Sunteți pe pagina 1din 40

MINISTERUL JUSTIIEI

OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI

BULETINUL
PROCEDURILOR DE INSOLVEN

Citaii
Comunicri
Hotrri judectoreti
Convocri
Notificri
Alte documente emise n cadrul procedurii
de insolven

Nr. 22669 - Luni, 22.12.2014

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

SUMAR
Index firme supuse publicrii n Buletinul Procedurilor de Insolven

Judeul Bistria-Nsud ................................................................................................................................................... 3


Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 3
1. Societatea GIOEDO WEAR SRL ................................................................................................................................... 3
Judeul Botoani ............................................................................................................................................................... 5
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 5
1. Societatea CALEDONIA SA.......................................................................................................................................... 5
Municipiul Bucureti ........................................................................................................................................................ 6
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................... 6
1. Societatea ACTION CENTER SECURITY SRL ........................................................................................................... 6
2. Societatea CEFIN (ROMANIA) SRL ............................................................................................................................ 7
3. Societatea OSTBAR PROD IMPEX SRL .................................................................................................................... 13
Judeul Cluj ..................................................................................................................................................................... 15
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea TEHNICSTAL SRL .................................................................................................................................... 15
Judeul Constana ........................................................................................................................................................... 15
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 15
1. Societatea ELPY TRADING SRL ................................................................................................................................ 15
Judeul Iai ...................................................................................................................................................................... 16
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 16
1. Societatea PALACE TRAVEL AGENCY SRL ........................................................................................................... 16
2. Societatea PINGUIN SRL ............................................................................................................................................ 16
3. Societatea RONDOPTIC MEDICAL OPTICS SRL .................................................................................................... 17
Judeul Maramure ........................................................................................................................................................ 18
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 18
1. Societatea COVCONSTRUCT SRL............................................................................................................................. 18
2. Societatea DOMITAL SRL .......................................................................................................................................... 20
Judeul Prahova .............................................................................................................................................................. 21
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 21
1. Societatea ATMOS INSTAL SRL ............................................................................................................................... 21
2. Societatea BEVIBO SRL .............................................................................................................................................. 22
3. Societatea DUMITRACHE & HAPAIANU SRL ....................................................................................................... 22
4. Societatea VILLIMOB CONSULTING SRL ............................................................................................................... 23
5. Societatea COMPANIA ENERGOPETROL SA ......................................................................................................... 27
6. Societatea ROMFORT ACTIV SA .............................................................................................................................. 28
Judeul Sibiu ................................................................................................................................................................... 39
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 39
1. Societatea T - GLASS SRL .......................................................................................................................................... 39
Judeul Vrancea .............................................................................................................................................................. 39
Sectiunea I - Profesionisti ................................................................................................................................................. 39
1. Societatea IRODENTAL SRL ...................................................................................................................................... 39

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Judeul Bistria-Nsud
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea GIOEDO WEAR SRL, cod unic de nregistrare: 26107630
Raport asupra cauzelor i mprejurrilor care au dus la apariia stri de insolven
Nr.: 5201 Data emiterii: 25.11.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 528/112/2014 a Tribunalului Bistria-Nsud secia a II-a Civila, de Contencios
Administrativ i Fiscal, judecator sindic Marica Florinel Macidon.
2. Arhiv/registratura instanei: Adresa: Bistria, str. Alba-Iulia, nr. 1, jud. Bistria-Nsud. Tel.: 0263-213528.
3. Debitor: SC Gioedo Wear SRL Cod de identificare fiscal:RO26107630. sediul social: Dumitra, str. Principala,
nr.203A, Jud. Bistria-Nsud Numr de ordine n registrul comerului: J06/490/2009.
4. Lichidator judiciar: Ioja Paula Sabina - Cabinet Individual de Insolven Cod de identificare fiscal 31340541. sediul
social: Bistria, str. Petre Ispirescu, nr. 15B. Numr matricol: 1B3786. tel/fax: 0263-218095. E-mail:
poenar_insolventa@yahoo.com.
5. Subsemnata: Ioja Paula Sabina n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Giedo Wear SRL conform incheierii
civile nr. 1093/27.06.2014 pronunat de Tribunalul Bistria-Nsud secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ
i Fiscal, n temeiul art. 59 din Legea privind procedura insolvenei depune: Raportul asupra cauzelor i mprejurrilor
care au dus la apariia stri de insolven.
1. Prezentarea societii debitoare
1.1 Identificarea societii
Denumire SC Gioedo Wear SRL
Forma juridic Societate cu rspundere limitat
Sediul Dumitra, str. Principala nr. 203A, jud. Bistrita-Nasaud
CUI/ORC 26107630; J06/490/2009
1.2. Structura Asociativ.
Capitalul social. La data deschiderii procedurii insolvenei n form simplificata, societatea SC Gioedo Wear SRL avea
doi asociati: domnul Cartocci Luca care detinea 2.110 parti sociale, reprezentand 50% din participarea la beneficii i
pierderi i doamna Toncelli Arianna care detinea 2.110 parti sociale, reprezentand 50% din participarea la beneficii i
pierderi. Conducerea societii era asigurat, potrivit datelor obinute de la Registrul Comerului,de un administrator
statutar, respectiv: Cartocci Luca. Capitalul social subscris i vrsat al societii este de 42.200 lei.
1.3. Obiectul de activitate.
Obiectul principal de activitate al societii este Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru cod CAEN
1412. Alturi de acesta, societatea are mai multe obiecte secundare de activitate, obiecte pe care nu le vom expune n
prezentul material, nefcnd obiectul prezentului raport.
2.Analiza economico-financiara a debitoarei. n vederea stabilirii cauzelor care au dus la starea de insolven
(insuficiena fondurilor bneti disponibile pentru plata datoriilor exigibile), administratorul judiciar a efectuat cercetri
pe mai multe planuri, care se refer la: situaia patrimonial; pasivul societatii contul de profit i pierdere. Perioada de
timp, luat ca referin pentru aceast analiz este reprezentat de ultimii trei ani de activitate naintea deschiderii
procedurii. Analiza situaiei societii s-a realizat pe baza documentelor predate de catre debitoare.
2.1. Analiza situaiei patrimoniale.
Primul pas n analiza poziiei financiare l reprezint imaginea de ansamblu a situaiei echilibrului la nivel patrimonial
n cadrul creia sunt puse n eviden evoluia i mutaiile structurale produse n cadrul activelor, datoriilor i a
capitalurilor proprii pe baza informaiilor puse la dispoziie prin situaiile financiare. n momentul intrrii n procedur,
debitoarea prezenta urmtoarea structur patrimonial:
Activ
Mar - 2014
Pasiv
Mar - 2014
Disponibiliti bneti
-444,48 Furnizori
0
Creane
86.240,05 Salariai
0
Stocuri
0 Buget
0
Active circulante
85.795,57 Credite
0
Imobilizri necorporale
5.074,12 Alte datorii
0
Imobilizri corporale
0 Total datorii
127.065,81
Imobilizri financiare
0 Alte pasive
42.200
Active imobilizate
5.074,12 Capitaluri proprii
-64.083,27
Activ total
90.869,69 Pasiv total
62.982,54
2.1.1 Activul societii
n perioada analizat evoluia activului se prezint astfel:
Activele imobilizate Societatea detine active imobilizate i anume imobilizari necorporale n valoare de 5.074,12 lei
Activele circulante. Activele circulante reprezinta elemente patrimoniale care se utilizeaza o perioada scurta de timp n
activitatea societatii, participa la un singur circuit economic, modificandu-si n permanenta forma.
Cu privire la activele ciculante, potrivit actelor avute la dispozitie,societatea inregistreaza o valoare de 85.795,57 lei, la
sfarsitul perioadei analizate. Analizand activele circulante pe clase, remarcam ca ponderea cea mai insemnata n cadrul
acestora o au creantele n valoare de 86.240,05 lei. Reprezentantul debitoarei a predat lichidatorului judiciar o situatie
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


cu creantele de recuperate i inscrisurile aferente, urmand sa se procedeze la formularea de actiuni n vederea
recuperarii creantelor.
2.1.2 Pasivul societii
In pasivul bilantului se includ capitalurile proprii i obligatiile (datoriile), asa cum se prezinta n tabelul de mai sus.
Capitalurile proprii n componena capitalurilor proprii intr: capitalul social, rezervele de orice fel, rezultatul reportat i
rezultatul exerciiului financiar. n ceea ce privete evoluia elementelor componente ale acestui indicator, se observ
c: Capitalul social i rezervele legale nu inregistreaza variatii pe parcursul perioadei analizate; In cazul raportarii
rezultatului exercitiului financiar acesta prezinta cea mai mare valoare n ultima parte a perioadei analizate, urmand cea
din a doua parte a perioadei, n anul unu fiind consemnat cel mai mic nivel. Datoriile Precizm c datele prezentate n
aceast seciune au fost preluate din actele depuse de catre debitoare i nu reprezint pasivul debitoarei n sensul stipulat
de Legea 85/2006 privind procedura insolvenei. Pentru stabilirea acestui pasiv n conformitate cu prevederile legii
insolvenei au fost trimise notificri tuturor creditorilor care apar n evidenele contabile urmnd ca declaraiile de
crean depuse s fie verificate i nscrise n tabelul de creane.
Datoriile societii au o evoluie cresctoare pe parcursul perioadei analizate. Precizm faptul c nu am primit de la
reprezentanii societii debitoare fie analitice cu privire la componena i vechimea acestor datorii. Ponderea
principal n cadrul datoriilor societii este deinut de datoriile fa de furnizori i datorii fata de bugetul de stat pe tot
parcursul perioadei analizate. Cuantumul total al pasivului potrivit tabelului definitiv consolidat rectificat al creanelor
se ridic la suma de 98.465,5 lei, dupa cum urmeaza:
Creane bugetare n sum total de 89.750 lei deinute de: Administratia Judeteana a Finantelor Publice Bistrita
Nasaud Bistrita, str. 1 Decembrie, nr.6-8, jud. Bistrita - Nasaud: 89.750 lei reprezentand 91,15% din total. Creante
chirografare n suma totala de 8.715,5 lei detinute de: SC Electrica Furnizare SA Bistrita, str. Vasile Conta nr. 11, jud.
Bistrita Nasaud: 2.724,19 lei reprezentand 2,77% din total; SCM de GR. 1 ATCOM Bistrita, str. Dornei nr. 14-16,
jud. Bistrita Nasaud: 5.991,31 lei reprezentand 68,74% din total. 2.2. Activul net contabil. n acest context se pot urmri
cu uurin valorile activului net contabil, determinat ca diferen ntre total active i total datorii, obinnd o expresie
clar a activului neangajat n datorii.
Denumire indicator
31.12.2011
31.12.2012
31.12.2013
Total activ
124.404
142.202
90.103
Total datorii
100.378
113.596
147.075
Activ net contabil
24.026
28.606
-56.972
Prin urmare, activul net contabil d indicii asupra solvabilitii globale a societii i asupra dimensiunilor capitalurilor
proprii ale entitii economice.
2.3. Analiza contului de profit i pierdere
Contul de profit ai pierdere cuprinde: cifra de afaceri net, veniturile i cheltuielile exercitiului, grupate dup natura lor,
precum ai rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).

Indicatori din CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Cifra de afaceri
neta
31.12.2012
843801,00

VENITURI
TOTALE
846636,00

CHELTUIELI
TOTALE
841117,00

Profit sau
Pierdere
5519,00

Profit sau
Pierdere
2711,00

31.12.2013

506018,00

510889,00

588212,00

77323,00

77323,00

31.03.2014

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Activitatea operaional. Ponderea principal n cadrul cifrei de afaceri este deinu de veniturile din prestarea
serviciilor de activitati de intermediere n comertul cu ridicata pe tot parcursul perioadei analizate. Rezultatul net
nregistrat de societatea debitoare se concretizeaz n profit n ultimi doi ani din perioada analizata.
3.Analiza contractelor.
Prezenta seciune are ca obiectiv prezentarea i analizarea contractelor ncheiate de societatea SC Gioedo Wear SRL.
Menionm faptul c prezenta analiz a contractelor este realizat pe baza informaiilor predate lichidatorului de ctre
societatea debitoare. Contracte de credit In prezent societatea nu are contracte de credite incheiate.
Contracte cu furnizori In prezent societatea nu are contracte cu furnizori n derulare. Contracte de munca In prezent
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


societatea nu are contracte de munca n derulare.
4. Principalele cauze care au dus la apariia strii de insolven a debitorului.
n urma analizrii documentelor deinute de acesta lichidatorul judiciar reine: Nesincronizarea ritmului ncasrilor de
fonduri cu ritmul plilor imperative legate de lichidarea datoriilor ajunse la scaden Pierderile continue din activitatea
financiara aparute n urma rezultatelor negative a exercitiilor. O influenta directa asupra solvabilitatii debitoarei a avut
i acumularea continua a datoriilor fata de bugetul de stat i bugetul fondurilor sociale, care a atras costuri de intarziere
cu dobanzi i accesorii.
5.Concluzii cu privire la incidenta prev. art. 79-80 din Lg. 85/2006
Potrivit art. 79 lichidatorul poate introduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea actelor frauduloase ncheiate de
debitor n dauna drepturilor creditorilor, n cei 3 ani anteriori deschiderii procedurii, iar conform art. 80 lichidatorul
poate introduce la judecatorul-sindic actiuni pentru anularea constituirilor ori a transferurilor de drepturi patrimoniale
catre terti i pentru restituirea de catre acestia a bunurilor transmise i a valorii altor prestatii executate, realizate de
debitor.
Din analiza actelor avute la dispozitie nu au fost identificate cauze care s atrag incidena prevederilor art. 79 i
urmtoarele privind anulrile unor transferuri realizate n frauda creditorilor. n msura n care vor fi evideniate alte
elemente sau informaii n acest sens lichidatorul va aciona n consecin.
6. Concluzii privind platile efectuate cu 120 zile inaintea deschiderii procedurii.
Din analiza documentelor avute la dispozitia sa lichidatorul nu a identificat fapte care sa conduca la anularea platilor
efectuate cu 120 zile inaintea deschiderii procedurii.
7.Concluzii cu privire la raspunderea organelor de conducere ale debitoarei.
Din analizele efectuate pn n prezent, lichidatorul judiciar a ajuns la concluzia c insolvena debitoarei se datoreaz
unor cauze obiective i majoritatea externe societii fr a implica culpa unei/unor persoane concrete din conducerea
societii. Nu s-a constat producerea unor fapte care ar fi ncadrabile n prevederile art. 138 din Legea insolvenei. n
msura n care n perioada imediat urmtoare i nainte de prescripia dreptului la aciune vor interveni informaii sau
elemente noi care s duc la schimbarea acestei concluzii, lichidatorul judiciar va aciona n consecin completnd
analiza de fa sau formulnd aciunile n justiie care se impun.
Cab. ind. de insolv. Ioja Paula Sabina n calitate de lichidator judiciar al SC Gioedo Wear SRL
Judeul Botoani
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea CALEDONIA SA, cod unic de nregistrare: 16763432
Raport de activitate aferent lunii noiembrie 2014
R 608/19.12.2014
1.Dosar nr. 3698/40/2009, Tribunalul Botoani, Secia Comercial i de Contencios Administrativ, Judector sindic:
Axinte Lcrmioara.
2.Arhiva instanei: str. Maxim Gorki nr. 8, loc. Botoani, jud. Botoani, nr. tel. 0231/511739, programul arhivei
instanei 9-13.
3.1. Debitor: SC Caledonia SA, cod de identificare fiscal: 16763432, sediul: str. Eternitii nr. 2, loc. Botoani, jud.
Botoani; numr de ordine n registrul comerului J07/453/2004
3.2 Administrator special: Ilie Iuliu, domiciliat n loc. Dorohoi, str. Zimbrului nr. 2, jud. Botoani.
4.Creditori:
D.G.F.P.J. - str. Piaa Revoluiei nr. 5, loc. Botoani, jud. Botoani,
Primria Dorohoi - str. A.I. Cuza nr. 41, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
I.T.M. - str. Calea Naional nr. 83 A bis, loc. Botoani, jud. Botoani,
Agripinei Florin - str. Duzilor nr. 4, bl. D1, ap. 20, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Alupoaie Gheorghe - str. Dumbrava Roie nr. 2, bl. G13, ap. 2, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Cobaschi Rodica - str. Aleea Cristalului nr. 11, et. 1, ap. 4, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Crimaru Nicu - str. Drochia nr. 45, bl. A1, et. 1, ap. 6, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Daraban Angelica - str. Aleea Cristalului nr. 11, et. 3, ap. 9, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Grdinariu Mihai - str. Aleea Cristalului nr. 3, et. 1. ap.6, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Ilie Iuliu - str. Zimbrului nr. 2B, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Posteuc Laureniu Daniel - str. tefan cel Mare nr. 5, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Tnselea Marian Daniel - str. Saa Pan nr. 2, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
Pricop Florin - bd. George Enescu nr. 14, sc. B, et.2, ap. 9, loc. Botoani, jud. Botoani,
Hucail Doina Adriana - str. Aleea Rapsodiei nr. 4, bl. S1, sc. A, ap. 6, loc. Botoani, jud. Botoani,
Brnz Mihai - str. Iasomiei nr. 5, bl. O6, ap. 53, loc. Galai, jud. Galai,
SC Apa Grup SA - str. Octav Onicescu nr. 3, loc. Botoani, jud. Botoani,
E.On Gaz Romania SA - str. Justiiei nr. 12 loc. Trgu Mure, jud. Mure
E.On Moldova Furnizare SA - str. tefan cel Mare nr. 22, loc. Bacu, jud. Bacu, Romtelecom SA - sediu ales n str.
Nicolae Blcescu nr. 6, loc. Suceava, jud. Suceava,
Prvu Constantin - str. Gheorghe Petracu nr. 58 bloc 2A, sc. 1 ap. 11 loc. Tecuci, jud. Galai,
Mega Grup Invest SA - str. Henri Coand nr. 5, loc. Galai, jud. Galai,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Ilies Iuliu - str. Zimbrului nr. 2 B, loc. Dorohoi, jud. Botoani,
SC Interceram SRL - str. Primverii nr. 2 loc. Sighioara, jud. Mure,
SC Celule Electrice SA - str. Calea Craiovei nr. 39, loc. Bileti, jud. Dolj,
SC Eldomar SRL - str. Dumitru Furtun nr. 7, loc. Dorohoi, jud. Botoani
5. Lichidator judiciar: Cabinet individual de insolven Bordianu Liliana, atestat 1B0223/2007, cod de identificare
fiscal 25877096; sediul social str. Grivia nr. 1, bl.14D, sc. D, ap. 24 Botoani; sediul ales pentru coresponden str.
Aprodu Purice nr. 5 Botoani; tel./fax 0231/514228; 0744/533.310, e-mail: bordianuliliana@gmail.com
6. Subscrisul: Cabinet individual de insolven Bordianu Liliana n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC
Caledonia SA Botoani, conform Sentinei comerciale nr. 332 din data de 05.05.2011 pronunat de Tribunalul
Botoani, secia Comercial i de Contencios Administrativ, n dosarul 3698/40/2009, n temeiul art. 21 i art. 25 din
Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei comunicm creditorilor raportul de activitate aferent lunii noiembrie
2014.
I.Atribuii ndeplinite n procedur
10.11.2014 inerea licitaiei de vnzare a bunurilor debitoarei. Nu s-a prezentat niciun ofertant. Nu s-a adjudecat niciun
bun.
21.11.2014 dispunerea organizrii licitaiei de vnzare a bunurilor debitoarei pentru data de 08.12.2014 sens n care
publicaia de vnzare a fost comunicat pentru afiare Judectoriei Botoani i Primriei Botoani. Un exemplar din
publicaie a fost afiat i la locaia imobilului scos la licitaie i la sediul lichidatorului.
26.11.2014 depunerea la dosarul cauzei a raportului aferent lunii septembrie 2014.
II. Cheltuieli efectuate n procedur n perioada 01.11.2014-30.11.2014:
Nr.

