Sunteți pe pagina 1din 5

CONTRACT PRESTARI SERVICII PENTRU AGENTII

Nr. .. /
Incheiat astazi
ntre:
S.C. BIO FERMA VLASIA SRL, cu sediul in Localitatea Snagov, str Codrii Vlasiei nr 2, Jud Ilfov, tel
0742.102.584/ 0741.233.110/0741.069.069, inregistrata in Registrul Comertului cu nr J23/2953/2009,
CUI: RO 25413185, cont IBAN RO 61 INGB 0000 9999 0172 6122 deschis la ING Bank Sucursala Chibrit ,
reprezentata prin Dna Bitoiu Haynalka, avand functia de Director General, in calitate de PRESTATOR
Si
S.C. ............... , cu sediul in ., inregistrata la Oficiul National
al Registrul Comertului sub numarul J/./, Cod Unic de Inregistrare Fiscala....................................,
Platitor inregistrat in scopuri de TVA (DA/NU), Valoare Capital Social ..lei, licenta nr
............................................... Cont bancar nr :
(cod IBAN) ............................................................., deschis la
.........................................., sucursala .., telefon , fax .,
respectiv domnul (doamna)...................................................., in calitate de Reprezentant Legal
............................................. si denumita in continuare Beneficiar.
Art.1 Obiectul contractului
Prestatorul va efectua pentru Beneficiar, la solicitarea acestuia directa, prin Hotel Casa Vlaisa, servicii
hoteliere in conditiile stabilite prin prezentul contract
Art. 2 Durata contractului
2.1 Prezentul contract intra in vigoare din momentul semnarii lui de catre ambele parti pana la data de
31.12.2015.
2.2. La expirarea, Contractul se reinnoieste automat cu perioade succesive de cate 1 (un) an, cu exceptia
cazului in care una dintre Parti isi exprima, in scris, intentia de a nu mai continua Contractul, cu cel putin
30 (treizeci) de zile inainte de expirarea perioadei contractuale initiale ori pentru care acesta a fost
reinnoit.
Art.3 Tarife
3.1 Tarifele mentionate in ANEXA 1 a acestui contract sunt pe camera si zi hoteliera, includ TVA 9%
,taxa locala si mic dejun ( TVA inclus 9%) . Accesul la internet este gratuit. Serviciile suplimentare altele
decat cazare: Sali conferinte, coffeebreak, cine, pranzuri, mese festive etc includ TVA 24%. In cazul in care
cuantumul taxelor se mareste, tarifele vor suferi modificari direct proportional cu cresterea acestora.
3.2 Tarifele pentru inchiriere Sali/Echipamente, mentionate in ANEXA 1 a acestui contract sunt pe zi si
includ TVA- 24%.
3.3 Taxa pentru un pat suplimentar este de 12 EUR ( taxa locala, TVA si mic dejun inclus) /noapte si se
adauga la tariful de camera .
3.4 Nu se accepta animale de companie.
3.5 Copiii intre 0-7 ani cazati in pat cu adultii au gratuitate la cazare si mic dejun; copiii intre 7-14 ani
cazati in pat cu adultii platesc 5 euro , valoarea micului dejun ; copiii intre 7-14 ani cazati in pat
suplimentar in camera cu adultii platesc 12 EUR ( taxa locala, TVA si mic dejun inclus) care se adauga la
tariful de camera .
3.6 Ziua hoteliera incepe la ora 14.00 si se sfarseste la ora 12.00 a zilei urmatoare. In cazul solicitarii
extinderii zilei de cazare, atat inainte de ora 14.00 cat si dupa ora 12.00, hotelul va factura tariful de < Day
use> * (intre orele 9.00-18.00) 45 Euro ; acest tarif include TVA si taxa locala; Dupa ora 18.00 se va
factura integral 100%.
3.7 Tarifele sunt nete, necomisionabile si oferite in baza unei estimari de 50 nopti cazare pe durata unui
an calendaristic. Prestatorul va urmari trimestrial numarul de nopti realizat si isi rezerva dreptul de a
recalcula tariful prezentului contract. Daca numarul de nopti realizat este cu 50 % mai mic decat cel
estimat, pentru un trimestru, fie se va agrea un nou tarif, fie tariful aplicat va fi cel afisat la Receptia
Hotelului. In baza acestui contract Prestatorul va pune la dispozitia Beneficiarului, la cerere, informatii
privind numarul de nopti cazare realizate
3.8 Prestatorul isi rezerva dreptul sa accepte cereri numai la preturile stabilite (preturile de receptie),
afisate si oferite pentru perioada diferitelor evenimente sportive, culturale, targuri internationale,
congrese etc.
3.9 Preturile stabilite prin acest contract sunt confidentiale si nu vor fi dezvaluite nici unei terte parti.
3.10 Tarifele mentionate in acest contract sunt oferite in functie de disponibilitate.

Art. 4 Conditii de rezervare/anulare


4.1 Beneficiarul va transmite comanda sa de rezervare/ modificare/ anulare, numai in scris, direct la
hotel , la adresele specificate in contract, cu mentionarea modalitatii de plata.
4.2 Pentru individuali confirmarea/infirmarea rezervarii, va fi transmisa de catre hotel, in scris, in cel
mult 8 ore lucratoare de la primirea comenzii. Rezervarile pentru turistii individuali vor fi garantate prin
carte de credit sau in scris de catre Beneficiar.
4.3 Pentru grupuri (minim 10 camere) si evenimente, la primirea solicitarii, Prestatorul, dupa verificarea
disponibilitatii organizarii evenimentului solicitat, va transmite in cel mult 24 ore Beneficiarului, fie
infirmarea privind disponibilitatea, fie confirmarea insotita de un contract tip pentru actiunea respectiva
cu clauze specifice grupului in discutie de anulare,plata etc.
4.4 In cazul rezervarilor de grup, Prestatorul va incheia cu Beneficiarul un contract Spot cu clauze
specifice actiunii respective.
4.5 In cazul rezervarilor pentru clientii individuali, Beneficiarul poate anula fara penalizare, direct la
hotel, serviciile comandate cu minim 24 ore inainte de sosirea clientului. Anularea dupa acest termen se
considera <No Show> ** si se factureaza la 100% din tariful contractat pe camera pentru prima noapte de
cazare.
Art.5 Obligatiile Partilor
Prestatorul :
5.1 Sa asigure serviciile confirmate Beneficiarului. In cazul in care Beneficiarul nu respecta conditiile
agreate la punctul 4, Prestatorul isi rezerva dreptul de a anula serviciile confirmate.
5.2 Sa asigure servicii conforme cu clasificarea hotelului solicitat ;
Beneficiarul:
5.3 Sa transmita rezervari complete (nume client, perioada, servicii), specificand obligatoriu modalitatea
de plata.
5.4 In cazul rezervarilor de grup, sa transmita cu minim 7 zile inainte de data intrarii clientilor lista cu
nume si variantele de meniu.
5.5 Sa nu foloseasca produse pirotehnice si fumigene de orice fel in incinta hotelului si in salile de
conferinte; in cazul incalcarii prevederilor acestei clauze, Beneficiarul se obliga sa asiste Prestatorul pana
la remedierea eventualelor distrugeri .
5.6 Sa nu lipeasca afise, postere sau alte materiale care pot provoca daune hotelului. Locurile permise
pentru desfasurarea acestui tip de activitate vor fi indicate punctual de Presatator, la solicitarea expresa a
Beneficiarului.
5.7 Sa nu provoace daune materiale sau morale in timpul sejurului.
5.8 Sa plateasca daunele provocate din culpa lui.
5.9 Sa nu consume bauturi (ne)alcoolice si mancare din afara unitatii de cazare.
Art.6 Conditii de plata
6.1 In baza facturii emise de hotel, se accepta plata cash, transfer bancar si cartile de credit agreate de
Prestator( Visa si Master Card ).
6.2 Plata prin transfer bancar, se face in baza facturii emise de hotel catre Beneficiar, in maximum 5 zile
lucratoare de la emiterea facturii, la tarifele din anexele la contract . In cazul intarzierii platii peste cele 10
zile, Beneficiarul va plati 0.5% penalitati pe zi de intarziere, din suma datorata. Totalul penalitatilor calculate
pentru intarziere in decontare pot depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate.
6.3 Comisioanele bancare ale Beneficiarului sunt suportate de acesta.
6.4 Facturarea se face in LEI la cursul BNR+2 % din ziua check out-ului.
6.5 Plata serviciilor furnizate de Prestator se face in contul RO 61 INGB 0000 9999 0172 6122 deschis la
ING Bank Sucursala Chibrit deschis in lei .
6.6 Pentru grupuri se percepe un avans de minimum 50% din valoarea serviciilor solicitate in momentul
efectuarii comenzii. Avansul achitat pentru grupuri, in cazul anularii fara penalitati a grupului, se va constitui
ca depozit pentru actiuni ulterioare
6.7 In cazul acumularii de datorii restante de peste 30 de zile se vor accepta rezervari atat pentru
individuali cat si de grup doar cu plata integrala in avans.
6.8 In cazul grupurilor, pentru perioada targurilor internationale, precum si pentru alte manifestari,
plata serviciilor comandate se face de catre Beneficiar in proportie de 80 % in avans, in momentul
comandarii spatiilor de cazare, urmand ca restul de 20% sa se achite conform celor prevazute la pct. 6.2.
6.9 Se admite plata direct la receptia hotelului de catre clientii agentiei, la tariful stabilit de agentie (dar
nu mai mare decat tarifele afisate) din care hotelul va ceda un comision de 10 %. Contravaloarea
comisionului se achita de catre Prestator in baza facturii emise de catre Beneficiar, in 30 de zile
lucratoare de la data primirii facturii de comision, inclusiv comisioanele bancare generate de acest
2

