Sunteți pe pagina 1din 3

Lecie de Dragoste

Psih.Eusebiu Tihan, Psih. Laura Ghiza


In lucrarea Casatoria versus Divortul
Focus_sebi@yahoo.com
Draostea este o muzic! a c!rei "rumuse#e nu se $ier%e.
Este %urerea $lin! %e %ulcea#!. Este un sentiment ce o%at! e&$erimentat!, nicic'n% nu $oate "i uitat.
Dac! vrei s! a"li %es$re Draoste, ar trebui s!(l )ntrebi $e cel ce venereaz! Draostea, s! )ntrebi
$rivihetoarea ce s(a )n%r!ostit %e tran%a"ir ori s! )ntrebi "luturele ce(*i sacri"ic! via#a $entru "lac!r!
"!r! s! ezite.
+! nu cercetezi asu$ra Draostei la alte $ersoane %ec't la )n%r!ostit, c!ci %oar el sinur )#i $oate
s$une toate cele %es$re Ea.
Dac! vrei s! z!re*ti o sc'nteie %e iubire ar trebui s! $rive*ti )n ochii unuia into&icat %e Iubire. ,tunci
tu vei ve%ea cum intelectul, ra#iunea, cunoa*terea, mintea *i 'n%irea au "ost m!turate %e$arte *i s(au
to$it )n -ceanul Draostei.
.u este %eloc u*or a )n#elee Iubirea, c!ci acest natural *i m!re# ,%ev!r nu $oate "i %escris )n cuvinte.
Este un sentiment ori o emo#ie $ur! *i %elicat!, ce $oate "i e&$erimentat %oar %e cel ce iube*te. Este
%incolo %e ca$acitatea limba/ului ori a stiloului %e a o %escrie )n vreun rai omenesc.
Este im$osibil %e a(i re%uce m!re#ia *i c!l%ura la %imensiuni tem$orare. .u este $osibil %e a %escrie $e
m!sur! )n oricare %intre cuvintele cunoscute %e om, ran%oarea *i sublimul caracter al Draostei.
Curen#ii Iubirii ce )i eman! )n%r!osti#ii sunt r!s$'n%i#i *i in"luen#eaz! "iecare col#i*or al lumii. -%at!
)nt'lnit vreunul %in ace*ti curen#i, orice inim! este )nclinat! s$re a se conto$i )n -ceanul Draostei.
0Draostea este a%ev!rata tr!ire, este o a%ev!rat! ru!ciune, este a%ev!rata uniune0.
Iubirea este %e*te$tat! atunci c'n% curen#ii Draostei ne cu$rin% inima.
Ce este Draostea1
Este o )ntrebare a c!rui r!s$uns este )n m'inile )n%r!ostitului. .imeni altcineva nu $oate )n#elee nici
m!car o mic! "rac#ie %in ea.
Dac! am s! )ncerc s! %escriu mireasma $ar"umului a unei $ersoane %in %e*ert, in%i"erent ce %escriere
)m$o%obit! sau elocvent! vei o"eri nu voi "i )n stare s! transmit mirosul. Dar cuiva c!ruia a "ost c'tu*i
%e $u#in )n contact cu "lorile *i cr'nurile, )i voi "ace o %escriere lim$e%e. Cel ce a sim#it aroma )i va "i
u*or s! i%enti"ice.
E&$erien#a ta este %oar $entru tine )ns!#i *i $erce$#ia ta va "i colorat! %e atitu%inea ta, %e starea min#ii,
%e e"orturile %e$use %e tine )n Draoste.
Fiecare %ore*te Iubirea. Dar ri%ic!(te %easu$ra imainii lucrurilor, c!ci ce a r!mas )ntre tine *i iubire1
2neori, c'n% Draostea )nce$e s! %evin! nete%!, vra/a este )n%e$!rtat! iar via#a %evine monoton! *i
rutinat!. Este nevoie %e un *oc $entru a ru$e monotonia.
2neori )n via#a )n%r!ostitului intervine, c'te o $erioa%! %e %ezam!ire. ,ceasta este %e %orit. Ea are
un sco$. -"er! *ocul. Du$! un tim$ $etrecut )n %ezam!ire, intensitatea %raostei cre*te.
