Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DIDACTIC

Profesor: Borcea Alexandru - Vlăduț


Data: 05.12.2019
Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială nr. 1, Obârșenii – Lingurari, sat Lingurari, comuna Voinești
Clasa a III- a
Disciplina : Religie
Subiectul lecției : Botezul Domnului
Tipul lecției: mixtă
Scopul lecției: dobândirea unor cunoștințe despre Botezul Domnului, educarea elevilor în spiritul cinstirii evenimentelor importante din viața Mântuitorului.

Obiectivele operaționale:

La sfârșitul lecției, elevii vor fi capabili:


C1 –să descrie Botezul Domnului în Iordan;
C2 –să identifice calitățile (virtuțile) Sfântului Ioan Botezătorul, dovedite din dialogul cu Mântuitorul la râul Iordan;
C3- să descrie prezența Sfintei Treimi la Botezul Domnului;
C4- să explice cuvântul aghiazmă.

Strategia didactică:

1 Metode si procedee: conversația, explicația, lectura biblică, observația dirijată;


2. Mijloace de învățământ: icoana Botezului Domnului, Sfânta Scriptura, manual, imagini, audio.

3. Forme de organizare a activității elevilor: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală.
Resurse:
1.Oficiale :

 Programa școlară pentru disciplina Religie, clasa a III-a;


 Planificarea calendaristică orientativă, clasa a III-a;
 Proiectarea unității de învățare.

2. Temporale:

 număr de lecții : 1
 durata: 45 minute

3.Bibliografice:

 Biblia sau Sfânta Scriptura, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București 1982;
 Credința Ortodoxă, Trinitas, Iași ,1999;
 Cucoș, Constantin , Educația religioasă, Editura „Polirom” , Iași ,1999;
 Cucoș ,Constantin (coordonator), Psihopedagogie pentru examene de definitivat și grade didactice, Editura „Polirom” , Iași, 1998;
 Șerbu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Opriș, Doru, Monica, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea” , Alba Iulia, 2000;
 Muha Camelia, Caiet de religie creștin –ortodox, Editura „Sfântul Mina”, Iași, 2001;
 Șerbu, Pr. Prof. Univ. Dr. Sebastian, Metodica predării religiei, Editura „Reîntregirea”, Alba Iulia, 2000
Scenariul didactic

Nr. Etapele lecției Ob. Conținutul instructiv - educativ Metode Mijloace Forme de Evaluare
crt. op. și de organizare
procedee învățământ
1. Momentul Salutul
organizatoric Rugăciunea
Notarea absențelor
Pregătirea pentru începerea orei
2. Verificarea - Ce sărbătorim de Crăciun? Exercițiul Activitate
cunoștințelor - „Nașterea Domnului.” individuală
însușite - Unde s-a născut Iisus? Aprecierea
- „În Betleem, într-o iesle.” verbala
- Cine l-a născut?
- „Fecioara Maria.”
- Cum și-au dat seama magii de la răsărit că Iisus s-a
născut?
- „Au fost călăuziți de o stea.”
- Ce daruri au adus cei trei magi?
- „Aur, smirnă și tămâie.”
3. Pregătirea elevilor Se prezintă elevilor icoana Botezului Domnului.
pentru receptarea Se adresează elevilor următoarea întrebare: Conversația Icoana Activitate
noilor cunoștințe o După Nașterea Domnului ce altă sărbătoare creștină Botezului frontală
urmează? Domnului
o „Botezul Domnului.”
4. Anunțarea titlului și Se pronunță și se scrie pe tablă data și titlul lecției:
a obiectivelor „Botezul Domnului”. Explicația Activitate
lecției Se precizează obiectivele lecției. frontală

6. Fixarea și 10 Se cere elevilor să citească dialogul dintre Lectura Apreciere


sistematizarea Mântuitorul Iisus Hristos și Sfântul Ioan verbală
cunoștințelor Botezătorul. Activitate
frontală
Se adresează elevilor următoarea întrebare:
-De ce a rămas uimit Ioan Botezătorul când
Mântuitorul Iisus Hristos I-a cerut să-L boteze și pe
El?
- „Pentru că știa că Iisus Hristos este Mesia Conversația
(Mântuitorul) Fiul lui Dumnezeu mult
așteptat de popor și că Iisus Hristos fiind
fără păcate, n-ar fi avut nevoie de acest
botez.”

