Sunteți pe pagina 1din 115

S. Dobrojan, V. alaru, G.

Dobrojan
E. Semeniuc, L. Cuharscaia

INSPECTAREA ECOLOGIC
A COM PONENTELOR
DE MEDIU
Ghid metodic

U niversitatea de Stat din M oldova


F a c u lta te a d e B io lo g ie i P e d o lo g ie

Sergiu D O B R O JA N , V ictor A LA R U , G alina D O B R O JA N ,


E vgheni SEM EN IU C , L udm ila C U H A R SC A IA

INSPECTAREA ECOLOGIC
A COMPONENTELOR DE MEDIU
GHID METODIC

Aprobat
de Consiliul Facultii
de Biologie i Pedologie

Chiinu, 2013

CZU 504.06:351.77(075.8)
1-56

Recomandat de Catedra Ecologie, Botanic i Silvicultur i de Comosia de


Calitate a Facultii de Biologie i Pedologie

Recenzent - prof, univ., membru corespondent al AM, Vasile ALARU

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

Inspectarea ecologic a componentelor de mediu: Ghid metodic / Sergiu


Dobrojan, Victor alaru, Galina Dobrojan [et al.]; Univ. de Stat din Moldova,
Fac. de Biologie i Pedologie. - Chiinu: CEP USM, 2013. - 114 p.
Bibliogr.: p. 111-113 (39 tit.). - 50 ex.
ISBN 978-9975-71-409 9.
504.06:351.77(075.8)
1-56

ISBN 978-9975-71-409-9.

S. Dobrojan,
USM,

CUPRINS
Introducere

CAPITOLUL 1. CERINELE GENERALE ALE INSPECTRII


ECOLOGICE A COMPONENTELOR DE MEDIU
1.1. Definirea inspectrii ecologice a componentelor de mediu........................... 6
1.2. Planificarea inspectrii componentelor de mediu........................................... 9
1.3. Realizarea controlului de m ediu..................................................................... 16
CAPITOLUL 2. PROFESIONALISMUL I CALIFICAREA
INSPECTORULUI DE MEDIU
2.1. Determinarea cerinelor calificative ale inspectorului de mediu................. 25
2.2. Calitile profesionale ale efului inspectoratului i efilor de
subdiviziuni ale inspectoratului ecologic.......................................................27
2.3. Actele de baz care permit activitatea legal a inspectrii proteciei
componentelor de mediu din Republica Moldova........................................ 31
2.3.1. Regulamentul Inspectoratului Ecologic de S ta t................................ 31
2.3.2. Statutul inspectorului de stat pentru ecologie.....................................38
CAPITOLUL 3. INSPECTAREA ECOLOGIC A COMPONENTELOR
DE MEDIU
3.1. Importana inspectrii ecologice a resurselor naturale.................................. 46
3.2. Inspectarea ecologic a resurselor acvatice................................................... 47
3.2.1. Relatri generale....................................................................................47
3.2.2. Obiectivele inspectrii.......................................................................... 49
3.2.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice
52
3.2.4. Exemplu de aplicare a rspunderii juridice contravenienilor
de m ediu................................................................................................. 52
3.3. Inspectarea ecologic a resurselor funciare naionale...................................56
3.3.1. Generaliti.............................................................................................56
3.3.2. Obiectivele inspectrii.......................................................................... 59
3.3.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice
60
3.3.4. Exemplu de aplicare a rspunderii juridice contravenienilor
de m ediu.................................................................................................61
3.4. Inspectarea resurselor minerale.......................................................................62
3.4.1. Generaliti.......................................................................................... 62

3.4.2. Obilectivele inspectrii........................................................................


3.4.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice
(
3.4.4. Exemplu de aplicare a rspunderii juridice
contravenienilor de mediu...................................................................6
3.5. Inspectarea ecologic a proteciei atm osferei............................................. 6

3.5.1. Generaliti............................................................................. 6,
3.5.2. Obiectivele inspectrii...............................................................6j
3.5.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice.......... 70t
3.5.4. Exemplu de aplicare a rspunderii administrative contravenienilor
de m ediu................................................................................................. 711
3.6. Inspectarea proteciei florei naionale............................................................ 7]
3.6.1. Generaliti.............................................................................................11
3.6.2. Obiectivele inspectrii.......................................................................... 74
3.6.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice............76
3.6.4. Exemplu de aplicarea a rspunderii juridice contravenienilor
de m ediu................................................................................................. 7'7|
3.7. Inspectarea proteciei faunei naionale........................................................... i t
3.7.1. Generaliti.............................................................................................7a
3.7.2. Obiectivele inspectrii.......................................................................... 8C
3.7.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice............81|
3.7.4. Exemplu de aplicare a rspunderii juridice contravenienilor
de m ediu.................................................................................................. 82
CAPITOLUL 4. MONITORINGUL INSPECTRII ECOLOGICE
A CONPONENTELOR DE MEDIU
4.1. Relatri generale ale monitoringului inspectrii de m ediu.......................... 84
4.2. Modaliti de realizare a monitoringului inspectrii ecologice.................. 8(
4.3. Modele de monitoring al inspectrii componentelor de m ed iu.................. 93
4.3.1. Monitoringul inspectrii ecologice a resurselor acvatice ale
Republicii M oldova...............................................................................93|
4.3.2. Monitoringul inspectrii resurselor acvatice ale mun. Chiinu 96
4.3.3. Monitoringul inspectrii ecologice a florei pe exemplul raionului
Hnceti................................................................................................ 102
4.3.4. Activitatea de inspectare ecologic a resurselor funciare
din municipiului Chiinu.................................................................. 106
Bibliografie..............................................................................................................1111
4

In tr o d u c e r e

n condiiile n care protecia mediului este o necesitate stringent a socieii, inspectarea ecologic a componentelor de mediu devine un suport axat pe
plementarea i verificarea aplicrii proceselor antropogene de protecie a meIftului. Inspectarea ecologic a componentelor de mediu se realizeaz prin proce
dura e protecie a mediului i prin efectuarea unui control minuios cu scopul de
preveni, verifica, monitoriza i diminua impactul antropogen asupra acestuia,
are se efectueaz prin aplicarea prevederilor legislaiei de mediu i supravegheea implementrii i respectrii acestora.
Prezentul ghid vine s faciliteze, s completeze i s propun msuri de
monitorizare a procesului de control ecologic asupra componentelor de mediu.
Obiectivul principal al acestei lucrri este de a oferi un Ghid pentru a justifica
necesitatea efecturii unui control ecologic raional, de a propune procedee de
verificare a proteciei componentelor de mediu i de a evidenia cile de evaluare
a controlului anterior efectuat pentru mbuntirea viitoarelor inspecii.
Ghidul este structurat n patru capitole care abordeaz urmtoarele probleme:
> definirea, planificarea i realizarea controlului ecologic de mediu;
modalitatea de selectare i testare a specialitilor antrenai n activitatea de
I control ecologic a componentelor de mediu;
cunoaterea actelor legislative de baz care permit efectuarea controlului
ecologic pe teritoriul Republicii Moldova;
stabilirea procedurilor de realizare a controlului ecologic a componentelor
de mediu;
trasarea modalitilor de evaluare a controlului ecologic efectuat a comI ponentelor de mediu.
Prezentul ghid a fost elaborat la Catedra de Ecologie, Botanic i Silvicultur
a Facultii de Biologie i Pedologie din cadrul Universitii de Stat din Moldova
i se dorete a fi un instrument util att organelor de stat mputernicite cu efectu
area inspectrii ecologice, specialitilor din domeniu, studenilor universitilor
de profil care abordeaz problemele inspectrii de mediu, ct i publicului larg
I interesat de implementarea corect, respectarea i raionalizarea procesului de
I protecie a mediului prin efectuarea controlului ecologic. Reiterm c aceast lu
crare are un rol de ndrumare i poart un caracter teoretic, practic i informativ i
sperm s fie util pentru inspectorii de mediu, cei ce doresc s devin inspectori
de mediu, viitoarei evoluii a controlului ecologic i a proteciei mediului.
5

C A P I T O L U L 1. C E R IN E L E G E N E R A L E A L E IN SPE C T R II
E C O L O G IC E A C O M P O N E N T E L O R D E M E D IU

1.1. D efinirea inspectrii ecologice a com ponentelor de m ediu


Pn n prezent, n domeniul respectiv, se ntlnesc mai muli termeni, cum
ar fi control ecologic, inspecie de mediu, inspecie ecologic i inspectare care
au aceeai semnificaie. Aceast neclaritate se mai ntlnete n literatura de spe
cialitate i creeaz confuzii. De aceea ne-am propus s clarificm acest moment
prin expunerea definiiilor menionate.
Termenul inspecie provine de la latinescul inspectio care este definit ca in
specie, examinare, privire.
Beldeeva L.N. i coautorii (2008) definesc controlul ecologic ca fcnd parte
din activitatea organelor de stat, organelor conducerii locale, subiecilor casnici,
organizaiilor obteti i a cetenilor n vederea respectrii normelor i legislaiei
ecologice.
Maaskant W. i coautorii raportului UE (1999)neleg inspecia de mediu ca
fiind modalitatea de determinare a strii de respectare a legislaiei de mediu i
detectarea nclcrilor legislative.
Specialitii din Ucraina susin c inspecia ecologic este procedura de ges
tionare a impactului asupra mediului nconjurtor natural, care se refer la con
trolul i evaluarea influenei activitilor umane asupra componentelor de mediu
(ap, sol, aer etc.) i asupra sntii populaiei. Astfel, deci, inspecia ecologic
este una dintre formele analitice de evaluare a activitii, un element al sistemului
de protecie a mediului, de utilizare raional i regenerare a resurselor naturale,
de asigurare a securiti ecologice, un mecanism social-juridic care asigur un
regim optim de folosire a resurselor naturale i aprare a dreptului populaiei la
un mediu curat care este efectuat de organele de stat.
Dicionarul explicativ al limbii romne (www.dexonline.ro) definete
inspecia ca un control oficial, amnunit asupra unui sector de activitate (a unor
persoane, organizaii, instituii etc.), iar inspectare este aciunea de a inspecta i
rezultatul ei; control, verificare, examinare ceea ce indic c aceti doi termeni
pot fi utilizai ca sinonime n contextual dat.

Astfel, analiznd definiiile sus menionate, putem conchide c sensul lor


este unul comun i de aceea considerm c ele pot fi utilizate ca sinonime.
n Republica Moldova se ntlnete ituaia cnd termenul de inspecie se
utilizeaz pentru a denumi subdiviziunile aparatului Inspectoratului Ecologic de
Stat, ceea ce considerm c este greit, necesitnd a fi redactat.
Inspectarea de mediu nsumeaz mai multe tipuri de control (informativ, reI presiv, analitic i instrumental) i are drept scop prevenirea, verificarea, monito
rizarea i diminuarea impactului antropogen asupra mediului, care se realizeaz
I prin aplicarea prevederilor legislaiei de mediu i supravegherea implementrii i
respectrii acestora. n linii generale, inspectarea de mediu reprezint controlul
proteciei mediului.
Activitatea de inspecie n domeniul proteciei mediului se bazeaz pe prin
cipii ce conduc la dezvoltarea durabil a societii i are ca obiective verificarea
conformrii activitilor controlate la cerinele de mediu ale legislaiei n vigoare
i urmrirea impactului asupra mediului ca rezultat al acestor activiti.
n funcie de form, distingem dou tipuri de control ecologic:
control ecologic informativ - colectarea i analiza informaiei ecologice
necesare pentru luarea unei decizii referitor la utilizarea i protecia me
diului;
controlul ecologic represiv - care se refer la aplicarea legislaiei de me
diu n cazul nclcrilor cauzate de persoanele fizice i/sau juridice.
n Romnia, de exemplu, inspeciile de mediu au aspect corectiv - atunci
cnd se constat nclcri ale legislaiei de mediu n vigoare, i preventiv - meni
te s educe agentul economic i s sensibilizeze populaia cu privire la protecia
mediului nconjurtor.
n Ucraina inspecia ecologic se efectueaz sub forma controlului de
stat (la nivel departamental), tiinific (la nivel universitar sau academic), ob
tesc i internaional (la nivelul comisiilor internaionale, ageniilor guverna
mentale i nonguvemamentale). n aceast ar inspectarea ecologic obteasc
este protejat de lege, inspectorii obteti pot fi ceteni ai Ucrainei care au
mplinit 18 ani, au experien de lucru n acest domeniu i au trecut atestarea
la organele competente, care posed cunotine despre legislaia ecologic i
protecia mediului. Acest tip de inspectare are o importan major, deoarece
astfel se stimuleaz interesul publicului n ceea ce privete protecia mediului
i, respectiv, creeaz transparena procesului de inspectare, lucru care ar fi be
nefic i pentru Republica Moldova.
n Federaia Rus exist patru tipuri de control ecologic n domeniul proteciei
mediului: 1) de stat; 2) de producere; 3) municipal; 4) obtesc.
7

n funcie de importan, distingem dou tipuri de inspectare: primar


secundar; de timp: permanent i temporar', de teritoriu: global, naional<
regional i local sau de obiect; de ordinea executrii: preliminar, fundamet
tal i suplimentar.
n funcie de obiective inspectarea se clasific n:
control de inspecie ecologic - verificri casnice i industriale etc., ii
diferent de forma juridic de organizare, familiarizarea cu starea con
ponentelor de mediu, verificarea mecanismului, studierea documentai
tehnice i normative;
controlul ecologic analitic - prevede analiza rezultatelor obinute;
controlul ecologic instrumental (de laborator) - este bazat pe colectan
probelor, efectuarea analizelor, compararea rezultatelor obinute cu ind
catorii de reper (CMA, ELA etc.).
Inspectarea ecologic a componentelor de mediu este parte integrant a si
ternului european de protecie a mediului, fiind inclus n urmtoarele direcl
ve: IPPC (prevenirea, reducerea i controlul integrat al polurii), LCP (stabiliri
unor msuri pentru limitarea emisiilor de S 0 2, NOx i pulberi provenite din inst
laiile mari de ardere), SEVESO (controlul activitilor care prezint pericol <
accidente majore n care sunt implicate substane periculoase) i COV (limitri
emisiilor de compui organici volatili provenii din utilizarea solvenilor organi
n anumite activiti i instalaii).
n Republica Moldova inspectarea ecologic este efectuat de ctre subdh
ziunile Ministerului Mediului n regulamentul cruia este stipulat o astfel de a
tivitate. Controlul de mediu reprezint unul din cele mai importante instrumer
legislative de protecie a mediului din Republica Moldova, fiind implementat
practica ecologic de ctre Inspectoratul Ecologic de Stat i subdiviziunile sa
amplasate n centrele raionale. Astfel, calitatea factorilor de mediu pe teritori
Moldovei depinde, n mare parte, de eficiena efecturii inspectrii de mediu
asigurarea inspectorilor cu suportul necesar (legislaia de mediu corespunztoai
aparate portabile de determinare a calitii componentelor de mediu etc.). D(
motivele pentru efectuarea inspectrilor ecologice sunt foarte numeroase, ele p
fi clasificate n cteva categorii generale:
1) evaluarea eficienei aplicrii politicilor sau a legislaiei de mediu;
2) verificarea procesului de respectare a prevederilor legislative;
3) controlul periodic al calitii componentelor de mediu i modificai
acestora ca rezultat al influenei factorului antropic;
4) contientizarea de ctre populaie a posibilelor consecine generate de
asupra mediului;
8

5)
6)
7)
8)
9)

reducerea polurii mediului, prin aplicarea principiului poluator pltitor;


detectarea schimbrilor incipiente (rol de alarmare);
meninerea i mbuntirea calitii componentelor de mediu;
aplicarea principiilor dezvoltrii durabile;
respectarea legilor ecosistemelor (fluxul substanelor i a materiei n mediu).

1.2. Planificarea inspectrii com ponentelor de m ediu


Pentru efectuarea unui control de mediu motivat i eficient, acest procedeu
trebuie bine planificat i structurat. Conform unor surse tiinifice, un rol impor
tant i revine ierarhiei incipiente. Ierarhia este un proces de repartizare structura
l a mecanismului controlului ecologic. Unul din modelele clasice ale ierarhiei
structurale este redat n figura 1.2.1.
^ N iv e lu l s u p e r i o r j

N ivel + 1

C o n te s t
I C o n s tr n g e r i
l C o n tr o l
Includere
C o n d i i i le d e g r a n i i

2 8

C o m p o n e n te
M e c a n is m e
C o n d i i i l e d e in iie r e

e lu l i n f e r i o r i

S tructura orizo n tal


R e la ii s im e tr ic e

P ie rd e r e a c o n e x i u n i l o r o r iz o n t a l e

V a ria iile t i r i e i i n t e r a c iu n i lo r d i n tr e c o m p o n e n t e

O.
< 5 -0
A
do

Nivel O

Nivel -1

o i iu e p i c lic i t;
Nivele/
InclTrcive/Non-mcluasive
S u p r a f e e / F i lt r e
S l b ire a le g t u r i l o r
A p ro a p e d e d e s c o m p u n e re S e p a ra b ilita te s p a io - te m p o r a l

Fig. 1.2.1. Ilustrarea conceptului teoriei ierarhiilor (Wadson, 1990)

Aceast ierarhie este foarte important, deoarece nivelul superior are ca scop,
n primul rnd, garantarea procedurii legale de efectuare a controlului ecologic,
constrngerea, verificarea efecturii eficiente a acestuia de ctre subdiviziunile
sale i includerea unor noi mecanisme (dup caz). La ora actual, n R.Moldova
nivelul ierarhic superior este reprezentat de ctre Ministerul Mediului, nivelul
local este reprezentat de ctre Inspectoratul Ecologic de Stat, iar nivelul inferior
reprezint subdiviziunile inspectoratului.
Un loc important n procesul de control ecologic de mediu revine i com
ponentelor ce trebuiesc respectate pentru efectuarea eficient a acestuia. Compo
nentele de baz ale inspectrii ecologice sunt:
9

1.
Stabilirea obiectivelor preconizate - aceast parte stabilete mediu
aplicare a planului de inspecie.La acest compartiment se stabilete perioada de
timp atribuit inspectrii i zona geografic definit. O perioad de timp obinuit
este de 1 an, dar se folosesc i planuri de inspecii multianuale. n funcie de m
rimea i sarcinile inspectrii se pot realiza planuri de subinspecie care s acopere
diferite pri ale zonei geografice. Pe lng perioada de timp i zon, Inspectora
tul Ecologic de Stat trebuie s ofere o idee clar a sferei de acoperire a planului
de inspecie, care trebuie s includ:
sarcinile, competenele i obligaiile acestuia;
misiunea i finalitatea lui;
politicile (naionale) i prioritile;
legislaia aplicabil (naional sau european);
activitile i instalaiile controlate;
clasificarea diferitelor activiti de inspecie ce se pot realiza.
In afar de aceasta, este necesar a colecta informaii pentru realizarea unei eva
luri de risc. Evaluarea riscurilor se va concretiza ntro list ce va conine instalaiile
sau activitile clasificate i prioretizate. Asupra crui fapt se va atrage n primul rnd
atenia, acest lucru se va stabili pentru o perioad bine determinat de timp (zile, sp
tmni, luni etc.). Prioritile trebuie s fie bine identificate, indicnd i metodele de
selectare a lor (n funcie de gravitatea problemei, persistena major etc.).

Fig. 1.2.2. Nivelele de realizare a evalurii riscului la inspectarea


componentelor de mediu

10

Prioritile se stabilesc folosind rezultatele analizei riscurilor care pot fi in


cluse pe o list sau pot fi o viziune general asupra tuturor instalaiilor i activi
tilor identificate/selectate i riscurile lor respective. Aceste instalaii i activiti
pot fi clasificate pe baza riscurilor evaluate, de pild, n risc nalt, risc mediu
i risc sczut. Pe lng acestea, abordarea inspeciei poate s difere pentru fie
care nivel: nivelul cel mai nalt de risc se va bucura de cea mai mult atenie din
partea autoritii de inspecie.
Drept consecin a abordrii inspectrii se determin i cererea de resurse
disponibile, fapt foarte important pentru planul i programul de inspecie.
1. Indicatorii stabilii - caracterizeaz componentele de mediu analizate, ei
trebuiesc formulai ntr-o manier accesibil inspectorilor. n literatura de specia
litate se propun unele exemple de indicatori de rezultate, cum ar fi:
o cantitatea de incidente i plngeri depuse;
o nivelul de conformitate;
o respectarea obiectivelor de reducere a anumitor factori poluatori i a
anumitor riscuri n amplasamentele reglementate sau controlate de ctre
autoritatea de inspecie;
o mbuntirea calitii apei, aerului, solului, prin aciuni de inspecie i/
sau cooperare cu alte autoriti.
2. Colectarea datelor - trebuie stabilit metodologia de colectare eficient a
datelor (datele pot fi adunate prin colectarea standardizat a probelor i analiza lor
la faa locului sau ntr-un laborator specializat, prin interogarea publicului conform
metodelor propuse: chestionare sau interviuri, verificarea rapoartelor n cazul unei
ntreprinderi, observarea procesului tehnologic etc.). Colectarea acestor date ajut
la facilitarea diferitelor activiti de inspecie, de pild controale prin vizite la am
plasamente, aplicarea de aciuni regulamentare, cum ar fi impunerea de sanciuni,
asisten pentru a asigura conformitatea prin campanii de informare.
Pentru colectarea eficient a datelor inspectrii, trebuie implementate urm
toarele msuri:
> instruciuni de lucru pentru inspectorii de mediu;
> proceduri de impunere de sanciuni;
> elaborarea de manuale de inspecie i de aplicare a legislaiei de mediu;
> protocoale de comunicare cu publicul (accesul la informaie) i cu con
ductorii ntreprinderilor industriale;
> gestionarea informaiei i schimbul ei;
> condiii de realizare:
S autorizaii i competene clare (de exemplu, dreptul legal de a accede la
amplasament i la informaie);
11

S sistemul de planificare, programare i monitorizare;


S echipamente i materiale necesare (de exemplu, calculatoare, transport,
mijloace de comunicare);
S ntreinerea i calibrarea echipamentelor.
Pentru a colecta, stoca i utiliza toat informaia, Inspectoratul trebuie s
dispun de un sistem eficient de gestiune a datelor. Aplicaiile software sunt in
strumente utile. Este important s existe i sisteme de informaii actualizate, de
exemplu, cnd se primesc plngerile, dup fiecare control, atunci cnd instalaiile
se modific sau cnd au loc accidente. Pentru a realiza o bun gestionare a in
formaiilor, este important ca acestea s fie clasificate. n diferite categorii se pot
clasifica toate instalaiile sau activitile controlate prin legislaia naional sau
cea european relevant (de exemplu, Directiva) i temele de mediu (de pild,
securitatea extern). Dac, de exemplu, securitatea extern devine o tem impor
tant din cauza unei serii de accidente similare, va fi mai uor sa se obin un ir
de date de la instalaiile controlate cu un risc de siguran extern i, n consecin
, s se evalueze ce resurse vor fi necesare pentru intensificarea activitilor de
inspecie n legtur cu aceste instalaii.
3. Determinarea metodologiei pentru calcularea indicatorilor -d atele colec
tate trebuie manipulate n vederea obinerii unor valori care s permit realizarea
indicatorilor. i n acest caz este necesar o metod care s asigure acurateea i
exactitatea rezultatelor (de exemplu, stabilirea metodelor de calcul a prejudiciu
lui cauzat mediului care ar putea fi aplicat la faa locului, determinarea gradului
de impact asupra mediului etc.).
4. Procesul de sintez - se sintetizeaz informaia furnizat de ctre inspec
tori (persoane mputernicite pentru realizarea controlului ecologic) pentru a pu
tea descrie starea general a componentelor de mediu, aceasta este esenial pen
tru a atinge scopul controlului ecologic de stat.
5. Selectarea metodologiei de raportare a rezultatelor obinute - rezultatele
obinute trebuiesc raportate conform structurii ierarhice, prezentate diferitor cate
gorii de utilizatori ai informaiei. Metodologia de prezentare trebuie s fie clar,
folositoare la momentul potrivit pentru luarea deciziei, ea este important i rele
v succesul programului de inspectare. Pentru eficientizarea controlului ecologic,
rezultatele obinute trebuiesc puse la dispoziia pturilor sociale interesate i n
special ONG-urilor de mediu, primriilor (pentru informarea populaiei referitor
la situaia n cauz i necesitatea implicrii lor n soluionarea problemelor de
mediu existente).
n continuare prezentm un model original de planificare a inspectrii com
ponentelor de mediu n conformitate cu schema prezentat.
12

Stabilirea obiectivelor inspectrii

S c tie m a i n s p p c l
o'
P r o g r a m u l d e p r e le v a r e a p r o b e l o r
1
Constatarea contraveniei, determinarea prejudiciului cauzat mediului,
aplicarea prevederilor legislaiei i verificarea aplicrii legislaiei

17
Analiza rezultatelor obinute
Raportarea i desiminarea informaiei

Fig. 1.2.3. Planificarea inspectrii ecologice a componentelor de mediu

Acest model indic etapele care ar asigura o eficien nalt n efectuarea


inspectrii ecologice n Republica Moldova.
In Federaia Rus inspectarea ecologic este planificat, iar planul elaborat
este supus unei analize de ctre Serviciul Federal de Supraveghere a Utiliz
rii Resurselor Naturale, dar exist i inspectarea ecologic neplanificat. Astfel,
pentru controlul planificat este stabilit un anumit termen de realizare: pentru n
treprinderile mici - maximum 50 de ore, pentru microntreprinderi - 15 ore (ex
cepie fcnd cazul cercetrilor, experimentelor etc. la care termenul se extinde
pn la maximum 20 de zile). Aceste termene de realizare a controlului ecologic
pot fi modificate prin acordul Serviciului Federal de Supraveghere a Resurselor
Naturale i extinse cu cel mult 15 ore.
n Ucraina inspectarea ecologic, de asemenea, se planific,planurile fiind
efectuate pn la 01 aprilie a anului curent. Termenul de realizare a inspectrii
obiectelor mari este de cel mult 15 zile lucrtoare, iar pentru obiectele mici - de
cel mult 5 zile lucrtoare. Acest termen nu poate fi prelungit.
Comunitatea European propune ca toate activitile de inspecie de mediu
s fie planificate n prealabil, prin planuri de inspecie care s acopere ntreg
teritoriul statelor membre i toate obiectele controlate. Astfel, minimal, fiecare
inspecie va trebui:
> s defineasc zona geografic pe care o va acoperi, care poate fi integral
sau o parte din teritoriul unui stat membru;

> s acopere o perioad de timp definit, de pild un an;


> s includ prevederi specifice pentru revizuirea ei;
> s identifice amplasamentele specifice sau tipurile de instalaii controlate
luate n considerare;
> s recomande programele pentru inspeciile de rutin, lund n calcul
riscurile de mediu; aceste programe vor trebui s includ, unde este ca
zul, frecvena vizitelor la amplasamente pentru anumite tipuri sau pentru
instalaii specifice controlate;
> s prevad o coordonare.
Comunitatea European propune ca planurile de inspecie s fie puse la
dispoziia publicului, conform Directivei Arhus. Considerm acest lucru be
nefic i important, deoarece va contribui la sporirea ncrederii publicului n ceea
ce privete protecia mediului, iar procesul de inspectare va cpta o transparen
mai larg, ns informaia cuprins n compartimentul Programul de prelevare a
probelor nu se recomand a fi prezentat, cci n acest caz controlul efectuat nu
ar avea rezultatul scontat (dat fiind faptul c acest compartiment cuprinde strate
gia de desfurare a controlului de mediu).
Comunitatea European propune planificarea inspectrii (figura 1.2.4) com
ponentelor de mediu conform urmtoarelor etape:
1) planificare - stabilirea de planuri pentru inspeciile de mediu;
2) execuie - realizarea de inspecii si cercetri ale accidentelor, incidente
lor i cazurilor de neconformiti;
3) informare - informaiile din inspecii, accidente i incidente i stocarea
datelor de la inspecii;
4) evaluare - evaluarea implementrii planurilor de inspecie pentru sco
puri interne i informarea Comisiei Europene sau a unor tere pri.

4 . *

Fig. 1.2.4. Model de planificare a inspectrii ecologice a componentelor de mediu


propus de Comunitatea European

14

n Republica Moldova exist controlul planificat, care se efectueaz la agen


ii economici numai n baza informaiei obinute n cadrul activitii anterioare
Ide supraveghere a acestor ageni sau la solicitarea controlului din partea agenilor
economici nii. Selectarea agenilor economici la care se va efectua controlul
[planificat se stabilete n baza criteriului prejudiciului presupus, care poate fi
cauzat n urma nclcrii de ctre agentul economic a prevederilor legislaiei i
ale actelor normative, i n ordinea descreterii acestuia. Astfel, n primul rnd
se supun controlului agenii economici care au cea mai mare valoare a criteriu
lui prejudiciului presupus. Valoarea numeric a criteriului prejudiciului presupus
pentru o latur de activitate a agentului economic se calculeaz n felul urmtor:
V1 = Pl x N V,
unde i - numrul laturii de activitate a agentului economic supus controlullui din partea autoritilor;
V. - valoarea numeric (lei) a criteriului prejudiciului presupus n caz de n
clcare a prevederilor legislaiei i actelor normative n latura i de activitate a
agentului economic;
P. - probabilitatea (riscul) abaterii agentului economic de la prevederile leI gislaiei i actelor normative n vigoare, ce se refer la latura i de activitate.
N. - valoarea (lei) prejudiciului presupus n caz de nclcare de ctre agentul
Ieconomic a prevederilor legislaiei i actelor normative n latura i de activitate.
n afar de controlul planificat, n R. Moldova exist i controlul ecologic
ueplanificat numit i control inopinat. Controalele inopinate pot fi permise de
ctre organul respectiv de control numai n cazurile cnd:
a) la agentul economic sau n regiunea amplasrii lui au aprut situaii ex
cepionale cu caracter natural sau tehnogen, care amenin viaa i sn
tatea populaiei;
b) factorii de decizie ai organului de control dispun de informaii veridice,
obinute n cadrul activitii de supraveghere, care le permite s conside
re c aciunile agentului economic ntrunesc elementele unei infraciuni
sau ale unei contravenii administrative;
c) exist cerine obligatorii de efectuare a controlului cu o periodicitate mai
mic de un an asupra respectrii procesului tehnologic de producie la
anumite etape ale acestuia;
d) organele de drept solicit efectuarea controlului.
Numrul controalelor inopinate, indiferent de scopul lor, nu poate depi
50 la sut din numrul controalelor planificate. Agentul economic este informat
despre controlul inopinat n ziua nceperii lui. Organele de control de stat sub
15

ordonate Guvernului coordoneaz, n mod obligatoriu, cu Ministerul Economiei


graficele anuale i trimestriale de control planificat.

