L.2. MOTORUL ELECTRIC ASINCRON TRIFAZAT CU ROTORUL ÎN SCURTCIRCUIT 1. CONSIDERAŢII TEORETICE 1.1.

Construcţie, principiu şi caracteristici de funcţionare Motorul electric asincron trifazat cu rotor în scurtcircuit prezintă două elemente constructive principale: un inductor prevăzut cu o înfăşurare conectată la reţeaua de c.a. şi un indus a cărui înfăşurare este cuplată doar magnetic cu înfăşurarea inductorului. În construcţie normală inductorul este fix şi se numeşte stator iar indusul, mobil si poartă numele de rotor. Statorul are ca elemente componente: carcasa din fontă sau aluminiu, scuturi frontale portlagăr, capac ventilator, miez feromagnetic realizat din tole şi o înfăşurare trifazată "distribuită" în crestături. Înfăşurarea are "p" perechi de poli, este conectată în stea sau triunghi şi are capetele scoase la o placă de borne dispusă pe carcasă. Rotorul se compune din: arbore cu unul sau două capete de ieşire, ventilator, miez magnetic confecţionat din tole şi o înfăşurare de tip ‘colivie’ (în scurtcircuit) realizată din bare longitudinale dispuse în crestături şi scurcircuitate la capete cu două coliere frontale. Crestăturile rotorice sunt uşor înclinate faţă de axul de rotaţie iar numărul lor se alege în aşa fel încât colivia rotorică să poată forma acelaşi număr de perechi de poli ca şi înfăşurarea statorică. Dacă se alimentează înfăşurarea statorică cu un sistem trifazat simetric de tensiune, de frecventă f1, curenţii statorici vor da naştere unui câmp magnetic învârtitor care se roteşte faţă de stator cu turaţia sincronă: n1 = 60f1 / p. (1)

Admiţând că iniţial rotorul este în repaus, câmpul statoric va induce în conductoarele rotorice t.e.m. ce vor da naştere la curenţi de conducţie al căror câmp se va suprapune peste cel statoric. Câmpul învârtitor rezultant va acţiona asupra conductoarelor rotorice prin forţe electromagnetice al căror efect se va însuma într-un cuplu electromagnetic M ce va acţiona asupra rotorului în sensul câmpului învârtitor. Sub acţiunea acestui cuplu rotorul se va învârti cu o turaţie n mai mică si apropiată de cea sincronă. Viteza relativă a câmpului învârtitor faţă de rotor, s = (n1 -n) / n1 poartă denumirea de alunecare. În regim staţionar, motorul absoarbe din reţea o putere electrică: P1 = 3U 1I 1 cos ϕ 1 pe care o converteşte parţial in putere mecanică oferită de arbore: P2 = M2.2πn / 60 Randamentul, (4) (3) (2)

η = P2 / P1

(5)

fie simultan în raport constant. 3 1 s 1. În cazul pornirii stea-triunghi. η n B I1 n Mm M n cosϕ n1 Mn A I2 nm I1 M s I'2 C Mp P2n Fig. Cel mai adesea este utilizată comutarea din triunghi în dublă stea (∆/YY) când turaţiile sincrone se modifică in raport 1/2 (fig.4). Reglarea turaţiei Modificarea turaţiei se poate face în trepte prin modificarea numărului de perechi de poli sau continuu prin modificarea frecvenţei şi tensiunii de alimentare fie separat. 3. limitarea curenţilor de pornire se face fie prin reducerea tensiunii de alimentare (pornire steatriunghi sau cu autotransformator) fie prin inserarea cu statorul a unor impedanţe. Schimbarea numărului de perechi de poli se face prin comutarea conexiunilor între bobinele înfăşurărilor statorice. prin scăderea tensiuni de fază de 31/2 ori. precum şi a pornirilor grele. La pornirea cu autotransformator (fig. curentul de pornire scade în acelaşi raport cu tensiunea diminuată prin intermediul autotransformatorului AT. Funcţionarea motorului asincron cu rotor în scurtcircuit poate fi descrisă cu ajutorul caracteristicilor din fig.2. 5 M ~ 1.5).6) prin înjumătăţirea numărului de perechi de poli (pYY = 1/2p∆): . 1. 4 K3 R S V1 T K1 Fig. se realizează o micşorare a curentului de pornire de trei ori (fig.prezintă un maxim în apropierea sarcinii nominale şi creste cu puterea nominală a motorului. 2 I'2p I1p sn sm Fig. În cazul puterilor mici si mari. 2. Pornirea motorului Pornirea prin cuplare directă la tensiune nominală este admisă în cazul puterilor relativ mici şi a pornirilor uşoare.3. AT K2 K3 K2 R S T K1 M ~ V1 Fig. 1 P2 Mp Fig.

3. Se realizează montajul din fig.7) se face în sens descrescător obţinând turaţii sincrone într-o gamă restrânsă (0. n1yy n Mr Mr n 2fn.1.5Un 0. P2n (W) U1n (V) I1n (A) f1 Hz cos ϕ1n ηn P1n (W) nn (rpm) n1 (rpm) p sn Tabelul 1 conex 2.7n1 < n< n1 ) deoarece cuplul maxim scade cu pătratul tensiunii de alimentare. caracteristicile mecanice obţinute păstrându-şi rigiditatea şi capacitatea de suprasarcină (fig. Se identifică elementele constructive ale motorului asincron cu rotor în scurtcircuit şi apoi bornele şi mărimile nominale ale motoarelor încercate.2.0.(pYY / 60f1) = 1/2 (6) Modificarea singulară a tensiunii de alimentare (fig. Cu voltmetrul V1 şi ampermetrul cleşte A1 se urmăresc variaţiile tensiuni de fază şi a curentului absorbit din reţea în următoarele secvenţe: a) se închide K1. 2.4. Se realizează montajul din fig. 6 M''m M'm Mm Fig. Cu voltmetrul V1 si ampermetrul cleşte A1 se urmăreşte variaţia tensiunii la borne şi a curentului absorbit din reţea în următoarele secvenţe: a) se închide K2 şi K3 . c) se deschide K3 şi se închide imediat K2 realizând trecerea din stea în triunghi .Un n∆ nm Un 0. PROCEDEU EXPERIMENTAL 2. Rezultatele se trec in tabelul 1. 8 M 2. b) se deschide K2 şi după oprire se închide K3 realizând pornirea în stea .5.8).75Un U1 fn. Mm ≅ K(U1 / f1)2. b) se închide K3 . 7 M Fig.75fn.75Un n∆ 0. c) se închide K1 şi se deschide K2.5Un M Fig.5fn.n1∆ / n1YY = (60f1 / p∆ ).8).5fn. . (7) Prin creşterea la tensiune nominală a frecvenţei se obţin turaţii suprasincrone (n < 2n1) cu dezavantajul scăderii capacităţii de suprasarcină (fig. Mărimile necunoscute se calculează cu relaţiile de mai sus. K2 pornind motorul direct în triunghi .0. La scăderea în raport constant a tensiunii si frecvenţei se obţin turaţii subsincrone.Un Mr nyy 1.Un 0.

cos ϕ(P2) . Cu întrerupătoarele K3 deschis. factorul de putere cu rel. n(P2) şi s(P2). V3). se trece K2 pe poziţia ' dublă stea ' . (5). rezultatele se trec în tabelul 2. K1 şi K3 închise iar K2 pe poziţie de "triunghi" se efectuează încercarea de funcţionare în sarcină pentru determinarea caracteristicii la tensiune nominală. (3) şi alunecarea cu rel. randamentul η cu rel. rezultatele se trec în tabelul 3. Tabelul 3 M2(Nm) nYY(rpm) . Cu reostatul Rc pe poziţie de rezistentă maximă.2. (2). curentul statoric I1 (ampermetrul A1) şi turaţia n (frecvenţmetrul F). V2. Se încarcă din nou motorul cu ajutorul frânei electromagnetice prin închiderea lui K3 şi scurcircuitarea lui Rc.4. I1(P2) . * W1 * A1 R V1 K1 M AT1 K2 ~ S V2 AT2 * W2 V3 T * AT3 R(rpm) f1 FEM = K3 T(Nm) ~ f2 R c Fig.5. 2. Se calculează apoi puterea P2 cu rel. 2.9. Se citesc: cuplul de frânare M2 la tensometrul T şi turaţia n la frecvenţmetrul F. K2 pe poziţie triunghi şi K1 închis se alimentează motorul cu tensiune nominală (voltmetrele V1. Se realizează montajul din fig. iar reostatul Rc pe poziţie de rezistenţă maximă. (4). b) se cuplează tensiunea de alimentare şi după oprirea motorului se cuplează din nou cu K1. Se urmăreşte comportarea motorului în următoarele secvenţe: a) se deschide K1 . M2 (Nm) n (rpm) P1 (W) I1 (A) P2 (W) η cos ϕ Tabelul 2 s Se trasează caracteristicile: η(P2). Se închide apoi K1. 9 Pentru diferite valori ale cuplului de frânare M2 citite la tensometrul T şi realizate prin scurcircuitarea treptată a reostatului de câmp Rc al frânei electromagnetice FEM se mai citesc: puterea absorbită P1 (wattmetrele W1 si W2).7 Se deschide K3.6. 2.

caracteristicile n(M2). AT3. 2.75Un 0.75 si 0. 4. Se deschide K3 şi se trece K2 pe poziţia ‘ triunghi ‘ după care se reiau determinările pentru două valori ale tensiunii de alimentare diferite de cele nominale: 0. 0. . Tabelul 4 U1 (V) M2(Nm) n (rpm) 0. Se înlocuieşte grupul de autotransformatoare cu un generator electric trifazat sincron antrenat la turaţie reglabilă.5 fn si 2 fn) şi apoi la tensiune si frecvenţă diminuată în acelaşi raport (0.5) faţă de valorile nominale. V3 ) realizate cu autotransformatoarele AT1. V2. Se reiau încercările în sarcină la tensiune nominală şi frecventă mărită (1. 3. 0. pe acelaşi grafic. folosind datele din tabelul 2.75fn Tabelul 5 0. 2fn 0.2.8. AT2.5fn Un . U1 (V) M2(Nm) n (rpm) Un .9.5Un Se trasează.75Un şi 0.5fn Cu datele obţinute se trasează pe acelaşi grafic caracteristicile n(M2) tocmai ca în fig. 1.75Un . Rezultatele se trec în tabelul 4.5Un (voltmetrele V1.5Un .8. Rezultatele se trec în tabelul 5.