Motoare asincrone

Cap. 1.1 Definitie si elemente constructive de baza
Motorul asincron este orice motor cu curent alternativ, care la frecventa data a retelei, functioneaza cu turatie variabila cu sarcina. În continuare, vor fi prezentate numai motoarele asincron fara colector, numite obisnuit motoare asincrone sau de inductie, care sunt cele mai robuste si sigure în exploatare, motiv pentru care sunt cele mai utilizate.

Motorul asincron este compus din armatura statornica (stator) si armatura rotorica (rotor). Statorul format din unul sau mai multe pachete de tole are în crestaturi o înfasurare monofazata sau trifazata care se conecteaza la retea si formeaza inductorul motorului. Rotorul este format tot din pachete de tole, dar în crestaturi poate avea o înfasurare trifazata concetata în forma de stea cu capetele scoase la trei inch sau o înfasurare în scurt circuit de tipul unei colivii. De aceea, dupa forma înfasurarii rotorului, masinile asincrone se mai numesc “motoare asincrone cu inel” sau “motoare aisncrone cu rotorul în scurt circuit” sau “rotorul în colivii”. În afara de aceste parti, motorul mai are, în functie de destinatie, de tipul de protectie la patrunderea apei si a corpurilor straine în motor, de forma constructiva, de sistemul de racire, de putere si tensiune o serie de elemente constructive:

3. carcasa. “V”. data de S 16516b12q TAS 4861-73 cuprinde si terminologia subansamblelor si pieselor componente. . La înfasurarea statorica trifazata cu cele sapte capete scoase. borna de putere la pamânt. “W”. cutia cu placa de borne stator. pentru cordoanele de alimentare ce se leaga la borne. 1. - “U”. rulmenti. Motoarele asincrone trifazate formeaza cea mai mare categorie de consumatori de energie electrica din sistemul energetic fiind utilizate în toate domeniile de activitate. Domenii de utilizare Se utilizeaza aproape în exclusivitate ca motor în actionarile cu turatie practic constanta si mai rar la turatii variabile. din cauza instalatiilor de alimentare costisitoare. Motoarele monofazate sunt utilizate în special în instalatii de uz gospodaresc. scut. bornele sunt notate astfel: “a” pentru conexiunea în stea.2. Semne conventionale Notarea înfasurarilor statorice si rotorice se face conform STAS 3530-71.- portperii. Simbolizarea formelor constructive este data în STAS 3998-74. Terminologia generala pentru masinile electrice. “b” pentru conexiunea în triunghi. 1.

Daca înfasurarea statorica se conecteaza la o retea trifazata de tensiune si frecventa corespunzatoare ea va fi parcursa de un sistem trifazat de curenti care vor produce în intrefier un câmp magnetic învârtitor.1. într-o înfasurare de faza a ei.m. Principiul si ecuatiile de functionare a motoarelor asincrone 2. induse Ω 2 este viteza relativa dintre câmpul inductor si rotor Daca înfasurarea rotorului se închide.m. indiferent de turatia rotorului. se induce t. cele doua câmpuri sunt fixe între ele si se pot însuma. produc un câmp învârtitor de reactie cu o sinteza unghiulara fata de înfasurarea care l-a produs: (B) Ω 2=W2/p=W1-W/p=Ω 1-Ω Fata de stator. câmpul de reactie are viteza unghiulara: Ω +Ω 2=Ω +(Ω 1-Ω )=Ω 1 Adica. cu viteza unghiulara Ω 1. ea va fi parcursa de curenti. Deci. se exercita între cele doua armaturi un cuplu electromagnetic. la rândul lor. 2. care. câmpul inductor si cel de reactie au aceeasi viteza relativa fata de stator. (A) e2=(W1-W)W2KW2φ cos(W1-W)t=W2WaKW2φ cosW2t unde: W2 este pulsatia t. deci se poate exercita un cuplu numai daca e2≠ 0. este definita din relatia: (C) D=(Ω 1-Ω )/Ω 1=(n1-n)n1=(W1-W)/W1=W2/W1=ƒ2/ƒ1 unde în general.e. valori relative. Aceasta alunecare.e. Daca armatura rotorica cere în acel moment viteza unghiulara Ω . denumita secundara. Ω =2π n si W=2π ƒ . Principiul de functionare Se considera un motor asincron cu câte o înfasurare trifazata pe fiecare din cele doua armaturi. În acest caz se spune ca se poate exercita un cuplu numai daca rotorul aluneca fata de câmpul învârtitor inductor. Relatia: e2=(W1-W)W2KW2φ cos(W1-W)t=W2W2KW2φ cosW2t arata ca în înfasurarea rotorica sunt curenti. adica Ω ≠ Ω 1. Prin interactiunea dintre acest câmp si curentii din înfasurari.Cap. dând un câmp rezultant în întrejur.

