SPORURI DE VECHIME Va redau un extras din Legea 19/2000: Art. 164.

- (1) La determinarea punctajelor anuale, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, se utilizeaza salariile brute sau nete, dupa caz, in conformitate cu modul de inregistrare a acestora in carnetul de munca, astfel: a) salariile brute, pana la data de 1 iulie 1977; b) salariile nete, de la data de 1 iulie 1977 pana la data de 1 ianuarie 1991; c) salariile brute, de la data de 1 ianuarie 1991. (2) La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile care au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca. (3) La determinarea punctajelor anuale, pe langa salariile prevazute la alin. (1) se au in vedere si sporurile cu caracter permanent, care, dupa data de 1 aprilie 1992, au facut parte din baza de calcul a pensiilor conform legislatiei anterioare si care sunt inregistrate in carnetul de munca sau sunt dovedite cu adeverinte eliberate de unitati, conform legislatiei in vigoare. Sporul de vechime care se utilizeaza la stabilirea punctajelor anuale este urmatorul: a) perioada 1 martie 1970 - 1 septembrie 1983: 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani; 5% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani; 7% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 de ani; 10% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani; b) perioada 1 septembrie 1983 - 1 aprilie 1992: 3% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 3-5 ani; 6% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 5-10 ani; 9% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 10-15 ani; 12% pentru o vechime in munca totala cuprinsa intre 15-20 de ani; 15% pentru o vechime in munca totala de peste 20 de ani. (4) Pentru perioada de dupa 1 aprilie 1992 sporul de vechime utilizat la stabilirea punctajelor anuale este cel inregistrat in carnetul de munca. (5) Salariile anuale medii si minime pe economie, brute sau nete, dupa caz, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi sunt prezentate in anexele nr. 6 si 7. (6) Pentru perioadele anterioare anului 1938, precum si pentru perioada cuprinsa intre 1939-1946 inclusiv, la stabilirea punctajului mediu anual se utilizeaza salariul mediu anual corespunzator anului 1938. (7) Pentru perioadele anterioare anului 1949 se va utiliza salariul minim corespunzator anului 1949. (8) Prevederile alin. (2)-(7) se aplica, la cerere, si persoanelor ale caror drepturi de pensie au fost stabilite in perioada 1 aprilie 2001 pana la data intrarii in vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta. Valabile de la 1.04.1992 pana la 1.10.1994. - 5% pentru o vechine intre 3 - 5 ani - 7% pentru o vechine intre 5 - 10 ani - 10% pentru o vechine intre 10 - 15 ani - 15% pentru o vechine intre 15 - 20 ani - 20% pentru o vechine de peste 20 ani Valabile de la 1.10.1994 pana la 1.07.1999.

5% pt 1.67% pt 1.5 zile (204 ore) pe lună anterior 1.04.15 ani . . .16 zile (169.1999 – 1. intrucat nu au facut parte din baza de calcul a pensiilor.87% Ordonanta Urgenta nr.8% pentru o vechine intre 5 .25 zile (170 ore) pe lună pt 1998 21.17% pentru o vechine intre 15 .2009.1986 – 1. ??. . adica 12 ani si 6 luni 5% pt 1. Perioada in care a desfasurat activitate crt. adica 2 ani si 3 luni 11.al 13-lea salariu.prezent Spor acordat pentru munca prestata in timpul noptii conf. .1990 23.2001 – 1.01.20 ani .1997 21.07.prezent SPOR NOAPTE Nr. 4 din 03-02-2005 Mentiune: Nu sunt luate in calcul la stabilirea punctajului mediu anual.2009 .5 ani .1999.6 zile (189 ore) pe lună pt 1.participarea la beneficii a oamenilor muncii din unitatile economice. organizata pe schimburi De la data .1978.alte sporuri care nu au avut caracter permanent.drepturile platite potrivit dispozitiilor legale.25 zile (170 ore) pe lună pt 1.01.2003 – 1.drepturile de autor.pana la data 1. adica 1 an si 9 luni 9.2001.01. .1990 21.51%) 4.5 ziel (196 ore) pe lună pt 1.72 % 7.01. conform legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001: .01.3*31.5 zile (172 ore) pe lună pt 1999 . Nr.10 ani . mediu de zile lucrătoare: 25.formele de retribuire in acord sau cu bucata.10.1990 – 1. detasare si transfer.1990 – 30.01.??. in regie ori dupa timp.12% pentru o vechine intre 10 .???? – 01.04.01.33 ore) pe lună pt 1997 21.03.09.01.01. legii (%) 15 % 25% Procent mediu al sporului pentru munca prestata in timpul noptii (col.1990 01. indemnizatiile de delegare. adica 19 ani si 6 luni 3% pt 1.diurnele de deplasare si de delegare. . in cazul desfacerii contractului de munca.02.1990 .1986.02.1978 – 1.07. .5% pt 1.01.1967 – 1.03. adica 6 ani si 1 luna 10.2003.. 24. 2.25% pentru o vechine de peste 20 ani CONTRIBUTIILE LA ASIGURARILE SOCIALE 2% pt 1.recompensele cu caracter limitat.premiile anuale si premiile acordate in cursul anului pentru realizari deosebite. . pe baza de tarife sau cote procentuale.5% pentru o vechine intre 3 . acordate personalului din unele sectoare de activitate.

sunt prezentate în anexele nr.pt 2000 şi în continuare nr mediu de zile şi. respectiv de ore lucrătoare pe luni se vor calcula conf L 75/1996 Art. . functie de evolutia in timp cum au fost prevazute in legislatia dintre 1950 – prezent L3/1950 CM. până la intrarea în vigoare a prezentei legi. L 10/1972 CM etc. b) salariile nete. conditii pt continuitatea vechimii in munca etc. armata. până la data de 1 iulie 1977. astfel: a) salariile brute. 6 şi 7. (2) Salariile anuale medii şi minime pe economie. Mai sunt si alte elemente pe care le mai caut cu privire la perioadele de ingrijire copil. L 1/1970. c) salariile brute. — (1) La determinarea punctajelor anuale până la intrarea în vigoare a prezentei legi se utilizează salariile brute sau nete. brute sau nete. de la data de 1 iulie 1977 până la data de 1 ianuarie 1991. în conf imitate cu modul de înregistrare a acestora în carnetul de muncă. după caz. după caz. 164. de la data de 1 ianuarie 1991.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful