P. 1
criterii_de_evaluare[1]

criterii_de_evaluare[1]

|Views: 1,066|Likes:
Published by Ioana Oana

More info:

Published by: Ioana Oana on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1.

(1) Prezentele criterii de evaluare se aplica personalului angajat cu contract individual de munca din cadrul S.C……………... (2) Prezentele criterii de evaluare se pot aplica si personalului angajat cu conventii civile. Art. 2. (1) Prezentele criterii de evaluare stabilesc cadrul general pentru asigurarea concordantei dintre cerintele postului, calitatile angajatului si rezultatele muncii acestuia la un moment dat. (2) Pentru atingerea obiectivului mentionat la alin. (1), prezentele criterii de evaluare prevad evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor in raport cu cerintele posturilor. CAPITOLUL II Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual Art. 3. - Evaluarea performantelor profesionale individuale are ca scop aprecierea obiectiva a activitatii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a obiectivelor si criteriilor de evaluare stabilite pentru perioada respectiva cu rezultatele obtinute in mod efectiv. Art. 4. - Evaluarea performantelor profesionale individuale se realizeaza pentru: a) exprimarea si dimensionarea corecta a obiectivelor; b) determinarea directiilor si modalitatilor de perfectionare profesionala a salariatilor si de crestere a performantelor lor; c) stabilirea abaterilor fata de obiectivele adoptate si efectuarea corectiilor; d) micsorarea riscurilor provocate de mentinerea sau promovarea unor persoane incompetente. Art. 5. - Procedura evaluarii se realizeaza in urmatoarele etape: a) completarea fisei de evaluare de catre evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea fisei de evaluare. Art. 6. (1) Evaluatorul este persoana din cadrul s.c………, cu atributii de conducere a societatii/compartimentului in cadrul caruia isi desfasoara activitatea angajatul evaluat sau, dupa caz, care coordoneaza activitatea respectivului angajat. (2) In sensul prezentelor criterii de evaluare, are calitatea de evaluator: a) persoana aflata in functia de conducere care coordoneaza compartimentul in cadrul caruia isi desfasoara activitatea salariatul aflat intr-o functie de executie sau care coordoneaza activitatea acestuia; b) persoana aflata in functia de conducere ierarhic superioara, potrivit structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice, pentru salariatul aflat intr-o functie de conducere; c) persoana aflata intr-o functie de conducere in cadrul ministerului, care coordoneaza domeniul de activitate pentru director general/director. Art. 7. (1) Procedura de evaluare a performantelor profesionale se aplica fiecarui angajat, in raport cu cerintele postului. (2) Activitatea profesionala se apreciaza anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale. Art. 8. (1) Perioada evaluata este cuprinsa intre 1 ianuarie si 31 decembrie din anul pentru care se face evaluarea. (2) Perioada de evaluare este cuprinsa intre 1 si 31 ianuarie din anul urmator perioadei evaluate. (3) Pot fi supusi evaluarii anuale salariatii care au desfasurat activitate cel putin 6 luni in cursul perioadei evaluate.

dupa caz. rezultatele deosebite ale salariatului. 6. 9. Calificativul acordat se va lua in considerare la evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale ale acestora. 1. in cadrul caruia: a) se aduc la cunostinta persoanei evaluate notarile si consemnarile facute de evaluator in fisa de evaluare. pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzatoare stagiului de debutant. ca etapa a procesului de evaluare. o functie de conducere vor fi evaluati pentru perioada exercitarii temporare. respectiv nr. (2) In functie de specificul activitatii desfasurate efectiv de catre salariat. 12. b) se semneaza si se dateaza fisa de evaluare de catre evaluator si de catre persoana evaluata. evaluatorul poate modifica fisa de evaluare. completeaza fisele de evaluare. e) stabilesc eventualele necesitati de formare profesionala pentru anul urmator perioadei evaluate. (3) Salariatii care exercita. dupa caz. intr-o functie corespunzatoare studiilor absolvite sau cand este promovat in grad superior. in conditiile legii. acordat potrivit legii. in conditiile legii. in conditiile legii. pe baza criteriilor de evaluare stabilite pentru functia de conducere respectiva. c) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate salariatul dobandeste o diploma de studii de nivel superior si urmeaza sa fie promovat. 2a. pentru care evaluarea se va face dupa o perioada cuprinsa intre 6 si 12 luni de la reluarea activitatii. astfel stabilite. Art. b) persoanele angajate in cadrul aparatului propriu al Ministerului Economiei. d) stabilesc obiectivele si criteriile specifice de evaluare pentru urmatoarea perioada de evaluare. dar nu mai mare de 1 an. 11. 3. Comertului si Mediului de Afaceri. (1) Criteriile generale de evaluare a personalului contractual sunt prevazute in anexa nr. de cel putin 6 luni. dificultatile obiective intampinate de acesta in perioada evaluata si orice alte observatii pe care le considera relevante. - . urmatoarele categorii de salariati: a) persoanele angajate ca debutanti. . intr-o perioada de cel mult 15 zile calendaristice de la incetarea ori modificarea raporturilor de munca. c) persoanele angajate care nu au prestat activitate in ultimele 12 luni. Art. b) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate raportul de munca al evaluatorului inceteaza. salariatul va fi evaluat pentru perioada de pana la incetarea sau modificarea raporturilor de munca. c) consemneaza. se suspenda sau se modifica. in fisa de evaluare se va consemna punctul de vedere al persoanei evaluate. Art. desfasurata in perioada prevazuta la alin. 10. se aduc la cunostinta salariatului evaluat la inceputul perioadei evaluate. (2) In cazul in care intre persoana evaluata si evaluator exista diferente de opinie asupra notarilor si consemnarilor facute. Art. prin raportare la atributiile stabilite prin fisa postului. evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare care. 2b. in conditiile legii. Art. al caror model este prevazut in anexa nr. b) stabilesc calificativul final de evaluare a performantelor profesionale individuale. In acest caz. in urmatoarele cazuri: a) atunci cand pe parcursul perioadei evaluate contractul individual de munca al salariatului evaluat inceteaza sau se modifica. intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. evaluatorul are obligatia ca. 13. al caror contract individual de munca este suspendat. (1) Interviul. potrivit art. evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului contractual se face si in cursul perioadei evaluate.(4) Sunt exceptate de la evaluarea anuala. inainte de incetarea. In acest caz. (2). reprezinta un schimb de informatii care are loc intre evaluator si persoana evaluata.In mod exceptional.Persoanele care au calitatea de evaluator. . suspendarea sau modificarea raporturilor de munca ori. dupa cum urmeaza: a) stabilesc gradul de indeplinire a obiectivelor. sa realizeze evaluarea performantelor profesionale individuale ale salariatilor din subordine. pentru care evaluarea se face la expirarea unei perioade de cel putin 6 luni de la reluarea activitatii. fiind in concediu medical sau in concediu fara plata. cu caracter temporar.