1.3. R ealizarea controlului de m ediu


n literatura de specialitate controlul de mediu const din urmtoarele etape
de baz: p reg tirea inspectrii, efectuarea controlului i consolidarea rezultate

lor controlului.
In etapa de pregtire, inspectorii trebuie s verifice planul de inspecie, sa ia
cunotin de materialele obiectului inspectat i de actele anterioare rezultate n
urma inspectrii ecologice, s determine obiectivele inspectrii. n etapa de efec-1
tuare, inspectorii verific exactitatea respectrii prevederilor actelor normative i
a obiectivelor inspectrii. n procesul de prelucrare a rezultatelor, se includ actele
sau procesele-verbale rezultate n urma controlului.
Propunem, ns,o modalitate mai complex de desfurare a inspectrii de
mediu. Controlul desfurat al componentelor mediului i al activitilor crei
genereaz poluarea, convenional, poate fi efectuat conform schemei urmtoare

Fig. 1.3.1. Schema activitii de inspectare ecologic a componentelor de mediu i a


activitilor generatoare de poluare

16

Dup cum am menionat, n procesul de planificare a inspectrii ecologice,


r 0 atenie deosebit se atribuie schemei de inspectare. Schema propus de noi
e t e una original i caracterizeaz succint etapele parcurse de inspector n proI resul de inspectare. Prima etap, deplasarea inspectorului la obiectul inspectat,
este important, deoarece de timpul i viteza de deplasare uneori depinde i
, Kzultatul controlului. De aceea inspectorii de mediu trebuie, n primul rnd,
s fie asigurai cu mijloace de transport accesibile pentru drumurile i terenuf nle noastre naionale. Etapa de desfurare a activitii const din: contactul
leep ecto rului cu obiectul inspectat (n primul rnd cu beneficiarul sau eful),
I faza de birou i mai apoi faza de teren. Contactul iniial este important pentru
a stabili canalul de comunicare, a accesa informaia, a conveni reciproc asupra
necesitii efecturii controlului i importana lui pentru mediu, societate i
pentru obiectul inspectat. Faza de birou se caracterizeaz prin analiza tuturor
documentelor (conform obiectivelor inspectrii) deinute n scopul identificrii
prezenei sau lipsei lor, a valabilitii i corespunderii criteriilor legislaiei de
<mediu. Faza de teren se caracterizeaz prin analiza situaiei reale la faa locului,
a modului de respectare a prevederilor actelor normative, prin evaluarea impac
tului asupra mediului i corespunderea acestuia cu actele posedate etc. Pentru
realizarea eficient a acestei faze, inspectorii de mediu, neaprat, trebuie s
posede aparate mobile standardizate pentru determinarea calitii componen
telor de mediu, lucru care este important pentru a determina gradul de poluare
i a stabili corect prejudiciul cauzat mediului i a aplica dup caz pedeapsa
corespunztoare. Controlul ecologic se finiseaz, de regul, prin aplicarea dup
caz a mecanismului poluator-pltitor, prin indicarea unor msuri de redresare a
situaiei sau prin constatarea corespunderii obiectului inspectat cu prevederile
legislaiei ecologice naionale.
Pe lng controalele ecologice planificate, un rol important i se atribuie
controlului neplanificat. Inspectrile neplanificate cuprind controale ce prevd
respectarea condiiilor impuse n actele de reglementare pentru planuri, proiec
te i activiti noi, inspecii n urma autosesizrii, inspecii pentru soluionarea
I sesizrilor-petiiilor, inspecii pentru investigarea unor incidente sau accidente
j care au avut un impact asupra mediului, inspecii tematice, inspecii la emiteI rea, revizuirea actelor de reglementare, inspecii pentru identificarea de obiec
tive noi, inspecii pentru verificarea realizrii msurilor impuse la controale
le anterioare, inspecii cu alte autoriti. In Ucraina, de exemplu, termenul de
efectuare a inspectrilor neplanificate nu depete 10 zile (n cazul obiectelor
I mari) i .2 zile (n cazul obiectelor mici).

17

De regul, motivele efecturii inspeciilor neplanificate sunt:


plngerile, cererile, petiiile, nregistrate la organele de control, d iifl
partea populaiei sau a beneficiarilor unui obiect;
identificarea datelor false n rapoartele aprobate de organizaii;
verificarea executrii prescripiilor date de ctre inspectorii de mediu; 1
neprezentarea n termen a rapoartelor obligatorii.
innd cont de faptul c unul din drepturile Inspectoratului Ecologic d e l
Stat (Hotrrea Guvernului R. Moldova nr. 77 din 30.01.2004, n modificarel
2011) este de a elibera, n limitele competenei sale, autorizaii de folosin al
resurselor naturale, de deversare, degajare i emisii a substanelor nocive nl
mediu, acestea trebuie bine stabilite i planificate. In literatura de specialitate!
acest lucru este definit ca certificate de emisii. Pentru desemnarea noiunii del
certificate, se folosesc mai muli termeni: permise negociabile, credite de po-1
luare, drepturi de poluare, bonuri de emisii, autorizaii de folosin etc. Acestei
diverse expresii sunt sinonime i desemneaz acelai instrument. Certificate-]
le de poluare rspund, de fapt, unui principiu simplu, i anume: fixarea unui]
nivel total predeterminat al emisiilor sau concentraiei de emisii ntr-o zon
dat. Pentru a contribui la schimbul comportamentelor, nivelul total al emisiilorl
predeterminate ntr-o zon poate fi fixat astfel nct s existe o list relativ al
permiselor negociabile. Permisele negociabile reprezint totalul autorizaiilor!
ce sunt distribuite ntreprinderilor poluatoare dintr-o zona concret. Aceste per-l
mise ar putea fi negociate ntre firme, dar i ntre seciile aceleiai ntreprin-J
deri. De exemplu, ntreprinderea care i va menine nivelul emisiilor sub cotai
atribuit s poat ceda sau nchiria excedentul altor firme sau s le poat utiliza
pentru a compensa emisiile altor secii ale ntreprinderii. Permisele negociabila
transfer deciziile cu privire Ia concepia i localizarea echipamentului de eo n i
trol al polurii la sectorul administrativ al ntreprinderii.
n literatura de specialitate se propun urmtoarele variante de schimbare 1
permiselor n funcie de numrul participanilor (figura 1.3.2.).
Datorit controlului realizat de autoriti asupra poluanilor, s-a putut re a l
liza un raport asupra volumului de emisii i asupra efectelor acestora. n fu n c ii
de aceasta, se disting dou tipuri de pia, altfel spus emission permit m arkets!
sau ambient air quality permit markets.
n primul caz, autoritile impun unui grup de poluatori dintr-o reg iu n i
un volum limit de emisii ce este calculat pornind de la ipoteza existenei u m l
relaii liniare ntre volumul emisiilor i calitatea aerului.
18

Fig. 1.3.2. Posibiliti de schimbare a permiselor n funcie de numrul de participani


(dup OCDE 2000)
A

In cellalt caz, se dorete controlul direct al calitii aerului, fiind necesar


elaborarea unui model de dispersie a poluanilor emii cu scopul determinrii
) impactului fiecrei surse asupra calitii mediului. Pentru ca un sistem de per
mise negociabile s funcioneze, trebuie s i se stabileasc limita geografic
unde acioneaz. Literatura de specialitate nu furnizeaz reguli precise de de
terminare a mrimii pieei pe care vor funciona certificatele, ns se regsesc
anumite criterii legate de competenele politico-administrative sau de numrul
de poteniali participani. Totui, aspectul determinant este cel al efectelor po
lurii, certificatele putnd fi aplicate ntr-o regiune, ar sau ansamblu de ri.
I Dac, ns, emisiile provin de la produse toxice, cancerigene, metale grele etc.,
ideea permiselor este abandonat, deoarece n aceste cazuri vor fi aplicate numai reglementri directe.
Totui, pot exista urmtoarele cazuri:

1. Sistemul cuprinde mai muli poluatori ce aparin de centre de decizii


distincte. Este cazul ideal, deoarece se dezvolt o pia veritabil, cu
posibiliti de negociere ntre diferii ageni independeni ce doresc mi
nimizarea costurilor de producie. Altfel spus, permisele negociate sunt
explicite.

19

2. Sistemul nglobeaz mai muli poluatori ce depind de acelai centru (


decizie, caz n care nu exist o pia veritabil pentru negocierea pe
miselor, dar centrul de decizie organizeaz schimburi de permise nti
diveri ageni, astfel nct s se maximizeze utilitatea global.
3. Sistemul nglobeaz un singur poluator. Dac acesta are mai multe surf
de poluare, i va stabili singur importana acestora n limita autorizat
permisele de negociere deinute. Se consider c acest schimb este impl
cit ntre surse (OCDE a sugerat controlul acestora n termeni medii).
4. Situaia n care exist un singur poluator ce are o singur surs de polui
re nu se preteaz la sistemul de permise negociabile, deoarece controli
asupra sursei unice se realizeaz numai prin reglementri directe.
Unele studii efectuate denot c, pentru a funciona piaa permiselor, ofe
tanii i cumprtorii permiselor trebuie s intre urgent n contact unii cu al
(pentru a reduce costul de cutare a unui partener cu care s negocieze), existau
urmtoarele posibiliti:
- contact n cadrul burselor;
- contact n crearea unui fiier electronic care centralizeaz oferta i cererea;
- recurgerea la intermediari (brokeri) etc.
Piaa permiselor negociabile contribuie la minimalizarea costului g lo b a l;
luptei contra polurii, deoarece fiecare poluator va avea interesul de a intra i
acest sistem.
Exemple clasice de permise sunt redate n tabelul 1.3.1.
Tabelul 1.3.1. Permise comercializabile n domeniul polurii mediului
ara

Obiectul
permiselor

Obiectivul
urmrit

Alocarea iniial
a permiselor

Pri
implicate

Poluarea atmosferei
Canada

Substane ce Reducerea
Drept de
distrug stratul consumului
achiziie
de ozon
substanelor ce
distrug stratul
de ozon

Fabricani,
distribuitori,
utilizatori

Dane
marca

Emisii de
din centralele
electrice

Surse
electrice

20

Reducerea
Drept de
emisiilor de achiziie

Nivelul
schimbului

SUA

Ploi acide

Reducerea cu Drept de
50 % a
achiziie
emisiilor de SO

Coninutul de Reducerea
plumb n
plumbului
benzin
coninut n
benzin
Reducerea
Substane ce emisiilor
distrug ozonul potrivit
prevederilor
protocolului de
la Montreal
Polonia

Lupta contra
polurii cu
NOx

Elveia

Lupta contra
polurii cu
NOx

Surse
industriale

1997:1429
tranzacii,
15,2 mii.
drepturi
atribuite,
10,6 mii. kg

Drept de
achiziie

Rafinrii de
petrol

Drept de
achiziie

Fabricani i 321mil. kg;


importatori 561
schimburi
(1989-1995)

Reducerea
Drept de
emisiilor pentru achiziie
6 poluani
atmosferici
Lupta
contra
polurii cu
NO NOx

Industrie

Industrie

Nesemnifica
tiv

Protec ia apelor
Australia Mecanismul
Reducerea
de
deversrilor
schimb privind n ap
salinitatea
Rivierei
Hunter

Drept de
achiziie

Mine,
Numeroi
productori vnztori, un
de
singur
electricitate schimb
efectiv

SUA

Drept de
achiziie

Surse
punctuale

Drept de
achiziie

Tratarea
deeurilor,
uzine ce
produc
hrtie

Rezervaia
Dillion
(Colorado)

Reducerea
emisiilor de
fosfor

Sistemul de
Reducerea
schimb pentru emisiilor
bazinul
inferior al
rului Fox
(Wisconsin)

Nu exist

Un singur
schimb

Protecia solului

21

Frana

SUA

Lacul Tahoe

Mecanisme
Noua
Zeeland aplicabile n
diferite zone

Prezervarea
peisajului

Plafon
privind
densitatea
locuinelor
urbane

Proprietarii
terenurilor

N u exist

Prezervarea
bazinului
hidrografic
i meninerea
lui n circuitul
turistic

Coeficientul
de ocupare a
solului

Proprietarii
terenurilor

372 tranzac
ii
(cca. 7000
mp
prezervai
dup 1987)

Gestiunea
densitii
urbane

Densitate
autorizat

Proprietarii
locuinelor

Dup cum observm, sistemul de permise comercializabile este implemen


tat mai mult n rile nalt dezvoltate, cum ar fi, de exemplu, SUA, Canada,
Frana i pe aceast cale le permite s lupte contra polurii mediului, deoarece
instrumentele politico-economice sunt cele adecvate secolului XXI, comerci
alizarea permiselor poate fi implementat i n sistemul politic i legislativ al
R. Moldova.
Astfel,pentruofuncionareraionalapieieidrepturilordepoluare,specialitii
enumer urmtoarele condiii necesare:
1) Costurile marginale ale reducerii emisiilor trebuie s varieze la diferii
poluatori.
2) Numrul poluatorilor (actori ai pieei) trebuie s fie mai mare, pentru a
putea fi creat o pia atractiv.
3) Reale posibiliti de reducere a emisiilor prin diverse mijloace tehnice ce
depind de potenialul de inovare.
4) Cu ct impactul poluanilor este mai puin localizat, cu att este mai in
dependent situaia geografic a surselor de poluare, iar tranzaciile sunt
simplificate. Dac nu este cazul, se va conveni s fie definit cu precizie
fenomenul de poluare i zona de pia.
5) Impactul polurii trebuie s fie independent pe perioade de emisie (sezoa
ne, ore ale zilei).
6) Obiectivele trebuie s fie clar definite.
7) Alocarea iniial de permise trebuie s fie determinat dup anumite cri
terii (de exemplu, proporional cu cantitatea emis n trecut i fixat n
termeni de cantitate i nu de procente).
22

8) Schimburile trebuie fcute pentru un singur tip de poluant. Schimburile


pe categorii de poluani, cu mijloace de a indica echivalena, au fost stu
diate, dar sistemul risc s fie complexat de o aplicare dificil.
9) Sistemul permiselor negociabile trebuie s aib un standard ct mai nalt
posibil.
10) Regulile de funcionare a pieei drepturilor de poluare trebuie s fie sim
ple, iar piaa transparent.
Implementarea permiselor comercializabile, pe lng avantaje, are i unele
dezavantaje. Acestea sunt:
- complexitatea sistemului ce pare dificil i care acioneaz din nevoia de
reglementare i protejare;
- piaa de poluare ngust, experiena american artnd c exist riscul
s se manifeste puini cumprtori i vnztori (pe cale legislativ este
important neadmiterea apariiei monopolului la permise);
- existena opoziiei la ideea de vnzare i cumprare a permiselor comer
cializabile din partea unor poluatori.

23

C A P IT O L U L 2. PR O F E SIO N A L ISM U L I C A L IFIC A R E A


IN SPE C T O R U L U I DE M E D IU

Profesionalismul inspectorului de mediu poate fi definit ca dorina i com


petena lui de a stabili scopuri individuale (legate n acelai timp i de noile ape
luri) i atingerea lor n modul optimal, folosind cunotinele posedate, intuiia
logica etc. Calificarea cadrelor poate fi identificat ca o corespundere selectivi
ntre cerinele i necesitile de a executa obligaiunile de serviciu. De regul
inspectorii de mediu trebuie s posede un spectru larg de cunotine din diverse
domenii (cum ar fi: ecologie, biologie, chimie, drept .a.) pentru a putea iden
tifica problema i a gsi cele mai eficiente ci de nlturare. n ultima perioadi
se accentueaz faptul c asupra profesionalismul inspectorului, pe lng tactici
de control, cunotine teoretice i experiena de munc, influeneaz i calitik
personale (caracterul, intuiia etc.).
n linii generale, competenele inspectorului de mediu pot fi clasificate t
dou grupe mari:
1) tematice (problematice);
2) funcionale.
Pregtirea profesional tematic (comun i special) reflect activitate;
specific din domeniul reglementrii de mediu i control. Aceasta cuprinde ur
mtoarele:
a. managementul proteciei mediului, care se refer la logica i principiile d e ;
conduce ncepnd de la etapa apariiei problemei i abordarea politic a lo
pn la contientizarea structurii pentru realizarea ei i utilizarea instrumen
tului concret al politicii ecologice sau a complexelor de instrumente;
b. cerinele legislativ-normative care sunt stipulate n legislaia de medii
naional i internaional, precum i aspectele procedurale ale controlu
lui i executrii prescripiilor acestuia. Aici mai pot fi incluse cunotini
ale principiilor eficienei economice necesare pentru soluionarea pro
blemelor ecologice;
c. cunotine tiinifice i tehnice ce in de influena poluanilor asupra me
diului, modalitatea de determinare a lor i descifrarea rezultatelor obi
nute. n afar de aceasta, e necesar i cunoaterea procesului tehnologii
24

de producere pentru a putea stabili metoda de monitoring, transformat


n procesul activitii de prevenire a polurii;
d. metode de evaluare a riscului, care necesit cunoaterea relaiilor dintre
sursele i receptorii polurii, precum i probabilitatea i consecinele eli
minrii lor n mediu. n afar de aceasta, trebuie s cunoasc riscul din
punct de vedere al probabilitii comportamentului nelegal al poluatorilor.
Cunotinele funcionale i competenele sunt, n mare msur, generale
pentru inspectorii de mediu, indiferent de direcia de control. Acestea in s re
flecte urmtoarele caracteristici:
a) determinarea reglementrii legislative a problemei;
b) eliberarea autorizaiilor sau a permiselor de utilizare a componentelor de
mediu sau depozitare, eliminare a poluanilor n mediu etc.;
c) stimularea respectrii legislaiei de mediu;
d) monitorizarea emisiilor poluante i evaluarea impactului acestora;
e) verificarea respectrii legislaiei de mediu;
f) aplicarea rspunderii n cazul nclcrii legislaiei de mediu;
g) acionarea eficient n cazul situaiilor excepionale;
h) reprezentarea inspectrii ecologice la ntrunirile cu publicul, ONG, massmedia, administraia public etc.;
i) promovarea performanelor i dezvoltarea continu a controlului de
mediu.
Cerinele pregtirii profesionale se vor aborda la punerea n aplicare a obiec
tivelor controlului i a legislaiei de mediu. Utilizarea sporit a instrumentelor
economico-ecologice trebuie realizat corect, lucru care poate fi aplicat de ctre
un specialist bine pregtit.

2.1. D eterm inarea cerinelor calificative ale inspectorului


de m ediu
Primul pas n realizarea sistemului de pregtire a cadrelor este determinarea
detaliat a cerinelor calificative. Acestea reflect coninutul i nivelul de califica
re (n afar de pregtirea de baz) necesar specialistului care urmeaz s dezvolte
scopurile i obiectivele inspectrii de mediu.
n acest context est oportun s evideniem trei nivele ale calificrilor:
1) nivelul de baz - perceperea principalelor ci de rezolvare a diferitor
probleme i posibilitatea aplicrii lor;
2) nivelul de munc - demonstrarea unor rspunsuri ample la anumite n
trebri i posibilitatea individual de aplicare a cunotinelor;
25

3) nivelul expert - utilizarea eficient a cunotinelor teoretico-practice


pentru executarea rolului su, de exemplu n consultare, nvarea i ghi
darea n activitatea profesional a altor angajai.
Din punct de vedere economic, nu este avantajos a atinge nivelul expert
de ctre toi inspectorii de mediu. Cu toate acestea, este important ca n cadrul
fiecrei subdiviziuni a inspecotoratului ecologic s existe un angajat ce posed
calificativul expert, pentru a soluiona mai raional problemele de mediu aprute
sau depistate.
Un rol important n desfurarea eficient a activitii subdiviziunilor in
spectoratului ecologic l are procesul de selectare a angajailor. Un model clasic
de selectare a potenialilor inspectori este cel propus de specialitii din Armenia,
adic selectarea lor dup anumite criterii.
Criteriile de selectare trebuie s includ urmtoarele aspecte:
1. Experiena de lucru:
o nu este necesar;
o experien n cadrul aparatul inspectoratului ecologic;
o experien n funcii cu responsabiliti similare;
o necesitatea posedrii cunotinelor speciale ce se refer la procese tehno
logice industriale, competene individuale etc.;
o altele (nespecificate).
2. Studii:
o medii;
o profesionale;
o superioare incomplete;
o superioare complete;
o speciale (de ramur):
o altele.
3. Competene:
o abiliti bune redate n scris;
o abiliti bune redate prin comunicarea oral;
o abiliti bune de percepere a informaiei;
o posibilitatea de generare a ideilor;
o posibilitatea de a gsii rapid un rspuns launele probleme reale;
o posibilitatea de a motiva colegii;
o posibilitatea de punere n aplicare a iniiativelor (personale i de grup)
o altele.
4. Stilul de lucru:
o cel mai mare succes de lucru n echip;
26

o
o
o
o
o
o
o
o

cel mai mare succes obinut la lucrul individual;


capacitatea de a decide de unul singur;
abordare creativ n soluionarea unor probleme;
cum judec asupra problemei nainte de a lua decizia;
n ce cazuri merge la risc;
persoan extrem de organizat;
se bazeaz pe intuiie n procesul de inspectare de mediu;
altele.
Procedura de angajare n cmpul muncii a inspectorilor de mediu se cere a fi
transparent. Candidatul trebuie s contientizeze necesitatea ndeplinirii cerinelor
i s fie gata pentru a susine testul de angajare. La selectarea candidatului se reco
mand alegerea cerinelor n funcie de postul vacant i de rspunderea asumat.
De exemplu, n cazul selectrii unui candidat la postul de ef de subdiviziune,
acesta ar trebui s corespund, cel puin, urmtoarelor cerine: cunotinevaste ce
se refer la procese tehnologice industriale, competene individuale i experien
de lucru n ispectoratul ecologic, studii speciale de ramur (posedarea gradului
tiinific de dr. sau dr. hab. n ecologie reprezint un avantaj major), s posede
posibilitatea de generare a ideilor, de a gsii rapid soluii (eficiente) la unele pro
bleme reale, s poat motiva colegii i s pun n aplicare iniiativele personale i
de grup (pentru testarea modalitilor de a gsii soluii se propune ca s i se acorde
n scris cel puin 10 situaii-problem pentru a putea analiza soluiile propuse de
candidat), s aib succes n lucru cu echipa, s ia decizii individuale, s gndeasc
problema nainte de a lua vreo decizie, s fie o persoan extrem de organizat, s
se bazeze pe intuiie (acest lucru poate fi testat de asemenea prin acordarea unor
situaii-problem sau analiza rezultatelor precedente obinute de candidat n unele
cazuri concrete). Este necesar ca n cazul selectrii angajatului s i se acorde un
termen de prob, de exemplu n Federaia Rus i Uzbechistan acest termen con
stituie dou luni. Pe perioada de prob conducerea inspectoratului ecologic poate
aprecia angajatul i posibilitile lui de a corespunde sarcinilor propuse.

2.2. Calitile profesionale ale efului inspectoratului i efilor de


subdiviziuni ale inspectoratului ecologic
Activitatea de conducere poate fi nfptuit de o persoan prin aplicarea cu
notinelor i abilitilor personale de lider. Liderii adevrai (efii) vor face n
aa fel nct cei cu care lucreaz/colaboreaz vor dori s l urmeze sau s ndepli
neasc anumite sarcini specifice. Ei nu se vor limita doar la a da indicaii. Liderii
27

adevrai nu se nasc, ci se formeaz n timp. Oamenii pot deveni lideri eficieni


dac doresc cu adevrat acest lucru. Liderii buni se formeaz de-a lungul unui
proces continuu de studii, educaie, instruire i experien. Abilitile specifice de
a conduce nu sunt nnscute dect ntr-o msur nensemnat i de aceea trebuie
mereu perfecionate prin munc i studii.
efii de subdiviziune sau ai inspectoratului ecologic care doresc s fie printre
cei buni nu trebuie s ntrerup niciodat procesul de autoinstruire i studii. efii
sunt cei care fac ca lucrurile s se ntmple. Ei trebuie s aib viziune, iniiativ,
s poat influena oamenii, s fac propuneri, s organizeze logistica necesar, s
soluioneze anumite probleme, s duc lucrurile pn la capt i, mai ales, s-i
asume toate responsabilitile pentru cele efectuate.
Un conductor al inspectoratului ecologic trebuie s fie capabil s realizeze
urmtoarele:
> s planifice i s utilizeze eficient resursele necesare pentru efectuarea
raional a controlului ecologic;
> s organizeze i s conduc membrii echipei de inspectare;
> s asigure orientarea i s ndrume inspectorii n curs de formare;
> s conduc echipa de inspectare pentru a obine concluziile necesare n
vederea determinrii strii, impactului i reducerea polurii componen
telor de mediu;
> s previn i s rezolve conflictele aprute n echip sau n cadrul con
trolului ecologic;
> s ntocmeasc i s finalizeze raportul de inspectare.
eful inspectoratului ecologic sau al subdiviziunilor inspectoratului trebuie
s efectueze urmtoarele:
s stabileasc obiectivele i amploarea inspectrilor preconizate;
s stabileasc responsabilitile, resursele i procedurile;
s se asigure de implementarea programului de inspectare;
*1* s monitorizeze, analizeze i s mbunteasc procedura de inspectare;
s se asigure c este aplicat i respectat legislaia de mediu.
in cele din urm ne-am propus s desfurm, pas cu pas, fiecare etap n
parte. Obiectivele stabilite trebuie s se bazeze pe urmtoarele oportuniti:
o s acorde prioritate proteciei componentelor de mediu;
o s aplice i s propun spre modificare prevederile legislaiei naionale
de mediu (n cazul n care aceasta funcioneaz iraional);
o s traseze ci de soluionare a problemelor de mediu existente (de exem
plu n cazul ntreprinderilor n funciune, cu grad sporit de poluare, s se
propun iniierea procedurii de audit de mediu etc.);
28

s reduc cantitatea i toxicitatea poluanilor emii n mediu (prin apli


carea principiului poluator-pltitor, prin majorarea continu a taxelor
de poluare, prin reducerea numrului de autorizaii de folosire special
a resurselor naturale, prin implementarea permiselor comercializabile
etc.);
o s evalueze (de exemplu, la fiecare 6 luni) rezultatele obinute de in
spectori i s monitorizeze (pe baza experilor din exterior) procesul de
inspectare ecologic efectuat;
o s prevad riscurile legate de desfurarea procesului de control;
s contribuie ct mai eficient la contientizarea de ctre populaie a
importanei primordiale a proteciei mediului.
Responsabilitatea conducerii inspectoratului ecologic sau a subdiviziunii
inspectoratului trebuie s fie puse pe seama uneia sau mai multor persoane care
corespund cerinelor stabilite (susmenionate). Cei investii cu aceste funcii
trebuie s defineasc, implementeze, monitorizeze, analizeze i s mbunt
easc procesul de control ecologic, s identifice i s furnizeze resurse (finan
ciare i umane) necesare pentru efectuarea raional a controlului de mediu.
Atunci cnd se aloc resurse pentru inspectarea ecologic, trebuie s se ia n
consideraie urmtoarele:
a) resursele financiare necesare pentru a dezvolta, implementa, conduce i
mbunti activitile de inspectare ecologic;
b) tehnicile de control de mediu;
c) procesele de realizare i meninere a competenei inspectorului de me
diu i de mbuntire a performanei;
d) asigurarea inspectorilor cu aparate standardizate (mobile) de determi
nare a calitii componentelor de mediu;
f) asigurarea inspectorilor de mediu cu transport, alimente, cazare i alte
necesiti ce in de controlul ecologic.
Pentru implementarea programului de inspectare, n primul rnd acesta
trebuie ntocmit, supus dezbaterilor etc., dup care urmeaz a fi implementat.
Implementarea raional a unui program de inspectare trebuie s includ
urmtoarele pri:
stabilirea i meninerea procesului pentru evaluarea iniial a inspect
rii i evaluarea continu a necesitilor de instruire i dezvoltare profe
sional continu a inspectrii;
asigurarea desemnrii echipei de inspectare;
> furnizarea resurselor necesare echipei pentru realizarea obiectivelor;
asigurarea realizrii controlului ecologic conform planului de inspectare;
29

> asigurarea controlului executrii prescripiilor indicate (dup caz) de


inspectori n procesul de control de mediu;
> asigurarea analizelor, aprobarea rapoartelor inspectrii i asigurarea dis
tribuirii lor ctre prile interesate.
Un moment-cheie ce predomin n controlul ecologic este stabilirea contac
tului cu partea supus controlului. Contactul iniial are urmtoarele scopuri:
a) s stabileasc canalele de comunicare;
b) s furnizeze informaii despre perioada de timp propus i componena
echipei de inspectare;
c) s solicite accesul la documentele relevante, inclusiv nregistrri;
d) s determine regulile de securitate aplicabile zonei;
e) s stabileasc acordurile (verbale din partea conducerii obiectului inspec
tat) pentru efectuarea controlului;
f) s convin reciproc (inspector-conducerea obiectului inspectat) asupra
necesitii persoanelor nsoitoare, cum sunt, de exemplu, reprezentantul
poliiei, ONG-lui de mediu, administraiei publice etc.
Conducerea inspectoratului ecologic, nainte de efectuarea controlului propriu-zis, trebuie s analizeze documentaia obiectelor preconizate spre inspecta
re. Documentaia trebuie analizat pentru a determina conformitatea rezultatelor
furnizate cu situaia reala de la faa locului (n special pentru evaluarea impactu
lui asupra mediului). O vizit preliminar la faa locului poate fi necesar pentru
a face o legtur nte cele observate i informaiile puse la dispoziie. Conduce
rea subdiviziunii inspectoratului ecologic trebuie s atribuie fiecrui inspector
responsabiliti pentru inspectarea obiectelor preconizate, respectiv locuri, zone
sau activiti specifice sistemului de control de mediu. Astfel de atribuii trebuie
s se refere att la necesitatea independenei, competenei i utilizrii eficiente
a resurselor obiectului inspectat, ct i la rolurile diferite i responsabilitile
inspectorilor n curs de formare. Schimbri ale activitilor preconizate pot fi
fcute pe msura desfurrii inspectrii ecologice pentru a asigura realizarea
obiectivelor stabilite.

