P. 1
Sfantul Iustin Martirul si Filosoful

Sfantul Iustin Martirul si Filosoful

|Views: 629|Likes:
Published by silviumihail

More info:

Published by: silviumihail on Apr 16, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/03/2014

pdf

text

original

Universitatea Mihail Kogalniceanu, Iasi Facultatea de Drept

Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful

Dulhac Silviu Mihail Anul II

263 2 . drama lăuntrică a sufletului său însetat după adevăr. Ed. nepotul 1 Pr. el s-a născut la începutul secolului al II-lea în Flavia Neapolis nu departe de vechiul Sichen. precum şi sacrului Senat şi întregului popor roman. G. Bucureşti. iar unele dintre ideile lui continuă să preocupe cugetători sau istorici ai gândirii umane din vremea noastră. Numele lui s-a impus ca autoritate încă din epoca patristică. voi. Dr. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Ioan.2 După cum spune în „Apologia întâia în favoarea creştinilor" adresate către împăratul Antonin Piui. una dintre cele mai bogate din vremea lui. Coman. faptul că el a continuat să poarte haina de filosof elen şi după convertire şi apoi detaliul important că el şi-a încununat viaţa cu martiriu. cel mai original şi mai atrăgător dintre apologeţii acestui secol. Augustul Cesar şi lui Verissimus. Ceea ce contribuie a-1 impune încă atenţiei noastre este. filosoful. 1984. fiul filosof şi lui Lucius. cât şi prin opera sa scrisă. pag. fiul natural al Cesarului şi adoptiv a lui Pius. fiul Iui Priscus. ca şi celelalte date referitoare la viaţa lui. printre altele. Patrologie. eu Iustin.1 Dacă tragedia morţii lui ne-a rămas consemnată într-un Martirologiu de la sfârşitul secolului al II-lea.SFÂNTUL IUSTIN MARTIRUL ŞI FILOSOFUL 1. Prof. azi Nablus în provincia Samaria din Palestina3: „împăratului Titus Aelius Hadrianus Antoninus Pius. El e cel mai mare. atât prin viaţa sa plină de zbucium sufletesc şi de evenimente. VIAŢA Sfântul Iustin este una dintre figurile cele mai interesante şi originale în galeria autorilor creştini ai secolului al Il-lea. iubitor de cultură. ni le dă el însuşi în cele două Apologii şi mai ales în Dialogul cu iudeul Tryfon.

cu care propunea maximele sale.. IBMBOR. ceea ce 1-a scârbit pe acesta. 1982. adevărul. dar care după câteva zile de lucru a pretins onorariu de la ucenicul său."6 De la stoic a trecut la un paripatetic vestit pentru ştiinţa lui. Bucureşti. Prof. Prof. de altfel. socotind că un asemenea om nu era un filosof.. Prof. Bucureşti. pag. Pr. D. pag. în PSB 2 traducere de Pr. l-am schimbat pe acesta. Bodogae. Pr. astronomia şi geometria. facându-1 apt pentru inteligibil. Iustin. Olimp Căciulă. în favoarea oamenilor de tot neamul care sunt pe nedrept urâţi şi chinuiţi. Fiind însă aprins de dorul filosofiei. după o îndelungată ucenicie. Prof. şi poate încă mai mult prin pompa teatrală. şi 1-a îndreptat către filosofie. Ed. Ioan Rămureanu. ca unul care însumi fac parte dintre ei". dacă nu-şi va fi însuşit în prealabil muzica.. Fecioru. care i-a deschis dorul după căutarea adevărului. ca una care singură. nu ştia prea mult lucruri. după părerea celor de atunci. a continuat să caute alţi filosofi şi astfel a dat peste un pitagorean de mare vază în ale cugetării filosofice. dacă am văzut că nu mi se mai spunea nimic despre Dumnezeu (căci nici el. Graţie lor se va putea ajunge la contemplarea a ceea ce este binele şi frumosul în sine. putea să seducă imaginaţia unui tânăr cu o inimă nobilă şi generoasă.4 A crescut printre păgâni. 5 3 Pr. nu va putea să pătrundă filosofia.2 Apologeţi de limbă greacă. era în măsură să descopere oamenilor. prin liniştea sufletească ce promitea înţeleptului. că el. zicând că o asemenea învăţătură nici nu este necesară). 41 lui Bacchius. El însuşi la începutul dialogului cu iudeul Trifon ne spune istoria trecerii sale prin aceste şcoli şi cum s-a iniţiat în creştinism. Actele martirice în PSB 11. prin stima ce profesa prin virtute. primind o educaţie aleasă. Acesta îi spune. născut în Flavia Neapoli din Syria Palestinei. 1980. adresez această cuvântare şi intervenţie a mea. IBMBOR. care scot sufletul din sensibil. T. determinându-1 să-1 părăsească. 3 . Primul sistem ce i s-a oferit a fost stoicismul care prin înălţimea principiilor morale. Cu toate acestea în acest sistem filosofic exista o lacună pe care spiritul pătrunzător al lui Iustin o întrevăzu încă de timpuriu5: „Şi stând destulă vreme la el. Ed.

