Sunteți pe pagina 1din 7

1.

ADN ul este dublu helix de_____alcatuit din doua catene_______si___________

Dreapta,complementare,antiparalele

2.Care este secventa complementara corespunzatoare secventei ADN 5*..CCTTAGACCAAAAGG...3

B) 3*..GGAATCTGGTTTTCC...5

3.Care este orientarea corecta a catenei complementare secventei 5*...CCTTAGACCAAAAGG...3*?

D)3*->5*

4.Proteinele care complexeaza AND ul spre a forma impreuna nucleosomii se numesc:

D)Histone

5.ADN ul se gaseste in celula:

B)In nucleu si mitocondrie

6.Precizati alcatuirea genomului si localizarea componentelor:Genomul-ansamblu complex al


secventelor de AND a unui individ sau specie,alcatuit din genom nuclear si mitochondrial.Localizat
in:cromozomi,mitocondrii.

.Scrieti secventa ARNm transcrisa dupa secventa ADN urmatoare:

ADN 5*…CCCTGACGGTAAAAGCCATTGTT…3*

ARNm 3*’….GGGACUGCCUUUUCGGUAACAA…5’

7.Prin replicare se obtine :c)ADN pe matrita de ADN

8.Care dintre sursele propuse nu pot fi utilizate in analiza ADN ?: B)hematii

9.Crossing-overul reprezinta:

C)Un schimb de fragmente intre cromozomii omologi

10.Care este diferenta intre o celula diploida si haploida?:A)Celulele diploide au doua seturi de
cromozomi si celulele haploide au doar unul

11.Cand are loc crossing-overul?:A)Profaza I

12.In care faza a meiozei se poate spune ca are loc diviziunea reductionala ?:C)Anafaza I

13.Gametii sunt celule cu nucleu......rezultate din......:D)Haploid,meioza

14.Cate celule ajung ovule intr un ciclu ovogenetic obisnuit?:A)1

15.O celula umana are in total 46 de cromozomi.Dupa mitoza,celulele fice vor avea un total
de....cromozomi.Dupa meioza I,cele doua fiice vor avea....cromozomi,iar dupa meioza II
.....cromozomi.:B)46,23,23

16.Stadiul celular in care se sintetizeaza cromatide surori ale cromozomilor din celula se numeste:B)S

17.Stadiul celular dinainte replicarii ADN ului se numeste?: A)G1

18.Inainte de diviziunea celulara,fiecare cromozom se replica.Produsele rezultate sunt conectate la


nivelul centrozomului si se numesc:D)Cromatide surori

19.In care faza a meiozei are loc alinierea cromozomilor in placa ecuatoriala?: B)Metafaza II
20.Primul studiu al mitozei,in care cromozomii devin vizibili la microscop,se numeste:B)Profaza

21.Pentru un fat,diagnosticul de aneuploidie se pune in urma analizei:D)Cariotipului

22.Care din mutatiile de mai jos sunt anomalii cromozomiale numerice?:C)poliploidiile

23.Cele doua cromatide se unesc la nivelul zonei cromozomiale numite:B)Centromer

24.Care din anomaliile genetice urmatoare este rezultatul unei deletii cromozomiale?:C)maladia”cri-du-
chat”

25.Care dintre diagnosticile urmatoare corespunde unei aneuplodii heterosomale?:B)Sindromul Turner.

26.Scriet prescurtat “regiunea 2,banda I a bratului lung a cromozomului X ”……. Xq21

27.Ce afirmatie este falsa in cazul sindromului Down?:C)degetele mainii au o pozitie specifica

28.Sindromul Klinefelter:D)Se intalneste numai la barbate

29.Care din sindroamele de mai jos este o ancuplodie autosomala?:A)Sindromul Patau

30.Corpusculul Barr reprezinta:B)Un cromozom X inactivat

31-36.Precizati numarul corpusculilor Barr in urmatoarele situatii:

Sd Turner 0 Barbat normal 0 Tetrasomia X 3

Femeie normala 1 Sd.Jacobs 0 fetita cu sindromul Patau 1

37.Pentru o femeie aflata in saptamana a 10-a de sarcina se solicita efectuarea cariotipului pentru
produsul de conceptie.Pentru aceasta se efectueaza:A)biopsia de vilozitati coriale

38-43.Asociati notiunile din cele doua coloane:

1.Sindromul Klinefelter A 47,XXX

2.Sindromul Turner B Trisomia 21

3.Trisomia X C 45,Y

4.Sindrom letal D 47,XXY

5.Sindrom Down E 47,XY+18

6.Sindrom Edwards F 45,X

1-D 2-F 3-A 4-C 5-B 6-E

44.Prin dominanta incompleta se intelege ca:C)Indivizii sunt heterozigoti si poseda un fenotip


intermediar comparativ cu fenotipul parental.

