EDUCAT IA RELIGIO ASA IN SCOALA

puterea a încercat. Altfel spus.Prof. cu efecte negative pe termen lung. o urmare a acestui fapt fiind reintroducerea orei de religie în programa şcolară. şi în parte a reuşit. Mihaela Mihaly-Cuza Scoala cu clasele I-VIII. După jumătate de secol de ateism impus de regimul comunist. de a oferi un sprijin financiar substantial pentru istitutiile teologice pentru a permite reluarea rolului lor in activitatile sociale prin postarea clerului in spitale. educaţia religioasă revenind exclusiv în responsabilitatea Bisericii. dar nu au reuşit să schimbe statutul omului de fiinţă religioasă. spune părintele Dorin Opriş. cu o perseverenţă într-adevăr diabolică. in casele de batrani si in inchisori. România şi-a recâştigat libertatea religioasă. Vorniceni. începând cu 1989. au diminuat dorinţa împărtăşirii euharistice.Dupa Revolutia din 1989 au existat presiuni asupra autoritatilor post-comuniste de a introduce educatia religioasa in scolile publice. să limiteze vocaţia Bisericii la lucrarea ei liturgică. reintroducerea acestei discipline nu este o noutate. ci o revenire la normalitatea dinainte de venirea comuniştilor la putere . . Cei cincizeci de ani de comunism au favorizat analfabetismul religios. pe fondul exacerbării propagandei ateiste în toate domeniile vieţii sociale şi politice: "Sub regimul comunist. Astfel. ea a fost exilată într-un "ghetou liturgic". Botosani EDUCATIA RELIGIOASA IN SCOALA Decretul privind reforma învăţământului din 1948 a scos religia în afara şcolii.

1 oră. în legile educaţiei de până acum. sociologic. Portugalia .2 ore. de altfel. pe un eşantion de 1060 de elevi din 12 judeţe. Irlanda . în planurile de învăţământ. educaţia religioasă transmite copiilor moralitatea şi echilibrul în faţa violenţei şi imoralităţii promovate obsesiv de mijloacele moderne de comunicare. cu excepţia Franţei.2 ore. Grecia . Islanda . care.2 ore. Educaţia religioasă reprezintă un deziderat al părinţilor. Italia . Belgia . Educaţia religioasă propune valori constante.5 ore. prin capacitatea de a contribui la o continuă formare şi regenerare a structurilor de tip afectiv. ci o investiţie în viitor şi o dimensiune esenţială a umanităţii. de la Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. atitudinal şi volitiv ale acesteia.5 ore.8% se exprimă în favoarea statutului de disciplină obligatorie. care arată nu doar că religia este necesară. Malta .Conform învățăturii de credință a Bisericii noastre. teologic şi pedagogic. ecumenic. cu stabilirea posibilităţii de dispensă. Legătura liberă și conștientă a omului cu Dumnezeu. Referitor la necesitatea şi dorinţa elevilor şi a părinţilor de a fi studiată cât mai intens religia în instituţiile de învăţământ. îmbracă două aspecte: cunoașterea și adorarea lui Dumnezeu. odată interiorizate. dr. Suedia .1.1. Danemarca . „religia este raportul liber și conștient al omului cu Dumnezeu.3 ore. De asemenea. statul consideră că prin susţinerea educaţiei religioase nu pierde nimic din laicitatea sa şi apreciază că acest tip de educaţie nu este un program de economie. prin morală și cult”. Spania . de exemplu: Anglia şi Ţara Galilor .92 ore (an). Germania . 