Sunteți pe pagina 1din 4

Plan de lectie

Clasa a XII-a tehnician n automatizri


Data: 16.01.12
Unitatea de invatare/Tema: Circuite basculante
Lecia: Circuite basculante bistabile. Scheme electrice
Tipul lectiei: Lectie de predare invatare activa
Durata : 2ore
Loc de desfurare: Laborator
Competene specifice:
CS 26.1. denti!ic circuite inte"rate lo"ice secven#iale.
CS 26.2. $eri!ic !unc#ionalitatea circuitelor lo"ice secven#iale .
CS 26.%. &ealizeaz practic 'i prin simulare monta(e cu circuite lo"ice secven#iale utilizate n
automatizri.
!iective operaionale urmrite:
1. S recunoasc structura 'i simbolizarea celor mai utilizate C))*uri.
2. S interpreteze corect tabelele de adevr 'i dia"ramele asociate tipurilor reprezentative de C))*uri.
%. S alimenteze corect un C)) inte"rat+ ntr*o aplica#ie impus.
,. S identi!ice distibu#ia la pini a unui C)) inte"rat.
-. S precizeze modi!icrile de structur intern+ de la un tip de C)) la altul.
6. S precizeze modalit#ile de controlare a !unc#ionrii C))*urilor.
"etode i procedee didactice : e.plica#ia+ demonstra#ia ilustrativ+ observa#ia diri(at+
problematizarea.
"i#loace didactice : plan'e didactice+ panoplii cu piese+ cataloa"e de componente+ monta(e
e.perimentale+ reviste de specialitate+ !i'e de lucru.
$orme de or%ani&are a clasei: activitate !rontal+ individual 'i pe "rupe de elevi.
Desfurarea leciei
'venimentele
instruirii
Timp
(min)
*ctivitatea de +nvare
'valuare
*ctivitatea profesorului *ctivitatea elevilor
1. Secven#a
or"anizatoric
2/ Salutul+ veri!icarea prezen#ei+ a
mi(loacelor didactice pre"tite+ a
e.isten#ei caietelor de noti#e+ a
instrumentelor de scris+ a porto!oliului
elevului. $eri!ic tema. Scurt
conversa#ie de acomodare.
0.erci#iu de nclzire.
*rspund
solicitrilor
pro!esorului:
nominalizeaz
absen#ii+
prezint
caietele 'i
porto!oliile1
* 'i nsu'esc
recomandrile
'i observa#iile
primite.
2. Captarea aten#iei
elevilor
,/ 2rezint planul lec#iei+ tipul activit#ii 'i
modul de des!'urare.
0numerarea obiectivelor lec#iei.
* 'i
concentreaz
aten#ia asupra
activit#ii din
clas1
* ascult
prezentarea
pro!esorului1
* 'i deschid
caietele.
%. $eri!icarea
cuno'tin#elor
anterioare
%0/ Se veri!ic tema Circuite
!asculante reali&ate cu
componente discrete,
Se amintesc 'i se veri!ic no#iunile
"enerale privind :
* de!inirea circuitelor lo"ice+ a celor
combina#ionale 'i secven#iale1
* de!inirea circuitelor basculante+ cu
precizarea strilor speci!ice: de
acumulare 'i de basculare 3C))
reprezint circuite electronice care
au 2 stri stabile+ trecerea dintr*o
stare n cealalt !c4ndu*se numai la
aplicarea unei comenzi e.terne1
caracteristica lor esen#ial este c au
memorie51
* clasi!icarea circuitelor basculante1
* e.plicarea !unc#ionrii circuitelor
basculante1
* di!eren#ierea celor dou stri+
stabil 'i instabil1
* e.plicarea dia"ramelor de varia#ie
a semnalelor de ie'ire.
1 * se
concentreaz+
* 'i noteaz n
caiete+
1 * !ormuleaz
rspunsuri potrivite+
2 * e.plic
modul de basculare+
* veri!icri
orale+
,. 2redarea noilor
cuno'tin#e
%2/ 6nun# titlul lec#iei noi : Circuite
!asculante !ista!ile, -c.eme
electrice,
Se dau spre analiz schemele electrice
ale circuitele basculante bistabile
3C))5+ caracterizate prin dou stri
stabile+ e"al posibile. 6cestea reprezint
* ascult 'i
devin
interesa#i de
noul subiect+
elementele de baz din schemele lo"ice
de comand+ din numrtoare+ re"istre
'i+ n "eneral+ din aparatura numeric.
C))*urile+ denumite 'i 7L2*7L62+ se
di!eren#iaz dup modul de comand
e.tern+ n urmtoarele tipuri:
1 * de tip &*S+ numit 'i L68C9
3zvor51
2 * de tip :*;+ mai ales n varianta
<6S80& * SL6$01
% * de tip = 3=0L6>51
, * de tip 8 38?@@L05.
- Se dau spre analiz schemele de
principiu pentru circuitele basculante
bistabile de tip &*S+ :*; 'i 8. Se prezint
* urmresc cu aten#ie e.plica#iile
date 'i scriu pe caiete
* 'i nsu'esc noile cuno'tin#e 'i
intervin n des!'urarea lec#iei1
* elevii deduc !unc#ionarea
circuitului inte"rat.
?bservare curent
n continuare con#inutul 'tiin#i!ic al
temei+ re!eritor la :
0 * clasi!icare+
1 * e.plicarea modului de aplicare
a semnalului de comand+ ndeosebi n
baza tranzistorului saturat+ cu impulsuri
ob#inute cu a(utorul unui circuit de
derivare 'i a unei diode care selecteaz
polaritatea dorit+
2 * e.plicarea principiului de
!unc#ionare+ pentru cele trei cate"orii de
circuite basculante+
% * compararea acestor tipuri+
* domenii de utilizare.
-.7i.area cuno'tin#elor 2,/ 7i.area
cuno'tintelor
noi 'i
accentuarea
di!eren#ei dintre
sincron 'i
asincron:
*
asincronAie'irea
se modi!ic
dup ce se
modi!ic
oricare dintre
intrri1
* sincronA
e.ist o intrare
suplimentar+
de tact sau ceas
3CL?C;5+
notat CL+
CL;+ C;+ 8+
care determin
comuta#ia n
!unc#ie de
semnalul pe
intrrile de
comuta#ie &+ S+
8+ :+ ;+ =.
7i.area
cuno'tin#elor
despre semnalul
de tact 'i rolul
su n circuit:
* circuitul
* re#in aprecierile+
observa#iile 'i
recomandrile1
* 'i completeaz
!i'ele personale .
* rspund la
ntrebrile
recapitulative1
*scriu n caiete.
* !i'e de
lucru+
!unc#ioneaza
simultan
3sincron5 cu
toate celelalte
dispozitive din
sistem1
* prezentarea "ra!icului unui semnal de tact 'i precizarea activrii pe !rontul pozitiv 'i ne"ativ
3cresctor 'i descresctor5.
Se d spre studiere !i'a de lucru.
7i.area cuno'tin#elor despre bistabilul :*;:
* accentuarea provenien#ei bistabilului :; din &S 'i proprietatea lui de a elimina starea de
nedeterminare1
* este un C)) de tip &S+ dar ie'irile lui sunt aduse la por#ile de intrare+ evit4ndu*se ast!el starea de
nedeterminare1
* observa#ie privind !aptul c este cel mai rsp4ndit.
7i.area cuno'tin#elor despre bistabilul 8:
* accentuarea provenien#ei bistabilului de tip 8: dac n cazul bistabilului :*;+ intrrile : 'i ; sunt
conectate mpreun+ se ob#ine bistabilul de tip 81
*are o sin"ur intrare de date 81
7i.area cuno'tin#elor despre bistabilul =:
* accentuarea propriet#ii bistabilului = de a nt4rzia cu un tact in!orma#ia pe care o prime'te pe
intrare 3circuit elementar de nt4rziere51
* se eviden#iaz conectarea mpreun a intrrilor : 'i ;+ cu plasarea inversorului la intrarea ;.
6.0valuarea ,/ 6preciaz contribu#ia
elevilor pe toat durata
lec#iei+ !ormul4nd observa#ii
'i recomandri .
La notare se tine cont de
presta#ia 'i rspunsurile
!iecrui elev pe toat durata
lec#iei. Se eviden#iaz elevii
care au lucrat cel mai
repede 'i bine.
* sunt aten#i1
* se anun#
pentru
completri1
* noteaz
observa#iile .
6preciaz elevii prin
note.
6.8ema pentru
acas
,/ =icteaz enun#ul
temei: B2reciza#i
aplica#iile pentru
circuitele
studiate.C
Se recomand
consultarea
noti#elor+ a
nternetului 'i a
biblio"ra!iei.
* noteaz enun#ul+
* re#in precizrile pro!esorului cu
privire la o mai u'oar cutare pe
nternet.