op. 265 4 . teză de licenţă. 1986. Sfântul Iustin adaugă: „Iar mie mi s-a aprins deodată un foc în suflet şi m-a cuprins o mare dragoste de profeţi.4 Idem 2. Ioan G. iar pe tărâmul mării se deşteaptă din întuneric la lumină un om cu totul nou.7 Ceea ce atrase în chip deosebit pe studentul Iustin de filosoful platonic erau două capitole glorioase ale aceste filosofii: „înţelegerea lucrurilor netrupeşti mă încântă foarte mult în teoria ideilor dădea aripi judecăţii mele". în singurătatea măreaţă a naturii. pag. Prof. În felul acesta şi pentru 7 Pr. 8 6 Idem 2. pag. Aici. 25-26 5 Săndulescu C. Nu de multă vreme un filosof platonician venise în oraşul lui Iustin şi acesta s-a întreţinut destul de îndelungat cu el. Istorisind aceasta minunata întâmplare. ca şi de bărbaţii aceia care au fost prietenii lui Hristos. Discuţia porneşte de la filosofie pentru a ajunge din nou la filosofic. p. Bătrânul dispare. cit. un nou adept al cerului. într-o zi gândurile care nu încetau câtuşi de puţin să îl preocupe. 93 Pentru că nu cunoaşte cele trei discipline în chestiune şi pentru că însuşirea lor i-ar fi cerut timp prea mult a fost nevoit să renunţe şi astfel s-a îndreptat spre a patra şcoală filosofică: platonicienii.8 Convertirea Sfântului Iustin: convertirea sa la creştinism poartă pecetea minunii pe care Dumnezeu o săvârşeşte întotdeauna cu sufletele mari şi curate. Iustin îşi purta. pentru ca sa ajungă apoi la filosofia profeţilor şi a lui Iisus Hristos şi să smulgă din lumea de rând. făcând progrese. p. găseam că aceasta este singura filosofie sigură şi aducătoare de folos. întâlneşte un bătrân plăcut la înfăţişare cu care convorbise asupra frământărilor din sufletul său. pe ţărmul mării. Bucureşti. Dr. Departe de orice urmă omenească. Iustin Martirul şi operle sale. Şi gândind la cuvintele lui. Coman. un om cu adevărat renăscut: Sfântul Iustin. Porneşte de la filosofi a sentimentelor omeneşti pe care le vânturase sufletul neastâmpărat a lui Iustin.