Nr.ch, fact, bf fact/ch

Explicatii

1
2

8
16852

351

Cheltuieli combustibil

99,98

291

Cheltuieli combustibil

180,01

27

Cheltuieli combustibil

100.06

13

Cheltuieli birotic

Cheltuieli birotic
Cheltuieli potale

Sume
200,00
6,50

73,50

Total
660,05
III. Onorariu lichidatorului judiciar aprobat de adunarea creditorilor din data de 02.08.2011 este n sum de 2500 de lei
lunar, exclusiv TVA i un onorariu procentual de 12%, exclusiv TVA, pe sumele ncasate n contul de lichidare.
Onorariul de success al lichidatorului judiciar se adnoteaz cu un procent de 5% (17% pe sumele ncasate n contul de
lichidare) n cazul n care se acoper 60% din masa credal.
Pli efectuate: n luna noiembrie 2014 nu s-a dispus la plat nici o sum cu titlul de onorariu.
Lichidator judiciar al SC Caledonia SRL Cabinet individual de insolven Liliana Bordianu
Municipiul Bucureti
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ACTION CENTER SECURITY SRL, cod unic de nregistrare: 25088343
Convocare adunare creditori
Numr: B 2608/22.12.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar 28552/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucureti, Secia a-VII-a Civil;
2. Arhiva/registratura instanei: Bucureti, Bd. Unirii nr. 34, sector 3, Numr de telefon: 021-408.36.00;021-408.37.00,
Programul arhivei/registraturii instanei 09:30 14:00.
3.1. Debitor: SC Action Center Security SRL Cod de identificare fiscal RO 25088343, sediul social: Bucureti, os,
Giurgiului nr. 123, Bl. 4B, sc.3, et. 2, ap. 85, sector 4. Numr de ordine n registrul comerului: J40/1686/2009.;
3.2. Administrator special: Nu a fost desemnat;
4. Creditori: Administraia Finanelor Publice Sector 4, Bucureti; Directia de Impozite i Taxe Locale Sector 4
5. Administrator judiciar: Elva Cont S.P.R.L., Cod de identificare fiscal RO 20693777, sediul social Bucureti, tefan
Negulescu, nr.34, ap.1, sector 1, Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven: RSP 0064, Tel: 0212309311,
Fax: 0212302320, E-mail: office@elvacont.ro, Nume i prenume reprezentant administrator judiciar persoan juridic:
Mihaela Murariu;
6. Subscrisa Elva Cont S.P.R.L., n calitate de Lichidator judiciar al debitorului SC Action Center Security SRL,
conform ncheierii din data de 29.10.2014 pronunat de Tribunalul Bucureti, Sectia a-VII-A Civila n dosarul nr.
28552/3/2014, n temeiul 47 coroborat cu prevederile art. 61 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a
insolvenei i de insolven, n lipsa comitetului creditorilor, se convoac: Adunarea creditorilor debitorului SC Action
Center Security SRL
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul Lichidatorului judiciar din Bucureti, str. tefan Negulescu, nr. 34, ap. 1,
sector 1, la data de 29 Decembrie 2014, ora 10.00.
Ordinea de zi:
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


1. Prezentarea Raportulului ntocmit n condiiile art. 64, litera (a), coroborat cu art.97 din Legea 85/2014 privind
procedurile de prevenire a insolvenei i de insolven, asupra cauzelor i mprejurrilor care au dus la apariia
insolvenei debitorului, cu menionarea persoanelor crora le-ar fi imputabil, nr. B 2381/26.11.2014
2. Desemnarea n calitate de expert contabil a Cabinetului Malinici Teodora - Birou Expert Contabil - i aprobarea
remuneraiei acestuia n cuantumul de 150 ron/lun (fr TVA), pentru inerea evidenei contabile pe perioada
falimentului;
3. Confirmarea lichidatorului judiciar i aprobarea ofertei finaciare a acestuia;
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special autentic sau, n cazul creditorilor
bugetari i al celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii. Dac legea nu interzice n mod
expres, creditorii vor putea vota i prin coresponden. Scrisoarea prin care i exprim votul, semnat de creditor, sau
nscrisul n format electronic cruia i s-a ncorporat, ataat ori asociat semntura electronic extins, bazat pe un
certificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace, pn n ziua fixat pentru exprimarea votului, administratorului
judiciar. Creditorii cu titluri de valoare la purttor vor depune originalele la administrator cu cel puin 5 zile nainte de
data fixat pentru exprimarea votului, sub sanciunea decderii din dreptul de a vota.
Nr. crt.
Creditor
Adresa
Administratia Finanelor Publice a Sectorului 4 prin
1.
Direcia General Regional a Finanelor Publice Bucureti, str. Cuitul de Argint nr 7, sector 4
Bucureti
Directia Generala de Impozite i Taxe Locale sector
2.
Bucureti, os. Olteniei nr. 39-45, sector 4
4, Bucureti
Administrator judiciar, Elva Cont S.P.R.L.
2. Societatea CEFIN (ROMANIA) SRL, cod unic de nregistrare: 7838048
Convocare adunare creditori
Nr.: 55, Data emiterii: 19.12.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar 9803/3/2012, Tribunal Bucureti Secia a VII-a Civila, Completul 3
2.Arhiva/registratura instanei: Adresa: Bd. Unirii nr. 37 sect. 3, Tel: 021 3187700 program arhiva/registratura 9:3014.00
3.Debitor: SC CEFIN (Romania) SRL cu sediul social n Bucureti, Sectorul 1, Intrarea Stirbei Voda nr. 6, Biroul nr.
23, Numr de ordine n registrul comerului J40/2564/2012, CUI 7838048.
4.Creditori: lista anexa*
5.Administrator judiciar: BDO Business Restructuring S.P.R.L., sediul social: Bucureti, str. Invingatorilor nr. 24,
sector 3, Numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven RSP 0239, Cod de identificare fiscala 20770187, Tel:
021-319 94 74 / 75/ 76, fax. 021- 319.94.77, E-mail business.restructuring@bdo.ro;
Nume i prenume reprezentant administrator judiciar persoan juridic: Partener coordonator Niculae Balan
5. Subscrisa BDO Business Restructuring S.P.R.L., n calitate de administrator judiciar al debitorului SC CEFIN
(Romania) SRL conform Incheierii de sedinta din data de 03.04.2012, pronunat de Sectia a VII-a Civila a Tribunalului
Bucureti, n temeiul prevederilor art. 13 i urmatoarele, coroborate cu cele ale art. 99 alin. (2) din Legea nr. 85/2006,
convoaca: Adunarea creditorilor SC CEFIN (Romania) SRL pentru data de 16 ianuarie 2015, ora 14.00, la sediul
administratorului judiciar din Bucureti, str. Invingatorilor nr. 24, Victory Business Center, et. 4, sector 3, cu
urmtoarea ordine de zi:
Punct unic: Exprimarea votului cu privire la Planul de reorganizare propus de catre societatea debitoare CEFIN
(Romania) SRL, prin Administrator special.
Creditorii pot fi reprezentati n cadrul sedintei prin imputerniciti, cu procura speciala i legalizata sau, n cazul
creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. Creditorii pot vota i
prin corespondenta. Scrisoarea prin care se exprima votul, semnata de creditor, sau inscrisul n format electronic, caruia
i s-a incorporat, atasat ori asociat semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat valabil, poate fi comunicata prin
orice mijloace, pana n ziua fixata pentru exprimarea votului, administratorului judiciar.
Informaii suplimentare: Pentru informatii suplimentare va puteti adresa administratorului judiciar la numarul de telefon
021-319 94 76.
Lista creditori SC CEFIN (Romania) SRL
Nr.
Denumire creditor
Sediu / Domiciliu
crt.
Bucureti, str. Tipografilor nr. 11-15, Cladirile A1 i LA, et. 5,
sector 1, cu sediul procesual ales n Bucureti, DN1, Soc.
1
Iveco Capital Leasing IFN SA
Bucureti - Ploiesti nr. 69-71, sector 1, prin Av. Daniela Camelia
Nemoianu Istocescu
Viena (Austria), str. 1090 Porzellangasse nr. 2-34, cu sediul
2
Afin Leasing AG
procesual ales n Bucureti, DN1, Soc. Bucureti - Ploiesti nr. 6971, sector 1, prin Av. Daniela Camelia Nemoianu Istocescu
Bucureti, bld. Ion Mihalache nr.1-7, sector 1, prin SCA Medelet,
3
BRD - Groupe Societe Generale SA
Balan i Asociatii
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

IVECO International Trade Finance SA

5
6

BALASA Ionel
CARANA Dorin

CHIVU Emilian

COLDA Ionel

CORNEAN Gheorghe-Dan

10

CORSEU Carmen Mihaela

11

COVACI MARIAN Adreiana

12

CRAETE Emilian

13

DAN Georgia Monica

14
15
16
17

DUMITRU Emanuel-Ion
ENESCU Constantin Vicentiu
GAFITOIU Mihail
GHIDOVET Marian

18

IONESCU Cristian-Mihai

19

IORDACHE Anton

20

MARIN Daniel

21

MEREU Valentin

22

NINE Adrian Claudiu

23
24

PEAGU Valentin Adrian


PETRE Iulian Constantin

25

POPA-EANA Adriana

26
27
28
29

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

RADUCAN Iulian Claudiu


RADULESCU George-Florin
SAVU Danut-Ion
STAMATE George
Directia Generala a Finantelor Publice a
Municipiului Bucureti - n reprezentarea
Administratiei Finantelor Publice sector
1 Bucureti
Municipiul Arad, prin Primar
A&B Trade Co SRL
Accent Travel&Events SRL
Adam&Flori Construct SRL
Alfa Trade hungaria KFT
Andolemn SRL
Anima Speciality Medical Services SRL
Apa Nova Ploiesti SRL
Apaprod SA
Arimpex SRL
Aspart Trading SRL
Astra Bus SRL

43

Astra Veicoli Industriali SpA

44

Aura Mobil SRL - n insolventa

45

Austral Trade SRL

30

Elvetia, Paradiso Lugano, Riva Paradiso, nr. 14, cu sediul


procesual ales n Bucureti, DN1, Soc. Bucureti - Ploiesti nr. 6971, sector 1, prin Av. Daniela Camelia Nemoianu Istocescu
Ale Florilor nr. 17, Smeura, MOSOAIA
Teleajen nr. 9, bloc A1, scara 3, apt. 46, Galati
Fabricii nr. 47, bloc F, apt. 1, Sectorul 6, MUNICIPIUL
BUCURESTI
Dreptatii nr. 10, bloc O3, scara 3, apt. 145, Sectorul 6,
MUNICIPIUL BUCURESTI
Aleea Neptun nr. 8, bloc Y1, apt. 37, Arad
Rosiorii De Vede nr. 3, bloc 3, scara 4, apt. 54, Sectorul 6,
MUNICIPIUL BUCURESTI
Constructorilor nr. 23, bloc 23, scara C, apt. 51, Sectorul 6,
MUNICIPIUL BUCURESTI
Tincani nr. 10, bloc F13, scara 2, apt. 22, Sectorul 6,
MUNICIPIUL BUCURESTI
Johann Sebastian Bach nr. 13, scara A, apt. 1, Sectorul 2,
MUNICIPIUL BUCURESTI
Vasile Florescu, bloc 19, scara A, apt. 8, Targoviste
Republicii nr. 130, bloc 17 A, scara A, apt. 17, Ploiesti
Diaconu Coresi, bloc 13, scara D, apt. 69, Targoviste
Sat Sateni, Aninoasa
Banu Manta nr. 39, bloc 30, apt. 8, Sectorul 1, MUNICIPIUL
BUCURESTI
Bucovinei nr. 16, bloc 68, apt. 18, Timisoara
Breaza nr. 6, bloc V24A, scara 1, apt. 10, Sectorul 3,
MUNICIPIUL BUCURESTI
Armata Poporului nr. 99-103, bloc IC2, apt. 12, Galati
Horia Macelariu nr. 20-22, bloc 20=8, scara B, apt. 38, Sectorul
1, MUNICIPIUL BUCURESTI
Volumului nr. 10, Sectorul 1, MUNICIPIUL BUCURESTI
Padina nr. 11, bloc 10F, apt. 4, Ploiesti
Topoloveni nr. 2, bloc A1, scara F, apt. 87, Sectorul 6,
MUNICIPIUL BUCURESTI
Andrenyi Karoly, bloc 5, scara 2, apt. 8, Arad
Frasinului nr. 4B, scara c, apt. 34, Pitesti
Str Liliacului nr. 17, Pucioasa
Romana nr. 39, Galati
Bucureti, str. Dimitrie Gerota nr. 13, sector 2
Arad, bld. Revolutiei nr.75, jud. Arad
Str. Cozia nr. 59 Timisoara Jud.Timis
Bucureti, bld. Ferdinand nr.74A, sector 2
Camuna Zavoi, sat Magura nr.67, jud. Caras-Severin
FSD Park 4, 2045-Torokbalint, Ungaria
Timisoara, str. Codrului nr.3, ap.6, jud. Timis
Comuna Mogosoaia, str. Ciobanului nr.133, jud. Ilfov
Ploiesti, str. Bobalna nr.10, jud. Prahova
Deva, str. Calea Zarandului nr.43, jud. Hunedoara
Timisoara, str. Dr. Ioan Muresan nr.43, jud. Timis
Satu Mare, str. Argesului nr.29, jud. Satu Mare
Arad, str. Campia Linistii nr. 1, jud. Arad
Piacenza, via Caorsana nr.79, Italia, cu sediul procesual ales n
Bucureti, DN1, Sos. Bucureti-Ploiesti nr.69-71, sector 1, prin
avocat Daniela Camelia nemoianu Istocescu
Jebel nr. 654, jud. Timis, prin SCP MB Management IPURL
Bucureti, str. Smaranda Braescu nr.56, Punct de lucru: Voluntari,
Sos. Pipara Tunari nr.1C, jud. Ilfov

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


46

Auto Brand SRL

47

Auto Italia SRL

48

Automotive Car SRL

49
50

B.N. Business SRL


Banner Baterii Romania SRL

51

Bas Trucks BV

52

BCR Leasing IFN SA

53

Bedelco East Europe SRL

54

BGS Divizia de Securitate SRL

55
56

BRD Sogelease IFN SA


Brenntag SRL

57

BTS GmbH

58
59
60

Bumbas Electric SRL


Cam SA
Cargus International SRL

61

Carrier Transicold Europe SCS

62
63

Cefin Bulgaria EOOD


Cefin Real Estate Office SRL
Central Europe Finance Real Estate
(Romania ) SRL

64
65

Cineque Group SRL

66
67

69

Ciobanasul Impex SRL


Compania Nationala Posta Romana" SA
Compania Nationala pentru Controlul
Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat i
Recepientelor
Congaz SA

70

COVIND SpA

71

Crisemin SRL

72

Crominvent SRL

73

CTE Trailers SRL

74

CWS Boco Romania SRL

75

Deloitte Audit SRL

76

Deltaguard SRL

77
78
79
80

Den Braven Romania Comex SRL


Diesel Truck Parts SRL
Docentris SRL
Domarco Security SRL

81

Domotors KFT

68

Bragadiru, sos. Alexandriei nr.335 bis, jud. Ilfov


Bucureti, Sos. Colentina nr.459 A-B, parter, sector 2, cu sediul
procesual n Bucureti, str. Logofat Luca Stroici nr.8, sc.A, ap.4,
sector 2 - av. Bogdan Dragoi
Loc. 1 Decembrie, sos. Giurgiului nr. 202, bl. P12, sc. 1, ap. 5,
jud. Ilfov
Arad, str. Cerbului nr. 1, jud. Arad
Bld. Biruintei 67, Pantelimon, Judeul Ilfov
Mac Arthurweg 2B, 5466 Ap Veghel, Olanda, cu sediul procesual
ales n Comuna Chiajna, sat Chiajna, str. Italia nr. 1-7, jud. Ilfov
Bucureti, Piata Alba Iulia nr.8, bloc 17, sector 3, prin avocat
Claudiu Iancu
Cu sediul ales la Cunescu, Balaciu i Asociatii" - Bucureti, Calea
Serban Voda nr. 133, corp B, et. 1
Bucureti, str. Gura Vadului nr.1, bl. G26, ap.34, sector 3, cu
sediul procesual ales n Galati, str. Tecuci nr.184, bl. N4, sc.3,
parter, jud. Galati, prin avocat Sorina Mortu
Bucureti, bld. Ion mihalache nr.1-7, Turn BRD, et.12, sector 1
Comuna Chiajna, str. Garii nr.1, jud. Ilfov
Cu sediul procesual ales n Brasov, str. Baba Novac nr. 28, jud.
Brasov
Bucureti, str. Grigore Mora nr. 38, et. 1, ap. 3, sector 1;
Str. Alexandru Vlahuta nr. 1, Braila
Bucureti, Calea Floreasca nr.169A, etaj 8, sector 1
Franta, L'European Batiment D, Rue Joseph Monier;
cu sediul procesual ales la SCA Deli & Asociatii" - Bucureti, str.
G-ral Dimitrie Salmen nr. 20, et. 2, ap. 5, sector 5
Cu sediul procesual ales n Chiajna, str. Italia nr. 1-7, jud. Ilfov
Dragomiresti - Deal, Aleea Costanza nr. 3, judet Ilfov
Bucureti, Intrarea Stirbei nr. 6, sector 1
Bucureti, str. Horia Macelariu nr. 11/13, bl. 12/3, sc. 1, et. 3, ap.
13, sector 1
Chiajna, str. Soseaua de Centura nr.1, jud. Ilfov
Bucureti, bld. Dacia nr.140, sector 2
Str. Fluviului nr. 16, sector 1, Bucureti
Constanta, str. Vasile Parvan nr.16, jud. Constanta
Settimo T.se (TO), str. Della Cebrosa 68 - 10036, Italia, cu sediul
procesual ales n Bucureti, bld. Unirii nr.61, bl.F3, sc.2, et.6,
ap.604, sector 3, prin avocat Bajenaru Mihai Adrian
Comuna Sannicolau Roman, sat Berechiu nr.89, jud. Bihor
Bucureti, bld. Yheodor Pallady nr.30D, sector 3, prin avocat
Badila Radu-Ioan
Comuna Ciorogarla, sat Ciorogarla, Sos. Bucureti nr.57, jud
Ilfov sediul procesual ales Bucureti, Calea Calarasilor nr.168,
bl.55, sc.A, ap.40, sector 3, prin avocat Ionescu Octavian
Voluntari, str. Emil Racovita nr.13, jud. Ilfov, cu sediul procesual
ales n Bucureti, bld. Carol I nr.54, et.2, sector 2, la avocat
Raluca Moldoveanu
Bucureti, str. Nicolae Titulescu nr.4-8, et.3, sector 1
Timisoara, str. Ana Ipatescu nr.16, jud. Timis, prin avocat Ecsedi
Andrada Raluca
Buftea, str. Rasaritului nr.51, DN 7, jud. Ilfov
Constanta, bld. Aurel Vlaicu nr.140bis, jud. Constanta
Bucureti, str. Barbu Vacarescu nr.162, corp A, parter, sector 2
Constanta, str. Interioara nr.2, jud. Constanta
Szabadsag ut, 2344, domsod, Ungaria sediul procesual ales
Chiajna, str. Italia nr.1-7, jud. Ilfov

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


82

Dunca Expeditii SA

83

E.ON Energie Romania SA

84

Eastern Europe Logistics&Management


SRL

85

ELECTRICTELECOM DATA SRL

86

Elite Romania Piese Auto Originale SRL

87

Emmerre SRL

88
89
90

Errevi Spa
Euro Est Turbo Center SRL
Eurobody SRL

91

Eurografica SRL

92

Eurolites S.P.A.

93

Europart Rompart SRL

94

European Truck Center Kft

95
96

Eurospeed SRL
Evelin PLZ Services SRL

97

Expres Transintex SRL

98
99

Express Diesel SRL


F.I.A.C. S.P.A.

100

Farid Industrie Spa

101

FASULO EST EUROPA SRL


Federal -Mogul Global Aftermarket
EMEA, BVBA

102
103

Ferdinand Bilstein GmbH + Co KG

104

Filtrauto SA

105
106

Finexim SRL
Garden Beauty SRL

107

GDF Suez Energy Romania SA

108

General Com Invest SRL

109

Hyperion Trans SRL

110
111
112

Incar SRL
Industrial Products Zechmeister SRL
Interpump Hydraulics S.pA. (Hydrocar)

113

Intersofex SRL

Dumbravita, DJ 691 KM7+142, jud. Timis


Targu Mures, str. Justitiei nr.12, jud. Mures, cu sediul procesual
ales n Deva, str. Cuza Voda nr.37, jud. Hunedoara, prin avocat
Sandru Angela
Comuna Jilava, str. prel. sos. Giurgiului nr.33A, jud. Ilfov
Bucureti, str. Pascani nr. 13, sector 6, cu sediul procesual ales la
Cab. Av. Brumusescu Marius - Bucureti, str. Aleea RamnicuSarat nr. 9, bl. 6B2, sc. 1, et. 1, ap. 27, sector 3
Bucureti, str. Barbu Vacarescu 164A, Caro Bussines Park, sector
2, cu sediul procesual ales n Bucureti, str. G-ral. David
Praporgescu nr.7, sector 2, prin avocat Daniel Sava
Cu sediul procesual ales n Bucureti, str. Poet Vasile Carlova nr.
2. bl ATB, ap. 26, sector 3
Str. Curiel nr. 11, Moncalieri, Torino, Italia
Comuna Chiajna, str. Italia nr.1-7, jud. Ilfov
Bucureti, str. Cetatea de Balta nr.97A, sector 6, cu sediul
procesual ales n Bucureti, str. Academiei nr.39-41, intrarea A,
et.2, birou 2.1, sector 1, prin Tonucci&Asociatii
Massimo D'Azeglio 76, Torino, Italia
Bucureti, bld. Metalurgiei nr.21, et.1, birou nr.1, n cladire corp
administrativ, sector 4, cu sediul procesual ales n Bucureti, bld.
Carol I nr. 54A, et.2, sector 2, prin avocat Raluca Moldoveanu
HU-2051 Biatorbagy, Paul Hartmann u.6, Ungaria, cu
sediul procesual ales n Chiajna, str. Italia nr. 1-7, jud. Ilfov
Scheia, str. Humorului nr.81, jud. Suceava
loc. Dorolt, judet Satu Mare
Bucureti, bld. Iuliu Maniu nr.273-279, sector 6, cu sediul
procesual ales n Bucureti, str. Joliot Curie nr.16, parter, ap.1,
sector 5, prin SCA Birsan, Popescu i Asociatii
Bucureti, Sos. Alexandriei nr.199F, sector 5
Via Vizzano 23, Pontechio Marconi (BO), Italia
Tetti Calieri, Vinovo (Turin), via Monalieri no.109, 10048, Italia,
cu sediul procesual ales n Torino, corso Vittorio Emanuele no.83,
10128, Italia
Str. Loichita Vasile nr. 1-3, Timisoara
Kontichsesteenweg,
B
2630
Aartselaar,
Belgia,
cu
sediul procesual ales Sibiu, str. Serpuita nr. 11
Wilhelmstrasse 47, 58256 Ennepetal, Germania, cu sediul
procesual ales n Bucureti, bld. Unirii nr.61, bl.F3, sc.2, et.6,
ap.604, sector 3, prin avocat Bajenaru Mihai Adrian
Parc Ariane IV, avenue du 8 Mai 1945, F 78286 Guyancourt,
Franta, cu sediul procesual ales n Chiajna, str. Italia nr.1-7,
Business Park A1, jud. Ilfov
Arad, Cartier Micalca, bl. 353, ap. 1
Constanta, str. Traian nr. 30, bl. B4, AP. 21, jud. Ilfov
Cu sediul procesual ales n Bucureti, bld. Dimitrie Pompei
nr.10A, Cladirea C3, etaj 7, prin mandatar SC Eos-Ksi Romania
SRL
Arad, str. Steagului nr. 1, jud. Arad
Bocsa, str. 1 Decembrie 1918 nr.17, ap.1, jud. Caras Severin, cu
sediul procesual ales n Deva, str. N. Balcescu, bl.24A, ap.10, jud.
Hunedoara, prin avocat Visirin Florina-Doris
Via Torina, 72-10040 Druento TO, Italia
Oradea, str. Ogorului nr.42, jud. Bihor
Via Leonardo da Vinci 17/1 - 41015 Nonantola (MO), Italia
bucuresti, str. Ana Davila nr.11, ap.1, sector 5, cu sediul
procesual ales n Bucureti, bld. Eroilor Sanitari nr.27, sector 5,
prin avocat Mihailescu Sofia

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

10

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

114

Italo Parts SRL

115

ITC Logistic & Investment SRL

116

Iveco SpA

117

Iveco Czech Republic a.s.

