss. Iason şi Sosipatru, apostoli dintre cei 70 († secolul I). Ss. Dada, Maxim şi Quintilian, martiri (†
secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Petru Chanel, preot, martir; Sf. Ludovic, martir; Sf. Grignion de Montfort, preot
29 aprilie
(BOR) Ss. 9 mucenici din Cizic; Cuv. Memnon Mărturisitorul
(BRU) Ss. martiri din Cizic († 322); Sf. Memnon Taumaturgul, cuvios; Sf. Ecaterina de Siena, cuvioasă (†
1380)
(BRC) Sf. Ecaterina din Siena, fecioară, învăţător al Bisericii, patroană a Europei
30 aprilie
(BOR) Sf. Iacob, apostol, fratele Sf. Ioan Evanghelistul, fiii lui Zevedeu
(BRU) Sf. Iacob, (cel mare), fratele Sf. apostol Ioan, apostol, martir († 42)
(BRC) Sf. Pius al V-lea, papă; Sf. Iosif Cottolengo, preot

MAI
1 mai
(BOR) Sf. prooroc Ieremia; Cuvioşii mucenici Eftimie, Ignatie şi Acachie
(BRU) Sf. Ieremia, profet († 558 î.Hr.); Sf. Iosif muncitorul
(BRC) Sf. Iosif Muncitorul
2 mai
(BOR) Aducerea moaştelor sf. Atanasie cel Mare
(BRU) Aducerea la Constantinopol a moaştelor sf. Atanasiu cel Mare (în 373)
(BRC) Sf. Atanasie, episcop, învăţător al Bisericii
3 mai
(BOR) Sf. mucenici Timotei şi Mavra, soţia sa; Sf. mucenici Diodor şi Rodopian
(BRU) Ss. Timotei şi Maura, soţi martiri († 304)
(BRC) Ss. Filip şi Iacob, apostoli
4 mai
(BOR) Sf. muceniţă Pelaghia; Cuv. Valerian
(BRU) Sf. Pelaghia, martiră († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Florian, martir
5 mai
(BOR) Sf. mare muceniţă Irina; Sf. mucenici Neofit, Gaie şi Gaian
(BRU) Sf. Irina, martiră († secolul I)
(BRC) Sf. Iudita, văduvă
6 mai
(BOR) Sf. şi dreptul Iov; Cuvioşii Mamant, Pahomie şi Ilarion
(BRU) Sf. şi dreptul Iov, mult răbdătorul
(BRC) Sf. Dominic Savio
7 mai
(BOR) Arătarea semnului Sfintei Cruci la Ierusalim; Sf. mucenici Acachie şi Codrat
(BRU) Apariţia Sfintei Cruci pe cerul Ierusalimului (în 351)
(BRC) Sf. Ghizela, regină; Fer. Roza Venerini
8 mai
(BOR) Sf. apostol, evanghelist Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare
(BRU) Sf. Ioan Teologul, apostol, evanghelist († secolul I - secolul al II-lea). Sf. Arseniu cel Mare, cuvios (†
445)
(BRC) Fer. Ieremia Valahul, călugăr român; Sf. Victor, martir
9 mai
(BOR) Aducerea la Bari a moaştelor Sf. Ierarh Nicolae; Sf. Prooroc Isaia; Sf. mucenic Hristofor
(BRU) Sf. Isaia, profet († secolul al VIII-lea, î.Hr.); Sf. Cristofor, martir († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Pahomie, pustnic
10 mai
(BOR) Sf. apostol Simon Zilotul; Cuvioşii Isihie Mărturisitorul şi Lavrenţie
(BRU) Sf. Simeon Zelotul, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Antonin din Florenţa, episcop
11 mai
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Mochie; Ss. Metodie şi Sf. Chiril, apostolii slavilor
(BRU) Sf. Mociu, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Mamert, episcop
12 mai
(BOR) Sf. mucenic Ioan Valahul; Sf. Epifanie, arhiepiscopul Ciprului; Sf. Gherman, patriarhul
Constantinopolului
(BRU) Sf. Epifaniu, episcop († 403); Sf. Gherman, patriarhul Constantinopolului († 733)
(BRC) Ss. Nereu şi Ahile, martiri; Sf. Pancraţiu, martir
13 mai
(BOR) Sf. muceniţă Glicheria; Cuv. Serghie Mărturisitorul
(BRU) Sf. Gliceria, martiră († 161); Apariţia Preasfintei Fecioare Maria la Fatima (1917)
(BRC) Sf. Fecioară Maria de la Fatima
14 mai
(BOR) Sf. mucenic Isidor din Hios; Sf. sfinţit mucenic Terapont
(BRU) Sf. Izidor, martir († 250)
(BRC) Sf. Matia, apostol
15 mai
(BOR) Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Ahile, episcopul Larisei
(BRU) Sf. Pahomiu cel Mare, cuvios († 346). Sf. Ahile Taumaturgul, episcop († secolul al V-lea - secolul al VI-
lea)
(BRC) Sf. Isidor Plugarul şi sf. Sofia, soţie
16 mai
(BOR) Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. mucenici Isaachie, Simeon şi Petru din Vlaherna
(BRU) Sf. Teodor Sfinţitul, cuvios († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Ioan Nepomuk, preot, martir
17 mai
(BOR) Sf. apostol Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan
(BRU) Ss. Andronic şi Iunia, apostoli († secolul I)
(BRC) Sf. Pascal Baylon, călugăr
18 mai
(BOR) Ss. mucenici Teodot, Petru şi Dionisie; Sf. Hristina şi cele 7 fecioare împreună cu ea
(BRU) Ss. Petru, Dionisiu, Cristina, Andrei, Paul, Benedim, Paulin şi Eracliu martiri († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Ioan I, papă, martir; Sf. Leonard Murialdo, preot
19 mai
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Patrichie; Sf. muceniţă Chiriachi; Cuv. Memnon
(BRU) Sf. Patriciu, episcop şi însoţitorii săi († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Celestin al V-lea, papă
20 mai
(BOR) Sf. mucenic Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul
(BRU) Sf. Talaleu, martir († 284)
(BRC) Sf. Bernardin din Siena, preot
21 mai
(BOR) Ss. mari împăraţi Constantin şi mama sa Elena, întocmai cu apostolii
(BRU) Ss. Constantin şi Elena, împăraţi asemenea apostolilor († 337, respectiv † 330)
(BRC) Ss. Cristofor Magallanes, preot şi însoţitori martiri; Elena, mama împăratului Constantin
22 mai
(BOR) Ss. mucenici Vasilisc şi Marcel; Sf. muceniţă Sofia, doctoriţă
(BRU) Sf. Basilisc, martir († secolul al III-lea); Sf. Rita din Cascia († 1457)
(BRC) Sf. Rita din Cascia, călugăriţă; Sf. Emil, martir
23 mai
(BOR) Cuv. Mihail Mărturisitorul, episcopul Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa
(BRU) Sf. Mihai, episcop, mărturisitor († 826)
(BRC) Sf. Dezideriu, episcop
24 mai
(BOR) Cuv. Simeon; Sf. mucenic Serapion; Sf. muceniţă Marciana
(BRU) Sf. Simeon din muntele Minunat, cuvios († 596)
(BRC) Sf. Fecioară Maria, Ajutorul Creştinilor; Sf. Donaţian şi Rogaţian, martiri
25 mai
(BOR) A treia aflare a capului sf. Ioan Botezătorul; Sf. mucenic Celestin
(BRU) A treia găsire a capului sf. Ioan Botezătorul (în 823)
(BRC) Sf. Beda Venerabilul, preot, învăţător al Bisericii; Sf. Grigore al VII-lea, papă; Sf. Maria Magdalena de
Pazzi, fecioară
26 mai
(BOR) Ss. apostoli Carp şi Alfeu dintre cei 70; Ss. mucenici Averchie şi Elena
(BRU) Sf. Carp, apostol dintre cei 70 († secolul I)
(BRC) Sf. Filip Neri, preot
27 mai
(BOR) Sf. mucenic Iuliu Veteranul
(BRU) Sf. Eladiu, episcop, martir († secolul al VI-lea - secolul al VII-lea)
(BRC) Sf. Augustin din Canterbury, episcop
28 mai
(BOR) Sf. Treime; Cuv. Nichita Mărturisitorul; Sf. sfinţit mucenic Eutihie; Sf. muceniţă Eliconida
(BRU) Sf. Eutihie, episcop, martir
(BRC) Sf. Gherman, episcop
29 mai
(BOR) Sf. muceniţă Teodosia Fecioara; Sf. mucenici Olivian şi Alexandru
(BRU) Sf. Teodosia, martiră († 307)
(BRC) Sf. Maxim, episcop
30 mai
(BOR) Cuvioşii Isaachie Mărturisitorul şi Varlaam; Sf. mucenic Natalie
(BRU) Sf. Isachie, cuvios († 383)
(BRC) Sf. Ferdinand, rege; Sf. Ioana d'Arc, fecioară
31 mai
(BOR) Sf. mucenic Ermie; Sfinţii mucenici Eusebie şi Haralambie
