Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educa iei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat Alecu Russo din B

Carte de telefoane

Serviciul de telefonizare. Grigore Sudureac


Telefon: intern 4 22; mobil 0-79- 35 43 30

i, 2012
1

Pentru efectuarea apelurilor, v rug m s forma i num rul dup


modelul urm tor:
apel intern USB A. Russo: forma i num rul intern x xx
(exemplu: 3 00)
apel ora ul B i: prefixul na ional 0 + codul de destina ie 231
sau (331) + num rul abonatului x xx xx
(exemplu: 0 231 2 57 41)
apel interurban: prefixul na ional 0 + codul de destina ie xxx
+ num rul abonatului x xx xx
(exemplu: 0 259 2 57 41)
apel c tre abona ii Orange: prefixul na ional 0 + codul de
destina ie 68 sau 69 + num rul abonatului xx xx xx
(exemplu: 0 69 15 73 92)
apel c tre abona ii Moldcell: prefixul na ional 0 + codul de
destina ie 78 sau 79 + num rul abonatului xx xx xx
(exemplu: 0 79 15 73 92)
apel c tre abona ii Unite: prefixul na ional 0 + codul de destina ie
67 + num rul abonatului xx xx xx
(exemplu: 0 67 45 73 92)
Pentru a efectua apeluri interna ionale, forma i:
prefixul interna ional 00 + codul de ar + prefixul regiunii +
num rul abonatului
(exemplu: 00 40 21 230 04 74)
To i abona ii re elei de telefonie fix a USB A. Russo pot primi
apeluri externe:
apel de la telefon fix i mobil din localit ile Republicii Moldova: prefixul
na ional 0 + codul de destina ie 231 (331) + num rul abonatului
xx x xx

(exemplu: 0 231 52 3 00)

apel de peste hotarele Republicii Moldova: codul de ar 373 +


codul de destina ie 231 + num rul abonatului xx x xx
(exemplu: 373 231 52 3 00)
To i abona ii re elei de telefonie fix a USB A. Russo au acces
pentru apeluri gratuite la Servicii de Urgen :
Pompieri
Poli ia
Ambulan a
Scurgeri gaze

901
902
903
904
2

Func ia de inut
Rector
Anticamera

Administra ia www.usb.md
Prenumele,
Num r Num r
Numele
intern extern
0-231Gheorghe Popa
3 40
52 3 40
0-231Natalia Cojocar
4 30
52 4 30
Fax: 0 231 52 4 39

Num r
domiciliu
0-2319 25 60
0-2314 42 13

Num r
mobil
0-67-43 30 60

0-67-43 33 05

0-68-78 31 00

Prim-prorector,
prorector pentru
activitatea didactic

Alexandru Balanici

3 44

0-23152 3 44

0-2316 03 53

Secretar

Andriana Rotaru

3 44

0-23152 3 44

0-2313 37 99

3 96

0-23152 3 96

0-2312 31 63

3 96

0-23152 3 96

3 42

0-23152 3 42

0-2314 21 02

0-67-43 33 06

4 74

0-23152 4 74

0-2317 69 15

0-67-43 33 08

Prorector pentru
nv mnt cu
Gheorghe Neagu
frecven redus i
formare continu
Metodist pentru
educa ie i activitate Cristina Benea
extracurricular
Prorector pentru
Maria leahti chi
activitatea tiin ific
Prorector pentru
rela ii interna ionale
Valentina Pri can
i integrare
european
Secretar tiin ific al Senatului
Prorector n
Veaceslav
probleme de
Zelene chii
administrare i
gospod rie
Secretar
Director General al
Bibliotecii
Responsabil pentru
securitatea i
tatea n munc

