Sunteți pe pagina 1din 1

Facultatea de Drept i tiin e Administrative

Drept III, FR
DREPT COMERCIAL II
TEMATIC
1) Particularit ile obliga iilor profesioni tilor
2) Clauzele specifice contractului comercial
3) Rspunderea contractual n cadrul contractului comercial
4) Con inutul contractului comercial
5) Clauza penal n contractele comerciale
6) Particularit ile contractului de !nzare"cumprare comercial
#) Particularit ile contractului de mandat comercial
$) Contractul de comision
%) Contractul de leasing
1&) Cambia
11) Principiul libert ii contractuale
12) Principiul for ei obligatorii n contractele comerciale
13) 'rupurile de societ i i influen a acestora asupra principiilor fundamentale ale
contractelor bilaterale
14) Probele n materie comercial
15) (nc)eierea contractelor comerciale prin mi*loace electronice
16) Contractul de furnizare
1#) Contractul de agen ie
1$) Contractul de fiducie
1%) Contractul de consigna ie
2&) Contractul de factoring
21) Contractul de franciz
22) Contractul de transport
23) Contractul de cont curent
24) +iletul la ordin
25) Cecul
26) Participan ii la procedura insolen ei
2#) ,alimentul
BIBLIOGRAFIE
-lin Rzan .rgulin/ Procedura insolven ei / 0d1 2orosan/ 2&14
Cristian ')eorg)e/ Drept comercial romn, 0d1 C131 +ec4/ +ucure ti/ 2&13
tefan 2i)il/ -ida .iana .umitrescu/ Drept comercial romn, 0d1 C131 +ec4/
+ucure ti/ 2&13
5iiu 6tnciulescu/ 7asile 8eme / Dreptul contractelor civile i comerciale, 0d1
9niersul :uridic/ +ucure ti/ 2&13
7asile 8emes/ Drept comercial/ 0d1 3amangiu/ +ucure ti/ 2&12
6tanciu Crpenaru, Tratat de drept comercial/ 0d1 9niersul :uridic/ +ucure ti/ 2&12
')eorg)e Piperea/ Drept comercial. ntreprinderea n reglementarea noului Cod Civil,
0d1 C131 +ec4/ +ucure ti/ 2&12
')eorg)e Piperea/ Introducere n dreptul contractelor profesionale/ 0d1 C131 +ec4/
+ucure ti/ 2&11
Cristian 3araga/ Ctlin +doiu/ Dic ionar de drept comercial / 0d1 C131 +ec4/ +ucure ti/
2&11
Reista de drept comercial
1

S-ar putea să vă placă și