.01-3.00 . (1) Dupa finalizarea etapelor procedurii de evaluare mentionate la art. evaluatorul va proceda la notarea obiectivelor si criteriilor de evaluare. 18. . .00 . CAPITOLUL III Dispozitii finale Art. b) intre 2. 1. (3) Rezultatul contestatiei se comunica salariatului in termen de 5 zile calendaristice de la solutionarea contestatiei. 8 alin. in urmatoarele cazuri: a) aprecierile consemnate nu corespund realitatii.nesatisfacator. (4) Salariatul nemultumit de modul de solutionare a contestatiei formulate potrivit alin.Calificativul final al evaluarii se stabileste pe baza notei finale. are calitatea de contrasemnatar salariatul aflat in functia superioara evaluatorului. Aceasta va solutiona contestatia pe baza raportului de evaluare si a referatelor intocmite de salariatul evaluat. Persoana necesita o apreciere speciala intrucat performantele sale se situeaza peste limitele superioare ale standardelor si performantelor celorlalti salariati. b) intre evaluator si persoana evaluata exista diferente de opinie care nu au putut fi solutionate de comun acord. 2a. (1) Fisa de evaluare poate fi modificata conform deciziei contrasemnatarului. 14. evaluarea performantelor individuale ale personalului contractual pentru anul 2010 se va face in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin. (3) Semnificatia notelor prevazute la alin.foarte bine. (1) Salariatii nemultumiti de rezultatul evaluarii pot sa il conteste la conducatorul institutiei. Performanta se situeaza in limitele superioare al standardelor si ale performantelor realizate de catre ceilalti salariati. a) si b).bine.nivel maxim. fisa de evaluare nu se contrasemneaza.00-2. 19. (1) se poate adresa instantei de contencios administrativ.01-4. 5 lit. (3) In situatia in care calitatea de evaluator o are conducatorul institutiei. evaluator si contrasemnatar. (2) Contestatia se formuleaza in termen de 5 zile calendaristice de la luarea la cunostinta de catre salariatul evaluat a calificativului acordat si se solutioneaza in termen de 15 zile calendaristice de la data expirarii termenului de depunere a contestatiei de catre o comisie constituita in acest scop prin act administrativ al conducatorului autoritatii. se va evalua perspectiva daca salariatul respectiv mai poate fi mentinut pe post.Anexele nr. rezultate din media aritmetica a notelor acordate pentru fiecare obiectiv sau criteriu. fisa de evaluare se inainteaza contrasemnatarului. 16. . (1) se aduce la cunostinta salariatului evaluat. (1) este urmatoarea: nota 1 . Performanta este la nivelul minim al standardelor sau putin deasupra lor. 2b si 3 fac parte integranta din prezentul regulament.Prin exceptie de la prevederile art. d) intre 4. in conditiile legii. potrivit structurii organizatorice a institutiei. Performanta este cu mult sub standard. (2) Pentru a obtine nota finala a evaluatorului se face media aritmetica a notelor obtinute ca urmare a aprecierii obiectivelor si criteriilor. prin acordarea fiecarui obiectiv si criteriu a unei note de la 1 la 5. dupa cum urmeaza: a) intre 1. (2) Fisa de evaluare modificata in conditiile prevazute la alin. 17. Art.nivel minim si nota 5 . (2) In sensul prezentelor criterii de evaluare. 15. Art. nota exprimand aprecierea gradului de indeplinire. Acesta este nivelul minim acceptabil al performantelor ce trebuie atins si de salariatii mai putin competenti sau lipsiti de experienta.(1) Pentru stabilirea calificativului. dupa caz. In acest caz. (3).satisfacator. c) intre 3. Art. Art.00 .00 . Art.01-5.

.................... 6... contacte si comunicare.......................... judecata si impactul deciziilor. II.... Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de executie: 1................ coordonare si supervizare................ cunostinte si experienta........... Criterii generale de evaluare a performantelor profesionale ale personalului contractual care ocupa posturi de conducere: 1.......| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr. 4....... Functia ................. influenta.............. | Obiective | % | Realizat | Nota | |crt.......... 5...... creativitate si diversitatea activitatilor..... 6................... 4............... 3.............. Perioada evaluata: de la ................... complexitate.... +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr.................. creativitate si diversitatea activitatilor............. 7......... incompatibilitati si regimuri speciale............. 1 la criteriile de evaluare CRITERII GENERALE de evaluare a personalului contractual I....... 2......... ANEXA Nr. conditii de munca............ Numele si prenumele evaluatorului ..ANEXA Nr.... 2a la criteriile de evaluare FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de conducere Numele si prenumele persoanei evaluate ......| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ ... 3........ cunostinte si experienta............... judecata si impactul deciziilor.......................... | Obiective revizuite | % | Realizat | Nota | |crt.... Data ultimei promovari ..... complexitate..... 2................. Functia ....... incompatibilitati si regimuri speciale....................... la ... contacte si comunicare.................. conditii de munca..... 5.......................

