Sunteți pe pagina 1din 4

BIBLIOGRAFIE

DICŢIONARE
-Bidu-Vrânceanu, Angela , Călăraşu, Cristina, Ionescu-Ruxăndoiu, Liliana, Mancaş, Mihaela,
Pană-Dindelegan , Gabriela, Dicţionar de ştiinţe ale limbii, Editura Nemira, Bucureşti, 2005.
-Gheorghe Bulgăr, Dicţionar de sinonime, Editura Albatros, Bucureşti, 1970.
-Dicţionarul explicativ al limbii române, Academia română, Institutul de lingvistică Iorgu
Iordan, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998.
-Dicţionarul limbii române pentru elevi, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 1983.
-Seche, Luiza, Seche, Mircea, Dicţionarul de sinonime al limbii române, Editura Academiei,
Bucureşti, 1982.
-A.L. Sardou, Nouveau dictionnaire des synonymes français, ed. 18, Paris, 1926.

LUCRĂRI DE SPECIALITATE
-Andrei, Mariana, Sinonimia frazeologică şi lexico-frazeologică în limba română, Editura
Universităţii din Piteşti, 2003.
-Bidu-Vrănceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Limba română contemporană- Lexicul, Editura
Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.
-Bidu-Vrânceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Cuvinte şi sensuri, Editura Stiinţifică şi
Enciclopedică, Bucureşti, 1988.
-Bidu-Vrânceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Modele de structurare semantică, Editura Facla,
Timişoara, 1984.
-Colţun, Gheorghe , Frazeologia limbii române, Editura Arc, Chişinău, 2000.
-Doca, Gheorghe, Probleme de sinonimie şi cultivare a limbii, Editura Universul, Bucureşti,
1996.
-Graur, Alexandru ,Tendinţe actuale ale limbii române, Bucureşti, 1968.
-Hristea, Theodor coordonator, Sinteze de limba română, Editura Albatros, Bucureşti, 1984 .
-Hristea, Theodor, Sinonimia frazeologică şi lexico-frazeologică, în ,,România literară”,
nr.29/20 iul. 1978.
-Lăzărescu, Luminiţa Hoarţă, Sinonimia şi omonimia gramaticală în limba română, Editura
Cermi, Iaşi, 1999.
-Metea, Alexandru, Limba română esenţială. Fonetică. Vocabular. Gramatică, Editura
Signata, Timişoara, 2001.
-Munteanu, Cristinel, Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii
integrale, Editura Independenţa Economică, Piteşti, 2007.
-Munteanu, Ştefan, Stil şi expresivitate poetică, Editura Ştiinţifică,Bucureşti, 1972.
-Sorin Stati, Homonymie, synonymie et équivalence en syntaxe, în ,,Revue roumaine de
linguistique”, XI, 1966, nr.2.
-Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale, Editura All, Bucureşti,
2001.
-Şăineanu, Lazăr, Încercare asupra semasiologiei limbii române, Editura de Vest,
Timişoara, 1999.
- Tohăneanu, Gheorghe I., Dincolo de cuvânt, Studii de stilistică şi versificaţie, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1976.
- Tohăneanu, Gheorghe I. , Studii de stilistică, poetică şi semantică, Cluj-Napoca, 1980.
-Vasilu, Laura, Asupra sinonimiei derivatelor sufixale în limba română, în Semantică şi
semiotică, Bucureşti, 1981, p.314 -332.
- Vinţeler, Onufrie, Probleme de sinonimie, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti,
1983.
- Zugun, Petru, Lexicologia limbii române, Editura Tehnopress, Iaşi, 2000.

METODICĂ.PEDAGOGIE
- Dragu, Anca, Cristea, Sorin , Psihologie şi pedagogie şcolară editia a II-a, revăzută şi
adăugită, Ovidius University Press, Constanţa, 2003.
- Goia, Vistian, Drăgătoiu, Ion, Metodica predării limbii şi literaturii române, Editura
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1995.
- Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române - pentru gimnaziu şi liceu, Bucureşti,
2002.
- Ionescu, Miron, Chiş, Vasile, Strategii de predare-învăţare, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1992.
- Oprea, Crenguţa, Strategii didactice interactive: repere teoretice şi practice, ediţia a II a,
Editura didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2007.
- Parfene, Constantin , Metodica studierii limbii române, Polirom, Iaşi, 1999.

MANUALE ŞCOLARE
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Manual de limba română, clasa a
V-a , Editura Humanitas., 2007.
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Manual de limba română, clasa a
VII-a , Editura Humanitas, 2007.
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Manual de limba română, clasa a
VIII-a , Editura Humanitas, 2007.
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română, manual pentru
clasa a VII a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002.
- Goian, Maria , Got, Mioriţa , Manolache, Doina, Manual de limba română , clasa a V-a ,
Editura Teora.
-Pădureanu ,Victoria, Cerkez, Matei, Flori, Lupu, Manual de limba română, clasa a V-a,
Editura All.
-Vasilescu, Andra, Limba română, manual pentru clasa a VII a, Editura ALL.

VASILESCU Andra
AUXILIARE
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Ghidul profesorului, Clasa a Va,
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Ghidul profesorului .Clasa a VII a,
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002.
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română. Caietul elevului.
Clasa a VIII a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002.
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Caietul elevului. Clasa a V a,
Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2003.
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română. Caietul elevului.
Clasa a VII a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002.
-Crişan, Alexandru, Dobra, Sofia, Sâmihăian, Florentina, Limba română. Caietul elevului.
Clasa a VII a, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2002.
- Ioniţă, Lăcrămioara, Ioniţă Florin, Limba română. Ghid de evaluare pentru gimnaziu şi
Testarea Naţională, Editura Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005.
-Iordăchescu, Carmen, Limba română. Fonetică şi vocabular, Editura Carminis, Piteşti,
1995.
-Lupu Flori, Padureanu Victoria, Cerkez Matei, Limba română. Caietul elevului -Clasa a VI-
a. Fonetica. Lexic. Gramatică.
-Pavel, Carmen, Exerciţii pentru fonetică şi vocabular, Editura Paralela 45, Bucureşti, 2007.
-Popescu, Cristina (coordonator) – În vacanţă…cu alte cuvinte! Limba şi literatura
română. Caiet de vacanţă, clasa a V a, Paralela 45, Bucureşti, 2007.
-Popescu, Cristina (coordonator) – În vacanţă…cu alte cuvinte! Limba şi literatura
română. Caiet de vacanţă, clasa a VI a, Paralela 45, Bucureşti, 2007.
-Popescu, Cristina (coordonator) – În vacanţă…cu alte cuvinte! Limba şi literatura
română. Caiet de vacanţă, clasa a VII a, Paralela 45, Bucureşti, 2007.
-Programe şcolare pentru clasele a V a şi a VIII a , Aria curriculară Limbă şi comunicare,
Bucureşti, 1999.
-Todi, Aida, Limba română şi norma actuală, Editura All, Bucureşti, 2006.