Sunteți pe pagina 1din 4

O Rinichii sunt

Rinichii au un rol vital in ata~a~i la peretele


/ Q~(j abdominal printr-un
filtrarea, curiitarea ~i menti-
- strat de ~esut fibros.
nerea echilihrului siingelui ~i
a altor lichide din organism.
~
~'
~~~r
~
~~
&
( "
,~ ~~
-
"', Sunt situa~i de o
parte ~i de alta a
?1 J'\-- r-- maduvei spinarii.
Ei eliminii suhstantele nefolo- I '\ (~Q c ~. deasupra ~alelor, in
spatele stomacului ~i
sitoare ~i impiedicii umflarea ~ ficatului. Sunt
organismului asemenea unui \1( ~
strabatu~i de sange;
adus de marea
halon plin cu apii. artera renala. In
~ timp ce sangele cir-
A: OrtUl permanent de apa este esential cula prin rinichi, apa
pentru supravietuire. Apa este preluata ~i substan~ele
i de zi din bauturi ~i alimente. Un nefolositoare sunt
lucru important este ~i eliminarea excesului ~
extrase ~i formeaza
de apa din organism. Aceasta se realizeaza 'T' urina. Aceasta se
prin producerea urinei, un lichid compus din scurge prin ureter in
..
apa ~i substantenefolositoare, creat de rinichi. ., vezica urinara, unde
~ ~ artera
ramane pana in
renala
Urina ~i vezica momentul in care
rinichi este eliminata din
Urina este separata de celelalte resturi ale vena renala

organismului, materiile fecale. Acestea din organism prin inter-


urma sunt rama~iteale digestiei care aiung la ureter mediul uretrei.
capa(lil tubului digestiv, intestinul, unde sunt
depozitate pentru o vreme. in final, acestea ~
sunt eliminate sub forma unei mase semi-
\ \!!
solide de culoare maronie.
Urina este formata prin filtrarea sangelui. ,
in timp ce sangele circula prin organism,
preia excesul de apa ~i substantele chimice O Rinichi umani,
nefolositoare. cand sangele aiunge In rinichi, trata,i cu ra~ina, in
ace~tia1ndeparteazaexcesul de apa ~i toxine- .-'I"" scopul eviden'ierii
~ :D vaselor de sange.
le pentru a forma urina. Un corp uman de uretra
Fiecare rinichi
greutate medie produce 1- 1,5 litri de urina
zilnic.
Urina este produsa aproape continuu, Insa
~ "-/ con,ine aproximativ
un milion de nefroni
mai lent noaptea decat ziua. Aceastase scurge -tuburi scobite con-
lQuretere, ni~te tuburi musculare subtiri, cu o torsionate, prin care
lungime de 25 cm. De la fiecare rinichi por- este filtrat sangele.
ne~te o uretera, care transporta urina 1ntr-o
punga de depozitare, situata In partea infe-
rioara a abdomenului, denumita vezica.
Vezica poate Inmagazina 700 m1 sau mai
multa urina. insa; cand aceastase umple pe
iumatate, senzorii din peretii sai atentioneaza
ca trebuie golita, prin urinare. in acestproces,
mu~chii din jurul tubului de scurgere a urinei,
uretra, se relaxeaza.Ceilalti mu~chi, ai vezicii,
o mic~oreazape aceasta.Urina este Impinsa
In afara ~i este eliminata prin uretra.

Echilibrul fluidelor in organism


Rinichii sunt importanti ~i pentru ca ajuta la
controlul cantitatii ~i echilibrului de apa, saruri
~i mineraledin organism.De~icorpul uman are
un aspectsolid, In interior acestaeste str:lbatut
de fluide. Aproape doua treimi din greutatea
organismului este apa. Jumatate din aceasta
cantitatese afla 1n interiorul celulelor, iar restul
este amestecatcu saruri naturale ~i scaldatoate
celulele. Daca celulele au prea multa sare 1n
iurullor, se zbarcesc~i se mic~oreaza.Cu prea
putina sare, acestea se umfla ~i se sparg. r
A5adar,este foarte important:I pastrareafluide- !
