Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE POSIBILE

1. Enumerati cazurile in care nu se aplica institutia termenului in


cunostinta, deoarece nu se prezuma ca partea cunoaste termenele
ulterioare.

- in cazul redeschiderii judecatii.


- In cazul stabilirii unui termen pentru chemarea la
interogatoriu.
- In cazul in care procesul se repune pe rol.
- In cazul militarilor in termen.
- In cazul detinutilor.

2. Mentiunile din cuprinsul unei citatii care sunt prvazute de lege sub
sanctiunea nulitatii.
- indicare anului, lunii, zilei
- orei de infatisare, indicarea instantei si sediul acesteia
- numele, domiciliul, calitatea celui citat
- parafa sefului instantei, semnatura grefierului.
3. Enumerati ce indatoriri are personalul auxiliary de specialitate;

- sa-si indeplineasca indatoririle de serviciu cu profenalism si


celeritate.
- Sa se abtina de la orce fapte care ar putea adduce prejudicii
persoanelor fizice sau juridice, prestigiului justitiei.
- Sa pastrze secretul professional
- Confidentialitatea in legatura cu faptele si informatiile
despre care au cunostinta in exercitarea functiei.
- Cu privire la procesele aflate in curs de desfasurare, sau
asupra unor cause care au fost sesizate de parchet .
- Nu este permis sa comenteze sau sa justifice in presa, ori in
emisiuni audiovizualehotararile sau solutiile date in dosarele
despre care a luat cunostinta in exercitarea atributilor de
serviciu.
- Sa respecte programul de lucru.
- Sa resolve lucrarile in termenul stabilit
- .sa aiba in timpul sedintelor de judecata vestimentatia
corespunzatoare.

4. Enumerati cazurile in care grefierul trebuie sa semneze alaturi de


judecator si justitiabil adaugirile stersaturile si schimbarile, sub
pedeapsa de a nu fi tinute in seama.
SUBIECTE POSIBILE

- interogatoriu
- depozitie de martor.

5. Specificati ce dispozitie din Titlul V Incompabilitatea obtinerea si


recuzare judecatorilor nu se aplica grefierilor.

Art. 24 Judecatorul a pronuntat o hotarare .


Art. 27 pct. 7 daca si-a spus parerea cu privirea la pricina care
se judeca.

6. Enumeraticazurile de incompabilitatea personalului auxiliary de


specialitate a instantelor judecatoresti,
- sa desfasoare activitati comerciale diredte sau prin persoanae
interpuse.
- sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii comerciale sau de
alta natura .
- sa aiba calitatea de asociat sau de membru in organizati dew
conducere, administrare ori control la societati civile,
societati comerciale inclusive la banci ori alte institutii de
credit, socitati de asigarare ori financiare, companii nationale
, societati nationalesau regii autonome.
- Sa aiba calitatea de membru al unui grup de imterese
economice.
7. Enumerati 8 mijloace de proba dintre cele prevazute de Codul de
procedura penala.

- declaratiile invinuitului sau inculpatului


- declaratile partii vatamate.
- Declaratiile partii civile si ale partii responsabile civilmente.
- Declaratiile martorilor
- Inscrisurile
- Inregistrarile audio si video
- Fotografi
- Mijloace materiale de proba
- Constatari tehnico stiintifice.
- Constatari medico legale
- Expertise.
8.
Termenul de apel si de recurs este .

In civil 15 zile de la data comunicari.


In penal 10 zile de la pronuntare
30 zile comunicarea hotararii de divort
SUBIECTE POSIBILE

10 zile pentru militari si arestati.

S-ar putea să vă placă și