118

Iveco Orecchia SpA

119

IVECO Romania

120

Kaeser Kompressoren SRL

121

KM Auto Technik GmbH

122

Knorr-Bremse Fekrendszerek KFT

123
124
125
126
127

Krescendo LTD
La Fantana SRL
Langendorf Medias SRL
LE.MA SRL
L'Intesa Promotive SRL

128

Loga SRL

129

Longway Rom SRL

130
131
132
133
134

LN Leitl Nutzfahrzeuge Gmbh


Marcom RMC'94 SRL
Maritan SRL
Materom SRL
MBZ Real Truck SRL

135

Meat & Doria SRL

136
137
138
139
140

Mec Diesel SpA


Mekman Autocamioane SRL
MHS Sibiu Truck & Bus SRL
MHS Timisoara Truck & Bus SRL
Mollebalestra SPA

141

Motorhome SRL

142

Nissens A/S

143

Nordexim Coffee Services SRL

144

NV Cummins Filtration

145

O.L.T. Spedition GMBH

146
147

Onlineshop SRL
ORANGE Romania SRL

148

OVER-TYRE Grup SRL

149

Paintstar SRL

Bucureti, str. Smaranda Braiescu nr. 39, bl. 11H, sc. 2, et. 4,
ap.31, sector 1
Brasov, str. Calea Feldioarei nr.75 C, parter, camera 1, jud.
Brasov, prin avocat Gaman Adina Ioana
Torino, Via Puglia nr. 35, Italia, cu sediul procesual ales n
Bucureti, DN1, Soc. Bucureti - Ploiesti nr. 69-71, sector 1, prin
Av. Daniela Camelia Nemoianu Istocescu
Vysoke Myto, Dobrovskeho 74/II, Cehia, cu sediul procesual ales
n Bucureti, DN1, Soc. Bucureti - Ploiesti nr. 69-71, sector 1,
prin Av. Daniela Camelia Nemoianu Istocescu
Turin, corso Re umberto no.3, 10121, Italia, cu sediul procesual
ales Turin, corso Vittorio Emanuele no.83, 10128, Italia
Bucureti, str. Tipografilor nr. 11-15, Cladirile A1 i LA, et. 5,
sector 1, cu sediul procesual ales n Bucureti, DN1, Soc.
Bucureti - Ploiesti nr. 69-71, sector 1, prin Av. Daniela Camelia
Nemoianu Istocescu
Bucureti, bld. Ion Mihalache nr.179, sector 1
Cu sediul procesual ales n Brasov, str. Baba Novac nr. 28, jud.
Brasov
Ungaria, H-6000 Kecskemet, str. Szegedi nr.49, cu sediul
procesual ales n Sfantu Gheorghe, str. Lt. Paius David nr.9, jud.
Covasna
Str. Alie 1, Suite 205, Londra, Marea Britanie
Bucureti, bld. Garii Obor nr.8C, sector 3
Medias, str. Aurel Vlaicu nr.41, jud. Sibiu
Vied Del Vetraio 26, I 40138, Bologna, Italia
Chisoda, DN59 KM8+55a, stanga, SAD 11, jud. Timis
Constanta, str. Rasuri nr.76, et.1, jud. Constanta, cu sediul
procesual ales n Constanta, str. Industriala nr.13, jud. Constanta
Bucureti, bd. Iuliu Maniu nr. 7 (APACA), corp A, cam 29-30,
sector 6
Otopeni, str. Drumul Odaii nr.14A, jud. Ilfov
Hunedoara, bld. Dacia nr.26A, jud. Hunedoara
Str. Viilor 800, Localitatea Cristesti, Judeul Mures
Cu sediul procesual ales n Bucureti, str. Valea Cascadelor nr.4
Via Don Eugenio Bruno, 1-2-3 - 10029 Villastellone (TO) - Italia,
cu sediul procesual ales n Comuna Chiajna, sat Chiajna, str. Italia
nr.1-7, jud. Ilfov
Torino, via Cernaia no.9, Italia
Constanta, str. Samuel Micu nr.1, jud. Constanta
Sibiu, str. Salzburg nr.58, jud. Sibiu
Str. Calea Lugojului 74, Ghiroda, Jud. Timis
VIA G AMATI 192-10078 Venario(TO) - Italia
Bucureti, str. Dr. Felix nr.53, ap.11, sector 1, cu sediul procesual
ales n Otopeni, str. Drumul Garii Otopeni nr.13, jud. Ilfov
Danemarca, DK-8700 Horsens, Ormhojgardvej 9, cu
sediul procesual ales n Chiajna str. Italia nr. 1-7, jud. Ilfov
Rm. Valcea. str. Aleea Parteneriatului nr. 24, judet Valcea
Catenbergstraat 1, B 2840 RUMST, Belgia, cu sediul procesual
ales n Bucureti, str. Zborului nr.10, sector 3, prin SCA Leaua i
Asociatii"
Munchen, Kronwinkler str. 31, Germania, cu sediul procesual ales
n Bucureti, str. Covasna nr.14, bl.E16, ap.18, sector 4
Piatra Neamt, str. Orhei nr.4, bl.T1, sc.B, et.1, ap.31, jud. Neamt
B-dul Lascar Catarrgiu 51-53, sector 1, Bucureti
Arad, str. Stefan Augustin Doinas nr.42, et.3, ap.13, jud. Arad, cu
sediul procesual ales n Arad, str. Andrei Muresan nr.21, jud.
Arad
Comuna Magureni, sat Lunca Prahovei nr.93K, jud. Prahova

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

11

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


150

Parts Company BV

151

Petronas Lubricants Italiy S.P.A

152

Piraeus Leasing Romania IFN SA

153

Pro Tech LKW SRL

154

Protruck Center SRL

155

R.A.L. Handels GmbH

156
157

Ready To Go Comimpex SRL


Reis Solutiona SRL

158

Rolling SRL

159
160

Rom - Paper 2000 SRL


ROMFRUCT IMPEX SRL

161

Romtelecom SA

162
163

Salubris SA
Salubritate 2000 SRL

164

Sampa Otomotiv SRL

165
166
167
168
169

Schnell Trans SRL


Scut SA
SE.R.MEC SNC
Service Faur SRL
Skuba Romania SRL
SNA Europe (International), Divizie a
SNA Europe (Benelex)

170
171

Soreli Consulting PM SRL

172

Specialtech LKW SRL

173

Star' 92 SRL

174

Szakal Metal SRL

175

Tehnoprest 2001 SRL

176

Tenneco Automotive Europe BVBA

177

Terranova Romtech SRL

178

TGM Broadcast SRL

179

Tim Ciclop SRL

180

TNT Romania SRL

181
182
183

Toi Toi & Dixi SRL


Transilvania General Import Export SRL
Transpol SRL

184

Trost Auto Service Technik SRL

185
186

Uniunea Nationala a Transportatorilor


rutieri din Romania - U.N.T.R.R.
Urban SA

Mac Arthurweg 2B, Veghel, Olanda


Via Santena, 1 - 10029 Villastellone (TO) Italia, cu sediul
procesual ales la Tonucci & Asociatii - Bucureti, str. Academiei
nr. 39-41, intrarea A, etaj 2, birou 2.1.
Bucureti, bld. Nicolae Titulescu nr.29-31, et.5, sector 1
Bucureti, B-dul Iuliu Maniu nr. 447-451, sector 6, cu
sediul procesual ales la SCA Birsan, Popescu i Asociatii" din
Bucureti, str. Joliot Curie nr. 16, parter, ap. 1, sector 1
Comuna Glina, sat Manolache, str. Caminului nr.54, jud. Ilfov
Viena, Lohnerrgasse 1, Austria, cu sediul procesual ales n
Bucureti, str. Dionisie Lupu nr.33, sector 2, prin Gricorescu,
Stefanica i Asociatii SPARL
Bucureti, str. Piscul Crasani nr.35, sector 6
Bucureti, str. Popa Nicolae nr.4, bl.22, sc.1, ap.1, sector 2
Cu sediul procesual ales n Timisoara, str. 9 Mai nr.3, ap.5, et.1,
jud. Timis, prin SC Groza i Asociatii SRL
Bucureti, str. Constantin Manescu nr.8, bl.8, sc.1, ap.1, sector 5
Str. Teilor 1, Geoagiu, Hunedoara
Bucureti, Piata Presei Libere nr.3-5, Cladirea City Gate, etajele
7-18 din Turnul de Nord, sector 1
Iasi, Sos. Nationala nr.43, jud. Iasi
Pitesti, str. Targu din Vale nr. 25, judet Arges
Cu sediul procesual ales n Comuna Chiajna, sat Chiajna, str.
Italia nr.1-7, jud. Ilfov
Floresti, Dn 1 KM 489, jud. Cluj
San Piero n Bagno, Cesena, Italia
Bucureti, bld. Basarabia nr.256, sector 3
Chiajna, Soseaua de Centura nr.42, jud. Ilfov
Str. Vossenbeedmd 113, 5705 Cl helmond, Olanda
Bucureti, bld. Iancu de Hunedoara nr.29, sc.B, et.6, ap.150,
sector 1
Cu sediul procesual ales n Bragadiru, sos. Alexandriei nr. 105,
parcela 2401, tarla 11, jud. Ilfov
Comuna Cerasu, sat Valea Borului, jud. Prahova
Arad, Calea Timisorii nr.134-140, jud. Arad, cu sediul procesual
ales n Bucureti, bld. Corneliu Coposu nr.5, bld.103, sc.2, ap.25,
sector 3, prin SC BGA Recuperari SRL
Chitila, str. Pacii nr.20, jud. Ilfov
Schurhovenveld 1037, B-3800, str. Truiden, Belgia, cu
sediul procesual ales la SCA Musat & Asociatii - Bucureti, bd.
Aviatorilor nr. 43, sector 1
Bucureti, str. Frumusani nr.16, bl.115, sc.A, et.6, ap.40, sector 4
Novaci, str. Pociovalistea nr.589, jud. Gorj, cu sediul procesual
ales n Novaci, str. Pociovalistea nr.589, jud. Gorj
Timisoara, str. Mitropolit Alex Sterca Sulutiu nr. 6, judet Timis
Bucureti, bucharest Business Park", Soseaua bucuresti-Ploiesti
nr.1A, corp C1+C2, parter, sector 1
Bucureti, str. Metalurgiei nr.78, sector 4
Ghiroda, Dn 6 KM 548+750, jud. Timis
Bucureti, str. Constructorilor nr.16 A, sector 6, prin avocat
Liliana Surcel
Bucureti, str. Ienachita Vacarescu nr.60, sector 4, CP 040157
Ramnicul Valcea, str. Carol I nr.30, bl. D6, parter, jud. Valcea

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

12

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

187

188

189

190
191
192
193
194
195

70 rue Pleyel 93285 Saint Denis Cedex, Franta, cu sediul


procesual ales n Bucureti, str. Gen. C-tin. Budisteanu nr.28-C,
Valeo Service Export
et.3, sector 1, prin avocat Tiberiu Csaki i avocat Bogdan
Papadopol
Bucureti, Aleea Baiut nr.4, sector 6, cu sediul procesual ales n
Vector International SRL
Bucureti, Splaiul Independentei nr.319, sector 6 (incinta Sema
Parc)
Schmiedingerstrasse no.67, 5020 Salzburg, Austria, cu sediul
Vega International Car - Transport And
procesual ales n Bucureti, bld. Ferdinand nr.131, bl.E2, sc.B,
Logistic - Trading GmbH
ap.4, sector 2, prin SCPA Tita & Asociatii
A-1108 Wien, Murbangasse 8, postfach 90, reprezentanta Wabco
Wabco Austria GmbH
Austria Brasov, str. M. Kogalniceanu nr.18, bl.1K/C/13, jud.
Brasov
Autostrada Bucureti - Pitesti, Km 13, Bucharest West Logisitic
Welde Romania SRL
Park, corp F1, Dragomiresti Vale, Judeul Ilfov
Via F. Brunelleschi 12, 42124 Reggio emilia, Italia, cu sediul
Werther International Spa
procesual ales n Bucureti, Intr. Maresal josef Pilsudski nr.2,
sector 1, prin SCA Deleanu Vasile i Avocatii
Winkler Truck and Trailer Parts SRL
Cu sediul procesual ales n Chiajna, str. Italia nr. 1-7, jud. Ilfov
Wurth Romania SRL
Otopeni, str. Drumul Garii Otopeni nr. 23-25, jud. Ilfov
XXL MARMITTE ITALIANE SRL
Via E. Gianturco 54/a, Napoli, Italia
Administrator judiciar, BDO Business Restructuring S.P.R.L.
partener, Geanina Oancea

3. Societatea OSTBAR PROD IMPEX SRL, cod unic de nregistrare: 22506514


Romnia, Tribunalul Bucureti, Secia a VII-a Civila.
Bd.Unirii nr.37, sector 3.
Dosar nr. 17368/3/2014
Comunicare sentin civil nr. 10080,
emis la: ziua 15, luna 12 anul 2014
Ctre,
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Giurgiu in numele Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice
Ploiesti, cu sediul n Giurgiu, sos.Bucureti nr.12, judeul Giurgiu.
SC Ostbar Prod Impex SRL, cu sediul n Bucureti, B-dul Dimitrie Cantemir nr.18, bl.7, sc.5, ap.122, sector 4, CUI
22506514
Se comunic, alturat, copia ncheierii / sentinei civile / deciziei civile nr. 10080 din data de 26.11.2014, pronunat n
dosarul nr. 17368/3/2014, de Tribunalul Bucureti, Secia a VII-a Civila, privind debitorul SC Ostbar Prod Impex SRL,
cu sediul n Bucureti, B-dul Dimitrie Cantemir nr.18, bl.7, sc.5, ap.122, sector 4, CUI 22506514
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
*
Romnia, Tribunalul Bucureti - Secia a VII-a Civila
Dosar nr. 17368/3/2014
Sentinta civila nr.10080
edinta publica de la 26.11.2014
Tribunalul constituit din
Preedinte judecator sindic Gabriela Dimulescu
Grefier Adina Morariu
Pe rol fiind soluionarea cauzei civila, avnd ca obiect cererea pentru deschiderea procedurii de insolventa formulata de
creditorul Administraia Judetean a Finanelor Publice Giurgiu, n numele Direciei Generale Regionale a Finanelor
Publice Ploiesti n contradictoriu cu debitoarea SC Ostobar Prod Impex SRL. La apelul nominal facut n sedinta publica
se constata lipsa partilor. Procedura de citare legal indeplinita. S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta,
care invedereaz instanei c s-a solicitat de ctre creditor judecata n lips, dupa care:
Nemaifiind cereri prealabile de soluionat ori probe de administrat judectorul sindic constat cauza n stare de judecat
i o retine n vederea solutionarii.
Tribunalul,
Asupra cauzei civile de fata:
Prin cererea inregistrata la Tribunalului Bucureti Sectia a VII-a Civila sub nr. 17368/3/2014, creditoarea Administratia
Judeteana a Finantelor Publice Municipiul Giurgiu a solicitat deschiderea procedurii prevazute de Legea 85/2006
impotriva debitoarei SC Ostbar Prod Impex SRL, pentru o creanta n suma de 486.410 lei. In motivarea cererii,
creditoarea a aratat ca n baza declaratiilor i deconturilor depuse de societatea debitoare au fost individualizate prin fisa
pe platitor obligatiile fiscale neachitate ale societatii n suma de 486.410 lei, reprezentand dobanzi i penalitati TVA,
impozit pe profit. Creditoarea arata ca are o creanta certa, lichida i exigibila impotriva debitoarei constatata prin titluri
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

13

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


executorii, iar debitoarea este n stare de insolventa intrucat nu si-a achitat obligatiile de mai mult de 90 de zile de la
scadenta In dovedirea cererii creditoarea a depus la dosar n copie titlurile executorii, somatiile de plata aferente
titlurilor executorii, fisa sintetica pe platitor, relatii ORCB. In drept, au fost invocate dispozitiile Legii 85/2006. Desi
legal citata debitoarea nu s-a prezentat n fata instantei i nici nu a formulat contestatie. Analizand actele i lucrarile
dosarului, instanta retine urmatoarele :
Potrivit declaratiilor fiscale depuse de societatea debitoare SC Ostbar Prod Impex SRL s-au constatat obligatii de plata
la bugetul de stat n cuantum de 486.410 lei, reprezentand dobanzi i penalitati TVA, impozit pe profit. Impotriva
societatii debitoare s-a inceput executarea silita, creditoarea emitand somatii societatii debitoare n baza titlurilor
executorii emise. In conditiile n care debitoarea nu a exercitat caile de atac prevazute de lege impotriva titlurilor de
creanta, fiind emise titlurile executorii mentionate instanta constata existenta unor creante certe, lichide i exigibile n
cuantum de cuantum de 486.410 lei reprezentand debite scadente i neachitate la care s-au calculat dobanzi i penalitati
de intarziere n conformitate cu art.119 122 1 din OG 92/2003 rep. privind Codul de procedura fiscala. Neplata la
scadenta a creantei este efectul prezumat al incapacitatii debitoarei de a plati datoria cu o suma de bani disponibila,
conditia de incetare a platilor analizata la data introducerii cererii este indeplinita, deoarece dureaza de cel putin 90 de
zile. Incetarea de plati se prezinta ca o prezumtie legala, ce poate fi rasturnata doar de debitorul care face dovada ca are
sume de bani disponibile n patrimoniu, ceea ce nu s-a probat n spe. Reinnd c sunt indeplinite conditiile pentru
deschiderea procedurii simplificate impotriva societatii debitoare, n sensul ca sediul nu mai exista sau nu corespunde
adresei din registrul comertului, n temeiul dispozitiilor art.33 alin. 6 raportat la art. 107 cu trimitere la art.1 alin 2 pct 4
din Legea 85/2006 instana va dispune deschiderea procedurii de insolven simplificat impotriva debitoarei SC Ostbar
Prod Impex SRL i n consecinta urmeaza a se dispune direct trecerea la faliment. In temeiul art. 107 pct. 2 din lege,
instanta va dispune ridicarea dreptului de administrare al debitoarei SC Ostbar Prod Impex SRL i dizolvarea acesteia.
n baza art. 35 din lege, va obliga debitoarea s depun n termen de 10 zile actele menionate la art. 28 alin. 1 din lege,
n vederea stabilirii cauzelor strii de insolven, a creanelor, debitelor i a bunurilor aflate n patrimoniu. Avnd n
vedere oferta de servicii avansat de societatea de insolventa SP Balescu & Asociatii SPRL, instana urmeaz s o
selecteze dintre lichidatorii judiciari care au depus oferte la dosar pentru a administra procedura de insolven a
societii debitoare SC Ostbar Prod Impex SRL, cu atribuiile prevzute de art. 25 din Legea nr. 85/2006 i cu o
remuneratie provizorie de 3000 lei din averea debitoarei. n baza art.33 alin. 7 din Legea nr. 85/2006, va pune n vedere
lichidatorului judiciar s notifice deschiderea procedurii conform art. 61 din lege ctre toi creditorii din lista depusa de
debitoare, precum i catre debitoare i Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Bucureti i va publica
notificarea ntr-un ziar de larg circulaie. n baza art.. 59 alin. 1 din lege va stabili termenul de depunere de ctre
lichidatorul judiciar a raportului de activitate.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotaraste :
Admite cererea creditoarei Administratia Judeteana A Finantelor Publice Giurgiu In Numele Directiei Generale
Regionale A Finantelor Publice Ploiesti, cu sediul n Giurgiu, sos.Bucureti nr.12, judeul Giurgiu.
In baza art.107 alin.1 raportat la art.33 alin 6 din Legea 85 /2006 privind procedura insolventei, dispune intrarea n
faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC Ostbar Prod Impex SRL, cu sediul n Bucureti, B-dul Dimitrie
Cantemir nr.18, bl.7, sc.5, ap.122, sector 4, CUI 22506514. In temeiul art.107 alin 2 din Legea 85/2006 privind
procedura insolvenei ridica dreptul de administrare al debitoarei. Dispune dizolvarea societii debitoare. Da dispoziie
tuturor bncilor la care debitoarea are disponibil n conturi sa nu dispun de acestea fara un ordin al judectorului sindic
sau al lichidatorului judiciar, obligaia de instiintare a bncilor revenindu-i lichidatorului judiciar. Dispune sigilarea
bunurilor din averea debitoarei i trimiterea de notificari tribunalelor din alte judee n care debitoarea are bunuri n
vederea sigilarii, n sarcina lichidatorului judiciar.
Stabilete termen maxim de 10 zile de la data deschiderii procedurii falimentului pentru predarea gestiunii averii de la
debitoare/administrator la lichidator, impreuna cu lista actelor i operatiunilor efectuate dupa deschiderea procedurii,
mentionata la art.46 alin 2 din lege, precum i a unei liste cu numele i adresele creditorilor cu toate creantele acestora
la data intrarii n faliment, cu indicarea celor nascute dupa deschiderea procedurii. Stabileste urmatoarele termene
limita: termenul limita pentru inregistrarea cererilor de admitere a creantelor nascute anterior deschiderii procedurii
asupra averii debitoarei la 09.01.2015, termenul de verificare a creantelor a creantelor nascute anterior deschiderii
procedurii i intocmirea, afisarea i comunicarea tabelului preliminar al creantelor la 19.01.2015 ,termenul de
definitivare a tabelului creantelor la 03.02.2015, data primei sedinte a adunarii generale a creditorilor la 03.02.2015.
Numeste lichidator judiciar pe SP Blescu & Asociaii SPRL cu atributiile prevazute de art. 25 din legea 85/2006, cu o
remuneratie provizorie de 3.000 lei din averea debitoarei. Pune n vedere lichidatorului judiciar prevederile art.252 din
legea nr 31/1990 republicata i dispune indeplinirea formalitatilor privind mentionarea la registrul comertului a
reprezentantilor permanenti ai sai. In temeiul art.109 alin 1 rap la art.33 alin 6 i 7 din Legea 85/2006, privind procedura
insolventei, dispune ca lichidatorul judiciar sa trimita o notificare, n conditiile art.61 alin 3 din lege, privind intrarea
debitoarei n procedura falimentului prin procedura simplificata, ridicarea dreptului de administrare i dizolvarea
acestuia, tuturor creditorilor mentionati n lista depusa de debitoarea n conformitate cu art.35 rap la art.28 alin 1 lit c),
debitoarei i ORC sau dupa caz, registrului societatilor agricloe ori registrului asociatiilor i fundatiilor n care
debitoarea este inmatriculat, pentru efectuarea mentiunii, instantelor judecatoresti n a caror jurisdictie se afla sediul
declarat la registrul comertului, i tutror bancilor unde debitoarea are conturi deschise, n vederea aplicarii prevederilor
art.36 din lege.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