0-67-43 33 07

0-69-32 23 50

0-67-43 33 10
3 63

Elena Rcova

4 58

Elena Harconi a

4 45

Vasile Chihai

3 72

0-23152 3 63

0-2316 65 55

0-23152 4 58
0-23152 4 45

0-2314 72 44
0-2314 22 30

0-23152 3 72

0-2316 63 70

0-67-43 33 09

0-69-08 98 81
0-67-43 30 59
0-79-53 73 40

Departamentul pentru activitatea didactic


ef al sectorului
certificare i
statistic
Metodist coord. al
practicii pedagogice

Maria Revenco

3 91

0-23152 3 91

0-2314 45 20

0-69-87 72 68

Elena Covaliuc

3 14

0-23152 3 14

0-2314 57 09

0-79-44 15 33

Metodist coord.
Metodist

Metodist coord.
Metodist
ef departament
Metodist

0-2310-23152 4 52
2 71 44
0-231Victoria Dinescu
3 18
52 3 18
Departamentul pentru activitatea tiin ific
0-231Alexandra Melnic
0-2319 23 40
4 91
52 4 91
Oxana Niculica
Departamentul de management al calit ii
0-231Corina Negara
3 62
52 3 62
Andrei Rotaru

4 52

Diana Stratu a
3 76

Metodist

Octavian Gaivas

0-23152 3 76

0-79-62 02 22

0-69-08 53 66
0-69-52 82 37
0-69-23 88 84
0-69-27 02 48
0-69-83 33 73

Departamentul pentru rela ii interna ionale i integrare european


0-231Metodist cat.1
Cristina buleac
3 43
0-69-94 53 06
52 3 43
Departamentul tehnologii informa ionale
0-2310-231ef departament
Nona Deinego
3 81
52 3 81
7 73 77
0-231Sec ia programatori Cristina Ciobanu
3 82
52 3 82
0-231Traduc tor de sait
3 84
52 3 84
0-67-43 30 58
Ruslan Usati
Artur Dudu a
0-231Sec ia administrare
3 88
Denis Gatman
52 3 88
de re ea
Artur Dediu
Vasile Cazacu
0-231Sec ia deservirea
3 88
52 3 88
Andrei Onoico
tehnicii de calcul,
de imprimare i
0-2310-2310-79-35 43 30
Grigore Sudureac
4 22
telefonizare
52 4 22
4 09 41
Facultatea de tiin e Reale
0-231Decan
Pavel Topal
0-67-43 06 24
3 99 41
0-2313 68
52 3 68
Liubovi
0-231Prodecan
0-79-78 33 73
Zastnceanu
6 47 35
0-231Secretar
Svetlana Voitovici
0-60-19 36 15
4 58 30
0-2313 29
52 3 29
0-231Metodist F/Z
Adela Cirimpei
0-68-37 39 36
2 83 49
0-2310-231Metodist F/R
Valentina Dunaeva
4 13
0-79-87 19 84
52 4 13
3 07 26

Catedra de matematic
0-2310-79-30 60 66
3 20 65
3 37
0-231Laborant superior
Margareta Gherman
0-68-21 00 70
3 09 04
Catedra de tiin e fizice i inginere ti
0-231ef de catedr
Vitalie Be liu
0-69-75 87 58
4 71 27
0-2314 81
52 4 81
0-231Laborant superior
Ala Cazacu
0-68-06 35 06
2 01 62
Laborator didactic Electrotehnic
0-231ef laborator
Valeriu Abramciuc
4 15
52 4 15
Laborator didactic Radiotehnic
0-231Laborant superior
Pavel Lisnic
3 25
0-79-47 54 80
52 3 25
Atelier didactic Tehnologii de prelucrare a lemnului
0-231Maistru de instruire Mihail Bodnari
3 90
52 3 90
Atelier didactic Tehnologii de prelucrare a metalului
0-2310-231Maistru de instruire Sveatoslav Juravski
3 41
52 3 41
3 02 63
Catedra de informatic aplicat i tehnologii informa ionale
0-231ef de catedr
Eugen Plohotniuc
0-79-62 58 18
6 94 66
0-2314 88
52 4 88
0-231Laborant superior
Galina Ciornaia
0-68-53 32 86
6 75 13
Centrul de resurse pentru formarea continu a cadrelor didactice universitare n
domeniul tehnologiilor informa ionale i de comunica ie WETEN USB
0-2310-231Coordonator
Valeriu Cabac
4 40
0-69-17 10 58
52 4 40
7 78 37
Laborator didactic Multimedia
0-231ef laborator
Andrei Cerneleanu
3 65
52 3 65
Laborator de cercet ri tiin ifice Tehnologii laser
0-2310-231ef laborator
Ion Olaru
3 23
52 3 23
7 05 23
Laborator de cercet ri tiin ifice Spectroscopie Optic
0-231ef laborator
4 16
52 4 16
Laborator de cercet ri tiin ifice Radiofizic
0-231ef laborator
Serghei Botnariuc
3 83
52 3 83
ef de catedr

Ina Ciobanu

0-23152 3 37

Inginer programator

Inginer programator

Decan
Prodecan
Secretar

Laborator de calculatoare nr. 523


0-231Ina Maslovscaia
3 92
52 3 92
Laborator de calculatoare nr. 545
0-231Ina Maslovscaia
3 94
52 3 94
Facultatea de Filologie
0-231Nicolae Leahu
3 38
52 3 38
0-231Adela Novac
3 67
52 3 67
Viorica Cu ulab
3 39

Metodist F/Z
Metodist F/R

ef de catedr
Laborant superior

ef de catedr
Laborant superior

ef de catedr
Laborant superior

Decan
Prodecan
Secretar
Metodist F/Z
Labor. calculatoare
Traduc tori

Victoria Carcea

0-23152 3 39

0-2316 16 71
0-2314 04 52
0-2316 82 20

0-2310-23152 3 89
6 47 87
Catedra de limba romn
0-2310-231Ala Sainenco
3 32
52 3 32
2 12 41
0-2310-231Rodica Cincilei
4 72
52 4 72
3 76 01
Catedra de literatura romn i universal
0-231Maria Abramciuc
6 64 55
0-2313 48
52 3 48
0-231Olesea Melnic
7 79 30
Catedra de slavistic
0-231Elena Sirota
6 04 25
0-2313 46
52 3 46
0-231Ludmila Colcina
4 75 66
Facultatea de Limbi i Literaturi str ine
0-2310-231Ludmila Cabac
3 19
52 3 19
7 42 45
0-2310-231Viorica Condrat
3 49
52 3 49
7 52 11
0-2310-231Olga Ciocan
3 45
52 3 45
2 12 98
0-2310-259Svetlana Lucic
3 49
52 3 49
6 33 95
0-2314 65
52 4 65
Lidia Boleac

3 89

0-67-43 06 23
0-69-98 38 69
0-69-42 44 48
0-69-09 72 64
0-69-67 37 68

0-79-10 76 30
0-69-53 62 00

0-69-01 11 29
0-69-77 01 13

0-69-55 45 59
0-69-62 60 10

0-67-43 06 25
0-68-68 78 71
0-68-43 47 55
0-68-85 27 05

Catedra de filologie englez


ef de catedr

Ana Muntean
3 26

Laborant superior

Victoria Emciuc

Centrul metodic

Dina Puiu

ef de catedr

0-23152 4 38
Catedra de filologie francez
4 38

Liliana Gheorghi
3 35

Laborant superior

0-23152 3 26

Elena Drab

0-23152 3 35

0-2316 22 36
0-2314 84 88
0-2317 53 68
0-2625 35 10

0-79-01 04 85
0-69-05 56 82

0-68-94 44 22

Catedra de filologie german


ef de catedr

Irina Ciornaia
3 36

Laborant superior

Nicoleta Gorbani

Centrul metodic

Ana Pomelnicova

Decan
Prodecan
Secretar
Metodist F/R

ef de catedr
Laborant superior
Laborant superior

ef de catedr
Laborant superior
Laborant superior

0-23152 3 36

0-23152 4 47
Facultatea de Economie
0-231Alla Trusevici
4 69
52 4 69
0-231Corina Nichitcin
3 33
52 3 33
0-231Svetlana Edu
4 61
52 4 61
0-231Marcela Demian
3 85
52 3 85
Catedra de finan e i contabilitate
Nelli
Amarfii-Railean
0-231Irina Lavric
3 98
52 3 98
4 47

0-2312-50 42
0-2317 92 27
0-2314 66 57
0-2316 01 07
0-2313 18 73
0-2317 06 65
0-2316 54 29
0-2319 32 57

