Sunteți pe pagina 1din 1

TRIBUNALUL BACU

BIROUL LOCAL PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE


TEHNICE I CONTABILE
Expert contabil

CRISTEA DANIELA

Se vizeaz pentru suma


de ........................... lei
Data ..................

BIROUL LOCAL
PENTRU EXPERTIZE JUDICIARE

Localitatea
BACU
Str. Bdul. Alexandru cel Bun nr. 8
Bloc 8 scara A apart. 14
Telefon 0740563231

DECONT
privind justificarea cheltuielilor ocazionate de efectuarea
expertizei dosar nr. 7608/110 din anul 2009 al Tribunalului
Bacau.

Onorariu stabilit (cf. HGR nr. 519/91, art. 1) 600 lei


II. Alte cheltuieli (cf. HGR nr. 519/91, art. 2)
100 lei
I.

TOTAL (I + II)

700 LEI

Data numirii expertului 17.03.2010


Onorariu provizoriu
600 lei.
Documentele justificative privind suma depus n contul biroului
nr. .................................... (2) ........................... CEC ..........
(3) .....................................................
Chitana CEC nr. 27761071 data 26.02.2010
suma 600 lei deponent Nuu Gh.
Florena
Disp de plat nr. ................. data ...................... suma .............. emitent .....................
SEMNTURA EXPERT,