14

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Pune n vedere lichidatorului judiciar sa intocmeasca un raport amanuntit n sensul art.59 alin 1 din lege i sa-l depuna
la dosarul cauzei pana la urmatorul termen de judecata. Dispune deschiderea de catre debitoarea a unui cont la o unitate
bancara din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii, n termen de 2 zile de la notificarea deschiderii
procedurii, n caz de neindeplinire a atributiei, contul va fi deschis de catre lichidatorul judiciar. Eventualele
disponibilitati banesti vor fi pastrate intr-un cont special de depozit bancar. Pune n vedere lichidatorului judiciar sa ia
masuri de arhivare a documentelor contabile ale societatii debitoare n conformitate cu dispozitiile legii 16/1996 cu
modificarile ulterioare, respectiv gruparea pe unitati arhivistice, pastrarea i inventarierea pe durata procedurii
reorganizarii i lichidarii judiciare, iar ulterior de selectare i intocmire a procesului verbal prevazut de art.11 din lege,
predarea documentelor conform art.18 indice 1 cu incunostiintarea directiilor judetene ale Arhivelor Nationale asupra
masurilor dispuse. Fixeaza termen pentru continuarea procedurii la 22.04.2015. Cu apel n termen de 30 de zile de la
comunicare. Pronunat n edin public, astzi, 26.11.2014.
Presedinte,
Grefier,
Judeul Cluj
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea TEHNICSTAL SRL, cod unic de nregistrare: 15025348
1. Date privind dosarul 1066/1285/2014 Tribunalul Specializat Cluj, Judector sindic Iulian Pcurar 677/1285/2014
2. Arhiva/registratura instanei: Adresa Cluj-Napoca, Calea Dorobanilor nr. 2, telefon nr.0264/596110. Programul
arhivei/registraturii instanei: Luni vineri 9-12,30.
3. Debitor: Societatea Tehnicstal SRL, CUI RO 15025348, cu sediul n Turda, str. Gh. Enescu, nr. 14, jud. Cluj, cu
numr de nregistrare n registrul comerului J12/2334/2002.
4. Lichidator judiciar: C.I.I. Paler Groan Georgeta Daciana, cod de identificare fiscal 21427854 cu sediul social n
Cluj-Napoca, str. Dorobanilor, nr. 15, ap. 3, nr. de ordine n tabloul practicienilor n insolven RFOI-2913, tel./fax
0264/431.637, nume i prenume reprezentant lichidator: av. Paler Groan Georgeta Daciana.
5. Subscrisa C.I.I. Paler Groan Georgeta Daciana n calitate de lichidator judiciar al Societii Tehnicstal SRL conform
Sentinei civile nr. 2693/2014 pronunate de Tribunalul Specializat Cluj n Dosarul nr. 1066/1285/2014, i a art.110 din
Legea 85/2014, comunic: Tabelul preliminar al creanelor:
Tabel preliminar al creanelor n procedura simplificat de insolven
Nr. 3/22.12.2014
Suma
solicitat de
Suma
Nr.
creditor
acceptat de
Temeiul
Creditor
Adres
Observaii
crt.
conform
practicianul n
creanei
declaraiei de
insolven
crean
Direcia General
Crean
Cluj-Napoca, str.
Regional a
bugetar
1
Avram Iancu, nr.
342.433 lei
342.433 lei
Finanelor Publice
conform
19, jud. Cluj
Cluj-Napoca
Art.161 pct.5
Total
342.433 lei
342.433 lei
C.I.I. Paler Groan Georgeta Daciana,
prin reprezentant Paler Groan Gerogeta Daciana
Judeul Constana
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ELPY TRADING SRL, cod unic de nregistrare: 21984561
Tabel definitiv al creanelor debitoarei
Nr. 1866/22.12.2014
Numr dosar: 6561/118/2014 Tribunalul Constana Secia a II a Civil
Lichidator judiciar: Victoria SPRL
Debitor: SC Elpy Trading SRL (CUI: 21984561; J13/2100/2007)
Sediul social: Constana, str. Eliberrii, nr.2, bl. IV45, sc.B,et.4, ap.19, jud.Constana
Subscrisa: Victoria SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Elpy Trading SRL conform ncheierii nr.
1159 din data de 23.09.2014 pronunat de Tribunalul Constana, Secia a II-A Civil, n dosarul nr. 6561/118/2014, n
temeiul art. 112 din Legea 85/2014 comunic:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

15

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Tabel definitiv al creanelor debitoarei
Nr.
crt.

Denumirea creditorului
D.G.R.F.P. Galai- AJFP
Constana Constana, str.
I.G.Duca nr.18
Mun. Constana prin Primar
i SPIT VBL str. Sulmona
nr.22, Constana
Gurita Elena Constana, str.
Eliberrii, nr.2, bl. IV45,
sc.B,et.4, ap.19
Total Creane

Valoarea
creanei
solicitate

Valoarea
creanei
nscris n
tabel

22,445.00 lei

22,445.00 lei

5. art.161

931.00 lei

931.00 lei

5. art.161

11,289.00 lei

11,289.00 lei

3. art.161

34,665.00 lei
Lichidator judiciar Victoria SPRL
Srac Aldea Viorica

34,665.00 lei

Nr i data
depunerii cererii

81704/16.10.2014

S79600/17.10.2014

Rangul de
prioritate al
creanei cf. Lg
85/2014

Judeul Iai
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea PALACE TRAVEL AGENCY SRL, cod unic de nregistrare: 19284353
Convocare adunare creditori
Nr: 3899 din 18.12.2014
1. Date privind dosarul: nr.2196/99/2014, nr.n format vechi: 152/2014, Tribunal Iai, Secia II Civil-FalimentJudector-sindic Nicoleta Lenua Zaharia.
2. Creditori: D.G.R.F.P. Iai- A.J.F.P. Iai.
3. Debitor: SC Palace Travel Agency SRL cu sediul n Iai, Str.Gh.Ghibanescu, nr.1, jud. Iai, avnd numr de ordine n
registrul comerului J22/2986/2006, CUI: 19284353.
4. Lichidator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL, cod de identificare fiscal: 20692097, sediul social:
Iai, Bd.Nicolae Iorga, nr.61, bl.F1,sc.C, ap.1, parter, jud.Ia?i, numr de nscriere n tabloul practicienilor n insolven:
U.N.P.I.R. RFO 0026.
5. Subscrisa, SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Palace Travel
Agency SRL, n temeiul art. 14 i urmtoarele din Legea privind procedura insolvenei, convoac: Adunarea
creditorilor debitorului SC Palace Travel Agency SRL.
Adunarea creditorilor va avea loc la sediul lichidatorului judiciar SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL din Bd.
Nicolae Iorga, nr.61, bl.F1, sc.C, ap.1, parter, jud.Iai, n data 10.02.2015, Ora 11:00.
Creditorii pot fi reprezentai n cadrul adunrii prin mputernicii, cu procur special i legalizat sau, n cazul
creditorilor bugetari i a celorlalte persoane juridice, cu delegaie semnat de conductorul unitii. Creditorii pot vota i
prin coresponden. Scrisoarea prin care se exprim votul, semnat de creditor, semntura fiind legalizat de notarul
public ori certificat i atestat de un avocat, sau nscrisul n format electronic, cruia i s-a raportat, ataat sau asociat
semntura electronic extins, bazat pe un certificat calificat valabil, poate fi comunicat prin orice mijloace i
nregistrat la lichidatorul judiciar, pana n ziua fixat pentru exprimarea votului. Creditorii cu titluri de valoare la
purttor vor depune originalele la lichidatorul judiciar cu cel puin 5 zile nainte de data fixat pentru exprimarea
votului, sub sanciunea decderii din dreptul de a vota.
Ordinea de zi:
1. Alegerea comitetului creditorilor i desemnarea preedintelui acestuia;
2. Confirmarea lichidatorului judiciar i stabilirea remuneraiei acestuia.
Lichidator judiciar: SCP. Casa de Insolventa Homoranu SPRL
reprezentant: Gh. Homoranu
2. Societatea PINGUIN SRL, cod unic de nregistrare: 7141929
Depunere raport ntocmit de lichidatorul judiciar n procedura simplificat a insolvenei
Nr.6.752/15.12.2014
1. Date privind dosarul: numr dosar 1386/99/2012 (98/2012) Tribunal Iai, Secia II Civil - Faliment, Judector-sindic
Roxana Barbir.
2. Arhiva/registratura instanei: Iai, str.Elena Doamna nr.1 A, judeul Iai, numr telefon 0332/403.642, fax
0332/435.700, programul arhivei/registraturii: luni vineri ntre orele 09.00 13.00.
3.1. Debitor: SC Pinguin SRL, cod de identificare fiscal 7141929, sediul social n Iai, str.Canta nr.39, bl.531, sc.B,
ap.2, judeul Iai, numr de ordine n registrul comerului J 22/353/1995. Cont colector
RO15BRDE240SV33162022400 (RON) deschis la BRD GSG sucursala Iai.
3.2. Administrator special: nu este desemnat.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

16

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


4. Lichidator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL, cod de identificare fiscal RO 15228750, cu sediul social n
Iai, os. Arcu nr.71, bl.T10, sc.A, ap.1, parter, judeul Iai, nregistrat sub nr.0057 n RFO - II UNPIR, cu numr
matricol 2A0178 n tabloul practicienilor n insolven, tel/fax 0332/809395, 0751/859869 0723/247822,
www.lichidator2003.ro e-mail lichidatorcompany@yahoo.com, reprezentat prin coordonator ing.Diaconu Elena.
5. Subscrisa Lichidator Company 2003 SPRL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Pinguin SRL conform
Sentinei civile nr.932/29.05.2012 pronunat de Tribunalul Iai, Secia II Civil - Faliment, n dosarul 1386/99/2012
(98/2012), n temeiul art. 21 alin. (1) din Legea privind procedura insolvenei, comunic Raportul privind descrierea
modului de ndeplinire a atribuiilor i justificarea cheltuielilor efectuate n condiiile art. 121 alin. (1) i art. 123 din
Legea privind procedura insolvenei, astfel ntocmit, n anex, n numr de 1 fil.
6. Numr de exemplare depuse: depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi
publicat n Buletinul procedurilor de insolven.
Raportul privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor i justificarea cheltuielilor efectuate
pentru debitorul SC Pinguin SRL
Nr.6.752/15.12.2014
Date privind dosarul: numr 1386/99/2012 (98/2012) Tribunal Iai, Secia II Civil - Faliment, Judector-sindic Roxana
Barbir. Temei juridic: art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea privind procedura insolvenei.
Lichidator judiciar: Lichidator Company 2003 SPRL
Debitor: SC Pinguin SRL
I. Meniuni privind descrierea modului n care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuiile sale:
A. Actele de procedur:
1. A fost ntocmit Raportul de activitate (nr.5.669/20.10.2014), depus la dosarul cauzei pentru termenul din 21.10.2014
i publicat n BPI nr.18.740/23.10.2014.
2. n baza Sentinei civile nr.1122/03.06.2014 (BPI nr.14.141/26.08.2014) a Tribunalului Iai judector-sindic, a fost
ncasat suma de 3.000 de dolari USA de la CEC Bank sucursala Iai, conform recipisei de consemnare
nr.617746/1/18.11.2008 seria TA nr.0216459 eliberat de BEJ Zacornea Constantin Ciprian Iai. Suma ncasat
convertit n lei la cel mai bun curs de schimb valutar (1 dolar USA = 3,577 lei) este de 10.731 lei i va face obiectul
planului de distribuire ntre creditori.
3. Creditorul majoritar AJFP Iai a promovat cererea de rspundere a administratorului pentru plata pasivului
debitorului (67.568,52 lei), fiind constituit dosarul nr.1386/99/2012/a1 cu termen la 20.01.2015.
4. Solicitm continuarea procedurii pentru ndeplinirea actelor de procedur.
II.Meniuni privind cheltuielile: n intervalul 13.12.2010 15.12.2014, au fost nregistrate cheltuieli materiale n
valoare total de 721,37 lei (aceleai din intervalul de pn la 20.10.2014).
Alte meniuni. Depunem actele din anexa nr.1 (menionate n raport).
Lichidator judiciar, Lichidator Company 2003 SPRL,
ing. Diaconu Elena, practician n insolven
3. Societatea RONDOPTIC MEDICAL OPTICS SRL, cod unic de nregistrare: 18625460
Raport periodic de activitate
ntocmit n confomitate cu prevederile art. 21 alin. (1)din Legea nr.85/2006
Nr.957 data emiterii 12.11.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 2842/99/2014 (200/2014). Tribunal: Iai, Judector-sindic: Nicoleta Lenua
Zaharia
2.Arhiva/registratura instanei: Iai, str. Elena Doamna, nr.1 A, jud. Iai. Fax: 0332-435.501;
3.1. Debitoare: SC Rondoptic Medical Optics SRL cu sediul social n Iai, Bd. Tudor Vladimirescu nr.44, sc.B, et.2,
ap.9, jud. Iai, CUI: 18625460, J22/1064/2006
3.2. Administrator special: nu este desemnat
4. Administrator judiciar: Expresss Lichidator IPURL cu sediul n Iai, str. Zugravi, nr.5, bl.F9-2, et.2, ap.7 i adres de
coresponden n Iai str. Ovidiu nr.4A, sc.B, et.1 ap.5 (interfon 205), numr de nregistrare n registrul societilor
profesionale: 0336, tel./fax 0332-816.896, 0740-152.456, www.expressslichidator.ro, Reprezentant: Lupu Daniel
5. Subscrisa, Expresss Lichidator IPURL, n calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Rondoptic Medical
Optics SRL cu sediul social n Iai, Bd. Tudor Vladimirescu nr.44, sc.B, et.2, ap.9, jud. Iai, CUI: 18625460,
J22/1064/2006, conform Sentinei Civile nr.1614 din 02.10.2014 pronunat de Tribunalul Iai Secia II Civil Faliment, n dosarul nr.2842/99/2014 (200/2014), n art. 21 alin. (1) din Legea nr.85/2006 privind procedura
insolvenei, notific raport periodic de activitate.
6. Prezentarea activitii administratorului judiciar: Prin Sentina Civil nr.1614 din 02.10.2014 a fost desemnat n
calitate de administrator judiciar Expresss Lichidator IPURL. Deschiderea procedurii generale a insolvenei a debitoarei
SC Rondoptic Medical Optics SRL a fost publicat n BPI nr.18399/17.10.2014 i notificat prin adresa 785/16.10.2014
ctre Oficiul Registrului Comerului Iai n vederea efecturii meniunii.
Anunul privind deschiderea procedurii generale a insolvenei ct i termenele limit fixate au fost publicate n ziarul
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

17

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Bun Ziua Iai din 20.10.2014. Au fost notificate Primria Municipiului Iai Direcia Finanelor Publice Locale
privind deschiderea procedurii generale a insolvenei, fiind solicitate informaii privind bunurile mobile i imobile aflate
n patrimoniul debitoarei. Totodat, deschiderea procedurii generale a insolvenei debitoarei a fost notificat DGFP Iai,
OCPI Iai, unitilor bancare, Vodafone Romnia SA, Orange Romania SA, SC Apavital SA, SC Salubris SA, E.ON
Energie Romania SA i SPCRPCIV. Debitoarea a fost notificat pentru depunerea actelor n conformitate cu art. 28 din
Legea 85/2006 prin adresa 755/16.10.2014, ns plicurile trimise la sediul social al societii i la domiciliile asociailor
ne-au fost returnate de Pota Romn. Debitoarea nu a pus la dispoziie nici unul din actele prevzute de art. 28 din
Legea 85/2006 i nici nu a luat legatura cu administratorul judiciar. n data de 28.10.2014, ora 13,00 a fost convocat
edina adunrii asociailor SC Rondoptic Medical Optics SRL n vederea desemnrii administratorului special, edin
la care nu s-a prezentat nici un acionar.
Tabelul preliminar al creditorilor nr.886/18.11.2014 a fost afiat la sediul Tribunalului Iai n data de 19.11.2014 i
publicat n BPI nr.21391/03.12.2014. n data de 12.12.2014, a fost convocat adunarea creditorilor SC Rondoptic
Medical Optics SRL avnd ca ordine de zi: confirmarea administratorului judiciar i stabilirea remuneraiei acestuia,
alegerea comitetului creditorilor i desemnarea preedintelui comitetului creditorilor. n cadrul acestei adunri: a fost
confirmat administratorul judiciar Expresss Lichidator IPURL cu un onorariu de 3.000 ron pentru ntreaga perioad a
procedurii insolvenei Comitetul Creditorilor nu a putut fi desemnat datorit componenei Tabelului Preliminar n care a
fost nscris doar un creditor.
Avnd n vedere c nu a fost desemnat un Comitet al Creditorilor, nu a putut fi desemnat nici preedintele Comitetului
Creditorilor. Patrimoniul debitoarei: Primria Municipiului Iai DEFPL ne-a confirmat prin adresa
nr.153938/05.11.2014 c debitoarea nu figureaz n evidenele fiscale cu bunuri mobile sau imobile nregistrate pe
numele ei. SPCRPCV ne-a comunicat prin adresa nr.81321/27.11.2014, c debitoarea nu figureaz cu autovehicule
nmatriculate pe numele ei. ONCPI Biroul de Carte Funciar ne-a confirmat prin adresa nr.128096/17.10.2014 c
debitoarea nu figureaz cu bunuri imobile nregistrate pe numele ei.
7. Justificarea cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii. De la data deschiderii procedurii insolvenei au fost
fcute cheltuieli cu administrarea procedurii n valoare total de 206,90 RON constnd n cheltuieli de coresponden i
publicitate ziar, acestea fiind avansate din fondurile proprii ale administratorului judiciar Expresss Lichidator IPURL
Data
Suma
Natura cheltuielii
17.10.2014
91,15
Corespondenta 17.10.2014
03.11.2014
30,00
Anunt ziar deschidere procedura
13.11.2014
22,50
Corespondenta 13.11.2014
19.11.2014
63,25
Corespondenta 19.11.2014
TOTAL
206,90
8. Propunerea administratorului judiciar: Avnd n vedere c Tabelul Preliminar al creditorilor nu a fost definitivat,
solicitm un termen de continuare a procedurii.
Administrator judiciar Expresss Lichidator IPURL
prin Lupu Daniel Constantin
Judeul Maramure
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea COVCONSTRUCT SRL, cod unic de nregistrare: 17623372
Romnia, Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Baia Mare, Bd. Republicii nr. 2A
Dosar nr. 8013/100/2011/a1
Comunicare sentina civil nr. 5048 din 12.11.2014
Ctre,
- SC Covconstruct SRL, cu sediul social n Sighetu Marmaiei, str. Pescarilor nr. 28, nregistrat n registrul comerului
sub nr. J24/918/2005, avnd CUI 17623372, judeul Maramure,
- Certserv Insolv SPRL, cu sediul n Baia Mare, str. 1 Mai nr. 3, judeul Maramure,
- Direcia General Regional a Finanelor Publice Cluj Napoca prin AJFP Maramure, cu sediul n Baia Mare, Aleea
serelor nr. 2A, judeul Maramure,
Se comunic, alturat, copia sentinei civile nr. 5048 din data de 12.11.2014, pronunat n dosarul nr.
8013/100/2011/a1 de Tribunalul Maramure - Secia a II-a Civil de contencios administrativ i fiscal privind debitorul
SC Covconstruct SRL, cu sediul social n Sighetu Marmaiei, str. Pescarilor nr. 28, nregistrat n registrul comerului
sub nr. J24/918/2005, avnd CUI 17623372, judeul Maramure.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,
Daniela Hereg
*

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

18

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

Romnia, Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de Contencios, Administrativ i Fiscal


