Sunteți pe pagina 1din 186

Ministerul Educaiei i Cercetrii

Proiectul pentru nvmntul Rural

FIZIC

Termodinamic, fizic statistic


i mecanic cuantic

Mihai DONDERA

2006

2006

Ministerul Educaiei i Cercetrii


Proiectul pentru nvmntul Rural
Nici o parte a acestei lucrri
nu poate fi reprodus fr
acordul scris al Ministerului Educaiei i Cercetrii

ISBN 10 973-0-045589-5;
ISBN 13 978-973-0-04589-5.

INTRODUCERE
Cursul de fata este un curs de fizica teoretica s i trateaza subiecte de ter fizica statistica s i mecanica cuantica.
Cele trei discipline sunt n
modinamica,
a una cu alta prin obiectul de studiu s i prin metodele pe care le folosesc.
legatur
Termodinamica s i fizica statistica studiaza fenomenele termice precum s i
Diferenta dintre
fenomenele pe care le nsotesc (mecanice sau de alta natura).
cele doua discipline consta n folosirea unor metode diferite de realizare a
acestui studiu.
Termodinamica studiaza sisteme macroscopice s i formuleaza o serie de
legi generale, independente de sistemul fizic studiat. Aplicarea acestor legi
ti ale sistemelor, cunoastere dobnpresupune cunoasterea anumitor proprieta
dita pe cale experimentala sau pornind de la structura microscopica a sistemelor.
tile sistemelor macroscopice pornind de la
Fizica statistica explica proprieta
cunoasterea la nivel microscopic a structurii acestora s i a legilor valabile la
Imposibilitatea practica a cunoasterii starii
sistemelor la nivel
aceasta scara.
sita prin formularea unor ipoteze de natura statistica.

microscopic este depa


Ea se
Constructia teoretica obtinuta astfel poarta numele de fizica statistica.
daca la baza ei punem legile
numeste fizica statistica clasica sau cuantica,
mecanicii clasice sau ale mecanicii cuantice.
LeMecanica cuantica studiaza comportarea sistemelor la scara atomica.
gile valabile la aceasta scara sunt diferite de legile mecanicii clasice. n formalismul mecanicii cuantice legile statistice ocupa un loc central.
ti de nva
tare (prescurtat UI n continuare). Fiecareia

Cursul are noua unita


ti.
dintre cele trei discipline i sunt alocate cte trei unita
s i transforn UI 1, dupa precizarea notiunilor fundamentale (sistem, stari

principiul nti al termodinamicii s i o


mari),
definim lucrul mecanic, formulam
prima descriere a sistemelor aflate la echilibru termodinamic.
n UI 2, n urma analizei contactului s i echilibrului termic al sistemelor, in ecuatiile de stare. Pe baza fortroducem notiunea de temperatura s i formulam
primare a principiului al doilea, aplicat n studiul transformarilor

mularii
ciclice,
apoi entropia s i energia
definim temperatura absoluta s i entropia. Analizam
libera ca functii termodinamice.
UI 3 ilustreaza metodele termodinamicii prin aplicarea lor n cazul unor sis tile
teme concrete, interesante practic dar s i principial. Ne referim la proprieta
fluidelor la echilibru, la fenomene termice care nsotesc magnetizarea unor
ncheiem acest capitol cu prezentasubstante, precum s i la radiatia termica.
rea pe scurt a principiului al treilea.

ti sunt destinate prezentarii


unor subiecte de mecaUrmatoarele
doua unita
n UI 4 urmarim

nica statistica clasica.


mai nti pregatirea
terenului n vederea
postulatului fundamental al mecanicii statistice. n acest scop este reenuntarii
a descrierea miscarii
mecanice a unui sistem, se introduce notiunea de
vazut
spatiu al fazelor s i se justifica teorema Liouville. Este apoi introdusa functia

tile ei pentru
de distributie a starilor
n spatiul fazelor s i sunt analizate proprieta
sisteme la echilibru. n UI 5 studiem doua distributii (clasice) pentru sisteme
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

stabilim legatura

la echilibru, microcanonica s i canonica,


cu termodinamica s i
unele aplicatii.
prezentam
a a ne baza pe o cunoastere aprofundata a mecanicii cuantice, n UI 6
Far

deducem distributiile cuantice ale starilor


sistemelor aflate la echilibru, prezen unele aplicatii s i determinam
distributiile Bose-Einstein s i Fermi-Dirac.
tam
ti sunt alocate prezentarii
unor subiecte de mecanica cuUltimele trei unita
n UI 7 ne ocupam
de introducerea functiei de unda,
de interpretarea
antica.
acesteia, precum s i de evolutia n timp, guvernata de ecuatia lui Schrdinger.
problema cu valori proprii a
Pentru particula n cmp conservativ formulam
pentru unele sisteme simple.
energiei s i o rezolvam
formalismul mecanicii cuantice, prezentam
modul n care
n UI 8 dezvoltam

concluziile prin enuntarea


sunt descrise starile
s i marimile
fizice s i generalizam
postulatele mecanicii cuantice n cazul unei marimi

unor postulate. Aplicam


fizice importante momentul cinetic.
problema miscarii
unei particule n cmp central de forta.

n UI 9 tratam
ecuatia Schrdinger radiala s i o rezolvam
pentru cazul atomului hiFormulam

drogenoid. Sunt evidentiate starile


stationare cele mai simple s i sunt discutate
ti ale acestora. n partea a doua a acestei unita
ti ne ocupam

anumite proprieta
postulatul simetrizarii
s i justificam

de sisteme de particule identice. Enuntam


pe baza lui principiul de excluziune, folosit n continuare pentru determinarea

configuratiilor electronice ale atomilor n stare fundamentala.


amna,

Va trebui sa aloci pentru studiul acestui curs cel putin 4 ore pe sapt
de probleme.
din care o parte (pna la 2 ore) sa fie destinata rezolvarii
unita
ti gase
sti o lista cu obiectivele s i competentele pe
La nceputul fiecarei
care trebuie sa le atingi. Realizarea unora dintre ele este indicata n cuprinsul

cursului prin pictograme. Anumite demonstratii matematice pot fi sarite


la o
Este nsa indicat sa revii asupra lor dupa ce te-ai lamurit

prima lectura.
care le
este rostul.
ai la dispozitie un spatiu corespunzator

Pentru eventuale adnotari


n cadrul
De exempaginii. Uneori o parte din acest spatiu este ocupat cu o pictograma.
plu testele de autoevaluare (cte unul pentru fiecare unitate) sunt marcate de
pictograma de la marginea acestui paragraf. Pentru a te verifica vei compara

tilor de nva
tare. Va trebui sa
raspunsurile
tale cu cele date la sfrsitul unita

revezi subiectele unde ai dat raspunsuri


gresite pentru a te putea autocorecta.
Rezolvarea problemelor suplimentare propuse n curs te poate ajuta sa ntelegi
mai bine subiectele studiate.
sti lucrarile

de trei, la sfrsitul UI 3, UI 6 s i UI 9.
Gase
de verificare, n numar

Le reperezi usor cautnd


pictograma din marginea acestui paragraf. Rezolva

cu atentie exercitiile s i problemele propuse s i trimite rezolvarile


tutorelui tau.
Fiecare lucrare de verificare va fi notata cu o nota de la unu la zece. Nota

se compune din suma numerelor de puncte obtinute la rezolvarile


exercitiilor
s i problemelor (punctajul apare mentionat lnga fiecare enunt) s i a unui punct
continue se determina ca media notelor de la cele
din oficiu. Nota evaluarii
2

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

de verificare. Daca nota rezultata este mai mica dect zece, ea


trei lucrari
a
ti pe baza prezentarii
unui caiet de probleme rezolvate de
se poate mbunat
cursant (dintre cele propuse n curs): pentru fiecare problema rezolvata corect
a a depa
si totalul de zece).
se adauga 0.1 puncte la nota (far
Examenul final la acest modul va consta dintr-o proba scrisa s i o proba
Proba scrisa se va compune din: i)sase ntrebari,
cotate fiecare cu cte
orala.
1.5 puncte; ii)trei probleme, cte una pentru fiecare discplina componenta a
cursului, s i cotate fiecare cu cte trei puncte. Nota la proba scrisa se obtine

tind la doi.
adaugnd
doua puncte din oficiu s i mpar
Daca nota la proba scrisa este mai mare dect s ase, iar nota la evaluarea
continua este mai mare dect cinci, cursantul poate opta sa nu sustina examenul oral. Examenul oral are loc pe baza de bilete, fiecare bilet avnd trei
Se noteza fiecare subiect
subiecte de teorie (unul pentru fiecare disciplina).
cu cte o nota de la unu la zece s i se calculeaza o medie, reprezentnd nota
Nota la examen este egala cu nota la proba scrisa sau (daca
la proba orala.

este cazul) cu media notelor de la proba scrisa s i de la proba orala.


Nota finala se determina astfel: se calculeaza media ponderata a celor
doua note, cu ponderea egala cu 0.4 pentru nota de la evaluarea continua s i
cu 0.6 pentru nota de la examen, s i se rotunjeste la ntregul cel mai apropiat.

BIBLIOGRAFIE GENERALA
[1] S.
Ti
teica, Termodinamica, Editura Academiei, Bucuresti, 1981
Editura Tehnica,
Bucu[2] G. Ciobanu, Termodinamica s i fizica statistica,
resti, 2004
Editura Tehnica,
Bucuresti,
[3] S.
Ti
teica, Elemente de mecanica statistica,
1956
[4] S.
Ti
teica, Curs de fizica statistica s i teoria cuantelor, Editura All Educational, Bucuresti, 2000
Editura didactica s i pedagogica,
Bucuresti, 1983
[5] F. Reif, Fizica statistica,
Edi[6] B.H. Bransden s i C.J. Joachain, Introducere n mecanica cuantica,
Bucuresti, 1999
tura Tehnica,
Editura Academiei Republicii Socialiste
[7] S.
Ti
teica, Mecanica cuantica,
Romnia, Bucuresti, 1984

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Cuprins

Cuprins

Pagina

Principiul nti
1 Notiuni fundamentale de termodinamica.
tii de nva
tare 1 . . . . . . . . . . . . .
1.1 Obiectivele Unita
1.2 Sisteme termodinamice . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s i transformari
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Stari
1.4 Lucrul mecanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cantitatea de caldur

1.5 Principiul nti. Energia interna.


a .
tile sistemelor la echilibru . . . . . . . . . . . .
1.6 Proprieta
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 Problema rezolvata.
1.8 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Expresii diferentiale . . . . . . . . . . . . . . . .
1.9 Anexa.

1.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 1.8 . . . . . . . . .
1.11 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

7
8
8
9
12
16
19
19
20
21
23
23

2 Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


tii de nva
tare 2 . . . . . . . . . . . . .
2.1 Obiectivele Unita
2.2 Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Ecuatii de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
2.4 Principiul al doilea (formularea primara)
ciclice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Transformari
2.6 Temperatura absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Entropia . . .
2.7 Principiul al doilea (formularea generala).
2.8 Functii termodinamice . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.9 Problema rezolvata.
2.10 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.11 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.12 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 2.10 . . . . . . . .
2.13 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

24
25
25
29
29
30
32
35
38
41
42
42
43
43

3 Aplicatii. Principiul al treilea


tii de nva
tare 3 .
3.1 Obiectivele Unita
3.2 Termodinamica fluidelor la echilibru
. . . . . . . .
3.3 Problema rezolvata.
3.4 Efecte termice la magnetizare . . .
3.5 Radiatia termica . . . . . . . . . .
3.6 Principiul al treilea . . . . . . . . .
3.7 Test de autoevaluare . . . . . . . .
3.8 Lucrare de verificare . . . . . . . .
3.9 Probleme propuse . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

44
45
45
51
51
54
57
58
59
60

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Cuprins

3.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 3.7 . . . . . . . . . . . . . . 60
3.11 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Functii de distributie
4 Fizica statistica clasica.
tii de nva
tare 4 . . . . . . . .
4.1 Obiectivele Unita
mecanice . . . . . . . . . .
4.2 Descrierea miscarii
stari
microscopice . . . .
4.3 Stare macroscopica,
4.4 Functii de distributie n spatiul fazelor . . . . . .

4.5 Marimile
fizice ca variabile aleatoare. Fluctuatii

4.6 Stari de echilibru . . . . . . . . . . . . . . . . .


Elemente de calculul probabilita
tilor . .
4.7 Anexa.
4.8 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . .
4.9 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . .

4.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 4.8 . . . .
4.11 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

61
62
63
68
69
72
73
75
79
80
80
80

5 Distributii clasice de echilibru si


legatura
cu termodinamica
tii de nva
tare 5 . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1 Obiectivele Unita
5.2 Distributia microcanonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3 Distributia starilor


unui sistem aflat n echilibru termic cu un alt
sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Formula lui Boltzmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.5 Distributia canonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.7 Problema rezolvata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.8 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.9 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 5.6 . . . . . . . . . . . . .
5.10 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.

83
85
87
94
95
96
96
96

6 Elemente de fizica statistica cuantica


tii de nva
tare 6 . . . . . .
6.1 Obiectivele Unita
6.2 Ipoteza cuantelor . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Distributii statistice cuantice . . . . . . . . .
6.4 Sisteme de particule identice independente
6.5 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . .
6.6 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . .
6.7 Lucrare de verificare . . . . . . . . . . . . .

6.8 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 6.5 . .
6.9 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

97
98
98
99
106
111
112
112
113
113

.
.
.
.
.
.

114
115
115
118
122
125
127

.
.
.
.
.
.
.
.
.

7 Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


tii de nva
tare 7 . . . . . . .
7.1 Obiectivele Unita
7.2 Originile fizicii cuantice . . . . . . . . . . . . .
7.3 Functia de unda s i interpretarea sa . . . . . .
7.4 Ecuatia lui Schrdinger . . . . . . . . . . . .
7.5 Statisticile pozitiei s i impulsului unei particule
7.6 Particula n cmp de forta conservativ . . . .
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

81
. 82
. 82

Cuprins
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12

Aplicatii . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Test de autoevaluare . . . . . . . . . . .
Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . .
Probleme propuse . . . . . . . . . . . .

Raspunsuri
la testul de autoevaluare 7.8
Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

130
136
137
139
139
139

8 Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


tii de nva
tare 8 . . . . . . . .
8.1 Obiectivele Unita

8.2 Starile
sistemelor cuantice . . . . . . . . . . . .

8.3 Marimi fizice s i operatori asociati . . . . . . . .

8.4 Legi statistice ale marimilor


fizice . . . . . . . .
8.5 Problema rezolvata . . . . . . . . . . . . . . . .
8.6 Relatii de incertitudine . . . . . . . . . . . . . .
8.7 Ecuatia Schrdinger generalizata . . . . . . . .
mixte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.8 Stari
8.9 Momentul cinetic . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.10 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . .
8.11 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . .

8.12 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 8.10 . . .
8.13 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

140
141
141
143
148
150
151
153
154
155
162
162
163
163

.
.
.
.
.
.
.
.
.

164
165
165
174
176
182
183
184
184
184

9 Miscarea

n cmp central. Sisteme de particule identice


tii de nva
tare 9 . . . . . . . . . . . .
9.1 Obiectivele Unita
9.2 Miscarea n cmp central . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 Problema rezolvata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 Sisteme de particule identice . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Lucrare de verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.8 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 9.5 . . . . . . . .
9.9 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.

tare 1
Unitatea de nva
NOTIUNI FUNDAMENTALE DE
PRINCIPIUL NTI
TERMODINAMICA.

 

1.1

tii de nva
tare 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiectivele Unita

1.2

Sisteme termodinamice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.3

s i transformari
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stari

1.4

1.5

1.3.1

Starile
sistemelor termodinamice . . . . . . . . . . .

1.3.2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformari

Lucrul mecanic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4.1

Lucrul mecanic al presiunii la variatia volumului . . .

1.4.2

Lucrul mecanic de magnetizare . . . . . . . . . . . .

1.4.3

Expresia generala a lucrului mecanic . . . . . . . . .

Cantitatea de caldur

Principiul nti. Energia intern a.


a . . . .
1.5.1
1.5.2
1.5.3


 

12

16


Formularea primara a principiului nti. Energia intern a 
Formularea generala a princiCantitatea de caldura.

piului nti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nvelis adiabatic. Transformare adiabatic a . . . . . .

1.6

tile sistemelor la echilibru . . . . . . . . . . . . . . .


Proprieta

19

1.7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problema rezolvata.

19

1.8

Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

1.9

Expresii diferentiale . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anexa.

21

1.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 1.8 . . . . . . . . . . .

23

1.11 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.

tii de nva
tare 1
1.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:
sa explici notiunile fundamentale ale termodinamicii
sa definesti s i sa aplici notiunea de lucru mecanic
sa formulezi principiul nti al termodinamicii

sa definesti notiunea de cantitate de caldur


a
sa distingi ntre diferitele forme ale energiei

sa descrii starile
s i transformarile
unui sistem oarecare

1.2 Sisteme termodinamice


Sistemele fizice pe care le studiem n cadrul termodinamicii sunt sisteme macroscopice. Un sistem termodinamic este compus de regula din unul sau mai
multe corpuri (obiecte macroscopice). Celelalte corpuri, care nu apartin siste
mului, formeaza mediul nconjurator
sau exteriorul.
mintal sistemul de lumea nconjuratoare

Faptul ca separam
nu presupune
adoptarea unor ipoteze speciale cu privire la interactiunile dintre sistem s i exterior. n general suntem interesati de sisteme care interactioneaza cu exteriorul.
ntlnim destul de frecvent situatia n care sunt prezente mai multe tipuri distincte de interactiuni ntre sistem s i exterior.
Prezinta interes s i cazul limita al sistemului izolat. Prin definitie, un sistem
izolat nu interactioneaza cu exteriorul. Conditia ceruta de aceasta definitie se
poate realiza experimental suficient de precis.
notiunea de sistem, lund
n anumite aplicatii va fi necesar sa generalizam
n considerare s i cazul n care cantitatea de substanta din care este format
acesta poate sa varieze prin schimb cu exteriorul. Numim un astfel de sistem
sistemul
deschis. n cazul opus, cel n care cantitatea de substanta este fixa,
se numeste nchis.
Exemple de sisteme termodinamice
O cantitate de gaz aflata ntr-un cilindru cu piston. Gazul poate sa fie pur
din punct de vedere chimic, sau poate fi un amestec de gaze diferite n
sau ncalzit

diferite proportii. Gazul poate fi racit


(fenomen termic), iar
volumul ocupat de gaz se poate modifica (fenomen mecanic).
O proba de substanta introdusa ntr-un cmp magnetic. Modificarea in8

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
tii cmpului magnetic poate duce la ncalzirea

tensita
sau racirea
probei,
ca s i la modificarea volumului ocupat de aceasta.
tii
Radiatia electromagnetica dintr-o cavitate a unui corp. Peretii cavita
iar proprieta
tile acesteia depind
emit s i absorb radiatie electromagnetica,
tii.
de ct de calzi sunt peretii cavita

si

1.3 Stari
transformari
1.3.1

Starile
sistemelor termodinamice

Folosim temenul de stare a unui sistem termodinamic mai nti n sensul de to tilor acestuia la un moment dat. Marimile

talitate a proprieta
cu ajutorul carora
tile sistemului se numesc marimi

descriem cantitativ proprieta


de stare sau parametri de stare. n fiecare stare a sistemului parametrii de stare iau valori
determinate.
ca nu toti parametrii de stare sunt indepenEste important sa observam
denti. Dintre ei, unii pot fi considerati ca parametri independenti, iar ceilalti
se exprima prin anumite relatii n functie de primii, fiind deci dependenti de
acestia.
tirea marimilor

mpar
fizice n doua categorii (independente s i dependente)
are caracter conventional. Vom folosi pe parcurs posibilitatea de a alege con a
venabil anumiti parametri de stare drept parametri independenti. Odata facut
o alegere a parametrilor independenti, o stare oarecare este complet determi

nata de valorile acestor parametri. Valorile oricaror


alte marimi
sunt determinate de valorile pe care le iau parametrii independenti.
de echilibru
Stari
Problema stabilirii parametrilor independenti pentru un sistem aflat ntr-o stare
Lucrurile stau mult mai simplu n cazul n care
oarecare este n general dificila.
sistemul se afla n stare de echilibru termodinamic, definita ca fiind o stare n
tile sistemului nu variaza n timp.
care proprieta

Existenta starilor
de echilibru are ca suport urmatoarea
constatare expe dupa trecerea unui interval de timp suficient de lung,
rimentala importanta:
tile oricarui

proprieta
sistem aflat n conditii exterioare fixate (independente de
Sistemul ajunge deci dupa un anumit timp ntr-o
timp) nu se mai modifica.
stare de echilibru termodinamic.
Observatie. Cerinta ca sistemul sa se afle n conditii externe care nu vari dar nu suficienta pentru ca acesta sa fie ntr-o stare
aza n timp este necesara,
de echilibru. Echilibrul nu se stabileste instantaneu, iar pna la realizarea sa
care nu sunt de echilibru.
sistemul trece prin stari
Pentru a descrie un sistem termodinamic aflat la echilibru este nevoie de
relativ mic de parametri independenti. Numarul

un numar
lor se coreleaza cu
tipurile de interactiuni dintre sistem s i exterior.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.

Exemplu. Fie un gaz (mai general un fluid) aflat ntr-un recipient al carui
volum se poate modifica. Recipientul poate fi un cilindru cu un perete mobil
(piston). O stare de echilibru termodinamic a acestui sistem este descrisa cu
ajutorul a doi parametri independenti. Putem alege drept variabile independente presiunea gazului s i volumul ocupat de acesta, sau temperatura gazului
s i volumul, sau presiunea s i temperatura (definitia temperaturii va fi data n

2.2.2). Oricare alta marime


de stare este o functie de cei doi parametri independenti alesi. Din acest exemplu putem deriva un altul. Sa alegem drept
sistem gazul aflat ntr-o anumita regiune din interiorul recipientului. Pentru a

descrie starile
de echilibru ale acestui sistem este necesar sa folosim un pa
rametru suplimentar pentru a masura
cantitatea de gaz din aceasta regiune.
astfel fiindca sistemul considerat este unul deschis cantitatea de
Procedam
substanta pe care o contine se poate modifica prin schimb cu gazul din restul
recipientului.
n general cu m numarul

Notam
parametrilor independenti ale caror
valori

caracterizeaza complet starile


de echilibru ale sistemului. Fie
x1 , x2 , . . . , x m ,

(1.1)

marimi

o alegere a acestor parametri. Valoarea oricarei


F care depinde numai
de starea sistemului este determinata printr-o relatie de forma
F = F (x1 , x2 , . . . , xm ) .

(1.2)

starile

Uneori este convenabil sa reprezentam


de echilibru ale sistemelor
termodinamice prin puncte ntr-un spatiu definit n mod adecvat. Putem sa
valorile (1.1) ale parametrilor de stare ca fiind coordonatele unui
consideram
de echilibru i punem
punct ntr-un spatiu m dimensional. n acest fel, unei stari

n corespondenta un punct n acest spatiu.

1.3.2

Transformari
NuPentru conditii exterioare variabile n timp, starea sistemului se modifica.
sistemului. Urmarim

mim transformare (sau proces) orice schimbare a starii


de
regula cum se modifica starea sistemului n decursul unui anumit interval de
timp. Starea n care se afla sistemul la nceputul, respectiv sfrsitul intervalului
respectiv stare finala.
O anumita transforde timp se numeste stare initiala,
prin care trece
mare este complet definita de succesiunea continua de stari

sistemul, de la o anumita stare initiala la o anumita stare finala.


O transformare pentru care starea finala coincide cu starea initiala se nu n caz contrar spunem ca transformarea este desmeste ciclica (sau nchisa).

chisa.
starile

de echiliPentru orice transformare reala,


intermediare nu sunt stari
pentru care toate starile

bru. O transformare (ideala)


care o compun sunt stari
O astfel de transformare se
de echilibru se numeste transformare cvasistatica.
fiindca ambele sensuri de parcurgere ale starilor

mai numeste s i reversibila,


intermediare sunt posibile.

10

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
putem gasi
o transformare reala oriPentru orice transformare cvasistatica,
ct de apropiata de aceasta. Este necesar ca viteza cu care se schimba starea
fiindca doar atunci starile

sistemului sa fie suficient de mica,


intermediare pot fi
de echilibru. Ca exemplu putem considera
aproximate orict de bine prin stari
o transformare suferita de o cantitate de gaz nchisa ntr-un cilindru cu piston.
Presupunem ca presiunea exercitata din exterior asupra pistonului creste n

etape mici, iar la sfrsitul fiecarei


etape se asteapta un timp suficient pentru
de
ca sistemul sa ajunga la echilibru. Evident, sistemul trece att prin stari
care nu sunt de echilibru. La limita,
marind

echilibru, ct s i prin stari


numarul
transformarea deetapelor, s i micsornd variatia presiunii n fiecare etapa,
Transformarea se poate desfa
sura s i n sens invers. Pentru
vine cvasistatica.

aceasta este necesar ca presiunea exterioara sa scada n fiecare etapa.


ntlnim s i transformari

Nu orice transformare lenta este s i reversibila.


soara cu viteza orict de mica.
Pentru
care nu sunt reversibile, desi se desfa
un recipient cu doua compartimente, care comunica
exemplificare consideram

printr-un tub prevazut


cu un robinet, initial nchis. Presupunem ca n cele doua
ti diferite din acelasi gaz, avnd presiuni
compartimente se afla initial cantita

diferite. Fie A compartimentul n care presiunea este mai mare, s i B celalalt


compartiment. La deschiderea robinetului, apare un curent net de gaz dinspre
compartimentul A spre compartimentul B. Schimbul de substanta dureaza
pna la egalarea presiunilor n cele doua compartimente. Transformarea nu
orict de mic ar fi debitul gazului prin tub, debit care poate fi
este reversibila,

reglat cu ajutorul robinetului. Nici una din starile


intermediare nu este stare de
echilibru.
spunem ca
Despre o transformare care nu este cvasistatica (reversibila)

este ireversibila.
Daca toti parametrii de stare se modifica foarte putin (infinitezimal) n cursul

transformarea ca fiind elementara.


Starea finala
transformarii,
caracterizam

difera atunci foarte putin de starea initiala.

Ne propunem n continuare sa descriem o transformare cvasistatica finita,

n cursul careia
sistemul evolueaza de la o stare initiala a la o stare finala b
ca s i cele intermediare, fiind de echilibru).
(ambele stari,

n spatiul asociat starilor


de echilibru ale sistemului (spatiu introdus n se o anumita transformare cvasistatica este reprezentata
ctiunea precedenta),
formata din punctele prin care reprezentam
starile

printr-o anumita curba,


de
tile curbei sunt punctele coresechilibru prin care trece sistemul. Extremita

respectiv finala.
Notam
valorile variabilelor (1.1),
punzatoare
starilor
initiala,

corespunzatoare
starilor
a s i b cu
(a)

(a)

(1.3)

(b)

(b)

(1.4)

(a)
x1 , x2 , . . . , x m
,

respectiv
x1 , x2 , . . . , x(b)
m .

este comod sa foloPentru a descrie curba corespunzatoare


transformarii
sim ecuatiile parametrice ale acesteia, adica ecuatii de forma
xi = fi (u) ,
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

i = 1, 2, . . . , m ,

(1.5)
11

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
unde u este un parametru real care ia valori ntr-un interval finit [ua , ub ], iar
functiile fi trebuie precizate pentru fiecare transformare. Cnd u ia valori de
de echilibru
la ua la ub , relatiile (1.5) trebuie sa descrie succesiunea de stari
n particular
care compun transformarea, de la starea initiala la starea finala.

trebuie sa fie satisfacute


relatiile
(a)

xi

= fi (ua ) ,

(b)

xi = fi (ub ) ,

i = 1, 2, . . . , m .

(1.6)

Prin schimbarea sensului de variatie al parametrului u, se schimba sensul de

parcurgere a starilor
intermediare.
Tot asa de bine putem
n mod evident, parametrizarea (1.5) nu este unica.
parametrul), care depinde
alege un alt parametru, v (nu conteaza cum notam

folosim n locul lui u. Singurul lucru


monoton crescator
de u, pe care sa-l
cu ajutorul lui aceeasi succesiune de stari,
adica
care conteza este sa redam
aceeasi transformare.

1.4 Lucrul mecanic


Sistemele pe care le studiem n termodinamica nu sunt (n general) sisteme

izolate. Ele interactioneaza cu exteriorul iar starile


lor se schimba datorita
numai de interactiunile
acestor interactiuni. n aceasta sectiune ne ocupam
caracterizate la nivel macroscopic prin schimbul de lucru mecanic ntre sistem

s i lumea exterioara.

Adoptam sistematic conventia urmatoare:


atunci cnd ne referim la lucrul

subntelegem ca este vorba despre


mecanic corespunzator
unei transformari

lucrul mecanic efectuat de fortele exterioare (fortele cu care lumea nconjuratoare actioneaza asupra sistemului) n acea transformare. Daca acest lucru
este pozitiv spunem ca sistemul primeste lucru mecanic, iar n caz contrar
spunem ca sistemul cedeaza lucru mecanic.
n mecanica se defineste lucrul mecanic efectuat de o forta constanta ca
fiind egal cu produsul scalar dintre vectorul forta s i vectorul deplasare al punc

tului de aplicatie al fortei. Daca forta variaza n cursul deplasarii,


efectuam
ntr-o succesiune de deplasari
mai mici, astfel
o descompunere a deplasarii

nct conditia ca forta sa ramn


a constanta n fiecare deplasare mica este n Notam
cu dL lucrul mecanic efectuat de forta F ntr-o deplasare
deplinita.
dr. Acesta are expresia
elementara (infinitezimala)
dL = F dr = Fx dx + Fy dy + Fz dz ,

(1.7)

n ultima forma fiind puse n evidenta componentele carteziene ale vectorilor


forta F s i deplasare dr fata de un sistem de axe carteziene Oxyz.
trebuie sa sumam

Pentru a determina lucrul mecanic ntr-o deplasare finita,


tile de lucru mecanic pentru toate deplasarile

cantita
elementare n care am

descompus deplasarea finita.


Consideratiile precedente ar fi suficiente pentru determinarea lucrului mecanic daca sistemul termodinamic ar fi un punct material. Lucrurile nu stau deloc asa un sistem termodinamic este un sistem macroscopic, format dintr-un
12

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
enorm de constituienti. Nu este nevoie sa apelam
la cunostiinte privinumar
toare la structura microscopica a sistemului pentru a determina lucrul mecanic

primit de sistem ntr-o transformare oarecare. Este nsa necesar sa examinam


lucrurile mefiecare tip de interactiune a sistemului cu exteriorul s i sa sumam

canice corespunzatoare
acestor interactiuni.

1.4.1

Lucrul mecanic al presiunii la variatia volumului

drept sistem o cantitate de fluid care umple initial un domeniu


Consideram

cu V volumul domeniului
spatial D, marginit
de o suprafata nchisa S. Notam
D. Presupunem ca presiunea n regiunea exterioara lui D are aceeasi valoare

p n toate punctele suprafetei S. n aceste conditii, asupra fiecarui


element al
suprafetei S se exercita o forta normala la element, ndreptata spre interiorul

fluidului s i a carei
marime
este egala cu produsul pdS dintre presiune s i aria

dS a elementului de suprafata.
acum o transformare elementara n cursul careia

Sa consideram
volumul
cu dl deplasarea pe directia fortei suferita de
fluidului variaza cu dV . Notam
un element al suprafetei S. Convenim ca deplasarea dl sa fie negativa daca
ea are acelasi sens cu sensul fortei s i pozitiva n caz contrar. Cu aceasta
conventie, lucrul mecanic efectuat de forta care se exercita pe elementul de
elementare dl este egal cu p dS dl. Produsul
suprafata dS n cursul deplasarii
dS dl reprezinta contributia la variatia volumului fluidului adusa de elementul
de suprafata considerat.

Pentru a determina lucrul mecanic total primit de sistem trebuie sa sumam


contributiile tutoror elementelor suprafetei. n ipoteza adoptata (presiunea p
este distribuita uniform pe suprafata S) suma acestor contributii este egala cu
produsul dintre p s i variatia totala dV a volumului fluidului. Am ajuns astfel
la concluzia ca lucrul mecanic al presiunii la o variatie dV a volumului fluidului
este egal cu
dL = p dV .
(1.8)
a fluidului (dV < 0) sistemul primeste lucru mecanic
n cazul unei comprimari

din exterior (dL > 0), iar n cazul destinderii (dV > 0) sistemul cedeaza lucru
mecanic mediului exterior (dL < 0).

1.4.2

Lucrul mecanic de magnetizare

acum cu un exemplu de alta natura,


care se refera la magNe familiarizam
ti de substanta.
Fie V volumul ocupat de aceasta, H
netizarea unei cantita
intensitatea cmpului magnetic aplicat substantei s i B inductia magnetica co
respunzatoare.
Inductia magnetica B n interiorul substantei se poate exprima
astfel
B = 0 H + 0 M ,
(1.9)
unde constanta 0 este permeabilitatea magnetica a vidului. Termenul 0 M
se datoreaza fenomenului de magnetizare, iar vectorul M , numit magnetizare,
este densitatea momentului magnetic al substantei.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

13

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
Vom considera doar cazul substantelor s i al cmpurilor pentru care magnetizarea este proportionala cu cmpul magnetic aplicat (efect proportional cu
cauza)
M = m H .
(1.10)
tile magnetice ale substantei nu depind de
Implicit presupunem ca proprieta
directia cmpului aplicat (aceasta fiind deci un mediu izotrop). Constanta de
proportionalitate m este o constanta de material, denumita susceptibilitate
care nu depinde de intensitatea cmpului aplicat.
magnetica,
nlocuind magnetizarea n (1.9) obtinem relatia dintre inductie s i cmpul
aplicat
B = 0 H + 0 m H = 0 (1 + m )H = H ,
(1.11)
unde coeficientul
0 (1 + m ) ,

(1.12)

este permeabilitatea magnetica a substantei.


Presupunnd ca H s i B sunt cmpuri uniforme, putem lucra doar cu proiectiile H s i B ale acestor cmpuri pe directia lor comuna n spatiu, relatia dintre
ele fiind
B = H .
(1.13)
expresia lucrului de magnetizare este comod sa consideram

Pentru a gasi
un circuit electric format dintr-o sursa de tensiune electromotoare E (o baterie)
s i un solenoid. Presupunem ca solenoidul este umplut cu substanta care ne
Notam
cu l lungimea solenoidului, cu N numarul

intereseaza.
de spire s i cu S
aria unei sectiuni transversale a acestuia.
La nchiderea circuitului electric, curentul se va modifica de la valoarea zero
egala cu E/R, unde R este rezistenta electrica a circuitula o valoare maxima,
tii curentului electric, intensitatea
lui. Pentru o valoare instantanee i a intensita
cmpului magnetic produs n interiorul solenoidului are expresia
H=

Ni
.
l

(1.14)

Un curent electric a carui


intensitate variaza da nastere unui cmp magnetic
Fluxul induvariabil. Rezulta ca att intensitatea H ct s i inductia B variaza.
ctiei magnetice prin orice sectiune a solenoidului, egal cu SB, se modifica s i
el. Tensiunea electromotoare indusa ntr-o spira a solenoidului este
e = S

dB
.
dt

(1.15)

iar tensiunea totala indusa n solenoid este de N ori mai mare.


legea lui Ohm poate fi scrisa n forma
n consecinta,
E NS

dB
= Ri .
dt

(1.16)

n intervalul de timp dt, prin baterie trece sarcina electrica dq = idt. Lucrul
mecanic efectuat de baterie n acest interval de timp este
dLb = Edq = Eidt .
14

(1.17)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
Folosim relatia (1.16) pentru a exprima tensiunea electromotoare s i obtinem
dLb = Ri2 dt + N iSdB .

(1.18)

Primul termen din membrul drept al acestei relatii reprezinta o energie care se

disipa n final n mediul nconjurator.


Termenul al doilea, singurul care prezinta
interes pentru fenomenul de magnetizare, este energia necesara pentru modificarea inductiei magnetice n substanta cu dB s i se numeste lucru mecanic
de magnetizare.
n continuare lucrul mecanic (elementar) de magnetizare cu dL. FoNotam
losind relatia (1.14), obtinem
dL = V HdB = Hd(V B) ,

(1.19)

unde V = Sl este volumul ocupat de substanta din interiorul solenoidului.

1.4.3

Expresia generala a lucrului mecanic

ca expresiile lucrului mecanic date de (1.8) s i (1.19) se aseaman


a
Observam

cu expresia oricarui
termen din relatia (1.7). Ele sunt produse Ai dai dintre

o marime
Ai s i variatia infinitezimala dai a unei alte marimi,
notata cu ai . n
mai precis n formularea Lagrange a mecanicii analitice, ntlnim o
mecanica,
atoare.

situatie aseman
Lucrul mecanic elementar este egal cu o suma de termeni, oricare termen fiind produsul dintre o forta generalizata s i variatia unei

coordonate generalizate. Aceasta asemanare


de structura ne sugereaza sa
urmatoarele

adoptam
denumiri generale: numim marimile
Ai forte generali
zate, iar marimile
ai parametri generalizati de pozitie.
Astfel, daca ne referim la formula (1.8), volumul V este un parametru ge n cazul lucrului
neralizat de pozitie, iar factorul p este o forta generalizata.
de magnetizare (1.19) putem considera H ca fiind forta generalizata iar V B
parametrul generalizat de pozitie.
acum o situatie mai generala,
s i anume aceea a unui sistem
Sa consideram
care poate primi (algebric) lucru mecanic n mai multe moduri distincte. Fie n

numarul
acestor moduri. Fiecarui
mod i va corespunde un termen n expresia
lucrului mecanic elementar, termen de forma unui produs Ai dai , unde
a1 , a2 , . . . , an ,

(1.20)

sunt parametrii generalizati de pozitie, iar


A1 , A2 , . . . , An ,

(1.21)

sunt fortele generalizate corespunzatoare.


Lucrul mecanic elementar este egal cu suma lucrurilor mecanice elemen
tare corespunzatoare
celor n interactiuni, s i se exprima deci n forma

dL =
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

n
X

Ai dai .

(1.22)

i=1

15

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
Parametrii generalizati de pozitie ai sunt parametri independenti. n mod

evident, ei pot fi folositi pentru a caracteriza starile


sistemului. Daca acestia

pastreaz
a valori constante, lucrul mecanic este egal cu zero (variatiile parametrilor a fiind nule).
ntruct starea unui sistem termodinamic se poate modifica nu numai prin
schimb de lucru mecanic cu exteriorul, parametrii generalizati de pozitie nu

sunt suficienti pentru a descrie starile


de echilibru (cu att mai putin pe cele de
neechilibru).
finite n care sistemul evolueaza de la o stare
Pentru cazul unei transformari
o operatie de sumare a
initiala a la o stare finala b, este necesar sa efectuam
tilor de lucru mecanic elementar, ceea ce revine la integrarea expresiei
cantita
(1.22),
Lab =

Z bX
n
a

Ai dai .

(1.23)

i=1

Calculul efectiv al integralei curbilinii (1.23) cere sa cunoastem cum depind

fortele generalizate de parametrii de pozitie pentru starile


care compun trans depinde n general nu numai de starile

formarea. Rezultatul integrarii


initiala s i

finala ci s i de starile
intermediare.

Cantitatea de caldur

1.5 Principiul nti. Energia interna.


a
Principiul nti al termodinamicii este n esenta un principiu de bilant al ener mai nti formularea sa primara,
valabila pentru o anumita
giei. Prezentam
numite adiabatice, dupa care prezentam
formularea
categorie de transformari,

generala.

1.5.1

nvelis adiabatic. Transformare adiabatica


un sistem aflat ntr-o stare de echilibru termodinamic. Despre
Consideram
nvelisul care separa sistemul de lumea exterioara spunem ca este adiabatic
daca starea sistemului nu se poate modifica dect prin efectuarea unui lucru

mecanic de catre
fortele exterioare. Altfel spus, daca efectuarea acelui lucru
starea sistemului nu se modifica.
Desi nvelisul
mecanic este mpiedicata,
adiabatic este un nvelis ideal, conditia ceruta de definitia sa poate fi realizata
n practica suficient de precis.
Transformarea suferita de un sistem nchis ntr-un nvelis adiabatic se nu
meste transformare adiabatica.
Daca starea sistemului se poate modifica s i n alt mod dect prin schimb
de lucru mecanic cu exteriorul, nvelisul se numeste diaterman.

Asupra acestor notiuni vom reveni n paragrafele urmatoare.

16

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.

1.5.2

Formularea primara a principiului nti. Energia interna

Urmatoarea
afirmatie, stabilita pe cale experimentala s i nedemonstrabila n
cadrul termodinamicii, constituie enuntul principiului nti n formularea primara
a acestuia:
Lucrul mecanic primit de sistem ntr-o transformare adiabatica oarecare

depinde numai de starile


initiala s i finala ale sistemului.
mai explicit enuntul principiului nti. Pentru o stare initiala a s i o
Formulam
de echilibru termodinamic, lucrul mecanic efectuat
stare finala b, ambele stari

ntr-o transformare a b nu depinde de starile


intermediare, fiind acelasi ori Facem precizarea ca nu este necesar ca
care ar fi succesiunea acestor stari.
starile

de echitransformarea sa fie reversibila,


intermediare pot sa nu fie stari
libru. De altfel, este posibil sa nu existe o transformare adiabatica reversibila

care sa uneasca starile


a s i b.
pe lnga starile

Sa mai consideram,
a s i b, o alta stare de echilibru, notata r.

Ne referim la transformarile
"simple" a b, r a s i r b, s i la transformarea
r a b, succesiune a transformarilor

"compusa"
r a s i a b. Pe baza
primare a principiului nti rezulta ca lucrul mecanic n transformarea
formularii

r b:
r a b este egal cu cel corespunzator
transformarii
Lrab = Lrb .

(1.24)

Pe de alta parte lucrul mecanic n transformarea r a b mai poate fi


scris astfel
Lrab = Lra + Lab .
(1.25)
cele doua expresii pentru Lrab s i deducem consecinta
Egalam
Lab = Lrb Lra ,

(1.26)

a oricare ar fi starile

adevarat
a, b s i r. Introducem notatiile
Ua Lra + U0 ,

Ub Lrb + U0 ,

(1.27)

iar starea r este presupusa fixata.


Prin
unde U0 este o constanta arbitrara,

ti s i nlocuirea rezultatului n relatia (1.26) obtinem


scaderea
acestor egalita
Lab = Ub Ua ,

(1.28)

a pentru orice pereche de stari


a s i b.
adevarat
aceasta egalitate astfel: exista o marime

Interpretam
fizica U , care depinde
numai de starea sistemului, astfel nct lucrul mecanic ntr-o transformare adiabatica de la starea initiala a la starea finala b, este egal cu variatia Ub Ua a

a b.
acestei marimi
n cursul transformarii

Marimea
U se numeste energie interna a sistemului, iar Ua s i Ub sunt va respectiv finala.
Energia interna
lorile pe care le ia aceasta n starea initiala,
Din relatiile (1.27) pentru
este definita pna la o constanta aditiva arbitrara.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

17

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
constanta U0 rezulta ca este egala cu energia interna a sistemului n starea r.
Atribuind valoarea zero acestei constante, pentru energia interna a sistemului
aflat ntr-o o stare oarecare a putem scrie
Ua = Lra .

(1.29)

egalitatea funn cazul transformarilor


adiabatice elementare exprimam
damentala (1.28) n forma
dL = dU ,
(1.30)
relatie n care dL este lucrul mecanic elementar, iar dU este variatia energiei
interne. Aceasta din urma este diferentiala energiei interne privita ca functie
de stare (adica de variabilele care descriu starea sistemului).

1.5.3

Formularea generala a principiului nti


Cantitatea de caldura.
Lucrul mecanic primit de sistem ntr-o transformare care nu este adiabatica va

depinde s i de starile
intermediare prin care trece acesta, iar relatia (1.28) nu
a.

mai este n general adevarat

Definim marimea
Qab = Ub Ua Lab ,
(1.31)
s i o numim cantitate de caldura primita (algebric) de sistem n transformarea
Ca s i lucrul mecanic, cantitatea de caldur

considerata.
a depinde n general de

starile
intermediare.

Cantitatea de caldur
a s i lucrul mecanic nu sunt marimi
de stare. Ele se
ale sistemului s i sunt forme de energie schimbata de
refera la transformari

sistem cu lumea exterioara.

Desi lucrul mecanic s i cantitatea de caldur


a depind de starile
intermediare,
suma lor nu depinde, ea fiind egala cu variatia energiei interne
Lab + Qab = Ub Ua .

(1.32)

Aceasta egalitate constituie formularea generala a principiului nti pentru ca


zul transformarilor
finite.
elementare principiul nti se formuleaza astfel
Pentru transformari
dL + dQ = dU .

(1.33)

pe de
Notatiile reflecta diferenta dintre lucrul mecanic s i cantitatea de caldur
a,
o parte, s i energia interna pe de alta parte. Din punct de vedere matematic
dU este o diferentiala totala exacta n timp ce dL s i dQ nu sunt. Toate trei sunt
nsa expresii (sau forme) diferentiale [vezi Anexa de la pagina 21].

Regasim
formularea primara a principiului nti egalnd cu zero cantitatea

transformarea adiabatica poate fi


de caldur
a n relatia (1.32). n consecinta,

nveredefinita ca fiind o transformare n care cantitatea de caldur


a este nula.

lisul adiabatic este nvelisul care nu permite schimbul de caldur


a ntre sistem
nvelisul diaterman permite acest schimb de caldur

s i exterior. Dimpotriva,
a.
18

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.

tile sistemelor la echilibru


1.6 Proprieta

Revenim asupra descrierii starilor


de echilibru ale unui sistem oarecare s i pre
tile sistemului nu este mpiedicat n
supunem ca schimbul de caldur
a ntre par
nici un fel. n acest scop, n 1.3 am introdus parametrii independenti (1.1), al

a fost notat cu m. Valorile acestor parametri independenti detercaror


numar

mina complet starile


de echilibru ale sistemului, n sensul ca pentru fiecare set
tile sistemului sunt determinate.
de valori ale acestor parametri toate proprieta
Daca am ignora fenomenele termice, echilibrul sistemului ar fi pur mecanic,
tile sistemului ar fi complet determinate de valorile parametrilor
iar proprieta
generalizati de pozitie a. n particular, energia interna U ar depinde numai de
valorile acestor parametri.
n care energia interna a sistemului variaza,

Cunoastem nsa transformari

lucrul medesi parametrii a pastreaz


a valori constante. n aceste transformari
canic schimbat de sistem cu exteriorul este nul, iar variatia energiei interne

presupusa nenula.

este egala cu cantitatea de caldur


a,
Aceasta ne arata ca pentru a descrie fenomenele termice se impune sa
pe lnga parametrii de
introducem cel putin o noua variabila independenta,
ca pe un fapt stabilit experimental ca este suficient sa inpozitie. Acceptam
n afara parametrilor a, pentru a
troducem o singura variabila suplimentara,

caracteriza complet starile


de echilibru termodinamic. Aceasta variabila se
numeste temperatura s i caracterizeaza ct de "cald" sau de "rece" este un
sistem.
n unita
tile urmatoare.

De notiunea obiectiva de temperatura ne ocupam


Pna la definirea temperaturii, avem totusi posibilitatea sa alegem ca variabila
suplimentara chiar energia interna U a sistemului fiindca ea poate sa varieze

independent de parametrii de pozitie. nseamna ca starile


de echilibru termodinamic sunt complet determinate de valorile variabilelor
U, a1 , a2 , . . . , an .

(1.34)

Orice alta proprietate a sistemului termodinamic, ca de exemplu orice forta


generalizata Ai , este univoc determinata de valorile acestor n + 1 variabile
independente, fiind deci descrisa printr-o functie de acestea.
drept exemplu o cantitate de fluid aflata ntr-un recipient. CaracteriLuam
starile

zam
de echilibru ale acestui sistem cu ajutorul valorilor energiei interne
U s i al volumului V ocupat de fluid. Presiunea p a fluidului este determinata de
U s i V printr-o functie p(U, V ).

1.7 Problema rezolvata.


Fie un gaz pentru care presiunea depinde de energia interna s i volum dupa
legea
2
pV = U .
3
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

19

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
Sa se determine lucrul mecanic primit de sistem ntr-o comprimare reversibila a

gazului n cursul careia


energia interna are valoarea constanta U (0) , iar volumul

se reduce la jumatate.

Rezolvare. Parametrii independenti cu ajutorul carora


descriem starea sistemului sunt U s i V . nlocuim p n functie de acesti parametri n expresia lucrului mecanic al presiunii la variatia volumului
2 dV
.
dL = p dV = U
3 V
expresia diferentiala a lucrului mecanic pentru transformarea mentioIntegram
Avem
nata.
Z
Z
2 (0) Vf dV
2
Vf
2
2 Vf dV
U
Lif =
= U
= U (0) ln
= U (0) ln 2 .
3 Vi
V
3
V
3
Vi
3
Vi

1.8 Test de autoevaluare

Raspunde
sau alege raspunsul
corect la urmatoarele
ntrebari:

1. n ce relatie se afla o transformare cvasistatica s i una reversibila?


(a) Coincid.
(b) Sunt diferite.
(c) Coincid uneori.

2. Scrie pe rndul urmator


expresiile pentru: lucrul mecanic al presiunii,
lucrul mecanic de magnetizare, lucrul mecanic ntr-o transformare ele
mentara generala.

3. O transformare adiabatica este

(a) o transformare lenta.

(b) o transformare a unui sistem al carui


nvelis este adiabatic.

(c) o transformare n cursul careia


caldura
primita de sistem este mica.

4. Scrie pe rndul urmator


formularea generala a principiul nti pentru ca elementare.
zul unei transformari

5. Notnd cu n numarul
parametrilor generalizati de pozitie, numarul
pa tilor unui sistem aflat la
rametrilor necesari pentru descrierea proprieta
echilibru este
(a) n
(b) n + 1
(c) n + 2
sti raspunsurile

Gase
la pagina 23.
20

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.

Expresii diferentiale
1.9 Anexa.
lucrul mecanic ntr-o transformare elemenRelatia (1.23), prin care exprimam
pune n evidenta un exemplu de expresie sau forma diferentiala.
Mai
tara,
general, pornind de la un set de m variabile independente x1 , x2 , . . . , xm , notate compact cu x, s i de la diferentialele acestora dx1 , dx2 , . . ., dxm , construim
suma
m
X

Xi (x)dxi = X1 (x)dx1 + X2 (x)dx2 + . . . + Xm (x)dxm ,

(1.35)

i=1

n care coeficientii Xi (x) sunt functii de variabilele independente x. Expresia


astfel construita este liniara s i omogena n diferentialele dxi . n cazul lucrului mecanic (1.22) rolul variabilelor xi este jucat de parametrii generalizati de
pozitie ai , iar coeficientii Xi sunt fortele generalizate Ai .
finite am vazut

n cazul unei transformari


ca prezinta interes sa determinam
lucrul mecanic total acesta se obtine prin integrarea lucrului mecanic ele
Integrala corespunzatoare

mentar ntre starile


initiala s i finala.
este o integrala
curbilinie. n continuare ne propunem sa revedem unele cunostiinte privitoare
la integrale curbilinii s i sa amintim n ce conditii o astfel de integrala este independenta de drum.
Pentru definirea integralei curbilinii a expresiei diferentiale (1.35) este co Putem considera ca vamod sa folosim o anumita reprezentare geometrica.
riabilele x1 , x2 , . . . , xm reprezinta coordonatele unui punct ntr-un spatiu cu m
dimensiuni. Descriem un arc de curba C n acest spatiu cu ajutorul unor ecuatii
de forma
xi = xi (u) ,
i = 1, 2, . . . , m ,
(1.36)
unde u este un parametru care ia valori ntr-un interval [ua , ub ], iar "coordonatele" x sunt functii de acest parametru.
compact coordonatele punctelelor aflate la extremita
tile arcului prin
Notam
a s i b, unde
ai = xi (ua ) ,
bi = xi (ub ) .
(1.37)
i
La o variatie du a parametrului u, variabilele xi se modifica cu dxi = dx
du.
du
Facem observatia ca putem schimba parametrul obiectul important este
aici multimea punctelor din spatiu (multime care nu se schimba adoptnd o
Definim integrala curbilinie
alta parametrizare) care formeaza arcul de curba.
a expresiei diferentiale (1.35), pe curba descrisa de (1.36), ca fiind
Z X
Z ub X
m
m
dxi
du .
(1.38)
Xi (x)dxi =
Xi (x)
du
C i=1
ua i=1

ti este pusa n evidenta o integrala simpla


n membrul drept al acestei egalita
n variabila u [variabilele x trebuie nlocuite n prealabil n functie de u folosind
parametrizarea (1.36)].
Prezinta un interes special clasa expresiilor diferentiale de tipul (1.35) pen tile a s i b ale
tru care integrala curbilinie (1.38) nu depinde dect de extremita
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

21

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.
fiind deci independenta de arcul C care le uneste. Scriem
arcului de curba,
conditia astfel
Z X
m
Xi (x)dxi = I(a, b) ,
(1.39)
C i=1

tilor arcuunde functia I nu depinde dect de coordonatele (1.37) ale extremita


lui.
cu i) ai n continuare, este echivalenta cu
Aceasta conditie, pe care o notam

fiecare din urmatoarele


afirmatii:
ii)Integrala pe orice curba nchisa este nula
I X
m
Xi (x)dxi = 0 .

(1.40)

C i=1

iii)Exista o functie F (x), a carei


diferentiala totala este egala cu expresia
(1.35)
m
X
dF =
Xi (x)dxi .
(1.41)
i=1

Despre o expresie (1.35) care satisface o astfel de relatie spunem ca este o


n acest caz, egalnd expresia diferentiala cu difediferentiala totala exacta.

rentiala totala a functiei F (x)


m
X
F
dF =
dxi ,
x
i
i=1

(1.42)

ca trebuie sa fie ndeplinite egalita


tile
constatam
Xi =

F
,
xi

i = 1, 2, . . . , m .

(1.43)

Pentru integrala curbilinie (1.38) obtinem


Z X
m
C i=1

Xi (x) dxi =

dF =
a

b
a

dF
du = F (b) F (a) .
du

(1.44)

tile arcului de curba.

Ea este deci egala cu variatia functiei F ntre extremita


iv)Functiile Xi satisfac relatiile
Xj
Xi
=
,
xj
xi

i, j = 1, 2, . . . , m .

(1.45)

Echivalenta propozitiilor de mai sus se presupune cunoscuta din studiul


totusi ca implicatia i)iii) a fost justifianterior al altor discipline. Remarcam
n legatur
a cu formularea
cata pentru lucrul mecanic ca expresie diferentiala,
primara a principiului nti.
22

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Principiul nti
Notiuni fundamentale de termodinamica.