având aceeasi forma. care actioneaza asupra conductoarelor. e=(vxB)∆ l. motorul primeste energie mecanica pe la arbore sa mentina turatia n în sens opus lui ∆ F si energie electrica de la retea. sa aduca rotorul catre turatia de sincronism. masina primeste energie electrica si dezvolta la arbore un cuplu magnetic. cu deosebirea ca U2=0.3 Regimul 3.e. Regimurile de functionare a motoarelor asincrone Analiza regimurilor de functionare ale motoarelor asincrone se face în functie de turatia relativa n2 a rotorului fata de câmpul învârtitor inductor produs de stator. produce curentul I2.2. Când rotorul este rotit în sens opus câmpului învârtitor inductor. În acest caz. Deci. indusa îsi schimba polaritatea. iar ∆ F are sens opus fata de n. Motorul functioneaza în regim de frâna. La n E(0. în afara fluxului util care este comun celor doua înfasurari exista si fluxuri de dispersie sau de scapare.m. iar forta ∆ F=I2∆ lxB. deci are fata de acesta turatia n2=n1+n si alunecarea ∆ > 1 t. deci si I2 iar forta ∆ F se opune ccresterii turatiei “n” a rotorului. Luând aceleasi sensuri de referinta pentru curenti: primar – I1 secundar – I2 ca si la transformator. 2.e.1 Regimul 1.m. Ca si la transformator.1) t. dar regimul de baza este de motor.n1). În acest caz.2.2.2.e.2. 2.2 Regimul 2. ecuatiile tensiunilor pentru doua faze omologate se deduc ca si ecuatiile transformatorului. indusa în conductoarele înfasurarii scurtcircuitate a rotorului.. înfasurarea secundara (rotorica) fiind în scurtcircuit (Rp=0) : U1=R1I1+jx01I1-E1=Z1I1-E1 . functionând în regim de motor. Ecuatiile de functionare Ecuatiile se stabilesc pentru marimile de faza din stator (primar) si din rotor (secundar). Daca turatia rotorului este n>n1.m. t. pentru mentinerea acestei turatii. adica de turatia n2=n1-n. 2. indusa produce pe I2. deci ∆ E(0. are tendinta sa accelereze rotorul catre turatia n1 a câmpului învârtitor. trebuie ca masina sa primeasca energie mecanica si da energie electrica. 2. În exploatarea motoarelor electrice sunt întâlnite toate regimurile de functionare mentionate. functionând în regim de generator. deci n2<0 si ∆ < 0.3.