instalată. ar fi în stare să îmbrăţişeze moartea. care din invidie şi ură personală l-a denunţat autorităţii romane că este creştin. printre care şi Titian Asirianul. datorită activităţii sale filosofice şi catehetice.8 Idem 2. Această şcoală este creştină având pretenţia de metodă şi argumetare filosofică. îşi încheia Sfântul Iustin descrierea acestui eveniment crucial din viaţa lui. el a venit de două ori la Roma unde a înfiinţat şi o Şcoală. Ce om dedat plăcerilor şi desfrâului."9 În Apologia I Sfântul Iustin mai relatează că trecerea sa de la filosofia păgână la credinţa în Dumnezeu n-a făcut-o ca pe un gest fără socoteală ci după o matură reflexiune. căruia i-a lăsat o impresie profundă şi pe care 1-a caracterizat ca: „prea vrednic de admiraţie"11. pag. Martiriul Sfântului Iustin: la Roma. Iată cum se exprimă el: „Eu însumi. 7-8 5 . a intrat în conflict cu filosoful cinic Crescens. Sfântul Iustin a avut destui şcolari. el predica cuvântul lui Dumnezeu în haină de filosof şi lupta pentru credinţă în scrierile sale. In călătoriile sale misionare. ca să se lipsească de bunurile lui şi nu ar căuta cu tot dinadinsul să se bucure de viaţa prezentă şi să se sustragă magistratului. pe când mă gândeam împărtăşind învăţăturile lui Platon auzind cât de mult erau defăimaţi creştinii şi văzând că totuşi ei sunt fără de teamă în faţa morţii şi în faţa tuturor acelora pe care oamenii le socotesc înfricoşătoare. Sfântul Iustin însuşi ne spune următoarele despre conflictul lui cu Crescens: „Eu însumi mă aştept să sufăr din pricina uneltirilor şi să fiu pus 9 Ibidem. „deasupra băilor lui Timotei". de cât să se expună morţii. 94 aceasta sunt filosof. p. am înţeles că este cu neputinţă ca ei să trăiască în răutate şi în pofta plăcerilor. In această şcoală. denunţându-se pe sine însuşi?"10 După convertire. care socoteşte un lucru bun să se hrănească din carne de om.

cit.. op. după ce a prezentat împăraţilor despre care am vorbit în a doua carte. s-a împodobit cu dumnezeiescul martiriu. uneltirilor şi calomniilor filosofului cinic Crescens este confirmată şi de istoricul Eusebiu de Cezareea. de teama ascultătorilor. Dr. sau de către Crescens cel iubitor de laudă şi de paradă. Iustin despre care am vorbit mai înainte. nu au înţeles măreţia lor. şi Iustin după ce 1-a combătut de mai multe ori în discuţii. fiind stăpânit de opinia ignorantă şi deşartă .10 Eusebiu de Cezareea. şi nu respectă frumoasa maximă a lui Socrate: „omul nu trebuie cinstit înaintea adevărului". Căci dacă ne atacă pe noi fără să cunoască învăţăturile lui Hristos. de Pr. Prof. IBMBOR Bucureşti. nu îndrăzneşte să declare. Scrieri. acuză în public pe creştini că sunt atei şi necredincioşi. 6 . Ed. p. Prof. cum am spus mai înainte încât se arată nu filosof. Ponticus şi sora sa Blandiana”14. a dobândit în sfârşit răsplata victoriei adevărului prin martiriu pe care 1-a îndurat. în faţa auditorilor. Iar dacă le-a citit. G. Ştirea că Sfântul Iustin a fost victima urii. trad. care sunt în rătăcire."12 Căci nu se cuvine să numim filosof pe un bărbat. el este foarte neonest şi cu mult mai rău decât cei simpli care adesea se păzesc să discute şi să mărturisească fals despre cele pe care nu le cunoscuse. 267 în butuci de partea celor pe care i-a numit. în apărarea învăţăturilor noastre. care. care se exprimă astfel: „In acel timp. T. care ambiţiona să ducă viaţa şi traiul celor ce poartă numele de cinici. vorbind despre noi lucruri pe care nu le cunoaşte. invidiei. 151 11 Pr. ci iubitor de slavă. timp în care se semnalează un număr ridicat de martiri printre care episcopul Potin al Lyonului. puse la cale uneltiri contra lui. Coman."13 Sfântul Iustin este martirizat în timpul împăratului Marc Aureliu (161-180). căci filosoful Crescens. Bodogae. făcând aceasta pentru bucuria şi plăcerea celor mulţi. sau daca neînţelegându-le el face aceasta pentru a nu fi bănuit atunci el este cu mult mai laş şi mai rău.. şi de teamă. pag. iar dacă cunoaşte. în PSB 13. Ioan.

