Sunteți pe pagina 1din 40

Ministerul Mediului i Schimbrilor Climatice

Agenia Naional pentru Protecia Mediului


Agenia pentru Protecia Mediului Bucureti
Nr. 19066/27.11.2013

AUTORIZATIE INTEGRATA DE MEDIU


REVIZUIT LA DATA DE 27.11.2013*

Numarul de inregistrare al autorizatiei : 23


Titularul autorizatiei : STIROM S.A.
Locatia activitatii : Bucureti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 45
Categoria de activitate conform anexei 1 a O.U.G. 152/2005, aprobata si
modificata prin Legea nr. 84/2006:
3.3. Instalaii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticl, cu o capacitate de
topire mai mare de 20 t/zi
Coduri CAEN : 2313 - Fabricarea articolelor din sticl
3811 - Colectarea deeurilor nepericuloase (sticl);
3319 - Repararea altor echipamente (recuperare/reparare palei);
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate;

Emisa de : Serviciul Avize, Acorduri, Autorizatii


Data emiterii : 30.10.2007
Valabila pana la data de: 30.10.2017

DIRECTOR EXECUTIV,
Chim.Simona Mihaela CATRINA

Autorizatia integrata de mediu nr. 23/30.10.2007 revizuita la data de 22.07.2011 isi


inceteaza valabilitatea.
AGENIA PENTRU PROTECIA MEDIULUI BUCURETI
Aleea Lacul Morii nr. 1, sectorul 6 Bucureti, Cod 060841
E-mail: office@apmbuc.anpm.ro; Tel. 021.430.66.77; Fax 021.430.66.75

CUPRINS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII.........................3


TEMEIUL LEGAL...............................................................................................3
CATEGORIA DE ACTIVITATE.........................................................................5
DOCUMENTATIA SOLICITARII......................................................................5
MANAGEMENTUL ACTIVITII....................................................................7
MATERII PRIME SI AUXILIARE......................................................................9
RESURSE : APA, ENERGIE, GAZE NATURALE..........................................10

7.1 Apa............................................................................................................................................10
7.2 Utilizarea eficienta a energiei...................................................................................................11
7.3 Gaze naturale............................................................................................................................12

8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE


EXISTENTE PE AMPLASAMENT..................................................................12
8.1Dotari12
8.2 Fluxuri tehnologice..................................................................................................................14
8.3 Program de functionare............................................................................................................17

9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA


POLUANTILOR IN MEDIU..............................................................................17
9.1Aer.17
9.2Apa19
9.3Alte dotari...19

10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL


INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT........................................................20
10.1AER..........................................................................................................................................20
10.2APA..........................................................................................................................................21
10.3 SOL..........................................................................................................................................22
10.4 ZGOMOT................................................................................................................................22

11. GESTIUNEA DESEURILOR.............................................................................23


11.1 DESEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR.22
11.2 DESEURI PERICULOASE....24
11.3 DESEURI REFOLOSIBILE....................................................................................................25
11.4 DESEURI COMERCIALIZATE............................................................................................26
11.5DEPOZITAREA DEFINITIVA A DESEURILOR.................................................................27
11.6GESTIUNEA SUBSTANTELOR CHIMICE PERICULOASE..............................................29

12. INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL


SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI.......................29
13. MONITORIZAREA ACTIVITATII..................................................................29
13.1Aer...29
13.2 Apa..........................................................................................................................................31
13.3 Sol...........................................................................................................................................33
13.4 Deseuri....................................................................................................................................34
13.5 Zgomot....................................................................................................................................34
13.6 Alte obligatii privind monitorizarea.......................................................................................34

14.RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA


MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA.............................................34
15.OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII...............................................36
16. MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALAIEI.........................................38
17.VALABILITATE................................................................................................38
2

1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITII


- STIROM S.A. este amplasata in partea estic a municipiul Bucureti, n zona
industrial de est la aproximativ 2 km sud de autostrada Bucureti - Constana
(Autostrada Soarelui).
Adresa sediu social : mun. Bucureti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 45
Tel: 021 - 2018 500
Fax: 021 - 345 1023
E-mail: office@stirom.ro
Amplasamentul instalatiei/activitatii: Bucureti, sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr.
45.
2. TEMEIUL LEGAL
2.1 Ca urmare a cererii adresate de STIROM S.A. cu sediul n mun. Bucureti,
sector 3, B-dul Theodor Pallady, nr. 45 nregistrat la A.R.P.M. Bucuresti cu nr. 3749
din 02.07.2008, a completarilor ulterioare si a cererii de revizuire nregistrat la
A.P.M. Bucuresti cu nr. 19066 din 05.11.2013, n urma analizrii documentelor
transmise, a verificarii in teren si parcurgerii etapelor procedurale, in baza n baza
Hotrrii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea i funcionarea Ageniei
Naionale pentru Protecia Mediului i a instituiilor publice aflate n subordinea
acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protecia mediului, aprobata de Legea nr. 265/2006,
cu modificarile si completrile ulterioare, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.
152/2005 aprobata si modificata prin Legea nr. 84/2006 privind prevenirea si controlul
integrat al poluarii, al Ordinului M.A.P.A.M. nr. 818/2003 privind procedura de
emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat prin Ordinul M.M.G.A.
nr. 1158/2005,
se emite prezenta autorizatie integrata de mediu, revizuita.
Activitile specifice societii se vor desfura obligatoriu n conformitate cu
prevederile urmtoarelor acte normative care sunt n concordan cu standardele
UNIUNII EUROPENE prin prevederile Directivelor corespunztoare :
O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului care transpune DC 85/337/CEE
(modificat prin DC 97/11/CE); DC 90/313/CE; DPEC 2001/42/CE;
DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC 92/72/CEE; DPEC
2002/3/CE; DC91/689/CEE; DPEC 2000/76/CE; DPEC 94/62/CE; DC 99/31/CE;
DC75/439/CEE; DC91/157/CEE; RC 259/93; DC92/43/CEE; DC79/409/CEE;
Legea nr. 655/20.11.2001 pentru aprobarea O.U.G. nr. 243/2000 privind protecia
atmosferei care transpune DC96/62/CEE; DC1999/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DC
92/72/CEE; DPEC 2002/3/CE;
Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. Nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenieicadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la
5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE i DC 93/389/CEE modificata de
DC 99/296/CEE;
3

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 536/23.06.1997 (M.Of. nr. 140/03.07.1997) pentru


aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind mediul de via al
populaiei care transpune Directiva Parlamentului European si Consiliului
2002/49/CE referitoare la evaluarea si gospodarirea zgomotului in mediu;
Legea nr. 263/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 360/2003 privind
regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase care transpune
DC67/548/EEC, D88/379/EEC, R793/93;
Hotararea Guvernului 1408/2008 care transpune prevederile Directivei Consiliului
67/548/CEE privind clasificarea, etichetrea si ambalarea substantelor periculoase si
ale Directivei 1999/45/CE privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor
periculoase;
Legea nr. 211/2011 care transpune n legislaia naional Directiva 2008/98/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i
de abrogare a anumitor directive, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene
(JOUE) seria L nr. 312 din 22 noiembrie 2008.
Legea nr. 84/05.04.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 152/2005 care transpune
Directiva 96/61/CE privind prevenirea i controlul integrat al polurii, publicat n
Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996,
mpreuna cu completrile i modificrile aduse de Directiva 2003/35/CE privind
participarea publicului la elaborarea anumitor planuri i programe referitoare la
mediu i de modificare a directivelor 85/337/CEE i 96/61/CE cu privire la
participarea publicului i accesul la justiie, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, i Directiva
2003/87/CE n vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor
de emisii de gaze cu efect de ser n interiorul Comunitii i modificarea Directivei
96/61/CE, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. 275/32
din 25 octombrie 2003;
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2007 care modifica si completeaza
O.U.G. nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, modificata si completata prin
Legea nr. 655/2001 privind protectia atmosferei, care transpune DC96/62/CE;
DC99/30/CE; DPEC 2000/69/CE; DPEC 2002/3/CE;
Legea nr. 24/06.05.1994 (M. Of. Nr. 119/12.05.1994) pentru ratificarea Convenieicadru a Naiunilor Unite asupra schimbrilor climatice, semnata la Rio de Janeiro la
5 iunie 1992 care transpune Decizia 2004/280/CE i DC 93/389/CEE modificata de
DC 99/296/CEE;
Hotrrea Guvernului nr. 856/16.08.2002, completata cu H.G. 210/2007 privind
evidena gestiunii deeurilor n conformitate cu Catalogul European al Deeurilor
care transpune Decizia nr. 2000/532/CE, amendat de Decizia nr. 2001/119 privind
lista deeurilor;
Hotararea Guvernului nr. 235 din 7 martie 2007 care transpune Directiva nr.
75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, publicat n Jurnalul Oficial
(JOCE) nr. L 194/1975, modificat prin Directiva nr. 87/101/CEE, publicat n
Jurnalul Oficial (JOCE) nr. L 42/1987, referitoare la eliminarea uleiurilor uzate;
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor i a deeurilor de ambalaje care
transpune n legislaia naional Directiva Parlamentului i Consiliului nr. 94/62/CE
privind ambalajele i deeurile de ambalaje, publicat n Jurnalul Oficial al
4

Comunitii Europene (JOCE) nr. L 365/1994, amendat prin Directiva


Parlamentului i Consiliului 2004/12/CE, publicat n Jurnalul Oficial al
Comunitii Europene (JOCE) nr. L 047/2004, Decizia Comisiei Europene
97/129/CE privind sistemul de identificare i marcare a materialelor de ambalaj,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. L 050/1997,
Decizia Comisiei Europene 2005/270/CE privind formatul referitor la sistemul de
baze de date, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitii Europene (JOCE) nr. L
086/2005;
H.G. nr. 124/30.01.2003 (MO nr. 109 din 20.02.2003) modificata prin H.G. nr.
734/2006 privind prevenirea, reducerea i controlul polurii mediului cu azbest care
transpune Directiva Consiliului 87/217/CEE din 19 martie 1987 cu privire la
prevenirea i reducerea polurii mediului cauzate de azbest;
H.G. nr. 448 din 19 mai 2005 privind deeurile de echipamente electrice i
electronice care transpune Directiva nr. 2002/96/EC privind deeurile de
echipamente electrice i electronice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor
Europene (JOCE) nr. L037 din 13 februarie 2003 i Directiva nr. 2003/108/EC de
modificare a Directivei nr. 2002/96/EC privind deeurile de echipamente electrice
i electronice, publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene (JOCE) nr.
L345 din 31 decembrie 2003;
H.G. nr. 321/14.04.2005 (MO nr. 27.04.2005) privind evaluarea i gestionarea
zgomotului ambiental care transpune Directiva 2002/49/EC referitoare la evaluarea i
managementul zgomotului n mediul nconjurtor Declaraia Comisiei formulat n
cadrul Comitetului de Conciliere privind evaluarea i managementul zgomotului;
H.G. nr. 352 /21.04.2005 (M.Of. nr. 398 /11.05.2005) pentru modificarea H.G. nr.
188/28.02.2002 (M. Of. Nr. 187/20.03.2002) privind aprobarea unor norme privind
condiiile de descrcare in mediul acvatic a apelor uzate care transpune Directiva
Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane modificata de
Directiva 98/15/CE.
nclcarea prevederilor legislaiei de mai sus atrage rspunderea civil,
contravenional sau penal, dup caz.
3. CATEGORIA DE ACTIVITATE
Activitatea este cuprins n Anexa I a OUG 152/2005 aprobat prin Legea nr. 84/2006,
cu modificarile si completarile ulterioare :
3.3. Instalaii pentru fabricarea sticlei, inclusiv a fibrelor de sticl, cu o capacitate de
topire mai mare de 20 t/zi, desfurat n Bucureti, sector 3, B-dul Theodor Pallady,
nr. 45.
Profilul de activitate al societii STIROM S.A. este producerea i
comercializarea articolelor de sticlrie de ambalaje din sticl (butelii, flacoane) i
comercializarea articolelor de sticlrie de menaj.
4. DOCUMENTATIA SOLICITRII
Documentaia care a stat la baza emiterii prezentei autorizaii integrate de mediu
cuprinde :
5

