Sunteți pe pagina 1din 2
FISA CONTRACT Cod proiect : Cod SMIS:17821 Nr. cerere de finantare C/30/5/5.2/ 644/25.02.2010 Titlul
FISA CONTRACT Cod proiect : Cod SMIS:17821 Nr. cerere de finantare C/30/5/5.2/ 644/25.02.2010 Titlul

FISA CONTRACT

FISA CONTRACT Cod proiect : Cod SMIS:17821 Nr. cerere de finantare C/30/5/5.2/ 644/25.02.2010 Titlul

Cod proiect :

Cod SMIS:17821

Nr. cerere de finantare

C/30/5/5.2/644/25.02.2010

Titlul Proiectului

„Punerea în valoare a resurselor naturale și creșterea calității serviciilor turistice în Regiunea Sibiu prin construcția unui teren de golf, Orașul Cisnădie, Județul Sibiu”

Solicitantul

SC Sibiu Golf Club SRL

Localizarea proiectului

Regiunea Centru, Județul Sibiu, Orasul Cisnădie

Durata de implementare

24 luni

Obiectivul general

Dezvoltarea activității turistice a SC Sibiu Golf Club SRL prin investiții în infrastructura de agrement și prin crearea unei noi facilități recreaționale, contribuind astfel la creșterea numărului de locuri de muncă și a veniturilor alternative, precum și la creșterea atractivității orașului Cisnădie ca destinație turistică.

Obiective specifice

-Realizarea în orașul Cisnădie a unui teren de golf compus dintr- un teren profesionist de 18 parcursuri/găuri, care permite organizarea de competiții internaționale la cele mai înalte standarde și un teren de 6 parcursuri, destinat celor care vor sa se antreneze și celor mai puțin experimentați -Creșterea competitivității orașului Cisnădie și transformarea acestuia în zonă atractivă pentru investitori, favorizând apariția și dezvoltarea firmelor locale -Creșterea numărului de turiști sosiți în Cisnădie și în județul Sibiuși creșterea duratei vizitelor acestora -Creșterea sezonalității turistice la nivel județean în lunile aprilie și octombrie, plecând de la numărul de turisti sosiți pentru a practica acest sport -Crearea și menținerea a noi locuri de muncă

1GMC/NM

Crearea ș i men ț inerea a noi locuri de munc ă 1GMC/NM www.inforegio.ro Investim in
Crearea ș i men ț inerea a noi locuri de munc ă 1GMC/NM www.inforegio.ro Investim in
Crearea ș i men ț inerea a noi locuri de munc ă 1GMC/NM www.inforegio.ro Investim in
Crearea ș i men ț inerea a noi locuri de munc ă 1GMC/NM www.inforegio.ro Investim in

www.inforegio.ro

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Opera ţ ional Regional ş i co-finan ţ at de Uniunea European ă prin Fondul European de Dezvoltare Regional ă

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

ALBAIULIA,Str.Decebal,nr.12,Tel:0040-258-818616,Fax:0040-258-818613,E-mail:office@adrcentru.ro,Web:www.adrcentru.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

  - Includerea în circuitul turistic ș i competitional la nivel na ț ional ș
  - Includerea în circuitul turistic ș i competitional la nivel na ț ional ș
  - Includerea în circuitul turistic ș i competitional la nivel na ț ional ș
 

-Includerea în circuitul turistic și competitional la nivel național și internațional a infrastructurii de agrement, după darea în folosință a obiectivului de investiții -Dezvoltarea marketingului turistic prin dezvoltarea sistemelor de informare și promovare turistică, utilizând o paletă cât mai variată de mijloace de informare pentru promovarea și asigurarea vizibilității proiectului

Indicatori estimati a se realiza :

Denumire şi valoare

Rezultate imediate (directe)

Structuri de turism nou create - infrastructura turistică de agrement (nr.) - 1

IMM asistate financiar - Infrastructura turistică de agrement (nr.) - 1

Suprafata infrastructura agrement nou creata (mp) – 824.455 mp

Evenimente de promovare a proiectului si produselor turistice – 2 evenimente

Rezultate induse (indirecte)

Locuri de muncă nou create - 11, din care :

- Locuri de muncă pentru femei – 1 -Locuri de muncă pentru bărbați - 10 Creșterea nr de turisti sositi in Cisnadie pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei cu 12,28% IMM-uri sprijinite indirec in domeniul turismului 10 IMM Persoane care beneficiază de infrastructura nou creată/ reabilitată/ modernizată/ extinsă - infrastructura turistică de agrement, pe o perioada de 5 ani de la finalizarea investitiei (nr.) – 7.700 persoane

Bugetul proiectului

24.991.786,83 lei, din care asistența neramburasabilă solicitată 13.127.611,00 lei, reprezentînd 70% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv 2.993.890,49 Euro la cursul Infoeuro aferent lunii februarie

2013.

1GMC/NM

cursul Infoeuro aferent lunii februarie 2013. 1GMC/NM www.inforegio.ro Investim in viitorul t ă u! Proiect
cursul Infoeuro aferent lunii februarie 2013. 1GMC/NM www.inforegio.ro Investim in viitorul t ă u! Proiect
cursul Infoeuro aferent lunii februarie 2013. 1GMC/NM www.inforegio.ro Investim in viitorul t ă u! Proiect
cursul Infoeuro aferent lunii februarie 2013. 1GMC/NM www.inforegio.ro Investim in viitorul t ă u! Proiect

www.inforegio.ro

Investim in viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Opera ţ ional Regional ş i co-finan ţ at de Uniunea European ă prin Fondul European de Dezvoltare Regional ă

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Centru

ALBAIULIA,Str.Decebal,nr.12,Tel:0040-258-818616,Fax:0040-258-818613,E-mail:office@adrcentru.ro,Web:www.adrcentru.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.