m.w1kw1φ =-jπ √ 2ƒ1w1kw1φ (H) E2∆ =-jw2/√2. E1 si E2 au valorile: (G) E1=-jw1/√2.e. valorile: R′ 2=K2iR2 . Totodata. ca fond difera mult.e. indusa de fluxurile utile în cele doua înfasurari la masina asincrona. în baza relatiei (C) iar E2 este t. dar apare rezistenta rotorului variabila cu alunecarea s definita din relatia (C) si care se va lua ca parametru. ∆ =1 si ƒ2=ƒ1 (rotor calat) Daca relatiile (D) si (E) se înlocuieste E2∆ =∆ E2 din (F) si x02∆ =w2L02=∆ w1L02=∆ x02.m. scos din relatiile (H) si (G). se obtine: (I) 0=(R2/∆ )I2+jx02I2+E2=Z2I2+E2 Aceasta relatie corespunde unui rotor echivalent si conduce la un motor echivalent la care tensiunile si curentii din stator si rotor au aceeasi frecventa ca la transformator. când n=0. câmpul învârtitor de la motorul asincron are fata de înfasurarea rotorica pulsatia W2=pΩ 2. având în vedere conventia de sume facuta pentru t. Daca relatia (I) este pentru un motor trifazat ca si statorul si se înmulteste cu raportul t. w2=sw1.m..e.e.w2kw2φ =-jπ √ 2ƒ2w2kw2φ =∆ E2 unde.0=R2I2+jx02I2+E2=Z2I2+E2 Daca ecuatiile: (∆ ) U1=R1I1+jx01I1-E1=Z1I1-E1 (E) 0=R2I2+jx02I2+E2=Z2I2+E2 si (F) –U2=R2I2+jx02I2+E2=Z2I2+E2 sunt formal asemenea. kw1 si kw2 sunt factorii de înfasurare care tin seama de modul de repartitie a înfasurarilor în crestaturi. pentru s=1: (J) E1/E2=(w1kw1/w2kw2)=kI se obtine ecuatia rotorului: (K) U1=R1J1+jx01I1-E1=Z1J1-E1 (L) 0=R′ 2/2. apoi se împarte cu ∆ ≠ 0.m. t.I2+jx′ 02I′ 2+E1=Z′ 2I′ 2+E1 în care marimile raportate au. Astfel. ca si la transformator.

numita putere electromagnetica. se poate face astfel: Pe=P1-Pw1-PFe1=Pw2+(1-s)/s.Pw2=Pw2/s=(3R′ 2I′ 22)/s Iar puterea mecanica transmisa rotorului: Pmec=Pe-Pw2=Pw2/s-Pw2=(1/s-1)Pw2 Scazând pierderile de frecare si ventilatie Pƒv a elementelor în miscare se obtine.3. Bilantul de putere.X′ 02=K2iX02 I′ 2=I2/K1 E1=K1E2 Z′ 2=K2iZ2 Cap. puterea utila la arbore: Pu=Pmec-Pƒv=P2 Daca se iau în vedere relatiile: P1=3UƒIƒcosϕ =√3UIcosϕ si PU=Pmec-Pƒv=P2 Se reprezinta schema bilantului de puteri si se deduce expresia randamentului motorului asincron trifazat: . se obtine ca si la transformator pentru motorul monfazat.I′ 22+R1mI210a)= =3(R1I21+R′ 2I′ 22+(1-s)/sR′ 2I′ 22+R1mI210a= =Pw1+Pw2+PFe+(1-s)/s. P1=3(R1I21+(R′ 2/s).Pw2 Puterea transmisa rotorului prin inductie. randamentul si factorul de putere Puterea activa absorbita de motorul asincron trifazat de la retea este: P1=3UƒIƒcosϕ =√3U1cosϕ Facând bilantul puterilor active.

