Sunteți pe pagina 1din 19

PROIECT MODEL: Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis

1. Date generale
1.1. Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
Denumire solicitant: Popescu Dan Intreprindere Familiala
Sediu social: Comuna Islaz, Judetul Teleorman
Cod unic de inregistrare: 13080320
Numar de inregistrare in Registrul Comertului: F02/345/01.02.2013
1.2. Scurt istoric al solicitantului
Intreprinderea Familiala Popescu Dan a fost infiintata in anul 2013.
Pana in prezent nu a desfasurat activitati generatoare de venituri.
1.3. Obiecte de activitate ale solicitantului
Activitatea principala a solicitantului este Cresterea porcinelor cod CAEN 0146
1.4. Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului:
TALTERENURI
Comuna Islaz, Judetul Teleorman 1.800 mp / arabil 22.750 lei
Proprietate Popescu Dan
Intreprindere Familiala conform Contractului de vanzare cumparare nr. 12 din 30.01.2013
2. Descrierea proiectului
2.1. Denumirea investitiei
Ferma de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis
2.2. Elaborator (coordonate de identificare, cod CAEN, etc).
Pentru elaborarea prezentului proiect a fost utilizat proiectul model pus la dispoziie de MADR pentru
Ferma de

crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis.


S.C. Proiectant General S.R.L.
Sediu social: Str. Mihai Eminescu, nr.18, Bucuresti
Tel/Fax : 021.000.000; 031.000.000; office@proiectant_general.ro
Cod CAEN - 7022 Activitati de consultanta in afaceri si management
Cod CAEN 7111 Activitati de arhitectura
Cod CAEN 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea
Data intocmirii studiului de fezabilitate: 17.05.2013
Curs de schimb valutar: 1 Euro = 4,3370 Lei (curs BCE din data de 17.05.2013)
2.3. Obiectivele investitiei/prioritati
Proiectul de investitii are ca scop infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in circuit inchis,
cu o capacitate de 100 de capete/ciclu.
Investitia consta in:
construirea unei hale pentru porcine, in sistem de crestere pe asternut permanent. Cladirea va include
spatiul propriu-zis de productie si spatii pentru depozitare stocuri de materiale consumabile, precum si
filtru sanitar pentru personal;
dotarea spatiilor de productie cu echipamente care sa asigure conditii bune de furajare, adapare,
microclimat si evacuarea dejectiilor;
asigurarea utilitatilor necesare functionarii fermei: constructie put forat, fosa septica, racord la reteaua
de energie electrica;
construirea unei platforme pentru depozitarea dejectiilor uscate;
construirea unui bazin ingropat pentru dejectii lichide.
Solicitantul isi desfasoara activitatea in sectorul de cresterea a animalelor, respectiv cresterea si
ingrasarea
porcilor, sector ce face obiectul masurii 121 Modernizarea exploatatiilor agricole care promoveaza si
sprijina
investitiile in exploatatiile agricole.
Obiectivele urmarite prin realizarea investitiei sunt in concondanta cu obiectivele Masurii 121, astfel:
Obiectiv general
Cresterea competitivitatii Popescu Dan Intreprindere Familiala printr-o utilizare mai buna a
resurselor umane (membrii familiei) si a factorilor de productie si indeplinirea standardelor
nationale si a standardelor comunitare. In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern, de tip
intensiv de exploatare a porcilor caracterizat prin aplicarea unor metode eficiente de crestere a
suinelor care necesita un consum minim de munca si costuri mici de exploatare. Caracteristicile

constructive ale fermei zootehnice si utilizarea unor tehnologii performante de crestere a porcilor, cu
monitorizarea permanenta a calitatii produselor obtinute si a starii de sanatate si bunastare a suinelor
asigura atingerea unui nivel ridicat de competitivitate pentru noua ferma in raport cu exploatatii
similare din alte tari ale Uniunii Europene. Ferma va respecta cerintele nationale si europene privind
protectia mediului inconjurator, in acest scop, se va construi o platforma acoperita pentru depozitarea
dejectiilor provenite de la porci si fosa septica pentru colectarea apelor provenite de la spalarea halei
de productie. In ceea ce priveste normele comunitare in domeniul sanitar si sanitar veterinar, ferma
intreprinderii familiale va respecta standardele pentru protectia animalelor din crescatorii. De
asemenea, proiectul propus de Popescu Dan Intreprindere Familiala va conduce la indeplinirea
obiectivelor specifice ale Masurii 121, dupa cum urmeaza:
Obiective specifice:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee noi, diversificarea productiei, ajustarea
profilului, nivelului si calitatii productiei la cerintele pietei. Tehnologia de crestere a porcilor
folosita in cadrul fermei prezinta un grad ridicat de mecanizare si automatizare a operatiunilor din
fluxul de productie. Hala de productie va fi dotata cu instalatii care permit furajarea, adaparea,
mentinerea si reglarea microclimatului din hale. Tehnologia utilizata va permite o productivitate ridicata
a muncii, un control sanitar-veterinar riguros si o productie mare de carne in viu, cat si un potential de
productie marit, favorizat de supravegherea in permanenta a factorilor de microclimat. Avand in
vederea deficitul de carne de porc produsa anual la nivel national, comparativ cu necesarul de
consum al populatiei, investitia propusa de beneficiar va contribui la cresterea cantitatii de carne de
porc de calitate oferita la preturi competitive. Asigurarea de catre Popescu Dan Intreprindere Familiala
a unor produse de calitate va fi garantata de conditiile de crestere si salubritate a porcilor, de
tehnologia de ingrasare utilizata, inclusiv de sistemul de nutritie.
Adaptarea exploatatiilor la standarde comunitare. Investitia va respecta legislatia romaneasca
armonizata cu normele europene, respectiv: Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie
2008 de stabilire a normelor minime de protectie a porcinelor; Ordinul ANSVSA nr. 202/2006 pentru
aprobarea Normei sanitare veterinare care stabileste standarde minime pentru protectia porcinelor.
Achizitiile propuse au parametri de functionare performanti, sunt nesemnificativ poluante, nu produc
emisii sau scurgeri poluante care ar putea afecta aerul, solul sau apa, fiind asigurata in acest fel
protejarea mediului inconjurator prin prevenirea si controlul integrat al poluarii, respectiv reducerea
emisiilor in aer, apa si sol.
Cresterea veniturilor exploatatiilor agricole. Implementarea proiectului va insemna pentru
Intreprinderea Familiala Popescu Dan obtinerea unor venituri de aprox. 253 mii lei anual din
comercializarea porcilor in viu, in conditiile in care produsele raspund unei cereri in crestere
identificate pe piata pentru acest tip de carne. Oferirea la intervale regulate de timp a unei cantitati
certe de carne de porc in viu, de calitate certificata, la preturi competitive va asigura succesul afacerii,
contribuind la obtinerea unor venituri constante.
Sprijinirea membrilor grupurilor de producatori sau a altor forme asociative in vederea
incurajarii fenomenului de asociere. Realizarea proiectului de investitii necesita participarea la
procesul de productie a cel putin unei persoane din randul membrilor familiei, ceea ce va permite
asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii formei asociative. In plus, profitul
inregistrat din activitatea de crestere a porcilor va fi folosit pentru dezvoltarea intreprinderii familiale si
implicit a nivelului de trai al membrilor acesteia. Dupa implementarea investitiei, intreprinderea
familiala isi va imbunatati performantele prin indeplinirea obiectivelor operationale.
Obiective operationale
Obiective de ordin tehnic Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul tehnologic, cat si cele
necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de crestere si ingrasare a
porcilor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor produse de
calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute. In acelasi
timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii bune de
munca pentru membrii familiei. Solutia constructiva aleasa pentru ferma din comuna Islaz permite
asigurarea cerintelor fiziologice ale porcilor la ingrasat si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea

fermei respecta indeplinirea standardelor comunitare referitoare la cresterea suinelor in sistem


