Sunteți pe pagina 1din 4

APROBAT, DIRECTOR FISA POST

1.1.Denumire post: CURIER, clasificare COR:343101 1.2.DESCRIEREA POSTULUI: Personalul de manipulare si supraveghere bagaje se ocupa cu transportarea si distribuirea coletelor, documentelor, mesajelor si altor articole in cadrul institutiilor, intre institutii, la adrese particulare sau in alte locuri 1.3. Numele si prenumele_______________________________________ 2. CERINTELE POSTULUI 2.1.Studii :MEDII 2.2.Vechime minima : 6 luni 2.3.Alte cerinte : - sa fie apt din punct de vedere fizic si psihic si sa nu aiba infirmitati care ar stanjeni activitatea specifica sau care ar putea conduce la accidente; - sa aiba aptitudini pentru aceasta functie corelat cu nivelul de complexitate al postului ; - sa posede calificarea profesionala si indemanarea necesara functiei ; - sa aiba peste 18 ani ; - spirit de echipa si capacitate de comunicare - disciplina - concentrarea activitatii pe rezultate - usurinta, claritate si coerenta in exprimare si punctualitate 3.RELATII DE SERVICIU 3.1.De subordonare : este subordonat direct Directorului general, in lipsa acestuia sefului ierarhic imediat superior ; 3.2.De colaborare : are relatii de colaborare in limitele impuse de seful ierarhice, cu ceilalti salariati din cadrul societatii. 4. ATRIBUTIUNI a) transporta produsele societatii la domiciliul clientilor b) ridicarea si transportarea documentelor la /si de la/ parteneri ; c) transportul materialelor necesare activitatilor de protocol; d) cumpararea timbrelor e) primirea si transmiterea coletelor f) transport de documente si corespondenta g) ridicarea si expedierea corespondentei la destinatari; h) respectarea programului de lucru legal stabilit i folosirea integral a timpului de munc pentru ndeplinirea obligaiilor de serviciu; i) ridicarea continua a nivelului profesional in vederea realizarii sarcinilor de serviciu ce ii revin; j) apararea si buna gospodarire a bunurilor proprietate a societatii; k) respectarea secretului referitor la datele sau informatiile ce nu sunt date publicitatii sau in genreral nu trebuie divulgate persoanelor din afata societatii; l) respectarea dispozitiilor privind accesul in locurile de munca unde intrarea este permisa numai in anumite conditii, nu va permite persoanelor straine accesul fara autorizare din partea conducerii;

m) instiintarea sefului ierrahic superior de indata ce a luat la cunostinta de existenta unr nereguli, abateri, greutati sau lipsuri de alta natura ce privesc bunul mers al societatii, precum si propunerea de masuri privind prevenirea unor astfel de situatii; n) comportamentul corect in cadrul relatiilor de serviciu cu toti membrii colectivului din care face parte si combaterea oricarei manifestari necorespunzatoare; o) in situatia unor lucrari urgente raspunde la solicitarile conducerii societatii lucrand peste program sau in zile considerate nelucratoare, urmand ca acestea sa fie compensate potrivit reglementarilor in vigoare; p) mentinerea oridinii si curateniei la locul de munca; q) respecta prevederile Regulamentului Intern de la nivel de societate; 5.RESPONSABILITATI a) are obligatia de a nu se prezentarea la servicu in tinuta necorespunzatoare sau in stare de ebrietate; b) se interzice parasirea locului de munca in timpul serviciului, fara acordul sefului ierarhic superior; c) este interzisa introducerea bauturilor alcoolice, sau al unor substante halucinogene in incinta societatii sau la puncetele de lucru ale acesteia; d) este interzisa executarea altor actvitatoi decat cele prevazute la punctul de lucru; e) este interzis fumatul in locuri neamenajate special; f) este interzisa comunicarea, copierea sau divulgarea fara autorizatiea scrisa a conducerii, de acte, note, schite, planuri, date sau alte elemente privind activitatea societatii sau ale beneficiarilor lucrarii; g) este interzisa scoaterea din incinta societatii sau punctele de lucru ale acesteia, prin orice mijloace, a oricaror alte materile, sau alte bunuri apartinand societatii, fara forme legale; h) este interzisa savarsirea de fapte ce ar putea sa puna in primejdie siguranta societatii, a bunurilor sau a personalului acesteia; i) este interzisa falsificarea de acte ar putea aduce prejudicii societatii; j) este interzisa depozitarea necorespunzatoare a deseurilor care nu sunt biodegradabile, precum: pungile de plastic, ambalaje, lemn, etc.; k) este interzisa blocarea cailor de acces in unitate, a cailor de evacuare si de interventie in caz de incendiu in uitate, etc. l) raspunde administrativ, material si civil pentru siguranta trimiterilor. m) raspunde administrativ, material si civil asupra valorilor manipulate in timpul programului