η =P2/P1=(√3UIcosϕ -(PW1+PW2+PFe+PƒV)/√3UIcosϕ Facând bilantul puterilor reactive. Caracteristicile de functionare ale masinii asincrone 4. Ca surse de putere reactiva se pot utiliza baterii de condesatoare sau motoare sincrone. adica s[R21(x01+x′ 02)2]=R′ 22/s. considerând pe U1 ca origine de faza se obtine: I′ 2=U1/(√(R1+R′ 2/∆ )2+(x01+x′ 02)2 Expresia cuplului electromagnetic se poate scrie: Me=Pe/Ω 1=(3R′ 2R′ 22)/sΩ 1=(3U′ 1R′ 2)/sΩ 1(R1+R′ 2/s)’2+(x01+x′ 02)2= =(3U21R′ 2)/Ω 1 s[R21+(x01+x′ 02)2]+(R′ 22/s)+2R1R′ 2 având ca parametru de alunecare “s”. pentru regimul de generator se numesc “valori critice ale cuplului” si au expresiile: Me(sK)=MKM=3U21/ 2π 1[√R21+(x01+x′ 02)2+R′]  Me(-sK)=MKG=3U21/ 2π 1[√R21+(x01+x′ 02)2-R1]  . rezulta valoarea alunecarii critice sk pentru care Me are extreme: s=sk=± R′ 2/√R21+(x01+x′ 02)2 Cele doua extreme. pentru regimul de motor si de frâna si MkG la sk<0. iar motorul primeste de la retea numai puterea activa. Cap. Mkm la sk>0. suma lor este minima daca acestia sunt egali.4. ca si la transformator se obtin: Q1=3UƒIƒsinϕ =3(x01I21+x02I′ 22+x1mI21n)=Q01+Q02+Qn1 Unde puterile reactive necesare crearii câmpurilor de dispersie Q01 si Q02 sunt neglijabile fata de puterea Qn3x1mI21n necesara mentinerii câmpului magnetic principal care este practic constant de la functionarea în gol la sarcina. Cuplul electromagnetic Luând C≈ 1.1. modulul lui I′ 2. Aplicând la numitorii acestei relatii teorema ca la produsul constant a doi factori.

formele caracteristicilor naturale si artificiale M=ƒ(s) si n=ƒ(M). 4. alunecarea critica sk=0. Relatia anterioara care nu mai depinde de U1 este utilizata curent în locul relatiei cuplului electromagnetic fiind mai simpla.1. Cap. În acest ultim caz coliviile pot fi din aluminiu. se folosesc forme constructive de rotoare cu bare înalte sau colivii duble care.15-0. cupru. ca si alunecarea nominala (s=0. si diferite tensiuni U1. la R2=ct. În general R=1. fara a modifica statorul. Pornirea motoarelor cu rotorul bobinat . Valoarea MkM rezulta din capacitatea de supraîncalzire a motorului si din cuplul nominal (MkM=RMn). Caracteristicile motoarelor cu rotoare de constructe speciala Motoarele cu rotorul bobinat si inele sunt costisitoare. (x01+x02)2=(R′ 2/sk)2-R1 si înlocuind în relatiile cuplului electromagnetic se obtine relatia lui Klass: Me/MkM=(2+(2R1/R′ 2)∆ k)/(∆ k/∆ +∆ /∆ k+(2R1/R′ 2)∆ k≈ ≈ 2/(∆ /∆ k)+∆ k/∆ unde s-a avut în vedere ca 2R1∆ k/R′ 2≤ 1. Pornirea si schimbarea sesnului de rotatie a motoarelor asincrone Alegerea motorului si a modului de pornire depinde de cuplul static rezistent Mr al mecanismului de antrenat si de curentul de pornire admis pentru motor. la aceeasi putere. Caracteristici de functionare În baza observatiilor pentru regimul de motor.30(1530%). 5. scotând din relatia s=sk=± R′ 2/√R21+(x01+x′ 02)2. Totodata.1)(1-10%) care rezulta din turatia nominala. De aceea. au la pornire cuplu mare si curent mic. Coliviile rotoarelor se realizeaza prin turnare din aluminiu sau prin sudarea barelor din crestaturi la inele frontale de scurtcircuit.01…0. bronz sau alama . greu de întretinut.5.8…3 si este data pentru fiecare motor.4. iar cele cu colivie normala (cu bare rotunde) au la pornire cuplul mic si curentul mare.2.3. pornirea trebuie sa se faca fara socuri periculoase pentru elementele transmisiei.