Dosar nr. 8013/100/2011/a1
Sentina civil nr. 5048
edina public din 12.11.2014
Completul constituit din :
Preedinte: mihaela hobAN - Judector sindic
Grefier: daniela hereg
Pe rol fiind derularea procedurii de faliment privind pe debitoarea SC Covconstruct SRL, cu sediul social n Sighetu
Marmaiei, str. Pescarilor nr. 28, nregistrat n registrul comerului sub nr. J24/918/2005, avnd CUI 17623372, judeul
Maramure, reprezentat prin lichidator judiciar Certserv Insolv SPRL, cu sediul n Baia Mare, str. 1 Mai nr. 3, judeul
Maramure i examinarea raportului final ntocmit de ctre lichidatorul judiciar cu propunerea de nchidere a procedurii
de faliment. La apelul nominal fcut n edina public, pentru lichidatorul judiciar Certserv Insolv SPRL, se prezint
consilier juridic Roxana David, lips fiind restul prilor. Procedura este legal ndeplinit. S-a fcut referatul cauzei de
ctre grefierul de edin, dup care:
Reprezentanta lichidatorului judiciar, consilier juridic Roxana David depune la dosar dovada publicrii n BPI a
raportului final cuprinznd propunerea de nchidere a procedurii de faliment a debitoarei, confirmrile de primire
reprezentnd dovada comunicrii acestuia, copia sentinei civile nr. 207/22.01.2014 pronunat n dosarul nr.
8013/100/2011/a1.1 avnd ca obiect rspundere administrator, sentin rmas irevocabil la data de 23.04.2014, prin
nerecurare i dovezile privind publicarea n BPI a tabelului suplimentar i definitiv consolidat. Solicit aprobarea
raportului final i n temeiul art. 131 din legea nr. 85/2006 a se dispuse nchiderea procedurii de faliment, radierea
debitoarei din registrul comerului, descrcarea lichidatorului judiciar de orice ndatoriri n legtur cu procedura i
aprobarea cheltuielilor efectuate cu procedura conform decontului de cheltuieli depus n anex raportului final i
cesionarea n favoarea creditorilor a dreptului de executare a hotrrii pronunat n cauza avnd ca obiect angajarea
rspunderii membrilor organelor de conducere. Judectorul sindic reine cauza n pronunare.
Judectorul sindic,
Analiznd cererea prin prisma stadiului de desfurare a procedurii de insolven, a actelor i probelor de la dosar i a
dispoziiilor legale incidente constat urmtoarele: Prin sentina civil nr. 6169/10.11.2011 pronunat de ctre
judectorul sindic din cadrul Tribunalului Maramure n dosarul nr. 8013/100/2011 s-a dispus deschiderea procedurii de
insolven mpotriva debitoarei SC Covconstruct SRL, cu sediul social n Sighetu Marmaiei, str. Pescarilor nr. 28,
nregistrat n registrul comerului sub nr. J24/918/2005, avnd CUI 17623372, judeul Maramure, fiind desemnat n
calitate de administrator judiciar Certserv Insolv SPRL Baia Mare. Notificare privind deschiderea procedurii de
insolven a fost notificat prin Buletinul procedurilor de insolven nr. 5744/02.12.2009 (fila 102), creditorilor bugetari
i debitoarei (fil. 103 104). Pasivul debitoarei stabilit prin tabelul preliminar ncheiat de ctre lichidator, afiat i
nregistrat la data de 16.01.2012 n dosarul nr. 8013/100/2011 (filele 262 263), la masa credal fiind nscrii un nr. de
5 creditori, totalul creanelor nscrise fiind n cuantum de 659.135,32 lei. Prin sentina civil nr. 2933/10.05.2012
pronunat de ctre judectorul sindic din cadrul Tribunalului Maramure n dosarul nr. 8013/100/2011/a1, s-a aprobat
raportul administratorului judiciar i s-a dispus intrarea n faliment a debitoarei SC Covconstruct SRL fiind desemnat n
calitate de lichidator judiciar Certserv Insolv SPRL Baia Mare. Notificare privind deschiderea procedurii de faliment a
fost publicat n extras n ziarul Graiul Maramureului i n Buletinul procedurilor de insolven. Pasivul debitoarei
stabilit prin tabelul definitiv consolidat ncheiat de ctre lichidator, afiat i nregistrat la data de 06.06.2012 n dosarul
nr. 8013/100/2011/a1 (filele 22 - 24) este de 891.386,20 lei i nu a fost contestat, la masa credal fiind nscrii un nr. de
5 creditori. La data de 20.07.2012 lichidatorul judiciar a ntocmit un tabel suplimentar n care a fost nscris creditorul
SC Ngb Leasing Ifn SA cu o crean chirografar n valoare de 232.250,88 lei (fil. 60-61, dosar nr. 8013/100/2011/a1).
La data de 11.06.2014 (filele 82 86, dosar nr. 8013/100/2011/a1), lichidatorul Certserv Insolv SPRL a depus raportul
cu propunere de nchidere a procedurii de faliment nr. 599/10.06.2014 prin care a solicitat s se dispun nchiderea
procedurii i descrcarea lichidatorului judiciar i a tuturor persoanelor care l-au asistat, de ndatoriri i responsabiliti
cu privire la procedur, autorizarea creditorilor pentru a urmri silit pe Bunyak Mykola cu domiciliul n Praga, str.
Dolni, nr. 7, ap. 21, Cehia, dup nchiderea procedurii, conform sentinei civile nr. 207/20.01.2014 pronunat de
Tribunalul Maramure n dosarul nr. 8013/100/2011/a1.1 pn la concurena sumei de 891.386,20 lei, aprobarea
devizului de cheltuieli la nivelul sumei de 3.584 lei + TVA. Raportul a fost publicat n Buletinul procedurilor de
insolven nr. 11215/12.06.2014 (filele 91 93). Lichidatorul a depus la fil. 94-100 borderourile de recomandate i
confirmrile de primire prin care face dovada comunicrii raportului cu creditorul i la sediul debitoarei. Raportul cu
propunere de nchidere a procedurii nu a fost contestat. Conform art. 131 alin.1 din Legea nr. 85/2006, n orice stadiu al
procedurii prevzute de prezenta lege, dac se constat c nu exist bunuri n averea debitorului ori c acestea sunt
insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative i niciun creditor nu se ofer s avanseze sumele
corespunztoare, judectorul-sindic va da o sentin de nchidere a procedurii, prin care se dispune i radierea
debitorului din registrul n care este nmatriculat. ntruct societatea debitoare nu are bunuri pentru acoperirea pasivului
iar creditorii nu s-au oferit s avanseze cheltuieli cu procedura, pentru a nu provoca alte cheltuieli n acest sens,
judectorul sindic reine c nu exist argumente n favoarea continurii procedurii. n consecin, aceasta urmeaz s fie
nchis n temeiul art. 131 din Legea nr. 85/2006 cu toate consecinele care decurg din luarea acestei msuri cu privire
la radierea debitoarei i descrcarea lichidatorului judiciar. Prin sentina civil nr. 207/20.01.2014 pronunat de
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

19

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Tribunalul Maramure n dosarul nr. 8013/100/2011/a1.1 s-a admis cererea formulat de ctre reclamantul Certserv
Insolv SPRL, n calitate de lichidator al debitoarei SC Covconstruct SRL n contradictoriu cu prtul Bunyak Mykola
cu domiciliul n Praga, str. Dolni, nr. 7, ap. 21, Cehia, care a fost obligat s suporte cu patrimoniul propriu pasivul
societii debitoare SC Covconstruct SRL, pn la concurena sumei de 891.386,20 lei. Hotrrea menionat anterior a
rmas irevocabil la data de 23.04.2014 prin nerecurare (fil. 101 103, dosar nr. 8013/100/2011/a1). n temeiul art.142
din Legea nr. 85/2006 vor fi autorizai creditorii s i execute silit pe prtul Bunyak Mykola dup nchiderea
procedurii, pn la concurena sumei de 891.386,20 lei n temeiul hotrrii judectoreti irevocabil pronunat conform
art. 138 din Legea nr.85/2006. Potrivit Deciziei nr. 6/14.05.2012 pronunate de ctre nalta Curte de Casaie i Justiie n
recursul n interesul legii declarat cu privire la interpretarea i aplicarea art.142 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 i art.136
alin. (6) din Codul de procedur fiscal, executarea hotrrilor judectoreti de atragere a rspunderii membrilor
organelor de conducere sau de supraveghere n condiiile art.138 din Legea nr. 85/2006, se va efectua, n cazul
concursului dintre creditorii fiscali i ceilali creditori ai debitorului, potrivit Codului de procedur fiscal. Aceast
decizie are caracter obligatoriu potrivit art. 330 indice 7 alin. 4 Cod procedur civil i ntruct atragerea rspunderii
membrilor organelor de conducere n conformitate cu art.138 din Legea nr. 85/2006 s-a dispus i pentru creane fiscale,
executarea silit urmeaz se efectueaz de organul de executare competent i regulile de executarea determinate de
Codul de procedur fiscal. Judectorul sindic va ncuviina plata cheltuielilor aferente procedurii justificate la nivelul
sumei de 3.584 lei + TVA, conform decontului anexat raportului, sum care n conformitate cu art. 37 alin. 4 din OUG
nr. 86/2006 coroborat cu art. 4 din Legea nr. 85/2006 urmeaz sa fi suportat din fondul special de lichidare.
Pentru aceste motive, n numele legii, hotrte:
Aprob raportul cu propunere de nchidere a procedurii nr. 599/10.06.2014, publicat n Buletinul Procedurilor de
Insolven nr. 11215/12.06.2014, ncheiat de ctre lichidatorul Certserv Insolv SPRL, cu sediul n Baia Mare, str. 1 Mai,
nr. 3, judeul Maramure n calitate de lichidator al debitoarei SC Covconstruct SRL. n temeiul art.131 din Legea nr.
85/2006. Dispune nchiderea procedurii de faliment a debitoarei SC Covconstruct SRL, cu sediul social n Sighetu
Marmaiei, str. Pescarilor nr. 28, nregistrat n registrul comerului sub nr. J24/918/2005, avnd CUI 17623372, judeul
Maramure. Dispune radierea debitoarei din registrul comerului. Autorizeaz creditorul Administraia Finanelor
Publice Baia Mare, s nceap executarea silit mpotriva lui Bunyak Mykola cu domiciliul n Praga, str. Dolni, nr. 7,
ap. 21, Cehia, dup nchiderea procedurii, conform sentinei civile nr. 207/20.01.2014 pronunat de Tribunalul
Maramure n dosarul nr. 8013/100/2011/a1.1, pn la concurena sumei de 891.386,20 lei. Dispune plata sumei de
3.584 lei + TVA ctre lichidatorul Certserv Insolv SPRL din fondul de lichidare constituit potrivit art. 4 alin. 4 din
Legea nr. 85/2006. n temeiul art.136 din Legea nr.85/2006,
Descarc pe lichidator i pe toate persoanele care l-au asistat de orice ndatoriri sau responsabiliti cu privire la
procedur, debitor i averea lui, creditori, titulari de garanii, acionari sau asociai. n temeiul art. 135 din Legea
nr.85/2006. Dispune notificarea sentinei de nchidere a procedurii de faliment a debitoarei, Direciei Generale
Regionale a Finanelor Publice Cluj Napoca prin AJFP Maramure, i Oficiului Registrului Comerului de pe lng
Tribunalul Maramure pentru efectuarea meniunii de radiere, precum i publicarea n Buletinul procedurilor de
insolven. Dispune afiarea dispozitivului sentinei la ua tribunalului. Definitiv. executorie. Cu recurs n termen de 7
zile de la comunicare. Pronunat n edin public, azi, 12 noiembrie 2014.
Preedinte,
Grefier,
Mihaela Hoban
Daniela Hereg
2. Societatea DOMITAL SRL, cod unic de nregistrare: 21344589
Depunere rapoarte ntocmite de administratorul judiciar /
lichidatorul judiciar n procedura general de faliment
Nr.:3828 Data emiterii:16.12.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar: 5541/100 anul 2012, Tribunal Maramure Secia a II a Civil, de Contencios
Administrativ i Fiscal, Judector sindic: Virginia Pop
2.Arhiva/registratura instanei: Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 2 A, jud. Maramure,
Numr de telefon 0262-218235. Programul arhivei/registraturii instanei Luni Vineri, 08.00 13.00.
3.1. Debitor: SC Domital SRL, cod unic de identificare fiscal 21344589. sediul social: Baia Mare, str. Sudului, nr. 2A,
jud. Maramure, numr de ordine n registrul comerului J24/54/2012.
3.2. Administrator special: Irimu Marius Adrian
4. Administrator judiciar: Pro Insolv IPURL, cod unic de identificare fiscal RO21105786. sediul social Baia Mare, Bd.
Bucureti, nr. 11B/3, jud. Maramure, nr. de nregistrare n Registrul societilor profesionale RFO II 0136. Tel/Fax:
0262-222594, 0728-403458. E-mail proinsolv@gmail.com. Nume i prenume reprezentant lichidator judiciar persoan
juridic: Coman Ioan
5. Subscrisa: PRO INSOLV IPURL n calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Domital SRL reprezentat
legal prin Coman Ioan n temeiul: art. 54 alin.1 din Legea nr. 85/2006privind procedura insolvenei comunic: raportul
administratorului judiciar privind propunerea de continuare a perioadei de observaie pentru debitoarea SC Domital
SRL
6. Numr de exemplare depuse: depunem prezentul n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi
publicat n Buletinul procedurilor de insolven
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

20

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Raportul administratorului judiciar
privind modul de ndeplinire a obligaiilor n cadrul procedurii
pentru debitoarea SC Domital SRL- n insolven, n insolvency, en procedure collective
Nr. dosar: 5541/100, anul 2012, Tribunalul Maramure, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal;
Judector Sindic: Virgina Pop
Temei juridic: art. 21 alin. 1 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei
Administrator judiciar: Pro Insolv IPURL
Debitor: SC Domital SRL cu sediul n Baia Mare, str. Sudului, nr. 2A, jud. Maramure
Administrator special: nu este desemnat
Prin Sentina civil nr. 7242 din 21.11.2012, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolven pentru debitoarea
SC Domital SRL, CUI 21344589, J24/54/2012, numindu-se administrator judiciar PRO INSOLV IPURL cu sediul n
Baia Mare, B-dul Bucureti, nr. 11B/3, jud. Maramure.
1. Informaii generale.
1. Au fost studiate documentele existente la dosarul cauzei.
2. Cererea deschiderii procedurii de insolven a fost formulat de ctre creditoarea SC Four Roses SRL.
3. A fcut demersurile necesare la Oficiul Registrului Comerului pentru obinerea informaiilor privind debitoarea,
asociaii i administratorii acesteia.
4. Au fost ntreprinse demersurile necesare n vederea comunicrii i publicrii raportului de activitate/document nr.
2754/23.09.2014 Acesta a fost comunicat cu prile la data de 10.10.2014 i a fost publicat n Buletinul procedurilor de
insolven nr. 18446/17.10.2014.
5. Menionm faptul c SC Tecno Diamanti Industriali SRL a formulat cerere de strmutare a dosarului ce are ca obiect
insolvena debitoarei. Curtea de Apel Cluj, prin hotrrea 241/2014 din data de 06.06.2014 n dosar nr. 705/33/2014 a
admis excepia necompetenei materiale, declinnd n favoarea naltei Curi de Casaie i Justiie competena material
de soluionare a cererii. Prin ncheierea nr. 2741/2014 din data de 25.09.2014 instana a respins cererea de strmutare.
6. Artm c prin Sentina civil nr. 1631/30.04.2014 pronunat n dosar nr. 5541/100/2012/a1 instana a respins
contestaiile formulate de ctre debitorul SC Domital SRL n contradictoriu cu creditoarele SC four roses SRL
respectiv, SC Tecno Diamant Diamanti Industriali SRL
7. Menionm faptul c administratorul judiciar a procedat la ntocmirea, depunerea, comunicarea i publicarea
Tabelului definitiv al creanelor mpotriva averii debitorului. Artm c acesta a fost depus la dosarul cauzei la data de
01.09.2014; tabelul definitiv a fost comunicat cu prile la data de 04.09.2014 i a fost publicat n Buletinul procedurilor
de insolven nr. 15594/03.09.2014.
8. mpotriva tabelului definitiv au fost formulate dou contestaii, dup cum urmeaz: contestaia formulat de ctre SC
Domital SRL prin administrator special ce face obiectul dosarului nr. 5541/100/2012/a4 i contestaia formulat de ctre
SC Tecno Diamanti Industriali SRL ce face obiectul dosarului nr. 5541/100/2012/a5. Contestaiile au fost conexate la
dosarul 5541/100/2012/a3 iar prin Sentina civil nr. 5094/12.11.2014 instana a admis contestaia formulat i, n
consecin, a dispus radierea creanei pretinse de ctre creditoarea SC Tecno Diamanti Industriali SRL
9. A ntocmit, nregistrat, depus i urmeaz s comunice prezentul raport.
Pro INSOLV IPURL
asociat coordonator Coman Ioan
Judeul Prahova
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea ATMOS INSTAL SRL, cod unic de nregistrare: 26972290
Notificare privind publicarea tabelului definitiv SC Atmos Instal SRL
Nr.: 13978, Data emiterii: 15.12.2014
1. Date privind dosarul: numr dosar 6573/105/2014,Tribunal Prahova, Secia Comercial i de Contencios
Administrativ, Judector sindic Letea Crina.
2.Arhiva/registratura instanei: P-a. Victoriei, nr. 10, Ploieti, judeul Prahova, program registratur 9.00 13.00.
3.Debitor: SC Atmos Instal SRL n insolven, n insolvency, en procedure collective cu sediul n Comuna Blejoi,
sat nreni, nr. 408, judeul Prahova, CIF: 26972290, nr reg. comer: J29/684/2010.
4. Administratorul special al debitorului nu a fost desemnat.
5.Lichidator judiciar: Extrem Insolv IPURL, CIF: RO 21701380, sediul social: str. Gheorghe Doja, nr. 21, bl. 35A2,
etaj parter, ap. 1, jud. Prahova, numr de ordine: RFO 0302/2007, tel: 0730 112272, e-mail: office@extreminsolv.ro,
www.extreminsolv.ro, reprezentant persoan juridic: Toma Silviu Georgian.
6.Subscrisa: Extrem Insolv IPURL, n calitate de lichidator judiciar al debitorului SC Atmos Instal SRL conform
incheierea de edin din 17.09.2014, pronunat de Tribunalul Prahova, n dosarul 6573/105/2014, n temeiul art.
65,66, art.45 alin (1) lit d i art. 73 din Legea 85/2014 privind procedura insolvenei, notific:

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

21

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


7. Comunica
Tabel definitiv al debitorului SC Atmos Instal SRL
Crean
Nr.
Crean
Caracteristicile
Denumire Creditor
Adres
admis
crt
depus
creanei
definitiv
Str. Aurel Vlaicu, Nr.22,
Privilegiat art. 161
1.
AJFP Prahova
63.187
63.187
Ploieti, Jud. Prahova
pct.5
8. Tabelul definitiv a fost afiat la ua instanei la data de 15.12.2014 i se poate consulta i la arhiva Tribunalului
Prahova.
Extrem Insolv IPURL,
prin Toma Silviu Georgian
2. Societatea BEVIBO SRL, cod unic de nregistrare: 16451627
Proces-verbal al adunrii generale a creditorilor la SC Bevibo SRL
Nr. 20/15.12.2014
1. Date privind dosarul: Numr dosar 2405/105/2014 Tribunalul Prahova, Secia a-II-a Civil, de Contencios
Administrativ i Fiscal, judector sindic Boghici Adriana-Magdalena, termen instan 20.01.2015.
2. Creditori: AJFP Prahova-pentru DGRFP Ploieti.
3. Debitor: SC Bevibo SRL, cod de identificare fiscal RO 16451627, cu sediul social n Cmpina, Aleea Izlaz, nr. 14,
jud. Prahova, numr de ordine n registrul comerului J29/1092/2004.
4. Administrator judiciar: Carduelis Consulting IPURL, cod de identificare fiscal RO17305476, sediul social Ploieti,
str. Cercelu, nr. 33, jude Prahova, nr. de nscriere n tabloul practicienilor n insolven RFO-II-0112. tel./fax
0344/809.816. Tel. 0722.634.777. e-mail elenahuides@yahoo.com. Nume i prenume reprezentant administrator
judiciar persoan juridic Huide Elena.
5. Administrator special: Bizineche Violeta.
6. Subscrisa: Carduelis Consulting IPURL n calitate de administrator judiciar al debitorului SC Bevibo SRL conform
ncheierii din data de 19.05.2014 pronunat de Tribunalul Prahova, Secia a-II-a Civil, de Contencios Administrativ i
Fiscal, n dosarul nr. 2405/105/2014.
7. Proces-verbal:
ncheiat la data de 04.09.2014, ora 15.00 la sediul administratorului judiciar din Ploieti, str. Cercelu, nr. 33, jud.
Prahova.
A fost notificat singurul creditor din tabelul preliminar al creanelor, iar administratorul judiciar a procedat i la
publicarea notificrii privind convocarea Adunrii Generale a Creditorilor n Buletinul Procedurilor de Insolven
ORC Prahova, publicat la nr. 15430/01.09.2014. n urma notificrii la data i ora stabilit s-a prezentat creditoarea
AJFP Prahova-pt. DGRFP Ploieti prin cons. jur. erban Cristina, ntrunindu-se astfel cvorumul pentru legalitatea
edinei. Ordinea de zi: meninerea administratorului judiciar Carduelis Consulting IPURL i stabilirea onorariului de
2.000 lei lunar, fr onorariu de succes.
Se pune n discuie primul punct pe ordinea de zi i anume meninerea administratorului judiciar Carduelis Consulting
IPURL. Creditoarea prezent, prin reprezentant este de acord cu meninerea administratorului judiciar Carduelis
Consulting IPURL. n ceea ce privete stabilirea onorariului de 2.000 lei lunar, fr onorariu de succes, creditoarea
AJFP Prahova, este de asemenea de acord cu propunerea administratorului judiciar.
n unanimitate se ia hotrrea meninerii administratorului judiciar Carduelis Consulting IPURL, cu onorariul de 2.000
lei lunar, fr onorariu de succes.
Ca urmare, considerndu-se ordinea de zi epuizat se ncheie prezentul proces-verbal n 3 (trei) exemplare.
Carduelis Consulting IPURL
Huide Elena
3. Societatea DUMITRACHE & HAPAIANU SRL, cod unic de nregistrare: 2706160
Romnia, Tribunalul Prahova, Secia a II a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal Birou Faliment
Ploieti str. Piaa Victoriei, nr. 10, jud. Prahova
Dosar nr. 5211/105/2014
Citaie
emis la: ziua 15 luna 12 anul 2014
Conform listei anexe
Se citeaz, alturat, creditori debitoarei SC Dumitrache & Hapaianu SRL cu sediul n Ploieti, str. Gheorghe incai, nr.
33, jud. Prahova, numr de ordine n registrul comerului J29/1552/1991, cod unic de nregistrare 2706160, pentru
termenul de judecata din 11.02.2015, ora.8:30.
Parafa preedintelui instanei, Grefier,
Lista creditorilor debitoarei SC Dumitrache & Hapaianu SRL pentru termenul din 11.02.2015
1. SC Dumitrache & Hapaianu SRL cu sediul n Ploieti, str. Gheorghe incai, nr. 33, jud. Prahova, numr de ordine n
registrul comerului J29/1552/1991, cod unic de nregistrare 2706160
2. A.J.F.P. Prahova cu sediul n Ploieti, str. Aurel Vlaicu, nr. 22, jud. Prahova
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

