Sunteți pe pagina 1din 24

Capitolul 2 Cunoa terea automobilului

Cunoa terea aparaturii de bord i a comenzilor autovehiculului este esen ial pentru a conduce ma ina. De aceea, necunoa terea acestor no iuni duce automat la ina. respingerea candidatului la examenul pentru permis. n acest capitol sunt prezentate permis. no iunile minime privind automobilul pe care trebuie s i le nsu easc oricine dore te s ob in permisul de conducere. conducere.

2.1. Volanul
Volanul este elementul ma inii care ne este familiar nc din copil rie. Totu i rie. pentru a conduce o ma in adev rat " trebuie s cunoa tem i s aplic m n modul cel mai serios cteva lucruri esen iale. iale. Volanul mpreun cu coloana volanului, caseta de direc ie i bieletele de direc ie formeaz sistemul de direc ie al ma inii. Acest sistem este att de important nct inii. legisla ia rutier prevede sanc iuni exprese pentru circularea pe drumurile publice cu defec iuni grave ale acestuia. acestuia. n manevrarea volanului trebuie s cunoa tem n primul rnd pozi ia minilor pe volan n timpul mersului. Suprapunndu-l pe un cadran de ceas mna stng va sta pe volan n dreptul orei zece, iar mna dreapt n dreptul orei dou . Nu se recomand folosirea minilor pe volan pe por iunea cuprins ntre orele 4 i 8 (por iunea din dreptul picioarelor conduc torului).

La virajele cu raz scurt , volanul se folose te prin rotire dup metoda mn peste mn , adic , pentru virajul la dreapta de exemplu, volanul se rote te printr-o mi care printrcontinu a minii stngi pn n dreptul orei dou dup care mna dreapt apuc volanul n dreptul orei zece i continu mi carea. Pentru virajul la stnga mi carea este similar carea. doar c se face cu mna dreapt i n sens invers. invers. Legisla ia n vigoare interzice s l s m volanul liber (ne inut). De aceea, chiar i inut). dup terminarea virajului, cnd volanul revine singur la pozi ia ini ial , este indicat s facem acelea i manevre, dar n sens opus, folosind metoda mn peste mn ". ". Volanul trebuie inut, pe tot timpul mersului, cu ambele mini, cu excep ia momentelor n care folosim una dintre ele pentru alte manevre necesare conducerii. conducerii. n manevrarea volanului nu trebuie s fie f cute urm toarele gre eli: eli: nu se ine, n mod curent, o mn pe volan i una pe schimb torul de viteze; viteze; nu se introduce mna prin volan (pentru a efectua diverse alte manevre); manevre); nu se manevreaz volanul cu podul palmei. palmei.

2.2. Pedalele
Marea majoritate a ma inilor (anume cele f r cutie de viteze automat ) sunt prev zute cu trei pedale, ca n figura al turat , unde cifrele au urm toarea semnifica ie: 1 - pedala de ambreiaj 2 - pedala de frn 3 - pedala de accelera ie

2.2.1. Pedala de ambreiaj Aceast pedal este ac ionat cu piciorul stng, folosind toat talpa i nu doar vrful ei. ei. Cnd nu este ac ionat aceast pedal , piciorul stng st a ezat al turi, pe podea. Nu se podea. circul cu piciorul a ezat pe pedal . De asemenea trebuie evitat ac ionarea inutil a pedalei, ntruct for a de ap sare este relativ mare, ceea ce conduce la solicitarea gleznei, genunchiului i coapsei piciorului stng. stng. Fenomenul mecanic produs prin ac ionarea acestei pedale (fenomen numit ambreiere) este controlat pe timpul ridic rii piciorului de pe pedal , ridicare ce trebuie f cut relativ lent i continuu. Fenomenul de ambreiere (vezi sec iunea 2.12.2) este extrem de important n continuu. 12. conducerea corect a ma inii, drept pentru care se spune, pe bun dreptate, c ma ina se conduce cu piciorul stng". stng". Pedala de ambreiaj se folose te n urm toarele situa ii: ii: ori de cte ori ac ion m schimb torul de viteze (vezi sec iunea 2.3); cnd ma ina este oprit i maneta schimb torului de viteze se afl ntr-una din ntrtreptele de vitez , pentru c altfel se opre te motorul. Dac schimb torul de viteze se motorul. afl la punctul mort este inutil s men inem pedala de ambreiaj ap sat . cnd frn m cu inten ia de a opri ma ina; ina; cnd dorim s conducem n semiambreiere (vezi sec iunea 2.12.2). 12. 2.2.2. Pedala de frn Aceast pedal ac ioneaz frna de serviciu (numit i frn de picior). Pedala este picior). manevrat cu piciorul drept, cu toat talpa, i nu doar cu vrful piciorului. Ac ionarea frnei piciorului. se realizeaz pe timpul ap s rii pedalei, ap sare ce trebuie f cut continuu i lent. lent. Trebuie evitat pe ct posibil bruscarea frnei, deoarece putem derapa n condi iile unei aderen e sc zute sau putem fi tampona i din spate de un alt participant la trafic care nu p streaz o distan suficient fa de noi. De altfel, frnarea brusc f r un motiv ntemeiat noi. este interzis de legisla ia rutier .