2. Pornirea motoarelor cu rotorul în scurtcircuit (colivie) 5.2.4. alimentând motorul la tensiunea retelei. In acest moment poate fi aplicata o descrestere a pantei de accelerare. 5. si nu prezinta avantaje. Curentul este limitat si ramane constant pana la momentul t3.2…2. Daca pornirea se face diret în triunghi. de putere si turatie.5…1. cuplul critic MkM si alunecarea critica sk.t0 . tensiunea este fixata la o valoare prestabilita si curentul incepe sa creasca (cresterea este reglata). In momentul pornirii. curentul continua sa creasca cu aceeasi panta pana la momentul t2. punctul de functionare deplasându-se din A catre B. Deci. viteza motorului continua sa creasca pana la atingerea turatiei de regim. Când motorul ajunge la turatia normala. STAS 17640-70 stabileste pentru motoarele cu puteri pâna la 132KW valorile Ip=(4…7.2)Mn si λ =1.2. Dar în acest caz scade cuplul de pornire Mp. pentru s=1. adica de trei ori mai mare decât la pornirea în stea.1Conectarea direct la retea este utilizata curent unde retelele de alimentare si mecanismele antrenante permit acest lucru.2 Pornirea stea-triunghi se poate aplica la motoarele care au scoase cele sapte capete ale înfasurarii statorice si în care pot functiona în triunghi la tensiunea retelei trifazate la care se va cupla. Curentul este reglat la o valoare prestabilita. 5.5)In. Trebuie mentionat ca valoarea curentului de pornire Ip se poate reduce si prin introducerea în circuitul rotoric a unui reactante xp.8)Mn pentru reducerea timpului de pornire. cum reiese din relatiile corespunzatoare daca se pune în loc de x02 valoarea x′ 02+x′ p.2. având o reducere de tensiune U1ƒ=U1√3. La scaderea curentului in intervalul t3-t4.3 Reducerea tensiunii de alimenatre pentru reducerea curentului de pornire se mai face la motoarele mari prin folosirea autotransformatoarelor coborâtoare cu una doua trepte de tensiune. trece pe caracteristica care are R′ ′ p<R′ ′ ′ p în punctul C si procesul pornirii continua pâna când punctul de functionare ajunge în punctul H corespunzator cuplului rezistent Mn al mecanismului. 5. care controleaza cuplul si asigura o accelerare lina pana la turatia de regim. În general MpM=(1. Când ajunge în B.4 Accelerare cu limitare de curent. apare la s=1 (n=0) cuplul MpM care pune în miscare rotorul. cu o rata dictata de caracteristica mecanica a sistemului de actionare.2. curentul de linie ar fi: Idp=√3Ipƒ=√3(U1/Zk)=3Iyp. se trece treptat pe prizele de tensiune mai mare. Dar la pornirea în stea. Dupa trecerea prizelor pe pozitia de tensiune minima se închide K2 tensiunea redusa.Motorul se poate porni la cuplul dorit prin introducerea de rezistente în circuitul rotorului. cuplul de pornire scade tot de trei ori si motorul nu poate porni în plina sarcina. un motor cu tensiunile de lucru 220-380V se poate porni stea-triunghi numai la reteaua de 220V. si în final se deschide K2 apoi se închide K3. Mp=(1. accelerand motorul constant. 5.9…2. Având rezistenta Rp în circuitul rotoric si cuplând motorul la retea. Aceste date depind de fiecare motor în parte. Cand motorul incepe sa se roteasca – t1. pentru a trece cat mai apoi K1 si motorul porneste cu . În momentul pornirii. se conecteaza K1 si curentul de linie este: Iyp=UI1ρ /Zk=U1/√3Zk.