” Sfântul Iustin Martiriul şi Filosoful. op. Peon. Acesta din urmă 1-a judecat şi condamnat la moarte pe sfântul Iustin împreună cu alţi 6 creştini. cit. …. op. Iunius Rusticus că nu adoră zeii. Ioan Rămureanu. cit. despre care credem că este unul singur făcătorul şi creatorul de la început a toată lumea văzută şi nevăzută. Evlpist. Sfântul Iustin şi cei 6 martiri au mărturisit în faţa prefectului Romei. dată acceptată de cei mai mulţi istorici. p. şi anume: Hariton. Sophia. Cel ce a fost proorocit de profeţi. că va veni pentru mântuirea neamului omenesc propovăduitorul şi dascălul învăţăturilor bune. Istoria Biserceaşcă UniversalăEd. fiul lui Dumnezeu. In timpul judecării. 2003. pentru că ei sunt creştini. Data exactă a martiriului a fost adesea contestată însă s-a rămas la anul 165. la moarte prin decapitare. 7 . Mărturisirea Sfântului Iustin a fost mai lungă şi substanţială. am mărturisit Sfântul Iustin. Emanoil Bărbuş. el exprimând pe scurt învăţăturile substanţiale ale doctrinei creştine: „Noi. adorăm pe Dumnezeul creştinilor.12 Eusebiu de Cezareeea. 165 13 Pr.45 In timpul lui Marc Aureliu coregent al său era Lucius Verus (161-169) iar prefect a Romei era Iunius Rusticus (162-167). şi Iberion. Unii dintre credincioşi au luat în ascuns trupurile lor şi le-au pus într-un loc potrivit fără să fie cunoscut autorităţilor romane. împreună cu cei 6 creştini au fost condamnaţi de prefectul Iunius Rusticus. pag. 42 14 Pr. Harit. iar sentinţa s-a executat imediat. pag. şi pe Domnul nostru Iisus Hristos. „De aceea el are o mare valoare istorică pentru că autenticitatea lui n-a putut şi nu poate fi contestată”15. fiind aproape în întregime procesul lor verbal de judecată scris în timpul interogatoriului lor la Roma. Hierax. Prof. Actul martiric al Sfântului Iustin şi a celor dimpreună cu el este autentic. Bucureşti.

cultul şi tainele creştine. nu se constituie într-o capodoperă. Acestea sunt în număr de opt. aproape toate fiind prezentate „în oglindă” cu învăţătura păgână. ci totodată şi cel dintâi părinte bisericesc care a desfăşurat o activitate literară mai bogată. în schimb. Prof. în cea de-a doua expune. Ioan Rămureanu. dumnezeirea lui Hristos. inspirat. În ea autorul înfăţişează acuzaţiile aduse creştinilor şi netemeinicia lor. Apologia are un caracter strict juridic şi apologetic. pentru că el nu este numai cel mai însemnat reprezentat al literaturii apologetice din secolul II. moarte şi nemurirea sufletelor. Dintre acestea Eusebiu transcrie doar titlurile operelor pe care le-a cunoscut el personal. opera reprezintă o mărturie a relaţiilor încordate dintre autorităţi şi Biserica creştină la jumătatea veacului al IIlea. sub aspect compoziţional şi literar. Ea este adresată împăratului Antoninus Pius (138-161) fiilor săi adoptivi: Marcus Aurelius şi Lucius Verus. Prin bogăţia materialului folosit. ca împlinire a profeţiilor Vechiului Testament.16 Ea se poate împărţi după ordinea ideilor înfăţişate în ea în trei părţi şi anume: 8 . op. caracterul cu totul nou al moralei Bisericii lui Hristos. p. în detaliu credinţa. Sfântul Iustin vorbeşte despre crearea lumii de către Dumnezeu. Apologia I – critica contemporană admite că a fost scrisă între anii 150-160 pe când Iustin era la Roma. invocând. Eusebiu de Cezareea ne spune că Sfântul Iustin a lăsat foarte multe lucrări.15 Pr. 44 2 OPERA Oprea literară a Sfântului Iustin este deosebit de însemnată. Sacrului Senat şi întregului popor roman pentru învăţăturile creştine. viaţa. cit. Învierea morţilor.