(BRU) Sf. Ermiu, martir († secolul al II-lea)
(BRC) Vizita Sfintei Fecioare Maria la vara ei Elisabeta

IUNIE
1 iunie
(BOR) Sf. mucenic Justin Martirul şi Filosoful; Ss. mucenici Hariton, Firm şi Valerian
(BRU) Sf. Iustin Filosoful, cu însoţitorii săi, martiri († 165)
(BRC) Sf. Iustin, filozof martir
2 iunie
(BOR) Sf. mare mucenic Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Sf. Nichifor, patriarhul Constantinopolului († 829)
(BRC) Ss. Marcelin şi Petru, martiri
3 iunie
(BOR) Sf. mucenici Luchilian cu soţia şi cei 4 copii ai lor: Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. muceniţă Paula
Fecioara
(BRU) Ss. Lucilian şi Paula cu fiii lor, martiri († secolul al III-lea)
(BRC) Ss. Carol Lwanga şi însoţitorii, martiri
4 iunie
(BOR) Sf. mucenici Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Sf. Mitrofan, arhiepiscop († 314)
(BRC) Sf. Francisc Caracciolo, preot
5 iunie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Dorotei, episcopul Tirului; Sf. mucenici Marchian, Nicandru şi Leonid
(BRU) Sf. Dorotei, episcop, martir († 362)
(BRC) Sf. Bonifaciu, episcop, martir
6 iunie
(BOR) Cuvioşii Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. mucenic Ghelasie
(BRU) Sf. Visarion Taumaturgul, cuvios († secolul al V-lea); Sf. Ilarion cel Tânăr, cuvios († 845)
(BRC) Sf. Norbert, episcop
7 iunie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Teodot; Sf. muceniţă Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim
(BRU) Sf. Teodot, episcop, martir († 303)
(BRC) Sf. Robert, episcop
8 iunie
(BOR) Sf. Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor sf. mare mucenic Teodor Stratilat
(BRU) Mutarea moaştelor sf. Teodor Stratilat (în secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Medard, episcop
9 iunie
(BOR) Sf. Chiril al Alexandriei; Ss. muceniţe Tecla, Mariamni, Marta şi Maria
(BRU) Sf. Ciril, arhiepiscop († 444)
(BRC) Sf. Efrem, diacon, învăţător al Bisericii
10 iunie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Timotei, episcopul Prusei şi Alexandru; Sf. muceniţă Antonina
(BRU) Ss. Alexandru şi Antonin, martiri († 313); Sf. Timotei, martir († 362)
(BRC) Fer. Ioan Dominici
11 iunie
(BOR) Ss. apostoli Vartolomeu şi Varnava
(BRU) Ss. Bartolomeu şi Barnaba, apostoli († secolul I)
(BRC) Sf. Barnaba, apostol
12 iunie
(BOR) Cuvioşii Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul
(BRU) Sf. Onofrei, cuvios († secolul al V-lea); Sf. Petru, cuvios († 892)
(BRC) Sf. Ioan de Facundo
13 iunie
(BOR) Sf. mucenic Achilina; Cuv. Trifilie, episcopul Levcosiei din Cipru
(BRU) Sf. Achilina, martir († 293); Sf. Trifiliu, episcop († 343); Sf. Anton de Padova, cuvios († 1231)
(BRC) Sf. Anton de Padova, preot, învăţător al Bisericii
14 iunie
(BOR) Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Sf. Eliseu, profet († 856 î.Hr.); Sf. Metodiu, arhiepiscop († 847)
(BRC) Ss. Valeriu şi Rufin, martiri
15 iunie
(BOR) Sf. prooroc Amos; Sf. mucenic Isihie; Fericiţii Ieronim şi Augustin
(BRU) Sf. Amos, profet († secolul al VIII-lea î.Hr.); Sf. Ieronim († 420)
(BRC) Sf. Iolanda, călugăriţă
16 iunie
(BOR) Sf. Tihon, episcopul Amatundei şi sf. sfinţit mucenic Marcu, episcopul Apoloniadei
(BRU) Sf. Tihon Taumaturgul, episcop († secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Francisc Regis, preot; Sf. Benone, episcop
17 iunie
(BOR) Sf. mucenici Manuil, Savel şi Ismail
(BRU) Ss. Manuel, Sabel şi Ismail şi însoţitorii lor, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Ss. Nicandru şi Marcian, martiri
18 iunie
(BOR) Sf. mucenici Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm
(BRU) Sf. Leonţiu, martir († 70)
(BRC) Ss. Marcu şi Marcelin, martiri
19 iunie
(BOR) Sf. apostol Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare
(BRU) Sf. Iuda Tadeul, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Romuald, abate; Sf. Iuliana Falconieri
20 iunie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Metodie, episcopul Patarelor; Cuv. Calist, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Sf. Metodiu, episcop, martir († 311)
(BRC) Sf. Sever, papă, martir
21 iunie
(BOR) Ss. mucenici Iulian din Tars şi Afrodisie
(BRU) Sf. Iulian, martir († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Alois de Gonzaga, călugăr
22 iunie
(BOR) Sf. Ierarh Grigorie Dascălu, mitropolitul Ţării Româneşti; Ss. mucenici Zenon, Zina şi Galaction
(BRU) Sf. Eusebiu, episcop, martir († 379)
(BRC) Sf. Paulin de Nola, episcop; Ss. Ioan Fisher, episcop şi Thomas Morus, martiri
23 iunie
(BOR) Sf. muceniţă Agripina; Sf. mucenic Aristocleu preotul
(BRU) Sf. Agripina, martiră († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Alice, martiră
24 iunie
(BOR) (†) Naşterea sf. Ioan Botezătorul; Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor sf. mare mucenic
Ioan cel Nou de la Suceava
(BRU) (†) Naşterea sf. Ioan Botezătorul
(BRC) (†) Naşterea sf. Ioan Botezătorul
25 iunie
(BOR) Sf. mare muceniţă Fevronia; Cuvioşii Dionisie şi Dometie
(BRU) Sf. Febronia, martiră († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Wilhelm, abate
26 iunie
(BOR) Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, episcopul Goţiei
(BRU) Sf. David, cuvios († 530)
(BRC) Ss. Ioan şi Paul, martiri
27 iunie
(BOR) Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. mucenic Anect; Sf. Ioana Mironosiţa
(BRU) Sf. Samson Ospitalierul, cuvios († secolul al VI-lea)
(BRC) Sf. Ciril din Alexandria, episcop, învăţător al Bisericii
28 iunie
(BOR) Aducerea moaştelor sf. mucenici, doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. mucenic Papia
(BRU) Aducerea la Roma a moaştelor sfinţilor Ciril şi Ioan, medici fără plată (în 412)
(BRC) Sf. Irineu, episcop, martir
29 iunie
(BOR) (†) Sfinţii apostoli Petru şi Pavel
(BRU) (†) Sfinţii Petru şi Pavel, apostoli († 64, respectiv † 67)
(BRC) (†) Sfinţii Petru şi Pavel, apostoli
30 iunie
(BOR) Soborul sfinţilor 12 Apostoli; Sf. Ierarh Ghelasie de la Râmeţ
(BRU) Serbarea celor 12 sfinţi apostoli
(BRC) Primii sfinţi Martiri din Roma

IULIE
1 iulie
(BOR) Sf. Ierarh Leontie de la Rădăuţi; Ss. mucenici, doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
(BRU) Ss. Cosma şi Damian, medici taumaturgi, fără plată, martiri († 303)
(BRC) Sf. Gal, episcop
2 iulie
(BOR) Aşezarea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; Sf. voievod Ştefan cel Mare
(BRU) Depunerea veşmântului Preasfintei Fecioare Maria în capela din Blaherne (în 458)
(BRC) Sf. Otto, episcop; Sf. Blandina, martiră
3 iulie
(BOR) Sf. mucenic Iachint; Sf. Anatolie, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Sf. Iacint, martir († secolul al II-lea); Sf. Anatoliu, arhiepiscop († 458)
(BRC) Sf. Toma, apostol
4 iulie
(BOR) Sf. Andrei, arhiepiscopul Cretei; Cuv. Marta
(BRU) Sf. Andrei, episcop al Cretei († 740)
