Sunteți pe pagina 1din 40

Reorganizarea echipei de îngrjire

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj


Secţia clinică Chirurgie I

Monica Costin- Director de îngrijiri


Ana-Maria Iuonuţ- Asistentă şefă Clinica Chirurgie I
Raluca Pop- Psiholog
Notă de fundamentare proiect (1)

 Apariţia noii profesii de asistent medical


licenţiat
 Existeţa standardelor ocupaţionale pentru
asistent medical licenţiat COR 222908 şi
asistent medical generalist COR 322101
 Diferenţierea salarizării conform
competenţelor Ord.urg.nr.115 2004 privind
salarizarea
Notă de fundamentare proiect (2)

 Apariţia nemulţumirilor ca urmare a diferenţei de


salarizare în condiţiile menţinerii aceloraşi
atribuţii în “Fişa postului” / şi desfăşurării
aceleaşi activităţi în secţie
 Supraglomerarea asistentelor medicale cu
pregatire postliceala/ medie
 Imposibilitatea acordării îngrijirilor conform
cerinţelor
Notă de fundamentare proiect (3)

 Creşterea numărului de absolvenţi ai


Facultăţilor de asistenţi medicali /asistenţi
licenţiaţi
 Alinierea la standardele UE privind
îngrijirea pacienţilor
Echipa de proiect
 Coordonator proiect: director de îngrijiri Monica Costin
 Coordonator proiect în secţie:
asistentă şefă Ana-Maria Iuonuţ
 Membrii: asistentele medicale licenţiate
 Psiholog: Raluca Pop
 Avizare proiect
 Prof. Dr. Constantin Ciuce- şef secţie- Cl. Chirurgie I
 Dr. Cristiana Ciortea- manager- Spitalul Clinic Judeţean de
Urgenţă Cluj
Viziunea
 Acordarea îngrijirilor de calitate prin
implementarea în practică a conceptului
de îngrijiri nursing în cadru noi echipe de
îngrijiri
Misiunea
 Eficientizarea activităţii de îngrijire ca
urmare a desfăşurării activităţii de îngrijire
în concordanţă cu competenţele
profesionale
Scopul
 Creşterea calităţii procesului de îngrijire
 Creşterea gradului de satisfacţie al pacienţilor
 Creşterea motivaţiei asistentelor medicale
 Reducerea surselor de stress pentru asistentele
medicale cu studii postliceale/ medii
 Îmbunătăţirea relaţiilor din cadru echipei de
îngrijiri
 Introducerea în practica a rolului/conceptului de
“Team Leader”
Obiectiv general
 Îmbunătăţirea gradului de satisfacţie a
membrilor echipei ca urmare a desfăşurării
muncii în noua echipă de îngrijiri
Obiective şi activităţi specifice (1)
Obiectiv 1:
Imbunătăţirea calităţii actului de îngrijire al pacienţilor
Activităţi:
 Revizuirea şi îmbunătăţirea “Fişei de îngrijire”
 Revizuirea “Raportului de predare/preluare a serviciului”
 Procedurarea activităţilor (ex.: procedura
internare/externare, gestionarea medicamentelor şi
materialelor sanitare, etc.)
Indicatori
Măsurarea gradului de satisfacţie al pacienţilor.
Obiective şi activităţi specifice (2)
Obiectiv 2:
Eficientizarea activităţii asistentelor licenţiate şi a
asistentelor cu pregătire postliceala/ medie
Activităţi:
 Revizuirea fişelor postului diferenţiat pe nivel /grad de
pregătire
 Organizarea echipei de lucru pe unităţi de îngrijire:
asistente medicale licenţiate, asistente medicale cu
studii postliceale, kinetoterapeut, infirmieră,
brancardier
 Stabilirea programului de lucru conform nivelului de
pregătire
Indicator
Măsurarea gradului de satisfacţie al asistentelor medicale.
Obiective şi activităţi specifice (3)
Obiectiv 3:
Îmbunătăţirea relaţiilor de muncă şi comunicării în cadrul
noii echipe

Activităţi:
 Participarea zilnică la “Raportul de gardă al
asistentelor medicale”
 Participarea tuturor membrilor echipei la elaborarea
deciziilor în ce priveşte actul de îngrijire

Indicator
Măsurarea gradului de satisfacţie a membrilor echipei de
îngrijire.
Obiective şi activităţi specifice (4)
Obiectiv 4:
Reducerea surselor de stress în cadrul echipei medicale

Activităţi:
 Introducerea controlului intern al activităţii
 Evaluarea activităţii lunar sau ori de câte ori este
nevoie