În al doilea rînd. Bucureşti. Atât edictul lui Antoninus cât şi scrisoare lui Marc Aureliu sunt apocrife. Iustin dezvoltă trei puncte. fiind evident că nu caută să fugă de moarte în speranţa că ar putea fi părtaşi la aceasta. 2004. care este preţioasă pentru orice societate civilizată. Patrologie.16 Arhid. Pr. urmate în cele mai multe manuscrise de un edict al împăratului Antoninus adresat comunităţii din Asia şi de o scrisoare a lui Marcus Aurelius în care se vorbeşte de o minune întâmplată unei legiuni romane din Germania. i-au înviat pe eretici pentru a-i duce la rătăcire pe credincioşi. Univ. Iisus nu este un om care a vrut să se dea drept Dumnezeu. 9 . Pentru a explica aceste analogii. aici Iustin îi menţionează pe Simon Magul. deoarece mitologia păgână conţine unele analoage. despre care vorbea pe larg în Sintagma sa împotriva ereziilor. care reprezintă un decret al – împăratului Hadrian. Intre altele.17 În Apologia I Iustin subliniază că. dar pline de imoralitate. dimpotrivă. o treime din operă). Partea a doua. creştinismul îi determină pe oameni să ducă o viaţă virtuoasă. în ciuda acuzaţiilor de subversiune. tot astfel. Nicu Dumitraşcu. Mai întâi. creştinii nu aşteaptă o împărăţie omenească. 39 - capitolele I-XXII capitolele XXIII – LX capitolele LXI – LXVII - Apologia se încheie cu capitolul LXVIII. aşa cum înainte de Iisus demonii au provocat apariţia miturilor. Constantin Voicu.. propovăduind justiţia divină. după urcarea sa la cer. expune doctrina şi practicile creştine. avem aici un adevărat tratat despre profeţii (30-53.18 Pr. în urma rugăciunii creştinilor din legiune. Dr. Prof. împlinirea profeţiilor demonstrează că. Conf. mult mai amplă (13-67). Iustin observă că nu există motive pentru a lua în râs relatările despre Iisus. care în opinia lui Iustin constituiau principalul argument raţional în favoarea creştinismului. Editura IBMBOR. pe Menandru şi pe Marcion. spre deosebire de eretici. p. Dr. el afirmă că.. Univ.

Apologia a H-a – este adresată succesorului la tron şi anume a trei creştini făcută de prefectul Romei. îşi schimbase conduita şi se străduise să-şi convingă soţul să facă la fel.19 2. cit. Ultima parte a Apologiei vorbeşte despre viaţa creştină şi furnizează informaţii preţioase despre botez şi liturghie. Această Apologie nu are introducerea şi în ea se vede că Sfântul Iustin profetează încă de la început împotriva faptului că oamenii cei răi urmăresc altceva decât moartea creştinilor. poveştile mitologice sânt imitaţii demonice ale profeţiilor biblice. ea a hotărât să divorţeze. mult anterioare acesteia. Claudio Moreschini. Coman.2001 p 223. Istoria Literaturii creştine vechi greceşti şi latine. In apendice Iustin reproduce un răspuns scris al lui Hadrian trimis proconsulului din Asia. Apologia a II-a este o continuare şi o completare a primeia. plecat la Alexandria. ea i-a trimis actul de repudiere. împăratului Antonin Verus. conform căruia ceea ce este bun în filozofia greacă a fost luat din cărţile lui Moise. Iaşi. utilizat apoi deseori şi de creştini (Taţian. atunci când bărbatul. Clement. care a deţinut această funcţie probabil în anii 146-160. Cu toate acestea. Este prilejuită de arestarea şi executarea nedreaptă Urbicus. se referă la evenimente petrecute la Roma sub prefectul Marcus Lullius Urbicus. unde se cereau dovezi care să susţină acuzaţiile aduse creştinilor. Prof. Ioan G. Aici Iustin reia un motiv frecvent în apologetica iudaică. O matroană romană care dusese o viaţă depravată.). Apologia a II-a. s-a lăsat pradă desfrâului. a denunţat-o că era creştină.. pentru a se răzbuna. În al treilea rînd. 10 . Dr. iar el. cum toate tentativele s-au dovedit inutile. Minucius Fundanus (probabil în 124). Ed. Enrico Norelli.17 Pr. op.. Teofil din Antiohia. o dată convertită la creştinism. Polirom. dar apropiaţii (familia din care provenea sau comunitatea creştină) au convins-o să mai aştepte. 269…………………………………… 18. p.

