Sunteți pe pagina 1din 11

Calitatea aerului in judetul Giurgiu

1. Introducere
In ultimii 200 de ani omenirea a inceput sa altereze compozitia atmosferei prin poluare. Desi
poluarea atmosferica poate avea si surse naturale, cum sunt eruptiile vulcanice, termenul este
utilizat in mod normal pentru a se referi la produsii gazosi rezultati din procesele industriale:
producerea de energie, incinerarea deseurilor, transport, despaduriri si agricultura.
Toate acestea prezente in concentratii ridicate pot dauna atat oamenilor cat si mediului, mai ales
ca efectele poluarii nu se resimt numai la nivel local, ci sunt extinse si la nivel global, aerul
constituind suportul cel mai rapid de transport al poluantilor.
Monitorizarea calitatii aerului si urmarirea emisiilor in atmosfera sunt foarte importante pentru
determinarea poluarii, adoptarea masurilor necesare in scopul limitarii pana la eliminarea
efectelor negative asupra mediului, imbunatatirea calitatii aerului inconjurator in zonele si
aglomerarile in care aceasta nu se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru
indicatorii de calitate si mentinerea calitatii aerului inconjurator in zonele si aglomerarile in care
aceasta se incadreaza in limitele prevazute de normele in vigoare pentru indicatorii de calitate.
La nivelul municipiului Giurgiu, Agentia pentru Protectia Mediului monitorizeaza in mod
continuu calitatea aerului, urmarind in permanenta concentratiile indicatorilor si supravegheaza
periodic emisiile in atmosfera .

2. Localizare

In judetul Giurgiu, Agentia pentru Protectia Mediului monitorizeraza in mod continuu calitatea
aerului prin 4 statii de monitorizarea a calitatii aerului, integrate in Reteaua Nationala de
Monitorizarea a Calitatii Aerului.(Fig.1.)
Statiile din judetul Giurgiu:
GR- 1 statie de trafic, este amplasata pe Soseaua Bucuresti, la intrare in municipiul
Giurgiu, locatia respective fiind considerate oportuna din punct de vedere al influentei
traficului.
GR- 2 statie de fond urban, este
amplasata in Parcul Elevilor, situate intr-o
zona

neexpusa

direct

traficului

si

industriei locale.
GR- 3 statie industrial, amplasata in
curtea Statiei Meteo Giurgiu, aflata intr-o
zona industrial care include si central
termoelectrica a municipiului Giurgiu.
GR- 4 statie de tip rural de nivel
subregional, este situate in satul Branistea,
situate la distanta de toate sursele de
poluare majore.

Fig 1. Amplasarea statiilor de monitorizare


in judetul Giurgiu (prelucrare dupa ANPM)

3. Poluantii atomosferici
In zona judetului Giurgiu principalele surse de emisii sunt :
o centralele termice, atat de la incalzirea rezidentiala, cat si de la incalzirea centralizata si
din industrii;
o traficul rutier, in ultimii ani a crescut si numarul de autovehicule,
o traficul naval; municipiul Giurgiu este port la Dunare fiind tranzitat atat de nave de
croaziera, cat si de convoaie de marfa.
o arderea combustibililor in gospodariile particulare, deoarece jud. Giurgiu nu este racordat
la reteaua de gaze decat in proportie foarte mica (partial municipiul Giurgiu si orasele
Bolintin Vale si Mihailesti).
3.1.

Emisii anuale de poluanti atmosferici

Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2)

3500.00
3000.00
2500.00
2000.00
tone/an

SO2 (t/an)

1500.00
1000.00
500.00
0.00

2005

2006

Fig. 2. Emisii anuale de dioxid de sulf (SO2)

2007

2008

2009

2010

2011

Emisii anuale de monoxid si dioxid de azot (NOx)


3000.00
2500.00
2000.00
tone/an

1500.00

Nox (t/an)

1000.00
500.00
0.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fig. 3. Emisii anuale de oxizi de azot (NOx)

Emisii anuale de amoniac (NH3)


Emisiile de amoniac provin din agricultura, din folosirea zootehnie, cresterea pasarilor si din
combustia rezidentiala, la arderea lemnului si carbunelui.

6000
5000
4000
tone/an 3000

NH3 (t/an)

2000
1000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fig. 4. Emisii anuale de amoniac (NH3)

Alte emisii anuale

Fig. 5. Alte emisii anuale in


judetul Giurgiu

3.2.

Date
medii

orare

ale
poluantilor
atmosferici
Dioxid de sulf - Gaz
incolor, cu miros intepator, amarui, produs ca urmare a arderii materialelor care contin sulf.
Principalele surse potentiale de poluare cu dioxid de sulf la nivelul judetului Giurgiu sunt
procesele de combustie si traficul rutier.