14% sunt în favoarea studierii opţionale a religiei. cultural. Austria . iar în afară.1 oră. revelate. la înţelegerea pozitivă şi superioară pe care această dimensiune a educaţiei o oferă asupra valorii persoanei umane. Rezultatele cercetării realizate de cercet. ci şi că cei mai mulţi dintre cei chestionaţi îşi doresc ca elevii să studieze această disciplină.56-62 ore (an).2 ore. în perioade de timp şi în spaţii culturale diferite. Majoritatea ţărilor europene alocă educaţiei religioase. psihologic. relevă faptul că 82% dintre elevii chestionaţi sunt de acord cu statutul actual. Acest tip de educatie trebuie asigurată . moral. Norvegia .1 oră. iar 27. ca mijloc de promovare a valorilor şi a unei educaţii solide în faţa nonvalorilor morale promovate în ultima perioadă. 1-3 ore/ săptămână. Importanţa orei de religie este evidenţiată şi de proporţie mare de diriginţi (profesori de alte specialităţi decât religie) care îşi exprimă opinia în favoarea prezenţei acestei discipline în cadrul şcolar: 52. iar 1% nu şi-au exprimat opinia. Luxemburg .1 oră. care se traduce în suflet prin sentiment religios. de obligativitate al orei de religie.4% o doresc disciplină opţională. au fost făcute şi o serie de cercetări şi sondaje. În aproape toate ţările. fapt prevăzut.78 ore (an). Irina Horga. fiecare dintre acestea contribuind la evidenţierea unităţii axiologice promovate de creştinism. inspectori de religie şi responsabili pe probleme de curriculum şi educaţie ai fiecărui cult. 3% o doresc în afara orarului şcolar. 112 profesori de religie. Legitimitatea realizării educaţiei religioase în şcoală este susţinută cu argumente de ordin istoric.1 oră. au şi rolul de a unifica toate valorile cuprinse de conştiinţa omului. Părinţii doresc o educaţie religioasă care să asigure accesul la valorile autentice ale umanităţii. iar copiii sunt în căutarea unor elemente pentru înţelegerea mesajului religios conţinut inclusiv în creaţiile literar-artistice şi a unor modele care să-i conducă spre o mai bună înţelegere a persoanei umane şi a lumii în ansamblul său.

Legătura cu Dumnezeu este indisolubilă. Să învețe de la Biserică? Dar câți elevi vin astăzi la Biserică? A mai rămas școala. S-a dovedit ca un copil credincios ( nu fanatic) va fi un adult mai bun. dar şi impactul actual al educaţiei religioase asupra elevilor. Educaţia religioasă afirmă sufletul copilului şi. din inimă. clasa a VIII-a. propunând soluţii "ingenioase": scoaterea din trunchiul comun sau înlocuirea orei de religie cu alte cursuri opţionale. Şcoala nr. degeaba va ploua mai târziu" (Vasile Băncilă. ascultător. p. Rămân ecouri adânci în mintea şi sufletul celui care acum începe să se formeze: bun. 17 "Pia Brătianu" din Bucureşti. . de a recupera acea dimensiune morală a educaţiei ce i-a conferit forţă elitei intelectuale din perioada interbelică. iubitor de dreptate şi adevăr. "Iniţierea religioasă a copilului". Romania fiind o tara crestina. în numele libertăţii de conştiinţă. p. Una e să fii creștin cu numele. prin studiul religiei „avem şansa de a recupera acele căi spirituale oferite tinerilor în perioada interbelică. in numeroasele informatii pe care le include educatia religioasa predata in scoala. locul cel mai important il ocupa cele privitoare la religia crestina. mai corect. Mai mult. deoarece sufletul copilului se înrudeşte structural cu realitatea religioasă: "Adevăr vă spun: Cel ce nu va primi împărăţia lui Dumnezeu ca un copil nu va intra în ea" (Marcu 10. ci lipsa acesteia este o viaţă artificială pentru copil. iar orarul şcolar fără religie este ca trupul fără suflet". Pe elevi cine să-i învețe religia? Familia. susţin cu vehemenţă eliminarea disciplinei religie din şcoală. Un astfel de demers ignoră deopotrivă tradiţia şcolii româneşti. religia se învață în școală. Tineretul este deosebit de sensibil față de lucruri care sunt impuse din afară și tot așa de sensibili la lucrurile care vin din interior.copilului din primii ani de viaţă: "Dacă nu plouă primăvara. dezordine care astăzi se face simţită din ce în ce mai mult”. Un factor important care contribuie la formarea individului. al iubirii de Dumnezeu. alta să fii practicant. 