.................................................. ............... ..... ................................................| | 2. ..................| | ................................| | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 1.................. ........ |Alte criterii specifice*) | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ +--------------+ +--------------+ +--------------+ Nota finala a evaluarii +--------------+ (Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare)/2 +--------------+ Calificativul evaluarii +--------------+ Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Rezultate deosebite: | | 1............................. .... .........| | 3......................................... ................... ......... |Influenta.................| | 2......| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Alte observatii: | | 1.... ................. |Cunostinte si experienta | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 2........................... .........| | 2......................................... |Complexitate.............................................. .... |Conditii de munca | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 7................................................................ .... .............................. |Contacte si comunicare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 6............ ........ ..... creativitate si diversitatea activitatilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 3.................Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor +--------------+ +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ |Nr..................... |Judecata si impactul deciziilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 4.......... |Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale|Note|Comentarii| |crt.| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: | | 1....... coordonare si supervizare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 5.......| | 3................................... |Incompatibilitati si regimuri speciale | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 8...........................................

......................................................... Functia ........ Data ........................................ | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |3............ Functia .... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |4............ ..................... Functia ........... ....... Numele si prenumele evaluatorului ....................................................... Data ......... in functie de specificul domeniului de activitate.................... Data ........................... Semnatura evaluatorului ......................................................... Am luat cunostinta de fisa de evaluare dupa contrasemnare.................................................................................................................................. Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza .......... Semnatura persoanei care contrasemneaza ....... Semnatura ................. 2b la criteriile de evaluare .............. Data ........................................................................ | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Propuneri de programe de instruire/formare profesionala pentru perioada urmatoare | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ Numele si prenumele persoanei evaluate .......... ANEXA Nr.| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Comentariile persoanei evaluate | | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ | Obiectivul | % din timp | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |1.................................. Semnatura persoanei evaluate ...................... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |5......3......... | | +-----------------------------------------------+-----------------------------------------+ |2......... ___________ *)Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare..................

| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +--------------+ +--------------+ Nota pentru indeplinirea obiectivelor +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ |Nr........... |Criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale|Note|Comentarii| |crt................................................................ Data ultimei promovari .....................FISA DE EVALUARE a performantelor profesionale individuale ale persoanelor care ocupa posturi contractuale de executie Numele si prenumele persoanei evaluate ...................... |Contacte si comunicare | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 5.................... Perioada evaluata: de la ......| in perioada evaluata | din timp | (pondere) % | | +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr................ Gradul/Treapta . |Conditii de munca | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 6............... |Alte criterii specifice*) | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ +--------------+ +--------------+ +--------------+ Nota finala a evaluarii +--------------+ (Nota finala pentru indeplinirea obiectivelor + Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare)/2 +--------------+ Calificativul evaluarii +--------------+ Nota pentru indeplinirea criteriilor de evaluare +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Rezultate deosebite: | |1........................................| | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 1..... |Complexitate......................................................................................................................................... | Obiective | % | Realizat | Nota | |crt............................................................................... creativitate si diversitatea activitatilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 3.. Functia ....................................... Numele si prenumele evaluatorului ....................... |Judecata si impactul deciziilor | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 4.............. | Obiective revizuite | % | Realizat | Nota | |crt.............................................................. Functia ....................................... |Cunostinte si experienta | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 2..................................... +----+--------------------------------------+----------+-------------+---------+ |Nr........| .........| |2............ |Incompatibilitati si regimuri speciale | | | +----+----------------------------------------------------------------+----+----------+ | 7........ la ......................................

........ | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |3..........| |3..... ........................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Dificultati obiective intampinate in perioada evaluata: |1............................................................................................................ Am luat cunostinta de fisa de evaluare dupa contrasemnare............................... Data ................................................... Semnatura persoanei evaluate ................... Data .................. | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |4... in functie de specificul domeniului de activitate................................ Functia ..................................................................................................................................... ........................................................................................................... Semnatura ......................... | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |5..................................... Numele si prenumele persoanei care contrasemneaza ................................ ___________ *)Evaluatorul poate stabili si alte criterii de evaluare........................................................................ | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |2........................................................................ | | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Propuneri de programe de instruire/formare profesionala pentru perioada urmatoare | | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ Numele si prenumele persoanei evaluate ..... .................................... Functia ............................................ Semnatura evaluatorului ...................................................| |3....................................................................| |2.....| |2................................................................... Functia ........................ Data ..... ................................... Semnatura persoanei care contrasemneaza . Data ............ Numele si prenumele evaluatorului ..............................................................................................|3.....................................| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Alte observatii: | 1..| +-----------------------------------------------------------------------------------------+ |Comentariile persoanei evaluate | +-----------------------------------------------------------------------------------------+ | Obiective pentru urmatoarea perioada pentru care se va face evaluarea: | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ | Obiectivul | % din timp | +-------------------------------------------+---------------------------------------------+ |1....................

... Delegare de atributii si competenta: 3....... Competenta manageriala (cunostinte de management......... Data intocmirii: .............. Limbi straine4): 6....... 3 la criteriile de evaluare +----------------------------------------+-------------------------------------+ |Denumirea institutiei | Aprob1) | |Directia/Serviciul/Biroul/Compartimentul| | +-------------------------+--------------+-----------+-------------------------+ | FISA POSTULUI | |nr....... ............. calitati si aptitudini necesare: 7.......................... Cerinte specifice5): 8....... Responsabilitatea implicata de post: 1.. Cunostinte de operare/programare pe calculator: 5............ Functia: ...... Nivelul postului: de conducere/de executie 3............................ . Vechimea in munca/specialitatea necesara: 4............... Denumirea postului: 2... calitati si aptitudini manageriale): Descrierea sarcinilor ce revin postului: 1.......... Data: . Abilitati..... Sfera relationala interna: a) relatii ierarhice: -subordonat fata de: -superior pentru: b) relatii functionale: c) relatii de control: d) relatii de reprezentare: 2.. Semnatura: .......... Semnatura: ... Obiectivul/Obiectivele postului: Conditii specifice privind ocuparea postului2): 1.... 2........ Studii de specialitate: 2............................................... De pregatire/luare a deciziilor6): 2.....| +--------------------------+ Informatii generale privind postul: 1.......ANEXA Nr............ ....... De pastrare a confidentialitatii: Sfera relationala a titularului postului: 1.............. Perfectionari (specializari)3): 3.. Sfera relationala externa: a) cu autoritati si institutii publice: b) cu organizatii internationale: c) cu persoane juridice private: Intocmit de7): Numele si prenumele: ........ S-a luat la cunostinta de catre ocupantul postului: Numele si prenumele: .

....Cunostiinte necesare: * cunostiinte privind legislatia muncii * cunoasterea tuturor documentelor legate de personal (a tuturor documentelor pe care I..... 5 )De exemplu: calatorii frecvente.... le emite): C.....M...... 8 )Se avizeaza de catre superiorul ierarhic al persoanei prevazute la pct...U... Functia contractuala de conducere: . Se va semna de catre conducatorul institutiei si se va stampila in mod obligatoriu.R.. 7...... 7 )Se intocmeste de conducatorul compartimentului in care isi desfasoara activitatea titularul postului..Avizat de8): Numele si prenumele: .... adeverinte.. deciziile)............ "nivel avansat".. = 3 puncte)........... Data: .. 2 )Se va completa cu informatiile corespunzatoare conditiilor prevazute de lege si stabilite la nivelul institutiei pentru ocuparea functiei corespunzatoare. Semnatura: ......R.. 3 )Daca este cazul.. delegari....... . "scris" si "vorbit" se va stabili nivelul cunostintelor dupa cum urmeaza: "cunostinte de baza"................... "nivel mediu".. ___________ 1 )Se va completa cu numele si functia conducatorului institutiei.......... documente de pensionare. calculul tuturor indemnizatiilor.... .... detasari.Aptitudini si deprinderi necesare: * aptitudine generala de a putea învata pe o scara de la 1-5 puncte (la nivelul I.. PROCEDURA DE EVALUARE A POSTURILOR ........U...... 4 )Pentru fiecare dintre criteriile "citit"....I.. disponibilitate pentru lucru in program prelungit in anumite conditii. 6 )Limitele libertatii decizionale de care beneficiaza titularul postului pentru indeplinirea sarcinilor ce ii revin. calcul indemnizatii medicale.

Aceste standarde reflecta repartizarea echitabila a sarcinilor între posturi.Pregatirea profesionala impusa ocupantului postului II .Cerinte pentru exercitarea functiei: * capacitatea de întelegere si de rezolvare a problemelor * limbaj expresiv si coerent * echilibrare emotionala si autocontrol * asumarea responsabilitatii * punctualitateRS Postul ca element primar al structurii organizatorice pentru a fi ocupat se evalueaza functie de criteriile de ocupare si de cerintele acestuia.* aptitudini de comunicare – 3 puncte * aptitudini de calcul – 3 puncte * aptitudini de a lucra cu documente – 5 puncte * respectarea instructiunilor verbale si scrise * transmiterea de informatii * culegere. Criteriile de evaluare sunt urmatoarele: I . clasificare si interpretare a informatiilor * acordare de consultanta si consiliere . astfel încât pe totalul celor 5 criterii suma ponderilor sa reprezinte 100%. .Experienta necesara executarii operatiilor specifice postului III – Dificultatea operatiilor specifice postului IV – Responsabilitatea implicata de post V .Sfera de relatii (de a intra în relatii cu alte posturi. Pentru fiecare post se stabilesc standarde de performanta care se regasesc în fiecare criteriu. de a raspunde solicitarilor din partea altor posturi) Pentru fiecare criteriu de evaluare se stabilesc ponderi în procente functie de imporatnta si complexitatea acestora în corelare cu criteriile postului.

calificare care are forma unei perfectionari în specialitatea postului. superioara de scurta durata (colegiu). medie liceala. de coordonare a unor structuri de personal. Ex: îngrijitor – scoala generala functionar administrativ – studii medii liceale functionar economist – studii medii liceale sau post liceale b) pregatirea de specialitate se refera la o calificare suplimentara fie tehnica. medie post liceala. determinat de cerintele postului dupa cum urmeaza în continuare: Pentru I – a) pregatirea de baza cea corespunzatoare studiilor absolvite potrivit prevederilor legale. sunt necesare pe tipuri de posturi ocupate. Studiile mentionate absolvite cu diplome din reteaua unitatilor de învatamânt ale Ministerului Educatiei si Cercetarii functie de durata lor si nivelul de pregatire. Pentru III – avem: a) complexitatea postului ( o diversitate a operatiilor efectuate pe acest post) b) gradul de autonomie în realizarea sarcinilor postului – luarea deciziilor c) efortul intelectual caracteristic efectuarii operatiilor specifice postului d) necesitatea unor aptitudini deosebite (atentie distributiva. Pentru IV – avem: a) responsabilitatea de conducere. . cronologia actelor) e) tehnologii speciale care trebuie cunoscute.Perioada de proba care se finalizeaza prin perioada de stagiu sau debut al unui absolvent a unei institutii de învatamânt superior de scurta sau lunga durata.Fiecarui criteriu îi corespunde un continut ce îl defineste. economica. a unei echipe sau a unor proiecte b) responsabilitatea pregatirii unor decizii c) pastrarea confidentialitatii documentelor elaborate precum si a datelor firmei cu care intra în contact fata de alte compartimente sau parteneri din exterior. de alta specialitate necesara postului. Ea are ca rezultat certificate de perfectionare sau specializare care sunt facute periodic pentru mentinerea competentei pe post. superioara de lunga durata. si anume: scoala generala. Pentru II – avem: a) experienta în munca (consta în vechimea în munca specifica postului) b) experienta în specialitatea ceruta de post (se asociaza cu pregatirea de specialitate prin cursuri de perfectionare sau specializare) c) perioada necesara initierii în vederea executarii operatiilor specifice postului (perioada de proba si de debutant) .

de nivelul cerut salariatului pentru acoperirea cerintelor postului. de complexitatea realizarii lui. dupa care se calculeaza media acestor puncte.nr. un punctaj minim si unul maxim. de plecari rezolvate (perioada etalon este luna) 2) calitatea se masoara nivelul completitudinii si corectitudinii solutiilor prezente în lucrarile specifice postului cum ar fi: . de cereri rezolvate .Pentru V – avem: a) gradul de solicitare din partea structurilor interne (celelalte compartimente) b) gradul de solicitare din partea structurilor externe organizatiei Pentru fiecare din cele 5 criterii functie de continutul lor se vor stabili pentru fiecare post calificative cuprinse între 1 si 5 puncte. Variatia ponderilor pentru fiecare criteriu este determinata de sarcinile concrete ale fiecarui post. În functie de complexitatea postului. Ex: . ponderea fiecarui criteriu din cele 5 va fi diferita. de apeluri telefonice la care s-a raspuns .gradul de satisfactie a beneficiarilor serviciilor oferite (acest grad se masoara sistematic sau prin sondaj) 3) costurile se masoara interesul angajatului pentru a limita costurile de functionare ale societatii comerciale urmarindu-se raportul dintre volumul de activitate si costurile implicate în realizarea acestui volum: . calculându-se functie de ponderile procentuale aferente criteriilor. Fiecarui post indiferent de complexitatea lui îi va corespunde standarde de performanta determinate de urmatorii indicatori: 1) cantitatea prin care se cuantifica volumul lucrarilor exprimate în unitati de masura specifice operatiilor sau activitatilor executate într-un anumit post. de dosare solutionate . de corectii operate de seful direct . deci fiecarui post respectiv fiecarei functii pe post îi va corespunde ponderi diferite sau egale daca sunt functii similare cu responsabilitati si competente egale.nr. Punctajul total minim si punctajul total maxim se vor opera împreuna cu punctajul mediu calculat ca o medie aritmetica simpla si va fi cuprinsa în fisa postului din punct de vedere al evaluarii lui si nu al continutului fisei postului pe care s-a numit un angajat.nr.nr.nr.nr. de convorbiri telefonice . de contestatii sau reclamatii primite .nr.nr. angajari efectuate .

de recrutari si de selectari de personal 4) timpul se masoara timpi de executie a lucrarilor si în special pentru lucrarile la care nu se pot stabili norme de timp (negocieri salariale anuale) . de deplasari .întocmirea contractului colectiv de munca .diverse situatii statistice 5) utilizarea resurselor se apreciaza capacitatea angajatului de a utliza eficient resursele puse la dispozitia postului: . Pentru masurarea muncii pot fi avute în vedere si modul de utilizare a resurselor precum si modul de utilizare a activitatii salariatului în cauza.pe activitate de conducere . Evaluarea de regula este anuala.nivelul si riscul decizional ..pe activitate de executie Pentru activitatile de conducere asumarea responsabilitatii consta în: . 2) asumarea responsabilitatii se justifica pe 2 planuri: .nr.programele de calculator pentru calcul salarii si costuri totale salariale 6) mod de realizare se apreciaza capacitatea angajatului de a se integra în efortul colectiv depus de echipa din care face parte si modul în care pune la dispozitia colectivului toate conostiintele si experienta pe care o detine prin pregatirea lui profesionala si vechimea în munca pe postul respectiv. Acest criteriu reprezinta: rezultatele muncii masurate la nivelurile descrise în fisa postului. PROCEDURA EVALUĂRII PERFORMANŢELOR PROFESIONALE INDIVIDUALE În paralel cu evaluarea standardelor de performanta a posturilor are loc în cadrul societatii comerciale si evaluarea performantelor profesionale individuale ale fiecarui salariat ce ocupa aceste posturi.nr. anterioara negocierilor salariale si cuprinde urmatoarele elemente de referinta: a) b) fisa postului a carei grafica difera de fisa tipizata criteriile de evaluare a performantelor profesionale individuale Aceste criterii de evaluare sunt: 1) gradul de îndeplinire a standardelor de performanta.programele de calculator pentru fisierele de personal .echipamentele de birotica .

a unor procese în domeniul lor de activitate. de sinteza si de rutina si anume: .motivarea ideilor .gradul ridicat de repetitivitate a operatiilor sau lucrarilor efectuate . de analiza.constituirea modelelor.integrarea obtiunilor Pe linia activitatii de analiza care se caracterizeaza prin identificarea influentelor din exterior si a determinarilor acestor influente care produc schimbari majore sau minore.prin executarea de operatii strict reglementate 4) initiativa si creativitatea – urmare evaluarii performantei profesionale în cazul în care angajatul propune sau are initiativa unor solutii noi precum si în cazul în care acesta propune schimbarea unor reglementari interne. fenomenelor sau proceselor studiate .lucrul în echipa precum si compartimentul managerial ca mod de structura Pentru activitatile de executie continutul acestui criteriu implica evaluarea: .evaluarea efectelor si a consecintelor acestor efecte .a intensitatii în executarea atributiilor de serviciu . Continutul acestui criteriu de evaluare implica: a) în cazul propunerilor de solutii noi implica: . Activitatea de sinteza se caracterizeaza prin .identificarea fluxurilor informationale .proiectarea instrumentelor de monitorizare Activitatea de rutina se caracterizeaza prin: .rapiditatea interventilor .constituirea de alternative noi sau optiuni noi . rezulta implicit initiativa si creativitatea sa.. a unor tehnologii.pentru activitati de conceptie – care se caracterizeaza prin interpretarea unui volum mare de informatii .comportamentul la presiune exterioara si interioara 3) adecvarea la complexitatea muncii – continutul acestui criteriu se exprima prin nivelul activitatii de conceptie.modul de comunicare .

se maresc.evaluarea consecintelor acestor schimbari .evaluarea consecintelor acestor ideei . Functie de punctajul obtinut nivelurile salariale ale angajatilor societatii comerciale. Întocmirea lor este facuta de sefii de compartiment.efectuarea de studii si aplicabilitate în contextul reglementat intern b)în cazul propunerii unor schimbariimplica: . se mentin sau scad. foarte bine = 4 puncte. iar evaluarea martora a anului în curs devine pentru el un stimulent în anul viitor. De regula fisele de evaluare se întocmesc pentru toate functiile tehnice. satisfacator = 2 puncte. însusite de directorii executivi si aprobate de directorul general sau unic al societatii comerciale. nesatisfacator = 1 punct.dimensionarea schimbarilor . bine = 3 puncte. în urma evaluarii performantelor profesionale. ..efectuarea de studii cu aplicabilitateîntr-un context nereglementat Fiecarui criteriu din cele 4 functie de ponderile lui exprimate în procente în evaluarea performantei individuale individuale a angajatului i se atribuie puncte de la 1 la 5 conform calificativelor de aprecieri: exceptional = 5 puncte. economice. de specialitate si administrative. Din punct de vedere psihologic IRU an de an prin evaluarea lui profesionala va tinde spre un punctaj superior.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->