30

2.3. A ctele de baz care perm it activitatea legal a inspectrii


proteciei com ponentelor de m ediu din R epublica M oldova
2.3.1 Regulamentul Inspectoratului Ecologic de Stat
REGULAMENTUL
Inspectoratului Ecologic de Stat
I. Dispoziii generale
1. Prezentul regulament stabilete forma organizatorico-juridic, structu
ra, atribuiile, competena i domeniul de activitate ale Inspectoratului
Ecologic de Stat cu subdiviziunile sale (n continuare - Inspectoratul).
2. Inspectoratul este autoritatea public ce exercit controlul ecologic de
stat privind respectarea legilor i actelor normative ecologice i se sub
ordoneaz Ministerului Ecologiei i Resurselor Naturale (n continuare
- Ministerul).
3. Inspectoratul se cluzete n activitatea sa de prevederile Constituiei,
legislaiei, decretele Preedintelui Republicii Moldova, actele guver
namentale, conveniile i acordurile internaionale la care Republica
Moldova este parte, Regulamentul Ministerului Ecologiei i Resurselor
Naturale, precum i de prezentul regulament.
4. Inspectoratul este persoan juridic, dispune de balan proprie, conturi
trezoriale, de tampil cu Stema de Stat a Republicii Moldova, poart
rspundere juridic n relaiile cu alte instituii, organizaii, ntreprin
deri n cadrul realizrii competenelor sale.
5. Subdiviziunile Inspectoratului din teritoriu funcioneaz fr statut de
persoan juridic i sunt gestionate direct de ctre aparatul central al
Inspectoratului, cu efectuarea cheltuielilor financiare pentru ntreine
rea acestora.
6. Inspectoratul exercit controlul i asigur realizarea prevederilor legis
laiei i actelor normative din domeniul proteciei mediului i utilizrii
raionale a resurselor naturale.
7. Inspectoratul dirijeaz sub aspect organizatoric i metodologic subdivi
ziunile sale desconcentrate n teritoriu, inclusiv centrele de investigaii
ecologice.
8. Actele normative i indicaiile Inspectoratului n sfera organizatoric i
metodologic sunt executorii pentru toate subdiviziunile sale.
31

9. Inspectoratul ntreine relaii de colaborare, n limitele competenei sale,


cu autoritile publice centrale i locale, instituiile tiinifice, de n
vmnt, cu mass-media, organizaiile nonguvemamentale de mediu
naionale i internaionale.

II. Atribuiile Inspectoratului


Inspectoratul ndeplinete urmtoarele atribuii:
In domeniul realizrii politicii de mediu:
1. Particip la elaborarea i promovarea programelor i planurilor naionale
de aciuni n domeniul proteciei mediului i utilizrii resurselor naturale;
2. Conlucreaz cu organele administraiei publice centrale i locale la ela
borarea i implementarea programelor i planurilor naionale i locale de
aciuni n domeniul proteciei mediului;
3. Particip la elaborarea i avizarea proiectelor de acte legislative i nor
mative privind protecia mediului i utilizarea resurselor naturale;
4. Elaboreaz documente instructive privind mecanismele i instrumentele
de promovare i implementare a programelor i planurilor de aciuni n
domeniul proteciei mediului i utilizrii resurselor naturale;
5. Particip la elaborarea i implementarea conveniilor, acordurilor regio
nale i internaionale ce in de protecia mediului;
6. Monitorizeaz factorii de mediu i organizeaz controlul ecologic de stat;
7. Particip la elaborarea i coordonarea normativelor ecologice, standar
delor, metodologiei de calcul al prejudiciului cauzat mediului, asigur
aplicarea acestora n teritoriu;
8. Organizeaz, n limitele competenei, seminare, conferine la nivel re
publican, regional i internaional, particip la simpozioane regionale i
internaionale, la pregtirea i instruirea cadrelor n domeniul proteciei
mediului i utilizrii resurselor naturale;
9. Particip la aciunile de popularizare a msurilor de asigurare a calitii
factorilor de mediu, de educaie a publicului n problemele de mediu prin
intermediul radioteleviziunii, mass-media, emite raportul anual privind
activitatea Inspectoratului.
n domeniul exercitrii controlului ecologic de stat:
1. Exercit controlul de stat i supravegheaz respectarea actelor legisla
tive i normative n domeniul proteciei mediului i utilizrii resurselor
naturale de ctre agenii economici cu orice form de proprietate i apar
tenen departamental i de ctre persoanele fizice, inclusiv strine;
A

2. Supravegheaz respectarea normativelor i cerinelor ecologice, a in


struciunilor, recomandrilor, normelor de utilizare a resurselor naturale,
a produselor i substanelor nocive, a deeurilor;
3. Exercit controlul privind respectarea i aplicarea normelor de protecie
a mediului la amplasarea, proiectarea i construcia obiectelor, valorifica
rea noilor tehnologii, instalarea utilajelor noi, precum i asupra modului
de utilizare de ctre agenii economici a mijloacelor financiare destinate
proteciei mediului;
4. Exercit controlul realizrii programelor de extindere a fondului silvic i
lucrrilor de regenerare i exploatare a pdurilor, precum i de creare a
fiilor forestiere de protecie a zonelor i fiilor de protecie a apelor;
5. Exercit controlul privind respectarea normelor ecologice, efectuarea
msurilor de meninere i conservare a biodiversitii i de utilizare a
faunei cinegetice;
6. Exercit controlul privind efectuarea de ctre agenii economici a msu
rilor de protecie a mediului, achitarea taxelor i plilor pentru poluarea
mediului;
7. Exercit controlul de stat privind respectarea legilor i actelor normative
ce in de protecia mediului nconjurtor n procesul de fabricare, de
pozitare, transportare, utilizare, neutralizare i nhumare a produselor i
substanelor nocive i a deeurilor rezultate din acestea;
8. Efectueaz expertiza ecologic de stat a documentaiei de proiect pen
tru construcia, extinderea, reconstrucia, reutilarea, modernizarea, re
profilarea, conservarea, demolarea i lichidarea obiectelor n corespun
dere cu actele normative;
9. Exercit controlul de stat privind respectarea de ctre agenii economici
a limitelor de utilizare a resurselor naturale, a normelor deversrilor i
degajrilor de substane nocive n mediul ambiant, precum i a limitelor
de depozitare a deeurilor industriale, menajere, toxice i de alt prove
nien, stabilite n actele legislative i normative;
10. Sisteaz activitatea agenilor economici n cazul nerespectrii cerinelor
legislaiei i normelor ecologice;
11. Supravegheaz folosirea resurselor acvatice, respectarea normelor speci
ale de consum, regimului special de gestionare a zonelor de protecie i
a zonelor de protecie sanitar a resurselor de ap;
12. Exercit supravegherea asupra respectrii legislaiei n domeniul pro
teciei mediului n timpul extragerii substanelor utile, precum i asupra
terenurilor recultivate dup epuizarea substanelor utile;
13. Particip la aprobarea limitelor de folosire a resurselor naturale, norme
33

lor de emisii i deversri nocive n mediu, normelor-limit de depozitare


a deeurilor de producie i menajere la compartimentul protecia mediu
lui nconjurtor;
14. Coordoneaz programele anuale i de perspectiv de combatere a ero
ziunii solului, alunecrilor de teren, utilizrii ngrmintelor minerale,
organice, pesticidelor i altor produse i substane nocive;
15. Coordoneaz programele anuale de extindere a suprafeelor pentru m
pdurire, restabilire a biocenozelor silvice autohtone prin reconstrucie
ecologic i conservarea biodiversitii;
16. Particip la elaborarea normelor anuale admisibile de emisii nocive n
atmosfer din surse fixe i mobile, supravegheaz respectarea regimu
lui de emisii-limit i normelor stabilite;
17. Exercit controlul produselor i substanelor nocive conform anexei
nr.8 la Legea nr,1540-XIII din 25 februarie 1998 privind plata pentru
poluarea mediului;
18. ntreprinde msuri pentru combaterea exportului ilicit din ar a resur
selor regnului animal, inclusiv a speciilor incluse n Cartea Roie a
Republicii Moldova;
19. Monitorizeaz importul/exportul deeurilor, substanelor periculoase i
toxice, precum i a emisiilor de substane nocive de la transportul auto
i alte surse;
20. Duce evidena i efectueaz inventarierea la ntreprinderi i organizaii a
surselor de poluare a aerului atmosferic, bazinelor acvatice i solului;
21. Controleaz realizarea pescuitului industrial i recreativ-sportiv, stabi
lete msurile necesare pentru creterea potenialului biologic al resur
selor piscicole, popularea bazinelor piscicole cu specii noi, prevenirea
i combaterea epizootiilor, duntorilor i influenei negative de orice
provenien asupra resurselor piscicole.
Alte atribuii:
1. Cerceteaz cazurile de avarii i situaiile ecologice excepionale;
2. ntocmete i nainteaz organelor competente materialele privind ca
zurile de nclcare a legislaiei ecologice, nainteaz organelor de drept
materiale pentru pornirea cauzelor penale i tragerea la rspundere pe
nal a infractorilor;
3. nainteaz n instanele judectoreti aciuni civile de recuperare a da
unelor cauzate mediului;
4. Organizeaz instruirea, reciclarea i evaluarea performanelor profesi
onale ale funcionarilor publici ai Inspectoratului;
34

5. Efectueaz prin intermediul serviciilor (posturilor) sale de control ecologic


testarea i controlul ecologic instrumental al surselor mobile de poluare;
6. Efectueaz controlul geologic de stat asupra studierii, folosirii i pro
teciei subsolului.
III. Drepturile Inspectoratului
11. Inspectoratul este n drept:
1. S elaboreze i s prezinte spre avizare i aprobare acte normative, regu
lamente, instruciuni n domeniile sale de activitate;
2. S elibereze, n limitele competenei sale, autorizaii de folosire a resur
selor naturale, de deversare, degajare i emisie a substanelor nocive n
mediul ambiant;
3. S sisteze, n cazul constatrii unor abateri de la prevederile normative,
proiectarea, construcia i recepionarea obiectelor finalizate;
4. S sisteze sau s interzic exploatarea unitilor de transport cu depiri ale
concentraiilor maximal admisibile de emisii ale gazelor de eapament;
5. S sisteze folosirea resurselor naturale n cazul depistrii nclcrilor
prevederilor legislaiei de mediu;
6. S interzic efectuarea lucrrilor neautorizate n fondul ariilor naturale
protejate de stat;
7. S interzic folosirea speciilor regnului animal i regnului vegetal far
autorizaii n cazul nclcrii regulilor, normelor i cerinelor stabilite;
8. S interzic fabricarea, importul, comercializarea i utilizarea pesticidelor de ctre persoanele juridice i fizice (inclusiv strine) far autorizai
ile eliberate de organele respective, dac n procesul efecturii activitii
cauzeaz poluarea mediului;
9. S sisteze sau s interzic activitatea agenilor economici, care folosesc
utilaj, aparate, dispozitive, instalaii i alte obiecte, ce nu corespund ce
rinelor ecologice;
10. S antreneze, n caz de necesitate, specialiti pentru efectuarea controa
lelor, analizelor, elaborarea msurilor de protecie a mediului i utilizarea
resurselor naturale;
11. S obin de la persoanele fizice i juridice recuperarea prejudiciului ma
terial pentru poluarea mediului i folosirea neraional sau ilicit a resur
selor naturale;
12. S aplice prescripii obligatorii pentru agenii economici, beneficiari ai
resurselor naturale, n vederea neadmiterii nclcrii legislaiei;
35

13. S iniieze efectuarea auditului ecologic sau studiului de evaluare a im


pactului asupra mediului nconjurtor;
14. S efectueze controlul i inventarierea (testarea ecologic) a surselor
mobile i fixe de poluare a mediului la ntreprinderi i organizaii, la sta
iile de reparaie i de testare tehnic a vehiculelor n procesul efecturii
reviziei tehnice, la parcri i la trafic;
15. S interzic exploatarea mijloacelor de transport auto, care n procesul
de utilizare emit scurgeri de combustibil i lubrifiani, aducnd prejudicii
mediului nconjurtor;
16. S exercite inventarierea i paaportizarea surselor de poluare a compo
nentelor de mediu, cu eliberarea autorizaiilor unice de mediu, la solici
tarea persoanelor fizice i juridice;
17. S emit, n limita competenei, acte normative departamentale.
IV. Organizarea activitii Inspectoratului
12. Inspectoratul este condus de ctre eful acestuia. Numirea n funcie, mo
dificarea, suspendarea i ncetarea raportului de serviciu al acestuia se face,
n condiiile legii, de ctre Guvern. eful Inspectoratului este membru al
Colegiului Ministerului i inspector principal de stat pentru ecologie.
13. eful Inspectoratului are doi adjunci. Numirea n funcie, modificarea,
suspendarea i ncetarea raporturilor de serviciu ale acestora se face, n
condiiile legii, de ctre Ministrul Mediului. Obligaiunile acestora sunt
stabilite prin ordinul efului Inspectoratului.
14. n cadrul Inspectoratului se constituie i funcioneaz un consiliu admi
nistrativ, instituit prin ordinul ministrului. Preedinte al consiliului este
eful Inspectoratului. Deciziile consiliului au caracter obligatoriu n ceea
ce privete desfurarea activitii Inspectoratului i subdiviziunilor lui
teritoriale i se pun n aplicare prin ordinul efului acestuia.
15. eful Inspectoratului:
1. Poart rspundere pentru realizarea sarcinilor i funciilor atribuite In
spectoratului, asigur executarea legilor, decretelor Preedintelui Repu
blicii Moldova, hotrrilor, dispoziiilor Guvernului i ordinelor minis
trului, precum i a prezentului regulament;
2. Distribuie obligaiile i stabilete responsabilitile efilor adjunci, efilor
de direcii i secii ale Inspectoratului i subdiviziunilor lui teritoriale;
3. Propune Ministerului pentru aprobare schema de ncadrare i operarea
de modificri n efectivul-limit al Inspectoratului n conformitate cu
structura aprobat de Guvern;

4. Poart rspundere personal pentru folosirea raional a fondurilor, inte


gritatea bunurilor materiale;
5. Aprob regulamentele subdiviziunilor din cadrul aparatului central al
Inspectoratului, ageniilor ecologice, inspeciilor ecologice, Serviciului
piscicol; numete n funcii publice, modific, suspend i nceteaz, n
condiiile legii, raporturile de serviciu ale funcionarilor publici, anga
jeaz, modific, suspend i nceteaz raporturile de munc cu perso
nalul contractual al Inspectoratului;
6. Emite ordine i dispoziii, iar n problemele de inspectare - hotrri ce
in de competena Inspectoratului;
7. Anuleaz hotrrile i alte acte n problemele de inspectare, adoptate
de conductorii subdiviziunilor teritoriale;
8. Aprob planurile de activitate anuale i de perspectiv ale Inspectora
tului n domeniul controlului ecologic de stat, inclusiv ale celor finan
ate din diverse surse speciale i extrabugetare;
9. Reprezint interesele Inspectoratului n relaiile cu organele de stat,
persoanele juridice i fizice din ar i strintate;
10. Exercit i alte mputerniciri, prevzute de legislaie.
V. Dispoziii finale
16. Reorganizarea sau lichidarea Inspectoratului se efectueaz prin hotrre
de Guvern.
Structura
aparatului central al Inspectoratului Ecologic de Stat
Conducerea Inspectoratului;
Direcia Inspectare General;
Secia inspectare resurse acvatice i aer atmosferic;
Secia inspectare sol, deeuri i substane chimice;
Direcia inspectare a florei i faunei;
Direcia expertiz ecologic i autorizaii de mediu;
Direcia finane i logistic;
Secia resurse umane;
Secia juridic;
Secia sinteze informaionale;
Serviciul audit intern;
Serviciul secretariat i arhiv.

37

2.3.2. Statului inspectorului de stat pentru ecologie


Republica Moldova
GUVERNUL
HOTRRE
nr. 431 din 19.07.1996
privind aprobarea Statutului inspectorului de stat pentru ecologie
Guvernul Republicii Moldova HOTRTE:
1. Se aprob Statutul inspectorului de stat pentru ecologie (se anexeaz).
2. Ministerul Mediului va asigura nzestrarea tehnico-material i echiparea
inspectorilor Inspectoratului Ecologic de Stat n limita alocaiilor preco
nizate n aceste scopuri n devizele de cheltuieli anuale.
STATUTUL
inspectorului de stat pentru ecologie
Prezentul Statut stabilete drepturile, obligaiunile i responsabilitatea in
spectorului de stat pentru ecologie.
1.

2.

3.
o

38

I. Dispoziii generale
Inspectorul de stat pentru ecologie (n continuare - Inspectorul de stat)
este funcionarul Inspectoratului Ecologic de Stat (n continuare - In
spectoratul) al Ministerului Mediului (n continuare - Ministerul) care
exercit controlul de stat asupra strii mediului i respectrii legilor i
actelor normative n domeniul folosirii resurselor naturale.
Controlul de stat asupra strii mediului i respectrii legilor i actelor
normative se efectueaz de ctre inspectorul principal de stat i lociitorii
lui, inspectorii superiori de stat, inspectorii de stat, inspectorii principali
zonali de stat i lociitorii lor, inspectorii superiori zonali de stat i in
spectorii zonali de stat.
Statutul inspectorului de stat se stabilete prin Regulamentul Inspectora
tului Ecologic de Stat, astfel:
eful Inspectoratului este inspectorul principal de stat, desemnat n con
diiile legii, de ctre ministrul mediului; adjunctul efului Inspectoratului
este lociitorul inspectorului principal de stat, desemnat n condiiile le
gii, prin ordinul acestuia;
eful seciei (serviciului) Inspectoratului este inspectorul superior de
stat; specialistul (principal, coordonator) Inspectoratului este inspectorul
de stat; directorul ageniei ecologice zonale, iar n lipsa lui - directorul

o
o
o
4.

6.

7.

8.

9.

adjunct, este lociitorul inspectorului principal de stat pentru ecologie,


deinnd concomitent funcia de inspector principal zonal de stat desem
nat n condiiile legii, prin ordinul inspectorului principal de stat (din
teritoriul respectiv);
eful seciei (serviciului) ageniei ecologice zonale este inspectorul supe
rior zonal de stat (din teritoriul respectiv);
specialistul (principal, coordonator) ageniei ecologice zonale este in
spectorul zonal de stat (din teritoriul respectiv);
directorul adjunct al ageniei ecologice zonale este lociitorul inspectoru
lui principal de stat (din teritoriul respectiv).
Inspectorul superior de stat, inspectorul de stat, inspectorul superior zonal
de stat, inspectorul zonal de stat se numete n funcie potrivit Legii nr. 158XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcia public i statutul funcionarului
public, prin actul administrativ al inspectorului principal de stat.
Inspectorului de stat i se elibereaz legitimaie de serviciu numerotat,
semnat de ctre eful Inspectoratului sau adjuncii si, prin care este au
torizat cu exercitarea funciilor de control, avnd dreptul de a se deplasa
gratuit cu mijloacele de transport public conform prevederilor legislaiei
i actelor normative n vigoare.
In exerciiul funciilor de control, inspectorul de stat poart uniform de
serviciu i nsemnele speciale numerotate cu numrul legitimaiei (anexele
nr. 1 i 2 la prezentul Statut), dispune de sigilator de modelul stabilit, nu
merotat n conformitate cu numrul atribuit subdiviziunii respective a In
spectoratului Ecologic de Stat prin ordinul conductorului acestuia. Echi
parea se face gratuit din sursele rezultate din prestrile de servicii de ctre
Inspectoratul Ecologic de Stat i din alte surse prevzute de legislaie.
Inspectorilor de stat, abilitai cu controlul resurselor forestiere i acva
tice, n timpul exercitrii funciilor de serviciu li se permite deinerea,
purtarea i aplicarea armei n conformitate cu Legea nr.llO-XII din 18
mai 1994 privind controlul asupra armelor individuale.
Inspectorul de stat n exercitarea funciilor sale se conduce de Constituia
Republicii Moldova, legislaia n vigoare, regulamentele aprobate, acte
le normative, instruciuni i de prezentul Statut.

[Capitolul II exclus prin HG275 din 16.03.06, M 051-54/31.03.06 art.338, capitolul III-IV
devin II-III]

II. Protecia juridic i social a inspectorului de stat


14. n procesul exercitrii funciilor sale, inspectorul de stat este persoan
. inviolabil i se supune numai legii. Persoana, onoarea i demnitatea lui
sunt protejate de stat i ocrotite de lege.
39

Cerinele legitime ale inspectorului de stat sunt obligatorii pentru persoanele


fizice i juridice.
Orice aciune, svrit de persoane juridice sau fizice i care mpiedic in
spectorul de stat s-i ndeplineasc atribuiile de serviciu, este sancionat n
conformitate cu legislaia n vigoare.
Inspectorul de stat nu poart rspundere pentru dauna material i fizic pri
cinuit persoanei n timpul reinerii, dac aceasta a manifestat nesupunere sau a
opus rezisten.
15. In exercitarea funciilor ce-i revin, inspectorul de stat se subordoneaz
numai inspectorului principal de stat i lociitorilor acestuia. Nici o per
soan fizic i juridic nu este n drept s intervin n activitatea inspec
torului de stat.
La primirea din partea conductorilor de rang diferit a unor dispoziii sau
indicaii ce vin n contradicie cu legea, inspectorul de stat este dator s
se cluzeasc de Legea cu privire la protecia mediului nconjurtor i
de prezentul Statut.
16. Inspectorul de stat este n drept s atace n instanele judectoreti hot
rrile autoritilor i ale organelor de stat referitoare la persoana sa, dac
consider c ele i lezeaz mputernicirile i demnitatea personal.
17. n cazul pierderii capacitii de munc sau decesului inspectorului de
stat, paguba material se repar conform legislaiei n vigoare privind
protecia muncii.
III. Responsabiliti, soluionarea litigiilor n domeniul
proteciei mediului
18. Inspectorul de stat poart rspundere personal, conform legislaiei n
vigoare, pentru asigurarea respectrii prevederilor prezentului Statut.
19. Neexecutarea sau executarea neadecvat a dispoziiilor instanelor supe
rioare (inspectorului principal de stat i lociitorilor lui) atrage dup sine
aplicarea sanciunilor disciplinare conform legislaiei n vigoare.
20. In caz de neexecutare a dispoziiilor inspectorului principal de stat,
lociitorilor lui sau de sancionare disciplinar, inspectorul de stat este
nlturat de la executarea funciilor sale pn la prezentarea explicaiei
respective i luarea unei decizii conform prezentului Statut.
21. n caz de incompeten sau abuz de putere, ce cauzeaz pagube sau pre
judicii persoanelor fizice i juridice, inspectorul de stat repar daunele n
modul stabilit de legislaia n vigoare.
22. Litigiile aprute ntre inspectorul de stat i organele de stat, persoanele
juridice sau fizice sunt soluionate n modul stabilit de lege.
40

Anexa nr. 1
la Statutul inspectorului
de stat pentru ecologie
REGULAMENTUL
privind modul de eviden, procurare, eliberare i purtare a uniformei de
serviciu i a nsemnelor distinctive ale colaboratorilor Inspectoratului
Ecologic de Stat
I. Noiuni generale
1.1. Colaboratorii Inspectoratului Ecologic de Stat poart uniform de servi
ciu de modelul stabilit care se elibereaz gratuit.
1.2. Articolele din care se compune uniforma de serviciu sunt eliberate co
laboratorilor Inspectoratului Ecologic de Stat conform anexei nr.2 la Statutul in
spectorului de stat pentru ecologie.
1.3. n timpul exercitrii funciilor de serviciu purtarea uniformei de ctre
inspectorii de stat pentru ecologie este obligatorie.
1.4. Uniforma de serviciu se elibereaz colaboratorilor n strict corespunde
re cu dispoziia de livrare, aprobat de eful Inspectoratului Ecologic de Stat.
1.5. Cheltuielile pentru procurarea uniformei de serviciu se acoper din mij
loacele financiare acumulate pe conturile speciale ale Inspectoratului Ecologic de
Stat i ale subdiviziunilor lui, precum i din alte surse prevzute de legislaie.
1.6. In caz de concediere din proprie iniiativ, colaboratorul Inspectoratului
Ecologic de Stat este obligat, conform angajamentelor asumate, s restituie cos
tul uniformei de serviciu, lundu-se n consideraie uzura ei. n caz de neachitare,
suma datorat va fi ncasat pe cale judiciar.
1.7. Evidena eliberrii i asigurrii cu uniforme de serviciu se ine de ctre
contabilitate pe fie speciale pentru fiecare colaborator aparte prin adeverina de
echipament, n care sunt indicate toate articolele primite de el.
2. Descrierea uniformei de serviciu i a nsemnelor distinctive
Articolele din care se compune uniforma de serviciu pentru colaboratorii
Inspectoratului Ecologic de Stat sunt prevzute n anexa nr.2 la Statutul insepctorului de stat pentru ecologie.
2.1. Uniforma de serviciu se compune din:
a) uniform pentru brbai: cciul de caracul cu clape de culoare gri;
b) chipiu din stofa tip semiln, de culoare albastr cu bordur albastr-deschis, cu curelu mpletit de culoare aurie;
c) costum de iarn din stofa tip semiln de culoare albastr-nchis, compus
41

din veston cu dou rnduri de nasturi i pantaloni. Vestonul se ncheie la doi


nasturi mari, la mneci sunt prevzui cte trei nasturi mici;
d) costum de var din stof tip semiln de culoare albastr, compus din
veston cu un rnd de nasturi i pantaloni. Vestonul se ncheie la doi nasturi mari,
la mneci sunt prevzui cte trei nasturi mici;
e) scurt confecionat din estur impermeabil, cptuit, cu capion;
palton combinat (de iam-demi) din drap de culoare albastr-nchis, cu doul
rnduri de nasturi, revere rsfrnte, buzunare tiate, cu guler detaabil din blanl
de igaie de culoare gri. Cptuala detaabil se confecioneaz din vatelin il
seij de culoare asortat cu paltonul, de lungimea acestuia. Paltonul se ncheie lai
patru nasturi mari, la mneci sunt prevzui cte trei nasturi mici;
f) cmi cu mneca lung i cu mneca scurt, de culoare azurie i alb;
pantofi de culoare neagr;
cizme de culoare neagr;
ciorapi de iarn de culoare neagr;
ciorapi de var de culoare gri (albstrie);
cravat din stofa tip semiln, de culoare albastr;
curea din piele natural de culoare cafenie (neagr) pentru pantaloni;
fular din tricotaj de culoare albastr i alb;
mnui din piele de culoare neagr;
b) uniform pentru femei:
cciul cu clape din blan de astrahan de culoare gri;
plrie de fetru de culoare albastr;
costum de iarn, din stof tip semiln de culoare albastr-nchis, compui
din jachet cu dou rnduri de nasturi i fust, jacheta se ncheie la doi nasturi
mari, la mneci sunt prevzui trei nasturi mici;
costum de var din stofa tip semiln de culoare albastr-deschis, com pui
din jachet cu un rnd de nasturi i fust. Jacheta se ncheie cu doi nasturi mai j
la mneci sunt prevzui trei nasturi mici;
scurt din estur impermeabil, cptuit, cu capion;
palton combinat (de iam-demi) de drap de culoare albastr-nchis cu d o ta
rnduri de nasturi, revere rsfrnte, buzunare tiate, cu guler detaabil, din b l u e
de igaie de culoare gri. Cptuala detaabil se confecioneaz din vatelin
serj de culoare asortat cu paltonul, de lungimea acestuia. Paltonul se ncheie
patru nasturi mari, la mneci sunt prevzui cte trei nasturi mici;
bluze de culoare azurie i alb, cu mneca lung i cu mneca scurt;
pantofi de culoare neagr cu toc;
cizmulie din piele cu toc, mblnite;
42

basma de mtase de culoare albastr;


ciorapi din elastic de culoarea pielii, cei de iarn de culoare neagr;
mnui din piele de culoare neagr;
curea din piele de culoare neagr pentru fust;
fular din tricotaj de culoare albastr i alb.
2.2. nsemnele distinctive
nsemnele distinctive pentru uniforma de serviciu sunt:
nsemnul pentru acoperemntul pentru cap (cocarda);
petlie i emblem;
insign, nasturi mari, nasturi mici.
2.2.1. nsemnul pentru acoperemntul pentru cap - cocarda - are form de
circumferin cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova la mijloc, pe un
fundal albastru, ncadrat n frunze de stejar de ambele pri, de culoare aurie,
nlimea - 35 mm, limea - 27 mm.
2.2.2. Petiiele pe revere au forma frunzei de stejar cu lungimea de 5 cm i
limea de 0,5-1,5 cm. Sunt confecionate din material de culoare aurie, margi
nile frunzei fiind ncercuite de o dung de culoare neagr.
2.2.3. Emblema Inspectoratului Ecologic de Stat reflect natura cu com
ponentele ei principale. Este reprezentat compoziional printr-un cerc, pe baza
unui diamant octaedric cu sgei, care simbolizeaz cele patru pri ale lumii,
avnd imprimate pe circumferin inscripiile "Inspectoratul Ecologic de Stat"
i "Republica Moldova". Suprafaa interioar a emblemei este divizat n dou
pri. Partea superioar reprezint soarele emannd raze de lumin, iar partea
inferioar reprezint apa, solul, flora i fauna.
2.2.4. Insigna are form de scut pe un suport solid, n partea superioar a
creia este imprimat Stema de Stat pe fundalul tricolorului ornat cu frunze de
stejar, avnd deasupra inscripia "Inspectoratul Ecologic de Stat" i "Republica
I Moldova". La mijlocul insignei este imprimat emblema Inspecoratului. n par
tea inferioar se indic numrul din registrul Inspectoratului, care coincide cu
numrul legitimaiei colaboratorului.
2.2.5. Tresele distinctive reprezint dungi din esetur de culoare galbenaurie, fixate pe mneci, la distana de 1 cm deasupra nasturilor:
a) eful Inspectoratului - dou trese late;
b) adjunctul efului Inspectoratului - o tres lat i dou inguste;
c) eful direciei, eful seciei, eful serviciului, directorul ageniei ecologice
zonale - o tres lat i una ngust;
d) eful seciei ageniei ecologice zonale, eful laboratorului, eful punctu
lui ecologic, eful serviciului ecologic raional, municipal - o tres lat;
43

e) specialistul principal - trei trese nguste;


f) specialistul coordonator - dou trese nguste;
g) specialistul - o tres ngust.
2.2.6. Legitimaia este o fi cu dimensiunile 85 x 45 mm. n partea din
stnga de sus este amplasat emblema Inspectoratului Ecologic de Stat, n partea
dreapt - fotografia lucrtorului cu dimensiunile 30 x 40 mm, n partea de jos inscripiile "Republica Moldova", "Inspectoratul Ecologic de Stat" n limba de
stat.
2.2.7. Nasturi mari i mici din metal de culoare galben cu imaginea, n cen
tru, a Stemei de Stat a Republicii Moldova.
Anexa nr. 2
la Statutul inspectorului
de stat pentru ecologie
LISTA
articolelor din care se compune uniforma de serviciu pentru
colaboratorii Inspectoratului Ecologic de Stat
Nr.
crt.

Denumirea articolelor

Numrul de
articole
pentru un
colaborator

Durata
de folosin n
ani

I. Set de uniform pentru brbai:


1.

Cciul

2.

Chipiu

3.

Costum de iam

4.

Costum de var

5.

Scurt

6.

Palton

7.

Cma cu mneca lung, azurie

8.

Cma cu mneca lung, alb

9.

Cma cu mneca scurt, azurie

10. Cma cu mneca scurt, alb

11. Pantofi (perechi)

12. Cizme (perechi)

13. Cravat (neagr i albastr)

14. Ciorapi de var (perechi)

44

15. Ciorapi de iam (perechi)

16. Curea

17. Fular (alb i albastru)

18. Mnui din piele

1. Cciul

2.

Plrie de fetru

3.

Costum de iam

1
I

4.

Costum de var

5.

Scurt

6.

Palton

7.

Bluz cu mneca lung, alb

8.

Bluz cu mneca scurt, alb

9.

Bluz cu mneca lung, azurie

10. Bluz cu mneca scurt, azurie

11. Pantofi

12 Cizmulie

13. Basma

14. Ciorapi de var

15. Ciorapi de iam

16. Mnui

17. Curea

18. Fular (albastru i alb)

II. Set de uniform pentru femei:

III. nsemne distinctive


1.

Insign

2.

Nasturi mari

16

3.

Nasturi mici

18

4.

Cocard

5.

Petlie

6.

Emblem (buc.)

7.

Trese distinctive

conform normei de port

45

C A P I T O L U L 3. IN SPE C T A R E A E C O L O G IC A
C O M P O N E N T E L O R DE M ED IU

3.1. Im portana inspectrii ecologice a resurselor naturale


Resursele naturale reprezint totalitatea zcmintelor de minerale i de mine
reuri, a terenurilor cultivabile, a pdurilor i apelor de care dispune o anumit ar.
Resursele naturale sunt substane care apar n mod natural, dar care sunt conside
rate valoroase n forma lor relativ nemodificat. Mineritul, extragerea petrolului,
pescuitul i silvicultura sunt n general considerate industrii ale resurselor naturale,
n timp ce agricultura nu e. Acest termen a fost introdus unei audiene largi de ctre
E.F. Schumacher n cartea Small Is Beautiful din anul 1970. Resursele naturale,
prin nsuirile lor, reprezint att valoare economica, ct i valoare ecologic, care
condiioneaz, n ansamblu, calitatea vieii i nsi viabilitatea societii umane.
Conform uneia din clasificrile clasice, resursele naturale se repartizeaz n
cteva categorii:
1. Resurse naturale epuizabile - din aceast categorie fac parte resursele
minerale (minereuri metalice i nemetalice, combustibil fosil);
2. Resurse naturale inepuizabile - energia solar, eolian, mareelor, geotermal;
3. Resurse naturale regenerabile - forestiere, faunistice;
4. Regenerabile parial - circuitul apei, N, P, C, 0 2, ecosisteme, soluri;
5. Neregenerabile - resursei e minerale (figura 3.1.1).

Fig. 3.1.1. Unul din modelele de clasificare a resurselor naturale

46

Economiile europene, n general, i ale R. Moldova, n special, depind ntr-o


mare msur de resursele naturale, inclusiv de materiile prime (cum ar fi mine
ralele, biomasa i resursele biologice); diferitele componente ale mediului (cum
ar fi aerul, apa i solul); resursele difuze (cum ar fi energia eolian, geotermal,
a curenilor de ap i cea solar) i de spaiu (terenurile). Prin utilizarea i trans
formarea resurselor sunt create capitaluri sociale, care contribuie la bunstarea
generaiilor prezente i viitoare. Cu toate acestea, n cazul n care se menin mode
lele actuale de utilizare a resurselor, degradarea mediului i epuizarea resurselor
naturale vor continua, la fel ca i generarea de deeuri. Dimensiunile consumului
actual de resurse sunt de o asemenea amploare nct ansele generaiilor viitoare
- i ale rilor n curs de dezvoltare - de a avea acces la partea lor echitabil de
resurse rare sunt compromise.
Utilizarea durabil a resurselor, inclusiv producia i consumul durabile, re
prezint, deci, un element-cheie al prosperitii pe termen lung, att la nivel regi
onal, ct i la nivel global. In procesul de control ecologic de stat un rol deosebit
trebuie s i se acorde procesului de protecie i utilizare durabil a resurselor
epuizabile, n special minerale, funciare i acvatice. n cazul neglijrii controlului
resurselor regenerabile riscm ca exploatarea capacitilor acestora s depeasc
potenialul natural de regenerare i astfel cauzm supraexploatarea respectivelor
resurse i epuizarea lor.
Astfel, putem conchide c inspectarea ecologic are o poziie important n
procesul de protecie a resurselor naturale care trebuiesc exploatate, ns raional,
pentru a menine echilibrul ecologic n aceste ecosisteme naturale i pentru a asi
gura un flux constant de bunuri i servicii. De aceea, este necesar s supraveghem
modalitatea de utilizare i protecie a resurselor naturale, deoarece ele reprezint
meninerea, continuarea i evoluia vieii pe pmnt.

3.2. Inspectarea ecologic a resurselor acvatice


3.2.1. Relatri generale
Apa este un element fundamental i indispensabil organismului uman i
vieii pe Pmnt, reprezentnd o resurs natural regenerabil, parial fiind i un
factor determinant n meninerea echilibrului ecologic. Este una din substanele
cele mai rspndite pe planeta Pmnt (constituie circa 7/10 din suprafaa total
a globului) formnd unul din nveliurile acesteia - hidrosfera. n apa natural
se gsesc circa jumtate din elementele chimice incluse n tabelul periodic al
lui D. I. Mendeleev.
47

. 1 -

I -r- M | I. .

**|-

Hsitrtfiw

Fig. .2.1.1. Distribuirea rezervelor de ap ale pmntului


Pe Pmnt, apa exist n mai multe forme (figura 3.2.1.1):
> ap srat - se depoziteaz n oceane i mri;
> ap dulce - se afl n trei stri de agregare (solid, lichid i gazoas),
n stare solid se gsete n calotele polare, gheari, aisberguri, zpad, dar i
ca precipitaii solide sau ninsoare. n stare lichid se gsete n ape curgtoare,
stttoare, precipitaii lichide, ploi i ape freatice sau subterane. Apa gazoas
alctuiete norii sau este fin difuzat n a e r .
Contientizarea crizei n ceea ce privete resursele de ap conduce la elabo
rarea unor strategii de utilizare a apei pe o perioad de lung durat, stabilindu-i
un statut de patrimoniu ce trebuie protejat, tratat i conservat ca atare. Unul dintre
factorii care diminueaz cantitatea i calitatea resurselor de ap este poluarea. In
funcie de tip, poluarea se clasific n:
a. n a tu ral - se datoreaz surselor de poluare naturale i se produce n
urma interaciunii apei cu atmosfera (cnd are loc dizolvarea gazelor
existente n acestea), cu litosfera (cnd se produce dizolvarea rocilor so
lubile) i cu organismele vii din ap;
b. artificial - se datoreaz surselor de ap uzate de orice fel, apelor mete
orice, nmolurilor, reziduurilor, navigaiei etc.
n funcie de natura poluantului, n literatura de specialitate se disting urm
toarele tipuri de poluare a apelor: fizic (termic i cu substane radioactive); chi
mic (compui ai azotului, fosforului, pesticide, produse petroliere, produse tensioactive); biologic (bacterii, virusuri, alge, substane organice care pot fermenta).
n timpul inspectrii ecologice a resurselor acvatice, identificarea polurii
apei se poate face, cel mai simplu i mai uor, prin:
1) determinri calitative de laborator (determinarea calitii apei dup indi
catorii fizici, chimici, fizico-chimici, biologici);

2) apariia culorii verzui cu nuane albastre (n cazul bazinelor acvatice)


sau aa-numitul fenomen de nflorire a apelor;
3) simple ncercri la faa locului (pH, miros, gust, culoare, transparen,
temperatur i ali indicatori determinai cu ajutorul aparatelor mobile).
Pe teritoriul R. Moldova apele dulci sunt prezente n cantiti destul de redue (comparativ cu alte state, cum ar fi SUA, Federaia Rus etc.). Pe lng aceasa, resursele acvatice naionale sunt destul de poluate (predominnd poluarea na
tural, biologic i chimic). Pentru remedierea situaiei este necesar s efectum
un control ecologic mai veritabil, s asigurm un suport legislativ necesar (ce va
susine soluionarea problemelor polurii resurselor acvatice care nu va ncuraja
poluarea), precum i contientizarea i susinerea din partea populaiei.
3.2.2. Obiectivele inspectrii
n procesul controlului ecologic de stat inspectorii de mediu vor verifica
urmtoarele:
> Amplasamentul bazinului de ap i modul de folosin (pentru satisfa
cerea necesitii de ap potabil i menajer a populaiei, n scopuri cu
rative, de asanare, pentru satisfacerea necesitilor agricole, industriale,
hidroenergetice, de transport, piscicole i altor necesiti de stat, publice,
sociale, folosin general i special, primar i secundar a apei).
> Respectarea normelor prevzute n documentaia normativ ecologic i
de reglementare (regulamentul privind exploatarea, autorizaia de folosi
re separat, titlul de stat, planul de msuri pentru protecie, ntreinere i
exploatare coordonat cu Apele Moldovei).
> Prezena deciziilor i coordonrilor cu organele abilitate (actul de ale
gere a terenului, decizia primriei, Hotrrea Guvernului de schimbare
a destinaiei terenului i atribuire n folosin cnd bazinul acvatic este
amplasat pe teritoriul mai multor raioane).
'> Avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat i respectarea prevederilor
proiectului (norme tehnice, de protecie a mediului, termenul de realizare
i calitatea realizrii lucrrilor).
> Prezena i coninutul procesului-verbal de finalizare a lucrrilor de con
strucie i recepie final.
> Prezena contractului ncheiat cu Serviciul Piscicol (n caz de folosin
pentru piscicultura).
> Parametrii albiei (chiuvetei) (acoperit cu ap/nu; suprafaa, inclusiv
acoperit cu vegetaie; procentul din cea total; volumul m3; nnmo
lit/nu).
49

> Parametrii barajului: tipul (beton n arc, beton n greutate, beton cu


contrafori, anrocamente etanate cu argile etc.), dimensiuni principale
(nlimea maxim, lungimea frontului deversant, lungimea la corona
ment, lungimea barajului de nchidere) i diferena de nivele, metri sub
ap i mai sus; starea barajului (satisfactoare/avariat).
> Modul de consolidare a taluzului (respectarea prevederilor proiectului,
calitatea lucrrilor efectuate i implementarea recomandrilor din pro
iect).
> Evacuatorul de ap i starea lui (satisfactoare/avariat), tipul de deversor (golire), debitul ( maxim, minim, probabilitatea anual de
depire).
> Terenul de fundare a barajului (tipul, lucrrile de tratare).
> Prezena zonelor i fiilor de protecie a apelor.
> Respectarea normelor i cerinelor referitor la ntreinerea fiei rive
rane de protecie (mpdurit, nierbat, arat, lipsit de vegetaie, pre
zena surselor de poluare amplasate n zona de protecie sau n preajma
acesteia, activiti economice).
> Respectarea utilizrii cantitative a apei conform autorizaiei (n cazul
folosirii n scopuri agricole, inginereti i hidroenergetice).
> Respectarea regulilor i instruciunilor privind exploatarea construci
ilor, instalaiilor i aparatelor hidrotehnice de msurat, de gospodrire
i de protecie a apelor.
> Starea construciilor i instalaiilor hidrotehnice, de gospodrire i de
protecie a apelor, inclusiv a reelelor i instalaiilor sistemelor de ali
mentare cu ap potabil.
> Modul de aplicare a ngrmintelor (chimice sau biologice) pe fii cu
o lime de 300 m de la muchia taluzului riveran al albiei.
> Verificarea modului de construcie (prezena avizului pozitiv al exper
tizei ecologice de stat i procesul-verbal de finalizare a lucrrilor de
construcie i recepie final) i amplasarea, n zona de protecie a ape
lor, a depozitelor de ngrminte i pesticide, a obiectivelor pentru
prepararea soluiilor chimice, a depozitelor de produse petroliere, a sta
iilor de alimentare cu combustibil, a colectoarelor de ape reziduale de
la fermele i complexele zootehnice, a punctelor de deservire tehnic i
de splare a tehnicii i vehiculelor, repartizarea de terenuri, ntr-o astfel
de zon, pentru depozitarea deeurilor de orice provenien, construc
ia neautorizat de instalaii de canalizare, de colectoare i de instalaii
de epurare a apelor reziduale.
50

> Desfurarea lucrrilor de astupare a luncilor i braelor uscate ale r


urilor, a lucrrilor de regularizare a cursurilor rurilor, de extragere a
substanelor utile, a materialelor de construcie i de instalare a comu
nicaiilor n zona de protecie a apelor.
> Prelucrarea terenurilor, organizarea taberelor pentru animale i psri,
amenajarea campingurilor i a taberelor de corturi n limitele fiilor
riverane de protecie a apelor.
> Dac nu are loc deversarea, n apele de suprafa, n canalele de irigare
i de desecare, a apelor uzate neepurate, a celor poluate termic i cu
substane radioactive, a apelor contaminate cu germeni patogeni i cu
parazii, a produselor sau reziduurilor petroliere i a altor poluani.
> Respectarea regulilor de pescuit, prezena documentaiei necesare pen
tru transportarea i comercializarea produselor piscicole i alte orga
nisme acvatice.
> Executarea indicaiilor prescrise expuse n actele de control.
> Prelevarea probelor (dup necesitate).
n cazul inspectrii sondelor de ap se va verifica:
> Beneficiarul, locul amplasrii, anul forrii, debitul, scopul utilizrii
(necesiti potabile, menajere, de producere).
> Deciziile i coordonrile cu organele abilitate: actul de alegere a tere
nului, decizia primriei, certificatul de urbanism, proiectul de execu
ie, avizul pozitiv al expertizei ecologice de stat, procesele verbale la
terminarea lucrrilor de forare i recepie final. Forare legal/ilegal,
denumirea instituiilor de proiectare, de construcie (forare).
> Documentaia ecologic normativ i de reglementare: paaportul teh
nic al sondei (sondelor), autorizaia de folosire special (data, anul eli
berrii, limita, m3/an).
> Evidena volumului de ap captat.
> Starea tehnic a sondei (sondelor), perspectiva de utilizare/exploatare,
rezerv, conservare, necesitate de tamponare, tamponare (lichidare), n
construcie, neexploatat, cu destinaie nestabilit, exploatat autori
zat/neautorizat.
> Starea zonelor de protecie sanitar (satisfctoare/nu, se respect/nu,
surse de poluare din zon i n preajma zonei).
> Investigaii de laborator privind calitatea apei.
> Executarea indicaiilor obligatorii anterior prescrise.
> Prelevarea probelor (dup necesitate).
51

5.2.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice

In procesul inspectrii ecologice a resurselor acvatice, inspectorii vor utiliza


urmtoarele acte normative:
Codul
apelor, nr. 1532 din 22.06.1993;
Legea
apelor, nr. 272 din 23.12.2011;
Legea
cu privire la apa potabil, nr. 272din10.02.1999;
cu privire la zonele i fiile de protecieaapelor rurilor i baz
*\* Legea
nelor de ap, nr. 440 din 27.04.1995;
> HG (hotrre de guvern) pentru aprobarea Strategiei privind aprovizio
narea cu ap i canalizare a localitilor din Republica Moldova, nr. 662
din 13.06.2007;
HG cu privire la unele msuri pentru reglementarea utilizrii bazinelor
acvatice, nr. 13 din 15.01.2004;
HG cu privire la modul de elaborare i aprobare a schemelor de utilizare
n complex i protecie a apelor, nr. 747 din 03.11.1995;
HG pentru aprobarea regulamentului privind condiiile de evacuare a
apelor uzate urbane n receptorii naturali, nr. 1141 din 10.10.2008;
*1* HG pentru aprobarea regulamentului privind modul i condiiile de atri
buire n folosin a obiectelor acvatice. Nr. 745 din 03.11.1995;
HG privind aprobarea regulamentului Cadastrului de Stat al Apelor, nr.
626 din 18.09.1994;
Legea privind protecia mediului nconjurtor, nr,1515-XII din 16.06.93;
Legea cu privire Ia resursele naturale, nr. 1102 din 06.02.1997;
Legea privind plata pentru poluarea mediului, nr. 1540-XIII din
25.02.1998
> Legea privind expertiza ecologic i evaluarea impactului asupra mediu
lui nconjurtor, nr. 851-XIII din 29.05.1996;
Codul contravenional al R. Moldova, nr. 218 din 24.10.2008;
Codul penal, nr. 985 din 18.04.2002.
3.2.4. Exemplu de aplicare a rspunderii juridice contravenienilor de
mediu
Rspunderea juridic reprezint un raport juridic de constrngere care are ca
obiect sanciunea juridic, ca un complex de drepturi i obligaii conexe care se
nasc ca urmare a svririi unei fapte ilicite i care constituie cadrul de realizare
a constrngerii de stat, prin aplicarea sanciunilor juridice n scopul asigurrii
stabilitii raportului social i al ndrumrii membrilor societii n spiritual res
pectrii ordinii de drept.
52

Inspectorii de stat de mediu cel mai frecvent, n procesul de inspectare, apli


c rspunderea administrativ, care intervine ca rezultat al nclcrii unei norme
de drept administrative. Rspunderea administrativ are trei forme de manifes
tare: rspunderea administrativ-contravenional, rspunderea administrativ-disciplinar i rspunderea administrativ-patrimonial. Inspectorii de mediu apli
c, practic, toate aceste trei tipuri de rspundere administrativ. n conformita
te cu prevederile Codului contravenional al Republicii Moldova (nr. 218 din
24.10.2008, art. 16), rspunderea contravenional poate fi aplicat persoanelor
fizice care au mplinit vrsta de 18 ani, persoanelor cu funcie de rspundere pa
sibile de rspunderea contravenional, persoanelor juridice (n conformitate cu
prevederile Codului contravenional). Exist unele cazuri care nltur caracterul
contravenional al faptei i rspunderea contravenional, ele fiind: starea de ires
ponsabilitate, legitima aprare, starea de extrem necesitate, constrngerea fizic
sau psihic, riscul ntemeiat, cazul fortuit. Aceste cazuri trebuie s fie cunoscute
de ctre inspector pentru a nu admite ilegaliti.
Sanciunile contravenionale cel mai frecvent aplicate persoanelor fizice
sunt: amenda, munca neremunerat n folosul comunitii; persoanelor cu funcie
de rspundere: amenda, privarea dreptului de a desfura o anumit activitate
(de la 3 luni la 1 an), munca neremunerat n folosul comunitii; iar persoanelor
juridice: amenda, privarea dreptului de a desfura o anumit activitate.
Cea mai tradiional sanciune contravenional aplicat de ctre inspectorii
de stat de mediu este amenda. Amenda este o sanciune pecuniar, care se sta
bilete n uniti convenionale (o unitate convenional este egal cu 20 de lei
moldoveneti). De menionat faptul c, n conformitate cu prevederile Codului
contravenional al Republicii Moldova, contravenientul este n drept s achite
jumtate din amenda stabilit, dac o pltete n cel mult 72 de ore din momentul
stabilirii ei (ceea ce considerm c nu ar trebui s se refere la contraveniile din
domeniul proteciei mediului). n cazul n care persoana fizic nu a pltit amenda
n decursul a 30 de zile de la data stabilirii ei, instana de judecat o poate nlocui
dup caz cu:
a) amend n mrime dubl, care ns nu poate depi limita maxim a sanc
iunii cu amenda prevzut de norma material contravenional sau de
prezentul articol;
b) privare de dreptul de a desfura o anumit activitate pe un termen de la
6 luni la un an;
c) munc neremunerat n folosul comunitii, calculndu-se o or de mun
c pentru o unitate convenional, durata muncii fiind de cel mult 60 de
ore;
53

d) arest contravenional, calculndu-se o zi de arest pentru 2 uniti conven


ionale, durata arestului fiind de cel mult 30 de zile.
Codul contravenional al R. Moldova prevede unele cazuri speciale n cart
nu se ncheie proces-verbal, ele fiind:
a) persoana n a crei privin a fost pornit proces contravenional recu
noate c este vinovat de svrirea contraveniei i accept s pl
teasc pe loc sanciunea amenzii contra chitan;
b) se aplic sanciunea avertismentului;
c) n situaia nlturrii rspunderii administrative, dac:
persoana care este n tare de iresponsabilitate aflndu-se n imposibi
litatea de a contientiza sau a dirija aciunile sale din cauza unei bol
psihice cronice, unei tulburri temporare a activitii psihice, a alienri
mintale sau a unei alte stri psihice patologice;
- nu este pasibil de rspundere contravenional persoana care a svri
o fapt n stare de responsabilitate, dar care, pn la pronunarea hot
rrii de sancionare, s-a mbolnvit de o boal psihic, lipsit fiind d
posibilitatea contientizrii sau dirijrii aciunilor sale;
- se aplic prescripia rspunderii contravenionale.
Prevederile situaiilor menionate sus (a, b i c) nu se aplic n unul di:
urmtoarele cazuri:
1) aplicarea sanciunii principale prevzute de codul contravenional al F
Moldova este de competena instanei de judecat sau, n cazul a dou
sanciuni principale, aplicarea uneia din acestea, dac agentul constata
tor consider necesar, este de competena instanei de judecat;
2) prin contravenie s-a cauzat un prejudiciu material;
3) exist corpuri delicte posibile de confiscare n conformitate cu art. 10
din Codul penal i art. 162 din Codul de procedur penal al R. Mol
dova;
4) sunt svrite contravenii, cum ar fi nclcarea regulilor de folosire ;
terenurilor din zona de protecie a drumurilor;
5) nu se ncheie proces-verbal nici n cazurile emiterii de ctre procuror i
ordonanei de a refuza nceperea urmririi penale, de a nceta urmrire:
penal din cauz c fapta constituie o contravenie, precum i n czu
rile eliberrii de rspundere penal a persoanei cu tragerea la rspunde
re contravenional. n cazurile indicate, procurorul emite o ordonani
motivat privind pornirea procesului cu privire la contravenie.
Pentru desluirea mai uoar a coninutului unui proces-verbal de contra
venie ne-am propus s prezentm un exemplu tipic:
54

Proces-verbal cu privire la contravenia nr. 016788


01 martie, 2012 ora 1 0 25. or. Bli, str Chiinului, nr. 63
data luna
anul
locul ncheierii
1. Calitatea, numele i prenumele agentului constatator Inspector de stat
pentru ecologie, Ion Mmlig
2. Numele, prenumele contravenientului Vasile loni:
data naterii 01.05.1980; codul personal 1111111110122, seria i nr. buleti
nului A 12345678, domiciliu str. tefan cel Mare, nr. 10, ap. nr 20, or. Bli,
viza de reedin str. tefan cel Mare, nr. 10, ap. nr. 20, or. Bli,
locul de munc i funcia ofer IS Grile i staiile auto "
3. Fapta contravenional: splarea vehiculului n preajma apelor naturale.
Esena contraveniei: n urma controlului ecologic de stat, efectuat p e stra
da Chiinului, nr. 63, or. Bli, s-a constatat c ceteanul Vasile loni a n
clcat prevederile legislaiei naionale de mediu, nclcarea fiin d caracterizat
prin splarea manual a vehiculului, de model Lada priora, cu numerele de
nmatriculare Bl QW 100, n preajma apelor naturale ale rului Rut.
Au fost nclcate prevederile prevzute de art. 72, 92 ale Codului apelor
(nr. 1532 din 22.06.1993), art. 34 (1) al Legii apelor (nr. 272 din 23.12.2011),
art. 31 (a), 45 (c) ale Legii privind protecia mediului nconjurtor, nr.l515-XII
din 16.06.93 ale Legislaiei ecologice a R. Moldova, rspunderea pentru contra
venie/contravenia fiind prevzut de art. 109 (3) al Codului contravenional al
R.M. (CCRM).
4. Drepturile i obligaiile prevzute de art. 378, 384 ale CC al R.Moldova
i-au fost aduse la cunotin.
5. Obieciile i probele pe care contravenientul le aduce n aprarea sa: con
travenientul susine c nu are un loc de munc, aceast activitate fiind unica sur
s de ctig. Argumenteaz c nu are loc poluarea apelor, deoarece apa nu este
murdar, iar vopseaua de pe main nu dilueaz n apa utilizat la splare.
6. Procesul-verbal a fost ncheiat n prezena contravenientului.
Decizia agentului constatator
7. n temeiul art. 405 alin. (1), (2), art. 109 (3) ale Codului contravenional
al RM, decid:
consider ilicit aciunea nfptuit de Vasile loni ca fiin d contravenie de
mediu, aplicnd sanciune sub form de amend n mrime de 50 uniti conven
ionale. Data stabilirii amenzii l martie, 2012, ora 10 35
Agentul constatator (semntura)

Contravenientul (semntura)
55

Conform Codului contravenional al R. Moldova, copia procesului-verbal se nmneaz contravenientului i victimei la cerere. n cazul procesuluiverbal ntocmit n absena contravenientului, copia procesului-verbal se nm
neaz n modul prevzut la art.382 alin. (6) al Codului contravenional al R.
Moldova. n cazul persoanelor fizice cu vrst cuprins ntre 16-18 ani, agen
tul constatator expediaz materialele cauzei contravenionale autoritii publi
ce locale pentru problemele minorilor i, dup caz, poate solicita, prin demers,
instanei de judecat aplicarea fa de minor a msurii de constrngere cu ca
racter educativ conform prevederilor art. 104 din Codul penal al R. Moldova.
Conform prevederilor legislaiei naionale, procesul-verbal ntocmit poate fi con
testat:
(1) n decursul a 15 zile de la data aducerii la cunotin a faptului nche
ierii procesului-verbal cu privire la contravenie, contravenientul, victima sau
reprezentantul acestora, procurorul sunt n drept s-l contesteze n instana de
judecat n a crei raz teritorial activeaz autoritatea din care face parte agentul
constatator.
(2) Contestaia mpotriva procesului-verbal cu privire la contravenie se de
pune la autoritatea din care face parte agentul constatator. n cel mult 3 zile de la
data depunerii contestaiei, agentul constatator expediaz n instan contestaia
i dosarul cauzei contravenionale.
(3) Contestaia suspend executarea sanciunii contravenionale aplicat
prin proces-verbal.
(4) Persoana care face contestaie mpotriva deciziei de aplicare a sanciunii
contravenionale nu pltete tax de stat.
(5) Contestaia mpotriv hotrrii cu privire la contravenie poate fi depus
n decursul a 15 zile de la data pronunrii hotrrii sau de la data aducerii ei
la cunotin, dup caz. n cazul omiterii acestui termen din motive ntemeiate,
persoana fa de care a fost pronunat hotrrea poate fi repus n termen, la
cerere, de ctre autoritatea (persoana cu funcie de rspundere) mputernicit s
examineze contestaia.

