Sunteți pe pagina 1din 4

FI DE POST DENUMIREA POSTULUI: LUCRATOR COMERCIAL (Cod COR 522006) RELAII IERARHICE: se subordoneaz ADMINISTRATORULUI

RELAII DE COLABORARE: cu clientii, furnizorii de marfa, ceilalti participanti la procesul de munca RELAII DE REPREZENTARE: nu e cazul
Numele salariatului: OBIECTIVELE DE PERFORMANTA ALE POSTULUI: Titularul postului are un rol in activitatea de executie a operatiunilor ce deriv din:

Cunoasterea corespunzatoare a atributiilor si responsabilitatilor postului; Comunicare ireprosabila cu clientii, Servirea rapid si calitativa a clientului, Disciplina financiara privind intocmirea actelor contabile primare; Respectarea reglementarilor privind protectia muncii; Asimilarea instructiunilor privind munca; Adaptare rapida la noua tehnologie; Utilizarea eficienta a resurselor materiale; Memorie, spirit de echipa, initiativa

ACTIVITI PRINCIPALE: ATRIBUII PRINCIPALE (i sarcini aferente): 1. Asigur


comunicarea cu clientii magazinului (punctului de vanzare) prezentarea produselor, mentinerea mediului ambiant ct mai plcut organizarea cadrului general de deschidere si inchidere a activitatii magazinului (punctului de vanzare), efectuarea vanzarii, incasarea contravalorii marfii, prezentarea produselor si serviciilor aferente vanzarii, promovarea imaginii magazinului (punctului de vanzare), mentinerea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva, verificarea stocurilor cu vanzarile, intocmirea documentelor specifice activitatii de vanzare, precum si raportarea activitatii de vanzare.

receptia produselor destinate vanzarii realizand urmatoarele operatii: pregateste spatii pentru descarcare; verifica documentele de insotire;verifica mijloacele de transport si ambalare; participa la receptia cantitativa;

RESPONSABILITILE POSTULUI: Legat de activitile specifice, rspunde de:


Respectarea disciplinei financiare privind ncasrile i plile n numerar Respectarea plafonului de cas Asigurarea stocurilor si necesarului de monetar de rezerva sa urmareasca conditiile de valabilitate, pastrare, depozitare, manipulare si administrare produse Aplicarea stricta a regulilor de comert privind vanzarea produselor , si corecta gestionare a acestora; Suporta in cazul unor lipsuri certe aparute in gestiunea de care raspunde, conform legislatiei in vigoare ; mbuntirea permanent a pregtirii sale profesionale i de specialitate Pstrarea confidenialitii informaiilor i a documentelor legate de firm Utilizarea resurselor existente exclusiv n interesul firmei Respectarea prevederilor normativelor interne i a procedurilor de lucru privitoare la postul su Adopt permanent un comportament n msur s promoveze imaginea i interesele firmei Se implic n vederea soluionrii situaiilor de criz care afecteaz firma Respectarea programului de lucru si de folosirea integrala a timpului de munca; Trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca. o In scopul realizarii obiectivelor, are urmatoarele obligatii:

Legat de disciplina muncii, rspunde de: a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie; b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; c) sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

d) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie; e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana; f) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor; g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate; h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; i)

sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari. Utilizarea echipamentelor si dispozitivelor de protectie a muncii, prevenire si stingere incendii, materialelor igienico-sanitare si antidotului conform normelor reglementate; Raportarea imediata a accidentelor tehnice si umane; Executarea dispozitiilor date de catre seful direct pentru realizarea unor lucrari, ce sunt in responsabilitatea sa si la care nu se face referire in fisa postului;

AUTORITATEA POSTULUI:

Are acces la cas i numerar Solicit i utilizeaz echipamentele/consumabilele puse la dispoziie de firm

CRITERIILE DE EVALUARE A PERFORMANTEI SALARIATULUI: Performanta profesionala individuala va fi evaluata prin fise de evaluare periodica dupa urmatoarele criterii:

Caracteristici personale (aptitudini, comportament si personalitate); Competenta; Caracteristici profesionale (vigilenta, disponibilitate, autocontrol); Interesul pentru resursele materiale alocate postului si utilizarea eificienta a acestora; Adaptabilitate la post; Capacitate de decizie; Spirit de echipa;

Administrator Data Semntura

Titular de post Data Semntura