- Formular de solicitare pentru emiterea autorizaiei integrate de mediu;


- Raport de amplasament, ntocmit de ctre S.C. EUROENVIRONMENTAL
CONSULTING SRL Bucureti;
- Solicitare de revizuire a autorizatiei integrate de mediu;
- Contract pentru alimentare cu ap i canalizare nr. ANB3105850 din 06.11.2010 cu
S.C.Apa Nova Bucureti S.A.;
- Contract abonament privind prestarea de servicii de gospodrire a apelor nr.
34/2012 ncheiat cu A.N.Apele Romne Direcia Apelor Arge Vedea;
- Contract pentru serviciul de furnizare a energiei electrice nr. 34/10.05.2011 ncheiat
cu S.C. Energy Holding S.R.L.;
- Contract de vnzare-cumprare gaze naturale nr. 7809/20.11.2012 ncheiat cu S.C.
GDF SUEZ Energy Romania S.A.;
- Contract de prestri servicii nr. 2074592 din data de 19.12.2007 pentru organizarea
activitii de valorificare i reciclare a deeurilor de ambalaje, ncheiat cu Ecorom
Ambalaje S.A. i Act adiional nr. 6 din data de 10.12.2012 la contract;
- Lista cu substanele i preparatele chimice periculoase utilizate de STIROM S.A.,
nregistrat cu nr. 1749/22276/25.03.2013 la Inspectoratul Teritorial de Munc
Bucureti;
- Contract de prestri servicii nr. 4487/24.04.2007 pentru valorificarea/eliminarea
urmatoarelor tipuri de deeuri: echipamente electrice i electronice casate fara/cu
coninut de componente periculoase, textile impregnate cu substane periculoase,
ambalaje contaminate cu substane periculoase i Act adiional nr.9 din 15.07.2013
pentru valorificare/eliminare lam sablare, nmol staie epurare ncheiat cu S.C.
Global Ecocenter S.R.L.;
- Protocol de colaborare ncheiat cu Asociaia RECOLAMP nr. 1751/27.10.2009
pentru colectarea deeurilor provenite din surse de lumin;
- Acord de cooperare n vederea gestionrii deeurilor de echipamente electrice i
electronice ncheiat cu Asociaia ECOTIC nr. 1741/11.03.2011;
- Contract de prestri servicii de salubrizare nr. RG 5255/15.11.2005 cu S.C.Rosal
Grup S.R.L.;
- Contract de prestri servicii nr. 1586 din data de 28.02.2012 ncheiat cu
S.C. VRANCART S.A. ADJUD pentru colectarea deeurilor de hrtie i carton i
Act adiional nr. 1/28.02.2013 la Contract.
- Contract de prestri servicii nr. 1398/25.02.2011 ncheiat cu S.C. SARONA S.R.L.
pentru evacuarea deeurilor de crmid refractar rezultate n urma
dezmembrrii/demolrii i Act adiional nr. 3 la Contract;
- Contract de prestri servicii nr. 1724/23.03.2009 ncheiat cu S.C. ALIASVIK S.R.L.
pentru servicii de curare, splare canalizare, vidanjare i Act aditional nr. 5;
- Contract de vnzare - cumprare deeuri feroase i neferoase reciclabile nr.
2903/03.05.2012 ncheiat cu S.C REMAT BUCURESTI SUD S.A. pentru deeuri
metalice feroase i neferoase (fier vechi, font, pan font, ) i Act adiional nr.
1/2013 la Contract;
- Contract de prestri servicii nr. 105/24.02.2012 ncheiat cu S.C. NICOTI PLAST
S.R.L. pentru colectarea deeurilor industriale reciclabile (folie de polietilen, pet);
- Contract nr. 4495/09.07.2007 de prestri servicii analize/ncercri ncheiat cu
S.C. ECOLAB CONSULT S.R.L., Act adiional nr. 3 i Act adiional nr. 5
6

- Raportul anual de mediu aferent anului 2012;


- Rapoarte de ncercare ap subteran, ape uzate, emisii, imisii, sol, zgomot.
- Planul de prevenire i combatere a polurii accidentale;
- Plan de ncadrare n zon i de situaie;
- Plan de reabilitare ntocmit de STIROM S.A.;
- Plan operativ de prevenire i management al situaiilor de urgen
i urmtoarele acte de reglementare emise de alte autoriti:
- Certificat de nregistrare Seria B, Nr. 1347360/15.05.2008, CUI 335588;
- Certificat constatator din 29.06.2011 emis de ORC-TB;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria M03 nr.
0493, nregistrat sub nr. 1645, emis la data de 30.06.1993 de Ministerul Industriilor;
- Autorizaie de gospodrire a apelor nr 11/35 BU/02.07.2008 emis de
Administraia Naional Apele Romne Direcia Apelor Arge - Vedea;
- Autorizaie sanitar de funcionare nr. 403/08.05.2013 pentru instalaia proprie de
alimentare cu ap potabil, emis de Direcia de Sntate Public Bucureti;
- Acord de preluare nr.959/17.01.2011 emis de S.C.Apa Nova Bucureti S.A.;
- Declaraia locaiilor nr. 3484/1520929 din 05.06.2008 pentru operaiuni cu
substane clasificate din categoria 3;
Ca referin pentru BAT i tehnici luate n considerare pentru stabilirea BAT
s-au utilizat:
- Documentul de referin privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF),
aprobate de Uniunea European, aprobat prin metoda confirmrii directe prin
Ord. nr. 169/02.03.2004;
- DECIZIA DE PUNERE N APLICARE A COMISIEI din 28 februarie 2012 de
stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) n
temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European i a Consiliului
privind emisiile industriale pentru fabricarea sticlei.
5. MANAGEMENTUL ACTIVITII
5.1. n cadrul STIROM S.A. funcioneaz un sistem INTEGRAT de management,
utiliznd ca modele standardele internaionale ISO 9001:2008/HACCP, ISO
14001:2009 considerate ca fiind adecvate pentru activitatea, procesele i serviciile pe
care societatea le poate furniza. Astfel c fiecare activitate desfurat n cadrul
societii este supus unor proceduri i regulamente de organizare specifice tehnologiei
i produciei de produse din sticl.
Societatea are implementate Planuri privind msurile de protecie n ceea ce
privete polurile accidentale, Plan de msuri privind aprarea impotriva dezastrelor
naturale i Plan de prevenire i stingere a incendiilor.
5.2. Titularul autorizaiei se va asigura c toate operaiunile de pe amplasament vor fi
realizate astfel nct emisiile s nu determine deteriorarea sau perturbarea
semnificativ a zonelor de agrement sau recreaionale sau a mediului din afara
limitelor amplasamentului .
5.3. Titularul autorizaiei va stabili i va menine un Sistem de Management al
Autorizaiei (SMA), care s ndeplineasc cerinele prezentei Autorizaii, n
7

cadrul/conform sistemului de management integrat ISO implementat n cadrul


societii. SMA va evalua toate operaiunile i va revizui toate opiunile accesibile
pentru utilizarea tehnologiei mai curate, produciei mai curate, reducerii i minimizrii
deeurilor i va include cel puin elementele menionate n planul de aciune
planificarea obiectivelor i sarcinilor de mediu, astfel:
o Titularul autorizatiei va pregti o planificare anual a obiectivelor i sarcinilor de
mediu. Planificarea va conine termene pentru atingerea seturilor de sarcini .
o La stabilirea programului de sarcini i obiective, titularul autorizaiei va avea n
vedere aspectele menionate n Tabelele nr. 17 si nr. 18 .
5.4. Contributia la Registrul poluantilor emisi si transferati (E-PRTR)
Substanele care vor fi obligatoriu incluse n raportul ctre A.P.M. sunt cele specificate
prin prezentul document, anual.
5.5. Documentaia
Titularul Autorizaiei va stabili i va menine un sistem propriu de management al
documentelor de mediu n cadrul/conform sistemului de management integrat ISO
implementat n cadrul societii,care va fi comunicat ctre A.P.M. Bucureti .
5.6. Aciunea corectiv
Titularul Autorizaiei va stabili i va menine proceduri pentru a asigura faptul c sunt
luate msuri corective n cazul n care cerinele impuse de prezenta Autorizaie nu sunt
ndeplinite. n cazul raportrii unei neconformri cu condiiile prezentei Autorizaii, se
vor declara i responsabilitatea, precum i autoritatea pentru iniierea de investigaii i
aciuni corective suplimentare .
5.7. Contientizare i instruire
Titularul Autorizaiei va asigura instruiri adecvate pe teme de protecia mediului, cum
ar fi minimizarea deeurilor i msuri n caz de urgen, funcie de instalaia pe care-i
desfoar activitatea, n cadrul/conform sistemului de management integrat ISO
implementat n cadrul societii. Evidena instruirilor se va menine conform
procedurilor i instruciunilor de lucru aprobate n cadrul sistemului de management
integrat ISO implementat n cadrul societii.
Personalul va fi calificat conform specificului instalaiei pe baz de studii, instruiri
i/sau experien adecvat .
Titularul Autorizaiei va transmite cte o copie a prezentei Autorizaii tuturor
angajailor ale cror sarcini sunt legate de oricare din condiiile prezentei Autorizaii .
5.8. Responsabiliti
Titularul Autorizaiei se va asigura c o persoan responsabil cu probleme de
protecia mediului va fi n orice moment disponibil pentru a se ntlni cu
reprezentanii A.P.M. Bucureti .
5.9. Comunicare
Titularul Autorizaiei se va asigura de faptul c publicul poate obine informaii
privind performanele de mediu ale titularului activitii.
Titularul Autorizatiei va depuna la A.P.M. Bucuresti, nu mai tarziu de 31 ianuarie in
fiecare an, un RAM (raport anual de mediu) pentru intregul an calendaristic precedent,
care trebuie sa indeplineasca cerintele A.P.M. Bucuresti. Acest raport va include
obligatoriu cel putin informatiile mentionate in Tabelul nr. 17 si Tabelul nr. 18.