3.3. Inspectarea ecologic a resurselor funciare naionale


3.3.1. Generaliti
Solul este reprezentat de stratul de la suprafaa scoarei terestre for
mat din particule minerale, materii organice, ap, aer i organisme vii. Proce
sul de formare a solului (pedogeneza) are loc sub influena factorilor pedogenici: roca matern, relief, clim, microorganisme, vegetaie i faun.
56

Principalele funcii ale solului sunt:


producerea de hran/biomas;
depozitarea, filtrarea i transformarea multor substane;
surs de biodiversitate, habitate, specii i gene;
servete drept platform/mediu fizic pentru oameni i activitile umane;
surs de materii prime, bazin carbonifer;
patrimoniu geologic i arheologic.
Poluarea solului - orice activitate ce produce dereglarea funcionarii nor
male a solului ca suport i mediu de via n cadrul ecosistemelor naturle sau
antropizate. Solul este locul unde se ntlnesc toi poluanii, pulberile din aer,
gazele toxice transformate de ploaie n atmosfer, astfel c solul este cel mai
expus efectelor negative ale acestor substane.
Apele de infiltraie impregneaz solul cu poluani antrenndu-i spre adn
cime, rurile poluate infecteaz suprafeele inundate sau irigate, aproape toate
reziduurile solide sunt depozitate prin aglomerare sau numai aruncate la ntm
plare pe sol, de aceea ele trebuie protejate i meninute ntr-o stare bun.
Solul poate fi poluat pe dou ci:
f direct, prin deversri de deeuri pe terenuri urbane sau rurale, sau din
ngrminte i pesticide aruncate pe terenurile agricole;
S indirect, prin depunerea agenilor poluani ejectai iniial n atmosfe
r, apa ploilor contaminate cu ageni poluani dizolvai din atmosfera
contaminat, transportul agenilor poluani de vnt de la un loc la altul,
infiltrarea prin sol a apelor poluate.
Poluarea solului este strns legat de: poluarea atmosferei, hidrosferei, datorit circulaiei naturale a materiei. Metodele iraionale de administra
re a solului au degradat considerabil calitatea lui, i-au cauzat poluarea i ac
celerat eroziunea (Figura 3.3.1.1). n funcie de natura poluanilor, poluarea
solurilor se clasific n:
> biologic - cu microorganisme (bacterii, virusuri, parazii) eliminate de
om sau de animal, fiind n cea mai mare parte patogene. Ele sunt parte
integrat a diferitelor reziduuri (menajere, animaliere, industriale);
> chimic - cu poluani n cea mai mare parte de natur organic. Importana
lor este multipl: servesc drept suport nutritiv pentru germeni, insecte i
roztoare, sufer procese de descompunere cu eliberare de gaze toxice
i pot fi antrenate n sursele de ap, pe care le degradeaz;
> fizic - care provoac dezechilibrul solului: inundaii, ploi acide,
defriri masive.
57

P O L U A R E A SOLULUI

Figura 3.3.1.1. Modaliti de poluare a solului

Principalele modaliti de degradare a solurilor sunt: eroziunea; degra-i


darea materiei organice; contaminarea; salinizarea; compactizarea; pierde^
rea biodiversitii solului; scoaterea din circuitul agricol; alunecrile de tere
inundaiile.
Obiectivul forte ce trebuie atins de ctre inspectorii de mediu este lupta cc
tra polurii. Astfel, poluarea solului poate fi identificat dup mai muli parau
tri, unii din ei se refer la:
1) determinarea coninutului de micro i macro elemente din sol, miere
ganisme;
2) determinarea calitii solului dup unii bioindicatori (alge, plante si
rioare);
3) deprecierea cantitativ i calitativ a recoltei (la acest parametru trebi
luate n calcul i condiiile climaterice);
4) creterea cheltuielilor pentru meninerea recoltei, la parametrii ante
polurii;
5) cheltuieli pentru lucrri de drenaj, antierozionale etc.;
6) apariia unor restricii la exportul unor produse (legume, fructe sau c
ale cu un coninut prea mare de nitrai, metale grele etc.);
7) apariia restriciilor n utilizarea furajelor din terenurile contaminate^
Pb etc.
58

n sursele tiinifice de specialitate poluarea solului poate fi identificat i n


funcie de procentul de reducere a produciei agricole, ea fiind:
o grad de poluare 0;
o sol practic nepoluat (producia se reduce cu pn la 5%);
o slab poluat (reducerea cu 6-10%);
o mediu poluat (reducerea cu 11-25%);
o puternic poluat (reducerea cu 26-50%);
o foarte puternic poluat (reducerea cu 51 -75%);
o excesiv poluat (reducerea peste 75%).
3.3.2. Obiectivele inspectrii:
n cadrul controlului ecologic al resurselor funciare inspectorii de mediu
trebuie s monitorizeze urmtoarele:
Existena i implementarea proiectelor sau schemelor de reglementare
a regimului proprietii funciare la modificarea suprafeelor terenurilor
agricole, innd cont de noile relaii social-economice;
Cauzele reducerii sau sporirii suprafeelor terenurilor agricole, ngrdi
rea neautorizat a lor;
Folosirea terenurilor agricole n alte scopuri ( de exemplu, construcii),
ocuparea ilicit a lor;
Utilizarea stratului de sol fertil decopertat de pe terenurile repartizate
pentru diferite construcii;
Neadmiterea arderii resturilor vegetale de orice provenien;
Schimbrile calitative ale solurilor fertile, nivelul de degradare a soluri
lor din cauza eroziunii, alunecrilor, salinizrii, dehumificrii, polurii,
nmltinirii;
Cauzele degradrii solurilor (organizarea i prelucrarea iraional a tere
nurilor agricole amplasate pe versani cu nclinaii diferite);
Implementarea msurilor de protecie a solurilor (sdirea fiilor fores
tiere noi i protejarea fiilor vechi, stabilizarea alunecrilor de teren
i ameliorarea solurilor erodate i nmltinite), precum i recultivarea
carierelor de zcminte deja exploatate etc.;
Evidena balanei de humus n soluri;
Cantitatea ngrmintelor minerale i organice introduse la 1 ha de teren
arabil;
Depozitarea i utilizarea dejeciilor animaliere i a gunoiului de grajd;
Starea ecologic a fneelor i punilor, corespunderea suprafeei lor
numrului normat al bovinelor, ovinelor i caprinelor (pentru a nu ad59

mite suprapunatul care contribuie la accelerarea degradrii mediu


lui);
Msurile de lichidare a lipsurilor din vii i livezi;
Starea ecologic a terenurilor irigate i asanate, funcionarea sau staio
narea acestora, iar in cazuri de noi construcii ameliorative, asigurarea
lor cu documentaia tehnic i materiale de construcie necesare;
Starea ecologic a terenurilor parcurilor auto, de tractoare, inventar agri
col, fermelor animaliere i avicole, a altor obiecte auxiliare;
Starea depozitelor i a terenurilor amenajate pentru pstrarea
ngrmintelor minerale i chimicalelor, pstrarea chimicalelor cu
termen expirat. Luarea de msuri stricte de protejare a depozitelor de
ngrminte minerale i chimicale, precum i de nlturare i prevenire
a polurii cu substane nocive a terenurilor adiacente;
Starea i existena documentaiei necesare privind legitimitatea amplas
rii i folosirii terenurilor pentru depozitarea deeurilor, inclusiv amena
jarea lor conform cerinelor;
Respectarea prevederilor actelor normative din domeniu;
Arderea miritelor i a nveliului vegetal uscat al perdelelor forestiere;
Starea terenurilor agricole de calitate superioar.

3.3.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice


In procesul inspectrii ecologice a resurselor funciare, inspectorii vor verifirespectarea prevederilor urmtoarelor acte normative:
Codul funciar, nr. 828 din 25.12.1991;
Legea privind protecia mediului nconjurtor, nr. 1515-XV din
16.06.1993;
Legea privind reglementarea de stat a regimului proprietii funciare, ca
dastrul funciar de stat i monitoringul funciar nr. 1247 din 22.12.1992;
Legea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor nr. 91 din
05.04.2007;
HG (hotrrea guvernului) privind aprobarea programului naional de
aciuni pentru combaterea deertificrii, nr. 367 din 13.04.2000;
HG despre aprobarea programului de valorificare a terenurilor noi i de
sporire a fertilitii solurilor, nr. 636 din 26.05.2003;
HG despre aprobarea principiilor de baz pentru restabilirea terenurilor
degradate, nr. 404 din 09.06.1994;
HG despre aprobarea regulamentului cu privire la atribuirea terenului,
nr. 246 din 03.05.1996;

HG pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de atribuire, mo


dificare a destinaiei i schimbul terenurilor, nr. 1451 din 24.12.2007;
Codul contravenional al R. Moldova, nr. 218 din 24.10.2008;
Codul penal, nr. 985 din 18.04.2002.
3.3.4.
mediu

Exemplu de aplicare a rspunderii juridice contravenienilor

Proces-verbal cu privire la contravenia nr. 036688


20 august, 2012, ora 13!S, satul Taraclia, r-nul Cueni
data luna
anul
locul ncheierii
1. Calitatea, numele i prenumele agentului constatator Inspector de stat
pentru ecologie, Iulian Para
2. Numele, prenumele contravenientului Viorel Bocancea:
data naterii 04.09.1971; codul personal 1191111110122, seria i nr. buleti
nului A 12345078, domiciliu str. Pcii, nr. 11, satul Taraclia, r-nul Cueni,
viza de reedin str. tefan cel Mare, nr. 10, ap. nr. 20, or. Bli,
locul de munc i funcia inginer cadastral primria Taraclia .
3. Fapta contravenional: arderea resturilor vegetale.
Esena contraveniei: n urma controlului ecologic de stat, efectuat n satul
Taraclia, r-nul Cueni, s-a constatat c ceteanul Viorel Bocancea a nclcat
prevederile legislaiei naionale de mediu, nclcarea fiin d caracterizat prin ar
derea miritii cu o suprafa de 10 ha, situat n partea de nord-vest a localitii,
aprute dup recoltarea grului.
Au fost nclcate prevederile prevzute de art. 79 al Codului funciar (nr.
828 din 25.12.1991), art. 62 al Legii privind protecia mediului nconjurtor,
nr.l515~XII din 16.06.93 ale Legislaiei ecologice a R. Moldova, rspunderea
pentru contravenie/contravenia fiind prevzut de art. 115 (3) al Codului con
travenional al R.M. (CCRM)
4. Drepturile i obligaiile prevzute de art. 378, 384 ale CC al R. Moldova
au fost aduse la cunotin.
5. Obieciile i probele pe care contravenientul le aduce n aprarea sa: con
travenientul susine c nu dispune de mijloace bneti necesare pentru efectua
rea lucrrilor agricole corespunztoare i ca soluie a aprins miritea.
61

6. Procesul - verbal a fost ncheiat n prezena contravenientului.


Decizia agentului constatator
7. n temeiul art. 405 alin. (1), (2), art. 115 (3) ale Codului Contravenional
al RM, decid:
consider ilicit aciunea nfptuit de Viorel Bocancea, ca fiin d contraven
ie de mediu, aplicnd sanciune sub form de amend n mrime de 30 uniti
convenionale i achitarea prejudiciului cauzat mediului n mrime de 2500 lei.
Data stabilirii amenzii 20 august, 2012, ora 13 20.
Agentul constatator (semntura)

Contravenientul (semntura)

3.4. Inspectarea resurselor m inerale


3.4.1. Generaliti
Industria minier exercit asupra mediului influene deosebite care se ma
nifest n toate fazele proceselor tehnologice de exploatare i preparare. Indi
ferent de metoda aplicat, pentru valorificarea unui zcmnt sunt necesare
numeroase i diverse operaii fizice i chimice n urma crora rezult, pe de o
parte, substana mineral util, iar, pe de alt parte, materia steril extras din
zcmnt odat cu utilul.
Substanele minerale utile coninute n minereurile brute reprezint, aproa
pe ntotdeauna, procentaje reduse fa de masa total a minereurilor extrase din
zcmnt. Acestea au valori diferite. Pentru minereuri metalifere, proporia de
substan util curat este cea mai sczut, aceasta ncepnd adesea de la zecimi
de procente, restul constituind reziduuri solide. Pe lng reziduuri solide, indus
tria minier genereaz i deeuri lichide i gazoase n cantiti impresionante.
Cantitativ, acestea le depesc de mai multe ori pe cele solide. De exemplu, apele
reziduale se afl n raport de la 3,0:1 pn la 12,0:1 fa de cantitile de minere
uri prelucrate. Reziduurile gazoase sub form de pulberi, gaze i vapori provin
din toate sectoarele industriei miniere i n special din sectorul de preparare.
Activitatea minier, pe lng beneficiile economice considerabile, cauzeaz
i unele probleme de mediu, cum ar fi:
- modificarea reliefului, manifestat prin degradarea peisajului i strmu
tri ale gospodriilor i obiectivelor industriale din zonele de exploatare;
- ocuparea unor mari suprafee de teren pentru activitatea de exploatare,
halde (locul unde se depoziteaz sterilul i deeurile inutilizabile prove
nite din lucrrile miniere), depozitarea substanelor minerale utile, insta
laii industriale, ci de acces etc.;
62

degradarea terenului, prin deplasri pe vertical i orizontal ale supra


feei i alunecarea haldelor i iazurilor de decantare, cu provocarea unor
grave accidente;
- n unele cazuri are loc poluarea apelor curgtoare de la suprafa i a
apelor freatice;
- dezechilibrul hidrodinamic al apelor subterane;
- influene negative asupra atmosferei, florei i faunei din zon;
- poluarea chimic a solului, care poate afecta pentru muli ani propriet
ile fertile ale acestuia;
- poluarea fonic (zgomote, vibraii i radiaii rspndite n mediul ncon
jurtor, cu o puternic aciune nefavorabil).
De-a lungul timpului, s-a creat o competiie strns ntre interesele de ordin
administrativ, economic, social i strategic legate de valorificarea zcmintelor
de substane minerale utile i interesul public, chiar i cel privat, care se refer la
utilizarea optimal a resurselor ambientale (peisaj, teritoriu, sistemul apelor de
suprafa i din subteran, atmosfer etc.), atacate i deranjate de ctre activitatea
minier. In consecin, este evident c cele prezentate impun, att proiectanilor
minelor i carierelor, ct i celor care vor conduce activitile productive n teren
i autoritilor publice centrale i locale responsabile de aprarea bunurilor natu
rale, anticiparea efectelor negative i adaptarea msurilor de prevenire, protecie
i refacere. Astfel, apare necesitatea implementrii unor tehnici adecvate de pro
tecie contra polurii provenite de la tot felul de tipuri de deeuri rezultate n urma
activitii de preparare, care pot constitui, n definitiv, sursa unor riscuri foarte
ridicate de alterare a mediului.
n literatura de specialitate se indic unele msuri de protecie a factorilor de
mediu contra polurii miniere ca:
1. Folosirea n totalmente a materialului extras din min, de exemplu uti
lizarea unor deeuri formate ca material de umplutur pentru realizarea
terasamentelor autostrzilor, oselelor, cilor ferate, construirea de bara
je i diguri, confecionarea de materiale prefabricate pentru construcii;
ca material pentru umplerea golurilor subterane realizate prin activitatea
de extragere a zcmintelor. n unele cazuri deeuri le pot fi supuse unor
procese de preparare pentru a obine o serie de substane valoroase.
2. Folosirea n exploatarea la zi i n subteran a unor explozivi mai puin
poluani i optimizarea parametrilor de forare-mpucare, innd seama
de apariia gazelor i prafului n suspensie.
63

3. Cercetarea i adoptarea unor tehnologii de mpucare ce pot s asigure


reducerea intensitii i amplitudinii undelor seismice, prin care s se re
alizeze seismoprotecia obiectivelor civile i industriale din zona minelor
i n special a carierelor.
4. Urmrirea stabilitii i comportrii n timp a haldelor i iazurilor de de
cantare, executarea de lucrri de consolidare pentru fixarea haldelor i
iazurilor aflate ntr-o stare incert de stabilitate.
5. Amenajarea bornelor haldelor i digurilor iazurilor de decantare, astfel
nct s se scurg fr dificultate toat apa pluvial czut pe acestea.
6. Pentru toate haldele i iazurile de decantare de volum mai mic sau mai
mare, soluia final valabil const n recuperarea terenului i a peisa
jului prin repopulare vegetal.
7. Instalarea n cadrul fiecrei zone miniere a unei reele de supraveghere a
atmosferei, format din puncte de recoltare a pulberilor sedimentabile
i n suspensie.
8. Regularizarea cursului superior al praielor ce preiau ape de min i
din cariere prin executarea de rigole betonate. Rigolele trebuie s fie
executate cu minicascade pentru oxigenarea apelor, fapt ce va duce i
la precipitarea ionilor metalici sub form de oxizi.
9. Realizarea unor noi staii de epurare a apelor uzate, retehnologizarea i
eficientizarea celor existente.
3.4.2. Obiectivele inspectrii
n cazul controlului ecologic se vor face urmtoarele evaluri asupra re
surselor minerale:
Materialele de atribuire a terenului.
Actul de certificare a perimetrului minier, prezena licenei (care con
fer drept de activitate).
Proiectele de exploatare i recultivare (n cazul carierelor).
Planul de dezvoltare a exploatrii miniere i de recultivare pe anul n
curs i ndeplinirea acestora.
Programul complex de msuri de protecie a mediului.
Prezena autorizaiei speciale de activitate n zona de protecie a ruri
lor, bazinelor acvatice, monumente ale naturii i arheologice.
Documentul ce atest evidena micrilor rezervelor de substane m i
nerale utile.
64

Starea ecologic a teritoriului ntreprinderii miniere i a celor adiacen


te (inclusiv dac nu au avut loc alunecri de teren cauzate de extragerea
zcmintelor minerale).
Modalitatea de folosire a deeurilor de producere.
Modalitatea de pstrare a substanelor minerale extrase, a solului mine
ral decopertat i a solului fertil.
Modalitatea de aplicare a metodelor de nlturare a apelor pluviale i
subterane din cariere i mine.
Controlul respectrii limitelor de poluare fonic.
Achitarea plilor de folosire a subsolului.
Existena bornelor de hotar (n cazul carierelor), starea valurilor - ca
nale situate n amonte pentru neadmiterea ptrunderii apelor meteorice
n cariere.
Starea galeriilor goale (folosirea lor, prezena neautorizat a deeurilor,
apelor reziduale etc.).
Executarea prescripiilor sau indicaiilor din acte de control anterior
ntocmite.
nclcarea cerinelor i regulilor de ridicare a construciilor pe terenu
rile n al cror subsol exist zcminte de substane minerale utile, pe
terenurile ntreprinderilor miniere (inclusiv deasupra celor subterane).
Impunerea realizrii plantaiilor forestiere pe spaiile libere de con
strucii din incinta minelor i carierelor.

3.4.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice


n procesul inspectrii ecologice a resurselor minerale, inspectorii vor veica respectarea prevederilor urmtoarelor acte normative:
Legea privind protecia mediului nconjurtor, nr. 1515-XII din
16.06.1993;
Codul subsolului, nr. 3 din 02.02.2009;
Legea pentru ratificarea Acordului cu privire la colaborarea n dome
niul studierii, exploatrii i valorificrii resurselor minerale, nr. 150 din
14.05.2004;
Legea privind terenurile proprietate public i delimitarea lor, nr. 91
din 05.04.2007;
HG cu privire la aprobarea planului de aciuni pentru reglementarea
relaiilor n domeniul folosirii subsolului, nr. 08 din 20.01.2005;
Codul contravenional, nr. 218 din 24.10.2008;
> Codul penal, nr. 985 din 18.04.2002.
65

3.4.4.
mediu

Exemplu de aplicare a rspunderii juridice contravenienilor

Proces-verbal cu privire la contravenia nr. 132288


10 septembrie, 2012, ora I I 00, satul Grigoreuca, r-nul Sngerei
data luna
anul
locul ncheierii
1. Calitatea, numele i prenumele agentului constatator Inspector de stat
pentru ecologie, Gheorghe Feraru
2. Numele, prenumele, contravenientului Ion Popescu:
data naterii 02.09.1951; codul personal 1121111110126, seria i nr. buleti
nului A 12345023, domiciliu satulGrigoreuca, r-nul Sngerei, viza de reedin
satul Grigoreuca, r-nul Sngerei,
locul de munc i funcia omer.
3. Fapta contravenional: folosirea neautorizat a subsolului.
Esena contraveniei: n urma controlului ecologic de stat, efectuat n satul
Grigoreuca, r-nul Sngerei, s-a constatat c ceteanul Ion Popescu a nclcat
prevederile legislaiei naionale de mediu, nclcarea fiin d caracterizat prin ex
tragerea neautorizat a nisipului (2,5 t), cu afectarea unei suprafee de 1 ar de
sol cu nota de bonitate 1 (B fi cu coeficientul specific al biotei (Cecg-1,5), din
regiunea de nord-est a localitii. Au fost nclcate prevederile prevzute de art.
64 (4) al Codul subsolului (nr. 3 din 02.02.2009), rspunderea pentru contraven
ie/contravenia fiind prevzut de art. 119 (1) al Codului contravenional al R.M.
(CCRM).
4. Drepturile i obligaiile prevzute de art. 378, 384 ale CC al R. Moldova
au fost aduse la cunotin.
5. Obieciile i probele pe care contravenientul le aduce n aprarea sa: con
travenientul susine c are nevoie de nisip pentru a finisa construcia casei de
locuit personale.
6. Procesul-verbal a fost ncheiat n prezena contravenientului.
Decizia agentului constatator
7. n temeiul art. 405, alin. (1), (2), art. 115 (3) ale Codului Contravenional
al RM, decid:
8. Consider ilicit aciunea nfptuit de Ion Popescu, cafiin d contravenie
de mediu, aplicnd sanciune sub form de amend n mrime de 90 uniti con
venionale i achitarea prejudiciului cauzat mediului n mrime de 875,135 lei.
Data stabilirii amenzii 10 septembrie, 2012, ora 1 1 20.
Agentul constatator (semntura)
Contravenientul (semntura)
66

(Prejudiciul cauzat mediului a fo st calculat n conformitate cu Instruci


unea privind evaluarea prejudiciului cauzat mediului ca rezultat al inspectrii
legislaiei privind subsolul, M.O. nr. 189-192 din 22.10.2004).

3.5. Inspectarea ecologic a proteciei atm osferei


3.5.1. Generaliti
Aerul reprezint componenta de baz a atmosferei, nveliul gazos ce ncon
joar Pmntul pn la altitudinea medie de 3.000 km. Aerul atmosferic, alturi
de alte componente ale mediului, are o nsemntate vital foarte mare pentru
natur. Aerul este un amestec de azot (78-79,2%) i oxigen (22-20,8%) necesar
activitii vitale a organismelor aerobe, inclusiv a oamenilor. Acest amestec
conine i o cantitate nensemnat de alte gaze: neon, argon, heliu, cripton,
xenon, radon, bioxid de carbon, hidrogen, vapori de ap i alte particule, care
practic nu au nici o influen asupra organismelor vii. Dezvoltarea societii
umane, spre regret, duce la crearea impactului antropic negativ asupra calitii
aerului (poluare). Prin poluarea aerului se nelege prezena n atmosfer a unor
substane strine compoziiei normale a acestuia, care n funcie de concentraia
i tipul de aciune provoac tulburri n echilibrul natural, afectnd sntatea i
confortul omului sau mediului de via al florei i faunei. Conform datelor Or
ganizaiei Mondiale a Sntii, circa 70% din populaia urban a lumii respir
aer poluat i doar circa 10% din populaia lumii respir aer, calitatea cruia este
n limitele acceptabilitii. De aceea este important monitoringul ecologic al
calitii aerului i ntreprinderea unor msuri de reducere a polurii.
Sursele de poluare reprezint locul de producere i de evacuare n mediu
a unor emisii poluante. Unii autori clasific sursele de poluare dup natura i
proveniena poluanilor. Astfel, dup natura poluanilor, emisiile poluante ale
acestuia pot fi sub form de pulberi i gaze, emisii radioactive i emisii sono
re. Dup proveniena poluanilor sursele de poluare sunt naturale i artificiale.
Sursele naturale produc o poluare accidental, sunt situate la distane mari de
centrele populate. Dintre acestea putem evidenia urmtoarele: vulcani, furtuni
de praf, ceaa (este frecvent n zonele situate n vecintatea oceanelor i a m
rilor, care aduc n atmosfera continental cristale de sare ce constituie nuclee
de condensare a vaporilor de ap). Sursele de poluare artificial sunt mai nume
roase, cu emisii mult mai duntoare. Principalele surse antropice sunt: arderea
combustibilului fosil pentru producerea de electricitate, transport, industrie i
gospodrie; procesele industriale i utilizarea solvenilor, de exemplu n indus
triile chimice i cele extractive; agricultur, tratarea deeurilor.
67

2vcts&i&<&a&r
C

M a te r ie

* T s & n s p o s i ocad s a u p e m a r i d i s t a n e

partir ulata

* Schimbri :~?

* ....

<te p o lu a n i

Sm'W

a tu ra U f
.

D e pune n
u s c a te -j |-

<w
Schim buri
de g ar
ari i ap

D epunen
um ede


'F

Depuneri
directe

Figura 3.5.1.1. Sursele de poluare a atmosferei i depunerea poluanilor n diferite


ecosisteme

n funcie de tipul polurii aerului se deosebesc urmtoarele:


1) poluarea fizic (fonic, radioactiv);
2) poluarea chimic (compuii organici volatili, oxizii de carbon, dioxidul
de sulf, peroxiacetinitrai, derivaii halogenai, compuii azotului);
3) poluarea biologic (bacteriologic, virusologic, parazitologic).
Emiterea n atmosfer a poluanilor artificiali are loc prin dou ci:
a) organizat - prin canale i guri de evacuare cu debit i concentraii de
poluani cunoscute i calculate;
b) neorganizat - prin emiterea poluanilor direct n atmosfer discontinuu
i n cantiti mici sau deloc cunoscute.
Un lucru important n procesul de control ecologic este studierea vitezei de
dispersie a poluanilor n aer. Viteza de dispersie depinde de:
1) caracteristicile fizice ale sursei (viteza, temperatura gazelor, nlimea
coului de emisii, diametrul acestuia, caracterul stabil sau mobil al sur
sei, durata de emisie);
2) caracteristicile chimice ale emisiei (concentraia poluanilor, nivelul
toxicitii);
3) factorii naturali: parametrii meteorologici (viteza, durata vntului, ume
zeala aerului, precipitaiile atmosferice, presiunea aerului), relieful (zo
nele depresionare, barierele orografice), prezena unor suprafee mpdu
rite, capabile s rein particule i s neutralizeze unele gaze.
68

3.5.2. Obiectivele inspectrii


La componenta mediului aer atmosferic se vor verifica toate sursele care po
lueaz aerul sau l pot polua. Din aceast categorie specialitii autohtoni enumer
urmtoarele sectoare: deeuri agricole, detergeni, transport, procese industriale
i comerciale, instituional-administrative, rezidenial. Totui, la moment se con
sider c cea mai mare parte a polurii aerului pe teritoriul rii noastre revine
surselor fixe.
De aceea la aceast component vom evidenia unele pri sau etape ce tre
buiesc verificate att la sursele fixe de poluare, ct i la cele mobile.
n cazul controlului surselor fixe de poluare a aerului se recomand a verifica
urmtoarele:
S Amplasamentul, apartenena (de stat/privat), stadiul (construit/recon
struit, anul), capacitatea de proiect/de facto.
S Prezena avizului pozitiv al expertizei ecologice de stat (n cazul ntre
prinderilor industriale, complexurilor zootehnice, termocentralelor, fa
bricilor etc.).
s Prezena, coninutul procesului-verbal de finalizare a lucrrilor de con
strucie, recepie final.
S Autorizaia emisiilor de poluani (data, anul eliberrii, termenul de vala
bilitate).
S Documentaia normativ ecologic i de reglementare: inventarul sur
selor de poluare, normele emisiilor limitat admisibile (ELA), autoriza
ia emisiilor de poluani, normativele de deversare limitat admisibile
(DLA), planul grafic de control al normelor ELA coordonat cu organele
de mediu i verificarea respectrii acestora cu normele stabilite de ELA.
/ Paapoartele tehnice la instalaiile de captare, purificare a aerului, actele
privind controlul de eficien a acestora.
s Aprovizionarea cu energie termic (centralizat/autonom, corespunderea
parametrilor reali cu cei din proiect).
f Msurile ntreprinse de diminuare a polurii aerului, eficacitatea lor.
S Starea, tipul inventarului pentru pstrarea compuilor chimici volatili,
cantitatea total importat, utilizat, rezervat (care distrug stratul de
ozon).
S Prezena formularului statistic l-aer, analiza i verificarea corespunderii
coninutului acestora cu materia prim utilizat, cu cantitatea deeurilor,
emisiilor n aer. Instruciunea de completare.
S Starea tehnic (n funciune integral/parial, construcie/reconstrucie,
construcie suspendat, descompletat, demolat).
69

S Executarea (obligatorie) prescripiilor anterioare (din actele sau proce


sele-verbale).
S Modul de calculare, achitare a plii pentru poluarea mediului.
Prelevarea probelor (dup necesitate).
n cazul inspectrii surselor mobile de poluare (automobile, tractoare, ntre
prinderi de transport etc.) se va verifica urmtoarele:
S Toxicitatea gazelor de eapament de la transportul auto. Eviden i re
gistre.
S Prezena documentaiei tehnico-normative: paapoartele tehnice, ecolo
gice, auditul ecologic (n cazul ntreprinderilor industriale), inventarul
ELA, autorizaiile de mediu (aer), proiectul de execuie, avizul Experti
zei Ecologice de Stat.
S Starea ecologic a teritoriului ntreprinderilor, depozitarea deeurilor,
cantitatea, modul de depozitare, suprafaa.
S Executarea planurilor de exploatare a instalaiilor, aparatajului de purifi
care, neutralizare, captare a substanelor toxice.
S Realizarea msurilor de protecie a mediului, rapoartele statistice.
S Evaluarea calitii aerului, gradului de toxicitate i fumegare n depen
den de parametrii standardelor naionale (testarea ecologic).
S Veridicitatea calculelor, plilor pentru poluarea mediului.
S Executarea indicaiilor anterior prescrise n actele de control.
3.5.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice
Protecia aerului atmosferic impune inspectorii de mediu s verifice respec
tarea prevederilor coninute n urmtoarele acte normative:
Legea privind protecia aerului atmosferic, nr. 1422 din 17.12.1997;
Legea privind protecia mediului nconjurtor, nr. 1515 din 16.06.1993;
Legea pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial,
reglementarea utilizrii hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de
ozon, nr. 852 din 14.02.2002;
Legea pentru ratificarea protocolului privind poluanii organici persisteni
i a Protocolului privind metalele grele la Convenia din 1979 asupra
polurii atmosferice transfrontaliere pe distane lungi, nr. 1018 din
25.04.2002;
Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Protocolul de la Kyota la
Convenia-cadru a Organizaiei Naiunilor Unite cu privire la schimba
rea climei, nr. 29 din 13.02.2003;

70

Legea pentru ratificarea Conveniei de la Stokholm privind poluanii or


ganici persisteni, nr. 40-XV din 19.02.2004;
Legea pentru ratificarea Memorandumului de nelegere dintre Guvernul
Republicii Moldova i Guvernul Regatului Danemarcei despre coopera
rea n scopul implementrii mecanismului dezvoltrii nepoluante definit
n Protocolul de la Kyoto la Convenia-cadru a Organizaiei Naiunilor
Unite cu privire la schimbarea climei, nr. 332 din 07.10.2004;
Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Amendamentul la Protoco
lul de la Montreal privind substanele ce distrug stratul de ozon, nr. 119
din 18.05.2006;
Hotrrea de Parlament cu privire la aderarea Republicii Moldova la
Convenia pentru protecia stratului de ozon i la Protocolul referitor la
substanele care distrug stratul de ozon, nr. 966-XII din 24.07.1996;
Hotrrea de Guvern (HG) privind probarea Programului naional de su
primare ealonat a substanelor ce distrug stratul de ozon n Republica
Moldova, nr. 1064 din 11.11.1999;
HG cu privire la aprobarea Programului de diminuare a polurii aerului at
mosferic de ctre mijloacele de transport auto, nr. 1047 din 04.10.2001;
HG cu privire la aprobarea Programului de diminuare a polurii aerului
atmosferic de ctre mijloacele de transport auto, nr. 923 din 09.08.2006;
Codul contravenional, nr. 218 din 24.10.2008;
Codul penal, nr. 985 din 18.04.2002.
3.5.4.
de mediu

Exemplu de aplicare a rspunderii administrative contravenien

Proces-verbal cu privire la contravenia nr. 036688


01 iulie, 2012, ora I 4 '\ or. Chiinu
data luna
anul
locul ncheierii
1. Calitatea, numele i prenumele agentului constatator Inspector de stat
pentru ecologie, Ioana Marariu
2. Numele, prenumele contravenientului Andrei Antonescu:
data naterii 05.03.1945; codul personal 1191133310122, seria i nr. buleti
nului/! 12345090, domiciliu str. Vasiei Alexandri, nr. 28, or. Chiinu,
viza de reedin str Ion Dumeniuc, nr. 40, ap. nr. 2, or. Chiinu,
locul de munc i funcia SRL Eco-atmosfera , vnztor.
3. Fapta contravenional: stocarea containerelor cu substane chimice care
71

distrug stratul de ozon neetichetate cu inscripia Conine substane care distrug


stratul de ozon .
Esena contraveniei: n urma controlului ecologic de stat, efectuat la de
pozitul SRL Eco-atmosfera" specializat n furnizarea reagenilor pe piaa R.
Moldova, situat pe str. M. Eminescu 34/5, or. Chiinu, s-a constatat c cet
eanul Andrei Antonescu a nclcat prevederile legislaiei naionale de mediu,
nclcarea este caracterizat prin stocarea freonului (C F f/l f/F C lfi n contai
nere specializate lipsite de inscripia Conine substane care distrug stratul de
ozon ". Au fost nclcate prevederile prevzute de art. 15 al Legii pentru apro
barea Regulamentului cu privire la regimul comercial i reglementarea utilizrii
hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon (nr. 852 din 14.02.2002),
rspunderea pentru contravenie/contravenia fiind prevzut de art. 148 (6) al
Codului contravenional al R.M. (CCRM)
4. Drepturile i obligaiile prevzute de art. 378, 384 ale CC al R.M. au fost
aduse la cunotin.
5. Obieciile i probele pe care contravenientul le aduce n aprarea sa: con
travenientul susine c nu cunoate despre necesitatea etichetrii suplimentare a
freonului (coninutul explicaiei se anexeaz la procesul-verbal).
6. Procesul-verbal a fost ncheiat n prezena contravenientului.
Decizia agentului constatator
7. n temeiul art. 405, alin. (1), (2), art. 115 (3) ale Codului Contravenional
al R. Moldova, decid:
Consider aciunea nfptuit de Andrei Antonescu ca fiind contravenie de
mediu, aplicndu-i sanciune sub form de amend n mrime de 33 uniti con
venionale. Data stabilirii amenzii 01 iulie, 2012, ora 14 20.
Agentul constatator (semntura)
Contravenientul (semntura)

3.6. Inspectarea proteciei florei naionale


3.6.1. Generaliti
Flora este reprezentat de totalitatea plantelor care triesc ntr-o anumit
regiune a globului sau ntr-un anumit mediu. n purificarea aerului din orae i
centrele industriale un rol important l au arborii i spaiile verzi. Plantele verzi
sunt organisme, care n procesul de fotosintez consum , i elimin 0 2.
Pentru restabilirea ratei crescute de C 0 2 din atmosfer, plantele verzi i, n spe
cial, pdurile au un rol reglator foarte important. Un hectar de pdure poate fixa
4-5 t de carbon pe an i s elibereze oxigen de 5 ori mai mult dect o cmpie
72

cu aceeai suprafa. Studiile efectuate au confirmat capacitatea plantelor de a


capta, filtra i neutraliza diveri poluani sub form de pulberi i p ra f Aciunea
pdurilor asupra prafului din aer se manifest pe dou ci: prin efectul aerodi
namic asupra transferului de poluani i prin captarea prafului. S-a demonstrat
c vegetaia este capabil de a metaboliza dioxidul de sulf (S 0 2). Pdurile i
spaiile verzi urbane au i funcia de a atenua zgomotele. Propagarea sunetului
se micoreaz proporional cu suprafaa foliar, iar efectul variaz n raport de
frecvena sunetului, anotimp, poziia perdelei forestiere fa de sursa sonor,
componena speciilor i structura comunitilor de plante. Utilizarea spaiilor
verzi contra noxelor atmosferice reprezint o for suplimentar n lupta dus
de om pentru purificarea aerului. Arborii, arbutii i spaiile verzi au o aciune
polivalent de nenlocuit, pe care nu o au alte elemente din mediu. Numeroase
specii de plante acvatice contribuie la purificarea apelor dulci i salmastre, care
sunt supuse permanent polurii, iar covorul vegetal integru - la asanarea me
diului de trai al societii umane.
O atenie deosebit trebuie s atribuim spaiilor verzi, deoarece ele repre
zint o surs de meninere a florei, de obinere a oxigenului, de meninere a strii
ecologice a solurilor, asigur locuri de odihn .a.
Covorul vegetal al R. Moldova constituie numai 8-10% din tot teritoriul.
Caracterul lui este specific i este determinat de poziia geografic a zonei. Aici
cresc i se dezvolt la limita arealelor plante relicte, specii i comuniti de specii
ce reprezint trei provincii floristice: Stepa de Est cu elemente pontice, Provincia
Sarmat i Provincia Dacic cu elementele dacice ale Europei Centrale. Conform
Raportului naional Starea mediului n Republica Moldova n 2007-2010, flora
actual (Plantae) a Republicii Moldova numr 5568 specii de plante, dintre care
plante superioare - 2044 specii i plante inferioare - 3524 specii. n ecosistemele
naturale i antropizate, diversitatea plantelor superioare este dominat de magnoliofite - 1860 specii, urmate de briofite - 158 specii, pteridofite - 17 specii,
ecvisetofite - 8 specii i gimnosperme - 1 specie. Dup forma vital, 129 specii
sunt plante arborescente, dintre care 3 specii de liane, 81 specii de arbuti i 45
specii de arbori. Plantele inferioare sunt reprezentate de cca 3400 specii de alge.
n funcie de bogia floristic, ecosistemele formeaz urmtorul ir: forestiere
(cca. 850 specii), de lunc (cca. 650 specii), de step (cca. 600 specii), petrofite
(cca. 250 specii), acvatice i palustre (cca. 160 specii). Circa 30 specii de plante
lemnoase din pdurile republicii reprezint importante surse de lemn i de fructe,
cca. 200 specii sunt plante medicinale, iar majoritatea speciilor ierboase silvice
servesc drept hran pentru animalele slbatice erbivore. Din numrul total de
specii (618) specii invazive numai 480 (77%) sunt rspndite n ambele zone, iar
73

138 taxoni specifici au fost nregistrai fie numai n zona de silvostep - cea 90
taxoni, fie numai n cea de step - peste 40 taxoni.
De aceea este important ca protecia florei s fie reglementat legislativ efi
cient i s fie aplicat raional n practic.
3.6.2. Obiectivele inspectrii
Literatura de specialitate din domeniu evideniaz obiectivele inspectrii
care sunt axate mai mult pe procesul de control al proteciei vegetaiei forestiere
(fond forestier, arii naturale protejate de stat), existnd i unele modaliti de ve
rificare a spaiilor verzi.
Astfel, procesul de control al fondului silvic, ca i celelalte tipuri de control,
se divizeaz n dou faze:
1. Faza de birou care const n examinarea urmtoarelor acte:
- verificarea amenajamentului silvic;
- prezena autorizaiilor pentru tierea pdurilor (de regenerare, ngrijire,
conservare, reconstrucie ecologic, de igien ras, conducere i tieri
diverse);
- prezena materialelor de delimitare a parchetelor;
- prezena autorizaiei autoritilor pentru mediu;
- actele de examinare fitopatologic a parchetelor (pentru tierile de igien
ras).
2. Faza de teren presupune efectuarea urmtoarelor verificri:
a) Verificarea lucrrilor de regenerare i creare a culturilor silvice:
- corespunderea culturilor (arboretelor) create cu prevederile amenaja
mentului silvic i condiiile staionare respective;
- calitatea acestora i lucrrile agrotehnice executate.
b) Lucrrile de ngrijire a arboretelor:
- corespunderea calitii delimitrii cu regulile lucrrilor de ngrijire i n
drumrilor privind delimitarea i punerea n valoare a parchetelor, pre
zena marcajului pe arborii tiai i cei preconizai exploatrii;
- corespunderea suprafeelor indicate n acte cu cele din natur;
- respectarea indicaiilor autorizaiei pentru tierea pdurilor.
c) Tierile principale:
> Atribuirea parchetelor pentru exploatare (corespunderea acestora n con
formitate cu prevederile amenajamentului silvic);
> Corectitudinea delimitrii: marcajele pe arbori (cioplirea vizirului, mar
carea la colet i la 1,3m), instalarea stlpilor de col;

74

> Calitatea lucrrilor efectuate: corespunderea suprafeelor exploatate din


natur cu cele indicate n acte, nlimea cioatelor (1/3 din diametru),
pstrarea seminiului, curirea de resturi de exploatare, materialele de
atestare a parchetului.
d) Folosirea produselor accesorii ale pdurii: cositul, punatul, practicarea
agriculturii, recoltarea seminelor, plantelor medicinale, dobndirea bo
giilor subterane (nisip, argil, piatr).
Pentru utilizarea produselor accesorii ale pdurii se prescrie bilet silvic de
ctre ntreprinderile silvice.
e) Paza i protecia pdurii:
> prezena actelor ce confirm cazurile de nclcare a legislaiei silvice (t
ieri ilicite, vtmare, distrugerea culturilor silvice);
> msurile aplicate de ctre ntreprinderile silvice privitor la cazurile de
nclcare a legislaiei;
> protecia pdurilor mpotriva bolilor i duntorilor (msuri aplicate);
> starea anurilor de desecare din pduri, a sistemului de drenaj, a dru
murilor de pe terenurile fondului forestier (neadmiterea distrugerii sau
deteriorrii acestora).
In cazul controlului ariilor naturale protejate de stat (rezervaii biosferice,
tiinifice, naturale, peisagistice, de resurse, parcuri naionale, monumente ale
naturii, de arhitectur peisajer, arii cu management multifuncional, grdini dendrologice, botanice, zoologice, zone umede de importan internaional) clasifi
cate conform conveniei de la Ramsar i legislaiei naionale inspectarea este ana
logic inspectrii din fondul silvic de stat. La controlul ariilor naturale protejate
de stat spulimentar necesit a verifica urmtoarele:
> Starea ecologic a obiectului (harta-schem, existena bornelor de hotar,
panourilor de avertisment, indicatoarelor, itinerarelor turistice pedes
tre);
> Documentaia privind efectuarea lucrrilor de ngrijire, reconstrucie i
tiere de igien;
> Calitatea efecturii lucrrilor silvice, asigurarea respectrii regimului de
protecie conform regulamentelor-cadru, actelor legislative i normative;
> Paaportul obiectului;
> Msurile de aprare contra incendiilor;
> Punatul i strngerea fnului (este permis doar de salariaii rezervaiilor
tiinifice);
> Deplasarea vehiculelor (lucru care este interzis);
> Recoltarea plantelor, introducerea unor specii noi de plante;
75

> Persoanele strine aflate pe teritoriu (excepie fcnd cei ce au permis);


> Starea arborilor seculari (asigurarea msurilor speciale de protecie prin
ngrdire etc.);
> Respectarea limitelor zonei de protecie i a msurilor admise.
3.6.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice:
n procesul inspectrii ecologice a florei naionale, inspectorii vor verifica
respectarea prevederelor coninute n urmtoarele acte normative:
Legea regnului vegetal, nr. 239 din 08.11.2007;
Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat, nr. 1538 din
25.02.1998;
Legea cu privire la spaiile verzi ale localitilor urbane i rurale, nr. 591
din 23.09.1999;
Legea cu privire la grdinile botanice, nr. 105 din 02.06.2005;
Legea cu privire la Cartea Roie a Republicii Moldova, nr. 325 din
15.12.2005;
Legea privind protecia plantelor, nr. 612 din 01.10.1999;
Legea privind acordarea de licene pentru unele genuri de activitate, nr.
332 din 26.03.1999;
Legea turismului, nr. 798 din 11.02.2000;
Legea culturilor nucifere, nr. 658 din 29.10.1999;
Hotrre de Guvern (HG) pentru aprobarea Regulamentului cu privire la
modul de folosin special a obiectelor Crii Roii a Republicii Moldo
va, nr. 1094 din 22.09. 2006;
HG pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tierilor
n fondul forestier i vegetaia forestier din afara fondului forestier, nr.
27 din 19.01.2004;
HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la nfiinarea, nregistra
rea, completarea, pstrarea, exportul i importul coleciilor de animale i
plante din flora i fauna slbatic, nr. 1107 din 11.09.2003;
HG pentru aprobarea Regulamentului-cadru al zonelor umede de impor
tan internaional, nr. 665 din 14.06.2007;
HG pentru aprobarea Regulamentelor-cadru cu privire la ariile cu mana
gement multifuncional, cu privire la rezervaiile peisagistice, cu privire
la monumentele de arhitectur peisajer, nr. 784 din 03.08.2000;
HG pentru aprobarea Regulamentelor-cadru cu privire la grdinile bo
tanice, dendrologice, zoologice, rezervaiile tiinifice, nr. 785 din
03.08.2000;
76

HG despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de recuperare


a prejudiciului cauzat prin contravenii silvice, nr. 854 din 28.12.1992;
Codul silvic, nr. 887 din 21.06.1996;
Codul contravenional, nr. 218 din 24.10.2008;
Codul penal, nr. 985 din 18.04.2002.
3.6.4.
de mediu

Exemplu de aplicare a rspunderii administrative contravenien

Proces-verbal cu privire la contravenia nr. 133698


01 decembrie, 2011. ora 1010, satul Vleni, r-nul Cahul
data luna
anul
locul ncheierii
1. Calitatea, numele i prenumele agentului constatator Inspector de stat
pentru ecologie, Grigore Ureche
2. Numele, prenumele contravenientului Vasile Moraru: data naterii
15.10.1950; codul personal 1131135310161, seria i nr. buletinului/1 12345088,
domiciliu str. tefan cel Mare, nr. 28, satul Vleni, r-nul Cahul, viza de reedin
str. tefan cel Mare, nr. 28, satul Vleni, r-nul Cahul, R. Moldova,
locul de munc i funcia omer.
3. Fapta contravenional: tierea ilegal a arborilor din spaiile verzi.
Esena contraveniei: in urma controlului ecologic de stat efectuat pe str. te
fa n cel Mare a satului Vleni, r-nul Cahul, R. Moldova s-a constatat c ceteanul
Vasile Moraru a nclcat prevederile legislaiei naionale de mediu, nclcareafiind
caracterizat prin tierea ilegal a arborelui, specia frasin, cu diametrul ciotului
de 30 cm, din spaiile verzi ale localitii. Au fost nclcate prevederile prevzute
de art.. 84 al Codul silvic (nr. 887 din 21.06.1996), art. 12 () al Legii cu privire la
spaiile verzi ale localitilor urbane i rurale (nr. 591 din 23.09.1999),
rspunderea pentru contravenie/contravenia fiind prevzut de art. 122 (2)
a Codului contravenional al R.M. (CCRM)
4. Drepturile i obligaiile prevzute de art. 378, 384 ale CC al R.M. au fost
aduse la cunotin.
5. Obieciile i probele pe care contravenientul le aduce n aprarea sa: con
travenientul susine c nu dispune de mijloace bneti pentru procurarea com
bustibilului fosil i lemnelor necesare pentru nclzirea locuinei sale (coninutul
explicaiei se anexeaz la procesul-verbal).
6. Procesul-verbal a fost ncheiat n prezena contravenientului.
Decizia agentului constatator
77

7.
n temeiul art. 405, alin. (1), (2), art. 115 (3) ale Codului Contravenion
al R.M., decid:
consider ilicit aciunea nfptuit de Grigore Ureche, ca fiin d contravenie
de mediu, aplicnd sanciune sub form de amend n mrime de 45 uniti con
venionale i achitarea prejudiciului cauzat mediului n mrime de 10,2 uniti
convenionale. Data stabilirii amenzii 01 decembrie, 2011. ora 10 20.
Agentul constatator (semntura)
Contravenientul (semntura)

3.7. Inspectarea proteciei faunei naionale


3.7.1. Generaliti
Noiunea de faun desemneaz, n sens larg, totalitatea animalelor (slbatice
sau domestice) de pe ntreaga planet, de pe un teritoriu determinat sau dintr-o
anumit epoc geologic, constituit n urma unui proces istoric de evoluie. i
nnd cont de faptul c odat cu degradarea mediului se reduce diversitatea faunistic, apare necesitatea aplicrii diferitor msuri de conservare a faunei. Principalele
cauze care contribuie la pierderea speciilor sunt modificrile habitatului, poluarea
aerului, apei, solului, impactul introducerii n mediu a altor specii, comercializarea
faunei etc. Ameninrile la adresa faunei apar ca rezultat al nivelurilor critice ale de
pozitelor de azot excedentare, evoluia speciilor alogene invazive din Europa i alte
regiuni, impactul schimbrilor climatice asupra speciilor sensibile la temperatur.
Astfel, apare necesitatea proteciei faunei prin: pescuitul i protecia fondu
lui piscicol, protecia fondului cinegetic i a vnatului, protecia animalelor aflate
n captivitate.
Principalele msuri de protecie i conservare a faunei pe categorii de spe
cii sunt:
Mamifere
o Identificarea speciilor i estimarea mrimii populaiilor;
o Monitorizarea populaiilor de mamifere i a habitatelor ocupate;
o Cartarea n sistem GIS a habitatelor speciilor periclitate i a zonelor de
concentrare pentru iemare;
o Refacerea habitatelor acvatice afectate antropic prin lucrri hidrotehnice
adecvate;
o Monitorizarea activitilor cinegetice din cuprinsul sitului i realizarea
de intervenii active pentru protejarea speciilor de interes cinegetic;
o Creterea capacitii biogenice a habitatelor forestiere i agricole pentru
mamiferele de interes cinegetic.
78

Psri de interes conservativ


S Identificarea speciilor i estimarea mrimii populaiilor;
S Monitorizarea populaiilor psrilor i a habitatelor ocupate;
^ Cartarea habitatelor de reproducere, hrnire i iemare din cuprinsul ariei
protejate;
S Monitorizarea activitii de recoltare a stufului i interzicerea incendierii
miritilor de pe terenurile agricole i a arderii stufului n zona ariei natu
rale protejate;
S Interzicerea tierii tufiurilor i a vegetaiei arbustive din cmpul des
chis;
S Interzicerea introducerii de specii noi de psri;
N Interzicerea recoltrii oulor de psri i a puilor nezburtori;
S Interzicerea distrugerii cuiburilor de psri;
S Controlul prdtorilor nespecifici - cini hoinari, pisici - n zonele de
cuibrire;
S Limitarea i monitorizarea accesului oamenilor i animalelor aflate la
punat n zonele de cuibrire.
Nevertebrate din ecosistemele acvatice i din habitatele forestiere
Meninerea unor benzi de teren arabil nelucrate n perioada de iarn;
Interzicerea arderii vegetaiei erbacee sau arbustive din ariile naturale
protejate;
Interzicerea realizrii tratamentelor chimice cu substane de toxicitate
mare;
Promovarea conceptelor i metodelor de combatere biologica;
Realizarea perdelelor forestiere de protejare a terenurilor agricole;
Meninerea unui numr minim de arbori vrstnici reprezentnd un volum
de 20-30 metri cubi de arbori scorburoi la 1 ha de pdure;
Meninerea arborilor dobori n habitatele forestiere;
Realizarea unei structuri pluriene a arboretelor;
Creterea diversitii speciilor forestiere.
Ihtiofauna
> Identificarea speciilor i estimarea mrimii populaiilor;
Monitorizarea populaiilor petilor i a habitatelor ocupate;
Cartarea traseelor de migrare a petilor realizate pentru reproducere sau
iemare;
Monitorizarea surselor de poluare chimic i menajer a apelor;
Monitorizarea activitii de acvacultura pentru limitarea riscurilor de
evadare a petilor de cultur i transmiterii de boli populaiilor naturale;
79

Elaborarea i instituirea de msuri speciale de protecie pentru populai


ile speciilor cu valoare tiinific deosebit;
Monitorizarea i prezervarea habitatelor de reproducere i iemare ale
speciilor endemice, ameninate, vulnerabile i/sau rare;
Monitorizarea respectrii legislaiei n vigoare privind durata sezonului
de prohibiie, metodele admise la pescuit, mrimea capturii, speciile ad
mise, talia petilor reinui;
Instituirea restriciilor n ceea ce privete pescuitul i accesul pescarilor
n zonele de cuibrit ale speciilor de psri protejate;
Reglementarea pescuitului industrial prin supraveghere n ceea ce pri
vete ustensilele folosite i suprafaa pescuit;
Aciuni de ntiinare i reglementare a numrului de pescari dintr-o anu
mit zon care pot avea o aciune negativ asupra psrilor migratoare;
Aciuni de ntiinare a pescarilor prin.panere, panouri cu privire la zone
le n care pescuitul este interzis.

3.7.2. Obiectivele inspectrii


n procesul efecturii controlului ecologic de stat cu scopul proteciei, men
inerii i conservri faunei, se propune a verifica, n literatura de specialitate,
urmtoarele documente:
Documentele ce permit dreptul de folosire a terenurilor de vntoare;
Documentele ce permit dreptul de a vna: ordinul organului abilitat cu
protecia mediului, ordinul beneficiarului, autorizaia sau permisul, per
misul portarm, carnetul de vntor;
ndeplinirea prevederilor Regulamentului Gospodriei Cinegetice (ane
xa nr.l la Legea regnului animal);
Respectarea normelor de recoltare a vnatului;
Starea vizuinilor, muuroaielor de furnici, cuiburilor de psri i a altor
locuri de vieuire a faunei;
Respectarea modului de amplasare a stupilor i priscilor (nregistrarea la
primrie a adresei stupinei staionare i a numrului familiilor de albine,
prezena paaportului priscii, amplasarea, acordul deintorilor de teren);
Prezena informaiei n scris cu privire la cazurile de morbiditate sau de
mortalitate spontan a albinelor, de apariie a semnelor de boal, defri
are nejustificat a bazelor (surselor) melifere i de intervenie n recon
strucia mediului ambiant;
Prezena certificatului, reglementat de actele normative naionale, de co
mercializare i utilizare, n tehnologia de cretere a albinelor i de tratare
a maladiilor, a preparatelor chimice i medicamentoase;
80

ndeplinirea msurilor biotehnice planificate;


Documentele care permit dreptul la pescuit;
Respectarea metodelor de pescuit;
Starea instalaiilor hidrotehnice i dispozitivelor de protecie a petelui;
Respectarea prevederilor proiectelor de execuie la construcia i darea n
exploatare a bazinelor acvatice n scopuri piscicole;
Respectarea cotelor de pescuit (speciile, cantitatea, dimensiunile), regu
lile privind folosirea uneltelor de pescuit;
ndeplinirea msurilor de ntreinere a bazinelor i sectoarelor de pescuit
industrial;
Transportarea, comercializarea produselor pescuitului i altor organisme
acvatice (care trebuie nsoit de documentele necesare stabilite de legis
laie);
Monitorizarea speciilor de pete i de piante acvatice sau a altor repre
zentani ai faunei i florei acvatice (pentru neadmiterea distrugerii unor
specii valoroase);
Protecia speciilor faunistice pe cale de dispariie (incluse n Cartea Ro
ie i n Convenia privind comerul internaional cu specii slbatice de
faun i flor pe cale de dispariie);
Punatul animalelor pe terenurile fondului forestier;
Plimbarea cinilor i altor animale prin locuri publice (excepie fcnd
locurile publice autorizate de ctre administraia public local).

3.7.3. Actele legislative utilizate n procesul inspectrii ecologice


n procesul inspectrii ecologice a faunei naionale, inspectorii vor verifica
respectarea prevederilor coninute n urmtoarele acte normative:
Convenia privind comerul internaional cu specii slbatice de faun i
flor pe cale de dispariie (CITES);
Convenia privind diversitatea biologic;
Convenia privind conservarea speciilor migratoare de animale;
Legea cu privire la Cartea Roie a Republicii Moldova, nr. 325 din
15.12.2005;
Legea regnului animal, nr. 439 din 27.04.1995;
Legea privind fondul piscicol, pescuitul i piscicultura, nr. 149 din
08.06.2006;
Legea privind identificarea i nregistrarea animalelor, nr. 231 din
20.07.2006;
81

Legea privind protecia animalelor folosite n scopuri experimentale sau


n alte scopuri tiinifice, nr. 265 din 28.07.2006;
Hotrrea de Guvern (HG) pentru aprobarea Regulamentului provizoriu
cu privire la recoltarea ierbii i punatul animalelor pe terenurile fondu
lui forestier al Republicii Moldova, nr. 294 din 25.05.1993;
HG despre aprobarea regulamentului cu privire la nfiinarea, nregistra
rea, completarea, pstrarea, exportul i importul coleciilor de animale i
p la n t e d in flo r a i fa u n a s lb a t ic , nr. 1 1 0 7 d in 1 1 .0 9 .2 0 0 3 ;

HG cu privire la reglarea numeric a efectivului de gte slbatice migra


toare pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 60 din 26.01.2001;
HG privind aprobarea Regulamentului Cadastrului de stat al regnului
animal, nr. 1005 din 13.09.2004;
HG privind autorizarea pescuitului n obiectivele acvatice naturale, nr.
888 din 06.08.2007;
HG pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului foresti
er n scopuri de gospodrire cinegetic i/sau de recreare, nr. 187 din
20.02.2008;
Codul contravenional, nr. 218 din 24.10.2008;
Codul penal, nr. 985 din 18.04.2002.
3.7.4.
de mediu

Exemplu de aplicare a rspunderii administrative contravenien

Proces-verbal cu privire la contravenia nr. 133698


04 ianuarie, 2012, ora l l 16, satul Vratic, r-nul Rcani
data luna
anul
locul ncheierii
1. Calitatea, numele i prenumele agentului constatator Inspector de stat
pentru ecologie, Ion Livdarul
2. Numele, prenumele contravenientului Bodurat Gheorghe:
data naterii 20.11.1970; codul personal 1231165310181, seria i nr. buleti
nului A 22345077, domiciliu str Tinereii, nr. 28, satul Vratic, r-nul Rcani,
viza de reedin str. Tinereii, nr 28, satul Vratic, r-nul Rcani,
locul de munc i funcia paznic la primrie.
3. Fapta contravenional: utilizarea neautorizat a resurselor regnului
animal.
Esena contraveniei: n urma controlului ecologic efectuat n pdurea situ
at n partea de sud-est a satului Vratic, r-nul Rcani, s-a depistat nclcarea
82

prevederilor legislaiei naionale de mediu, nclcarea fiin d caracterizat prin


colectarea neautorizat a melcilor de vi-de vie pe sectorul unde este interzis.
IAu fost nclcate prevederile prevzute de art. 40 (d) al Legii regnului animal (nr.
439 din 27.04.1995) Rspunderea pentru contravenie/contravenia este prev
zut de art. 127 (2) al Codului contravenional al R.M. (CCRM)
4. Drepturile i obligaiile prevzute de art. 378, 384 ale CC al R.M. au fost
aduse la cunotin.
5. Obieciile i probele pe care contravenientul le aduce n aprarea sa: conraveniemui susine c are nevoie de melci pentru -i da copiilor si, minori, s
se joace.
6. Procesul-verbal a fost ncheiat in prezena contravenientului.
Decizia agentului constatator
7. n temeiul art. 405 alin (1), (2), art. 115 (3) ale Codului Contravenional
al R.M., decid:
consider ilicit aciunea nfptuit de Bodurat Gheorghe, ca fiind contra
venie de mediu, aplicndv.-i sanciune sub form de munc neremunerat n
folosul comunitii timp de 40 de ore. Data stabilirii amenzii 04 ianuarie, 2012.
ora IV 8.
Agentul constatator (semntura)
Contravenientul (semntura)

