Sunteți pe pagina 1din 1

Raport de progres

Rusa Mario, instituţionalizat în cadrul Centrului de plasament Luminiţa, având la


data evaluării vârsta de 18 ani, a beneficiat de serviciile oferite de Centru de zi pentru copii
cu autism sau tulburări de spectru autist.

Rusa Mario a fost inclus în programul Centrului timp de o lună (20.08.2009-


10.09.2009), interval în care terapia s-a desfăşurat în cadrul Centrului de plasament
Luminiţa, cu o frecvenţă de o şedinţă a 60 de minute pe săptămână.

S-au folosit mai multe tipuri de terapii dintre care amintim: terapia senzorială, terapia
ocupaţională, metoda PECS, ludoterapia.

La sfarşitul intervenţiei beneficiarul, în urma terapiilor uzitate, a înregistrat uşoare


progrese în dezvoltarea motricităţii fine, a coordonării psihomotrice, şi-a îmbunătăţit
abilităţile ludice, şi-a însuşit câteva noţiuni noi şi a acumulat experienţe ce îl ajută în
formarea şi dezvoltarea continuă a deprinderilor de viaţă independentă.

Supervizor, Manager de caz, Psihopedagog,

Oana TOMA Nicoleta ILIOIU Lăcrămioara RAICIU