(BRC) Sf. Elisabeta a Portugaliei
5 iulie
(BOR) Cuv. Atanasie de la Aton; Cuv. Lampadie; Cuv. mucenic Ciprian
(BRU) Sf. Marta, mama sf. Simeon Taumaturgul, cuvios († 561); Sf. Atanasiu, cuvios († 1003); Sf. Lampadiu
Taumaturgul, cuvios († secolul al X-lea)
(BRC) Sf. Anton Maria Zaccaria, preot; Sf. Filomena
6 iulie
(BOR) Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. muceniţă Lucia; Ss. Arhip şi Filimon
(BRU) Sf. Sisoe cel Mare, cuvios († 429); Sf. Maria Goretti, fecioară, martiră († 1902)
(BRC) Sf. Maria Goretti, fecioară, martiră
7 iulie
(BOR) Sf. mare muceniţă Chiriachi; Cuvioşii Toma din Maleon şi Acachie
(BRU) Sf. Toma, cuvios († secolul al X-lea); Sf. Acaciu, cuvios († secolul al VI-lea); Sf. Chiriachi, martir (†
secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Felix, episcop
8 iulie
(BOR) Sf. mare mucenic Procopie; Ss. mucenici Epictet şi Astion
(BRU) Sf. Procopiu, martir († 303)
(BRC) Ss. Aquila şi Priscilla; Sf. Virginia
9 iulie
(BOR) Ss. sfinţiţi mucenici Pangratie şi Chiril; Ss. mucenici Andrei şi Prov
(BRU) Sf. Pancraţiu, episcop, martir († secolul I - secolul al II-lea)
(BRC) Ss. Augustin Zhao Rong, preot şi însoţitorii, martiri; Sf. Veronica Giuliani, fecioară
10 iulie
(BOR) Ss. 45 mucenici din Nicopolea Armeniei; Ss. mucenici Apolonie, Vianor şi Siluan
(BRU) Cei 45 sfinţi martiri ucişi la Nicopole, Armenia († 319)
(BRC) Cei Şapte Fii ai sf. Felicitas, martiri; Sf. Anton Pecierskij
11 iulie
(BOR) Sf. mare muceniţă Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra
(BRU) Sf. Eufemia, martiră (intervenţia sa minunată la Sinodul din Calcedon, în 451)
(BRC) Sf. Benedict, abate, patron al Europei
12 iulie
(BOR) Ss. mucenici Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica
(BRU) Ss. Proclu şi Ilarie, martiri († secolul al II-lea)
(BRC) Sf. Ioan Gualberto, abate
13 iulie
(BOR) Soborul sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv. Sara
(BRU) Sf. Arhanghel Gavril; Sf. Ştefan Taumaturgul, cuvios († 797)
(BRC) Sf. Henric, împărat; Sf. Eugen, episcop şi însoţitorii, martiri
14 iulie
(BOR) Sf. apostol Achila; Sf. mucenici Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul
(BRU) Sf. Aquila, apostol dintre cei 70 († secolul I); Sf. Iosif, arhiepiscop († 832)
(BRC) Sf. Camil de Lellis, preot
15 iulie
(BOR) Ss. mucenici Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, arhiepiscopul Tesalonicului; Cuv. Vladimir, luminătorul Rusiei
(BRU) Ss. Chiric şi mama sa Iulita, martiri († 296); Sf. Bonaventura, episcop († 1274)
(BRC) Sf. Bonaventura, episcop, învăţător al Bisericii; Sf. Vladimir
16 iulie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Antinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Ss. mucenici Avudin şi Faust
(BRU) Sf. Atinogen şi cei 10 învăţăcei ai săi, martiri († 311)
(BRC) Sf. Fecioară Maria de pe Muntele Carmel
17 iulie
(BOR) Sf. mare muceniţă Marina; Sf. Ierarh Eufrasie
(BRU) Sf. Marina, martiră († 269)
(BRC) Sf. Alexie; Sf. Marina
18 iulie
(BOR) Sf. mucenic Emilian de la Durostor; Sf. mucenici Iachint, Pavel şi Valentina
(BRU) Sf. Emilian, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Frederic, episcop, martir
19 iulie
(BOR) Cuv. Macrina, sora sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die; Cuv. Serafim de Sarov
(BRU) Sf. Macrina, sora sf. Vasile cel Mare, cuvioasă († 380); Sf. Die, cuvios († 431)
(BRC) Sf. Arsenie, pustnic
20 iulie
(BOR) (†) Sf. măritul prooroc Ilie Tesviteanul
(BRU) (†) Sf. Ilie Tesbiteanul, profet († secolul al IX-lea î.Hr.)
(BRC) Sf. Apolinar, episcop, martir; Sf. Ilie, profet; Sf. Aurel, episcop
21 iulie
(BOR) Cuvioşii Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. prooroc Iezechiel
(BRU) Ss. Simeon, cuvios (numit "Cel nebun pentru Cristos") şi Ioan, însoţitorul lui, cuvios († secolul al IV-
lea)
(BRC) Sf. Laurenţiu din Brindisi, preot, învăţător al Bisericii; Sf. Daniel, profet
22 iulie
(BOR) Sf. mironosiţă întocmai cu apostolii, Maria Magdalena; Cuvioasa muceniţă Marcelia
(BRU) Sf. Maria Magdalena, purtătoare de mir († secolul I)
(BRC) Sf. Maria Magdalena
23 iulie
(BOR) Aducerea moaştelor sf. sfinţit mucenic Foca; Sf. mucenici Trofim şi Teofil
(BRU) Sf. Foca, preot, martir (aducerea moaştelor sale la Constantinopol în 400)
(BRC) Sf. Brigitta, călugăriţă, patroană a Europei
24 iulie
(BOR) Sf. muceniţă Hristina; Sf. mucenic Ermoghen
(BRU) Sf. Cristina, martiră († 220)
(BRC) Sf. Sharbel Makhluf, preot; Sf. Cristina, fecioară, martiră
25 iulie
(BOR) Adormirea sf. Ana; Cuvioasele Olimpiada şi Eupraxia
(BRU) Adormirea sf. Ana, mama Preasfintei Fecioare Maria; Ss. Olimpiada şi Eupraxia, cuvioase († secolul al
V-lea)
(BRC) Sf. Iacob, apostol; Sf. Valentina, fecioară, martiră
26 iulie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Ermolae; Sf. muceniţă Paraschevi din Roma
(BRU) Sf. Ermolau, episcop, martir, şi însoţitorii săi ss. Ermip şi Ermocrat († 313); Sf. Paraschiva, martiră (†
140)
(BRC) Ss. Ioachim şi Ana, părinţii sf. Fecioare Maria
27 iulie
(BOR) Sf. mare mucenic şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv. Antuza
(BRU) Sf. Pantelimon, medic martir († 305)
(BRC) Sf. Pantelimon, medic martir
28 iulie
(BOR) Ss. apostoli şi diaconi Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena
(BRU) Ss. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, apostoli, diaconi († secolul I)
(BRC) Sf. Victor I, papă, martir; Sf. Inocenţiu I, papă
29 iulie
(BOR) Sf. mucenici Calinic, Veniamin şi Mamant; Sf. muceniţă Teodota cu fiii săi
(BRU) Ss. Calinic şi Teodota, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Marta
30 iulie
(BOR) Sf. apostoli Sil, Silvan, Crescent şi Andronic; Sf. muceniţă Iulita; Sf. sfinţit mucenic Valentin, episcopul
Umbriei
(BRU) Ss. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic apostol, diacon dintre cei 70 († secolul I)
(BRC) Sf. Petru Crisologul, episcop, învăţător al Bisericii
31 iulie
(BOR) Sf. şi dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea
(BRU) Sf. Eudochim, cuvios († 840); Sf. Ignaţiu de Loyola († 1556)
(BRC) Sf. Ignaţiu de Loyola, preot

AUGUST
1 august
(BOR) Scoaterea sf. Cruci; Sfinţii 7 mucenici Macabei
(BRU) Scoaterea sf. Cruci; Cei 7 prunci Macabei, mama lor Salome şi învăţătorul lor Eliazar, martiri († secolul
al II-lea î.Hr.); Sf. Alfons Maria de Liguori, episcop († 1787)
(BRC) Sf. Alfons Maria de Liguori, episcop, învăţător al Bisericii
2 august
(BOR) Aducerea moaştelor sf. întâiului mucenic, arhidiacon Ştefan; Binecredinciosul împărat Justinian cel
Mare
(BRU) Aducerea moaştelor sf. Ştefan, arhidiacon, protomartir, la Ierusalim (în 415)
(BRC) Sf. Eusebiu de Vercelli, episcop; Sf. Petru Iulian Eymard, preot (Porţiuncula)
3 august
(BOR) Cuvioşii Isachie, Dalmat şi Faust; Sf. Salomeea Mironosiţa