45.Cum se manifesta codominanta?:C)Indivizii sunt heterozigoti si ambele alele se manifesta fenotipic.

46.Formele alternative de gene se numesc:A)Alele

47.In schema de mai jos sunt.....barbati cu mutatie genetica dominanta si....... femei cu mutatie genetica
dominanta: 3-B 2-F

48.Descendentii de sex masculin ai barbatilor hemofilici sau daltonisti sunt:A)Sanatosi

49.Un nou nascut este depistat cu defiolenta a enzimei necesare in conversia piruvatului in piruvat
fosfat.Secventele normale... Ce fel de mutatie s a produs? :C)Mutatie non sens
50.Autodiagrama alaturata cuprinde analiza probelor ADN recoltate de la persoane implicate intr un viol
si anume:-In pozitia 1:ADN din sangele reclamantei 2..3..4..5...6.6 POZITII Ce concluzie
trageti?:C)Suspectul nr 2 este exclus,dar suspectul nr 1 nu paote fi exclus.

51.ADN ul se gaseste in celula:A)In nucleu si in autocondrie

52.Care este alcautirea unui nucleotid in cazul ADN? Dar in cazul ARN?

ADN:-baza azotata (A,T,C,G),radical fosfat,pentoza(dezoxiriboza)

ARN:-baza azotatata(A,U,G,C),radical fosfat,riboza

53.La o forma exraterestra de viata(ET)corpul este... Care este genotupul probabil al lui Char? 50%
Bbxbb

54.Charly,cel din problema anterioara are un genotip: c.heterozigot

55.Abilitatea de a rula limba... ?

56.Un cuplu are 4 copii ale caror grupe de sange sunt A,U,B,III,.. : B)Ai si AB

57.Fotbalita este o boala X-linkata recisivia ... 25%

58.schema arbore genealogic ???

59.Albinismul este cauzat de prezenta alelelor ... : B)homozigota recisiva

60.Descendentii de sex masculin ai barbatilor ... : D)depinde de sansa

61.Forma cea mai grava de thalasemie este asociata cu mutatia genei pentru: B)globina beta

62.Siclemia(anemia falciforma cu celule in forma de secera)este rezultatul unei mutatii de tip....


aparute in gena globinei . : ???????

63.Un copul cu grupa de sange O I si mama grupa AB IV,poate avea tata cu grupa de sange OI ?
Argumentati. 0%

64.Un copil,intrebandu se daca este adoptat compara grupa sa de sange(O,I) cu a parintilor sai .Ce...

25%daca I A I 0 tata IB I0 mama

65.Hemofilia este o maladie rara X-linkata.Un barbat hemofilic se casatoreste cu o femei a care
ascendenta nu sunt hemofilici: A)Care e probabilitatea ca fiul lor sa fie hemofilic ? 0%(100%Purtatoare)

B)Care e probabilitatea ca fiica lor sa fie hemofilica?0%

66)Nucleosomii sunt alcatuiti din ..... si ...... : Complex ADN si histone

67)Cromatina slab condensata se numeste.....si se replica.... in timp ce cromatina condensata se


numeste...... si se replica.... : B)Eucromatina,devreme,hetereocromatina,tarziu.

68)Cancerul este produs de:D)Toate variantele (Mutatie genetica+factori chimici mutageni+ultraviolete)

69)Scrieti prescurtat “cromozom X inelar”……………. ???????

70.Prin ce metode se pot obtine informatii genetice despre produsul de conceptie?:D)Toate


variantele(Amniocenteza+separarea celulelor fetale din sangele matern+recolatea de cellule din…)

71.La ce varsata a sarcinii se recomanda efectuarea amniocentezei….. :15-18


72.Ce donatori sunt compatibili cu grupa A II in caz de transfuzie? : A)Grupa A II si grupa O I

73.Care dintre sursele propuse nu pot fi utilizate in analiza ADN ? :C) hematii

74.Se incruciseaza un organism cu talie normala,heterozigor(Tt) cu un homozigot recesiv(tt).Precizati


care sunt posibilele fenotipuri in F1: C) 2 Descendenti normali si 2 pitici

75.Autodiagrama alaturata cuprinde analiza probelor ADN recoltate de la personae implicate intr un
viol si anume: in pozitia 1.2.3.4.5 5 POZITII….:D)Proba AND din sperma din tractul vaginal nu apartine
suspectului.