0-2314 87 46
Catedra de economie i management
0-2310-231Irina Movil
3 86
52 3 86
7 56 19
0-231Elena Gon a
7 31 87
0-2314 90
52 4 90
0-231Stella Arventi
7 85 78
Olesea Samson

0-60-20 51 21
0-78-80 78 83

0-67-43 06 47
0-69-00 59 55
0-69-45 24 62
0-69-17 19 04

0-69-77 76 52
0-69-17 20 05
0-68-23 46 48

0-69-05 88 04
0-68-38 51 86
0-69-42 34 60

Decan
Prodecan
Secretar
Metodist F/R

ef de catedr
Laborant superior
ef de catedr

Facultatea de Drept
0-231Viaceslav Pnzari
3 21
52 3 21
0-231Ion D noi
3 30
52 3 30
0-231Mariana Gri co
3 27
52 3 27
0-231Ina Bnzari
4 66
52 4 66
Catedra de drept privat
Eduard Boi teanu

3 80

0-23152 3 80

0-2316 19 26

0-67-43 06 48

0-2316 17 63
0-2522 63 90

0-60-06 44 86

0-2313 40 78

0-78-09 39 70

Natalia Gajosu
Catedra de drept public
Elena Botnari

3 17

Laborant superior

0-23152 3 17

Natalia Jmurco
Facultatea de tiin e ale naturii i Agroecologie
0-2310-231Decan
Stanislav Stadnic
3 52
52 3 52
3 57 52
Prodecan
Ana G mureac
0-2313 12
0-25652 3 12
Secretar
Lilia Enachii
5 60 65
3 71
0-231Metodist F/R
Alina T br
52 3 71
Catedra de tiin e ale naturii i agroecologie
0-231ef de catedr
Boris Boincean
3 51 88
0-2313 51
52 3 51
0-231Laborant superior
Iraida Popovschi
6 03 87
0-231ef-adj. de catedr
Vasilie aragov
0-2314 35 13
3 11
52 3 11
Laborant superior
Claudia Grier
Laborator de chimie
0-2310-231Vasilie aragov
3 10
fizic i ecologic
52 3 10
4 35 13
Facultatea de tiin e ale educa iei i Arte
0-2310-231Decan
Ion Gagim
3 58
52 3 58
7 55 30
0-2310-231Prodecan
Veronica Rusov
3 66
52 3 66
2 68 83
0-2310-231Secretar
Maria Sandiuc
3 69
52 3 69
7 57 71
0-2310-231Metodist F/R
Natalia M nea
3 97
52 3 97
6 16 61

0-67-43 30 56
0-69-55 60 62
0-69-53 94 05
0-69-77 85 38

0-69-88 90 54
0-68-00 83 68
0-67-17 37 55
0-67-16 29 52
0-67-17 37 55

0-67-43 06 26
0-69-51 83 44

0-79-58 34 00

Catedra de pedagogie, nv

mnt primar i pre colar


0-231ef de catedr
Lora Ciobanu
7 82 47
0-2314 84
52 4 84
0-252Laborant superior
Vera Dolin
59 595
Catedra de arte i educa ie artistic
0-2310-231ef de catedr
Margareta Tetelea
3 34
52 3 34
6 13 97
0-2310-231Laborant superior
Natalia Redina
4 79
52 4 79
3 50 43
Catedra de educa ie fizic
0-231ef de catedr
Alexandru Morari
6 78 96
0-2313 15
52 3 15
0-231Laborant superior
Aurica Gurcenco
4 01 29
0-231Sala de sport (bl. 6)
4 49
52 4 49
Facultatea de Psihologie i Asisten social
0-231Decan
Galina Petcu
3 47 87
0-2314 85
52 4 85
0-231Secretar
Natalia Cucereavi
4 77 20
0-231Prodecan
Cristina Cozeriuc
2 76 92
0-2313 57
52 3 57
0-231Metodist F/R
lina Ciorici
4 57 82
Catedra de psihologie i asisten social
0-231ef de catedr
Silvia Briceag
4 19 58
0-2314 55
52 4 55
Laborant superior
Tatiana Lucinschi