(BRU) Sf. Isachiu († 383); Sf. Dalmat († 440); Sf. Faust († 451), cuvios
(BRC) Sf. Lidia, ucenica sf. Paul
4 august
(BOR) Sfinţii 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor cuvioasei muceniţe Evdochia
(BRU) Cei 7 sfinţi tineri din Efes, martiri († 270); aducerea moaştelor Sf. Eudochia, martiră († secolul al II-
lea); Sf. Ioan Maria Vianney, preot (1859)
(BRC) Sf. Ioan Maria Vianney, preot
5 august
(BOR) Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ
(BRU) Sf. Eusigniu, martir († 362)
(BRC) Sfinţirea Bazilicii Sf. Maria cea Mare din Roma
6 august
(BOR) (†) Schimbarea la Faţă a Domnului
(BRU) (†) Schimbarea la Faţă a Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Cristos
(BRC) Schimbarea la Faţă a Domnului
7 august
(BOR) Cuvioasa Teodora de la Sihla; Sf. sfinţit mucenic Narcis, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Sf. Domeţiu, cuvios, martir († 362)
(BRC) Sf. Sixt al II-lea, papă şi însoţitorii, martiri; Sf. Caietan, preot
8 august
(BOR) Sf. Emilian Mărturisitorul, episcopul Cizicului; Sf. Miron, episcopul Cretei
(BRU) Sf. Emilian, episcop († secolul al VIII-lea); Sf. Dominic, cuvios († 1221)
(BRC) Sf. Dominic, preot
9 august
(BOR) Sf. apostol Matia; Sfinţii 10 mucenici mărturisitori pentru icoana lui Hristos; Sf. mucenic Antonin
(BRU) Sf. Matia, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Tereza Benedicta a Crucii (Edith Stein), fecioară, martiră, patroană a Europei
10 august
(BOR) Ss. mucenici Lavrenţie diaconul, Xist şi Ipolit
(BRU) Sf. Laurenţiu, diacon, martir († 258)
(BRC) Sf. Laurenţiu, diacon, martir
11 august
(BOR) Sf. Ierarh Nifon, patriarhul Constantinopolului; Sf. mare mucenic Evplu arhidiaconul
(BRU) Sf. Euplu, martir († 304); Sf. Clara de Assisi, cuvioasă († 1253)
(BRC) Sf. Clara, fecioară
12 august
(BOR) Sf. mucenici Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton
(BRU) Ss. Foţiu şi Anicet, martiri († 305)
(BRC) Sf. Ioana Francisca de Chantal, călugăriţă; Sf. Anicet, papă, martir
13 august
(BOR) Mutarea moaştelor Maxim Mărturisitorul
(BRU) Aducerea moaştelor sf. Maxim Mărturisitorulla Constantinopol (în 680)
(BRC) Sf. Ponţian, papă, martir; Hipolit, preot, martir
14 august
(BOR) Sf. prooroc Miheia
(BRU) Sf. Micheia, profet († 699 î.Hr.); Sf. Maximilian Kolbe, martir († 1941)
(BRC) Sf. Maximilian Kolbe, preot, martir
15 august
(BOR) (†) Adormirea Maicii Domnului
(BRU) (†) Adormirea Maicii Domnului
(BRC) (†) Adormirea Maicii Domnului; Sf. Tarciziu, martir
16 august
(BOR) Sf. Mahramă a Domnului; Ss. martiri brâncoveni Constantin Vodă cu cei patru fii ai săi: Constantin,
Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache
(BRU) Aducerea la Constantinopol a mahramei (icoana Domnului nefăcută de mâna omenească, în 944); Sf.
Diomid, martir († secolul al III-lea - secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Ştefan, rege
17 august
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Miron; Ss. mucenici Straton, Ciprian şi Tirs
(BRU) Sf. Miron, martir († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Iacint, preot
18 august
(BOR) Ss. mucenici Flor, Lavru, Polien şi Leon
(BRU) Ss. Flor şi Laur, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Iuliana, martiră
19 august
(BOR) Sf. mucenici Andrei Stratilat, Timotei, Agapie şi Tecla
(BRU) Ss. Andrei Tribunul şi soldaţii săi, martiri († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Ioan Eudes, preot
20 august
(BOR) Sf. prooroc Samuel; Sf. mucenici Sever şi Iliodor
(BRU) Sf. Samuil, profet († 1045 î.Hr.); Sf. Bernard, cuvios († 1153)
(BRC) Sf. Bernard, abate, învăţător al Bisericii
21 august
(BOR) Sf. apostol Tadeu; Sf. muceniţa Vasa; Ss. mucenici Donat diaconul, Romul preotul, Silvan diaconul şi
Venust
(BRU) Sf. Iuda Tadeul, apostol († secolul I); Ss. Bassa şi fiii ei, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Pius al X-lea, papă
22 august
(BOR) Sf. mucenici Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or
(BRU) Sf. Agatonic şi însoţitorii săi, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Fecioară Maria, Regină
23 august
(BOR) Sf. mucenic Lup
(BRU) Sf. Lup, martir; Sf. Irineu, episcop, martir († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Roza de Lima, fecioară
24 august
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Eutihie; Sf. mucenic Tation
(BRU) Sf. Eutihie, episcop, martir († secolul al II-lea)
(BRC) Sf. Bartolomeu, apostol
25 august
(BOR) Aducerea moaştelor Sf. apostol Bartolomeu; Sf. apostol Timotei şi Tit,
(BRU) Aducerea moaştelor Sf. Bartolomeu, apostol la Veneţia (în 830); Sf. Tit, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Ludovic, rege; Sf. Iosif de Calasanz, preot
26 august
(BOR) Ss. mucenici Adrian şi Natalia, soţia sa şi Atic
(BRU) Ss. Adrian şi Natalia, soţi, martiri († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Cezar de Arles, episcop
27 august
(BOR) Cuv. Pimen; Ss. mucenici Eutalia, Fanurie şi Osie episcopul Cordovei
(BRU) Sf. Pimen, cuvios († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Monica, mama sf. Augustin
28 august
(BOR) Cuv. Moise Etiopianul; Sf. mucenic Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel
(BRU) Sf. Moise Etiopianul, cuvios († 400); Sf. Augustin de Hipona, episcop († 430)
(BRC) Sf. Augustin, episcop, învăţător al Bisericii
29 august
(BOR) (†) Tăierea capului sf. prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora
(BRU) (†) Tăierea capului sf. Ioan Botezătorul
(BRC) Martiriul sf. Ioan Botezătorul
30 august
(BOR) Ss. ierarhi Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului
(BRU) Sf. Alexandru († 336); Sf. Ioan († 577); Sf. Pavel cel Nou († 784), patriarhul Constantinopolului
(BRC) Sf. Felix, preot, martir
31 august
(BOR) Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului
(BRU) Aşezarea în raclă a onoratului brâu al Preasfintei Fecioare Maria (secolul al IX-lea – secolul al X-lea)
(BRC) Sf. Raimund Nonnatus, călugăr

SEPTEMBRIE
1 septembrie
(BOR) Cuv. Simeon Stâlpnicul şi mama sa, cuvioasa Marta
(BRU) Sf. Simeon Stilitul, cuvios († 459)
(BRC) Sf. Egidiu, abate
2 septembrie
(BOR) Sf. mucenic Mamant; Sf. ierarh Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Sf. Mamant, martir († 275); Sf. Ioan Ajunătorul, patriarhul Constantinopolului († 595)
(BRC) Sf. Ingrid, călugăriţă
3 septembrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Antim, episcopul Nicomidiei; Cuv. Teoctist
(BRU) Sf. Antim, episcop († 303); Sf. Teoctist, cuvios, preot († 467)
(BRC) Sf. Grigore cel Mare, papă, învăţător al Bisericii
4 septembrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Vavila, episcopul Antiohiei; Sf. prooroc Moise
(BRU) Sf. Vavila, episcop, martir († 250); Sf. Moise, profet (numit şi "Văzătorul de Dumnezeu") († secolul al
XVII-lea î.Hr.)
(BRC) Sf. Roza din Viterbo, fecioară
5 septembrie
(BOR) Sf. prooroc Zaharia, tatăl sf. Ioan Botezătorul; Sf. mucenic Urban
(BRU) Sf. Zaharia, profet, tatăl sf. Ioan Botezătorul († secolul I)
(BRC) Sf. Laurenţiu Iustiniani, episcop
6 septembrie
(BOR) Pomenirea minunii sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. mucenic Macarie
(BRU) Pomenirea minunii din Colose a sf. Arhanghel Mihail
(BRC) Sf. Zaharia, profet
7 septembrie
(BOR) Sf. mucenic Sozont
(BRU) Sf. Sozon, martir († 304)
(BRC) Sf. Regina, fecioară, martiră
8 septembrie
(BOR) (†) Naşterea Maicii Domnului
(BRU) (†) Naşterea Maicii Domnului
(BRC) Naşterea sf. Fecioare Maria
9 septembrie
(BOR) Ss. şi drepţii părinţi Ioachim şi Ana; Sf. cuvios Onufrie de la Vorona; Sf. mucenic Severian; Cuv.
Teofan Mărturisitorul
(BRU) Ss. Ioachim şi Ana, părinţii Preasfintei Fecioare Maria; sf. Severian, martir († 323)
(BRC) Sf. Petru Claver, preot
10 septembrie
(BOR) Ss. muceniţe Minodora, Mitrodora şi Nimfodora
(BRU) Ss. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora, martire († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Nicolae din Tolentino, preot
11 septembrie
(BOR) Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin
(BRU) Sf. Teodora, cuvioasă († secolul al V-lea)
(BRC) Ss. Prot şi Iacint, fraţi, martiri
12 septembrie
(BOR) Sf. mucenici Autonom, Macedonie şi Teodul
(BRU) Sf. Autonom, preot, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Nume al Mariei; Sf. Emilian, episcop
13 septembrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Corneliu Sutaşul; Cuv. Ioan de la Prislop
(BRU) Sf. Corneliu, centurionul, martir († secolul I); Sfinţirea Bisericii sf. Învieri din Ierusalim (în 335)
(BRC) Sf. Ioan Gură de Aur, episcop, învăţător al Bisericii
14 septembrie
(BOR) (†) Înălţarea Sfintei Cruci
(BRU) (†) Înălţarea Sfintei Cruci (în 628)
(BRC) Înălţarea Sfintei Cruci
15 septembrie
(BOR) Sf. Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. Mare mucenic Nichita Romanul
(BRU) Sf. Nichita Gotul, martir († 372). Sf. Fecioară Maria Îndurerată
(BRC) Sf. Fecioară Maria Îndurerată
16 septembrie
(BOR) Sf. Mare muceniţă Eufimia; Sf. muceniţă Meletina
(BRU) Sf. Eufemia, martiră († 304)
(BRC) Sf. Corneliu, papă, martir; Sf. Ciprian, episcop, martir; Sf. Ludmila
17 septembrie
(BOR) Sf. muceniţă Sofia şi fiicele sale Pistis, Agapis şi Elpis
(BRU) Ss. Sofia şi ficele ei Pistis, Agapi şi Elpida, martire († secolul al II-lea)
(BRC) Sf. Robert Bellarmin, episcop, învăţător al Bisericii
18 septembrie
(BOR) Sf. Eumenie, episcopul Gortinei; Sf. mucenici Ariadna şi Castor
(BRU) Sf. Eumeniu, episcop, martir († secolul al II-lea)
(BRC) Sf. Iosif din Copertino, preot
19 septembrie
(BOR) Ss. mucenici Trofim, Savatie şi Dorimedont
(BRU) Ss. Trofim, Sabaţiu şi Dorimedon, martiri († 277)
(BRC) Sf. Ianuariu, episcop, martir
20 septembrie
(BOR) Ss. mare mucenic Eustatie, soţia sa Teopista şi cei doi fii Agapie şi Teopist
(BRU) Ss. Eustaţiu şi Teopista cu fiii lor Agapiu şi Teopist, martiri († secolul al II-lea)
(BRC) Ss. Martiri din Coreea
21 septembrie
(BOR) Sf. apostol Codrat; Sf. prooroc Iona
(BRU) Sf. Quadrat, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Matei, apostol, evanghelist
22 septembrie
(BOR) Sf. ierarh mucenic Teodosie de la Mănăstirea Brazi; Sf. sfinţit mucenic Foca; Sf. mucenic Isaac şi Sf.
Martin
(BRU) Sf. Foca, episcop, martir († secolul al II-lea)
(BRC) Sf. Toma din Villanova, episcop; Sf. Mauriciu, ofiţer, martir
23 septembrie
(BOR) Zămislirea sf. prooroc Ioan Botezătorul; Cuvioasele Xantipa şi Polixenia
(BRU) Zămislirea sf. Ioan Botezătorul; Sf. Padre Pio († 1968)
(BRC) Sf. Pius din Pietrelcina, preot
24 septembrie
(BOR) Sf. mare muceniţă, întocmai cu apostolii, Tecla; Cuv. Coprie
(BRU) Sf. Tecla, martiră († secolul I)
(BRC) Sf. Gerard, episcop, martir
25 septembrie
(BOR) Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Serghie de la Radonej
(BRU) Sf. Eufrosina, cuvioasă († secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Nicolae de Flüe, pustnic
26 septembrie
(BOR) Mutarea sf. apostol, evanghelist Ioan; Sf. muceniţă Hira
(BRU) Săvârşirea din viaţă a sf. Ioan, apostol, evanghelist († secolul I - secolul al II-lea)
(BRC) Ss. Cosma şi Damian, martiri
27 septembrie
(BOR) Sf. ierarh martir Antim Ivireanul; Sf. mucenici Calistrat şi Epiharia
(BRU) Sf. Calistrat şi însoţitorii săi, martiri († secolul al IV-lea); Sf. Vincenţiu de Paul, preot († 1660)
(BRC) Sf. Vincenţiu de Paul, preot
28 septembrie
(BOR) Cuv. Hariton Mărturisitorul; Sf. prooroc Varuh; Sf. mucenic Pimen
(BRU) Sf. Hariton Mărturisitorul, cuvios († 350)
(BRC) Sf. Venceslau, martir; Sf. Laurenţiu Ruiz şi însoţitorii, martiri
29 septembrie
(BOR) Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. mucenici Gudelia, Trifon şi Petronia
(BRU) Sf. Chiriac Sihastrul, cuvios († 556)
(BRC) Ss. Mihail, Gabriel şi Rafael, arhangheli
30 septembrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Grigorie Luminătorul, episcopul Armeniei; Sf. mucenici Ripsimia şi Gaiani
(BRU) Grigore Iluminatorul, apostolul armenilor, episcop, martir († 330)
(BRC) Sf. Ieronim, preot, învăţător al Bisericii

OCTOMBRIE
1 octombrie
(BOR) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. apostol Anania; Cuv. Roman Melodul
(BRU) Sf. Anania, apostol dintre cei 70 († secolul I); Sf. Roman Melodul, cuvios († 560); Acoperământul
Maicii Domnului; Sf. Tereza a Pruncului Isus, cuvioasă († 1897)
(BRC) Sf. Tereza a Pruncului Isus, fecioară, învăţător al Bisericii
2 octombrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Ciprian; Sf. muceniţă Justina; Cuv. Teofil
(BRU) Sf. Ciprian, episcop; Sf. Iustina, fecioară, martiră († 304)
(BRC) Ss. Îngeri Păzitori
3 octombrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Dionisie Areopagitul; Sf. mucenic Teoctist
(BRU) Sf. Dionisiu Areopagitul, episcop, martir († secolul I)
(BRC) Ss. Martiri din Tomis
4 octombrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Ierotei, episcopul Atenei; Ss. mucenici Domnina, Audact şi Calistena
(BRU) Sf. Ieroteu, episcop, († secolul I); Sf. Francisc din Assisi, cuvios († 1226)
(BRC) Sf. Francisc din Assisi
5 octombrie
(BOR) Ss. muceniţe Haritina şi Mamelta
(BRU) Sf. Haritina, martir († 304)
