Sunteți pe pagina 1din 13

PROCEDURA ADMINISTRARE Cod PP-RU-02

PERSONAL Revizia
Exemplar:
Pagina 1 of 13

Aprobat,
Data:

PROCEDURA ADMINISTRARE PERSONAL


Cod: PP-RU-02

Data intrarii in vigoare:

Intocmit: Avizat:

Data: Data:
PROCEDURA ADMINISTRARE Cod PP-RU-02
PERSONAL Revizia 4
Exemplar:
Pagina 2of 13

1. Scop
Prezenta procedura este intocmita, implementata si mentinuta cu scopul de a reglementa
modul de desfasurare a proceselor de administrare a personalului in cadrul companiei in ceea
ce priveste angajarea, modificarile intervenite in statutul angajatilor, precum si incetarea
contractului individual de munca, cu respectarea dispozitiilor legale si in conditii de eficienta
organizatorica.

2. Domeniul de aplicare
Prezenta procedura se aplica activitatilor legate de administrarea angajatilor in cadrul
companiei.

3. Terminologie si abrevieri
3.1 Abrevieri
ANOFM - Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca
AJOFM - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca
DRU – Departament Resurse Umane
MASP – Manager Administrare si Salarizare Personal
MRU/HRBP– Manager Resurse Umane/HR Business Partner
IRU – Inspector resurse umane
SS – Specialist Salarizare
ITM – Inspectoratul Teritorial de Munca
ARI – Angajament de Respectare Regulament Intern
PMSS – Propunere Modificare Statut
MD – Manager Direct
DD – Director Departament
AA – Act Aditional
CIM – Contract Individual de Munca
RRU – Referent Resurse Umane
RR – Responsabil Proces Recrutare
ECC - Employee Cost Control
RI- Regulamentul Intern

4. Documente de referinta/Documente conexe / Date de intrare / Resurse

4.1. Documente de referinta


SR EN ISO 9000:2015 Sisteme de management al calitatii - Principii fundamentale si
vocabular
SR EN ISO 9001:2015 Sisteme de management al calitatii – Cerinte
Codul Muncii
Nomenclator COR
Contract Individual de Munca – model furnizat de ITM
PROCEDURA ADMINISTRARE Cod PP-RU-02
PERSONAL Revizia 4
Exemplar:
Pagina 3of 13

4.2. Date de intrare:


Oferta de angajare Formular Cod PP-RU-01-F07
Fisa de angajare Formular Cod PP-RU-02-F02
Scrisoarea de modificare salariala Formular Cod PP-RU-02-F06
Fisa de post, Formular Cod PP-RU-01-F08
Documente necesare angajarii, Formular Cod PP-RU-02-F01
Notificare plata salariu PP-RU-02-F04
Declaratie impozit pe venit, PP-RU-02-F03
Notificare Adresa corespondenta, PP – RU-02-F11
Angajament de Respectare RI

5. Descrierea procedurii

5.1 ANGAJAREA

Un post vacant poate fi ocupat de un candidat extern (recrutare externa) prin incheierea unui
Contract Individual de Munca sau de un candidat intern (transfer intern sau promovare intr-un
alt post a unui angajat) prin initierea in portalul Charisma Online a Propunerii de Modificare
Statut Salariat (PMSS), de catre MD.

Etapele procesului de angajare sunt:

5.1.1. Transmiterea documentelor necesare angajarii

Responsabilul de proces de recrutare transmite catre viitorul angajat lista documentelor


necesare angajarii in ziua acceptarii ofertei de angajare.
Documentele angajatului se pastreaza intr-un dosar de personal confidential pentru fiecare
salariat la sediul central al companiei. Acest dosar contine documente privind toate aspectele
legate de angajarea unei persoane, precum contractul de munca, fisa postului, , inregistrari
privind evaluarea performantei, acte de identitate, informatii privind salariul, alte informatii
cu privire la statutul salariatului.
In functie de prevederile legale in vigoare, copii ale documentelor din dosarul de personal se
pot pastra si la punctele de lucru.

5.1.2. Solicitarea repartitie ANOFM / AJOFM pentru categoriile profesionale care se


incadreaza in Legea 76 /2002
Viitorul angajat solicita de la ANOFM/AJOFM dispozitie de repartitie in munca, anterior
primei zile de angajare.