22

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


4. Societatea VILLIMOB CONSULTING SRL, cod unic de nregistrare: 18027750
Romnia, Curtea de Apel Ploieti, Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Str. Emil Zolla, nr.4
Operator date cu caracter personal
Numr notificare 3120
Dosar nr. 253/105/2009*/a11
Termen: 07.01.2015, sala3
Citaie
emis la: ziua 16, luna decembrie, anul 2014
Bogdan Mrculescu IPURL, .a., creditori ai debitoarei SC Villimob Consulting SRL conform listei anexe, respectiv
tabelul definitiv consolidat rectificat al creanelor debitoarei SC Villimob Consulting SRL, publicat n BPI nr.
10837/06.06.2014.
Sunt chemai la aceast instan, camera 3, n ziua de 07, luna ianuarie, anul 2015, ora 9, n calitate de intimai-creditori,
n proces cu intimata-debitoare SC Villimob Consulting SRL, cu sediul n Ploieti, str. Gh.Gr.Cantacuzino, nr.154,
bl.3B,ap.4, jud. Prahova, nregistrat n Registrul Comerului sub nr. J29/611/2006, avnd CUI 18027750, prin
lichidator judiciar Radu Podea IPURL, cod de identificare fiscal RO19953733, cu sediul social n Ploieti,str. Vleni,
nr.3,bl.33K, ap.21, jud.Prahova, pentru recurs - Legea nr. 85/2006 - contestaie.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier,

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

23

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

24

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

25

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

26

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014

5. Societatea COMPANIA ENERGOPETROL SA, cod unic de nregistrare: 1323700


Hotararea AGEA SC Compania Energopetrol din data de 08.12.2014
Nr. 3387/22.12.2014
1. Date privind dosarul: Dosar nr. 5081/105/2013, Tribunalul Prahova. Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ
i Fiscal. Judector sindic: Negotei Aspasia Liliana.
2.Arhiva/registratura instanei: Ploieti, Piaa Victoriei, nr. 10, Judeul Prahova, tel. fix/fax: 0244/529107, programul
arhivei/registraturii instanei 9.0013.00.
3.1. Debitor: SC Compania Energopetrol SA cu sediul n Cmpina, str. Schelelor, nr.32, Judeul Prahova, nregistrat la
Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul Prahova sub nr. J29/3/1991, avnd CUI 1323700. 3.2. Acionarii:
Asociaia Salariailor Energopetrol Cmpina, str. Schelelor, nr.32, Judeul Prahova; SIF Muntenia, Splaiul Unirii, nr.16,
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

27

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Bucureti. 3.3. Administrator special: Celescu Mircea, Ploieti, str. Veniamin Costache, nr.2, bl.27F, sc.A, et.1, ap.4,
Judeul Prahova, CNP 1490801293134.
4.1. Comitet Creditori: DGRFP Ploieti, CEC Bank SA, SC Control Trading SRL.
4.2. Creditori: DGRFP Ploieti, Primria Oraului Bicoi, Primria Oraului BoldetiScieni, AAAS Bucureti (fost
AVAS Bucureti), Primria Municipiului Moreni, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Unitatea Administrativ
Teritorial Municipiul Moineti, Unitatea Administrativ Teritoriala a Oraului Ianca, Primria Comunei Leordeni,
Primria Roata de Jos, Primria Comunei Bascov, Primria Comunei Berca, Primria Blteni, Primria Municipiului
Cmpulung, Creditori salariali, Garanti Bank SA, Banca Millennium SA, BCR SA, CEC Bank SA, SC Control Trading
SRL, SC Prelchim SRL, SC Elcas Prodimpex SRL, SC Canad Systems Impex SRL, SC Energopetrol Com SA, SC Facc
SRL, SC Servicii Energetice Muntenia SA, SC Impuls Leasing Romania IFN SA, SC Luxten Lighting Company SRL,
GDF Suez Energy Romania SA, prin mandatar Asset Portofolio Servicing Romania SRL, SC GV Electro Total SRL,
SC Precon SRL, SC Audit Expert SRL, SC Electroechipament SRL, SC Filiala de Distribuie a Energiei Electrice
Electrica Distribuie Muntenia Nord SA, SC Litind SRL, SC Geran Serv Construct SRL, SC Electric LT SRL, SC
Sabela Expert SRL, SC Antilopa SA, SC Spedition Edugab SRL, SC Lin Impex SRL, SC Orange Romania SRL, SC
Electrica Furnizare SA S.F.E.E. Muntenia Nord Ploiesti Agentia de Furnizare a Energiei Electrice Ploiesti,
Sindicatul Liber i Independent Energopetrol, SC Tehno Fof SRL, SC Teron Systems SRL, SC Automar SRL, SC
Hidro Prahova SA, SC Petroconstruct Service SRL, Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare Pentru Securitatea
Miniera i Protectie Antiexploziva, Bursa de Valori Bucureti SA, reprezentata legal de SC A. Tuca Zbarcea i
Asociaii, SC Electroconstrucia Elco Bucureti SA, Institutul National pentru Controlul Cazanelor, Instalaiilor de
Ridicat i Recipientelor sub Presiune SA C.N.C.I.R., SC Energo Power SRL, SC Somi 93 SRL, SC De Gospodrie
Locala SA, SC Aquatim SA Timioara, SC Coni SRL, SC Edugab Prod SRL,SC Electrica Furnizare SA (Fosta
Electrica Furnizare Transilvania Nord SA), SC Zone Verzi Tec SRL (Fosta DPAAC Tecuci), SC Swiso Sistem SRL,SC
TMUCB SA, Depozitarul Central SA, Asociatia Floare de Iris, SC Lideras Gaz SRL,SC Selket SRL, SC Spanind SRL,
SC Electrica Serv SA Sucursala de ntreinere i Servicii Energetice (SISE) Muntenia Nord, SC Compania de
Utiliti Publice Dunrea SA, SC Electrica Furnizare SA Sucursala de Furnizare a Energiei Electrice Sud Braov prin
subsidiara Agenia de Furnizare a Energiei Electrice Mure.
5.Administrator judiciar: Andrei Ioan IPURL, cu sediul n Ploieti, str. Gh. Doja, nr.30, Et.10, ap.31, Judeul Prahova,
CIF RO 26526344, Atestat 2A0429, telefon: 0723357858, fax: 0244/597808, email: office@andreiioan.ro, prin
reprezentant Av. Andrei Ioan, CI seria PH nr.506093, CNP 1760705293128.
6.Subscrisa: Andrei Ioan IPURL, n calitate de administrator judiciar al debitoarei SC Compania Energopetrol SA,
reprezentat de Av. Andrei Ioan, prin ncheierea din data de 24.07.2013, pronunat de Tribunalul Prahova comunica:
Hotrrea adunrii generale extraordinare
a acionarilor SC Compania Energopetrol SA din 08.12.2014
Ca urmare a convocrii efectuate n conformitate cu dispoziiile legale AGEA s-a ntrunit astzi 08.12.2014, ora 10.00,
la sediul societii, fiind prezeni la adunare acionari reprezentnd 50,1 % din capitalul social, ocazie cu care acetia au
hotrt: 1. Aprobarea demisiei Domnului Celescu Mircea din funcia de administrator special al societii.
2. Desemnarea Domnului Busuioc Dan-Nicolae, domiciliat n Municipiul Bucureti, str. Cernioara, nr. 21-25, bl. 60,
sc.B, et. 1, ap. 27, sector 6, legitimat cu CI seria RD nr. 578137, emis de SPCEP S6 Biroul nr. 2 Bucureti, avnd CNP
1470711400041, n funcia de administrator special, pe perioada nelimitat, pn la revocare, urmnd s ndeplineasc
atribuiile prevzute de Legea nr. 85/2006, sub supravegherea administratorului judiciar.
3. Aprobarea stabilirii datei de identificare a acionarilor la 24.12.2014, c data de nregistrare.
4. mputernicirea reprezentantului administratorului judiciar, Domnul Andrei Ioan, pentru ndeplinirea formalitilor
necesare pentru publicarea i nregistrarea hotrrii AGEA la Oficiul Registrului Comerului de pe lng Tribunalul
Prahova, urmnd c actul constitutiv actualizat s fie semnat pentru i n numele acionarilor de ctre Doamna acionar
Marin Elena, avnd CNP 2660520290072.
Drept pentru care astzi, 08.12.2014 s-a ncheiat prezenta Hotrre a Adunrii Generale Extraordinare a Acionarilor SC
Compania Energopetrol SA, ntr-un numr de trei exemplare.
Administrator judiciar, Andrei Ioan IPURL,
prin Av. Andrei Ioan.
6. Societatea ROMFORT ACTIV SA, cod unic de nregistrare: 12997317
Romnia, Curtea de Apel Ploieti, Secia Comercial i de Contencios Administrativ i Fiscal
Str. Emil Zolla, nr.4
Operator date cu caracter personal
Numr notificare 3120
Dosar nr. 8243/105/2011
Termen: 28.01.2015
Citaie
emis la: ziua 18, luna decembrie, anul 2014
Salariai creditori prin preedinte Dumitru Elena - cu sediul n Bucureti, str. Baba Novac, nr.19 A, sc.1, et.1, sector 3
Este chemat la aceast instan, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

28

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
Administraia Fondului Pentru MEDIU cu sediul n Bucureti, Splaiul Independenei, nr. 294, bl. corp A,sector 6
este chemat la aceast instan, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
banca comercial romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
SC Novachrom Trading SRL cu sediul n Pantelimon, str. Islazului, nr.1-5, Judeul Ilfov
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
banca comercial romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
Dragomir Mihaela cu domiciliul n Bucureti, str. Icoanei, nr.95, sector 2
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
Dragomir Marian cu domiciliul n Bucureti, str. Icoanei, nr.95, sector 2
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
Jitrel Maria, domiciliat n Bucureti, str. Fizicienilor, nr. 5, bl. D 3A, sc.1, et. 9, ap. 38, sector 3
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
Direcia General Regional a Finanelor Publice Ploieti cu sediul n Ploieti, str. Aurel Vlaicu, nr.22, judeul Prahova
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
Municipiul Bucureti - sector 2 direcia venituri buget local sector 2 cu sediul n Bucureti, B-dul Grii Obor, nr. 10,
sector 2,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de RECURS
Municipiul Bucureti - sector 3 - Direcia Impozite i Taxe Locale sector 3 cu sediul n Bucureti, str. Sf. Vineri, nr. 32,
sector 3,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

29

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Ora Voluntari, cu sediul n Voluntari, B-dul Voluntari, nr. 74, Jude Ilfov,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Romstal Impex SRL, cu sediul n Bucureti, oseaua Vitan - Brzeti, nr. 11 A, sector 4,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Acelor Mittal Const. Rom. SA, cu sediul n comuna Pantelimon, b-dul Biruinei, DN.3, KM. 14, nr. 136, Jude Ilfov,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Certo Timex Security SRL, cu sediul n comuna Conteti, str. Primriei, nr. 167, Jude Dmbovia
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Porta Brand B&M SRL cu sediul n comuna tefnetii de Jos, oseaua de Centur, nr. 4-6, Jude Ilfov,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Instal Sting 99 SRL cu sediul n Bucureti, str. Reconstruciei, nr. 1, bl. 24, sc.300, sector 3,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Sano Land Service SRL cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedur la SCPA Ionescu, Ponta i
Asociaii, n Bucureti, B-dul Gheorghe incai, nr. 12, bl. 12, sc.A, et. 1, ap. 6, - sector 4,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Perfect Deco SRL, cu sediul n Bucureti, B-dul Mircea Vod, nr. 52, bl. M 20 bis, ap. 11, sector 3,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
SC Linde Gaz Romnia SRL cu sediul n Timioara, str. Avram Imbroane, nr. 9, judeul Timi
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

30

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


contestaie.
cu copie motive de recurs
SC Serv Util Activ SRL cu sediul n Bucureti, str. Berechet, nr. 6 B, sector 2,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
SC Com Inox SRL cu sediul n Bucureti, str. Caporal Ivan Anghelache, nr. 8, bl. M 21, ap. 84, sector 5
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Otis Lift SRL Bucureti Cu sediul n Bucureti, Intrarea Glucozei, nr. 37-39, sector 2,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
SC Top Total Com Service SRL cu sediul n Bucureti, B-dul Chiinu, nr. 12, bl. B 22, sc.A, ap. 6, sector 2,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
SC Somes SRL cu sediul n Bucureti, Calea Clrai, nr. 43, sector 3,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC DDS Group SRL Bucureti cu sediul n Bucureti, str. Suveica, nr.11, sector 2
cu sediul ales pentru comunicarea actelor de procedur, n Bucureti, Vatra Luminoas, nr. 108, sector 2
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
SC GDF Suez Energy Romnia SA cu sediul procesual ales la mandatar SC EOS - KSI Romnia SRL, n Bucureti, Bdul Dimitrie Pompei, nr. 10A, bl. cldire C3, et. 7, sector 2,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Apa Nova Bucureti SA ,cu sediul n Bucureti, str. Aristide Demetriade, nr. 2, sector 1
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
cu copie motive de recurs
SC Voicu Construct Asist SRL, cu domiciliul n com. Ponor, sat Geogel, str. Principal, f.n., judeul ALBA
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

31

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Rosal Grup SA, cu sediul n Bucureti, oseaua Dudeti - Pantelimon, nr. 2-4-6, sector 3,
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
banca comercial romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru - recurs - procedura
insolvenei contestaie.
Cu copie motive de recurs
SC Serv Util Activ SRL, n calitate de preedinte al Comitetului Creditorilor, cu sediul n com. Puleti nr.766 C, jud.
Prahova
Este chemat la aceast instana, sala 4, n ziua de 28 ianuarie 2015, ora 9, n calitate de intimat-creditor, n proces cu
Banca Comercial Romn SA, cu sediul n Bucureti, B-dul Regina Elisabeta, nr.5, sector 3, n calitate de recurent
creditor, debitoarea SC Romfort Activ SA, cu sediul n Ploieti, str. Traian, nr.117, jud. Prahova, avnd CUI 12997317
i J29/1365/2011, prin administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL i alii, pentru recurs - procedura insolvenei
contestaie.
Cu copie motive de recurs
Cu cel puin 5 zile nainte de termenul stabilit pentru judecat, avei posibilitatea de a depune ntmpinare, sub
sanciunea decderii din dreptul de a propune probe i de a invoca excepii, n afara celor de ordine public.
Parafa preedintelui instanei,
Grefier
Stoica & Asociaii - Societate Civil de Avocai - Opera Center II, str. Dr. Staicovid nr. 2, etaj 2, $ctor 5,050558BucureB, Telefon: (+4021) 4020930 Fax: (+402) 40209, www.stoica-asociatii.ro
Subscrisa, Banca Comercial Romn SA, (denumita n continuare BCR sau Banca), cu sediul n Bucureti, B-dul
Regina Elisabeta nr. 5, sector 3, nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului sub nr. J4Q/90/1991, avnd CUI
361757, nmatriculat la registrul bancar la nr. RB-PJR-40-008/18.12,1999, n calitate de prt, reprezentat
convenional prin SCA Stoica & Asociaii,
n contradictoriu cu
SC Romfort Activ SA (denumit n continuare Romfort) cu sediul Sn Mun. Ploieti, str. Traian, nr. 117, jud. Prahova,
cu sediul procesual ales n Bucureti, str. Baba Novac, nr. 19A, ansamblul rezidenial Belvedere, scara 1, etaj 1, sector
3, nmatriculat la Oficiul Registrului Comerului sub nr. J29/1365/201I, avnd CUI nr. 12997317, reprezentat prin
administrator judiciar Carduelis Consulting IPURL, cu sediul n Mun. Ploieti, str. Cercelu, nr. 33, jud. Prahova, avnd
ca reprezentant legal pe Elena Huide - practician n insolven i Carduelis Consulting IPURL, cu sediul n Mun.
Ploieti, str. Cercelu, nr. 33, jud. Prahova, avnd ca reprezentant legal pe Elena Huide - practician n insolven i spre
opozabilitatea celorlali participani la procedura insolvenei, n temeiul art. 304 pct. 5, 7, 8 i 9 i urmtoarele i art.
3041 din Codul de procedur civil 1865, formulm prezentul
Recurs
mpotriva Sentinei nr. 900/2014, pronunat la data de 27 iunie 2014 de ctre Tribunalul Prahova, Secia a II-a civil,
de contencios administrativ i fiscal, n dosarul nr. 8243/105/2011, precum i mpotriva ncheierilor din datele de
27.11.2013, 23.05.2014 i 20.06.2014.
Domnului Preedinte al Curii de Apel Ploieti Secia a II-a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal
Cuprins
n fapt 3
II. Nelegalitatea sentinei intermediare 900/27.06.2014 a Tribunalului Prahova 3
A. Motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 7 C.proc.civ. 1865...3
B, Motivele de nelegalitate reglementate de art. 304 pct. 5, S i 9 4
1.
Nu sunt ndeplinite cerinele prevzute de art. 101 alin. (1) lit. A i D LPI , 4
2.
Nu este ndeplinit cerina prevzut de art. 101 alin. (1) lit. C LPI 7
3.
Nu este ndeplinit cerina prevzut de art. 95 alin. (1) LPI...... 8
4.
Tardivitatea planului de reorganizare.. 9
III.
Nelegalitatea ncheierii de edin din 27.11.2013 10
IV.
Nelegalitatea ncheierii de edin din 23.05.2014... 10
A. Premise. 10
B. Temeinicia cererii de recuzare Nelegalitatea respingerii acesteia............. 11
V. Nelegalitatea ncheierii de edin din 20.06.2014 .14
Motive
I. n fapt
1. n fapt, prin Sentina intermediar nr. 900/27.06.2014, Tribunalul Prahova a confirmat planul de reorganizare al
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