intensiv. Astfel: o hala va fi executata pe structura metalica, cu invelitori din panouri de tabla cu spuma
poliuretanica (sandwich). Peretii, acoperisul si pardoselile sunt realizate din materiale de constructie
care asigura o buna izolare termica; o hala va fi prevazuta cu instalatii eficiente de climatizare si
ventilatie pentru asigurarea unei temperaturi tehnologice normale care sa ofere un microclimat optim
pe tot parcursul anului; o echipamentele care asigura frontul de alimentatie si adapare respecta
normele tehnologice si biologice; o accesul in spatiul de productie se face prin intermediul unor
vestiare filtru; o dejectiile rezultate de la porci sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare
inclusiv statie de pompare aferente, iar apoi sunt stocate in bazinul de stocare dejectii. o accesul in
incinta fermei se va face printr-un filtru pentru dezinfectia autovehiculelor. Productia obtinuta de
Popescu Dan Intreprindere Familiala in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei
autohtone de carne de porc produsa in conditii de siguranta alimentara.
Obiective de ordin economico-financiar Principala preocupare a Intreprinderii Familiale Popescu
Dan va fi mentinerea costurilor de productie la un nivel care sa ii permita sa concureze atat cu
produsele realizate cu celelate firme existente in regiune, cat si cu cele importate. Principalii factori
care permit minimizarea costurilor de productie si obtinerea unei rentabilitati economice ridicate sunt:
o sistemul automatizat de adapare va permite utilizarea eficienta a consumului de apa. De asemenea,
prin hranirea conform unor retete specifice fiecarei categorii de suine se va evita risipa de furaje; o
optimizarea consumului de utilitati necesar pentru asigurarea unor conditii specifice de microclimat
prin monitorizarea permanenta a factorilor de mediu (temperatura, umiditate, lumina etc); o controlul
riguros al bolilor ca urmare a lipsei de contaminare a apei de la un porc la altul reduce costurile cu
medicamentatia si permite obtinerea unei productii constante si de calitate; o efortului uman fizic redus
pentru asigurarea activitatilor specifice fermei si asigurarea unei productivitati a muncii ridicate prin
dotarea fermei cu echipamente specifice pentru hrana animalelor, instalatii pentru alimentarea cu apa
si adapatul animalelor, echipamente pentru asigurarea factorilor de microclimat.
Obiective de mediu Datorita tehnologiei de ultima generatie care va fi adoptata, activitatea fermei din
comuna Islaz va avea impact minim asupra factorilor de mediu. Ventilatia automatizata asigura un
microclimat foarte bun, improspatand aerul din hala si astfel reducand semnificativ umiditatea, mirosul
si emisiile de NH3. Proiectul este in acord cu potentialul agricol al zonei in care va fi implementat.
Conform Studiului pentru determinarea zonelor cu potential, a zonelor geografice si marjelor brute
standard unitare pentru proiectele din cadrul Masurii 3.1 Investitii in exploatatii agricole din
Programul SAPARD, elaborat de ASAS-ICPA si ICDEA, 2004 , comuna Islaz, judetul Teleorman are
potential ridicat pentru cresterea porcilor. Mai mult, avand in vedere sistemul intensiv de crestere
utilizat in cadrul fermei si echipamentele ce vor fi achizitionate pentru dotarea halelor care permit un
control foarte riguros al conditiilor de crestere al porcilor la ingrasat, se estimeaza ca productiile
obtinute vor fi superioare celor inregistrate la nivel regional.
2.4. Descrierea investitiilor
Proiectul vizeaza infiintarea unei ferme de crestere si ingrasare porci in com. Islaz, Jud. Teleorman.
2.5. Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei
Necesitatea investitiei: In Romania carnea de porc este cel mai important tip de carne, detinand
circa jumatate din productia totala de carne, cresterea porcinelor fiind sectorul cu cea mai mare
pondere in zootehnie. Pentru consumatorii romani consumul de carne de porc constituie o traditie si
reprezinta aproximativ 50% din consumul anual de carne. Dupa anul 1989, in Romania efectivele
totale de porcine, precum si cele de scroafe matca s-au diminuat permanent. Abia in ultimii ani a
inceput sa se simta o usoara crestere a efectivelor, in special in gospodaria populatiei. Scaderea
efectivelor de porci a determinat scaderi semnificative ale productiei de carne de porc. Ca urmare a
investitiilor realizate cu sprijin financiar acordat in perioada de pre-aderare, exploatatiile agricole
comerciale nu au reusit decat intr-o mica masura sa se adapteze nevoilor actuale ale pietei. Se
impune astfel, imbunatatirea competitivitatii exploatatiilor, in special a celor de semi-subzistenta care,
prin investitii in capital fix si prin introducerea tehnologiilor noi si performante vor conduce la
transformarea unui numar mare de astfel de ferme in exploatatii agricole viabile. Conform datelor
Patronatului Roman al Carnii, consumul anual de carne de porc se ridica la 700.000 tone, din care
circa 350.000 tone reprezinta piata organizata. Potrivit balantei comerciale cu produse agroalimentare,

in 2012, cele mai importante importuri realizate de Romania au fost cele de carne de porc proaspata,
refrigerata sau congelata, fiind aduse in tara astfel de produse in valoare de peste 350 milioane euro.
De asemenea, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, efectivele de porcine au
scazut in anul 2011 cu aproape 22%, de la 5,38 milioane capete in 2010 la 4.15 milioane capete in
2011. Pentru a diminua efectul negativ al importului de carne asupra producatorilor romani si pentru
folosirea fortei de munca bine calificate din sectorul cresterii animalelor, este necesara refacerea
efectivelor de porcine si relansarea productiei de carne de porc. In prezent, pentru sectorul carnii de
porc se intrevad sanse mai ales din partea marilor companii si dinspre fermierii care au reusit sa
creeze o retea zootehnica cu certitudini sigure de dezvoltare. Se constata un interes aparte al
crescatorilor de porci spre ferme comerciale mici, de sub 2.000 de capete, care se pot adapta mai
usor perturbatiilor ce apar pe piata. Aproximativ 70% din efectivul total de porci crescuti in Romania,
este localizat in gospodariile populatiei si reprezinta, in general, autoconsumul populatiei rurale.
Aparitia unor noi agenti economici si cresterea efectivelor readuc aceasta industrie pe linia de plutire.
Un semn al revigorarii acestei industrii este cresterea efectivelor din fermele comerciale si complexele
specializate. Astfel, se impun infiintari si modernizari de ferme zootehnice, avand in vedere importanta
economica, ecologica si sociala a acestora, pentru asigurarea dezvoltarii unei agriculturi competitive si
durabile, in conformitate cu cerintele de ecoconditionalitate. Toate aspectele mentionate anterior stau
la baza fundamentarii necesitatii realizarii proiectului de investitie al Intreprinderii Familiale Popescu
Dan. Intreprinderea si-a propus alinierea politicii investitionale la cerintele de piata in paralel cu
respectarea standardelor nationale si europene in domeniul cresterii porcilor ca o conditie a dezvoltarii
durabile astfel incat sa fie asigurata existenta pe termen lung a fermei. Investitia propusa urmareste
realizarea unei crescatorii de porci cu circuit inchis, realizandu-se un numar stabilit de monte, fatari,
intarcari, ingrasari si livrari. La baza acestui sistem de crestere se gaseste principiul reproductiei
continue, care porneste de la necesitatea producerii purceilor in corelatie cu timpul de stationare in
fiecare faza tehnologica. Fluxul tehnologic impune o corelare permanenta a efectivelor pe faze de
productie si grup de stari fiziologice cu spatiul din diferitele sectoare de activitate. Activitatea de
productie din ferma se va desfasura pe baza unei tehnologii ultramoderne de exploatare, care
reprezinta un ansamblu de procese, metode, operatiuni sau faze ce se desfasoara intr-o anumita
ordine si corelare (flux tehnologic) respectand anumite conditii si folosind o gama de instalatii si
echipamente care se refera la furajare, adapare si asigurare microclimat. Studiu de fezabilitate Ferma
de crestere si ingrasare porci ferma cu circuit inchis Pagina 12/71 Tehnologia de exploatare
urmareste valorificarea potentialului biologic al animalelor, utilizarea rationala a furajelor si utilajelor
din dotarea halelor si a fortei de munca in scopul realizarii unei productii ritmice, constante calitativ si
cu costuri controlabile pe unitatea de produs. Ferma va fi utilita conform unei tehnologii moderne de
crestere a porcilor in sistem intensiv. Adoptarea acestui sistem este incurajata atat de legislatia
europeana, cat si de avantajele pe care le are comparativ cu sistemul extensiv.
Criteriu analizat Sistem intensiv Sistem extensiv
Spatiile de cazare Adaposturi cu sectoare delimitate pentru asigurarea principiului totul gol totul plin,
in vederea executarii dupa depopulare, a curatirii, spalarii, dezinfectiei. Adaposturile sunt incalzite
artificial, pentru asigurarea unui climat optim pentru fiecare categorie de porci. Adaposturi simple, pe
asternut de paie, fara dotare tehnica. Adaposturile nu sunt incalzite, singura sursa de incalzire fiind
cea naturala. Productia de carne Performante zootehnice excelente, cu productie la intervale de timp
regulate. Performante zootehnice slabe, cu un pronuntat caracter sezonier Nr. cicluri/an 2.26 cicluri pe
an 1 ciclu pe an Nr. de purcei/fatare 10-11 purcei/fatare/scroafa 8-9 purcei/fatare/scroafa Varsta de
intarcare a purceilor 3 saptamani 8 saptamani Sporul mediu de crestere 790g/zi 380g/zi Greutatea de
sacrificare a animalelor 110-120 kg, procentul de carcasa depasind 55%, iar stratul de grasime nu
depaseste 18mm 120-180 kg, procentul de carcasa fiind sub 50%, iar stratul de grasime depaseste
30mm.
Oportunitatea investitiei Din punct de vedere al oportunitatii investiei se disting urmatoarele aspecte
relevante ce privesc nivelul sectorial, de piata, al fortei de munca, al conditiilor pedoclimatice precum
si al economiei locale.
La nivel sectorial: dupa o lunga perioada de timp de stagnare si chiar regres, in prezent activitatea de
productie a produselor porcine se afla pe un trend ascendent la nivel national, acest trend fiind
impulsionat de o tendinta de crestere a cererii existenta pe piata insuficient satisfacuta in prezent de
oferta producatorilor autohtoni, si de cresterea exigentelor cu privire la calitatea produselor alimentare.
cresterea consumului de produse alimentare autohtone in detrimentul produselor provenite din import.