83

C A P IT O L U L 4 . M O N IT O R IN G U L IN SPE C T R II E C O L O G IC E
A C O N P O N E N T E L O R DE M ED IU

4.1. R elatri generale ale m onitoringului inspectrii de m ediu


Conceptul de monitoring deriv din verbul to monito ce i are originea n ver
bul latinesc moneo care nseamn a ateniona, a reaminti sau a recomanda. ntruct
monitoringul este un proces, nu un rezultat, o cale spre atingerea unui scop, i nu un
scop n sine, nu trebuie s fim surprini de aceast multitudine de probleme.
Activitile de monitoring au ca scop fie asigurarea mijloacelor care s per
mit detectarea apariiei schimbrilor, fie s permit detectarea tendinei i m
surarea mrimii i a intensitii acesteia, permite fundamentarea procesului de
luare a deciziei de ctre cei abilitai, asigurnd transparena n luarea deciziei i
furniznd o baz pentru viitoarele aciuni de protecie a mediului.
Activitile de monitorizare pot conduce la creterea sprijinului acordat unei
anumite politici de mediu i la creterea transparenei n realizarea cheltuielilor
de protecie a mediului i de restabilire a ecosistemelor i a prejudiciului cauzat
acestuia.
Monitorizarea asigur colectarea informaiilor i a datelor statistice i uti
lizeaz indicatori relevani i msurabili prin intermediul crora s poat fi ur
mrit procesul implementrii legislaiei de mediu. Prin intermediul procesului
de monitorizare se obin informaii n ceea ce privete: modul n care resursele
alocate i serviciile furnizate i-au atins inta, eventualele schimbri socioeconomice care ar rezulta n urma implementrii unei politici de mediu, precum i
concordana aciunilor ntreprinse pentru implementarea prevederilor legislative
cu standardele i reglementrile existente.
Procesele de monitorizare i evaluare trebuie analizate ca fiind procese ne
cesare, benefice i utile bunei funcionri a Inspectoratului Ecologic de Stat i nu
ca procese de control sau constrngere exercitate de la centru. Aplicarea procese
lor de monitorizare i evaluare conduce la reducerea riscurilor de asimetrie infor
maional i permite creterea transparenei activitii de inspectare i o mai bun
culegere a datelor i informaiilor necesare. Procesele de monitorizare i evaluare
sunt ntr-o strns conexiune cu procesul de planificare. Astfel, dac nu sunt sta
84

bilite obiective msurabile, rezultate ale aciunii de inspectare, monitorizarea i


evaluarea nu i pot ndeplini scopul propus, acela de a dirija implementarea co
rect a legislaiei de mediu i a controlului ecologic. De asemenea, activitile de
monitorizare i evaluare depind de frecvena cu care simt respectate obiectivele
inspectrii i rezultatele estimate. n unele cazuri, schimbarea acestora va deter
mina modificarea indicatorilor utilizai n procesele de monitorizare i evaluare.
n literatura de specialitate se propune ca n procesul de inspectare s se ve
rifice activitatea de monitorizare a efluenilor provenii din procese tehnologice,
evacuai n ape i n canalizare, n aer, deeuri de ctre poluatori.
Tabelul 4.1.1. Criteriile de monitoring a efluenilor
Parametru
Debit
pH
Temperatur
Consum chimic de oxigen (CCOCr)/consum biochimic de oxigen
(CBO)
Compui organici
Turbiditate
Oxigen dizolvat

Frecventa de monitorizare
Continuu i debit zilnic integrat
Continuu
Continuu
Debit masiv al probei sau compoziia probelor,
analize sptmnale, raportate ca medie lunara
a debitului masiv
Continuu
Continuu
Continuu

Monitorizarea emisiilor n aer prevede analiza urmtorilor indici:


debitul de gaz trebuie sa fie msurat sau determinat pentru a raporta con
centraiile la masa degajata;
pentru a raporta msurtorile la condiiile de referin, trebuie s fie de
terminate i nregistrate:
- temperatura;
- oxigenul, acolo unde emisiile sunt rezultatul unui proces de combustie;
- coninutul de vapori de ap, acolo unde emisiile sunt rezultatul unui pro
ces de combustie sau al altui curent de gaz umed. Nu este necesar acolo
unde coninutul de vapori de ap nu depete 3% din volum sau acolo
unde metodele de determinare msoar ali poluani far eliminarea apei.
Pentru emisiile de deeuri trebuie monitorizate i raportate:
compoziia fizic i chimic a deeului;
caracteristicile sale periculoase;
msurile de precauie la manipulare i substanele cu care nu trebuie
amestecate.
85

Acolo unde deeul este depozitat direct pe pmnt, de exemplu la mprtierea nmolului sau o halda local, trebuie stabilit un program de monitorizare
lund n considerare materialele potenial contaminate i parcursul real de la p
mnt la apa subteran sau la apa de suprafa.
Monitoringul inspectrii se poate realiza pe trei nivele de lucru: naional,
regional i local.
Monitoringul naional se poate realiza la nivelul ntregii ri i scoate n
eviden calitatea, corectitudinea i eficiena controlului ecologic n ansamblu.
Monitoringul regional se poate efectua la nivel de regiuni (de exemplu,
Nord, Sud etc.). Are scopul de a evidenia cele mai grave probleme de mediu
regionale, calitatea, corectitudinea, eficiena controlului ecologic pe regiuni.
Monitoringul local se poate efectua la nivel de raioane (ageni sau inspecii),
el poate fi efectuat de ctre eful ageniei i are ca scop depistarea celor mai mari
probleme de mediu locale, evidenierea calitii, corectitudinii, eficiena contro
lului ecologic regional.
Monitoringul inspectrii ecologice constituie un avantaj n cazul evoluiei
controlului ecologic, permite depistarea problemelor (stabilirea calitii inspect
rii), urmrirea aplicrii planurilor de inspectare (de exemplu, pe perioada curen
t), stabilirea viitoarelor planificri.

4.2. M odaliti de realizare a m onitoringului inspectrii ecologice


Pentru interpretarea corect a rezultatelor obinute n urma procesului de in
spectare, este necesar o colectare sistematic i atent a acestora. Modalitatea de
colectare i corectitudinea datelor sunt importante n condiiile n care monitori
zarea activeaz ca un sistem de avertizare timpurie i adesea puncteaz probleme
sau arii care au nevoie de evaluare.
La ora actual, n R. Moldova exist un studiu intitulat mbuntirea efica
citii i eficienei inspeciilor de mediu: bazate pe risc prioritizare i planificare
n Moldova care propune un model de monitoring al inspectrii componentelor
de mediu n funcie de categoria de risc. Astfel, se deosebesc dou grupe de risc:
de mediu i de comportament care indic frecvena controalelor.
Noi abordm monitoringul inspectrii n scopul verificrii calitii i eficienei
controlului ecologic efectuat de ctre inspectori. Astfel, propunem urmtoarele
ci de efectuare a monitoringului inspectrii ecologice:
1) colectarea datelor monitorizate;
2) urmrirea;
86

3) aplicarea, ncasarea amenzilor;


4) starea componentelor de mediu;
5) evidenierea celor mai frecvente nclcri ale legislaiei de mediu;
6) rapoartele de inspectare prezentate.
Metodele de monitorizare, evaluare i colectare a datelor au n vedere con
solidarea capacitii de obinere i utilizare a informaiei, n scopul realizrii
unor analize ct mai exacte. Procesele de monitorizare i evaluare presupun att
colectarea i folosirea informaiei existente, ct i producerea i utilizarea unor
informaii noi. Metodele de colectare a informaiei se utilizeaz att pentru c
utarea, ct i pentru producerea informaiei. Producerea informaiei presupune
cercetarea datelor deja existente i identificarea nevoii de informaii noi. Obine
rea datelor capabile s furnizeze informaii este posibil prin aplicarea metodelor
cantitative i calitative de culegere a acestora. Pe lng activitatea de culegere a
informailor trebuie abordat suficient i activitatea de interpretare a datelor. Cele
mai frecvente metode cantitative, care pot fi utilizate n monitoringul inspectrii
de mediu, sunt:
Analiza cost-beneficiu;
Analiza cost-eficacitate;
Metode experimentale - prin analiza situaiei aprute ca rezultat al im
plementrii unor noi obiective n procesul de planificare a inspectrii cu
situaia anterioar implementrii;
Din grupa metodelor calitative putem meniona urmtoarele:
S Studiul de caz;
s Interviul de grup;
S Interviul;
S Observaia;
S Chestionarul;
S Analiza rapoartelor inspectrii.
Studiul de caz asigur colectarea informaiei sub forma unei analize care
poate fi descriptiv sau explicativ i are scopul de a rspunde unor ntrebri ce
in de protecia mediului. n procesul studiului de caz, un rol important l joac i
stabilirea impactului cauzat mediului. Efectund acest studiu este bine ca inspec
torii de mediu s fie informai despre starea componentelor de mediu (informaii
obinute ca rezultat al analizelor chimice, biologice etc., ale solului, subsolului,
apei, aerului, vegetaiei) pentru a putea identifica viitoarele tendine de protecie,
conservarea sau restabilirea componentelor de mediu.
Interviul de grup reprezint o form de monitoring calitativ prin care
un grup de persoane sunt interogate n ceea ce privete atitudinile fa de in
87

spectarea ecologic, frecvena acesteia n regiunea dat, rezultatele inspectrii


(amenzile aplicate), schimbrile parvenite (dac mai sunt asemenea cazuri),
ntrebrile se formuleaz astfel nct participanii s le neleag lesne i s
nu se sfiiasc a rspunde, li se permite s vorbeasc liber, s asculte i s
completeze prerile colegilor. Aplicarea acestei metode se efectueaz cu mem
brii grupurilor-int (primari, poliiti de sector i alte persoane) care cunosc
problemele n discuie nainte de formularea unui set de ntrebri structurate.
Scopul este de a compara perspectivele beneficiarilor cu conceptele abstracte
ale evalurii obiectivelor.
Interviul este o tehnic de obinere a informaiei (prin ntrebri i rspun
suri) de la indivizi i grupuri care au fost supui, recent, controlului de ctre
inspectorii de mediu n vederea descrierii procesului de inspectare, a modului
i a corectitudinii efecturii acestuia. Interviul se bazeaz pe comunicarea ver
bal i presupune ntrebri i rspunsuri, ca i chestionarul (scris). Instrumentul
interviului este ghidul de interviu. Cel care face interviul pune ntrebri uneia
sau mai multor persoane i nregistreaz rspunsurile. Interviul poate fi formal
sau informai, fa n fa sau telefonic. De multe ori acest tip de monitorizare
poate scoate la suprafa multe probleme de mediu i de inspectare necunoscute
i neintuite.
Observaia nseamn urmrirea atent i sistematic, cu un anumit scop, a
unui anumit fenomen sau a unei nsuiri, laturi sau particulariti ale acestora.
Studierea i nregistrarea unei situaii se face ntr-un jurnal. nregistrarea inclu
de persoane implicate, descrierea faptelor, specificarea momentului, locului i
modului de apariie a evenimentului. Observaia inspectorilor de mediu poate fi
direct (observ i nregistreaz) sau participativ (observatorul devine o parte a
fenomenului pentru o perioad de timp), ca s se includ n procesul de control i
s depisteze funcionarea sistemului din interior.
Chestionarea reprezint formularea unui set de ntrebri de cercetare, ale
cror rspunsuri pot fi codificate. n procesul de monitorizare a inspectrii de me
diu, se propune ca s fie supui chestionrii inspectorii de mediu (pentru a putea
face o evaluare a nivelului de cunotine posedat) i persoanele fizice sau juridice
care au fost recent supuse inspectrii de ctre inspectorii de mediu.
Analiza rapoartelor inspectrii presupune o examinare documentar. La
acest compartiment propunem s se investigheze urmtoarele:
> numrul controalelor efectuate i cele planificate;
> aplicarea i ncasarea amenzilor;
> evidenierea celor mai frecvente nclcri ale legislaiei de mediu.
Numrul controalelor efectuate scoate n eviden, teoretic, nivelul polurii.
88

Astfel, dac numrul controalelor se reduce, respectiv ar trebui s se mbunt


easc starea componentelor de mediu. ns n unele cazuri numrul controalelor
de mediu poate s se reduc din motivul lichidrii unor ntreprinderii, acest lucru
se recomand a fi inclus n rapoartele Inspectoratului Ecologic pentru a fi la cu
rent. Obiectele funcionale trebuie verificate periodic chiar dac de fiecare dat se
observ c lucreaz eficient i activeaz n conformitate cu prevederile legislaiei
de mediu. Aceasta va reduce considerabil riscurile legate de apariia polurii.
n Romnia numrul controalelor de mediu efectuate variaz n funcie de
nivelul de risc. Trebuie stabilit sub ce punctaj se consider c riscul este nc
sczut i peste ce punctaj se consider c riscul este ridicat. Numrul de categorii
de risc depinde de sistemul utilizat (dac este predefinit) i se poate ajusta. n
urmtorul tabel se aduce un exemplu.
Tabelul 4.2.1. Clasificarea riscului pe categorii
Categoria de risc
Sczut
Mediu
Ridicat

Punctajul acumulat
0-3
3-6
6-10

Un risc ridicat implic o prioritate nalt. Autoritatea de inspecie poate s


decid ce nseamn prioritate nalt n ceea ce privete tipul i frecvena inspeci
ilor necesare. Urmtorul tabel arat un exemplu simplu (tab. 4.2.2).
Tabelul 4.2.2. Frecvena inspectrilor n funcie de gradul de risc
Nivelul de risc

Frecvena inspectrilor
1 inspecie la fiecare 2 ani
1 inspecie pe an
2 inspecii pe an
3 inspecii pe an

Sczut
Mediu
nalt
Foarte nalt

n R. Moldova sunt prevzute, de asemenea, inspectri care variaz n


funcie de tipul de risc (tab. 4.2.3.)
Tabelul 4.2.3. Operatorul de evaluare rezumat
Criteriile

Valorile scor permise

Scorul
individual

tiscu l de mediu

Sector specific riscului de mediu

5-40

89

0-30
-15-20

Statutul prioritar naional i local


Designul procesului de producere
si carcateristicile de modernizare
Calitatea tehnologiilor de
reducere a polurii
Sensibilitatea i proximitatea
receptorilor de poluani

-5-20
0-50

Riscul comportamental

Automonitorizare i raportare
Antecedente de conformitate
Managementul de mediu

0-30
0-nelimitat
-20-10

Punctajul acumulat denot viitoarele inspectri pe teritoriul R. Moldova


(tab. 4.2.4.).
Tabelul 4.2.4. Frecvena inspeciilor n conformitate cu punctajul de risc
Scorul
Pn la 50
51-100
Peste 100

Riscul
Sczut
Mediu
Mare

Frecvena inspeciilor
Una n 4-5 ani
Una n 2-3 ani
Una pe an

Pentru monitoringul eficacitii numerice a inspectrii componentelor de


mediu, propunem utilizarea urmtoarei formule noi de calcul, care poate fi apli
cat pentru fiecare nivel n parte:
X (% )=I!l^xi00
(4.2.1)
v 7
Nt
4
7
unde:
Nt - numrul total al obiectelor existente, la nivelul de risc corespunztor, pe
teritoriul analizat (sat, comun, raion, municipiu etc.);
Oi - numrul obiectelor inspectate, la nivelul corespunztor de risc;
100 - exprimarea procentual a rezultatului.
Rezultatele obinute trebuie descifrate conform informaiei prezentate n ta
belul 4.2.5.
Tabelul 4.2.5. Caracterizarea procedurii de control numeric al obiectelor
inspectate
Calificativul obinut
Foarte bine
Bine

Rezultatul cptat (%)


0-5
6-9

Moderat
Ru
Foarte ru

10-14
15-25
>25

Astfel, n cazul n care au fost controlate n mrime deplin aproximativ toate


obiectele inspectate (rezultatul cuprins ntre 1-5%) se poate afirma c activitatea
numeric este foarte bun, iar n cazul n care s-au controlat doare cteva obiecte
(rezultatul obinut fiind > 25), activitatea numeric de inspectare este considerat
foarte proast. Acest model poate fi aplicat aproape tuturor obiectelor inspectate,
cu excepia celor potenial periculoase care necesit a fi inspectate de cteva ori
pe an sau chiar n cursul unei luni, sptmni, zile.
Aplicarea i ncasarea amenzilor este o modalitate de monitoring care poate
oferi o imagine asupra procesului de inspectare de mediu. Acest criteriu denot
exactitatea aplicrii prevederilor legislaiei ecologice i ale Codului contravenional
i, n unele cazuri, ale Codului penal al R. Moldova. La analiza acestui criteriu se
propune un model original de interpretare a rezultatelor pe dou ci:
1) determinarea calificativ a rezultatului controlului ecologic la achitarea
amenzilor;
2) determinarea calificativ a rezultatelor obinute la achitarea njumtit
a amenzilor (conform prevederilor actuale ale Codului contravenional
al R. Moldova).
In primul caz propunem urmtoarea formul de determinare:
X ( % ) = ~ X 100

(4.2.2)

unde:
X - calificativul obinut
A - amenzile aplicate;
- amenzile ncasate;
100 - exprimarea procentual a rezultatului.
In cel de-al doilea caz, care este caracteristic actualei perioade, se propune
aplicarea urmtoarei formule:
X (0/0)=A-

x 100

(4.2.3)

unde:
X - calificativul obinut;
A - amenzile aplicate;
- amenzile ncasate;
100 - exprimarea procentual a rezultatului;
1,89 - reprezint coeficientul de calcul pentru amenzile njumtite (deoa
rece nu toi contravenienii n mrime de 100% achit timp de 72 ore).
91

Rezultatele obinute, n urma aplicrii formulelor propuse, se descifreaz


conform tabelului 4.2.6.
Tabelul 4.2.6. Caracterizarea procesului de aplicare i ncasare a amenzilor
la contraveniile de mediu
Calificativul aplicrii contraveniilor de mediu
Foarte bine
Bine
Moderat
Ru
Foarte ru

Rezultatul obinut (%)


0-4
5-11
12-19
20-34
>35

Astfel, n urma aplicrii formulelor, dac se obine de la 1 pn la 4,4%,


atunci se spune c procesul de aplicare a legislaiei ecologice este foarte bun,
de la 4,5% pn la 11,4% se calific ca bun, intervalul dintre 11,5-19,4% - mo
derat i necesit ca inspectorii de mediu s fie testai sau s urmeze cursuri de
perfecionare. ncepnd cu 19,5-34,4% - se consider c legislaia a fost aplicat
ru, iar la valorile mai mari de 35% - foarte ru, ceea ce cauzeaz mari pagube
nu numai mediului, dar i statului.
Dup cum s-a menionat, un alt criteriu de monitoring propus de noi este i
cel de eviden a celor mai frecvente nclcri ale legislaiei de mediu. Acest cri
teriu are la baz studiul numeric al prevederilor Codului contravenional i penal
al R. Moldova. Analiza criteriului dat scoate n eviden cele mai grave probleme
de mediu depistate, intuitive, prin trimiterile la articolele n cauz. Pentru mo
nitoringul acestui criteriu se recomand interpretarea rezultatelor inspectrii de
mediu prin aplicarea urmtoarei formule de calcul:
<4 -2 -4)
unde: - suma total a articolelor din codul contravenional utilizate n
procesul de inspectare a componentei de mediu;
Ae - articolul analizat (cazurile de aplicare a articolului 1.. ..n);
100 - exprimarea procentual a rezultatului.
Interpretarea rezultatelor obinute se va efectua n conformitate cu tabelul
4.2.7.
Tabelul 4.2.7. Clasificarea procesului de aplicare a prevederilor Codului
contravenional
Calificativul problemei analizate
Nu necesit a fi abordat

92

Rezultatul obinut (%)


100-99

Nu merit a fi soluionat
Poate genera poluarea
Problema necesit a fi abordat i soluionat
Problema trebuie soluionat stringent

98-96
95-90
89-70
<69

Exemplu de aplicare: la inspectarea resurselor acvatice ale raionului X n anul


2012 au fost ntocmite 12 procese-verbale (Acc). n 3 procese-verbale au fost
aplicate prevederile art. 109 (4). S se stabileasc calificativul problemei analizate
X= -
- 75%
12
Astfel, se poate conchide c n raionul X problema nerespectrii dimensiu
nilor i regimului de protecie a zonelor de protecie a apelor rurilor i bazinelor
de ap i a fiilor riverane de protecie a apelor trebuie soluionat i inclus ca
obiectiv prioritar n procesul de planificare precedent a inspectrii resurselor
acvatice ale raionului X.
Acest tip de monitoring, efectuat la nivel de ar, este foarte important i
reflect viitoarele aciuni ale Inspectoratului Ecologic de Stat asupra proteciei
componentelor de mediu. Astfel, dac problema poate fi argumentat n continu
are, respectiv ea poate fi folosit ca un suport n modificrile viitoare ale preve
derilor articolelor ce in de mediu.
Majoritatea proceselor de monitorizare i evaluare efectuate la nivelul insti
tuiilor publice se refer doar la analiza cantitativ a rezultatelor, fr a lua n cal
cul necesitatea analizelor calitative. Prin concentrarea pe indicatorii cantitativi se
pot scpa din vedere anumite aspecte de care trebuie s se in cont n evaluarea
rezultatelor unei inspectri de mediu. n afar de cifrele statistice i de raportul
existent al Inspectoratului Ecologic, trebuie s se in cont i de percepiile re
zultatelor obinute de ctre beneficiarii de mediu. n urma procesului de monito
rizare i evaluare pot fi identificate o serie de probleme legate de implementarea
inspectrii componentelor de mediu n conformitate cu planul stabilit.

4.3. M odele de m onitoring al inspectrii com ponentelor de m ediu


4.3.1.
licii Moldova

Monitoringul inspectrii ecologice a resurselor acvatice ale Rep

La acest compartiment se vor evidenia, prin analiz, unele modele de in


spectare, conform unor indicatorii cantitativi i calitativi ai componentelor de
mediu.
93

Pentru realizarea studiului dat au fost utilizate rezultatele furnizate de Inspec


toratul Ecologic de Stat (IES) n publicaiile sale Anuarele IES 2007-2010. Este
de menionat faptul c pn n anul 2007 n R. Moldova, practic, lipsea o informaie
centralizat ce viza nemijlocit procedura de inspectare ecologic a resurselor acva
tice i de aceea monitorizarea de baz a fost efectuat ncepnd cu anul 2008.
O problem acut este poluarea apelor din R. Moldova, care n mare parte se
datoreaz lipsei i funcionrii neeficiente a staiilor de epurare a apelor reziduale
(S.E.). Numrul S.E. a sczut considerabil n ultimii 20 de ani. Conform rezulta
telor furnizate de I.E.S., n anul 2006 s-a redus substanial (cu 86,5%) numrul
staiilor de epurare existente, fapt motivat prin deficitul de resurse necesare ex
ploatrii i renovrii lor. Totodat, n acea perioad doar una funciona n regim
normal, restul (77 de S.E.) funcionau sub nivelul normal (tabelul 4..1.1.).
Tabelul 4.3.1.1. Monitoringul numeric al staiilor de epurare de pe
teritoriul R. Moldova
Perioada
S.E.
S.E.
S.E.
S.E. funcionale
analizat
existente
funcionale
funcionale n
sub nivelul
(ani)
(uniti)
normal
regim normal
(uniti)
(uniti)
(uniti)
1990
2006
2007
2008
2009
2010

580
78
202
260
260
242

580
78
99
154
154
125

580
1
1
28
28
26

0
77
98
126
126
99

Din anul 2007 i pn n anul 2009 numrul S.E. existente a crescut de 2,583,33 ori fa de anul 2006. Explicaia viznd creterea semnificativ a numrului
de S.E. ns nu a fost expus n literatura de specialitate, unde se accentua c epu
rarea apelor reziduale i meninerea S.E. rmnea o problem acut. n anul 2010
numrul S.E. este n descretere cu 18, ns acest lucru nu este explicat, ci din
contra, n sursele de specialitate se menioneaz c au fost puse n funciune nc
8 staii. n ultimii 19 ani staiile de epurare ce lucreaz n regim normal practic nu
depesc 2%, ele variind de la un an la altul, lucru care poate fi explicat, probabil,
prin faptul c unele ntreprinderi i construiesc sau reconstruiesc S.E., iar altele
sunt lichidate. Predominante sunt S.E. ce funcioneaz sub nivelul normativ, ceea
ce reprezint un pericol considerabil, ndeosebi pentru ape i sol.
In cele din urm, ne-am propus s monitorizm, numeric, controalele ecolo
gice efectuate de Inspectoratul Ecologic de Stat al R. Moldova (figura 4.3.1.2).
94

i procese-verbale ntocmite

2008

2009

2010

perioada monitorizrilor (ani)


Figura 4.3.1.1. Numrul total al controalelor ecologice efectuate pe teritoriul
R. Moldova

Dup cum observm, n ultimii 3 ani numrul obiectivelor inspectate este


n continu descretere. Astfel, dac n 2009 obiectele inspectate erau n numr
de 1906, atunci n 2010 ele s-au redus cu 123. Reducerea numrului obiectelor
inspectate ar putea fi explicat prin mbuntirea situaiei de mediu, lucru care
este binevenit, ns aceast scdere a numrului de controale ecologice nu este
argumentat de Inspectoratul Ecologic de Stat.
In ultimii 3 ani s-a redus numrul nclcrilor ecologice depistate, dac n
2009 ele constituiau 756 cazuri, atunci n 2010 s-au redus pn la 676, ns, n
pofida acestui fapt, i pn n prezent predomin problema polurii accidentale a
apelor rurilor mici i mijlocii ale rii.
Un indice important ce caracterizeaz exactitatea efecturii controlului de
mediu este aplicarea rspunderii administrative contravenienilor de mediu (ta
belul 4.3.1.2).
Tabelul 4.3.1.2. Aplicarea amenzilor contravenienilor de mediu
Perioada analizat (ani)
2008
2009
2010

Amenzi aplicate (lei)


238800
373820
5145540

Amenzi ncasate (lei)


153061
195200
226318

Suma amenzilor aplicate contravenienilor de mediu este n continu cre


tere n ultimii ani. Dac n anul 2008 amenzile aplicate constituiau 238800 lei,
atunci n 2010 ele au crescut de 21,54 ori, ns amenzile ncasate, din pcate, sunt
cu mult mai mici. Conform art. 34 (3) al Codului Contravenional al R. Moldova,
95

n vigoare, amenda poate fi njumtit n cazul achitrii ei n cel mult 72 de ore


de la momentul stabilirii, ceea ce reprezint un argument la diferenele dintre
sumele aplicate i cele ncasate. Diferena dintre amenzile aplicate i cele n
casate n 2008 a fost de 1,56 ori, n 2009 de 1,91 ori, iar n 2010 - 22,73 ori.
Conform criteriului de monitoring susmenionat (4.2.3), pentru perioada 2009
procesul de aplicare a prevederilor legislaiei de mediu este foarte bun (1,30%),
pentru anul 2010 legislaia de mediu a fost aplicat fo a rte ru (91,68%), cea ce
a condus la pierderi bneti considerabile care ncurajeaz poluatorii.
n perioada supus analizei, rapoartele de mediu aprobate de IES la capito
lul respectiv sunt lipsite de informaia ce vizeaz rezultatul controlului de stat
cu menionarea nclcrilor legislative (sau a articolelor din codul contraveni
onal), lucru care ar nlesni informarea cu cele mai frecvente i grave nclcri i
ar demonstra eficiena efecturii controlului de stat, ns acest criteriu nu poate
fi monitorizat.
n cele din urm, se poate trage concluzia c activitatea de inspectare eco
logic a resurselor acvatice efectuat n ultimii trei ani este considerat nesatisfactoare din motiv c pn la moment rmn nesoluionate probleme ce in de
poluarea apelor, reducerea numrului de obiecte inspectate, creterea substan
ial a diferenelor dintre amenzile aplicate i cele ncasate.
Se consider a fi satisfctor faptul c n ultima perioad a crescut numrul
de S.E. funcionale n regim normal, ns, totodat, s-au mrit numrul staiilor
de S.E. ce funcioneaz sub nivelul normativ, lucru care este ngrijortor pentru
protecia mediului la nivelul ntreagii ri.

4.3.2. M on itorin gu l in sp ectrii resurselor acvatice


ale m u n icip iu lu i C hiinu
Activitatea de inspectare a resurselor acvatice din municipiul Chiinu
este dificil a fi monitorizat, deoarece datele prezentate n rapoartele aprobate
de Inspectoratul Ecologic de Stat sunt generale i abordeaz problema superfi
cial. Altfel spus, lipsesc articolele din Codul contravenional i Codul penal al
R. Moldova care au fost cel mai frecvent aplicate de inspectori.

96

Legend:
Sonde:

Bazine acvatic

- autorizate
- starea barajului bun
^ - neautorizate
- starea barajului nesatisfctoare;
- starea barajului avariat

Rezultatele furnizate de situl www.geoportal.md denot c pe teritoriul


mun. Chiinu n genere nu exist bazine acvatice cu baraje avariate, iar num
rul general al lor este mult mai mic dect cel prezentat n datele Inspectoratului
Ecologic de Stat, ceea ce creeaz o confuzie general n cazul unui monitoring
numeric (figura 4.3.2.1).
Dup cum observm, n perioada 2008-2009 starea bazinelor acvatice nu
s-a schimbat, n timp ce n intervalul 2009-2010 s-a redus numrul bazinelor
(din motivul secrii). A crescut considerabil numrul bazinelor date n folosin,
s-a mbuntit starea barajelor a circa 49 de bazine, s-a remediat starea sanitar
a zonelor de protecie, s-a mrit numrul bazinelor nnmolite i totodat s-a
avariat, la 12 bazine, evacuatorul de fund.
Un obiectiv aparte care este verificat de ctre inspectorii de mediu este
starea bazinelor acvatice de pe teritoriul municipiului Chiinu (tab.4.3.2.1).