32

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Romfort Activ SA, reinnd n mod ilegal ndeplinirea cumulativ a condiiilor de confirmare a planului de
reorganizare.
2. n realitate, hotrrea recurat este nemotivat, nu face referire la niciuna dintre probele administrate n cauz de ctre
BCR i care dovedesc frauda orchestrat de debitoare de coniven cu administratorul i judiciar i nesancionat de
instan.
3. n realitate, hotrrea nu tace dect s cuprind meniuni teoretice privitoare la confirmarea planului de reorganizare,
neartndu-se prin raportare la circumstanele speei care sunt elementele concrete care au format convingerea
judectorului privind legalitatea confirmrii planului de reorganizare
4. n spe, Tribunalul Prahova a artat dup cum urmeaz:
a. Panul de reorganizare ar fi fost votat de ctre trei din cele patru categorii de creane - jumtate din coninutul hotrrii
reprezint copierea ad litteram a procesului verbal al hotrrii adunrii creditorilor din 14.06.2012 n care
administratorul judiciar a fraudat grav procedura de votare i care oricum face obiectul dosarului 8243/105/201 l/a3
aflat n recurs;
b. Planul de reorganizare a fost depus n termen de 30 de zile de la data ntocmirii tabelului definitiv:
c. Planul este viabil i capabil s duc n termen la achitarea creanelor cuprinse n tabelul de creane:
d. Planul prezint un tratament corect i echitabil fat de toi creditorii.
5. Aceste aa-zise considerente ale judectorului sindic sunt contrarii adevrului faptic demonstrat n cauz de ctre
BCR. n plus, n ceea ce privete cerinele cumulative privind viabilitatea planului de reorganizare i existena
tratamentului corect i echitabil, judectorul-sindic prezint exclusiv o himer, nesusinut de nicio prob.
6. Din contr, BCR administrase probe contrarii acestor susineri, care trebuiau acceptate sau nlturate n mod motivat,
astfel nct i instana de control judiciar s poat s constate valabilitatea sau nevalabilitatea raionamentului instanei.
II. Nelegalitatea sentinei intermediare 900/27.06.2014 a Tribunalului Prahova
A. Motivul de nelegalitate reglementat de art. 304 pct. 7c.proccw. J86S
7. Dup cum am artat deja, orice raionament dialectic lipsete cu desvrite n verificarea condiiilor de legalitate
necesare confirmrii planului de reorganizare. Simplele afirmaii ale judectorului sindic c planul prezint un tratament
echitabil pentru toi creditorii i c acesta este viabil nu se fundamenteaz pe nicio prob i nu sunt o concluzie a unei
cercetri judectoreti.
& Din contr, BCR a administrat n cauz att nscrisuri, ct i o opinie de specialitate din partea unui practician n
insolven din care rezult cu certitudine nendeplinirea niciuneia dintre aceste condiii.
9. Este inacceptabil modul n care, evitnd orice argumentaie, Tribunalul Prahova a denaturat actul de justiie, i a
nesocotit toate principiile procesului civil nsuindu-i susinerile Carduelis Consulting IPURL ca pe adevruri universal
valabile, n ciuda probelor concrete administrate de ctre BCR.
10. Efectiv, prima instan a pornit de la soluia pe care, BCR a artat de mai bine de doi ani c acest judector a urmrit
s o pronune, astfel nct sentina nu putea s fie dect una nemotivat, de vreme ce Banca a nceput s demonstreze n
faa instanelor de drept comun frauda orchestrat de fam. Dragomir i administratorul judiciar.
11. De vreme ce BCR a susinut n mod probat i a depus concluzii scrise ample privitoare la nendeplinirea condiiilor
cumulative ale art. 103 LPI n vederea confirmrii planului de reorganizare, concluzionm c sentina recurat este
evident nelegal, fcnd imposibil exercitarea controlului de legalitate sub aceste aspecte.
12. Potrivit art. 101 alin. (1) din Legea 85/2006:
(1) Judectorul-sindic va stabili termenul pentru confirmarea planului n termen de 15 zile de la depunerea la tribunal de
ctre administratorul judiciar a procesului-verbal al adunrii creditorilor prin care acesta a fost aprobat. Judectorulsindic poate s cear unui practician n insolven s i exprime o opinie privind posibilitatea de realizare a planului,
nainte de confirmarea lui. Planul va fi confirmat dac vor fi ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii;
A, cel puin jumtate plus una dintre categoriile de creane menionate n programul de plti, dintre cele menionate la
art. 100 alin. (3). accept sau sunt socotite c accept planul, cu condiia ca minimum una dintre categoriile defavorizate
s accepte planul:
B, n cazul n care sunt doar dou categorii, planul se consider acceptat n cazul n care categoria cu valoarea total cea
mai mare a creanelor a acceptat planul;
G fiecare categorie defavorizat de creane care a respins olanul va fi supus unui tratament corect i echitabil prin olan.
D, vor fi considerate creane nedefavorizate i vor fi considerate c au acceptat planul creanele ce se vor achita integral
n termen de 30 de zile de ta confirmarea planului ori n conformitate cu contractele de credit sau leasing din care
rezult:
E. planul respect prevederile art.95.
1. Nu sunt ndeplinite cerinele prevzute de art. 101 alin, ( 1)) lit. a i d lpi
13. Doar prin mainaiunile administratorului judiciar s-a consemnat c planul a fost acceptat de ctre 3 categorii de
creane din cele 4 existente. n realitate, plana! a fost respins de ctre toate categoriile de creane prevzute de plan i
doar activitatea ilicit a Carduelis Consulting IPURL a determinat alterarea rezultatului votului. Oricum, toate aceste
aspecte fac obiectul dosarului nr. 8243/105/2011/a3 i, n mod,corect, Tribunalul Prahova trebuia s atepte soluionarea
irevocabil a acestei pricini, anterior de a trece la confirmarea planului de reorganizare.
14. De altfel, n mod ilegal Tribunalul Prahova a respins cererile de amnare formulate de ctre BCR la termenul din
data de 20.06.2014 i la termenele precedente pentru amnarea confirmrii planului de reorganizare pn la soluionarea
irevocabil a dosarului 8243/lO5/2011/a3, ilegalitile procedurale rencadrndu-se n art. 304 pct. 5 C.proc.civ. 1865 i
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

33

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


atrgnd nulitatea actului de procedur subsecvent - Sentina 900/27.06.2014 a Tribunalului Prahova.
a. Planul de reorganizare nu a fost acceptat de ctre categoriile creanelor garantate i chirografare
15. n realitate, categoriile de creane garantate i chirografare au respins planul fa de votul exprimat de BCR, avnd o
pondere de 96% din categoria creanelor garantate i 90% din categoria creanelor chirografare.
16. Acestor 2 categorii, care n realitate au respins planul, li se altur i categoria creanelor bugetare, care, cu sau fr
subrogarea n drepturi a BCR a respins planul de reorganizare, rezultnd doar pn la acest moment al raionamentului 3
categorii care au respins planul.
17. Indiferent de voina creditorilor sau de abuzurile administratorului judiciar, judectorul sindic avea obligaia legal
ca, din oficiu, s verifice dac voturile exprimate n cadrul adunrii au valoarea juridic a acceptrii planului de
reorganizare de ctre cel puin jumtate plus una dintre categoriile creane menionate n programul.
18. Or, aceast verificare se face potrivit art. 100 alin. (4) din Legea 85/2006, potrivit cruia:
Un plan va fi socotit acceptat de o categorie de creane dac n categoria respectiv planul este acceptat de o majoritate
absolut din valoarea creanelor din acea categorie.
19. n fapt, potrivit programului de pli (anexa 3 a planului de reorganizare) i potrivit tabelului definitiv al creanelor,
din totalul creanelor ce constituie categoriile de creane chirografare i garantate, rezult urmtoarele valori totale ale
creanelor din aceste categorii, precum i valoarea voturilor exprimate.
20. n categoria creanelor garantate, valornd n total 28.497.745,00 RON s-a votat pentru confirmarea planului de
reorganizare, doar n limita sumei de 1.145.064,00 RON, nefiind ndeplinit cerina de majoritate absolut instituit de
art. 138 alin. (4) din Codul insolvenei, doar 4.01% din categoria creanelor garantate acceptnd planul de
reorganizare!!!
21. n categoria creanelor chirografare, valornd n total 25.387.368,16 RON s-a votat pentru confirmarea planului de
reorganizare, doar n limita sumei de 1.814.299,79 RON, nefiind ndeplinit cerina de majoritate absolut instituit de
art. 138 alin. (4) din Codul insolvenei, doar 7.16% din categoria creanelor chirografare acceptnd planul de
reorganizare!!!
22. n aceste condiii, verificnd, din oficiu, ndeplinirea cerinei instituite de art. 101 alin. (1) lit. A raportat la art. 100
alin. (4) din Legea 85/2006, Tribunalul Prahova trebuia s observe c n categoriile creanelor garantate i chirografare
nu este
5
ndeplinit cerina acceptrii planului de reorganizare de o majoritate absolut din valoarea creanelor din categorie.
23. n consecin, fa de constatarea existenei acestei situaii, a neacceptrii planului de ctre majoritatea absolut din
valoarea creanelor din categorie, n 3 din cele 4 categorii care voteaz planai, respectiv categoriile creanelor garantate,
bugetare i chirografare, n mod ilegal a constatat prima instan drept nendeplinit cerina de confirmare a planului
prevzut de art. 101 alin. (1) lit. A a Legii insolvenei.
b. Planul de reorganizare nu a fost acceptat n mod legal de ctre categoria creanelor salariale
24. Potrivit registrului salariailor depus de ctre administratorul judiciar cu titlu de anex ia raportul de activitate nr. 11,
rezult c printre salariaii debitoarei se regsesc i Dragomir Marian, (cu contract de munc ncheiat la 15.01.2002) i
Dragomir Mihaela (cu contract de munc ncheiat la 07.11.2002).
25. Ambii asociai, avnd calitatea de creditori ai debitoarei sunt afectai de incapacitatea de vot reglementat de ctre
art. 100 alin. (5) LPI.
26. Cu rea-credin, Carduelis Consulting IPURL asigur clandestinitatea creditorilor din aceast categorie, cunoscnd
faptul c printre creditori se regsesc i cei doi asociai. n ciuda insistenelor BCR, nc de la momentul edinei de
votare a planului de reorganizare, Carduelis Consulting IPURL a refuzat n permanen prezentarea structurii acestei
categorii de creane.
27. Or, ntruct planul de reorganizare nu prevede pentru aceste creane o recuperare mai mic dect n cazul
falimentului, este evident c Dragomir Marian i Dragomir Mihaela nu pot vota n cadrul acestei categorii de creane n
favoarea planului de reorganizare.
28. n concluzie} observnd c planul de reorganizare a fost considerat drept votat de ctre categoria creanelor salariate
n considerarea votului preponderent al familiei Dragomir, care nu avea dreptul s voteze planul de reorganizare, v
solicitm s constatai c i aceast categorie de creane, a respins planul de reorganizare.
c. Concluzii cu privire la neacceptarea planului categoriile de creditori
29. Verificnd procentul voturilor exercitate n favoarea planului de reorganizare, acesta este de:
- 4,01 % din valoarea categoriei creanelor garantate,
- 2,69% din valoarea categoriei creanelor bugetare,
- 7,16% din valoarea categoriei creanelor chirografare
- Necunoscut n cadrul categoriei creanelor salariale, unde administratorul judiciar a clandestinizat cu intenie
creditorii, ponderea de vot a acestora.
30. Pentru orice persoan iniiat n procedura insolvenei, procentele de vot prezentate mai sus sunt o dovad clar a
fraudei voinei creditorilor operat de administratorul judiciar n beneficiul i interesul debitoarei i al asociailor
acesteia, care figureaz n programul de pli n dauna creditorilor legitimi.
Nu este ndeplinit cerina prevzuta de art. 101 alin, fl) 2JT. c pi
31. n fapt, chiar dac, prin absurd s-ar considera c planul a fost votat de majoritatea creanelor din categoria creanelor
garantate i creanelor chirografare, oricum planul nu respect cerina prevzut de acest articol. n ciuda afirmaiei din
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

34

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


planul de reorganizare, categoria creanelor bugetare este n realitate o categorie defavorizat.
32. Or, categoria creanelor bugetare este o categorie defavorizat n condiiile art. 3 pct. 21 LPI, potrivit cruia:
21. categoria de creane defavorizate este prezumat a fi categoria de creane pentru care planul de reorganizare prevede
cel puin una dintre modificrile urmtoare pentru oricare dintre creanele categoriei respective:
a) o reducere a cuantumului creanei;
b) o reducere a garaniilor sau a altor accesorii, cum ar fi reealonarea plilor n defavoarea creditorului;
c) valoarea actualizat cu dobnda de referin a Bncii Naionale a Romniei, dac nu este stabilit altfel prin contractul
privind creana respectiv sau prin legi speciale, este mai mic dect valoarea la care a fost nscris n tabelul definitiv
de creane;
33. n ce privete categoria de creanelor bugetare, artm c, aceasta este o categorie defavorizat pentru urmtoarele
motive:
1. Exist o reealonare a plilor ctre creditorul Ora Voluntari, n drepturile cruia BCR s-a subrogat prin plata
tcut la 14.06.2012, avnd interes s invoce prejudiciul cauzat prin reealonarea plilor prevzut de ctre plan,
2. Astfel, conform programului de pli, toi creditorii bugetari sunt pltii integral n Trim II din 2013, mai puin
creditorul Ora Voluntari, care primete 85.755,09 RON n Trim II din 2013, urmnd s mai primeasc o sum de
170.996,68 RON n Trirn II din 2014, i mai bine de jumtate din ntreaga sa crean, suma de 256.751,77 n Trim H
din 2015, ultimul trimestru al planului.
3. Or, aceast reealonare este evident n defavoarea creditorului, n condiiile n care cea mai mare parte a creanei ar
urma s se realizeze abia peste 3 ani, cnd toi ceilali titulari ai creanelor din categorie i-au ncasat demult plile
conform planului.
34. n aceste condiii, nu exist tratament corect i echitabil n sensul art. 101 alin. (2) LPI, potrivit cruia:
(2) Tratament corect i echitabil exist atunci cnd sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:
a) nici una dintre categoriile care resping planul i nici o crean care respinge planul nu primesc mai puin dect ar fi
primit n cazul falimentului;
b) nici o categorie sau nici o crean aparinnd unei categorii nu primete mai mult dect valoarea total a creanei
sale;
c) n cazul n care o categorie defavorizata respinge planul, nici o categorie de creane ca rang inferior categoriei
defavorizate neacceptate, astfel cum rezult din ierarhia prevzut la art.100 alin. (3), nu primete mai mult dect ar
primi n cazul falimentului"
35. n concluzie. n condiiile n care:
a. Art. 3 pct. 21 din Legea 85/2006, categoria creanelor bugetare, care deine ordinea 3 n ierarhia stabilita de art. 100
alin. (3) LPI este o categorie defavorizat;
b. Categoria creanelor bugetare a respins planul propus de ctre debitoare prin administratorul judiciar;

c. Categoria creanelor chirografare, care deine ordinea 5 n ierarhia stabilit de art. 100 alin. (3) LPI
realizeaz conform planului propus de Romfort Activ SA o recuperare de 2% n cazul reorganizrii, spre
deosebire de 0% n cazul falimentului, ceea ce nseamn c primete mai mult dect n cazul falimentului.
Rezult c. planul de reorganizare nu prevede un tratament echitabil i nu putea fi confirmat ntruct categoria
creanelor bugetare. categorie defavorizat care a respins planul nu este supus unui tratament echitabil. sentina fund
ilegal i din acest punct de vedere.
3. nu este ndeplinit cerina prevzut de art. 95 alin. (1) lit. f LPI
36. Sursele de finanare, precum i modalitatea de finanare a planului de reorganizare, astfel cum au fost propuse de
ctre debitoare sunt insuficiente pentru respectarea programului de pli. Astfel, la fila 53 a planului de reorganizare se
arat c, n condiiile n care finanarea se va face n principal prin lichidarea averii debitoarei, lichidare destinat s
acopere programul de pli, n anii 2 i 3, administratorul judiciar va avea posibilitatea reducerii cu pn la 20% a
preului de pornire al licitaiilor de adjudecare a apartamentelor din complexul Belvedere.
37. Or, n condiiile reducerii cu 20% a preului de pornire la licitaiile de vnzare a apartamentelor, planul de
reorganizare este n mod evident subfinanat, neexistnd nici mcar premisa acoperirii obligaiilor cuprinse n
programul de pli, fr a mai face vorbire de obligaiile curente ale Romfort.
38. n sens invers, o singur situaie poate s justifice eventuala aparen de subfinanare a planului... i aceea este
frauda/eroarea esenial strecurat n cuprinsul raportului de evaluare efectuat la solicitarea administratorului judiciar, n
sensul subevalurii grave a activelor Romfort, caz n care, att debitoarea, ct i administratorul judiciar i instana,
cunosc faptul c, n realitate, valoarea de pia a complexului Belvedere este una mult superioar celei reinute n raport,
conform celor artate deja de ctre Banc i c, prin ipotez, nu se va ajunge la situaia diminurii preului de pornire la
licitaii.
39. De asemenea, artm c BCR a depus la dosarul de insolven o opinie de specialitate din partea unui lichidator
judiciar care a fost de-a dreptul ignorat de ctre judectorul -sindic. Oricum, BCR solicitase instanei ca n mod oficial
s solicite un punct de vedere unui practician n insolven cu privire la viabilitatea planului de reorganizare. Instana a
respins nelegal aceasta cerere, cu att mai mult cu ct nu a motivat sub nicio form de ce a nlturat probele
administrate de BCR i a validat opinia de specialitate" a Carduelis Consulting IPURL.
40 ns, n aceast din urm situaie, judectorul-sindic a gerat, cu bun-tiin frauda drepturilor BCR, aspect
incompatibil cu ideea de prevalent a legii i a actului de justiie, cu att mai mult cu ct se depusese opinia unui
specialist n insolven care considera planul de reorganizare ca nefiind viabil.
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

35

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


4. Tardivitatea planului de reorganizare
41. n contra probelor evidente de la dosar, Tribunalul Prahova a reinut c planul de reorganizare ar fi fost depus n
termen de 30 de zile de la data ntocmirii tabelului definitiv al creanelor. n realitate, planul de reorganizare a fost
depus tardiv.
42. BCR a susinut c, astfel cum rezult chiar din preambulul planului de reorganizare* tabelul definitiv de creane a
fost afiat de ctre administratorul judiciar la Tribunalul Prahova la data de 17.04.2012, astfel nct data limit de
depunere a planului de reorganizare era 17.05.2012.
43. Potrivit art. 94 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 85/2006, debitorul poate propune un plan de reorganizare n termen de
30 de zile de la data afirii tabelului definitiv de creane. Planul de reorganizare a fost depus de debitoare la grefa
tribunalului, prin administratorul special Dragomir Marian, la data de 23.05.2012, dup mplinirea termenului de 30 de
zile.
44. Prin urmare, planul de reorganizare nu ndeplinete aceast condiie legal pentru a putea fi votat, fiind aplicabile
prevederile art. 94 alin. (5), potrivit cruia nerespectarea termenului de depunere a pianului de reorganizare conduce la
decderea prii din dreptul de a depune un plan de reorganizare i, ca urmare, la trecerea, din dispoziia judctoruluisindic, n faliment
45. n cadrul dezbaterilor din adunarea general, administratorul judiciar a refuzat s clarifice aceste aspecte, eseniale
pentru legalitatea hotrrii, a invocat o pretins eroare material, consemnnd n procesul verbal al adunrii c niciuna
dintre pri nu poate prezenta dovezi privind afiarea tabelului definitiv al creanelor.
46. Precizm faptul c tabelul definitiv al creanelor a fost ntocmit de administratorul judiciar, dup soluionarea
contestaiilor la tabelul preliminar, prin Sentina nr. 561 din 23.03.2012, pronunat n Dosarul de insolven nr.
8243/105/2011 i a fost publicat n BPI nr. 5405 din 17.04.2012, sub nr. 72/11.04.2012, cnd, n mod normal, putea s
fie nregistrat i afiat i la instan, cu respectarea condiiei temporale de ndat", prevzut de art. 74 din Legea nr.
85/2012.
47. Publicarea n BPI la data de 17.04.2012 a tabelului definitiv a asigurat publicitatea i opozabilitatea fa de toi
creditorii interesai a tabelului definitiv al creanelor, n condiiile art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006, astfel nct
pretinsele erori materiale sau de nregistrare ori de afiare a tabelului definitiv, invocate de administratorul judiciar n
cadrul dezbaterilor, nu pot fi opuse creditorilor.
48. Potrivit art. 7 alin. (9) LPI:
Publicarea actelor de procedur sau, dup caz a hotrrilor judectoreti n Buletinul procedurilor de insolven
nlocuiete, de la data publicrii acestora, citarea, convocarea i notificarea actelor de procedur efectuate individual
fa de participanii ia proces, acestea fiind prezumate a fi fcute la data publicrii."
III. Nelegalitatea ncheierii ptc edin din 27.11.2013
49. La termenul de judecat din data de 27.11.2013, observnd iminena soluionrii dosarelor de drept comun prin care
BCR urma s demonstreze frauda pus la cale de ctre grupul constituit n jurul debitoarei, a revenit asupra unei
ncheieri interlocutorii, respectiv hotrrea din data de 03.09.2012 prin care, iniial, n mod corect instana stabilise pastf
de urmat n vederea aflrii adevrului n cauz, respectiv (1) stabilirea cu prioritate a masei credale prin soluionarea
contestaiilor mpotriva tabelului preliminar - dosare a2 i a6; (2) soluionarea aciunii n anulare avnd ca obiect
fraudarea drepturilor de vot n cadrul adunrii din data de 14.06.2014 - dosar (a3) i apoi eventuala confirmare a
planului de reorganizare.
50. Observnd eecurile pe linie, n dosarele abuzive iniiate de consoriul din jurul debitoarei, tar nicio justificare
raional, judectorul sindic la 27.11.2013 a revenit asupra acestei ordini de soluionare a cauzelor i a dat cuvntul
intempestiv inclusiv pe confirmarea planului de reorganizare..,
51. Revenirea asupra ncheierii interlocutorii a fost deosebit de vtmtoare pentru BCR, cu att mai mult cu ct,
ulterior s-a dovedit n dosarul 36998/300/2012 c masa credal aa cum a fost stabilit pentru adunarea creditorilor din
14.06.2012 s-a fcut cu intenia de a frauda drepturile BCR.
52. De asemenea, din expertiza evaluatorie administrat n dosarul a2 rezult, c imobilul Belvedere, n valoare de
aprox. 15.000.000 EUR este suficient pentru acoperirea ntregii mase credale... dovedindu-se nc o dat intenia
frauduloas de a plti doar n parte obligaiile Romfort. Oricum, este evident ilegal msura prin care s-a procedat la
revenirea asupra ncheierii interlocutorii n scopul confirmrii planului de reorganizare cnd existau indicii suficiente,
confirmate ntre timp, ale unor mari ilegaliti n stabilirea masei credale i a creanelor cuprinse n programul de pli.
53. n primul rnd, judectorul sindic nu avea dreptul s revin asupra unei ncheieri interlocutorii, n al doilea rnd, dna tefuc a pus BCR n imposibilitatea de a-i proba susinerile, promovnd o politic a raptului mplinit tiut fiind c
dosarele de drept comun iniiate ilicit de consoriul fraudulos necesit o durat mai lung de soluionare. Vtmrile
procedurale aduse BCR atrag nulitatea ncheierii din 27.11.2013 i a actului de procedur subsecvent, Sentina 900/2706.2014 a Tribunalului Prahova.
IV. Nelegalitatea ncheierii de edina din 27.11.2013
54. Prin ncheierile n cauz, n mod nelegal Tribunalul Prahova a respins cererile de recuzare formulate de ctre BCR.
nc de la momentul respectiv era evident prtinirea fi a
judectorului sindic - Liliana tefuc fat de debitoare i administratorul judiciar. n mod nelegal i superficial
completele nvestite cu soluionarea cererilor de recuzare nu au analizat i motivat n concret elementele dovedite de
BCR, soluiile fiind date i cu nclcarea legii (art. 304 pct. 5,7 i 9).
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

