Sunteți pe pagina 1din 12

ARGUMENT OPTIONAL - JOC SPORTIV : HANDBAL

Potrivit cu optiunile formulate de elevi , am ales ca disciplina optionala pentru anul scolar 2007-2008 , jocul sportiv-handbal , la clasa a VI- a si clasa a VII- a , acesta contribuind la dezvoltarea complexa a elevilor , valorificandu-le in acest mod inclinatiile , aptitudinile ( talentul ) si interesele personale. Prin obiectivele specifice acestei forme de activitate se urmareste cu precadere : imbunatatirea starii de sanatate si robustetei , imbunatatirea capacitatii motrice generale si specifice jocului de handbal , valorificarea la un nivel superior a achizitiilor acumulate la orele din trunchiul comun si crearea cadrului optim necesar pentru manifestarea inclinatiilor , talentului si intereselor elevilor carora cu acest prilej li se deschid portile pentru initierea si promovarea ulterioara in sportul de performanta. In general , jocurile sportive au o valoare instructiv-educativa de necontestat. In functie de obiectivul urmarit , contribuie la imbogatirea deprinderilor de miscare si influenteaza favorabil marile functiuni ale organismului. Jocul de handbal cuprinde procedee tehnico-tactice variate , care contribuie la formarea si consolidarea deprinderilor motrice si la dezvoltarea calitatilor motrice. Multitudinea exercitiilor si jocurilor aplicative specifice jocului de handbal , folosite cu eficienta , fie izolat , fie in complexe aplicative , va duce la realizarea scopului propus , adica la rezolvarea tuturor obiectivelor dar si a cerintelor educatiei fizice scolare. In afara dorintelor manifestate de elevi si parinti pentru alegerea acestei discipline optionale , sunt preocupata si de desfasurarea unei activitati profesionale de buna calitate. Aceasta rezulta din preocuparile mele de amenajare a bazei sportive existente , procurarea si intretinerea materialelor necesare , angrenarea elevilor intr-un sistem competitional intern de durata , in care sa se valorifice traditiile din scoala si locale , participarea la competitiile interscolare si obtinerea unor rezultate sportive acceptabile ,autoinstruirea profesionala in sensul largirii pregatirii mele ca profesor de educatie fizica pentru predarea unor ramuri sportive pe care le solicita elevii.

CLASA a VI-a

OPTIONAL

JOC SPORTIV - HANDBAL

OBIECTIVE CADRU-OBIECTIVE DE REFERINTAEXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE Obiectiv cadru 1 Marinea capacitatii motrice generale si specifice a elevilor necesare desfasurarii activitatilor sportive in jocul de handbal. Obiective de referinta La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil: 1.1-sa foloseasca efficient exercitiile specifice 1.2-sa cunoasca principalele procedee pt. dezv. musculaturii si sa le utilizeze sistematic; 1.3.-sa realizeze actiuni motrice cu grad progresiv de complexitate si solicitare la efort; -jocuri pregatitoare specifice jocului de handbal; Exemple de activitati de invatare: -adoptarea posturii corecte a corpului pe parcursul deplasarilor; efectuarea unor exercitii de mobilitate , individual si pe perechi; -exersarea in regim crescut de rapiditate; -jocuri pregatitoare specifice jocului de H

Obiectiv cadru 2 Utilizarea eficienta a procedeelor tehnice si a actiunilor tactice specifice practicarii jocului de handbal. Obiective de referinta La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil: 2.1-sa aplice procedeele tehnice si actiunile tactice -exersarea de structuri tehnice insusite respectand regulile cunoscute; cu accent pe cresterea eficacitatii pro2.2-sa integreze in activitatea de practicare a jocedeului de finalizare. cului de handbal cunostintele, priceperile si de-exersarea principalelor structuri tehnicoprinderile specifice in conditii regulamentare. tactice realizate in conditii apropiate de joc; -jocuri pregatitoare si intreceri cu reguli adaptate; Exemple de activitati de invatare:

Obiectiv cadru 3 Favorizarea dezvoltarii trasaturilor de personalitate si de integrare in activitatile sportive organizate in scoala si in activitatea independenta. Obiective de referinta La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil: 3.1-sa se integreze si sa actioneze intr-un grup de practicanti ai jocului de handbal, respectand regulile de joc si comportament; -participarea la intreceri si jocuri bilaterale 5x5 , 6x6 , cu indeplinirea atributiilor capitan de echipa ,arbitru; -participarea la intreceri si concursuri organizate la nivelul clasei si al scolii; -cunoasterea pericolelor de accidentare si pre venirea lor; Exemple de activitati de invatare:

3.2-sa desfasoare activitati practice fara a periclita integritatea corporala a partenerilor si adversarilor .

CONTINUTURI
Pregatirea fizica
1.Viteza -de reactie si executie: *la stimuli vizuali; *la stimuli auditivi; *in actiuni motrice singulare; *in relatie cu partener si adversar; -de deplasare: *pe directie rectilinie; *cu schimbari de directie si manevrarea mingii. 2.Indemanare: *efectuarea actiunilor tehnice cu mingea in regim de coordonare si ambidextrie; *indemanare specifica in actiuni de atac in cooperare cu partenerii; 3.Forta: *forta segmentara ; *forta in regim de rezistenta. 4.Rezistenta: *rezistenta cardio-respiratorie la eforturi in regim aerob; *rezistenta in regim de viteza.

PREGATIRE TEHNICO-TACTICA Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in atac: *pasarea mingii cu o mana de la umar,din deplasare ,intre2-3 jucatori,in acelasi plan si in adancime; *pasarea mingii din lateral.oblic,inainte si inapoi; *prinderea mingii venite din lateral si din urma; *driblingul simplu si multiplu; *aruncarea la poarta din alergare; *demarcajul; *asezarea pe teren in cadrul sistemului de atac in semicerc; *repunerea mingii in joc de catre portar; Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in aparare: *deplasari specifice jocului de aparare cu lucrul bratelor; *marcajul normal; *opriri,porniri,intoarceri; *asezarea pe teren in sistemul de aparare 6:0 Joc bilateral 5x5 , 6x6., cu tema. Cunostinte: *regimul zilnic de viata; *regulamentul jocului de handbal; *echipe si sportivi reprezentativi pe plan local , national.

PROBE DE EVALUARE
SEMESTRUL I A.Calitati motrice: *viteza in regim de rezistentacriss-cros pe tot terenul.Timpul realizat si echivalentul in note se stabileste de catre profesor. B.Structuri tehnice in atac si aparare: *structura tehnico-tactica individuala alcatuita de profesor , cuprinzand: *-dribling alternativ cu mana stg.si dreapta , oprire, pas, demarcaj, reprimire, dribling multiplu, aruncare la poarta (din saritura); Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor. *joc bilateral SEMESTRUL II A.Calitati motrice: *sarituri succesive cu desprindere de pe ambele picioare peste banca de gimnastica, timp de 30sec. Numarul de executii echivalent fiecarei note se va stabili de profesor. B.Structura tehnico-tactica colectiva *structura stabilita de profesor.Criteriile de evaluare vor fi stabilite de profesor. *joc bilateral: 7x7 pe teren normal-aprecierea calitatii executiei principalelor procedee tehnice si al actiunilor de joc in atac si aparare , respectand regulamentul de joc.

AICI TERECEM LA CLASA a VII-a si a VIII-a

Obiectiv cadru 3 Favorizarea dezvoltarii trasaturilor de personalitate si de integrare in activitatile sportive organizate in scoala si in activitatea independenta. Obiective de referinta La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil: 3.1-sa se integreze si sa actioneze intr-un grup de practicanti ai jocului de handbal, constituit stabil sau spontan; 3.2-sa rezolve adecvat si cu eficienta , potrivit posibilitatilor proprii, sarcinile tehnicotactice pe parcursul desfasurarii jocului bilateral, in conditii de autoorganizare si autoarbitrare; 3.3-sa manifeste dorinta de afirmare pe plan sportiv, in conditii de respect fata de partener si adversar, aplicand si respectand regulile de joc si comportament. -participarea la intreceri si jocuri bilaterale 6x6 7x7 cu indeplinirea atributiilor:capitan de echipa ,arbitru , etc; -indeplinirea permanenta a sarcinilor de joc ce i-au fost atribuite in relatia cu partenerii; -organizarea jocurilor cu tema arbitrate prin rotatie de elevi; -participarea sistematica la intreceri si concursuri organizate la nivelul clasei si al scolii; Exemple de activitati de invatare:

CONTINUTURI
Pregatirea fizica
1.Viteza -de reactie si executie: *la stimuli vizuali; *la stimuli auditivi; *in actiuni motrice singulare; *in relatie cu partener si adversar; -de deplasare: *pe directie rectilinie; *cu schimbari de directie si manevrarea mingii. *in regim de indemanare

2.Indemanare: *efectuarea actiunilor tehnice cu mingea in regim de coordonare si ambidextrie; *indemanare specifica in actiuni de atac in cooperare cu partenerii; *indemanare specifica in regim de viteza , manifestata in relatia 1x1. 3.Forta: *forta segmentara ; *forta in regim de rezistenta. *forta exploziva (detenta).

4.Rezistenta: *rezistenta cardio-respiratorie la eforturi in regim aerob; *rezistenta in regim de viteza. *reziatenta specifica jocului de aparare si actiunii de contraatac. PREGATIRE TEHNICO-TACTICA Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in atac: *pase laterale cu amenintarea succesiva a portii, din deplassare; *dribling cu intensitati variabile, cu schimbari de directie, fente de privire si de corp urmate de aruncare la poarta (procedeu adecvat momentului); *aruncarea pa poarta din saritura; *patrunderea; *asezarea pe teren in sistemul de atac cu jucator pivot; *pase de angajare a jucatorilor la semicerc; *pasa lunga de contraatac; *contraatacul; Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in aparare: *blocarea mingilor aruncate spre poarta; *scoaterea mingii din dribling; *deplasarile specifice pe semicerc; *replierea; *atacarea adversarului cu mingea si retragerea pe semicerc; *asezarea in sistemul de aparare 5+1; Joc bilateral Cunostinte: *regimul zilnic de viata; *regulamentul jocului de handbal; *echipe si sportivi reprezentativi pe plan local , national. *parametrii de effort si tehnicile elementare de determinare a acestora;

PROBE DE EVALUARE
SEMESTRUL I A.Calitati motrice: *viteza in regim de rezistentacriss-cros pe tot terenul.Timpul realizat si echivalentul in note se stabileste de catre profesor. B.Structuri tehnice in atac si aparare: *structura tehnico-tactica colectiva alcatuita de profesor , cuprinzand: * pasa lunga de contraatac, primirea mingii, dribling cu modificari de ritm, schimbarea directiei si aruncare la poarta din saritura; Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor. *joc bilateral SEMESTRUL II A.Calitati motrice: *sarituri succesive cu desprindere de pe ambele picioare peste banca de gimnastica, timp de 1min.. Numarul de executii echivalent fiecarei note se va stabili de profesor. B.Structura tehnico-tactica colectiva *structura stabilita de profesor, cuprinzand: 1. dribling alternativ intampinat de un adversar, pasa laterala, schimbare de directie cu demarcaj, reprimirea mingii, depasirea in dribling a unui aparator aflat la 9m si aruncare la poarta din saritura; 2. demarcaj, primirea mingii, dribling alternativ cu mana stg. si dreapta intampinat de un adversar care incearca scoaterea mingii, aruncare la poarta din saritura; Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor. *Joc bilateral: 7x7 pe teren normal-aprecierea calitatii executiei principalelor procedee tehnice si al actiunilor de joc in atac si aparare , respectand regulamentul de joc.

NOTA* : DE LA OBIECTIV CADRU 3, PLANIFICAREA DE OPTIONAL ESTE PENTRU CLASA a VII-a si a VIII-a . Pt clasa a VI-a adaptati in functie de particularitati. SUCCES!!!!!

CLASA a V a

OPTIONAL ;