2004. îl înalţă prin iubire. harnic. Sunt voci care. mai empatic. îl constituie educaţia religioasă. care nici ea nu a învățat religia? Să-i învețe mass-media ? Ar fi un nou sens. V. răbdător. al promovării valorilor morale. ea nu se învață ca orice obiect. spune Mara-Elena Gheorghiu. Este bine cunoscut faptul că divorţul dintre religie şi viaţă constituie sursa dezordinii spirituale. martiri şi mai ales caractere. eroi. practica europeană. 21). în acelaşi timp.. la implicarea lui responsabilă în viaţa activă a societăţii şi a Bisericii. Prin ora de religie suntem educaţi în spiritul onestităţii. Nu religia. (Timiş. În primul rând trebuie să precizăm că educaţia religioasă este imperios necesară în perspectiva dobândirii unui caracter integru şi a întregirii câmpului informaţional pe o scară cât mai largă în formarea unei personalităţi culturale complexe. Deși. 15). 28). Educația religioasă este una din problemele de substanță ale societății în general și ale politicii educaționale în special. Constatăm astăzi o criză morală în societate. Foarte multi oameni au falsa impresie ca prin educatia religioasa se urmareste impunerea unei anumite credinte. după cum deja s-a aprobat. Perioada interbelică ne-a dăruit savanţi. mai tolerant.

Spre exemplu. Dacă în cadrul catehezei bisericeşti metodele şi problematica abordată au la bază credinţa personală şi acceptarea liberă a învăţăturilor revelate. prin crearea premiselor unui dialog didactic” (Jurcă. Metodele expozitive sunt cele mai utilizate în cadrul orelor de religie. la ora de religie cadrul şi modul de abordare a temelor religioase este oarecum diferit. iar catehetul lucrează asupra asimilării unei practici religioase eficiente şi active. folosindu-se strategii şi mjloace pedagogice diferite.45). şcoala nu oferă nici pe departe astăzi un mediu prielnic formării şi creşterii religioase a copilului. care în mod constant trâmbiţează mutarea acesteia în locaşul de cult. însă. trebuie precizată deosebirea dintre predarea unui învăţământ religios cu valenţe teoretice în şcoală şi continuarea sau aplicarea lui practică în grupul catehetic de la biserică. pe atât de „analfabetă” pe plan religios şi cultural. Folosirea lor „nu trebuie interpretate doar cantitativ. producând opinii pro şi contra în legătură cu poziţia religiei ca disciplină de studiu în şcoală. Este evident că ora de religie nu trebuie să se . paradoxal. Precizarea se impune cu atât mai mult cu cât trăim într-o societate. Societatea pluralistă. mai multă supleţe şi deschidere care să reflecte cu claritate adevăratul spirit al creştinismului. bazată pe o viziune scientistă şi pozitivistă. ci se impune optimizarea expunerii prin procedee stilistice şi oratorice adecvate. ca religie a iubirii. 2006. a unui cadru de dialog şi a manifestării libertăţii de opinie. În acest context socio-cultural trebuie cunoscut faptul că între cele două forme de educaţie religioasă există deosebiri esenţiale de stil educativ şi metodologic. ca şi diferenţa care există între profesorul de religie şi catehetul bisericesc. asupra lumii şi a omului. aproape exclusivă. e de înţeles că într-o societate secularizată. p. evidentă. mai ales pentru a lămuri o importantă lacună pe care o au contestatarii orei de religie în şcolile publice. pe cât de „ultratehnicizată” şi suprainformată. în cazul orei de religie de la şcoală abordarea ţine cont şi de o eventuală necredinţă sau împotrivire a clasei de elevi la învăţăturile Revelaţiei divine. Se impune. Pentru că destule persoane confundă naiv ora de religie cu cateheza bisericească. iar apariţia religiei ca disciplină în peisajul educaţional a condus la apariţia unei noi perspective a cunoaşterii umane. însă. să facem distincţie între religia predată în şcoală şi catehizarea făcută la biserică. 