0-68-31 65 70
0-69-29 32 10

0-69-29 25 55
0-69-96 13 45

0-79-58 99 67
0-69-88 46 41

0-67-43 06 27
0-79-79 10 71
0-69-54 14 88
0-69-45 21 94

0-78-24 24 58
0-68-42 94 57

Catedra de tiin e socioumanistice


ef de catedr

Igor Cojocaru
3 74

Laborant superior

Tatiana Chelaru

0-23152 3 74

0-69-60 09 81
0-2317 45 24

Catedra militar
ef de catedr
Laborant superior
Lectori catedra militar

tefan Grosu

3 77

Natalia Odagiu

3 79
3 73

0-23152 3 77
0-23152 3 79
0-23152 3 73

0-79-55 16 95

Director
Director adjunct
Director adjunct
Informatizare
Serv. Documentare
inform bibliografic
Serv. Referin e
bibliografice. Centr
cultura informa ion
Centrul Marketing
Activitate editorial
Serv. Comunicarea
colec iilor. Biroul
informa ii. Permise.
mprumut
interbibliotecar
Serviciul cercetare.
Asisten de
specialitate
Sala mprumut nr.1
Documente
tiin ifice,
beletristic
Sala mprumut nr.2
Didactice, metodice
Sala mprumut nr.3
Docum. muzicale
Sala mprumut nr.4
Oficiul documente
n limbi str ine
Sala de lectur nr.1
tiin e economice
socioumanistice.
Colec ia B ncii
Mondiale. P.I. a
BICE. CDI NATO
Sala de lectur nr.2
tiin e filologice.
Colec ia Institului
Cultural Romn.
Direc ia Romni din
afara rii

Biblioteca tiin ific www.libruniv.usb.md


0-2310-231Elena Harconi a
4 45
52 4 45
4 22 30
0-2310-231Lina Mihalu a
4 35
52 4 35
6 67 08
0-2310-231Igor Afatin
4 46
52 4 46
2 78 17
0-2310-231Elena Scurtu
4 32
52 4 32
4 92 44

0-67-43 30 59
0-69-76 02 26
0-69-30 18 16

Natalia Culicov

4 26

0-23152 4 26

0-2312 41 71

0-79-77 06 27

Silvia Ciobanu

4 24

0-23152 4 24

0-2317 25 09

0-69-49 80 15

Ludmila R ileanu

4 18

0-23152 4 18

0-2317 20 49

0-79-90 47 27

Elena Stratan

4 27

0-23152 4 27

0-2314 16 21

0-68-40 97 23

Ala Lsi

4 18

0-23152 4 18

2 18 81

0-79-33 03 59

Olga Colina

4 19

Elena urcan

4 31

0-23152 4 19
0-23152 4 31

0-2317 04 99
0-2317 34 13

Lilia Ababi

4 43

0-23152 4 43

0-2312 68 39

0-68-51 38 71

Galina Belcovscaia

4 33

0-23152 4 33

0-2313 06 32

0-68-08 70 42

Adela Cucu

4 44

0-23152 4 44

0-2313 91 03

0-79-25 44 52

10

0-69-90 30 86
0-60-06 36 65

Sala de lectur nr.3


tiin e ale naturii,
reale, psihologie,
pedagogie, art .
Colec ia AGEPI
Sala de lectur nr.4
Literatur n limbi
str ine. Sala pentru
cadre didactice
Centrul Manifest ri
culturale. Centrul
de document. ONU
Serv. Dezvoltarea
colec iilor
Mediateca
Serv. Organizarea i
conservarea
colec iilor
Serv. Catalogare,
indexare
Oficiul
legare,copertare