6. MATERII PRIME I AUXILIARE


Tabel nr. 1- Principalele materii prime folosite anual:
Denumire
Mod de
Furnizor
materie prim
depozitare
Buncre betonate,
Nisip
Vleni, Bulgaria
acoperite
Govora, Ocna
Buncre betonate,
Sod calcinat
Mure, Bulgaria
acoperite
Buncre betonate,
Calcar
Vacu
acoperite
Buncre betonate,
Dolomit
Vacu
acoperite
Cominex Cluj,
Buncre betonate,
Feldspat
Bulgaria
acoperite
Materiile prime de completare (auxiliare) folosite anual:
Denumire
Mod de
Furnizor
materie auxiliar
depozitare
Depozit betonat,
mprejmuit
cu
Alabastru
Cominex Cluj
gard de srm,
acoperit
Depozit betonat,
Mangal (praf de
mprejmuit
cu
Rm Vlcea
carbune)
gard de srm,
acoperit
Depozit betonat,
mprejmuit
cu
Oxid de cobalt
Import
gard de srm,
acoperit
Depozit betonat,
mprejmuit
cu
Selenit de Na
Import
gard de srm,
acoperit
Minereu de crom

Italia

Grafit

Rm. Vlcea

Oxid de fier

Rm. Vlcea

Cioburi

TC ROM,
rezultate din
propriile proc.

Buncre betonate,
acoperite
Buncre betonate,
acoperite
Buncre betonate,
acoperite
Platforma special
amenajata,
betonata

Mod de
ambalare

Cantitate
(t/an)

Vrac

64.215

Vrac

19.663

Vrac

9.594

Vrac

11.991

Vrac

7.394

Mod de
ambalare
Sac mare
(bigbax) din
polipropilen
de 1000 kg

Canitate
t/an

Saci
polipropilen
de 30 kg
Saci plasic n
cutie metalic
de 25-50 kg
max 20 kg
Saci plasic in
cutie metalic
de 25-50 kg
max 20 kg
Saci de plasic
de 25 kg sau
bigbax de
1000 kg
Saci de plasic
de 25-50 kg
Saci de plasic
de 25-50 kg
Vrac

744,41

8,4

0,085

0,085

117,10

16,12
6,34
25142,64

Materiile prime se stochez n buncre i depozite n urmatoarele spatii:


- turnul de amestec (S = 2979 m2);
- depozitul nisip (S = 3783 m2);
- opronul de materii prime (S = 3186 m2);
- opronul de grafit (S = 60 m2).
n cadrul activitilor desfurate pe amplasament sunt folosite ca materie prim
deeurile din producie (rebuturi de sticl). Folosirea ca materie prim a deeurilor de
sticl rezultate n urma procesului de topire implic utilizarea unei cantiti mai mici
de materie prim (nisip).
STIROM S.A. folosete i cioburi de sticl de la consumatori, gata procesate pentru
introducerea direct n reeta de fabricaie, prin preluare de la o firm autorizat n
acest sens.
Alte materiale auxiliare precum motorina i uleiurile necesare la mijloacele de
transport sau la diferite utilaje din procesul tehnologic sunt depozitate n rezervoare i
butoaie metalice cu capaciti de 200 l, amplasate n spaii nchise special amenajate.
7. RESURSE : AP, ENERGIE, GAZE NATURALE
7.1 APA
7.1.1 Alimentarea cu ap:
Se realizeaz din urmtoarele surse :
- din reeaua de ap potabil oraseneasca, prin intermediul unui branament
Dn 100 mm (utilizat in caz de necesitate)
- subteran, prin intermediul a 4 foraje existente in incinta unitatii, cu H1,3,4=80m si
H2=85m.
Obs.: In incinta unitatii a mai existat un foraj de alimentare cu apa F4=80m, care a
fost casat in anul 2008 (Proces verbal privind inchiderea forajului nr. 4, din
17.06.2008).
Volumele de ap potabil autorizate:
Qzi max.= 564,70 mc/zi;
Qzilnic med.= 516,84 mc/zi;
Qmed. anual = 188 647 mc/zi.
nmagazinarea apei potabile se face ntr-un rezervor din beton armat, semingropat
cu V1=50mc, un rezervor metalic cu V2=10mc i un alt rezervor metalic cu
V3=40mc.
Alimentarea cu ap tehnologic se realizeaz din reeaua de ap industrial
oreneasc (sursa: Lacul Cernica Pantelimon II) prin doua branamente cu Dn 200
mm, fiecare pozat n bd.Theodor Pallady.
Volumele de ap tehnologic autorizate:
Qzi max.= 2087 mc/zi
Qzilnic med.= 1966 mc/zi
Qmed. anual = 717 590 mc/zi.
nmagazinarea apei tehnologice se face n doua rezervoare din beton armat,
subterane, cu V4 = V5=150 mc i un rezervor cu V6=70 mc, montat n turnul de
amestec.
10

Unitatea deine o staie de tratare a apei NALCO, amplasat n interiorul staiei de


pompare i o staie de dedurizare pentru apa de adaos.
Debitul de ap tehnologic recirculat este de 7725 mc/zi.
Apa dedurizat cald returnat din procesul tehnologic este acumulat ntr-un
rezervor din beton armat, subteran cu V=50 mc, de unde este trimis la un turn de
rcire central, cu patru celule i apoi ajunge n alt rezervor din beton armat, subteran cu
V=50 mc. De aici apa este pompat ntr-un rezervor cu V=72,5 mc montat n turnul de
amestec.
Rezerva de ap pentru stingerea unui eventual incendiu este stocat n cele 2
rezervoare cu ap industrial de 150 mc, fiecare (V i=236 mc).
Necesarul total de ap :
- Q zilnic max. = 10376,70 mc
- Q zilnic mediu = 10207,84 mc
Cerina total de ap :
- Q zilnic max. = 2651,70 mc
- Q zilnic mediu = 2482,84 mc
Debitul zilnic mediu recirculat : 7725 mc/zi.
Compararea cu limitele existente :
Sursa valorii limit
Valoarea limit
BAT
10 mc/tona de sticla topit
STIROM
8 mc/tona

Performan
0,3 mc/tona de sticl topit
4,75 mc/tona

7.1.2 Evacuarea apelor uzate :


Evacuarea apelor uzate i pluviale se face n reteaua de canalizare oreneasc, prin
intermediul a dou racorduri ovoide (R1 si R2) : 90/135, respectiv 70/105, amplasate
n Bd. Th. Pallady nr. 43-45.
Volume evacuate
Categoria apei evacuate
Receptori ape uzate
med. Zilnic
Anual
(mc)
(mc/an)
Uzate
Canalizare oreneasc
1987,47
725426
Pluviale
Canalizare oreneasc
7.2 UTILIZAREA EFICIENT A ENERGIEI
Instalaiile i echipamentele folosite la producie n procesele tehnologice folosesc
energie electric i gaze naturale.
Energia necesar pentru topirea sticlei totalizeaz mai mult de 75% din totalul
energiei necesare pentru fabricarea ambalajelor de sticl.
Alt energie specific este utilizat pentru procesul de formare (aerul comprimat i
formarea aerului de rcire), nclzirea fabricii i servicii generale.
Societatea este alimentat cu energie electric de S.C. Energy Holding S.R.L. i a
consumat n cursul anului 2012 o cantitate de 52069 MWh. Societatea deine 10
posturi TRAFO.
11

Consumul specific de energie electric la STIROM S.A. este de 1,4 GJ/tona de


sticl topit iar consumul specific de energie electric conform BAT este cuprins ntre
0,6 i 1,5 GJ/tona.
Utilizarea energiei electrice se va face cu respectarea celor mai bune tehnici
disponibile.
Titularul autorizaiei trebuie s identifice i s aplice toate oportunitile pentru
reducerea energiei folosite i creterea eficienei energetice.
7.3 GAZE NATURALE
Alimentarea cu gaze naturale se face de ctre S.C. GDF SUEZ Energy Romania S.A.
STIROM S.A. are n dotare o central termic proprie dotat cu trei cazane identice
din oel tip SK725 1320kw tip Buderus (putere nominal total de 3,96 MW),
combustibilul utilizat fiind gazul metan. Aceasta asigur agentul termic i apa cald
menajer pentru cldirile administrative.
Consum specific
Consum specific BAT
Activitate
Stirom S.A.
(Gj/tona de sticl topit)
(Gj/tona de sticl topit)
Topire sticl
7,23
4 14

8. DESCRIEREA INSTALAIEI I A FLUXURILOR TEHNOLOGICE


EXISTENTE PE AMPLASAMENT
8.1 Dotri (instalaii, utilaje, mijloace de transport utilizate n activitate)
Terenul pe care se afl construciile aparinnd societii comerciale STIROM S.A.
are o suprafa total de 138215 m2, din care total suprafa construit este de 70763
m2. Suprafaa liber de construcii, 67452 m2 este ocupat n proporie de aproximativ
90% de platforme betoante iar restul de 10% l ocup spaiile verzi.
Departamentele in care se desfoar activitatea cu profil de sticlrie sunt
urmtoarele:
- Preparare Amestec;
- Cuptoare;
- Sticlrie Ambalaj;
Departamentele n care se asigur exploatarea utilajelor, ntreinerea acestora,
precum i utilitile necesare sunt urmatoarele :
- ntreinere electric;
- ntreinere electronic;
- Matrie;
- Servicii Tehnice;
- Laborator.
Incinta unitii cuprinde mai multe depozite, secii de producie i anexe, astfel :
- Departament amestec cu S = 8042 m2;
- Hala de producie cu S = 21530 m2;
- Departament ntretinere electric cu S = 1645 m2;
12

- Departament Reparaii Matrie (pregtit forme) i Departament Servicii generale cu


S = 4070 m2;
- Anexe social-administrative (birouri, club cicliti, central termic) cu S = 4668 m2.
Principalele dotri sunt :
Tabel nr. 2
Nr.
Numr
Denumire utilaj
Crt.
(buc.)
Cuptoare de topire tip van cu capacitatile de 120 tone/zi
2 buc.
1.
respectiv 230 tone/zi
(nr. 2 si nr.3)
3. Cuptoare recoacere aferente cuptoarelor de topire nr. 2, nr. 3
7
4. Amestector tip TEKA pentru amestec materii prime
4
5. Main nfoliat
1
6. Instalaii de paletizat
8
7. Instalaie de sablare
1
8. Central termic
1
9. Staie compresoare
1
10. Celule de beton pentru nisip linie alb
12
11. Celule de beton pentru nisip linie color
12
12. Buncre pentru nisip, calcar i dolomit linie alb
14
13. Buncre pentru nisip, calcar i dolomit linie color
14
Staia de compresoare are in dotare urmatoarele tipuri de compresoare:
Nr.
crt.
1.
2.
3.

