Sunteți pe pagina 1din 4

SEEMINGLY

ENGLISH TERM RESEMBLING THE MEANING, IN FACT


ROMAINIAN TERM
Abate Abat A slăbi
Abstract Abstract Rezumat

Actual actual real, adevǎrat

Actually actual de fapt


Adept adept expert
Advertisement avertisement reclamă, anunţ publicitar
Affluent Afluent Bogat
Apology apologie scuză

Arm armă braţ

Assist A asista A ajuta


Ballot balot vot
Ban ban interdicţie
Box box cutie
Brilliant Briliant Minunat, grozav
Bucket buchet găleată
Cake Chec prăjitură
Camera cameră (de apartament) cameră (de fotografiat)
Car car maşină
Carpet Carpetă Covor
Casual Cazual Obișnuit
Caution Cauțiune Atenție, advertisment
Chance șansă Hazard
Character caracter personaj
Chef chef bucătar şef
Chin Chin bărbie
Classified Clasificat Secret, confidențial
Cognate Cumnat Înrudit, cu prigine comună
Cold Cald Rece
Comma Comă Virgulă
Commercial comercial reclamă
Confectionery Confecționare Cofetărie
Consequent Consecvent Ulterior, următor
Contest Contest Concurs
Corn Corn Porumb
Crayon Creion Cretă cerată
Crime crimă infracţiune
Cutie cutie drăguţică
Deception Decepție Înșelăciune, iluzie
Deposit depozit avans
Deserve A deservi A merita
Editor editor redactor
Effective Efectiv Eficient
Engaged angajat logodit
Entitle A intitula A îndreptăți
Eventually eventual în cele din urmă
Excited excitat agitat, emoţionat
Extenuating Extenuant Atenuant, diminuator
Fabric fabrică stofă, ţesătură
Far far departe
Feud feudă gâlceavă
Figure Figură a-și da seama
Glass Glas Pahar, sticlă
Gracious Grațios Gentil, amabil
Grave Grav Mormânt
Gymnasium gimnaziu sală de gimnastică
Ham Ham șuncă
Horn Horn Claxon
Infatuation infatuare pasiune, dragoste nebună, zăpăcire
Introduce, to A introduce A prezenta
Invidious Invidios Discriminatoriu
Island Islanda Insulă
Jar Jar borcan
Lack lac lipsă
Library librărie bibliotecă
Machine Mașină Instalație, dizpozitiv
Magazine magazine revistă
Mare mare iapă
Mercy Mulțumesc Milă
Mere mere ” Numai, doar
Miserable mizerabil nefericit
Nervous nervos emoţionat
Novel nuvelă roman
Office Oficiu Birou
Ordinary ordinar obişnuit, uzual
Pace Pace Pas
Petrol Petrol Benzină
Physician Fizician medic
Plane plan avion
Policy Poliție Poliță, politică
Pork Porc (animal) Carne de porc
Pregnant pregnant gravidă
Prize prize premiu
Process proces procedură
Prospect prospect perspectivă
Prospect Prospect Potecțial, de perspectivă
Rent Rentă Chirie
Rest Rest Odihnă
Resume A rezuma A relua
Sanity Sănătate Sănătate mintală
Scholar şcolar cărturar
Scope Scop Gamă, extindere
Sensible sensibil rezonabil, raţional
Sentence Sentință Propoziție
Sever sever a despărţi, a despica
Smoking Smoching A fuma
Soda Sodă Sifon
Stamina stamină rezistenţă, vitalitate
Supply A suplini A aproviziona
Sympathetic simpatic milos
Topic Topică Subiect
Verse Vers Strofă