169). ţinându-se cont. cu respectarea. iar predarea religiei nu se poate face fără o relaţie caldă şi prietenească între educator şi cel educat. Care „face să răsară soarele Său şi peste cei buni şi peste cei răi şi face să plouă şi peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi” (Matei 5. decât într-o mică măsură. De altfel. E. De aceea modul de desfăşurare a lecţiei de religie este oarecum diferit faţă de demersul catehetic. prin metode şi mijloace care pot susţine chiar şi o abordare polemică a chestiunilor religioase.Şcoala românească contemporană se bazază în bună parte pe o structură a cunoaşterii ştiinţifico-empirice de tip iluminist. avându-se în vedere mai mult aspectul informativ şi existând posibilitatea necredinţei sau a refuzului conceptelor revelate. iar profesorul are datoria de a manifesta un tratament echidistant faţă de toţi în duhul dragostei lui Dumnezeu.. de vârsta şi caracterul clasei. dacă în cadrul catehezei de la biserică întregul demers educaţional porneşte de la asumarea şi mărturisirea unei credinţe certe a grupului de învăţăcei. Acest fapt a stârnit nu de puţine ori numeroase controverse în legătură cu natura actului educaţional de tip religios. liberală şi democratică în care trăim determină în mod esenţial o pedagogie a dialogului. prin arhitectonica şi logica argumentaţiei.

rezolvarea unei probleme de către elev în contextul lecţiei. bazat pe autoritatea dragostei creştine. Pacea lor cu divinitatea este direct proportionala cu pacea lor interioara si cred eu. educaţia religioasă trebuie să presupună o creştere ca un proces care are loc în interiorul persoanei. fără să-i forţeze sau să-i schimbe silit caracterul şi structura ei interioară. nu exista remize. in conditiile unei educatii deficitare. p. S. Nu exista secrete. prin faptul că nu e vorba doar de o disciplină informativă. 170). credinta in divinitate este ceea ce ii mai da puterea sa-si accepte situatia. Pentru un copil cu o dizabilitate fizica irecuperabila. p. ori esti invins. Crizele emotionale manifestate de acesti copii pot fi mai usor atenuate. este esential pentru viata lor de mai tarziu. De aceea recomand parintilor si cadrelor didactice care se ocupa de educatia si pregatirea pentru viata a acestora. „Dialogul profesor-elev. iar educatia religioasa poate fi un ajutor nepretuit. sa se accepte pe sine si sa mearga mai departe atat cat poate si cum poate. 52). are cu atât mai mari şanse de reuşită. acceptarea. centralizandule interesul si spre acest gen de informare. prin care instruirea se face nu prin transmiterea şi prezentarea unor cunoştinţe noi. ci prin efortul personal al elevului de a descoperi noi sensuri şi adevăruri pe baza valorificării propriilor experienţe de cunoaştere. credinta ii mai poate ajuta sa gaseasca puterea necesara de a lupta. Specificul metodei constă în procedeul de investigaţie comună condus cu abilitate de profesor prin întrebări bine gândite şi oportun puse. în putere. dacă nu implică şi un efort creativ autentic din partea elevului. Prin ora de religie elevul în mod firesc sporeşte în înţelegere. care să-i încurajeze creşterea înţelegerii şi a puterii sale de comprehensiune a realităţilor vieţii (Ibidem. o dinamică mai pronunţată şi o mai mare varietate tematică. căutarea. ci cu precădere formativă” (Ibidem. dar şi acestea trebuie cunoscute. ori invingi. Si pentru a putea invinge trebuie sa ne agatam de orice (nu de oricine). 