Tip compresor
Demag-Mannesman
Centac
Atlas Copco

Nr. buci
1
6
1

Mijloace de transport deinute i utilizate in activitate:


Nr.
Denumire
Nr. buci
Crt.
1.
Autoturisme
5
2.
Locomotiv LDH
1
3.
Motostivuitor Daewoo
1
4.
Electrostivuitor Daewoo
1
5.
Tractor U650
1
6.
Tractor U483
1
7.
Mini-incarcator frontal
1
8.
Incarcator frontal Mega 200V
1
Instalaia tehnologic de topire a sticlei este amplasat n hala de producie
(construit pe structur metalic, cadre de beton i zidrie) cu o suprafa de 21530 m 2
in care sunt amplasate cele 2 cuptoare de topire :
Cuptorul de topire nr. 2 cu capacitatea de 120 tone/zi;
Cuptorul de topire nr. 3 cu capacitatea de 230 tone / zi.
13

Cuptoarele tip vana funcioneaz cu gaz natural i au prevzute camere


regeneratoare pentru recuperarea cldurii gazelor arse.
Ambele cuptoare au i nclzire electric boosting suplimentara, pentru
accelerarea procesului de topire cnd este necesar ( cantitate mai mare de sticl).
Capacitate de topire maxima proiectata a celor 2 cuptoare de topire sticla,
detinute de STIROM S.A. este de 350 t/zi.
Fiecare din acestea este prevzut cu instalaii de alimentare (feedere) a mainilor
automate de prelucrarea topiturii de sticl (de tip I.S. 6E).
Fiecare din cuptoarele de topit sticl are cuptoare de recoacere necesare pentru
nlturarea tensiunilor interne.
Cuptoare de recoacere tip tunel cu nclzire direct funcioneaz cu gaze naturale:
- Cuptorul 2 are 3 cuptoare de recoacere;
- Cuptorul 3 are 4 cuptoare de recoacere.
Capacitatea de recoacere este de pn la 350 tone/zi.
Activitatea societatii STIROM S.A. se desfaoar n 3 departamente cu profilul de
sticlrie i 6 departamente care asigur exploatarea utilajelor, ntreinerea acestora,
precum i utilitile necesare.
8.2 FLUXURI TEHNOLOGICE
Procesul tehnologic cuprinde:
Prepararea amestecului;
Transportul amestecului la cuptoare;
Topirea n cuptoare a materiilor prime folosind gazul natural;
Fasonarea automat a topiturii de sticl;
Transportarea produselor fasonate la cuptorul de recoacere;
Recoacerea produselor n cuptoare pentru eliminarea tensiunilor interne;
Sortarea i controlul produselor din punct de vedere al caracterisicilor fizice si
geometrice;
Ambalarea produselor n palei;
Transportul i nfolierea paleilor;
Depozitarea paleilor n magazia de produse finite.
Prepararea amestecului consta in dozarea materiilor prime i a cioburilor,
transportul materiilor prime dozate i amestecarea acestora.
Pentru dozarea materiilor prime se folosesc dozatoare vibratoare i dozatoare cu
nec. Dozatoarele se afl la baza buncrelor materiilor prime.
Amestecarea materiilor prime dozate se face cu 4 amestectoare de tip TEKA.
Transportul amestecului n cuptoare:
Amestecul de materii prime preparat la departamentul Amestec este adus n arje de
dou benzi transportoare magistrale, una pentru amestec sticl colorat i una pentru
amestec sticl alb ctre cuptoarele de topit sticl. Amestecul de materii prime este
introdus n buncrul de alimentare a cuptoarelor de topire cu ajutorul unui elevator i a
unor benzi scurte. Odat cu amestecul de materii prime se introduc n buncrul de
alimentare cioburi sfrmate i deferizate. Cioburile cntrite de dozatorul gravimetric
sunt introduse la baza elevatorului.
14

Topirea n cuptoare a materiilor prime folosind gazul natural:


Elaborarea topiturii de sticl necesar fasonrii acestor produse se face n cuptoare
tip van nclzite cu gaz metan i prevzute cu camere regeneratoare.
Ambele cuptoare au i nclzire electric boostingpentru accelerarea procesului
de topire cnd este necesar ( cantitate mai mare de sticl).
Fiecare cuptor este prevzut cu instalaii de alimentare (feedere) a mainilor
automate de prelucrarea topiturii de sticl (de tip I.S. 6E).
Cuptorul van este alctuit din 2 bazine: unul de topire i altul de lucru, legate ntre
ele printr-un canal de trecere i desprite printr-un zid despritor. Bazinele sunt
acoperite cu bolt, care, mpreun cu zidurile inelare limiteaz spaiul flcrii pentru
fiecare bazin.
n zona de afnare a pastei de sticl se afl un baraj construit din blocuri refractare
electro-topite aezate pe limea cuptorului. Acesta are un rol important n procesul de
omogenizare i afnare al sticlei.
Cuptoarele frontale au naintea barajului un prag vatr n care sunt amplasate 10
evi de barbotare (buillonere) prin care se sufl aer n topitura de sticl. Aerul barbotat
are un rol important n procesul de omogenizare al pastei de sticl.
Canalul de trecere este amplasat sub nivelul sticlei i este construit din blocuri
refractare electro-topite. El realizeaz legtura dintre bazinul de topire i bazinul de
lucru.
Elaborarea pastei de sticl din amestecul de materii prime i cioburi cuprinde
urmtoarele faze:
- formarea sticlei
- limpezirea (afnarea)
- omogenizarea chimic i condiionarea termic.
Capacitate de topire maxima proiectata a celor 2 cuptoare de topire sticla,
detinute de STIROM S.A. este de 350 t/zi.
Amestecul de materii prime se topete la o temperatur de 1150-1200C, iar
descompunerea afnatului i afnarea sticlei are loc la o temperatur de 1440-1460C.
Condiionarea termic este ultima faz a procesului de elaborare a pastei de sticl
i const din rcirea ei de la temperatura de afnare (peste 1450C) la temperatura de
prelucrare (1150-1170C) cnd vscozitatea sticlei este corespunztoare pentru
fasonare. Aceast faz ncepe nainte de canalul de trecere i continu n bazinul de
lucru i n canalele de alimentare (feedere).
Feederele de capacitate mare prezint suplimentar o pereche de agitatoare
mecanice ce au rolul de a omogeniza chimic i termic pasta de sticl.
n funcie de lungimea feederului i tipul de produse care se fasoneaz la
respectiva linie de fabricaie, feederele au o zon de egalizare i o zon de rcire, dou
zone de rcire sau trei zone de rcire.
Fasonarea articolelor de sticlrie se realizeaz pe maini automate IS prin
procedeul presat-suflat sau suflat-suflat. Mainile pot lucra cu simpl, dubl sau tripl
pictur n procedeul suflat-suflat sau n regim de simpl sau dubl pictur n
procedeul presat-suflat. Acionarea mainilor este realizat pneumatic i
electromecanic sau electronic.
Transportarea produselor fasonate la cuptorul de recoacere :
15

De pe banda conveior a mainii, produsele sunt preluate de ctre banda staker.


Acionarea se face cu convertizoare de frecven. Produsele sunt introduse n cuptorul
de recoacere cu ajutorul stakerului.
Recoacerea se realizeaz n cuptoare tip tunel cu nclzire direct. Limea activ a
benzii de transport variaz.
Cuptoare de recoacere:
- Cuptorul de topire nr. 2 are 3 cuptoare de recoacere;
- Cuptorul de topire nr. 3 are 4 cuptoare de recoacere;
Capacitatea de recoacere este de pn la 350 t/zi.
Cuptorul este prevzut cu recircularea gazelor arse individual pe fiecare tronson.
Recircularea se face n tronsoane de ctre un ventilator acionat de un motor electric,
amplasat deasupra cuptorului de recoacere.
Tratamentul superficial se face n dou etape:
- la capul cald cu soluie care conine compui ai staniului;
- la capul rece cu soluie apoas de polietilen.
Instalaia de tratare la cald se afl poziionat pe banda conveior, ntre maina de
fasonat IS i cuptorul de recoacere, iar cea de tratare la rece este situat la ieirea din
cuptorul de recoacere.
Din cuptorul de recoacere produsele sunt preluate de ctre un sistem de benzi
sortare-ambalare:
Sortarea produselor:
Mainile de sortat sunt de tipul:
- maina INEX care verific nlime, verticalitate, diametru corp, incluziuni.
- maina CIM care verific fisuri, diametru interior i exterior la gur, gur
incomplet.
- maina Veritas IC care verific nlime, verticalitate, diametru corp, strmbe
din gt, incluziuni, leagn de maimu, defecte transparente
- maina Veritas IB care verific orice defect al suprafeei de gur, dopuri i
diametru interior, leagn de maimu, defecte la fundul buteliei,
- maina Veritas IM care verific fisuri, diametru interior i exterior la gur, gur
incomplet, planeitate, grosime perei.
Ambalarea produselor la capul Rece se realizeaza cu doua tipuri de greifer : Emetti
si Icebell.
Greifrul de paletizare preia produsele de pe transportorul cu band combinat II
i le aeaz pe palet n vederea nfolierii.
Transportul i nfolierea paleilor
Paleii sunt transportai cu ajutorul unei instalaii pentru transportul interfazic al
produselor paletizate.
Instalatia de transport cuprinde :
- un conveior pentru fiecare linie de ambalare;
- un carucior robot automatizat;
- un conveior prin care paletii sunt trimii la masina de infoliat.
Instalaia de nfoliat se compune din :
- benzi transport;
- supori ghidare ram nclzire;
- ram nclzire ce se ridic i coboar automat;
16

- sistem de antrenare ram;


- instalaie de automatizare amplasat n pupitru;
- dou ventilatoare pentru aranjat folia.
Produsele din sticl de menaj se pot ambala n cutii de protecie, n cutii de
prezentare i transport i prin nfoliere i cutii de transport.
Ambalajele utilizate sunt:
- ambalaje de material plastic (folie, separatoare de plastic PP);
- ambalaje de hartie si carton (carton, separatoare de carton);
- ambalaje de lemn.
Depozitarea paleilor n magazia de produse finite produsele ambalate pe
palei sunt preluate de la maina de nfoliat de ctre motostivuitoriti care le duc n
depozitul de produse finite.
8.3 Program de funcionare: 24 ore/zi, 7 zile/sptmn, 365 zile/an.
9. INSTALAII PENTRU REINEREA, EVACUAREA I DISPERSIA
POLUANILOR N MEDIU
9.1 AER
Tabel nr. 3
Nr.
Crt.

Sursa de poluani

Centrala termic A1
3 cazane Buderus
pentru producere
1.
apa cald i
cldur A1
Topire sticla A2 i A3

Nr.
punct emisie
A1.1.- Co 1
A1.2.-Co2
A1.3.-Co3

Cuptor cu flacr
topire sticl nr. 2
A2
2.

A2

Cuptor cu flacara
topire sticla nr. 3
A3

3.

A3

Poluani

Instalaii de reinere,
evacuare, dispersie a
poluanilor

3 couri de fum cu
Pulberi; CO; SO2, dimensiunile:
NO2
Dn = 0,5 m si H = 12 m,
fiecare
Pulberi;
SOx (expr. in
SO2);, NOx (expr.
in NO2);
HF; HCl;
(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cr VI);
(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cr VI ,
Sb, Pb, Cr III,
Cu, Mn, V, Sn)
Pulberi;
SOx (expr. in
SO2); NOx (expr.
in NO2);
HF; HC;
(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cr VI);
(As, Co, Ni,
Cd, Se, Cr VI ,
Sb, Pb, Cr III,
Cu, Mn, V, Sn)

Tubulatur de preluare a
poluanilor rezultai n tiraj
natural, arztoare cu NOx
redus, sistem pentru controlul
emisiilor de pulberi i
evacuare printr-un co de
evacuare cu dimensiunile: Dn
= 2m i H = 65 m (cos nr. 1)
Qevacuare= 12.000m3/h
Tubulatur de preluare a
poluanilor rezultai n tiraj
natural, arztoare cu NOx
redus, sistem pentru controlul
emisiilor de pulberi i
evacuare printr-un co de
evacuare cu dimensiunile: Dn
= 1,75 m i H = 65 m (cos nr.
2)
Qevacuare=12.900 m3/h

17

Turn amestec - Linia ALB A 4

4.

5.

6.

7.

Descrcare/nsilozar
e materii prime

A 4.1.

pulberi

A 4.2.

pulberi

Dozare materii
prime

Amestector tip
TEKA (2 buc.)