Fig. 6. Monitorizarea emisiei de SO2, in judetul Giurgiu

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorilor limita orare si ale valorii limita zilnice pentru
protectia sanatatii.
Dioxid de azot principalele surse de poluare cu NO2 la nivelul judetului Giurgiu sunt
incalzirea rezidentiala si traficul auto.

Fig. 7. Monitorizarea emisiei de NO2, in judetul Giurgiu

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorii limita orare pentru protectia sanatatii umane, si nici
valoarea limita anuala, respective 40 g/m la niciuna din statiile care se afla pe teritoriul
judetului Giurgiu.

Monoxidul de azot principalele surse de poluare cu NO sunt procesele de combustie si traficul


rutier. NO nu are valoare limita. Acest indicator se monitorizeaza deoarece este unul din
precusorii ozonului.

Fig. 8. Monitorizarea emisiei de NO, in judetul Giurgiu

Pulberi in suspensie PM10 sunt in general emise in procesele de combustie, din trafic si din
alte activitati. De asemenea pulberi sunt emise in atmosfera de locuri in constructive, drumuri
nepavate, campuri, incendii.

Fig. 9. Monitorizarea PM10, in judetul Giurgiu

Nu au fost inregistrate depasiri ale valorii limita orare pentru protectia sanatatii umane. In anul
2011 procentul datelor validate este mai mic de 50% si ca urmare prelucrarea statistica este
irelevanta. Mentionam ca din totalul de 57 de masurari gravimetrice au fost inregistrate 4 usoare
depasiri ale valorii limita de 50 g/m3.

Pulberi in suspensie PM2,5 praful de pe strada, noxele de la central termice si industrie,


combustia de orice fel, traficul, santierele neprotejate, toate devin surse de pulberi in suspensie.
Cu cat sunt mai mici, cu atat sunt mai periculoase.

Fig. 10. Monitorizarea concentratiei de pulberi in suspensie PM2,5, in judetul Giurgiu, 2014 (masuratori
nefelometrice si gravimetrice)

Valoarea limita anuala a fost depasita, cauza potential fiind sursele de incalzire si fenomenele
natural.

Monoxidul de carbon - In judetul Giurgiu, monoxidul de carbon provine din procesele de


ardere a combustibililor precum gazul natural, motorina, petrolul sau a lemnelor (de exemplu in
sistemul de incalzire , casnic, in motoarele masinilor, in sistemul de gatit sau focuri)

Fig. 11. Monitorizarea emisiei de CO, in judetul Giurgiu

Valori mai crescute ale monoxidului de carbon sunt masurate in perioada de iarna, din cauza
arderilor combustibililor pentru incalzire. De asemenea valori crescute sunt inregistrate la statia
GR1 statie de trafic.
Nu au fost inregistrate depasiri ale valorii limita.
4. Tendinte

26.5

30
25

18.94

20
SO2 15

12.72

12.56
8.58
7.77

10

GR-1
GR-2

5.45

GR-3
GR-4

2012

2014
Ani

Fig. 12. Concentratii medii annual de SO2

30
25

26.8

24.52

22.08

21.23
20.92

20

14.68

NO2 15

15
11.72

GR-1
GR-2

10

GR-3

GR-4

2012

2014
Ani

Fig. 13. Concentratii medii annual de NO2

28.36

30
25
20
13.22
13.03
11.72

NO 15

10.77
8.19

6.92

10

GR-1
GR-2
GR-3
GR-4

5
0

2012

2014
Ani

Fig. 14. Concentratii medii annual de NO

53.63

60
50
40
PM10 30

30.84
30.14
29.44
29.11

27.16

GR-1
GR-2

20

GR-3

10

GR-4

2012

2014
Ani

Fig. 15. Concentratii medii annual de PM10

2.62

2.5
2
CO 1.5
1

1.1

0.970.89

0.79

1.06
0.87

GR-2
GR-3
GR-4

0.5
0

GR-1

2012

2014
Ani

Fig. 16. Concentratii medii annual de CO

Comparativ cu anii precedenti calitatea aerului s-a mentinut constanta. La nivelul judetului
Giurgiu calitatea aerului este buna..
Pentru municipiul Giurgiu si zonele limitrofe exista intocmit Programul de Gestionare a Calitatii
Aerului inca din anul 2006, elaborat in cadrul Programului Phare Ro 2003/005-701.03
Dezvoltarea unui program de gestiune a calitatii aerului inconjurator pentru regiunea
romaneasca de-a lungul granitei cu Bulgaria, in bazinul Dunarii de Jos.