Sunteți pe pagina 1din 1

Cap.

VI: Functiile dreptului:


1.Notiunea functiilor dreptului:
Functiile dreptului sunt acele directii (orientari) fundamentale ale actiunii
mecanismului juridic, la indeplinirea carora participa intregul sistem al dreptului
(ramurile, institutiile, normele dreptului), precum si instantele sociale special
abilitate, cu atributii in domeniul realizarii dreptului.
2. Prezentarea analitica a functiilor dreptului:
A. Functia de institutionalizare sau formalizarea juridica a organizarii social-
politice:
Dreptul in special Constitutia si legile organice asigura cadrul de functionare
legala a intregului sistem de organizare sociala. Organizarea si functionarea puterilor
publice, precum si a institutiilor politice fundamentale sunt concepute in maniera
juridica, iar mecanismul raporturilor ce se nasc in procesul conducerii politice este
reglat prin intermediul dreptului.
: Functia de coner!are" aparare si garantare a !alorilor fundamentale ale
societatii
Ocrotind si garantand ordinea constitutionala, proprietatea, statutul si rolul
individului, dreptul apare ca un factor implicat in procesul dezvoltarii sociale. Fiind
instrument al controlului social, dreptul previne dezorganizarea, asigura coeziunea
interioara a colectivitatilor prin programarea si tipizarea unor conduite socialmente
utile, defineste cadrul general de desfasurare a proceselor sociale si sanctioneaza
conduitele deviate.
C: Functia de conducere a societatii:
ctul normativ juridic este un act de conducere sociala. !n forma ei cea mai generala,
legea este forma universala de e"primare a dezideratelor sociale majore. !mbratisand
domeniul organizarii sociale, dreptul se circumscrie conceptului de practica sociala.
Dreptul apartine acestui domeniu cel putin din doua perspective:a# mobilurile care
pun in miscare activitatea legiuitorului sunt esentialmente legate de nevoile reale ale
societatii, de practica raporturilor inter#umane. $# ca efect al aplicarii normei de dr.
se produce o modificare a realitatii sociale prin aceea ca dreptul ofera o forma
specifica de manifestare a rap soc forma raporturilor juridice. Dr. e o tentativa de
regularizare a raporturior inter# si intra#sociala.
%: Functia normati!a:
Functia normativa a dreptului deriva din rolul superior al dreptului, din faptul ca,
nefiind un scop in sine, dreptul este destinat sa asigure subordonarea actiunilor
individuale fata de o conduita#tip. $ormativitatea juridica este o parte a
normativitatii sociale. laturi de alte forme de reglementare normativa, drepul, prin
ansamblul normelor si institutiilor sale, este un factor de programare a libertatii de
actiune a omului.