A 4.2. (comun cu
dozarea materiilor
prime)

Depozitare n
buncre (8 buc.)
A4.3.

A 4.3.1.Buncr 5,6,8 i 10
A4.3.2.Buncr 7 i 9
A4.3.3.-Buncr 11
A4.3.4.-Buncr 14

pulberi

pulberi

instalaii de captare i reinere


a poluanilor (baterie de filtre=97%) si evacuare printr-un
co (co nr. 1 desprfuire
general) cu dimensiunile
Dn=0,8 m i
H = 14 m;
Qevacuare= 16.488 m3/h;
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (baterie de filtre,
=97%)
evacuare printr-un co (co
nr. 2 desprfuire general)
cu dimensiunile: Dn=0,8 m i
H = 14m;
Qevacuare= 16.488 m3/h
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (baterie de filtre
cu =97%) si evacuare printrun co (acelai cu co nr.
A4.2. de la dozare materii
prime -desprafuire general)
cu Dn=0,8 i H=14m,
Qevacuare=16.488 m3/h
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (4 filtre cu saci
cu =96,5%) si evacuare prin
4 couri (co nr. 1 buncre
nr. 5, 6, 8 i 10; co nr. 2
buncre nr. 7 i 9; co nr. 3
buncr nr.11; co nr. 4
buncr nr. 14) cu
dimensiunile: Dn= 0,3m i
H=2,2m, Qevacuare=1.500m3/h

Turn amestec - Linia COLOR A5

8.

Descrcare/nsiloz
are materii prime

A5.1.

pulberi

9.

Dozare materii
prime

A5.2.

pulberi

10

Amestector tip
TEKA (2 buc.)

A5.2. (comun cu
dozarea mat.
prime)

pulberi

instalaii de captare i reinere


a poluanilor (baterie de filtre
(F1), =97%) si evacuare
printr-un co (co nr. 3
desprfuire general) cu
dimensiuni: Dn= 0,8m i H =
14 m; Qevacuare= 16.488 m3/h
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (baterie de filtre
(F1), =97%) si evacuare
printr-un co (co nr. 4
desprfuire general) cu
dimensiuni: Dn= 0, 8m i H =
14m; Qevacuare= 16.488 m3/h
instalaii de captare i reinere
a poluanilor (baterie de filtre
(F1) cu =97%) si evacuare
printr-un co (acelai cu co nr.
A5.2. de la dozarea materiilor
18

prime -desprafuire general)


cu dimensiuni: Dn=0,8 i
H= 14 m, Qevacuare=16.488
m3/h

11.

Depozitare n
buncre (6 buc.)
A5.3.

A5.3.1.Buncr 5 i 6
A5.3.2.-Buncr 7
A5.3.3.-Buncr 9
A5.3.4.-Buncr 12
A5.3.5.-Buncr 14

pulberi

instalaii de captare i reinere


a poluanilor (4 filtre cu saci
cu =96,5%)
si evacuare prin 5 couri (co
nr. 1 buncre nr. 5 i 6; co
nr. 2 buncr nr. 7; co nr. 3
buncr nr. 9; co nr. 4
buncr nr. 12; co nr. 5
buncr nr. 14) cu dimensiuni:
Dn=0,3m i H=2,2m,
Qevacuare=1.500m3/h,

pulberi

Filtru, tubulatur de preluare


a poluanilor rezultati i
evacuare
forat
prin
tubulatur cu dimensiunile de
0,5x0,3 m

Reparaii matrie/sablare A6

12.

Instalaie de
sablare cu pulberi
metalice

A6

9.2 APA
- Decantor separator de produse peroliere, aferent Staiei de Compresoare;
- Decantor separator de produse peroliere, aferent seciei Splare Mecanisme;
- Separator de produse petroliere, pentru apele rezultate din zona gospodriei de
carburani;
- Separator de produse petroliere pentru apele provenite de la Hala Cuptoare.
9.3 ALTE DOTRI
- Nisipul transportat de la Turnul de Amestec la cuptoare este n prealabil umezit
pentru a se mpiedica degajarea pulberilor n timpul transportrii pe benzi.
- Operaiile de descrcare a materiei prime se desfoar n zon acoperit.
- Transferarea materiilor prime dintr-un recipient n altul se face cu sistem pneumatic.
- Uleiurile necesare la mijloacele de transport sau la diferite utilaje din procesul
tehnologic sunt depozitate n rezervoare i bidoane metalice, amplasate n magazia de
lubrifiani, cu pardoseal betonat. Depozitul de lubrefiani i combustibil este
amplasat ntr-o cldire nchis dotat cu un separator de hidrocarburi amplasat pe
reeaua exterioar de canalizare.
- Gospodria de combustibil este format din 2 rezervoare metalice supraterane cu
V= 10.000 mc fiecare pentru motorin.
- panul rezultat din prelucrri mecanice, se colecteaz la locul de producere n
containere metalice i apoi se trimite n spaiile special amenajate de unde sunt predate
firmei specializate de preluare a acestor deeuri.

19

- Cuva de rcire a deeurilor de sticl de la cuptorul nr. 2 asigur transportul,


colectarea i reintroducerea n procesul tehnologic a deeurilor de sticl cu un consum
redus de ap i energie.
- Pe platform betonat n faa depozitelor de motorin, uleiuri i lubrifiani, n timpul
descrcrii i a altor operaii, scurgerile accidentale sunt reinute cu ajutorul nisipului
sau rumeguului iar reeaua de canalizare din zona depozitelor este dotat cu separator
de produse petroliere.
- Cile de acces, depozitele i platformele din incinta unitii sunt betonate sau
asfaltate.
10. CONCENTRAII DE POLUANI ADMISE LA EVACUAREA N MEDIUL
NCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT
10.1 AER
10.1.1 Valorile Limit de Emisie
Nici o emisie n aer nu trebuie s depeasc valorile limit de emisie, stabilite
conform Ordinului nr. 462/1993 al M.A.P.P.M, Ordinului nr. 756/1997 al M.A.P.P.M.
(70 % din valorile limit de emisie prevzute n Ordinul nr. 462/1993 al M.A.P.P.M),
i pe baza concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT):
Tabel nr. 4
Nr. Punct
Locatie punct
emisie
emisie
Central termic-A1

A1

3 couri evacuare

Poluani

Valori limit de emisie

Pulberi

3,5 mg/Nmc

CO

70 mg/Nmc

SOx (expr.SO2)

24,5 mg/Nmc

NOx (expr.NO2)

245 mg/Nmc

Pulberi
NOx (expr.NO2)
SOx (expr.SO2)
Clorura de hidrogen,
exprimata ca HCl
Fluorura de hidrogen,
exprimata ca HF

20 mg/Nmc
700 mg/Nmc
200 mg/Nmc

Topire sticl-A2 si A3

A2

co evacuare

(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI)


(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr
VI , Sb, Pb, Cr III, Cu, Mn,
V, Sn)

co evacuare
A3

Pulberi
NOx (expr.NO2)
SOx (expr.SO2)
Clorura de hidrogen,
exprimata ca HCl
Fluorura de hidrogen,
exprimata ca HF

20 mg/Nmc
5 mg/Nmc
1 mg/Nmc
5 mg/Nmc
20 mg/Nmc
700 mg/Nmc
200 mg/Nmc
20 mg/Nmc
5 mg/Nmc

20

(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr VI)

1 mg/Nmc

(As, Co, Ni, Cd, Se, Cr


VI , Sb, Pb, Cr III, Cu, Mn,
V, Sn)

5 mg/Nmc

Turn amestec - Linie ALB - A4


A4.1.

co evacuare

Pulberi

A4.2.

co evacuare

Pulberi

co evacuare (cos
comun)
4 couri de
A4.3.
evacuare
Turn amestec - Linia COLOR - A5
A4.2.

Pulberi
Pulberi

A5.1.

co evacuare

Pulberi

A5.2.

co evacuare

Pulberi

A5.2.

co evacuare (cos
comun)

Pulberi

A5.3.

5 couri de
evacuare

Pulberi

Reparaii matrie/sablare
tubulatur de
evacuare cu
A6
dimensiunile de
0,5x0,3 m

Pulberi

50 mg/mc
50 mg/mc
50 mg/mc
50 mg/mc

50 mg/mc
50 mg/mc
50 mg/mc
50 mg/mc

50 mg/mc

Nu vor exista alte emisii n aer semnificative pentru mediu n afara celor
menionate n Tabel nr. 4.
10.1.2 Se vor respecta condiiile de calitate a aerului n zonele protejate prevzute n
STAS 12574/1987. Se consider c depesc concentraia maxim admisibil acele
substane al cror miros persistent i dezagreabil este sesizabil olfactiv.
10.2 APA
10.2.1 APA UZATA
Indicatorii de calitate a apelor uzate evacuate in reeaua de canalizare oraseneasca
prin racordurile R1 si R2 se vor incadra n limitele prevazute de Normativul privind
condiiile de evacuare a apelor uzate n reelele de canalizare ale localitilor i direct
n staiile de epurare, NTPA - 002/2002 Anexa nr.2 din H.G.R. nr.188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condiiile de descrcare n mediul acvatic a apelor
uzate, modificat i completat de H.G. 352/2005:
Tabel nr. 6
Valori max. admise
Val. de alert
Indicator
(mg/dmc)
(mg/dmc)
0
Temperature
C
40
21

pH
6,5 8,5
materii n suspensie
350
245,5
consum chimic de oxigen
500
350
(CCO-Cr)
consum biochimic de oxigen la
300
210
5 zile (CBO5)
substane
extractibile
cu
30
21
solventi organici
detergeni
sintetici
25
17,5
biodegradabili
cloruri
500
350
sulfati
600
420
azot amoniacal
30
21
azotiti
1
0,7
azotati
25
17,5
fosfor total
5
3,5
zinc
0,5
0,35
Restriciile i ceilali indicatori sunt potrivit H.G.R nr. 352/2005
Se vor respecta prevederile H.G. nr. 1038/2010 pentru modificarea si
completarea H.G. nr. 351/2005 privind aprobarea programului de eliminarea treptata a
evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase.
10.2.2 APA SUBTERANA
Rezultatele analizelor se vor raporta la valorile admise prin Legea nr. 458/2002,
modificata si completata de Legea nr. 311/2004 si se vor compara cu rezultatele
investigatiilor realizate in cadrul documentatiei de solicitare a Autorizatiei Integrate de
Mediu. Astfel se va urmari evolutia calitatii apei subterane in timp si influenta
activitatii societatii asupra acesteia.
10.3 SOL
Concentratia de poluanti in sol nu va depasi pragul de alerta pentru soluri cu
folosinta mai putin sensibila, conform Ordinului M.A.P.P.M. nr. 756/1997.
Tabel nr. 7
500 mg/kg substan uscat (prag de alert 200 mg/kg
Nichel
substan uscat)
Plumb

1000 mg/kg substan uscat (prag de alert 250 mg/kg


substan uscat)

Crom total

600 mg/kg substan uscat (prag de alert 300 mg/kg


substan uscat)

Cadmiu

10 mg/kg substan uscat (prag de alert 5 mg/kg


substan uscat)
22

Fluor
Hidrocarburi din petrol

1000 mg/kg substan uscat (prag de alert 500 mg/kg


substan uscat)
2000 mg/kg substan uscat (prag de alert 1000 mg/kg
substan uscat)

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alerta


(70% din concentratiile admise pentru poluantii din emisiile atmosferice, evacuarile de
ape uzate si in aerul ambiental, precum si ale agentilor poluanti pentru factorul de
mediu sol) pentru componentele mediului aer, apa si sol, titularul activitatii are
obligatia suplimentarii monitorizarii concentratiilor poluantilor si luarea masurilor de
reducere a acestora.
10.4 ZGOMOT
10.4.1 Nivelul de zgomot la limitele incintei industriale, in conditiile functionarii la
capacitate normala a tuturor instalatiilor si echipamentelor generatoare de zgomot, se
va incadra in limitele prevazute in STAS 10009/1988, respectiv valoarea maxima de
65 dB(A) , curba de zgomot Cz 60.
10.4.2 Se vor lua masuri pentru imbuntirea controlului surselor de zgomot i
efectuarea de inspecii regulate la componentele electromagnetice, n vederea reducerii
zgomotului.
11. GESTIUNEA DEEURILOR
11.1 DEEURI PRODUSE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR
11.1.1 Deeuri nepericuloase
Tabel nr. 8
Nr.
Crt.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al Deeurilor)

Denumire deeu

Cantitatea
[t/an]

1.

15 01 07

sticl

15.000

2.

12 01 01

pan font, oel i inox

2,20

3.

17 01 01

deeu beton

4.

17 01 02

deeu crmizi

Pe platform betonat

5.

17 04 11

6.

12 01 03

7.

15 01 02

8.

15 01 01

Depozitare

Platform betonat, n zona


Turnului de Amestec
Containere metalice pe
platform betonat
Conainer metalic pe
platform betonat

cabluri de la cii i
demolri
pan bronz i pan
alam
ambalaje de mat.
plastic (folie)

Pe platform betonat

1,34

Container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat

ambalaje de hrtie i

65

50

n container metalic pe
23

9.

15 01 03

lemn

100

10.

16.01.18

alam i bronz

2,4

11.

16 11 06

crmizi refractare

0,8

12.

17 04 07

font

70

13.

17 04 02

aluminiu

0,05

14.

17 04 05

fier inox

0,24

15.

17 04 05

tabl

10

platform betonat
Pe platform betonat
acoperit
n container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat
n container metalic pe
platform betonat
Pe platform betonat

16.

17 04 05

fier vechi

150

Pe platform betonat

17.

20 01 36

deeuri din
echipamente electrice
i electronice

18.

20 03 01

menajer

1.860

19.

16 03 06

deseu band cauciuc

20.

10 11 05

deeu pulberi

150

21.

17 09 04

carton

22.

alte deeuri din


demolri i casri
amestecuri de beton,
crmizi, materiale
ceramice, etc

17 01 07

Magazie special amenajat


n container metalic pe
platform betonat
Pe platform betonat
acoperit
n container metalic

Pe platform betonat

Pe platform betonat

11.1.2 Deeuri periculoase


Tabel nr. 9
Nr.
Crt.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al Deeurilor)

Denumire deeu

Cantitate
[t/an]

1.

13 02 08*

uleiuri uzate

0,75

2.

13 02 05*

uleiuri uzate
minerale

0,5

3.

19 08 13*

nmol cu coninut
de substane

106,56

Starea
fizic

Depozitare

colectare n butoaie
metalice etane n spaiu
lichid
special amenajat n
cadrul seciei
colectare n butoaie
metalice etane n spaiu
lichid
special amenajat n
cadrul seciei
semi-lichid colectare n butoaie
cu
metalice etane n spaiu
24

periculoase
provenit din
epurarea apelor
uzate
4.

12 01 16*

5.

15 02 02*

6.

15 01 10*

7.

20 01 35*

vscozitate
mare

pulbere sablare
materiale textile
contaminate cu
substane
periculoase
ambalaje
contaminate cu
substane
periculoase
deeuri de
echipam. electrice
i electronice cu
coninut de subst.
periculoase

solid

colectare n butoaie
metalice etane n spaiu
special amenajat n
cadrul seciei

2,35

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

1,50

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

8.

16 06 01*

Baterii uzate cu
acid i plumb

variabile

solid

9.

12 01 09*

emulsii i soluii
de prelucrare

lichid

10.

10 02 07*

11.

20 01 21*

12.

17 06 05*

pulbere metalizare 1,5


deeuri din surse
de lumin
materiale de cii
cu coninut de
azbest

special amenajat

solid

Se predau firmei/lor care


asigur service-ul
echipamentelor
generatoare de astfel de
deeuri NU SE
DEPOZITEAZ N
CADRUL SOCIETII
colectare n butoaie
metalice etane n spaiu
special amenajat n
cadrul seciei
Colectare n spaiu
special amenajat

0,5

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

solid

Colectare n spaiu
special amenajat

11.2 DEEURI REFOLOSIBILE


Tabel nr. 10
Nr.
Crt.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al Deeurilor)

Denumire
deeu

Instalaia/
Secia

Cant.
[t/an]

Starea
fizic

Depozitare

1.

10 11 12

Sticl

Turn Amestec

15.410

solid

Platforme
betonate

2.

15 01 03

Lemn

Valorificare
intern

100

solid

Magazie
25

3.

10 11 05

Deeu de
pulberi

Valorificare
intern

150

solid

Turn amestec

11.3 DEEURI COMERCIALIZATE/VALORIFICATE


Tabel nr. 11
Nr.
crt.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al Deeurilor)

Denumire
deeu

Cantitatea
t/an

Starea
fizic

1.

17 04 05

fier vechi

150

solid

Preluare firm de
colectare

2.

17 04 05

tabl

10

solid

Preluare firm de
colectare

3.

17 04 05

fier inox

0,25

solid

Preluare firm de
colectare

4.

17 04 07

font

70

solid

Preluare firm de
colectare

5.

12 01 01

pan font, oel


i inox

2,20

solid

Preluare firm de
colectare

Destinaia

Preluare firm de
colectare

6.

17 04 02

aluminiu

0,05

solid

7.

15 01 01

ambalaje de
hartie i carton

65

solid

Preluare firm de
colectare

8.

16 11 06

crmizi
refractare

0,8

solid

Preluare firm de
colectare

15 01 02

ambalaje de
mat. plastic
(folie i PP)

50

solid

Preluare firm de
colectare

lichid

Preluare firm de
colectare n vederea
valorificrii

9.

10.

13 02 08*

uleiuri uzate

0,75

11.

13 02 05*

ulei uzat mineral

0,5

lichid

Preluare firm de
colectare

12.

12 01 03

pan bronz i
pan alam

1,34

solid

Preluare firm de
colectare

13.

16.01.18

alam i bronz

2,4

solid

Preluare firm de
26

colectare

14.

15 01 10*

ambalaje
contaminat cu
subst..
periculoase

15.

12 01 16*

pulbere sablare

16.

15 02 02*

materiale textile
contaminate cu
subst.periculoase

4,46

solid

Preluare firm de
colectare

17.

10 02 07*

pulbere
metalizare

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

deeuri din
echipamente
electrice i
electronic
deeuri din
echipamente
electrice i
electronic cu
coninut de
subst.
periculoase

1,50

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

18.

20 01 36

19.

20 01 35*

20.

17 01 01

deeu beton

solid

Preluare firm de
colectare

21.

17 01 02

deeu crmizi

solid

Preluarea firm de
colectare

22.

17 04 11

cabluri de la cii
i demolri

solid

Preluare firm de
colectare

solid

Preluare firm de
colectare

23.

16 03 06

band cauciuc

11.4 DEPOZITAREA DEFINITIV A DEEURILOR


Tabel nr. 12
Nr.
Crt.

1.

Codurile
deeurilor
conform EWC
(Codul European
al
Deseurilor)

Denumire
deeu

20 03 01

Deeuri
menajere

Cant.
[t/an]

1.860

Starea
fizic

solid

Destinaia

Preluare firm de
colectare depozitare
definitiv

27

2.

19 08 13*

3.

12 01 09*

4.

17 09 04

5.

17 01 07

6.

17 06 05*

7.

20 01 21*

8.

16 06 01*

Nmol cu
coninut de
substane
periculoase
provenit din
epurarea apelor
industriale
emulsii i
soluii de
prelucrare
alte deeuri din
demolri i
casri
deeuri de
beton i
crmizi
materiale de
cii cu coninut
de azbest

106,57

vscoas

Preluare firm de
colectare eliminare
definitiv

lichid

Preluare firm de
colectare eliminare

solid

Preluare firm de
colectare eliminare

solid

Preluare firm de
colectare eliminare

soldi

Preluare firm de
colectare

surse de lumin

0,5

solid

baterii uzate

0,05

solid

Preluare firm de
colectare eliminare
Preluare firm de
colectare eliminare

zonele de depozitare a deseurilor vor fi clar delimitate, marcate, iar containerele vor
fi inscriptionate ;
transportul se realizeaz numai cu mijloace de transport adecvate naturii deeurilor
transportate, astfel nct s se asigure respectarea normelor privind sntatea
populatiei i a mediului nconjurtor.
se vor respecta prevederile H.G. nr. 1061/2008 privind transporturile deeurilor
periculoase i nepericuloase pe teritoriul Romniei.
titularul va efectua operatiuni de valorificare a deseurilor numai cu operatori
autorizati, in conformitate cu legislatia in vigoare ;
transportul deseurilor in vederea valorificarii sau eliminarii se va face numai de
societati autorizate si numai de la amplasamentul Stirom S.A. la locul de recuperare
sau depozitare definitive, fara a afecta in sens negativ mediul ;
se vor respecta prevederile legale in vigoare in domeniul deseurilor si
recomandarile celor mai bune tehnici disponibile;
titularul este obligat s organizeze recuperarea i reciclarea deeurilor provenite din
ambalaje conform prevederilor HG nr. 621/2005 cu modificrile ulterioare, privind
gestionarea ambalajelor i deeurilor din ambalaje i s raporteze datele privind
ambalajele i deeurile de ambalaje n conformitate cu Ord. nr. 794/2012;
se vor respecta prevederile Normelor de salubrizare si igienizare a municipiului
Bucuresti aprobate prin HCGMB nr. 120/2010.
Se vor respecta prevederile:
Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor ;
H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate;
28

H.G. nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor i acumulatorilor i al deeurilor


de baterii i acumulatori care conin substane periculoase;
H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate;
H.G. nr. 1061/2008 privind transporturile deeurilor periculoase i nepericuloase
pe teritoriul Romniei;
H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje.
11.5. GESTIUNEA SUBSTANELOR CHIMICE PERICULOASE
11.5.1 Substane chimice periculoase deinute/utilizate n cadrul unitii sunt cele
prevzute i declarate n Lista cu substanele i preparatele chimice periculoase
nregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munc Bucureti.
Precursori utilizai n cadrul unitii :
- Acid sulfuric 1N
- Acid clorhidric 37%
- Acid sulfuric N/50
- Acid clorhidric 1N
- Acid clorhidric 0,5N
Se vor respecta prevederile:
- H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor
periculoase, precum i meniunile specificate n fiele tehnice de securitate
ntocmite de productor;
- Legii nr. 263/2005 pentru modificarea i completarea Legii nr. 360/2003 privind
regimul substanelor i preparatelor chimice periculoase, ale O.U.G. nr.121/2006,
aprobat de Legea nr.186/2007 i ale Regulamentelor 273/2004 i 111/2005 ale
Uniunii Europene ;
- O.U.G. nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu
modificarile si completarile ulterioare.
12.