Fiecare )n%r!ostit are )n "a#a sa o aventur! m!rea#!. ,cest "a$t trebuie s! ni(l amintim atunci c'n%
norii ascun% soarele.
,ceast! Cale, Calea Draostei nu este $ur! teorie. Este o cale a%ev!rat!, un veritabil %rum ce trebuie
str!b!tut im$lic'n% %esiur SINCERITATE. .imeni nu $oate $!trun%e $or#ile a%ev!ratei Iubiri at't
tim$ c't mintea )*i %ore*te lucruri ie"tine. Cea mai mare trebuin#! $entru $roresul $e Calea Draostei
este s! ai o inim! curat!. .u te $o#i a*te$ta ca un ree s! intre )ntr(o )nc!$ere mur%ar!. .ici m!car un
c'ine nu st! )ntr(un loc mur%ar. ,tunci, cum s! te a*te$#i ca Draostea s! $!trun%! )ntr(o inim!
cu$rins! %e $o"te, m'nie, l!comie, eoism1
C'n% un co$il )nva#! s! mear!, "iecare c!z!tur! este un $as s$re a )nv!#a s! mear!. Co$ilul nu )nce$e
s! mear! %e c'n% s(a n!scut. El trebuie s! treac! $rin %i"erite eta$e $entru a )nv!#a s! mear!.
+imilar, )n%r!ostitul are %e trecut $rintr(o mul#ime %e eta$e )nainte %e a )nv!#a s! iubeasc! cu
a%ev!rat. La )nce$ut, mental, re"uz! cu %es!v'r*ire. 2neori e&ist! at'ta nelini*te )n cor$ )nc't )#i vine
s! "ui, s! la*i totul balt!. 3intea )*i $une )n "a#! tot "elul %e $ie%ici, )*i )n"!#i*eaz! $ersoana iubit! sub
tot "elul %e as$ecte. Inor!(le. +unt h!#i*urile IL24IEI. .orii se vor )m$r!*tia. +oarele va r!m'ne )n
toat! s$len%oarea sa. 5obocul Draostei se va %eschi%e.
Toate acestea sunt $a*i $e Calea Draostei. .u $o#i elimina aceste eta$e. 2neori suntem a%ev!ra#i
co$ii *i cum bine *tim, )nainte %e a $utea alera, co$ilul nu $oate elimina anumite tre$te ale )nv!#!rii,
$recum s! se )ntin%! $e /os, s! stea )n *ezut, s! ca%!. Dar "iecare $as este s$re )nainte.
Chiar *i e*ecurile noastre ne con%uc s$re reu*it! cu con%i#ia s! continu!m.
Cel ce nu vrea s! alere, acela nu va c!%ea nicio%at!, cel ce vrea s! iubeasc! cu a%ev!rat acela va
cunoa*te a%ev!rata Draoste. 3otivul t!u e&ist!, inten#ia e&ist!, sinceritatea e&ist! $entru a realiza
#elul *i, %esiur, c!%erile inerente sunt %e asemenea acolo.
Cine se $oate men#ine $e Calea Draostei )n mo% eal1 Chiar *i tru$ul nostru este rezultatul at'tor
con"luen#e. en%ocrine sau $siho(sociale, s$une#i(le cum %ori#i, iar acestea sunt o $arte a %estinului.
Lucrurile nu r!m'n nicio%at! stabile )n aceast! lume instabil! 67i %e ce ar r!m'ne18. 5ucuriile *i
triste#ile vie#ii se %eruleaz! $otrivit %estinului nostru iar acest ciclu este )n $arte res$onsabil $entru
e"orturile *i e*ecurile noastre, $entru intensitatea sentimentelor noastre. 9n ciu%a acestora, )n%r!ostitul
)*i men#ine e"orturile *i las! restul )n m'inile lui Dumnezeu. 9n%r!ostitul nu trebuie s! se simt!
%escura/at, %ezam!it %e e*ecuri *i c!z!turi. Ele ne o"er! $osibilitatea %e a ne )ncerca $uterea,
ca$acitatea *i resursele.
7i s! nu uit!m c! un a%ev!rat )n%r!ostit nicio%at! nu se $l'ne. El iube*te. +e simte cu a%ev!rat
boat. C!ci boat este numai acel ce $!streaz! cu t!rie )n inima sa, %raostea $entru semenii s!i.
