Sunteți pe pagina 1din 4

Jocul in educatia timpurie

Definitie Jocul reprezinta un ansamblu de actiune si operatii care,paralel cu


destinderea ,buna dispozitie si bucuria urmareste obiective de pregatire intelectuala,tehnica
,morala,fizica a copilului. Jocul didactic - "un mijloc de facilitare a trecerii copilului de la
activitatea dominanta de joc la cea de invatare". Jocurile didactice pot contribui la realizarea
unor obiective educationale variate si complexe.
Prin jocul didactic se precizeaza, se consolideaza, se sintetizeaza, se evolueaza si se
imbogatesc cunostintele copiilor, acestea sunt valorificate in contexte noi, inedite.
Spre deosebire de alte tipuri de jocuri, jocul didactic are o structura aparte. Elementele
componente ale acestuia sunt
! scopul jocului
! continutul jocului
! sarcina didactica
! regulile jocului
! elementele de joc
Elementele de joc - includ caile, mijloacele folosite pentru a da o coloratura placuta, atractiva,
distractiva activitatii desfasurate.
Relatia joc/dezvoltare/invatare
"orelatia dintre joc si invatare la diferite etape ale varstei prescolare
este conditionata de nivelul general de dezvoltare psihica a copilului. #ar pe masura
introducerii treptate a elementelor de invatare, se produc schimbari vizibile in activitatea
psihica a copilului$ la varsta prescolara mica asimilare cunostintelor si formarea deprinderilor
in cadrul activitatilor obligatorii sunt indistubil legate de joc. "opilul manifesta tendinta de a
transforma in joc activitatile programate de educatoare pentru a-i transmite cunostinta si a-i
forma deprinderilor. #e pilda copilul manuieste cu multa placere creionul pe hartie,dar fara
intentia de a "desena" ceva. Pe el il captiveaza insusi procesul operarii cu creionul, faptul , ca,
trasand cu creionul pe hartie diferite linii intortocheate. "u toate acestea, prin imbinarea
elementelor de invatare cu cele de joc copilul isi insuseste unele cunostinte si face pasi in
directia formarii deprinderilor de munca intelectuala.
Jocurile si invatarea sunt formele de activitate sub influenta carora copilul prescolar se
formeaza si se dezvolta. Jocul si invatarea influenteaza pozitia dezvoltarii psihica generala.
%nfluenta lor este reciproca , pentru ca intre joc si invatare exista o relatie dialectica .
%ntre dezvoltarea comportamentului psihic si invatare , la varsta prescolara se stabilesc
raporturi de interdependenta si conditionare reciproca . &orma specifica de realizare a invatarii
in aceasta perioada este jocul . Prin el copilul invata , iar prin intensificarea invatarii se ating
nivelurile progresive de dezvoltare psihica si implicit , forme si tipuri , progresiv superioare
de joc ' de la jocul de manipulare simpla de obiecte si jucarii, la jocul cu subiect imitat, la cel
cu subiect creat de copil, de constructie, iar in final la jocul de dramatizare si cel cu reguli ( .
%n perioada prescolara , desi jocul detine importante functii formative, el nu este unica
forma de activitate prin care se asigura dezvoltarea psihica a copilului . )ctivitatea de invatare
de tip scolar organizata sub forma activitatii comune, intregeste si desavarseste functia
formativa a jocului .
Jocul de rol este cea mai folosit* +i eficient* tehnic* utilizat* ,n ,nv*-*m.ntul pre+colar.Prin
jocul de rol, copiii se transpun ,n diferite ipostaze ale vie-ii sociale reale, cu scopul de a exersa
multiple comportamente +i de a dob.ndi abilit*-i diverse, de a ac-iona conform unei anumite
pozi-ii sau func-ii sociale, de a rezolva pozitiv situa-ii problem*,de a-+i adecva
comportamentul ,n situa-ii similare. Elementul principal al acesteia este discu-ia +i inv*-area
mai mult din propria noastr* experien-* +i din a celorlal-i.
Jocurile didactice sunt o categorie aparte de jocuri. Ele sunt integrate demersului
educa-ional explicit, sunt propuse de c*tre adultul educator, au obiective educa-ionale bine
precizate +i reprezint* forma ideal* prin care jocul, ca activitate fundamental* a v.rstei
pre+colare poate sprijini ,nv*-area /deghizat" dirijat*, preg*tind integrarea ulterioar* a
copilului ,n +coal*. 0riginea jocului didactic este fixat* de c*tre 1. 2chiopu ,n jocurile
exerci-iu ale v.rstei antepre+colare. El are
o sarcin* didactic* specific* 'o problem* de rezolvat pentru copil, problem* ce vizeaz*
explicit dezvoltarea pe o anume coordonat* psihologic*(. )l*turi de sarcina didactic*, jocul
didactic are reguli specifice +i elemente de joc. "u c.t v.rsta copiilor este
mai mare raportul d intre aceste elemente structurale se schimb*$ ponderea elementelor de joc