5.1.3. Intocmirea formalitatilor de angajare


1. Managerul Administrare si Salarizare Personal/IRU initiaza angajarea in urma verificarii
existentei COP aprobat.
PROCEDURA ADMINISTRARE Cod PP-RU-02
PERSONAL Revizia
Exemplar:
Pagina 4of 13

2. Cu cel putin 5 zile inainte de inceperea activitatii in companie, viitorul angajat aduce
documentele necesare intocmirii CIM.

Cu cel putin 5 zile inainte de inceperea activitatii noului angajat, Managerul Direct
intocmeste Fisa de angajare (formular PP-RU-02-F02) si se asigura de existenta
tuturor documentelor necesare dosarului de angajare (oferta de angajare PP-RU-01-F07,
fisa de post PP-RU-01-F08, documentele de studii, documentele personale, Declaratia
Impozit pe Venit PP-RU-02-F03, Notificare plata salariu PP-RU-02-F04, Notificare
adresa corespondenta PP – RU-02-F11, Angajament de Respectare RI, documentele
angajatului de la locurile de munca anterioare).
Managerul Direct/ Responsabilul de proces de recrutare transmite catre Inspectorul de
Resurse Umane (direct, email sau fax), :

- Fisa de angajare

- Oferta de angajare semnata,

- Fisa de Post semnata;

- restul documentelor din dosarul de angajare al viitorului angajat.

Angajatul este responsabil de aducerea catre MD/ Responsabilul de proces de recrutare a


documentelor necesare intocmirii Contractului Individual de Munca (Documente necesare
angajarii). MD trebuie sa transmita catre IRU documentele cu cel tarziu 5 zile inainte de data
angajarii.

5.1.4. Instruirea noului angajat cu privire la normele de securitate si sanatate in


munca si situatii de urgenta

Specialistul SSM si MD realizeaza instruirea in prima si a doua zi de la angajare pe baza


informatiilor cu privire la angajari extrase din softul Charisma (vezi Procedura Sanatate si
Securitate in Munca).

5.1.5. Intocmirea si transmiterea CIM si verificarea documentelor necesare angajarii

IRU verifica documentele necesare intocmirii Contractului Individual de Munca, introduce


noul angajat in programul de administrare personal si intocmeste Contractul Individual de
Munca pe care il transmite catre MD/ Responsabilul de proces recrutare.
Daca documentele nu sunt complete, transmite e-mail catre Managerul Direct/ Responsabilul
de proces recrutare pentru solicitarea documentelor constatate lipsa.
MD/Responsabilul de proces recrutare transmite CIM spre a fi semnat de viitorul angajat.

Conform art. 16 alin.(3) din Codul Muncii angajatorul este obligat ca, anterior inceperii
activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca
5.1.6. Inregistrarea CIM la ITM – REVISAL
IRU verifica dosarul de personal primit si CIM si il inregistreaza in REVISAL cu cel putin o
zi inaintea inceperii activitatii.

Inspectorul Resurse Umane transmite la Inspectoratul Teritorial de Munca, prin programul


Charisma ITM (versiunea REVISAL a Total Soft), datele privind noul angajat, cu cel putin o
zi inainte de data angajarii.

Angajatorii au obligatia de a transmite registrul in forma electronica la Inspectoratul


Teritorial de Munca in a carui raza teritoriala isi au sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu
in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat.

5.1.7. Transmiterea unui exemplar original CIM catre angajat

Managerul Direct/Responsabilul de proces recrutare transmite, anterior inceperii activitatii,


Contractul Individual de Munca viitorului angajat si se asigura ca acesta este semnat, dupa
care trimite Contractul Individual de Munca semnat in 2 exemplare in original catre
Inspectorul Resurse Umane.
Inspectorul Resurse Umane este responsabil de transmiterea unui exemplar original al
Contractului Individual de Munca semnat de administratorul societatii catre angajat, iar un
exemplar original se arhiveaza la dosarul personal al angajatului impreuna cu dovada
transmiterii unui exemplar din Contractului Individual de Munca al salariatului, in termen de
5 zile lucratoare de la primirea acestuia in original.

