Sunteți pe pagina 1din 11

suournent el numi:lrulu1 11 Psycholog!

es

Octombrie 2008

Actiunea

J

lsfactia

.,

~ Controlul

- entnatatea

e te f ,er·c·t?

Introducere

e te face,

~

rasp

ns

feric·t?

o intrebare generals cu

individal

E 0 Tntrebare pe care filozofii si-o adreseaza de rnulta vreme.

Dar daca ai putea afla mai repede ce T,i aduce satisfactie?

I

"Fericirea e ca 0 pisica. Nu-ti sta tot timpul in brate si nu vine intotdeauna cand 0 chemi."

" ,

"Fericirea inseamna un cont gras in banca si 0 bucatareasa buna. H

"Banii tIU aduc fericirea. Dar nici nu-i strica.' Iata tot atatea opinii despre ceva atat de general cum e ... fericirea. Cand, de fapt, ea este ceva profund individual. Pe mine rna. bucura ceea ce am in prezent: familie, prieteni. .. pe tine te incita provocarea, actiunea, eontrolul (altfel te plictisesti):

Pe el (ea) il (0) bucura eel mai mult 0 zi de yarn petrecuta in natura, in Iiniste, Iatii, in cele ce urrneaza, patru fatete ale starii de bine .. Care este cea care it! vorbeste numai tie?

o vei afla Ia finaL

Rezo.lva acest test de personalitate ca sa stii catre ce sa te indrepti.

Test realfzat dEl' ravlsta .. Psychologcies· ~~ Edltura Tr03I (Simona. ReghintovschiJ. pe bazs cartii Cum sa lti construiesti lericirea? de Christophe' Andre, Editura Trei. 2008

2

o ct o mb r!e 2008

3

trrtroducere

Cumfunctioneaza testull?

,

1n cartHa sa, "Cum sa-ti construiesti Iericir ea'', Christophe Andre spune ca dcsi este .ur sentiment irnateria! ea nu poate fi rupta de realil ate si nu poate fi atinsa decst prin intermediul a ceva".

Acest .ccva" nu este decat trambulina fericirii, prornisiunea ei, pe care fericirea 0 depaseste mai apoi in toate privintele. Tot..s! fara acest .ceva", fericirea nu e poslolle ...

r

4

P5l'"nologh"

Ce te propulseaza catre

FER eiRE?

1 .. Fericir'ea 0:

A. cauti

B. prlmestl C savurezi D. sirnti.

2. Ai la dispozrtie doua sapUimarni

,

de vacenta, Ce

- - - .

aleg~?

A. Pleci la munte cu niste

prletenl vechi.

B. Tnchiriezi 0 casa Ia tara, unde mergi cu familia.

e. Te retragi pe a plaja pustie. D. Fad un curs de scufundari.

Oc'tcimbtle· 2008

5

Test

3. Ai trail cea mai 'intensa bucurle daca ...

A. Ai salva vista unui om.

B. Ai primi un premiu important.

C. Tl-ar adormi in orate un copil.

D. Aii ajunge pe vartul unui munte ~i ai admira peisajul,

4. V,erbuI care deserie eel mai bine bucuria de a trai este:

A. a Imparta~i

B. a dadi

c. a renunta D. a avansa.

5. Ce'le mal intense momente impreuna cu un eopil au loe atunci cand:

A. te jou cu el

B. II privesti bucurandu-se c. te gande~t~ la el

D. illinveli ceva.

6. Oa,ca te 9andesti laeasa ta, cea mai mare bucurle o simti ca.nd:A. 0 construiesti

B. 0 locuiesti

C. 0 regase$ti cand te Tntorci acasa D, 0 amenajezi.

7. Tara.mul fericiirii este un lee in care:

A. reallzczi orice proiect tl-al propus

B. cineva Tti Tndepli:ne?te toate dorintele

Octombrle 2002

7

Test

C. te g.ande;;ti la traseul vietii tale

D. esti captivat de o activitate placuta.

C. esti in armonie cu tot ce te Inconjoara

D. esti absorbit de 0 a ctivitate

care te pasloneaza.