2010.. provocarea. ci o altfel de disciplină. În mod ideal procesul de predare-învăţare la ora de religie ar trebui structurat pe confruntarea elevului cu o problemă în acord cu nivelul său şi apoi din furnizarea informaţiilor necesare rezolvării ei.bazeze în exclusivitate pe transmiterea cunoştinţelor religioase.50). . p. sa acorde o atentie sporita acestui gen de educatie. mai precis prin descoperirea proprie făcută de către elev. p. care reprezintă o modalitate aparte de învăţare prin descoperire. realizând un feed-back mai consistent. Din această perspectivă a scopului său ultim. condus la rezultat prin măiestria erotetică a profesorului. Orice tehnică didactică este inutilă. credinta poate fi un factor de echilibru. îndoiala. menită să-i învioreze şi înfrumuseţezeuniversul copilăriei târzii” (Ibidem. In lipsa unui sprijin din partea prietenilor sau a parintilor. cel puţin ca pretext al dezbaterilor şi problematizărilor care se impun. pentru că întreaga artă a educaţiei religioase poate fi definită ca o „stimulare a creşterii” (Koulomzin.171). Una dintre cele mai cunoscute şi mai utilizate metode în învăţământul religios este conversaţia euristică. La clasă această creştere poate fi încurajată numai atunci când educatorul implică în demersul său interesul. în inteligenţă şi în simţire. cu sine si mai apoi cu ceilalti. care este cunoaşterea lui Dumnezeu. Modul de abordare din partea profesorului de religie este cel în duhul părintesc. astfel încât „elevul să nu simtă că are o materie în plus. Metodele dialogale sau interogative deschid perspectiva orizontalităţii şi bilateralităţii relaţiei dintre profesor şi elev. şi nu în duhul autorităţii dăscăleşti. De ce cu sine si mai apoi cu ceilalti ? Pentru ca lupta cu sine este indiscutabil cea mai grea lupta. Pe copiii mai putin rezistenti din punct de vedere psihic pentru astfel de incercari. în predarea religiei în şcoală.

Jurcă. 2010. Cluj-Napoca. . Sibiu. Iaşi. 2009. Homo Deus. Experienţa duhovnicească şi cultivarea puterilor sufleteşti. Cluj-Napoca. Editura Elion. Educaţia religioasă. Koulomzin. Radu. Ipostaze ale României creştine. 1997. 2002. Editura Renaşterea. Cucoş. Dumitru. Ioan.BIBLIOGRAFIE Carp. Sibiu. Constantin. Eugen. Editura Deisis. Vasile. Idem. Maica Magdalena. Evaluarea – factor de reglare şi optimizare a educaţiei religioase. 2007. Editura Polirom. Editura Dacia. Timiş. Religia în tranziţie. Reflecţii despre spiritualitatea poporului român. Sfaturi pentru o educaţie ortodoxă a copiilor de azi. 1999. 2003. Cluj-Napoca. Sophie. Stăniloae. Chirilă. 2006. 2006. Editura Deisis. Editura Eikon. Cum comunicăm copiilor credinţa ortodoxă. Bucureşti. Editura Sophia. Bucureşti. Biserica şi copiii noştri. Timişoara. Editura Marineasa.

Situri de internet : http://www. nr. Sever. „Dilema veche”.Reintroducerea-orei-dereligie-este-o-revenire-la-normalitate.Idem. 328(27 mai – 2 iunie). an.39775. ClujNapoca.ro/articole.revistanoinu.html http://www. 2004.ziarullumina. în rev.1483.html . Voinescu.1. Gând despre învăţarea religiei. Editura Presa Universitară Clujeană.VII(2010).0. Misiunea Bisericii şi educaţia.com/Educatia-religioasa-in-scoala-romaneasca.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful