Sunteți pe pagina 1din 1

CONSULTAŢI ŞI REZOLVAŢI TESTELE

Clasa a- XII –a

1) Factorul ereditar:
a) formează perechi în celulele haploide
b) este determinantul unei însuşiri
c) este denumirea dată de Gr. Mendel conceptului de genă (1865)
d) ocupă două locusuri diferite
e) este unic la diploizi
2) Identificaţi eroarea privind dihibridarea:
a) genitorii diferă prin două perechi de caractere
b) se combină probabilistic 22 cu 22 gameţi identici
c) rezultă în F2 un număr de 16 combinaţii de factori ereditari
d) are loc segregarea independentă în F2 a perechilor de caractere
e) pot rezulta noi combinaţii de gene
3) Într-o cuşcă se plasează o pereche de şoareci: femela are blana neagră, iar masculul blana brună;
descendenţa se compune din 29 de şoareci negri şi 28 de şoareci bruni; care este genotipul părinţilor /11/:
a) BB x bb
b) Bb x bb
c) BB x BB
d) BB x BB
e) nici o variantă greşită
4) Dacă un bărbat dublu heterozigot cu ochi căprui şi care foloseşte mâna dreaptă se căsătoreşte cu o femeie
cu ochi albaştri care foloseşte tot mâna dreaptă, dar al cărui tată folosea mâna stângă, rezultă următoarele
genotipuri şi fenotipuri posibile ale copiilor / 11/:
a) 6/16 B-R-( cu ochi căprui şi dreptaci)
b) 6/16 bbR-(cu ochi albaştri şi dreptaci)
c) 2/16 B-rr (cu ochi căprui şi stângaci)
d) 2/16 bbrr (cu ochi albaştri şi stângaci)
5) Identificaţi eroarea în legătură cu cromozomii:
a) la începutul mitozei apar formaţi din 2 cromatide
b) la sfârşitul interfazei materialul lor ereditar este reduplicat
c) după mitoză cromatidele sunt unite într-un loc numit centromer
d) cromozomii-fii migrează în anafază spre polii fusului de diviziune
e) sunt alcătuiţi din ADN, ARN, ioni etc.
6)În anafaza (I) a meiozei:
a) nu se clivează cromozomii în câte două cromatide surori
b) are loc replicaţia ADN
c) se clivează bivalenţii
d) se clivează cromozomii în câte două cromatide surori
7) ADN-ul este un polimer cu unităţi dezoxiribonucleotidice esterificate, deoarece are şi o structură secundară
caracteristică.
8)Identificaţi enunţul fals privitor la proteinosinteză:
a) prima etapă o constituie transcripţia informaţiei genetice din ADN în ARN cu ajutorul ARN-
polimerazei
b) ARNm copiază informaţia genetică a mai multor gene, la toate speciile
c) transcripţia constă în sinteza ARNm , ARNr şi ARNs(t)
d) se constituie poli cu rol major în cadrul acestui proces
e) este controlat cantitativ şi calitativ
9) Grupaţi enunţurile corecte privind cromozomul procariotelor:
a) la virusul gripei este format din ARN
b) factorul R conţine ADN
c) la viroizi este alcătuit din ARN
d) la bacterii fiecare buclă are superrăsuciri primare alcătuite din circa 400 de perechi de nucleotide
10) Identificaţi eroarea privind structura cromozomului eucariotelor:
a) cromatina este puternic condensată în metafază
b) fiecare nucleosom este înconjurat la exterior de un segment de ADN alcătuit din 20-30 de perechi de
nucleotide
c) la vârful şi la baza cilindrului se află o pereche de inele
d) legătura dintre 2 nucleosomi se realizează cu ajutorul unei secvenţe de ADN
e) toate enunţurile sunt eronate

S-ar putea să vă placă și