11. De obicei, cand esti

,

8. Ai urmarlt intotdeauna ...

A. Sa duei un proiect la bun sfar~it

B. Sa nu iti lipseasca nimk. (_ Sa ai un loc 111 care sa

te poti retrage.

D. Sa hi cell care ia dedziile,

ilntr'-un grup de prieten ii, ili place:

A. sa mltlczl activitatllc comune B . .sa pnrnesti atentla

~i spriiinul celorlalti

C. sa Ii observi pe ceilaltl

D. sa organizezi desfasurarea evenirnentelor.

9. O.ac.a iti ima.ginezi 0 plstca,

,

o ve.zi:

A. vanand

B. torcand

C. dormind

D. jucandu-se cu prada.

12., Preferifilmele de ....

A. actiune

B. dragoste

C. drama

D. qroaza.

10. Cea, mai mare satlsfactle 0

,.

simtl atuncii dirnd:

I - - - - -

A. realizezi bine ceva

B .. savurezi placerea dipei

8

Octombrle :2008

9

"Test

Interpretarea rezu tatelor

Curninterpretezl rezulta tele?

Pentru fi.ecare tip de bucurle de a tral, poti obtine un punctaj de la 0 18 6. Cu cat punctajul intr-un camp este rnai ridicat, cu atat ai 0 predilectle mal mare pentru acel tip de "trambulina" a fericiriL

Nu exista raspunsuri bune sau gre~ite!

Nu este un test de personalitate, nu de evaluare a cornpetentelor. EI te ajuta sa vezi la ce anume .vibrezi' din rnultimea de stimuli ai vietii ;;i la care ramai mai rece.

Dezvolta-tel

Daca ai un punctaj rnai mare la "aq~une", deexemplu, acesta nu este un rnotiv sa nu explorezis. alte moduri de a gasi pacea interioara. Dezvolltd~tef explo.eaza, incearca. Pot~ gasi nsbanuits caparitati personale.

Calculeaza rezultatul

Numarade (ate orl ai raspuns a, b, c sau d sl trcce totalulln tabelul de mai j05.

Tipul de fericire rnai potrivita tie: actiune satisfactle

sen i natate control

Numarul

de raspunsuri Total de lltere a Total de IHere b Total de litere c Total de litere d

10

11

"dombri e 20 OS

raspunsurt la test

MAJORITATE ,DE RAS·PUNSURI A Bucuria de a tra!i

data de ACTIUNE

, -

Deviza fericirii pentru tin-..e"'_"'_",-"Actioneaza :;;i Tmparte cu

Bucuria de a trai este legata de sentimentul de pienltudtne trait cu ocazia partlclparll la evenimente extarloare. Este bucuria pe care 0 poti aimti la 0 petrecere, pregatind-o ~i dis tran du-te,

sau pe parcursul unor activitati desfasurare in comun eu prietenii. 'Te poate domina En timpul activitatilor desfasuratc in grup, in rnunca in echipa sau la intalniri cu prietenii sau cu familia.

Este 0 bucurie care tine de actiune, dar si de legaturi sociale, de apartenenta, de cornunicarea cu ceilalti, Atentle la excese (total de 6 puncte). Daca este slnqurul, acest tip de bucurie de a trai poate duce Ia 0 anumira superficialitate, la cautarea sistematica a placerilor ~i stimulilor exteriori, la dependenta de ceilalti pentru a simri ca.Octomb,ril" 2008

13

12

Dar acest tip de perscnalitate are ~i virtuti reale: seexprima si sc percepe eu usurinta, Sf? cornunlca :!?i se transrntte imediat celor din jur, care beneficiaza, 1a randul lor, de stares ta de bine. 0 astfel de persoana vitalizeaza intregul grup, Un adevarat talent!

raspunsurl la test

MAJORITATE DE RASPUNSURI B Bucuria de a trai

determinata ,de SA TISFACTIE

)

Deviza fericirii pentru tine: .Asaza-te si savureaza succesul".