1.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 1.8
1. (a)
2. Formulele (1.8), (1.19), (1.22)
3. (b)
4. Relatia (1.33)
5. (b)

1.11 Bibliografie
[1] Serban

Ti
teica, Termodinamica, Editura Academiei, Bucuresti, 1981.
Pag.: 13-39, 152-153, 163-165
Editura didactica s i pedagogica,
Bucuresti, 1983.
[2] F. Reif, Fizica statistica,
Pag.: 218-224

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

23

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

tare 2
Unitatea de nva
TEMPERATURA. PRINCIPIUL AL DOILEA.
FUNCTII
TERMODINAMICE

 

2.1

tii de nva
tare 2 . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiectivele Unita

25

2.2

Temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

Contact s i echilibru termic . . . . . . . . . . . . . . .

2.2.2

de temperatura . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Scari
2.3

Ecuatii de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

2.4

. . . . . . . . . . . .
Principiul al doilea (formularea primar a)

29

2.5

ciclice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformari

30

2.6

2.7

2.8

2.5.1

ciclice biterme reversibile. Teorema lui


Transformari
Carnot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.5.2

ciclice politerme . . . . . . . . . . . . .
Transformari

Temperatura absoluta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1

tile functiei f (1 , 2 ) . . . . . . . . . . . . . .
Proprieta

2.6.2

Scara termodinamica a temperaturilor . . . . . . . .

2.6.3

Relatiile lui Clausius . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entropia . . . . . .
Principiul al doilea (formularea general a).
2.7.1

ciclice arbitrare . . . . . . . . . . . . . .
Transformari

2.7.2

reversibile. Entropia . . . . . . . . . . .
Transformari

2.7.3

ireversibile . . . . . . . . . . . . . . . .
Transformari

Functii termodinamice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.8.1

Entropia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.8.2

Energia libera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 

32

 35

 38


 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problema rezolvata.

41

2.10 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.11 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

2.12 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 2.10 . . . . . . . . . . .

43

2.13 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43

2.9

24

2.2.1

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

tii de nva
tare 2
2.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:
sa definesti notiunea de scara de temperatura
sa ntelegi structura ecuatiilor de stare
sa formulezi principiul al doilea s i sa ntelegi consecintele sale
sa definesti notiunile de temperatura absoluta s i entropie
sa deduci ecuatiile de stare pornind de la cunoasterea unei singure
functii termodinamice

2.2 Temperatura
2.2.1

Contact si
echilibru termic

doua sisteme termodinamice A s i B, aflate fiecare n stare de


Consideram
echilibru. Reunim aceste sisteme ntr-unul singur, A + B, s i presupunem ca

sunt ndeplinite urmatoarele


conditii: i)sistemul total A + B este izolat de lumea
exterioara printr-un nvelis adiabatic; ii)suprafata care separa sistemele A s i B
iii)valorile variabilelor de
este diaterma s i nu permite schimbul de substanta;
pozitie ale subsistemelor A s i B sunt mentinute constante.
n care sisteConditiile impuse asigura ca sunt posibile doar transformari

mele A s i B schimba energie sub forma de caldur


a ntre ele. Variabilele de
pozitie fiind fixate, sistemele nu pot schimba energie sub forma de lucru mecanic, nici ntre ele, nici cu exteriorul. n aceste conditii, despre sistemele A s i
B spunem ca se afla n contact termic.

Ne punem problema daca starile


sistemelor se modifica prin punerea acestora n contact termic. Operatia de punere n contact se poate realiza de exem tilor suprafetei care separa sistemele din adiaplu prin modificarea proprieta

batica sa devina diaterma.


Spunem despre doua sisteme ca sunt n echilibru termic daca acestea nu

schimba caldur
a n urma stabilirii contactului termic ntre ele. Denumirea este

justificata fiindca n acest caz starile


celor doua sisteme nu se modifica prin
punerea lor n contact termic. Att parametrii de pozitie ct s i energiile interne
Drept rezultat, nici starea sistemului total nu se
ale sistemelor nu se modifica.
ea fiind deci o stare de echilibru termodinamic.
modifica,
Orice stare de echilibru termodinamic pentru doua sisteme puse n contact
termic este stare de echilibru termic n sensul definitiei date mai sus. Daca
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

25

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

iar starile

sistemele nu ar fi n echilibru termic, atunci ele ar schimba caldur


a,
a (ntr-o stare de echilibru
lor s-ar modifica, ceea ce ar contrazice ipoteza facut
tile sistemului sunt independente de timp).
termodinamic proprieta
ca sunt de echilibru termic
ntr-un sens mai larg, spunem despre doua stari
dupa aducerea lor n contact termic, nu
daca sistemele aflate n aceste stari,

schimba caldur
a ntre ele.

daca sistemul A
Echilibrul termic are urmatoarea
proprietate importanta:
este n echilibru termic cu sistemul B, iar B este n echilibru termic cu un al
treilea sistem, C, atunci A este n echilibru termic cu C. Prin urmare, daca

Propunem n contact termic sistemele A s i C, acestea nu schimba caldur


a.
numita tranzitivitate a echilibrului termic, reprezinta o
prietatea mentionata,
Ea nu poate fi dedusa ca s i consecinta a
constatare de natura experimentala.
ipotezelor privitoare la sistemele aflate n echilibru termic.
alte proprieta
ti ale echilibrului termic. Daca sistemul A este n
Remarcam
echilibru termic cu sistemul B, atunci s i B este n echilibru cu A. O stare de
echilibru termodinamic a unui sistem oarecare este n echilibru termic cu ea
si (n sensul mai larg mentionat mai sus).
nsa

2.2.2

de temperatura
Scari
tii de tranzitivitate a echilibrului termic introducem o variaPe baza proprieta
denumita temperatura.
Vom arata
cum atribuim valori temperaturii
bila noua,
de echilibru.
sistemului aflat n diferite stari

Izotermele unui sistem


doua sisteme, A s i B, aflate n echilibru termic n starile

Consideram
descrise
prin energia interna s i parametrii de pozitie
U1 , a 1 , a 2 , . . . , a n ,

(2.1)

U2 , b1 , b2 , . . . , br ,

(2.2)

n cazul sistemului A s i
n cazul sistemului B. Variabilele b sunt variabilele de pozitie ale sistemului

B, numarul
lor fiind n general diferit de numarul
variabilelor de pozitie ale
sistemului A.
acum starile

Consideram
(2.1) ale lui A aflate fiecare n echilibru termic cu
Spunem ca multimea tuturor
o aceeasi stare (2.2) a lui B, deocamdata fixata.
formeaza o izoterma a sistemului A. Folosind proprietatea de
acestor stari
ale sistemului A
tranzitivitate a echilibrului termic, rezulta ca oricare doua stari
de echilibru termic.
care apartin unei izoterme sunt stari
atentia asupra unei izoterme oarecare a lui A. Deoarece doua
Ne fixam

stari ale lui A care difera numai prin energia interna nu pot fi n echilibru termic,
rezulta ca energia interna U1 este unic determinata de variabilele de pozitie
ale celor doua sisteme s i de energia interna a sistemului B, printr-o relatie de
forma
U1 = f (U2 , a1 , a2 , . . . , an , b1 , b2 , . . . , br ) .
(2.3)
26

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


Aceasta relatie mai poate fi scrisa n forma simetrica astfel
F (U1 , a1 , a2 , . . . , an ; U2 , b1 , b2 , . . . , br ) = 0 .

(2.4)

Variabilele (2.1) corespunzatoare


starilor
care apartin unei izoterme trebuie sa
satisfaca ecuatia (2.4), pentru valori fixate ale variabilelor sistemului B.
ale lui B care nu sunt n echilibru termic, generam

Pornind de la doua stari


Procednd
doua izoterme ale sistemului A care nu au nici o stare comuna.
ale lui B care nu sunt de echilibru termic ntre
astfel, pornind de la diferite stari
ele (fiecare cu fiecare), putem genera toate izotermele sistemului A, adica
familia de izoterme a sistemului A. Ecuatia familiei de izoterme a sistemului A

este ecuatia (2.4), n care marimile


care caracterizeaza sistemul B joaca rol
de parametri.
Temperatura

Doar n aparenta numarul


parametrilor independenti (cei care se refera la sis daca ar
temul B) care intervin n ecuatia (2.4) este superior lui unu. ntr-adevar,
exista doi parametri independenti, atunci acestia ar putea fi determinati astfel
ale sistemului A sa apartina aceleiasi izoterme, ceea
nct oricare doua stari
ce este absurd.
Rezulta atunci ca familia de izoterme a sistemului A este caracterizata prin
valorile unui singur parametru independent. Acest parametru, notat cu n
continuare, care intervine n ecuatia (2.4) trebuie sa fie functie de variabilele
(2.2). Putem scrie atunci ecuatia familiei de izoterme astfel
F (U1 , a1 , a2 , . . . , an ; ) = 0 .

(2.5)

Prin rezolvarea acesteia fata de parametrul obtinem o relatie de forma


FA (U1 , a1 , a2 , . . . , an ) = .

(2.6)

la variDependenta functiei FA de energia interna U1 trebuie sa fie monotona,


abile de pozitie a fixate. n caz contrar, prin rezolvarea acestei ecuatii fata de

U1 nu am obtine solutie unica (energia interna nu ar fi univoc determinata).


ca functia FA este monoton crescatoare

Putem ntotdeauna sa consideram

(daca este descrescatoare,


prin schimbarea semnului acesteia obtinem o fun
Ea este o marime

ctie crescatoare).
Numim variabila temperatura.
monoton

crescatoare
cu energia interna a sistemului, la variabile de pozitie fixate. Prin
relatia (2.6), se atribuie temperaturii sistemului o valoare care depinde de starea n care se afla acesta. Despre relatia (2.6) mai spunem ca defineste o
scara de temperaturi.
usor ca scara de temperaturi nu este unic determinata.
Aceasta
Constatam
rezulta din faptul ca modul de scriere al ecuatiei familiei de izoterme nu este
monoton crescatoare.

unic. Fie (t) o functie de o singura variabila,


Folosind
notatiile
FA (U1 , a1 , a2 , . . . , an ) (FA (U1 , a1 , a2 , . . . , an )) ,
(2.7)

s i

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

() ,

(2.8)
27

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


precum s i relatia (2.6), obtinem ecuatia
FA (U1 , a1 , a2 , . . . , an ) = ,

(2.9)

care poate fi s i ea considerata ca ecuatie a familiei de izoterme. Functia FA

este monoton crescatoare


n variabila U1 , la parametri de pozitie fixati. Vari
tita sa fie numita temperatura,
iar (2.9) defineste o
abila este s i ea ndrepta
noua scara de temperaturi.
Trecerea de la vechea scara la noua scara se realizeaza printr-o relatie de

forma (2.8), n care functia () este monoton crescatoare.


Sa presupunem ca am definit o anumita scara de temperaturi pentru siste aceasta scara pentru cazul unui sistem oarecare B folomul A. Generalizam

sind procedeul urmator.


Atribuim valoarea temperaturii sistemului B aflat n
temperatura este . n acest mod atribuim
echilibru termic cu sistemul A a carui
de echilibru tervalori egale pentru temperaturile a doua sisteme aflate n stari

mic, s i valori diferite daca starile


nu sunt de echilibru termic. Procednd astfel,
conditia de echilibru termic a doua sisteme revine la egalitatea temperaturilor
lor.
Procedeul folosit este consistent. Folosim observatia experimentala ca
daca nlocuim nvelisul adiabatic al sistemului A + B cu unul diaterm s i cre
atunci vor
s tem energia interna totala a sistemului (prin schimb de caldur
a),

creste energiile interne ale fiecarui


sistem. Proprietatea este n acord cu cerinta ca temperaturile sistemelor sa fie egale, att n starea initiala ct s i n

starea finala.
Termometru si
termostat

Masurarea
temperaturii unui sistem oarecare A aflat la echilibru se bazeaza
un sistem termodinamic B, pe
pe conditia de echilibru termic. Consideram
folosim pentru masurarea

care vrem sa-l


temperaturii lui A. Punem cele doua
sisteme n contact termic. n urma stabilirii echilibrului termic, temperatura
sistemului B devine egala cu temperatura sistemului A.
Sa presupunem ca sistemele considerate sunt astfel nct n cursul stabilirii echilibrului termic, starea sistemului A s-a modificat foarte putin, n timp ce
Comportari

starea sistemului B a suferit (eventual) o modificare apreciabila.


att de diferite al celor doua sisteme nu pot sa apara dect daca presupunem
ca masa sistemului A este considerabil mai mare dect masa sistemului B.

Dimpotriva,
temperatura sisTemperatura lui A a ramas
practic nemodificata.
apreciabile. Despre sistemul B spunem ca
temului B poate suferi modificari
este un termometru pentru A. Temperatura sa se modifica prin contact termic,
s i devine egala cu aceea a sistemului A la echilibru termic.
Daca ne intereseaza sistemul B, despre sistemul A spunem ca este un
termostat pentru B. Sistemul A joaca de fapt rolul unui rezervor urias de energie. Starea sa nu se schimba practic prin contact termic cu un sistem oarecare.

Despre o transformare suferita de un sistem care schimba caldur


a cu un singur
Daca sistemul se afla
termostat spunem ca este o transformare monoterma.
28

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

permanent n contact termic cu un termostat s i transformarea este reversibila,

de echilibru, iar temperatura


rezulta ca starile
prin care trece acesta sunt stari
sistemului este egala cu temperatura termostatului. Spunem n acest caz ca

transformarea este izoterma.

2.3 Ecuatii de stare


cum atribuim valori temperaturii unui sistem
n sectiunea precedenta am aratat
oarecare aflat la echilibru. Relatia (2.6), pe care o scriem aici mai simplu n
forma
= (U, a1 , a2 , . . . , an ) ,
(2.10)
ne arata de fapt cum depinde temperatura de energia interna U s i parametrii
de pozitie a. Fortele generalizate Ai sunt s i ele bine determinate prin relatii de
forma
Ai = Ai (U, a1 , a2 , . . . , an ) ,
i = 1, 2, . . . n .
(2.11)
temperatura unui sistem oaConform discutiei din sectiunea precedenta,
pentru variabile de pozitie fixate.
recare A creste monoton cu energia interna,
relatia (2.10), s i sa expriProprietatea de monotonie ne permite sa inversam
energia interna n functie de temperatura,
pentru fiecare set de valori ale
mam
variabilelor de pozitie
U = U (, a1 , a2 , . . . , an ) .
(2.12)
nlocuim U (, a) n relatiile (2.11) s i obtinem fortele generalizate ca functii de
aceleasi variabile
Ai = Ai (, a1 , a2 , . . . , an ) ,

i = 1, 2, . . . , n .

(2.13)

ti ne-au condus de fapt la descrierea starilor

Pasii facu
de echilibru termodinamic ale unui sistem oarecare prin valorile temperaturii s i parametrilor de
tile sistemului sunt complet determinate de valorile acestor
pozitie a. Proprieta
variabile. Ecuatiile (2.12) s i (2.13) se numesc ecuatii de stare ale sistemului
iar ecuatiile (2.13) se
considerat. Ecuatia (2.12) se numeste ecuatie calorica,
atorile

numesc ecuatii termice (denumirile sunt legate de masur


necesare pentru determinarea lor). Ecuatiile (2.10) s i (2.11) sunt s i ele ecuatii de stare s i
corespund alegerii ca variabile independente a energiei interne s i a parametrilor de pozitie.
n termodinamica nu avem posibilitatea sa deducem ecuatiile de stare.
Aceste ecuatii sunt obtinute pe cale experimentala sau, atunci cnd este posibil, folosind metodele fizicii statistice.

2.4 Principiul al doilea (formularea primara)


ciclice (transformare pentru care starea finala coinn cazul unei transformari
variatia energiei interne este nula.
Conform principiului
cide cu starea initiala)
nti avem deci
L+Q = 0,
(2.14)
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

29

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

egalitate care arata ca lucrul mecanic s i cantitatea de caldur


a schimbate de
dar au semne opuse.
sistem cu exteriorul sunt egale n valoare absoluta,

Despre un sistem care primeste ciclic o cantitate de caldur


a (Q > 0) s i

(deci) cedeaza lucru mecanic catre


exterior (L < 0), spunem ca functioneaza
ca masina termica (motor termic). Sadi Carnot a ajuns la concluzia ca o ma
s ina termica nu poate functiona daca primeste caldur
a de la un singur ter Aceasta concluzie ne
mostat (rezervor de energie avnd temperatura data).

conduce la afirmatia urmatoare


ti
ta

ntr-o transformare ciclica monoterma sunt satisfacute


urmatoarele
inegaliL 0,

Q 0,

(2.15)

propozitie care constituie formularea primara a principiului al doilea. Avnd n


ti scrise nu sunt independente (una
vedere relatia (2.14), cele doua inegalita

rezulta din cealalta).

Presupunem acum ca transformarea ciclica monoterma este reversibila.


din care este formata poate fi parcursa
Rezulta atunci ca succesiunea de stari

s i n sens invers, caz n care sistemul primeste lucrul mecanic L s i caldura


prin aplicarea principiului al doilea, obtinem
Q. Pentru transformarea inversa,
L 0 ,

Q 0 .

(2.16)

Conditiile (2.15) s i (2.16) pot fi ndeplinite simultan doar daca L s i Q sunt amndoua nule
L = 0,
Q = 0.
(2.17)

Numai n cazul transformarilor


ireversibile ntlnim posibilitatea
L > 0,

Q < 0.

(2.18)

Sistemul primeste ciclic lucru mecanic din exterior, pe care l cedeaza integral

n mod ireversibil. Mai trebuie sa adau


termostatului, sub forma de caldur
a,
tot ca o concluzie de natura experimentala,
ca egalitatea (2.17) nu poate
gam,
a n cazul transformarilor

fi satisfacut
ireversibile.

ciclice
2.5 Transformari
2.5.1

ciclice biterme reversibile. Teorema lui Carnot


Transformari
Prin transformare ciclica biterma reversibila se ntelege o transformare ciclica

reversibila n care sistemul schimba caldur


a cu doua termostate avnd tempe
raturi diferite (daca ar fi egale, transformarea s-ar reduce la una monoterma).
O astfel de transformare se mai numeste ciclu Carnot.
temperaturile termostatelor cu 1 s i 2 (1 6= 2 ), s i cantita
tile de
Notam

caldur
a primite de sistem de la termostate cu Q1 s i Q2 . Cantitatea totala de

caldur
a primita de sistem ntr-un ciclu este Q = Q1 + Q2 .
biterma s i reTransformarea inversa celei considerate este s i ea ciclica,
n aceasta transformare, caldurile

versibila (la fel ca transformarea directa).

30

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


schimbate sunt Q1 s i Q2 . De asemenea, prin efectuarea unei succesiuni
de m cicluri Carnot (parcurse n sens direct sau n sens invers) se obtine tot
tile de caldur

un ciclu Carnot, n care sistemul schimba cantita


a mQ1 s i mQ2 cu

cele doua termostate. Numarul


ntreg m poate fi pozitiv sau negativ.
n continuare ca raportul cantita
tilor de caldur

Justificam
a nu depinde de
n acest scop
caracteristicile sistemului care efectueaza transformarea ciclica.
un al doilea sistem termodinamic, care efectueaza o transformare
consideram
tile
ciclica biterma reversibila n care schimba cu cele doua termostate cantita

de caldur
a Q01 s i Q02 .
ciclice ale primului
Fie acum transformarea compusa din m transformari
0
ciclice ale celui de al doilea (numerele m s i m0 sunt
sistem s i m transformari
iar sistemul total schimba
ntregi). Transformarea compusa este s i ea ciclica,
0 0

ntr-un ciclu cantitatea de caldur


a mQ1 + m Q1 cu primul termostat s i mQ2 +
0 0
m Q2 cu al doilea.
Alegem numerele ntregi m s i m0 astfel nct raportul lor sa satisfaca egalitatea
Q01
m
=

.
(2.19)
m0
Q1
Un comentariu este necesar. Membrul drept al acestei relatii este n general un
real, n timp ce membrul stng este un numar
rational. Totusi, raportul a
numar
real care poate fi aproximat orict de precis
doua numere reale este un numar
rational (raportul a doua numere ntregi).
printr-un numar
Cu alegerea (2.19), avem
mQ1 + m0 Q01 = 0 ,

(2.20)

Consecinta
iar transformarea compusa s-a redus la una ciclica monoterma.

(2.17) a principiului al doilea aplicat n cazul transformarilor


ciclice monoterme

reversibile cere ca s i cantitatea de caldur


a schimbata cu al doilea termostat sa
se anuleze
mQ2 + m0 Q02 = 0 .

(2.21)

Folosind aceasta egalitate mpreuna cu (2.20) deducem relatia


Q0
Q1
= 10 ,
Q2
Q2

(2.22)

tilor de caldur

care arata ca raportul cantita


a schimbate cu cele doua termostate este acelasi pentru orice sistem. Acest raport nu poate atunci sa mai
depinda dect de temperaturile termostatelor, printr-o relatie pe care o scriem
convenabil n forma
Q1
= f (1 , 2 ) ,
(2.23)
Q2

egalitate cunoscuta ca teorema lui Carnot. Functia f (1 , 2 ) este o functie universala (independenta de sistemul termodinamic).
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

31

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

2.5.2

ciclice politerme
Transformari
acum un sistem termodinamic A care sufera o transformare ciclica
Consideram

n care schimba caldur


a cu N termostate, avnd temperaturile 1 , 2 , . . . , N .
cu Qn cantitatea de caldur

Notam
a primita de A de la termostatul avnd tem deocamdata tipul transformarii

peratura n , unde n = 1, 2, . . . , N . Nu limitam

aceasta poate fi reversibila sau ireversibila.


un termostat auxiliar, avnd temperatura 0 , s i un al doilea
Consideram
ciclice biterme reversibile.
sistem, B, care efectueaza succesiv N transformari

n ciclul n sistemul B schimba caldur


a cu termostatele n s i 0 . Ne putem
aranja astfel nct sistemul B returneaza n ciclul n termostatului n cantitatea

de caldur
a primita de sistemul A de la acelasi termostat. Aceasta nseamna ca

el primeste (algebric) cantitatea de caldur


a Qn de la termostatul n . Notam

cu qn,0 caldura
primita de sistemul B de la termostatul 0 n acelasi ciclu.
n aceste conditii sistemul total A + B efectueaza de fapt o transformare
fiindca acesta nu schimba caldur

ciclica monoterma,
a dect cu termostatul
daca transformaauxiliar. Aceasta transformare este reversibila (ireversibila)
Formularea primara
rea efectuata de sistemul A este reversibila (ireversibila).
(2.15) a principiului al doilea implica inegalitatea
q1,0 + q2,0 + . . . + qN,0 0 .

(2.24)

Prin aplicarea teoremei lui Carnot pentru fiecare transformare ciclica bi cantita
tile de caldur

terma reversibila suferita de sistemul B, exprimam


a primite
de sistemul B de la termostatul auxiliar
qn,0 =

Qn
.
f (1 , 0 )

(2.25)

nlocuim qn,0 n (2.24) s i obtinem inegalitatea


N
X
n=1

Qn
0.
f (n , 0 )

(2.26)

Aceasta se refera la un (singur) sistem care efectueaza o transformare ciclica


Temperatura 0 apare ca un parametru
politerma (reversibila sau ireversibila).
arbitrar.

2.6 Temperatura absoluta


2.6.1

tile functiei f (1, 2)


Proprieta
Teorema lui Carnot (2.23) pune n evidenta functia universala f (1 , 2 ), care
depinde numai de temperaturile celor doua termostate. Studiem n continuare
tile acestei functii.
proprieta
i) Functia f (1 , 2 ) nu se poate anula, oricare ar fi valorile variabilelor. Sa
presupunem ca f s-ar anula pentru anumite valori 1 s i 2 . ntr-un astfel de
caz am avea Q2 6= 0 s i Q1 = 0. Aceasta posibilitate este n contradictie cu

32

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


principiul al doilea, fiindca transformarea s-ar reduce la una ciclica monoterma
n care cantitatea de caldur

reversibila,
a primita de sistem (egala cu Q2 ) este

nenula.
ii) Functia f are proprietatea fundamentala
f (1 , 2 ) =

f (1 , 0 )
,
f (2 , 0 )

(2.27)

n care 0 este o temperatura empirica arbitrara.


ti folosim relatia (2.26) n cazul transPentru demonstratia acestei proprieta

raportul cantita
tilor
formarilor
ciclice biterme (N = 2) reversibile s i exprimam

de caldur
a astfel
f (1 , 0 )
Q1
=
.
(2.28)
Q2
f (2 , 0 )
Din comparatia cu (2.23) rezulta proprietatea (2.27).
ti ale functiei f . Ele sunt consecinta directa sau
Deducem alte proprieta
tii fundamentale (2.27).
indirecta a egalitata
iii) Cu alegerea 1 = 2 = , membrul drept n (2.27) este egal cu unu.
Rezulta ca
f (, ) = 1 .
(2.29)

n acest caz avem de fapt o transformare monoterma (temperaturile celor doua


surse sunt egale), iar proprietatea putea fi dedusa din egalitatea Q1 + Q2 = 0,
impusa de principiul al doilea.
egalitatea (2.27) pentru alegerea 0 = 1 , folosim proprietatea
iv) Aplicam
s i obtinem
precedenta,
1
f (1 , 2 ) =
.
(2.30)
f (2 , 1 )
v) Din i) s i iv) rezulta ca functia f nu poate deveni infinita pentru nici un set
ar rezulta ca f (1 , 2 )
de valori ale argumentelor. Daca f (2 , 1 ) ar fi infinita,
trebuie sa se anuleze, ceea ce ar contrazice proprietatea i).
vi) Admitnd ca f este functie continua n ambele variabile, pe baza propri tilor i), iii) s i v) rezulta ca aceasta satisface inegalitatea dubla
eta
0 < f (1 , 2 ) < .

(2.31)

plecnd de la valoarea unu (luata pentru argumente egale) nu se


ntr-adevar,
pot atinge valori negative fiindca valorile zero sau infinit (prin care ar trebui sa
treaca functia pentru a lua apoi valori negative) nu sunt permise.

vii)Functia f (1 , 0 ) este monoton crescatoare


n primul argument (al doilea
argument este presupus fixat)
f (1 , 0 ) > f (2 , 0 ) daca 1 > 2 .

(2.32)

Pentru a demonstra aceasta proprietate importanta a functiei f , revenim la

inegalitatea (2.26), care, pentru cazul transformarilor


ciclice biterme ireversibile, se scrie n forma
Q2
Q1
+
< 0.
(2.33)
f (1 , 0 ) f (2 , 0 )
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

33

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


inegalitatea (2.33) n cazul unei transformari
ciclice biterme ireverAplicam
sibile speciale, n care lucrul mecanic este nul. Presupunem ca temperaturile
termostatelor satisfac conditia 1 > 2 , iar sistemul se afla initial la echilibru
termic cu termostatul avnd temperatura 2 . Temperatura sistemului este s i ea
egala cu 2 . Punem sistemul n contact termic cu termostatul avnd tempera
tura 1 . El primeste ireversibil de la acest termostat cantitatea de caldur
a Q1
iar temperatura sa creste de la 2 la 1 . Punem din nou sistemul n
(pozitiva),
contact termic cu termostatul de temperatura 2 . Temperatura sistemului scade

de la 1 la 2 , transformare n care primeste (algebric) caldura


Q2 . Starea fi iar transformarea este ciclica ireversibila.

nala este aceeasi cu starea initiala,


iar transformarea fiind ciclica,
principiul
Lucrul mecanic fiind nul prin ipoteza,
nti implica relatia
Q2 = Q1 .
(2.34)

Cantitatea de caldur
a Q2 este negativa sistemul cedeaza caldur
a termosta
tului cu temperatura mai mica.
Proprietatea de monotonie (2.32) rezulta prin nlocuirea lui Q2 n (2.33),

s i rearanjarea inegalita
tii obtiurmata de simplificarea cu Q1 (marime
pozitiva)
nute.

2.6.2

Scara termodinamica a temperaturilor


Proprietatea fundamentala (2.27) ne arata ca functia f (1 , 2 ) se poate scrie ca
un raport de functii, fiecare depinznd doar de temperatura cte unuia dintre
termostate. Folosim notatia
() f (, 0 ) ,

(2.35)

s i avem
f (1 , 2 ) =

(1 )
.
(2 )

(2.36)

Ca s i functia f , functia () este strict pozitiva s i marginit


a
0 < () < .

(2.37)

Inegalitatea (2.32) se poate scrie astfel


(1 ) > (2 ) daca 1 > 2 ,

(2.38)

ceea ce arata ca functia () este monoton crescatoare


n variabila , s i sa de
tisface deci cerinta impusa unei functii care realizeaza o schimbare a scarii
temperatura (vezi 2.2.2).
Pentru o valoare fixata 0 a temperaturii termostatului auxiliar, functia ()
definita prin relatia (2.35) defineste o noua scara de temperaturi, numita scara
Aceasta scara nu depinde de proprieta
tile vreunui sistem, fiind
termodinamica.

deci o scara absoluta.


Introducem notatia
T = () .
(2.39)
34

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

Marimea
T se numeste temperatura termodinamica sau temperatura absoluta
s i este definita pna la un factor constant (aceasta proprietate decurge din
relatia (2.35) n care intervine temperatura arbitrara 0 ). Factorul arbitrar din
definitia temperaturii absolute se fixeaza prin conventia ca punctului triplu al
lichida s i gazoasa)
sa i
apei (stare de echilibru n care coexista fazele solida,
se atribuie temperatura absoluta
T0 = 273, 16 K.

2.6.3

(2.40)

Relatiile lui Clausius

cu
Revenim la transformarea ciclica politerma considerata n 2.5.2. Notam
Tn temperaturile absolute ale celor N termostate cu care sistemul schimba

Folosind definitia temperaturii absolute, relatia (2.26) se scrie astfel


caldur
a.
N
X
Qn
n=1

Tn

0.

(2.41)

n cazul transformarilor
reversibile aceasta relatie se scrie astfel
N
X
Qn
n=1

Tn

= 0,

(2.42)

ciclice politerme res i se numeste egalitatea lui Clausius pentru transformari


versibile.

Numai n cazul transformarilor


ireversibile relatia (2.41) devine o inegalitate
stricta
N
X
Qn
< 0.
(2.43)
T
n
n=1

ciclice poliAceasta se numeste inegalitatea lui Clausius pentru transformari


terme ireversibile.

Se impune observatia ca numai n cazul transformarilor


reversibile temperatura sistemului este egala cu temperatura termostatului cu care acesta

n cazul transformarilor

schimba caldur
a.
ireversibile, starile
intermediare ale
de echilibru, iar temperatura sistemului nu are (n gesistemului nu sunt stari
neral) sens.

En2.7 Principiul al doilea (formularea generala).


tropia
2.7.1

ciclice arbitrare
Transformari

o transformare ciclica arbitrara (reversibila sau ireversibila)


n care
Consideram

sistemul schimba caldur


a cu termostate a caror
temperatura variaza continuu.

Pentru a generaliza relatia (2.41) (n deducerea careia


am presupus ca temperatura termostatelor variaza discret), ne folosim de proprietatea evidenta ca
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

35

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


destransformarea ciclica este echivalenta cu o succesiune de transformari
transformari
deschise temperatura T a termostachise. Daca n cursul fiecarei
telor variaza putin atunci, prin aplicarea relatiei (2.41), putem scrie inegalitatea
aproximativa
X (Q)i
0,
(2.44)
T
i
i

unde (Q)i este cantitatea de caldur


a primita de sistem n cursul unei trans deschise, de la termostatul avnd temperatura Ti .
formari
acum cazul limita n care modificarea temperaturii este infiniConsideram
transformarea
tezimala n fiecare transformare. Procednd astfel, echivalam
elementare. n acest caz obticiclica cu o succesiune infinita de transformari
nem relatia exacta
I
dQ
0,
(2.45)
T

unde dQ este cantitatea de caldur


a primita de sistem ntr-o transformare ele de la termostatul avnd temperatura T . Suma din relatia precedenta
mentara,
a trecut la limita ntr-o integrala curbilinie
pe o curba nchisa (transformarea
H
indicata prin simbolul .
fiind ciclica),
Relatia (2.45) reprezinta formularea generala a principiului al doilea.

n cazul n care o parte finita din transformare are loc la temperatura con ti la integrala este egala cu Q/T , unde Q este
stanta T , contributia acelei par

caldura
schimbata n acea parte a transformarii.

2.7.2

reversibile. Entropia
Transformari

Pentru cazul transformarilor


reversibile relatia (2.45) este una de egalitate
I
dQ
= 0.
(2.46)
rev T

de echilibru, rezulta ca
Starile
intermediare prin care trece sistemul fiind stari
temperatura T are s i semnificatie de temperatura a sistemului.
teorema mentionata n 1.9, privitoare la integrale curbilinii. Avnd
Aplicam
n vedere ca integrala pe orice curba nchisa a expresiei diferentiale dQ/T este
nula [caz particular de afirmatie ii) n 1.9], rezulta ca aceasta expresie este o
Exista asadar o marime

diferentiala totala exacta.


S care nu depinde dect de
starea sistemului [caz particular de afirmatie iii) n 1.9] astfel nct
dS =

dQ
.
T

(2.47)

Marimea
S se numeste entropie s i este determinata pna la o constanta aditiva

arbitrara adaugarea
unei constante la entropie nu modifica egalitatea (2.47).

Observatie. Cantitatea de caldur


a dQ este o expresie diferentiala dar nu
Doar prin mpar
tire la temperaeste (n general) o diferentiala totala exacta.
a aceasta proprietate, factorul 1/T jucnd rol de factor
tura absoluta ea capat
integrant.
36

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


variatia entropiei n cursul unei transformari
reversibile de la o
Determinam
stare initiala i la o stare finala f prin integrarea relatiei (2.47). Obtinem
Sf S i =

f
i

dQ
,
T

(2.48)

respectiv finala.
Integrala
unde Si s i Sf sunt valorile entropiei n starea initiala,

din membrul drept, la fel ca membrul stng, nu depinde dect de starile


initiala
s i finala ale sistemului.
echivalente ale principiului al doilea n
Relatiile (2.47) s i (2.48), formulari

cazul transformarilor
reversibile, definesc entropia unui sistem oarecare numai

pentru starile
de echilibru ale acestuia.
O consecinta a principiului al doilea
o transformare elementara reversibila a sistemului n care paraConsideram
lucrul mecanic dL
metrii de pozitie a sunt mentinuti constanti. n consecinta,

a de sistem este egala cu variatia


este nul iar cantitatea de caldur
a primitat
energiei interne
dQ = dU ,

ai = const. , i = 1, 2, . . . , n .

(2.49)

Pe baza egaliTemperatura sistemului, ca s i entropia acestuia, se modifica.


tii fundamentale (2.47), n care nlocuim cantitatea de caldur

pentru variatia
ta
a,
entropiei obtinem
dS =

1
dU ,
T

ai = const. , i = 1, 2, . . . , n .

(2.50)

rezulta ca variatia energiei inTemperatura absoluta fiind o marime


pozitiva,
terne s i a entropiei au acelasi semn ntr-o transformare n care parametrii de
pozitie sunt constanti. Pe de alta parte, aceeasi afirmatie [vezi 2.2.2], este va Combinam
cele doua
labila pentru variatiile de temperatura s i energie interna.
ti s i ajungem la concluzia ca entropia sistemului variaza n acelasi
proprieta
sens cu temperatura.

2.7.3

ireversibile
Transformari

Pentru cazul transformarilor


ciclice ireversibile relatia (2.45) este o inegalitate
stricta
I
dQ
< 0.
(2.51)
irev T

de echiliStarile
intermediare prin care trece sistemul nu sunt (n general) stari
bru, iar T nu are semnificatie de temperatura a sistemului (aceasta nici nu are
sens daca starea nu este de echilibru).
acum o transformare ireversibila deschisa de la starea initiala
Consideram
de echilibru termodinamic). Putem defini
i la starea finala f (ambele stari
un ciclu format din transformarea ireversibila mentionata (i f ), urmata de
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

37

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


pentru aceasta transformare
o transformare reversibila de la f la i. Aplicam
ciclica (ireversibila ca s i transformarea i f ), inegalitatea (2.51) s i obtinem
I

irev

dQ
=
T

f
i

dQ
+
T

i
f

dQ
< 0.
T

(2.52)

reverTermenul al doilea din membrul drept, corespunznd unei transformari


sibile, este egal cu Si Sf , iar inegalitatea se poate scrie astfel
Z

f
i

dQ
< Sf Si .
T

(2.53)

Spre deosebire de situatia ntlnita n contextul relatiei (2.48), n cazul de fata

integrala depinde n general de starile


intermediare. Conditia ca starile
initiala
de echilibru este importanta,
pentru ca entropia a fost
s i finala sa fie stari
Subliniem nca odata ca temperatura T nu este
definita doar n aceste stari.

temperatura sistemului n cursul transformarii,


ci a termostatelor de la care

acesta primeste caldur


a.

Inegalitatea dedusa ia o forma foarte simpla pentru cazul unei transformari

adiabatice ireversibile. n procesul adiabatic sistemul nu schimba caldur


a cu
tii (2.53)
exteriorul. De aici rezulta ca integrala din membrul stng al inegalita
iar inegalitatea se poate scrie n forma echivalenta
este nula,
(2.54)

Sf > S i .

Aceasta nseamna ca n orice transformare adiabatica ireversibila entropia n


a nsa a putea
starea finala este mai mare dect entropia n starea initiala (far

afirma ceva despre entropia sistemului n starile


intermediare, care nu sunt
de echilibru).
stari

2.8 Functii termodinamice


tile unui sistem termodinamic oarecare aflat la echiliPentru a descrie proprieta

bru folosim un set de variabile independente ale caror


valori determina complet

starea sistemului. Alte marimi


sunt functii de variabilele independente prin intermediul ecuatiilor de stare (vezi sectiunea 2.3).
ca ecuatiile de stare pot fi deduse dintr-o
n aceasta sectiune vom arata
n acest scop vom aplica principiile
singura ecuatie caracteristica generala.
termodinamicii n cazul transformarilor elementare reversibile, principii expri tile fundamentale (1.33) s i (2.47). Vom considera doua alegeri
mate prin egalita
diferite ale variabilelor independente.

2.8.1

Entropia
cantitatea de cal
nlocuim n (1.33) lucrul mecanic dat de (1.22) s i exprimam
dura astfel
n
X

dQ = dU dL = dU
Ai dai .
(2.55)
i=1

38

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


Folosind principiul al doilea (2.47), pentru variatia entropiei ntr-o transformare
elementara reversibila obtinem
dS =

n
1
1X
dU
Ai dai .
T
T i=1

(2.56)

Presupunem cunoscuta dependenta entropiei de variabilele U s i a


(2.57)

S = S(U, a) ,
diferentiala totala a acestei functii
s i egalam
n

dS =

X S
S
dU +
dai ,
U
a
i
i=1

(2.58)

cu expresia diferentiala din membrul drept al relatiei (2.56). Pentru derivatele


partiale de ordinul nti ale entropiei obtinem
S
1
= ,
U
T

S
Ai
= .
ai
T

(2.59)

Aceste relatii sunt echivalente cu ecuatiile de stare (2.10) (cu nlocuit cu


temperatura absoluta T ) s i (2.11). Ele determina temperatura s i fortele generalizate
S(U,a)
S(U, a)
1
ai
Ai = T
,
(2.60)
= S(U,a)
T = S(U,a) ,
ai
U

n functie de energia interna U s i variabilele de pozitie a.


Spunem despre entropia S(U, a) exprimata n variabilele U s i a ca este o
Ecuatia (2.57) este un prim exemplu de ecuatie caracfunctie termodinamica.
teristica generala - din ea rezulta prin operatii de derivare partiala ecuatiile de
stare. Un alt exemplu de functie termodinamica este cel al energiei libere (vezi

sectiunea urmatoare).
Caz particular. n cazul unui fluid pentru care singura forma de lucru mecanic prezenta este dL = pdV , avem un singur parametru de pozitie, volumul
egala cu p. Ecuatia caracteristica generala
V , s i o singura forta generalizata,
are n acest caz forma
S = S(U, V ) .
(2.61)
Prin particularizarea relatiilor (2.59) obtinem ecuatiile
1
S(U, V )
=
,
T
U

p
S(U, V )
=
,
T
V

(2.62)

echivalente cu ecuatiile de stare T = T (U, V ) s i p = p(U, V ).


Mai sus ne-am referit la entropia unui sistem nchis oarecare. Pentru a pu
tea lua n considerare cazul unui sistem deschis este necesar sa generalizam
n prealabil formularea principiului nti. Reamintim ca un sistem deschis poate
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

39

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


schimba masa cu exteriorul. Pe lnga termenii de lucru mecanic s i cantitate

am
unul sau mai multi termeni care tin cont de
de caldur
a mai trebuie sa adaug
variatia energiei interne a sistemului datorata variatiei masei acestuia. Cazul

cel mai simplu, singurul pe care-l consideram,


este cel al sistemului omogen

s i alcatuit
dintr-o substanta pura din punct de vedere chimic. n acest caz este
necesar un singur termen suplimentar n formularea principiului nti. ntr-o

transformare elementara n care masa sistemului variaza cu dM , exprimam


acest termen (proportional cu dM ) ca dM , unde se numeste potentialul
chimic al substantei. Principiul nti se generalizeaza astfel
dU = dL + dQ + dM .

(2.63)

Refacnd
drumul parcurs mai sus (n cazul unui sistem nchis), obtinem

ecuatia caracteristica generala S = S(U, a, M ). La relatiile (2.59) (care-si pastreaza forma) se adauga una noua
S

= .
M
T

(2.64)

Uneori este convenabil sa folosim, n locul masei M , numarul


de constitu
ienti (atomi, molecule, . . .) drept parametru care masoar
a cantitatea de sub
stanta (marimile
respective sunt proportionale). Potentialul chimic se dove

deste a fi o marime
foarte utila n studiul echilibrului starilor
de agregare ale
unei substante.

2.8.2

Energia libera
pentru variabile de pozitie
Temperatura variaza monoton cu energia interna,
fixate. Putem alege ca variabile independente temperatura T (n locul energiei
interne U ) s i variabilele de pozitie a. Cu aceasta alegere ecuatiile de stare au
forma
U = U (T, a) ,
Ai = Ai (T, a), i = 1, 2, . . . , n .
(2.65)
Schimbarea variabilelor independente se realizeaza printr-un procedeu ma cantitatea de
tematic simplu. Pe baza principiului al doilea (2.47) exprimam

caldur
a (dQ = T dS), s i o nlocuim n egalitatea (1.33) care exprima principiul
nti. Obtinem
n
X
dU = T dS +
Ai dai .
(2.66)
i=1

Folosim identitatea T dS = d(T S) + SdT s i deducem relatia urmatoare


dF = SdT +

n
X

Ai dai ,

(2.67)

i=1

n care intervine functia


F U TS .

(2.68)

Functia F se numeste energie libera a sistemului.


40

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice


Presupunem cunoscuta energia libera ca functie de variabilele T s i a
(2.69)

F = F (T, a) .
Prin egalarea diferentialei sale totale
n

X F
F
dF =
dai ,
dT +
T
a
i
i=1

(2.70)

cu membrul drept al relatiei (2.67), rezulta


S=

F
,
T

Ai =

F
, i = 1, 2, . . . , n .
ai

(2.71)

Prima egalitate dedusa determina entropia S = S(T, a), iar urmatoarele


de
termina fortele generalizate Ai = Ai (T, a). Folosind s i definitia (2.68) gasim
energia interna
F
,
(2.72)
U = F + TS = F T
T

ca functie de T s i a. Cu aceasta am aratat


ca ecuatiile de stare (2.65) se pot
deduce plecnd de la ecuatia caracteristica generala a energiei libere.
Functia F (T, a), adica energia libera exprimata n functie de temperatura
absoluta T s i parametrii de pozitie a este un alt exemplu de functie termodina
mica.
n cazul unui fluid, energia libera este functia F (T, V ), iar ecuatiile de stare
se scriu astfel
F
F
U =F T
,
p=
.
(2.73)
T
V

2.9 Problema rezolvata.


un sistem termodinamic a carui
energie libera este data de relatia
Consideram
a
F = T 4V ,
3

a = const. > 0 .

Sa se determine ecuatiile de stare ale acestui sistem.


Rezolvare. Problema are sens fiindca relatia data este o ecuatie caracte Folosim relatiile (2.73) s i avem
ristica generala.
1
U = aT 4 V T
3

4
aT 3
3

= aT 4 V ,

p=

1 4
aT ,
3

relatii care determina energia interna s i presiunea n functie de temperatura s i


volum.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

41

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

2.10 Test de autoevaluare

Raspunde
sau alege raspunsul
corect la urmatoarele
ntrebari:
dupa ce sunt puse n contact
1. Doua sisteme sunt n echilibru termic daca,
termic, nu schimba ntre ele
(a) lucru mecanic.

(b) lucru mecanic s i caldur


a.

(c) caldur
a.
2. Conditia de echilibru termic a doua sisteme consta n
(a) egalitatea energiilor interne.
(b) egalitatea temperaturilor.
(c) egalitatea presiunilor.

3. Scrie pe rndul urmator


forma generala a ecuatiilor de stare n cazul
alegerii temperaturii s i a parametrilor generalizati de pozitie ca variabile
independente

4. Exprima cantitatea de caldur


a ntr-o transformare izoterma n functie de
variatia entropiei n aceeasi transformare.

monoterme?
5. Ce devine inegalitatea (2.53) n cazul unei transformari

6. n care din cazurile urmatoare


entropia S s i energia libera F sunt functii
termodinamice?
(a) S(U ) , F (T )
(b) S(U, a) , F (T, a)
(c) S(T, a) , F (U, a)
sti raspunsurile

Gase
la pagina 43.

2.11 Probleme propuse


1. Considera o masina termica care efectueaza o transformare ciclica bi Presupui ca temperaturile termostatelor verifica inegalitatea T1 >
terma.
T2 . Demonstreaza ca randamentul masinii este mai mic sau egal cu
1 T2 /T1 . Comenteza rezultatul.
42

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Temperatura. Principiul al doilea. Functii termodinamice

ca functie de
2. Determina entropia S a unui sistem a carui
energie libera,
temperatura s i volum este
1
F = aT 4 V ,
3

a > 0.

Exprima S n functie de variabilele necesare astfel nct sa reprezinte o


functie termodinamica (vezi s i problema rezolvata 2.9) s i determina apoi
ecuatiile de stare.

2.12 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 2.10
1. (c)
2. (b)
3. Relatiile (2.12) s i (2.13).
4. Qif = T (Sf Si ).
5. Qif < T (Sf Si ).
6. (b)

2.13 Bibliografie
[1] Serban

Ti
teica, Termodinamica, Editura Academiei, Bucuresti, 1981.
Pag.: 39-65, 100-104
Editura didactica s i pedagogica,
Bucuresti, 1983.
[2] F. Reif, Fizica statistica,
Pag.: 315-319
Editura Tehnica,
Bucu[3] G. Ciobanu, Termodinamica s i fizica statistica,
resti, 2004. Pag.: 3-14, 33-39

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

43

Aplicatii. Principiul al treilea

tare 3
Unitatea de nva
APLICATII. PRINCIPIUL AL TREILEA

 

3.1

tii de nva
tare 3 . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiectivele Unita

45

3.2

Termodinamica fluidelor la echilibru . . . . . . . . . . . . . .

45

Ecuatii de stare pentru un fluid oarecare . . . . . . .

3.2.2

Coeficienti termodinamici . . . . . . . . . . . . . . .

3.2.3

Gazul ideal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


 


3.3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Problema rezolvata.

51

3.4

Efecte termice la magnetizare . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

3.5

44

3.2.1

3.4.1

Ecuatii de stare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.4.2

Efecte termice la magnetizare. Demagnetizarea adiabatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Radiatia termica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5.1

Legile lui Kirchhoff . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.5.2

Legea lui Stefan-Boltzmann . . . . . . . . . . . . . .

3.5.3

Legile de deplasare ale lui Wien . . . . . . . . . . . .
54


 


3.6

Principiul al treilea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

3.7

Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

3.8

Lucrare de verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

3.9

Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

3.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 3.7 . . . . . . . . . . .

60

3.11 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Aplicatii. Principiul al treilea

tii de nva
tare 3
3.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:

se aplici principiile termodinamicii n cazul transformarilor


fluidelor s i
sa ntelegi implicatiile asupra ecuatiilor de stare
sa determini anumiti coeficienti termodinamici ai unui fluid oarecare
pornind de la ecuatiile de stare ale acestuia
sa deduci ecuatiile de stare s i entropia gazului ideal
sa determini efectele termice care nsotesc fenomenul de magnetizare al unei substante
sa determini ecuatiile de stare ale radiatiei termice s i sa aplici legile
de deplasare ale lui Wien

3.2 Termodinamica fluidelor la echilibru


3.2.1

Ecuatii de stare pentru un fluid oarecare

Studiem starile
de echilibru ale unui fluid oarecare, despre care presupunem
ca nu este supus actiunii unor cmpuri electrice sau magnetice, iar efectele
datorate tensiunii superficiale sunt neglijabile. De asemenea, daca este pre timea recipientului n care se
zent un cmp gravitational, presupunem ca nal
astfel nct presiunea s i densitatea fluidului
afla fluidul este suficient de mica,
sunt aceleasi n toata masa acestuia.
n aceste conditii, singura variabila de pozitie este volumul V , forta ge
neralizata corespunzatoare
este p, iar lucrul mecanic primit de fluid ntr-o
transformare elementara are expresia
dL = pdV.

(3.1)

Pentru a descrie starile


de echilibru ale fluidului putem alege ca parametri
independenti temperatura T s i volumul V ocupat de fluid. Cu aceasta alegere,
ecuatiile de stare au forma
U = U (T, V ) ,

p = p(T, V ) .

(3.2)

Functiile care intervin n aceste relatii nu pot fi determinate n cadrul termo nsa ca principiile termodinamicii impun acestor functii
dinamicii. Constatam
anumite restrictii.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

45

Aplicatii. Principiul al treilea


principiile nti s i al doilea n cazul unei transformari
elementare
Aplicam
reversibile. Pe baza principiului nti (1.33), n care nlocuim lucrul mecanic

(3.1), pentru cantitatea de caldur


a obtinem
dQ = dU + pdV .

(3.3)

nlocuim n aceasta relatie diferentiala totala a energiei interne


dU =

U
U
dT +
dV ,
T
V

s i avem
U
dQ =
dT +
T


U
+ p dV .
V

(3.4)

(3.5)

Cunoasterea ecuatiilor de stare (3.2) determina complet coeficientii care apar


tii de caldur

ca functii de variabilele independente T s i V .


n expresia cantita
a,
Pe baza principiului al doilea (2.47), variatia dS a entropiei se obtine prin
tirea cantita
tii de caldur

mpar
a la temperatura absoluta T ,
1
1 U
dT +
dS =
T T
T


U
+ p dV .
V

(3.6)

expresia diferentiala din membrul drept cu diferentiala totala a entroEgalam


tile
piei (exprimata ca functie de T s i V ) s i deducem egalita
1 U
S
=
,
T
T T

S
1 U
p
=
+ .
V
T V
T

(3.7)

Conditia de egalitate a derivatelor partiale mixte de ordinul al doilea ale


entropiei ( 2 S/V T = 2 S/T V ), n care tinem cont de aceeasi proprietate
implica relatia
pentru energia interna,
p
1 U
,
= 2
T T
T V

(3.8)

care ne arata ca ecuatiile de stare (3.2) nu sunt complet independente. Aceasta


relatie, pe care o mai scriem s i n forma echivalenta
T

p
U
=
+p,
T
V

(3.9)

se va dovedi foarte utila n aplicatii.

Observatie. Consideratiile facute


n acest paragraf sunt generale [pentru

un fluid oarecare, satisfacnd


nsa conditiile mentionate la nceput]. Mai mult
chiar, n 3.5 vom aplica concluziile la care am ajuns aici pentru cazul unui

sistem foarte diferit radiatia termica.


46

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Aplicatii. Principiul al treilea

3.2.2

Coeficienti termodinamici

Cantitatea de caldur
a primita de fluid ntr-o transformare elementara reversibila
poate fi scrisa astfel
dQ = CV dT + V dV ,
(3.10)

relatie pe baza careia


se definesc coeficientii termodinamici CV s i V .
Coeficientul CV este capacitatea calorica la volum constant, el fiind egal cu

raportul dintre cantitatea de caldur


a primita de sistem s i variatia temperaturii

ntr-o transformare izocora (volumul este mentinut constant) elementara.

Coeficientul V se numeste caldura latenta de variatie a volumului s i este

egal cu raportul dintre cantitatea de caldur


a primita de sistem s i variatia volu
mului ntr-o transformare izoterma elementara.
Din relatiile (3.5) s i (3.10) deducem formulele necesare pentru determinarea coeficientilor definiti mai sus
CV =

U
,
T

V =

U
+p.
V

(3.11)

Coeficientul V , folosind (3.9), poate fi scris n forma


V = T

p
.
T

(3.12)

Aceasta expresie pentru V implica doar ecuatia termica de stare, spre deosebire de precedenta, care presupune s i cunoasterea ecuatiei calorice de stare.

Coeficientul CV este pozitiv (energia interna este functie monoton cresca la volum fixat) s i depinde n general de temperatura s i
toare de temperatura,
volum. Derivata sa n raport cu volumul satisface egalitatea
CV
2p
=T
.
V
T 2

(3.13)

Pentru demonstratie se folosesc egalitatea derivatelor partiale mixte ale energiei interne s i relatia (3.9).
Poate fi convenabil sa alegem (atunci cnd este posibil) ca variabile inde cantitatea
pendente temperatura s i presiunea fluidului. n acest caz exprimam

de caldur
a ntr-o transformare elementara reversibila astfel
dQ = Cp dT + p dp ,

(3.14)

n care Cp este capacitatea calorica la presiune constanta iar p este caldura


aceste marimi

latenta de variatie a presiunii. Pentru a gasi


folosim din nou prin cantitatea de caldur

cipiul nti al termodinamicii s i exprimam


a n noile variabile
(T s i p). Obtinem


H
H

dT +
V dp .
(3.15)
dQ = d(U + pV ) V dp =
T
p

Marimea
H U + pV se numeste entalpia fluidului. n aceasta relatie se
presupune exprimata n functie de variabilele independente T s i p.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

47

Aplicatii. Principiul al treilea

Prin egalarea expresiilor (3.14) s i (3.15) pentru cantitatea de caldur


a obtinem
H
H
,
p =
V .
(3.16)
Cp =
T
p

3.2.3

Gazul ideal

Se constata experimental ca gazele rarefiate, oricare ar fi natura lor chimica,


atoare.

au o comportare termodinamica aseman


Aceasta constatare a condus
la definirea unui sistem idealizat gazul perfect (sau ideal).

Legile gazului ideal

n termodinamica definim gazul perfect ca fiind un gaz care verifica urmatoarele legi:

i)Legea lui Gay-Lussac, conform careia


energia interna este functie numai
de temperatura gazului (nu s i de volumul ocupat de acesta),
U = U (T ) .

