Sunteți pe pagina 1din 2

Daca tensiunea Vcc=5V, prin dioda LED trece un curent de 20 mA si caderea de ten

siune e de 1.2 V, R=190 ohmi (c)


In fig este prezentata schema de principiu a unui (a) senzor ; interferenta ; de
fazaj ; franjele
Starea de cristal lichid este intalnita numai la anumite subst org (b) 2 nuclee s
au inele de benzen legate printr-o gr intermediara rigida X si 2 gr laterale fle
xibile R si R
In fig sunt prezentate struct de octocuplori : (c)fotodioda, fototranzistor, fot
otriac
Separarea purtatorilor de sarcina in campurile interne : (c) efect fotovoltaic
Caract curent-tensiune ale fotodetectorilor : (d) fizice ; constructia si geomet
ria lor
In fig este prezentat un senzor cu fibra unimod : (a) birefringenta ; prisma ; d
oua ; cuadratura
Fibra optica este un mediu (c) transparent ; miez ; invelis ; totala ; interiorul
Dom de unda infrarosu apropiat : (c) 700-1550 nm
Daca unda incidenta se desc in mediul anizotrop=> (a) birefringenta
In mat birefringente, polarizarea apare ca rasp la aplicarea: (c) unui camp elec
tric
Unda ordinara intr-un cristal uniax birefringent respecta legile: (b) refractiei
Polarizarea indusa apare ca rasp al aplicarii unui: (d) camp electric
In cristalele uniaxe cu axa princ z, birefringenta: (e) nx-nz
Daca la iesirea intr-un cablu de f optica, P=0.005 mW, atenuarea=0.5 dB/km, l=20
km=>P int=? (e) niciuna
O f optica cu atenuare=0.5 dB/km, P int=0.001 mW, P initiala=1mW=>distanta= (b)
60 km
P int=1 mW, pierdere=30 dB=> P ies= (d) 0.001 mW
Un obiect aflat la d=35 cm in stanga lent subtiri conv cu f=20 cm, img se formea
za la: (e) 46.66 cm in dreapta
Comutatorul din figura consta dintr-o (d) comutatorul; prisma glisata; GRIN; tota
l; prismei
In fig este prez un cuplor directional de tipul: (c) divizor ; fibra ; dielectri
c ; descreste
In fig avem prez modurile de propagare pt f optica : (c)discontinua multimod, di
scontinua monomod, gradata multimod
Factorul de transfer in curent CTR se defineste : (e) raportul dintre variatia c
urentului de iesire din receptor si variatia curentului de intrare in emitator
Cuplorulo directional din fig consta din : (e)biconice; rasucite; incalzeste; mi
ezurile
Cele 2 comp ale optocuplorului se aleg a: (b) sensibilitatea fotoreceptorului sa
fie maximain dom de lungimi de unda in care fluxul radiat de sura este maxim
O f optica are atenuare=0.00435 db /m. Care este atenuarea totala la l=10km? (d)
43.5 dB
Pt o fotodioda, curentul de intuneric repr: (d) curentul invers; absenta
O prisma cu unghiul la varf=60 are indicele de refr n=1.414. unghiul de deviatie
minima= (a) 30
Fotodioda PIN este o struct care are in alcatuire o regiune : (b) extrinseca ; p
si n
Lungimea de unda de prag a fotodetectorilor este lung de unda: (c) minima; nu fu
nctioneaza
Raportul dintre nr de electroni: (c) emisi ; absorbiti
Pt o anumita valoare a curentului de injectie, numit curent de, in dioda laser :
(d) prag ; radiant ; compenseaza ; autointretine
Efectul fotoelectric extern este : (e) absorbtia radiatiei incidente si iesirea
electronilor din solid rezultand un flux de electroni intre anod si catod.
Domeniul de lungimi de unda pt lumina vizibila ochiului uman este : (b) 400-700
nm
Fotorezistorul este un disp fotoelectronic care isi modifica : (b) conductivitat
ea electrica
Efectul Corona inseamna aparitia: (d) descarcarii electrice; isolator; campului
electric
In cazul fotomultiplicatorului, electrozii auxiliari(dinode) sunt la potentiale:
(a) positive si crescatoare pozitiv pana la cel al anodului
La baza functionarii unei celule solare sta efectul : (b)fotovoltaic ; soare
Performantele unei celule solare sunt determinate de : (e)toare cazurile
Constanta de timp a fotodetectorului se cinsidera ca fiind egala cu intervalul d
e timp in care semnalul la iesirea fotodetectorului atinge : (e)63% din val sa s
tationara
Daca c=viteza luminii in vid, v=viteza luminii intr-un mediu=>indicele de refrac
tie al mediului (c) n=c/v
Lungimile de unda care apartin domeniului vizibil sunt : (a) 450,500,550,600 ,65
0 nm
In cazul diodei laser, in vecinatatea planului de separare a regiunilor n si p a
le jonctiunii p-n polarizate : (c) direct ; activa ; neechilibru ; radianta
Caracteristica de frecventa a fotodetectorului inseamna stabilirea dependentei :
(d) amplitudinii
Domeniul de lungimi de unda ultraviolet : (d) 200-400 nm