36

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


55. In momentul de fa, rumeni nu i mai poate permite s conteste c drobul de sare a czut", c d-na tefuc Liliana,
a confirmat un plan de reorganizare nelegnd c debitoarea i administratorul judiciar l-au promovat prin fraud i
blocnd sistematic dreptul la aprare al BCR.
B. Temeinicia cererii DE RECUZARE. nelegalitatea respingerii acesteia
56. Dosarul nr. 8243/105/2011 i dosarele asociate au ca obiect procedura insolvenei SC Romfort Activ SA
57. Pe msura evoluiei dosarului de insolven, atitudinea favorabil debitoarei a judectorului sindic s-a conturat din
ce n ce mai mult, devenind de-a dreptul vizibil subiectivismul judectorului care conduce dosarul de insolven nspre
confirmarea unui plan de reorganizare vdit fraudulos ntocmit, de natur s prejudicieze grav drepturile BCR i avnd
drept unic scop descrcarea de o mare parte dintre obligaiile Romfort fa de Banc.
58. Modul de conducere a cauzei de ctre d-na judector sindic a determinat dispariia total a ncrederii prii, n spe
BCR, n dreptatea ce i se ofer de ctre magistrat, ntruct lipsete cu totul aparena de imparialitate a acestuia.
59. n acest sens, menionm c nc de la termenul din 28.09.2012, BCR a semnalat existena unei fraude masive n
dosarul de insolven, orchestrat de ctre debitoare i girat de ctre administratorul judiciar. n principal, am vorbit
despre lipsa de transparena, despre contabilitatea inut n mod ndoielnic, favorizarea asociailor debitoarei i
fraudarea bncii prin diminuarea valorii garaniilor BCR.
60. n urma unor demersuri susinute ale BCR, ntr-adevr s-a demonstrat c situaia Romfort Activ i povestea
insolvenei acesteia sunt cel puin suspecte.
61. n primul rnd, la termenul din data de 03.02.2014, am nvederat instanei c Romfort Activ a prezentat pentru luna
iunie 2011 (a treia lun anterior deschiderii procedurii insolvenei), dou balane analitice distincte, nu doar ca i
format, ci chiar i ca solduri!!!
62. ntruct aceast fapt reprezint o nclcare grav nu doar a reglementrilor contabile (existnd dubii cu privire la
existena unei contabiliti duble), dar i a Codului penal, acelai nscris neputnd s prezinte coninut diferit, am
solicitat judectorului sindic s sesizeze parchetul pentru svrirea unei infraciuni de audiena, de vreme ce
nscrisurile au fost folosite ca probe n cadrul dosarului 8243/105/2011 i dosarele asociate. nsui judectorul sindic se
artase contrariat Ia acel termen de cele svrite - depunem transcriptul edinei de judecat din 03.02.2014.
63. Am solicitat de asemenea verificri suplimentare pn la termenele viitoare, pentru a descoperi care dintre cele
dou balane analitice aferente lunii iunie 2011 este cea depus Ia organele fiscale (rugm a se vedea nscrisurile balanele - din dosar). Sesizarea parchetului s-a prorogat pn la lmurirea balanei reale aferente lunii iunie 2011.
64. Pn la termenul din 16.05.2014, nici Romfort, nici administratorul special, nici administratorul judiciar nu au adus
balana cu viza ANAF aferent lunii iunie 2011, dei trecuser 3 luni... iar ANAF ne-a pus la dispoziie documente
aparinnd unui alt
contribuabil pentru acea perioad, nefiind cert dac Romfort a nregistrat la ANAF actele altei persoane juridice,
respectiv AccesNet International SRL sau nu au fost niciodat nregistrate la organele fiscale situaiile financiare ale
Romfort.
65. In orice caz, nu mai subzista nici un motiv pentru care judectorul-sindic s nu sesizeze Parchetul. De altfel, pentru
acest termen, se depusese la dosarul de insolven, n cadrul asociatului 8243/105/201 l/a2, raportul de expertiz
evaluatorie a imobilului Belvedere.
66. n al doilea rnd, am artat judectorului sindic c frauda anticipat din manipularea actelor contabile (balanele
iunie 2011) s-a continuat prin subevaluarea frauduloas a garaniilor BCR, a cror valoare a fost stabilit de ctre
administratorul angajat n procedur la aprox. 6.000.000 EUR.
67. Dovada fraudei rezultase din chiar expertiza judiciar ncuviinat n cauza 8243/105/201 l/a2 i care stabilise c la
data deschiderii procedurii insolvenei, septembrie 2011, valoarea garaniilor BCR din imobilul Belvedere era de aprox.
14.000.000 EUR, iar n prezent de aprox. 15.000.000 EUR.
68. n contra cererii administratorului judiciar de confirmare pe loc a planului de reorganizare propus de Romfort, am
cerut acordarea unui termen, de vreme ce aparena de fraud este una masiv, att n ce privete contabilitatea debitoare,
ct i n ce privete valoarea bunurilor sale i c... dac se adeveresc valorile din expertiza administrat n dosarul a2:
a. Din vnzare bunurilor din averea debitoarei se achit ntreaga mas credal, neimpunndu-se defavorizarea de 98% a
creditorilor chirografari prin neplat i toi creditorii chirografari care au votat pentru plan au fost de fapt nelai;
b. ntreg cash-flow-ul (adic proiecia ncasrilor i plilor din plan) este lipsit de orice fundament, de vreme ce 1 expertiza evaluatorie a stabilit valorile de 14.000.000 EUR n sept 2011 i 15.000.000 EUR n prezent, 2 - nsi
debitoarea aflat sub supravegherea administratorul judiciar a asigurat imobilul la o valoare de aprox. 12.350.000 EUR
n 2012, ns fundamentarea fluxului de numerar i a programului de pli s-a tcut de la valoarea frauduloas de
6.000.000 EUR.
69. n concluzie, cererea de acordare a unui termen pentru verificarea viabilitii planului n contextul noilor probe, era
o aplicaie a principiului aflrii adevrului n procesul civil.
70. Era absolut normal ca, instana s stabileasc cu prioritate (1) masa credal de acoperit i (2) viabilitatea planului de
reorganizare prin raportare la un cash-flow real i nu ntemeiat pe dubii serioase de fraud.
71. Amintim c doar expertiza ordonat de administratorul judiciar ddea valoarea imobilului Belvedere Ia aprox.
6.000.000 EUR. Expertiza judiciar din cauza 8243/105/201 l/a2 i nsi debitoarea aflat sub supravegherea
administratorul judiciar evaluaser pentru tot intervalul 2011-2014 imobilul Belvedere la sume ntre 12.350.000 EUR i
15.000.000 EUR.
72. Or, la termenul din 16.05.2014, judectorul-sindic nu avea nici mcar un indiciu c nu exist fraud n activitatea
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

37

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


debitoarei n insolven, astfel cum a fost girat de administratorul judiciar i, mai ales, toate probele conduceau la
fundamentarea pianului de
reorganizare pe o fraud pe care dna tefuc a refuzat s o ia n discuie a priori, dup cum ar fi fost absolut logic i
corect tehnico-juridic.
73. BCR nu a cerut dect aflarea adevrului respectiv formularea de ctre toate prile de
concluzii cu privire la viabilitatea planului, onestitatea acestuia din perspectiva art, 100 i 101 LPI, date fiind
circumstanele la zi.
74. Judectorul-sindic a dispus dup cum urmeaz: () a pus n vedere administratorului judiciar s formuleze o cerere
scris n contra BCR avnd ca obiect pretenii, (2) a respins cererea BCR de acordare a unui termen pentru lmurirea
situaiei frauduloase din dosarul de insolven, (3) a susinut c rmne n pronunare pe cererea de sesizare a
Parchetului i (4) a apreciat c trebuie discutat confirmarea planului de reorganizare.
75. Att timp ct:
a. Nu se putea discuta despre viabilitate, cash-flow i lipsa fraudei fr a se valida sau invalida expertiza din dosarul a2
(or judectorul sindic a dat cuvntul pe confirmarea planului anterior oricrei discuii referitoare la efectele expertizei
evaluatorii);
b. Previziunea ncasrilor i plilor din planul de reorganizare erau ntocmite conform unei expertize care la acel
moment era discreditat;
c. Soluionarea problemei sesizrii Parchetului referitor la frauda din contabilitatea Romfort a fost lsat ulterior
discutrii confirmrii planului de reorganizare.
Este nendoielnic faptul c judectorul-sindic continuase atitudinea subiectiv pe care BCR o acuz de la bun nceput.
Att timp ct, magistratul recuzat, d-na tefuc Liliana,
(1) a considerat c poate de cuvntul pe confirmarea unui plan de reorganizare construit pe fraud i avnd indicii
temeinice n sensul existenei fraudei i
(2) a refuzat s ia orice msur de bun administrare a justiiei n vederea lmuririi a existenei sau inexistenei fraudei,
prealabil discutrii confirmrii planului de reorganizare
este evident c pentru judectorul recuzat existena sau inexistena fraudei nu prezenta relevan din perspectiva
confirmrii planului de reorganizare, cu consecina prejudicierii grave a drepturilor BCR cu aprox. 5.000.000 EUR,
ntruct BCR este principalul creditor fraudat prin aceste mainaiuni, ca urmare a efectului art. 137 alin. (2) LPI. Or,
din expertiza evaluatorie din dosarul a2 rezult c debitoarea este suficient de solvabil s achite ntreaga mas credal,
nu doar creana BCR!!!
76. n consecin, de vreme ce, implicit, judectorul-sindic a stabilit c tranarea existenei sau inexistenei fraudei nu
impieteaz asupra confirmrii planului de reorganizare, (de vreme ce stabilirea existenei sau inexistenei fraudei masive
poate avea loc ulterior confirmrii planului de reorganizare) acesta s-a pronunat asupra argumentului esenial al BCR
mpotriva confirmrii, respectiv acela de fundamentare pe fraud a planului de reorganizare, a cash-flow-ului i a
programului de pli - toate trei documentele fiind la data de 16.05.2014 infirmate de valoarea stabilit prin expertiza
evaluatorie;
77. Practic, ntre termenul de recomandare de 15 zile instituit de Legea insolvenei (oricum depit de aproape 2 ani) i
principiul aflrii adevrului, d-na tefuc Liliana a dat prevalent normei din art. 101 alin, (1) LP3, dei avea probe
dirimante cu privire la frauda orchestrat de Romfort i pe care le-a scos abuziv (prin ignorarea lor) din complexul
cauzal prealabil confirmrii planului de reorganizare.
78. Motivarea completului de recuzare dovedete faptul c din motive de curtoazie profesional, nici mcar nu a fost
analizat cererea BCR. De altfel, este cel puin interesant i pe deplin adevrat considerentul completului de recuzare
potrivit cruia judectorul sindic nu a dat dovad de imparialitate. Total adevrat, dar n baza acestui considerent,
evident cererea de recuzare trebuia admis, hotrrea fiind nelegal.
V. Nelegalitatea ncheierii de edin din 20.06.2014
79. La termenul din data de 20.06.2014, BCR a dovedit completului de judecat c fusese admis aciunea BCR n
dosarul 36998/300/2012 i s-a constatat nulitatea absolut a cesiunii de crean dintre Dragomir i Jitrel Mria, cesiune
ncheiat n scopul eludrii art. 105 alin. (2) LPI.
sa n esen, s-a constatat intenia prilor implicate de a frauda procedura insolvenei!!! ntr-un moment de panic,
observnd destrmarea eafodajului pregtit de debitoare i administratorul judiciar, judectorul sindic a respins cererea
BCR de acordare a unui termen pentru a aduce aceast hotrre i a soluiona n prealabil dosarul 36998/300/2012 n
care, cu putere de lucru judecat provizorie s-au sancionat faptele ilicite ale lui Dragomir i Jitrel.
81. D-na tefuc a respins n mod halucinant cererea de amnare a cauzei. Mai mult, cu nclcarea art. 30
C.proc.civ.1865 i a regulamentului de organizare i funcionare a instanelor judectoreti, a respins cererea de
recuzare formulat de BCR pentru nclcarea flagrant a dreptului de acces la justiie. Abuzul pretorian a fost deplin,
judectorul recuzat apreciind pe loc asupra caracterului faptei sale.
82. Onorat Curte de Apel Ploieti, n concret, la 20.06.2014, BCR a adus dovada existenei unei hotrri judectoreti
care constata frauda n dosarul de insolven!!! Judectorul sindic nu a considerat util cauzei mcar luarea Ia cunotin
de coninutul acestei hotrri pronunate dup recuzarea precedent din aceast pricin.
83. nclcarea dreptului la un proces echitabil i prtinirea fi trebuia sancionat n limine litis. Soluia de respingere
ca inadmisibil a cererii de recuzare este aberant!!!
84. Prtinirea judectorului sindic rezultat din ignorarea unei hotrri judectoreti pronunate ca doar o zi nainte nu
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

38

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


avea cum s mai fi fost vreodat pus n discuie pentru ca cererea de recuzare s fie inadmisibil.
85. Soluia judectorului sindic de a respinge pe loc cererea de recuzare este ilegal i nul n condiiile legii
procedurale, art. 105 alin. (2) C.proc.civ. 1865. Judectorul recuzat care a trecut cu clcarea formelor de procedur la
soluionarea pe fond a pricinii - confirmarea planului de reorganizare, atrage i nulitate Sentinei 900/27.06.2014 a
Tribunalului Prahova.
VI. Probe
86. n probaiune, solicitm proba cu nscrisuri n condiiile art. 305 C.proc.civ. 1865.
VII. Concluzie
n concluzie, pentru toate aceste motive, v solicitm s admitei recursul BCR mpotriva Sentinei nr. 900/2014,
pronunat la data de 27 iunie 2014 de ctre Tribunalul Prahova, Secia a Il-a civil, de contencios administrativ i
fiscal, n dosarul nr. 8243/105/2011, precum i mpotriva ncheierilor din datele de 27.11.2013,23.05.2014 i
20.06.2014.
Cu aleas consideraie,
Banca Comercial Romn SA
prin avocat Alin-Ioan Axente
Judeul Sibiu
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea T - GLASS SRL, cod unic de nregistrare: 16056318
1. Date privind dosarul: 5887/85/2013 Tribunalul Sibiu, Secia a II a Civil, de Contencios Administrativ i Fiscal,
Judector sindic: Elena Trif
2. Arhiva/registratura instanei: Sibiu, Calea Dumbrvii nr. 30, cod potal: 550227, judeul Sibiu
Numr de telefon: 0269/217104, fax: 0269/217702; programul arhivei: luni-joi: 08.30-12.30, vineri: 8.30-11.30;
registratura: luni-joi: 8.15-9.15 avocai, 9,15-12.30 public, executori, avocai i vineri: 8.15-9.15 avocai, 9,15-11.30
public, executori, avocai
3.Debitor: SC T Glass SRL cu sediul n Media, str. 1 Decembrie nr. 21, bl. 11, sc. A, et. 1, ap. 6, judeul Sibiu, Cod de
identificare fiscal: 16056318, numr de ordine n registrul comerului: J32/42/2004
Administrator special: Teglas Francis
4.Creditori: tabel creditori definitiv
5.Lichidator judiciar: Cabinet Individual de Insolven Bunea Monica, cu sediul n Sibiu, str. Siretului nr. 2, sc. A, et. 1,
ap. 8, judeul Sibiu, numr de nregistrare n registrul formelor de organizare ale UNPIR I-3968, CIF: 32763272,
telefon:0740/771029, fax: 0269:211007, e-mail: monicabunea38@yahoo.com
6.Subscrisul CII Bunea Monica, n calitate de administrator judiciar al debitoarei SC T GLASS SRL, conform sentinei
nr. 474/C/14 aprilie 2014, pronunat de Tribunalul Sibiu, Secia a II a civil, de contencios administrativ i fiscal, n
dosarul nr. 5887/85/2013, n temeiul art. 99 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenei, depunem
prezentul
Anun
Privind depunerea la data de 17.12.2014, la Tribunalul Sibiu, Secia a II a civil, de contencios administrativ i fiscal, n
dosarul nr. 5887/85/2013, a Planului de reorganizare al SC T-GLASS SRL, propus de ctre administratorul judiciar,
Cabinet Individual de Insolven Bunea Monica.
Planul de reorganizare propus poate fi consultat de orice persoan interesat, la sediul administratorului judiciar, pe
cheltuiala solicitantului.
n vederea votrii planului propus, va fi convocat adunarea creditorilor pentru data de 15.01.2015, ora 12, fiind
admisibi votarea i prin coresponden.
Administrator judiciar CII Bunea Monica
Judeul Vrancea
Sectiunea I - Profesionisti
1. Societatea IRODENTAL SRL, cod unic de nregistrare: 17963900
Depunere rapoarte ntocmite de administratorul judiciar
n procedura general de insolven
Numr:, Data emiterii: 17.12.2014
1. Date privind dosarul:Numr dosar 1899/91/2014, Tribunalul Vrancea, Secia a II-a civil i de contencios
administrativ fiscal Judector sindic FF 7 - Copaci Adriana
2. Arhiva/registratura instanei:Tribunalul Vrancea, Secia a II-a civil i de contencios administrativ fiscal, Vrancea
2.1. Adresa Arhiva/registratura instanei: Adresa Tribunalul Vrancea, Focani, B-dul Independenei nr. 19-21, Vrancea
Numr de telefon 0237232092 programul arhivei/registraturii instanei 9.00- 12.00.
3.1. Debitor: Irodental SRL, Cod de identificare fiscal 17963900 sediul social Focani, Bdul. Bucureti nr. 6A, bl. 6A,
scara 1, ap. 4, Vrancea Numr de ordine n registrul comerului J39/787/2005 tel./fax E-mail
4. Lichidator judiciar: Asist Cont IPURL, Cod de identificare fiscal 31651610 sediul social str. Maior Gh. Pastia
nr.10/4, 620035 Focani Romnia nregistrat n Registrul formelor de organizare sub nr. RFO II-0652 tel./fax
0237223226 E-mail asistcont@asistcont.ro. Nume i prenume reprezentant Lichidator judiciar persoan juridic Palade
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

39

BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVEN Nr. 22669/22.12.2014


Mitic-Lulu
5. Subscrisa Asist Cont IPURL n calitate de Lichidator judiciar al debitorului Irodental SRL reprezentat legal prin
Palade Mitic-Lulu n temeiul art. 21 alin. 1 comunic: Raportul lunar privind descrierea modului de ndeplinire a
atribuiilor i justificarea cheltuielilor efectuate n condiiile art.121 alin. (1) i art.123 astfel ntocmit, n anex, n
numr de _ file.
6. Numr de exemplare depuse: Depunem prezenta n 2 exemplare, din care unul pentru instan i unul pentru a fi publicat n
Buletinul procedurilor de insolven.
Raport lunar privind descrierea modului de ndeplinire a atribuiilor i justificarea cheltuielilor
efectuate n condiiile art. 121 alin. (1) i art. 123 din legea privind procedura insolvenei
pentru debitorul Irodental SRL
Nr. 5993 din 17.12.2014
Numr dosar 1899/91/2014 Tribunalul Vrancea Secia a II-a civil i de contencios administrativ fiscal
Judector sindic FF 7 - Copaci Adriana
Temei juridic: art. 21, art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea privind procedura insolvenei
Lichidator judiciar Asist Cont IPURL
Debitor Irodental SRL
I. Meniuni privind descrierea modului n care lichidatorul judiciar s-a achitat de atribuiile sale
Pe baza unor fluxuri financiare obinute dintr-un credit acordat falitei Irodental SRL s-au achitat integral sumele
datorate creditoarei DGRFP Galai prin AJFP Vrancea conform copii chitane ataate.
Corespunztor am procedat la nlturarea din tabelul creanelor a creditoarei DGRFP Galai prin AJFP Vrancea.
II. Meniuni privind justificarea cheltuielilor efectuate n condiiile art. 121 alin. (1) i art. 123 din Legea privind
procedura insolvenei
n vederea ndeplinirii atribuiilor sale, aa cum acestea sunt stabilite de Legea nr 85/2006, a fost necesar ca lichidatorul
judiciar s avanseze sumele necesare susinerii cheltuielilor aferente procedurii. Aceste cheltuieli au constat n cheltuieli
cu deplasri, telefoane i corespondena efectuate n numele i pentru debitorul Irodental SRL. Toate cheltuielile au fost
susinute de lichidatorul judiciar, urmnd ca acestea s fie rambursate din averea debitorului Irodental SRL, n
conformitate cu dispoziiile art. 4(1) din Legea nr. 85/2006.
III. Concluzii
S-a ntocmit tabelul definitiv consolidat actualizat al creanelor mpotriva averii debitorului Irodental SRL.
Lichidator judiciar Asist Cont IPURL
*

*
*
I. Preul de vnzare al Buletinului Procedurilor de Insolven
Nr. Crt.

Forma

Abonament
365 zile

Pre vnzare
949,95 lei

Suport electronic

90 zile

237,49 lei

30 zile

79,16 lei

II. Tariful de publicare n Buletinului Procedurilor de Insolven a actelor de procedur: 34 lei/pagin de


document.
Pentru publicarea actelor de procedur n maxim 24 de ore de la nregistrare, se aplic un tarif suplimentar de
50%.

EDITOR: MINISTERUL JUSTIIEI - OFICIUL NAIONAL AL REGISTRULUI COMERULUI


Bd. Unirii, nr. 74, Bl.J3b, Tr. II+III, sect. 3, Cod potal 030837, Bucureti, Tel. (+40-21)3160804, 3160810
Fax (+40-21) 3160803. E-mail: onrc@onrc.ro, Website www.onrc.ro, www.buletinulinsolventei.ro
Cod de identificare fiscal: 14942091,
IBAN: RO72TREZ7035032XXX011591, deschis la TREZORERIA SECTOR 3
Tiparul: Oficiul Naional al Registrului Comerului
Buletinul Procedurilor de Insolven nr. 22669/22.12.2014 conine 40 pagini.
ISSN 1842-3094
Destinat exclusiv beneficiarilor publicaiei Buletinul Procedurilor de Insolven pe baz de abonament sau furnizare punctual n conformitate cu prevederile
HG nr. 460/2005, modificat i completat prin HG nr. 1881/2006 i prevederile HG nr. 124/2007

40