(3.17)

ii)Legea lui Boyle-Mariotte, care afirma ca produsul dintre presiunea gazului

s i volumul ocupat de acesta este o marime


care depinde numai de temperatura
gazului
pV = (T ) .
(3.18)

Produsul pV este constant daca temperatura este fixata.


principiilor termodinamicii
Consecinte ale aplicarii
Din legea Gay-Lussac (3.17) rezulta ca derivata partiala a energiei interne U
Egalitatea (3.8), consecinta a aplicarii

n raport cu volumul V se anuleaza.


a n cazul de fata
principiilor termodinamicii pentru un fluid oarecare, capat
forma
p
= 0.
(3.19)
T T
Pe baza legii Boyle-Mariotte avem


1 d (T )
p
=
= 0.
(3.20)
T T
V dT
T

Ajungem deci la concluzia ca functia (T ) trebuie sa fie proportionala cu tem


peratura absoluta:
(T ) = KT ,
(3.21)

unde K este o constanta.


a forma
Revenim la legea (3.18), care capat
pV = KT .

(3.22)

Ecuatia la care am ajuns prezinta un interes aparte datorita faptului ca n


n consemembrul drept al acesteia figureaza chiar temperatura absoluta.
daca un gaz satisface cu suficienta precizie legile Gay-Lussac s i Boylecinta,
Mariotte (ntr-un anumit domeniu de temperaturi s i presiuni), atunci el poate fi
48

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Aplicatii. Principiul al treilea


arii
temperaturilor n scara termodinamica [vezi (2.6.2)].
folosit n scopul masur
Pentru etalonarea unui termometru care foloseste un gaz perfect ca substanta
ari
mecanice (de presiune sau volum).
termometrica sunt necesare doar masur
Aplicarea principiilor termodinamicii ne-a condus la determinarea functiei
necunoscute (T ) din legea (3.18). Forma functiei U (T ) din legea (3.17) a

Termodinamica formuleaza asupra acesteia doar restrictia


ramas
neprecizata.

de a fi functie crescatoare
cu temperatura.

Constanta K din ecuatia termica de stare (3.22) a ramas


nedeterminata.

Pentru o aceeasi masa de gaz, aceasta marime


depinde de natura chimica a
gazului. Pentru o aceeasi specie chimica de gaz, constanta K este proportionala cu cantitatea de gaz. Putem argumenta aceasta proprietate pe baza ob
servatiei ca n ecuatia (3.22) apar doua categorii de marimi.
Presiunea p s i

temperatura T sunt marimi


independente de cantitatea de gaz, s i sunt exem
ple de marimi
intensive, iar volumul V este proportional cu cantitatea de gaz

Ecuatia (3.22) implica atunci ca s i


s i este un exemplu de marime
extensiva.
constanta K sa fie proportionala cu cantitatea de gaz.
Este indicat sa definim cte o unitate de masa diferita pentru fiecare spe tile de masa pentru gaze diferite sa fie
cie chimica de gaz, astfel nct unita
ti
echivalente din punct de vedere fizic. Prin echivalenta fizica a doua cantita
de gaze diferite ntelegem aici proprietatea ca acestea sa ocupe acelasi volum
daca ele se afla n aceleasi conditii de temperatura s i presiune.
Conditia de echivalenta ne permite ca, odata aleasa unitatea de masa pentru o anumita specie chimica de gaz, sa putem determina unitatea de masa
pentru orice alta specie. Prin conventie, pna n anul 1961, unitatea de masa
aleasa a fost de 32 g pentru oxigen. Aceasta unitate reprezinta un mol de
oxigen, iar un mol de gaz perfect oarecare este o cantitate din acel gaz echivalenta fizic cu un mol de oxigen. Conventia actuala este usor diferita de cea
valabila pna n 1961, astfel nct un mol de oxigen are masa ceva mai mica
de 32 g.
am
atributul molara pentru orice marime

n general adaug
extensiva care
conventia de a nota cu litere mici
se refera la un mol de substanta s i adoptam

marimile
de acest tip. Astfel, vom nota volumul molar (volumul unui mol de
ecuatia (3.22) pentru un mol, s i rezulta ca raportul pv/T
gaz) cu v. Aplicam
aceasta
este o constanta independenta de natura chimica a gazului. Notam
ecuatia termica de stare pentru un mol de gaz
constanta cu R s i exprimam
perfect n forma
pv = RT .
(3.23)
Constanta universala R (aceeasi pentru toate gazele) are valoarea
R = 8, 31 J mol1 K1 .

(3.24)

Volumul V ocupat de o cantitate de gaz avnd moli este de ori mai mare
dect volumul unui mol
V = v .
(3.25)
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

49

Aplicatii. Principiul al treilea


Ecuatia termica de stare pentru un gaz ideal avnd moli se scrie deci n
forma
pV = RT .
(3.26)
Relatia lui Mayer
tile calorice ale
Ne referim la un mol de gaz perfect ( = 1). Pentru capacita
ti de substanta vom folosi sistematic denumirea de calduri

acestei cantita
mo

lare. Prin aplicarea relatiilor (3.11) obtinem urmatoarele


expresii pentru caldura

molara la volum constant, notata cu cv , s i caldura


latenta molara de variatie a
volumului, notata cu v ,
cv =

du(T )
,
dT

(3.27)

v = p = RT /v ,

unde u(T ) este energia interna a unui mol de gaz. Ca s i energia interna,

caldura
molara la volum constant a gazului ideal nu depinde de volum.
Entalpia gazului ideal este s i ea functie numai de temperatura
(3.28)

h = u + pv = u(T ) + RT .

Pentru a determina caldura


molara la presiune constanta s i caldura
latenta de
relatiile (3.16) s i ecuatia termica de stare (3.23).
variatie a presiunii, aplicam

Gasim
astfel rezultatele
cp =

du(T )
dh(T )
=
+R,
dT
dT

p = v =

RT
.
p

(3.29)

expresiile deduse pentru caldurile

Comparam
molare cp s i cv s i constatam
ca ele satisfac relatia
cp c v = R ,
(3.30)

a chiar daca aceste marimi

adevarat
nu sunt constante. Diferenta cp cv este
Relatia dedusa,
numita relatia lui Mayer, a servit la determinsa constanta.

a a cantita
tii de caldur

narea legaturii
dintre unitatea de masur
a s i unitatea de
a a lucrului mecanic.
masur
Energia interna si
entropia gazului ideal
Pentru demonstrarea relatiei lui Mayer n-a fost necesar sa presupunem o anu Cu buna aproximatie, n
mita dependenta a energiei interne de temperatura.
caldurile

intervale destul de largi de temperatura,


molare ale gazelor pot fi

considerate constante. n acest caz prima relatie (3.27) poate fi usor integrata.

Pentru energia interna a unui mol de gaz ideal gasim


rezultatul
(3.31)

u(T ) = cv T + u0 ,

unde u0 este o constanta aleasa convenabil (de obicei alegem u0 = 0).


mai nti canPentru a determina entropia unui mol de gaz ideal exprimam

titatea de caldur
a primita de sistem ntr-o transformare reversibila elementara
folosind relatiile (3.10) (scrisa pentru un mol) s i (3.27). Obtinem
dq = cv dT + v dv = cv dT + R
50

dv
.
v

(3.32)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Aplicatii. Principiul al treilea


Pe baza principiului al doilea, variatia entropiei este
ds =

dT
dv
dq
= cv
+R .
T
T
v

(3.33)

Prin integrarea acestei ecuatii gasim


(3.34)

s(T, V ) = cv ln T + R ln v + s0 ,

unde s0 este constanta arbitrara.

Fie acum un gaz perfect avnd moli. Ca s i volumul V ocupat de gaz,

energia interna U s i entropia S sunt marimi


extensive. Ele sunt proportionale
cu cantitatea de substanta a sistemului. Avem deci
V = v ,

S = s .

(3.35)

S = (cv ln T + R ln v + s0 ) .

(3.36)

U = u ,

Folosind relatiile (3.31) s i (3.34), obtinem


U (T ) = (cv T + u0 ) ,

entropia S n functie de temperatura s i volumul ocupat de ntreg


Exprimam
gazul. Folosind egalitatea ln v = ln V ln , avem
S(T, V ) = (cv ln T + R ln V + s0 ) R ln .

(3.37)

Termenul R ln contribuie doar n cazul transformarilor


n care numarul
de
moli este variabil. Daca este fixat, acest termen (ca s i penultimul) este o
constanta aditiva la entropie s i poate fi ignorat.

3.3 Problema rezolvata.

Fie un gaz ideal avnd moli. Sa se determine ecuatia unei transformari


adiabatice reversibile oarecare a sistemului.
Rezolvare. Pentru a rezolva problema putem pleca de la conditia de anulare
tii de caldur

a cantita
a [de exemplu (3.32) transcrisa pentru o cantitate oarecare
Mult mai scurt, avnd deja
de gaz] ntr-o transformare elementara reversibila.
expresia (3.37) a entropiei gazului ideal s i punnd conditia ca aceasta sa fie
obtinem
constanta,
S = const. cv ln T + R ln V = const. T V

R
cv

= const.

3.4 Efecte termice la magnetizare


n UI 1 am ntlnit un exemplu de lucru mecanic, legat de magnetizarea unei
ti de substanta.
Am considerat o substanta aflata sub actiunea unui
cantita
tile acesteia nu depind de direcmp magnetic H s i am presupus ca proprieta
ctia cmpului magnetic. De asemenea, am considerat doar cazul substantelor
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

51

Aplicatii. Principiul al treilea


pentru care inductia magnetica B este proportinala cu cmpul magnetic H.
n ipotezele de acolo, relatia dintre proiectiile inductiei magnetice s i cmpului
magnetic pe directia lor comuna [vezi (1.13)] este
B = H ,

0 (1 + m ) ,

(3.38)

Permeabilitatea magnetica , la fel ca susceptibilitatea m , nu depinde de in


tensitatea H a cmpului aplicat, dar poate depinde de temperatura.
Amintim aici expresia lucrului mecanic efectuat n procesul de magnetizare
al unei substante, expresie data prin relatia (1.19). Lucrul mecanic corespun
zator
unei variatii dB a inductiei magnetice este egal cu
dL = V HdB ,

(3.39)

unde V este volumul ocupat de substanta.

3.4.1

Ecuatii de stare
Studiem ca sistem termodinamic o cantitate de substanta continuta ntr-o re n
giune de volum V , s i aflata ntr-un cmp magnetic de intensitate H. Neglijam
continuare variatia masei substantei produsa prin traversarea suprafetei care

Att volumul V ct s i masa substantei sunt


margine
ste regiunea considerata.
deci fixate.
Pe baza principiului nti s i al doilea, variatia energiei interne a sistemului
ntr-o transformare elementara reversibila este
dU = dQ + dL = T dS + V HdB .

(3.40)

Este convenabil sa alegem ca variabile independente temperatura s i intensitatea H a cmpului magnetic. Folosind (3.38) si tinnd cont de dependenta
de temperatura a permeabilita
tii magnetice, putem exprima varia(eventuala)
tia dB astfel
d
dB =
H dT + dH.
(3.41)
dT
nlocuim acest rezultat precum s i diferentiala entropiei S(T, H) n relatia (3.40)
s i obtinem
S
S
d 2
dU = T
+V
H dT + T
+ V H dH .
(3.42)
T
dT
H
Conditia ca membrul drept al acestei relatii sa fie egal cu diferentiala totala a
functiei U (T, H) implica ecuatia
S
d
=V
H.
H
dT

(3.43)

nlocuim acest rezultat n (3.42). Pentru derivatele partiale ale energiei


interne obtinem


S
d 2
U
d
U
=T
+V
H ,
=V T
+ H.
(3.44)
T
T
dT
H
dT
52

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Aplicatii. Principiul al treilea


Forma derivatei U/H permite integrarea n raport cu intensitatea H


1
d
U (T, H) = U (T, 0) + V + T
H2 .
2
dT

(3.45)

unde U (T, 0) este energia interna a substantei din volumul V n absenta cmpului magnetic. Aceasta ecuatie, mpreuna cu (3.38) reprezinta ecuatiile de
stare pentru sistemul considerat. Ele exprima energia interna s i inductia magnetica n functie de temperatura s i intensitatea cmpului magnetic aplicat.
expresia energiei interne nlocuind permebilitatea magnetica data
Explicitam
de (3.38)


1
dm
1
2
H2 V .
(3.46)
U (T, H) = U (T, 0) + 0 H V + 0 m + T
2
2
dT
Ultimul termen al acestei relatii reprezinta contributia la energia interna dato substantei
rata magnetizarii


dm
1
U m s = 0 m + T
H2 V .
(3.47)
2
dT

3.4.2

Efecte termice la magnetizare. Demagnetizarea adiabatica

Studiem efectele termice care nsotesc (de)magnetizarea unei substante. Pen n prealabil s i entropia, operatie posibila prin integratru aceasta determinam
rea ecuatiei (3.43) n raport cu H (la T constant). Avem
S(T, H) = S(T, 0) +

1
dm
1 d 2
V
H = S(T, 0) + V 0 H 2
,
2 dT
2
dT

(3.48)

unde S(T, 0) este entropia la cmp nul. Caldura


schimbata cu termostatul la
magnetizarea izoterma (T =constant) a substantei este
1
dm
Q = T [S(T, H) S(T, 0)] = V 0 H 2 T
.
2
dT

(3.49)

ca magnetizarea (sau demagnetizarea) izoterma a unei substante


Observam

este nsotita de schimb de caldur


a cu termostatul numai daca susceptibilita n acest sens prezinta interes doar
tea magnetica depinde de temperatura.
substantele paramagnetice, cele diamagnetice avnd susceptibilitatea inde
pendenta de temperatura.
Susceptibilitatea unor substante paramagnetice verifica legea Curie
m (T ) =

K
,
T

K > 0.

(3.50)

La magnetizarea izoterma a unei astfel de substante, aceasta cedeaza caldur


a
termostatului.
Din punct de vedere practic s-a dovedit util procesul de demagnetizare adi proces n care intensitatea cmpului magnetic scade de la o valoare
abatica,
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

53

Aplicatii. Principiul al treilea

variatia
H la zero, iar sistemul nu schimba caldur
a cu exteriorul. Determinam

temperaturii substantei n aceasta transformare presupusa reversibila.


cu T temperatura substantei n starea initiala,
s i cu T 0 temperatura
Notam
finala (la cmp nul). Punem conditia ca entropia n starea finala sa fie egala

cu entropia n starea initiala (transformare adiabatica reversibila!)


S(T 0 , 0) = S(T, H) .

(3.51)

Folosim relatia (3.48) s i obtinem


dm 2
1
0
H V,
(3.52)
2
dT
Daca dm /dT < 0, membrul drept este negativ iar entropia scade prin demagnetizare. Rezulta atunci ca s i temperatura scade fiindca entropia la cmp nul

scade odata cu scaderea


temperaturii. Am justificat astfel ca demagnetizarea
adiabatica reversibila a unei substante pentru care dm /dT < 0 este nsotita

de scaderea
temperaturii substantei.
a legea
n cazul unei substante paramagnetice pentru care este satisfacut
lui Curie, relatia (3.52) devine
S(T 0 , 0) S(T, 0) =

0 H 2 K
V 2.
(3.53)
2
T
Membrul drept devine important pentru temperaturi joase. Daca o proba din
substanta considerata este adusa mai nti la o temperatura de ordinul kelvi
nului, racirea
acesteia poate continua eficient prin procesul de demagnetizare

adiabatica.
S(T 0 , 0) S(T, 0) =

3.5 Radiatia termica


Un sistem termodinamic poate interactiona cu exteriorul prin intermediul radiatiei electromagnetice. Radiatia electromagnetica poate sa intereseze nu doar
ca un mijloc prin care se realizeaza schimb de energie ntre sistem s i exterior,
dar s i ca un caz particular de sistem termodinamic.
Radiatia termica se defineste ca radiatie electromagnetica aflata la echilibru termic cu substanta. Realizarea practica a acestui sistem se poate obtine
a unui corp oarecare.
de exemplu ntr-o cavitate lipsita de substanta (vidata)

Corpul ai carui
pereti formeaza cavitatea este presupus n contact cu un ter emit s i absorb n permanenta radiatie electromagnetica,

mostat. Atomii sai


procese prin care se stabileste echilibrul termic. Aceste procese nu nceteaza
la echilibru.
tilor radiatiei termice devine posibila prin practicarea
Studierea proprieta
tii. Daca dimensiunile orificiului sunt suficient
unui mic orificiu n peretii cavita
ase
ste cavitatea perturba neglijabil proprieta
tile radide mici, radiatia care par
atiei din cavitate. Pe de alta parte, o radiatie care intra n cavitate prin orificiu
oarecare de reflexii succesive pe peretii cavita
tii, s i sfrseste
sufera un numar
Sistemul obtinut astfel este un corp negru adica un sistem
prin a fi absorbita.
ideal, care absoarbe integral radiatia care cade pe suprafata sa. Din acest
motiv, radiatia termica se mai numeste radiatie a corpului negru. Ea poate fi
studiata s i comparata cu aceea emisa de corpuri care nu sunt negre.
54

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Aplicatii. Principiul al treilea

3.5.1

Legile lui Kirchhoff

Studiem radiatia termica dintr-o cavitate vidata a unui corp mentinut cu aju
torul unui termostat la temperatura constanta T . Pentru a descrie starile
de

echilibru ale radiatiei este necesar sa introducem marimi


care caracterizeaza

acest sistem fizic. Aceste marimi


sunt generale (au definiitii valabile s i pentru
radiatie care nu se afla la echilibru), dar relatiile dintre ele sunt deosebit de
simple pentru cazul radiatiei termice.
Radiatia din cavitate poate fi privita ca suprapunere a unor unde electromagnetice avnd diferite directii de propagare, frecvente s i polarizatii. Pro tile radiatiei, ca intensitatea sau densitatea de energie, pot fi analizate
prieta
tii s i
succesiv dupa fiecare din aceste caracteristici, n fiecare punct al cavita
pentru fiecare moment de timp.
ti deosebit de simple.
La echilibru termic, radiatia din cavitate are proprieta

Kirchhoff a demonstrat [vezi [1], pag. 172] ca radiatia termica este omogena,
iar proprieta
tile ei nu depind de cavitate - nici de forma
izotropa s i nepolarizata,
ti pes i dimensiunile acesteia s i nici de natura substantei din care sunt alcatui
tii.
retii cavita
cu u densitatea totala de energie a radiatiei, marime

Notam
egala cu cantitatea de energie din unitatea de volum. Aceasta nu depinde dect de tempe u = u(T ).
ratura:
Undele electromagnetice transporta s i impuls, nu doar energie. n conse radiatia incidenta pe peretii cavita
tii exercita o presiune asupra acestora.
cinta,
Aceasta presiune se datoreaza variatiei impulsului radiatiei la reflexia pe pereti. n cazul radiatiei izotrope, presiunea radiatiei se exprima n functie de
densitatea de energie astfel [vezi [1], pag. 176]
p=

3.5.2

u
.
3

(3.54)

Legea lui Stefan-Boltzmann

Energia totala a radiatiei din cavitate se obtine nmultind densitatea de energie


tii
u(T ) cu volumul V al cavita
U (T, V ) = u(T )V .

(3.55)

putem folosi relatia (3.54) pentru determinaRadiatia termica fiind izotropa,


rea presiunii
u(T )
.
(3.56)
p=
3
n continuare ca aceste ecuatii permit, prin folosirea metodelor
Justificam
tii de energie pna la o constanta multermodinamicii, determinarea densita
Prin aplicarea principiilor termodinamicii, ajungem (ca s i n cazul
tiplicativa.
unui fluid) la ecuatia (3.8), pe care o scriem din nou aici
p
1 U
.
= 2
T T
T V
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

(3.57)
55

Aplicatii. Principiul al treilea

Folosim relatiile (3.55) s i (3.56) s i obtinem urmatoarea


ecuatie diferentiala pentru densitatea de energie u(T )


d u(T )
3 u(T )
=
.
(3.58)
dT
T
T T
Prin integrarea acestei ecuatii, lund ca functie necunoscuta raportul u/T , obtinem densitatea de energie ca functie de temperatura
(3.59)

u(T ) = aT 4 ,

unde a este o constanta pozitiva pe care termodinamica nu o poate determina.


Relatia dedusa este cunoscuta sub numele de legea StefanBoltzmann.
nlocuim densitatea de energie (3.59) n relatiile (3.55) s i (3.56) s i obtinem
forma definitiva a ecuatiilor de stare
U = aT 4 V ,

p=

1 4
aT .
3

(3.60)

Prima dintre ele este ecuatia calorica de stare, iar a doua ecuatia termica de
ca volumul cavita
tii nu ntervine n ecuatia termica de stare.
stare. Observam

3.5.3

Legile de deplasare ale lui Wien


tile radiatiei din cavitate pot fi analizate n raport cu frecventa acesProprieta
cu u(T, ) densitatea spectrala de energie, definita astfel nct
teia. Notam
produsul u(T, )d reprezinta densitatea de energie a radiatiei avnd frecventa
n intervalul (, + d).
ca problema determinarii
functiei universale de doua variabile
Wien a aratat
unei functii de o singura variabila.

u(T, ) se reduce la aceea a determinarii


Astfel, el a demonstrat ca densitatea spectrala de energie u(T, ) are structura

urmatoare

3
u(T, ) = f
.
(3.61)
T
egala cu raportul
Functia universala f , care depinde de o singura variabila,
/T , nu poate fi dedusa n cadrul termodinamicii.
la
Pe cale experimentala se constata ca u(T, ), ca functie de frecventa,
temperatura constanta T (oarecare), are un maxim pentru o frecventa max ,
putem
s i tinde la zero pentru 0 s i . Pe baza acestei comportari
Cu
deduce cum se deplaseaza pozitia maximului n functie de temperatura.
notatia
x /T ,
(3.62)
densitatea spectrala se poate scrie astfel

u(T, ) = T 3 x3 f (x) .

(3.63)

tii spectrale, la T fixat, se atinge pentru valoarea xmax penMaximul densita


Frecventa corespunzatoare

tru care functia x3 f (x) este maxima.


maximului
este
max = xmax T ,
(3.64)
56

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Aplicatii. Principiul al treilea


relatie care ne arata ca aceasta este proportionala cu temperatura. Valoarea
tii de energie se obtine punnd x = xmax n (3.63)
maxima a densita
u(T, max ) = x3max f (xmax )T 3 ,

(3.65)

s i este proportionala cu puterea a treia a temperaturii.


Relatiile (3.64) s i (3.65), care arata cum se schimba pozitia maximului den tii spectrale de energie n functie de temperatura,
sunt legile de deplasare
sita
ale lui Wien. Aceste legi se pot formula s i pentru cazul n care n locul frecventei folosim ca variabila lungimea de unda = c/.

3.6 Principiul al treilea


Am definit temperatura absoluta prin relatia (2.39), s i am justificat pe baza

n consecinta,
este
principiului al doilea ca aceasta marime
este strict pozitiva.
n care temperatura unui sistem termodinamic
imposibila existenta unei stari
oarecare sa fie egala cu zero absolut.

Totusi, valori ale temperaturii n vecinatatea


lui zero absolut (orict de apro
piate de aceasta valoare) nu sunt interzise. n aceasta sectiune examinam

comportarea unor marimi


caracteristice unui fluid oarecare n limita T 0.
Am argumentat n sectiunea 2.7 ca entropia unui sistem oarecare variaza n acelasi sens cu temperatura, la parametri de pozitie fixati. n cazul de
putem afirma ca entropia S(T, V ) a unui fluid oarecare scade odata cu
fata,

scaderea
temperaturii, la volum fixat.

pe baza
Fie S0 (V ) limita catre
care tinde entropia daca T 0. Justificam
principiului al doilea ca valoarea limita S0 nu depinde de volumul fluidului. De ca daca S0 ar depinde de volumul V , atunci nu
monstratia revine la a arata
ar exista vreo piedica n atingerea temperaturii de zero absolut, posibilitate
interzisa nsa de principiul al doilea.
doua valori diferite ale volumului fluidului,
Pentru aceasta, sa consideram
notate cu V1 s i V2 , s i alese astfel nct V1 > V2 . Valorile entropiei la orice
temperatura T s i pentru cele doua valori ale volumului respecta inegalitatea
S(T, V1 ) > S(T, V2 ) .

(3.66)

valorile entropiei fluidului n limita T 0 astfel


Notam
S1 lim S(T, V1 ) ,
T 0

S2 lim S(T, V2 ) .
T 0

(3.67)

Presupunem ca S1 6= S2 s i ca ambele limite sunt finite. n aceasta ipoteza


s i tinnd cont de inegalitatea (3.66), avem S1 > S2 . Supunem fluidul, aflat
initial ntr-o stare n care are temperatura T s i volumul V1 , unei secvente de
reversibile, secventa descrisa n continuare. Mai nti comprimam

transformari
izoterm fluidul de la volumul V1 la volumul V2 , transformare n care entropia sa
scade de la S(T, V1 ) la S(T, V2 ). Destindem apoi adiabatic fluidul de la volumul

iar temperaV2 catre


volumul V1 , transformare n care entropia este constanta,
tura scade. ntlnim doua cazuri: a)volumul fluidului a ajuns la valoarea V1 , la
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

57

Aplicatii. Principiul al treilea


o temperatura finita T 0 (0 < T 0 < T ) s i b)temperatura fluidului a atins valoarea
secventa
zero, nainte ca volumul fluidului sa ia valoarea V1 . n cazul a) reluam

finit de transformari

celor doua transformari.


n acest mod, s i ntr-un numar
este realizat cazul b).
(comprimare izoterma urmata de destindere adiabatica)
Ipoteza ca S1 6= S2 ne-a condus la concluzia ca temperatura de zero ab concluzie n dezacord cu principiul al doilea. Doar cazul
solut poate fi atinsa,
n acest caz este
S1 = S2 este n acord cu principiul al doilea. ntr-adevar,
infinit de transformari
pentru a atinge temperatura de zero
nevoie de un numar
absolut. n concluzie, limita S0 = limT 0 S(T, V ) nu depinde de valoarea volu
mului fluidului. Ea poate fi finita sau infinita.
Analiznd comportarea sistemelor la temperaturi joase, Nernst (1906) a
Deoarece entropia este definita pna
ajuns la concluzia ca limita S0 este finita.
valoarea limita S0 poate fi luata egala cu zero.
la o constanta aditiva arbitrara,
n acest fel ajungem la formularea lui Planck pentru principiul al treilea
Entropia unui sistem oarecare tinde la zero atunci cnd temperatura sa
tinde la zero absolut.

Experienta arata ca odata cu scaderea


temperaturii are loc s i scaderea
caldurilor molare. Folosind principiul al treilea se justifica proprietatea ca acestea
tind la zero n limita T 0. n cazul unui fluid oarecare proprietatea nseamna
lim cv (T, v) = 0 ,

T 0

lim cp (T, p) = 0 .

T 0

(3.68)

3.7 Test de autoevaluare

Raspunde
sau alege raspunsul
corect la urmatoarele
ntrebari:

1. Daca presiunea unui fluid este proportionala cu temperatura absoluta,


energia interna a fluidului este
(a) proportionala cu volumul fluidului.
(b) independenta de volumul fluidului.
(c) proportionala cu puterea a doua a volumului fluidului.

2. Scrie pe rndul urmator


ecuatia termica de stare s i ecuatia calorica de
stare pentru un gaz perfect avnd 2 moli s i cv = 3R/2.

3. ntr-o destindere izoterma entropia unui gaz perfect


(a) creste.
(b) scade.

(c) nu se modifica.
4. La demagnetizarea adiabatica reversibila a unei substante diamagnetice,
temperatura acesteia
58

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Aplicatii. Principiul al treilea


(a) scade.
(b) creste.

(c) nu se modifica.
5. Entropiei radiatiei termice dintr-o cavitate de volum V a unui corp aflat la
temperatura T are expresia S(T, V ) = 4/3 aT 3 V . Este aceasta egalitate

un exemplu de ecuatie caracteristica generala?


(a) da, daca a > 0.
(b) nu.
a conditii).
(c) da (far
6. Energia interna a radiatiei termice dintr-un volum fixat depinde de tem exponent este
peratura dupa o lege de tip putere, al carei
(a) doi
(b) trei
(c) patru

Te verifici comparnd raspunsurile


tale cu cele de la pagina 60.

3.8 Lucrare de verificare

Rezolva urmatoarele
probleme s i transmite tutorelui rezolvarile.
1. (1,5p) Fie un fluid pentru care ecuatia termica de stare are forma p = bT 5 ,
Determina (att ct este posibil) energia interna
unde b este o constanta.
U (T, V ).
2. (3p) Considera ca sistem termodinamic un mol de gaz ideal avnd cv =
3R/2. Determina variatia energiei interne, lucrul mecanic, s i cantita

presupuse reversibile:
tea de caldur
a n cazul urmatoarelor
transformari,

i)izocora; ii)izobara; iii)izoterma. Notezi convenabil valorile parametrilor


de stare folositi.
3. (1p) Determina variatia entropiei unui mol de gaz ideal ntr-o transformare

izoterma n care presiunea gazului se dubleaza.


4. (2p) Energia libera a unui mol dintr-un anumit fluid, exprimata n functie
de temperatura s i volum, este data de relatia
3
3
a
F = RT RT ln T RT ln(v b) ,
2
2
v
i)ecuatiile de stare;
unde a s i b sunt constante pozitive. Determina:
ii)coeficientii termodinamici cv , v .
5. (1,5p) Determina variatia energiei interne la magnetizarea izoterma (de
la cmp nul la cmp de intensitate H) a unei probe de substanta para susceptibilitate verifica legea Curie.
magnetica a carei
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

59

Aplicatii. Principiul al treilea

3.9 Probleme propuse


1. Exprima entropia unui mol de gaz perfect n variabilele T s i p.

2. Determina energia interna u(T, v) a unui mol de gaz a carui


ecuatie termica de stare are forma (p+a/v 2 )(v b) = RT , unde a s i b sunt constante
(gaz Van der Waals).
3. Determina entropia S a radiatiei termice dintr-o cavitate de volum V a
unui corp aflat la temperatura T .
tii spectrale de ener4. Determina legile de deplasare ale maximului densita
gie a radiatiei termice lund ca variabile independente temperatura T s i
lungimea de unda .

3.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 3.7
1. (b)
2. pV = 2RT ; U = 3RT
3. (a)
4. (c)
5. (b)
6. (c)

3.11 Bibliografie
[1] Serban

Ti
teica, Termodinamica, Editura Academiei, Bucuresti, 1981.
Pag.: 66-78, 165-170, 171-184, 195-199
Editura didactica s i pedagogica,
Bucuresti, 1983.
[2] F. Reif, Fizica statistica,
Pag.: 210-218, 224-229
Editura Tehnica,
Bucu[3] G. Ciobanu, Termodinamica s i fizica statistica,
resti, 2004. Pag.: 66-71, 83-103

60

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.

tare 4
Unitatea de nva
STATISTICA
CLASICA.
FUNCTII
FIZICA
DE
DISTRIBUTIE

 

4.1

tii de nva
tare 4 . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiectivele Unita

62

4.2

mecanice . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descrierea miscarii

63

4.2.1

mecanice s i evolutia lor n timp . . . . . . . . .


Stari

4.2.2

Integrale prime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.3

Spatiul fazelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.4

Teorema Liouville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


4.3

stari
microscopice . . . . . . . . . . . .
Stare macroscopica,

68

4.4

Functii de distributie n spatiul fazelor . . . . . . . . . . . . .

69

4.5

Marimile
fizice ca variabile aleatoare. Fluctuatii

. . . . . . .

72

4.6

de echilibru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stari

73

4.6.1

Echilibru termodinamic, echilibru statistic . . . . . . .

4.6.2

Postulatul fundamental al mecanicii statistice . . . .
4.7

Elemente de calculul probabilit a


tilor . . . . . . . . . .
Anexa.

75

4.8

Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

4.9

Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

4.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 4.8 . . . . . . . . . . .

80

4.11 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

61

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.

tii de nva
tare 4
4.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:
sa definesti notiunea de spatiu al fazelor s i "obiectele" geometrice
volum)
atasate (traiectorie, suprafata,
sa demonstrezi teorema lui Liouville
sa explici diferenta dintre descrierea macroscopica s i cea microsco oarecare a unui sistem macroscopic
pica a unei stari
sa definesti un ansamblu virtual s i un ansamblu statistic
tile generale ale functiei de distributie
sa explici proprieta
tilor sistemelor macroFizica statistica are ca obiect explicarea proprieta
a
scopice pornind de la cunoasterea la nivel microscopic (la scara atomica)

structurii acestora s i a legilor valabile la aceasta scara.


un sistem macroscopic format din N particule, numarul
N fiind
Consideram
ntelegem o entitate stabila,
elementara
presupus foarte mare. Prin "particula"
poate fi atom, molecula,
electron s .a.m.d. Subntelegem ca n
sau compusa:
starea ei interna ramne

cazul n care aceasta entitate are structura interna,

nomodificata pe parcursul proceselor urmarite.


n aceste conditii putem ignora
particulele ca puncte materiale. Fiind vorba de sisstructura interna s i tratam
teme macroscopice situatia pe care o ntlnim de regula este aceeea n care

N este comparabil cu numarul


lui Avogadro NA , fiind deci de ordinul lui 1023 .
vor fi nsa aplicabile s i pentru sisteme
Anumite rezultate pe care le vom gasi

avnd un numar mic de particule.


Asupra unei particule oarecare a sistemului se exercita o forta care este rezultanta dintre fortele interioare, exercitate de celelalte particule ale sistemului,
s i cele exterioare, exercitate de particulele mediului exterior. Vom presupune
ca fortele care se exercita asupra particulelor sunt forte conservative. Putem

defini energia sistemului iar aceasta se conserva.

n aceasta UI s i n urmatoarea
admitem ca legile de miscare ale punctelor materiale care formeaza sistemul sunt legile mecanicii clasice. Aceasta
presupunere, n esenta incorecta fiindca legile valabile la scara microscopica
sunt legile mecanicii cuantice, furnizeaza totusi o aproximatie acceptabila n
anumite conditii.
sistemului la nivel microscopic este practic imposibila
Cunoasterea starii

medatorita faptului ca numarul


de parametri necesari pentru descrierea starii

canice a sistemului este enorm (de ordinul numarului


lui Avogadro). Chiar daca
integrarea ecuatiilor de miscare nu se poate restarea initiala ar fi cunoscuta,
62

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
aliza cu mijloacele de care dispunem. n concluzie, problema fundamentala a
mecanicii determinarea legii de miscare a sistemului, pentru conditii initiale

date este practic insolubila.


tile macroscopice ale sistemeVom vedea totusi ca putem explica proprieta
a a fi necesara cunoasterea microscopica detaliata a starilor

lor far
sistemului.

Pentru aceasta nsa va trebui sa introducem ipoteze noi, de natura statistica.

Constructia teoretica obtinuta astfel poarta numele de mecanica statistica.


statistica clasica sau cuantica,

Ea se numeste mecanica (mai general fizica)


daca la baza ei punem legile mecanicii clasice sau ale mecanicii cuantice.

mecanice
4.2 Descrierea misc
arii
4.2.1

mecanice si
Stari
evolutia lor n timp

Starea mecanica la un moment dat t a sistemului format din N particule este


unic determinata de vectorii de pozitie s i de vitezele celor N particule la acel

moment fata de un sistem de coordonate ale carui


axe au fost alese conve la un moment initial t0 , precum s i a fortelor care se
nabil. Cunoasterea starii
exercita asupra particulelor, determina n mod unic starea sistemului la un moment t oarecare.
Formularea newtoniana a mecanicii clasice nu este cea mai potrivita pentru

scopurile urmarite
n cadrul fizicii statistice. n locul ei este preferabil sa folosim
n cadrul acesteia s i notnd cu l numarul

formularea hamiltoniana.
gradelor
de libertate ale sistemului, starea sistemului la un moment t oarecare este
descrisa prin valorile pe care le iau coordonatele generalizate
q1 , q2 . . . ql ,

(4.1)

p1 , p2 . . . pl .

(4.2)

s i impulsurile generalizate

Vom folosi sistematic notatia q pentru ansamblul coordonatelor generalizate


variabilele p s i q sub
s i p pentru ansamblul impulsurilor generalizate. Apelam
denumirea lor comuna de variabile canonice.
n formularea hamiltoniana ecuatiile de miscare, numite s i ecuatii canonice,

au forma urmatoare
qi =

H
,
pi

p i =

H
,
qi

i = 1, 2, . . . , l .

(4.3)

Functia H(p, q) se numeste functia lui Hamilton, sau hamiltoniana sistemului,


att coordonatele ct
s i va juca un rol central n continuare. n cursul miscarii
Dependenta de timp a variabilelelor
s i impulsurile generalizate se modifica.
canonice, notata generic prin q(t) s i p(t), se obtine prin integrarea sistemului
de ecuatii canonice (4.3), pentru conditii initiale date.
Vom fi interesati doar de sisteme pentru care hamiltoniana nu depinde ex a sisteplicit de timp. n cazul acestora ea are semnificatie de energie (totala)
mului. Altfel exprimat, energia E a unui sistem aflat ntr-o stare oarecare este
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

63

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
egala cu valoarea functiei hamiltoniene H(p, q) pentru acele valori ale variabi
lelor canonice care caracterizeaza starea considerata.
Daca toate fortele (interioare s i exterioare) care actioneaza asupra constituientilor sistemului sunt forte potentiale hamiltoniana este egala cu suma
dintre energia cinetica totala Hc s i energia potentiala totala Hp
(4.4)

H = Hc + Hp ,

exprimata n variabilele canonice.


Hamiltoniana H depinde de conditiile n care se afla sistemul prin intermediul unor parametri externi
a1 , a2 , . . . an ,
(4.5)
numiti n termodinamica parametri "generalizati" de pozitie [vezi (1.20)], s i fo
lositi acolo pentru descrierea starilor
de echilibru termodinamic. Cnd este
necesar vom evidentia acest lucru prin notatia H(p, q; a).

4.2.2

Integrale prime

O marime
mecanica f oarecare depinde de starea n care se afla sistemul, fiind
deci o functie f (p, q, t) de impulsuri, coordonate s i eventual de timp. "Viteza" de

a sistemului se poate stabili


variatie n timp a marimii
f n cursul unei miscari
usor pe baza ecuatiilor canonice. Scriem mai nti derivata totala n raport cu
timpul a functiei f :
l

f X
df
=
+
f
dt
t
i=1

f
f
qi +
p i
qi
pi

(4.6)

n termenul general al sumei din membrul drept nlocuim qi s i p i cu valorile lor


din ecuatiile (4.3) s i obtinem
l

f X
f =
+
t
i=1

f H
f H

qi pi
pi qi

(4.7)

Daca derivata totala f se anuleaza identic pentru orice miscare a sistemului


f = 0 ,

(4.8)

atunci marimea
f pastreaz
a valoare constanta n timp. Pentru o miscare oarecare, descrisa de legile q(t) s i p(t), avem
f (p(t), q(t), t) = const.

(4.9)

Spunem n acest caz despre marimea


f ca se conserva sau ca este o con
stanta de miscare sau o integrala prima a sistemului de ecuatii canonice. Marimea f este integrala prima independenta de timp daca este o integrala prima
s i nu depinde explicit de timp (f /t = 0).
64

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
Energia sistemului, egala cu hamiltoniana H(p, q), este un exemplu de integrala prima independenta de timp
dH
= 0.
H =
dt

(4.10)

Functia lui Hamilton pastreaz


a deci o valoare constanta n timp pentru miscarea reala
H(p(t), q(t)) = E ,
(4.11)
iar constanta E are semnificatie de energie a sistemului.

4.2.3

Spatiul fazelor

o reprezentare geometrica a starilor

Adoptam
sistemului, introdusa de Gibbs.
un spatiu 2l dimensional, ale carui

Ne imaginam
axe corespund celor 2l varia a sistemului
bilele canonice q s i p ale sistemului mecanic. Asociem unei stari

un punct n acest spatiu, ale carui


coordonate sunt variabilele canonice. Spa se
tiul astfel definit se numeste spatiul fazelor, iar punctul asociat unei stari

numeste punct reprezentativ al starii.


Pozitia punctului reprezentativ n spatiul fazelor se schimba odata cu trecerea timpului el descrie o traiectorie n
spatiul fazelor. Traiectoriile n spatiul fazelor care corespund la conditii initiale
diferite nu au nici un punct comun, spre deosebire de traiectoriile reale ale
particulelor, care se pot intersecta.
Va fi interesant sa avem n vedere nu numai o singura stare a sistemului, ci
selectate prin anumite conditii. De exemplu, vor fi de interes
o multime de stari

toate starile
n care sistemul are o aceeasi energie E. Punctele reprezentative
satisfac ecuatia
ale acestor stari
H(p, q) = E ,

(4.12)

care defineste o suprafata cu 2l 1 dimensiuni n spatiul fazelor. Urmarim


o
Pe baza legii
traiectorie n spatiul fazelor avnd un punct pe aceasta suprafata.
energiei (4.11), putem afirma ca aceasta traiectorie este integral
conservarii
continuta de aceeasi suprafata fiindca variabilele canonice pentru fiecare punct
al traiectoriei verifica ecuatia (4.12).

O marime
care ne va fi foarte utila n continuare este volumul n spatiul

fazelor al domeniului D marginit


la exterior de suprafata de energie constanta
E (oarecare). Aceast domeniu cuprinde toate punctele din spatiul fazelor care
satisfac conditia
H(p, q) E .
(4.13)
Notnd cu d V elementul de volum n spatiul fazelor

d V = dp1 dp2 . . . dpl dq1 dq2 . . . dql ,


putem exprima volumul prin integrala 2l-upla
Z
Z
=
dV =
dp1 dp2 . . . dpl dq1 dq2 . . . dql .
D

(4.14)

(4.15)

H(p,q)E

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

65

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
Volumul este functie de energia E s i de parametrii externi a (H depinde de
a!)
= (E, a) .
(4.16)
ca aceasta functie este monoton crescatoare

Constatam
cu energia
(E 0 , a) > (E, a) ,

daca E 0 > E ,

(4.17)

fiindca domeniul D 0 al punctelor reprezentative din spatiul fazelor care satisfac


conditia H(p, q) < E 0 include domeniul D al punctelor pentru care H(p, q) < E,

daca E 0 > E. Functia (E, a) este extrem de rapid crescatoare


cu energia n
mare de grade de libertate, cum sunt cele
cazul sistemelor avnd un numar
macroscopice.
Exemplu. Atom n "cutie"
Fie un atom care se poate misca liber ntr-un recipient de forma unui paralelipiped dreptunghic cu laturile avnd lungimile L1 , L2 , L3 . Sistemul are trei grade
de libertate, s i alegem drept coordonate generalizate coordonatele carteziene
x1 , x2 , x3 fata de un sistem de axe cu originea ntr-un vrf al paralelipipedului s i
axele n lungul muchiilor acestuia. Impulsurile generalizate coincid cu componentele carteziene p1 , p2 , p3 ale impulsului cinetic al atomului. Spatiul fazelor
pentru acest sistem are s ase dimensiuni. Coordonatele punctelor din spatiul
fazelor sunt p1 , p2 , p3 , x1 , x2 , x3 .
de determinarea functiei hamiltoniene, egala cu suma dintre
Ne ocupam
energia cinetica s i energia potentiala exprimate n variabile canonice. Energia
cinetica a atomului se scrie astfel
Hc =

mv 2
1
1 2
= m(x 21 + x 22 + x 23 ) =
(p1 + p22 + p23 ) .
2
2
2m

(4.18)

enerPresupunem ca atomul interactioneaza numai cu peretii cutiei. Precizam

gia potentiala Hp corespunzatoare


acestei interactiuni urmarind
miscarea atomului. Atomul se misca liber ntre doua ciocniri succesive cu peretii. Energia
potentiala n interiorul cutiei este deci o constanta pe care o putem lua egala

cu zero. La ciocnirea sa cu un perete al cutiei, ciocnire presupusa elastica,

iar comcomponenta tangentiala a impulsului atomului ramne


nemodificata,
ponenta normala a acestuia si schimba semnul. Prin urmare, forta exercitata de cutie asupra atomului este normala la cutie s i ndreptata spre interiorul
acesteia. Deducem ca energia potentiala Hp trebuie sa creasca la suprafata
peretelui de la valoarea zero la o valoare pozitiva suficient de mare pentru ca
asi
cutia. Punem asadar Hp = 0 n interiorul recipienatomul sa nu poata par
tului s i Hp = n exteriorul acestuia. Energia atomului aflat ntr-un punct n

interiorul cutiei este pur cinetica.


volumul domeniului D din spatiul fazelor ocupat de punctele care
Calculam
de energie mai mica sau egala cu E. Adaptam
formula (4.15)
reprezinta stari
pentru cazul de fata
Z
Z
=
dV =
dp1 dp2 dp3 dx1 dx2 dx3 .
(4.19)
D

66

H(p,r)E

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
n mod obligatoriu (deoarece H E) coordonatele carEnergia E fiind finita,
tile 0 < xi < Li , i = 1, 2, 3 . Starile

teziene satisfac inegalita


n care energia
atomului este cel mult egala cu E sunt atunci cele pentru care Hc E, conditie echivalenta cu
p21 + p22 + p23 2mE .
(4.20)

Conditiile privitoare la coordonate s i la impulsuri sunt independente. Putem sa


separat n raport cu cele doua seturi de variabile.
integram
Integrala peste coordonatele carteziene este egala cu volumul V al cutiei
n care se misca atomul
Z

dx1 dx2 dx3 =

L1

dx1
0

L2

dx2
0

L3

dx3 = L1 L2 L3 = V .

(4.21)

Integralan raport cu componentele impulsului este egala cu volumul unei sfere


de raza 2mE n spatiul impulsurilor
Z
3 4
4 
(2mE)3/2 .
(4.22)
2mE =
dp1 dp2 dp3 =
2
2
2
3
3
p1 +p2 +p3 2mE

n definitiv, formula cautat


a este
=

4
(2mE)3/2 V .
3

(4.23)

Rezultatul ramne
valabil pentru atom care se misca liber ntr-un recipient
avnd o forma oarecare.

4.2.4

Teorema Liouville

Urmarim
cum se deplaseaza n timp punctele reprezentative aflate la un moment t arbitrar ntr-o regiune oarecare D a spatiului fazelor. La un alt moment
arbitrar t0 , acestea vor ocupa o regiune D 0 , alta dect D. Teorema Liouville
afirma ca volumele n spatiul fazelor ale celor doua regiuni sunt egale
Z
Z
dV =
dV 0 .
(4.24)
D

D0

mai nti cazul n care momentele t s i t0 difera printr-o cantitate


Consideram
t0 = t + dt. Urmarim

dt infinit mica:
un punct reprezentativ care avea coordo cu p0 s i q 0
natele p s i q la momentul t s i se afla la acel moment n D. Notam
coordonatele sale la momentul t0 . Acestea au valorile
p0i = pi (t + dt) = pi + p i dt ,

qi0 = qi (t + dt) = qi + qi dt ,

(4.25)

n care derivatele n raport cu timpul sunt date de ecuatiile canonice (4.3).


nlocuim aceste derivate s i obtinem
p0i = pi

H
dt ,
qi

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

qi0 = qi +

H
dt .
pi

(4.26)
67

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
Aceste relatii precizeaza valorile variabilelor canonice la momentul t + dt
n functie de valorile acestora la momentul t. n fiecare dintre ele membrul
drept este functie de variabilele canonice la momentul t. Ele pot fi privite ca
o schimbare de variabile n integrala din membrul drept al relatiei (4.24). Mai
precis, efectund schimbarea de variabile, aceasta integrala se poate scrie
astfel
Z
Z
0
dV =
J dV ,
(4.27)
D0

(p, q) (p0 , q 0 ). Demonstratia


relatie n care apare jacobianul J al transformarii
ca J = 1.
teoremei Liouville revine la a arata
Jacobianul J este determinantul

p0 p0
p01
p01
p01
1
1
p01 p02 . . . p0l q10 . . . q0l
p2 p2
p
p
p
. . . p2l q12 . . . q2l

J = p1 p2
(4.28)
,
... ...
... ...
...

q0 q0
ql0
ql0
ql0
l
l
.
.
.
.
.
.
p1
p2
pl
q1
ql
pentru care, folosind (4.25), obtinem

p 1
1 + p1 dt p1 dt . . .
dt

p1
p2
ql
p2
p 2
p 2
dt
1 + p2 dt . . . ql dt

J = p1
...
...
...
ql
ql
p dt
dt . . .
1 + qqll dt
p2
1

(4.29)

Un singur termen din dezvoltarea determinantului contine puteri ale cres terii dt cu exponent inferior lui doi cel care provine din nmultirea ele Obtinem
mentelor de pe diagonala principala.
J =1+

l 
X
pi
i=1

qi
+
pi qi

dt .

(4.30)

Tinnd

cont de ecuatiile canonice s i de egalitatea derivatelor mixte ale


functiei hamiltoniene avem
J =1+

l 
X
i=1

2H
2H

+
pi qi qi pi

dt = 1 .

(4.31)

Daca durata t0 t este finita putem diviza intervalul arbitrar (t, t0 ) n subintervale orict de mici. n fiecare din acestea domeniul ocupat de punctele
ramne

considerate se schimba dar volumul sau


constant. El va ramne
con0
stant pe ntregul interval (t, t ).

stari
microscopice
4.3 Stare macroscopica,
tile mecanice ale sistem oarecare.
Pna aici am avut n vedere doar proprieta

tilor sisReamintim ca scopul pe care l urmarim


consta n explicarea proprieta
68

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
temelor macroscopice aflate la echilibru pe baza legilor care guverneaza com
portarea acestora la scara microscopica.

Numarul
gradelor de libertate mecanice ale unui sistem macroscopic este
atur
a face imposibila din punct de vedere practic cunoasteimens. Aceasta tras
mecanice n care se afla sistemul precum s i a modului cum evolueaza
rea starii
n timp.
La nivel macroscopic starea sistemului este o stare de echilibru termodina relativ mic de parametri: energia interna
mic s i este descrisa printr-un numar
sisU (sau temperatura T ) s i parametrii externi a. Descrierea completa a starii
imens
temului din punct de vedere microscopic cere cunoasterea unui numar
de parametri ansamblul celor 2l valori ale variabilelor canonice p s i q, cu l de
ordinul 3NA .
Fixarea valorilor parametrilor macroscopici nu determina valorile variabilelor canonice. Desi nu se refera la un sistem macroscopic, exemplul atomului n
"cutie" ntlnit n 4.2.3 poate servi la ntelegerea acestei idei. Daca recipientul
dar atomul se poate afla oriunde
este izolat, energia atomului este constanta,
poate avea orice directie. O infinin interiorul recipientului, iar impulsul sau
ale atomului sunt compatibile cu conditia ca energia sa fie fixata.

tate de stari

Aceasta nu determina dect marimea


impulsului atomului. Daca se renunta

s i la conditia de izolare singura restrictie care ramne


este aceea ca pozitia

atomului sa se afle n recipient. Consideratiile facute


pe acest exemplu se pot
extinde relativ usor la sisteme macroscopice.
macroscopice date i corespunde n general
ntelegem deci ca unei stari
microscopice. Prin definitie, multimea starilor

o infinitate de stari
microscopice
compatibile cu o stare macroscopica data formeaza un ansamblu (colectiv) vir Oricare stare a colectivului virtual este stare posibila a sistemului
tual de stari.

iar starea reala a sistemului la un moment dat este una dintre starile
virtuale.

4.4 Functii de distributie n spatiul fazelor


Un sistem poate fi adus ntr-o anumita stare de echilibru termodinamic prin
avnd ca stari
initiale diferite alte stari
de echilibru. De fiecare
transformari
n final n alta stare microscopica,
aceasta coinciznd
data sistemul se va gasi

cu una dintre starile


colectivului virtual.
Experienta aducerii sistemului n conditiile macroscopice impuse nu deter nainte de efectuarea experientei nu cunoamina univoc starea microscopica.

s tem rezultatul starea microscopica ar putea fi una oarecare dintre starile


colectivului virtual. Dupa efectuarea experientei am putea n principiu, prin

starea microscopica a sistemasurarea


variabilelor canonice, sa determinam
mului.
Este posibil s i necesar din punct de vedere practic sa descriem situatia
ti (vezi s i Anexa 4.7). n definirea probabilde aici n termeni de probabilita
tilor vom adopta punctul de vedere intuitiv. Potrivit acestuia, probabilitatea
ta
unui rezultat (sau eveniment) este egala cu valoarea limita a frecventei relative
de realizare a evenimentului. Natura problemei reclama atentie n definirea
tilor asociate. Starea microscopica a sistemuevenimentelor s i a probabilita
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

69

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
fiindca variabilele canonice sunt variabile
lui apartine unui continuu de stari,
continue.
atentia asupra unui domeniu oarecare din spatiul fazelor avnd
Ne fixam
volumul V. Ne intereseaza sa definim probabilitatea P ca sistemul sa se
punct reprezentativ apartine acestui domeniu.
afle ntr-o stare al carei
Pentru aceasta este convenabil sa introducem un ansamblu (colectiv) statistic, definit ca fiind o multime de sisteme identice (copii) cu sistemul conside
rat s i aflate fiecare n aceeasi stare macroscopica cu sistemul dat. Numarul
copiilor, notat cu N n continuare, este presupus orict de mare. Starea micro sistem al ansamblului este o stare reala s i "materializeaza"
o
scopica a fiecarui
Celor N copii ale sistemului le corespund N puncte reprezentastare virtuala.

tive n spatiul fazelor. Din cele N puncte reprezentative fie N numarul


celor
care se afla n volumul V. Raportul N /N reprezinta frecventa relativa de

realizare a evenimentului urmarit.


Daca N este suficient de mare, atunci, n
conformitate cu proprietatea de stabilitate a frecventelor relative, acest raport

este orict de apropiat de probabilitatea cautat


a
P

N
.
N

(4.32)

Egalitatea devine exacta pentru N (caz n care s i N ).

Facem observatia ca marimea


volumului V n-a jucat pna acum un rol
pentru definirea probabilita
tii, oricare ar fi
special (n acelasi mod procedam
acum ca domeniul este "mic" s i contine
domeniul considerat). Consideram
raportul P/V s i admitem ca exista
punctul de coordonate p, q. Formam
ca punctul de coordolimita acestuia cnd V este orict de mic (ne aranjam

aceasta limita cu P(p, q). Pentru V


nate p, q sa ramn
a n domeniu). Notam
mic, putem scrie atunci relatia aproximativa
P P(p, q) V ,

(4.33)

care devine una exacta n cazul volumului elementar d V


dP = P(p, q) dV .

(4.34)

Factorul de proportionalitate P(p, q) se numeste functie de distributie n

spatiul fazelor a starilor


mecanice ale sistemului. Aceeasi functie joaca rol
O mai putem numi densitate de
de densitate de probabilitate a acestor stari.
probabilitate de "localizare" a punctului reprezentativ n spatiul fazelor. Probabilitatea infinitezimala dP este probabilitatea ca punctul reprezentativ sa se

afle n elementul de volum d V. "Expandnd" elementul de volum d V, marimea P(p, q) dp1 dp2 . . . dpl dq1 dq2 . . . dql este probabilitatea ca p1 (p1 , p1 + dp1 )
s i p2 (p2 , p2 + dp2 ) s i . . ., s i ql (ql , ql + dql ).