La nivelul pietei de desfacere: cresterea in ultimii ani la nivel national a cererii pentru produse din
carne de porc, precum si prognoza de crestere a consumului la nivelul celui inregistrat in alte tari din
Uniunea Europeana.
La nivelul conditiilor de sol si clima: Conditiile pedo-climaterice din zona comunei Islaz sunt favorabile
activitatilor de crestere a porcilor. Clima de tip continental, cu cantitati moderate de precipitatii si
temperaturi medii anuale de 10-11 C fac zona atractiva pentru dezvoltarea unei agriculturi moderne;
Investitia va fi amplasata intr-o zona cu potential ridicat pentru activitatea de crestere a porcilor.
La nivelul economiei locale si a pozitionarii geografice: amplasarea fermei in apropierea zonelor cu
potential cerealier ridicat, prin care se asigura necesarul de materii prime furajere.
Privind toate acestea, se poate concluziona ca realizarea proiectului va insemna pentru Intreprinderea
Familiala
Popescu Dan, valorificarea unui intreg sir de oportunitati de ordin economic si social, cu efecte
favorabile in dezvoltarea economiei locale (vor fi stimulati furnizorii locali de input-uri, servicii, etc.),
precum si in cresterea veniturilor la bugetul local. Implementarea proiectului in conditiile cofinantarii
prin Programul National pentru Dezvoltare Rurala Masura 121 va avea ca rezultat o rentabilitate a
capitalului investit mai mare si o durata de recuperare mai scurta decat in cazul in care proiectul de
investitii ar fi realizat din surse proprii ale solicitantului.
2.6. In cazul in care beneficiarul este o forma asociativa, se va descrie modul in care investitia
deserveste majoritatea membrilor acesteia (jumatate plus unul din membri), conform
prevederilor fiselor masurilor Solicitantul este o intreprindere familiala, constituita conform OUG nr.
44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare si care aplica in nume propriu. Realizarea proiectului
de investitii necesita participarea in procesul de productie a cel putin unei persoane din randul
membrilor familiei, ceea ce va permite asigurarea unei surse de venituri constante pentru membrii
formei asociative. In plus, profitul inregistrat din activitatea de exploatare a suinelor va fi folosit pentru
dezvoltarea intreprinderii familiale si implicit la cresterea nivelului de trai a membrilor acesteia.
Intreprinderea familiala este formata din 3 membri; implementarea proiectului va fi asigurata de dl.
Popescu Dan, iar in activitatea de functionare propriuzisa va fi implicata si sotia dansului, dna. Daniela
Popescu. Astfel, intreprinderea familiala va deservi 2 din cei 3 membri ai sai.
2.7. Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru
valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului Politica de
aprovizionare. Potentiali furnizori de materii prime Principalele materii prime ce vor fi achizitionate
pentru functionarea optima a procesul de crestere si ingrasare a porcilor sunt: materialul biologic
(scrofite de 28 saptamani), paiele pentru asternut, cerealele pentru hrana porcilor, premixuri si
medicamente.
Scrofitele de 28 de saptamani se vor achizitiona de la societati specializate in reproductie si
crestere, producatorii de material biologic. Posibilii furzinizori de materiale biologice sunt: S.C. Pig
S.R.L. din Alexandria, S.C. Suine de reproductie S.R.L. Din Giurgiu.
Paiele pentru asternut se achizitioneaza numai cand este cazul de la diverse societati agricole. Nu
se fac depozitari in ferma. Necesarul de paie pentru asternut este in medie de 2kg/zi/cap. Va rezulta
un necesar de asternut anual de 66 tone. Posibili furnizori pentru asternutul animalelor vor fi societatile
agricole din regiune: S.C. Spicul S.R.L., din jud. Teleorman, S.C. Graul S.R.L. din jud. Teleorman.
Cerealele pentru hrana porcilor se vor achizitiona de la producatorii agricoli din zona. Nutreturile
combinate au in compozitie orz, porumb, grau, srot de soia si mazare. Posibili furnizori ar putea fi
fabricile de nutreturi si furaje din zona: S.C. Nutreturi si Furaje S.R.L. din Jud Teleorman.
Medicatia Vaccinurile, medicamentele si vitaminele se achizitioneaza de la furnizori, ex. SC
Medicamente pentru porci SRL, jud. Teleorman, SC Farmacia Veterinara SRL, jud. Teleorman.
Vaccinurile si vitaminele se vor administra prin apa de de baut sau injectabil. Antibiotice se

administreaza doar la indicatiile medicului, in caz de necesitate. Procurarea medicamentelor se face


periodic, iar stocarea se face sub anumite conditii de temperatura intr-un spatiu special amenajat.
Alte materiale consumabile: detergenti si dezinfectanti pentru spalarea/igienizarea halelor; alte
consumabile pentru activitatea administrativa.
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
SC Pig SRL Alexandria, Strada Unirii, nr 14, Jud Teleorman Scrofite 28 saptamani 3 buc 3.900 3,20%
SC Spicul SRL Islaz, Str Marin Preda, nr 1720 jud Teleorman asternut 62 tone 15.441 12,68%
SC Nutreturi si furaje SRL Islaz, Str Dunarii, nr 6, Jud Teleorman nutret 86 tone 85.334 70,09%
SC Medicamente pentru porci SRL Turnu Magurele, Str General Praporgescu, nr 38, Jud Teleorman
Medicamente Vitamine 474 doze 6.873 5,65%
SC Materiale dezinfecie SRL Alexandria, str Bucuresti, nr 53, jud Teleorman Solutii dezinfectie 25 l
900 0,74%
Total 121.750 100%
Piata de desfacere Produsele obtinute in cadrul fermei de crestere si ingrasare porci sunt: porci grasi;
gunoi de grajd
Piata carnii de porc constituie cel mai semnificativ segment al productiei de carne, care este
amplificat prin traditia in consumul si cresterea acestei specii.In functie de directia de valorificare a
porcinelor dupa sacrificare, aproape in toate tarile cu efective mari de porcine si cu zootehnie
avansata, s-au conturat doua directii principale de exploatare, si anume: una pentru productia de
carne si alta pentru productia de carne si grasime. Din acest punct de vedere este cunoscuta si
ingrasarea pentru grasime. Asemenea preocupare nu mai este frecventa deoarece grasimea si in
special cea de origine animala nu mai este solicitata in prezent de consumatori. Valorificarea
porcinelor pentru carne are la baza existenta unor rase specializate in productia de carne, conform
cererii consumatorilor. La cresterea in sistem intensiv, greutatea economica de valorificare este de
110-120 kg. Abatorizarea porcinelor si procesarea carnii de porc a reprezentat cca. 25% din valoarea
adaugata bruta in industria alimentara din Romania. Gunoiul de grajd reprezinta productia secundara
a fermei.
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
1 SC Abator SRL, Alexandria, str. Banului, nr. 4, judetul Teleorman 77.800 26,03%
2 SC Supermarket SRL, Alexandria, str. Florilor, Nr. 5, judetul Teleorman 35.200 11,77%
3 SC Unitatea de alimentatie SRL, Turnu Magurele, str. Politehnica nr. 9, judetul Teleorman 45.000
15,05%
4 Sc Restaurant SRL, Giurgiu, str. Viilor, Nr. 5, judetul Giurgiu 45.000 15,05%
5 SC Abatorul SRL, Corabia, str. Scolii Nr. 3, judetul Olt 50.000 16,73%
6 SC Ferma vegetala SRL, str. Pajistei, comuna Islaz, judetul Teleorman 15.093 5,05%
7 Subventii acordate de Ministerul Agriculturii 30.848 10,32%
Total vanzari 298.941 100,00%