Indicator
Identificarea surselor de stress a echipei de îngrijire.
martie-aprilie 2009
Alcătuirea fişei de post pentru asistentele
medicale cu studii superioare (1)
Echipa:
• Monica Costin- director de îngrijiri
• Rediţia Dobocan- asistentă şefă Clinica Medicală I-
gastroenterologie
• Zina Dobra- asistentă şefă Clinica Oftalmologie
• Alina Geantă- asistentă şefă Clinica Medicală I-
cardiologie
• Ana-Maria Iuonuţ- asistentă şefă Clinica Chirurgie I
• Eva Kis- asistentă şefă Clinica Reumatologie
• Livia Morar- asistentă şefă Clinica Medicală I-
medicină internă I
• Ovidiu Bîrlean- reprezentant “Sanitas”
martie-aprilie 2009
Alcătuirea fişei de post pentru asistentele
medicale cu studii superioare (2)
Fragmente din “Fişa postului”
 Poziţia in COR/Cod:222908
 Nivelul postului: de coordonare
 Relaţii organizatorice ierarhice:
- administrativ- subordonată directorului de îngrijiri,
medicului şef de secţie, asistentului medical
şef de secţie;
- de control, îndrumare, supervizare: faţă de
asistentul medical generalist, infirmieră,
îngrijitoare de curăţenie, brancardier
 Relaţii organizatorice de reprezentare a
echipei de îngrijiri
martie-aprilie 2009
Alcătuirea fişei de post pentru asistentele
medicale cu studii superioare (3)
Fragmente din “Fişa postului”
 Necesitatea unor aptitudini deosebite:
-abilitate de comunicare, munca în echipa, leader,
promptitudine, organizator, analiză şi sinteză,
puterea de a lua decizii, atenţie şi concentrare
distributivă, asumarea responsabilităţii, mediator,
manualitate, rezistenţă la stress.
 Tehnologii speciale care trebuie cunoscute:
cunoaşterea proceselor de nursing caracteristice
secţiei;
 Responsabilitatea implicată de post:
- Responsabilitatea în ceea ce priveşte managementul
procesului de nursing;
- Dezvoltarea profesională proprie
martie-aprilie 2009
Alcatuirea fişei de post pentru asistentele
medicale cu studii superioare (4)

Fragmente din “Fişa postului”


SCOP :
 Redobândirea autonomiei bolnavilor
spitalizati.
 Aplicarea îngrijirilor şi intervenţiilor care
implică o tehnologie avansată şi o foarte
buna pregătire teoretică şi practică
martie-aprilie 2009
Alcatuirea fişei de post pentru asistentele
medicale cu studii superioare (5)
Fragmente din “Fişa postului”

OBIECTIVE :
 Evaluarea stării de sănătate a pacientului,
elaborarea şi implementarea planului de
îngrijiri.
 Îmbogăţirea practicii clinice prin participarea la
programme de cercetare ştiinţifice.
 Consilierea pacienţilor şi familiilor acestora cu
privire la menţinerea stării de sănătate şi
prevenirea îmbolnăvirilor.
 Asigurarea continuităţii îngrijirilor de sănătate.
martie-aprilie 2009
Alcatuirea fişei de post pentru asistentele
medicale cu studii superioare (6)

Fragmente din “Fişa postului”


ATRIBUŢII :
 Comunicarea interactivă:
- Comunică cu persoana îngrijită şi aparţinători despre
regulamentul de ordine interioară, drepturile şi obligaţiile
pacientului.
- Informează, la un nivel de înţelegere rezonabil, pacientul în
legătură cu metode de prevenţie, de explorări, de
tratament şi îngrijiri acordate de echipa de îngrijire pe
parcursul spitalizării şi obţine acordul scris.
 Munca în echipă
- Stabileşte sarcini în cadrul echipei
- Realizează implicarea individuală în efectuarea sarcinilor
 Asigurarea şi gestionarea eficientă a resurselor
materiale: Stabileşte necesarul de resurse
martie-aprilie 2009
Alcatuirea fişei de post pentru asistentele
medicale cu studii superioare (7)

Fragmente din “Fisa postului”


ATRIBUŢII :
 Elaborarea planului de îngrijire
- Stabileşte obiectivele de îngrijire
- Planifică intervenţiile nursing
- Se întâlneşte cu echipa de îngrijiri şi repartizează sarcinile
conform indicaţiilor primite la vizită
- Implementează conduita faţă de beneficiar
- Coordonează şi evaluează implementarea planului de
îngrijire
- Completează documentele specifice
martie-aprilie 2009
Alcatuirea fişei de post pentru asistentele
medicale cu studii superioare (8)