Din modul cum a fost definita rezulta ca functia P(p, q) are urmatoarele
ti:
proprieta
este functie uniforma n variabilele canonice,
ia doar valori nenegative, P(p, q) 0.
70

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
Obtinem probabilitatea PD ca punctul reprezentativ sa se afle ntr-un dome tilor
niu D oarecare din spatiul fazelor prin nsumarea (integrarea) probabilita

dP pentru elementele de volum corespunzatoare


acestui domeniu
Z
PD =
P(p, q) dV .
(4.35)
D

Cum probabilitatea ca punctul reprezentativ sa se afle undeva n spatiul fazelor


este probabilitatea evenimentului sigur (egala deci cu 1) rezulta egalitatea
Z
P(p, q) dV = 1 ,
(4.36)

tilor. Simbolul din aceasta


care exprima conditia de normare a probabilita
relatie arata ca integrala trebuie efectuata pe ntreg spatiul fazelor asociat sistemului.

Pna aici ne-am referit la starile


microscopice ale sistemelor care compun

ansamblul statistic la un moment t arbitrar. Urmarim


cum se schimba distri n continuare ca
butia acestora n timp. Pe baza teoremei Liouville justificam

ca mai
functia de distributie P(p, q) este o constanta a miscarii.
Consideram
sus un ansamblu statistic avnd N exemplare. Dintre acestea, la un moment

t oarecare, fie N numarul


de exemplare care au punctul reprezentativ n domeniul D construit n jurul punctului de coordonate p s i q, s i avnd volumul V.
Pentru V suficient de mic, probabilitatea ca punctul reprezentativ sa se afle
n regiunea de volum V este
P(p, q) V

N
.
N

(4.37)

Urmarim
ce devine aceasta marime
la un alt moment oarecare, t0 . Cele N
puncte vor ocupa la momentul t0 un domeniu D 0 de volum V 0 . Acest domeniu va include punctul de coordonate p0 s i q 0 , punct care avea la momentul t
coordonatele p s i q.

Pe de alta parte, numarul


total de puncte N nu se modifica (traiectoriile n
spatiul fazelor nu se pot intersecta). Probabilitatea ca starea sistemului sa fie
reprezentata la momentul t0 printr-un punct aflat n V 0 este deci
P(p0 , q 0 ) V 0

N
.
N

(4.38)

are loc egalitatea


n consecinta,
P(p0 , q 0 ) V 0 = P(p, q) V .

(4.39)

Pe baza teoremei Liouville volumele V 0 s i V sunt egale. Obtinem atunci


relatia
P(p0 , q 0 ) = P(p, q) ,
(4.40)

care arata ca densitatea de probabilitate pastreaz


a o valoare constanta n lun
gul oricarei
traiectorii din spatiul fazelor.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

71

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
de fapt legea de evolutie n timp a functiei de distributie. CunoasAm gasit
terea valorilor functiei de distributie la un moment initial s i a evolutiei n timp a

starilor
(reflectata n cunoasterea functiilor p(t) s i q(t)) ne permite determinarea
valorilor functiei de distributie la un moment oarecare.
Momentele t s i t0 sunt arbitrare. Egalitatea (4.40) este echivalenta cu ur
matoarea
P(p(t), q(t)) = const. ,
(4.41)
unde t este um moment de timp arbitrar. Am justificat astfel afirmatia ca den sau integrala prima a
sitatea de probabilitate P este o constanta a miscarii
ca a ramas

ecuatiilor canonice. Observam


deschisa posibilitatea ca functia de
distributie sa depinda explicit de timp.

4.5 Marimile
fizice ca variabile aleatoare. Fluctuatii
o marime

cantitativ
Consideram
fizica oarecare cu ajutorul careia
caracterizam
o proprietate a sistemului. Ea depinde de starea mecanica a sistemului fiind
deci reprezentata printr-o functie f (p, q) de valorile variabilelor canonice. Un

exemplu important este cel al energiei mecanice totale a sistemului, marime


reprezentata de hamiltoniana H(p, q).

Ca s i valorile variabilelor canonice, valoarea numerica pe care o ia o marime


f nu este determinata de starea macroscopica n care se afla sistemul. Pentru
fiecare exemplar al colectivului statistic obtinem n general o alta valoare f (p, q)

a marimii
respective, fiindca s i setul de valori p, q este altul cu fiecare exemplar.

Ajungem astfel la concluzia ca o marime


fizica oarecare trebuie considerata o
variabila aleatoare.

Definim valoarea medie f a marimii


f . Din punct de vedere experimental
aceasta se determina ca medie aritmetica a rezultatelor numerice obtinute la

masurarea
marimii
pe fiecare exemplar al colectivului statistic, sau la masurarea repetata pe un acelasi exemplar (readus de fiecare data n aceeasi stare
fiecare rezultat numeric f (p, q) are ca ponde echilibru). n media aritmetica,
dere frecventa sa relativa de realizare N /N . Cum frecventa relativa tinde la

limita catre
probabilitatea P P(p, q)V, ajungem la concluzia ca valoarea

medie a unei marimi


f trebuie definita astfel
f=

f (p, q) P(p, q) d V .

(4.42)

Abaterea f f (p, q) f a marimii


f de la valoarea medie f este la rndul

medie este nula.


Despre o marime

ei o marime
aleatoare, a carei
care prezinta
abateri de la valoarea sa medie spunem ca fluctueaza n jurul acesteia. Pen

tru a caracteriza cantitativ fluctuatiile marimii


f introducem abaterea patratic
a
medie
Z
2

2
2
(f ) = f f =
f (p, q) f P(p, q) d V ,
(4.43)

cantitate pozitiva sau nula.


72

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.

Pornind de la abaterea patratic


a medie, definim abaterea standard sau fluc
tuatia marimii
f , notata cu f , ca fiind
q
f = (f )2 .
(4.44)

abatere standard este nula se reduce la o constanta.


Pentru
O marime
a carei
fiecare exemplar al colectivului statistic aceasta ia aceeasi valoare. Spunem

sau ca ia cu certitudine o
despre o astfel de marime
ca este bine determinata,
anumita valoare.
a mai potrivita a fluctuatiilor marimii

O masur
oarecare f este abaterea re adica raportul f /f . n fizica statistica prezinta interes special marimile

lativa,

pentru care abaterile relative sunt foarte mici. O marime


din aceasta categorie

ia cu probabilitate apreciabila doar valori n imediata vecinatate


a valorii medii

s i este cvasi (aproape) bine determinata.

marimile

Asa cum cunoastem din termodinamica,


care caracterizeaza sis
temul la scara macroscopica sunt marimi
bine determinate. n fiecare stare
de echilibru a sistemului acestea iau cu certitudine anumite valori. Pe de

alta parte, analiza de mai sus arata ca din punct de vedere microscopic marimile caracteristice sistemului sunt variabile aleatoare. Concilierea celor doua

puncte de vedere este posibila doar daca admitem ca fluctuatiile marimilor


care

pot fi observate la scara macroscopica sunt neglijabile. La masurarea


unei ast
fel de marimi
pe fiecare exemplar al ansamblului statistic se obtin valori foarte
apropiate ntre ele s i deci foarte apropiate de valoarea lor medie. De altfel,

diferentele dintre aceste valori sunt


daca masurarea
nu este foarte precisa,
a.
O astfel de marime

complet "mascate" de erorile de masur


este practic bine
Valoarea pe care i-o atribuim la scara macroscopica este egala
determinata.
n particular, interpretam
valoarea medie a enercu valoarea medie statistica.
giei mecanice totale ca avnd semnificatie de energie interna U a sistemului
(privit ca sistem termodinamic)
Z
U =H=
H(p, q) P(p, q) d V .
(4.45)

Vom ntlni n sectiunile urmatoare


s i alte exemple care ilustreaza interpretarea

marimilor
macroscopice ca medii ale anumitor marimi
mecanice.

de echilibru
4.6 Stari
4.6.1

Echilibru termodinamic, echilibru statistic

n prima parte a acestui curs am aratat


printre altele cum descriem proprie tile unui sistem aflat n echilibru termodinamic. Ne reamintim ca ntr-o stare
ta
tile sistemului sunt independente de
de echilibru termodinamic toate proprieta
timp. Un sistem termodinamic aflat n conditii externe independente de timp
ajunge, mai devreme sau mai trziu, ntr-o stare de echilibru termodinamic.

Acest echilibru este static toate marimile


au valori bine determinate s i pastreaza aceleasi valori un timp nedefinit.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

73

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
din punct de vedere microscopic starile

Ne propunem sa interpretam
de
echilibru termodinamic. Particulele care compun sistemul se afla permanent
Pozitiile s i vitezele lor se schimba nencetat. Se
n miscare (agitatie termica).
impune deci concluzia ca echilibrul nu poate fi static s i la nivel microscopic.

valoare medie (4.42) are semnificatie maFie f (p, q) o marime


fizica a carei
Valoarea sa medie f depinde de parametrii macroscopici a s i ar
croscopica.
putea sa depinda de timp daca functia de distributie ar depinde de timp. Avnd
tile termodinamice ale sistemului sa fie inn vedere cerinta ca toate proprieta
dependente de timp, rezulta ca toate mediile f avnd semnificatie la scara macroscopica nu trebuie sa depinda de timp. Conditia poate fi ndeplinita numai
daca densitatea de probabilitate P nu depinde explicit de timp. n concluzie,

pentru cazul starilor


de echilibru, densitatea de probabilitate depinde doar de
variabilele canonice s i de parametrii externi
P = P(p, q; a) .

(4.46)

tii de probabilitate
ntr-un punct fix oarecare al spatiului fazelor, valoarea densita
este constanta (nu se schimba n timp).

Observatie. Exista marimi


fizice care nu au semnificatie la scara macrosco Abaterile relative ale unor astfel de marimi

pica.
nu sunt neaparat
mici. Totusi,
a proprietatea privitoare la independenta de
s i pentru acestea, este adevarat
timp a valorii medii.

Independenta de timp a functiei de distributie ne permite sa interpretam


microscopic echilibrul termodinamic. Ne referim din nou la colectivul statistic
asociat sistemului. Din cele N exemplare ale colectivului, N sunt reprezentate la un moment t oarecare prin puncte ntr-un domeniu D, avnd volumul
V. Relatia (4.37), precum s i proprietatea ca P nu depinde explicit de timp,

ne arata ca numarul
de puncte N este constant. Deducem ca numarul
de
asesc

puncte care par


domeniul ntr-un interval de timp dat este egal cu nu

marul
de puncte care intra n domeniu n acelasi interval de timp. Unei stari
de echilibru termodinamic i corespunde la scara microscopica un regim stationar de deplasare n spatiul fazelor a punctelor reprezentative ale colectivului
statistic asociat.

4.6.2

Postulatul fundamental al mecanicii statistice

Folosind teorema Liouville am aratat


ca densitatea de probabilitate P este integrala prima a ecuatiilor canonice. Am justificat n sectiunea precedenta ca
aceasta functie nu depinde explicit de timp pentru cazul sistemelor la echilibru.
Sintetiznd, putem afirma ca densitatea de probabilitate P este o integrala
prima (constanta de miscare) independenta de timp.
ca aceasta integrala prima sa fie o functie de celelalte inteNe asteptam
grale prime independente de timp ale sistemului de ecuatii canonice. Problema
consta tocmai n determinarea acestei functii. Putem
cu care ne confruntam
aduce un argument calitativ, bazat pe considerente macroscopice, care ne va
tile macroscopice ale
conduce la o simplificare drastica a problemei. Proprieta
sistemului aflat n stare de echilibru termodinamic sunt complet determinate

74

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
de conditiile exterioare n care se afla acesta (precizate prin valorile parametrilor a) s i de valoarea unui singur parametru suplimentar, energia sistemului.
Aceasta sugereaza ca densitatea de probabilitate P nu poate sa depinda de
toate integralele prime ci doar de energie.

Admitem deci valabilitatea enuntului urmator,


numit postulatul fundamental
al mecanicii statistice clasice:

Functia de distributie P(p, q) a starilor


mecanice depinde de variabilele canonice p s i q doar prin intermediul functiei lui Hamilton
P(p, q) = P[H(p, q)] .

(4.47)

Observatie. Implicit admitem ca dependenta de parametrii a se realizeaza


tot numai prin intermediul lui H, adica P(p, q; a) = P[H(p, q; a)].

O consecinta imediata a postulatului fundamental este urmatoarea:


functia
de distributie este constanta pe suprafata de energie constanta H(p, q) = E n
spatiul fazelor.
functiei de distributie (n cazul starilor

Problema determinarii
de echilibru,

singurul considerat) s-a simplificat considerabil, ea reducndu-se la gasirea


care descrie dependenta densita
tii de prounei functii de o singura variabila,
babilitate de energia sistemului. Solutia acestei probleme depinde de conditiile

macroscopice n care se afla sistemul. n capitolul urmator


vom examina doua
situatii distincte [sistem izolat; sistem n contact termic cu un termostat (rezer
vor de energie)] s i vom determina distributiile corespunzatoare.

Elemente de calculul probabilita


tilor
4.7 Anexa.
ti
Frecvente relative. Probabilita
adica o descriere realizata n termeni de probaFolosim o descriere statistica,
ti, atunci cnd rezultatul unei experiente efectuate cu un sistem, n conditii
bilita
bine determinate, nu este univoc determinat de conditiile impuse. Rezultatul poate fi unul oarecare dintr-o multime, s i nu avem nici o posibilitate de a-l
mare de ori pune n evidenta
prezice. Repetarea experientei de un numar
proprietatea de stabilitate a frecventei relative cu care se realizeaza fiecare

rezultat, proprietate pe baza careia


vom defini notiunea de probabilitate.

Se pot ntlni mai multe situatii: multimea rezultatelor este finita sau infinita,
ea poate fi numarabil

iar n cazul n care este infinita,


a sau continua.
mai nti cazul unui sistem S s i al unei experiente avnd un nuConsideram
finit n de rezultate posibile elementare. Notam
aceste rezultate (distincte)
mar
cu
r1 , r2 , . . . , ri , . . . rn .
(4.48)
Pentru a introduce notiunea de probabilitate este comod sa folosim un
un ansamblu (colectiv) statistic, definit
punct de vedere intuitiv. Consideram
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

75

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
ca o multime de N sisteme identice cu S, s i aflate fiecare n aceleasi conditii

ca s i S. Numarul
N poate fi n principiu orict de mare.
La efectuarea experientei pe fiecare din exemplarele ansamblului statistic
cu Ni numarul

obtinem unul (si numai unul) dintre rezultatele (4.48). Notam


se numeste
de exemplare pentru care a fost obtinut rezultatul ri . Acest numar
frecventa absoluta de realizare a acestui rezultat (sau eveniment). Au loc relatiile evidente
n
X
0 Ni N ,
Ni = N .
(4.49)
i=1

Mai interesante sunt frecventele relative de realizare definite prin relatiile i


Ni /N . Pe baza definitiei rezulta ca ele sunt numere cuprinse ntre zero s i unu,
iar suma lor este egala cu unu:
0 i 1 ,

n
X

i = 1 .

(4.50)

i=1

Daca numarul
N de exemplare ale ansamblului este suficient de mare se

constata ca frecventele relative devin practic independente de acest numar,

proprietate numita stabilitatea frecventelor relative. Limita catre


care tinde frecventa relativa i de aparitie a rezultatului ri defineste probabilitatea Pi a acestui
rezultat (sau eveniment)
i P i ,

N .

(4.51)

Din definitie rezulta ca numerele Pi sunt, ca s i frecventele relative, numere


subunitare. Suma lor este egala cu unu
n
X

Pi = 1 ,

(4.52)

i=1

tilor.
egalitate denumita conditia de normare a probabilita
dar numarabil

notiunea de proDaca multimea rezultatelor este infinita,


a,
babilitate se poate introduce ca mai sus, locul sumei din conditia de normare
fiind luat de o serie cu termeni pozitivi.
acum cazul n care multimea rezultatelor este continua.
SiConsideram
tuatia cea mai simpla este cea n care rezultatul experientei este precizat de
valoarea unui singur parametru x. Despre x presupunem ca poate lua orice
valoare reala ntr-un interval (a, b). Notiunea de probabilitate a unei valori a lui
x nu are sens. Are sens nsa probabilitatea unui rezultat aflat ntr-un interval,
finit sau elementar, inclus n (a, b). O astfel de probabilitate se defineste ca mai
sus ca valoarea limita a frecventei relative de aparitie a rezultatului respectiv.
Evident ca probabilitatea asociata intervalului (a, b) trebuie sa fie egala cu unu.
Raportul dintre probabilitatea unui rezultat ntr-un interval s i lungimea intervalului defineste o densitate de probabilitate atunci cnd lungimea intervalului
aceasta limita cu P(x), ea depinznd de valoarea cutinde la zero. Notam
renta x la care se "restrnge" intervalul. Cu ajutorul ei, probabilitatea dp a unui
76

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.
rezultat n intervalul infinitezimal (x, x + dx) se scrie astfel
dp = P(x) dx .

(4.53)

Pentru a obtine probabilitatea unui rezultat ntr-un interval finit trebuie sa su (sa integram
deci) aceste probabilita
ti pentru toate intervalele elementare
mam
tilor se
din care este compus intervalul finit. Conditia de normare a probabilita
scrie acum n forma
Z b
P(x) dx = 1 .
(4.54)
a

n fine, daca rezultatele experientei sunt precizate cu ajutorul mai mulor


parametri x1 , x2 , ..., xl , definim densitatea de probabilitate P(x1 , x2 , . . . , xl ) prin
conditia ca produsul
P(x1 , x2 , . . . , xl )dx1 dx2 . . . dxl ,

(4.55)

sa reprezinte probabilitatea unui rezultat caracterizat de valori ale parametrilor


n intervalele (x1 , x1 + dx1 ), (x2 , x2 + dx2 ),..., (xl , xl + dxl ).
tilor se scrie n acest caz n forma
Conditia de normare a probabilita
Z Z
Z
. . . P(x1 , x2 , . . . , xl )dx1 dx2 . . . dxl = 1 ,
(4.56)
n care integrala se efectueaza peste toate valorile parametrilor xi .
Variabile aleatoare

Definim o variabila aleatoare f ca fiind o marime


a carei
valoare depinde de
rezultatul obtinut la efectuarea experientei.
finit de rezultate posibile
Ne referim la cazul experientei avnd un numar
valorile pe care le poate lua variabila cu f1 , f2 , . . . , fi , . . . , fn . Nu
(4.48). Notam
este obligatoriu ca toate aceste valori sa fie distincte. n cazul n care toate
aceste valori sunt egale, variabila se reduce la o constanta s i reprezinta o

marime
bine determinata (ia cu certitudine o valoare egala cu constanta).
Pornind de la media experimentala a variabilei f
Pn
n
X
i=1 Ni fi
=
i fi ,
(4.57)
N
i=1

s i avnd n vedere ca n limita N frecventele relative tind catre


probabi ti, suntem condusi la urmatoarea

lita
definitie pentru valoarea medie (teoretica

sau statistica)
n
X
f=
Pi f i .
(4.58)
i=1

Pe baza acestei definitii rezulta imediat ca


f +g = f +g,

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

cf = c f ,

(4.59)
77

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.

unde f s i g sunt marimi


aleatoare iar a este o marime
constanta.
ca diferenta f f f , numita abatere de la medie a variabilei
Observam
medie este nula:
f = 0.
aleatoare f , este o variabila a carei
Pe lnga valoarea medie, o alta caracteristica importanta a unei variabile

aleatoare este abaterea patratic


a medie sau dispersia acesteia. Ea se defi
neste ca media patratului
abaterii
(f )2 = f f
Explicitnd media avem
2

(f ) =

n
X
i=1

Pi (fi f ) =

n
X
i=1

Pi fi2

2f

n
X

2

(4.60)

Pi fi + (f )

i=1

n
X
i=1

Pi = f 2 f . (4.61)

Termenul general al sumei fiind pozitiv sau nul, deducem ca abaterea patratic
a

medie este o marime


nenegativa
(f )2 0 .

(4.62)

Ea se anuleaza daca s i numai daca variabila aleatoare se reduce la o con toate valorile fi pe care le poate lua variabila sunt egale (si egale deci
stanta:
cu valoarea medie a variabilei).
acina

Definim abaterea standard ca rad


patrat
a a abaterii patratice
medii
q
f = (f )2 .
(4.63)

Ridicnd la patrat
avem

(f )2 = (f )2 = f f

2

= f2 f .

(4.64)

Ultima egalitate ne arata ca ntotdeauna f 2 f . Semnul egal corespunde

cazului cnd variabila se reduce la o constanta.

Abaterea patratic
a medie (sau abaterea standard) este un indicator bun
stierea valorilor unei variabile n jurul valorii medii.
pentru a caracteriza mpra
atunci probabilitatea ca variabila sa ia o valoare care
Daca (f )2 este mica,
Un indicator mai precis
difera semnificativ de valoarea medie este foarte mica.
este abaterea relativa f /|f |. Daca aceasta este mult mai mica dect unu,

marimea
f este cvasi bine determinata.

Variabila definita mai sus este un exemplu de variabila discreta.


Cazul experientei pentru care multimea rezultatelor este continua pune n
evidenta exemple de variabile aleatoare care variaza s i ele continuu.
Referindu-ne la cazul unidimensional, o variabila aleatoare f este data de
o functie f (x) care depinde de parametrul x. Generalizarea notiunii de medie
a variabilei aleatoare este imediata
Z
f=
f (x)P(x) dx .
(4.65)

78

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.

Parametrul x este s i el un exemplu de variabila aleatoare continua.


n cazul multidimensional, o variabila aleatoare este (n general) o functie
f (x1 , x2 , . . . , xl ). Valoarea sa medie este
Z Z
Z
f=
. . . f (x1 , x2 , . . . , xl )P(x1 , x2 , . . . , xl )dx1 dx2 . . . dxl .
(4.66)
tile mediei, definitia s i proprieta
tile abaterilor considerate mai sus
Proprieta

se pastreaz
a s i n cazul variabilelor continue. Ceea ce se schimba este doar
a valoarea medie a variabilei.
forma pe care o capat

4.8 Test de autoevaluare

Raspunde
sau alege raspunsul
corect la urmatoarele
ntrebari:
1. n formalismul hamiltonian starea unui sistem mecanic este descrisa
(a) prin coordonate s i viteze generalizate.
(b) prin coordonate s i impulsuri generalizate.
(c) prin coordonatele s i vitezele atomilor.
2. Fie un punct de coordonate p s i q n spatiul fazelor, s i un element de

volum d V care contine acest punct. Semnificatia marimii


P(p, q)d V este
de
descrise de acest punct
(a) probabilitate a starii
(b) valoare a functiei de distributie n punctul respectiv
(c) probabilitate ca sistemul sa se afle ntr-o stare reprezentata printr-un
punct aflat n d V
3. Folosind teorema lui Liouville poti sa demonstrezi ca densitatea de probabilitate P(p, q) este
(a) constanta de miscare
(b) pozitiva
(c) integrabila n raport cu variabilele canonice

4. Scrie pe rndul urmator


formula pentru media unei marimi
fizice f (p, q).
5. Pentru cazul sistemului aflat la echilibru functia de distributie depinde
(a) numai de variabilele canonice
(b) numai de variabilele canonice s i de timp
(c) numai de variabilele canonice s i de parametrii externi
sti raspunsurile

Gase
la pagina 80.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

79

Functii de distributie
Fizica statistica clasica.

4.9 Probleme propuse


1. Considera drept sistem un oscilator armonic liniar avnd frecventa de

oscilatie . Determina "volumul" (E) n spatiul fazelor marginit


de "suprafata" de energie constanta H = E.
2. Demonstreaza ca n cazul unui sistem de N oscilatori armonici liniari
independenti volumul (E) este proportional cu E N .

4.10 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 4.8
1. (b)
2. (c)
3. (a)
4. Formula (4.42).
5. (c)

4.11 Bibliografie
Editura Tehnica,
Bucu[1] Serban

Ti
teica, Elemente de mecanica statistica,
resti, 1956. Pag.: 3-30
[2] Serban

Ti
teica, Curs de fizica statistica s i teoria cuantelor, Editura All
Educational, Bucuresti, 2000. Pag.: 43-64
Editura didactica s i pedagogica,
Bucuresti, 1983.
[3] F. Reif, Fizica statistica,
Pag.: 46-52, 74-84
Editura Tehnica,
Bucu[4] G. Ciobanu, Termodinamica s i fizica statistica,
resti, 2004. Pag.: 125-137

80

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica

tare 5
Unitatea de nva
DISTRIBUTII
CLASICE DE ECHILIBRU SI

LEGATURA
CU TERMODINAMICA

 

5.1

tii de nva
tare 5 . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiectivele Unita

82

5.2

Distributia microcanonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

5.3

Distributia starilor
unui sistem aflat n echilibru termic cu un
alt sistem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

83

5.4

Formula lui Boltzmann

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85

5.5

Distributia canonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

87

5.5.1

Densitatea de probabilitate . . . . . . . . . . . . . . .

5.5.2

Energia libera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.5.3

Aplicatie. Gazul monoatomic perfect . . . . . . . . .

5.5.4

Teorema echipartitiei energiei . . . . . . . . . . . . .


5.6

Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

5.7

Problema rezolvata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95

5.8

Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

5.9

Raspunsuri
la testul de autoevaluare 5.6 . . . . . . . . . . .

96

5.10 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

81


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica

tii de nva
tare 5
5.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:
Sa deduci functiile de distributie pentru sisteme aflate la echilibru,
pentru doua situatii diferite
Sa folosesti distributiile respective pentru determinarea anumitor
functii termodinamice

Sa aplici cunostiintele dobndite pentru determinarea comportarii


termodinamice a unor sisteme simple
Sa demonstrezi s i sa aplici teorema privitoare la echipartitia energiei

5.2 Distributia microcanonica


funPe baza postulatului fundamental al fizicii statistice, problema determinarii
ctiei de distributie P(p, q) pentru un sistem oarecare aflat n stare de echilibru
unei functii de o singura variabila P[H].
s-a redus la aceea a determinarii

Distributia starilor
de echilibru ale unui sistem izolat de lumea exterioara se
Ne ocupam
n continuare de determinarea
numeste distributie microcanonica.
tii de probabilitate corespunzatoare

densita
acestei distributii.
energia unui sistem aflat la echilibru este bine determin termodinamica,
Energia mecanica este s i ea bine determinata daca sistemul este izolat.
nata.
cu E valoarea energiei sistemului. Densitatea de probabilitate P(p, q)
Notam
se anuleaza peste tot n spatiul fazelor, mai putin n punctele suprafetei de
energie constanta E, descrisa de ecuatia
H(p, q) = E .

(5.1)

Daca nu ar fi asa, de exemplu daca P ar fi nenula ntr-un punct de coordonate


p0 s i q 0 , care nu se afla pe suprafata (5.1), atunci energia sistemului ar putea

sa ia cu probabilitate nenula valori din vecinatatea


lui E 0 = H(p0 , q 0 ) 6= E.
Densitatea de probabilitate este egala cu o constanta nenula pe suprafata
ca proprieta
tile descrise pna acum pentru functia P(p, q),
(5.1). Remarcam
tilor nu pot fi ndeplinite
mpreuna cu conditia de normare (4.36) a probabilita
Aceasta functie ar trebui sa ia o valoare infinita pe
de o functie obisnuita.
suprafata (5.1) s i sa se anuleze n orice punct care nu apartine suprafetei.
Distributia microcanonica are deci un caracter singular.
nlocuim conditia ca
Pentru a evita lucrul cu o lege de distributie singulara,
energia sa ia o
energia sa fie bine determinata cu una mai putin restrictiva:
limita E 0.
valoare n intervalul (E, E + E), urmnd ca n final sa luam
Punctele din spatiul fazelor care ndeplinesc aceasta conditie formeaza un domeniu D delimitat de suprafetele H(p, q) = E s i H(p, q) = E + E. Volumul
82

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
al acestui domeniu este egal cu diferenta dintre volumul (E + E) al do
meniului marginit
de suprafata H(p, q) = E +E s i volumul (E) al domeniului

marginit
de suprafata H(p, q) = E. Folosind s i ipoteza ca E este mic, volumul
poate fi scris astfel
= (E + E) (E) 0 (E) E ,

0 (E)

(E)
.
E

(5.2)

tii de probabilitate valoarea zero n orice punct care nu se


Atribuim densita
notata cu C, pentru orice
afla n domeniul D s i o valoare constanta pozitiva,
punct din D

0, H(p, q) < E ,
P(p, q) =
C, E H(p, q) E + E ,
(5.3)

0, H(p, q) > E + E .

constanta C impunnd conditia de normare (4.36). La inteDeterminam


Avem
grala contribuie doar domeniul D, n care P este nenula s i constanta.
Z
Z
Z
P(p, q) dV =
P(p, q) dV = C
dV = C = 1 ,
(5.4)

de unde rezulta
C=

1
1
0
.

(E)E

(5.5)

C este constanta n sensul ca nu depinde de variabilele canonice. Ea depinde


ca pentru
nsa prin volumul de energia E s i parametrii externi a. Observam
E 0 constanta C tinde la infinit manifestare a caracterului singular al
ca marimile

distributiei microcanonice. Se poate arata


cu semnificatie fizica
sunt bine definite n aceasta limita (nu au caracter singular).

5.3 Distributia starilor


unui sistem aflat n echilibru termic cu un alt sistem
tii de probabilitate P n cazul distributiei microcanonice
Counoasterea densita

s i a procedeului prin care putem determina mediile marimilor


fizice nu sunt
comportarea termodinamica a sistemului. Pentru a
suficiente pentru a gasi

realiza acest obiectiv este necesar sa gasim


interpretarea statistica a anumitor

marimi
termodinamice pentru care nu exista analog la nivel microscopic. Ne

referim aici la entropie s i temperatura.

Ajungem la interpretarea statistica a acestor marimi


studiind interactiunea
a doua sisteme macroscopice, S1 s i S2 , puse n contact termic [vezi 2.2.1].
Presupunem ca S1 s i S2 se afla n echilibru termic. Sistemul total S, format din

S1 s i S2 , este presupus sistem izolat. Distributia starilor


lui S este distributia
Pentru subsistemele sale, S1 s i S2 , nu putem folosi distributia
microcanonica.
ele nefiind izolate.
microcanonica,
Functia lui Hamilton pentru sistemul total S se poate scrie ca o suma de
termeni
H = H1 + H2 ,
(5.6)
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

83


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
n care H1 depinde numai de variabilele canonice ale lui S1 , iar H2 numai de

cele ale lui S2 . n membrul drept al acestei relatii ar trebui adaugat


un termen
de interactie care depinde de variabilele canonice ale ambelor subsisteme, s i
este important din punct de vedere calitativ. Acest termen este nsa nensemnat cantitativ, motiv pentru care a fost neglijat. Energiile celor doua subsisteme
fiindca suma
nu sunt bine determinate. De fapt doar una este independenta,

lor este fixata.


distributia starilor

Determinam
mecanice n spatiul fazelor pentru unul din
sisteme, fie acesta S1 . Pornim cu aplicarea distributiei microcanonice pentru
cu indici superiori variabilele canonice ale fiecarui
subsistemul total. Indexam
cu
sistem. Astfel, notam
(1)

(1)

(1)

(1)

(5.7)

(2)

(5.8)

p 1 , . . . , p l1 , q 1 , . . . , q l1
variabilele canonice ale subsistemului S1 , s i cu
(2)

(2)

(2)

p 1 , . . . , p l2 , q 1 , . . . , q l2

variabilele canonice ale lui S2 . Variabilele canonice ale sistemului total se obtin
reunind variabilele canonice ale celor doua subsisteme, iar elementul de volum
n spatiul fazelor sistemului total este
d V = d V 1 d V2 ,

(5.9)

unde d V1 s i d V2 sunt elementele de volum n spatiul fazelor atasat fiecarui


subsistem.

Functia de distributie P a starilor


sistemului total este functie de variabilele
canonice prin hamiltoniana H = H1 +H2 s i este data de relatia (5.3). Cantitatea
Pd V = P dV1 dV2

(5.10)

lui S1 sa se afle n elemeneste probabilitatea ca punctul reprezentativ al starii


lui S2 n elementul de volum dV2 . Functia P
tul de volum dV1 , s i cel al starii
este nenula doar daca
E H1 + H2 E + E .

(5.11)

starea lui S1 n dV1 oricare ar fi starea lui S2 se obtine


Probabilitatea de a gasi
prin integrarea expresiei (5.10) n raport cu variabilele canonice ale lui S2 pe
domeniul descris de inegalitatea
E H1 H2 E H1 + E ,

(5.12)

Aceasta probabilitate este deci


echivalenta cu inegalitatea precedenta.
Z
1
d V1
d V2 .
(5.13)
0 (E)E
EH1 H2 EH1 +E
84

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica

Integrala ramas
a este egala cu volumul regiunii n spatiul fazelor lui S2 cuprinsa
ntre suprafetele de energie constanta avnd valorile E H1 s i E H1 + E.
Ea poate fi scrisa astfel
Z
dV2 = 2 (E H1 + E) 2 (E H1 ) = 02 (E H1 )E .
EH1 H2 EH1 +E

(5.14)
simplificam
cu E, s i obtinem ca pronlocuim rezultatul n relatia precedenta,
babilitatea P1 d V1 ca starea lui S1 sa fie n d V1 este
P1 d V 1 =

1
0 (E H1 ) d V1 .
0 (E) 2

(5.15)

ca distributia descrisa de P1 nu este singulara,


spre deosebire de
Observam

distributia microcanonica.
cu (E1 ) functia de distributie a energiei E1 a sistemului S1 s i o
Notam
n continuare. Produsul (E1 ) dE1 este egal cu probabilitatea ca
determinam
energia lui S1 sa ia o valoare n intervalul (E1 , E1 + dE1 ). Aceasta probabilitate
se obtine prin integrarea relatiei (5.15) pe domeniul D1 cuprins ntre suprafetele
de energie constanta E1 s i E1 + dE1 din spatiul fazelor lui S1 ,
Z
Z
1
P1 d V 1 = 0
02 (E H1 ) d V1

(E)
E1 H1 E1 +dE1
E1 H1 E1 +dE1
Z
1
1
= 0
02 (E E1 )
02 (E E1 ) 01 (E1 ) dE1 . (5.16)
d V1 = 0
(E)

(E)
E1 H1 E1 +dE1

Functia de distributie a energiei (E1 ) este factorul care nmulteste pe dE1 s i


este deci
1
(E1 ) = 0
01 (E1 ) 02 (E E1 ) .
(5.17)
(E)

5.4 Formula lui Boltzmann


Studiem dependenta de energie a functiei de distributie (E1 ). Ea este pro
portionala cu produsul dintre functia rapid crescatoare
01 (E1 ) n variabila E1 s i
0

Variatia rapida a
functia rapid descrescatoare
2 (E E1 ) n aceeasi variabila.
acestor functii se datoreaza faptului ca sistemele pe care le studiem sunt for enorm de constituienti. Din aceste considerente rezulta
mate dintr-un numar
ca functia (E1 ) 01 (E1 ) 02 (E E1 ) s i, odata cu ea, (E1 ) au un maxim foarte
(0)
pronuntat la o anumita valoare E1 a energiei.
(0)
valoarea cea mai probabila E1 a energiei E1 din conditia de
Determinam
anulare a derivatei functiei (E1 ), sau, mai convenabil, a derivatei logaritmului
tile functiei logaritm, avem egalitatea
acestei functii. Folosind proprieta
ln (E1 ) = ln 01 (E1 ) + ln 02 (E E1 ) .

(5.18)

d ln 01 (E1 ) d ln 02 (E E1 )
+
= 0,
dE1
dE1

(5.19)

Conditia de anulare a derivatei acestei functii se scrie astfel

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

85


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
(0)

acina

rad
acestei ecuatii n variabila E1 fiind E1 . O modificare semnificativa
(0)
a energiei E1 fata de E1 conduce, pe baza ecuatiei (5.17), la o probabilitate
Echilibrul termic al celor doua sisteme se realizeaza deci pentru
insignifianta.
(0)
(0)
(0)
energiile E1 s i E2 = E E1 .
Putem rearanja relatia (5.19) n forma simetrica
d ln 02 (E2 )
d ln 01 (E1 )
=
,
dE1
dE2

E1 + E 2 = E ,

(5.20)

mod de scriere care pune n evidenta egalitatea a doua marimi


de aceeasi na fiecare depinznd doar de caracteristicile cte unuia din sistemele aflate
tura,
n echilibru termic. n sens termodinamic, relatia trebuie interpretata ca exprimnd egalitatea temperaturilor celor doua subsisteme aflate la echilibru termic.
Pentru oricare subsistem putem scrie (renuntnd la indici)
d ln 0 (E)
= (T ) ,
dE

(5.21)

Forma acestei
unde (T ) este o functie care depinde numai de temperatura.
functii se poate preciza n continuare daca rescriem aceasta relatie astfel
d ln 0 (E) = (T ) dE ,

(5.22)

ca dE joaca rol de cantitate de caldur

s i observam
a dQ schimbata ntre subsis
nu s i lucru
teme (aflate n contact termic ele nu pot schimba dect caldur
a,
aceasta ultima egalitate cu relatia fundamentala (2.53)
mecanic). Comparam
din termodinamica
dQ
dS =
,
(5.23)
T
n care S este entropia sistemului. Rezulta ca functia este invers proportio convenabil aceasta relatie n forma
nala cu temperatura absoluta T . Exprimam
(T ) =

1
,
kT

(5.24)

Tinem
unde k este o constanta pozitiva.

cont de acest rezultat n (5.22) s i

gasim
ca marimea
k ln 0 (E) are semnificatie de entropie a sistemului. Avem
deci

.
(5.25)
S = k ln
E
Procedeul urmat n stabilirea acestei formule determina entropia pna la o
Adaugnd

constanta aditiva arbitrara.


n membrul drept termenul constant
k ln E obtinem formula echivalenta
S = k ln ,

(5.26)

unde este volumul dat de (5.2), definit ca volumul n spatiul fazelor cuprins
ntre suprafetele de energie constanta E s i E + E.

Formula (5.25), numita formula lui Boltzmann, exprima legatura


ntre o

entropia S, s i proprieta
tile microscopice ale sistemului,
marime
termodinamica,
86

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
care intervin n expresia din membrul drept prin intermediul volumului (E, a).
de fapt ecuatia caracteristica generala a entropiei, S = S(E, a). Din
Am gasit
comportarea teraceasta, prin procedee cunoscute [vezi 2.8.1], determinam
modinamica a sistemului.

Valoarea constantei k, numita constanta lui Boltzmann, ramas


a necunos

cuta n acest stadiu, va fi determinata n sectiunea urmatoare


n urma aplicarii
distributiei microcanonice n studiul unui sistem concret gazul perfect.
Folosim distributia microcanonica (5.3) pentru a determina media logarit tii de probabilitate P
mului densita
Z
ln P = P ln P d V .
(5.27)
La integrala nu contribuie dect regiunea D n care P este nenula s i egala cu
constanta (5.5). n consecinta avem
Z
ln P = C ln C
d V = C ln C = ln .
(5.28)
D

ca
Folosind aceasta egalitate s i formula lui Boltzmann, constatam
Z
S = k ln P = k P(p, q) ln P(p, q) dV .

(5.29)

ca n aceasta relatie nu intervine caracterul microcanonic al disObservam


a n cazul oricarei

tributiei. Vom admite ca este o relatie generala adevarat


distributii de echilibru.

5.5 Distributia canonica


5.5.1

Densitatea de probabilitate

Distributia canonica se defineste ca fiind distributia starilor


mecanice ale unui
cu T temperatura absosistem aflat n echilibru termic cu un termostat. Notam
luta a termostatului. Termostatul joaca rol de rezervor urias de energie: starea

schimb de energie cu sistemul


sa ramne
practic nemodificata n urma oricarui
cu S1 sistemul pe care l studiem s i cu S2 termostatul. Sistemul
studiat. Notam
desi energiile celor doua sistotal S1 + S2 este un sistem izolat. n consecinta,

teme pot sa fluctueze fata de valorile lor medii, suma lor pastreaz
a o valoare
constanta
H1 + H 2 = E .
(5.30)
Conditia ca energia H1 a sistemului S1 sa fie mult mai mica dect energia
H2 a lui S2 implica
H1 E .
(5.31)

Deducem functia de distributie P1 a starilor


lui S1 plecnd de la relatia
(5.15), valabila pentru un sistem aflat n echilibru termic cu un altul. Din for derivata 02 (E H1 )
mula lui Boltzmann (5.25) aplicata termostatului exprimam

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

87


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
cu ajutorul entropiei S2 a termostatului
02 (E H1 ) = eS2 (EH1 )/k ,

(5.32)

s i o nlocuim n relatia (5.15). Obtinem


P1 =

1
0 (E)

eS2 (EH1 )/k .

(5.33)

functia S2 (E H1 ) n serie de
Inegalitatea (5.31) ne permite sa dezvoltam

puteri ale energiei H1 s i sa retinem primii doi termeni ai dezvoltarii


S2 (E H1 ) S2 (E) H1

S2
,
E

(5.34)

termenii urmatori
fiind neglijabili. Valoarea derivatei entropiei n raport cu energia sistemului (pentru un sistem oarecare) ne este cunoscuta din termodinamica [relatia (2.59)], ea fiind egala cu inversul temperaturii sistemului. Obtinem
atunci
H1
.
(5.35)
S2 (E H1 ) S2 (E)
T

nlocuim aceasta expresie n (5.33) s i gasim


rezultatul
P1 =

eS2 (E)/k H1
e kT .
0 (E)

(5.36)

Fractia de lnga semnul egal este o constanta (nu depinde de variabilele cano aceasta constanta cu Z1 , punem n evidenta variabilele canonice
nice). Notam
la indicele de sistem. Avem
s i renuntam
P(p, q) =

1 H(p,q)
e kT ,
Z

(5.37)

relatie care exprima legea de distributie canonica.


marimea

Determinam
constanta Z din conditia de normare (4.36), rezultatul fiind
Z
H(p,q)
Z = e kT dV .
(5.38)

s i joaca un rol important


Marimea
Z se numeste integrala de stare (canonica)
tilor termodinamice ale sistemului.
n studiul proprieta

densitatea de probaNotatia marimilor


din relatia (5.37) este incompleta:
bilitate P depinde parametric de temperatura T , s i de parametrii externi a ai
sistemului prin hamiltoniana H. Dependenta de T s i a se transmite integralei
de stare, Z = Z(T, a).

n 4.6.1 am ajuns la concluzia ca mediile unor marimi


microscopice au

semnificatie de marimi
macroscopice. n cazul distributiei canonice s i pentru o

marime
mecanica f (p, q) oarecare relatia (4.42) se scrie astfel
Z
H(p,q)
1
f=
f (p, q) e kT dV .
(5.39)
Z

Ca s i integrala de stare, valoarea medie a unei marimi


oarecare depinde n
general de temperatura s i de parametrii externi: f = f (T, a).

88

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica

5.5.2

Energia libera

comportarea termodinamica a sistemului, lucrnd n cadrul disDeterminam


tributiei canonice. n acest scop vom aplica relatia (5.29) care furnizeaza o
Foloexpresie a entropiei despre care am admis ca are valabilitate generala.
sim relatia (5.37), pornind de la care, prin logaritmare, mediere s i nmultire cu
kT obtinem
T (k ln P) = kT ln Z + H .
(5.40)

Factorul care nmulteste temperatura n membrul stng este egal cu entropia S


a sistemului [relatia (5.29)], iar energia medie H este egala cu energia interna
U . Prin rearanjarea termenilor obtinem

(5.41)

F = kT ln Z ,

unde F = U T S este energia libera a sistemului. Cunoscnd integrala de


stare Z(T, a) putem determina functia termodinamica F (T, a) (ecuatia caracteristica generala a energiei libere, vezi 2.8.2).
Ecuatiile de stare rezulta prin procedeul cunoscut din termodinamica
U =F T

F
,
T

Ai =

F
,
ai

(5.42)

iar Ai sunt fortele generalizate. nlocuind energia


unde U este energia interna,
libera pe baza relatiei (5.41) s i folosind parametrul = 1/kT , obtinem energia
interna s i fortele generalizate exprimate cu ajutorul integralei de stare
U =

5.5.3

ln Z
,

Ai =

1 ln Z
.
ai

(5.43)

Aplicatie. Gazul monoatomic perfect

o cantitate de substanta pura din punct de vedere chimic, aflata


Consideram
cu N numarul

ntr-un recipient de volum V . Notam


de molecule care compun
acest sistem s i cu m masa unei molecule. Sistemul considerat este un gaz
perfect (ideal) daca fortele care se exercita ntre molecule sunt neglijabile s i
daca volumul propriu al acestuia (egal cu volumul tuturor moleculelor) este
neglijabil n raport cu volumul recipientului.
a mai mica sau mai mare aceste condiGazele reale satisfac ntr-o masur
tii. Un gaz real avnd densitate suficient de mica (gaz rarefiat) ndeplineste
conditiile mentionate suficient de precis.
n continuare un gaz monoatomic perfect format din N atomi
Consideram
identici. Atomii sunt independenti, iar energia gazului este egala cu suma
energiilor atomilor care l compun
H=

N
X

Hi ,

Hi = Hc (pi ) + Hp (r i ) ,

(5.44)

i=1

unde Hi este hamiltaniana atomului i. Ea este egala cu suma dintre energia


cinetica Hc (pi ) = p2i /2m s i energia potentiala Hp (r i ) a atomului i. Energia
potentiala este [vezi exemplul din 4.2.3] nula n volumul V s i infinita n rest.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

89


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
comportarea termodinamica a acestui sistem, calculam
mai
Pentru a gasi

nti integrala de stare Z corespunzatoare


lui. Integrala de stare (5.38), n care
nlocuim hamiltoniana (5.44), se poate scrie ca un produs de integrale
Z Z
Hi (pi ,ri )
Z = Z 1 Z2 . . . Zi . . . ZN ,
Zi
e kT dpi dri .
(5.45)

Pentru fiecare factor Zi integrarea se efectueaza pe spatiul fazelor atomului i.


de N ) sunt egali s i putem renunta
Atomii fiind identici, toti factorii Zi (n numar
la indicele i n scrierea vectorilor de pozitie s i impuls ai atomului i. Avem
Z Z
Hi (p,r)
N
Z = Zi ,
Zi =
e kT dp dr .
(5.46)
ti. nlocuim expresia energiei
Calculul factorului Zi nu prezinta mari dificulta
ca integrala Zi se poate scrie ca un produs de doua integrale
Hi s i constatam
Z
Z
Hp (r)
p2
2mkT
dp e kT dr .
(5.47)
Zi = e
Hp (r)

Integrala n raport cu coordonatele se efectueaza imediat: factorul e kT este


zero n exteriorul recipientului s i este egal cu unitatea n interior. De aici rezulta
ca aceasta integrala este egala cu volumul recipientului
Z
Hp (r)
e kT dr = V .
(5.48)
Avnd n vedere relatia p2 = p2x + p2y + p2z , integrala n impulsuri se factorizeaza
n continuare n produsul a trei integrale simple n raport cu componentele
carteziene px , py , pz ale vectorului p
Z
Z Z Z p2 +p2 +p2
p2
x
y
z
2mkT
e
dp =
(5.49)
e 2mkT dpx dpy dpz = Ix Iy Iz ,

unde
Ij

p2
j

e 2mkT dpj ,

j = x, y, z .

(5.50)

Cele trei integrale simple sunt egale, Ix = Iy = Iz , iar valoarea lor comuna este
1
aplicnd formula cunoscuta
(2mkT ) 2 . Aceasta se poate gasi
r
Z

v 2
( > 0) ,
(5.51)
e
dv =

pentru = 1/2mkT .
Tinem

cont de aceste rezultate n Zi s i obtinem


3

Zi = (2mkT ) 2 V .

(5.52)

Cu aceasta ne putem ntoarce la integrala de stare Z, a carei


formula finala
este
3N
Z = ZiN = (2mkT ) 2 V N .
(5.53)
90

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
Prin aplicarea relatiei fundamentale (5.41) avem
3
F = kT ln Z = N kT ln(2mkT ) N kT ln V ,
2

(5.54)

formula care exprima energia libera a gazului monoatomic perfect n functie de


temperatura s i volum.
Ecuatiile de stare se pot deduce din aceasta prin operatii de derivare [vezi
2.8.2]. Prin nlocuirea lui F (T, V ) n relatiile (2.73) rezulta
3
U = N kT ,
2

pV = N kT ,

(5.55)

prima fiind ecuatia calorica de stare, iar a doua ecuatia termica de stare.
aceste ecuatii cu cele stabilite n studiul termodinamic al gazului
Comparam
ecuatia termica de stare pentru un mol de gaz ideal.
ideal (3.2). Aplicam

Acesta contine N = NA molecule, unde NA este numarul


lui Avogadro, asa
nct ecuatia se scrie astfel
pv = NA kT ,
(5.56)
unde am notat cu v volumul unui mol. Comparnd cu ecuatia gazelor perfecte
(3.23), deducem ca produsul NA k din membrul drept trebuie sa fie egal cu
constanta universala R a gazelor. De aici obtinem o formula importanta care
ne permite determinarea constantei k a lui Boltzmann
k=

R
J
= 1, 38 1023 .
NA
K

(5.57)

Ecuatia calorica de stare (5.55) ne arata ca energia interna a gazului monoatomic perfect nu depinde de volumul ocupat de gaz s i este proportionala

cu temperatura. Putem exprima energia interna punnd n evidenta numarul


de moli = N/NA . Avem
U=

3
3 N
NA kT = RT .
2 NA
2

(5.58)

Capacitatea calorica la volum constant a gazului monoatomic perfect este
U
dU
3
CV =
=
= R .
(5.59)
T V
dT
2

Pentru caldura
molara la volum constant obtinem
cV =

3
R,
2

(5.60)

iar prin aplicarea relatiei lui Mayer deducem caldura


molara la presiune constanta
5
cp = c V + R = R .
(5.61)
2
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

91


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica

5.5.4

Teorema echipartitiei energiei


Folosim distributia canonica pentru a demonstra o teorema utila n aplicatiile

fizicii statistice. Continutul teoremei este urmatorul:


mediile marimilor
de forma
pi H/pi s i qi H/qi sunt egale cu kT :
pi

H
= kT ,
pi

qi

H
= kT ,
qi

i = 1, 2, . . . , l .

(5.62)

Denumirea de teorema (sau lege) a echipartitiei energiei provine de la egalitatea mediilor anumitor termeni din energia sistemului (vezi aplicatia), egalitate
demonstrabila pe baza teoremei.
Observatie. Daca H nu depinde de una din coordonatele generalizate qi ,

atunci derivata s i media corespunzatoare


sunt zero.
teorema pentru o marime

Demonstram
de forma pi
H
1
pi
=
pi
Z

pi

H
,
pi

medie este
a carei

H H
e kT dV .
pi

(5.63)

integrandul pentru a permite o integrare partiala n raport cu vaTransformam


riabila pi ,
pi

H
H
h H i
H H
e kT = kT pi
e kT = kT
pi e kT + kT e kT .
pi
pi
pi

(5.64)

s i nlocuim expresia sa n (5.63). Tinem

cont s i de relatia (5.38) s i obtinem


kT
H
=
pi
pi
Z

h H i
pi e kT dV + kT .
pi

(5.65)

ca integrala ramas

ceea ce
Putem arata
a n membrul drept se anuleaza,
o integrare partiala n raport cu pi
justifica prima egalitate (5.62). Efectuam
(tinem celelalte variabile canonice fixe):
Z
h
i+
H
h H i
kT
kT
pi e
dpi = pi e
= 0.
(5.66)

pi
este zero fiindca hamiltoniana H tinde la infinit daca oriRezultatul integrarii
care din variabilele canonice de care depinde creste n modul orict de mult;
n acest caz exponentiala tinde la zero, ca s i produsul ei cu pi .
ator.

A doua relatie (5.62) se justifica n mod aseman


Aplicatie. Sistem de oscilatori armonici
un sistem de l oscilatori armonici liniari independenti, nu neaparat

Consideram
identici. Sistemul este presupus n echilibru termic cu un termostat avnd
cu indicele i marimile

temperatura T . Indexam
corespunzatoare
unui oscilator
cu qi coordonata oscilatorului i, s i cu pi impulsul acestuia.
oarecare. Notam
92

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
Oscilatorii fiind independenti, energia sistemului este egala cu suma energiilor
celor l oscilatori. Putem scrie deci hamiltoniana pentru acest sistem astfel
H=

l
X

Hi ,

Hi =

i=1

1
p2i
+ i qi2 ,
2mi 2

(5.67)

termenul general Hi fiind functia lui Hamilton pentru un oscilator armonic liniar
avnd masa mi s i constanta elastica i .
teorema echipartitiei energiei n cazul unui termen de forma pi H/pi .
Aplicam
Avem
p2
H
Hi
= pi
= i = kT .
(5.68)
pi
pi
pi
mi
ator,

Cu totul aseman
pentru un termen oarecare de forma qi H/qi rezulta
qi

H
Hi
= qi
= i qi2 = kT .
qi
qi

(5.69)

Folosind rezultatele de mai sus, pentru energia medie a oscilatorului i obtinem


p2i
i qi2
1
1
Hi =
+
= kT + kT = kT .
(5.70)
2mi
2
2
2
Observatie. Niciuna dintre energiile medii din aceasta relatie nu depinde

de caracteristicile oscilatorului (masa sau constanta elastica).


Putem determina imediat energia totala medie a sistemului de oscilatori.
Aceasta este egala cu suma energiilor medii ale celor l oscilatori
H=

l
X

Hi = lkT .

(5.71)

i=1

terSistemul considerat mai sus prezinta interes pentru studiul comportarii


modinamice a solidelor cristaline. Cu buna aproximatie, n anumite intervale
atomii unui solid cristalin executa miscari
de oscilatie n jurul
de temperatura,
de oscilatie ale atomilor nu sunt
unor pozitii de echilibru stabil. Aceste miscari
n general independente. Proprietatea se reflecta n structura hamiltonienei:
aceasta nu se poate scrie ca o suma de termeni depinznd fiecare doar de
de oscilatie
pozitia s i impulsul unui singur atom. Totusi, n cazul unor miscari
se poate efectua o schimbare a coordonatelor generalicu amplitudine mica,
zate, astfel nct hamiltoniana sa capete structura (5.67) n noile coordonate.
n aproximatia considerata un solid cristalin avnd N atomi este atunci echivalent cu un sistem de l = 3N oscilatori armonici liniari independenti.
Pe baza acestei echivalente deducem ca energia interna a solidului cristalin
este
(5.72)
U = H = 3N kT .
Din relatia dedusa putem determina imediat capacitatea calorica la volum constant


U
CV =
= 3N k .
(5.73)
T V
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

93


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica

Caldura
molara cV este egala cu capacitatea calorica CV pentru un mol de
caz n care N = NA iar N k = NA k = R. Obtinem
substanta,
(5.74)

cV = 3R ,

rezultat cunoscut n fizica experimentala ca legea lui Dulong s i Petit. Acordul

dintre acest rezultat teoretic s i valorile acestei marimi


obtinute pe cale experi ator

mentala este satisfac


pentru temperaturi nu prea joase (al caror
domeniu
se schimba n general odata cu solidul considerat).

5.6 Test de autoevaluare

Raspunde
sau alege raspunsul
corect la urmatoarele
ntrebari:

1. Care dintre distributiile urmatoare


corespunde cazului sistemului aflat la
echilibru termic cu un termostat?
(a) microcanonica
(b) canonica
(c) ambele

2. Completeaza membrul drept n relatia urmatoare


pentru a exprima entropia sistemului izolat aflat la echilibru
S=

s i precizeaza variabilele de care depinde entropia ca functie termodina


mica.

3. Caldura
molara la presiune constanta pentru gazul monoatomic perfect
este
(a) 3R/2.
(b) 5R/2.
(c) 7R/2.

4. Completeaza formula urmatoare


pentru distributia starilor
unui sistem
aflat n echilibru termic cu un termostat.
P(p, q) =

H(p,q)
k

5. Scrie n spatiul liber care urmeaza relatia care stabileste legatura


dintre

energia libera s i integrala de stare canonica.

94

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica

5.7 Problema rezolvata


Fie un gaz monoatomic ideal aflat ntr-un recipient de forma unui cilindru de
time infinita,
s i avnd aria bazei egala cu A. Presupunnd ca sistemul se
nal
afla la echilibru s i considernd cmpul gravitational uniform, sa se determine:
a) distributia vitezei unui atom oarecare,
b) distributia pozitiei unui atom oarecare.
Rezolvare. Alegem un sistem de axe avnd originea n centrul cercului de
Fie r vectorul de pozitie s i p impulsul
baza al cilindrului s i axa Oz verticala.
unui atom oarecare. Hamiltoniana acestuia este
H=

p2
+ mgz .
2M

Termenul de interactie cu peretii n-a fost adaugat


explicit dar tinem cont de
n continuare. Restul gazului poate fi considerat ca jucnd rolul
efectul sau
distributia canonica n cazul unui atom
unui termostat. Aplicam
P(p, r) =

mgz
p2
1
1 H
e kT = e 2mkT kT ,
Z
Z

cu H dat de relatia precedenta.

Produsul P(p, r) dp dr are semnificatie de probabilitate ca atomul sa se ga sa se afle n dp. Pentru a gasi

seasca n elementul de volum dr iar impulsul sau

probabilitatea ca atomul sa aibe impulsul n dp oricare ar fi pozitia sa integram


n raport cu r. Rezultatul este proportional cu dp, factorul de proportionalitate
fiind functia de distributie a impulsului, notata cu P(p) n continuare. Avem
Z
Z
mgz
p2
1 p2
P(p)dp = P(p, r) dp dr = dp e 2mkT
e kT dr = const. e 2mkT dp .
Z
r
r
Impunnd s i conditia de normare a distributiei impulsului obtinem
P(p) =

p2

(2mkT )3/2

e 2mkT .

Cum p = mv, probabilitatea P(v)dv ca viteza sa ia o valoare n dv este


egala cu probabilitatea P(p)dp ca impulsul sa ia o valoare n dp. Trecnd de
la impuls la viteza n aceasta din urma avem
 m 3/2 mv 2
2
1
mv
2kT dv =
e 2kT dv .
P(p)dp = m3
e
2kT
(2mkT )3/2

Distributia vitezei este data de functia


 m 3/2 mv 2
e 2kT .
P(v) =
2kT

ca mai sus
b)Pentru a determina distributia pozitiei P(r) procedam
Z

1 mgz
P(r)dr = P(p, r) dp dr = dr e kT
Z
p
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

p2

mgz

e 2mkT dp = const. e kT dr .
p

95


Distributii clasice de echilibru s i legatura
cu termodinamica
Impunem conditia de normare
Z
Z
mgz
mg
kT
P(r)dr = const. A
e kT dz = const. A
= 1 const. =
.
mg
AkT
0
Distributia pozitiei este data de functia
mg mgz
P(r) =
e kT .
AkT

5.8 Probleme propuse

1. Fie un sistem S aflat la echilibru s i alcatuit


din doua subsisteme independente S1 s i S2 . Determina relatia dintre energia libera F a sistemului total
n functie de energiile libere F1 s i F2 ale subsistemelor.
a a folosi teorema echipartitiei energiei, determina energia medie a
2. Far
unui oscilator armonic bidimensional aflat n contact cu un termostat
avnd temperatura T . Compara apoi rezultatul cu cel dat de teorema
echipartitiei.
3. Determina distributia coordonatei unui oscilator armonic liniar aflat n
echilibru termic cu un termostat. Folosind rezultatul determina apoi media s i abaterea standard a coordonatei oscilatorului.
4. Lucrnd n cadrul distributiei canonice determina direct ecuatiile de stare
ale unui gaz monoatomic perfect pornind de la integrala de stare presu
pusa cunoscuta.
5. Fie un gaz monoatomic ideal aflat la temperatura absoluta T . Determina
distributia unei componente a vitezei unui atom al gazului, precum s i a

marimii
vitezei.

5.9 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 5.6
1. (b)
2. Formula (5.25). S = S(U, a).
3. (b)
4. Formula (5.37).
5. Relatia (5.41).

5.10 Bibliografie
Editura Tehnica,
Bucu[1] Serban

Ti
teica, Elemente de mecanica statistica,
resti, 1956. Pag.: 30-49
[2] Serban

Ti
teica, Curs de fizica statistica s i teoria cuantelor, Editura All
Educational, Bucuresti, 2000. Pag.: 65-82, 114-121

96

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica

tare 6
Unitatea de nva
STATISTICA
CUANTICA

ELEMENTE DE FIZICA

 

6.1

tii de nva
tare 6 . . . . . . . . . . . . . . . .
Obiectivele Unita

98

6.2

Ipoteza cuantelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

98

6.3

Distributii statistice cuantice

99

6.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3.1

Postulatul fundamental . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3.2

Formula lui Boltzmann . .


Distributia microcanonica.

6.3.3

Distributia canonica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.3.4

Aplicatie. Sistem de oscilatori armonici . . . . . . . .

6.3.5

Distributia macrocanonica . . . . . . . . . . . . . . .Sisteme de particule identice independente . . . . . . . . . . 106


6.4.1

Statistica sistemelor de particule identice . . . . . . .

6.4.2

Statistica Fermi-Dirac . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4.3

Statistica Bose-Einstein . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4.4

Cazuri limita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.4.5

Aplicatie. Gazul fermionic perfect . . . . . . . . . . .

 

6.5

Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

6.6

Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6.7

Lucrare de verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

6.8

Raspunsuri
la testul de autoevaluare 6.5 . . . . . . . . . . . 113

6.9

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

97

Elemente de fizica statistica cuantica

tii de nva
tare 6
6.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:
sa explici cum se formuleaza problema fundamentala a fizicii statistice cuantice
sa folosesti analogia clasic-cuantic n deducerea anumitor legi de
distributie
sa determini s i sa aplici distributia canonica cuantica
uniparticula
sa determini distributia particulelor identice pe stari
sa explici diferenta dintre distributiile Fermi-Dirac s i Bose-Einstein s i
sa ntelegi cum se aplica aceste distributii

6.2 Ipoteza cuantelor


Unele dintre rezultatele deduse pe baza mecanicii statistice clasice se dove a cu comdesc incorecte. Acest lucru este usor de pus n evidenta n legatur

De exemplu, n cazul
portarea caldurilor
specifice n functie de temperatura.

gazului monoatomic ideal sau al solidului cristalin, caldurile


specifice deduse
Proprietatea este infirpe cale teoretica sunt independente de temperatura.

mata de experienta, care arata ca aceste marimi scad cu scaderea


temperaturii s i tind la zero cnd temperatura tinde la zero absolut, comportare care este
n acord cu principiul al treilea al termodinamicii.
ti sta faptul
Max Planck a ajuns la concluzia ca la originea acestor dificulta
El a conca legile mecanicii clasice nu sunt valabile la scara microscopica.
tribuit semnificativ la geneza unei teorii noi, teoria cuantelor. Pentru a explica
tile radiatiei termice Planck a presupus ca energia unui oscilator de
proprieta
frecventa nu poate lua orice valoare ci numai anumite valori dintr-o multime
Cu alegerea convenabila a originii axei energiei, aceste valori sunt
discreta.

multipli ai unei cuante de energie de marime


proportionala cu frecventa
(6.1)

= h .

Constanta h, numita ulterior constanta lui Planck, are dimensiune de energie


ori timp, adica dimensiune de actiune. Valoarea sa este extrem de mica
h = 6.63 1034 J s ,

(6.2)

n comparatie cu marimi
de aceeasi natura pentru sisteme macroscopice.
Odata cu ipoteza lui Planck, admitem de fapt posibilitatea ca pentru unele

adica o marime

sisteme fizice energia sa fie o marime


cuantificata,
care nu
98

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica


poate sa ia orice valoare dintr-un interval admisibil pentru aceasta. Se constata
tile sale nu se
ca energia unui sistem legat, sistem pentru care nici una din par

ti, este o marime

Vom
poate ndeparta
la infinit de celelalte par
cuantificata.
nota s irul valorilor permise ale energiei sistemului astfel
E1 , E2 , . . . , En , . . . .

(6.3)

Nivelele de energie ale unui sistem macroscopic oarecare sunt foarte apropiate, ele formnd practic un continuu. Totusi cuantificarea energiei are efecte
observabile n anumite conditii.
Din teoria cuantelor s-a dezvoltat ulterior o disciplina aplicabila sistemelor
Vom studia aceasta disciplina n capitoatomice, numita mecanica cuantica.

lele urmatoare
ale acestui curs. Pentru scopurile urmarite
aici nu este nece

sara o cunoastere amanun


tita a modului n care sunt descrise marimile
fizice

s i starile sistemelor cuantice. Prezentam n continuare doar acele notiuni strict


necesare pentru ntelegerea subiectelor care vor fi discutate.
Notiunea de stare a unui sistem mecanic sufera o modificare radicala la
n cazul unei descrieri clatrecerea de la o descriere clasica la una cuantica.
sice o stare oarecare este unic determinata de pozitiile s i vitezele particulelor
care compun sistemul sau, mai adecvat, prin valorile variabilelor canonice. Se
dovedeste ca aceasta posibilitate este exclusa n cazul unei descrieri cuantice:
n care variabilele canonice (de exemplu) sa fie toate simultan
nu exista stari
bine determinate (fiecare sa ia cu certitudine o anumita valoare).
tilor
Prin stare n sens cuantic vom ntelege deocamdata multimea proprieta
sistemului care pot fi determinate simultan orict de precis. Includem printre
ti energia sistemului, avnd n vedere rolul important al acesaceste proprieta
a cu postulatul fundamental al mecanicii statistice. Pot exista
teia n legatur
distincte n care sistemul sa aibe aceeasi energie. Aceste stari
difera una
stari
tile lor, altele dect energia. Indexam
atunci starile

fata de alta prin proprieta


sistemul cu ajutorul a doua numere cuantice: n pentru a
n care se poate gasi
n care
indica nivelul de energie s i j, un indice care distinge ntre diferitele stari
cu gn numarul

sistemul are aceeasi valoare a energiei. Pentru un n dat notam


de valori distincte pe care le poate lua j s i-l numim ordin de degenerare al
nivelului de energie En .

6.3 Distributii statistice cuantice


6.3.1

Postulatul fundamental

Avnd n vedere proprietatea de cuantificare a marimilor


cu ajutorul carora
starile

caracterizam
sistemelor cuantice, n locul distributiilor clasice continue

ale starilor
este necesar sa introducem distributii discrete.
provizoriu cu Pnj probabilitatea ca sistemul sa se afle ntr-o stare j
Notam
de energie En . Ca n cazul oricarei

dintre cele gn stari


distributii discrete, pro tile Pnj sunt marimi

babilita
pozitive subunitare, iar suma lor peste toate starile
trebuie sa fie egala cu unu.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

99

Elemente de fizica statistica cuantica


Problema fundamentala a mecanicii statistice cuantice este aceea a deter probabilita
tilor Pnj . n cazul clasic, densitatea de probabilitate P este
minarii
aceeasi n orice punct al unei suprafete de energie constanta n spatiul fazelor. Ea depinde doar de energia sistemului. Admitem ca aceasta proprietate

se pastreaz
a n cazul cuantic, ceea ce revine la afirmatia ca probabilitatea Pnj
este functie doar de nivelul de energie
Pnj = P (En ) ,

(6.4)

fiind deci aceeasi oricare ar fi valoarea indicelui j. Altfel exprimat, probabili tile sau ponderile celor gn stari
de aceeasi energie sunt egale. Am ramas

ta
cu
functiei de o singura variabila P (En ). Noproblema mai simpla a determinarii
mai simplu cu Pn (n loc de Pnj ) probabilitatea ca sistemul sa se afle ntr-o
tam
tilor se scrie atunci n
stare de energie En . Conditia de normare a probabilita
forma
X
X
Pn =
Pn g n = 1 ,
(6.5)
n,j

fiindca suma peste j va da totdeauna (n termenul general al sumei peste n)


un factor egal cu gn .
ca dependenta probabilita
tilor Pn de parametrii externi a se reObservam
alizeaza prin intermediul nivelelor En : s irul de nivele En depinde de conditiile
macroscopice specificate prin parametrii externi a
En = En (a) ,

(6.6)

priviproprietate care corespunde celei ntlnite n mecanica statistica clasica,


toare la dependenta functiei hamiltoniene de aceeasi parametri.

Ca s i n cazul clasic, vom interpreta marimile


macroscopice (termodina
mice) ca medii ale anumitor marimi
microscopice. n acest scop sa conside o marime

cu fn,j valoarea pe care o ia


ram
mecanica oarecare f s i sa notam

aceasta ntr-o stare de energie En . Definim valoarea medie a acestei marimi


ca
X
f=
fn,j Pn .
(6.7)
n,j

Observatie. Am presupus despre marimea


f ca este bine determinata ntro stare oarecare, caracterizata prin numerele cuantice n s i j. Categoria de

marimi
care se bucura de aceasta proprietate este suficienta pentru scopurile

n cazul cel mai general locul valorii fn,j din (6.7)


urmarite
n capitolul de fata.

este luat de media pur cuantica a marimii


f n starea considerata.

6.3.2

Formula lui Boltzmann


Distributia microcanonica.

Ne reamintim ca distributia microcanonica este distributia starilor


unui sistem
izolat aflat la echilibru. Din motive practice, dar s i principiale, conditia ca ener trebuie nlocuita cu una mai putin
gia sa fie bine determinata (izolare stricta)
energia sa ia o valoare ntr-un interval (E, E + E). Presupunem ca
severa:

largimea
E satisface conditia E E. Probabilitatea Pn este atunci egala

100

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica


cu o constanta nenula C 0 daca energia En apartine intervalului s i se anuleaza
n caz contrar.
Pentru a putea formula mai precis legea de distributie microcanonica n ca
cu (E) nuzul cuantic este necesar sa introducem unele marimi
noi. Notam

care corespund la energie inferioara valorii E s i cu numarul

marul
de stari
de energie cuprinsa n intervalul (E, E + E). Conform definitiilor
de stari
se poate scrie astfel
= (E + E) (E)

E = 0 (E) E ,
E

0 (E)

Legea de distributie microcanonica poate fi scrisa n forma

0, En < E ,
Pn =
C 0 , E En E + E ,

0, En > E + E .

.
E

(6.8)

(6.9)

tilor (6.5).
Constanta C 0 se determina din conditia de normare a probabilita
Avem
X
X
X
Pn =
C0 = C0
1 = C 0 .
(6.10)
n,j

n,j; E<En <E+E

n,j; E<En <E+E

Impunnd conditia ca aceasta suma sa fie egala cu unu obtinem


C0 =

1
=

1
E

(6.11)

cele doua legi de distributie microcanonica:


clasica data de
Comparam
ca trecerea de la cazul clasic la cel cuantic
(5.3) s i cuantica (6.9). Observam
se realizeaza prin: nlocuirea distributiei continue P cu distributia discreta Pn ;
nlocuirea functiei hamiltoniene H cu nivelul En ; nlocuirea volumului (E) cu

(E). Operatia, desi este formala fiindca marimile

numarul
de stari
P s i Pn nu
ne permite sa transcriem usor anumite reau exact aceeasi semnificatie fizica,
a a reface rationamentele corespunzatoare.

zultate obtinute n cazul clasic, far


Astfel, aplicnd acest procedeu n cazul formulei lui Boltzmann (5.25), obti
nem urmatorul
rezultat pentru entropie

,
E

(6.12)

S = k ln .

(6.13)

S = k ln

iar din (5.26) gasim

Corespondentul cuantic al relatiei (5.29) este


X
S = k ln P ,
ln P =
Pn ln Pn .

(6.14)

n,j

Ca s i n cazul clasic, admitem ca relatia este generala valabila pentru o


distributie oarecare, nu doar n cazul distributiei microcanonice.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

101

Elemente de fizica statistica cuantica

6.3.3

Distributia canonica

Legea de distributie
Ne referim la un sistem aflat n contact termic cu un termostat (rezervor urias

de energie) avnd temperatura T . Ne intereseaza sa gasim


legea de distributie

a starilor
sistemului aflat la echilibru cu termostatul, ceea ce este echivalent cu
tilor Pn n conditiile date.
determinarea probabilita
mai nti legea de distributie clasica a starilor

Adaptam
unui sistem S1 aflat
la echilibru termic cu un alt sistem, S2 , redata de relatia (5.33). n relatia
mentionata vom nlocui hamiltoniana sistemului S1 (notata acolo cu H1 ) cu un

nivel de energie En oarecare al aceluiasi sistem s i volumul (E) cu numarul


(E) (ale sistemului total). Obtinem relatia
de stari
Pn =

1
0 (E)

eS2 (EEn )/k ,

(6.15)

n care E este energia totala a celor doua sisteme, iar S2 este entropia termostatului. nlocuind s i S2 (E En ) cu dezvoltarea sa [analoga celei din (5.35)]
factorul de proobtinem ca Pn este proportionala cu exp(En /kT ). Notam
portionalitete cu 1/Z s i avem
Pn =

1 En
e kT .
Z

(6.16)

ator

Marimea
pozitiva Z, numita suma de stare, va juca un rol aseman
celui
ndeplinit de integrala de stare (5.38) n cazul distributiei canonice clasice.
Impunerea conditiei de
Functia 6.16) descrie distributia canonica cuantica.
tilor (6.5) implica relatia
normare a probabilita
X
X En
En
Z=
e kT =
gn e kT ,
(6.17)
n,j

care determina suma de stare ca functie de temperatura T s i parametrii externi


a (prin En ). Pentru aplicarea formulelor (6.16) s i (6.17) n cazul unui sistem
concret este necesar ca spectrul energiei (multimea nivelelor En ), ca s i ordinul
acestor nivele sa fi fost determinat n prealabil.
degenerarii
Valori medii
tile Pn date de (6.16) n relatia (6.7), s i obtinem
nlocuim probabilita
f=

En
1X
fn,j e kT .
Z n,j

(6.18)

aceasta relatie n cazul energiei (marime

valori posibile sunt


Aplicam
ale carei
En ) s i obtinem valoarea medie a acesteia
E=

X
n,j

102

E n Pn =

En
1X
1X
1 X En
, (6.19)
En e kT =
En eEn =
e
Z n,j
Z n,j
Z n,j

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica


unde = 1/kT . Ultima forma permite exprimarea energiei medii cu ajutorul
sumei de stare
1 Z
ln Z
E=
=
.
(6.20)
Z

Legatura
cu termodinamica
Rationamentul prin care am ajuns n cadrul distributiei canonice clasice la re formula (6.14) n cazul
latia fundamentala (5.41) poate fi folosit s i aici. Aplicam

distributiei canonice cuantice (6.16) s i gasim


rezultatul
(6.21)

F = kT ln Z .

formula identica cu formula clasica (5.41), cu diferenta ca n cazul clasic Z este


integrala de stare (5.38) iar aici este suma de stare (6.17). Ecuatiile de stare
sunt ecuatiile (5.43)
U =

ln Z
,

Ai =

1 ln Z
,
ai

(6.22)

daca prin Z ntelegem suma de stare (6.17). Ele determina energia interna
U s i fortele generalizate Ai ca functii de temperatura T s i parametrii externi a.
De altfel prima dintre ele coincide cu (6.20) daca tinem cont ca n cazul unui

sistem macroscopic energia medie are semnificatie de energie interna.

6.3.4

Aplicatie. Sistem de oscilatori armonici

mai nti un singur oscilator armonic liniar, aflat n echilibru termic


Consideram
energia medie a oscilatocu un termostat avnd temperatura T . Determinam
rului lucrnd n cadrul distributiei canonice cuantice. Rezultatul clasic ne este
cunoscut energia medie este egala cu kT . Acesta a fost obtinut folosind teorema echipartitiei energiei, consecinta a legii de distributie canonice clasice.
ntlnim o dificultate legata de necunoasterea nivelelor En pentru oscilatorul
armonic liniar. Urmndu-l pe Planck vom presupune aici ca nivelele En sunt
nedegenerate (gn = 1), echidistante s i redate de relatia
En = n ,

n = 0, 1, 2, . . . ,

= h ,

(6.23)

n care constanta pozitiva este cuanta de energie, iar este frecventa clasica
a oscilatorului.
suma de stare. Avem
nlocuim nivelele n (6.17) s i determinam
Z=

X
n=0

n
E
kT

X
n=0

e kT =

1
1
.
=

kT
1 e
1e

(6.24)

energia medie a oscilatorului armonic liFolosim relatia (6.20) s i determinam


niar
ln Z

E=
=
ln(1 e ) =
=
.
(6.25)

1e
e 1
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

103

Elemente de fizica statistica cuantica


nlocuind s i cuanta de energie, pentru energia medie a oscilatorului obtinem
E=

h
e

h
kT

(6.26)

rezultat care difera n general de cel clasic. Diferenta este nu doar cantitativa ci
energia medie depinde s i de frecventa a oscilatorului, nu numai
s i calitativa:
Analizam
n continuare cazurile extreme: a)cazul temperatude temperatura.
rilor ridicate pentru care h kT s i b)cazul temperaturilor joase pentru care
h kT .
exponentiala de la
n cazul a) raportul h/kT este foarte mic. Dezvoltam
numitor n serie de puteri ale acestui raport s i retinem primii doi termeni ai

dezvoltarii
h
h
e kT 1 +
,
(6.27)
kT
aproximatie care ne conduce la rezultatul clasic
(6.28)

E = kT .

n cazul b) raportul h/kT este foarte mare s i putem neglija unitatea fata de
exponentiala la numitorul din (6.26). Obtinem deci
h

(6.29)

E = h e kT .

Rezultatul (6.26) poate servi ca punct de plecare pentru determinarea caldurilor specifice ale solidelor cristaline. Un solid cristalin avnd N atomi poate
fi considerat n mod aproximativ ca echivalent cu un sistem format din 3N oscilatori armonici liniari independenti. Energia interna U a acestui sistem, egala
cu energia medie totala a sistemului de oscilatori, poate fi determinata daca se
cunosc frecventele oscilatorilor.
datorata lui Einstein, se presupune ca frecn aproximatia cea mai simpla,
ventele de oscilatie sunt egale. Pentru energia interna obtinem atunci
U = 3N

h
e

h
kT

(6.30)

iar pentru caldura


molara la volum constant rezulta (cu nlocuirea N NA )
 h
h 2 kT
e
U
kT
= 3R 
(6.31)
cV =
2 ,
h
T
e kT 1

unde R = NA k.

Spre deosebire de cazul clasic, caldura


molara cV depinde de temperatura.
egala cu 3R, numai pentru temperaturi mari.
Aceasta se reduce la o constanta,
La temperaturi joase cV tinde la zero dupa o lege care este n acord cu cerintele
principiului al treilea al termodinamicii dar care nu se confirma s i cantitativ.

Tot pe baza relatiei (6.26) se poate deduce formula pentru densitatea spectrala a energiei radiatiei termice. Radiatia termica aflata ntr-o cavitate a unui
104

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica


corp este echivalenta cu o suprapunere de unde electromagnetice stationare

(moduri de oscilatie). Numarul


acestor unde stationare [vezi [2], pag. 35] a

caror
frecventa este cuprinsa n intervalul (, + d) este egal cu 8 2 V d/c3 ,
tii, iar c este viteza luminii n vid. Prin nmultirea
unde V este volumul cavita
de moduri de oscilatie cu energia medie (6.26) a unui oscilator
acestui numar
tirea rezultatului la V d, obtinem formula cautat

avnd frecventa , s i mpar


a
pentru densitatea spectrala de energie
u(T, ) =

8 2
h
,
3
c exp(h/kT ) 1

(6.32)

numita formula lui Planck. Aceasta este n acord cu experimentul s i a permis


determinarea numerica a constantei h a lui Planck, precum s i o alta cale de
determinare a constantei k a lui Boltzmann.

6.3.5

Distributia macrocanonica

un sistem aflat n echilibru termic cu un rezervor de energie (terConsideram

mostat) s i de particule. Sistemul poate sa schimbe caldur


a s i substanta (particule) cu termostatul. Starea termostatului nu se modifica n cursul acestor
schimburi.

Distributia macrocanonica cuantica este distributia starilor


(n sens cuantic) pentru sistemul aflat la echilibru n conditiile precizate. Pentru deducerea
legii de distributie putem urma un rationament similar cu cel folosit n cazul
distributiei canonice.
(N )

Ne propunem sa gasim
probabilitatea Pn ca sistemul sa aiba N particule
s i sa se afle ntr-o stare de energie En . Aceste valori permise ale energiei
En(N ) , ceea ce nu vom face pentru a
depind s i ele de N . Ar trebui sa le notam

nu complica notatia. Pentru a distinge ntre starile


n care sistemul are aceeasi
de particule vom folosi un numar
cuantic j (de care
energie s i acelasi numar
probabilitatea nu depinde).
s i N
energia s i numarul
cu E

Notam
de particule ale sistemului total. Conditia ca termostatul sa fie rezervor urias de energie s i particule nseamna
,
En E

.
N N

(6.33)

(N )

tile Pn folosim relatia (6.15) n care punem


Pentru a determina probabilita

n evidenta dependenta entropiei termostatului s i de numarul


de particule ale
N . Avem
acestuia, exprimat ca diferenta N
Pn(N ) =

eS2 (EEn ,NN )/k ,


0

(E)

(6.34)

un procedeu aseman
ator

s i aplicam
celui urmat n deducerea distributiei cano
N ) n serie Taylor n jurul punctului
entropia S2 (E En , N
nice. Dezvoltam

termenii de ordin superior lui unu. Derivata entropiei n ra(E, N ) s i neglijam


port cu energia este egala cu inversul temperaturii (vezi 2.8.1) iar derivata n

raport cu numarul
de particule este egala cu /T , unde este potentialul
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

105

Elemente de fizica statistica cuantica


chimic al sistemului (aici al termostatului, egal la echilibru cu cel al sistemului).
nlocuim asadar
N ) = S2 (E,
N
)
S2 (E En , N

En N
+
,
T
T

(6.35)

n (6.34) s i punem convenabil rezultatul n forma


Pn(N ) =

1 En N
e kT ,
Z

(6.36)

Marimea
Z se numeste suma de stare macrocanonica s i se determina din
tilor. Formula scrisa reprezinta legea de disconditia de normare a probabilita

tributie macrocanonica cuantica.

6.4 Sisteme de particule identice independente

Determinarea nivelelor de energie En pentru cazul sistemelor cu un numar


Exista
mare de grade de libertate este n general o problema insurmontabila.
nsa cazuri particulare n care acest lucru este posibil, cum este de exemplu
acela al sistemelor formate din particule independente (particule care nu inte
ractioneaza).
un astfel de sistem, aflat n conditii exten cele ce urmeaza consideram
rioare date s i format din N particule identice independente. Interactia dintre
iar conditiile externe fiind aceleasi penparticule fiind presupusa neglijabila,
putem studia mai nti miscarea unei singure particule.
tru fiecare particula,
nivelele de energie ale unei particule n conditiile date cu
Notam
1 , 2 , . . . , , . . . ,

(6.37)

Pentru fiecare particula a sistemului vom obtine


s i le numim nivele uniparticula.
La masurarea

acelasi s ir de nivele uniparticula.


energiei unei particule oarecare se obtine ntodeauna o valoare din acest s ir.
cu N numarul

Notam
de particule care se afla ntr-o stare uniparticula

de ocupare al starii

de energie egala cu . Numarul


N se numeste numar
Setul numerelor de ocupare ale tuturor starilor

uniparticula.
uniparticula
N1 , N2 , . . . , N , . . . ,

(6.38)

caracterizeaza complet o stare a sistemului total. Aceste numere trebuie sa


ndeplineasca conditia evidenta
X
N = N ,
(6.39)

n care sumarea se face peste starile


uniparticula.
Energia sistemului total este egala cu suma energiilor tuturor celor N particule. Nivelele de energie ale sistemului total sunt atunci de forma
X
EN1 ,N2 ,... =
N .
(6.40)

106

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica


n natura exista doua categorii distincte de particule identice. O prima categorie este formata din particule avnd spinul (momentul cinetic intrinsec;
notiunea va fi definita mai precis n 8.9.3) semintreg. Pentru aceasta categorie numerele de ocupare N nu pot lua dect valorile zero sau unu. Altfel
afirspus, ntr-o stare uniparticula se poate afla cel mult o singura particula,
matie cunoscuta sub numele de principiul de excluziune al lui Pauli. Acestei
categorii i apartin electronii, protonii s i neutronii. O a doua categorie este for
mata din particule identice de spin ntreg. Pentru aceasta categorie (careia
i
apartin de exemplu fotonii) numerele de ocupare pot lua orice valoare ntreaga

nenegativa.
Dupa cum vom vedea, comportarea statistica a sistemelor de particule
Statistica valabila pentru prima
identice difera de la o categorie la cealalta.
categorie se numeste statistica Fermi-Dirac, iar particulele se numesc fermioni. Pentru a doua categorie, statistica se numeste statistica Bose-Einstein,
iar particulele se numesc bosoni.
tile macroscopice ale unui sistem de particule identice pot fi n
Proprieta
principiu studiate folosind oricare dintre distributiile cuantice ntlnite. Din punct

de vedere practic este mai avantajos sa folosim distributia macrocanonica.

Avantajul apare din faptul ca n cadrul acestei distributii numarul


total N de
Reparticule nu este fixat, el putnd sa ia orice valoare ntreaga nenegativa.

zulta atunci ca restrictia exprimata de egalitatea (6.39) poate fi evitata.

6.4.1

Statistica sistemelor de particule identice

distributia macrocanonica n studiul unui sistem oarecare de particule


Aplicam
identice independente s i stabilim anumite rezultate cu caracter general (valabile att pentru fermioni ct s i pentru bosoni).
n acest scop nlocuim n distributia (6.36) nivelele de energie date de re
latia (6.40) s i numarul
de particule ca suma (6.39) a numerelor de ocupare.
tile P vor depinde doar de numerele de ocupare (6.38).
Rezulta ca probabilita
aceste marimi

Indexam
cu ajutorul lor s i obtinem
!
X
1
PN1 ,N2 ,... =
exp
N
(6.41)
Z
kT

tile functiei exponentiale avem


Folosind proprieta
PN1 ,N2 ,... =

 N
1 1 N1 2 N2
e kT
. . . e kT
e kT
...
Z

(6.42)

Numerele de ocupare N (ca s i numarul


total de particule) sunt marimi
distributiei acestor numere.
aleatoare. Are sens deci problema determinarii
probabilitatea
Ne referim la o stare uniparticula de energie s i determinam
P (N ) ca aceasta stare sa fie ocupata de N particule, oricare ar fi ocuparea

tilor
celorlalte stari.
Aceasta probabilitate se obtine prin sumarea probabilita
date de relatia (6.42) peste toate numerele de ocupare, cu exceptia lui N .
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

107

Elemente de fizica statistica cuantica

Este convenabil sa punem rezultatul n forma urmatoare


1 N
P (N ) =
,
e kT
Z

(6.43)

unde constanta Z rezulta din conditia de normare a aceastei distributii. Conditia este
X
1 X N
P (N ) =
= 1,
(6.44)
e kT
Z

N
N

s i implica

X

Z =


kT

 N

(6.45)

Numarul
mediu de particule n starea de energie este egal cu
X
N =
N P (N ) .

(6.46)

Folosind s i relatia (6.43), numarul


mediu de ocupare N poate fi exprimat cu

ajutorul sumei uniparticula Z n felul urmator


N = kT

1 Z
ln Z
= kT
.
Z

(6.47)

Numarul
mediu total de particule este egal cu suma numerelor medii de
ocupare
X
N=
N .
(6.48)

acest numar
ca fiind numarul

Interpretam
de particule al sistemului n sens
macroscopic.

6.4.2

Statistica Fermi-Dirac
n cazul fermionilor numerele de ocupare pot lua doar valorile zero sau unu. n
pentru o stare oarecare, sunt nenule doar doua probabilita
ti
consecinta,
P (0) =

1
,
Z

P (1) =

1
e kT ,
Z

(6.49)

obtinute prin particularizarea relatiei (6.43).


Conditia de normare P (0) + P (1) = 1 implica
Z = 1 + e


kT

(6.50)

Numarul
mediu de fermioni n starea este
e

N = 0 P (0) + 1 P (1) =
sau
N =

1

kT

e
+1
formula care descrie distributia Fermi-Dirac .
108


kT

1 + e
,


kT

(6.51)
(6.52)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica

6.4.3

Statistica Bose-Einstein

n cazul bosonilor numerele de ocupare pot lua orice valori ntregi nenegative
N = 0, 1, 2, . . . .

(6.53)


kT

, suma Z se poate scrie astfel

Folosind relatiea (6.45) s i notatia e

(6.54)

Z = 1 + + 2 + . . . .

Seria de puteri din membrul drept al acestei relatii este o serie geometrica
avnd ratia . Ea este convergenta daca < 1, conditie care implica <
Cu alegerea zeroului pe axa energiei pozitiopentru orice nivel uniparticula.
nat astfel nct sa corespunda nivelului uniparticula fundamental rezulta ca
potentialul chimic trebuie sa fie negativ
(6.55)

< 0.
Presupunnd ndeplinita aceasta conditie obtinem
Z =

1
1
=
.
1
1 e kT

(6.56)

mediu de bosoni ntr-o stare de energie este


Pentru a determina numarul
formula (6.47):
comod sa aplicame kT
kT
ln Z = kT
ln 1 e
N = kT
=
,

1 e kT

sau

N =

(6.58)

,
e
1
formula care caracterizeaza distributia Bose-Einstein.

6.4.4

(6.57)


kT

Cazuri limita

Relatiile fundamentale (6.52) s i (6.58) pot fi scrise ntr-una singura


N =

1
e


kT

(6.59)

Diferenta formala dintre cele doua tipuri de statistici este legata de semnul
tii de la numitor: plus pentru fermioni, minus pentru bosoni.
unita

Daca este ndeplinita conditia e kT 1, atunci cele doua tipuri de statistica
conduc la acelasi rezultat,
N = e


kT

= e kT e kT = const. e kT ,

(6.60)

Conditia e kT 
relatie care defineste statistica Maxwell-Boltzmann (cuantica).
1 implica N 1. Acest caz limita se realizeaza cnd concentratia particulelor

(densitatea numarului
de particule) este foarte mica.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

109

Elemente de fizica statistica cuantica


n cazul opus celui analizat mai sus, adica acela pentru care exponentiala
de la numitorul relatiei (6.59) este comparabila cu unitatea, cele doua statistici
conduc la rezultate esential diferite. Daca temperatura coboara sub o anu apar fenomene cunoscute sub numele de degenerescenta cuanmita limita,
Pe aceasta cale se explica de exemplu comportarea nobisnuita a heliului
tica.
ti ale
la temperaturi joase (de ordinul kelvinului) precum s i anumite proprieta
metalelor.

6.4.5

Aplicatie. Gazul fermionic perfect


statistica Fermi-Dirac pentru un gaz de N fermioni identici indepenAplicam
cu m masa unui fermion s i cu
denti aflati ntr-un recipient de volum V . Notam

s spinul acestuia. Numarul


proiectiilor distincte ale spinului pe o axa oarecare,
notat cu gs n continuare, este egal cu 2s + 1.
mai nti de problema uniparticula.
Desi energia unei particule
Ne ocupam
distanta dintre
care se misca liber ntr-o "cutie" (recipientul) este cuantificata,
spectrul energiei fiind practic continuu.
doua nivele nvecinate este foarte mica,
Aceasta proprietate a spectrului se datoreaza dimensiunilor macroscopice ale
recipientului. Se poate evita folosirea formulei explicite pentru nivele folosind
uniparticula
proprietatea ca volumul n spatiul fazelor care revine unei stari
3

este egal cu h . Volumul () al domeniului din spatiul fazelor marginit


de
suprafata de energie constanta n cazul unei particule care se misca liber
n interiorul recipientului este dat de relatia (4.23) (n care nlocuim E cu ).
Prin diferentierea relatiei mentionate obtinem volumul cuprins ntre suprafetele

corespunzatoare
la energii s i + d
d =

()
d = 2V (2m)3/2 1/2 d .

(6.61)

Presupunem ca largimea
d este suficient de mare (nct numarul
de nivele
tirea acestui volum la h3 (volumul
din acest interval este s i el mare). Prin mpar
uniparticula)
s i nmultirea cu factorul gs gasim

care revine unei stari


numarul
d cu energia cuprinsa n d
de stari
d = gs

2V
(2m)3/2 1/2 d .
3
h

(6.62)

mediu dN de particule avnd energia n acelasi interval d rezulta


Numarul

d cu numarul

prin nmultirea numarului


de stari
mediu de ocupare al unei
dat de statistica Fermi-Dirac (6.52)
stari,
dN = gs

2V
1/2
3/2
(2m)
d .

h3
e kT + 1

(6.63)

numarul
mediu
Prin integrarea acestei relatii n raport cu energia determinam
total de particule:
2V
N = gs 3 (2m)3/2
h
110

1/2

e kT + 1

d .

(6.64)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica

Energia gazului fermionic ideal se obtine nmultind numarul


de particule dN
cu energia unei particule s i integrnd n raport cu . Rezultatul este
Z
2V
3/2
3/2
E = gs 3 (2m)
d .
(6.65)

h
e kT + 1
0

Relatiile (6.64) s i (6.65) exprima numarul


mediu de particule s i energia ga volum s i potentialul chimic. Integrazului fermionic ca functii de temperatura,
lele care apar n membrul drept n fiecare din aceste relatii nu pot fi exprimate
prin functii elementare, s i nu este deci posibila eliminarea directa a potentialu
lui chimic ntre aceste doua relatii, ceea ce ne-ar fi permis sa gasim
o ecuatie
de stare de forma E = E(T, V, N ). Aceasta posibilitate se ntlneste doar n
limita temperaturilor mari. n acest caz se constata ca se poate neglija unitatea la numitorii fractiilor din integralele care figureaza n relatiile mentionate. n

consecinta integralele se pot efectua s i regasim


(dupa eliminarea potentialului
chimic) ecuatia de stare calorica a gazului ideal clasic.
n cazul temperaturilor suficient de joase, pentru care
T ,

2mk

3h3 N
4gs V

2/3

(6.66)

se arata ca energia interna a gazului fermionic ideal poate fi aproximata astfel


"
 2 #
5 2 T
,
(6.67)
E = EF 1 +
12
relatie n care constanta EF este energia gazului la zero absolut. Datorita
principiului lui Pauli, aceasta constanta este diferita de zero: cei N fermioni vor
cuantice distincte cu energiile cele mai joase.
ocupa primele N stari
Relatia (6.67) ne arata ca energia gazului fermionic la temperaturi suficient
dar s i de volumul ocupat de gaz prin interde joase depinde de temperatura,

mediul parametrului . Caldura


molara la volum constant cV a gazului fermionic
depinde s i ea de temperatura s i se anuleaza n limita T 0, proprietate care
este n acord cu principul al treilea al termodinamicii.

6.5 Test de autoevaluare


1. Scrie n spatiul liber care urmeaza relatia care exprima postulatul fundamental al fizicii statistice cuantice.

2. Scrie pe rndul urmator


nlocuirea necesara pentru a face trecerea de la

versiunea clasica a formulei Boltzmann la cea cuantica.


3. Relatia dintre energia libera s i suma de stare este identica cu relatia clasica dintre energia libera s i
(completezi spatiul liber).
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

111

Elemente de fizica statistica cuantica


mediu de ocupare
4. n cazul unui sistem de fermioni independenti numarul
uniparticula este
al unei stari
(a) oarecare.
(b) pozitiv oarecare.
(c) cuprins ntre zero s i unu.
5. Potentialul chimic al unui sistem de bosoni independenti este
(a) negativ.
(b) egal cu zero.
(c) pozitiv.

6.6 Probleme propuse


1. Lucrnd n cadrul distributiei canonice cuantice determina fluctuatia relativa E/E a energiei unui oscilator armonic liniar.
2. Determina ecuatiile de stare ale unui gaz fermionic perfect n cazul n
care distributia Fermi-Dirac este bine aproximata de distributia Maxwell Comenteza rezultatele.
Boltzmann cuantica.

6.7 Lucrare de verificare

Rezolva urmatoarele
probleme s i transmite tutorelui rezolvarile.
1. (2p) Considera un singur atom, de masa m, care se misca liber ntre laturile unui dreptunghi (miscarea se face n plan). Notezi aria dreptunghiului
cu A.
(a) Scrie hamiltoniana H a sistemului.
(b) Calculeaza volumul domeniului din spatiul fazelor acestui sistem,

marginit
de suprafata de energie constanta H = E.

2. (1p) Determina energia medie a unui oscilator liniar a carui


energie potentiala este de forma V (x) = x4 , cu > 0. Oscilatorul se presupune n
echilibru termic cu un termostat avnd temperatura T .
3. (4p) Considera un gaz monoatomic ideal aflat ntr-un recipient cilindric
time infinita s i raza b. Alegem axa Oz ca fiind axa de
vertical de nal

simetrie a cilindrului s i avnd originea n baza cilindrului. Determina:


(a) hamiltoniana H a gazului
(b) integrala de stare Z
(c) energia libera F
(d) ecuatiile de stare
112

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Elemente de fizica statistica cuantica


(e) distributia coordonatei carteziene z
Precizare: cmpul gravitational este presupus uniform.
4. (1p) Determina comportarea la temperaturi joase s i la temperaturi nalte

a caldurii
molare la volum constant a unui sistem de 3N oscilatori armonici liniari identici independenti.

5. (1p) Determina caldura


molara la volum constant a unui gaz fermionic

pentru temperaturi n vecinatatea


lui zero absolut.

6.8 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 6.5
1. Relatia (6.4).
2. (E) (E).
3. integrala de stare.
4. (c).
5. (a).

6.9 Bibliografie
Editura Tehnica,
Bucu[1] Serban

Ti
teica, Elemente de mecanica statistica,
resti, 1956. Pag.: 50-66
[2] Serban

Ti
teica, Curs de fizica statistica s i teoria cuantelor, Editura All
Educational, Bucuresti, 2000. Pag.: 31-36, 135-151, 272-277
Editura didactica s i pedagogica,
Bucuresti, 1983.
[3] F. Reif, Fizica statistica,
Pag.: 118-141, 160-191
Editura Tehnica,
Bucu[4] G. Ciobanu, Termodinamica s i fizica statistica,
resti, 2004. Pag.: 156-180, 265-296

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

113

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii

tare 7
Unitatea de nva
ECUATIA LUI SCHRDINGER. APLICATII

 

7.1

tii de nva
tare 7 . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Obiectivele Unita

7.2

Originile fizicii cuantice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

7.3

Functia de unda s i interpretarea sa . . . . . . . . . . . . . . 118

7.4

Ecuatia lui Schrdinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

7.5

Statisticile pozitiei s i impulsului unei particule . . . . . . . . . 125

7.6

Particula n cmp de forta conservativ . . . . . . . . . . . . . 127

7.7

7.6.1

Energia medie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.6.2

Ecuatia lui Schrdinger independent a de timp . . . .

7.6.3

stationare s i suprapuneri de st ari


stationare . .
Stari

Aplicatii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
7.7.1

Particula n "cutie" . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.7.2

Oscilatorul armonic

7.7.3

Particula libera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.8

Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

7.9

Probleme rezolvate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

7.10 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

7.11 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 7.8 . . . . . . . . . . . 139
7.12 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

114

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii

tii de nva
tare 7
7.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:
sa explici necesitatea unor legi noi la scara microscopica
sa ntelegi semnificatia functiei de unda
sa determini statisticile pozitiei s i impulsului unei particule
sa formulezi ecuatia lui Schrdinger pentru particula n cmp de forta
potential

sa descrii starile
stationare ale unei particule n cmp conservativ
sa rezolvi ecuatia Schrdinger independenta de timp pentru sisteme
simple

7.2 Originile fizicii cuantice


Momentul de nastere al fizicii cuantice este strns legat de studiul radiatiei
termice, definita ca radiatie electromagnetica aflata n echilibru cu substanta.
tile radiatiei termice nu puteau fi explicate dect partial n cadrul fizicii
Proprieta
clasice. Max Planck a prezentat n anul 1900 varianta finala a unei formule
pentru densitatea spectrala de energie a radiatiei termice [formula (6.32)]. n
deducerea formulei sale, Planck a presupus ca energia radiatiei electromag ti de
netice de frecventa nu poate varia n mod continuu, ci doar prin cantita
energie = h denumite ulterior cuante de energie. Introducerea acestei noi

conceptii a echivalat cu initierea unei adevarate


revolutii n fizica.

ntarind
ipoteza lui Planck, Einstein a reusit sa explice n 1905 legile efectu
lui fotoelectric. Efectul fotoelectric consta n emisia de electroni de catre
metale
iradiate cu unde electromagnetice de frecventa suficient de mare. Legile experimentale ale efectului fotoelectric, de nenteles be baza teoriei ondulatorii a
luminii, au fost explicate de Einstein care a presupus ca radiatia electromagnetica este formata din cuante de energie, corpusculi denumiti ulterior fotoni.

La iradierea unui metal, fotonii pot fi absorbiti de catre


electronii acestuia. Un
asi
metalul daca energia h a foelectron care a absorbit un foton poate par
tonului este mai mare dect lucrul de extractie W al electronului din metal.
Rezulta ca efectul nu se produce dect daca frecventa radiatiei incidente este
mai mare dect frecventa de prag 0 = W/
h. Daca > 0 electronul poate
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

115

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


asi
metalul iar energia sa cinetica este
par
E = h W .

(7.1)

Aceasta relatie arata ca energia E a fotoelectronilor depinde doar de frecventa


a radiatiei incidente (pentru un metal dat). Intensitatea curentului de fotoe
lectroni este determinata numai de numarul
de fotoni absorbiti pe unitate de
proportional cu intensitatea I a radiatiei incidente.
timp, numar
Din aceste doua exemple nu deducem ca teoria ondulatorie a luminii, ba Pe baza ei se explica n mod
zata pe ecuatiile lui Maxwell, trebuie abandonata.
corect fenomene precum difractia s i interferenta luminii. Este necesar asadar
ambele aspecte,
sa admitem ca radiatia electromagnetica are natura duala,
ondulatoriu s i corpuscular trebuind sa fie luate n considerare. Natura duala
a radiatiei se reflecta chiar n relatiile care descriu caracteristicile fotonilor n
functie de caracteristicile radiatiei. Fotonii asociati unei unde electromagnetice
plane monocromatice cu frecventa s i directia de propagare n au energia s i
impulsul p date de relatiile Planck-Einstein
 = h ,

p=

h
n.
c

(7.2)

Prin combinarea lor obtinem ca energia fotonului s i marimea


impulsului sau
sunt legate prin relatia = cp, care arata ca fotonii sunt particule cu masa de
repaus nula s i se deplaseaza cu viteza luminii.
Pe baza relatiilor Planck-Einstein a fost explicat cu succes efectul Compton,
stierea acesteia pe
constnd n variatia lungimii de unda a radiatiei X la mpra

cristale, variatie depinznd de directia de mprastiere


a radiatiei.
tile fizicii clasice nu se limiteaza la explicarea proprieta
tilor radiatiei.
Dificulta
Mecanica newtoniana s i electromagnetismul bazat pe ecuatiile lui Maxwell nu
pot explica nici stabilitatea atomilor s i nici structura spectrelor diferitelor specii
atomice. n cadrul fizicii clasice atomul nu poate sa emita dect radiatie avnd
mecanice a electronilor
frecventa egala cu un multiplu al frecventei miscarii
si emisia de radiatie ar conduce la instabilitatea
n jurul nucleului atomic. nsa
edificiului atomic.
Spectrele atomice de emisie, ca s i a cele de absorbtie sunt spectre de linii,

s i reprezinta caracteristici intrinseci ale fiecarei


specii atomice. Spre exemplu
spectrul de linii al atomului de hidrogen este descris de formula Balmer generalizata


1
1
1

=R
,
(7.3)

n2a n2b

unde este lungimea de unda a radiatiei, na s i nb sunt numere naturale cu


nb > na , iar R = 109677 cm1 este constanta lui Rydberg. Comportarea prezisa
de fizica clasica se ntlneste doar pentru valori mari ale numerelor na s i nb .
ti a fost data de Bohr (1913), care a postulat
O rezolvare a acestor dificulta
ea putnd sa ia doar valori dintr-un s ir
ca energia atomului este cuantificata,

E1 , E2 . . ., En , . . ., caracteristic fiecarei
specii atomice. Emisia sau absorbtia

116

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


de radiatie are loc numai la tranzitia dintr-o stare stationara ntr-o alta stare
de energie bine determinata).
Frecventa radiatiei emise sau
stationara (stari
absorbite este egala cu |Eb Ea |/h, unde Ea s i Eb sunt energiile celor doua
ntre care are loc tranzitia. Pe baza acestor postulate s i folosind principiul
stari
Bohr a reusit sa determine nivelele de energie ale atomului
de corespondenta,
de hidrogen. Chiar daca au constituit un progres important n ntelegerea pro tilor sistemelor atomice, postulatele lui Bohr reprezinta o solutie ad-hoc
prieta

s i nu o teorie veritabila.

O demonstratie experimentala convingatoare


a cuantificarii energiei atomilor a fost adusa de experienta lui Franck si Hertz.

Louis de Broglie a intuit ca dualismul unda-corpuscul


nu este specific radiatiei electromagnetice. El a formulat ipoteza ca unei particule libere, de masa
E = p2 /2M , i este asociata o
M , avnd impulsul p s i energia (pur cinetica)
unda plana monocromatica avnd directia de propagare n directia de miscare
a particulei (aceeasi cu directia impulsului), lungimea de unda s i frecventa
date de
E
h
= .
(7.4)
= ,
p
h
tile undei asociate particulei n functie de cele
Aceste relatii exprima proprieta
atoare

ale particulei. Ele sunt aseman


cu relatiile Planck-Einstein (7.2), sensul n care sunt folosite fiind nsa inversat. Relatiile nu ne spun nimic despre
ca frecventa undei asociate nu poate
natura undei asociate. Mai observam
din faptul ca puavea acelasi rol ca n cazul unei unde obisnuite. ntr-adevar,
tem schimba originea axei energiilor rezulta ca putem sa facem acelasi lucru
pentru frecvente, ceea ce nu ntlnim n cazul unei unde obisnuite.
Admitnd odata cu de Broglie existenta unui fenomen ondulatoriu asociat
cum poate fi pus
particulelor, oricare ar fi natura sa, este firesc sa ne ntrebam
n evidenta acesta. n cazul radiatiei electromagnetice, aspectul ondulatoriu se
manifesta n experiente de interferenta s i difractie. Fenomenul de difractie al
unei unde electromagnetice pe o retea este observabil daca lungimea de unda
sa poata fi pus
a radiatiei este comparabila cu constanta retelei. Ne asteptam
n evidenta un efect similar lucrnd cu particule, de exemplu electroni, n locul
radiatiei electromagnetice.
Energia pe care o primeste un electron accelerat sub o diferenta de po
tential (electric) U
acestei enerp, este egala cu |e|U , iar impulsul corespunzator
gii este egal cu 2me |e|U (sarcina electronului este notata cu e, iar masa cu
ca lungimea de unda pentru un
me ). Folosind prima formula (7.4), constatam
electron accelerat sub o diferenta de potential de 100 V este de ordinul unui
. Distantele dintre atomii unei retele cristaline sunt s i ele de acest ordin

ca se pot observa efecte de difractie


de marime.
Putem atunci sa anticipam
a electronilor pe cristale, similare celor observate folosind radiatie X. Aceste
efecte au fost observate, iar ipoteza lui de Broglie a fost confirmata (cu o n
trziere de ctiva ani) n experimentele efectuate de catre
Davisson s i Germer
stiere de electroni monoenergetici pe o tinta monocristalina),
s i inde(mpra

pendent de catre
Thomson (transmisie de electroni monoenergetici printr-o
Efectele observate n aceste experimente probeaza comtinta policristalina).
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

117

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


portarea ondulatorie a electronilor.

Includerea conceptelor noi, precum cuantificarea unor marimi


fizice, sau

dualismul materiei, ntr-o teorie coerenta s i cuprinzatoare


a fost un proces di Mecanica cuantica a aparut

ficil s i de durata.
de la nceput n doua formulari
a fost
diferite dar echivalente. Prima formulare, numita mecanica matriciala,
propusa de Heisenberg, Born, s i Jordan n 1925. A doua formulare, datorata
lui Schrdinger s i numita mecanica ondulatorie, a fost propusa n 1926. Formularea generala a mecanicii cuantice a fost elaborata de Dirac (1930).

7.3 Functia de unda si


interpretarea sa
Ipoteza lui de Broglie nu este suficienta pentru a descrie toate situatiile de in Influentat de lucrarile

teres fizic nici chiar pentru particula libera.


lui de Broglie,

Schrdinger a cautat
o metoda de descriere cantitativa a undei asociate unei
particule aflata n miscare. Pentru a realiza aceasta descriere el a propus folosirea unei functii complexe (r, t) care depinde de coordonate s i de timp,
Schrdinger a descoperit ecuatia (care-i poarta nunumita functie de unda.
mele) pe care trebuie sa o satisfaca functia de unda n cazul unei particule n
De aceasta ecuatie ne vom ocupa n 7.4 s i urmatoarele.

cmp de forta.
Pna
acolo ne propunem sa ntelegem anumite aspecte legate de interpretarea fenomenului ondulatoriu asociat particulei.
ca unda asociata unei particule sau unui sistem de partiNu ne asteptam
cule sa aibe aceeasi realitate ca s i o unda clasica (electromagnetica sau elas Se constata ca nu exista,
ca n cazul unei unde clasice, o marime

tica).
fizica

ale carei oscilatii se propaga din aproape n aproape, n vid sau ntr-un mediu
oarecare.
Experienta cu doua fante
o experienta a carei

Analizam
schema de principiu este urmatoarea:
un fascicul monoenergetic de particule este trimis perpendicular pe un ecran S n care
sunt practicate doua fante paralele F1 s i F2 . Distanta dintre fante este comparabila cu lungimea de unda de Broglie. Dupa traversarea ecranului particulele
sunt detectate cu ajutorul unui detector pe suprafata unui ecran S 0 aflat ntr-un
plan paralel cu planul lui S. Aceasta experienta este analoga celei realizate de
Desi ea a fost realizata efectiv, aici este suficient sa rationam

Young cu lumina.
tile ondulatorii ale particulelor.
prin analogie, bazndu-ne pe proprieta

Densitatea n a numarului
de particule (numarul
de particule pe unitatea
de arie) detectate ntr-un punct P oarecare al ecranului S 0 depinde de pozitia

punctului pe ecran. Fie N numarul


total de particule detectate. Daca N este
tii n pare una total dezordonata.
Dupa trecerea unui numar

mic variatia densita


n
suficient de mare de particule prin aparat se contureaza o figura regulata.
fiecare punct al ecranului raportul n/N nu se mai schimba daca N este suficient de mare. Desi fiecare particula se poate ndrepta ntr-o directie oarecare

dupa traversarea ecranului S, o fractie bine determinata din numarul


total de
particule se ndreapta pe fiecare directie. Aceste consideratii ne arata ca este
118

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


ndeplinita proprietatea de stabilitate a frecventelor relative, ceruta de aplica tilor. n fiecare punct al ecranului S 0 este bine definita
rea calculului probabilita
o densitate de probabilitate de localizare a particulelor, data de raportul n/N ,
cnd N .
Ca s i intensitatea luminii n experienta Young, se constata ca densitatea n
(pentru N suficient de mare) are un maxim central s i o serie de maxime laterale. Explicatia figurii observate n experienta lui Young cu lumina se bazeaza
pe efectul de interferenta al undelor provenind de la cele doua fante. Interferenta poate fi constructiva sau distructiva n functie de diferenta de drum dintre
cele doua unde. n cazul experientei cu particule am putea explica figura daca
admitem, pe de o parte, ca este valabil, ca s i pentru undele clasice, un prin iar pe de alta parte ca densitatea n
cipiu de superpozitie al functiilor de unda,

a numarului
de particule ntr-un punct oarecare este proportionala cu modulul

patrat
al functiei de unda n acel punct. Cu aceste ipoteze, notnd cu n1 nu
s i
marul
de particule care trec prin fanta F1 atunci cnd fanta F2 este nchisa,

avem
cu n2 numarul
de particule care trec prin F2 atunci cnd F1 este nchisa,
n general inegalitatea n 6= n1 +n2 . Aceasta concluzie se afla n conflict evident
cu legile mecanicii clasice. Rationnd clasic, fiecare particula se misca pe o
s i ar trebui sa avem n = n1 + n2 , fiindca numarul

traiectorie definita,
de particule care trece printr-o fanta nu este afectat de nchiderea sau deschiderea
celeilalte fante. n acest fel, figura obtinuta n cazul n care ambele fante sunt
deschise ar trebui sa se obtina prin suprapunerea celor doua figuri obtinute
ceea ce nu este adevarat.

cnd doar cte o fanta este deschisa,


Legea Born. Distributia pozitiei unei particule
Presupunnd ca o particula are la fiecare moment de timp o pozitie bine definita n spatiu s i deci o traiectorie bine determinata de conditiile initiale ajungem
la concluzia ca nu putem explica fenomenele de difractie s i interferenta despre
care am discutat n 7.2 s i n paragraful precedent. Notiunile de traiectorie
a unei particule, ca s i cea de pozitie bine determinata la fiecare moment, si

pierd astfel sensul la scara microscopica.

n 1926 Born a propus interpretarea modulului patrat


al functiei de unda ca
densitate de probabilitate de localizare a particulei. Aceasta interpretare este
particula
echivalenta cu afirmatia ca probabilitatea la un moment dat t de a gasi
ntr-un element de volum dr care include punctul avnd raza vectoare r este
egala cu
|(r, t)|2 dr .

(7.5)

Vom folosi sistematic notatia dr pentru elementul de volum n spatiul tridimensional real (a nu se confunda cu diferentiala vectorului r). n coordonate carteziene avem dr = dx dy dz, unde prin x, y s i z au fost notate coordonatele
punctului avnd raza vectoare r.
Cum la orice moment particula se afla cu certitudine undeva, probabilitatea
de localizare a acesteia oriunde n spatiu la un moment dat trebuie sa fie egala
este asigurata daca functia de unda satisface o
cu unu. Coerenta interpretarii
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

119

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


conditie de normare avnd forma
Z
|(r, t)|2 dr = 1 ,

(7.6)

relatie n care integrarea se efectueaza pe ntreg spatiul.


fenomenului ondulatoriu descris de functia de
Interpretarea pe care o dam
Cunoscnd functia de unda la un
unda (r, t) este asadar de natura statistica.
statistica pozitiei particulei precum s i statisticile altor
moment dat determinam

marimi
fizice (asa cum vom vedea n continuare).
Unde si
pachete de unde de Broglie
Din punct de vedere clasic, n cazul unei particule libere (particula asupra

careia
nu se exercita nici o actiune) att impulsul p al particulei ct s i energia

E a acesteia se conserva (sunt constante ale miscarii).


Relatia dintre energia
E pur cinetica s i impulsul p are forma
E=

1 2
p2
=
(p + p2y + p2z ) ,
2M
2M x

(7.7)

unde px , py s i pz sunt componentele carteziene ale impulsului, iar M este masa


particulei.
Prin ipoteza lui de Broglie asociem unei particule libere o unda plana mo caracteristici sunt legate de cele ale particulei. Descriem
nocromatica ale carei
cantitativ o unda plana monocromatica prin relatia
(r, t) = Aei(krt) ,

(7.8)

unde A este amplitudinea undei (cantitate complexa n general), k este vecto iar este pulsatia undei. Directia vectorului de unda k al undei
rul de unda,

de Broglie este aceeasi cu directia impulsului particulei, iar marimea


sa este

k = 2/ = 2p/h. Pulsatia undei este = 2 = 2E/h. Aceste marimi


pot fi
exprimate mai simplu folosind constanta lui Planck redusa h
= h/2. Obtinem
k = p/
h,

= E/
h.

(7.9)

Prin nlocuirea acestor marimi


n relatia (7.8), pentru unda de Broglie obtinem
i

(r, t) = Ae h (prEt) ,

(7.10)

formula n care E s i p sunt legate prin relatia (7.7), iar p r = px x + py y + pz z.


ca o unda de Broglie (7.10) nu satisface conditia de normare
Observam
ntr-adevar,
n cazul acesteia
(7.6) ceruta unei functii de unda.
i

|(r, t)|2 = |Ae h (prEt) |2 = |A|2 ,

(7.11)

factorul exponential fiind de modul egal cu unu. Rezulta ca integrala din (7.6)
devine infinita n cazul undei de Broglie. Situatia poate fi remediata lund n
considerare o suprapunere de unde de Broglie.
120

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


Dupa cum se poate constata usor, nici combinatia liniara a doua unde de
Broglie
i

(r, t) = c1 e h (p1 rE1 t) + c2 e h (p2 rE2 t) ,

(7.12)

unde c1 s i c2 sunt doua constante complexe, nu este integrabila n modul pa


trat. La fel stau lucrurile pentru orice combinatie liniara formata cu un numar

finit de unde de Broglie. Pentru a obtine solutii integrabile n modul patrat


(nor o suprapunere continua de unde de Broglie cu coeficienti
mabile) consideram
o astfel de suprapunere,
(amplitudini) care depind de impulsul p. Exprimam
numita s i pachet de unde de Broglie, ca integrala n raport cu componentele
vectorului p

Z
p2
i
t
pr
1
2M
dp ,
(7.13)
(p) e h
(r, t) =
(2
h)3/2
unde dp = dpx dpy dpz este elementul de volum n spatiul vectorilor impuls, iar

amplitudinea fiecarei
unde a fost definita convenabil.
Distributia impulsului unei particule
ca s i alte marimi,

Ne asteptam
nu numai coordonatele particulei, sa asculte
de legi statistice. n continuare ne propunem sa "descoperim" distributia de
probabilitate a impulsului unei particule. Folosim ca punct de sprijin ideea ca
o unda de Broglie descrie situatia idealizata a unei particule care ar avea un
impuls bine determinat. Combinatia liniara (7.12) nu mai descrie o stare n
care particula are impuls bine determinat - n solutie figureaza impulsurile p1
ca valori posibile ale impulsului particulei. Ne
s i p2 , pe care le interpretam
ca marimea

asteptam
coeficientului cj sa fie direct legata de probabilitatea ca
impulsul particulei sa fie pj . Lucrurile nu stau att de simplu fiindca impulsul

continua.
Am vazut

particulei este o marime


(vectoriala)
de altfel ca solutia nu
a cu statistica pozitiei particulei.
convine n legatur
Revenim la pachetul de unde de Broglie (7.13), "ascundem" factorul dependent de timp din acesta n functia
2
i p

(7.14)

(p, t) (p) e h 2M t ,
s i rescriem relatia (7.13) astfel
1
(r, t) =
(2
h)3/2

(p, t) e h pr dp .

(7.15)

relatia reprezinta dezvoltarea n integrala Fourier a functiei


n aceasta forma,
de unda (r, t), functia (p, t) fiind transformata Fourier a acesteia.
iar relaTransformarea pusa n evidenta de relatia (7.15) poate fi inversata,

tia corespunzatoare se scrie astfel


1
(p, t) =
(2
h)3/2
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

(r, t) e h pr dr .

(7.16)

121

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


modulul patrat

Interpretam
al transformatei Fourier a functiei de unda ca
fiind densitatea de probabilitate a impulsului. Aceasta interpretare este echi
valenta cu afirmatia ca marimea
|(p, t)|2 dp

(7.17)

este probabilitatea ca proiectiile impulsului pe cele trei axe carteziene sa se


afle n intervalele (px , px + dpx ), (py , py + dpy ) s i (pz , pz + dpz ). Mai spunem pe

scurt ca |(p, t)|2 dp este probabilitatea ca impulsul particulei sa se gaseasc


a
n elementul de volum dp din spatiul vectorilor impuls. Aceasta interpretare

Fourier
este sustinuta de proprietatea urmatoare
a transformarii
Z
Z
2
|(r, t)| dr = |(p, t)|2 dp ,
(7.18)
ceea ce arata ca daca functia (r, t) este normata atunci s i (p, t) este nor
mata.
Am ajuns la aceasta interpretare n cazul particulei libere. Ceea ce este
de fapt specific particulei libere n acest rationament se rezuma la dependenta
de timp a coeficientilor (p, t), dependenta de care nu ne-am folosit fiindca ne
de distributia impulsului la momentul t arbitrar, dar fixat. Vom admite
interesam
ca |(p, t)|2 reprezinta densitatea de probabilitate a impulsului unei particule la
un moment t oarecare, oricare ar fi cmpul de forta n care se misca particula.
a n general (nici
Nu presupunem prin aceasta ca relatia (7.14) ar fi adevarat

nu este). Dupa stabilirea ecuatiei satisfacute


de functia de unda vom putea

aduce argumente suplimentare care sa ntareasc


a interpretarea propusa.
n scopul unei referiri ulterioare punem relatia (7.15) n forma
Z
i
1
pr
h

e
(r, t) = (p, t) u(p, r) dp ,
u(p, r)
,
3/2
(2
h)

(7.19)

aceasta reprezentnd dezvoltarea functiei de unda dupa sistemul functiilor

u(p, r). Valorile functiei (p, t) joaca rol de "coeficienti" ai dezvoltarii,


iar mo
dulul patrat
al coeficientului are interpretarea de densitate de probabilitate a
impulsului particulei.

7.4 Ecuatia lui Schrdinger


am
o metoda generala de determinare a functiei de unda,
att pentru
Caut
La
cazul particulei libere, ct s i pentru cel unei particule n cmp de forta.
a de functia de
baza unei astfel de metode trebuie sa stea ecuatia satisfacut
La fel ca pentru undele clasice, ne asteptam
sa fie valabil un principiu de
unda.
superpozitie: daca 1 (r, t) s i 2 (r, t) sunt solutii acceptabile ale acestei ecuatii
atunci s i orice combinatie liniara cu coeficienti constanti c1 1 (r, t) + c2 2 (r, t)
trebuie sa fie solutie a aceleiasi ecuatii. Cerem deci ca ecuatia pe care o
am
sa fie liniara s i omogena.

caut
Ne referim mai nti la cazul unei particule libere. Din punct de vedere ma ntr-o situatie neuzuala:
cunoastem solutiile ecuatiei (undele
tematic ne aflam
122

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


am
o ecuatie cu derivate
de Broglie) s i vrem sa "descoperim" ecuatia. Caut
oricare ar fi
partiale care admite (r, t) din relatia (7.10) ca solutie particulara,
derivatele partiale ale functiei (r, t) n
impulsul s i energia particulei. Calculam
raport cu timpul t s i cu coordonatele carteziene ale particulei. Dupa nmultirea
ca sunt satisfacute

tile
acestora cu factori constanti potriviti constatam
egalitah
2 2 2 2
1 2
i
h
= E ,

+ 2 + 2 =
(p + p2y + p2z ) . (7.20)
2
t
2M x
y
z
2M x
Folosind relatia (7.7) dintre energie s i impuls pentru particula libera obtinemh
2 2 2 2
i
h
(7.21)
=
+ 2 + 2 .
t
2M x2
y
z
Aceasta este ecuatia lui Schrdinger dependenta de timp pentru particula li Cu ajutorul operatorului laplacian ea poate fi scrisa compact astfel
bera.

h
2
i
h
=
,
t
2M

2
2
2
+
+
.
x2 y 2 z 2

(7.22)

aceasta ecuatie admite ca solutie particulara unda


Fiind liniara s i omogena,
de Broglie (de la care am plecat), oricare ar fi caracteristicile particulei. Pe
lnga acest tip de solutii, orice combinatie liniara cu coeficienti constanti de
infinit de termeni,
unde de Broglie este solutie, chiar s i combinatiile cu numar
cum sunt pachetele de unde de Broglie (7.13).
n cazul unei particule clasice n cmp de forta care deriva din energia
potentiala V (r), energia particulei este suma dintre energia cinetica s i energia
potentiala
p2
E=
+ V (r) .
(7.23)
2M
forma ecuatiei Schrdinger n acest caz, putem sa consiPentru a gasi
mai nti miscarea particulei ntr-o regiune a spatiului n care energia
deram
Particula se misca liber n aceasta regiune, iar
potentiala V este constanta.
unda de Broglie are forma (7.10), cu E = p2 /2M + V . Ecuatia valabila n
aceasta regiune se poate stabili ca mai sus. Ea se obtine din ecuatia (7.21)

prin adaugarea
unui termen de forma V n membrul drept al acesteia. Admitem ca ecuatia astfel obtinuta este valabila s i n cazul n care V depinde de
pozitia particulei s i eventual de timp. Avem deci
i
h

h
2
=
+ V (r, t) ,
t
2M

(7.24)

Ecuatia (7.24) este ecuatia lui Schrdinger dependenta de timp pentru particula n cmp de forta descris de potentialul V (r, t).
Din punct de vedere matematic, ecuatia lui Schrdinger este o ecuatie cu
n consecinta,
principiul superpozitiei
derivate partiale, liniara s i omogena.

ca ecuatia este de ordinul nti


este satisfacut.
Se mai impune sa observam
n raport cu timpul, aceasta avnd drept consecinta proprietatea ca functia de
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

123

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


unda (r, t) la un moment t oarecare este determinata n mod unic de functia
de unda (r, t0 ) la un moment initial t0 .
a cu interpretarea statistica a functiei de unda ne amintim ca
n legatur

aceasta sa fie integrabila n modul patrat


s i normata conform relatiei (7.6).

Daca avem o functie care este integrabila n modul patrat


dar integrala cores
prin nmultirea acesteia
punzatoare
nu este egala cu unu, putem sa o normam

cu o constanta determinata chiar de conditia de normare (7.6). Ramne


arbitrar un factor constant de modul egal cu unu, pe care l alegem convenabil. Mai
atunci s i ei (r, t), cu constanta
precis, daca (r, t) este o functie normata,
are aceeasi proprietate. Observam
ca marimile

reala,
avnd semnificatie fi precum |(r, t)|2 s i |(p, t)|2 , nu sunt afectate de nmultirea functiei de
zica,
unda cu factorul de faza ei .

Punem n evidenta nrudirea (deocamdata la nivel formal) dintre marimile

care figureaza n ecuatia Schrdinger s i marimile


pe care le ntlnim n cazul
unei descrieri clasice a particulei. Ecuatia (7.24) se poate scrie compact astfel
i
h

= H ,
t

(7.25)

unde operatorul H este definit prin relatia


h
2
+ V (r, t) .
H
2M

(7.26)

El se poate obtine din functia clasica a lui Hamilton Hcl = p2 /2M + V (r, t) =
(p2x + p2y + p2z )/2M + V (r, t), efectund n aceasta nlocuirile
px i
h

,
x

py i
h

,
y

pz i
h

.
z

(7.27)

nrudirea dintre H s i Hcl devine mai clara daca introducem operatorul vectorial P , cu componentele carteziene Px , Py , Pz definite astfel
Px = i
h

,
x

Py = i
h

,
y

Pz = i
h

.
z

(7.28)

cu P 2 operatorul egal cu suma patratelor

Notam
componentelor lui P s i avem
P 2 = Px2 + Py2 + Pz2 =
h2 .

(7.29)

Folosind relatiile (7.26) s i (7.29) avem


H=

1
P2
(Px2 + Py2 + Pz2 ) + V (r, t) =
+ V (r, t) .
2M
2M

(7.30)

Operatorul H este operatorul hamiltonian sau hamiltonianul particulei n cmp


de forta descris de potentialul V .
Intuim ca operatorii (7.28) sunt operatori "asociati" cumva impulsului particulei. Natura acestei asocieri va fi nteleasa mai bine n UI 8.
124

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii

7.5 Statisticile pozitiei si


impulsului unei particule
Bazndu-ne pe interpretarea functiei de unda detaliem anumite aspecte privi
toare la statistica marimilor
care depind de variabilele de pozitie s i impuls ale
particulei.
Statistica pozitiei

n 7.3 am interpretat modulul patrat


al functiei de unda (r, t) ca fiind densitatea de probabilitate de localizare a particulei n punctul avnd raza vectoare
pentru aceasta marime

r, la momentul t. Adoptam
notatia
P(r, t) |(r, t)|2 .

(7.31)

P(r, t) dr = |(r, t)|2 dr

(7.32)

Produsul

particula n elementul de volum dr care


reprezinta deci probabilitatea de a gasi
nclude punctul avnd raza vectoare r, la momentul t.
Probabilitatea pD de localizare a particulei ntr-o regiune D a spatiului se
tilor de forma (7.32) pentru toate
obtine prin sumarea (integrarea) probabilita

elementele de volum corespunzatoare


regiunii D:
Z
pD =
|(r, t)|2 dr .
(7.33)
D

Daca domeniul D coincide cu ntreg spatiul fizic, probabilitatea pD devine egala


cu unitatea, egalitate asigurata prin conditia de normare (7.6) a functiei de

unda.

Definim media unei marimi


fizice oarecare F = F (r, t) care nu depinde
dect de pozitia particulei s i (eventual) de timp prin relatia
Z
F = F (r, t) |(r, t)|2 dr .
(7.34)

Abaterea patratic
a medie (vezi 4.7) a acestei marimi
are expresia urmatoare
Z

2
2
2
F (r, t) F |(r, t)|2 dr (F )2 ,
(7.35)
(F ) = F F =

unde F este abaterea standard a marimii


F.
n particular mediile coordonatelor carteziene au expresiile
Z
Z
Z
2
2
x = x |(r, t)| dr, y = y |(r, t)| dr, z = z |(r, t)|2 dr .
Aceste trei relatii sunt echivalente cu egalitatea vectoriala
Z
r = r |(r, t)|2 dr ,
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

(7.36)

(7.37)
125

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


unde vectorul r, de componente x, y s i z, descrie pozitia medie a particulei.

Potentialul n care se misca paricula este un exemplu de marime


care nu
depinde dect de coordonate s i timp. Valoarea sa medie este deci
Z
V = V (r, t) |(r, t)|2 dr .
(7.38)
Statistica impulsului

Pe baza legii (7.17), marimea


Q(p, t) |(p, t)|2 ,

(7.39)

are semnificatie de densitate de probabilitate a impulsului. Pentru ca interpre


tarea sa fie consistenta este necesar ca distributia impulsului sa fie normata.
Conditia de normare a acestei distributii
Z
|(p, t)|2 dp = 1 ,
(7.40)
este asigurata daca functia de unda este normata [vezi relatia (7.18)].

Definim media unei marimi


fizice G = G(p, t) care nu depinde dect de
impulsul particulei (si eventual de timp) prin relatia
Z
G = G(p)|(p, t)|2 dp .
(7.41)

Abaterea patratic
a medie a acestei marimi
fizice este
Z

2
2
G(p, t) G |(p, t)|2 dp (G)2 .
GG =

(7.42)

Pentru mediile componentelor carteziene ale impulsului avem


Z
Z
Z
2
2
px = px |(p, t)| dp , py = py |(p, t)| dp , pz = pz |(p, t)|2 dp , (7.43)

relatii echivalente cu egalitatea vectoriala


Z
p = p |(p, t)|2 dp ,

(7.44)

care determina impulsul mediu p al particulei.

Un exemplu important de marime


care depinde numai de impulsul particulei
2

este energia cinetica Ec = p /2M a acesteia. Media sa este egala cu


Z
Z
p2
1
2
Ec =
p2 |(p, t)|2 dp ,
p2 = p2x + p2y + p2z . (7.45)
|(p, t)| dp =
2M
2M

Relatiile (7.41)-(7.45) exprima mediile unor marimi


care depind de impulsul
Prezinta
particulei cu ajutorul transformatei Fourier (p, t) a functiei de unda.
126

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


interes exprimarea acestor medii cu ajutorul functiei de unda (r, t). Pe baza
tilor transformarii
Fourier se demonstreaza egalita
tile importante
proprieta
Z
Z
(r, t)
2
dr ,
(7.46)
px |(p, t)| dp = i
h (r, t)
x
Z
Z
2 (r, t)
2
2
2
(r, t)
px |(p, t)| dp =
h
dr .
(7.47)
x2
unde (p, t) este transformata Fourier a functiei de unda (r, t). Alte perechi
ti, avnd aceeasi forma,
se obtin nlocuind x cu y, respectiv cu z. Pe
de egalita
baza lor putem exprima mediile componentelor impulsului
Z
Z
Zdr , py = i
dr , pz = i
dr , (7.48)
px = i
h
h
h
x
y
z

precum s i media energiei cinetice


h
2
Ec =
2M

(r, t) (r, t) dr ,

(7.49)

cu ajutorul functiei de unda.

Descrierea starilor
particulei

n paragrafele precedente am aratat


cum se determina valorile medii ale anu
mitor marimi
care depind de pozitia sau de impulsul particulei. n sectiunile

ca mediile oricaror

urmatoare
vom arata
marimi
la un moment dat (oarecare)
se determina cu ajutorul functiei de unda la acel moment.
titi sa afirmam
ca functia de unda la un moment dat
Suntem atunci ndrepta
descrie starea particulei la acel moment. Din acest motiv spunem ca (r, t)
este functia de stare a particulei la momentul t.
Aceasta interpretare este n acord cu ecuatia lui Schrdinger. Functia de
stare (r, t0 ) la un moment initial t0 determina univoc functia de stare (r, t)
la un moment ulterior t.

7.6 Particula n cmp de forta conservativ


Ne referim la cazul important din punct de vedere practic al unei particule care
se misca ntr-un cmp de forta conservativ. Potentialul V nu depinde atunci
dect de coordonatele particulei: V = V (r).

7.6.1

Energia medie

Marimile
analizate n 7.5 depind fie numai de pozitia particulei fie numai de
impulsul acesteia. n cazul particulei n cmp conservativ ntlnim un exemplu

important de marime
care depinde de ambele categorii de variabile. Ne referim
aici la energia totala E a particulei, egala cu suma dintre energia cinetica Ec
a s i pentru
s i energia potentiala V (r). Aceeasi relatie trebuie sa fie adevarat
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

127

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


valorile medii. Valoarea medie a energiei particulei este deci [folosind relatiile
(7.49) s i (7.38)]
Z
Z
h
2

(r, t) (r, t) dr + (r, t)V (r) (r, t)dr . (7.50)


E = Ec + V =
2M

Ea se poate scrie compact n forma urmatoare
Z
Z
h
2

+ V (r) (r, t) dr = (r, t)H(r, t) dr ,


E = (r, t)
2M

(7.51)

unde operatorul H este definit astfel


H

h
2
+ V (r) ,
2M

(7.52)

ca hamiltonianul (7.26) n cazul


s i se numeste operatorul energiei. Observam
particulei n cmp conservativ joaca rol s i de operator al energiei: H = H .

7.6.2

Ecuatia lui Schrdinger independenta de timp


Ecuatia Schrdinger n cazul particulei n cmp conservativ

h
2
i
h
=
+ V (r) ,
t
2M

(7.53)

admite solutii cu variabila timp separata de coordonate avnd forma


i

(r, t) = u(r) e h Et ,

(7.54)

unde E este un parametru constant, iar functia necunoscuta u(r) depinde numai de coordonatele particulei. Dupa nlocuirea lui (r, t) n (7.53) s i simplificarea exponentialei obtinem ca functia necunoscuta u(r) trebuie sa satisfaca
ecuatia
h
2
u + V (r) u = Eu,
(7.55)

2M
numita ecuatia lui Schrdinger independenta de timp. Folosind operatorul
(7.52), ea se poate scrie astfel
Hu = Eu ,

(7.56)

s i este ecuatia cu valori proprii a operatorului energiei particulei.


Prin rezolvarea ecuatiei Schrdinger independente de timp, pentru orice

valoare a parametrului E (chiar pentru valori complexe), gasim


cel putin o solutie u(r). Nu ne intereseaza totusi orice solutie u(r), ci doar acelea care
satisfac anumite conditii de regularitate. Aceste conditii sunt dintre cele cerute
caut
am
solutii u(r) care nu se anuleaza identic, sunt mar
functiilor de unda:
valorile parametrului E pentru care
ginite, continue s i derivabile. Interpretam
exista solutii u(r) avnd aceste atribute ca singurele valori posibile ale energiei
particulei. Aceasta interpretare poate fi postulata aici ntruct consecintele ei
128

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


tile energiei potentiale,
sunt verificabile experimental. Depinznd de proprieta
caz n care
aceste valori ale parametrului E pot sa formeze o multime discreta,

spunem ca energia particulei este cuantificata.


Ecuatia (7.56) mpreuna cu conditiile impuse solutiilor sale definesc o problema de valori proprii s i functii proprii pentru operatorul energiei H. O solutie
a ecuatiei Schrdinger independenta de timp care ndeplineste conditiile de
regularitate se numeste functie proprie a energiei iar valoarea parametrului
E la care corespunde aceasta functie proprie se numeste valoare proprie a
energiei.
Interpretarea valorilor proprii ale operatorului energiei ca singurele valori

a n UI 8
care se pot obtine la masurarea
energiei, postulata aici, va fi regasit
generale privitoare la o marime

ca s i caz particular al unei interpretari


fizica
este necesar ca valorile proprii sa fie
oarecare. Pentru consistenta interpretarii
ti reale.
cantita
Multimea valorilor proprii ale energiei formeaza spectrul energiei. n functie
tile energiei potentiale putem ntlni diferite situatii. Astfel, specde proprieta
trul energiei poate fi n ntregime discret sau n ntregime continuu, sau mixt
alaturare
(sau suprapunere) a doua spectre, unul discret s i unul continuu.
n continuare anumite notatii pentru rezultatele problemei de vaAdoptam
lori proprii (7.56). Vom lua n considerare cazul n care exista o portiune dis n acest caz valorile proprii ale energiei cu
creta a spectrului. Notam
E1 , E2 , . . . En , . . . .

(7.57)

Fie En o valoare proprie a energiei careia


i corespunde o singura functie pro a ecuatia
prie un (r). Este deci satisfacut
Hun = En un .

(7.58)

ntlnim s i situatia n care la o aceeasi valoare proprie En corespund mai multe


cu gn numarul

functii proprii liniar independente. Notam


acestora. Spunem n
avnd ordinul degenerarii

acest caz ca valoarea proprie En este degenerata,


functiile proprii cu unj (r), indicele suplimentar j fiind indice
egal cu gn . Notam
de degenerare. Ele verifica ecuatia (7.56)
Hunj = En unj ,

7.6.3

j = 1, 2, . . . gn .

(7.59)

stationare si
stationare
Stari
suprapuneri de stari

Pornind de la o functie proprie un (r) corespunzatoare


unei valori proprii En
o solutie a ecuatiei Schrdinger dependente de timp de tipul (7.54)
formam
i

(r, t) = un (r) e h En t .

(7.60)

Daca functia proprie un (r) este s i integrabila n modul patrat,


atunci solutia
Conditia de normare
(r, t) ndeplineste cerintele impuse unei functii de unda.
a functiei de unda se transmite functiei proprii un (r)
Z
|un (r)|2 dr = 1 ,
(7.61)
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

129

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


deoarece factorul dependent de timp este de modul egal cu unu.
O stare descrisa de o functie normata de forma (7.60) se numeste stare
Denumirea este legata de faptul ca toate marimile

stationara.
avnd semnificatie fizica sunt independente de timp n aceasta stare. Un prim exemplu este
dat de densitatea de probabiltate de localizare a particulei
(7.62)

P(r) = |(r, t)|2 = |un (r)|2 .

a cu densitatea de probabilitate
Aceeasi afirmatie poate fi verificata n legatur

a impulsului, precum s i cu mediile oricaror


marimi
care depind de pozitia sau
impulsul particulei.

nlocuind functia de stare (7.60) n ecuatia (7.51) gasim


ca valoarea medie
a energiei particulei este egala cu valoarea proprie En . Lucrurile stau chiar mai

simplu: energia particulei aflata ntr-o stare stationara este bine determinata.

La masurarea
energiei particulei aflata n starea descrisa de functia (7.60) se
obtine cu certitudine rezultatul En . Aceasta proprietate importanta se datoreaza faptului ca functia de stare este functie proprie a operatorului energiei la
fiecare moment. n sprijinul acestei afirmatii vom aduce argumente n UI 8.
Functiile (7.60) sunt solutii ale ecuatiei Schrdinger dependente de timp.
Aceeasi proprietate o are s i orice combinatie liniara cu coeficienti constanti a
acestor solutii
(r, t) =

cn (0) e h En t un (r) =

cn (t) un (r) ,

cn (t) = cn (0)e h En t .

(7.63)
A doua forma evidentiaza solutia (r, t) ca o combinatie liniara de functiile

proprii ale energiei, ai carei


coeficienti cn (t) depind de timp.
Presupunnd ca (r, t) este normabila atunci ea poate sa descrie o stare
stationare, proprieta
tile particulei
a particulei. Spre deosebire de cazul starii
aflata ntr-o stare descrisa de suprapunerea (7.63) depind n general de timp.

7.7 Aplicatii
n aceasta sectiune studiem cteva sisteme cuantice suficient de simple, unidimensionale s i tridimensionale, accentul studiului fiind pus pe problema cu va unidimensionale prezinta un interes fizic
lori proprii a energiei. Cazul miscarii
aturi

atoare

limitat. Totusi, anumite fenomene interesante, avnd tras


aseman
n spatiul real tridimensional, pot fi puse mai usor n
celor din cazul miscarii
evidenta n cazul unidimensional. Cum se va vedea n continuare, mai exista o
motivatie: rezolvarea unor probleme tridimensionale poate sa implice ca etapa
intermediara rezolvarea unora unidimensionale.
Pentru particula n miscare pe o axa Ox ntr-un potential V (x), ecuatia
a forma urmatoare

Schrdinger independenta de timp (7.55) capat

130

h
2 d2 u
+ V (x)u = Eu ,
2M dx2

(7.64)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


functia proprie u depinznd doar de coordonata x: u = u(x). Pentru aplicatii
este utila s i scrierea acesteia n forma echivalenta
d2 u 2M
+ 2 [E V (x)]u = 0 .
dx2
h

(7.65)

Ne reamintim ca nu ne intereseaza orice solutii u ci doar cele care satisfac


conditiilor de regularitate. n cazul unidimensional o solutie nebanala u(x) a

continua s i
ecuatiei (7.65) este functie proprie a energiei daca este marginit
a,

derivabila.
Pentru anumite sisteme tridimensionale, ecuatia Schrdinger independenta
variabilelor n coordonate carde timp se poate rezolva prin metoda separarii
teziene, notate n continuare cu x1 , x2 s i x3 . Acest lucru este posibil daca
potentialul V (r) este o suma de termeni, fiecare depinznd de cte o singura
coordonata carteziana
V (r) = V1 (x1 ) + V2 (x2 ) + V3 (x3 ) .

(7.66)

Ecuatia Schrdinger independenta de timp (7.55) admite n acest caz solutii


de forma unui produs de functii
u(r) = X1 (x1 )X2 (x2 )X3 (x3 ) ,

(7.67)

n care fiecare din functiile factor depinde de o singura coordonata carteziana.


nlocuind u(r) n ecuatia (7.55) se constata ca aceasta se poate exprima n
forma: suma termenilor (
h2 /2M d2 Xi /dx2i )/Xi (xi ) + Vi (xi ), fiecare depinznd
de cte o singura coordonata xi , este egala cu constanta E. Cum coordonatele xi sunt variabile independente rezulta ca fiecare termen este egal cu o

constanta i . Functiile necunoscute Xi trebuie sa satisfaca atunci urmatoarele


ecuatii diferentiale ordinare

h
2 d 2 Xi
+ Vi (xi )Xi = i Xi ,
2M dx2i

i = 1, 2, 3 ,

(7.68)

iar constantele i trebuie sa ndeplineasca conditia


1 + 2 + 3 = E .

(7.69)

Fiecare din ecuatiile (7.68) are aspectul unei ecuatii Schrdinger pentru cazul unei miscari unidimensionale. Prin rezolvarea celor trei probleme unidimensionale se determina valorile proprii i s i functiile proprii Xi (xi ). Revenind
valorile proprii ale energiei sunt egale cu sume
la problema tridimensionala,
(7.69) iar functiile proprii sunt produse (7.67) de functii proprii din problemele
unidimensionale.

7.7.1

Particula n "cutie"

o particula de masa M care se poate misca liber pe un interval de


Consideram
lungime L al unei axe Ox, restul axei fiindu-i inaccesibil. Alegem originea axei
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

131

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


astfel ca particula sa se miste liber pe intervalul (0, L). Energia potentiala V (x)
este egala cu o constanta n acest interval putem alege aceasta constanta
egala cu zero. Pentru a mpiedica particula sa "evadeze" n afara intervalului,
energia potentiala trebuie sa aibe un salt infinit n punctele x = 0 s i x = L.
Avem deci

0 daca 0 < x < L ,
V (x) =
(7.70)
daca x 0 sau x L ,
de potential dreptunghiulara infinita.

formula care descrie o "groapa"


Rezolvarea problemei de valori proprii revine la integrarea ecuatiei Schrdinger pentru x (0, L) s i la impunerea conditiilor de regularitate. Este firesc sa presupunem ca functiile proprii se anuleaza identic n afara intervalului
Conditia de continuitate a solutiei la extre(0, L), ca s i orice functie de unda.
tile intervalului se scrie atunci
mita
u(0) = u(L) = 0 .

(7.71)

n intervalul (0, L) particula se misca liber iar ecuatia Schrdinger (7.65)


a forma
capat
d2 u 2M
(7.72)
+ 2 Eu = 0 .
dx2
h

Studiem separat cele trei cazuri posibile: a)E < 0, b)E = 0 s i c)E > 0.
a)Cazul E < 0. p
Cu notatia 2M |E|/
h, ecuatia (7.72) se scrie
d2 u
2 u = 0 ,
2
dx

(7.73)

u(x) = Aex + Bex .

(7.74)

s i admite solutia generala

Anularea acesteia la capetele intervalului ne conduce la sistemul liniar omogenA+B =0
(7.75)
AeL + BeL = 0
care nu admite dect solutia banala A = B = 0. Cum n acest caz s i solutia
ecuatiei Schrdinger ar fi nula pe toata axa (ceea ce este inacceptabil pentru
o functie proprie), rezulta ca nu exista valori proprii negative ale energiei.
b)Cazul E = 0. Solutia generala se poate scrie ca
u(x) = A + Bx .

(7.76)

Cu aceleasi argumente ca n cazul a), nici aceasta valoare nu este valoare


proprie.

h, ecuatia (7.72) devine


c)Cazul E > 0. Notnd k 2M E/
d2 u
+ k2u = 0 .
dx2
132

(7.77)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


Doua solutii liniar independente ale acestei ecuatii sunt sin kx s i cos kx, iar solutia generala poate fi scrisa ca o combinatie liniara a acestor solutii particulare
u(x) = C sin kx + D cos kx .

(7.78)

Impunem conditia de anulare n origine s i obtinem u(0) = D = 0. Asadar


u(x) = C sin kx ,

(7.79)

sin kL = 0 ,

(7.80)

iar anularea la x = L implica

egalitate realizabila doar daca parametrul pozitiv k ia o valoare din multimea

kn = n ,
n = 1, 2, 3, . . . .
(7.81)
L
s i valorile parametrului E = h

Indexam
2 k 2 /2M corespunzatoare
cu ajutorul
n s i avem
aceluiasi numar
h
2 kn2
2h
2
= n2
,
n = 1, 2, 3, . . . .
(7.82)
2M
2M L2
Am obtinut ca valorile proprii ale energiei formeaza o multime discreta in Energia particulei n groapa de potential nu poate lua orice valoare, ci
finita.

Numarul

doar una din s irul (7.82) ea este deci o marime


cuantificata.
n se
cuantic al energiei.
numeste numar
n continuare functiile proprii. Ele sunt solutiile (7.79) pentru
Determinam
cu un (x) functia proprie corespunzatoare

valori kn ale parametrului k. Notam


valorii proprii En , ea avnd expresia
En =

un (x) = Cn sin kn x ,

x (0, L) .

Impunem conditia de normare a acesteia n forma


Z
|un (x)|2 dx = 1 .

(7.83)

(7.84)

R
RL
Avem |un (x)|2 dx = |Cn |2 0 sin2 kn x dx = |Cn |2 L/2 = 1. Conditia de normare p
nu determina dect modulul constantei Cn . O alegem pozitiva s i obtinem
Cn = 2/L.
n definitiv, functiile proprii normate ale energiei sunt date de formula

x 0,

0,
q
2
(7.85)
un (x) =
sin n
x, 0 < x < L ,
L
L

0,
x L.

Se constata usor ca ele verifica urmatoarele


relatii
Z
un (x) un0 (x) dx = nn0 .

(7.86)

Pentru n = n0 relatia coincide cu conditia de normare (7.84). Pentru n 6= n0


integrala se anuleaza s i spunem ca functiile un (x) s i un0 (x) sunt ortogonale.
pe scurt ca functiile proprii un (x) formeaza un sistem ortonormat.
Afirmam
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

133

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii

7.7.2

Oscilatorul armonic
Din punct de vedere clasic oscilatorul armonic liniar este sistemul format dintr fie aceasta Ox, sub actiunea unei forte
o particula care se misca pe o axa,
F = kx (k > 0). Energia potentiala a oscilatorului are expresia
1
1
V (x) = kx2 = M 2 x2 ,
2
2

(7.87)

p
unde k/M este pulsatia clasica a oscilatorului.
n cazul acestui sistem ecuatia (7.65) se scrie astfel


1
d2 u 2M
2 2
+ 2 E M x u = 0 .
dx2
2
h

(7.88)

de rezolvarea efectiva a problemei cu valori proprii. Aceasta


Nu ne ocupam
se poate face prin folosirea metodei polinomiale. O ilustrare a acestei metode
mai jos rezultatele privom ntlni la un alt sistem (vezi 9.2.4). Prezentam
vitoare la valorile proprii s i functiile proprii ale energiei oscilatorului armonic
liniar.
i) Valorile proprii ale energiei sunt date de relatia
En = (n + 1/2)
h ,

(7.89)

n = 0, 1, 2, . . .

ii) Unei valorii proprii En i corespunde o singura functie proprie


un (x) = Nn e

21 2 x2

Hn (x) ,

Nn =

n
2 n!

1/2

M
h

1/2

(7.90)
unde Hn () este polinomul Hermite de grad n s i variabila , iar constanta Nn
a fost determinata astfel nct functiile proprii sa fie normate. Pentru referire
expresia primelor trei polinoame Hermite
viitoare redam
H0 () = 1 ,

H1 () = 2 ,

H2 () = 4 2 2 .

(7.91)

Spectrul energiei oscilatorului armonic liniar este discret, iar valorile proprii
sunt echidistante. Energia oscilatorului nu poate lua orice valoare; valorile permise ale energiei sunt date de (7.89). Functiile proprii ale energiei oscilatorului
armonic liniar verifica relatiile (7.86) s i formeaza deci un sistem ortonormat.
acum un oscilator armonic tridimensional izotrop. Energia poConsideram
tentiala n cazul acestui sistem se poate scrie ca o suma de trei termeni
1
1
1
V (r) = kx2 + ky 2 + kz 2 ,
2
2
2

(7.92)

Putem deci sa aplicam

fiecare depinznd de cte o coordonata carteziana.


variabilelor n coordonate carteziene pentru a rezolva prometoda separarii
blema cu valori proprii a energiei.
134

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


se schimba
Pe fiecare directie avem aceeasi problema unidimensionala;
doar denumirea coordonatei. Introducem trei numere cuantice nx , ny s i nz (n
valorile proprii s i functiile proprii
tregi nenegative), cu ajutorul carora
indexam
din cele trei probleme unidimensionale. Conform relatiei (7.69), pentru nivelele
energiei oscilatorului armonic tridimensional izotrop obtinem
E = (nx + 1/2)
h + (ny + 1/2)
h + (nz + 1/2)
h ,

(7.93)

formula care arata ca acestea depind de suma celor trei numere cuantice.
suma lor cu
Notam
n nx + ny + nz ,
(7.94)

nivelele cu ajutorul acestui numar.


Avem
s i indexam
En = (n + 3/2)
h ,

n = 0, 1, 2, . . . .

(7.95)

Functiile proprii sunt produse de functii proprii din cazul unidimensional


1

unx ,ny ,nz (r) = Nnx Nny Nnz e 2


Ele verifica relatiile
Z

2 (x2 +y 2 +z 2 )

Hnx (x)Hny (y)Hnz (z) .

unx ,ny ,nz (r) un0x ,n0y ,n0z (r) dr = nx n0x ny n0y nz n0z ,

(7.96)

(7.97)

s i formeaza deci un sistem ortonormat.


Ca s i n cazul oscilatorului liniar, spectrul energiei este discret, iar nivelele
atur
a noua:
valorile proprii ale energiei
sunt echidistante. ntlnim nsa o tras
sunt degenerate. La aceeasi valoare proprie En corespund mai multe functii
proprii liniar independente s i anume cele pentru care indicii satisfac egalitatea
nivelului En , notat cu gn , este deci egal
(7.94) cu n fixat. Ordinul degenerarii

cu numarul
de moduri n care n poate fi scris ca suma a trei numere ntregi
provizoriu s i nz s i
nenegative nx , ny , s i nz . El poate fi calculat astfel: fixam
numarul
perechilor distincte de valori nx s i ny pentru care nx +ny =
determinam
este egal cu n nz + 1. Mai ramne

rezultatul
n nz . Acest numar
sa sumam
dupa nz . Avem
gn =

n
X

nz =0

7.7.3

(n nz + 1) =

n+1
X

n0 =1

n0 =

1
(n + 1)(n + 2) .
2

(7.98)

Particula libera

n cazul particulei libere, ecuatia Schrdinger independenta de timp (7.55) are


forma
h
2

u = Eu ,
(7.99)
2M
variabilelor n coordonate carteziene.
s i se poate rezolva prin metoda separarii
aici sa "recuperam"

Nu vom rezolva efectiv ecuatia cu valori proprii. Preferam


tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

135

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii

rezultatele acesteia, care au fost deja ntlnite; ramne


sa le recunoastem s i
proprieta
tile lor.
sa observam

n dezvoltarea (7.19) intervin functiile u(p, r), a caror


expresie este
u(p, r) =

1
(2
h)

3
2

e h pr =

1
(2
h)

3
2

e h (px x+py y+pz z) ,

(7.100)

s i care retin, pna la un factor constant ales convenabil, partea spatiala din
unda de Broglie (7.10). Functia u(p, r) depinde parametric de componentele
carteziene ale vectorului p, notate cu px , py s i pz s i este solutie a ecuatiei (7.99),
oricare ar fi valorile parametrilor. Proprietatea se verifica usor. Avem
 2

p2y
px
p2z
h
2
u(p, r) =
+
+

u(p, r) .
(7.101)
2M
2M
2M
2M
Functiile u(p, r) sunt solutii ale ecuatiei Schrdinger independente de timp
s i satisfac conditiile de regularitate. Ele sunt deci functii proprii ale energiei
particulei libere, la valori proprii de forma
E

p2y
p2
1 2
p2
p2x
+
+ z =
(px + p2y + p2z ) =
,
2M
2M
2M
2M
2M

(7.102)

unde p este marimea


vectorului p. Relatia dintre E s i p este aceeasi cu relatia

clasica dintre energie s i marimea


impulsului. Nu exista nici o restrictie asupra
valorilor variabilelor px , py s i pz n afara de aceea de a fi reale. Relatia ne arata

ca spectrul energiei particulei libere este continuu s i este marginit


inferior de

valoarea zero. Energia particulei libere nu este deci cuantificata.

7.8 Test de autoevaluare

Raspunde
sau alege raspunsul
corect la urmatoarele
ntrebari:

1. Scrie pe rndul urmator


relatia dintre marimea
p a impulsului unui foton
s i lungimea de unda a radiatiei.

2. Modulul patrat
al functiei de unda are semnificatia fizica de
(a) probabilitate de localizare a particulei ntr-o mica regiune din spatiul
fizic.
(b) densitate de probabilitate a impulsului particulei.
(c) densitate de probabilitate de localizare a particulei.
3. ntr-o stare stationara a unei particule aflata n cmp conservativ toate
tile fizice ale sistemului sunt
proprieta

(completeaza spatiul lasat


liber).
4. Primul nivel excitat al energiei unui oscilator armonic tridimensional izotrop este
136

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


(a) h
/2.
(b) 3
h/2.
(c) 5
h/2.
5. Spectrul energiei unei particule libere este
(a) discret.
(b) continuu.
(c) suprapunere a unui spectru discret cu unul continuu.
sesti raspunsurile

Ga
la pagina 139.

7.9 Probleme rezolvate


un oscilator armonic liniar avnd masa M s i pulsatia clasica
1. Consideram
, s i aflat la momentul initial n starea descrisa de functia
(x, 0) = C[u0 (x) + iu1 (x)] ,

(7.103)

unde un (x) sunt functii proprii normate ale energiei oscilatorului, iar C
este un factor de normare. Sa se determine constanta de normare C s i
functia de unda la un moment t oarecare, (x, t).
Rezolvare. Impunem conditia de normare a functiei de stare la momentul
initial s i folosim proprietatea de ortonormare a functiilor proprii. Avem
Z
Z
2
1=
|(x, 0)| dx =
|C|2 [u0 (x) + iu1 (x)] [u0 (x) + iu1 (x)]dx

= |C|

Z

u1 (x)u0 (x)dx +

u0 (x)u0 (x)dx

+i

u0 (x)u1 (x)dx

u1 (x)u1 (x)dx = |C|2 [1 + 0 + 0 + 1) = 2|C|2 .

(7.104)

Conditia de normare determin


a
doar
modulul
constantei
C.
Alegnd-o

pozitiva avem C = |C| = 1/ 2. Functia de stare la momentul t = 0 este


deci
1
i
(x, 0) = u0 (x) + u1 (x) .
(7.105)
2
2
Ea este o combinatie liniara de functii proprii ale energiei oscilatorului
care corespund la valorile proprii E0 = h
/2 s i E1 = 3
h/2. Folosind
notatiile generale din rela
tia (7.63), rezult
a ca numai doi coeficienti cn
sunt nenuli: c0 (0) = 1/ 2 s i c1 (0) = i/ 2. La un moment t oarecare
functia de stare este
i
3i
i
1
(x, t) = e 2 t u0 (x) + e 2 t u1 (x) .
2
2

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

(7.106)

137

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii


2. Fie un oscilator armonic tridimensional izotrop aflat n starea fundamen Sa se determine:
tala.
(a) functia de unda la un moment t oarecare s i sa se scrie explicit
(b) densitatea de probabilitate de localizare
(c) distributia unei coordonate carteziene.
(d) energia potentiala medie
Rezolvare.
(a) Nivelul fundamental se obtine din (7.95) pentru n = 0. El este ne
degenerat s i are valoarea E0 = 3
h/2. Functia proprie corespunzatoare (singura) se obtine din (7.96), cu nx = ny = nz = 0, rezultatul
fiind

3/2
1 2 2

2
2
e 2 (x +y +z ) .
u000 (r) =

Functia de unda este produsul dintre aceasta functie proprie a ener


giei s i factorul dependent de timp corespunzator

3/2
3i
1 2 2
i

2
2
E0 t
h

=
e 2 (x +y +z ) e 2 t .
(r, t) = u000 (r)e

(b) Densitatea de probabilitate de localizare, egala cu modulul patrat


al
este marimea

functiei de unda,
3


2 2
2
2
2
e (x +y +z ) .
P(r) = |(r, t)| =

(c) Produsul P(r)dr reprezinta probabilitatea de localizare a oscilatorului n domeniul elementar de volum dr. Exprimnd n coordonate carteziene aceasta probabilitate s i integrnd n raport cu y s i

z gasim
probabilitatea ca prima coordonata sa ia valori n intervalul
(x, x + dx). Aceasta este egala cu [folosind s i relatia (5.51)]

3
Z
Z
Z Z

2 2
2 y 2
2 x2
e z dz .
P(r)dx dy dz =
e
dy
e
dx

2 2
= e x dx P1 (x)dx .

Functia P1 (x) este functia de distributie a coordonatei x a oscilato


rului (aflat n starea fundamentala).
(d) Folosim formula (7.34), n care nlocuim F cu V pentru oscilator, iar
functia de unda cu expresia sa de mai sus. Avem
Z
V = V (r)|(r, t)|2 dr
3 Z Z Z

k

2 2
2
2
(x2 + y 2 + z 2 ) e (x +y +z ) dx dy dz .
=

2
138

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Ecuatia lui Schrdinger. Aplicatii

Cele trei integrale corespunzatoare


celor trei termeni ai energiei po de prima s i avem (vezi s i punctul
tentiale sunt egale. Ne ocupam
precedent)
 2 Z
Z Z Z

2 2
2 2 (x2 +y 2 +z 2 )
x e
dx dy dz =
x2 e x dx .

Integrala ramas
a este egala cu /23 . Tinnd

cont
p de aceste re2
h, avem
zultate, s i nlocuind s i constantele k = M s i = M /

3
 2

3 M 2
3
1

M 2
=
h

=
E0 .
V =
3 3 =
2

2
4 2
4
2

7.10 Probleme propuse


1. Demonstreaza ca spectrul energiei descris de relatia (7.82) este cvasi
continuu pentru valori mari ale numarului
cuantic n.
2. Determina valorile proprii s i functiile proprii ale energiei unei particule
care se misca liber ntr-o "cutie" care are forma unui cub de latura L.
3. Rezolva problema de valori proprii a energiei pentru o particula care se
misca liber pe o axa Ox.
4. Determina distributia impulsului unui oscilator tridimensional armonic izo
trop aflat n starea fundamentala.

7.11 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 7.8
1. p = h/
2. (c)
3. independente de timp
4. (c)
5. (b)

7.12 Bibliografie
Editura
[1] B. Bransden, Ch. Joachain, Introducere n mecanica cuantica,
Bucuresti, 1999. Pag.: 13-92, 112-115, 122-128, 142-146, 153Tehnica,
164, 271-278
Editura Academiei Republicii Socia[2] Serban

Ti
teica, Mecanica cuantica,
liste Romnia, Bucuresti, 1984. Pag.: 43-50, 56-58, 139-152

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

139

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

tare 8
Unitatea de nva
POSTULATELE MECANICII CUANTICE.
MOMENTUL CINETIC

 

8.1

tii de nva
tare 8 . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Obiectivele Unita

8.2

Starile
sistemelor cuantice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

8.3

Marimi
fizice s i operatori asociati . . . . . . . . . . . . . . . . 143
8.3.1

Operatorii asociati marimilor


fizice . . . . . . . . . . .

8.3.2

Problema de valori proprii a operatorilor asociati . . .
8.4

Legi statistice ale marimilor


fizice

8.5

Problema rezolvata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

8.6

Relatii de incertitudine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151

8.7

Ecuatia Schrdinger generalizat a . . . . . . . . . . . . . . . 153

8.8

mixte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Stari

8.9

Momentul cinetic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

. . . . . . . . . . . . . . . 148

8.9.1

Momentul cinetic orbital . . . . . . . . . . . . . . . .

8.9.2

Elemente de teorie generala a momentului cinetic . .

8.9.3

Spinul 1/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.10 Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162


8.11 Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

8.12 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 8.10 . . . . . . . . . . . 163
8.13 Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

140

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

tii de nva
tare 8
8.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:

sa explici cum sunt descrise starile


unui sistem cuantic oarecare

sa construiesti operatorul asociat unei marimi


fizice

sa explici legatura
dintre marimea
fizica s i operatorul asociat ei

sa determini statistica unei marimi


fizice

sa determini evolutia in timp a starilor


unor sisteme simple
sa interpretezi rezultatele obtinute prin aplicarea postulatelor n cazul momentului cinetic

8.2 Starile
sistemelor cuantice
Ca s i legile mecanicii newtoniene, legile care descriu comportarea sistemelor
la scara atomica nu pot fi deduse. Putem doar sa aducem argumente care sa
faca aceste legi plauzibile. Ne folosim de concluziile la care am ajuns n capito anumite enunturi cu caracter general, cunoscute sub
lul precedent s i formulam
numele de postulate sau principii ale mecanicii cuantice. Acestea se refera n

esenta la starile
s i marimile
fizice (observabilele) unui sistem oarecare, carora
le corespund n formalismul mecanicii cuantice anumite obiecte matematice.
n capitolul anterior (UI 7) am asociat unei particule, libera sau aflata ntr-un
o functie de unda (r, t). n acelasi capitol am aratat
ca valorile
cmp de forta,

medii ale unor marimi


fizice care depind de pozitia s i impulsul particulei se
Am ajuns la
determina pornind de la functia de unda presupusa cunoscuta.
concluzia, justificata partial acolo, ca functia de unda la un moment dat descrie
starea particulei la acel moment. Spunem ca (r, t) este functia de stare a
particulei la momentul t. Functia de stare (r, t) este presupusa integrabila n

modul patrat
s i normata conform relatiei (7.6), pe care o scriem aici n forma
Z
(r, t)(r, t) dr = 1 ,
(8.1)

unde dr = dx dy dz, iar integrarea se efectueaza peste toate valorile coordo


natelor particulei. Daca (r, t) nu verifica aceasta relatie dar integrala exista,
atunci ea poate fi normata prin nmultirea cu un factor constant determinat (n
modul) de conditia de normare.
satisfacut

Principiul superpozitiei functiilor de unda,


de ecuatia Schrdin
ger, este echivalent cu un principiu de superpozitie al starilor
(la orice moment):
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

141

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


realizadaca 1 (r, t) s i 2 (r, t) sunt functii de stare (descriu la momentul t stari
bile), atunci s i orice combinatie liniara a acestora (r, t) = c1 1 (r, t)+c2 2 (r, t)
descrie o stare realizabila a particulei (la acelasi moment). Principiul se gene oarecare de termeni. Multimea
ralizeaza la combinatii liniare avnd un numar
tile
functiilor de stare formeaza n sens matematic un spatiu avnd proprieta
cerute unui spatiu liniar (vectorial) complex. O functie de stare este deci un
vector apartinnd acestui spatiu. Acest spatiu este infinit dimensional, spre
deosebire de spatiul tridimensional al vectorilor obisnuiti.

Pornind de la doua functii de stare 1 s i 2 introducem notatia urmatoare


Z
(1 , 2 ) 1 (r, t) 2 (r, t) dr .
(8.2)
tile cerute unui produs scalar. Avem
Se verifica usor ca (1 , 2 ) are proprieta
(, ) 0 ,

(, ) = 0 = 0 ,

(8.3)

(1 , 2 ) = (2 , 1 ) ,

(8.4)

(3 , c1 1 + c2 2 ) = c1 (3 , 1 ) + c2 (3 , 2 ) .

(8.5)

Din ultimele doua relatii rezulta


(c1 1 + c2 2 , 3 ) = c1 (1 , 3 ) + c2 (2 , 3 ) .

(8.6)

Produsul scalar este deci antiliniar n primul factor s i liniar n al doilea. Cu


ajutorul produsului scalar conditia de normare (7.6) a functiei de stare se scrie
astfel
(, ) = 1 .
(8.7)
procedeul de descriere a starilor

Generalizam
la cazul unui sistem oarecare

sub forma urmatorului


postulat:
P1. Starea la un moment dat a unui sistem fizic oarecare este descrisa de
un vector normat.
cu vectorul normat cu ajutorul caruia

Notam
descriem starea sistemului,
s i-l numim vector de stare. Mai frecvent vom folosi pentru el denumirea de
a cu faptul ca vectorul de stare constituie generalifunctie de stare, n legatur
Spatiul caruia

zarea notiunii de functie de unda.


i apartin vectorii de stare se

numeste spatiul starilor.


a spin, descriem starea acesn cazul unui sistem format din N particule far
tuia cu ajutorul unei functii (r 1 , r 2 , . . . rN ; t) de coordonatele particulelor s i de
timp, normata astfel
Z
(, ) = |(r1 , r 2 , . . . r N ; t)|2 dr 1 dr2 . . . drN = 1 .
(8.8)
Integrarea se efectueaza acum n raport cu coordonatele tuturor celor N particule, aceeasi prescriptie trebuind aplicata produsului scalar a doua functii oarecare. n literatura se ntlneste uneori denumirea de funtie de unda s i pentru
142

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


acest obiect matematic. Pentru a evita orice nentelegere trebuie subliniat ca
ntr-un spatiu abstract cu 3N dimensiuni (si nu de
e vorba de o singura "unda"
N unde, cte una pentru fiecare particula n spatiul real).
Postulatul enuntat mai sus nu acopera toate cazurile de interes fizic. Atunci
pentru descrierea starii

cnd informatia avuta despre sistem nu este suficienta,


n care se afla acesta este necesar sa folosim mai multi vectori de stare (vezi
8.8). Despre o stare a unui sistem descrisa cu ajutorul unui singur vector de

stare spunem ca este o stare pura.

8.3 Marimi
fizice si
operatori asociati
8.3.1

Operatorii asociati marimilor


fizice

Relatiile (7.36) s i (7.48) exprima mediile variabilelor de pozitie s i impuls ale


unei particule aflata ntr-o stare descrisa la momentul t oarecare de functia
ca aceste medii au o structura aseman
atoare.

(r, t). Observam


Fiecare dintre ele este egala cu o integrala n raport cu coordonatele dintr-o functie egala
cu un produs dintre (r, t) s i o alta functie, care se obtine prin aplicarea unui

operator asupra lui (r, t). Punem n evidenta operatorii necesari s i exprimam

integralele cu ajutorul produsului scalar (8.2) n spatiul starilor.

Introducem mai nti operatorii X, Y s i Z, definiti prin urmatorul


mod de
actiune asupra unei functii de coordonate f (r) oarecare
Xf = xf ,

Y f = yf ,

(8.9)

Zf = zf .

Acesti operatori sunt multiplicativi: fiecare dintre ei nmulteste cu o coordonata

Far
a a mai pune n evidenta functia avem
functia careia
i se aplica.
X = x,

Y = y,

(8.10)

Z = z.

Cu ajutorul lor s i al produsului scalar (8.2), valorile medii ale coordonatelor


particulei se scriu astfel
x = (, X) ,

y = (, Y ) ,

z = (, Z) .

(8.11)

n sectiunea 7.4 am definit operatorii Px , Py s i Pz , proportionali cu componentele carteziene ale operatorului . i reamintim aici
Px = i
h

,
x

Py = i
h

,
y

Pz = i
h

.
z

(8.12)

Actiunea lor asupra unei functii f (r) oarecare este descrisa de relatiile
Px f = i
h

f
,
x

Py f = i
h

f
,
y

Pz f = i
h

f
.
z

(8.13)

Mediile (7.48) ale componentelor carteziene ale impulsului particulei se exprima cu ajutorul operatorilor (8.12) astfel
px = (, Px ) ,

py = (, Py ) ,

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

pz = (, Pz ) .

(8.14)
143

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


cu relatiile (8.11) s i (8.14) sub forma vecEste preferabil uneori sa lucram
Introducem urmatorii

toriala.
operatori vectoriali: R avnd drept componente
carteziene X, Y s i Z, s i P cu componentele Px , Py , Pz . Folosind relatiile (8.10)
s i (8.12) rezulta
R = r,
P = i
h .
(8.15)
Pozitia medie s i impulsul mediu al particulei sunt descrise de vectorii r s i p dati
de relatiile
r = (, R) ,
p = (, P ) .
(8.16)

Formulele (8.11), (8.14) s i (8.16) exprima media unei marimi


(care se refera la pozitia sau impulsul particulei) ca produs scalar dintre functia de unda

s i o alta functie, obtinuta prin aplicarea unui operator asupra functiei de unda.

Operatorul vectorial
Operatorul asociat este altul pentru fiecare marime
fizica.
R este operatorul pozitiei particulei, iar P este operatorul impulsului. Componentele X, Y s i Z ale lui R sunt operatorii asociati coordonatelor carteziene
ale particulei, iar componentele Px , Py s i Pz ale lui P sunt operatorii asociati

proiectiei impulsului pe axele corespunzatoare.


Media unei puteri oarecare a unei coordonate sau a unei componente a
atoare.

impulsului pot fi s i ele puse ntr-o forma aseman


Spre exemplu, pornind
de la (7.34) s i (7.41) se pot justifica relatiile
xn = (, X n ) ,

pnx = (, Pxn ) .

(8.17)

Operatorii care figureaza n aceste medii se obtin din marimile


fizice respective
prin nlocuirea coordonatei x cu operatorul X s i a impulsului px cu operatorul
atoare

Px . Relatii aseman
se pot scrie s i pentru celelalte coordonate s i componente ale impulsului. Procedeul se dovedeste corect s i pentru o functie oarecare care depinde numai de pozitia particulei sau numai de impulsul acesteia.
Un alt exemplu, cel al energiei unei particule aflata n cmp de forta conservativ, ne este cunoscut din UI 7. Valoarea medie (7.51) a energiei particulei
aflata ntr-o stare descrisa de o functie (r, t) poate fi exprimata astfel
E = (, H) ,

(8.18)

unde H este operatorul energiei s i este definit de relatia (7.52). Acesta a fost
obtinut din energia clasica a particulei p2 /2M + V (r) prin nlocuirea p P =
i
h.

Vom admite ca acest procedeu este valabil pentru o marime


fizica oarecare
A descrisa n cazul clasic printr-o functie A(r, p, t) de pozitie, impuls s i timp.

Construim operatorul A asociat marimii


substituind r R = r, p P =
i
h n functia A(r, p, t)
A(r, p, t) A = A(R, P , t) = A(r, i
h, t) .

(8.19)

Valoarea medie A a marimii


fizice ntr-o stare descrisa de functia este data
de relatia
Z
A = (r, t)A(r, i
h, t)(r, t)dr = (, A) .
(8.20)
144

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


ca operatorii pozitiei, impulsului, ca s i cei construiti prin proceObservam
deul indicat sunt operatori liniari. Despre un operator A spunem ca este liniar
daca
A(c1 1 + c2 2 ) = c1 (A1 ) + c2 (A2 ) ,
(8.21)

oricare ar fi coeficientii s i functiile care intervin n combinatia liniara.

Din relatia (8.20) pentru media unei marimi


oarecare A deducem prin conjugare complexa egalitatea
Z
Z

(A) = (r, t) [A(r, t)] dr = [A(r, t)] (r, t)dr .


(8.22)

Cum media unei marimi


fizice este ntotdeauna o cantitate reala deducem ca
operatorul asociat trebuie sa satisfaca egalitatea
Z
Z

(r, t)A(r, t)dr = [A(r, t)] (r, t)dr ,


(8.23)
oricare ar fi functia de stare (r, t).
Relatiile (8.20) s i (8.23) pot fi exprimate compact cu ajutorul produsului
scalar
A = (, A) ,
(, A) = (A, ) .
(8.24)

ultima egalitate este echivalenta cu


Deoarece functia de stare este arbitrara,

urmatoarea
(1 , A2 ) = (A1 , 2 ) ,
(8.25)

n care intervin doua functii arbitrare, 1 s i 2 . Un operator A care satisface


relatia (8.25), oricare ar fi functiile 1 s i 2 , se numeste operator hermitic sau
autoadjunct. Operatorii pozitiei, impulsului s i energiei sunt operatori hermitici,
proprietate care se poate verifica direct pentru fiecare dintre ei.

n discutia de mai sus am avut n vedere marimile


fizice ale unui sistem
Generalizam
la cazul unui sistem oarecare concluziile
format dintr-o particula.

la care am ajuns privitoare la operatorii asociati marimilor


fizice sub forma unui
nou postulat:
marimi

P2. Fiecarei
fizice A a unui sistem i corespunde un operator hermi
tic A care actioneaza n spatiul starilor
asociat sistemului. Valoarea medie A a

marimii
fizice ntr-o stare descrisa de functia normata este egala cu produsul
scalar (, A).

O marime
fizica A a unui sistem cuantic aflat ntr-o stare oarecare nu este
Proprietatea poate fi caracterizata cantitativ chiar
n general bine determinata.

daca nu cunoastem nca legea de distributie a marimii


fizice. Pentru aceasta

(vezi s i Anexa 4.7) folosim abaterea patratic


a medie (A)2 , unde A = A A

este abaterea de la medie a marimii


A. Operatorul asociat abaterii de la valoa2

rea medie este A A, iar cel asociat patratului


abaterii este A A . Potrivit

definitiei s i folosind postulatul P2, pentru abaterea patratic


a medie obtinem

2 

 
(A)2 = (A A)2 = , A A = A A , A A .
(8.26)
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

145

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

n anumite situatii se dovedeste


Aceasta este o marime
pozitiva sau nula.

utila abaterea
standard
A, definita ca radical din abaterea patratic
a medie:
q
q
A

8.3.2

(A)2 =

(A A)2 .

Problema de valori proprii a operatorilor asociati

acum daca exista stari


n care o marime

Ne interesam
fizica oarecare A este
ntr-o astfel de stare marimea

bine determinata.
A ia cu certitudine o anumita

valoare a. Evident ca n acest caz media statistica A este egala cu a.


abaterea patratic

Folon aceste stari


a medie a marimii
fizice se anuleaza.

sind (8.26) s i (8.3), din conditia de anulare a abaterii patratice


medii rezulta
(A)2 = 0 ((A A), (A A)) = 0 (A A) = 0 A = A . (8.27)

Starile
cautate
sunt deci descrise de functii care satisfac o ecuatie de forma
A = a .

(8.28)

pentru a gasi
valorile
Acest rezultat indica drumul pe care trebuie sa-l urmam

posibile ale marimii


fizice. Ecuatia (8.28) are aspectul unei ecuatii cu valori
proprii. Amintim aici ca o ecuatie cu valori proprii pentru un operator A este o
ecuatie de forma
Au = au ,
(8.29)
iar functia u (ca s i a) este necunoscuta.
Prin aplicarea
unde a este o constanta,
operatorului A asupra functiei u, se obtine n general o alta functie. Ecuatia
a daca aceasta (alta)
functie este proportionala cu u.
este satisfacut
este necesar
Pentru ca problema de valori proprii sa fie complet formulata,
sa impunem ca solutia u sa satisfaca anumite conditii suplimentare, numite
conditii de regularitate. Numim functie proprie a operatorului A o solutie a ecuatiei cu valori proprii (8.29) care satisface conditiile de regularitate. O valoare
a parametrului a pentru care u este functie proprie se numeste valoare proprie
a operatorului A.
ntlnim frecvent situatia n care conditiile de regularitate cerute functiilor
proprii nu pot fi ndeplinite pentru orice valoare a parametrului a sunt deci selectate numai anumite valori ale lui a, care au rol de valori proprii. n acest mod
s i tinnd cont s i de interpretarea valorilor proprii (vezi n continuare) se explica

proprietatea de cuantificare a unor marimi


fizice. Multimea valorilor proprii ale
unui operator formeaza spectrul operatorului. Depinznd de operator s i de sistemul fizic, spectrul poate fi discret, continuu sau mixt (reuniune a unui spectru
discret cu unul continuu).

a cu
Hermiticitatea operatorului asociat unei marimi
fizice (ceruta n legatur

implica anumite proprieta


ti
conditia ca media marimii
sa fie o cantitate reala)
ale valorilor proprii s i functiilor proprii:
i)valorile proprii sunt reale;

ii)functiile proprii corespunzatoare


la valori proprii diferite sunt ortogonale.
aceste proprieta
ti n cazul spectrului discret s i presupunnd ca
Justificam
functiile proprii sunt normabile. Prima proprietate rezulta imediat din a doua
146

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


relatie (8.24), nlocuind = u s i folosind ecuatia de valori proprii. Cerinta ca

operatorii asociati marimilor


fizice sa fie hermitici asigura deci proprietatea ca

valorile proprii ale acestora sa fie marimi


reale.
doua valori proprii a1 s i a2 s i functiile
Pentru proprietatea ii) consideram

proprii corespunzatoare
lor, u1 s i u2 . Ele verifica deci ecuatiile
Au1 = a1 u1 ,

Au2 = a2 u2 .

(8.30)

nmultim scalar la stnga prima ecuatie cu u2 , iar a doua ecuatie o nmultim la


dreapta cu u1 . Obtinem (valorile proprii sunt reale!)
(u2 , Au1 ) = (u2 , a1 u1 ) = a1 (u2 , u1 ) ,

(Au2 , u1 ) = (a2 u2 , u1 ) = a2 (u2 , u1 ) .


(8.31)

ti rezulta
Prin scaderea
acestor doua egalita
(u2 , Au1 ) (Au2 , u1 ) = (a1 a2 )(u2 , u1 ) .

(8.32)

Membrul stng se anuleaza fiindca operatorul A este hermitic. Din anularea


membrului drept rezulta
(u1 , u2 ) = 0 , daca a1 6= a2 .

(8.33)

Detaliem ca notatii rezultatele problemei cu valori proprii (8.29). Situatia


cea mai simpla care se poate ntlni este aceea a spectrului discret s i format
valorile proprii cu an s i functiile proprii
din valori proprii nedegenerate. Notam
cu un . Ele verifica ecuatia (8.29)
Aun = an un .

(8.34)

Presupunem ca functiile proprii sunt normabile s i normate astfel


(un , un ) = 1 .

(8.35)

Folosind s i proprietatea de ortogonalitate (8.33), rezulta ca functiile proprii formeaza un sistem ortonormat
(un , un0 ) = nn0 .

(8.36)

Daca sistemul se afla ntr-o stare descrisa de functia proprie un a operato

rului A, corespunznd la o valoare proprie an , la masurarea


marimii
fizice se
obtine cu certitudine rezultatul an . Daca sistemul se afla ntr-o stare oarecare,
ca aceste valori an sa apartina multimii rezultatelor care se pot
ne asteptam

obtine la masurarea
marimii.
n cazul valorilor proprii care apartin spectrului continuu, cerinta ca functiile
proprii sa fie normate n sens obisnuit, printr-o conditie de forma (8.34), nu
Locul proprieta
tii (8.36) este luat de o proprietate de orpoate fi ndeplinita.
tonormare n sens generalizat, de care nu ne vom ocupa. Atribuim s i acestor
valori proprii aceeasi semnificatie ca s i celor din spectrul discret.
Admitem deci postulatul:
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

147

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

P3. La masurarea
unei marimi
fizice se obtine ntotdeauna un rezultat care

coincide cu una din valorile proprii ale operatorului asociat marimii


fizice.
Nu este obligatoriu ca rezultatele care se obtin ntr-o stare oarecare sa
acopere tot spectrul operatorului. De altfel daca functia de stare este functie
proprie a operatorului asociat, corespunznd la o valoare proprie an , atunci se
obtine cu certitudine rezultatul an .
Se ntlneste frecvent situatia n care la o aceeasi valoare proprie corespund mai multe functii proprii liniar independente. Spunem atunci despre va avnd ordinul de degenerare egal prin deloarea proprie ca este degenerata,

finitie cu numarul
acestor functii proprii. Fie an o valoare proprie degenerata,
egal cu gn . Notam
n acest caz functiile proprii cu
avnd ordinul degenerarii
unj , indicele suplimentar j = 1, 2, . . . gn fiind necesar pentru distinge ntre ele
functiile proprii care corespund la aceeasi valoare proprie an . Vom presupune
n continuare ca functiile unj satisfac relatiile
(8.37)

(unj , un0 j 0 ) = nn0 jj 0 ,


formnd deci un sistem ortonormat (n sens obisnuit).

8.4 Legi statistice ale marimilor


fizice
Am examinat pna acum legile statistice privitoare la pozitia s i impulsul unei

particule. Distributiile de probabilitate corespunzatoare


sunt date de relatiile
(7.31) s i (7.39) s i sunt determinate la fiecare moment odata cu cunoasterea

functiei de unda.
legea statistica pentru o marime

Ne intereseaza sa determinam
fizica oa tilor diferitelor rezultate care
recare A, lege constnd n distributia probabilita

se pot obtine la masurarea


acesteia. n acest scop ne folosim de expresia
(8.24) a mediei A ntr-o stare oarecare s i de interpretarea valorilor proprii ale

operatorului A asociat marimii


fizice A.
pentu nceput cazul simplu al spectrului discret s i al valorilor
Consideram
proprii an nedegenerate. Presupunem ca sistemul se afla ntr-o stare descrisa
de functia
X
=
c n un .
(8.38)
n

Termenul general al sumei este produsul dintre un coeficient complex cn s i

o functie proprie un a operatorului A, corespunzatoare


valorii proprii an . Pe
tii de ortonormare (8.36), coeficientii dezvoltarii
se pot exprima
baza proprieta
ca produse scalare. Avem
(un , ) = (un ,

X
n0

c n 0 un 0 ) =

cn0 (un , un0 ) =

cn0 nn0 = cn ,

(8.39)

n0

n0

s i deci
cn = (un , ) .
148

(8.40)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


Conditia de normare a functiei de stare
!
X
X
X
X
1 = (, ) =
c n un , =
cn (un , ) =
cn cn =
|cn |2 ,
n

(8.41)

implica urmatoarea
conditie pentru coeficientii cn :
X
|cn |2 = 1 .

(8.42)

Folosind liniaritatea s i hermiticitatea operatorului asociat, ecuatia (8.34),


tile produsului scalar, avem
precum s i proprieta
X
X
X
c n un =
cn Aun =
c n a n un ,
(8.43)
A = A
n

(, A) = (A, ) =

a n c n un ,

an cn cn =

X
n

an |cn |2 .

(8.44)

Pentru valoarea medie a marimii


n starea (8.38) obtinem deci rezultatul
X
A = (, A) =
|cn |2 an .
(8.45)
n

termen general
Aceasta relatie exprima valoarea medie A ca o suma al carei

este produsul dintre un rezultat posibil an s i modulul patrat


al coeficientului cn .
marimea

Structura termenului general sugereaza sa interpretam


(8.46)

pn |cn |2 = |(un , )|2 .

tilor
ca fiind probabilitatea de realizare a rezultatului an . Normarea probabilita
functiei de
pn este asigurata de relatia (8.42) s i este deci consecinta a normarii
stare.
Pentru ca rezultatul la care am ajuns sa aiba valabilitate generala este necesar sa putem dezvolta ntotdeauna functia de stare dupa functiile proprii ale
operatorului asociat. Aceasta este echivalent cu a presupune, ceea ce vom

face de aici nainte, ca operatorul asociat unei marimi


fizice admite un sistem
complet de functii proprii.
(8.38) vom
Daca valorile proprii sunt degenerate, atunci n locul dezvoltarii
avea
gn
XX
cnj unj ,
cnj = (unj , ) .
(8.47)
=
n

j=1

Pentru valoarea medie obtinem


A = (, A) =

gn
XX
n

j=1

|cnj |2 an =

Probabilitatea rezultatului an este deci


pn =

gn
X
j=1

|cnj | =

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

gn
X
j=1

gn
X X
n

j=1

|(unj , )|2 ,

|cnj |2

an .

(8.48)

(8.49)

149

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


fiind deci necesara o operatie de sumare peste indicele de degenerare j.

Un exemplu de dezvoltare dupa functii proprii corespunzatoare


la valori proprii din continuu am ntlnit n 7.3. Relatia la care ne referim este (7.19) s i
exprima dezvoltarea functiei de unda dupa sistemul functiilor proprii comune

u(p, r) ale operatorilor impulsului unei particule. Modulul patrat


al "coeficien are semnificatie de densitate de probabilitate a imtului" general al dezvoltarii,
pulsului. Coeficientul este transormata Fourier (p, t) a functiei de unda s i se
poate scrie, pe baza relatiilor (7.16) s i (7.19), ca produsul scalar dintre u(p, r)
s i functia de unda (r, t).

8.5 Problema rezolvata


un oscilator armonic liniar avnd pulsatia clasica s i aflat la un
Consideram
moment t oarecare n starea descrisa de functia
i
3i
1
i
(x, t) = e 2 t u0 (x) + e 2 t u1 (x) .
2
2

tile de realizare, valoarea medie


Sa se determine valorile posibile, probabilita
s i abaterea standard a energiei oscilatorului.
s i este o combiRezolvare. Functia de stare data este normata (verifica!)
natie liniara a doua functii proprii ale energiei oscilatorului care corespund la
valorile proprii E0 = h
/2 s i E1 = 3
h/2. Doar doi coeficienti sunt nenuli
i
1
c0 (t) = e 2 t ,
2

3i
1
c1 (t) = e 2 t .
2

tile celor doua rezultate pentru enerModulele lor patrate


reprezinta probabilita
gia oscilatorului
p0 = |c0 (t)|2 = 1/2 ,

p1 = |c1 (t)|2 = 1/2 .

Valoarea medie a energiei sistemului este


E = p 0 E0 + p 1 E1 =

1 3
h
1h
+
=h
.
2 2
2 2

(8.50)

5 2 2
h
.
4

(8.51)

Pentru media patratului


energiei avem
E 2 = p0 E02 + p1 E12 =
Abaterea standard a energiei este
r
q
q
h

5 2 2
2
E = (E E)2 = E 2 E =
h
h
22 =
6= 0 .
4
2
150

(8.52)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

8.6 Relatii de incertitudine


Comutatorul a doi operatori

Produsul AB a doi operatori A s i B, definit prin urmatorul


mod de actiune
(8.53)

(AB) = A(B) .

nu este o operatie comutativa n general. Definim comutatorul operatorilor A


s i B, notat cu [A, B], ca fiind operatorul
(8.54)

[A, B] = AB BA .

n acest caz comutatorul


Daca AB = BA spunem ca operatorii A s i B comuta.

se anuleaza.
operatorii pozitiei s i impulsului unei parPentru exemplificare consideram
ticule s i comutatorii acestora. Folosim expresiile lor, date de (8.10) s i (8.12).
Ne referim mai nti la comutatorul operatorilor Px s i X. Pentru o functie de
coordonate (r) oarecare avem
[Px , X] = Px (X) X(Px ) = i
h

(x)

+ i
hx
= i
h .
x
x

(8.55)

ti gasim

Comparnd primul s i ultimul termen al acestui s ir de egalita


[Px , X] =
i
hI, unde I este operatorul unitate, definit prin modul de actiune I = . Mai
general putem scrie deci
(8.56)

[Px , X] = [Py , Y ] = [Pz , Z] = i


hI ,

relatie care arata ca operatorii asociati proiectiilor razei vectoare s i impulsului


Se constata usor ca operatorii asociati proiepe o aceeasi axa nu comuta.
De asemenea comuta oricare doi operatori ai
ctiilor pe axe diferite comuta.
coordonatelor sau oricare doi operatori ai impulsului. De exemplu avem
[X, Y ] = 0 ,

[Px , Py ] = 0 ,

(8.57)

[X, Py ] = 0 .

Relatii de incertitudine
q

Fie doua marimi


fizice oarecare A s i B. Abaterile standard A = (A A)2
q
s i B = (B B)2 ale acestora ntr-o stare oarecare descrisa de functia
satisfac inegalitatea

1

AB [A, B] .
(8.58)
2

numita relatie de incertitudine (sau nedeterminare) pentru marimile


A s i B.

Inegalitatea ne arata ca produsul abaterilor standard ale celor doua marimi


nu

poate fi mai mic dect jumatate


din modulul mediei comutatorului.
Demonstratia relatiei de incertitudine (8.58) se poate face pornind de la
inegalitatea
(P , P ) 0 ,
(8.59)
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

151

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


a oricare ar fi operatorul P , s i oricare ar fi functia de stare . Cu
adevarat
alegerea
P = F + iG ,
F = A A,
G = B B,
(8.60)
unde este un parametru real oarecare, relatia (8.59) implica relatia de nedeterminare.
membrul drept al inegalita
tii (8.58) este
Daca operatorii A s i B nu comuta,
nenul n general, iar produsul abaterilor standard este s i el nenul
(8.61)

A B > 0 .

ceea ce arata ca marimile


A s i B nu pot fi simultan bine determinate. Daca
abaterea standard a uneia dintre ele ar tinde la zero, relatia de incertitudine
implica pentru abaterea standard a celeilalte sa tinda la infinit.

Daca operatorii asociati celor doua marimi


comuta atunci relatia de incer n care abaterile standard sa se anuleze
titudine permite existenta unor stari
simultan
A = B = 0 .
(8.62)
marimile

n aceste stari
fizice sunt simultan bine determinate.
relatia de incertitudine n cazul coordonatelor carteziene s i comAplicam
tile
ponentelor impulsului unei particule. Obtinem n particular inegalita
xpx

,
2

ypy

,
2

zpz

.
2

(8.63)

Aceste relatii ne arata ca o coordonata n lungul unei axe carteziene s i proiectia impulsului pe aceeasi axa nu pot fi determinate simultan orict de precis
(oricare ar fi starea n care se afla particula). n schimb, oricare doua coordonate sau oricare doua componente ale impulsului se pot determina simultan

orict de precis fiindca n cazul lor comutatorii corespunzatori


se anuleaza.

Compatibilitatea marimilor
fizice

Discutia din paragraful precedent ne conduce la urmatoarea


definitie: doua

marimi
fizice A s i B sunt compatibile daca operatorii asociati lor comuta [A, B] =
AB BA = 0. n caz contrar ele se numesc incompatibile.
n continuare ca daca operatorii asociati admit un sistem complet
Justificam

de functii proprii comune atunci marimile


respective sunt compatibile. Fie un
una din functiile proprii comune. Ea verifica simultan ecuatiile cu valori proprii
Aun = an un ,

Bun = bn un .

(8.64)

Sistemul functiilor un fiind presupus complet putem dezvolta o functie oarecare n forma
X
=
c n un .
(8.65)
n

152

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


succesiv operatorii AB s i BA asupra functiei s i arat
am
ca rezultatele
Aplicam
coincid. Folosind liniaritatea operatorilor s i ecuatiile (8.64) avem
X
X
X
AB = A(B) = A
cn (Bun ) = A
c n b n un =
c n b n a n un ,
(8.66)
n

BA = B(A) = B

cn (Aun ) = B

c n a n un =

ca oricare ar fi functia are loc egalitatea


Constatam

c n a n b n un .

(8.67)

AB = BA ,

(8.68)

ceea ce arata ca operatorii A s i B comuta.

a:

Implicatia n sens invers (pe care n-o demonstram)


este s i ea adevarat

daca marimile
fizice sunt compatibile, atunci operatorii asociati lor admit un
sistem complet de functii proprii comune.

n care acestea sunt simuln cazul a doua marimi


compatibile exista stari
tan bine determinate. O stare din aceasta categorie este descrisa de o functie
care este functie proprie comuna operatorilor asociati.

8.7 Ecuatia Schrdinger generalizata


Starea unui sistem cuantic oarecare se modifica n timp. Stim

ca n cazul
unei particule n cmp de forta potential functia de unda asculta de ecuatia

Schrdinger. n cazul general admitem ca este valabil urmatorul


postulat.
P4. Vectorul de stare evolueaza n timp n acord cu ecuatia lui Schrdinger
i
h

= H ,
t

(8.69)

unde operatorul H, numit hamiltonian, este operator hermitic. Daca sistemul


se afla n conditii independente de timp, hamiltonianul coincide cu operatorul
energiei H.
Pentru sistemele avnd analog clasic hamiltonianul se construieste pornind de la functia lui Hamilton s i nlocuind n aceasta coordonatele s i com
ponentele carteziene ale impulsurilor particulelor cu operatorii corespunzatori

acestor marimi.
Reamintim ca n cazul particulei n cmp de forta conservativ operatorul hamiltonian (care coincide cu operatorul energiei particulei) are
forma
h
2
+ V (r) .
(8.70)
H=H=
2M
a cu ecuatia Schrdinger dependenta de timp este interesanta
n legatur
problema: fiind cunoscuta functia de stare 0 la un moment initial t0 , sa se
determine functia de stare la un moment t oarecare.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

153

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


am
n continuare cum se rezolva aceasta problema ntr-un caz foarte
Arat
simplu, cel al unui sistem aflat n conditii externe independente de timp. Presupunem ca problema cu valori proprii a energiei a fost rezolvata n prealabil.
n ipoteza ca spectrul energiei este discret s i ignoram
degenerarea
Lucram
a valorilor proprii. Notam
valorile proprii ale energiei cu En , iar fun(eventuala)

ctiile proprii corespunzatoare


cu un . Functiile proprii un formeaza un sistem
complet, presupus ortonormat n continuare.
Functia de stare se poate dezvolta la orice moment t dupa functiile proprii
coeficientii dezvoltarii
cu cn (t) (ei depind de timp) s i avem
ale energiei. Notam
X
(t) =
cn (t)un .
(8.71)
n

n ecuatia (8.69) rezulta ecuatiile diferentiale


Prin nlocuirea acestei dezvoltari
pe care trebuie sa le satisfaca coeficientii cn (t). Dependenta de timp a acestora
ne este cunoscuta [vezi (7.63)]. Functia de stare la un moment t oarecare are
deci forma
X
i
(t) =
cn (0)e h En t un ,
(8.72)
n

unde cn (0) este valoarea coeficientului cn (t) la momentul t = 0.


la momentul t = 0 functia de stare (0)
Impunem acum conditia initiala:
trebuie sa fie egala cu o functie data 0 , conditie din care rezulta coeficientii
cn (0):
X
(0) =
cn (0)un = 0 , cn (0) = (un , 0 ) .
(8.73)
n

Cunoasterea functiei de stare la momentul initial t = 0, echivalenta cu cunoasterea tuturor coeficientilor cn (0), determina functia de stare la un moment
t oarecare.
Observatie. Dependenta de timp a coeficientilor justifica afirmatia ca statis probabilitatea unui rezultica energiei este independenta de timp. ntr-adevar,

tat oarecare En , egala n cazul analizat cu modulul patrat


al coeficientului cn ,
este independenta de timp
(8.74)

pn = |cn (t)|2 = |cn (0)|2 .

tile pn cu care sunt luate


Att valorile posibile En ale energiei ct s i probabilita
aceste valori sunt independente de timp. Aceasta proprietate exprima de fapt
legea de conservare a energiei.

mixte
8.8 Stari
n practica se ntlneste frecvent situatia n care un singur vector de stare nu
tilor sistemului. n acest caz descriem
este suficient pentru descrierea proprieta
starea sistemului folosind mai multi vectori de stare normati 1 , 2 , . . . , k , . . . ,

s i ponderi asociate P1 , P2 , . . . , Pk , . . .. Ponderile sunt marimi


independente de

timp pozitive subunitare s i a caror


suma este egala cu unu. Asadar
X
(k , k ) = 1 ,
0 < Pk < 1 ,
Pk = 1 .
(8.75)
k

154

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


iar o stare
O stare descrisa de un singur vector de stare se numste pura,
descrisa cu ajutorul mai multor vectori de stare s i al ponderilor asociate se
O stare mixta poate fi privita ca un "amestec" de stari
pure k
numeste mixta.
valoarea medie a
cu ponderi Pk . n cazul unui sistem aflat ntr-o stare mixta,

unei marimi
fizice A este egala cu media ponderata a valorilor medii (k , Ak )

ale aceleiasi marimi


n starile
care compun amestecul
X
A=
Pk (k , Ak ) .
(8.76)
k

Fiecare din vectorii de stare k satisface ecuatia Schrdinger (8.69).

Starile
avute n vedere n cadrul capitolului de fizica statistica cuantica (UI
mixte.
6) sunt n general stari

8.9 Momentul cinetic

Momentul cinetic al unui sistem este una dintre marimile


fizice importante. n
mai nti despre momentul cinetic orbital al unei
aceasta sectiune discutam
particule, dupa care vom generaliza anumite rezultate pentru cazul unui moment cinetic oarecare.

8.9.1

Momentul cinetic orbital

momentul cinetic al unei particule este definit ca produsul


n mecanica clasica,
vectorial l = r p, unde r este vectorul de pozitie al particulei, iar p este
vectorul impuls al acesteia. n cadrul mecanicii cuantice asociem momentului

cinetic un operator L care se obtine prin nlocuirea marimilor


vectoriale r s i p

cu operatorii (vectoriali) corespunzatori


L = R P = i
hr .

(8.77)

operatorii atasati componentelor carteziene ale momentului cinetic orNotam


bital cu Lx , Ly s i Lz s i avem
Lx = Y Pz ZPy ,

Ly = ZPx XPz ,

Lz = XPy Y Px ,

(8.78)

sau, explicitLx = i
h y
z
, Ly = i
h z
x
, Lz = i
h x
y
.
z
y
x
z
y
x
(8.79)
2
2
2
2

Asociem patratului
marimii
momentului cinetic obital l = lx + ly + lz operatorul
L2 = L2x + L2y + L2z .
(8.80)
n cazul unui sistem de N particule, definim momentul cinetic orbital total
al sistemului ca fiind suma momentelor cinetice orbitale ale particulelor care
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

155

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


compun sistemul
L=

N
X
j=1

Lj = i
h

N
X
j=1

r j j ,

(8.81)

unde Lj este momentul cinetic orbital al particulei j.


tile operatorilor momentului cinetic
Proprieta
Operatorii de moment cinetic introdusi mai sus sunt liniari s i hermitici, proprie
tate n acord cu postulatul general privitor la operatorii asociati marimilor
fizice.

Comutatorii formati cu operatorii (8.78) au expresiile urmatoare


[Lx , Ly ] = i
h Lz ,

[Ly , Lz ] = i
h Lx ,

[Lz , Lx ] = i
hLx .

(8.82)

tilor operatorilor asociati pozitiei s i impulsului


Ele se justifica pe baza proprieta
comutaparticulei sau folosind direct relatiile (8.79). Ca exemplu consideram
torul [Lx , Ly ]. Avem
[Lx , Ly ] = [Y Pz ZPy , ZPx XPz ]
= [Y Pz , ZPx ] + [ZPy , XPz ] [ZPy , ZPx ] [Y Pz , XPz ] .

(8.83)

Primul comutator este egal cu


[Y Pz , ZPx ] = Y Pz ZPx ZPx Y Pz = Y Px Pz Z Y Px ZPz = Y Px (Pz Z ZPz ) ,
(8.84)

n care egalitatea a doua a fost scrisa pe baza proprietatii de comutare a operatorilor Y s i Px ntre ei s i cu operatorii Z s i Pz . n membrul drept al ultimei
ti recunoastem comutatorul Pz Z ZPz = [Pz , Z] = i
egalita
hI. n consecinta
avem rezultatul
[Y Pz , ZPx ] = i
h Y Px .
(8.85)
ator

Cu totul aseman
se calculeaza al doilea comutator din (8.83)
[ZPy , XPz ] = ZPy XPz XPz ZPy = XPy [Z, Pz ] = i
hXPy .

(8.86)

Comutatorii al treilea s i al patrulea se anuleaza


[ZPy , ZPx ] = [Y Pz , XPz ] = 0 ,

(8.87)

fiindca toti operatorii care figureaza n expresiile lor comuta.

Pentru comutatorul (8.83) gasim


astfel ca este
[Lx , Ly ] = i
hY Px + i
hXPy = i
h(XPy Y Px ) = i
h Lz ,

(8.88)

ceea ce justifica prima egalitate (8.82).


Relatiile (8.82) ne arata ca proiectiile momentului cinetic pe axele sistemului

n care
de coordonate sunt marimi
incompatibile de exemplu, nu exista stari
proiectiile lx s i ly sa fie simultan bine determinate. Proprietatea este valabila
s i pentru proiectiile momentului cinetic pe doua directii distincte oarecare (nu

neaparat
perpendiculare).
156

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

Operatorul patratului
momentului cinetic orbital L2 s i oricare dintre componentele lui L comuta
[L2 , Lx ] = [L2 , Ly ] = [L2 , Lz ] = 0 .

(8.89)

tilor (8.82) privitoare la comuAceste relatii sunt consecinta directa a egalita


tatorii componentelor. Relatiile (8.89) arata ca proiectia pe o axa oarecare s i

patratul
momentului cinetic orbital sunt marimi
compatibile.

Se verica usor ca relatiile (8.82) s i (8.89) sunt satisfacute


s i n cazul momentului cinetic orbital total al unui sistem de particule. n demonstratie se
foloseste proprietatea de comutare a operatorilor care se refera la particule di
ferite. Ea se datoreaza faptului ca variabilele asupra carora
actioneaza acesti
operatori sunt independente.
Problema de valori proprii
Problema de valori proprii a operatorului L2 se poate formula astfel
L2 Y =
h2 Y ,

(8.90)

cu
valorile proprii fiind notate ca
h2 tinnd cont de dimensiunea lor fizica,
adimensional. Pentru rezolvarea problemei (8.90) este convenabila folosirea
expresiei acestui operator n coordonate sferice (r, , ). Aceasta este
1

1 2
2
2
L =
h
sin
+
.
(8.91)
sin

sin2 2
Ecuatia cu valori proprii pentru L2 se scrie explicit astfel


1
Y
1 2Y
+ Y = 0 .
sin
+
sin

sin2 2

(8.92)

Solutiile acestei ecuatii care satisfac conditiile de regularitate sunt cunoscute


Aceste conditii sunt ndeplinite doar daca parametrul
din fizica matematica.
ia valori de forma
= l(l + 1) ,
l = 0, 1, 2, . . . .
(8.93)

Functiile proprii corespunzatoare


(cele mai simple) sunt armonicele (sau functiile) sferice Ylm (, ), unde indicele m este s i el ntreg (ca s i l) s i ia valori
cuprinse ntre l s i l
m = l, l + 1, . . . , 0, . . . , l 1, l .

(8.94)

Armonicele sferice Ylm (, ) sunt functii de forma


Ylm (, ) = Plm (cos )m () ,

(8.95)

unde Plm (cos ) sunt functiile Legendre asociate (de variabila cos ), iar
m () =
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

1
eim .
(2)1/2

(8.96)

157

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


Se verifica imediat ca functiile m sunt functii proprii pentru operatorul Lz ,

a carui
expresie n coordonate sferice este
Lz = i
h
avem
ntr-adevar,
Lz m = i
h

dm
= m
hm ,
d

(8.97)

(8.98)

aceeasi proprietate avnd-o s i armonicele sferice.


Armonicele sferice Ylm (, ) sunt deci functii proprii comune ale operatorilor
L2 s i Lz . Ele verifica simultan ecuatiile
L2 Ylm = l(l + 1)
h2 Ylm ,

Lz Ylm = m
hYlm .

(8.99)

Proprietatea nu este ntmplatoare:


l2 s i lz sunt marimi
compatibile (operatorii

asociati lor comuta).


Armonicele sferice formeaza un sistem ortonormat
Z Z 2

Ylm
(, )Yl0 m0 (, ) sin d d = ll0 mm0 ,
(8.100)
0

integrala fiind nenula (si egala cu unu) doar pentru l = l0 s i m = m0 . De


asemenea, ele formeaza un sistem complet de functii n variabilele s i .
expresiile functiilor sferice care corespund la l = 0 s i l = 1:
Redam
r
r
3
3
1
cos ,
Y11 (, ) =
sin ei .
Y10 (, ) =
Y00 (, ) = ,
4
8
4
(8.101)
mai ndeaproape valorile proprii ale celor doi operatori. Spectrul
Examinam
operatorului L2 este discret s i este format din valorile proprii
l(l + 1)
h2 ,

l = 0, 1, 2, . . .

(8.102)

Avnd n vedere semnificatia fizica a valorilor proprii rezulta ca la masurarea

marimii
momentului cinetic orbital al particulei
p aflata ntr-o stare oarecare pu
tem obtine doar un rezultat din multimea { l(l + 1)
h, l = 0, 1, 2 . . . .}. Marimea
Numarul
cuantic l se numeste numar

momentului cinetic este deci cuantificata.


cuantic azimutal.
Spectrul operatorului Lz este s i el discret, fiind format din valorile proprii
m
h,

m = 0, 1, 2, . . . .

(8.103)

De aici rezulta ca proiectia momentului cinetic pe axa Oz este la rndul ei o

Ea poate lua doar o valoare din multimea m


marime
cuantificata.
h, cu m ntreg
cuantic m cu ajutorul caruia

oarecare. Numarul
se exprima aceasta proprietate
cuantic magnetic (orbital).
de cuantificare se numeste numar
Proiectia momentului cinetic pe o axa oarecare este s i ea cuantificata s i are
aceleasi valori posibile ca lz fiindca directia axei Oz nu este o directie privilegi
ata.
158

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

8.9.2

Elemente de teorie generala a momentului cinetic

Teoria dezvoltata n cazul momentului cinetic orbital nu poate descrie momentul cinetic propriu al particulelor s i nici (cu att mai mult) momentul cinetic total
definitia data momentual unui sistem oarecare. Este necesar sa generalizam
lui cinetic.
Asociem unui moment cinetic oarecare un operator vectorial J avnd drept
componente carteziene operatorii Jx , Jy , Jz . Operatorul J descrie un moment
cinetic daca Jx , Jy , Jz sunt hermitici, iar comutatorii lor satisfac relatiile
[Jx , Jy ] = i
hJz ,

[Jy , Jz ] = i
hJx ,

[Jz , Jx ] = i
hJy .

(8.104)

Momentul cinetic orbital al unei particule, ca s i al unui sistem de particule, se


ncadreaza n aceasta definitie.

Din relatiile (8.104) rezulta ca operatorul J 2 = Jx2 + Jy2 + Jz2 , asociat patratului momentului cinetic, comuta cu operatorii Jx , Jy , Jz , asociati proiectiilor
momentului cinetic
[J 2 , Jx ] = [J 2 , Jy ] = [J 2 , Jz ] = 0 .

(8.105)

Orice componenta carteziana a momentului cinetic este deci compatibila cu


J 2 , dar oricare doua componente sunt incompatibile.

Alegnd drept marimi


compatibile proiectia momentului cinetic pe axa Oz

s i patratul
marimii
momentului cinetic, are sens sa ne punem problema deter unui sistem complet de functii proprii comune ale operatorilor Jz s i J 2 .
minarii
Prin analogie cu cazul momentului cinetic orbital valorile proprii ale lui J 2 se
noteaza cu j(j + 1)
h2 , unde j 0, iar cele ale lui Jz cu m
h. Functiile proprii comune ale acestor operatori, notate ujm , trebuie sa satisfaca simultan ecuatiile
J 2 ujm = j(j + 1)
h2 ujm ,

Jz ujm = m
hujm .

(8.106)

Pe baza relatiilor de mai sus privitoare la comutatorii operatorilor momentului cinetic se deduc o serie de rezultate generale privind valorile proprii s i
aici rezultatele referitoare la cele doua numere cufunctiile proprii. Rezumam
antice j s i m:
cuantic j poate lua doar valori nenegative, ntregi sau semintregi
a)numarul
j = 0, 1/2, 1, 3/2, 2, . . . .

(8.107)

b)pentru un j dat, numarul


cuantic m poate lua valorile
m = j, j + 1, . . . , j 1, j .

(8.108)

Se observa ca m este ntreg sau semintreg dupa cum j este ntreg sau semi
ntreg, iar numarul
valorilor pe care le poate lua este egal cu 2j + 1.
Observatie. n cazul momentului cinetic orbital, locul lui j este luat de l
care nu poate lua dect valori ntregi nenegative. Valori semintregi pentru j
ntlnim n cazul spinului particulelor (elementare sau compuse).
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

159

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

8.9.3

Spinul 1/2
Interpretarea rezultatelor experimentale privitoare la spectrele atomice precum
s i la comportarea sistemelor atomice n cmp magnetic a condus la descoperi ti intrinseci, independente de starea de miscare, ale particurea unor proprieta
lelor care compun sistemele atomice. A trebuit sa se admita ca particulele au
un moment cinetic propriu (intrinsec) s i, legat de acesta, un moment magnetic
propriu. Momentul cinetic propriu a fost denumit spin.
Spunem ca o particula are spinul s daca aceasta are un moment cinetic

propriu de marime
constanta iar proiectia acestuia pe o axa oarecare ia una
din valorile
s
h, (s 1)
h, . . . , (s 1)
h, s
h.

Numarul
s poate fi ntreg sau semintreg. n acord cu consecintele teoriei ge

nerale a momentului cinetic, rezulta ca patratul


marimii
spinului are valoarea
constanta s(s + 1)
h2 .
Cu privire la electroni s i pentru a explica despicarea liniilor spectrale ale
atomilor n cmp magnetic (efectul Zeeman), Goudsmit s i Uhlenbeck au for

mulat urmatoarea
ipoteza:

i)electronul are un moment cinetic propriu (spin) S de marime


constanta.

La masurarea
proiectiei spinului electronului pe o directie oarecare se poate
obtine doar una din valorile h
/2 sau
h/2;
ii)momentul magnetic propriu M al electronului are valoarea
M=

e
S,
me

(8.109)

unde e este sarcina electronului iar me este masa acestuia.


Cazul electronului se ncadreaza n definitia generala data particulei de

spin s punnd s = 1/2. Patratul


marimii
spinului electronului are deci valoarea
2
3
h /4.
Factorul de proportionalitate dintre momentul magnetic s i spin, egal cu
e/me , este diferit de cel care apare n relatia care leaga momentul magnetic
orbital de momentul cinetic orbital, egal cu e/2me .
Particule ca neutronul s i protonul au s i ele spinul 1/2, la fel ca electronul.
Totusi, n cazul acestora factorul de proportionalitate dintre momentul magnetic

s i spin nu este egal cu raportul sarcina/mas


a (de altfel neutronul este particula

neutra).
Pentru descrierea unei particule avnd spin formalismul folosit n capitolele
anterioare trebuie extins fiindca acolo ignoram complet existenta spinului. Cum

spinul nseamna un grad de libertate independent de cele corespunzatoare


a spin, este necesar sa introducem un spatiu nou - spatiul spinului,
particulei far

n care actioneaza operatorii asociati acestei marimi


vectoriale.
Ne referim n continuare la descrierea unui electron particula de spin 1/2.
cu Sz proiectia spinului pe axa Oz s i cu Sz operatorul asociat ei. Avnd
Notam
n vedere proprietatea ca proiectia Sz nu poate lua dect valorile
h/2, rezulta
ca valorile proprii ale operatorului Sz sunt h
/2 s i
h/2. Admitem ca acestea
vectorul propriu corespunzator

sunt nedegenerate s i notam


valorii proprii h
/2
160

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

cu s i pe cel care corespunde la valoare proprie


h/2 cu . Sunt satisfacute
asadar ecuatiile
h

Sz = ,
Sz = .
(8.110)
2
2
n spatiul spinului. Spatiul
Vectorii s i formeaza un sistem complet (o baza)
spinului este deci bidimensional. Un vector din spatiul spinului, numit n continuare spinor, se poate scrie ca o combinatie liniara cu coeficienti complecsi a
spinorilor s i .
Spinorii s i sunt spinori proprii ai unui operator hermitic s i corespund la
ti generale ntlnite anterior ei
valori proprii distincte. Conform unei proprieta
trebuie sa fie ortogonali. Pe de alta parte ei pot fi alesi de norma egala cu unu.
Baza formata de spinorii s i este deci o baza ortonormata n spatiul spinului
(, ) = (, ) = 1 ,

(, ) = 0 .

(8.111)

Descriem starea unei particule de spin 1/2, aflata n miscare, cu ajutorul

unui spinor de stare normat (r, t) a carui


dezvoltare n baza introdusa mai
sus poate fi scrisa astfel
(r, t) = (r, t) + (r, t) .

(8.112)

Rolul coeficientilor l au acum functiile (r, t) s i (r, t) de coordonatele parti


culei s i timp, functii presupuse integrabile n modul patrat.
Functiile (r, t) s i (r, t) pot fi privite ca reprezentnd valorile unei aceleiasi functii (r, ; t) pentru valori diferite ale unei variabile discrete , numita
de spin. Mai precis definim astfel aceasta functie
variabila (sau coordonata)

(r, t), = 1/2 ,
(r, ; t) =
(8.113)
(r, t), = 1/2 .

sistemului echivalenta cu descrierea data de spiEa ofera o descriere a starii


norul (r, t) s i poate fi numita deci functie de stare.
electronul n elementul de volum dr s i avnd proieProbabilitatea de a gasi
ctia spinului (pe axa Oz)
h este egala cu |(r, ; t)|2 dr. Aceasta interpretare
cere ca spinorul de stare sa satisfaca conditia de normare
Z
Z
2
(, ) = |(r, 1/2; t)| dr + |(r, 1/2; t)|2 dr = 1 .
(8.114)

Evolutia n timp a spinorului de stare este data de ecuatia Schrdinger


Aceasta este de fapt echivalenta cu doua ecuatii de ordinul
generalizata.
nti n raport cu timpul, n general cuplate, pentru cele doua functii (r, t)
s i (r, t). Lund n considerare existenta spinului, la scrierea hamiltonianului este necesar sa tinem cont de termeni care depind de spinul electronului.
am
un termen de forma
De exemplu, pentru electron n cmp magnetic adaug
M B = e/me S B.

n cazul unei particule de spin s oarecare putem descrie starile


acesteia
folosind functii de stare (r, ; t), unde variabila de spin ia 2s + 1 valori (cte
valori ia proiectia spinului pe o axa Oz), de la s la s.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

161

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic

8.10 Test de autoevaluare

Raspunde
sau alege raspunsul
corect la urmatoarele
ntrebari:

1. Scrie pe rndul liber urmator


formula pentru media unei marimi
fizice a

unui sistem aflat ntr-o stare pura.


2. Daca sistemul se afla ntr-o stare descrisa de o functie care este functie

proprie a operatorului A asociat unei marimi


fizice A, atunci marimea
A
este
(completeaza spatiul liber).

3. Care dintre urmatoarele


perechi este formata din marimi
fizice incompatibile
(a) z s i py
(b) z s i pz
(c) y s i pz

4. Care sunt valorile care se pot obtine la masurarea


proiectiei momentu
lui cinetic orbital al unei particule pe o directie oarecare. Raspunde
pe

rndul urmator.
5. ntr-o stare n care media lui lz (proiectia pe o axa Oz a momentului cinetic orbital) este egala cu h
/2, abaterea standard lz

(a) este nula.


(b) nu se poate preciza.

(c) este nenula.

6. Scrie pe rndul liber urmator


care sunt valorile ce se pot obtine la masurarea proiectiei momentului magnetic propriu al unui electron pe o directie
oarecare
sti raspunsurile

Pentru verificare gase


la pagina 163.

8.11 Probleme propuse


1. Arata ca functiile u(p, r) definite n (7.19) verifica ecuatiile cu valori proprii
ale operatorilor Px , Py s i Pz .

2. Determina media s i abaterea patratic


a medie ale unei marimi
fizice A
i
ntr-o stare descrisa de o functie de forma (u1 + e u2 )/ 2, unde este
iar u1 s i u2 sunt functii proprii normate ale operatorului
o constanta reala,
asociat, la valori proprii a1 , respectiv a2 . Verifica n prealabil conditia de
normare a functiei de stare.
162

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Postulatele mecanicii cuantice. Momentul cinetic


3. Determina comutatorii [Px2 , X] s i [Px , X 2 ] s i scrie relatiile de incertitudine

corespunzatoare.
4. Rezolva problema de valori proprii a operatorului Lz , avnd expresia
(8.98).

5. Verifica ortogonalitatea functiilor sferice (8.100) n raport cu numarul


cuantic magnetic m.

8.12 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 8.10
1. A = (, A)

2. bine determinata.
3. (b)
4. 0,
h, 2
h, . . .
5. (c)
6. e
h/2me

8.13 Bibliografie
Editura
[1] B. Bransden, Ch. Joachain, Introducere n mecanica cuantica,
Bucuresti, 1999. Pag.: 173-190, 200, 218-222, 226-239, 242Tehnica,
244, 247-255
Editura Academiei Republicii Socia[2] Serban

Ti
teica, Mecanica cuantica,
liste Romnia, Bucuresti, 1984. Pag.: 59-86, 127-129

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

163

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice

tare 9
Unitatea de nva
MISCAREA

N CMP CENTRAL. SISTEME DE


PARTICULE IDENTICE

 

164

9.1

tii de nva
tare 9 . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Obiectivele Unita

9.2

Miscarea n cmp central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165


9.2.1

Ecuatia Schrdinger radial a . . . . . . . . . . . . . .

9.2.2

stationare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stari

9.2.3

Densitatea de probabilitate radial a . . . . . . . . . .

9.2.4

Atomul hidrogenoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.2.5

Electron n potential atomic mediu . . . . . . . . . .

 

9.3

Problema rezolvata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

9.4

Sisteme de particule identice . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176


9.4.1

Principiul simetrizarii. Bosoni si fermioni . . . . . . .

9.4.2

Particule identice independente . . . . . . . . . . . .

9.4.3

Principiul lui Pauli s i configuratiile electronice ale atomilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.5

Test de autoevaluare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

9.6

Lucrare de verificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

9.7

Probleme propuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

9.8

Raspunsuri
la testul de autoevaluare 9.5 . . . . . . . . . . . 184

9.9

Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice

tii de nva
tare 9
9.1 Obiectivele Unita
Dupa ncheierea studiului acestui capitol vei fi capabil:

sa descrii starile
stationare ale unei particule n potential central
sa formulezi ecuatia Schrdinger radiala
sa rezolvi ecuatia radiala s i sa descrii rezultatele n cazul atomului
hidrogenoid

sa explici cum sunt descrise starile


s i marimile
fizice ale unui sistem
de particule identice
sa aplici principiul lui Pauli n cazul sistemelor atomice

9.2 Miscarea

n cmp central
Studiem un sistem format dintr-o particula n miscare sub actiunea unei forte
un cmp de forta ca fiind central daca directia fortei
centrale. Caracterizam
care actioneaza asupra particulei, oricare ar fi pozitia acesteia, trece printr-un
iar marimea

punct fix numit centru de forta,


acestei forte nu depinde dect de
Cu alegerea originii sistemului de
distanta dintre particula s i centrul de forta.
energia potentiala este o functie V (r) care depinde
axe n centrul de forta,
numai de distanta r dintre particula s i origine. Uneori vom spune ca particula
se misca n potentialul central V (r).

9.2.1

Ecuatia Schrdinger radiala

Operatorul energiei particulei n cmp central de forta,


h
2
H=
+ V (r) ,
2M

(9.1)

comuta cu operatorii momentului cinetic orbital. Ne convingem de aceasta


proprietate nlocuind operatorul laplacian exprimat n coordonate sferice (ale
punctului oarecare avnd raza vectoare r) n operatorul energiei. Obtinem
h
2 1
H=
2M r 2

r
r
2

1
+
sin

sin

1 2
+
sin2 2+ V (r) ,

(9.2)
ca operatorul unghiular care figureaza n expresia lui H (cel din
s i observam
paranteze drepte) nmultit cu constanta
h2 este egal cu operatorul L2 , asociat
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

165

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice

patratului
momentului cinetic orbital al particulei [vezi (8.91)]. Rezulta ca


h
2 1
L2
2
H =
r
+
+ V (r) .
(9.3)
2M r 2 r
r
2M r 2
Pe baza acestei expresii a operatorului energiei s i a relatiilor (8.91) s i (8.97)
rezulta usor ca operatorii H, L2 s i Lz comuta doi cte doi
[L2 , Lz ] = 0 ,

[H, L2 ] = 0 ,

[H, Lz ] = 0 .

(9.4)

Prima relatie ne era cunoscuta din 8.9.1. Urmatoarele


doua se datoreaza pro tii ca operatorii de moment cinetic sunt operatori unghiulari (actioneaza
prieta
doar asupra unghiurilor s i ) s i comuta deci cu operatori care actioneaza
doar asupra variabilei r.

Energia particulei, patratul


al momentului cinetic orbital s i proiectia momen
tului cinetic orbital pe axa Oz sunt marimi
fizice compatibile. Operatorii asociati lor admit un sistem complet de functii proprii comune. Aceasta proprietate
simplifica rezolvarea ecuatiei lui Schrdinger independenta de timp n cazul
n cmp central
miscarii


h
2 1

2M r 2 r

r
r
2


L2
+
+ V (r) u = Eu .
2M r 2

(9.5)

Functiile proprii ale operatorilor de moment cinetic sunt, pna la un factor


am
deci functiile proprii
care poate depinde de r, functiile sferice Ylm (, ). Caut
comune de forma unui produs dintre o functie radiala R(r) s i o functie sferica
u(r) = R(r)Ylm (, ) .

(9.6)

functia sferica
nlocuim u de aceasta forma n ecuatia precedenta s i simplificam
dupa ce am nlocuit n prealabil L2 Ylm cu l(l + 1)
h2 Ylm . Deducem ca functia
radiala trebuie sa satisfaca o ecuatie diferentiala de forma
h
2

2M

d2 R 2 dR
+
dr 2
r drl(l + 1)
h2
+ V (r) +
R = ER,
2M r 2

(9.7)

numita ecuatia Schrdinger radiala.

continua s i cu derivata conFunctia radiala R(r) trebuie sa fie marginit


a,
cerinte care rezulta din conditiile de regularitate impuse functiei u(r).
tinua,
ti se numesc functii proprii
Solutiile ecuatiei radiale care au aceste proprieta
radiale.
Prin rezolvarea ecuatiei radiale se determina valorile proprii ale energiei s i
(provizoriu) functiile proprii radiale cu ajutorul
functiile proprii radiale. Indexam

ti care intervin n ecuatia radiala


valorii proprii E s i al numarului
cuantic l, cantita
ca parametri. Prin nlocuirea functiilor proprii radiale REl (r) n (9.6) se obtin

functiile proprii comune ale operatorilor H, L2 s i Lz . Indexate corespunzator,


acestea sunt
uElm (r) = REl (r)Ylm (, ) .
(9.8)
166

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


n aplicatii poate fi mai comod sa folosim o alta forma a ecuatiei radiale, din
care lipseste derivata de ordinul nti. Aceasta ecuatie se obtine cu schimbarea de functie
(r) = rR(r) ,
(9.9)
s i are forma

Cu notatiah
2 d2
l(l + 1)
h2

+ V (r) +
= E .
2M dr 2
2M r 2

l(l + 1)
h2
,
Vef (r) V (r) +
2M r 2
ecuatia pentru functia radiala (r) se poate scrie astfel
d2 2M
+ 2 [E Vef (r)] = 0 .
dr 2
h

(9.10)

(9.11)

(9.12)

ecuatia radiala este aseman


atoare

Sub aceasta forma,


cu ecuatia Schrdinger

(7.65) din cazul unidimensional, cu urmatoarele


diferente: variabila r ia valori
doar pe intervalul (0, ), iar locul potentialului V (x) (din cazul unidimensional)
este luat de potentialul efectiv Vef (r). nca o diferenta apare din conditia ca
functia radiala sa se anuleze n origine
(9.13)

(0) = 0 ,

conditie care rezulta din schimbarea (9.9) s i din proprietatea de marginire


a
functiei radiale R(r). Celelalte conditii impuse functiei R se transmit functiei .
Termenul l(l + 1)
h2 /2M r 2 din expresia potentialului efectiv se numeste termen centrifugal, prin analogie cu energia centrifugala clasica l2 /2M r 2 .

9.2.2

stationare
Stari

Notiunea de stare stationara a unei particule n cmp de forta conservativ a


fost definita n 7.6.3. O astfel de stare este descrisa de o functie egala cu
i
un produs dintre un factor dependent de timp de forma e h Et , unde E este
una din valorile proprii ale energiei particulei, s i o functie proprie normata u

corespunzatoare
acelei valori proprii.

Starile
stationare cele mai simple n cazul particulei n cmp central sunt
descrise de functii avnd forma
i

(r, t) = uElm (r)e h Et .

(9.14)

Explicitnd functiile proprii u pe baza relatiei (9.8) avem


i

(r, t) = REl (r)Ylm (, )e h Et .

(9.15)

Structura functiei de stare sugereaza sa impunem conditia de normare a


acesteia n coordonate sferice, elementul de volum n aceste coordonate fiind
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

167

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


dr = r 2 sin drdd. Tinnd

cont s i de proprietatea de ortonormare (8.100) a


functiilor sferice, conditia de normare a functiei de stare
Z Z Z 2
Z
2
2 2
2
1=
REl (r)|Ylm (, )| r sin dr d d =
r 2 REl
(r)dr , (9.16)
0

implica o conditie de normare pentru functia radiala de forma


Z
2
r 2 REl
(r)dr = 1 .

(9.17)

Functia de unda (9.14) este la orice moment t functie proprie pentru opera
torii asociatii energiei, patratului
momentului cinetic orbital s i proiectiei momen
tului cinetic pe axa Oz. Marimile
mentionate sunt simultan bine determinate n
aceasta stare. Ele iau cu certitudine valorile E, l(l + 1)
h2 s i m
h.

9.2.3

Densitatea de probabilitate radiala


o particula aflata ntr-o stare oarecare, descrisa de functia norConsideram
de determinarea functiei de dismata (r, t). n aceasta sectiune ne ocupam

tributie P(r, t) a marimii


r a razei vectoare a particulei [a nu se confunda cu
functia P(r, t) ele difera prin variabile].
este definita
Functia P(r, t), numita s i densitate de probabilitate radiala,
astfel nct produsul P(r, t) dr reprezinta probabilitatea ca particula sa se afle
la o distanta de origine n intervalul infinitezimal (r, r + dr). Mai putem spune
ca P(r, t) dr este probabilitatea de localizare a particulei n regiunea cuprinsa
ntre suprafetele sferice avnd centrul n origine s i razele r s i r + dr.
Ne reamintim ca probabilitatea de localizare a particulei ntr-un element de
volum dr este egala cu produsul |(r, t)|2 dr. nlocuim n aceasta cantitate
elementul de volum cu expresia sa n coordonate sferice s i obtinem
r 2 |(r, t)|2 sin dr d d ,

(9.18)

marime
care este egala cu probabilitatea ca distanta sa fie n intervalul infinitezimal (r, r + dr), iar variabilele unghiulare sa ia valori n intervalele (, + d) s i
probabilitatea ca marimea

(, + d). Pentru a gasi


razei sa ia o valoare n intervalul infinitezimal (r, r + dr), oricare ar fi directia razei vectoare (directie data
probabilitatea (9.18) n variabilele unghiulare
prin unghiurile s i ), integram

tii de probabilitate
s i . Simplificnd cu dr obtinem expresia cautat
a a densita
radiale
Z Z 2
2
P(r, t) = r
|(r, t)|2 sin d d .
(9.19)
0

cazul foarte simplu al unei particule n potential central s i aflata


Examinam
ntr-o stare stationara descrisa de functia (9.14). nlocuim functia de unda n
(9.19), tinem cont ca functiile sferice sunt normate [vezi (8.100)], s i obtinem
Z Z 2
2 2
2
P(r) = r REl (r)
|Ylm (, )|2 sin d d = r 2 REl
(r) .
(9.20)
0

168

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


Densitatea de probabilitate radiala este n acest caz independenta de timp, dar

notatia s i
poate sa depinda de energia E s i de numarul
cuantic l. Completam
avem rezultatul simplu
2
PEl (r) = r 2 REl
(r) .
(9.21)
Distributia astfel determinata satisface conditia de normare
Z
PEl (r) dr = 1 ,

(9.22)

deoarece functia radiala este normata n acord cu relatia (9.17).

9.2.4

Atomul hidrogenoid

spectrelor energetice ale diferitelor specii atomice preProblema determinarii


de cel mai simplu sistem atomic, atozinta un interes deosebit. Ne ocupam
mul hidrogenoid, format dintr-un electron care se misca n cmpul coulombian
atractiv al unui nucleu avnd Z protoni.
n continuare miscarea nucleului. Aceasta aproximatie este justiNeglijam
ficata fiindca masa nucleului este mult mai mare dect masa electronului. Pro unui electron n cmpul coulombian
blema s-a redus astfel la aceea a miscarii
al unui nucleu fix. Cu alegerea originii sistemului de axe n pozitia nucleului
(considerat punctiform), energia potentiala a electronului se scrie astfel
V (r) =

Ze2 1
Ze2
= 0,
40 r
r

(9.23)

unde am notat cu r distanta dintre electron s i nucleu, cu


0 permitivitatea elec
trica a vidului, cu e sarcina electronului s i cu e0 e/ 40 sarcina "redusa"
a acestuia. Potentialul coulombian (9.23) fiind potential central, putem aplica
metodele dezvoltate n sectiunile precedente.
Rezolvarea ecuatiei radiale
Potentialul efectiv are n cazul de fata expresia
Ze20 l(l + 1)
h2
Vef (r) =
+
.
r
2me r 2

(9.24)

ecuatia radiala (9.12) pentru functia (r) = rR(r), n cazul E < 0,


Rezolvam
Mai nti scriem explicit ecuatia
folosind metoda polinomiala.


2me |E| 2me Ze20 l(l + 1)
d2
+
= 0,
(9.25)
+

dr 2
r2
h
2
h
2r

o schimbare de variabila de forma


s i efectuam
= 2r ,

(9.26)

alegnd convenabil constanta pozitiva . n variabila , ecuatia radiala se rescrie astfel
me |E| me Ze20 l(l + 1)
d2
+ 2 2 + 2
= 0,
(9.27)

d2
2
2
h
h

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

169

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


cu alegerea
Este comod n continuare sa lucram
r
2me |E|
=
,
h
2
s i cu notatia

Ze20
me Ze20
=

h
2

me
.
2|E|

(9.28)

(9.29)

a atunci
pentru coeficientul termenului proportional cu 1/. Ecuatia (9.27) capat
forma


d2
1 l(l + 1)
= 0.
(9.30)
+ +
d2
4
2

La distante mari putem neglija termenii proportionali cu 1/ s i 1/2 fata de


termenul constant 1/4. n zona asimptotica ecuatia (9.30) are deci forma
aproximativa
d2 1
= 0,
r .
(9.31)
d2
4

Solutia marginit
a a acestei ecuatii diferentiale cu coeficienti constanti este

(9.32)

= De 2 ,

Orice alta solutie liniar independenta fata de aceasta,


unde D este o constanta.

Solutia ecuatiei exacte (9.30) trebuie sa


este nemarginit
a n zona asimptotica.
aibe n zona asimptotica comportarea (9.32), ceea ce sugereaza efectuarea
de functie de forma
unei schimbari

(9.33)

= H()e 2 .
a forma aproximativa
La distante mici ecuatia (9.30) capat
d2 l(l + 1)

= 0,
d2
2

0,

(9.34)

obtinuta prin negijarea primilor doi termeni fata de ultimul n coeficientul functiei
. Aceasta admite solutiile liniar independente l+1 s i l , dintre care doar

prima se anuleaza n origine pentru orice l. A doua este nemarginit


a pentru

l 6= 0 s i marginit
a dar nenula pentru l = 0. Aceasta analiza ne sugereaza o
noua schimbare de functie
H() = l+1 F () .

(9.35)

de functie n ecuatia (9.30) se


Prin nlocuirea succesiva a acestor schimbari
ste urmatoarea

gase
ecuatie diferentiala pentru functia necunoscuta F ():
F 00 + (2l + 2 )F 0 + ( l 1)F = 0 .

(9.36)

Aceasta este ecuatia Kummer-Laplace


F 00 + (c )F 0 aF = 0 ,
170

(9.37)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


pentru parametrii
a l +1,

c 2l + 2 .

(9.38)

Solutia marginit
a n origine ( 0) a acestei ecuatii este, pna la un factor
constant, functia hipergeometrica confluenta 1 F1 (a, c; ) de parametri a s i c s i

variabila , a carei
dezvoltare n serie de puteri este data de relatia
1 F1 (a, c; ) = 1+

a(a + 1) . . . (a + 1)
a a(a + 1) 2
+
+. . .+
+. . . (9.39)
c 1! c(c + 1) 2!
c(c + 1) . . . (c + 1) !

ca aceasta dezvoltare este o serie veritabila exceptnd cazurile n


Observam
cazuri n care seria
care parametrul a este un ntreg negativ sau se anuleaza,
se reduce la un polinom de grad egal cu a. De exemplu

2
2
F
(0,
c;
)
=
1
,
F
(1,
c;
)
=
1
,
F
(2,
c;
)
=
1
+
. (9.40)
1 1
1 1
1 1
c
c c(c + 1)

Tinnd

cont de schimbarile
de functii efectuate, functia radiala margi
pna la un factor constant, cu produsul
nita n vecinatatea
originii este egala,
l+1 2
e 1 F1 (l + 1 , 2l + 2; ). Pentru functia radiala R(r) = (r)/r obtinem

R(r) = N l e 2 1 F1 (l + 1 , 2l + 2; ) ,

(9.41)

Aceasta functie este solutie a ecuatiei radiale, mar


unde N este o constanta.
continua s i cu derivata continua.

ginita la orice distanta finita,


comportarea asimptotica a functiei radiale. Pentru a oarecare,
Examinam
functia 1 F1 (a, c; ) se comporta la distante mari ca e , proprietate care se poate
ntelege comparnd seria (9.39) cu dezvoltarea n serie a functiei exponentiale. Din aceasta motiv, pentru oarecare, functia radiala R(r) se comporta

asimptotic ca e/2 , devenind nemarginit


a la distante mari, ceea ce este inac
ceptabil. Conditia de margire
la orice distanta este ndeplinita doar daca parametrul a = l + 1 este un ntreg negativ sau zero, fiindca numai n aceste
cazuri seria (9.39) se reduce la un polinom, iar functia radiala are comportarea
asimptotica de forma unui produs dintre e/2 s i un polinom, tinznd la zero la
infinit. Conditia de trunchiere a seriei de puteri (9.39) se poate exprima astfel
l + 1 = nr ,

nr = 0, 1, 2, . . .

(9.42)

cuantic radial s i este egal cu gradul polinomuNumarul


nr se numeste numar
lui la care se reduce functia 1 F1 . Din aceasta relatie rezulta ca parametrul
trebuie sa ia valori de forma
= n,

n nr + l + 1 ,

n = 1, 2, 3, . . .

(9.43)

Valorile parametrului E pentru care dat de relatia (9.29) devine egal cu


ntreg pozitiv oarecare n sunt valorile proprii ale energiei. Ele se
un numar
Indexam
aceste valori cu ajutorul lui n s i
determina din relatia mentionata.
avem
me Z 2 e40 1
,
n = 1, 2, 3, . . . .
(9.44)
En =
2
h 2 n2
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

171

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


formula care reda nivelele energiei atomului hidrogenoid, numite s i nivele de
cuantic principal.
energie Bohr. Indicele n se numeste numar
Am obtinut ca portiunea negativa din spectrul energiei electronului n cmp
Ea este marginit

coulombian atractiv este discreta.


a inferior de nivelul fundamental, care se obtine pentru n = 1 s i are valoarea
E1 =

me Z 2 e40
.
2
h2

(9.45)

Distanta dintre doua nivele succesive scade odata cu cresterea lui n, s i tinde la

zero pentru n . Pentru valori mari ale numarului


cuantic principal obtinem
un spectru cvasicontinuu.
Pentru E > 0 se arata ca spectrul energiei este continuu.
Functiile proprii ale energiei
expresia functiilor proprii ale energiei. Pentru aceasta revenim la
Definitivam
relatia (9.41) s i facem nlocuirile necesare. Pentru un nivel al energiei En va
loarea variabilei [definita de relatia (9.26)] depinde de numarul
cuantic n s i
poate fi exprimata astfel
= 2n r ,

n =

Z
,
na0

a0

h
2
.
me e20

(9.46)

variabila s i indexam

nlocuim n relatia (9.41) parametrul cu n, explicitam


functiile radiale cu n s i l. Obtinem
Rnl (r) = Nnl (2n r)l en r 1 F1 (n + l + 1, 2l + 2; 2n r) .

(9.47)

Ea se determina impunnd conditia de


Constanta Nnl poate fi luata pozitiva.
normare (9.17), pe care o scriem aici n forma
Z
2
r 2 Rnl
(r)dr = 1 .
(9.48)
0

Rezultatul este urmatorul

1
Nnl =
(2l + 1)!

(n + l)!
(2n )3/2 .
2n (n l 1)!

(9.49)

Functiile proprii comune ale operatorilor H, L2 s i Lz sunt


unlm (r) = Rnl (r)Ylm (, ) ,
cu Rnl date de relatia (9.47). Ele formeaza un sistem ortonormat
Z
unlm (r)un0 l0 m0 (r) dr = nn0 ll0 mm0 ,

(9.50)

(9.51)

care nu este nsa complet. Pentru a obtine un sistem complet trebuie adaugate
functiile proprii care corespund la valori proprii ale energiei din regiunea E > 0
aici.
a spectrului, problema de care nu ne ocupam
172

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


nivelelor Bohr
Ordinul degenerarii

Nivelele Bohr En depind numai de numarul


cuantic n, nu s i de numerele l s i

m care apar ca indici ai functiilor proprii (9.50). Pentru un nivel corespunzator

unui n dat, din relatia (9.43) rezulta ca numarul


cuantic azimutal l poate lua
doar valorile
l = 0, 1, 2, . . . n 1 ,
(9.52)

iar pentru l fixat s tim ca numarul


cuantic magnetic m poate lua 2l + 1 valori
cu gn ordinul degenerarii
nivelului En . El este egal prin
[vezi (8.94)]. Notam

definitie cu numarul
functiilor proprii liniar independente unlm care corespund

la aceeasi valoare proprie En s i este deci egal cu numarul


perechilor distincte
de valori l s i m enumerate mai sus (care corespund la n fixat!). Obtinem astfel
ca
n1
X
1 + 2(n 1) + 1
gn =
(2l + 1) =
n = n2 .
(9.53)
2
l=0

Degenerarea nivelelor n raport cu numarul


cuantic m nu este specifica
potentialului coulombian ntlnim aceasta proprietate pentru orice potential
central. n schimb, degenerarea n raport cu l nu se ntlneste n general. n

cazul unui potential central oarecare nivelele depind s i de marimea


momentului
cinetic s i trebuie indexate ca Enl .
stationare ale atomului hidrogenoid
Stari

Starile
stationare cele mai simple ale atomului hidrogenoid sunt descrise de
functii avnd forma
i
(9.54)
nlm (r, t) = unlm (r) e h En t .

Ele corespund la energie, patrat


al marimii
momentului cinetic s i proiectie a
momentului cinetic pe o axa Oz bine determinate, egale cu En , l(l + 1)
h2 s i m
h.
2

este egal cu n (ordinul degenerarii


nivelului Bohr En ).
Numarul
acestor stari
ntr-o stare stationara descrisa de (9.54) densitatea de probabilitate radiala
(9.21), notata mai potrivit aici cu Pnl (r), este egala cu
2
Pnl (r) = r 2 Rnl
(r) ,

(9.55)

functiile radiale fiind date de relatia (9.47).


acum o suprapunere de functii (9.54), corespunznd la acelasi
Consideram
nivel En , scrisa n forma
n (r, t) =

n1 X
l
X

cnlm nlm (r, t) ,

(9.56)

l=0 m=l

unde coeficientii cnlm sunt constanti iar suma patratelor


modulelor lor este
egala cu unu. Tinnd

cont de expresia functiilor nlm (r, t) avem


" n1 l
#
X X
i
n (r, t) =
cnlm unlm (r) e h En t .
(9.57)
l=0 m=l

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

173

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


n aceasta relatie functia din interiorul parantezelor drepte este n continuare o
functie proprie a operatorului energie la valoare proprie En dar nu mai este (n
general) functie proprie pentru operatorii de moment cinetic. Functia n (r, t)
dar n care nici marimea

descrie o stare stationara,


momentului cinetic, nici
proiectia sa pe axa Oz nu sunt (n general) bine determinate.

9.2.5

Electron n potential atomic mediu


Determinarea precisa a nivelelor de energie ale unui atom cu mai multi elec pentru rezolvarea ei apelndu-se la metroni este o problema foarte dificila,
tode analitice combinate cu metode numerice sofisticate. Anumite concluzii
a efectuarea vreunor calcule. n urma
de natura calitativa se pot obtine nsa far
unor aproximatii, n 9.4.3 vom ajunge la problema miscarii
unui elecadoptarii
tron ntr-un potential central V (r), egal cu o suma dintre potentialul coulombian
al nucleului s i un potential mediu care descrie interactia cu ceilalti electroni ai
aici anumite aspecte legate de problema energiei acestui
atomului. Discutam
sistem.

Valorile proprii ale energiei difera de nivelele Bohr s i depind s i de numarul


cuantic orbital l. Functiile proprii ale energiei au aceeasi structura ca functiile
date de relatia (9.50). Putem sa folosim chiar aceeasi notatie pentru functiile
proprii radiale daca n este definit astfel nct diferenta n l 1 reprezinta

acini

numarul
de zerouri ale functiei Rnl (r) (numarul
de rad
la distanta finita
nivelele de energie cu Enl s i functiile proprii
ale ecuatiei Rnl (r) = 0). Notam

corespunzatoare
cu unlml (r), ele avnd expresia
unlml (r) = Rnl (r)Ylml (, ) ,

(9.58)

functiile radiale fiind acum altele dect cele hidrogenoide, date de (9.47). Nu tile
merele cuantice care apar ca indici ai functiilor proprii satisfac inegalita
n 1,

0 l n 1,

l ml l .

(9.59)

Tinem

cont acum s i de spinul electronului (vezi 8.9.3). Operatorii H, L2 s i


Lz comuta fiecare cu operatorii de spin. n particular comuta cu operatorul Sz ,
asociat proiectiei spinului pe axa Oz. Functii proprii comune ale operatorilor
H, L2 , Lz s i Sz se obtin prin nmultirea functiilor (9.58) cu spinorii proprii s i
ai operatorului Sz . Obtinem functiile (spinorii)

unlml (r) , ms = 1/2 ,
(9.60)
unlml ms (r) =
unlml (r) , ms = 1/2 .
ntr-o stare stationara descrisa de functia unlml ms (r) exp(i/
h Enl t) sunt

bine determinate energia, patratul


momentului cinetic orbital, proiectia pe axa
Oz a momentului cinetic orbital s i proiectia pe aceeasi axa a spinului electronului. Ele iau cu certitudine, respectiv, valorile Enl , l(l + 1)
h 2 , ml h
s i msh
.

9.3 Problema rezolvata


Un atom hidrogenoid se afla la momentul t = 0 n starea descrisa de functia
(r, 0) = CR21 (r) [Y1 1 (, ) + Y10 (, ) + Y11 (, )] ,
174

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


unde C este constanta de normare. Sa se determine:
1. Constanta C s i functia de stare (r, t) la un moment t oarecare.
2. L2 .
3. Statistica proiectiei pe axa Oz a momentului cinetic orbital (valori posibile
ti n starea data).

s i probabilita
4. Densitatea de probabilitate radiala P(r).
5. Energia cinetica medie s i energia potentiala medie a atomului.
Rezolvare.
1. Se observa ca functia data se poate scrie usor ca o combinatie liniara
de functii proprii (9.50). Avem
(r, 0) = Cu211 (r) + Cu210 (r) + Cu211 (r) .
Cele trei functii din combinatie sunt normate s i ortogonale. Conditia de normare afunctiei de stare implica |C|2 = 1/3, iar cu alegerea C > 0, obtinem
h2 .
C = 1/ 3. Cele trei functii proprii corespund nivelului Bohr E2 = me Z 2 e40 /8
Functia de stare la un moment t oarecare este deci
i
1
(r, t) = R21 (r) [Y1,1 (, ) + Y10 (, ) + Y11 (, )] e h E2 t .
3

ca starea descrisa de (r, t) este o stare stationara.

Observam
2. Fiecare termen al combinatiei este functie proprie pentru L2 , la valoare
proprie l(l + 1)
h2 , cu l = 1. Aceeasi proprietate o are s i (r, t). Deci L2 =
2
h2 .
3. n dezvoltarea functiei de stare intervin doar functiile proprii ale lui Lz

corespunzatoare
valorilor proprii m
h, cu m = 1, 0, 1. Acestea sunt s i singurele
valori posibile n starea data ale proiectiei momentului cinetic pe axa Oz. Ele
ti egale cu 1/3.
sunt luate cu probabilita
peste un4. Folosim (9.19) n care nlocuim functia de stare s i integram
obtinem
ghiurile s i . Explicitnd s i functia radiala,
P(r) = r

2
R21
(r)

1
=
24

Z
a0

5

r4 e

aZ r
0

mai nti media energiei potentiale (9.23). Avem


5. Determinam
V =

Ze2
V (r) P(r) dr = 0
24

Z
a0

5 Z

Z
3 a0 r

r e

Ze2
dr = 0
24

Z
a0

5

3!

 a 4
0

Efectund simplificarile
s i nlocuind constanta a0 obtinem V = me Z 2 e40 /4
h2 =
2E2 . Pentru media energiei cinetice folosim egalitatea H = Hcin + V , din care
deducem Hcin = H V = E2 2E2 = E2 = |E2 |.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

175

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice

9.4 Sisteme de particule identice


9.4.1

Principiul simetrizarii. Bosoni si fermioni


n aplicatiile mecanicii cuantice ntlnim frecvent sisteme formate din particule
de acelasi tip. Nucleele atomice contin neutroni s i protoni, atomii sunt formati
din electroni s i nuclee, moleculele pot contine atomi identici s .a.m.d.
Doua particule de acelasi tip (de exemplu doi electroni) au aceleasi proprie ti intrinseci. Prin proprieta
ti intrinseci ale unei particule ntelegem proprieta
ti
ta
care sunt independente de miscarea acesteia, ca masa de repaus, sarcina
ti intrinseci
electrica sau spinul. Despre particulele care au aceleasi proprieta
mai spunem ca sunt identice. De exemplu, toti electronii sunt identici: ei au
iar la masurarea

aceeasi masa de repaus, aceeasi sarcina electrica,


proiectiei

spinului fiecarui
electron pe o axa oarecare se obtine una din valorile
h/2.
n cadrul unei descrieri clasice a unui sistem de particule identice, identitatea acestora nu are consecinte speciale. Aceasta se datoreaza faptului ca
legile mecanicii clasice ne permit sa deosebim particulele identice, chiar daca
ele ajung sa interactioneze, pe baza traiectoriilor descrise de acestea. Rezulta
ca o numerotare initiala a particulelor poate fi reconstituita ulterior s i este deci
o operatie cu sens n cadrul unei descrieri clasice.
Situatia se schimba radical pentru particule care asculta de legile mecanicii cuantice. Notiunea de traiectorie si pierde sensul s i nu mai putem face
dect afirmatii de natura statistica cu privire la localizarea particulelor. Presupunem ca am numerotat particulele la un moment initial cnd acestea se aflau
departe fiecare de fiecare s i nu interactionau. Aceasta numerotare nu mai
poate fi reconstituita daca particulele ajung sa poata fi localizate cu probabili ti apreciabile n aceeasi regiune din spatiu. Rezulta atunci ca nu mai putem
ta
sa distingem ca n cazul clasic ntre particulele identice care ajung n aceeasi
regiune a spatiului. Spunem ca particulele identice sunt indiscernabile.
Indiscernabilitatea particulelor identice are consecinte importante. Propri tile fizice ale unui sistem cuantic format din particule identice trebuie sa
eta

ramn
a nemodificate la orice permutare a particulelor sale.
tii particulelor asupra functiilor cu ajuStudiem implicatiile datorate identita

torul carora
sunt descrise starile
acestora. Alegem ca variabile independente
ale functiei de stare vectorii de pozitie r 1 , r2 ,. . . , r N ai celor N particule fata de
acelasi sistem de axe s i variabilele de spin 1 , 2 ,. . . , N . Pentru particule de
cu qi ansamblul
spin s, fiecare variabila i ia 2s + 1 valori (de la s la s). Notam
variabilelor ri s i i . O functie de stare este deci o functie normata de aceste
a deoparte cta vreme
variabile (q1 , q2 , . . . , qN ). Variabila timp poate fi lasat
de proprieta
tile sistemului la un moment arbitrar fixat s i nu de
ne preocupam
evolutia n timp a acestuia.
O permutare P oarecare a variabilelor q se defineste ca fiind nlocuirea
q1 , q2 , . . . , qN qi1 , qi2 , . . . , qiN , indicii i1 , i2 , . . . , iN fiind numerele 1, 2, . . . , N n
alta ordine. Schimbarea produsa asupra functiei de stare consta n nlocuirea
(q1 , q2 , . . . , qN ) (qi1 , qi2 , . . . , qiN ). Functia de stare (qi1 , qi2 , . . . , qiN ) descrie aceeasi stare ca s i (q1 , q2 , . . . , qN ) doar daca difera de aceasta printr-o

176

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


Impunem cerinta n forma
constanta multiplicativa.
(qi1 , qi2 , . . . , qiN ) = (q1 , q2 , . . . , qN ) ,

(9.61)

unde constanta poate sa depinda de permutarea P.

Permutarile
cele mai simple sunt transpozitiile. O transpozitie Pij schimba

ntre ele variabilele qi s i qj , lasnd


neafectate restul variabilelor. Conditia ca
starea sistemului sa nu se schimbe la o transpozitie Pij oarecare ia forma
(q1 , . . . , qj , . . . , qi , . . . , qN ) = (q1 , . . . , qi , . . . , qj , . . . , qN ) .

(9.62)

nca o data variabilele qi s i qj s i obtinem


Permutam
(q1 , . . . , qi , . . . , qj , . . . , qN ) = 2 (q1 , . . . , qi , . . . , qj , . . . , qN ) ,

(9.63)

relatie din care rezulta 2 = 1, de unde gasim


= 1.
Functia de stare este deci fie functie simetrica
S (q1 , . . . , qj , . . . , qi , . . . , qN ) = S (q1 , . . . , qi , . . . , qj , . . . , qN ) ,

(9.64)

fie functie antisimetrica


A (q1 , . . . , qj , . . . , qi , . . . , qN ) = A (q1 , . . . , qi , . . . , qj , . . . , qN ) .

(9.65)

tile permuO analiza mai aprofundata dect cea de aici, bazata pe proprieta

tarilor
s i ale operatorilor de permutare, arata ca functiile de stare sunt fie complet simetrice, fie complet antisimetrice n coordonatele particulelor. Atributul
complet nseamna ca functia de stare este fie simetrica la orice transpozitie
[verifica relatiile (9.64) pentru orice i s i j], fie antisimetrica la orice transpozitie
[verifica relatiile (9.65) pentru orice i s i j]. La o permutare oarecare functia
iar functia de stare antisimetrica ramne

de stare simetrica nu se schimba,


neschimbata daca permutarea este para sau si schimba semnul daca permu
tarea este impara.
Subliniem ca aceasta comportare a functiei de stare se obtine pe cale de tii particulelor identice. Ceea ce
ductiva ca s i consecinta a indiscernabilitata
nu se poate demonstra (n cadrul disciplinei studiate aici) este proprietatea ca
anumite categorii de particule identice trebuie descrise cu functii avnd o anu sub forma unui nou postulat al
mita simetrie, proprietate pe care o prezentam

mecanicii cuantice, numit postulatul simetrizarii:

Starile
sistemelor de particule identice sunt descrise prin:
1. functii de stare complet simetrice n cazul particulelor de spin ntreg;
2. functii de stare complet antisimetrice n cazul particulelor de spin semintreg.
Particulele de spin ntreg se numesc bosoni, iar cele de spin semintreg fermioni. Particule elementare precum electronii, protonii s i neutronii (spin 1/2)
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

177

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


sunt fermioni n timp ce mezonii (spin 0) s i fotonii (spin 1) sunt bosoni. Clasificarea este valabila s i pentru particule care nu sunt elementare, cu conditia
ca acestea sa fie stabile n fenomenele studiate. Un sistem compus din fermioni, ca de exemplu un nucleu al unui atom, este boson sau fermion dupa cum

numarul
fermionilor din care este format este par sau impar.
Comportarea statistica a celor doua categorii de particule este foarte diferita (vezi 6.4). Bosonii asculta de statistica Bose-Einstein, iar fermionii se
supun statisticii Fermi-Dirac.

9.4.2

Particule identice independente


un sistem cuantic format din N particule identice independente.
Consideram
Cele N particule nu interactioneaza ntre ele dar se pot afla sub actiunea unui
cmp de forta extern, acelasi pentru toate. Presupunnd acest cmp ca fiind
conservativ, energia potentiala a sistemului este egala cu suma energiilor po Cum energia cinetica totala
tentiale ale celor N particule n cmpul de forta.
este s i ea egala cu suma energiilor cinetice ale celor N particule, rezulta ca
hamiltonianul H al sistemului este egal cu suma hamiltonienilor uniparticula
H=

N
X

Hi .

(9.66)

i=1

Operatorii Hi sunt identici ca mod de actiune. Pentru particule care se misca


n potentialul V (r) avem
Hi =

h
2
i + V (r i ) .
2M

(9.67)

Operatorul hamiltonian H este s i operator al energiei s i este operator simetric


la permutarile

(nu se schimba)
particulelor.
Datorita independentei dinamice a particulelor, ecuatia Schrdinger independenta de timp, Hu = Eu, se integreaza usor iar rezultatele ei se exprima
Ne ocupam
mai nti de aceasta
n functie de cele ale problemei uniparticula.
formulata astfel
din urma,
Hu(q) = u(q) ,
(9.68)
H fiind operatorul energiei unei particule. Prin rezolvarea problemei uniparticula obtinem valorile proprii, notate , s i functiile proprii, notate u (q), presu degenerarea (eventuala)
a valorilor
puse cunoscute de aici nainte. Ignoram
proprii .
nu neaparat

Pornim cu un set de functii proprii uniparticula,


toate distincte,
produsul
u1 (q), u2 (q), . . ., uN (q) s i formam
u(q1 , q2 , . . . , qN ) = u1 (q1 ) u2 (q2 ) . . . uN (qN ) .

(9.69)

Acest produs este functie proprie a fiecarui


operator al energiei uniparticula
Hi u = u1 (q1 )u2 (q2 ) . . . (Hi ui (qi )) . . . uN (qN ) = i u .
178

(9.70)

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


n consecinta functia u este functie proprie a operatorului energiei (9.66) corespunznd la valoarea proprie
E = 1 + 2 + . . . + N .

(9.71)

ti de simetrie. Constatam

Functia proprie (9.69) nu are n general proprieta


nsa ca o permutare oarecare a coordonatelor n relatia (9.69) ne conduce la
o functie proprie
u(qi1 , qi2 , . . . , qiN ) = u1 (qi1 )u2 (qi2 ) . . . uN (qiN ) ,

(9.72)

care corespunde la aceeasi valoare proprie E, ca s i (9.69). O combinatie liniara a acestor functii este la rndul ei o functie proprie a energiei la aceeasi
valoare proprie. Pentru a obtine o functie proprie complet simetrica sau antisimetrica pornind de la functiile proprii (9.69), se formeaza combinatii liniare de

toate functiile proprii (9.72) carora


li se impune sa satisfaca relatiile (9.64) sau
(9.65). Detaliem n continuare rezultatele. Functia complet antisimetrica poate
fi reprezentata sub forma unui determinant Slater


u (q1 ) u (q1 ) . . . u (q1 )
2
N
1

1 u1 (q2 ) u2 (q2 ) . . . uN (q2 )
uA (q1 , q2 , . . . , qN ) = ..
(9.73)

..
..

.
.
N ! .

u1 (qN ) u2 (qN ) . . . uN (qN )

Aceasta functie este complet antisimetrica fiindca permutarea coordonatelor a


doua particule este echivalenta cu permutarea a doua linii ale determinantului, operatie prin care determinantul si schimba semnul. Fiecare termen din
dezvoltarea determinantului este de forma unui produs (9.72).
ca daca doua stari
uniparticula ar fi identice, de exemplu 1 =
Observam
el avnd doua coloane egale. Cum o
2 , atunci determinantul se anuleaza,
functie identic nula nu poate fi functie proprie s i nici functie de stare a sistemu
lui, ajungem la concluzia ca:

Doi fermioni identici independenti nu pot ocupa aceeasi stare uniparticula.

Acest enunt, numit principiul de excluziune al lui Pauli, este o consecinta


aplicat sistemelor de fermioni dinamic inimediata a postulatului simetrizarii

dependenti. Principiul de excluziune cere ca toate starile


uniparticula ui (q)
ocupate de cei N fermioni sa fie distincte.
O functie proprie complet simetrica se poate obtine formal pornind de la
determinantul Slater (9.73) punnd semnele tuturor termenilor din dezvoltarea

determinantului egale cu plus. Rezultatul este o functie uS complet simetrica.


oricare ar fi starile

Functia astfel obtinuta nu se anuleaza niciodata,


uniparticula
de la care am plecat. Ca atare, n cazul bosonilor nu exista o restrictie similara

principiului de excluziune. Starile


uniparticula ui (q) nu sunt neaparat
distincte.
Ele pot chiar sa coincida toate cu o stare oarecare u (q), caz n care functia

cautat
a este
uS (q1 , q2 , . . . , qN ) = u (q1 )u (q2 ) . . . u (qN ) .
(9.74)
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

179

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


Ne ntoarcem la valorile proprii (9.71) ale energiei pentru ntregul sistem.

Formula acestora se poate generaliza n felul urmator


X
E=
N ,
(9.75)

iar numerele N nu pot


n care sumarea se face peste toate starile
uniparticula,
lua dect valorile zero sau unu daca particulele sunt fermioni s i orice valoare

ntrega nenegativa daca particulele sunt bosoni. Numarul


N se numeste nu de ocupare al starii
uniparticula u (q) s i arata de cte ori se ntlneste
mar

aceasta n expresia fiecarui


termen din dezvoltarile
functiilor uS sau uA .
Observatie. Rezultatele obtinute mai sus sunt aplicabile ori de cte ori
este ndeplinita conditia ca hamiltonianul sistemului sa fie egal cu o suma de
hamiltonieni uniparticula [relatia (9.66)]. Nu este necesar ca acestia din urma
sa fie de forma (9.67).

9.4.3

Principiul lui Pauli si


configuratiile electronice ale atomilor
tilor atomilor
Principiul lui Pauli este fundamental pentru explicarea proprieta
(ionilor) cu mai multi electroni.

Un atom cu numarul
atomic Z este format dintr-un nucleu cu sarcina pozitiva Z|e| s i Z electroni. Nucleul atomic are masa mult mai mare dect masa
electronului s i dimensiuni liniare mult mai mici dect cele atomice. Cu buna
aproximatie nucleul poate fi considerat punctiform, iar pozitia centrului de masa
al atomului coincide practic cu pozitia nucleului.
cu un sistem de axe avnd originea n nucleu. Asupra unui elecLucram
tron oarecare actioneaza o forta de atractie din partea nucleului s i forte de
respingere din partea celorlalti electroni. n mod aproximativ se poate considera ca fiecare electron se misca ntr-un potential central V (r), egal cu suma
dintre energia potentiala de interactie cu nucleul s i o medie a energiei potenti
ale corespunzatoare
interactiei cu ceilalti electroni. Aproximatia n cauza se
atoare

numeste aproximatia cmpului central mediu s i este satisfac


pentru ex ti care se manifesta n proprieta
tile atomilor.
plicarea anumitor regularita
Putem preciza forma potentialului V (r) la distante mici sau mari. Astfel, la
distante mici electronul nu simte dect atractia coulombiana a nucleului s i are
deci forma (9.23)
Ze20
,
r 0,
(9.76)
V (r) =
r

iar la distante mari potentialul este tot coulombian dar corespunzator


unei sarcini nucleare micsorate (ceilalti Z 1 electroni ecraneaza nucleul)
V (r) =

e20
,
r

r .

(9.77)

La distante intermediare, forma lui V este complicata s i depinde n general de


starea n care se afla atomul. Pentru discutia care urmeaza forma detaliata a

potentialului V (r) la orice distanta nu este esentiala.


rezultatele sectiunii precedente n cazul de fata.
Acest lucru este
Aplicam

posibil avnd n vedere aproximatiile facute.


Desi electronii interactioneaza,
180

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


Funhamiltonianul sistemului este egal cu o suma de hamiltonieni uniparticula.
ctiile proprii ale energiei atomului se construiesc ca determinanti Slater (9.73)

pornind de la functiile proprii uniparticula.


mai nti de nivele s i stari
uniparticula (aici unielectronice).
Ne ocupam
Acestea se determina prin rezolvarea ecuatiei Schrdinger independente de
timp pentru electron n potentialul central V (r). Potrivit rezultatelor din 9.2.5
functiile proprii comune ale operatorilor H, L2 , Lz s i Sz sunt unlml ms (r), avnd

structura data de (9.60), unde n este numarul


cuantic principal, l este numarul
cuantic magnetic orbital, iar ms este numarul

cuantic azimutal, ml este numarul


cuantic magnetic de spin. Aceste numere satisfac relatiile
n 1,

0 l n 1,

l ml l ,

ms = 1/2 .

(9.78)

Valorile proprii ale energiei, notate Enl , nu depind de numerele cuantice ml


s i ms . Un nivel oarecare Enl este deci degenerat: lui i corespund gnl = 2(2l+1)
functii proprii unlml ms (r) liniar independente.
pentru nivelele uniparticula Enl se prefera notatia
n spectroscopia atomica,

iar l
nl, unde numarul
cuantic n este nlocuit chiar cu valoarea sa numerica,
este nlocuit cu literele s, p, d, f, . . ., pentru l = 0, 1, 2, 3, . . .. De exemplu, 2p
este notatie pentru nivelul unielectronic E21 .
tile (9.78), am putea ntocmi o lista a nivelelor n forma
Folosind inegalita

urmatoare
1s; 2s, 2p; 3s, 3p, 3d; 4s, 4p, 4d, 4f ; 5s, 5p, 5d, . . . ,

(9.79)

ordonata crescator
dupa n, iar pentru n dat, crescator
dupa l. n cazul unui
atom hidrogenoid, nivelele cu acelasi n s i diferite valori ale lui l (0, 1, . . . , n 1)
coincid. Pentru atomul cu Z electroni, aceste nivele sunt diferite, iar ordinea
n care se succed este cea din lista de mai sus, cu anumite exceptii. Putem
ntelege calitativ ca nivelele cu l mare sunt mai putin legate dect cele cu l

mic. Potentialul efectiv contine termenul centrifugal l(l + 1)


h2 /2me r 2 al carui

ste n
efect este repulsiv s i crescator
cu l. n starile
cu l mic electronul se gase
medie mai aproape de nucleu s i simte mai puternic atractia nucleului dect n

starile
cu l mare.

Distantele dintre nivele corespunzatoare


la acelasi n s i diferite valori ale
lui l sunt de regula mai mici dect cele care corespund la diferite valori ale
lui n. Totusi, pot sa apara anumite inversiuni ca efect al termenului centrifugal.
tile atomilor daca admitem ca nivelele
Putem explica (partial, desigur) proprieta

se succed crescator
n ordinea
[1s]; [2s, 2p]; [3s, 3p]; [4s, 3d, 4p]; [5s, 4d, 5p]; . . . ,

(9.80)

a",
marcata cu [. . . ], au valori apros i anume astfel nct nivelele dintr-o "patur

piate, care nsa difera mult de nivelele din celelalte "paturi".


Paturile
se no

teaza cu literele K, L, M, N, . . .. Astfel, nivelul 1s formeaza patura


K, patura
L

este formata din nivelele 2s s i 2p, s .a.m.d. Putem calcula usor numarul
starilor

unielectronice care corespund unei anumite paturi.


Unui nivel Enl i corespund
electronice distincte. Pentru nivelele ns, np, s i nd, aceste numere
2(2l + 1) stari
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

181

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice

aceste
sunt egale respectiv cu 2, 2 3 = 6, 2 5 = 10. Mai ramne
sa sumam

numere peste nivelele corespunzatoare


fiecarei
paturi.
Rezulta ca numerele
sunt egale cu: 2 pentru patura

acestor stari
K, 2 + 6 = 8 pentru patura
L, 8

pentru M , 2 + 10 + 6 = 18 pentru patura


N , s .a.m.d.
Prin configuratie electronica a unui atom oarecare ntelegem setul de numere cuantice ale nivelelor ocupate de electronii acestuia. Ne referim n continuare la configuratii electronice ale atomilor neutri s i aflati n stare fundamen Energia atomului, n cadrul aproximatiei folosite, este egala cu suma
tala.
trebuie ca elecenergiilor celor Z electroni. Pentru ca aceasta sa fie minima,

tronii sa ocupe starile


carora
le corespund nivelele energetice cele mai joase.
se face n acord cu principiul lui Pauli. ntelegem astfel
Ocuparea acestor stari
de conca nivelele atomului sunt bine determinate (n aproximatia considerata)
Nu putem afirma acelasi lucru despre starile

figuratia electronica.
atomice: la
o configuratie electronica data pot sa corespunda n general mai multe functii
proprii ale energiei (atomului).
cteva exemple de configuratii electronice ale unor atomi
Sa consideram
Configuratia atomului de hidrogen (Z=1) este 1s.
aflati n stare fundamentala.
n cazul atomului de heliu (Z = 2), cei doi electroni ocupa nivelul 1s, iar con numarul

figuratia este (1s)2 , unde am adoptat conventia sa indicam


de elec
troni care ocupa un nivel ca indice superior. La atomul de heliu, patura
K
Pentru atomul de litiu (Z = 3), configuratia este (1s)2 2s. Pa
este completa.

tura L se umple la Z = 2 + 8 = 10, adica pentru atomul de neon, a carui


2
2
6

configuratie este (1s) (2s) (2p) . Cu atomul de sodiu (Z = 11), a carui con

figuratie este (1s)2 (2s)2 (2p)6 3s ncepe completarea paturii


M . Patura
M de
vine completa pentru argon (Z = 18 = 2 + 8 + 8), a carui
configuratie este
(1s)2 (2s)2 (2p)6 (3s)2 (3p)6 .

Elementele chimice ai caror


atomi au toate paturile
complete (ca de exemplu heliu, neon, argon), numite s i gaze nobile sau inerte, sunt deosebit de
stabile s i nu formeaza combinatii chimice cu alte elemente.

9.5 Test de autoevaluare

Raspunde
sau alege raspunsul
corect la urmatoarele
ntrebari:

1. n cazul unei particule n cmp central, energia, marimea


momentului ci
netic orbital s i proiectia momentului cinetic pe o axa oarecare sunt marimi
fizice
(completeaza spatiul liber).
2. Aplica operatorii H, L2 s i Lz asupra functiei de unda (r, t) data de relatia

(9.15). Scrie rezultatele pe rndul urmator.

3. Scrie n spatiul liber urmator


expresia termenului centrifugal.
a a lua n considerare spinul electronului, ordinul degenerarii
primului
4. Far
nivel excitat al unui atom hidrogenoid este
182

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice


(a) 1
(b) 2
(c) 4
5. Considera un sistem de doi fermioni s i o functie (q1 , q2 ) de coordonatele
lor. Scrie conditia pentru ca sa descrie o stare a sistemului.

6. Scrie pe rndul urmator


configuratia electronica atomului de bor (Z=5).

Te verifici comparnd raspunsurile


tale cu cele de la pagina 184.

9.6 Lucrare de verificare

Rezolva urmatoarele
probleme s i transmite tutorelui rezolvarile.
1. (2p) Determina valorile s i functiile proprii ale energiei unui oscilator plan
valorilor proprii.
armonic izotrop, precum s i ordinul degenerarii
2. (2p) Considera o particula de masa M care se misca liber pe un interval
(0, L) al unei axe Ox. Presupui ca la momentul t = 0 particula se afla n
starea descrisa de functia
(x, 0) = C[u1 (x) + iu2 (x)] ,
unde C este o constanta de normare, iar un (x) sunt functiile proprii normate ale energiei particulei, avnd expresia (7.85).
(a) Determina constanta C s i scrie explicit functia de stare (x, t) la un
moment t oarecare.
Se cer:
(b) Determina statistica energiei sistemului aflat n starea data.
tile de realizare ale acestora,
valorile posibile ale energiei, probabilita
valoarea medie s i abaterea standard a energiei.
3. (1p) Aplica relatia de incertitudine (8.58) n cazul a doua componente
carteziene ale momentului cinetic orbital. Comenteaza rezultatul.

4. (1p) Scrie explicit toate functiile radiale hidrogenoide Rnl (r) corespunza
toare la valorile n = 1 s i n = 2 ale numarului
cuantic principal.

5. (3p) Fie un atom hidrogenoid avnd numarul


atomic Z s i aflat n starea

fundamentala.
(a) Scrie explicit functia de stare la un moment t oarecare.
(b) Determina densitatea de probabilitate radiala s i reprezint-o grafic n
functie de distanta r dintre electron s i nucleu.
(c) Determina media energiei potentiale s i a energiei cinetice.
tamnt

Proiectul pentru nva


Rural

183

Miscarea n cmp central. Sisteme de particule identice

9.7 Probleme propuse


1. Considera o particula aflata ntr-o stare descrisa de functia (9.14). Determina probabilitatea ca directia razei vectoare a particulei sa se afle n
unghiul solid d = sin d d. Comenteaza rezultatul.
2. Considera un atom hidrogenoid aflat ntr-o stare descrisa de o functie
(9.54) cu l = n 1.
(a) Scrie explicit functia de stare.
(b) Determina densitatea de probabilitate radiala Pnl (r) s i deseneaza
graficul functiei Pnl (r).
media s i abaterea standard
(c) Determina valoarea cea mai probabila,
a distantei r dintre electron s i nucleu.
3. Pentru un atom hidrogenoid aflat la momentul t = 0 n starea descrisa de
functia
h
i

(r, 0) = C R20 (r)Y00 (, ) + 2 iR21 (r)Y10 (, ) ,

determina:

(a) constanta de normare C.


(b) functia de stare (r, t) la un moment t oarecare.

(c) statistica patratului


marimii
momentului cinetic orbital: valori posi ti de realizare, valoarea medie, abaterea standard.
bile, probabilita

9.8 Raspunsuri
la testul de autoevaluare 9.5
1. compatibile
2. H = E ,

L2 = l(l + 1)
h2 ,

Lz = m
h.

3. l(l + 1)
h2 /2M r 2 .
4. (c)
5. (q2 , q1 ) = (q1 , q2 ).
6. (1s)2 (2s)2 2p.

9.9 Bibliografie
Editura
[1] B. Bransden, Ch. Joachain, Introducere n mecanica cuantica,
Bucuresti, 1999. Pag.: 279-283, 292-307, 395-401, 414-418
Tehnica,
Editura Academiei Republicii Socia[2] Serban

Ti
teica, Mecanica cuantica,
liste Romnia, Bucuresti, 1984. Pag.: 201-214, 348-358, 386-391

184

tamnt

Proiectul pentru nva


Rural