(BRC) Ss. Placid şi însoţitorii, martiri; Sf. Alois Scrosoppi, preot
6 octombrie
(BOR) Sf. apostol Toma
(BRU) Sf. Toma, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Bruno, preot
7 octombrie
(BOR) Ss. mari mucenici Serghie şi Vah; Sf. mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie
(BRU) Ss. Serghie şi Vach, martiri († 297); Preasfânta Fecioara Maria, Regina Rozarului
(BRC) Sf. Fecioară Maria, Regina Rozariului
8 octombrie
(BOR) Cuv. Pelaghia; Sf. Taisia
(BRU) Sf. Pelaghia, cuvioasă († secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Simeon Bătrânul; Sf. Ioan Calabria
9 octombrie
(BOR) Sf. apostol Iacob al lui Alfeu; Cuvioşii Andronic şi Atanasia
(BRU) Sf. Iacob al lui Alfeu, apostol († secolul I); Ss. Andronic şi Anastasia, soţi, cuvioşi († secolul al V-lea)
(BRC) Ss. Dionisie, episcop şi însoţitorii, martiri; Sf. Ioan Leonardi, preot
10 octombrie
(BOR) Sf. mucenici Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuvioşii Vasian şi Teofil Mărturisitorul
(BRU) Sf. Francisc Borgia, preot
(BRC) Ss. Eulampiu şi sora lui Eulampia, martiri († secolul al III-lea)
11 octombrie
(BOR) Sf. apostol Filip, unul din cei 7 diaconi; Cuv. Teofan Mărturisitorul; Sf. muceniţe Zenaida şi Filonila
(BRU) Sf. Filip, apostol († secolul I); Sf. Teofan Mărturisitorul, episcop, cuvios, imnograf († 845)
(BRC) Sf. Gerard Maiella, călugăriţă
12 octombrie
(BOR) Ss. mucenici Prov, Tarah şi Andronic; Cuv. Cosma, episcopul Maiumei
(BRU) Ss. Prob, Tarah şi Andronic, martiri († 304)
(BRC) Sf. Serafim, călugăr
13 octombrie
(BOR) Ss. mucenici Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica
(BRU) Ss. Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica, martiri († secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Eduard, regele Angliei
14 octombrie
(BOR) (†) Sf. Cuvioasă Parascheva; Ss. mucenici Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan
(BRU) Ss. Nazarie, Gervasie, Protasie şi Celsie, martiri († secolul I); Sf. Cosma Hagiopolitul, episcop,
imnograf († 760); Sf. Paraschiva, cuvioasă
(BRC) Sf. Calist I, papă, martir
15 octombrie
(BOR) Sf. şi cuviosul mucenic Luchian; Cuvioşii Savin şi Vars, episcopi
(BRU) Sf. Lucian, preot, martir († 309); Sf. Tereza de Avila, cuvioasă († 1582)
(BRC) Sf. Tereza a lui Isus (din Avila), fecioară, învăţător al Bisericii
16 octombrie
(BOR) Sf. mucenic Longhin Sutaşul; Ss. mucenici Leontie, Dometie şi Terentie
(BRU) Sf. Longin, centurionul de la picioarele Crucii, († secolul I); Sf. Maria Margareta Alacoque, cuvioasă (†
1690)
(BRC) Sf. Margareta Maria Alacoque, călugăriţă; Sf. Hedviga, călugăriţă
17 octombrie
(BOR) Sf. prooroc Osea; Cuv. mucenic Andrei Criteanul
(BRU) Sf. Osea, profet († secolul al VIII-lea î.Hr.); Sf. Andrei Cretanul, martir († 767)
(BRC) Sf. Ignaţiu din Antiohia, episcop, martir
18 octombrie
(BOR) Sf. apostol, evanghelist Luca; Sf. mucenic Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian
(BRU) Sf. Luca, apostol, evanghelist (secolul I)
(BRC) Sf. Luca, evanghelist
19 octombrie
(BOR) Sf. prooroc Ioil; Sf. mucenici Uar, Felix preotul şi Eusebiu diaconul
(BRU) Sf. Ioil, profet († secolul al VI-lea î.Hr.); Sf. Var, martir († 307
(BRC) Sf. Paul al Crucii, preot; Sf. Ioan de Brébeuf, preot şi însoţitorii, martiri
20 octombrie
(BOR) Sf. mare mucenic Artemie; Cuv. Matroana
(BRU) Sf. Artemiu, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Irina din Portugalia, fecioară, martiră
21 octombrie
(BOR) Cuvioşii mărturisitori Visarion, Sofronie şi sf. mucenic Oprea; Ss. preoţi mărturisitori Ioan din Galeş şi
Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare
(BRU) Sf. Ilarion cel Mare, cuvios († 371)
(BRC) Ss. Ursula şi însoţitoarele, martire; Sf. Celina, călugăriţă
22 octombrie
(BOR) Sf. Ierarh şi întocmai cu apostolii, Averchie; Sfinţii 7 tineri din Efes
(BRU) Sf. Averchie, episcop († 200); Cei 7 tineri din Efes, martiri († 270)
(BRC) Sf. Maria Salome
23 octombrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic şi apostol Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, patriarhul Constantinopolului
(BRU) Sf. apostol Iacob, rudenia Domnului, episcopul Ierusalimului († 62)
(BRC) Sf. Ioan de Capistran, preot; Sf. Sorin, episcop
24 octombrie
(BOR) Sf. mare mucenic Areta; Ss. mucenici Sevastiana şi Valentin
(BRU) Sf. Areta şi comunitatea sa, martiri († 358)
(BRC) Sf. Anton Maria Claret, episcop; Fer. Alois Guanella
25 octombrie
(BOR) Ss. mucenici Marcian şi Martirie; Sf. mucenic Valerian; Sf. Tavita
(BRU) Ss. Marcian şi Martiriu, notari, martiri († 358)
(BRC) Ss. Crisant şi Daria, soţi martiri
26 octombrie
(BOR) (†) Sf. mare mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de mir
(BRU) (†) Sf. Dumitru, izvorâtorul de mir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Dumitru, martir
27 octombrie
(BOR) Cuv. Dimitrie cel Nou, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. mucenic Nestor
(BRU) Sf. Nestor, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Sabina, martir
28 octombrie
(BOR) Ss. Mucenici, Terentie, soţia sa, Neonila şi cei 7 fii; Sf. Firmilian episcopul
(BRU) Ss. Terenţiu şi Neonila, martiri († secolul al III-lea); Sf. Ştefan, imnograful, cuvios († secolul al XI-lea)
(BRC) Ss. Simon şi Iuda, apostoli
29 octombrie
(BOR) Cuvioasa mare muceniţă Anastasia Romana; Cuv. Avramie
(BRU) Sf. Anastasia Romana, cuvioasă, martiră († 309); Sf. Avramiu, cuvios († secolul al VI-lea)
(BRC) Sf. Narcis, patriarh de Ierusalim
30 octombrie
(BOR) Sf. mucenici Zenovie episcopul şi sora sa Zenovia; Sf. apostol Cleopa
(BRU) Ss. Zenobiu şi sora lui Zenobia, martiri († 309)
(BRC) Sf. Alfons Rodriguez, călugăr
31 octombrie
(BOR) Ss. apostoli Apelie, Stahie, Amplie, Urban, Aristobul şi Narcis
(BRU) Ss. Stahis, Apelle, Ampliu, Urban, Aristobul şi Narcis, apostoli dintre cei 70 († secolul I); Sf. Epimah,
martir († 250)
(BRC) Sf. Urban, martir

NOIEMBRIE
1 noiembrie
(BOR) Ss. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
(BRU) Ss. Cosma şi Damian, medici taumaturgi, fără plată, martiri († 303)
(BRC) (†) Toţi Sfinţii
2 noiembrie
(BOR) Ss. mucenici Achindin, Pigasie, Aftonie, Elpidifor şi Agapie
(BRU) Ss. Anchidin, Pegasiu, Aftoniu, Elpifidor şi Anempodit, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Pomenirea tuturor credincioşilor răposaţi