76.Un copil care are fibroza chistica s a nascut din doi parinti care nu manifesta aceasta boala.Aceasta
boala este recisiva sau dominanta?Ce fel de genotipuri au parintii?: Recesiva XfXf; XFyf; XFXF; XFyf;
XfXfXFyF

77.Care sunt procesle prin care AND indeplinste functia eredeitara? Detaliati

-Replicarea semiconservative – duce la dublarea cantitatii de ADN

-Diviziunea celulara -distributia totala,egala si precisa a materialului genetic dublat.

78.Ca forma geometrica,AND ul nuclear este linear ADN ul mitochondrial este circular iar ARNm este
linear

79.Scriet care sunt secventele posibile pentru trepeptidul alcatuit din aminoacizi Glu-Cys-Met

GAA-UGU-AUG

GAA-UGC-AUG

GAG-UGU-AUG

GAG-UGC-AUG

80.In care faza a diviziunii celulare are loc reconstituirea membranei nucleare?:B)Telofaza

81.Ce lege stabileste ca fiecare gamet are sanse egale de a primi unul din cei doi cromozomi
omologi?:A)Prima lege a lui Mendel

82.Copiile obtinute in urma replicarii fiecarui cromozom se numes.... si sunt reunite la .... :C)Cromatide
surori de centromer

83.Secventa ARN sintetizata pe matrita ADN 5’….ATGCCAA…3’ este >B)3’…UACGGUU

84.Sinteza de ARNm pe matrita AND se numeste : )A Transcriptie

85.Fiecare aminoacid este codificat de : )D Trei nucleotide

86.Dupa ce paraseste nucleul,ARNm se ataseaza in citoplasma la :c)ribozom

87.Corpusculul Barr reprezinta:A)Un cromozom X inactivat

88.Secventele AND care contin informatiile pentru sinteza proteinelor poarta numele de: A) Exoni

89.Care din mutatiile de mai jos nu sunt mutatii cromozomiale de structura? :C) Poliploidia

90.Care din anomaliile genetice urmatoare este rezultatul unei deletii cromozomiale :C) Maladia Cri Du
Char

91.Scrieti prescurtat regiunea 1 banda 4 a bratului lung cromozomului 13: 15q14


92.Cum se numesc enzimele care realizeaza sinteza catenelor noi de AND in timpul replicarii?:
Polimeraza, helicaza,ligaza,proteina SSB,topoizomeraza.

93.Care e stadiul meioizei in care celulele devin haploide? : Anafaza 1

94.Unul dintre evenimentele care distinge meioza de mitoza are loc in profaza 1 si implica : D)
Imperecherea cromozomilor omologi

95.Stadiul cellular in care fiecare cromozom devine compus din doua cromatide,In vederea inceperii
diviziunii,se numeste: D)G2

96.Stadiul cellular dinainte replicarii And ului se numeste : A)G1

97.Cand are loc crossing-overul in mitoza? : D)Niciodata

99.Seamana in succesiunea fazelor cu mitoza,cu exceptia faptului ca celulele sunt : D)Meioza2,haploide

100.Primul stadiu al mitozei,in care cromozomii devin vizibili la microscop,se numeste : B)Profaza

101.Histonele sun proteine cu character….datorat continutului in aminoacizi ….si ……. :


B)Bazil,lizina,arginina

102.Cate puncta de control are cilul celular?Mentionati pozitia fiecaruia. : C)3 G1lS G2lMi Mi

103.Ca forma geometrica,AND ul nuclear este… linear .ADN ul mitocondrial este…circular,iar ARN ul
mesager este… linear.

104.ADN ul se poate afla intr o celula sub forma de cromatina in interfaza si sub forma de …. Cromozom
in timpul diviziunii celulare.