Analiza concurentei Intrarea in Uniunea Europeana a provocat o mai mare concurenta intre
producatori. Concurenta din partea companiilor europene a fortat fermierii romani sa fie mai eficienti si
multe ferme au disparut. Productia a scazut dramatic, crescand importurile. In prezent, Romania are
aproximativ 130.000 de unitati de productie, 50.000 dintre ele fiind detinute de Smithfield, care a luat
locul Comtim.
Cele mai importante ferme de crestere a porcilor din Romania sunt:
Smithfield Ferme SRL - Smithfield Ferme S.R.L este o societate romaneasca, membra a companiei
Smithfield Foods, cel mai mare procesator si producator de carne de porc din lume cu venituri de
peste 12 miliarde de dolari in anul fiscal 2011.
Vegetal Trading SRL Braila: - Locul 1 in Top Profit Romania pentru domeniul 0146: Cresterea
porcinelor
Nutricom SA: - Cu sediul in orasul Oltenita, judetul Calarasi, la doar 60 km de capitala, Bucuresti,
este unul dintre cei mai importanti producatori de nutreturi combinate din Romania. Compania detine
ferme si abatoare de pui si porci.
Cele mai importante ferme de cresterea a porcilor din judelul Teleorman sunt :
Romcip S.A. Locul 1 in Top profit in Judetul Teleorman, Romcip S.A. comercilizeaza porci grasi,
carcase si semicarcase de porc din grupa E si S si produse din carne de porc.
Pigalex S.A. este o societate romaneasca din Alexandria care se ocupa cu cresterea si ingrasarea
porcilor. Ferma are o capacitate de productie de 3.500 de capete/an.
Grufal Suin S.R.L. din Viisoara, jud Teleorman, are ca activitate principala cresterea si ingrasarea
porcilor.
Pentru producatorii autohtoni, problemele majore sunt legate de concurenta, in sensul in care sunt
exercitate doua tipuri de presiuni externe: una din partea importurilor, a caror influenta tinde sa aiba o
importanta mai insemnata, si alta din partea productiei provenite din gospodariile taranesti. Romania a
devenit, in ultimii ani, un importator net de carne de porc, in conditiile in care carnea romaneasca
acopera doar 30 la suta din necesarul de consum. In cazul Romaniei, din cauza restrictiilor impuse la
exportul carnii de porc autohtone din considerente legate de pesta porcina, aceasta piata este
accesibila numai pentru mezelurile produse in sistem lohn, adica produse din carcase importate din
randul altor state comunitare si procesate aici. Pentru a beneficia de o trasabilitate (parcursul
carcaselor pentru transformarea in mezeluri) multi procesatori au renuntat de tot si fara echivoc la
achizitia de carne romaneasca. Potrivit estimarilor, in prezent, se cresc aproximativ doua milioane de
porci in fermele comerciale si 2,5 3 milioane in gospodarii, ceea ce reprezinta 30 - 40% din cererea
totala din tara.
Analiza cererii La nivel international, carnea de porc este cel mai consumat tip de carne, cei mai mari
consumatori sunt europenii, Rusia si SUA. In Romania, carnea de porc este foarte populara,
majoritatea preparatelor traditionale au in compozitie carnea de porc, multe dintre ele fiind asociate cu
sarbatorile de iarna. Pentru carnea de porc bun consumabil de larg consum, consumatorii au
urmatoarele caracteristici: Nu exista o diferenta semnificativa cu privire la structura consumatorilor din
punct de vedere al varstei, sexului sau clasei sociale, ci doar cu privire la cultura (obiceiurile
alimentare ale diferitor popoare) si nivel social (populatia saraca consuma mai putin decat are nevoie),
orice crestere a nivelului social determinand in principiu o crestere a consumului acestor produse;
Fiind bun de alimentatie necesitatea este bine identificata, motivatia de cumparare primara si
constienta bine definita, motivatia secundara cu privire la alegerea marcii putand fi un punct pe care
societatea noastra sa actioneze prin atragerea consumatorului catre produsele sale; In privinta
perceptiei si atitudinii consumatorii actuali au o orientare catre produse proaspete, eventual
ecologice, stimulata si de noile reglementari legislative care impun marcarea mai multor informatii cu
privire la produsele alimentare; alta componenta importanta care influenteaza decizia de cumparare

este pretul, deoarece produsele diferitor companii sunt greu identificabile, singurele diferente majore
sunt calitatea carnii de porc si prospetimea.
Competitivitatea solicitantului si strategia de piata Pentru a putea sa faca fata rigorilor unei piete
din ce in ce mai concurentiale, Intreprinderea Familiala Popescu Dan are in vedere un proiect de
investitie major care sa permita obtinerea unor produse de calitate si in cantitati care sa ii permita sa
devina unul dintre cei mai mari furnizori regionali. In ceea ce priveste avantajele fermei in comparatie
cu fermele concurente, putem evidentia: utilizarea unei tehnologii de ultima generatie pentru cresterea
porcilor; dotarea unitatii cu echipamente moderne in vederea ingrasarii porcilor in conditii
corespunzatoare la preturi avantajoase.
Politica de pret Politica de pret a companiei se bazeaza pe practicarea unor preturi la un nivel mediu
comparativ cu cele practicate de catre concurenta pentru produse similare. In absenta unei diferentieri
accentuate intre produsele oferite, cei mai multi dintre cumparatori aleg marfa cu pretul cel mai scazut.
In cazul porcilor, pretul este unul din elementele principale care face diferenta intre producatori.
Concurenta puternica care exista pe piata carnii de porc limiteaza trendul de crestere a preturilor care
poate fi usor sesizat in cazul altor produse alimentare. In cazul unitatilor de crestere a porcilor,
tendinta este de crestere lenta si in unele perioade chiar de scadere a preturilor, in detrimentul marjei
de profit. Pentru a mentine un nivel cat mai scazut al preturilor, Intreprinderea Familiala Popescu Dan
va incerca sa-si reduca permanent costurile unitare, atat prin utilizarea unei tehnologii competitive, cat
si prin cresterea productivitatii muncii. In stabilirea si modificarea nivelului preturilor, intreprinderea va
lua in calcul o serie de factori, dintre care cei mai importanti sunt: - costul de productie si de
comercializare; clasa de greutate in care se incadreaza; preturile practicate pe piata la produsele
similare; starea concurentei; conjunctura economica existenta la momentul respectiv; legislatia in
vigoare; etc
2.8. Descrierea indeplinirii conditiilor minime de eligibilitate si a criteriilor de selectie
In cadrul noii ferme se va adopta un sistem modern caracterizat de aplicarea celor mai eficiente
metode de alimentare, ingrijire, selectie a animalelor care necesita un consum minim de munca si
costuri mai mici de exploatare. Tehnologia de crestere a porcilor folosita in cadrul fermei prezinta un
grad ridicat de mecanizare a operatiunilor din fluxul de productie. Hala de productie va fi dotata cu
instalatii care permit furajarea, adaparea, mentinerea si reglarea automata a microclimatului. Pentru
ingrasarea porcilor vor fi achizitionate echipamente performante cu capacitati corelate intre ele si care
limiteaza interventia operatorului uman si implicit riscul de contaminare a porcilor. Tehnologia utilizata
va permite o productivitate ridicata a muncii, un control sanitar-veterinar riguros si o productie mai
mare de porci. Proiectul vizeaza realizarea unei capacitati de 100 capete/ciclu (in medie 230
capete/an) Tehnologia utilizata in cadrul fermei va permite obtinerea productiei la costuri reduse de
exploatare, in special ca urmare a automatizarii fluxurilor de productie. Ferma va fi dotata cu toate
utilitatile si echipamentele necesare obtinerii unor produse de calitate, in conditiile de siguranta
alimentara si pierderi tehnologice minime.
Obiective tehnice: achizitia de tractoare, combine, masini, utilaje, echipamente etc, care determina
cresterea productivitatii muncii, imbunatatirea calitatii produselor agricole, introducerea de tehnologii
performante, imbunatatirea conditiilor de lucru; Instalatiile si echipamentele prevazute in fluxul
tehnologic, cat si cele necesare pentru asigurarea utilitatilor vor asigura desfasurarea procesului de
crestere a porcilor in conditii optime, tehnologiile performante folosite conducand la obtinerea unor
produse de calitate, la randamente sporite, in conditii de eficienta si productivitate a muncii crescute.
In acelasi timp, prin utilizarea tehnologiilor de ultima generatie se urmareste realizarea unor conditii
bune de munca pentru membrii familiei. Investitia propusa de Intreprinderea Familiala Popescu Dan
presupune realizarea unei hale de crestere si ingrasare a porcilor dupa ultimele tehnologii in domeniu.
Solutia constructiva aleasa pentru infiintarea fermei permite asigurarea cerintelor fiziologice ale
porcilor si eficienta exploatarii. Constructia si dotarea fermei respecta indeplinirea standardelor
comunitare referitoare la porcilor. Hala este organizata in 2 zone: Zona industriala cu spatiul de
productie: maternitate, grasuni si grasi; Zona pentru personal - hol acces, vestiar tip filtru cu grup
sanitar, spatiu tehnic, birou veterinar diversificarea productiei in functie de cerintele pietei, realizarea
de noi produse si introducerea de noi tehnologii. Productia obtinuta de Popescu Dan Intreprinderea
Familiala in urma implementarii investitiei vine in completarea ofertei autohtone de carne de porc
pastrate in conditii de siguranta alimentara. Carnea de porc este un produs alimentar usor alterabil, iar