3 noiembrie
(BOR) Ss. mucenici Achepsima episcopul, Iosif preotul şi Aitala diaconul
(BRU) Sf. Acepsima, martir († 378); Ss. Aitala şi Iosif, martiri († 309)
(BRC) Sf. Martin de Porres, călugăr
4 noiembrie
(BOR) Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. mucenici Nicandru episcopul şi Ermeu preotul
(BRU) Sf. Ioaniciu cel Mare, cuvios († 846); Ss. Nicandru, episcop, martir şi Ermeu, preot, martir († secolul
al II-lea)
(BRC) Sf. Carol Borromeu, episcop
5 noiembrie
(BOR) Sf. mucenici Galaction şi Epistimi; Ss. Silvan şi Grigorie arhiepiscopul
(BRU) Ss. Galaction şi Epistema, soţi, cuvioşi († 250)
(BRC) Ss. Elisabeta şi Zaharia
6 noiembrie
(BOR) Sf. Pavel Mărturisitorul, patriarhul Constantinopolului; Cuv. Luca
(BRU) Sf. Paul, arhiepiscop, mărturisitor († 360)
(BRC) Sf. Leonard, pustnic
7 noiembrie
(BOR) Sfinţii 33 mucenici din Melitina; Cuv. Lazăr
(BRU) Cei 32 sfinţi martiri din Melitene († 309); Sf. Lazăr Taumaturgul, cuvios († 1054)
(BRC) Sf. Carina, martiră
8 noiembrie
(BOR) (†) Soborul sfinţilor arhangheli Mihail şi Gavriil
(BRU) (†) Ss. Arhangheli Mihail şi Gavril şi toate cetele cereşti
(BRC) Fer. Elisabeta a Sfintei Treimi
9 noiembrie
(BOR) Ss. mucenici Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Ss. mucenici Onisifor şi Porfirie; Sf. Ierarh
Nectarie Taumaturgul
(BRU) Ss. Onisifor şi Porfiriu, martiri († 290); Sf. Matrona, cuvioasă († secolul al V-lea)
(BRC) Sfinţirea Bazilicii din Lateran; Sf. Teodor, soldat, martir
10 noiembrie
(BOR) Ss. apostoli Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. mucenic Orest
(BRU) Ss. Olimp, Sosipatru, Erast şi însoţitorii lor, apostoli dintre cei 70 († secolul I); Sf. Orest, martir (†
secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Leon cel Mare, papă, învăţător al Bisericii; Sf. Tiberiu
11 noiembrie
(BOR) Ss. mucenici Mina, Victor şi Vichentie; Sf. muceniţă Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul
(BRU) Sf. Mina, martir († secolul al III-lea); Ss. Victor, Vichentie şi Ştefanida, martiri († secolul al II-lea); Sf.
Teodor Studitul, cuvios, mărturisitor († 826)
(BRC) Sf. Martin din Tours, episcop
12 noiembrie
(BOR) Sf. Ioan cel Milostiv, patriarhul Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul
(BRU) Sf. Ioan Milostivul, arhiepiscop († 619); Sf. Nil Sinaitul, cuvios († 430); Sf. Iozafat, episcop, martir (†
1623)
(BRC) Sf. Iosafat, episcop, martir; Sf. Cristian
13 noiembrie
(BOR) Sf. Ioan Gură de Aur, arhiepiscopul Constantinopolului; Cuv. Damaschin
(BRU) Sf. Ioan Gură-de-Aur, arhiepiscopul Constantinopolului († 407)
(BRC) Sf. Stanislau Kostka, călugăr
14 noiembrie
(BOR) Sf. apostol Filip; Sf. Grigorie Palama
(BRU) Sf. Filip, apostol († secolul I)
(BRC) Sf. Veneranda
15 noiembrie
(BOR) Sf. Cuvios Paisie de la Neamţ; Ss. mucenici şi mărturisitori Gurie, Samona şi Aviv
(BRU) Ss. Gurias, Samonas şi Habib, martiri († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Albert cel Mare, episcop, învăţător al Bisericii; Sf. Leopold
16 noiembrie
(BOR) Sf. apostol, evanghelist Matei
(BRU) Sf. Matei, apostol, evanghelist († secolul I)
(BRC) Sf. Margareta a Scoţiei; Sf. Gertruda, fecioară
17 noiembrie
(BOR) Sf. Grigorie Taumaturgul; Cuv. Lazăr Zugravul şi Zaharia
(BRU) Sf. Grigore Taumaturgul, episcop († 270)
(BRC) Sf. Elisabeta a Ungariei, călugăriţă
18 noiembrie
(BOR) Sf. mare mucenic Platon; Ss. mucenici Romano şi Zaheu diaconul
(BRU) Ss. Platon şi Roman, martiri († 305)
(BRC) Sfinţirea Bazilicilor "Sf. Petru" şi "Sf. Paul"
19 noiembrie
(BOR) Sf. prooroc Avdie; Sf. sfinţit mucenic Varlaam
(BRU) Sf. Abdia, profet († secolul al VI-lea î.Hr.); Sf. Varlaam, martir († secolul al III-lea)
(BRC) Ss. Epimah şi Alexandru, martiri
20 noiembrie
(BOR) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. mucenic Dasie; Sf. Proclu
(BRU) Sf. Grigore Decapolitul, cuvios († 842); Sf. Proclu, arhiepiscop († 466)
(BRC) Sf. Felix de Valois, pustnic; Sf. Edmund, rege
21 noiembrie
(BOR) (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului
(BRU) (†) Intrarea în Templu a Maicii Domnului
(BRC) Prezentarea la Templu a Sf. Fecioare Maria
22 noiembrie
(BOR) Ss. apostoli Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. muceniţă Cecilia
(BRU) Ss. Filimon, Apfia, Arhip şi Onisim, apostol († secolul I); Ss. Cecilia, Valerian şi Tiburţiu, martiri (†
secolul al III-lea)
(BRC) Sf. Cecilia, fecioară, martiră
23 noiembrie
(BOR) Cuv. Antonie de la Iezerul, Vâlcea; Sf. Ierarh Amfilohie
(BRU) Sf. Anfilohiu, episcop († 395); Sf. Grigore, episcop († 638)
(BRC) Sf. Clement I, papă, martir; Sf. Columban, abate; Sf. Lucreţia, martiră
24 noiembrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Clement, episcopul Romei; Sf. sfinţit mucenic Petru, episcopul Alexandriei
(BRU) Sf. Clement I, papă, martir († 97); Sf. Petru, martir († 312)
(BRC) Ss. Martiri din Vietnam
25 noiembrie
(BOR) Sf. mare muceniţă Ecaterina; Sf. mare mucenic Mercurie
(BRU) Sf. Ecaterina, martiră († 305). Sf. Mercuriu, martir († 250)
(BRC) Sf. Ecaterina din Alexandria, fecioară, martiră
26 noiembrie
(BOR) Cuvioşii Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul
(BRU) Sf. Alip Stilitul, cuvios († secolul al VII-lea); Sf. Nicon, cuvios († secolul al X-lea)
(BRC) Sf. Ioan Berchmans, student
27 noiembrie
(BOR) Sf. mare mucenic Iacob Persul; Cuvioşii Natanail şi Pinufrie
(BRU) Sf. Iacob Persanul, martir († 422)
(BRC) Sf. Virgil, episcop
28 noiembrie
(BOR) Cuv. mucenic Ştefan cel Nou; Sf. mucenic Irinarh
(BRU) Sf. Ştefan cel Nou, cuvios († 764); Sf. Irinarh, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Ecaterina Labouré, fecioară
29 noiembrie
(BOR) Sf. mucenici Paramon, Filumen şi Valerian
(BRU) Ss. Paramon şi Filumen, martiri († 250)
(BRC) Sf. Saturnin, episcop, martir
30 noiembrie
(BOR) (†) Sf. apostol Andrei cel întâi chemat – Ocrotitorul României; Sf. Frumenţie
(BRU) (†) Sf. apostol Andrei, apostol, primul chemat († secolul I)
(BRC) Sf. Andrei, apostol

DECEMBRIE
1 decembrie
(BOR) Sf. prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul
(BRU) Sf. Naum, profet († secolul al VII-lea î.Hr.)
(BRC) Ss. Florenţa şi Natalia
2 decembrie
(BOR) Sf. pooroc Avacum; Sf. muceniţă Miropa; Sf. Ierarh Solomon, ahiepiscopul Efesului
(BRU) Sf. Abacuc, profet († secolul al VII-lea î.Hr.)
(BRC) Sf. Bibiana, fecioară
3 decembrie
(BOR) Sf. cuvios Gheorghe de la Cernica; Sf. prooroc Sofonie; Sf. sfinţit mucenic Teodor, arhiepiscopul
Alexandriei
(BRU) Sf. Sofoniu, profet († secolul al VII-lea î.Hr.)
(BRC) Sf. Francisc Xaveriu, preot
4 decembrie
(BOR) Sf. mare muceniţă Varvara; Cuv. Ioan Damaschin
(BRU) Sf. Barbara, martiră († secolul al III-lea); Sf. Ioan Damaschinul, cuvios († 749)
(BRC) Sf. Ioan Damaschin, preot, învăţător al Bisericii; Sf. Varvara, fecioară, martiră
5 decembrie
(BOR) Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. mucenic Anastasie; Cuv. Nectarie
(BRU) Sf. Sava cel Sfinţit, cuvios († 532)
(BRC) Sf. Sava, abate
6 decembrie
(BOR) (†) Sf. ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei
(BRU) (†)Sf. Nicolae Taumaturgul, arhiepiscopul Mirei din Licia († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Nicolae, episcop
7 decembrie
(BOR) Sf. muceniţă Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, episcopul Mediolanului
(BRU) Sf. Ambroziu, arhiepiscop († 397)
(BRC) Sf. Ambrozie, episcop, învăţător al Bisericii
8 decembrie
(BOR) Cuvioşii Patapie şi Sofronie; Ss. Apostoli Cezar, Tihic şi Onisifor
(BRU) Sf. Patapiu, cuvios († secolul al VI-lea)
(BRC) (†) Neprihănita Zămislire; Sf. Leonard; Fer. Constantin
9 decembrie
(BOR) Zămislirea sf. Fecioare de către sf. Ana; Sf. proorociţă Ana
(BRU) Imaculata concepere a Preasfintei Fecioare Maria
(BRC) Sf. Juan Diego Cuahtlatoatzin; Sf. Valeria, fecioară, martiră
10 decembrie
(BOR) Ss. mucenici Mina, Ermoghen şi Eugraf
(BRU) Ss. Menas, Ermogen şi Eugraf, martiri († 235)
(BRC) Sf. Melhiade, papă; Sf. Mina, ostaş, martir
11 decembrie
(BOR) Cuvioşii Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou Stâlpnicul
(BRU) Sf. Daniel Stilitul, cuvios († secolul al V-lea)
(BRC) Sf. Damasus I, papă
12 decembrie
(BOR) Sf. Ierarh Spiridon, episcopul Trimitundei; Sf. mucenic Sinet; Sf. ierarh Alexandru
(BRU) Sf. Spiridon Taumaturgul, episcop († 348)
(BRC) Sf. Fecioară Maria de la Guadalupe; Sf. Conrad, episcop; Sf. Vincelin, episcop
13 decembrie
(BOR) Sf. Ierarh Dosoftei, mitropolitul Moldovei; Ss. mari mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie şi
Orest; Sf. muceniţă Lucia fecioară
(BRU) Ss. Eustraţiu, Axente, Eugen, Mardarie şi Orest, martiri şi Lucia, fecioară, martiră († 303)
(BRC) Sf. Lucia, fecioară, martiră; Sf. Otilia, călugăriţă
14 decembrie
(BOR) Ss. mucenici Tirs, Calinic, Filimon şi Apolonie
(BRU) Ss. Tirs, Leuciu, Calinic, Filimon, Apoloniu şi Arian, martiri († secolul al III-lea); Sf. Ioan al Crucii,
cuvios († 1591)
(BRC) Sf. Ioan al Crucii, preot, învăţător al Bisericii
15 decembrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Elefterie; Ss. muceniţe Antia şi Suzana
(BRU) Sf. Eleuteriu, episcop, martir († secolul al II-lea)
(BRC) Sf. Silvia, fecioară
16 decembrie
(BOR) Sf. prooroc Agheu; Sf. mucenic Marin; Sf. Teofana împărăteasa
(BRU) Sf. Ageu, profet († secolul al VI-lea î.Hr.)
(BRC) Sf. Adelaida, împărăteasă
17 decembrie
(BOR) Sf. prooroc Daniel şi sfinţii trei tineri Anania, Azaria şi Misail
(BRU) Ss. Daniel, profet, Anania, Azaria şi Misael († secolul al VI-lea î.Hr.)
(BRC) Sf. Lazăr din Betania; Sf. Olimpia
18 decembrie
(BOR) Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. mucenici Sebastian şi Zoe; Cuv. Modest
(BRU) Sf. Sebastian şi însoţitorii săi, martiri († 288)
(BRC) Sf. Zosim, ucenicul sf. Paul
19 decembrie
(BOR) Sf. mucenic Bonifaţie; Cuv. Grichentie; Sf. mucenic Trifon; Cuv. Aglaia
(BRU) Sf. Bonifaciu, martir († secolul al IV-lea)
(BRC) Fer. Urban al V-lea, papă
20 decembrie
(BOR) Sf. sfinţit mucenic Ignatie Teoforul
(BRU) Sf. Ignaţiu Teoforul, episcop, martir († 107)
(BRC) Ss. Abraham, Isaac şi Iacob, patriarhi
21 decembrie
(BOR) Sf. muceniţă Iuliana; Sf. mucenic Temistocle
(BRU) Sf. Iuliana din Nicomedia, martiră († 299)
(BRC) Sf. Petru Canisiu, preot, învăţător al Bisericii
22 decembrie
(BOR) Sf. Ierarh Petru Movilă, mitropolitul Kievului; Sf. mare muceniţă Anastasia
(BRU) Sf. Anastasia, martiră († 290)
(BRC) Sf. Francisca Cabrini; Sf. Flavian, martir
23 decembrie
(BOR) Sfinţii 10 mucenici din Creta; Cuv. Pavel şi Naum
(BRU) Ss. 10 martiri din Creta († 250)
(BRC) Sf. Ioan de Kety, preot; Sf. Victoria, fecioară, martiră
24 decembrie
(BOR) Cuv. muceniţă Eugenia
(BRU) Duminica dinaintea naşterii Domnului, a strămoşilor trupeşti de la Adam până la sf. Iosif (logodnicul
Născătoarei de Dumnezeu); Sf. Eugenia, martiră († secolul al II-lea)
(BRC) Sf. Eugenia, fecioară, martiră; Sf. Adela, călugăriţă
25 decembrie
(BOR) (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
(BRU) (†) Naşterea Domnului şi Dumnezeului nostru Isus Cristos (Crăciunul)
(BRC) (†) Naşterea Domnului (Crăciunul); Sf. Eugenia, martiră; Sf. Anastasia, martiră
26 decembrie
(BOR) (†) Soborul Maicii Domnului; Cuv. Nicodim de la Tismana
(BRU) (†) Serbarea Preasfintei Fecioare Maria; Sf. Eutimiu, episcop, martir († 824)
(BRC) Sf. Ştefan, primul martir
27 decembrie
(BOR) (†) Sf. apostol, întâiul mucenic şi arhidiacon Ştefan
(BRU) (†) Sf. Ştefan, arhidiacon, protomartir († 37); Sf. Teodor Însemnatul, cuvios, mărturisitor († 844)
(BRC) Sf. Ioan, apostol, evanghelist
28 decembrie
(BOR) Ss. 20.000 mucenici arşi în Nicomidia
(BRU) Ss. martiri arşi de vii în Nicomedia († 303)
(BRC) Ss. Prunci Nevinovaţi, martiri
29 decembrie
(BOR) Ss. 14.000 prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel
(BRU) Ss. copii ucişi de Irod; Sf. Marcel, cuvios († 470)
(BRC) Sf. Thomas Becket, episcop, martir
30 decembrie
(BOR) Sf. muceniţă Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon, arhimandritul
(BRU) Sf. Anisia, martiră († secolul al IV-lea); Sf. Zotic Orfanotroful, preot († secolul al IV-lea)
(BRC) Sf. Ilaria, martiră
31 decembrie
(BOR) Cuv. Melania Romana; Sf. mucenic Hermes
(BRU) Sf. Melania Romana, cuvioasă († 439); Ss. şi drepţii Iosif (logodnicul Preasfintei Fecioare Maria),
David (profetul şi împăratul) şi Iacob (rudenia Domnului)
(BRC) Sf. Silvestru I, papă; Sf. Melania