5.5 . Acceleratia este liniara.50% din cuplul corespunzator tensiunii nominale. 5..Primul pas de ajustare a tensiunii(numita si „valoare de piedestal”)permite reglarea tensiunii intre 30%. la care este importanta cerinta de a avea o accelerare lina.metoda este utilizata acolo unde cerinta primara este de a preveni socurile de cuplu in sistemul de actionare si sarcina. fara socuri. la care consideratia primara este de a reduce curentul de pornire la valori impuse de sistemul de putere. La initierea pornirii. Cuplul si curentul sunt ajustate automat de conditiile sarcinii. curentul motorului creste de la t0 la t1 ..2. Tensiunea de alimentare se regleaza in doi pasi in functie de caracterul sarcinii (sarcina grea sau sarcina usoara).. 5.lina la turatia de regim. 6.. Metoda se aplica la actionarea pompelor centrifugale. 4.1. Metoda este recomandata pentru sarcini variate.benzilor transportatoare. Schimbarea sensului de rotatie Este echivalenta cu schimbarea câmpului învârtitor. ca echipamente portabile. Este necesar un feedback realizat cu un tahomertu.95% din tensiunea nominala.Acest curent permite obtinerea unui cuplu de 6%. ventilatoarelor. In acest moment se poate da si un impuls de tensiune („quick start”) pentru motoarele ce antreneaza sarcini cu inertie mare . cu o panta de decelerare de 1.Tahometrul preia semnalul de rotire(actionare) a sarcinii si curentul absolvit de motor este redus imediat. Reglarea turatiei motoarelor asincrone trifazate 6.Bucla include tahometrulregleaza curentul pentru a mentine constanta acceleratia. La intrarea in regimul de functionare.4 s. Cap. Starterul limiteaza curentul de pornire la o valoare prestabilita..25) ln. valoarea reglata este timpul de accelerare. pana la momentul t2..2.3. cu rampa in functie de caracterul sarcinii.7 Acclelerare cu rampa de curent. 5.. Reglarea turatiei prin schimbarea numarului de poli .6 Accelerare cu rampa de tensiunde ajustabila. compresoarelor.2. care se face prin inversarea succesiunii a doua faze. depasind valoarea necesara pentru a demara sarcina. ce necesita un impuls de cuplu ridicat pentru pornire.4 Accelerare liniara in timp. uzal de (1. Starterul asigura si o oprire lina. dispozitivul electronic este scos din circuit. Metoda este recomandata pentru sarcini cu inertie redusa.

utilizare unor echipamente tehnice neconforme cu standardele sau normele de securitate si sanatate în munca. Reglarea turatiei prin modificarea frecventei ƒ 1 a tensiunii de alimentare Modificarile frecventei unei surse de curent alternativ se face cu generatoare de c. la motoarele cu rotorul bobinat. prin introducerea în circuitul rotoric. Cap.a. la un cuplu Mr. Schimbând conexiunile unei înfasurari. se pot obtine teoretic turatii de la 0 la nn. doua turatii la care raportul difera de ½ . se face în trepte (p=numarul întreg). În schimb. Prin modificarea lui ƒ1 se modifica turatia de sincronism n1 si reactantele. cum este cazul la motoarele pentru ascensoare. Accidentele electrice se produc din urmatoarele cauze: . Norme de protectie a muncii Cum ne putem proteja de actiunea curentului electric ? Curentul electric are o actiune complexa asupra tuturor componentelor organismului omenesc producând tulburari interne grave (asa-numitele socuri electrice) sau leziuni externe (arsuri electrice.atingerea conductorilor neizolati sau cu izolatia deteriorata aflati sub tensiune. 6.folosirea curentului electric la amperaje si tensiuni care depasesc pe cele prevazute în normele de tehnica securitatii. 6. Recent a început sa se modifice numarul de poli prin modularea câmpului magnetic din întrefier când se pot obtine cu aceeasi înfasurare. În vederea evitarii unor asemenea accidente se impune ca izolarea conductorilor sa fie perfecta si prin pozitia acestora sa fie exclusa posibilitatea unei atingeri. se dispune pe stator doua înfasurari distincte pentru turatiile respective. Ambele metode nu sunt eficace la cupluri M0 mici. Pentru evitarea accidentelor prin electrocutare prin contact cu . electrometalizari si semne electrice). . sau convertizoare statice de frecventa.2. se pot obtine doua turatii în raportul ½. Reglarea turatiei prin modificarea alunecarii Reglând tensiunea de alimentare U1. la acelasi cuplu rezistent Mn se obtin diverse alunecari s<sk.3. dar schimbând conexiunile. Când se cer trepte diferite de acest raport. .La motoarele cu rotorul în colivie. 7.