Pedala de frn se folose te n urm toarele situa ii: ii: cnd mic or m viteza; viteza; cnd dorim s oprim ma ina, caz n care se ac ioneaz simultan i pedala de ambreiaj; ambreiaj; cnd dorim s men inem ma ina oprit ntr-o pant cu nclina ie mic sau ntrpe o denivelare. denivelare. Aten ie! ntotdeauna pedala de frn va fi eliberat ultima, cnd oprim ma ina, dup scoaterea din vitez i eliberarea pedalei de ambreiaj. ambreiaj. 2.2.3. Pedala de accelera ie Aceast pedal determin accelerarea ma inii prin m rirea cantit ii de amestec carburant pe care o consum motorul, ceea ce conduce la m rirea vitezei de rota ie a arborelui cotit. cotit. Pedala de accelera ie se ac ioneaz , ca i pedala de frn , cu piciorul drept, iar ap sarea ei se face n mod progresiv i lent. Modul n care sunt a ezate aceste dou lent. pedale i faptul c ambele sunt ac ionate cu acela i picior fac imposibil ac ionarea lor simultan . Piciorul drept st permanent a ezat numai cu c lciul pe podea. podea. Cnd ap sam pedala de accelera ie viteza ma inii cre te, cnd men inem ap sat pedala la un anumit nivel viteza este i ea men inut constant , iar cnd ridic m piciorul de pe pedal viteza ma inii scade. scade. Folosirea pedalei de accelera ie se face n dou situa ii: ii: cnd control m viteza de deplasare a ma inii; inii; cnd control m fenomenul de ambreiere (la schimbarea treptelor de vitez ), caz n care se ac ioneaz simultan i pedala de ambreiaj. ambreiaj.

2.3. Maneta schimb torului de viteze


Maneta schimb torului de viteze este a ezat n dreapta scaunului oferului, jos. Ac ionarea acesteia are efect asupra cutiei de viteze (vezi sec iunea 2.12.1) i determin schimbarea treptelor de vitez . La marea majoritate a automobilelor, maneta schimb torului de viteze poate fi pozi ionat pe 5 trepte de vitez , pe treapta de mers napoi R (mar arier) sau n punctul mort P.M. (punctul n care ro ile sunt decuplate de la motor), dup schema al turat , n general, doar pozi ia mar arierului difer de la un tip de automobil la altul. Schimbarea treptelor de vitez cu motorul func ionnd se realizeaz numai dup ac ionarea pedalei de ambreiaj. Cnd nu este n vitez , schimb torul de viteze se afl n punctul mort (P.M.) situat ntre treapta 3 i 4. n R i treapta 1 nu introducem schimb torul de viteze dect atunci cnd ma ina este oprit . ), iar pentru pozi ia l cele ro ii Pentru a ajunge n pozi ia R se urm resc s ge ile albastre ( ( ). n func ie de viteza cu care dorim s ne deplas m, treptele de vitez vor fi parcurse n mod succesiv, ntr-un sens sau altul. Cu alte cuvinte, se va trece de la treapta l la treapta 2, apoi de la treapta 2 la treapta 3, apoi de la treapta 3 la treapta 4 f r s se sar peste vreuna dintre ele. treapta 2 n acest fel va fi urmat traseul dat de s ge ile de culori corespunz toare: treapta l treapta 3 treapta 4 treapta 5. Cnd se dore te mic orarea vitezei, se trece tot succesiv dintr-o treapt n alta, parcurgnd traseul respectiv n sens invers.

Pentru a nu face cutia de viteze s crie, n momentul trecerii din treapta l n treapta 2 trebuie s oprim pentru o clip maneta schimb torului de viteze pe linia median , sau s deviem traseul prin punctul mort. mort.

2.4. Avertizoare sonore


Avertizoarele reprezint mijloacele prin care comunic m cu ceilal i participan i la trafic. trafic. Acestea pot crea semnale auditive (avertizoare sonore) sau vizuale (avertizoare luminoase). luminoase). Avertizoarele sonore obi nuite sunt: sunt: 2.4.1. Claxonul - se ac ioneaz prin ap sare pe butucul volanului sau n lungul manetei blocului de iluminare (vezi sec iunea 2.7.2). Semnalul sonor este emis doar pe durata ap s rii. Claxonul trebuie folosit ori de cte ori este necesar pentru evitarea unui rii. pericol, de la o distan de cel pu in 25 m, chiar i n locurile marcate cu semnul Claxonatul interzis. interzis. 2.4.2. Alarma - ac ioneaz n absen a proprietarului ma inii i emite semnale sonore (destinate acestuia) pentru a anun a o agresiune asupra ma inii. Nivelul fonic inii. (intensitatea sunetelor) nu trebuie s dep easc limita admis de lege i durata avertiz rii sonore nu trebuie s dep easc un minut. Alarma nu trebuie s se declan eze la trecerea minut. altor vehicule pe lng ma in . 2.4.3. Avertizorul sonor pentru mersul napoi - se declan eaz odat cu introducerea schimb torului de vitez n treapta de mers napoi. Sunetele emise au napoi. intensitate mai sc zut dect la celelalte dou avertizoare. Acest tip de avertizor se avertizoare. monteaz la cerere, lucru recomandat i de legisla ia rutier .

2.5. Avertizoare luminoase


Semnalele luminoase pot indica schimbarea direc iei, starea de avarie" a ma inii, frnarea, mersul napoi sau pot avea semnifica ie general , n func ie de situa ia din trafic. trafic. 2.5.1. Avertizorul de schimbare a direc iei - se afl n stnga volanului sub forma unei manete. Pozi ia ini ial a manetei este notat manete. n desen cu cifra 0. Aceast manet poate s coincid sau nu cu maneta blocului de iluminare (vezi sec iunea 2.6). Pentru a semnaliza schimbarea direc iei, se ac ioneaz maneta n planul volanului i n sensul rotirii volanului. Altfel spus, dac se volanului. dore te schimbarea direc iei spre dreapta, se va mpinge maneta spre dreapta pozi iei ini iale (sau n susul volanului), iar dac se dore te schimbarea direc iei spre stnga se va mpinge maneta spre stnga pozi iei ini iale (sau n josul volanului). volanului). Efectul ac ion rii acestei manete este aprinderea n fa a i n spatele ma inii, pe partea dorit (dreapta sau stnga) a cte unui bec de culoare portocalie cu semnalizare intermitent . De regul , revenirea volanului n pozi ia ini ial determin i revenirea automat a acestei manete n pozi ia neutr . Totu i, n unele situa ii (de pild n cazul virajelor largi) acest lucru nu se ntmpl . De aceea, pentru a putea verifica prezen a sau ncetarea semnaliz rii respective, pe bordul ma inii exist cte un martor luminos (indicator) care pe timpul semnaliz rii clipe te intermitent, iar odat cu el se aude un c nit slab, intermitent i el. el.

Schimbarea direc iei de mers se semnalizeaz cu cel pu in 50 m n localit i i 100 m n afara lor, nainte de efectuarea manevrei. manevrei. 2.5.2. Avertizorul de avarie" (pericol) - se ac ioneaz cu ajutorul unui buton aflat pe bordul ma inii i marcat cu semnul al turat. Efectul acestui avertizor este aprinderea simultan a celor turat. patru lumini portocalii intermitente (fa -spate, dreapta-stnga). dreapta-stnga). Acest semnal nu trebuie folosit dect n cazuri excep ionale, pentru a-i avertiza pe ceilal i automobili ti c : suntem nevoi i, din motive independente de voin a noastr , s oprim ntr-un ntrloc nepermis; nepermis; ne afl m n condi ii de conducere sau de circula ie deosebite. deosebite. 2.5.3. Avertizorul de frnare - se ac ioneaz odat cu ap sarea pedalei de frn i are ca efect aprinderea luminilor ro ii de stop din spatele autovehiculului. autovehiculului. 2.5.4. Avertizorul pentru mersul napoi - se ac ioneaz odat cu introducerea manetei schimb torului de viteze n treapta R (mar arier) i are ca efect aprinderea a dou lumini albe n spatele ma inii. inii. 2.5.5. Avertizorul general - se ac ioneaz acestuia, destinat blocului de iluminare aprinderea farurilor cu faza lung pe timpul iluminarea ma inii nu este utilizat . Acest tip diverse situa ii de trafic. trafic. tr gnd spre volan maneta din stnga (vezi sec iunea 2.7.2). Are ca efect ct se ine maneta tras , chiar dac de avertizare se folose te n cele mai

2.6. Sistemul de frnare


Pentru a frna un automobil se folose te unul dintre cele 3 elemente ale sistemului de frnare: frnare: 1. Frna de serviciu (sau de picior) 2. Frna de ajutor (sau de mn ) 3. Frna de motor 2.6.1. Frna de serviciu (sau de picior) Frna de serviciu este un sistem hidraulic ce ac ioneaz , n condi iile unei func ion ri corecte, simultan asupra celor patru ro i ale autovehiculului. Dac sistemul nu ac ioneaz autovehiculului. simultan i cu aceea i for pe toate ro ile se poate produce fenomenul de derapare. De derapare. asemenea, dac frnarea se face brusc, se poate produce blocarea ro ilor, ceea ce duce iar i la derapare. Noile autoturisme sunt dotate cu sisteme ABS (Anti-Blocking System) care derapare. (Antielimin posibilitatea frn rii prin blocarea ro ilor. ilor. Ac ionarea frnei de serviciu, care se face n mod curent n timpul conducerii autovehiculului pentru reducerea vitezei sau pentru oprire, se realizeaz prin pedala de frn (vezi sec iunea 2.2.2). Pentru a evita deraparea, a adar, pedala se apas progresiv i lent. lent. Fire te, pentru a avea timpul necesar unei ap s ri lente, trebuie s fim aten i la trafic ca s nu fim surprin i de diversele evenimente rutiere (schimbarea culorii semaforului, oprirea ma inii din fa etc.). De pild , tiind c prin ac ionarea pedalei de frn se aprind luminile ro ii de etc. stop, dac vedem aceste lumini la ma ina din fa trebuie s ne a tept m c va trebui s oprim i noi, iar lucrul acesta s -1 facem din timp i n siguran . 2.6.2. Frna de ajutor (sau de mn ) Frna de ajutor este un sistem mecanic, ce ac ioneaz numai asupra ro ilor din spate. spate. Aceasta este ac ionat numai cnd autovehiculul este oprit, ca s nu se mai poat deplasa att n palier n mod accidental, ct i n pant /ramp .

Frna de ajutor este n mod curent folosit la plecarea din pant / ramp n cadrul unui procedeu special nv at n timpul orelor de instruc ie practic . Ac ionarea ei se face printr-o manet , amplasat de regul ntre scaunele din fa ale printrautoturismului, care trebuie tras cu putere n sus. sus. Pentru eliberarea frnei de mn , se apas butonul de siguran de la cap tul manetei i se conduce maneta n jos, pn la podea. podea. Dac motorul este pornit i frna de mn ac ionat , pe bordul ma inii este aprins un martor luminos (d m al turat dou exemple) pentru a ne avertiza s nu plec m cu frna tras . Cnd eliber m frna, indicatorul respectiv se stinge. stinge. 2.6.3. Frna de motor Acest tip de frn este de fapt un procedeu. El const n introducerea schimb torului de procedeu. viteze dintr-o treapt superioar ntr-una inferioar (dar niciodat n treapta 1), ridicnd apoi dintrntrpiciorul de pe pedala de ambreiaj (ac ionat n prealabil pentru a putea schimba treptele de vitez ) f r a accelera. Cunoa terea acestui procedeu este important i el trebuie exersat la accelera. orele de instruc ie practic . Frna de motor se folose te pentru a reduce i a limita viteza ma inii (f r s recurgem la pedala de frn ). Utilizarea frnei de motor este recomandat sau chiar obligatorie n ). urm toarele situa ii: ii: Pe carosabil cu aderen sc zut (z pad , polei, reziduuri uleioase etc.), pentru a nu etc. derapa. derapa. La coborrea n pante accentuate, viteza fiind limitat de treapta de vitez n care ne afl m, n aceast situa ie dac am ac iona permanent frna de serviciu, s-ar produce supranc lzirea discurilor ro ii, topirea vaselinei din rulmen ii ro ii i distrugerea lor sau chiar deformarea discurilor. discurilor. Vara, pe temperaturi foarte ridicate, pentru a evita supranc lzirea discurilor de frn , deformarea lor i uzura prematur a pl cu elor de frn .

Dac frna de motor nu este suficient de eficient putem recurge i la frna de serviciu. serviciu.

2.7. Sistemul de lumini


Sistemul de lumini al oric rui autovehicul este alc tuit, n mod concret, dintr-un num r dintrde lumini, adic becuri, de diferite culori, potrivit func iei pe care o au, i care sunt a ezate pe perechi (dreapta-stnga) n fa a sau n spatele ma inii. Aceste lumini se pot grupa, dup rolul (dreaptainii. pe care l ndeplinesc, ntr-un sistem de avertizare i unul de iluminare. ntriluminare. 2.7.1. Luminile sistemului de avertizare

2.7.2. Luminile sistemului de iluminare Aceste lumini folosesc la iluminarea autovehiculului sau a drumului. Ele sunt comandate, n general, prin maneta blocului de iluminare (reprezentat n desenul al turat), aflat n spatele volanului, n partea stng . Ac ionarea acestei manete se face prin r sucire pn cnd simbolul luminii dorite ajunge n dreptul indicatorului marcat n desen cu cifra 1. Odat cu ac ionarea manetei pentru oricare dintre lumini, se lumineaz automat i bordul ma inii.

Luminile care alc tuiesc a adar sistemul de iluminare sunt urm toarele. toarele.

Pentru comandarea luminilor de drum se selec ioneaz mai nti luminile de ntlnire apoi se trage maneta spre volan. Aten ie! Luminile de drum (faza lung ) se comut pe cele de ntlnire (faza scurt ) cu cel pu in 200 m fa de vehiculul care vine din sens opus. Pentru luminile de ntlnire, de drum i cele de cea exist cte un martor luminos pe bordul ma inii reprezentat prin simbolul corespunz tor. n func ie de nc rcarea autovehiculului, trebuie f cut reglarea pe vertical a farurilor. Acest lucru se realizeaz fie electric, fie mecanic printr-un buton a ezat pe bordul ma inii.

Pe lng aceste lumini exterioare, autovehiculul este prev zut i cu iluminare interioar i a portbagajului ac ionat prin butoane separate. separate. Conduc torii de vehicule sunt obliga i ca: ca: a) de la l sarea serii i pn n zori, b) n condi ii de vizibilitate redus cauzat de ploaie, ninsoare sau cea , c) n tuneluri sau n alte condi ii care reduc vizibilitatea pe drumurile publice (de exemplu la traversarea unor pasaje subterane prost luminate cnd trecerea se face rapid de la lumin la ntuneric), s foloseasc instala ia de iluminare astfel: astfel: - luminile de ntlnire sau cele de drum, att n localit i, ct i n afara acestora n func ie de gradul de iluminare a drumului, viteza de deplasare i intensitatea traficului, n localit i, unde drumurile sunt luminate, viteza de deplasare este limitat la 50 km/h, iar intensitatea traficului e ridicat (de regul cei care vin din fa sunt ntotdeauna la mai pu in de 200 m) este de evitat folosirea luminii de drum (faza lung ). ). - luminile de cea simultan cu cele de ntlnire sau cele de drum n condi ii meteo nefavorabile (ploaie, ninsoare, cea ). ). - luminile de pozi ie (sau de sta ionare) n timpul opririi pe partea carosabil n afara localit ilor. ilor. Sunt obliga i s foloseasc luminile de ntlnire, permanent, ziua, indiferent de condi iile de vizibilitate, conduc torii urm toarelor categorii de vehicule: vehicule: - motociclete i ciclomotoare; ciclomotoare; - vehicule care nso esc coloane militare; militare; - vehicule care nso esc cortegii; cortegii; - vehicule care transport produse periculoase; periculoase; - vehicule care tracteaz alte vehicule; vehicule; - vehicule care transport grupuri organizate de persoane. persoane. - vehicule care formeaz o coloan nso it de un autovehicul cu regim prioritar. prioritar.

2.8. Instala ia de climatizare


Instala ia de climatizare realizeaz ventilarea aerului n habitaclul ma inii, r cirea sau nc lzirea lui, precum i dezaburirea parbrizului, a geamurilor laterale i a lunetei. Fluxul de aer poate fi lunetei. ndreptat prin duzele de dezaburire a parbrizului i a geamurilor laterale, prin aeratoare (elemente cu aspect de gr tare aflate pe bord) sau prin orificiile de ventilare din podeaua ma inii. inii. Un exemplu de bloc de comand a instala iei de climatizare i semnifica ia simbolurilor sunt date n tabelul de mai jos. jos.

2.9.

terg toarele de parbriz

terg toarele de parbriz sunt ac ionate de o manet a ezat n spatele volanului n dreapta, ca n poza al turat . Ac ionarea ei se face prin rotire ntr-un plan paralel cu ntrvolanul. volanul. Semnifica ia literelor din poz este urm toarea: toarea: A. - oprirea terg toarelor. toarelor. B. - tergere intermitent , cu pauz de cteva secunde. secunde. C. - tergere continu lent . D. - tergere continu rapid , pentru ploaie i ninsoare abundent . Pentru sp larea parbrizului manevra depinde de la un tip de ma in la altul. altul. O variant este aceea de a se trage maneta spre volan. volan.

2.10. Indicatoarele de bord 10.


Pe bordul ma inii exist o serie de aparate, indicatoare i martori lumino i a c ror reprezentare difer de la un tip de autoturism la altul. Multe simboluri ns sunt altul. comune i parte dintre ele au fost prezentate pe parcursul acestui capitol. capitol. n continuare sunt descrise i alte elemente de pe bord, important de urm rit fiind nu att modul de simbolizare (dat doar spre exemplificare), ct fenomenul pe care l indic i care ntr-un fel sau altul este reprezentat pe bordul oric rui automobil. ntrautomobil.

Vitezometrul indic n km/h viteza de deplasare a autovehiculului. Unele autovehicule au o autovehiculului. tast de resetare a kilometrajului par ial. ial. Turometrul indic n rot/min (rota ii/minut) x 1000 tura ia arborelui cotit al motorului. motorului. n centrul vitezometrului i al turometrului (sau n alte locuri de pe bord) pot exista diver i martori lumino i care ne arat , nivelul combustibilului din rezervor, temperatura lichidului de r cire a motorului, presiunea uleiului din motor, nivelul de nc rcare al acumulatorului etc.: etc.: Martor luminos al presiunii uleiului. Dup uleiului. pornirea motorului acesta trebuie s se sting . Dac nu se stinge sau se aprinde n timpul mersului trebuie s oprim imediat motorul pentru a evita griparea arborelui cotit al acestuia. acestuia. Martor luminos pentru nivelul de nc rcare al acumulatorului (bateriei). Dup pornirea motorului (bateriei). acesta trebuie s se sting . Dac nu se stinge sau se aprinde n timpul mersului aceasta indic o supranc rcare sau o desc rcare n circuitul electric. electric. Martor luminos care ne aten ioneaz c ma ina are ocul tras. tras.

2.11. Preg tirea pentru condus: reglarea S.O.C 11. condus: S.


O dat cunoscute elementele esen iale despre ma in , care trebuie s -i fie familiare oric rui ofer, candidatul la permisul de conducere se poate preg ti pentru conducerea propriupropriu-zis . De la bun nceput trebuie tiut c pentru a ne urca n automobil trebuie s venim prin fa a acestuia spre u a oferului astfel nct n momentul deschiderii u ii s privim spre spatele automobilului pentru a decide deschiderea u ii atunci cnd pe lng noi nu trece un alt vehicul. vehicul. Dup urcarea n automobil trebuie f cut reglarea S.O.C. (Scaun - Oglinzi Centur ), n func ie de particularit ile fizice ale fiec rui ofer, astfel nct s se asigure condi iile optime de manevrare a elementelor ma inii. Reglarea S.O.C. se va face strict n inii. ordinea enun at . 2.11.1. Scaunul 11. ezutul scaunului se apropie sau se dep rteaz de bord astfel nct piciorul stng s poat mpinge energic pn la podea pedala de ambreiaj. ambreiaj. Sp tarul scaunului este astfel reglat nct, atunci cnd a ez m minile pe volan, bra ele s fie u or flexate. Tetiera trebuie s se afle n dreptul capului oferului. flexate. oferului. 2.11.2. Oglinzile retrovizoare 11. Oglinda din habitaclu (interiorul ma inii) se a az n a a fel nct s prindem marginea din stnga a lunetei i s vedem ct mai mult din lunet . Oglinzile laterale (exterioare) se regleaz astfel nct s vedem n lungul autoturismului. Se va lua ca punct de reper mnerul u ii din autoturismului. spate care trebuie s se reflecte n oglind la 2 cm de marginea lateral apropiat a oglinzii i la l cm de marginea de jos a ei, ca n desenul al turat (pentru oglinda din stnga). stnga).

2.11.3. Centura de siguran 11. La unele automobile centura se poate regla pe n l ime, astfel nct s porneasc din dreptul um rului oferului. Centura nu trebuie inut foarte strns pentru a nu crea oferului. disconfort, ns nu trebuie s fie nici prea larg pentru a deveni inutil . Purtarea centurii de siguran este obligatorie prin legisla ia rutier , excep ie fac doar oferii care execut manevra de mers napoi i femeile n stare avansat de graviditate (precum i unele categorii de oferi profesioni ti). ti). Aten ie! De i nu ine de reglarea propriu-zis , tot n aceast etap preg titoare propriutrebuie verificat nchiderea ferm a tuturor u ilor. Este interzis prin lege deplasarea cu ilor. u ile deschise sau deschiderea lor n timpul mersului. mersului.

2.12. Arta de a ambreia 12.


No iunile prezentate n continuare nu constituie materie obligatorie pentru examenul de ob inere a permisului de conducere, ns informa iile oferite l ajut pe candidat s n eleag mai bine fenomenul care e posibil s -i fac via a grea la orele de preg tire practic , anume fenomenul de ambreiere. ambreiere. Pentru a n elege acest fenomen este necesar cunoa terea preliminar a componentelor interne esen iale ale unui autovehicul. autovehicul. 2.12.1. Componentele esen iale ale ma inii 12. Nici un autoturism nu poate func iona f r existen a urm toarelor componente: componente:

M - motorul - reprezint un ansamblu mecanic care transform energia termic rezultat din arderea amestecului carburant (motorin -aer, benzin -aer sau GPLGPL-aer) n energie mecanic necesar deplas rii, materializat prin rotirea arborelui cotit. cotit. A - ambreiajul - reprezint un cuplaj de fric iune (de frecare) uscat, care serve te la cuplarea (preferabil lin , dac l folosim corect) i decuplarea temporar a motorului de elementul numit n limbajul uzual cutie de viteze. viteze. D1 - discul l sau volanta - este solidar cu arborele cotit al motorului i deci are evident ntotdeauna tura ia acestuia, mai mare sau mai mic , n func ie de ct de mult ap sam pe pedala de accelera ie. ie. D2 - discul 2 sau de fric iune - este solidar cu arborele care intr n cutia de viteze i se poate deplasa axial pe canelurile acestuia, apropiindu-se (cnd ridic m apropiindupiciorul de pe pedala de ambreiaj) sau dep rtndu-se (cnd ap sam pe pedala de rtnduambreiaj) de discul 1. n figura al turat este reprezentat deplasarea discului D2: n1 = tura ia arborelui cotit n2 = tura ia arborelui ce intr n cutia de viteze s geata verde indic decuplarea ambreiajului: D2 se dep rteaz de ambreiajului: D1; cnd pedala ambreiajului este ap sat la podea; podea; s geata ro ie indic cuplarea ambreiajului: D2 se apropie de D1 ambreiajului: pn fac corp comun, pe timpul ct pedala ambreiajului revine n pozi ia de repaus. repaus. Materialul de fric iune dintre cele dou discuri se nume te ferodou. ferodou. CV - cutia de viteze - reprezint un reductor de tura ie i un multiplicator de cuplu transmis dinspre motor spre ro ile motrice. motrice.

Cuplul este maxim n treapta l de vitez i scade pe m sura schimb rii n trepte superioare de vitez . Tura ia transmis c tre ro ile motrice este minim n treapta l de vitez i cre te pe m sura schimb rii n trepte superioare de vitez datorit rapoartelor de transmitere din CV: CV:

*rpm= rota ii pe minut

Pentru treapta l de vitez tura ia ro ilor este de aproximativ 13,6 ori mai mic dect tura ia motorului: Cutia de viteze permite ob inerea la ro ile motrice a unui cuplu de 12-15 ori mai mare dect cuplul maxim dezvoltat de motor n diferitele ipostaze ale procesului de exploatare. Pentru automobilul Dacia tura ia minim a motorului nmin = 830 - 900 rpm, tura ia maxim a motorului nmax = 5250 rpm, momentul maxim Mmax = 9,6 kgfm (Nm), iar puterea maxim Pmax=54CP.

D - diferen ialul - este un mecanism f r de care nu se poate deplasa niciun automobil. automobil. El preia mi carea din cutia de viteze i o transmite prin intermediul planetarelor la ro ile motrice (cele din fa n cazul trac iunii pe fa sau cele din spate n varianta trac iunii pe spate - n acest ultim caz leg tura dintre cutia de viteze i diferen ial se realizeaz printr-un printrcardan). cardan). Diferen ialul permite ro ilor motrice s se nvrt cu viteze diferite. diferite. n cazul unei curbe la dreapta (Fig. 1), roata din stnga se va roti de mai multe ori (deci (Fig. mai repede n acela i interval de timp) dect roata din dreapta, deoarece parcurge un spa iu mai mare (adic parcurge un arc de cerc avnd raza R mai mare dect raza r a arcului de cerc parcurs de roata din dreapta). dreapta).

n cazul unei curbe la stnga (Fig. 2) lucrurile se inverseaz , n sensul c roata din dreapta va parcurge un spa iu mai mare. i la mersul liniar este posibil ca una din ro i s parcurg un spa iu mai mare dect cealalt , deci se va nvrti mai mult i mai repede. Acest lucru se ntmpl n cazul drumurilor denivelate.

2.12.2. Fenomenul de ambreiere n figura al turat prezent m ce se ntmpl cu ambreiajul cnd ap sam pedala de ambreiaj i, respectiv, cnd ridic m piciorul de pe ea. n pozi ia S, pedala de ambreiaj este liber , ceea ce nseamn c ambreiajul este cuplat, adic for a de ap sare dintre D1 i D2 este maxim , iar cele dou discuri au aceea i vitez de rota ie, n1 = n2 (unde n1 este tura ia arborelui cotit, iar n2 este tura ia arborelui ce intr n cutia de viteze). Spunem c mecanismul este ambreiat. n pozi ia I, pedala de ambreiaj este ap sat pn la podea, caz n care cele dou discuri, D1 i D2, nu se mai ating, prin urmare tura ia arborelui cotit al motorului nu se mai transmite la arborele ce intr n cutia de viteze. Spunem c mecanismul este debraiat. Ridicnd progresiv i lent piciorul de pe ambreiaj, la un moment dat ajungem n punctul critic al ambreierii, P.C.A., n care D1 i D2 se ating, existnd ntre ele o alunecare reciproc , ce face ca numai o parte din tura ia arborelui cotit s fie transmis la arborele ce intr n cutia de viteze, deci n1 > n2. Odat atins P.C.A. automobilul se pune n mi care. Ambreierea propriu-zis se realizeaz numai n por iunea dintre P.C.A. i A, cnd prin ridicarea progresiv i lent a pedalei se m re te for a de frecare dintre D1 i D2. Acest fapt conduce la reducerea alunec rii reciproce dintre cele dou discuri i, drept efect, la cre terea lui n2 c tre valoarea lui n1. Astfel, n punctul A for a de ap sare dintre cele dou discuri este maxim , iar n1 = n2. Aceast stare a ambreiajului se men ine pn n punctul S (adic pn la ridicarea complet a pedalei).

n concluzie, fenomenul de ambreiere cunoa te trei faze: faze: Faza 1: ntre punctele I i P.C.A., cnd cele dou discuri nu se ating, i practic nu se ntmpl nimic; nimic; Faza 2: ntre punctele P.C.A. i A, cnd se produce un contact progresiv cresc tor ntre cele dou discuri, avnd ca efect apropierea lui n2 de n1. Men innd pedala ap sat n aceast zon se cheam c mergem n semiambreiere (cnd ambreiajul este cuplat par ial). Mersul n ial). semiambreiere se practic atunci cnd dorim s ne deplas m cu o vitez redus , pe drumurile denivelate, pe drumurile acoperite de z pad sau cnd circul m n coloan cu opriri dese pe distan e scurte. Trebuie tiut scurte. totu i c mersul n semiambreiere produce nc lzirea materialului de fric iune (a ferodoului) dintre cele dou discuri i, prin aceasta, uzura prematur a lui. lui. Faza 3: ntre A i S, cnd ambreiajul este cuplat 100%, nu exist alunecare 100% ntre cele dou discuri i n1 = n2. Timpul necesar cupl rii ambreiajului la schimbarea treptelor de vitez , dup cum s-a constatat experimental, descre te njum t indu-se de la o treapt la indualta. alta. Astfel, n treapta l pentru cuplarea ambreiajului e nevoie de 4 - 5 sec., n sec. treapta 2: 2 - 2,5 sec., n treapta 3: l - 1,25 sec., n treapta 4: 0,5 - 0,25 sec., iar n sec. sec. sec. treapta 5: 0,25 sec. sec.