J' ,

Acest tip de bucurle de a trai este Iegat mai mult de relaxare si de satisfactia simtita in urrna succesului, a atingerii unor objective personale In care ai investit energie, Tine in buns masura de relaxare si de savurarea placerilor vietii, Dar nu este doar 0 bucurie materialista. Ea poate proveni, de exemplu, din sentimentul pe care 1M ai atunci cand Ii aiuti pe altii,

Este un tip de bucurie resimtita inrelatie cu lumea exterioara, dar mai

degraba in repaus dedit in actlune,

Excesulacestei tendinte (total de 6

I

puncta) poate duce la dependents bucuriei

de a trai de atingerea obiectivelor, la un anumit materialism (daca obiectivele sunt arinse) sau insatisfactie (daca nu sunt atinse).

Totusi, fericirea care tine de satisfactie reprezinta 0 sursa importanta de energie pentru a intreprinde ~i a construi, pentru a :fi creativ,

14

Octombrle :2008

liS

r as punsur i la test

MAJORITATE iDE RASPUNSURI C Bucuria de a trai

determinata de SENINAT'AT,E

Oeviza fericirii pentru tine: ",Fii prezent in lume

si.. deteseaza-te de ea",

Este un tip de bucurie de a treH care ~ine de un amestec de receptivltate, repaus, detasere de lumea care te tnconjoare. Te simti bucuros sa fii prezent in mijlocul evenimentelor vietii, fara sa te lasi absorbir de ele, Aceasta distantare nu inseamna indiferenta, lusa. Este mai mult 0 bucurie data de simplul fapt de a trai in armonie ell lumea: cand privesti un apus de scare sau asculti linistea

noptii, cand auzi

undeva 0 melodic

Dadi, acest tip de bucurie predomina (total de 6 puncte), exists riseul de a duce 1a 0 anumira forma, de pasivitate, de fatalism, de derasare de luptele inerente vietii, Insa bucurta de a trai determinate. de senlnatate favorizeaza accesul Ia toleranta ~i pace inrerioara. Acestea pot reprezenta baze existentiale superioare si pot cornbate emotiile negative care polueaza starea de bine si erodeaza relatiile ell ceilalti,

superbii ....

16

P.ychala,gJes

Octombrie 2006

nefericit caz - la egoism, Acest tip de bucurie favorizeazasi excelenta intr-o activitate: este hrana ceIor care se depasesc pe ei insisi, Sentimentele de fericire vor fi cu atat rnai profunde ell cat se VOl' eompune din amestecul subtil sau alternanta acestor patru tipuri de bucurie de a tr:ii. Pentru a fi ferieir: fii atent la astfel de momente, savureaza-Ie, sporesre-le numarul, Ceea ce IP va dezvolta capacitate a de a te bucura de viata pe toate planurile, nu doar pe eel a1 actiunii,

raspunsuri la test

MAJ~ ITATE ~PU~

Bucuria de a tr ai determinata de CONI-

.... ... .. f ~

Deviza fericirii pentru tine: "implica-te :?~ mergi pana. lacapat".

Acest tip de bucurie de a tral consta In a fi total acaparata de 0 activitate care te pasioneaza, de care esti atar de absorbita incat uiti de scurgerea timpului.

Este 0 bucurie de a traicare tine de actiune, dar mai ales de interiorizare, 0 bucurie

centrata asupra propriei persoane ~i a propriilor senzatii: a chi) a asculta muzica, a scrie, a munci eu daruire.. ,

Acest tip de bucurie este condltlonat de doi factori: 0 activitate bogata, captivanta, care aduce multurnire, sl un grad ridicat de pricepere in acea acrivitare, si se manifesta ca un flux armonios al gandurilor si senzatiilor care se nasc de aici,

o tendinta excesiva (total- 6 puncte) catre acest rip de bueurie de .a trai, adica cea data de control, axata pe beneficiile personale obtinute de pe unna unei activitati intense, poate duce, in eel mai bun caz, la un spirit foarte activ, Ia dependenta de munca sau actinne. in eel mai

18

o e e ernb rle 2008

19