JOC SPORTIV - HANDBAL

OBIECTIVE CADRU-OBIECTIVE DE REFERINTAEXEMPLE DE ACTIVITATI DE INVATARE Obiectiv cadru 1 Dezvoltarea capacitatii motrice generale si specifice a elevilor necesare desfasurarii activitatilor sportive in jocul de handbal. Obiective de referinta La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil: -adoptarea posturii corecte a corpului pe 1.1-sa adopte pozitiile corecte ale corpului si parcursul deplasarilor; ale segmentelor acestuia in efectuarea exercitiilor specifice; 1.2-sa cunoasca principalele procedee pt. dez-efectuarea unor ex.mobilitate,individuvoltarea musculaturii si sa le utilizeze sisteal si pe perechi; matic; 1.3-sa realizeze actiuni motrice cu grad progre- -exersarea in regim crescut derapiditate; siv de complexitate si solicitare la efort; -stafete si jocuri desfasurate sub forma de intrecere; -jocuri pregatitoare specifice jocului de handbal. Obiectiv cadru 2 Utilizarea procedeelor tehnice si a actiunilor tactice specifice practicarii jocului de handbal. Obiective de referinta Exemple de activitati de invatare: La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil: 2.1-sa aplice procedeele tehnice si tactice insusite respectand regulile cunoscute; 2.2-sa se integreze in activitati de practicare a jocului de handbal la nivelul clasei; -exersarea de structuri tehnice cuaccent pe cresterea eficacitatii procedeului de finalizare; -exersarea principalelor structuri tehnictactice realizate in conditii apropiate de joc; -jocuri pregatitoare si intreceri cu reguli adaptate; Exemple de activitati de invatare:

Obiectiv cadru 3 Favorizarea dezvoltarii trasaturilor de personalitate si de integrare in activitatile sportive organizate in scoala si in activitatea independenta. Obiective de referinta La sfarsitul anului scolar elevul va fi capabil: 3.1-sa se integreze si sa actioneze intr-un grup de practicanti ai jocului de handbal, respectand regulile de joc si comportament; 3.2-sa desfasoare activitati practice fara a periclita integritatea corporala a partenerilor si adversarilor . -participarea la intreceri si jocuri bilaterale 3x3,4x4 cu indeplinirea atributiilor de capitan de echipa ,arbitru; -participarea la intreceri si concursuri organizate la nivelul clasei si al scolii; -cunoasterea pericolelor de accidentare si prevenirea lor; Exemple de activitati de invatare:

CONTINUTURI
Pregatirea fizica
1.Viteza -de reactie si executie: *la stimuli vizuali; *la stimuli auditivi; *in actiuni motrice singulare; *in relatie cu partener si adversar; -de deplasare: *pe directie rectilinie; *cu schimbari de directie si manevrarea mingii. 2.Indemanare: *efectuarea actiunilor tehnice cu mingea in regim de coordonare si ambidextrie; *indemanare specifica in actiuni de atac in cooperare cu partenerii; 3.Forta: *forta segmentara ; *forta in regim de rezistenta. 4.Rezistenta: *rezistenta cardio-respiratorie la eforturi in regim aerob; *rezistenta in regim de viteza.

PREGATIRE TEHNICO-TACTICA Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in atac: *pasarea mingii cu o mana de la umar,din deplasare ,intre 2-3 jucatori,in acelasi plan si in adancime; *pasarea mingii din lateral.oblic,inainte si inapoi; *prinderea mingii venite din lateral si din urma; *driblingul simplu si multiplu; *aruncarea la poarta din alergare; *demarcajul; *asezarea pe teren in cadrul sistemului de atac in semicerc; *repunerea mingii in joc de catre portar; Procedee tehnice si actiuni tactice folosite in aparare: *deplasari specifice jocului de aparare cu lucrul bratelor; *marcajul normal; *opriri,porniri,intoarceri; *asezarea pe teren in sistemul de aparare 6:0 Joc bilateral 3x3 ,4x4 , 5x5 cu tema. Cunostinte: *regimul zilnic de viata; *regulamentul jocului de handbal; *echipe si sportivi reprezentativi pe plan local , national.

PROBE DE EVALUARE
SEMESTRUL I A.Calitati motrice: *viteza in regim de rezistentacriss-cros pe tot terenul.Timpul realizat si echivalentul in note se stabileste de catre profesor. B.Structuri tehnice in atac si aparare: *structura tehnico-tactica individuala alcatuita de profesor , cuprinzand: *-alergare accelerata, oprire, schimbare de directie, primirea mingiei, dribling si aruncare la poarta. Criteriile de evaluare se vor stabili de profesor. *joc bilateral 3x3. SEMESTRUL II A.Calitati motrice: *sarituri succesive cu desprindere de pe ambele picioare peste banca de gimnastica, timp de 30sec. Numarul de executii echivalent fiecarei note se va stabili de profesor. B.Structura tehnico-tactica colectiva *structura stabilita de profesor.Criteriile de evaluare vor fi stabilite de profesor. *joc bilateral: 6x6 pe teren normal-aprecierea calitatii executiei principalelor procedee tehnice si al actiunilor de joc in atac si aparare , respectand regulamentul de joc.