Sunteți pe pagina 1din 2

3 Conditiile subiective ale tãmãduirii si sanãtatea în Hristos 

Prezentarea cărții 1. Vointa de a fi vindecat 


2. Leacul credintei 
Format: 17 x 24 cm, 704 p. 
3. Leacul pocãintei 
4. Leacul rugãciunii 
Traducere din limba franceza de Marinela Bojin 
a) Rolul rugãciunii si efectele ei tâmãduitoare 
b) Metoda de rugãciune isihastã 
Într-o lume în care apasarea duhului nelinistit al acestui veac sporeste fara încetare numarul celor mutilati sufleteste,
5. Leacul poruncilor 
singura "chirurgie reparatorie" cu sanse de reusita se practica doar în spitalul lui Hristos. Cufunda-te în cartea lui Jean-
6. Leacul nãdejdii 
Claude Larchet: vei întâlni acolo minunea medicinii fara de arginti... 

Cuprins: 
4 Procesul tãmãduirii: convertirea lãuntricã 
Prefatã 
Introducere 
Partea a IV-a: Infãptuirea tãmãduirii 
Partea I: Premise antropologice. Sãnãtatea primordialã si originea bolilor 
1 Dubla miscare a convertirii interioare. Practica 
1 Sãnãtatea primordialã a omului 
2 Infãptuirea virtutilor generice, început al tãmãduirii puterilor sufletesti fundamentale 
1. Introducere 
2 Cauza cea dintâi a bolilor. Pãcatul strãmosesc  2. Cumpãtarea (înfrânarea) 
3. Bãrbãtia 
4. Luarea-aminte 
3 Patologia omului cãzut 
1. Patologia cunoasterii 
a) Pervertirea si decãderea cunoasterii si a organelor sale  3 Rolul terapeutic al pãrintelui duhovnicesc 
b) Rãul ca irealitate. Nasterea unei cunoasteri fantasmatice. Perceperea delirantã a realitãtii, la omul cãzut 
2. Patologia dorintei si a plãcerii 
a) Devierea dorintei si pervertirea plãcerii  4 Arãtarea gândurilor 
b) Iconomia dorintei 
c) Patologia dorintei si a plãcerii, la omul cãzut 
5 Lupta împotriva gândurilor 
3. Patologia agresivitãtii 
1. Lupta lãuntricã 
4. Patologia libertãtii 
2. Dubla origine a gândurilor 
5. Patologia memoriei 
3. Mecanismul ispitirii
6. Patologia imaginatiei 
4. Strategia duhovniceascã. Veghea si luarea-aminte 
7. Patologia simturilor si a functiunilor trupesti 
5. Alungarea gândurilor rele 
6. Rolul rugãciunii si al rãbdãrii 
Partea a II-a: Descrierea, manifestãrile si felul în care se produc bolile spirituale. Patimile  7. Efectele tãmãduitoare 

6 Nevointa trupeascã. Rostul ei ajutãtor în tãmãduirea sufletului 


1 Patimile, boli spirituale 
2 Pilautia 
3 Gastrimarghia  Partea a V-a: Tãmãduirea patimilor si dobândirea virtutilor 
4 Desfrânarea 
5 Arghirofaha si pleonexia 
6 Tristetea  1 Tãmãduirea gastrimarghiei. înfrânarea 
7 Akedia  2 Tãmãduirea desfrânãrii. Abstinentã si castitate 
8 Mania  1. Castitatea monahalã 
9 Frica  2. Castitatea conjugalã 
10 Chenodoxia  3 Tãmãduirea filarghiriei si a pleonexiei. Neagonisirea si milostenia 
11 Mândria  1. Sãrãcia de bunãvoie (neagonisirea) 
12 Transmiterea bolilor spirituale în umanitatea decãzutã  2. Milostenia 
4 Tãmãduirea tristetii. Lacrimile, strãpungerea inimii si bucuria 
5 Tãmãduirea akediei 
Partea a III-a: Conditiile generale ale tãmãduirii  6 Tãmãduirea mâniei. Blândetea si rãbdarea 
7 Tãmãduirea fricii. Frica de Dumnezeu 
8 Tãmãduirea slavei desarte si a mândriei. Smerenia 
1 Hristos - Tãmãduitorul 
1. Tãmãduirea slavei desarte 
2. Tãmãduirea mândriei 
3. Smerenia 
2 Tãmãduirea prin Sfintele Taine 
1. Introducere 
2. Botezul  Partea a VI-a: Redobândirea sãnãtãtii 
3. Mirungerea 
4. Mãrturisirea (Pocãinta) 
5. Euharistia  1 Nepãtimirea 
6. Maslul  2 Iubirea 
1. Iubirea duhovniceascã de sine 
2. Iubirea de aproapele 
3. Iubirea de Dumnezeu 
3 Cunoasterea 
1. Introducere 
2. Contemplarea naturalã 
3. Cunoasterea/vederea lui Dumnezeu 
4. Legãtura dintre cunoasterea/vederea lui Dumnezeu si praxis 
5. Rolul rugãciunii curate 
6. Cunoasterea lui Dumnezeu si sãnãtatea sufleteascã 

Concluzii 

Bibliografie

S-ar putea să vă placă și