Sunteți pe pagina 1din 3

Instrumente de nv are sincron i asincron : 15 Strategii pentru implicarea online a elevilor i studen ilor folosind Chat-ul n timp real,

discu ii filetate i bloguri

Faculty Focus Special Report: Synchronous and Asynchronous Learning Tools: 15 Strategies for Engaging Online Students Using Real-time Chat, Threaded Discussions and Blogs, - featuring content of Online Cl@ssroom, Rob Kelly, paginile 7-8, 11

Articolele Using Video Clips To Stimulate Discussion si Nine Strategies for Using IM in Your Online Course propun o serie de abord ri alternative ale procesului de nv are, care presupun introducerea metodelor asincrone clipurile video i serviciul de Instant Messaging n desf urarea activit ii didactice. Directorul Departamentului de Distance Learning al Naugatuck Valley Community College, Stacey Williams, foloseste clipurile video in desf urarea cursurilor sale i remarc faptul ca elevii re in o cantitate mai mare de informa ii pe o perioad mai ndelungat cu condi ia ca lec ia s fie astfel contruit nct clipul s completeze o serie de no iuni dj prezentate (s-a dovedit ca o lec ie este mai efectiv dac are un substrat solid de informa ii prezentate ntr-un mod ct mai atractiv i apoi ad ugat clipul, dect in sens invers cursul s nceapa cu clipul video). n urma mai multor remodel ri i ncerc ri, s-a ajuns la urmatoarea form a unui curs interactiv care cuprinde: obiectivele nv rii, lecturi, prezent ri PowerPoint, teste gril , clipuri video i discu ii pe baza clipului n contextul cursului predat. Stabilirea de la bun nceput a obiectivelor de nv are ajut la selectarea materialului adecvat pentru lec ie i sprijine elevii n autoevaluarea lor: Williams a optat pentru informarea elevilor n ceea ce prive te obiectivele sub forma unor mesaje Pop-up, care solicit aten ia cursantului deoarece nu pot fi ignorate. Fragmentele de text preluate din manuale online sau clasice, mpreuna cu prezent rile Powerpoint asigur transmiterea no iunilor, n am nunt, respectiv conturate pe concepte cheie, oferind libertatea de a selecta fie termenii de baz , fie o complet descriere a acestora m func ie de nclin rile fiec rui cursant. Urm toarea etap logic a desf ur rii cursului este rezolvarea unor teste gril sau tese cu r spuns de tip adevarat/fals care are rolul de a nl tura anumite nel muriri i de a verifica aten ia si seriozitatea cu care a fost trat lectura. Urmeaz vizionarea clipului video (cu o durat maxim de 5 minute), selectat n prealabil de c tre profesor fie de pe diferite site-uri educa ionale, fie din softurile de care dispune. Provocarea intervine atunci cnd acesta pune ntreb ri pe baza filmului, n contextul lec iei, iar elevii/studen ii trebuie s r spund n 2 fraze folosind no iunile prezentate anterior. Conversa ia merge mai departe, se folosesc problematiz ri i dezbateri, fiecare avnd posibilitatea s i expuna punctul de vedere. Partea inovatoare a acestei metode const n faptul c solicita aten ia si participarea activ la procesul de nv are i asigur o mai bun n elegere a no iunilor dac poate fi dovedit (prin clipul video) aplicabilitatea n via a cotidian , n desfa urarea activit ii unei companii etc. Accentul este pus in mod special pe selectarea clipurilor care vor fi incorporate ntrucat acestea trebuie sa fie educative, s prezinte cat mai obiectiv i nealterat realitatea/mecanismul de func ionare i s fie de natur s nu ofenseze n niciun fel vreun cursant/profesor sau s ncalce drepturile de autor. La fel de important este i existen a unui plan de rezerv , cu att mai mult atunci cnd este folosit internetul i nu documenta ie proprie deoarece exist n permanen riscul ca un clip sa fie ndep rtat sau ca linkul sa nu func ioneze. Popularitatea acestei metode n rndul cursan ilor a crescut n mod sim itor, conclude Stacey Williams. Feedbackul pozitiv, att direct, ct i dedus din comentariile si multitudinea de discu ii iscate pe temele predate dovede te ct de efectiv si atractiv este nv area asincron i ct de mult solicit aportul personal n procesul de predare-nv are.

Articolul Nine Strategies for Using IM in Your Online Course prezin cteva metode de includere a serviciului de Instant Messaging n desf urarea unui curs online, ca o revers a falsei concluzii conform c reia, aceasta facilitate mpiedic buna desf urare a lec iei. Prima sugestie ar fi ca profesorul s le explice cursan ilor modul n care trebuie configurat un IM pentru mediul academic, crearea conturilor i folosirea unor multiprotocoale care s permita o flexibilitate crescut n adaugarea de contacte. Se recoman de asemenea crearea unor grupuri de maximum 8 persoane pentru chat, care s fie disponibile in anumite zile, la anumite ore, astfel ncat fiecare participant s aibe posibilitatea de a alege sesiunea convenabil pentru el. Ca o condi ie pentru o buna func ionare a unui curs online, aten ia cursan ilot trebuie sa fie concentrat pe acest chat, iar orice alt pagina de internet care nu are legatura direct cu lec ia trebuie inchis pentru a nu perturba concentrarea. Strategia cu numarul 4 presupune formarea de grupuri pentru studiu, care permite cursantilor s se cunoasc , s interac ioneze i s munceasc n echip . Obliga ia profesorului este s nu permita izolarea discu iilor i s se asigure ca fiecare cursant particip activ la lec ie, oferindu-le posibilitatea s il abordeze prin intermediul IM att n timpul cursurilor, ct i n afara lor. Pentru a desfa ura cu success un curs online, profesorul trebuie sa stabileasca a tept ri realiste, insistnd cu explica iile acolo unde este necesar folosind, pe ct posibil grupurile pentru chat pentru ca fiecare sa poat beneficia de explica iile suplimentare. Serviciul de Instant Messaging trebuie v zut ca o form informal de comunicare care permite cursan ilor sa socializeze i s culeaga cu u urin informa ii din locuri cat mai variate. Poate cea mai imprtant dintre strategii este p strarea unui jurnal al cursului, care va r mane ca suport i poate fi parcurs chiar si offline. Not everyone can be available for synchronous sessions, but they can still benefit from transcripts of the communication that occurs in these sessions aceasta este concluzia trasa de Rob Kelly, care este un susin tor al metodelor de nv are asincron .

Referin e bibliografice: http://www.facultyfocus.com/free-reports/synchronous-and-asynchronous-learning-toolsstrategies-for-engaging-online-students/

Bianca Manea Informatica romana, An 3 , grupa 232

S-ar putea să vă placă și