transfer.
6.10 Toate facturiile emise de catre Prestator catre Beneficiar sunt parte din prezentul Contract
6.11 Facturiile vor fi transmise de catre Prestator catre Beneficiar , pe mail si prin Posta la data la care au
fost emise cu confirmare de primire la adresa specificata la art.8.9 al prezentului contract
Art.7 Rspunderea contractual
7.1. Prezentul contract poate inceta cu acordul scris al ambelor parti.
7.2 n cazul nerespectrii de ctre Beneficiar a obligaiei de plat n condiiile i termenele stabilite prin
prezentul contract, Prestatorul are dreptul de a rezilia contractul cu daune interese, rezilierea opernd de
plin drept, fr intervenia instanei, fr punere n ntrziere i fr ndeplinirea altor formaliti, prin
simpla notificare trimis Beneficiarului de ctre Prestator.
7.3 Prezentul contract se reziliaza de drept, fara notificare prealabila sau punere in intarziere, in urmatoarele
situatii:nerespectarea termenelor de plata pentru serviciile comandate, nerespectarea de catre Beneficiar a
obiectului contractului.
In cazul rezilierii contractului pentru motivele precizate in alineatul precedent, serviciile deja prestate se
platesc conform prevederilor acestui contract, rezilierea operand numai pentru viitor, fara ca prin aceasta
beneficiarul sa fie exonerat de executarea obligatiilor izvorate din prezentul contract.
7.4 Prestatorul si Beneficiarul convin ca pe parcursul derularii prezentului contract sa nu dezvaluie unor
terte persoane continutul contractului si sa nu multiplice, utilizeze, copieze sau transmita orice informatii
confidentiale apartinand celeilalte parti.
7.5 Prezentul contract este supus dispoziiilor noului cod civil ,pe cale de consecinta, n situaia n care o
parte din prezentul contrat va avea fa de cealalt o crean constnd n plata unei sume de bani, prile
i manifest consinmntul expres prin acceptarea prezentei clauze pentru a fi pe deplin aplicabile
dispoziiile actului normativ anterior mentionat, cu drept de opiune al creditorului pentru alte cai de
actiune posibile.
7.6 Forta majora, asa cum este definita de legea romana, exonereaza de raspundere partea care o invoca in
conditiile legii. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile,
producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in scopul limitarii consecintelor respectivului
eveniment. In termen de 15 zile de la incetarea fortei majore, partea care a invocat-o trebuie sa prezinte
celeilalte parti, documente emise de catre autoritatile competente, dovedind aparitia, natura evenimentelor,
durata si efectul acestora.
7.7 Prezentul contract nlocuiete orice acord anterior dintre pri, fie acesta verbal sau scris.
Modificrile la prezentul contract se vor face numai cu acordul expres al ambelor parti si vor fi
consemnate prin semnarea unui act aditional.
7.8 Contractul se completeaz cu prevederile Legii 31/1990 i cu alte dispozitii legale.
Art. 8 Alte clauze
8.1 In caz de litigii rezultnd din interpretarea eronat sau cu reacredin a clauzelor prezentului
contract sau rezultnd din executarea contractului, prtile convin ca acestea s fie soluionate pe cale
amiabil prin invitaie la conciliere direct.
In situatia in care concilierea directa nu duce la rezolvarea efectiva a diferendului, partea interesata se
va adresa instantei de judecata competente.
8.2 Cazarile care se efectueaza la sfarsit de an cu prelungire in anul urmator, se factureaza la tarifele in
vigoare la momentul acceptarii comenzii.
8.3 Eventualele reclamaii vor fi formulate n scris de client sau de conductorul de grup i vor fi depuse
la receptia hotelului Prestatorului n timpul sejurului. Prestatorul se oblig s soluioneze operativ
reclamaiile. Nu vor fi luate n considerare eventualele reclamaii formulate dup prsirea hotelului.
Beneficiarul se oblig s aduc la cunotina clienilor aceast clauz.
8.4 Daunele provocate de oaspetii cazai in baza prezentului contract se vor consemna ntr-o not de
constatare i vor fi recuperate direct de la acetia, nainte de plecare. In situatia in care daunele provocate
de turistii cazati se constata ulterior plecarii acestora, Beneficiarul se obliga sa asiste Prestatorul pana la
remedierea eventualelor distrugeri si sa suporte valoarea integrala a pagubelor si daunelor provocate.
8.5 Orice modificari survenite pe parcursul derularii contractului, reglementate prin legi, Ordonante si
Hotarari ale Guvernului ori alte acte normative obligatorii pentru agentii economici care opereaza in
domeniul hotelier si al turismului ( TVA si hotarari ale Consiliului Local) si care influenteaza costurile
luate in calcul la data incheierii prezentului contract, atrag dupa sine recalcularea tarifelor, la data intrarii
in vigoare a reglementarilor legale mai sus mentionate. Modificarea preturilor va fi anuntata in scris cu
minim 30 de zile inainte de aplicare. Noile tarife nu se vor aplica acelor comenzi confirmate deja de
hotel.
8.6 In cazul in care Prestatorul isi suspenda temporar activitatea pentru reparatii, modernizari si alte
3