Fragmente din “Fisa postului”

ATRIBUŢII :
 Elaborarea planului de îngrijire
- Stabileşte obiectivele de îngrijire
- Planifică intervenţiile nursing
- Se întâlneşte cu echipa de îngrijiri şi repartizează sarcinile
conform indicaţiilor primite la vizită
- Implementează conduita faţă de beneficiar
- Coordonează şi evaluează implementarea planului de
îngrijire
- Completează documentele specifice
Mai 2009

Obţinerea acordului pentru implementarea


proiectului din partea:
- conducerii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă
Cluj
- conducerii Clinicii Chirurgie I
- Sindicatului “Sanitas”
- Ordinului Asistentilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi a Asistenţilor Medicali din România
Iunie- Iulie 2009
Asigurarea resurselor
necesare desfăşurării proiectului
 Resurse umane:
- 5 asistente medicale cu studii superioare si 1 asistentă
medicală studentă în anul IV a Facultăţii de asistenţi
medicali licentiaţi- UMF Cluj
Lavinia Costişor, Elena Danci, Angela Oancea,
Săndica Petruş, Simona Pop, Erika Szentgyorgy
- 28 asistente medicale cu studii postliceale
- 15 infirmiere
 Resurse materiale:
- Chestionare
- Documentaţie: “Fişa asistentei medicale”, “Intervenţii-
asistente medicale”, “Proceduri CIM”, “Fişa de decont
materiale sanitare”
1-10 iulie 2009
Alcătuirea “Chestionarelor”

 Chestionar de satisfacţie al pacientilor


 Chestionar de satisfacţie pentru medici
 Chestionar de satisfacţie pentru asistenţii
medicali
 Chestionar de satisfacţie pentru infirmiere
1-10 iulie 2009
Familiarizarea asistentelor medicale licenţiate
cu rolul lor în echipa de îngrijire (1)

S-au organizat 3 sedinţe de lucru la care s-au


discutat următoarele subiecte:
 “Fişa de post pentru asistenta medicală
licenţiată”
 Programul de lucru: s-a stabilit ca programul
între orele 6-14 este cel mai potrivit deoarece
se pot întâlni toate turele asistentelor medicale
(tura III la ora 6 şi tura II la ora 14)= asigurarea
continuităţii îngrijirilor
 Un alt element: necesitatea turelor de
sâmbătă, duminică şi sărbători legale pentru
a asigura continuitate
1-10 iulie 2009
Familiarizarea asistentelor medicale licenţiate
cu rolul lor în echipa de îngrijire (2)

 Delimitarea unităţilor de îngrijire: 15-26 paturi,


în funcţie de locaţie, patologie şi fluxul de
pacienţi
 Alcătuirea echipelor de îngrijire în funcţie de
numărul de asistente medicale şi infirmiere
angajate ale clinicii şi criteriile de împărţire:
s-au format 4 echipe de 6 asistente medicale şi
3- 4 infirmiere – personalul a fost repartizat în
grupe în funcţie de vechimea în clinică
Iulie 2009
Stabilirea “Programului de lucru” pentru
membrii echipei de îngrijire
INTERVAL ASISTENTA LICENTIATA ASISTENTA GENERALISTA INFIRMIERA
ORAR
5,45-6,15 Preluarea serviciului Preluarea serviciului Preluarea serviciului

6,15-6,30 -Stabileste sarcini pentru ingrijitoarea de -Verifica starea de igiena si pregatirea -Efectueaza sau ajuta la
curatenie si infirmiera medicamentoasa pentru pacientii care efectuarea toaletei zilnice a
-Organizeaza transportul pacientilor care urmeaza a fi operati pacientilor internati
au recomandari la investigatii/ consult -Efectueaza procedurile indicate “de -Pregateste patul si schimba
interclinic urgenta” lenjeria bolnavilor
6,30-7,00 -Efectuarea controlului decontarilor si a Monitorizeaza functiile vitale, le -Ajuta pacientii la efectuarea
stocului de materiale inregistreaza in F. Obs. clinica curateniei si ordinii pe si in
noptiere. Dezinfecteaza
-Completarea “Condicii de aparat de
noptierele.
medicamente”
-Completarea “Condicii de aparat de
solutii perfuzabile”
7,00-7,15 Raport de garda cu asistentele Raport de garda cu asistentele
medicale medicale