INTERVENIA
RAPID/PREVENIREA
I
MANAGEMENTUL
SITUAIILOR DE URGEN. SIGURANA INSTALAIEI

12.1 Titularul autorizaiei trebuie s se asigure c Planul operativ de prevenire i


management al situaiilor de urgen, care trateaz orice situaie de urgen care
poate aprea pe amplasament pentru minimizarea efectelor asupra mediului, este
funcional.
12.2 Planul operativ de prevenire i management al situaiilor de urgen trebuie
revizuit i actualizat n funcie de condiiile nou aprute. El trebuie s fie
disponibil pe amplasament n orice moment pentru inspecie de ctre personalul cu
drept de control al autoritilor de specialitate.
13. MONITORIZAREA ACTIVITII
13.1. Indicatori de calitate a aerului
Titularul autorizaiei are obligaia s monitorizeze nivelul emisiilor de poluani n
aer n condiiile stabilite n Tabel nr. 13, astfel:

29

Tabel nr. 13
Nr.
Locatie punct
Punct
emisie
emisie
Central termic-A1

A1

Poluani

Valori limit de
emisie

Frecventa

Pulberi

3,5 mg/Nmc

trimestrial

CO

70 mg/Nmc

trimestrial

SOx (expr.SO2)

24,5 mg/Nmc

trimestrial

NOx (expr.NO2)

245 mg/Nmc

trimestrial

Pulberi

20 mg/Nmc

trimestrial

NOx (expr.NO2)

700 mg/Nmc

trimestrial

SOx (expr.SO2)

200 mg/Nmc

trimestrial

20 mg/Nmc

trimestrial

5 mg/Nmc

trimestrial

(As, Co, Ni, Cd, Se,


Cr VI)

1 mg/Nmc

trimestrial

(As, Co, Ni, Cd,


Se, Cr VI , Sb, Pb,
Cr III, Cu, Mn, V,
Sn)

5 mg/Nmc

trimestrial

3 couri
evacuare

Metoda de
analiz
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare

Topire sticl-A2 si A3

A2

co evacuare

Clorura de
hidrogen,
exprimata ca HCl
Fluorura de
hidrogen,
exprimata ca HF

Pulberi

20 mg/Nmc

trimestrial

NOx (expr.NO2)

700 mg/Nmc

trimestrial

SOx (expr.SO2)

200 mg/Nmc

trimestrial

20 mg/Nmc

trimestrial

co evacuare
A3

Clorura de
hidrogen,
exprimata ca HCl

Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare

Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
30

Fluorura de
hidrogen,
exprimata ca HF

5 mg/Nmc

trimestrial

(As, Co, Ni, Cd, Se,


Cr VI)

1 mg/Nmc

trimestrial

(As, Co, Ni, Cd,


Se, Cr VI , Sb, Pb,
Cr III, Cu, Mn, V,
Sn)

5 mg/Nmc

trimestrial

Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare
Conform
standardelor n
vigoare

Turn amestec - Linie ALB - A4


A4.1.

co evacuare

Pulberi

A4.2.

co evacuare

Pulberi

A4.2.

co evacuare
(cos comun)

Pulberi

A4.3.

4 couri de
evacuare

Pulberi

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

trimestrial

trimestrial

trimestrial

trimestrial

Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare

Turn amestec - Linia COLOR - A5


A5.1.

co evacuare

Pulberi

A5.2.

co evacuare

Pulberi

A5.2.

co evacuare
(cos comun)

Pulberi

A5.3.

5 couri de
evacuare

Pulberi

Reparaii matrie/sablare
tubulatur de
evacuare cu
A6
dimensiunile
de 0,5x0,3 m

Pulberi

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

50 mg/mc

trimestrial

trimestrial

trimestrial

trimestrial

trimestrial

Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare
Conform
standardelor
vigoare

Conform
standardelor n
vigoare

13.2 APA
13.2.1 Indicatori de calitate ai apei uzate:
Titularul autorizaiei are obligaia s monitorizeze nivelul emisiilor de poluani n
Apa uzata n condiiile stabilite n Tabel nr. 14, astfel:
Tabel nr. 14
Nr.
Indicatori
Frecventa
Metoda de analiza
Crt.
1. pH
lunar
Conform standardelor n vigoare
2. materii n suspensie
lunar
Conform standardelor n vigoare
31

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

consum chimic de oxigen


(CCO-Cr)
Consum biochimic de oxigen
la 5 zile (CBO5)
substane extractibile cu
solventi organici
detergeni
sintetici
biodegradabili
cloruri
sulfati
azot amoniacal
azotiti
azotati
fosfor total
zinc

lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar
lunar

Conform standardelor n vigoare


Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare
Conform standardelor n vigoare

13.2.2 Ape subterane


Se va realiza prin analiza anuala a calitatii apei subterane prelevate din forajele de
monitorizare. Se va avea in vedere compararea cu rezultatele analizelor de apa
subterana efectuate in cadrul Raportului de amplasament si se va urmari
imbunatatirea calitatii fata de momentul de referinta, care se considera data
intocmirii raportului de amplasament.
Analiza calitatii apei subterane se va face conform tabelului nr. 15 :
Tabel nr. 15
Punct de
Parametru
Frecvena
Metoda de analiz
prelevare
pH
2
foraje
de
anuala
Conform standardelor
monitorizare
legale in vigoare
Conductivitate
amplasate langa
Turbididate
statia
Culoare
compresoare
si
Oxidabilitate
respectiv
intre
Nitrii
hala cuptoare si
Nitrai
turn amestec
Sulfai
Cianuri
Plumb
Cadmiu
Nichel
Cupru
Zinc
Crom
Mangan

32

13.3 SOL
Titularul autorizaiei are obligaia s monitorizeze nivelul
n condiiile stabilite n Tabelul nr. 16, astfel:
Tabel nr. 16
Nr.
Indicatori
Frecvena
Crt.
Nichel lng turn amestec,
1.
Anual
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm
Crom lng turn amestec,
2.
Anual
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm
Plumb lng turn amestec,
3.
Anual
adancimea de prelevare de 5 i 30 cm
Cadmiu lng turn amestec,
4.
Anual
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm
Fluor lng turn amestec,
5.
Anual
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm
Hidrocarburi din petrol lng
6.
gospodria
de
combustibili,
Anual
adncimea de prelevare de 5 i 30 cm

emisiilor de poluani n sol

Metoda de analiz
Conform standardelor
legale n vigoare
Conform standardelor
legale n vigoare
Conform standardelor
legale n vigoare
Conform standardelor
legale n vigoare
Conform standardelor
legale n vigoare
Conform standardelor
legale n vigoare

o Toate puurile de monitorizare a apelor subterane vor fi verificate periodic n ceea


ce privete etaneitatea pentru a preveni contaminarea de la suprafa.
o ncrcrile i descrcrile de materiale trebuie s aib loc n zone desemnate,
protejate mpotriva pierderilor din scurgeri .
13.4 DEEURI
13.4.1 Titularul va aplica procedee de minimizare a cantitatilor de deseuri produse.
13.4.2 Prezenta autorizaie se aplica activitilor de management al deeurilor de la
punctul de colectare pn la punctul de eliminare sau recuperare.
13.4.3 Titularul va respecta prevederile legale privind evidenta gestiunii deseurilor,
recuperarea si eliminarea lor conform celor specificate in tabelele 8-12. Nu trebuie
eliminate/recuperate alte deseuri nici pe amplasament, nici in afara amplasamentului
fara acordul prealabil scris al Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti.
13.4.4 Deseurile trimise in afara amplasamentului pentru recuperare sau eliminare vor
fi transportate doar de o societate autorizata pentru astfel de activitati.
Deseurile trebuie transportate doar de la amplasamentul activitatii la amplasamentul de
recuperare/eliminare fara a afecta in sens negativ mediul si in conformitate cu
legislatia si protocoalele nationale.
13.4.5 Nu se accepta nici un amendament sau modificare n nici o clasificare agreat,
expediere, transport, eliminare sau recuperare a deeurilor fr acordul scris prealabil
al A.P.M. Bucuresti.
13.4.6 Un registru complet pe probleme legate de operaiunile i practicile de
management al deeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus n orice moment
33

la dispoziia persoanelor autorizate ale Ageniei pentru inspecie, trebuie pstrat de


ctre titularul autorizaiei. Acest registru trebuie s conin minimum de detalii cu
privire la:
- Cantitile de deeuri gestionate pe amplasament, nsoite de codul din Codul
European al Deeurilor pentru deeurile transportate.
- Numele agentului i transportatorului de deeuri i detaliile lor de autorizare
(s includ adresa instalaiei finale destinate eliminrii/recuperrii deeurilor).
- Confirmarea scris a transportatorului privind acceptarea i eliminarea/recuperarea
oricror transporturi de deeuri periculoase i locul de depozitare/eliminare.
O copie a acestui registru privind Managementul Deeurilor trebuie depus la
A.P.M. Bucuresti ca parte a RAM pentru amplasament.
13.5 ZGOMOT
Msurtorile nivelului de zgomot se efectueaz conform STAS 6161/3-82 de
ctre laboratoare acreditate conform legii, o dat pe an.
Determinrile se vor face n trei puncte situate la limita de N, E si V a
amplasamentului. Un raport care s descrie pe scurt aceste msurtori trebuie inclus ca
parte a RAM.
13.6 ALTE OBLIGAII PRIVIND MONITORIZAREA
13.6.1. Probele trebuie prelevate n condiii de exploatare n care emisiile sunt
maxime, cu identificarea seciunii (izocinetic) adecvat pentru prelevare.
13.6.2 Frecvena, metodele i scopul monitorizrii, prelevrii i analizelor, aa cum
sunt prevzute n prezenta Autorizaie, pot fi modificate doar cu acordul scris al
A.P.M. Bucureti dupa evaluarea rezultatelor testrilor .
13.6.3. Titularul autorizaiei trebuie s asigure accesul sigur i permanent la
punctele de prelevare i monitorizare. Amplasarea punctelor de msurare a
emisiilor de poluani atmosferici se face conform Ord nr. 462/1993 Nota
Metodologic privind determinarea emisiilor de poluani atmosferici produi de
surse staionare Cap. II.
13.6.4 Probele prelevate pentru determinarea unor indicatori, n vederea definirii
nivelului de afectare a calitii factorilor de mediu, vor fi analizate de laboratoare
acreditate.
14. RAPORTRI LA UNITATEA TERITORIAL PENTRU PROTECIA
MEDIULUI I PERIODICITATEA ACESTORA
Rapoartele asa cum sunt mentionate in tabelele nr. 17 si nr. 18 trebuie depuse la
Agenia Regional pentru Protecia Mediului Bucureti, Aleea Lacul Morii nr. 1, sector
6, in conformitate cu termenele stabilite:

34

Tabel nr. 17 - Rapoarte periodice:


Raport

Frecvena raportrii

Emisii anual
Monitorizarea emisiilor n aer urmnd a fi incluse
anual in RAM
Emisii anual
Monitorizarea emisiilor n ap urmnd a fi incluse
anual in RAM
Anual, urmnd a fi
Monitorizarea calitii solului
incluse anual n RAM
Monitorizarea apelor
Anual
subterane
Situatia cantitii ambalajelor Data nscris n
gestionate anual
chestionare
Date referitoare la ambalaje si
Anual, urmnd a fi
deseuri de ambalaje conform
incluse anual n RAM
prevederilor Ord. 794/2012
Situatia gestiunii deeurilor,
Data nscris n
conform chestionarelor
chestionare
statistice anuale
Raportul Anual de Mediu
Anual
(RAM)
Poluantii care intra sub
incidenta H.G. nr. 140/2008
Anual
privind Registrul poluantilor
emisi si transferati
Tabel nr. 18 - Rapoarte singulare:
Raport
Notificrile n caz de funcionare
necorespunztoare a instalaiilor de
reducere a polurii
Notificrile n caz de oprire/
pornire programat a instalaiei
Proiect de nchidere definitiv
(dezafectare) a instalaiei
Notificare privind polurile accidentale
Planul de prevenire i combatere a polurii
accidentale
Reclamaii (acolo unde apar)

Data de depunere a
raportului
10 zile de la ncheierea anului
pentru care se face raportarea
10 zile de la ncheierea anului
pentru care se face raportarea
10 zile de la ncheierea anului
pentru care se face raportarea
Ca parte a RAM
Pana la data de 25 februarie a
fiecarui an
01februarie a anului urmtor
Data inscrisa in chestionarele
transmise de catre
A.P.M.Buc.