Nota: In cazul in care documentele necesare incheierii contractului de munca nu au fost


aduse, persoana nu va fi inregistrata si declarata in registrul general de evidenţa a salariaţilor,
care se transmite Inspectoratului Teritorial de Munca. Angajatul va fi introdus in baza de
date, iar contractul de munca va fi incheiat, numai dupa completarea dosarului personal.
Perioada in care salariatul nu isi aduce actele si din acesta cauza nu i se intocmeste contract
individual de munca NU constituie vechime in munca si nici NU va beneficia de niciun drept
salarial.

Angajatul se va prezenta la locul de munca numai dupa semnarea contractului de


munca (conform Codului Muncii), cu 1 zi inainte de inceperea activitatii. Contractul de
Munca se va semna cu minim 1 zi inainte de inceperea activitatii mentionandu-se pe
verso data semnarii.

5.2 Modificare statut angajat

Se realizeaza ori de cate ori intervine o modificare a urmatoarelor elemente: cele specificate in
contractul de munca, departament, divizie, centru cost, tichete de masa, autoturism.

Se initiaza prin intocmirea cu cel putin 5 zile inainte a formularului Propunerea de Modificare
Statut Salariat (PMSS) in aplicatia Charisma Online.

Intocmirea si aprobarea Propunerii Modificare Statut Salariat:


 Managerul direct actual initiaza Propunerea de Modificare Statut Salariat (PMSS) in
aplicatia Charisma Online si o transmite viitorului Manager Direct sau Manager
Level 1 pentru completarea informatiilor legate de noile conditii.

 Managerul Direct/Noul Manager Direct al persoanei transmite PMSS pentru aprobare


catre Manager Level 1, respectiv Manager Level 2; Manager Level 2 transmite spre
aprobare Manager Level 3 daca este cazul.

 Managerul Level 1 si/sau Managerul Level 2 si/sau Manager Level 3 aproba PMSS

 Dupa ce ECC verifica/valideaza PMSS, Manager Administrare si Salarizare Personal


primeste o notificare pe mail de validare a PMSS si transmite informatia catre IRU
sau IRU genereaza raport cu toate PMSS validate

 Dupa validarea finala a PMSS in Charisma Online, Managerul Direct/Noul Manager


Direct impreuna cu Responsabilul de proces de recrutare vor intocmi documentele
necesare in functie de situatie.
In cazul in care intervin modificari la nivel de echipe/departament, modificarile se realizeaza
pe baza unui document semnat de aprobatori sau pe baza unui email fara a se initia PMSS
individual.
Pentru modificarile referitoare la pachetul salarial si autoturism este necesara aprobarea CEO
sau CFO in functie de departament.

5.2.1. Intocmire si transmitere AA catre angajat

IRU face modificarile conform PMSS in aplicatia Charisma cu cel putin o zi inaintea de data
modificarii pentru functie, departament, divizie, centru cost, locatie, norma de munca, durata
contract; si in 19 zile lucratoare de la data modificarii, pentru salariu.Inspectorul Resurse
Umane intocmeste si transmite, in maxim 2 zile de la data primirii PMSS, prin e-mail/ fax/
posta actul aditional catre angajat in doua exemplare semnate de administratorul societatii
dar nu mai tarziu de ziua punerii in aplicare pentru functie, locatie, norma, durata contract si
in 3 zile de la data modificarii salariului. Angajatul semneaza actul aditional in 2 exemplare,
un exemplar il pastreaza si un exemplar il transmite catre Inspectorul Resurse Umane cu
inscrisul pe verso“ am primit un exemplar in original”, data si semnatura..

5.3 INCETAREA RAPORTURILOR DE MUNCA

Incetarea raporturilor de munca poate avea loc astfel:

1. Incetarea in perioada de proba


Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate
inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre
parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.
In cazul incetarii din initiativa angajatorului MD informeaza in scris MSPA si IRU
care emit notificarea de incetare CIM in perioada de proba. IRU transmite notificarea
catre MD cu cel putin o zi inainte de ultima zi lucrata in companie. MD inmaneaza
notificarea angajatului.
In cazul incetarii din initiativa angajatului acesta transmite notificarea MD, MSPA si
IRU pentru informare si pentru incetarea CIM.
2. Incetarea contractului individual de munca cu acordul partilor
Incetarea contractului individual de munca cu acordul partilor reprezinta vointa comuna a
partilor (angajat / angajator) de incetare la o anumita data a raporturilor de munca.
Managerul direct va mentiona pe cererea de incetare „De acord”, va data si va semna.