97

Tabelul 4..2.1. Starea bazinelor acvatice ale municipiului Chiinu

2008

78 10 42 9

43 2

14 0

59

2009
2010

78 10 42 9
54 4

43 2
54 -

14 0
26

59
4

2 56
51 3

56

Avariat

Starea
evacu
atoru
lui de
fund

Funcional

Uscat

nnmolit

Lipsete

Satisfctoare

Avariat

Satisfctoare

Titlu de stat

Posesie Starea Starea Starea


(uniti) baraju zone bazinu
lui
lor de
lui
(uniti) protecie (uniti)

Folosin speciai

Folosin separat

Folosin special

Modul de
utilizare
(uniti)

Folosin

Proprietate public
Proprietatea
nrimriei
______
Proprietate privat

Aparte
nena

Total uniti

Perioa
da ana
lizat

61

17

31 30

5
48

61
6

0
2

17
2

31 30
12 42

160
140

120
100
iAnul 2008

SO

i Anul 2009

50

I Anul 2010
40

20

O
Anul 2 0 08

Anul 2009

Anul 2010

Fig. 4.3.2.2. Activitatea numeric de inspectare ecologic a resurselor acvatice ale


mun. Chiinu
Analiznd numeric obiectele inspectate de ctre Inspectoratul Ecologic de
Stat al R. Moldova i efectund un calcul provizoriu, adic diviznd numrul
controalelor la numrul de zile lucrtoare inspectate, rezult c n perioada 2008
unui obiect inspectat i se atribuiau 1,74 zile sau 41,99 ore. n anul 2009 numrul
controalelor s-a redus de 1,91 ori, astfel c unui obiect inspectat i s-ar atribui
3,34 zile sau 80,21 ore, iar n perioada 2010 numrul controalelor s-a redus cu 3
n comparaie cu anul precedent, timpul alocat unui obiect a crescut (83,42 ore
atribuite unui obiect) (figura 4.3.2.2). n conformitate cu legislaia R. Moldova,
98

durata efecturii unui control planificat sau inopinat (neplanificat) la agenii eco
nomici nu poate depi 3 zile lucrtoare, aceasta poate fi majorat numai n func
ie de durata tehnologic a proceselor de evaluare a conformitii sau a perioadei
de lichidare de ctre agentul economic al nclcrilor depistate. Aceste rezultate
atest c nu ar trebui s existe poluare rezultat n urma activitii ntreprinde
rilor i persoanelor fizice, deoarece inspectorul practic n acest timp ar reui s
auditeze obiectul verificat. ns rezultatele tiinifice care atest calitatea apelor
pe teritoriul mun. Chiinu denot contrariul, cu o continuitate major a polurii
apelor de suprafa fr careva modificrii pozitive.
Aceeai situaie se observ la monitoringul proceselor-verbale ntocmite de
inspectorii ecologici.

100 -

T
i i

~
U

'Z

ii Procese verbale ntocmite

Numrul contravenienilor
2008
2009
1

2010

Perioada analizat

Fig. 4.3.2.3. Monitoringul contraveniilor de mediu i al proceselor-verbale ntocmite


la resursele acvatice din mun. Chiinu

Analiznd acest criteriu, se poate spune c din 2008 i pn n 2010 s-a re


dus de 4,04 ori numrul contravenienilor de mediu i al preceselor-verbale, ceea
ce ar indica, de fapt, o mbuntire considerabil (de cel puin 4 ori) a calitii
apelor i o reducere considerabil a polurii lor, ns, dup cum s-a menionat,
acest lucru nu s-a observat, ceea ce demonstreaz c activitatea persoanelor din
domeniu este nesatisfctoare.
Monitoriznd activitatea inspectrii ecologice conform criteriului amenzi
aplicate-amenzi ncasate,se poate afirma c aplicarea macanismului rspunderii
administrative a persoanelor fizice n 2008 a fost foarte bun, n 2009 aceste cazuri
practic nu s-au ntlnit (n pofida continurii splrii vehiculelor n prima zon de
protecie a rului Bc etc.), iar n 2010 a fost nesatisfctor, deoarece rezultatul
obinut este de 53,30% ceea ce constituie pierderi financiare de cel puin 21350
lei (tabelul 4.3.2.2.).
99

Tabelul 4.3.2.2. Modalitatea aplicrii rspunderii administrative la


nclcarea legislaiei la componenta mediului-ap
Criteriile monitorizate
Aciuni naintate
(persoane), lei
Aciuni satisfcute
(persoane), lei
Amenzi aplicate
de eful AE/IE i
judectorie, lei
Amenzi ncasate
de eful AE/IE i
judectorie, lei

2008
132705

Perioada analizat, ani


2009
0

2010
84400

132705

20850

54350

34020

48400

24800

13700

22450

Astfel, se consider c activitatea de aplicare a rspunderii administrative


pentru nclcarea legislaiei la componenta de mediu-ap, din perioada 2009 2010,este nesatisfctoare. Analiznd acest criteriu de monitoring conform pro
cedurii propuse (vezi 4.2.2; 4.2.3), se poate spune c aplicarea rspunderii admi
nistrative de ctre efii Ageniilor Ecologice i Inspectoratului Ecologic de Stat
i de judectorii n 2008 este una foarte rea. Pentru 2009 activitatea de aplicare
i ncasare a amenzilor este rea (deoarece deja funciona principiul njumtirii
amenzii la achitarea ei timp de 72 de ore), iar n 2010 se clasific deja n grupa
moderat. Pe an ce trece se observ o evoluie la acest capitol, ns totui nu s-a
nregistrat atingerea nivelului bun i foarte bun.

* anul 2008
m anul 2009

anul 2010

Fig. 4.3.2.4. Monitoringul acordrii autorizaiilor de folosire special a apelor de pe


teritoriul mun. Chiinu

100

Autorizaia de utilizare special a apei se elibereaz gratuit, pe un termen


de 3 ani, de ctre Inspectoratul Ecologic de Stat i subdiviziunile teritoriale ale
acestuia i prevede folosirea apei (captarea apelor de suprafa sau subterane) n
scopuri potabile, menajere, tehnologice, pentru irigare, evacuarea apelor rezidu
ale n receptori naturali sau injectarea n subsol. Este cazul de remarcat faptul c
numrul autorizaiilor de folosin special a apelor a crescut. Dac n anul 2008
numrul lor constituia 28, n 2009 era deja 30, iar n 2010 - 36, ceea ce reprezin
t un fapt pozitiv, deoarece astfel se mbuntete att gestionarea apelor, ct i
protecia lor (figura 4.3.2.4).
Tabelul 4.3.2.3. Activitatea de protecie a resurselor acvatice pe teritoriul
mun. Chiinu
Criteriile analizate

Acordarea deversrilor
limit admisibile
Suspendarea activitii
de producere
Calculul plii pentru
poluarea mediului
Achitarea plii pentru
poluarea mediului

Perioada analizat, ani

2008
0

2009
0

2010
0

Conform legislaiei naionale de mediu, deversrile limitat-admisibile de po


luani constituie cantitatea de poluani coninut n apele uzate maximal admis
spre deversare ntr-o unitate de timp n apele de suprafa, n regimul i locul
stabilit cu scopul asigurrii normelor de calitate n seciunea de control sau nenrutirii calitii formate, dac este mai joas n raport cu cea normativ. Acest
indiciu denot c pe teritoriul mun. Chiinu nu a existat din anul 2008 i pn n
anul 2010 tendina i necesitatea de evacuare a apelor reziduale, cu toate c apele
reziduale epurate (insuficient) ale oraului Chiinu sunt evacuate n r. Bc etc. O
situaie similar se observ i n cazul suspendrii activitilor (conform datelor
din tab. 4.3.2.3, toate ntreprinderile de pe teritoriul mun. Chiinu nu polueaz
considerabil resursele acvatice), calculrii plii pentru poluarea resurselor acva
tice i achitrii acestora (fapt lipsit de argument). Conform acestor rezultate (tab.
4.3.2.3), apele de suprafa ale mun. Chiinu ar trebui s fie cristaline, nepoluate
i bune pentru a fi utilizate n scopuri menajere, favorabile pentru scldat etc.,
ceea ce nu corespunde realitii.
101

4.3.3. Monitoringul inspectrii ecologice a florei pe exemplul


raionului Hnceti
A

In acest subcapitol se propune un alt exemplu de monitoring al inspectrii


ecologice pe modelul florei r-nului Hnceti. Conform rezultatelor furnizate de
Inspecia Ecologic (IE) Hnceti, suprafaa terenurilor ocupate cu pduri aflate
n stare satisfctoare constituie 2876,32 ha, iar n cea nesatisfactoare - 293,09
ha. Cea mai dezagreabil situaie a pdurilor r-nului Hnceti se atest n loca
litile Mingir i Negrea. In localitile Negrea i Mireti absolut toat suprafaa
acoperit cu pdure se afl ntr-o stare nesatisfactoare.
Tabelul 4.3.3.1. S tarea ecologic a p durilor din raionul H nceti
Denumirea
teritoriului
administrativ

Hnceti
Blceana
Bobeica
Boghiceni
Bozieni
Bujor
Buteni
Caracui
Camaui
Crpineni
Celeni
Ciora
Ciuciuleni
Cotul-Morii
Crasnoarmeiscoe
Dancu
Drguenii-Noi
Frldeni
Fundul-Galbenei
Ivanovca
Lpuna
Leueni
Logneti
102

Terenurile
acoperite cu
pdure
Bun
Rea

11,7
17,64
42,11
209,44
100,21
11,84
120,94
49,25
0
81,14
56,5
25,64
722,15
26,36
245,79
11,2
49,55
49,12
32,84
32,21
46,18
82,07
122,57

0
20,37
21,44
0
0
0
0
4
0
0
0
0
15,03
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Perdele
forestiere de
protecie
Rea
Bun

27,8
28
33,19
34,41
11,54
29,32
32,85
5,24
83,83
0
21,92
45,02
0
29,92
5,24
8,56
21,08
24,26
74,02
10,1
15,72

0
0
5,4
0
0
15,9
0
1,92
0
0
0
0
6,02
2,55
0
0
0
0
0
1,65
0
0
0

Volumul total
de tieri ilicite
depistate, m3
Pduri
Fii
forestiere
0
0,04
0
0,108
0
2,089
0
0,2
0,298 0
0
0
8,12
0
0,91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,92
0
0,08
0
0,09
0
0,44
0,08
7,6
0
0
0
0
0
0,11
0
0
0
0
0
0
0

Asigurarea
cu paz

+
-

+
-

+
-

Mereeni
Minjir
Mireti
Negrea
Nemeni
Obileni
Oneti
Pacani
Pervomaiscoe
Pogneti
Srata-Galben
Secreni
Sofia
Stolniceni
ipoteni
Voinescu

70,85
0
20,23
138,56 90,12 50
0
5,6
7,23
0
87,75 13,07
34,43
0
5,02
12,2
25,82 11,18
3,32
0
20,33
21,51
0
15,31
42,08
0
12,82
29,97
0
17,53
256,53 0
77,76
29,94
0
0
18,6
0,57
0,48
8,7
2,11
10,4
10,1
J20,28 0
52,04
0
17,71

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,09
9,7
0
8,01
0

0
0
0
0
0,16
0,04
0,5
0
0
0
0
0
0,18
4
0
0

0
0,52
0
0
0,54
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0,22

_
-

Analiza strii perdelelor forestiere de protecie denot c aproximativ toate


se afl ntr-o situaie satisfctoare, cu excepia primriilor ipoteni i Secreni
unde toate acestea sunt n stare nesatisfctoare. Volumului total al tierilor ilici
te de pdure de pe teritoriul raionului Hnceti atinge 27,288 m3. Cele mai mari
suprafee de pdure tiate ilicit au fost depistate pe teritoriul primriilor Bueni,
care ating 8,12 m3, Drguenii Noi - 7,6 m3, Ciuciuleni - 4,92 m3 i Stolniceni 0,4 m3. In perioada anului 2010 s-au nregistrat i tieri ilicite de fii forestiere,
volumul total al crora era de 4,857 m3. Cele mai mari cantiti de fii forestiere
tiate ilicit s-au dovedit a fi pe teritoriul primriilor Bobeica - 2,089 m3, Mingir - 0,52 m3, Nemeni - 0,54 m3, Obileni - 0,5 m3 .a. Din totalul suprafeelor
forestiere din raionul Hnceti sunt asigurate cu paz doar terenurile primriilor
Bueni, Ciuciuleni, Lpuna.
Tabelul 4.3.3.2. Activitatea de inspectare ecologic a fondului forestier din
raionul Hnceti pe parcursul anilor 2009 - 2010
nclcrile
depistate
i msurile
ntreprinse
Obiecte
controlate
Contravenii
(cazuri)

Total

2009

Agenia
Moldsilva
2010 2009 2010

157

137

61

33

28

21

16

Inclusiv pe beneficiari
Ministerul
Ali deintori
Transportului
2009 2010
2009
2010
2009
2010
Pduri F.f. Pduri F.f.
Pduri F.f. Pduri F.f.
52
4
4
8
50
7
1
Primrii

10

16

103

Art. 122 (ca


zuri)
Amenzi aplica
te (lei)
Amenzi nca
sate (lei)
Aciuni na
intate
(prejudiciul
cauzat) (lei)
Aciuni satisf
cute (prejudi
ciul recuperat)
(lei)
a) arbori:
(exemplare)
- tiai
- vtmai
b) volumul
masei lemn.
(m3)
Art. 127
Amenzi aplica
te (lei)
Amenzi nca
sate (lei)
Art. 131 Codul
penal

12

20920

800

7200

14900 400

3100

41104 26668 868

38940

26668

30851 18313

2955

18313

345

116

309
36
79,15

116

23020 8000 1000


1600

351

3500

116

317
116
6
36
89,91 61,62 10,74

61,62

3
120

13
2900

3
120

4
1200

9
1700

120

1350

120

600

750

Dac se iau n considerare rezultatele furnizate de IE Hnceti, atunci cele


mai multe cazuri de tieri ilegale sau vtmare a arborilor i arbutilor se obser
v la fiile forestiere ale primriilor, cu un numr de 309 arbori, n anul 2009,
i 116 arbori, n anul 2010. n afara de aceasta, n anul 2009 s-a depistat vt
marea a circa 39 de arbori, iar n anul 2010 nu au fost ntlnite astfel de cazuri.
Pe perioada anului 2010 s-au majorat considerabil cazurile de cosit neautorizat
al ierbii pentru fn i punat neautorizat pe terenurile fondului forestier, recol
tarea neautorizat a fructelor i pomuoarelor slbatice care au fost depistate n
numr de 13, ceea ce constituie cu 10 cazuri mai mult dect n anul precedent.
Majoritatea situaiilor depistate de IE Hnceti au fost nregistrate pe teritoriul
primriilor i, n special, la fiile de protecie. Utilizarea principiului de mo
nitoring, propus de noi, bazat pe suma amenzilor aplicate i ncasate, denot c
n cazul aplicrii amenzilor de ctre Inspecia Ecologic Hnceti n perioada
2009 controlul este foarte ru (rezultatul obinut conform formulei 4.2.3. este
de 85,87%), iar n anul 2010 este moderat (rezultatul obinut conform formulei
4.2.3. este de 15,90%). Procesul de aplicare i ncasare a prejudiciului cauzat
mediului poate fi clasat ca ru n perioada monitorizat, deoarece rezultatele

104

obinute sunt cuprinse ntre 24,94 - 31,32%. Pentru o mai bun exemplificare,
se propun spre analiz cele mai frecvente cazuri de aplicare a unor contravenii
de mediu pe perioada ultimilor ani (figura 4.3.3.1).

Figura 4...1. Contraveniile administrative aplicate n procesul de inspectare


ecologic a florei din raionul Hnceti

Dup cum se observ, n ultimii ani pe teritoriul r-nului Hnceti se aplic


cel mai frecvent prevederile articolului 122 al Codului contravenional al R. Mol
dova, care au o pondere de 55,59% din totalul contraveniilor de mediu aplicate
la inspectarea fondului forestier. Articolul 127 al Codului contravenional al R.
Moldova, n ultimii ani, a constituit 44,41% din toate aplicrile. Aceasta se apli
c la nclcarea regulilor de folosire a obiectelor fondului forestier i prevede
amend persoanelor fizice cu 100 - 200 lei sau cu munc neremunerat n folosul
comunitii de la 20 la 40 de ore, iar a persoanelor juridice - cu 2000 4000 lei.
Dup criteriul de monitoring propus (formula 4.2.4) al celor mai frecvente ncl
cri ale legislaiei de mediu se poate trage concluzia c n anul 2008 problema
tierii ilegale sau vtmrii arborilor i arbutilor trebuie soluionat stringent
(rezultatul obinut fiind de 20%), iar nclcarea regulilor de folosin a obiec
telor fondului forestier trebuia abordat i soluionat (rezultatul obinut fiind
de 80%). Astfel, n perioada 2010 ambele tipuri de probleme s-au agravat fiind
clasate n grupa problemelor ce necesit a fi soluionate stringent (valorile lor
variind ntre 61,90-38,09%).
Merit de menionat faptul c pe parcursul ultimilor doi ani se observ un
decalaj considerabil att ntre aciunile propuse i cele satisfcute, ct i ntre
sumele de bani aplicate i cele ncasate (figura 4.3.3.2.).

105

Figura 4.3.3.2. Monitorizarea aplicrii rspunderii administrative contravenienilor


fondului forestier din raionul Hnceti

Din datele incluse n figura de mai sus, se observ c pe perioada anului


2010 s-au aplicat amenzi i aciuni propuse n vederea recuperrii prejudiciului
cauzat mediului de cel puin dou ori fa de anul precedent. Chiar dac se apli
c principiul njumtirii amenzii, n cazul amenzilor aplicate i ncasate, la
achitarea n cel mult 72 ore de ctre toi contravenienii, atunci se poate spune!
c n perioada anului 2009 s-a obinut un surplus de 5300 lei, iar n perioada
anului 2010 se constat o scdere cu 600 lei. In cele din urm se poate constata
c activitatea de inspectare ecologic a florei pe parcursul anilor de monitori
zare a fost rea, posibil cauzat de aplicarea incorect a prevederilor legislaiei
R. Moldova.

4.3.4. Activitatea de inspectare ecologic a resurselor funciare din


municipiul Chiinu
Solurile fertile, bogia principal a republicii, sunt supuse permanent unei
degradri intensive, cauzat de factori naturali i antropogeni. n cele din urm,
a fost propus monitorizarea activitii de inspectare a resurselor funciare ale
mun. Chiinu pe parcursul ultimilor trei ani. Dup cum se observ, n ultima
perioad scade considerabil numrul ntreprinderilor inspectate (fig. 4.3.4.1)

106

/
1200

1000

1156

800

600
400

200

/
0 _ _ _ _ _
2008

2009

/
2010

Figura 4..4.1. Numrul inspeciilor ecologice efectuate la resursle funciare din


mun. Ciinu

In prezent, conform datelor Camerei nregistrrii de Stat, pe teritoriul mu


nicipiului Chiinu sunt nregistrate 84932 de ntreprinderi, unele dintre care
au un impact negativ asupra solului, ns e, totui, necesar a fi verificate nemij
locit. Dup cum se observ, numrul inspeciilor ecologice la resursele funci
are ale mun. Chiinu se reduce pe an ce trece. Astfel, controalele ecologice
efectuate n 2010 sunt mai puine cu 258 comparativ cu controalele din 2008 i
cu 18 fa de 2009. Acest lucru poate fi cauzat de licidarea unor ntreprinderi,
dar, totodat, s-au nregistrat i altele noi care suplineaz aceste pierderi. Ana
liza acestor rezultate, conform procedurii propuse (formula 4.2.1), nu poate fi
efectuat, deoarece lipsete informaia care caracterizeaz nivelul de risc al
ntreprinderilor i numrul concret al lor, lucru care trebuie menionat n viitoa
rele rapoarte ale Inspectoratului Ecologic de Stat. Reducerea att de mare a nu
mrului de inspecii ecologice i, mai ales, neargumetat reprezint o problem
major care necesit a fi soluionat.
Odat cu reducerea numrului de controale, s-au micorat numrul
contraveniilor administrative depistate i aplicate (figura 4.3.4.2).

-
200

100 -

2008

2009

~~2 1

Figura 4.3.4.2. Contraveniile de mediu aplicate pe teritoriul mun. Chiinu


n 2010 s-au nregistrat mai puine cazuri de aplicare a contraveniilor de
mediu comparativ cu anii precedeni. Astfel, n 2010 se observ o reducere a ca
zurilor de aplicare a contraveniilor de mediu cu 46,41 % n comparaie cu 2008 i
31,10% fa de 2009. Acest reducere a contraveniilor de mediu indic un avan
taj n procesul de protecie a mediului, ns datele investigaiilor de laborator, ce
vizeaz poluarea solului mun. Chiinu, nu atest acest lucru. Astfel, constatm
c activitatea de inspectare este nesatisfactoare.
Tabelul 4.3.4.1. Modalitatea de aplicare a rspunderii administrative i
eficacitatea acesteia
Perioada analizat, ani

Activitatea de inspectare
2008

2009

2010

Suma amenzilor aplicate (lei)

18810

118200

167500

Suma amenzilor ncasate (lei)

44740

75200

O alt modalitate de monitoring a inspectrii de mediu este urmrirea pro


cesului de aplicare a rspunderii administrative. Conform acestui criteriu, acti
vitatea de inspectare efectuat n 2008 este nesatisfctoare, deoarece rezultatul
inspeciei de mediu s-a soldat doar cu aplicarea amenzilor far ncasare, lucru
care demonstreaz c a fost folosit iraional legislaia ecologic. n perioada
2009 activitatea de inspectare este mai bun comparativ cu anul precedent, ns
diferena dintre amenzile aplicate i cele ncasate este de 67,14% (pentru un con
trol eficient ar trebui s fie de 50%, deoarece Codul contravenional al R. Mol
108

do va prevede njumtirea amenzii la achitarea timp de 72 de ore). n anul 2010


diferena dintre amenzile aplicate i cele ncasate a constituit 55,10%, cea ce
constitue un rezultat bun, indicnd c activitatea de aplicare a contraveniilor
administrative este una eficient.
La capitolul poluarea solului mun. Chiinu, n ultima perioad se oserv
reducerea numrului de ntreprinderi inspectate cu 77 - 78 (fig. 4.3.4.3).

2008

2009

* 2010

Figura 4.3.4.3. ntreprinderi ce polueaz solul din mun. Chiinu, exemplare


Reducerea numrului de ntreprinderi ce polueaz solul a condus la micorarea
numrului de nclcri ale legislaiei funciare naionale (figura 4.3.4.4).

20

40

60

80

100

120

140

Figura 4.3.4.4. nclcrile legislaiei funciare depistate pe teritoriul mun. Chiinu,


exemplare
109

nclcrile legislaiei funciare pe teritoriul mun. Chiinu n 2009 s-au redus


practic cu 38,4% sau de 1,76 ori fa de perioada 2009, cea ce indic un rezultat
pozitiv bun. n intervalul anilor 2009 - 2010 acest indice rmne neschimbat,
ceea ce demonstreaz c mecanismul de diminuare a poluri nu funcioneaz fie
din motivul amenzilor prea mici, fie a lipsei resurselor financiare necesare pentru
modernizarea sistemului tehnologic (fig. 4.3.4.4).
Tabelul 4.3.4.2. Aplicarea rspunderii administrative n cazul polurii
solurilor, mun. Chiinu
Activitatea de inspectare

Perioada analizat, ani


2008

2009

2010

Suma amenzilor aplicate (lei)

5710

18700

56900

Suma amenzilor ncasate (lei)

9340

25350

Analiza amenzilor aplicate i ncasate, conform acestui criteriu n anul 2008


a fost ineficient, deoarece nu s-au obinut banii din amenzile aplicate de ctre
inspectorii de mediu. n perioada 2009 s-au ncasat exact 50% din amenzile apli
cate, ceea ce indic c procesul de control a fost corect. n 2010 diferena dintre
amenzile aplicate i cele ncasate este de 55,44%, ceea ce semnaleaz c aplica
rea mecanismului administrativ a fost bun (cu excepia celor 5% pierdute).

110

Bibliografie
1. Asociaia Internaional Ecologic a Pstrtorilor Rului Eco-TIRAS. Le
gislaia de mediu a Republicii Moldova. Vol. 1. Chiinu: Elena Poligraf SRL,
2008. 292 p.
2. Asociaia Internaional Ecologic a Pstrtorilor Rului Eco-TIRAS. Le
gislaia de mediu a Republicii Moldova. Voi. 2. Chiinu: Elena Poligraf SRL,
2008. 368 p.
3. Bacal P. Economia proteciei mediului. Chiinu: ASEM, 2007. 414 p.
4. Bumbu I., Bumbu Ia., Vrlan L. Controlul i monitoringul mediului. Curs de
lucrri practice i laborator. Chiinu: UTM, 2006. 55 p.
5. Ciolpan O. Monitoringul integral al sistemelor ecologice. Bucureti: Ars Docendi, 2005. 294 p.
6. Cocr P., Clipan C. Legislaia ecologic a Republicii Moldova. Catalogul
documentar. Chiinu: Elena-VI SRL, 2008. 64 p.
7. Sergiu Dobrojan, Galina Dobrojan, Victor alaru, Tudor Popescu. Monitorin
gul inspectrii ecologice a resurselor acvatice (pe exemplul mun. Chiinu)//
Interferene universitare-integrare prin cercetare i inovare. Chiinu, 2012, p.
28-30.
8. Sergiu Dobrojan, Victor alaru,Galina Dobrojan. Monitoringul inspectrii ecolo
gice a resurselor acvatice ale Republicii Moldova // Creterea impactului cercet
rii i dezvoltarea capacitii de inovare. Chiinu 2011, p. 380-383.
9. Egorov V. Ghidul ecologic. Chiinu: Continental Goup, 2004. 120 p.
10. Garda Naional de Mediu. Raport de activitate n domeniul controlului polu
rii, semestrul I, 2010. Bucureti, 2010. 43 p.
11. Inspectoratul Ecologic de Stat. Ghidul ecologic pentru inspectorii de stat de
mediu. Chiinu: Inspectoratul Ecologic de Stat, 2007. 259 p.
12. Institute for Sustainable Communities Montpelier, Vermont, Tradus i adaptat
de ctre Clubul Ecologic Transilvania. mbuntirea capacitilor personale
de leadership comunitar - Ghidul participantului. Cluj-Napoca, 2010 Ihttp://
www.greenagenda.org/img upload/93e765c8739c6010c3a0al 197dld5c54/
Imbunatatirea Capacitatilor de Leadership.pdfl.
13. Maaskant W., Hoeve R.J.W., Rutten A.L.M., J.G. Ruhaak. Impel reference
book for environmental inspection impel network. EU Network for the Imple
mentation and Enforcement of Environmental Law, 1999. 202 p.
14. Manta C. Modaliti juridice de protejare a faunei ca i factor de mediu //A na
lele Universitii Constantin Brncui din Trgu Jiu. Seria tiine Juridice,
nr. 3/2011, p. 89-94.

111

15. Ministerul Ecologiei i Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Sta


Calitatea factorilor de mediu i activitatea IES - anul 2007. Chiinu: Inspec
toratul Ecologic de Stat, 2008. 202 p.
16. Ministerul Ecologiei i Resurselor Naturale, Inspectoratul Ecologic de Sta
Anuarul IES - 2008. Protecia mediului n Republica Moldova. Chiinu: Ir
spectoratul Ecologic de Stat, 2009. 320 p.
17. Ministerul Ecologiei i Resurselor Naturale. Ghid cu privire la evaluarea prejii
diciului cauzat mediului de la activitile antropogene i mecanismele de con:
pensare a lui. Chiinu: Continental Grup SRL, 2006. 216 p.
18. Ministerul Mediului al Republicii Moldova, Academia de tiine a Moldove
Institutul de Ecologie i Geografie. Starea mediului n Republica Moldova
2007-2010. Chiinu: Nova-Imprim SRL, 2011. 192 p.
19. Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES - 2009. Prc
tecia mediului n Republica Moldova. Chiinu: Inspectoratul Ecologic d
Stat, 2010. 320 p.
20. Ministerul Mediului, Inspectoratul Ecologic de Stat. Anuarul IES - 2010. Prc
tecia mediului n Republica Moldova. Chiinu: Inspectoratul Ecologic d
Stat, 2011. 232 p.
21. OCDE. Developpement durable: quelles politiques ? Paris, 2001.
22. OCDE. Ouvrer ensemble pour un developpement durable. Paris, 2002.
23. OCDE. Perspectives Economiques de lOCDE, nr. 69. Paris, 2001.
24. OCDE. Politique environnementale et efficacite economique, 2000.
25. OCDE. Working Together Towarel Sustaivable Development: The OCDE E>
perince, Paris, 2002.
26. OECD. Assuring Environmental Compliance: A Toolkit for Building Bett<
Environmental Inspectorates in Eastern Europe, Caucasus and Central Asi;
Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris, 2004.
27. OECD. Funding Environmental Compliance Assurance: Lessons Learned froi
International Experience, Organisation for Economic Co-operation and Devs
lopment. Paris, 2005.
28. OECD. Guidelines on Operational Planning and Priority Setting for Inspecie
of Stationary Sources o f Pollution in Georgia. Organisation for Economic C<
operation and Development. Paris, 2008.
29. OECD. Improving the effectiveness and efficiency of environmental inspect
ons: Risk-based Prioritisation and Planning in Moldova. Chiinu 2010.
30. Popa D., Andrei A. Msuri de protejare i conservare a speciilor i habitatele
naturale // Asociaia judeean a pescarilor sportivi. Galai, p. 1-23.
31. Pricope F. Monitoring ecologic. Bacu, 2010. 64 p.
112

32. Watson G., J.C. Chow, L.C. Pritchett, J.A. Houck, R.A. Ragazzi, S. Bums.
Chemical Source Profiles for Particulate Motor Vehicle Exhaust Under Cold
and High Altitude Operating Conditions. Sci. Total Environ. 93:183-190
(1990).
33. JI. H., H. ., Jl. . .
. .: . . . - . .. . ,
2008. 139 .
34. .., .. .
5 7.070801 8.070801

. //
. , 2010. 187 .
35. .
,
, 2011. 53 .
36. .
. . 37 .
37. . .
// , No. 3, 2011, . 13-17.
38. .. :
, , . .:
, 2006. 272
39. . ., . .
. . , 2009. 188 .

113

Sergiu DOBROJAN, Victor ALARU, Galina DOBROJAN,


Evgheni SEMENIUC, Ludmila CUHARSCAIA
INSPECTAREA ECOLOGIC A COM PONENTELOR DE MEDIU
GHID METODIC

Redactare - Olga Lupaco


Asisten computerizat - Maria Bondari
Bun de tipar 23.08.2013. Formatul 70xl00/ 12. Coli de tipar 9,0.
Coli editoriale 8,9. Comanda 94. Tirajul 50 ex.
Centrul Editorial-Poligrafic al USM
str. Al. Mateevici, 60, Chiinu, MD-2009