Data de depunere a raportului


n cel mai scurt timp posibil de la
momentul evenimentului.
Cu 48 de ore naintea
opririi/pornirii
Odat cu cererea pentru Acord de
mediu pentru dezafectare
Maxim 2 ore de la producere
Actualizare anual
10 zile de la ncheierea lunii n
care se face reclamaia

35

Titularul autorizaiei va nregistra toate prelevrile, analizele, msurtorile,


examinrile, calibrrile i ntreinerile realizate conform cerinelor prezentei
Autorizaii .
Titularul autorizaiei va nregistra toate incidentele care afecteaz exploatarea
normal a activitii i care pot crea un risc de mediu .
n cazul oricrui incident sau accident care afecteaz mediul n mod semnificativ,
fr a aduce atingere prevederilor Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 68/2007
privind rspunderea de mediu cu referire la prevenirea i repararea prejudiciului
asupra mediului, aprobat prin Legea nr. 19/2008, cu modificrile i completrile
ulterioare, titularul autorizaiei are urmtoarele obligaii:
a)s informeze imediat autoritatea competent pentru protecia mediului i autoritatea
competent pentru inspecie i control la nivel local;
b)s ia imediat msurile pentru limitarea consecinelor asupra mediului i prevenirea
altor incidente sau accidente posibile;
c)s ia orice msuri suplimentare, considerate adecvate i impuse de autoritile
competente prevzute la lit. a), pe care acestea le consider necesare, n vederea
limitrii consecinelor asupra mediului i a prevenirii altor incidente sau accidente
posibile.
Titularul autorizaiei va nregistra toate reclamaiile de mediu legate de exploatarea
activitii, conform procedurii aprobate din cadrul sistemului de management
integrat implementat n cadrul societii. Un rezumat privind numrul i natura
reclamaiilor primite va fi inclus n RAM .
Toate procedurile scrise deinute de operator vor fi disponibile pe amplasament n
orice moment.
Frecvena i scopul raportrii, aa cum sunt prevzute n autorizaia integrat de
mediu, pot fi modificate cu acordul scris al A.P.M. Bucureti dup evaluarea
rezultatelor.
Titularul autorizaiei va menine un dosar pentru informarea publicului, la sediul
unitii. Acest dosar va conine obligatoriu minimum:
- Autorizaia integrat de mediu
- Solicitarea
- Raportrile anuale ctre A.P.M. Bucureti
- Registrul de control al G.N.M.
- Alte aspecte pe care titularul autorizaiei le consider relevante.
15. OBLIGAIILE TITULARULUI ACTIVITII
15.1. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o
poluare importanta nu va fi cauzata.
15.2. Titularul activitatii este obligat sa evite producerea de deseuri si in cazul in care
aceasta nu poate fi evitata, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si
economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se
sau reducandu-se impactul asupra mediului.
15.3. Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia.
15.4. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea
accidentelor si limitarea consecintelor acestora.
36

15.5. Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii
definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea
amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora
15.6. Titularul activitii are obligaia s notifice APM dac urmeaz s deruleze sau s
fie supui unei proceduri de vnzare a pachetului majoritar de aciuni, vnzare de
active, fuziune, divizare, concesionare sau n alte situaii care implic schimbarea
titularului activitii, precum i n caz de dizolvare urmat de lichidare, lichidare,
faliment, ncetarea activitii, conform prevederilor legale.
15.7. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiecte
publice ori private sau pentru modificarea ori extinderea activitatilor existente care
poate avea impact semnificativ asupra mediului.
15.8. Respectarea prevederilor O.U.G. nr. 196/2005, cu modificarile ulterioare,
aprobata si modificata prin Legea nr. 105/2006 privind Fondul pentru mediu.
15.9. Instalatia va fi controlata, exploatata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate asa
cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu.
15.10. Actualizarea actelor de reglementare care au stat la baza emiterii pe perioada de
valabilitate a prezentei Autorizaii poate conduce la revizuirea autorizaiei integrate de
mediu de ctre A.P.M. Bucureti. Titularul autorizaiei este obligat s prezinte n acest
scop la A.P.M. Bucureti orice act de reglementare actualizat, n termen de 30 de zile
de la obinerea acestuia.
15.11. Prezenta autorizaie se aplic tuturor activitilor desfurate pe amplasament
sub controlul operatorului, de la primirea materialelor pn la expedierea produselor
finite.
15.12 Notificarea autoritatilor:
- Titularul Autorizaiei va notifica A.P.M. Bucureti i G.N.M. prin fax i/sau not
telefonic i electronic, dac este posibil, imediat ce se confrunt cu oricare din
urmtoarele situaii :
a) Orice emisie n aer, care depeste valorile limit prevzute n autorizaie, de la
orice punct potenial de emisie
b) Orice funcionare defectuoas sau defeciune a echipamentului de control sau a
echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricrui
sistem de reducere a polurii de pe amplasament
c) Orice incident cu potenial de contaminare a apelor de suprafa i subterane sau
care poate reprezenta o ameninare de mediu pentru aer sau sol
- Titularul Autorizaiei va include, ca parte a notificrii, data i ora incidentului,
detalii privind natura oricrei emisii i a oricrui risc creat de incident i msurile
luate pentru minimizarea emisiilor i evitarea repetrii .
- Titularul Autorizaiei va nregistra orice incident precizat mai sus. Aceast
nregistrare va include obligatoriu detalii privind natura, extinderea i impactul
incidentului, precum i circumstanele care au dat natere incidentului.
- nregistrarea va include toate msurile corective luate pentru gestionarea
incidentului, minimizarea deeurilor generate i a efectelor asupra mediului i
evitarea reapariiei . Dup notificarea incidentului, titularul Autorizaiei va depune
la A.P.M. Bucureti raportul privind incidentul, ct mai curnd posibil n cazul
oricrui incident precizat mai sus care are legtur cu deversrile n ap, titularul
37

autorizaiei va notifica A.N.Apele Romne Directia Arges Vedea imediat dup


incident.
n cazul oricrei situaii de mai jos, A.P.M. Bucureti va fi notificat n scris:
ncetarea definitiv a funcionrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate;
ncetarea funcionrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate ;
Reluarea exploatrii oricrei pri sau a ntregii instalaii autorizate dup oprire
Orice modificare privind numele sub care societatea este nregistrat la Registrul
Comerului i/sau adresa sediului social ale Titularului va fi notificat la A.P.M.
Bucureti n scris n 14 zile de la apariia ei.
15.13. Instalaiile vor funciona la nivelurile de eficien maxim a dotrilor de
depoluare n funciune existente ;
15.14. Toate echipamentele de depoluare inclusiv echipamentele de rezerv trebuie s
existe pe amplasament.
15.15 Instalaiile vor funciona la nivelurile de eficien maxim a dotrilor de
depoluare n funciune existente.
15.16 Titularul activitatii are obligaia s respecte condiiile prevzute n prezenta
autorizaie integrat de mediu.
16. MANAGEMENTUL NCHIDERII INSTALAIEI
La ncetarea definitiv a activitii, operatorul evalueaz starea de contaminare a
solului si a apelor subterane cu substane periculoase relevante utilizate, produse
sau emise de instalaie. n cazul n care instalaia a provocat o poluare semnificativ
a solului sau a apelor subterane cu substane periculoase relevante n raport cu
starea prezentat n raportul privind situaia de referin, operatorul ia msurile
necesare privind poluarea astfel nct s readuc amplasamentul n respectiva stare.
Se vor respecta prevederile H.G. 1403/2007 privind refacerea zonelor in care solul,
subsolul si ecosistemele terestre au fost afectate si ale H.G. nr. 1408/2007 privind
modalitile de investigare i evaluare a polurii solului i subsolului si a
Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 68/2007 privind rspunderea de mediu.
Se vor respecta msurile propuse n planul de nchiderea al zonei, la ncetarea
definitiv a activitii, pentru evitarea oricror riscuri de poluare i readucerea zonei
de funcionare la o stare satisfctoare.
Planul trebuie pstrat, actualizat, ca dovad a schimbrilor fcute. O copie a
planului va nsoi formularul n care se specific schimbrile fcute.
17. VALABILITATE
17.1 Prezenta Autorizaie integrat de mediu revizuit care conine 39 de pagini intr
n vigoare la data de 27.11.2013 i este valabil pn la data de 30.10.2017.
Revizuirea/reexaminarea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate
situatiile in care:
38

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa,astfel incat necesita revizuirea


valorilor limita de emisie existente sau includerea de noi astfel de valori in
autorizatia integrata de mediu ;
b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila
reducerea semnificativa a emisiilor fara a impune costuri excesive ;
c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor presupun utilizarea altor
tehnici;
d) se modifica substantial continutul actelor de reglementare care au stat la baza
emiterii prezentei autorizatii ;
e) prevederile unor noi reglementari legale o impun.
Nota : La punerea in aplicare a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale care
transpune n legislaia naional prevederile Directivei 2010/75/UE a Parlamentului
European i a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale
(prevenirea i controlul integrat al polurii) (reformare), condiiile din prezenta
autorizatie integrata vor fi reexaminate de A.P.M. Bucuresti si, dac este necesar,
actualizate n vederea asigurrii conformitii cu prevederile Directivei.
Nerespectarea prevederilor din prezenta autorizatie conduce la
suspendarea autorizatiei integrate de mediu, dupa o notificare prealabila nu mai
mare de 60 de zile. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu
mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea activitatii este interzisa.
In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare,
A.P.M. Bucuresti dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea
autorizatiei integrate de mediu.
Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre
Garda Nationala de Mediu Comisariatul Bucuresti si Agentia pentru Protectia
Mediului Bucuresti.
A.P.M. Bucuresti isi rezerva dreptul de a modifica limitele pentru emisiile
de poluanti datorate activitatii, in functie de evolutia procesului de transpunere a
legislatiei Comunitatii Europene in legislatia nationala.

DIRECTOR EXECUTIV ,
Chim. Simona Mihaela CATRINA

SEF SERV. AVIZE, ACORDURI,


AUTORIZATII,
Ing. Roxana COSTACHE
INTOCMIT ,
Ing. Roxana COSTACHE

39

40