Sunteți pe pagina 1din 32

CARTEA TEHNICA A

CONSTRUCTIEI

Imagine explodata a unei cladiri

Structura spatiu - anvelopa

Cartea Tehnica
reprezinta ,,certificatul de
nastere" al unei constructii.
intocmirea ei intra in
sarcina proprietarului si a
proiectantului si este
alcatuita din ansamblul
documentatiilor tehnice
referitoare la proiectarea,
executia, receptia si
urmarirea comportarii in
exploatare a constructiei si
instalatiilor aferente
acesteia.

Cum este structurata Cartea


Tehnica?

Fisa de date sintetice


contine numele proiectantului, a
verificatorilor atestati pentru proiect,
numele executantului - inclusiv al sefului de
santier si al dirigintelui, numele expertilor
tehnici, numele celor din comisiile de
receptie precum si datele de incepere a
lucrarilor si aprobarii receptiilor.

Proiectul de executie
Planul de situatie sc. 1:200
Planurile tuturor nivelurilor diferite, cotate sc.
1:50
Sectiunile: cea transversala si cea longitudinala
cotate sc. 1:50
Toate fatadele cotate sc. 1:50
Detaliile de executie detaliile de travee si
deasemenea plansele care cuprind tablourile de
tamplarie, confectii metalice si finisajele interioare
(sc. 1:20, 1:10, 1:5).

Documentatia privind executia lucrarilor, inclusiv autorizatiile de


executie a constructiei.

autorizatia de construire (PAC);


procesul verbal de predare/primire a cladirii;
procesele verbale de receptie pe categorii de lucrari;
certificatele de calitate pentru conformitatea calitatii lucrarilor si
materialelor folosite;
condica de betoane unde se inregistreaza turnarile, furnizorul si
rezultatele incercarilor la 28 zile a probelor etalon pentru verificarea
rezistentei;
buletinele de analiza si incercari pentru materialele puse in opera;
expertizele tehnice;
caietele de atasament, masuratori.

Documentatia privind receptia


Contine Certificatul de Performanta
energetica al cladirii
pentru RECEPTIE LUCRARI
AUTORIZATE

Documentatia privind exploatarea, repararea,


intretinerea si urmarirea comportarii in timp a
cladirii (se completeaza de proprietar pe toata
durata de viata a cladirii).

Se vor atasa toate documentele referitoare la modificarile


fata de proiectul initial, atat in planul casei cat si in dotari
suplimentare

REALIZAREA PROIECTULUI TEHNIC


(arhitectura, structura si instalatii),
In mod obisnuit, atunci cand se
intentioneaza construirea unei noi cladiri,
proprietarul sau managerul de proiect (in
cazul unor cladiri importante, de mari
dimensiuni) ia legatura cu arhitectul, pe
care in mod normal ar terbui sa-l consulte si
in alegerea amplasamentului.

INTOCMIREA TEMEI DE
PROIECTARE
SE STABILESC datele de tema DE
COMUN ACORD CU BENEFICIARUL
SAU MANAGERUL DE PROIECT
Nota: se intalnesc doua situatii distincte
d.p.d.v. al echipei de proiectare

1. Echipa de proiectare trebuie sa realizeze


un proiect pentru o cladire in care se va
desfasura o activitate bazata pe un flux
tehnologic specific de ex. spitale, cladiri
de productie, banci etc.
2. Cladirea pentru care se intocmeste
proiectul nu prezinta un flux tehnologic
specific

In primul caz
Este foarte important de stiut ca fluxul tehnologic
specific unor categorii de cladiri conduce la
rezolvari particulare arhitecturale si deci
structurale si de instalatii;
arhitectul primeste tema de proiectare de la
tehnolog si apoi pregateste temele (prima
propunere pentru proiectul de arhitectura) pentru
specialitati (structura si instalatii).

In al doilea caz
Dupa alegerea amplasamentului si stabilirea
datelor de tema, arhitectul poate pregati
temele (prima propunere pentru proiectul
de arhitectura) pentru specialitati (structura
si instalatii).

Auditorul energetic va investiga o cladire,


ajutandu-se de informatiile cuprinse in
Cartea tehnica a acesteia.
Proiectul de executie, notele de santier cu
modificarile aduse proiectului initial si toata
documentatia care priveste atat executia
cladirii cat si eventualele interventii din
timpul utilizarii cladirii vor fi de mare ajutor
auditorului energetic in intelegerea alcaturii
cladirii investigate.

In cazul in care Cartea tehnica lipseste

este necesar releveul, care se va efectua


dupa tehnica specifica acestei activitati si
expertiza structurala a cladirii.

Releveul va cuprinde aceleasi planse si va


furniza aceleasi informatii pe care auditorul
le-ar fi gasit in Proiectul tehnic de
arhitectura, daca aceasta ar fi existat.
Nota: Proiectul tehnic de arhitectura
reprezinta o sinteza a informatiilor tehnice

Proiectul tehnic de arhitectura, ca si celelalte


proiecte tehnice pentru structura de rezistenta si
pentru instalatii sunt alcatuite din planse desenate
care se identifica prin cartusul (amplasat in partea
dreapta in josul plansei) ce cuprinde informatii
privind firma de proiectare, numele
proiectantilor/semnatura, numele verificatorului de
proiect obiectivul si beneficiarul proiectului,
numarul proiectului, data, titlul plansei si numarul
plansei din dosarul respectiv. Deasemenea pe
planse vor exista stampilele de verificare la
exigente si vor apare diferite note cerute expres de
proiectant.

Plansele vor cuprinde


urmatoarele piese desenate:
1. Planul de situatie cu pozitionarea cladirii:
accese pe amplasament, vecinatati /
context, orientare cardinala, plantatii,
anexe, amenajari peisagere etc.

2. Planurile tuturor nivelurilor diferite, cotate ca pentru proiect


de executie: cote interioare (pentru incaperi si goluri si
pentru grosimi de pereti structurali sau cu rol de
compartimentare si pentru scarile interioare, pentru parapeti
ferestre si pentru urechile de zidarie etc.), cote exterioare
(linia de cote plin-gol, linia de cote rezalituri, linia de cote
pentru interaxe, linia de cota totala), cote de nivel (cota
+_0,00 cota parterului fata de care se pozitioneaza cota
terenului, cota etajului/lor, a planseului peste ultimul nivel - a
terasei si aticului sau a acoperisului in sarpanta, a palierului
intermediar al scarilor); in planul terasei (in cazul acoperirii
in terasa) se gasesc toate indicatiile privind colectarea apelor
pluviale precum si cotele de nivel pentru aticuri si pante,
deasemenea inclinarea pantelor (%) si pozitionarea prin cote
a gurilor de scurgere;

3 Sectiunile: cea transversala si cea


longitudinala cotate (cote de nivel la
exteriorul sectiunii si cote de interior pentru
inaltimea libera a etajului, pentru inaltimea
totala de la nivelul de calcare al planseului
inferior la nivelul de calcare al planseului
imediat urmator, pentru grosimea
planseelor, inaltimea grinzilor, a centurilor,
a parapetilor, a golurilor);

4. Toate fatadele pe plansele cu fatade se


indica de asemenea cotele de nivel
exterioare si materialele de finisaj
exterioare utilizate atat la peretii exteriori
cat si pentru tamplariile care inchid golurile
si indicarea materialelor pentru invelitori in
cazul sarpantelor si a mansardelor, inclusiv
indicarea culorilor.

D.D.E.
plansele cu detalii de executie

INTERPRETAREA
ANVELOPEI

ANVELOPA 1

ANVELOPA 2