Cuvânt către greci – în care autorul după ce discută pe larg problemele dezbătute de creştini şi de filosofi elenilor. Împăratul a acceptat. 224 Femeia s-a adresat atunci împăratului. 4. tratează despre natura demonilor.20 3. un anume Ptolemeu (pe care unii l-au identificat cu învăţatul gnostic cu acelaşi nume). Ibidem. Psalmistul Despre suflet – în care prezintă părerile filosofilor greci în problemă promiţând să le combată şi să le arată punctul său de vedere într-o altă carte. 5. reglementarea situaţiei patrimoniale (furia soţului este explicabilă deoarece. cu Trifon. Combatere Despre monarhia lui Dumnezeu – care a fost alcătuită nu numai cu elemente din Sfânta Scriptură. apoi apărarea de acuzaţia că e creştină.19. cerându-i să separe cele două probleme: mai întâi. 6. în cazul desfacerii căsătoriei din vina sa. văzând că eforturile sale au fost zadarnice. făcând ca acesta să fie arestat de către prefect şi apoi condamnat la moarte. dacă vina era a femeii. evreul cel mai vestit al vremii. . Iustin protestează împotriva condamnărilor pronunţate pentru simplul fapt că acuzatul este creştin. p. 7. iar soţul. s-a răzbunat pe învăţătorul creştin al femeii. ce ilustrează impactul social însemnat pe care convertirea la creştinism putea să-1 aibă mai cu seamă în rândul claselor avute din care cu certitudine făcea parte femeia. atunci el putea să păstreze măcar o parte). Episodul este un exemplu interesant. Dialog contra iudeilor sau Dialog cu iudeul Trifon – în care se povesteşte disputa pe care a avut-o la Efes. era obligat să restituie dota soţiei. ci şi cu elemente din cărţile elenilor. 11 8.

ci este o lucrare de sine stătătoare pe care Sfântul Iustin o alcătuieşte prealabil la Roma. Discuţiile au loc la Efes timp de două zile. Această operă se poate împărţi în două: capitolele I-LXXIII.20. El cunoştea atât textul Septuagintei cât şi textul pe care îl foloseau iudeii în Sinagogă. În capitolul CIII ne spune că numele diavolului Satanas înseamnă în limba evreilor şi a sirienilor „şarpe apostat”. Lucrarea se pare că a fost dedicată unui bun prieten sau admirator al Sfântului Iustin pe nume Marcus Pompeius. prima zi. 224 Acest dialog nu este pur şi simplu o stenogramă a discuţiilor pe care Sfântul Iustin le-a avut. Primele opt capitole reprezintă biografia spirituală a Sfântului Iustin înainte de convertire. Această operă ne prezintă raporturile dintre creştinism şi iudaism. la câteva vreme după ce avut loc dialogul verbal de la Efes. p. 5 „prea iubite Marcus Pompeius”. În ziua a doua se continuă capitolele precedente şi ţine să demonstreze că e de susţinut profeţia după care Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu.21 La Sfântul Iustin este impresionantă cunoaşterea Sfintei Scripturi de care face uz la tot pasul. 3 „prea iubite” şi cu numele – întreg în capitolul CXLI. în argumentarea şi susţinerea adevărului de credinţă ale bisericii cretine. despre care nu ni s-a păstrat nici o referire istorică. pe care îl aminteşte doar pe scurt în capitolul 8. şi capitolele LXXIV-CXLII a doua zi. Ibidem. De asemenea Ieronim menţionează lucrarea Sfântului Iustin intitulată „Contra lui Marcion” iar Irineu menţionează o a zecea lucrare numită 12 . De asemenea se insistă asupra elementelor trinitare şi hristologice din Vechiul Testament. În ultimul capirol iudeul Trifon se declară impresionat de întâlnirea cu Sfântul Iustin şi-i spune: „Să nu-ţi fie silă să-ţi aduci aminte de noi ca de nişte prieteni”. timp de două zile cu iudeul Trifon şi cu însoţitorii acestuia.