4 34

0-23152 4 34

0-2312 73 27

0-69-42 18 15

Margareta Iulic

4 50

0-23152 4 50

0-2312 46 74

0-68-89 02 47

Valentina Topalo

4 42

0-23152 4 42

0-2317 43 58

0-79-64 71 36

Polina Spnu

4 23

0-2313 28 09

0-69-62 44 64

Renata Toncoglaz

4 41

0-23152 4 23
0-23152 4 41

Elena Cristian

4 17

0-23152 4 17

0-2314 00 52

Angela H

escu

0-69-86 43 39

0-2310-23152 4 25
3 81 12
0-2310-231Eugenia Pascal
4 10
52 4 10
2 88 40
0-2310-231Intendent
Tamara Chilat
4 37
52 4 37
2 08 28
0-231Gardian
4 21
52 4 21
Colegiul pedagogic i Liceul teoretic Ion Creang
0-231Director
Olga Elpujan
6 34 49
0-2314 82
52 4 82
0-231Secretar
Liuba Bujor
7 74 58
Director adjunct
0-2310-231Tatiana ovu
4 86
colegiu
52 4 86
6 00 46
Contabilitatea
0-2310-231Contabil- ef
Ana Bejenari
4 14
52 4 14
6 44 97
0-2310-231Contabil- ef adjunct Aliona Tarlapan
3 95
52 3 95
3 95 40
0-231Claudia Plotnicova
3 32 05
Sec ia Eviden a
0-2310-2313 53
patrimoniului
Rodica Coro anu
52 3 53
2 60 89
public
0-231Galina Pavliuc
3 57 15
Varvara Ganea

4 25

11

0-69-87 62 28
0-69-21 43 33
0-79-95 60 38

0-67-43 30 61
0-69-88 35 57
0-79-41 98 11

0-67-43 30 57

0-2314 24 19
4 70
Natalia
0-231Sapogovschi
2 61 76
Sec ia decont ri cu
0-2310-231Snejana R oi
3 95
bursierii
52 3 95
2 37 77
Sec ia finan are i
0-2310-231Angela Petreanu
3 31
decont ri
52 3 31
6 31 23
Serviciul resurse umane i planificare economic
0-2310-231ef serviciu
Daniela Pojar
4 60
52 4 60
6 71 94
Compartimentul personal i economia muncii
0-231Galina Tudor
6 00 64
Inspector superior
0-2310-2313 24
Cristina Cotea
52 3 24
3 52 47
Sec ia Eviden a
retribuirii muncii

Economist

Galina Ursu

0-23152 4 70

0-79-94 40 60

0-67-43 32 12

0-67-16 80 64
0-69-83 78 33

Irina Chirilov
Compartimentul servicii studen i

0-2310-69-54 87 02
6 68 49
0-2310-231Inspector superior
4 68
Vera Procoav
0-69-57 57 59
52 4 68
6 26 03
0-231Eugenia Balanici
0-69-55 57 57
6 03 53
0-2310-231Func ionar eviden
Tatiana Gromov
3 78
52 3 78
9 34 32
Compartimentul juridic i achizi ii publice
0-231Jurisconsult
Ana urcan
3 75
0-69-57 57 42
52 3 75
0-2310-231Economist
Olga B cioi
4 75
0-67-43 32 13
52 4 75
6 99 48
Compartimentul informare, analiz i prognoza economic
0-231Economist- ef
Ludmila Atamaniuc
0-69-98 31 34
7 88 21
0-2310-2314 73
Economist
Angela buleac
0-69-17 35 07
52 4 73
6-03-98
Tatiana Smetanca

Economist

Tatiana Cernei
Cancelaria

ef cancelarie

Valentina entiu

4 11

0-23152 4 11

0-2314 71 14

Arhiva
ef arhiv

Valentina Pilat

4 83

12

0-23152 4 83

0-69-62 17 82

Prorector
Secretar
Inginer Construc ii
Agent-furnizor
Inginer
Centrala termic
ef depozit
Conduc tor auto
Intendent bl.1
Intendent bl.3
Intendent bl.4
Intendent bl.5
Intendent bl.6
Intendent bl.8
Intendent B U
Director campus
min Luceaf rul
min Romanticii
min Olimp
min Integrala
min Meridian
min ABC
Autodrom

Sec ia administrativ-gospod reasc


Viaceslav
0-2313 63
Zelene chii
52 3 63
0-231Elena Rcova
4 58
52 4 58
0-231tefan Procoav
3 28
52 3 28
0-231Aurel Bnzari
3 28
52 3 28
0-231Dumitru Svatu a
3 20
52 3 20
0-231Mihail Negritu
4 63
52 4 63
0-231Svetlana Rusnac
4 89
52 4 89
0-231Vitalie P nu
4 64
52 4 64
0-231Zinaida Pu cari
4 01
52 4 01
0-231Rita Vtorina
4 03
52 4 03
0-231Ludmila Mahu
3 04
52 3 04
0-231Ludmila Mahu
4 05
52 4 05
0-231Raisa Lisenco
4 06
52 4 06
0-231Valentina Tcaci
3 78
52 3 78
0-231Tamara Chilat
4 37
52 4 37
0-231Ion Topalo
4 59
52 4 59
0-231Gheorghe Apostol
4 51
52 4 51
0-231Zinaida Andrie
4 54
52 4 54
0-231Larisa Rotaru
4 57
52 4 57
0-231Ludmila B cioi
2 33 53
Nicolae Tcaci

0-231- 7 26 11

Nicolae Tcaci

0-231- 2 15 75

13

0-2316 65 55
0-2314 72 44
0-2316 26 03
0-2316 17 63

0-67-43 33 09
0-69-08 98 81
0-69-01 82 59
0-67-43 13 88
0-69-02 60 13

0-2312 63 83
0-2315 52 66
0-2313 34 83
0-2312 71 34
0-2317 13 81

0-2313 82 57

0-2312 08 28
0-2317 43 58

0-69-38 59 53

0-67-43 13 85
0-69-03 74 06
0-68-12 94 74

0-67-13 82 57

0-79-35 37 00

0-69-49 10 25

0-2316 99 48

0-69-01 11 69
0-79-92 51 27

Echipa de electricieni

3 22

Echipa de l

3 64

tu i-sudori

Gardian bl.1

3 01

Gardian bl.2

3 02

Gardian bl.3

3 03

Gardian bl.4

3 04

Gardian bl.5

3 05

Gardian bl.6

3 06

Gardian bl.8

3 78

Gardian Biblioteca tiin ific

4 21

Lemnar bl.3

4 71

Cantina Speran a

4 29

0-23152 3 22
0-23152 3 64
0-23152 3 01
0-23152 3 02
0-23152 3 03
0-23152 3 04
0-23152 3 05
0-23152 3 06
0-23152 3 78
0-23152 4 21
0-23152 4 71
0-23152 4 29

0-67-43 13 86
0-67-43 13 87

Tipografia
Director

Galina Pel u
3 54

Redactor

Liliana Evdochimov

0-68-73 92 35

0-23152 3 54

0-67-47 42 89

Serviciul medical
Medic- ef

Raisa Panea
Felicia Josan

Oficiul medical

3 93
Elena Surdu

Fizioterapie

0-23152 3 93

Valghena Lupu

0-2316-17-33
0-2319 23 54
0-2312 52 14
0-2312 81 72

Organiza iile sindicale


Pre edintele
comitetului sindical
al colaboratorilor
Sindicatul
Studen ilor

0-23152 3 16

Alexandru Morari

3 16

Adrian Russu

0-231-9 43 48

14

0-2316 78 96

0-79-58 99 67

0-2312 95 50

0-69-07 40 79

Ministerul Educa iei al Republicii Moldova www.edu.md


0-22-23 33 48
Fax: 0-22-23 35 15
Email: asistentministru@edu.md
Telefonul de ncredere
0-22-23 46 09
0-22-23 24 43
0-22-23 34 74
Direc ia de nv mnt superior
0-22-23 32 13
0-22-21 03 78
inv.superior@gmail.com
Direc iile Ministerului Educa iei
Direc ia analiz , monitorizare i evaluare a politicilor
0-22-23 26 80
Direc ia tehnologii informa ionale i asigurare didactic
0-22-23 22 07
Direc ia politic economic , patrimoniu i finan e
0-22-23 33 25
Direc ia resurse umane, formare continu i atestare
0-22-23 33 20
Serviciile Ministerului Educa iei
Cabinetul ministrului
0-22-23 24 72
Sec ia conformare i asisten juridic
0-22-23 36 78
Serviciu secretariat
0-22-23 44 49
Serviciu comunicare i rela ii cu publicul
0-22-27 75 08
Serviciu informare, autentificarea actelor de studii i
0-22-27 75 69
recunoa terea calific rilor
Serviciu logistic
0-22-23 35 74
Institu iile de nv mnt superior
Universitatea de Stat din Moldova www.usm.md
Rector
Gheorghe Ciocanu
0-22-57 74 01
Fax: 0-22-24 42 48
Academia de Studii Economice a Moldovei www.ase.md
Grigore
Rector
0-22-22 41 28
Fax: 0-22-22 19 68
Belostecinic
Universitatea Tehnic a Moldovei www.utm.md
Rector
Ion Bostan
0-22-23 78 61
Fax: 0-22-23 54 41
Universitatea Pedagogic de Stat Ion Creang www.upsc.md
Rector
Nicolae Chicu
0-22-74 54 14
Fax: 0-22-74 54 14
Universitatea Agrar de Stat din Moldova www.uasm.md
Rector
Gheorghe Cimpoe
0-22-31 22 58
Universitatea de Stat de Medicin i Farmacie N. Testemi eanu www.usmf.md
Rector
Ion Ababii
0-22-24 34 08
Fax: 0-22-24 23 44
Universitatea de Stat din Tiraspol www.ust.md
Lauren iu
Rector
0-22-75 49 24
Calmu chi
Universitatea de Stat de Educa ie Fizic i Sport www.usefs.md
Viaceslav
Rector
0-22-49 40 81
Manolachi
Universitatea de Stat din Comrat
Rector
0-298-2 43 45
Fax: 0-298-2 40 91
Anticamera

15

Rector
Rector

Universitatea de Stat din Cahul


0-299-2 24 81
Universitatea de Stat din Taraclia
0-294-2 49 06

Fax: 0-299-2 47 52
Fax: 0-294-2 49 06

Re eaua corporativ Unite USB Alecu Russo


Rector
0-67-43 30 60
Prim-prorector, prorector pentru activitatea didactic
0-67-43 33 05
Prorector pentru nv mnt cu frecven redus i formare
0-67-43 33 07
continu
Prorector pentru activitatea tiin ific
0-67-43 33 06
Prorector pentru rela ii interna ionale i integrare european
0-67-43 33 08
Secretarul tiin ific al Senatului
0-67-43 33 10
Prorector n probleme de administrare i gospod rie
0-67-43 33 09
Departamentul tehnologii informa ionale
0-67-43 30 58
Decan Facultatea de tiin e reale
0-67-43 06 24
Decan Facultatea de Filologie
0-67-43 06 23
Decan Facultatea de Limbi i Literaturi str ine
0-67-43 06 25
Decan Facultatea de Economie
0-67-43 06 47
Decan Facultatea de Drept
0-67-43 06 48
Decan Facultatea de tiin e ale naturii i Agroecologie
0-67-43 30 56
Decan Facultatea de tiin e ale educa iei i Arte
0-67-43 06 26
Decan Facultatea de Psihologie i Asisten social
0-67-43 06 27
Director General al Bibliotecii
0-67-43 30 59
Director colegiu "Ion Creang "
0-67-43 30 61
Contabil- ef
0-67-43 30 57
ef Serviciul resurse umane i planificare economic
0-67-43 32 12
Economist achizi ii publice
0-67-43 32 13
Agent-furnizor
0-67-43 13 88
Conduc tor-auto
0-67-43 13 85
Echipa de electricieni
0-67-43 13 86
Echipa de l tu i sudori
0-67-43 13 87
Anticamera Rector
0-231-52 4 30
Secretar prim-prorector
0-231-52 3 44
Secretar sec ia administrativ-gospod reasc
0-231-52 4 58
ef Departamentul tehnologii informa ionale
0-231-52 3 81
Director General al Bibliotecii
0-231-52 4 45
Contabil- ef
0-231-52 4 14
ef Serviciul resurse umane i planificare economic
0-231-52 4 60
Economist achizi ii publice
0-231-52 4 75

19.04.2012
16