scade ,n favoarea complexit*-ii sarcinilor de rezolvat. #ac* este bine realizat sub conducerea
adultului se poate reg*si, coordonat de un copil mai mare sau de c*tre liderul informai al
grupului de copii +i ,n contextul activit*-ilor libere din gr*dini-*.
3n gr*dini-* se realizeaz* jocuri didactice la toate tipurile de activit*-i comune 'de
comunicare, cu con-inut +tiin-ific, matematic, de muzic*, desen- pictur*-modelaj( +i se
reg*se+te utilizat cu succes +i ,ncontextul unor activit*-i cu scop evaluativ. )ceast* prezentare
pe scurt a jocurilor poate duce la urm*toarele concluzii jocul -ine de natura copilului$ ,i
,nso-e+te +i ,i sprijin* major dezvoltarea personalit*-ii$ se complic* at.t ca forme, con-inuturi
c.t -i ca reguli pe m*sur* ce personalitatea copilului evolueaz*.
Jocuri senzoriale vizeaza, in principal dezvoltarea sensibilitatii. Se pot organiza jocuri
diferite pentru
- dezvoltarea sensibilitatii auditive$
- dezvoltarea sensibilitatii tactile si chinestezice$
- dezvoltarea sensibilitatii vizuale$
- dezvoltarea sensibilitatii gustativ - olfactive.
Jocul de construcie trece de la manipularea materialului de construc-ie cu eventuale
,ncerc*ri +i reu+ite de suprapuneri, specific* la 4 ani, la realizarea unor construc-ii sofisticate
din cuburi, combino +i lego. Subiectele acestor construc-ii pot fi propuse de adul-i sau sunt
alese de copii ,n func-ie de interese, de aspecte ce i- au impresionat ,n momente anterioare
jocului, sau pot fi sugerate de natura materialelor utilizate. 1neori, jocurile de construc-ii
ofer* +i /modele" sugestie pe care copiii le ignor* la 4-5 ani,,ncearc* s* le rezolve, din ce ,n
ce mai performant pe la 6 ani iar c*tre 7 ani ,ncearc* s* le dep*+easc*.#eseori jocul de
construc-ie precede sau se ,ngem*neaz* cu jocul de crea-ie. Prin el copiii ,+i construiesc cadrul
de joc necesar subiectului din jocul de crea-ie +antierul, t*r.mul zmeilor, cabinetul
doctorului,gr*dina zoologic* etc.Jocurile de construc-ie sunt deosebit de importante pentru
dezvoltarea deprinderilor manuale ale copiilor..
Jocul de micare este str.ns legat de specificul v.rstei, o v.rst* a dinamismului, a
mi+c*rii. El se va p*stra p.n* la v.rsta adult*, ,mbr*c.nd alte forme dar p*str.ndu-+i motiva-ia
interioar*. 8a v.rsta pre+colar* mi+c*rile ,ncep s* fie ,ncadrate ,ntr -un anume context
carereflect* fragmente din via-a real*, ,n special din via-a /celor care nu cuv.nt*". 8iteratura
de specialitate enumera jocurile /9roasca +i barza",/Pisica +i vr*biile", /8upul +i oile" etc., ,n
gr*dini-* sau ,n grupul de joac* se reiau sub forma jocurilor demi+care conflicte arhicunoscute
din filmele de desene animate$ astfel, personaje ca :om +i Jerr;, "hip +i #ale re,nvie cu
ajutorul copiilor. #e asemenea, via-a adul-ilor, ,n special profesiile dinamice sunt reflectate de
jocurile de mi+care. Sunt cunoscute jocuri de tipul /Pompierii", /Pilo-ii", /Poli-i+tii",
/Extratere+trii" etc.
#eosebit de r*sp.ndite sunt jocurile f*r* o tematic* anume, jocuri cu reguli ce au ca scop
exersarea unor deprinderi motrice atmosfera de joc este realizat* prin spiritul de competi-ie
imprimat. #in aceast* categorie fac parte 2otronul, Elasticul, "oarda, "ine alearg* mai
repede< etc. Pe m*sur* ce se ,nainteaz* c*tre v.rsta +colar* mic*, jocurile de mi+care cu
subiect vor c.+tiga ,n complexitate ,n vreme ce cele cu reguli vor recurge la formule din ce ,n
ce mai complicate. )cest tip de jocuri este, ,n general preluat de la genera-iile anterioare 'ca
subiecte +i tipuri de reguli( chiar dac*, fiecare genera-ie realizeaz* uneori prelucr*ri +i adapt*ri
specifice.
Joc muzical este activitate esentiala destinata dezvoltarii simtului ritmic muzical la copii.
Joc logic - activiatile matematice au un rol deosebit in cadrul invatamantului prescolar, care
are scopul de a contribui la formarea personalitatii copiilor in varsta de 4 pana la 7-=
ani.>umeroase jocuri logice organizeaza procesul perceperii analitico- sintetice a insusirilor
caracteristice ale obiectelor. )stfel , in desfasurarea jocurilor copiii analizeaza obiectele,
diferentiaza corect culorile si marimil acestora.
Joc- joaca sunt teme foarte des intalnite in viata cotidiana , iar ele reflecta o anumita
tendinta a omului spre socializare. Jocul este ca eneralitate mai strict, de aceea el prezinta
regul, unele trebuie respecate, iar altele sunt menite sa fie incalcat. Joaca este o form de
manifestare intalnita la copii, care incearca sa scape de rutina c ajutorul imaginatiei.