RINICHII

din sange) ~i ureea se scurg din sangele din


capilare, In afara, prin porii minusculi din
peretii capilarelor. Apoi patrund Intr-un reci-
pient de forma unei ce~ti, care 1ovaluiegrupul
de capilare. Acest recipient poarta denumirea
de capsula lui Bowman, dupa numele chirur-
gului englez din secolul19, William Bowman,
care a l-a descoperit.
Fiecare grup de capilare ~i capsula lor se
situeaza In partea exterioara a rinichiului,
cunoscuta sub numele de cortex. Din capsula
iese un tub extrem de subtire cu o lungime de
aproximativ 30 cm. Acesta poarta denumirea
de tub contort. Acesta coboara spre zona
intema, sau medulara, a rinichiului, apoi reali-
zeaza forma unui U ~i se Intoarce la cortex.

A Absorb,ia ~i reabsorb,ia
In fiecare tub contort, fluidul filtrat circula
O Sec,iune printr-un rinichi, reprezent3nd foarte Incet. intre timp, capilarele din
zona medulara interna, captu~ita cu nefroni, glomerul se Impra~tie ~i formeaza o retea
unita,ile func,ionale ale rinichilor, suplimen- haotica 10 jurul tubului. Capilarele Infa~oara
tate cu s3nge de catre glomeruli (particulele tubul ~i II ating In numeroase zone.
de culoare inchisa). in drumul sau spre zona medulara, sange-
le din capilare reabsoarbe substantele folo-
lor din organism la un echilibru corect. sitoare din lichidul aflat In interiorul tubului.
Celulele pot fi distruse ~i de ammoniac,unul Prima portiune a tubului este contorsionata ~i
dintre produsele nefolositoare create prin pre- cunoscuta sub numele de tub contort proxi-
lucrarea proteinelor pentru a furniza energie. mal. Substantele reabsorbite includ ~i apa ~i
Mai puJ;inde o rniirne de gram de ammoniac In substante chimice, cum ar fi glucoza, sare ~i
sange poate ucide o persoan~. Amoniacul vitamine, pe care organismul nu trebuie sa le
este, transformat de ficat Intr-o
A substant:l mai piarda.
putin otr~vitoare, ureea. Ins~ ~i aceasta este Unele dintre aceste substante chimice tra-
foarte periculoas~, dac~ se acumuleaz~. Rini- verseaza singure peretii tubului, deoarece
chii 1ndep~rteaz~aceast:Isubstant~din sange. sunt mai concentrate In interiorul tubului
in acela~i timp, rinichii controleaz~ acidi- decat 10 afara. Acest proces poarta denumirea
tatea lichidelor din corp, pentru functionarea de difuzie pasiva. Celelalte substante trebuie
optim~ a celulelor ~i, de asemenea,regleaz~ sa fie "pompate" de catre portiuni speciale ale O Producerea de urina se realizeaza aproa-
cantitatea total~ de fluid din organism. peretilor tubului. Moleculele transportoare pe continuu in rinichi. Dupa ce este produsa,
atrag substantele respective, li se alatura, le urina se varsa din uretere in vezica urinara.
Proteja\i de coaste transporta prin peretii tubului pana In capatul
Cei doi rinichi sunt situati In partea dorsal~ a opus, eliberandu-le ulterior In lichidul corpu-
abdomenului, In spatele stomacului ~i ficatu- lui. Acest proces se nume~te transport activ ~i
lui, de o parte ~i de alta a ~irei spin~rii, pro- necesita energie.
tejati de coastele inferioare. (Rinichiul stang
putin rnai sus decat cel drept). Canalele colectoare
Fiecare rinichi are o lungime de aproxima- Fluidul se scurge de-a lungul portiunii In
tiv 10 cm, o l~time de 6 cm ~i cant~re~te forma de U, la capatul inferior al tubului.