întrucât Hristos era însuşi Adevărul. căutător neobosit al adevărului. Apologia a II-a şi Dialogul cu iudeul Trifon. pe Bând învăţătura lui Hristos era „călăuza” reală spre Adevărul Intreg. Sfântul Iustin martiriul şi filosoful este şi rămâne una dintre cele mai de seamă personalităţi ale Bisericii creştine din secolul II care a îmbrăţişat şi apărat cu tot sufletul şi cu toată fiinţa lui. sau a sufletelor. O altă lucrare păstrată în fragmente în Scara Parallela a Sfântului Ioan Damaschin se intitulează: „Despre învieri”. 13 . de mai multe sisteme filosofice. Ed. nu trebuie să uite că a reuşit să demonstreze superioritatea creştinismului în raport cu marile filosofii păgâne ale lumii. de care pomeneşte însuşi autorul în prima sa apologie dedicată lui Antonin Piui. 1997. Filosofii şi preoţii religiilor păgâne nu reuşeau să „întrezărească” decât adevăruri parţiale. materialitatea îngerilor. s-a simţit al ras. l-au dezamăgit. Deşi i se pot aduce o serie de învinuiri conceptelor sale. Fire sensibilă şi profundă. p. Folosind terminologia şi chiar anumite raţionamente ale acestora. de-a lungul timpului.21 Adămuţ Anton. singura învăţătură cu adevărat folositoare şi sigură fiind creştinismul.Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful a fost una dintre marile personalităţi ale Bisericii creştine din veacul al doilea. in final. Dintre aceste opere s-au păstrat în întregime: Apologia I. credinţa creştină şi care a pecetluit cu sângele său martiric viaţa sa de adevărat creştin şi de fiu ales al Bisericii Domnului şi Mântuitorului Iisus Hristos. iar din celelalte opere nu s-a păstrat nimic. care. în mai toate ariile de interes teolo-1c. Fides. cum ar fi doctrina despre subordonaţionismul treimic. a alcătuit o doctrină creştină viabilă în concordanţă cu „performanţele” şi „erorile” acelui timp.22 …………………………………… ………. Literatură şi Filozofie Creştină. s-a păstrat fragmentar Tratatul: Despre înviere. hiliasmul. une-oi i deviate sau chiar eretice. 88 „Contra tuturor ereziilor”. Iaşi.

p. 44 14 . op.22 Apologeţi de limbă greacă.. Prof. cea dintâi fiind pusă în slujba dezvoltării şi perfecţionării celei din urmă. Univ. Pr. Univ. cit. p. Dr.. Dr.23 Sfântul Iustin a fost un mare apologet şi totodată un mare misionar. Nicu Dumitraşcu.. 23 Arhid. Conf. 2 Sfântul Iustin Martirul şi Filosoful a reuşit să creeze o punte solidă între filosofia păgână şi creştinism. Constantin Voicu.

1984 6. Patrologie. G. Prof. Bucureşti. Iaşi. de Pr. 3/1968 7.. Institutului Biblic şi de Misiune al BOR. Prof.. Coman Ioan. Bodogae. în PSB 13. Bodogae. Pr. Bărbuş Emanoil Pr. în PSB 2 traducere de Pr. Prof. Dr. Apologeţi de limbă greacă. Ed. IBMBOR. Pr. IBMBOR Bucureşti 15 . Prof. Pr. Biblia sau Sfânta Scriptură. Ed. trad.. în O. Sophia.BIBLIOGRAFIE 1. Fecioru. Elemente de antropologie în operele Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful. Prof. D. T. Scrieri. Dr. Adămuţ Anton. G. Bucureşti. Ed. Prof. 1997 2. Bucureşti. Literatură şi Filozofie Creştină. Coman Ioan. Pr. Ed IBMBOR. 1980 4. Ed. Olimp Căciulă. Fides. Eusebiu de Cezareea. 1997 3. T. Bucureşti. Istoria Biserceaşcă Universală Ed. 2003 5. Nr.

Rămureanu Ioan Pr. Patrologie. nr. Bucureşti. Moreschini Claudio.. Rămureanu Ioan Pr.T. Prof. 2004 16 . Săndulescu C. Iaşi. Editura IBMBOR. Univ. Conf. IBMBOR. Dr. Istoria Literaturii creştine vechi greceşti şi latine. Actele martirice în PSB 11.. 1982 10.. Bucureşti.8.2001 9. Iustin Martirul şi operle sale.. Bucureşti. teză de licenţă. 7-8/1958 11. Dr. în S. Univ.. Polirom.. Voicu Constantin Arhid. Prof. Dumitraşcu Nicu Pr. 1986 12. Concepţia Sfântului Iustin Martirul şi Filosoful despre suflet. Ed. Prof. Norelli Enrico. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->