Sunteți pe pagina 1din 21

Structura ADN-ului şi codul

genetic
Experimentul de transformare a
pneumococcului
2’-deoxiadenozin-5’-trifosfat
Cele patru baze din ADN
Legăturile O-P-O şi scheletul ADN
Dublul helix de ADN e reunit prin
legături de hidrogen
Dublul helix de ADN e reunit prin
legături de hidrogen
Împachetarea ADN
Dogma centrală a biologiei
moleculare
Codul genetic
Codul genetic
Cadre de transcriere
Mutaţii
Replicarea ADN
ADN-polimeraza III se
autocorectează
Topoizomeraza I
Experimentul lui
Meselson şi Stahl
Depurinarea şi deaminarea ADN
Formarea de dimeri de timină
Repararea ADN
Genele alfa şi beta-globinei

S-ar putea să vă placă și