aproximativ 150 g. Rinichiul este conectat la Aceasta este cunoscuta sub numele de ansa
principalul sistern sangvin prin intermediul lui Henle dupa anatomistul ~i cercetatorul
arterei renale, care transporta sangele spre german din secolul19, Friedrich Jacob Henle,
rinichi ~i prin vena renal~, care transporta din care a descoperit-o pentru prima data.
rinichi sangele f1ltrat ~i curntat. Importanta Apoi fluidul se Intoarce 1oapoi prin ansa,
rinichilor const~ In faptul c~ ace~tiaprimesc o spre portiunea rasucita a tubului, cunoscuta
cincime din toat~ cantitatea de sange pom- sub numele de tub contort distal. in interiorul
pat:I de inim~ -1200 ml pe minut. acestuia, mai multi compu~i chimici cu sodiu
~i clor sunt absorbiti Inapoi In sangele din
Unitatea de filtrare capilare. in final, la capatul tubului ramane O Un proces de rutina in diagnosticare este
in interiorul rinichiului artera renal~ se doar aproximativ a suta parte din volumul de extragerea apei din urina ~i analizarea sedi-
Imparte de multe ori In ramuri mai rnici. in fluid filtrat prima data In capsula lui Bowman. mentelor. in aceasta imagine, cristalele de
final, acestease divid In grupuri separate de Tuburile con~orte se unesc In tuburi mai acid uric pot fj vazute prin lumina polarizata.
capilare rnicroscopice. La acest nivel Incepe
actiunea de filtrare, bazat:I pe circulatia flu- O Radiografie dupa
idelor prin ni~te tuburi mici. o injec,ie intra-
Fiecare grup de capilare este dispus sub venoasa colorata. Un
forma unui ghern rnsucit, denumit glomerul ureter, blocat de o
(In latin~ Insemnand "bil~ mic~"). in interiorul piatra, nu poate
glomerulului, peretii capilari sunt perforati de transporta de~eurile
ni~te pori minusculi, atat de mici Incat se de la rinichi la vezica
comporta asemeneaunor filtre In rniniaturn. urinara. Medicul va
Acestea retin elementele mai rnari, cum ar fi decide daca indepar-
globule ro~ii ~i globule albe, Ins~ perrnit tre- tarea acesteia se va
cerea substantelor de dimensiuni mai reduse. realiza prin metode
Apa, s~rurile din organism ~i alte substante chirurgicale sau prin
chimice, inclusiv vitaminele, glucoza (zah~rul dizolvarea ei.
84
O Artera renala transporta
sange la rinichi. Aceasta se
imparte de multe ori in
ramuri din ce in ce mai mici.
apoi in grupuri de capilare.
Fiecare grup se termina
printr-un glomerul. Sangele
este filtrat prin peretele
glomerulului. Dupa ce san-
gele a fost filtrat complet.
parase~te rinichiul ~i intra in
vena renala. Resturile se
varsa in urina.

capsula renala

artera
arcuita

artera renala

vena renala arteriol3 aferent3

pelvis re;lal

canal
.

lui de filtrare
sunt reabsor-
ureter bite in sange

"E
~
urina tub colector ~
~
mari, numite tuburi colectoare. Acestea trans- "-~
po~ fluidul filtrat inapoi spre zona medularn.
De-a lungul traseului mai mult~ ap~ este reab- odat:l cu de~eurile. Acesta este unul dintre
sorbit1(din acest lichid, inapoi in organism. motivele pentru care nu putem supravielUi
Tuburile colectoare se unesc, devenind din pentru mult timp farn apa.
ce in ce mai mari. Ele transpo~ urina spre tuburile desf~~urate~i puse cap la cap, s-ar
zona principal~, in centrul rinichiului, denu- Intinde pe o distant~ de peste 30 de km ! Mai multa ~r~nsp.ir~,ie, mai
mit pelvis renal. Acum, lichidul contine doar Un rinichi prelucreaz~ 125 nil fluid filtrat In pu'lna unna
resturi de ap~, uree ~i alte de~euri -cu alte fiecare minut, sau 180 1 pe zi. Acest lucru este Rinichii nu filtreaz! acelea~i cantit:lti de
cuvinte, urina. Din pelvisul renal, urina se echivalent cu filtrarea Intregii cantit:lti de ap~ de~euri ~i apa In fiecare zi, ci rnspund la
scurge prin ureter in vezic~. ~i s~ruri din organism de 15 ori pe zi. nevoile schimbatoare ale organismului. Spre
Unitatea de filtrare, care include glomeru- De~eurile din organism se afl~ In solutie exemplu, cand vremea ~ste foarte calda, cor-
lul, capsula, reteaua de tuburi ~i capilare, (dizolvate 1n ap~). O anumit:l cantitate de ap~ pul tinde sa elimine mai mult:l apa prin tran-
poa~ denumirea de nefron. Fiecare rinichi este esential~ pentru a le mentine pe acestea spiratie. Aceasta ar putea duce la o criza de
are aproximativ un milion de nefroni! Toate dizolvate In urin~. Apa trebuie ~i ea eliminat:l apa 1n interiorul organismului. Pentru a pre-
85
RINICHII

veni acest lucru, rinichii reabsorb mai mul~ asupra rinichilor, aldosteronul.
ap~ ca de obicei din lichid In tuburi. A1dosteronulcontribuie la controlul cantitatii
Rezultatul este mai putin~ urin~, care este mai de sare chimica vitala (clorura de sodiu) din
concentrata ~i mai lnchis~ la culoare. organism. Daca nivelul de sodiu din sange
Cum este dobandit acest control? Este o devine prea scazut, glanda suprarenala elibe-
actiune complex~ de echilibru Intre nervi ~i reaza cantitati mai mari de aldosteronin sange.
hormoni, care raspund In fiecare minut la Acesta este transportat la rinichi ~i, aseme-
conditiile schimbatoare din organism. nea ADH-ului, actioneaza asupra pere1;ilor
tuburilor contorte distale. A1dosteronul deter-
Ac~iunea de echilibru min:l "pompele de sodiu" din pereti sa trans-
Imaginati-va ca alergati Intr-o zi foarte porte mai mult sodiu din fluidul aflat in interi-
c~lduroas~.Veti Incepe s~ transpirati, ceea ce orul tuburilor, spre sange~i lichide ale corpului
Inseamn~ ca se elimina apa din interiorul de cealaltaparte. Sodiul este astfel conservat.
organismului. Nivelul de ap~ din organism ~i De asemenea,daca exista prea mult sodiu
din sange scade. in timp ce sangele str~bate in sange, glandele suprarenale elibereaza mai
creierul, sunt activati ni~te senzori speciali putinaldosteron, sau chiar deloc. Pompele de
denumiti osmoreceptori, situati In hipotala- sodiu sunt mai putin active, ramanand mai
mus, la baza creierului. mult sodiu in fluidul din interiorul tuburilor.
Osmoreceptorii transmit mesaje nervoase Acest exces de sodiu este elirninat in urina.
unui organ de m~rimea unui bob de mazare, Activitatea aldosteronului este atat de precisa
denumit hipofiz~, localizata chiar sub creier. incat, intr-un corp sanatos, nivelul de sodiu
A1ci, acesteastimuleaz~ hipofiza s~ elibereze nu variaza niciodata cu mai mult de doua pro-
hormonul ADH (Hormon Anti-Diuretic). cente deasupra sau sub nivelul normal.
Acesta p~trunde.ln sange ~i este transportat la Rinichiul insu~i produce hormoni. Unul
rinichi. dintre ace~tiaeste renina, implicata in contro-
in interiorul rinichilor, ADH-ul actioneaz~ lul presiunii sangelui. A1tul este eritropoeza,
asupra peretilor tuburilor contorte distale ~i ai care incurajeaza procesul de formare al
tuburilor colectoare, f~candu-le mai perme- celulelor ro~ii de catre maduva osoasa.
abile, ceea ce Inseamn~ c~ apa poate trece
mai u~or prin ele. Probleme ale rinichilor
Mecanismele complicate ~i precise ale
Rolul ADH-ului rinichilor pot fi dereglate de droguri sau boli. c
..
.c recipient pentru lichid
Sub influenta ADH-ului, mai mul~ apa trece Cofeina din ceai ~i cafea inhiba eliberarea de "'
N supus dializei
din fluide In tuburi ~i canale, intrand apoi In ADH de catre hipofiza. Aceasta inseamna ca ~

sange, In capilarele din jurul acestora. Urina in urina rarnan cantitati excedentare de apa.
devine astfel mai concentrat~,iar sangele este Cre~terea anormala a procesului de urinare 00 O ma~ina artificiala, indeplinind rolul
mai diluat cu cantitatea suplimentara de ap~. poarta denumirea de diureza, iar substantele rinichilor, men~ine echilibrul chimic allichide-
Rezult~ astfel mai putin~ urin~ ~i rezerve de care 11provoaca, cum ar fi cofeina, se numesc lor corpului prin intermediul dializei, proces
apa In organism. d~etice. A1coolul este ~i el un diuretic. prin care substan~ele chimice sunt separate
Altceva se Intampl~ In cazul In care con- Examinarea urinei poate oferi indicii des- prin folosirea membranelor semi-permeabile.
sumati rapid o cantitate mare de lichid. pre functionarea rinichilor ~i a altor organe.
Concentratia apei In sange cre~te automat. Daca in urina apar anurnite substante, care ar tub de celofar

Osmoreceptorii din creier nu mai sunt stimu- trebui sa fie absente, testarea acesteia poate DIAliZA globule albe solu,ie de diali~

lati, deci nu stimuleaz~ hipofjza s~ elibereze duce la detectarea cauzei aparitiei lor.
. .
ADH. Cantitateade ADH care circul~ In sange Daca rinichii nu mai functioneaza corect I~ ...
-uree ~i de~euri
spre rinichi scade. Peretii tuburilor ~i din anumite motive, substantele nocive se 9' "obule .I ro~ii . . .~ .
canalelor permit trecerea unor cantit~ti mai acumuleaza in sange ~i in lichidele corpului.
mici de ap~. in consecintii, urina retine mai Una dintre metodele de indepartare a acesto-
mult~ ap~, organismul reabsorbind mai ra consta in procesul de dializa renala, in care I.~ t-1
-,
putin~. Rezultatul este o urin~ mai abundent~ o ma~iru1 artificiala joaca rolul de rinichi. 1/"
1
~i mai diluat~. Pacientul sta conectat la aceastatimp de cate- .
Deasupra fiec~rui rinichi se afl~ cate o va ore, de mai multe ori pe saptamana, in
gland~ suprarenala.Acesteaproduc un num~r restul timpului ducand o viata normala. in ,r'J. . .
..::::.:::;;;. ..',cyc'.
de hormoni, inclusiv pe cel care actioneaz~ unele cazuri poate fi necesar transplantul de

ID ~ J ~[ [
.
porI
. Q
.plachet\ . Brotei."
..
I.

.san~ine ,
.

O Radiografie a
unei pietre la rinichi,
ce se poate forma
din urina supracon-
centrata. Substan1ele
chimice dizolvate se
cristalizeaza ~i
formeaza pietre.
Pietrele mici se eli-
mina in mod natural,
insa cele mai mari
i sunt dizolvate pe
! cale chimica, sau
.,: inl~turate prin ultra-
O sunete.

86
Corpul omenesc 20- PANCREASUL, FlCATUL, VEZlCA BlLIARA Corpul omenesc 29- UCHIDELE CORPULUI