7,15-7,45 Preluare materiale sanitare de la Participa la efectuarea toaletei


magazia clinicii pacientilor internati, la efectuarea
mobilizarii (Kinetoterapeut)
Iulie 2009
Stabilirea “Programului de lucru” pentru
membrii echipei de îngrijire
INTERVAL ASISTENTA LICENTIATA ASISTENTA GENERALISTA INFIRMIERA
ORAR
7,45-8,00 Transportul si depozitarea -Pregateste solutia de -Dezinfecteaza mijloacele
materialelor sanitare in dulapurile decontaminare a instrumentarului, de deplasare pentru
din sectie inregistreaza procedura in “Caietul pacienti (cadre de deplasat,
de evidenta al decontaminarii” carje) si ajuta echipa la
-Pregateste materialul moale pentru efectuarea mobilizarii
sterilizare
-Returneaza la Farmacie medicatia
ramasa la pacientii care se
externeaza sau la care se schimba
medicatia
8,00-8,30 -Preluarea pacientilor internati pentru -Pregatirea materialelor necesare -Pregateste salonul pentru
interventii chirurgicale minore, pentru pansat (material moale, vizita (efectele pacientilor
efectuarea recoltarilor solutii sterile, antiseptice) nou internati sunt depuse la
-Se informeaza despre resursele -Inregistreaza pacientii in “Caietul Garderoba)
existente la Farmacia spitalului de predare al serviciului” si -Insoteste pacientii la
“Registrul de decontari materiale investigatii
sanitare”
-Pregateste salonul si pacientii
pentru vizita (F. Obs., Radiografii,
rezultate de laborator, rezultate
investigatii paraclinice,
pansamente)
Iulie 2009
Stabilirea “Programului de lucru” pentru
membrii echipei de îngrijire
INTERVAL ASISTENTA LICENTIATA ASISTENTA GENERALISTA INFIRMIERA
ORAR
8,30-9,00 -Vizita cu medicul de sectie: - Distribuie alimentele pacientilor Alimenteaza pacientii
preluare indicatii (recoltari, internati, in functie de regimul dependenti.
pansamente, tratamente, alimentar prescris
investigatii)
- Stabileste sarcini pentru asistenta
medicala de salon
-Completeaza “Biletele de trimitere”
pentru investigatiile de laborator si
paraclinice
9,00-9,30 -Scrie condica de farmacie (impreuna -Pregateste pacientii pentru -Pregateste pacientii pentru
cu medicul curant) externare : pansamente, externare : aduna obiectele
organizeaza transportul lor la personale, asigura
“Garderoba” transportul lor la
-Supravegheaza pregatirea “Garderoba”
salonului pentru pacientii nou
internati
9,30-10,00 -Preia pacientii nou internati: -Efectueaza indicatiile primite la -Pregateste salonul pentru
efectueaza anamneza (alergii, vizita pacientii nou internati
medicatie cronica,etc.), efectueaza -Efectueaza pansamentele (efectueaza curatenia si
recoltari, comunica pacientului dezinfectia noptierei,
“Regulamentul de ordine interioara” saltelei si a patului, schimba
lenjeria de pat, etc)
Iulie 2009
Stabilirea “Programului de lucru” pentru
membrii echipei de îngrijire
INTERVAL ASISTENTA LICENTIATA ASISTENTA GENERALISTA INFIRMIERA
ORAR
10,00-11,00 Asigura continuitatea ingrijirilor Pregateste si efectueaza -Pregateste salonul pentru
pentru pacientii externati programul perfuzabil al dezinfectia ciclica si ajuta la
-Totalizeaza “Codurile de pacientilor internati, conform efectuarea acesteia
procedura” pentru pacientii care indicatiilor - Dezinfecteaza plostile, olitele,
se externeaza, preda la -Preia pacientii transferati din ATI urinarele, tavitele renale si alte
secretariat “Fisa asistentei” recipiente utilizate in ingrijirea
pentru pacientii externati pacientilor
11,00-11,30 Pauza de masa Pauza de masa Pauza de masa

11,30-12,00 Intocmeste “Foaia de regim Deconteaza materialele sanitare Transporta la laborator probele
alimentar” pentru pacientii ingrijiti in “Registru de decontari” recoltate in regim “de urgenta”.

12,00- Pe baza “Programului operator” -Efectueaza tratamentul Alimenteaza pacientii dependenti.