asemenea activitati, acesta va comunicata situatia in scris Beneficiarului cu 30 de zile inainte de inceperea
lucrarilor.
8.7 Prezentul contract are 1 ( una ) anexa, parte integranta din contract, semnarea si stampilarea ei fiind
mandatorie.
8.8 Prezentul contract a fost ntocmit i semnat astazi............................la ................. .n 2 (dou) exemplare
originale, cte 1 (unul) pentru fiecare parte semnatara.
8.9 Toate comunicrile ntre pri se vor face la urmtoarele adrese:
- Adresa Prestatorului: Str.Codrii Vlasiei nr 2, Jud. Ilfov
- Adresa Beneficiarului : ___________________________

Pentru rezervari, va rugam contactati Departamentul Rezervari:


Tel.+40 21.794.66.21, E-Mail : contact@casavlasia.ro
Pentru orice alta cerere sau intrebare va rugam sa contactati
Telefon mobil:0742.102.584/0741.233.110/ 0741069069

PRESTATOR:
Director General :
Bitoiu Haynalka

BENEFICIAR:
Prin Reprezentant Legal :

* Day use cazare maxim 3 ore , include : TVA si Taxa Locala


* * No Show oaspetele care nu se cazeaza si nu isi anuleaza rezervarea

ANEXA 1 la Contractul nr. ____ / ________________- AGENTII DE TURISM


ACCOMODATION RATES CASA VLASIA SNAGOV

RATES FOR INDIVIDUAL CLIENTS Weekdays- Mo, Tue,Wed,Thu


Room type

Camera Standard
Delux
Matrimoniala sau Matrimoniala sau
Twin
Twin
Single
Double
Single
Double

Room Occupancy
Rack Rate (tarife afisate la receptie )
Tarif Agentie INDIVIDUAL , net, necomisionabil, cu taxe
si mic dejun incluse

Apartament

Single

Double

50

58

69

69

80

80

43

51

62

62

71

71

RATES FOR INDIVIDUAL CLIENTS Weekend Fri, Sat, Sun


Room type

Camera Standard
Matrimoniala sau
Twin
Single
Double

Room Occupancy
Rack Rate (tarife afisate la receptie )

Delux
Matrimoniala sau
Twin
Single
Double

Apartament

Single

Double

51
59
70
70
81
Tarif Agentie INDIVIDUAL , net, necomisionabil, cu taxe si
44
52
63
63
73
mic dejun incluse
Observatii :
1. Tarifele sunt exprimate in euro/camera/noapte, includ TVA , taxe si micul dejun in valoare de 5 euro;
2. Copiii pana la 7 ani beneficiaza de cazare gratuita daca nu se solicita pat suplimentar;
3. Accesul la internet este gratuit
4. Pat suplimentar 12 euro/ noapte (taxa locala , TVA si mic dejun inclus)
5. Pentru copii intre 7-14 ani cazati in in pat cu adultii se platesc 5 Euro, valoarea micului dejun.

81
73

Pentru grupuri si evenimente speciale va rugam sa ne contactati

La cerere, Prestatorul poate pune la dispoziia utilizatorilor slilor de conferine i echipamente suplimentare
(videoproiector, ecran de proiecie, flip-chart, televizoare ) contra cost. De asemenea, Prestatorul poate
organiza pentru clienii Beneficiarului coffee-break-uri, n multiple variante.
Capacitate (locuri)
Denumire Sal de
conferine

Nr. crt.

1.
2

Sala Conferinta
Polivalenta
Sala Conferinta Aligote

U Shape

Theatre

Classroom

Boardroom

70

150

70

70

30

60

40

30

Pentru rezervari, va rugam contactati Departamentul Rezervari:


Tel.+40 21.794.66.21, E-Mail : contact@casavlasia.ro
Pentru orice alta cerere sau intrebare va rugam sa contactati
Telefon mobil:0742.102.584/ 0741.233.110/ 0741069069
PRESTATOR:
Director General :
Bitoiu Haynalka

BENEFICIAR:
Prin Reprezentant Legal :