6. RESPONSABILITATILE POSTULUI In raport cu alte persoane: - coopereaza cu toti salariatii; - onestitate si confidentialitate in raport cu persoanele din interiorul si exteriorul societatii, cu care intra in contact; - raspunde la solicitarile superilor In raport cu aparatele si materialele utilizate - utilizeaza cu responsabilitate materialele si aparatele din dotare; - anuntarea eventualelor defectiuni aparute. In raport cu sarcinile de munca:

- raspunde de buna relationare cu clientii existenti; - raspunde de mentinerea unei bune evidente valorilor manipulate In raport cu securitatea muncii: - respecta normele de SSM si SU; - respecta Regulamentul Intern si Instructiunile proprii de SSM si SU 7. CONDITII DE MUNCA Natura muncii: lucreaza independent si ca parte componenta a unei echipe Deplasari : se deplaseaza in timpul serviciului pentru efectuarea diferitelor activitati ce tin se se specificul postului Pozitia de lucru: pe scaun si deplasare pentru servirea clientilor; Posibilitatea de accidente : minime, in conditiile respectarii normelor de sanatate si securitate in munca. 8. OBIECTIVE DE PERFORMANTA 1.Realizarea atributiilor corespunzatoare functiei 2.Identificarea solutiilor adecvate de rezolvare al activitatileor curente; 3.Cunoasterea si aplicarea consecventa a reglementarilor specific activitatii desfasurate; 4.Inventivitate in gasirea unor cai de optimizare a activitatii desfasurate; 5.Respectarea normelor de disciplina si a normelor etice in indeplinirea atributiilor. 9. CRITERII DE EVALUARE: 1. adaptabilitatea; 2. asumarea responsabilitatilor; 3. capacitatea de a rezolva problemele; 4. capacitatea de implementare; 5. capacitatea de a autoperfectionae si valorificare a experientei dobandite; 6. capacitatea de analiza si sinteza; 7. creativitate si spirit de initiativa; 8. capacitatea de planificare si de a actiona strategic; 9. capacitatea de a comunica; 10. capacitatea de a lucra in echipa; 11. competenta in redactare; 12. capacitatea de indrumare; 13. abilitati in utilizarea calculatorului si a echipamentelor informatice; 14. respectul fata de lege si loialitatea fata de interesele firmei; 15. capacitatea de consiliere; 16. capacitatea de a lucra independent; 17. conduita in timpul serviciului. 10. EVALUAREA Evaluarea se va face anual potrivit criteriilor de evaluare stabilite in Regulamentul Intern.
Nerespectarea atribuiilor din prezenta fi atrage sanciuni disciplinare n limitele prevzute de Codul muncii i Regulamentul Intern, rspunderea patrimonial sau penal dup caz.

AM LUAT LA CUNOSTINTA DE FISA DE POST PRECUM SI DE REGULAMENTUL INTERN AL SOCIETATII NUMELE SI PRENUMELE_________________________

SEMNATURA____________________________________ DATA_____________