daca este pastrat in conditii nefavorabile sufera numeroase modificari de natura fizica, chimica si
biologica, devenind periculoase pentru consumul uman.
Gestionarea corecta a deseurilor provenite din ferma de porci va permite minimizarea impactului
activitatii zootehnice asupra factorilor de mediu. Astfel: o colectarea dejectiilor amestecate cu apa se
face intrun bazin de stocare dejectii; dejectiile amestecate cu apa din cuvele din hala de crestere a
porcilor sunt colectate si preluate printr-un sistem de canalizare; apele uzate menajere rezultate de la
obiectivele sanitare din dotarea corpului vestiar filtru sunt canalizate printr-o conducta spre bazinul
vidanjabil;
3. Date tehnice ale investitiei
3.1. Date generale
3.1.1. Zona si amplasamentul (regiunea, judetul, localitatea) investitiei, suprafata si situatia
juridica
ale terenului care urmeaza sa fie ocupat (definitive si/sau temporar) de lucrare
Ferma de porci va fi amplasata in comuna Islaz, Judetul Teleorman.
Suprafata terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia este de 1.800 mp.
Terenul este in proprietatea intreprinderii familiale Popescu Dan in baza contractului de vanzarecumparare nr 12 din 30.01.2013.
3.1.2. Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (studiu geotehnic, studii
topografice,
nivelul maxim al apelor freatice, date climatice) daca investitia o impune Din punct de vedere
geomorfologic, zona studiata este amplasata in Campia Romana, la extremitatea sud-vestica a
subunitatii Campul Romanatilor (componeneta a Campiei Olteniei), pe un teren plan si orizontal.
Arealul pe care se afla situata localitatea Islaz apartine zonei de clima continentala, mai putin
moderata decat a altor regiuni din Romania, cu ierni reci si veri calduroase. Temperatura medie
anuala este de 11-12oC, cu valori medii negative in intervalul decembrie-februarie si valori pozitive in
intervalul martie-noiembrie. Din punct de vedere geologic, zona cercetata este formata dintr-un
fundament cristalin acoperit de o cuvertura ce cuprinde depozite paleozoice, mezozoice si neozoice.
Coloana litologica este alcatuita din strat de sol vegetal (0.00-0.40m), praf argilos loessoid cafeniugalbui plastic-vartos (0.40-1.20m) si praf argilos loessoid galbui, cu concretiuni calcaroase, plasticvartos. Din punct de vedere seismic, zona cercetata este situata conform STAS SR 11100/1-1993 in
zona de grad 7,5 (MSK) de intensitate seismica, iar potrivit Normativ P100-1992, in zona seismica de
calcul C, cu valorile coeficientilor de acceleratie seismica Ks = 0,20, iar a perioadei de colt Tc = 1,5
sec. Adancimea de ingheti este de 0,80 m, conform STAS 6054-1977.
3.2. Caracteristicile principale ale constructiilor
3.2.1. Pentru cladiri: deschideri, travei, aria construita, aria desfasurata, numarul de niveluri si
inaltimea acestora, volumul construit
Investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR Ferma de crestere si ingrasare porci
ferma cu circuit
inchis cuprinde urmatoarele obiective constructive:
Obiectul 1- Hala

Obiectul 2- Platforma dejectii uscate si bazin ingropat


Obiectul 3 - Platforme auto pietris
Obiectul 1- Hala
Deschideri: 1 deschidere cu dimensiunile: 8,60m
Travei: 8 travei, cu dimensiunea de 6.00m
Suprafata construita la sol: 460,00mp
Suprafata construita desfasurata (supraterana) : 460,00mp
Suprafata utila totala interioara supraterana: 435,15 mp, din care:
Suprafata utila int. Parter: 435,15mp;
Regim de inaltime: Parter
Inaltimea max. la coama: +3.45m fata de terenul amenajat (+/-0.00m);
Inaltimea min. la cornisa: +3.00 m fata de terenul amenajat (+/-0.00m);
Inaltime utila Parter : minim 2.50 m maxim 2.90 m
Volum construit : 1477,50mc
Obiectul 2- Platforma dejectii uscate si bazin ingropat Se propune infiintarea unui bazin dejectii
ingropat cu ziduri perimetrale din beton armat h=1,70m. Acesta se va hidroizola cu membrana
hidroizolanta geotextil pentru a evita infiltratiile in sol a materialului depozitat. Dejectiile provenite de la
animale trec prin pardoseala realizata din gratare prefabricate din beton, ajung in canale/conducte
PVC colectoare dejectii proiectate sub suprafata halei si ajung in bazinul de dejectii cu o capacitate de
170 mc.
Obiectul 3 Platforme carosabile pietris: Carosabilul din cadrul incintei va fi realizat din balast
compactat- pietris. Circulatiile pietonale-trotuare se vor realiza din beton (trotuar de garda anexa
depozitare). Minim 30% din suprafata totala a terenului va fi rezervata spatiilor verzi. De asemenea se
va amenaja o platforma auto betonata pentru livrarea porcilor grasi, conform plan general plansa
desenata A1.
3.2.2. Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare etc.
Alimentare cu energie electrica: Alimentarea generala se realizeaza de la punctul de alimentare
catre tabloul electric T.E.G. Prezentul studiu de fezabilitate nu face referire la infiintarea unui post de
transformate pentru alimentarea obiectivelor, necesitatea acestuia va fi evaluata ulterior de catre
beneficiari dupa caz.
Alimentare cu apa: Se propune infiintarea unui put forat de adancime (30 m ) pentru asigurarea apei.
Alimentare cu gaz: nu se cere prin proiect acest tip de bransament.
Energie termica: Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru
asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este
compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Spatiul

destinat animalelor se va incalzi cu lampi cu infrarosu si se prevede instalatie frigorifica pentru Camera
necropsie.
Evacuare ape uzate: Se propune infiintarea a doua fose septice ecologice cu o capacitate de 750l si
2000lconform plansa A2. Colectarea apelor menajere de la grupurile sanitare se face prin intermediul
unor camine de canalizare catre fosa septica ecologica de canalizare menajera 750 litri. Colectarea
apei de pe platforma circulatie carosabila pietris (Fitru Auto) se face prinseparatorul de hidrocarburi
catre fosa septica cu diametru de racordare Dn 110 2000 litri. Aceasta se afla la o distanta minima
de 10m fata de toate obiectivele protejate in conformitate cu ordinul MS nr. 536 / 1997. Apa rezultata
din consumul menajer se va canaliza spre fosa septica ecologica. Un sistem de jgheaburi, burlane,
garguie si rigole va evacua apele de la invelitoare.
Lungimi retele:
Nr.crt Denumire Cant.
1. Alimentare cu apa
2. Tub din PVC-KG, D=110 mm 30 ml
3. Tub din PVC-KG, D=125 mm 40 ml
4. Canalizare
5. Teava PEHD Dn=63 mm 50 ml
6. Camin canalizare menajera 3 buc
7. Alimentare cu energie electrica
8. Cablu CYYF 5x50 mmp 20 ml
9. Electrozi l=2.0 m 8 buc
10. Platbanda OL-ZN 40X4 80 ml
11. Platbanda OL-ZN 30X4 40 ml
12. Tija metalica L = 1.5 m paratrasnet 1 buc
13. Piesa separatie 4 buc
3.3. Structura constructiva
Pentru cladiri si retele se va face o descriere a solutiilor tehnice avute in vedere, cu recomandari
privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare ale fiecarui obiect.
OBIECTUL 1 -HALA:
Regimul de inaltime este Parter Inaltimea maxima la coama este de +3.45 m fata de cota terenului
amenajat. Cladirea are urmatoarea structura: fundatii de beton armat si placa beton armat cota 0,00
iar structura supraterana va fi realizata din stalpi si grinzi profil HEA din metal. Peretii interiori vor fi
realizati din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica si sistem gips carton
10 cm. Inchiderile exterioare propuse vor fi realizate din panouri termoizolante grosime 6 cm cu
izolatie spuma poliuretanica. Sarpanta va avea structura metalica iar ca sistem de acoperire se va
realiza o invelitoare din panouri termoizolante grosime 6 cm cu izolatie spuma poliuretanica. Finisajele