Cererea de incetare cu acordul partilor se transmit managerului direct si IRU.

In ziua primirii cererii de incetare cu acordul partilor de la angajat, Managerul


direct mentioneaza “ De acord”, dateaza si semneaza documentul si il transmite
catre IRU.

IRU inregistreaza cererea in ziua primirii acesteia de la angajat si emite


documentele de incetare.

3. Incetare de drept a contractului de munca


In cazurile mentionate in Codul Muncii, documentele justificative sunt transmise de
catre salariat/reprezentanti legali catre MD si IRU. Pe baza acestora IRU va intocmi
documentele aferente incetarii contractului de munca conform prevederilor legale in
vigoare.

4. Incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului


o Concediere individuala care nu tine de persoana angajatului
Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea
contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat
de salariat, din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.

Documentele justificative sunt redactate de catre departamentul juridic si trimise catre


salariat. Decizia de concediere impreuna cu dovada comunicarii catre salariat sunt transmise
de departamentul juridic catre MSPA in ziua comunicarii. IRU opereaza incetarea
contractului pe baza deciziei de concediere si a dovezii comunicarii in aceeasi zi.

o Concediere individuala care tine de persoana angajatului


- Salariatul a săvârşit o abatere disciplinara;
- este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de
zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
- prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea
fizică şi/sau psihică a salariatului,
- în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este
încadrat.
In cazul abaterii disciplinare si necorespundere profesionala documentele justificative
sunt redactate de catre departamentul juridic si trimise catre salariat. Decizia de concediere
impreuna cu dovada comunicarii catre salariat sunt transmise de departamentul juridic
catre MSPA in ziua comunicarii. IRU opereaza incetarea contractului pe baza deciziei de
concediere si a dovezii comunicarii in aceeasi zi.In celelate cazuri documentele justificative
sunt trimise de organele competente si trebuie sa ajunga la MSPA.

5. Incetarea contractului individual de munca prin demisie


Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă a salariatului care, printr-o notificare scrisă,
comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă, după împlinirea unui termen de
preaviz.

Demisia se transmite managerului direct si IRU.


In ziua primirii demisiei de la angajat, Managerul direct mentioneaza: „Am luat la
cunostinta”, dateaza si semneaza documentul si il transmite catre IRU

IRU inregistreaza cererea in ziua primirii acesteia de la angajat.


PROCEDURA ADMINISTRARE Cod PP-RU-02
PERSONAL Revizia
Exemplar:
Pagina 9of 13

Compania poate renunta, total sau partial, la termenul de preaviz, situatie in care managerul
direct va semna si va inscrie pe cererea de demisie o mentiune in acest sens si data la care
demisia devine operabila, iar CIM-ul inceteaza.
Etapele procesului de incetare a raporturilor de munca

5.3.1 Intocmirea cererii de incetare a activitatii

Angajatul intocmeste cererea de incetare a activitatii in ziua exprimarii intentiei de incetare a


activitatii.
5.3.2 Informarea grupului de EXIT: IRU initiaza o fisa de lichidare on-line pe baza
cererii de incetare/suspendare a activitatii si care trimite e-mail catre Grupul de Exit in
vederea informarii departamentelor responsabile cu recuperarea bunurilor apartinand
companiei in ziua primirii cererii.
Grupul de Exit este stabilit si actualizat de catre MSPA si este format din: Responsabilii de
proces de recrutare, Manager Direct, Contabil Deconturi, Contabil Clienti, Manager
Salarizare si Administrare Personal, Director Aprovizionare si Administrativ, Support IT
Officer, Service & Aquisition Manager, Inspector RU, Specialist Salarizare, Specialist CRM,
Head of Controlling.

5.3.3 Intocmire decizie de incetare a activitatii


IRU verifica cererea de incetare a activitatii pentru incadrarea din punct de vedere legislativ a
cererii de incetare a activitatii, o inregistreaza si intocmeste decizia de incetare a activitatii in
2 exemplare, in aceeasi zi pentru incetarile cu acordul partilor sau demisiile pe care MD isi
exprima acordul pentru renuntarea la preaviz / in ultima zi de activitate a angajatului in cazul
demisiilor.
5.3.4 Transmitere decizie incetare activitate catre angajat
IRU transmite un exemplar al deciziei de incetare in original la adresa mentionata de fostul
angajat/ in mod direct fostului angajat, pe baza de proces verbal de predare/primire in 10 zile
calendaristice de la inregistrarea deciziei de incetare

5.3.5 Intocmirea fisei de lichidare


Lichidarea consta in restituirea de catre angajat a tuturor bunurilor pe care le-a primit pentru
utilizare de la companie (telefon, masina, laptop, etc), precum si achitarea tuturor datoriilor
pe care le-ar mai avea catre companie (avansuri nejustificate, deconturi etc).
Inspectorul de Resurse Umane initiaza o fisa de lichidare on-line pe baza cererii de
incetare/suspendare a activitatii.
Managerul Direct urmareste predarea bunurilor, precum si starea fisei de lichidare de la
initiere pana in ultima zi lucratoare a angajatului si face toate demersurile necesare pentru
recuperarea debitelor daca acestea exista.
Persoanele din grupul de exit valideaza online fisa de lichidare numai dupa predarea
bunurilor apartinand companiei. Daca bunurile/debitele nu sunt predate/inchise pana in ziua
incetarii contractului de munca sesizeaza managerii directi si departamentul de resurse
umane de existenta debitelor/natura acestora si sunt responsabili de corectitudinea
informatiilor furnizate.
PROCEDURA ADMINISTRARE Cod PP-RU-02
PERSONAL Revizia 4
Exemplar:
Pagina 10of 13

Inspectorul de Resurse Umane va printa in doua exemplare Fisa de Lichidare, o va transmite


spre semnare Managerului administrare si salarizare personal , dupa care un exemplar va fi
predat impreuna cu Decizia de incetare contract de salariatului, iar cel de-al doilea exemplar
se arhiveaza la dosarul de personal.

5.4 ELIBERARE DOCUMENTE SOLICITATE DE ANGAJATI

Termenele de eliberare a documentelor care atesta calitatea de salariat a angajatului sunt


urmatoarele:

 Adeverintele de medic – RRU – pentru solicitarile primite pana la ora 15.00, in


aceeasi zi; pentru solicitarile primite dupa ora 15.00 – ziua lucratoare urmatoare

 Adeverintele necesare obtinerii unui credit la banca – RRU:


- 1 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor necesare intocmirii
adeverintelor pentru locatiile din Bucuresti si Cluj-Napoca
- 3 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor necesare intocmirii
adeverintelor pentru locatiile din tara

 Adeverintele de salariat – se intocmesc de catre RRU si se transmit astfel:


- 1 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor necesare intocmirii
adeverintelor pentru locatiile din Bucuresti si Cluj-Napoca
- 3 zile lucratoare de la primirea tuturor informatiilor necesare intocmirii
adeverintelor pentru locatiile din tara

 Adeverintele pentru intrarea in concediu de crestere si ingrijire copil se intocmesc de


catre SS pe baza urmatoarelor documente:
- cererea scrisa prin care se solicita intrarea in concediu de crestere si ingrijire
copil
- copie dupa certificatul de nastere al copilului
- copie act de identitate mama
- adeverinta de la sot/ sotie sau declaratie pe propria raspundere ca nu
beneficiaza de concediu de crestere si ingrijire copil
- declaratia pe propria raspundere a persoanei care urmeaza sa intre in concediu
de crestere si ingrijire copil ca nu va realiza venituri pe perioada concediului

Pe baza documentelor transmise se intocmeste decizia de suspendare a activitatii si


adeverinta pentru completarea dosarului care se depune la primarie in termen de 5 zile
lucratoare de la primirea tuturor documentelor mentionate mai sus.

 Adeverinte cu stagiu de cotizare – se intocmesc si se transmit de catre IRU in termen


de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii/data lichidarii lunii de incetare CIM. In
cazul in care se doreste ca adeverinta cu stagiu de cotizare sa fie emisa de Casa de
Pensii termenul este de 2 saptamani.

 Alte documente solicitate de angajati (copii contracte de munca, , acte aditionale) –


responsabilul este RRU - in termen de 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii
PROCEDURA ADMINISTRARE Cod PP-RU-02
PERSONAL Revizia
Exemplar:
Pagina 11of 13

Observatii: In perioada 5 – 11 ale lunii inclusiv, adeverintele de banca nu se elibereaza, ca


urmare a faptului ca intocmirea si transmiterea lor catre solicitant duce la depasirea datei
platii drepturilor salariale si, implicit, respingerea de catre banca a documentatiei transmise.

6. Responsabil de proces

Responsabil de proces este Manager Administrare si Salarizare Personal.

7. Atributii si responsabilitati

7.1 Angajatul
 Prezinta solicitare adeverinta de la AJOFM/ANOFM
 semneaza oferta/scrisoarea de modificare salariala, fisa de post, angajament
respectare RI
 asigura toate documentele necesare intocmirii dosarului de personal
 semneaza si retransmite AA semnat catre IRU
 intocmeste cererea de incetare a activitatii
 preda bunurile in ultima zi lucratoare.
7.2 Responsabilul de proces de recrutare:
transmite catre viitorul angajat formularul „ Documente necesare angajarii”
 transmite oferta de job/scrisoarea de modificare salariala, fisa postului si se asigura de
semnarea acestora de catre candidat
 programeaza viitorul angajat la vizita medicala
 verifica impreuna cu MD daca dosarul de angajare este complet si corect intocmit

7.3 IRU
 introduce noul angajat in programul de administrare personal
 verifica corectitudinea introducerii informatiilor pentru noul angajat
 completeaza, depune si verifica registrul general privind evidenta salariatilor
 intocmeste si transmite CIM
 verifica dosarul de personal si inregistreaza CIM
 transmite un exemplar original al CIM catre angajat
 gestioneaza dosarele de personal in conformitate cu procedurile departamentului si
legislatia in vigoare
 se asigura ca opereaza toate modificarile conform aprobarii PMSS si legislatiei in
vigoare
 intocmeste si transmite AA catre angajat
 transmite un exemplar original din AA catre angajat
 verifica corectitudinea informatiilor conform PMSS
 initiaza fisa de lichidare
 verifica cererea de incetare a activitatii pentru incadrarea dpdv legislativ a incetarii, o
inregistreaza si intocmeste decizia de incetare a activitatii
 inregistreaza decizia de incetare a activitatii
 transmite un exemplar al deciziei de incetare in original catre angajat
 elibereaza si transmite adeverinta vechime in munca
 elibereaza si transmite adeverinte cu stagiu de cotizare pe 6 luni.
 elibereza si transmite fisa de lichidare

7.4 Managerul Direct


 intocmeste fisa de angajare
 se asigura de existenta si completarea tuturor documentelor necesare angajarii
 asigura realizarea instruirii in domeniul SSM
 transmite si verifica actiunea de completare a setului de documente necesare angajarii
si le transmite catre IRU
 initiaza PMSS,
 semneaza cererea de incetare a activitatii si o transmite catre IRU
 MD urmareste predarea bunurilor care apartin companiei in ultima zi de activitate si
si semneaza electronic fisa de lichidare.
7.5 RRU
 elibereaza adeverinte de medic
 elibereaza adeverinte de banca
 elibereaza adeverinte de salariat
 elibereaza copii dupa alte documente solicitate de angajati
 elibereza extrase REVISAL si raport per salariat

7.6 Specialist Salarizare


 elibereaza adeverintele necesare intrarii in concediul de crestere si ingrijire copil

7.7 Specialist SSM:


 asigura realizarea instruirii in domeniul SSM
 transmite catre IRU fisa de aptitudini a salariatului viitor angajat inainte de prima zi
lucrata in companie si apoi perioadic pentru anagajatii comanie.

8. Date de iesire/ Rapoarte/ Inregistrari/ Anexe


1. Somaj
2. Model demisie
3. Model cerere incetare acord parti
4. Nota de lichidare, emisa din sistem
5. Decizia de incetare a activitatii
6. Adeverinta privind vechimea in companie
7. Adeverinta stagiu de cotizar