104.In cazul mitozei,celula mama are …. Cromozomi iar cele doua cellule fiice au cate…..cromozomi >
A)46,46

104.Etapa ciclului celular in care celula se pregateste in vederea replicarii AND ului se numeste :A) G1

105.Etapa ciclului celular in care celula efectueaza diviziunea celulara se numeste : C)M

106.Mitoza este :C) Procesul din care rezulta doua cellule fiice care au un numar egal de cromozomi cu
celula mama

107.Celulele rezultate din meioza sunt : c) Celululele haploide

108.Cariotipul reprezinta:B)aranjarea cormozomilor pe grupe morfologice

109.Codul genetic: C)Este degenerat(redundant)

110.Un nou nascut este depistat cu deficienta a enzimei necesare in conversia piruvatului in piruvat
fosfat.Avand in vedere secventele normale si mutante ale genei proteinei prezentate mai jor,specificati
ce tip de mutatie s-a produs: D)Mutatie non sens

111.Cele mai frecvente anomalii asociate cu avortul spontan sunt : a)Monosomia X

112.Transmiterea informatiei si caracterelor ereditare in succesiunea generatiilor se realizeaza prin


urmatoarele etape: a)replicarea semiconservative C)diviziunea celulara(daca exista)

113.Afirmatiile urmatoare sunt adevarate cu excepita : B)2n reprezinta setul haploid de cromozomi

114.Care dintre formulele urmatoare indica euplodie? : C)46,XX

115.Data fiin urmatoarea secventa 5*…TAGACCGT…3* specificati care este secventa complementara
corespunzatoare pentru a forma un dublu helix? : c)3..*ATCTGGCA..5*
116.Numarul corec de legaturi de H exista intre cele doua catene de ADN complementare de la
intrebarea nr.9 este : a)20

117.Urmatoarele afirmatii cu privire la sindromul Klinefelter sunt adevarate : D)se caracterizeaza prin
prezenta unui cromozom X suplimentar

118.Exonii sunt : B)componente codante ale genei

119.In celula ADN este prezent : a)in nucleu , c)mitocondrie(daca este)

120.Urmatoarele informatii referitoare la anomaliile coromozomiale de structura sunt adevarate cu


exceptia : D)Deletia este o anomalie structurala neechilibrata care consta in ruperea unei parti din
cromozom si pierderea fragmentului cromozomial

121.In conceptia clasica gena este o unitate de : D)recombinare

122.Dintre principalele indicatii pentru analiza cariotipului constitutional fac parte: D)toate

123.Telomerele : B) asigura replicarea completa a capetelor cromozomilor

124.Amprentele digitale : A)sunt caractere poligenice

125.In urma procesului de replicare se obtine : B) ADN pe matrita de ADN

126.Pentru analiza ADN se pot folosi urmatoarele surse : D) foliculi ai firului de par

127.Dintre elementele morfologice si functionale comune tuturor cromozomilor si esentiale pentru


replicarea si distributia acestora in diviziune fac parte : C)Telomere

128.Cate celule ajung ovule intr un ciclu ovogenetic obisnuit ? : A)1

129.Secventa de ARNm trasncrisa dupa secventa de ADN 5*…AATCGTGAGCCCAAATGGC…5* este :

A) 3*…UUAGGCACUCGGGUUUACCG…5*

130.Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la anomaliile cromozomiale de structura este


adevarata ? + D)Inversia este o anomalie structurala echilibirata care consta in ruperea unui cromozom
in doua puncta,rotirea cu 180 grade a fragmentului dintre punctele de rupere si reinserarea si sudarea
acestuia cu restul aceluiasi cromozom

131.Norma de reactie reprezinta : B)acelasi genotip care prin interactiuni cu alte gene si cu mediul
determina fenotipurile diferite

132.Proteine care complexeaza AND ul spre a forma impreuna nucleosomii se numesc : B)Histone

133.Scrieti formula cariotipala pentru un cariotip feminine cu deletia unui fragment al cromozomului 9,
de la regiunea 2,banda1 pana la regiunea 3,banda 2 : 46XX+9der q(2:2)q(3:2)

134.Sursele de variabilitate sunt : A) recombinarile genetice C)Migratiile populationale

135.Alegeti varianta corecta de formule cariotipale : A)Sindromul PATAU 47,XX+13;Sindrom


Turner45,X;Sindrom Jacobs 47,XYY;Sindrom Klinefelter 47,XXY,Sindrom Edwards 47,XY,+18

136.Despre sindromul Down ce se poate afirma ? : C)Este o trisomie B)Frecventa se creste dramatica la
mamele peste 40 ani

136.Fiecare aminoacid este codficat de : C)Trei nucleotide

137.Efectuarea cariotipului pentru produsul de conceptie la o femeie aflata in saptamana a 11 a de


sarcina se realizeaza prin efectuarea : A)biopsiei de vilozitati coriale
138.Care din sindroamele de mai jos este o aneuploidie autosomiala ? :B) Sindromul Patau

S-ar putea să vă placă și