interioare propuse : finisajele pentru pereti vor fi vopsitorii lavabile rezistente la spalaturi multiple,
culoare alb, tapet PVC h=2,10m (mai putin spatiul de productie: maternitate, grasuni, grasi, camera
izolata animale bolnave unde se vor lasa panourile termoizolante aparente). Finisajele la pardoseli vor
fi realizate din gratare prefabricate din beton pentru zona de productie (cu canale de colectare dejectii
sub gratare- apoi prin tevi PVC evacuarea acestora in bazinul de dejectii exterior ingropat) si covor
PVC/beton sclivisit pentru restul spatiilor. Pentru spatiile in care va exista plafon suspendat, acesta va
fi realizat din gipscarton si va fi finisat cu vopsitorii lavabile culoare alb- vestiare, birou veterinar, spatiu
tehnic. Finisajele exterioare propuse: panouri termoizolante grosime 6 cm, izolatie spuma
poliuretanica, culoare gri. Tamplaria va fi din PVC cu rupere a puntii termice cu geam termopan cu
sticla clara. Pentru evacuarea eficienta a aerului viciat din hala, se propun guri de admisie aer in
fatadele cladirii si ventilatoare evacuare aer montate in invelitoare. Cladirea este organizata in 2 zone:
zona industriala (cu spatiu productie: spatiu maternitate 10 boxe/2,90mx 2,60 m, spatiu grasuni 4
boxe/ 3,90x5,70m, spatiu grasi 4 boxe 3,90x7,80m, camera izolata animale bolnave, camera
necropsie) si zona pentru personal (2x vestiar tip filtru la capetele halei, birou veterinar, spatiu
tehnic). Imobilul gazduieste functiunea de ferma pentru crestera si ingrasarea porcilor.
3.4. Principalele utilaje de dotare ale constructiilor (centrale termice, hidrofoare,
ascensoare etc.)
- Siloz 1,5 t (1 buc.)
- Siloz 1,0 t (1 buc.)
- Siloz 0,5 t (1 buc.)
- Adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: material otel inox, ventil otel inox, 3 debite de apa,
ajustare a debitului.
- Suport adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: reglabila vertical, cu placa pentru prindere
perete- formeaza un unghi de 30
- Jgheaburi- pentru hranire (48 buc.) Caracteristici: Inaltime 0.91m, lungime 1.0m, latime 0.5m;
Capacitate 170 kg; 12 jgheaburi de 1.0x0.5m in boxele individuale; 4 boxe x 4 jgheaburi/ boxa de 1.0 x
0.5 in boxele comune grasuni; 4 boxe x 5 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasi
- Senzori de temperatura (3buc.)
- Sistem de control electronic al mediului (1 buc.)
- Lampa infrarosu 2000W (24 buc.) Caracteristici: Cablu 5 m cu stecher; Grilaj de protectie; Montaj
perete/ stand mobil
Echipamente electrice
- Tablou Electric 46 circuite: intrerupator general 100A/30mA (10A iluminat 5 circuite; 10A iluminat
rezerva 1 circuit; 16 A prize 34 circuite; 16 A rezerva 2 circuit; alimentare 380 V; 25A/380V 4
circuite); cutie cofret aparent. - Proiectoare - 350W cu halogen (6 buc.)
Echipamente sanitare - Boiler Electric 30 l (2 buc.) Caracteristici: Putere electrica boiler : 1.5 [kW];
Presiune maxima de lucru: 0.6 [Mpa]; Plaja de temperatura: 10-65 [C]; Consum mediu pentru a
mentine temperatura de 65C: 0.56 [kWh/24h]; Putere consumata pentru a produce apa la 65 C: 1.9 [
kWh]; Timp de incalzire pana la 40C (dt=25C): 0.6 [h]; Timp de incalzire pana la 65C: 1.3 [h];
Inaltime boiler electric : 610 [mm]; Diametru boiler electric : 365 [mm]; Distanta intre racorduri R: 100
[mm]; Greutate boiler electric : 19 [kg]
Termice

- Convector electric 500 W (6 buc.) Caracteristici: Putere convector electric: 500 W; Tensiune
nominala: 230 Vac 50Hz; Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 430x105x400 mm; Greutate : 3.4
kg; Termostat reglabil; Element de incalzire tip X din aluminiu; Intrerupator
- Convector electric 1500 W (2 buc.) Caracteristici: Putere convector electric: 1500 W; Tensiune
nominala: 230 Vac 50Hz; Dimensiuni convector electric ( LxWxH): 620x105x400 mm; Greutate : 4.4
kg; Termostat reglabil; Element de incalzire tip X din aluminiu; Intrerupator; Ventilator axial 25.000
mc/h, 230 V, 1.100 W, 6,8 A evacuare fortata (10 buc.)
- Unitate frigorifica (pentru camera de necropsie) Caracteristici: 1400 litri greutate 150Kg, Volum 1400
l, Temperatura -5/+10gr.C, putere Inst. 0.57 kW, tavanul si spatele exterior construite din otel
galvanizat, grosime straturi izolator: 60 mm, umiditate relativa 65%, usa cu garnitura magnetica,
prevazut cu panou de control, gaz refrigerant R404A/R507.
3.5. Instalatii aferente constructiilor Se vor descrie solutiile adoptate pentru instalatiile de iluminat,
forta, curenti slabi, apa, canalizare etc.
Instalatii sanitare Alimentarea cu apa rece se face de la forajul de put realizat la adancimea de 25-30
m, conform normelor in vigoare, apa trebuie sa indeplineasca conditiile de potabilitate. Grupul de
pompare va fi alimentat din 2 rezervoare tampon de 2000l. Pentru asigurarea parametrilor tehnici ai
apei menajere si anume debitul si presiunea necesara unei bune functionari a instalatiei s-a prevazut
o statie de pompare: debit maxim 2.9 mc/h, presiune maxima 45 mCA, puterea maxima 0.75 kW,
amplasata la put special destinat echipamentelor de instalatii. Conducta de alimentare cu apa rece
este amplasata subteran pe spatiul verde, sub adincimea de inghet si este realizata dintr-o conducta
de polietilena inalta densitate (PEHD) cu diametrul nominal de 63 mm pozata pe pat de nisip. Apa
calda pentru consum menajer va fi preparata prioritar de la boilerul electric pozitionat in Spatiu Tehnic.
Parametri tehnici boiler electric 30 litri, putere electrica boiler 1,50 kW, presiune maxima de lucru 0,6
Mpa, plaja de temperatura 10-65grC, consum mediu pentru a mentine temperatura de 65grC: 0.56
kWh/24h, putere consumata pentru a produce apa la 65 grC 1.9 kW/h, timp incalzire pana la 65 grC
1.3 h, inaltime boiler electric 610 mm, diametru 365 mm, distanta intre racorduri R: 100 mm, Masa
boiler electric 19 kg. Coloanele de apa rece, apa calda si de canalizare vor fi montate in nisa comuna
cu posibilitate de acces la robineti de inchidere. Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele
sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din polipropilena montate in sapa. Canalizarea se va realiza
prin coloana separata pentru grupul sanitar. Apele pluviale vor fi preluate prin coloane cu diametru de
110 mm care vor avea deversare libera. Coloanele si conductele colectoare se vor executa din tuburi
de polipropilena imbinate cu mufe si etansate cu garnituri de cauciuc. Colectarea apelor menajere de
la grupurile sanitare se face prin intermediul unor camine de canalizare catre fosa septica ecologica
de canalizare menajera 750 litri . Pentru asigurarea legaturii cu atmosfera coloanele principale de
canalizare Dn 50 vor fi prevazute cu caciula de ventilatie din polipropilena. Sustinerea tevilor de
canalizare se face cu coliere de otel si mansoane de cauciuc. Pentru o eventuala interventie s-a
prevazut o piesa de curatire cu capac de vizitare in ghena de instalatii de la Vestiar cu grup sanitar si
dus. Colectarea apei de pe platforma circulatie carosabila pietris (Fitru Auto) prin separatorul de
hidrocarburi catre fosa septica cu diametru de racordare Dn 110 2000 litri Parametri tehnici: lungime
2.1 metri, Diametru 1.2 metri, 3 compartimente, dubla ranforsare fibra sticla. Apa uzata tehnologica,
provenita de la spalarea halei de productie, ajunge, odata cu dejectiile, in cuva fiecareia din hala.
Cuvele haleli sunt vidanjate periodic, iar dejectiile sunt utilizate ca ingrasamint natural prin imprastiere
pe terenurile agricole detinute de societate. Pentru marirea capacitatii de depozitare a dejectiilor fluide
vor realizate, in incinta fermei, un bazin de stocare ingropat cu volumul de 170mc. In ghena de
instalatii corespunzatoare baii se monteaza robinete sferice de separatie 25. S-au prevazut instalatii
sanitare in vestiar cu grup sanitar si dus. Instalatiile se vor executa din: - tevi din polipropilena
reticulata pentru conductele de apa rece si calda; - tevi si piese de legatura din polipropilena de
canalizare; - baterii amestecatoare cu monocomanda stative pentru lavoare; - robinete de trecere cu
filet interior si obturator sferic ; - robinete de reglaj de colt, cu ventil ; - robinete de retinere cu ventil si
mufe.
Instalatii termice Se va prevedea o instalatie de incalzire cu convectoare termoelectrice pentru
asigurarea temperaturilor interioare conform SR 1907/2-97. Instalatia de incalzire in cladire este
compusa din convectoare termoelectrice. Acestea vor fi alimentate de la prize electrice 220V. Aceste
radiatoare electrice - convectoare contin un panou de control: Switch ON / OFF si termostat reglabil

care asigura utilizarea convenabila a acestor convectoare electrice si creeaza confort acceptabil.
Toate modelele de radiatoare electrice - convectoare sunt montate pe perete. Aceste radiatoare
electrice - convectoare sunt extrem de subtiri si permit economie de spatiu. Ele sunt estetice si au o
functie speciala pentru curatire usoara. Camera necropsie va fi dotata cu unitate frigrorifica:
dimensiuni: 1420x800x2030 mm; greutate: 150 kg; volum: 1400 L ; temperatura: -2/ +8 grade C;
putere: 570W 220 V. Constructie integrala inox interior si exterior. Tavanul si spatele exterior
construite din otel galvanizat. Compatibil cu tavi GN 2/1 (65x53 cm). Dotat cu colturi interioare rotunjite
pentru igienizare mai buna. Izolatie in CFC din poliuretan. Grosime stratului izolator: 60mm.
Temperatura ambientala: +43C Umiditate relativa: 65%. Usa cu garnitura magnetica. Prevazut cu
panou de control electronic. Gaz refrigerant R404A/R507. Sistem complet de decongelare automata.
Racire ventilata. Picioare inox reglabile pe inaltime (110/190mm). Echipat cu teava de scurgere cu
capac si bazin pentru scurgere.
Instalatii electrice I
nstalatii de iluminat artificial In cadrul acestei lucrari vor fi prevazute instalatii de iluminat cu corpuri
de iluminat noi care sa asigure o vizibilitate adecvata tipului de activitati specifice. In general se va
asigura un iluminat artificial la nivelul pardoselii de 100 lx, 200 lx, cu un minim de 50 lx, factorul de
uniformitate fiind de 1 / 40. Indicele de redare a culorilor (Ra) va fi mai mare de 65 si asigurat de
lampile cu temperatura de culoare intre 4.500 6.500 K. In spatiile cu destinatia Vestiar cu grup
sanitar si dus, spatiu tehnic si birou veterinar, se vor monta, corpuri de iluminat fluorescente, etanse,
avand grad de protectie minim IP 20, iar in boxe maternitate, culoar inspectie, boxa vier, boxe grasuni
si boxe grasi se vor monta corpuri de iluminat fluorescente, etanse, cu grad de protectie minim IP 65.
Comanda iluminatului se va face prin intermediul intrerupatoarelor si comutatoarelor montate ingropat
in pereti, la intrarile in incaperi. Instalatiile noi de iluminat vor urmari, in principiu, traseele cele mai
scurte, cu modificarile de rigoare in locurile unde incaperile nu permit acest lucru. Instalatiile electrice
de iluminat se vor executa cu conductoare din cupru izolat in PVC de tip CYYF 1,5 mmp trase in tuburi
rigide din PVC cu Dn = 16 mm ingropate in ziduri sau in planseu, in cazul corpurilor de iluminat si al
trecerilor, conform detaliilor din planse. Tuburile orizontale aferente instalatiilor de iluminat se vor poza
ingropat la circa 20 cm sub nivelul planseului. Dispozitivele pentru prinderea sau suspendarea
corpurilor de iluminat trebuie sa suporte, fara a suferi deformari, o greutate egala cu de cinci ori
greutatea corpului de iluminat ce urmeaza a fi suspendat, dar cel putin 10 kg. Aparatele de comutatie
pentru instalatiile de iluminat vor fi de buna calitate, si se vor fixa in doze noi cu holtzsuruburi prinse in
rama metalica a aparatelor si acoperite de masca din material plastic izolant.
3.6. Situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora
Alimentare cu energie electrica - racord la reteaua edilitara existenta.
Alimentare cu apa. In prezent nu exista retea de alimentare cu apa, in acest scop s-a prevazut
realizarea unui put forat dotat cu hidrofor si sistem de pompare.
Alimentare cu gaz. Nu exista retea de alimentare cu gaz.
Accesul se face pe drum de exploatare, pe laturile de VEST si de SUD ale terenului.
3.7. Avize si acorduri
La Cererea de finantare va fi anexat Certificatul de Urbanism, cu incadrarea amplasamentului in
planul urbanistic emis de Primaria Comunei Islaz, judetul Teleorman pentru Ferma de crestere si
ingrasare porci ferma cu circuit inchis apartinand solicitantului Popescu Dan Intreprindere Familiala.
Alte avize de specialitate sunt:
Decizia etapei de evaluare initiala emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Teleorman care
atesta ca solicitantul a initiat procedura pentru obtinerea acordului de mediu;

Notificarea emisa de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman care
atesta conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si siguranta
alimentelor si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul ferma va fi in concordanta cu
legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si pentru siguranta alimentelor;
Notificarea emisa de Directia de Sanatate Publica Teleorman privind conformitatea proiectului cu
conditiile de igiena si sanatate publica.
3.8. Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor
/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin
proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv
utilitati). Se vor preciza de asemenea denumirea, numarul si valoarea utilajelor/ echipamentelor
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor care vor fi achizitionate, cu fundamentarea
necesitatii acestora (utilizati formatul tabelar prezentat mai jos)
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj
- Silozuri (3 buc.) Siloz 1,5 t (1 buc.); Siloz 1,0 t (1 buc.); Siloz 0,5 t (1 buc.)
- Jgheaburi- pentru hranire (48 buc.) Caracteristici: Inaltime 0.91m, lungime 1.0m, latime 0.5m;
Capacitate 170 kg; 12 jgheaburi de 1.0x0.5m in boxele individuale; 4 boxe x 4 jgheaburi/ boxa de 1.0 x
0.5 in boxele comune grasuni; 4 boxe x 5 jgheaburi/ boxa de 1.0 x 0.5 in boxele comune grasi
- Adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: material otel inox, ventil otel inox, 3 debite de apa,
ajustare a debitului.
- Suport adapatoare tip cupa (40 buc.) Caracteristici: reglabila vertical, cu placa pentru prindere
perete- formeaza un unghi de 30
- Sistem de control electronic al mediului (1 buc.)
- Lampa infrarosu 2000W (24 buc.) Caracteristici: Cablu 5 m cu stecher; Grilaj de protectie; Montaj
perete/ stand mobil
- Senzori de temperatura (3buc.)
Utilaje si echipamente fara montaj
- Transpalet
- Filtru auto Caracteristici tehnice: Latime de lucru : 3 4 m; Inaltime de lucru: 4 5 m ; presiune
pompa: 40 bar

Descrierea fluxului tehnologic


Etapele fluxului tehnologic in ferma sunt: aprovizionarea cu scroafe; aprovizionarea cu furaje;
aprovizionarea cu premixuri si medicamente; organizarea si efectuarea procesului de monta; asistarea
procesului de nastere; crestere (ingrijire zilnica animale: supraveghere activitate curenta bucatarie
furajera; hranire/Administrare corecta reteta furajare in concordanta cu stadiul de dezvoltare a

animalelor; adapare; supraveghere starea generala de sanatate a animalelor; administrare


medicamente curative / preventive ; supraveghere sistem ventilatie hala); pregatire depopulare hala;
pregatire hala pentru un nou ciclu de productie (evacuare dejectii; curatare , decontaminare, verificare
functionare instalatii). In ferma va fi acordata o atentie deosebita utilizarii corecte a tehnologiei de
crestere si ingrasare porci astfel incat sa se realizeze maximum de spor in greutate cu un consum
minim de furaje.
In cadrul fermei, spatiul de cazare va fi format din 3 compartimente:
- 1 spatiu pentru maternitate,
- 1 compartiment pentru grasuni, porci intre 15 si 60kg;
- 1 compartiment pentru grasi, porci intre 60 si 110 kg.
Scroafele vor fi aduse in ferma cu mijloace de transport specializate. Prima populare a fermei se va
face cu 10 scrofite, urmand ca anual, efectivul de animale sa se reinoiasca cu 3 animale, scroafele
reforma fiind scoase din Animalele din maternitate vor fi cazate in boxe individuale. O boxa va fi in
permanenta libera pentru cazurile de urgenta (imbolnavirea unui animal, spor mediu zilnic mai mic
decat celalalte animale). Boxele individuale pentru scroafe vor avea o suprafata de
7.54mp(2.9mx2.6m). Animalele sunt cazate in ferma circa 4 saptamani, inainte de a intra in ciclul de
reproductie, perioada numita si perioada de carantina.
Sugarii vor fi cazati in maternitate timp de 3-4 saptamani impreuna cu scroafele in boxele individuale,
cat se va realiza lactatia. Efectivul mediu de animale pentru aceasta categorie va fi de 10 capete de
scroafe/ciclu si 100 de sugari/ciclu, iar intr-un an vor fi 2,26 cicluri. In total, efectivul anual de sugari
este de 230 animale.
Grasunii vor fi cazati in al doilea compartiment cu 4 boxe comune, fiecare boxa avand o suprafata de
22.23mp (3.9x5.7m). Aici vor fi cazati pentru o perioada de 63 de zile. Dupa cele 63 de zile petrecute
in compatimentul pentru grasuni, animalele vor fi mutate in compartimentul pentru porci grasi.
Porcii grasi vor fi cazati in cel de-al treilea compartiment al cladirii timp de 63 de zile, pana ajung la
greutatea de 110-120 kg. Vor fi cazati in 4 boxe comune, fiecare avand o suprafata de 30.42mp
(3.9x7.8m). In ferma distribuirea apei se executa automatizat, iar hranirea animalelor va fi facuta de
catre personalul fermei cu ajutorul unui transpalet. Sarcina personalului din ferma este ca zilnic, sa
controleze fiecare boxa, starea de sanatate a animalelor, functionarea instalatiei de adapare,
distribuirea hranei, inchiderea usilor de la boxe, controlul functionarii corecte a instalatiilor de
ventilatie, incalzire, etc. Constatarea unei defectiuni la instalatii sau depistarea unor animale bolnave
va fi insotita de masuri corespunzatoare si imediate. Depopularea halelor se face conform cu fluxul
tehnologic, atunci cand a expirat timpul de stationare in compatimentele pentru maternitate, grasuni
sau grasi si cand porcii au atins varsta si greutatea planificata. Depopularea se face pentru tot
compartimentul, deoarece conform fluxului tehnologic - dupa perioada in care se va curata, se
dezinfecteaza spatiile respective si se vor verifica instalatiile aferente, hala urmeaza sa fie repopulata
cu o noua serie de suine.
Depopularea compartimentului se va face in 2 - 4 zile.
Hranirea suinelor Furajele necesare pentru hranirea efectivului de animale vor fi achizitionate de la
FNC-uri din apropierea fermei si vor fi depozitate in cele 3 silozuri achizitionate prin proiect. Porcii vor
fi alimentati in concordanta cu greutatea lor corporala, in sistemul de hranire permanenta. In
alimentatia efectivului de scroafe se vor utiliza nutreturi combinate, tinand cont de regimul de folosire
la monta si greutate corporala, realizandu-se un consum zilnic de 2,8 kg nutret combinat in perioadele
de asteptare si de gestatie. Pentru scroafele lactante se va utiliza o furajare la discretie, consumul
la aceasta categorie de animale fiind de aprox. 10 kg de nutret combinat pe zi. Tot la discretie va fi
asigurat si consumul zilnic de apa, necesar metabolismului crescut precum si in procesul de
producere a laptelui. In prima parte a vietii, purcelul sugar valorifica foarte bine hrana si are un ritm
de crestere accelerat, sporindusi masa corporala de la nastere de circa 5 ori pana la varsta de o luna

si de 1012 ori pana la varsta de doua luni. In primele 3 saptamani de viata, purceii vor primi doar
lapte matern. La varsta de 3 saptamani, purceii vor fi intarcati. Alimentatia grasunilor si a grasilor se
va face in concordanta cu greutatea lor corporala, in sistemul de hranire permanenta. Cantitatea de
hrana consumata zilnic depinde de varsta si starea fiziologica a animalului, respectiv de capacitatea
de ingestie a acestuia, iar pe de alta parte de calitatea ratiei, volumul si densitatea ratiei. Porcii din
categoria 15-60 kg in finisare consuma 2 kg furaje pe zi, iar porcii din categoria 60-120 kg consuma 3
kg de furaje pe zi.
Adaparea suinelor Accesul liber si asigurarea in permenenta cu apa se recomanda pentru toate
categoriile de porcine, indiferent de sistemul de furajare. Ferma este dotata cu gospodarie de apa
compusa din: puturi de adancime medie, pompe submersibile, bazine de stocare si bazin hidrofor
pentru asigurarea presiunii in hala. Presiunea in adapatori va asigura un debit de 0.5-0.8l/min.
Inaltimea de amplasare a adapatorilor tip cupa va fi de 20-35cm. Numarul dispozitivelor de adapare va
trebui sa permita porcilor sa-si satisfaca setea fara sa se lupte cu alti indivizi la accesul de apa. Boxele
individuale vor avea fiecare cate o adapatoare, iar in boxele comune, cate 3 adapatoare/boxa pentru
grasuni si 4 adapatoare/boxa pentru grasi. Calitatea apei va fi identica cu cea a apei pentru consumul
uman. Consumul zilnic mediu de apa in perioada in care ferma este populata este de cca. 106.55
mc/an.
Iluminatul adapostului pentru suine Cerintele de lumina ale porcilor sunt stabilite de Directiva
91/630/EEC, unde se precizeaza ca animalele nu trebuie tinute permanent in intuneric, ele avand
nevoie de lumina comparabila cu cea naturala din orele de zi. Lumina trebuie sa fie disponibila pentru
controlarea animalelor, ea neavand nici o influenta negativa asupra productiei porcilor. Sunt utilizate
diferite lampi, fiecare avand propriile cerinte de energie. Instalatiile pentru iluminat trebuie sa respecte
standardele privind operarea in siguranta si sa fie rezistente la apa. Sursele de lumina vor fi instalate
astfel incat sa se asigure un nivel de lumina care sa permita desfasurarea operatiunilor necesare de
intretinere si control al activitatii in hala. Ferma urmeaza a beneficia de doua tipuri de iluminat: iluminat natural prin faptul ca lateralele grajdului sunt prevazute cu guri de ventilatie rabatabile, care la
temperaturi ridicate se coboara; - iluminat artificial ambiental suficient pentru asigurarea operatiunilor
de intretinere a echipamentelor din hala chiar si in timpul noptii.
Dejectiile animaliere Emisiile semnificative din activitatile din ferma de porci sunt atribuite cantitatii,
structurii si compozitiei balegarului. Din punct de vedere al protectiei mediului, balegarul este cel mai
important reziduu ce este administrat de ferma. Cantitatea anuala de balegar de porc, urina si mixtura
de dejectii care se produc variaza cu categoria de productie, continutul de nutrienti al hranei si de
sistemul de adapare aplicat, ca si de diferitele stadii de productie cu metabolismul lor tipic. Cu cat sunt
mai avansate stadiile de dezvoltare, cu atat sunt mai ridicate cantitatile de dejectii. Dejectiile
animaliere se scurg in canalele amplasate sub gratarele de beton ale halei, pardoseala avand o
inclinatie de 10%. Aceste dejectii se colecteaza in acest spatiu, sub un pat de apa, toata perioada
sederii animalelor in hala, dupa care dupa fiecare ciclu - aceste dejectii sunt eliminate din bazinul
amplasat sub hala si transportate la bazinul de stocare dejectii. Halele vor fi spalate, dezinfectate si
pregatite pentru un nou ciclu dupa livrarea fiecarei serii catre abatoare, inainte de repopulare.
Gestionarea dejectiilor Materialele organice reziduale provenite de la animale (gunoiul de grajd,
namolul de la porci, etc.) vor fi vandute catre fermele vegetale pentru a fi folosite ca ingrasamant
organic.
Asistenta veterinara Serviciul de asistenta veterinara va fi asigurat de catre persoanalul specializat
din cadrul fermei.
Vidul sanitar Fiecare ciclu de productie este urmat de o perioada de 3 saptamani in care se
efectueaza decontaminarea fermei Tehnica efectuarii decontaminarii curente se desfasoara in modul
urmator: se evacueaza animalele din boxe; se scoate de sub tensiune reteaua electrica a adapostului;
se umezeste intreaga suprafata decontaminabila cu apa; suprafata decontaminabila se curata atent
de resturile organice aderente, cu ajutorul unui jet de apa sub presiune, al aerului comprimat, al
periilor, al maturilor sau al unor solutii decapante; se efectueaza reparatiile curente necesare reluarii
procesului de productie, in conformitate cu tehnologia de crestere si cu prevederile programului
sanitar- veterinar; se face curatenia mecanica; se aplica decontaminantul. Serviciul de decontaminare
va fi asigurat de personalul din cadrul fermei.

Mortalitatea animalelor Animalele moarte vor fi transportate la un incinerator de pe raza judetului.


Pentru perioada cat sunt stocate in ferma, cadavrele animalelor vor fi depozitate intr-un spatiu special
destinat acestui scop.
Durata de realizare (luni) si etape principale Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe
luni si activitati. Durata de implementare a proiectului de investitii este de 2 ani (24 luni calendaristice).
In realizarea graficului fizic si financiar a proiectului s-a tinut seama ca in perioada lunilor cu
temperaturi scazute (decembrie-ianuarie) nu se vor realiza lucrari de constructii. Beneficiarul solicita
primirea ajutorului FEADR in 3 transe de plata, esalonate pe durata de executie a proiectului
proportional cu nivelul cheltuielilor eligibile efectuate. Se estimeaza ca ajutorul FEADR va fi primit in
termen de 90 de zile de la depunerea Cererilor de plata.