,ceast! lume, cu su"erin#ele ei, este o remarcabil! substan#! %e cur!#at. , tr!i )n aceast! lume
)nseamn! a )nv!#a, mai cur'n% ori mai t'rziu lec#iile %ure ce )nconvoaie eo(ul nostru *i ne )nva#! c!
umilin#a este necesar! )nainte ca iubirea s! se $oat! na*te. ,ceasta ne va "i %e un mare a/utor )n a %uce
o via#! cinstit!, %e a nu r!ni sentimentele nici unei "iin#e.
2n lucru ce )l vom )nv!#a este, tr!ie*te *i las! s! tr!iasc!. :um!tate %in ne"ericirea noastr! vine %in
sentimentul c! oamenii ar trebui s! "ie mai buni %ec't sunt )n realitate.
,r trebui s! )nv!#!m s! acce$t!m im$er"ec#iunile acestei lumi, ale oamenilor *i s! )ncerc!m s! ne
corect!m noi )n*ine, )n loc %e a ne "ace merituo*i la lucrurile mai bune.
Dac! noi )n*ine %esconsi%er!m re*elile, li$surile noastre, atunci nu suntem )n $ozi#ia %e a(i )nv!#a $e
al#ii cum s! "ac! bine. Dar %ac! )ntr(a%ev!r avem %raoste )n noi, ce este )n /urul nostru va "i automat
bun, va "i 0contaminat0 tot "!r! s! s$unem un cuv'nt. ,tunci, totul ne vine )na$oi ca a/utor, ca s$ri/in
)n tot ceea ce "acem. ,st"el, %raostea este chiar )nl!untrul nostru.
Cel ce iube*te cu a%ev!rat nu )*i $ermite s!(*i iroseasc! tim$ul "r!m'nt'n%u(se $entru $robleme
m!runte. Chiar lucrurile ce at'rn! reu numai au $uterea %e a(i tulbura ori s!(l "ac! s!(*i $iar%!
echilibrul. 9n%r!ostitul iube*te. El nu se m'niaz!. Dac! $o#i realiza ce %!un!tor este chiar *i un sinur
val %e m'nie $entru s!n!tatea "izic! cu at't mai mult $entru s$irit, nu vei mai c!uta nicic'n% vreo
valoare a acelei $aube.
,%esea, )n%r!ostitul a"irm! c! este cel mai mizerabil om %e $e 6lume8 $!m'nt. Dar cre% c! un
)n%r!ostit este unul %intre cei mai binecuv'nta#i *i mai noroco*i %intre oamenii ce tr!iesc $e acest
$!m'nt.
Prive*te )n /urul t!u, )n%r!ostitule; Din milioanele %e su"lete tu e*ti unul %in cei c'#iva ce au !sit
uitata Cale a Draostei.
9nl!tur!(#i ciu%ata atitu%ine a min#ii. Este u*or s! "ii "ericit *i z'mbitor. Ca *i cum te(ai )ncrunta ori te(
ai aita. .u(#i trebuie %ec't $u#in! 'n%ire clar!. 7i nu uita nicic'n% c!, )n%r!osti#ii sunt cavaleri ai
Luminii.
Draostea este cel mai %e $re# lucru %in via#!. Ea )n"rumuse#eaz! su"letul. Prin %raoste su"letul ca$!t!
str!lucire *i lumina ei r!zbate %e $e chi$ul celui )n%r!ostit.
,tunci c'n% %evii un )n%r!ostit, a%ev!rata b!t!lie a )nce$ut. Te lu$#i cu tine )nsu#i. Te reconstruie*ti.
Este o brav! *i hot!r't! b!t!lie. +! nu %is$eri ori s! %ezertezi %in 0$ostul0 t!u. D!ruie*te(#i Draostei,
tru$ul, mintea *i su"letul. 5!t!lia este insu$ortabil! %ar recom$ensa este m!rea#!, la "el, victoria este
siur!. Tu vei )nvine iar eo(ul t!u va "i com$let su$us. Draostea este cu tine, oriun%e te(ai a"la, ca
s! te hi%eze, %eci nu l!sa %is$erarea *i %ezn!%e/%ea s! te cu$rin%!.
C'n% o s!(n#elei iubirea, lacrimile Te vor co$le*i
Lacrimi %e iubire *i %e bucurie.

S-ar putea să vă placă și