Sunteți pe pagina 1din 8

Plan de lectie

Utilizarea aplicatiilor de tip CAD


Date generale:
GRUP SCOLAR DE INDUSTRIE USOARA PLOIESTI
Profesor: Dragota-Petre Andrei-Dan
Disciplina: Aplicatii CAD
Clasa:

Clasa a XI a

Tema:

Comenzi pentru desenare

Lectia:

Aplicatie

Loc de desfasurare:
Tipul lectiei:
Durata:

Laborator informatica

Lectie de formare a priceperilor si deprinderilor

1 ora
Unitatea de competenta tehnica specializata

Utilizarea aplicatiilor de tip CAD.


Competenta
.Identifica si utilizeaza hard si soft pentru a realiza aplicatii.
Criterii de performanta:
(a)

Identifica si utilizeaza elemente


aplicatii specifice domeniului;

hard

si

soft

pentru

realiza

(b) Aplica procedee de baza pentru desenare CAD;


(c)

Coteaza desenele.
Conditii de aplicabilitate

Hard :
Soft:

procesor,RAM, video, Disc , CD-ROM


adecvat domeniului: mecanic, electronic, electromecanic, electric,
constructii, textile

Procedee de baza pentru desenare CAD: aranjare, copiere, colorare, racordare, stergere, translatare
Cotare:

liniara, diametre, raza, unghiuri, inclinata


Probe de evaluare

Probe practice prin care candidatul demonstreaza, prin realizarea unor


desene, ca este capabil sa identifice si sa utilizeze elemente hard si soft pentru a
realiza aplicatii specifice domeniului, sa cunoasca procedee de baza pentru
desenare si cotare, conform precizarilor din criteriile de performanta (a), (b), (c) si
acoperind toate conditiile de aplicabilitate ale acestora.

Strategii de invatare
Necesarul de cunostinte si
deprinderi initiale

Etapele obligatorii procesului de


invatare

Metode didactice

Mijloace materiale

Notiuni de :

Etapa introductiva

Exercitiul

Fise de lucru

Demonstratia

Calculatoare

Problematizarea
Conversatia

Program AutoCAD

desenare
interactiva.

Etapa efectiva de executare a


desenului

comenzi de
desenare.

Etapa finala : concluzii,evaluare

Observatia

Set de probleme

P1

1.

Descrieti etapele si comenzile de desenare necesare executarii desenului.

P2

2.

Executati linia inchisa conform dimensiunilor

P3

3.

Executati hexagonul conform dimensiunilor

P4

4.

Executati cercul conform dimensiunilor

P5

5.

Executati liniile si arcele conform dimensiunilor,pentru golul interior.

P6

6.

Scrieti in tabel coordonatele absolute si relative ale punctelor si comparati metodele de lucru .

Etalon de referinta si modul de acordare al punctajului

Numarul de
puncte al sarcinii

Problema

Raspunsuri

P1

Descrierea etapelor si comenzilor necesare executarii desenului

R1

1,5

P2

Executarea liniei inchise

R2

P3

Executarea hexagonului

R3

0,75

P4

Executarea cercului

R4

0,75

P5

Executarea liniilor si arcelor pentru golul interior

R5

P6

Completarea corecta a tabelului.

R6

Desfasurarea lectiei

Etapele lectiei

Competente
Timp
(min)

Organizarea clasei
pentru activitate

2 min

Continutul
esential al
instruirii

Strategiile invatarii

Criterii de
performanta

Activitate profesor

Activitate elev

Prezenta,
tinuta,

Saluta, consemneaza
absentele

Asteapta in liniste

Starea de
curatenie a

Observa mediul si
tonusul clasei

Comunica corect
lista absentilor.

clasei,
Starea de
sanatate a
elevilor

Captarea atentiei

3 min

Titlul lectiei

Repartizarea
elevilor la
locurile lor

Enunta tema si
obiectivele

Repartizeaza
elevii la calculatoare
Distribuie fisele de lucru

Distribuirea
fiselor de
lucru.
Pregatirea elevilor
pentru lectie

10 min

O1

Stabilirea
cuprinsului
lucrarii

Stabileste cuprinsul
lucrarii.
Intreaba care sunt
etapele si comenzile de
desenare pentru
executarea lucrarii

Descrierea
etapelor si
comenzilor
necesare
executarii
desenului.

Executarea activit
atii de catre elevi

O2, O3, O4, O5


20 min
O6

Executarea
desenului de
catre elevi

Noteaza in caiete

Se aseaza in fata
calculatoarelor si
deschid programul
autoCAD
Primesc fisele de
lucru si le studiaza.
Asculta cuprinsul
lucrarii
Elevii raspund.

Vaobserva modul de
lucru al fiecarui elev

Elevii executa
desenul

Indruma elevii care nu


lucreaza corect

Intreaba profesorul
atunci cand comit
greseli si
corecteaza
desenul.

Verifica corectitudinea
datelor inscrise in tabel.

Completeaza tab
elul.

Conexiune inversa

5 min

Esentializare

Identifica si
utilizeaza
procedee hard si
soft pentru
realizarea
aplicatiei
specifice
desenului

Sistematizarea
cunostintelor invatate
prin intrebari, corectii,

Confrunta
observatiile

Aplica procedee
de baza pentru
desenare CAD

Obtinerea
performantei

explicatii suplimentare.

Evaluarea

2 min

Se acorda note si se
justifica

Se autoevalueaza

Tema pentru
acasa

1min

Cere elevilor rezolvarea


unei situatii clare

Noteaza tema

Verifica calculatoarele si
ordinea in laborator.

Inchid
calculatoarele.

Incheierea lectiei

2 min
Fac ordine in
laborator.

Fisa de lucru
I. Se dau urmatoarele caracteristici ale desenului alaturat:
- Punctul A se gaseste in punctul de coordonate (0,0);
- Segmentul AB este orizontal;

- Se dau urmatoarele lungimi de segmente: AB=150mm; BC=35mm; CD = 50mm;


DE=100mm; EF=20,63mm ;
-Pentru unghiuri valorile sunt cele indicate pe desen.

Conturul se realizeaza ca o polilinie, latime de 1, punctul de plecare fiind A. Punctele vor fi selectate in
ordinea: A, B, C, D, E, F,A;
Pastrand ordinea de selectie ceruta indicati, pentru fiecare punct, coordonatele conform tabelului.

Punctul

Coordonate absolute (
x,y)

0,0

Coordonate relative

Carteziene(@ x, y)

Polare(@< )

0,0

0,0

@150,0

@0,35

@50<135

@-100,0

@35<90

@-100<0

@20,63<225

Sarcina suplimentara: verificati dimensiunile conform desenului; hasurati.


Tema pentru acasa

I. Executati un dreptunghi cu laturile AB=CD=100 respectiv BC=DA=80. Sugestie:


considerati punctul de start A (0,130).

II Executati un triunghi inscris intr-un cerc cu centrul in O(200,130) si raza de 60mm.


Determinati latura triunghiului.
III
Determinati coordonatele absolute si relative ale punctelor din varfurile
poligonului de mai jos.

Punctul

Coordonate absolute (
x,y)

0,200

Coordonate relative

Carteziene(@ x, y)

Polare(@< )

0,200

0,200