"Salvarea". iar la instalatiile de înalta tensiune este obligatorie folosirea manusilor si a cizmelor din cauciuc electroizolant. acestea vor avea mânerele din materiale electroizolante. masini-unelte).cel care ofera ajutorul va folosi obiecte din materiale uscate. autorizate în acest scop. fiecare secunda este pretioasa. De aceea. covoare si galosi de cauciuc etc. iar ruperea lor se face prin lovirea.uneltele cu care se lucreaza. deoarece.patrunderea curentului de înalta tensiune în instalatiile de joasa tensiune. . masurile de prim ajutor trebuie luate în functie de starea în care se gaseste accidentatul. . rar. a cuielor etc. aceasta poate fi electrocutata. Elementele sub tensiune din compunerea echipamentelor tehnice vor fi protejate de carcase. persoana accidentata se va aseza într-o pozitie comoda. îndepartarea conductoarelor cazute la pamânt se va face cu o prajina uscata din lemn. Periodic (STAS 12604/5-90) se va verifica instalatia de legare la pamânt. linistita. în locul sigurantelor calibrate.. readucerea la viata reuseste de cele mai multe ori. . prajini. . chiar la locul accidentului. este necesar sa se foloseasca sigurante fuzibile calibrate sau întrerupatoare de protectie automate si sa se interzica folosirea sârmelor groase. Carcasarea sau îngradirea se va executa cu plase metalice sau table perforate cu rezistenta metalica suficienta si bine fixata. daca accidentatul a încetat sa mai respire sau respira anormal.în cazul când accidentatul este în stare de lesin. Daca scoaterea de sub tensiune si începerea respiratiei artificiale se fac imediat dupa electrocutare. Ca masuri de protectie în acest caz. Pentru a se evita o astfel de accidentare. cu corpuri rau conducatoare de electricitate. de la distanta. se va asigura legarea la pamânt sau legarea la nul a aparatelor (de exemplu.). cu respectarea tuturor prevederilor din normele în vigoare.contactul direct cu anumite parti metalice ale instalatiilor care au intrat sub tensiune în mod întâmplator. pâna la sosirea acestora. trebuie chemat neîntârziat un medic sau . i se va face imediat respiratie artificiala. conform normelor de electrosecuritate. . lucrarile efectuându-se de catre persoane sau firme de specialitate. îmbracamintea îi va fi desfacuta pentru facilitarea respiratiei. astfel: . convulsiv. .apropierea de instalatiile sub tensiune înalta se impune afisarea placilor avertizoare si îngradirea locurilor respective. manusi. primul ajutor trebuie acordat fara întârziere. rau conducatoare de electricitate (tesaturi. împiedicându-se astfel atingerea acestora. In caz de electrocutare. Pentru reanimarea accidentatului. funii.scoaterea rapida a accidentatului de sub tensiune prin întreruperea circuitului respectiv. accidentatului dându-i-se în acelasi timp sa miroasa o solutie de amoniac sau otet. daca accidentatul este atins de o persoana înainte de scoaterea lui de sub tensiune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful