Sunteți pe pagina 1din 8

ANATOMIE SI FIZIOLOGIE

NIVELURI DE ORGANIZARE ANATOMICA SI FIZIOLOGICA


Curs 1
1. Organizrea generala a cr!u!ui u"an
In corpul omenesc, celulele si tesuturile alcatuiesc organe, aparate si sisteme.
Organele sunt formate din grupari de celule si tesuturi care sau diferentiat in !ederea
indeplinirii anumitor functii in organism. Aceste functii se reflecta in forma si structura
organelor. Organele nu functionea"a i"olat in organism, ci in stransa corelatie unele cu altele.
#entru organele interne, se foloseste curent termenul de viscere.
Aparatele sunt considerate grupari de organe a caror functie principala este comuna,
desi au o structura diferita din punct de !edere morp$ologic si $istologic. Ele repre"inta
unitati ale corpului% aparatul locomotor, alcatuit din oase, articulatii si musc$i, cu functiile
principale de sustinere si locomoti!e, aparatul digesti!, cu functia principala de nutritie,
aparatul cardio!ascular, cu functia de transport, aparatul e&cretor, cu functia de e&cretie.
Sistemele sunt unitati morfologice si functionale, alcatuite din organe care au aceeasi structura
si sunt formate in mod predominant din acelasi tesut%sistemul osos, sistemul muscular,
sistemul ner!os, sistemul limfatic.
#. Ele"en$e %e rien$are ale cr!ului "enesc &a'e( !lanuri %e rien$are)
#entru preci"area po"itiei segmentelor care alcatuiesc corpul omenesc se folosesc, ca
elemente de orientare, a&e si planuri.
'orpul omenesc este alcatuit dupa principiul simetriei (ilaterale, fiind un corp
tridimensional, cu trei a&e si trei planuri.
A'ele corespund dimensiunilor spatiului si se intretaie in ung$i drept.
A&ul longitudinal, a&ul lungimii corpului, este !ertical la om si are doi poli% superior
)cranial* si inferior )caudal*. El pleaca din crestetul capului si merge pana la ni!elul spatiului
delimitat de suprafata talpilor.
A&ul sagital sau anteroposterior este a&ul grosimii corpului. Are un pol anterior si altul
posterior.
A&ul trans!ersal corespunde latimii corpului. Este ori"ontal si are un pol stang si altul
drept.
*lanurile. #rin cate doua din a&ele amintite trece cate un plan al corpului.
*lanul sagi$al trece prin a&ul longitudinal si sagital. #lanul care trece prin mi+locul corpului
)median*, impartindul in doua +umatati simetrice, se numeste plan mediosagital. #lanul
mediosagital este planul simetriei (ilaterale.
*lanul +rn$al merge paralel cu fruntea si trece prin a&ul longitudinal si tran!ersal. El
imparte corpul intro parte anterioara)!entrala* si alta posterioara )dorsala*.
*lanul $rans,ersal sau ori"ontal trece prin a&ul sagital si trans!ersal. El imparte
corpul intro parte superioara )craniala* si alta inferioara )caudala*. #lanul trans!ersal este
numit planul metameriei corpului. Aceste e&e si planuri se folosesc si pentru preci"area
po"itiei elementelor componente la ni!elul fiecarui organ.
,

*lanurile
-. N"encla$ura ana$"ica
'and se !or(este de mem(rele corpului, se folosesc termenii !r'i"al )superior* pentru
formatiunile mai apropiate de centuri si %is$al pentru cele mai indepartate. La mana, se
foloseste termenul ,lar sau !al"ar pentru formatiunile palmei, termenii !lan$ar pentru
formatiunile din talpa piciorului. Se mai folosesc, la ante(rat, termenul de radial in loc de
lateral si ulnar in loc de medial, iar la gam(a, fi(ular in loc de lateral si ti(ial in loc de medial.
Su!er+icial si !r+un% sunt termini care arata gradul de apropiere fata de suprafata piciorului
)po"itia pielii la ni!elul coapsei*.
#.r/ile corpului
'orpul uman este format din% cap, g0t, trunc$i 1i mem(re.
Ca!ul -i g.$ul alc/$uiesc 0"!reun/ e'$re"i$a$ea ce+alic/ a cr!ului.
'apul este alc.tuit din dou. p.r/i%
una cranian., situat. superior 1i posterior, corespun".toare neurocraniului sau cutiei
craniene
alta, repre"entat. de fa/., a1e"at. anterior 1i inferior.
G0tul este partea corpului care leag. capul de trunc$i. El are%
o regiune posterioar. sau nucal., alc.tuit. din !erte(re, articula/ii 1i mu1c$i
o regiune cer!ical. anterioar. care con/ine mu1c$ii, fascii, osul $ioid, dar 1i organe ale
g0tului% laringe, tra$ee, esofag, tiroid., etc.
2
Sagital
Trans!ersal
Frontal
Trunc$iul este format din trei p.r/i suprapuse% torace, a(domen, pel!is. 3n interiorul lor se
g.sesc ca!it./ile !iscerale% toracic., a(dominal., pel!in..
'a!itatea toracic. este desp.r/it. de cea a(dominal. prin mu1c$iul diafragma.
'a!itatea a(dominal. se continu. caudal cu ca!itatea pel!in., care este 4nc$is. inferior de
diafragma pel!in. 1i de diafragma urogenital..
#ere/ii trunc$iului sunt forma/i din elemente somatice% oase, articula/ii, mu1c$i, fascii,
!ase, ner!i. #eretele posterior al toracelui 1i a(domenului formea". spatele. Anterior 1i
lateral se afl. pere/ii anterolaterali ai toracelui 1i a(domenului. #eretele anterior al
toracelui con/ine glanda mamar..
Mem(rele
Me"1rele su!eriare se leag/ %e $runc2i !rin cen$ura sca!ular/. *ar$ea li1er/ a
"e"1relr su!eriare es$e +r"a$/ %in3 1ra4( an$e1ra4 -i ".n/.
Me"1rele in+eriare se leag/ %e $runc2i !rin cen$ura !el,ian/. *ar$ea li1er/ a
"e"1relr in+eriare es$e alc/$ui$/ %in $rei !/r4i3 ca!s/( ga"1/ -i !icir.
#artea somatic. a corpului cuprinde totalitatea forma/iunilor anatomice, cu e&cep/ia
!iscerelor. Ea este constituit. 4n special din organele aparatului locomotor, a c.ror mas.
repre"int. aproape 25- din greutatea corpului.
6iscerele sunt organele interne ale corpului.
Organismul ca un tot unitar
Organismul uman este un sistem (iologic desc$is, alc.tuit din su(sisteme. Este alc.tuit
din celule, /esuturi, organe, aparate 1i sisteme. Tr.s.tura dominant. a organismului, ca
sistem (iologic, dar 1i a p.r/ilor sale componente o constituie unitatea indisolu(il. dintre
structur. 1i func/ie.
Organele )7 !iscerele* sunt grup.ri de celule 1i /esuturi care sau diferen/iat 4n !ederea
4ndeplinirii anumitor func/ii 4n organism, func/ii care se reflect. fidel 4n forma 1i structura
lor. Organele nu func/ionea". i"olat 4n organism, ci 4n str0sn. corela/ie.
Curs #
CELULA
'ITOLOGIA%este ramura a anatomiei care se ocupa cu studiul celulelor.
8EFINITIE% 'elula este unitatea structurala si functionala a materiei !ii )a organismelor*.
'elula pre"inta independenta de de"!oltare, crestere si reproducere.
8EFINITIE% Grupari de celule cu aeeasi forma si structura, care sau diferentiat in !ederea
indeplinirii aceleiasi functii, formea"a TES9T9L.
TES9T9:ILE formea"a O:GANE , fiecare indeplinind o anumita functie. E&% )ficat, inima,
plamani, !e"ica urinara, stomac, ec.*
Intre organe e&ista o stransa corelatie, ele alcatuiesc un intreg, numit SISTEM 8E
O:GANE. E&%)Sistem osos, muscular, digesti!, etc.*.8iferite sisteme alcatuiesc un
A#A:AT.E&%)aparatul locomotor este alcatuit din sistemul osos si sistemul mscular; am(ele
-
asigura sustinerea corpului si posi(ilitatea de deplasare*. 'elulele, tesuturile, organelle si
sistemele de organe alcatuiesc un tot 7 O:GANISM9L.
'elulele sunt unitati elementare ale materiei !ii.
#roprietatile celulelor%
- proprietate de autoreproducere;
- autoreglare si adaptare la !ariatiile conditiilor de mediu;
- utili"area energiei c$imice in procesele !itale , acele procese care asigura
reproducerea, de"!oltarea si meta(olismul materiei !ii.
- e&cita(ilitatea )este capacitatea celulelor de a raspunde la stimuli*.
8IMNSI9NEA 'L9LELO:%
!aria"a de la un tesut la altul
in medie sunt cuprinse intre 2<-< microni
dimensiunile celulelor !aria"a in functie de speciali"area lor, destarea fi"iologica a
organismului, de conditiile mediului e&tern, !arsta,etc. E&emple% o!ulul = ,><2<< microni,
media se considera 2<-<microni.
FO:MA 'EL9LELO:%
- initial toate celulele au forma glo(ulara, ulterior de!in fusiforme, cilindrice, cu(ice,
stelate) in raport cu rolul lor fi"iologic*
- forma celulelor este legata de functia lor. Initial, toate au oforma glo(uloasa,
dar ulterior pot de!eni fusiforme, stelate, cu(ice,cilindrice, etc.
-
'elulele umane pot fi grupate in doua categorii%
a* celule cu forma !aria(ila% leucocitele
- celule secretorii
celule musculare
(* celule cu forma constanta% celule nervoase
celule epiteiale de acoperire
celule osoase
- eritrocitele
Structura celulara%
mem(rana = separa celula de mediul incon+urator, se formea"a prin diferentierea
citoplasmei;
are o structura trilaminata% stratul e&tern si intern sunt protidice, iar cel mi+lociu
lipidic;
are rol in sc$im(urile dintre celule si mediul e&tern;
are o permea(ilitate selecti!a si este polari"ata lectric.
citoplasma incon+oara nucleul
se pre"inta ca un sistem coloidal
cuprinde o serie de formatiuni numite organite celulare.

Organitele celulare sunt comune tuturor celulelor%
reticul endoplasmatic ):E* un sistem de canalicule intracitoplasmatice ce face legatura dintre
e&teriorul celulei si nucleu.
:E este de doua tipuri% neted )fara ri(o"omi*
?
rugos)cu ri(o"omi*
ri(o"omii sunt formatiuni sferice, cu rol in sinte"a proteinelor specifice. Ei se gasesc li(eri in
citoplasma, fie atasati de :E.
li"o"omii sunt !e"icule ce contin en"ime $idolitice, se gasesc in celule cu rol in digestia
celulara.
aparatul Golgii se afla in apropierea nucleului, a!and rol in ela(orarea produsilor de secretie ai
celulei.
mitocondriileau rol in producerea de energie celulara.
centro"omul formea"a fusul de di!i"iune si este situat in apropierea nucleului.
Organitele celulare specifice celulelor%
miofi(rilele = sunt specifice fi(rei musculare;
neurofi(rilelesunt specifice celulelor ner!oase;
nucleul% alcatuit din mem(rana nucleara du(la, care pre"inta numerosi pori si din nucleoplasma.
contine unul sau mai multi nucleoli;
este cel mai mare corpuscul din citoplasma; putem a!ea celule uninucleate )celula
$epatica*, polinucleate )fi(ra nucleara striata* sau anucleate )$ematia adulta*.


ST:9'T9:A '@IMI'A A 'EL9LEI
'elula este alcatuita din su(stante cantitati! !aria(ile%
apa7 A<B<C
proteine7D2<C,cu rol structural si en"imatic;
lipide 7,-C, grasimi neutre, fosfolipide si colesterol;
glucide7,2C, su( forma de glicogen;
electroliti cei mai importanti sunt%E, Mg, 'l, SO?.
Curs 5
:E#:O89'E:EA 'EL9LA:A
'elula isi asigura continuitatea, in timp, prin reproducere. 'ele mai multe fac acest lucru prin
di!i"iune, din care re"ulta doua celule identice cu celula parentala.
Ciclul de viata al unei celule%7repre"inta perioada de timp cuprinsa intre aparitia unei celule)din
momentul in care sa inc$eiat di!i"iunea care ia dat nastere* pana la terminarea propriei di!i"iuni.
Diviziunea celulara
E&ista trei modalitati prin care se poate reali"a di!i"iunea celulara%
Amito"a)di!i"iunea directa*;
Meio"a )di!i"iunea reductionala*;
Mito"a )di!i"iunea indirecta*;
AMITOZA7 consta in strangularea celulei; In timpul amito"ei nu au loc transformari in interiorul
nucleului, ca urmare in timpul ei nu apar cromo"omi si nici firele fusului de di!i"iune. Ea este
>
caracteristica organismelor inferioare cum sunt ciliatele, unele protiste si unele tesuturi animale
speciali"ate. 'elulele re"ultate poseda cate un nucleu normal care le confera !ia(ilitatea si capacitatea de a
se diferentia.
MEIOZA 7 are ca re"ultat final formarea celulelor $aploide, care contin in nucleul lor +umatate din
setul diploid de cromo"omi;
7 este specifica celulelor care se reproduc se&uat, numite celule ale liniei gametogene.
'ei patru gameti se formea"a in urma a doua di!i"iuni successi!e%
!ri"a %i,iziune es$e re%uc$inala se desfasoara in urmatoarele etape% )profa"aI, metafa"aI,
anafa"aI, telefa"aI*. Are loc la ni!elul spermatocitului primar, respecti! a o!ocitului primar.
Profaza Ise finali"ea"a cu di"ol!area mem(ranei celulare si formarea fusului nuclear. #rincipalele
e!enimente sunt%
- condensarea cromo"omilor, con+ugarea lor si formarea de tetrade;
- crossingo!erul proces care se reali"ea"a prin incrucisari )gametii re"ultati !or a!ea com(inatii
noi de gene.
Metafaza I- cromo"omii se dispun in perec$i in
placa metafa"ica, fiecare perec$e sunt tetracromatidici.
Anafaza I - are loc separarea cromo"omilor $alpoi"i, se deplasea"a spre polii fusului de di!i"ine. 'and
seturile au a+uns la cei doi poli ai celulei incepe telofaza I.
se reconstituie mem(rane nucleara, are loc citoc$ine"a si se constituie cele 2 celule fiice
$aploide )n*.
A %ua %i,iziune es$e ec,a$inala se desfasoara ca o mito"a, unde in metafa"aII, se despart
cromatidele surori si !a re"ulta ? celule cu un numar $aploid de cromo"omi. Aceste celule se transforma
in gameti.
8esfasurarea anormala a meio"ei determina aparitia (olilor genetice si in special modificari in numarul
cromo"omilor, de e&.Trisomia 2,sau sindromul Down apare un set de ?D cromo"omi, fiind pre"ent un
cromo"om suplimentar la perec$ea 2,.
A
MITOZA7 )di!i"iune indirecta* 7 metoda frec!enta de di!i"iune a celulelor somatice, prin care re"ulta
o distri(utie egala si e&acta atat a cromo"omilor cat si a citoplasmei.
Acest process de multiplicare celulara este constituit din 2 fa"e%
a) "i$za !r!riu6zisa care pre"inta urmatoarele su(fa"e%
#rofa"a caracteri"ata prin%disparitia nucleolului si a mem(ranei nucleare, se formea"a fusul de
di!i"iune.
Metafa"a se formea"a placa metafa"ica, prin fi&area cromo"omilor pride fi(rele fusului de di!i"iune.
Anafa"a cromo"omii sunt trasi spre cei doi poli ai fusului.La sfarsitul acestei fa"e, fiecare pol al celulei
are un set d cromo"omi )2n7diploid*.
Telofa"a cromo"omii a+ung la cei doi poli ai celulei si isi pierd indi!idualitatea. Se reconstituie
nucleolul si mem(rana celulara, dispare fusul de di!i"iune. Se constituie 2 nuclei identici ca numar de
cromo"omi si "estre genetica cu cel parental.
1) Ci$c2ineza apare in anafa"a tar"ie apare la ecuatorul celulei parentale ca un inel contractil
care determina o strangulare a celulei. 6a aparea o gatuitura care la sfarsitul telofa"ei imparte
citoplasma celulei parentale in doua +umatati egale, fiecare a!and cate un nucleu diploid; cele
doua celule se separa complet una de alta, de!enind independente.

D
F