-De ce totuși a cerut Iisus Hristos să fie botezat?


- „Pentru a da un îndemn oamenilor de a
primi botezul lui Ioan.”
Apreciere
C2 Cu toate că Sf. Ioan Botezătorul era un om cu o verbală
viață aleasă și era privit de mulți oameni ca un
adevărat îndrumător spiritual, în fața Mântuitorului Activitate
Iisus Hristos el dă dovadă de o deosebită smerenie frontală
(atitudine supusă, respectuoasă).
o Se cere elevilor să găsească în text cuvintele
lui Ioan care exprimă atitudinea față de Conversația
Mântuitorul înainte de a-L boteza.
o Elevii identifică în text cuvintele: ,,Eu am
trebuință să fiu botezat de Tine și tu vii la
mine?”

o Se adresează elevilor următoarele întrebări:


- Ce altă calitate a Sf. Ioan Botezătorul
desprindem din dialogul cu Mântuitorul Iisus
Hristos?
„- A fost ascultător, L-a Botezat pe Mântuitorul
Iisus Hristos așa cum I-a cerut El.”
- Cine a participat la Botezul Domnului, alături de Conversația
Sf. Ioan Botezătorul? Activitate Aprecieri
„- Sfânta Treime: - glasul Tatălui ceresc a frontală verbale
mărturisit că cel ce se Botează este Fiul Său. –
Duhul Sfânt s-a pogorât în chip de porumbel
peste Iisus Hristos ce se boteza. – Fiul lui
Dumnezeu – Iisus Hristos era cel ce se boteza.”

Aceasta prezență a Sfintei Treimi ( Dumnezeu în


cele trei persoane) se numește Epifanie (Arătare).
C3 o Profesorul îi solicita pe elevi să repete Conversația
cuvântul epifanie. (Elevii rostesc cuvântul
Epifanie). Aprecieri
- Când sărbătoresc creștinii Botezul Domnului? verbale
- „Pe 6 ianuarie”.
- Cum se mai numește sărbătoarea Botezul Activitate
Domnului? frontală
- „Boboteaza”.
- Ce ați luat voi de la Biserică în ziua de Explicația
Bobotează?
- „Aghiasmă”.
- Ce știți voi că este aghiasma?(
C4 - „Apă sfințită”.
o Se explică și se scrie pe tablă cuvântul
aghiasmă = apă sfințită de Dumnezeu prin
preot.
7. Se adresează elevilor următoarele întrebări:
Asocierea și - Ce rol are aghiazma?
generalizarea 10 - „De a sfinți tot ceea ce se stropește cu ea,
oameni, case.” Activitate
frontală
Voi ați participat la slujba religioasă de Bobotează? Aprecierea
Povestiți! verbală
Imagini
Se arată elevilor imagini cu râul Iordan.
Activitate
Se audiază troparul de la Botezul Domnului și se individuală
cere elevilor să identifice despre a cui prezență se Audiție
vorbește la Botezul Domnului.
8. Aprecierea 1 Se fac aprecieri generale și individuale privind atât Activitate
activității pregătirea elevilor pentru lecție cât și implicarea în Explicația frontală Apreciere
elevilor predarea noilor cunoștințe. verbală
Se notează elevii care au participat la lecție.

9. Precizarea și 2 Se anunță, se explică și se notează tema pe tablă: Explicația Activitate


explicarea temei - Citiți și povestiți oral lecția. frontală
pentru acasă
10. Încheierea 1  Rugăciunea
activității  Salutul

S-ar putea să vă placă și