13,00 stabileste sarcinile pentru recomandat pentru ora 12,00
personalul medical din turele II si - Distribuie alimentele pacientilor
III internati, in functie de regimul
alimentar prescris
Iulie 2009
Stabilirea “Programului de lucru” pentru
membrii echipei de îngrijire
INTERVAL ASISTENTA LICENTIATA ASISTENTA GENERALISTA INFIRMIERA
ORAR
13,00-13,45 -Verifica activitatea -Inregistreaza “Codurile de Evacueaza continutul
personalului din sectie. procedura” pentru ziua in curs, la pungilor colectoare de urina
-Asigura preluarea medicatiei pacientii pe care ii are in ingrijire sau aspiratii gastrice.
de la Farmacia clinicii -Efectueaza tratamentul Masoara cantitatea si o
comunica asistentei de
salon in vederea
monitorizarii.
13,45-14,00 Participa la predarea/ preluarea Completeaza “Caietul de predare/ Completeaza “Caietul de
serviciului (tura I si II) primire serviciu” si preda serviciul predare/ primire serviciu al
turei II infirmierelor” si preda
serviciul turei II
SARCINI -Stabileste sarcini in cadrul -Efectueaza procedurile de -Inlocuieste si transporta
PERMANENTE echipei, necesarul de resurse tratament si ingrijire pentru pacientii lenjeria murdara
- Supravegheaza acordarea repartizati Deserveste pacientii la pat
ingrijirilor si tratamentelor cu plosti, olite, urinare.
- Indruma si supravegheaza -Insoteste pacientii la
elevii, studentii si personalul nou investigatii.
incadrat
14 iulie 2009
Prezentarea proiectului pentru întreg personalul
clinicii

 În amfiteatrul Clinicii Chirurgie I a avut loc


prezentarea proiectului “Reorganizarea Echipei
de Îngrjire”

 Au fost aplicate chestionarele pentru


- Măsurarea gradului de satisfacţie a echipei
de îngrijiri
- Măsurarea gradului de satisfacţie a
pacienţilor
20 iulie- 15 octombrie 2009
Implementarea şi monitorizarea proiectului
 20 iulie 2009- implementarea proiectului pe
secţie

Monitorizare
 Au avut loc întâlniri săptămânale în primele 2
luni şi apoi bilunare
 S-au operat ajustări de rol şi s-au discutat
elementele care nu au fost anticipate
 S-au discutat aspecte administrative şi modalităţi
de ameliorare a activităţii
15-20 octombrie 2009
Evaluarea proiectului

 Au fost aplicate chestionarele pentru


- Măsurarea gradului de satisfacţie a
echipei de îngrijiri
- Măsurarea gradului de satisfacţie a
pacienţilor
Rezultate (1)
 Control intern al activităţii mai bun:
- Administrarea şi utilizarea mai eficientă a materialelor
sanitare
- Scăderea numărului de medicamente returnate la
farmacie datorate externărilor, transferurilor sau
schimbării medicatiei pacienţilor
- Diminuarea numărului de recoltări de urgenţă pentru
laborator
- Control mai bun asupra corectitudinii completarii “Foii
zilnice de mişcare a bolnavilor internaţi” în zilele de
sâmbătă, duminică şi sărbători legale
- Promptitudine in asigurarea regimelor alimentare
adecvate pentru pacienţii internaţi in clinică
Rezultate (2)
- Asistentele medicale licenţiate au constituit în
acest interval o sursă valoroasă de idei pentru
ameliorarea activităţii în secţie
- Îndrumare mai atentă şi mai eficientă a
personalului auxiliar
- Identificare mai clară a abaterilor de la
efectuarea procedurilor
- Adoptarea mai rapidă şi mai aproape de
eveniment a ajustărilor

 Suprasolicitarea asistentelor medicale cu studii


superioare (“Case manager” pentru 26 cazuri)
Discuţii şi concluzii (1)
 În condiţii de subnormare- pentru toate categoriile de
personal (situaţie care există acum în tot sistemul
sanitar) se observă necesitatea completării echipei de
îngrjire cu:
- asistenţi medicali licentiaţi: pentru a se evita
suprasolicitarea şi a introduce controlul şi pentru tura II
- asistenţi medicali cu studii postliceale: pentru a asigura
activitatea de îngrijire la patul bolnavului
- infirmieri, brancardieri- pentru a asigura activitatea de
suport
Discuţii şi concluzii (2)
 Revizuirea responsabilităţilor
asistentelor medicale cu studii superioare=
prea multe responsabilităţi
 Ameliorarea comunicării în cadrul echipei
 Acceptarea rolului asistentei medicale
licenţiate