P. 1
revista_rom_Supervizare

revista_rom_Supervizare

|Views: 345|Likes:
Published by Incipient79

More info:

Published by: Incipient79 on Sep 17, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

CUPRINS

Editorial Ionescu Ovidiu ...............................................................................................................................pag. 3 Cuvânt introductiv, Bogdan Panait, ANPDC , Secretar de stat ...................................... pag. 6 Cuvânt introductiv, Theodora Bertzi, ORA , Secretar de stat ..............................................pag. 7 Autoportret Dl. Louis van Kessel, Președinte-Membru Fondator ANSE ..................................................... pag. 8 Condiția supervizării în România Mihaela Minulescu/Bogdan Lucaciu ...........................................................................................pag. Practici de supervizare Daniele Robin .................................................................................................................................pag. 6 Supervizarea – instrument esențial pentru o intervenție eficace Colette-Jourdan Ionescu................................................................................................................pag. 9 Nevoia de supervizare Florian Sălăjeanu ............................................................................................................................pag. 23 Violența în familie și impactul asupra copiilor Sonya G. Georgieva ........................................................................................................................pag. 25 România și supervizarea Ana Muntean ..................................................................................................................................pag. 29 Supervizarea un proces cu multe componente Karin Lunden ..................................................................................................................................pag. 39 Interviu D-na Georgeta Aprotosoaie, Director General Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mehedinți – Realizat de Ionescu Ovidiu ...................................................pag. 42 Reflecția ca o competență esențială a supervizării Siegfried Tatschl..............................................................................................................................pag. 44 Supervizarea profesională în centrul maternal Aurora Toea .....................................................................................................................................pag. 55 Care este diferența dintre supervizare și psihoterapie Ruth Werdigier ..............................................................................................................................pag. 60 

Supervizarea în formarea consilierilor Cornel Irimia ..................................................................................................................................pag. 62 Societatea germană de supervizare Louis van Kessel..............................................................................................................................pag 66 Filozofia supervizării profesionale, încercări de delimitare conceptuală și metodologică, abordări și curente Ionescu Ovidiu................................................................................................................................pag. 7 Despre efectul supervizării şi despre posibilităţile aplicării sale în sistemul pentru protecţia copilului Valentina Simeonova. ....................................................................................................................pag. 80 O introducere în practica supervizării în asistența socială Kieran O’Donoghue .......................................................................................................................pag. 83 Supervizarea în asistența socială în contextul reformei în domeniul protecției copilului în România Mirela Lavric. ..................................................................................................................................pag. 93 Autodezvoltarea prin pictura și tehnici creative pentru viitorii supervizori Gudrun Badtstuber ......................................................................................................................pag. 0 Supervizarea din perspectiva psihoterapiei și a psihoterapeuților Ileana Botezat Antonescu ...........................................................................................................pag. 03 Supervizarea apreciativă de grup în asistența socială. Utilizarea principiilor anchetei apreciative în procesul de supervizare Ștefan Cojocaru ...........................................................................................................................pag. 07 Supervizarea administrativă Marlene Ciornenschi ...................................................................................................................pag. 7 Supervizarea în terapia de familie Cadar Rozalia ................................................................................................................................pag. 24 Prezentare programe master supervizare...................................................................... pag. 34 Master Supervizare Universitatea de Vest Timișoara Master Supervizare Universitatea Baia Mare Master Supervizare și Planificare Socială Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iași Informații utile ...............................................................................................................pag. 42

2

Editorial

„Adevărul se trăieşte şi nu se învaţă academic“ Herman Hesse, Jocul cu mărgelele de sticlă (Das Glasperlenspiel, 943)

Ovidiu IONESCU

entru a deveni un bun profesionist în domeniul social, nu cu foarte mulți ani în urmă, acțiunea socială în România a promovat ideea formării specializate sau generale a intervenanților în munca socială în domenii de cunoaștere a societății în ansamblu și a dinamicii individuale a oamenilor. Filantropia s-a transformat într-o muncă riguroasă și tehnică, presupunând atât aptitudini și deprinderi, cunostințe necesare în procesul de intervenție în domeniul copilului și familei cât și o atitudine necesară. Ori, tocmai despre acest lucru dorește această revistă să vorbească, intervenția socială nu este conjuncturală, ci doar abordările. O intervenție de bună calitate în domeniul protecției copilului și a familiei presupune o muncă de reflecție a fiecăruia asupra lui însuși, o muncă de interogație și de comprehensiune precum și o reflecție ca în mitul lui Sisif în care înainte de a continua munca de a-și duce la bun sfârșit titanica sarcină de a urca greutatea pe munte, zăbovea pentru câteva

P

secunde, o metaforă a conștiinței și reflecției. Ori, tocmai din faptul că relația de ajutor presupune în primul rând o interacțiune între doi oameni, profesionist-beneficiar, o relație dominată mai degrabă de o tranzacție permanentă informații, emoții, afecte, schimburi, reflecții, ea nu poate fi obiectivată decât prin lentila unui terț și anume supervizorul. În România nevoia de a colabora cu un senior profesional pentru ghidare și sprjin a apărut la începuturile protecției copilului, programe internaționale sau inițiative locale au permis desfășurarea de intervenții de sprijin pentru profesioniștii care lucrau mai ales cu copiii abuzați, neglijați sau în domenii care presupuneau pe lângă expertiză și o anumită igienă mintală. În momentul de față putem vorbi de o angajare solidă pentru instituționalizarea practicii de supervizare mai ales în serviciile pentru copil și familie unde responsabilitatea e enormă iar o bună intervenție presupune și o reflecție periodică asupra managementului de caz, dificultăților și reușitelor.

3

o verificare permanentă a calității muncii profesionistului și o evaluare a competențelor sau o angajare într-un proces de dezbatere a intervenției si un ajutor punctual sau pe termen lung pentru a duce un caz la bun sfârșit cu toate beneficiile pentru client în raport cu nevoile acestuia și în spiritul valorizării și a respectării drepturilor omului? În ce măsură supervizarea o putem asocia cu o anumită responsabilitate angajată la profesionistul care lucrează cu copilul. iată multe elemente care pot face subiectul supervizării. de promovare a bunelor practici și de igienă mintală a profesioniștilor din mica copilărie a provocat dezbateri aprinse de tip instituțional astfel încât în momentul de față două direcții sunt importante în valorizarea supervizării. să vorbim despre cazurile noastre bineînțeles păstrând confidențialitatea fără să considerăm dificultățile de relație. Un motto potrivit este unitate în diversitate. Pentru unii. în mașină sa decapotabilă supervizorul îi spune în 2 minute că are 1870 de oi. defecte sau incompetente ? . Fericit supervizorul ia o oaie. zise pastorul. ați venit nechemat. mă refer la cele profesionale. veți vedea ca profesioniștii care publică în acest Jurnal sunt de diferite orientări profesionale. Supervizarea este o acțiune multidimensională sau dimensionată. Ce alte modele s-au consacrat în asistența socială modernă. Făcând calcule pe un laptop.Așa e! exclamă uimit acesta. Wow!.4 Acum 00 de ani pregătirea profesională a psihanaliștilor a presupus și parcurgerea de către candidații (pentru obținerea statutului de psihoterapeut) a unei analize personale ca etapă de formare iar supervizarea s-a dezvoltat în cămpul psihanalizei. ea presupune explorarea unor tehnici și proceduri de lucru. ’Dar de unde ați știut? Păi în primul rând. Supervizarea ca activitate de management organizațional. în al doilea rând mi-ați spus ceva ce oricum știam și în al treilea rând nu știți despre ce vorbiți. pune în discuție disponibilitatea și viața interioară a profesionistului și aduce cuvântul în centrul evoluției profesionale a lucrătorilor din protecția copilului și mă întreb adesea suntem noi oare pregătiți să vorbim despre noi înșine.Nu cumva dumneavoastră sunteți supervizor? . așa zisul middle-management sau profesionistul angajat de institutii să lucreze cu normă întreagă și să supervizeze angajații organizației și supervizorul cu care colaborează și care vine din afara instituției doar pentru supervizarea echipelor. în loc de oaie mi-ați luat unul din câinii ciobănești!“ Cit. managementul de caz așa cum este el promovat de standardul minim obligatoriu publicat de Ministerul Muncii – ANPDC pune în discuție elemente de procedură minimală și etalon de calitate privind abordarea cazurilor. clienții și profesioniștii la fel. la instituția care se hotărăște să angajeze supervisor? Vedem în supervizare o construcție triadică în care relațiile dintre asistentul social spre exemplu și client sunt reflectate în relația asistent social sau psiholog si supervizorul lor. care este oare cea mai potrivită abordare? Veți găsi în text și comentarii constructive privind oportunitatea unuia sau a altui tip de intervenție. la supervizor. exclamă pastorul. Ruth Werdigier 2006) ori în această revistă vrem să dizlocăm și multe dintre miturile legate de supervizare pentru a reduce din teama funciară de schimbare și de „sancționare“. Au apșrut și bancuri simpatice pe aceasta tema („Un supervizor trecând pe lângă o turmă de oi se oprește în fața ciobanului impasibil și-l întreaba dacă dorește să îi spună repede câte oi are în turmă. unii vorbesc în activitatea lor de cazuri grele și usoare. o încarcă în mașină la care păstorul îi spune: . fain! Așa cum v-am promis vă rog să luați o oaie din turmă. supervizorii sunt diferiți unii față de ceilalți. supervizorii par a fi deja un fel de virii eruditissimi care nu fac decât să aterizeze condescendent pentru a verifica „maturitatea și adecvarea“ profesionistului. ce presupune supervizarea. nu este angajatul organizației și nu are relații de subordonare cu managementul. deja apar taxonomii și clasificări. Cum de a fost posibilă o emergență de natura asta? Presupune psihanaliză mai mult decât alte doctrine (nu-mi place cuvântul dar n-am acum altul mai bun la îndemână) o reflecție asupra valorii intracțiunii umane și a proceselor implicate în „relația“ profesionist beneficiar ? Iată întrebări la care aceasta revistă va încerca să răspundă. Ne dorim o solidarizare în jurul ideii de analiză a practicii profesionale și vrem ca toți cei interesați de aceast demers să nu idealizeze sau să intre în negarea ajutorului pe care îl poate oferi un supervizor iar pe lângă discutarea rolului supervizării și a funcțiilor să construim împreună acest concept. Ciobanul îi răspunde că dacă reușeste acest lucru îi dă o oaie. urmează paradigme diferite.

Ovidiu Ionescu Coordonator publicație August. comunicarea de echipă este un sprijin ? Dezbaterile inter-profesionale sunt eficiente. Asociația Europeană iar activitatea de supervizare să fie inclusă cu elemente specifice ca și ocupație de sine stătătoare alături de supervizarea promovată de asociațiile de breaslă. cum putem analiza acest concept în contextul supervizării. astfel încât să putem în sfârșit vorbi de bunăstarea copilului și a familiei lui. le mulțumim tuturor celor care au sprijinit cu obstinație ideea supervizării și care în continuare sperăm că vor fi alături de cei care în viitor vor reuși să creeze Asociația Supervizorilor din România care să devina membră ANSE. Pentru o muncă socială de calitate este nevoie de o grijă permanentă față de clienți. de pregătire precum și de o interogație firească și nu de îndoială clinică față de munca pe care o desfășuram zilnic. suntem pregătiți să lucrăm împreună? Iată câte interogații suscită acest subiect.ORA sprijină această practică și o consideră o condiție necesară implementării de programe de intervenție de înaltă calitate la nivelul serviciilor pentru copil și familie. În jargonul nostru profesional. De asta depinde și bunăstarea profesioniștilor. Autoritatea Națională pentru Protecția Drep- turilor Copilului-ANPDC și Oficiul Român pentru Adopții .Pregătirea profesională este suficientă? Găsim în revistă și exemple cu elemente istorice din experiențele altor colegi din Europa sau de peste ocean. să nu ezităm să vorbim despre ceea ce facem. bune – rele. le mulțumim pentru disponibilitatea de a avea o contribuție la efortul românesc de instituționalizare și întelegere a beneficiilor supervizării. educativ – formativ. Supervizarea are un rol profilactic și curativ. sperăm că în acest număr al revistei să găsiți răspunsuri dar și alte linii de reflecție cu privire la rolul supervizării și modelele de intervenție. unul este de interdisciplinaritate. în protecția copilului s-au stabilizat multe concepte noi. Aceștia și-au declarat disponibilitatea de a contribui pe termen lung la construirea unei practici riguroase în România și pot fi contactați fără probleme pe coordonatele pe care le-au atașat coordonatelor oferite de ei în revistă. 2006 5 .

sanogen și cu toată responsabilitatea. În standardele minime obligatorii am introdus supervizarea ca o obligație a serviciilor pentru copil și familie și ca un element de garanție a calității. să identifice alternative viabile. pentru a asigura supervizarea și cred în interesul superior al copilului care este principiu primordial în acțiunea socială pe care o promovăm. o rutină profesională în care toți profesioniștii din protecția copilului să vorbescă despre intervențiile lor. Închei prin a spera că această revistă va începe să clarifice din interogațiile și problemele pe care unii le au în privința supervizării și sper că în curând protecția copilului să se poată mândri că a devenit un spațiu de reflecție interdisciplinară și un domeniu de maximă competență“ . împreună cu voința managementului instituțional la nivel local și încurajarea și suportul nostru să dezvoltăm o reprezentare socială și o percepție a supervizării nu ca un element de coerciție. să ajungă să identifice obiective profesionale adecvate în raport cu beneficiarii și să intervină oportun. Supervizarea este unul din elementele cheie. există deja profesioniști cu experiență și care au câștigat în ultimii ani expertiză și au pregătire necesară și suficientă. să găsească soluții potrivite. alături de disponibilitate și capacitate de reflecție. să interacționeze agreabil cu copilul. ci un demers sănătos de echilibru psihologic pentru profesioniști și de creștere a calității.Cuvânt înainte: Supervizarea ca element de optimizare a serviciilor în domeniul protecției și bunăstării copilului și familiei Bogdan PANAIT Secretar de Stat ANPDC 6 „Una din prioritățile importante pentru ANPDC este profesionalizarea specialiștilor care lucrează cu copilul și asigurarea unui cadru de reflecție în care fiecare profesionist să își dezvolte competențele profesionale nu numai prin participare la formări specializate ci și prin colaborare și comunicare intra. În acest sens sper că. Eu susțin cât pot de mult acest demers. iar pe de altă parte există încă un curent de rezervă și circumspecție privind introducerea supervizării în bugetele județene sau locale ori cu privire la efectul de eficientizare a activității. știu că nu este încă la îndemână deoarece pe deoparte nu există încă suficienți specialiști care să asigure supervizarea.și interprofesională. beneficiarii lor. importantă este abordarea și viziunea strategică. ANPDC susține supervizarea ca un element de optimizare a calității serviciilor pentru ca responsabilitatea privind bunăstarea copilului și a familiei lui este un atribut al acestei instituții. familia.

precum şi existenţa standardelor minime obligatorii pentru serviciile de protecţie a copilului. În acest moment. Rolul ei este recunoscut în multe ţări. înţelegerea beneficiilor acesteia şi pregătirea profesioniştilor care vor îndeplinii atribuţiile de supervizare.“ 7 . Fără super- S vizare. acest demers al promovării supervizării presupune cunoaşterea scopului demersului. Această calitate nu va putea fi atinsă fără existenţa supervizării.Cuvânt înainte: Supervizarea profesioniștilor din domeniul adopției și nu numai. Supervizarea trebuie susţinută și în țara noastră iar această susţinere trebuie să aibă la bază două motive principale: importanţa crucială a rolului supervizorului în activitatea profesioniştilor care lucrează cu copii şi familii. O condiție a eficienței Secretar de Stat Oficiul Român pentru Adopții Theodora BERTZI upervizarea este o intervenţie profesionistă insuficient cunoscută şi valorizată în România. iar beneficiile acesteia sunt incontestabile. Dezvoltarea profesională şi cea personală sunt interconectate în acest domeniu. putem vorbi despre calitatea serviciilor de protecţie a copilului. performanţele profesioniştilor nu pot fi îmbunătăţite în mod autentic. Oficiul Român pentru Adopţii recunoaşte rolul determinant al supervizării în creşterea calităţii serviciilor de protecţie a copilului şi susţine promovarea supervizării în cadrul întregului sistem de protecţie a copilului. ca urmare a progreselor semnificative care s-au făcut în domeniul protecţiei copilului. care prevăd obligativitatea suprevizării profesioniştilor care lucrează în cadrul acestor servicii. cât şi personal. cu beneficii la un nivel calitativ superior asupra clienţilor. Toţi profesioniştii care lucrează în domeniul protecţiei copilului ar trebui să fie sprijiniţi astfel încât să poată evolua atât din punct de vedere profesional.

Am învățat cât am putut de mult să devenim autonomi. să gestionăm anumite situații și sarcini pe care le aveam de îndeplinit acolo. Sistemul educațional al acestei instituții era concentrat pe conceptul de „orașul băiatului guvernator“. teoria schimbărilor. În aceste condiții am învățat să funcționez în procesele de grup și m-am familiarizat cu anumite funcții de leadership. Astfel m-am familiarizat cu dinamica de grup. lucrul individual și de grup. În funcție de modul și măsura în care ne asumam responsabilitățile obțineam un titlu de cetățean. dezvoltare organizațională și teorii în asistența socială. Precizez acest lucru deoarece mi-a influențat enorm socializarea secundară. Aceste experiențe au avut o mare influență asupra alegerii pe care am făcut-o la intrarea în universitate. în pregătirea evenimentelor. am fost ales ca secretar al comitetului de organizare a unor seri culturale în care elevii prezentau singuri anumite piese de teatru și muzică. Obiectivul principal al acestui program de studii era de a învăța combinarea și integrarea practicii și a teoriei și dezvoltarea teoriei practicii. Când am împlinit 4 ani. De aceea am lucrat cu grupuri de persoane în vârstă în cadrul unui proiect comunitar dintr-o zonă muncitorească precum și într-un centru de educație informală pentru tineri aflați la locul de muncă. .Auto-portret Louis Van KESSEL Președinte-Membru Fondator ANSE (Asociația Organizațiilor de Supervizare din Europa) 8 are parte a perioadei de liceu (gimaziu) am petrecut-o într-un internat școlar Romano-Catolic. un grad de cetățenie cu privilegiile corespunzătoare. Ambele situații mi-au prilejuit experiențe importante. terapie și educație pentru adulți. Această largă perspectivă avea darul de a mă inspira. am căpătat o oarecare experiență de „antrenare“ deși pe vremea aceea nu cunoșteam termenul M care conducea la performanțe mai bune ale elevilor. Am optat pentru pedagogie socială și andragologie (sprijinirea sistemelor umane pentru ameliorarea funcționării lor). ultimul domeniu reprezentând un câmp nou de interes și studiu în Olanda acelor ani. În aceste împrejurări.

Mai târziu. în 976. În timpul vacanțelor am călătorit în așa zisele „țări de est ale Europei“ animat de convingerea că acolo se forma o nouă societate bazată pe dreptate. grupurilor și organizațiilor prin antrenament“ iar al treilea. Sunt asociate cu subiecte care par centrale în viața mea. am putut să contribui la re-formarea și dezvoltarea metodologiei întregului domeniu an expansiune a educației adulților în Olanda. Unul din acestea ar putea fi numit „depășirea granițelor“ (a țărilor. În 97. supervizarea are funcția de 9 .. la grupuri de formare de formatori în dezvoltare personală. Am căpătat variate impresii: pe de o parte. Comunicare Nonverbală. Am fost impresionat de moștenirea culturală și ospitalitatea românilor. Aici. pe de alta parte ca prizonier pe o perioadă de 8 zile. Astfel am câștigat o vedere largă și nuanțată asupra educației pentru adulți precum și asupra problemelor de învățare și dezvoltare existente în organizații. 968). În perioada finală a studiilor am asistat ca și consultant din umbră. 969) deoarece am fost arestat de poliție ca participant contra-revoluționar la o demonstrație de protest. radio. Dezvoltare organizațională. a domeniilor profesionale. Meditație Zen. laboratoarele. Imagerie ghidată afectiv. Putna. disciplinelor. timp de nouă ani. Iași. După cinci ani am simțit că am nevoie de mai multă specializare. Am contribuit la nivel național la rețeaua studenților. transformarea cunoștințelor și a acțiunilor implicite în cunoștințe și acțiuni explicite și în cooperare cu colegii (învățare socială). Aceasta era o funcție de pionierat care mi-a dat ocazia de a coopera cu profesioniști angajați în importantul domeniu al educației pentru adulți și am putut să îi sprijin în munca și dezvoltarea lor profesională. M-am familiarizat astfel cu puterea supervizării în dezvoltarea profesională a persoanei și în ameliorarea practicilor de sprijin și facilitare. Toate aceste activități și experiențe miau construit propriul drum pentru dezvoltarea profesională de viitor. Gestalt therapy. Interacțiune centrată pe subiect. a organizării universitare și a programelor de studii și în acest sens am îndeplinit diferite funcții la nivel de facultate și universitate. După cinci ani. Oradea). învățarea din experiența prin reflecție. Psihosinteza. Am participat de asemenea în anumite comitete de consiliere ministeriale în formarea continuă a educatorilor pentru adulți. care s-a petrecut în a doua jumătate a anilor șaizeci. un institut de formare (liceu popular rezidențial) în implementarea unei abordări din perspectiva dezvoltării organizaționale în munca sa educativă cu un spital de boli mentale care încerca să își înnoiască abordarea clientelei în direcția unei comunități terapeutice. a sistemelor politice. în Praga (Cehoslovacia. am fost angajat în schimbările vieții studentești. În timpul studenției.În această muncă practică am fost supervizat și am beneficiat de supervizare. Am folosit atelierele de lucru. Una din optțunile mele a fost formarea supervizorilor: din punctul meu de vedere. Psychodrama. În această perioadă am luat parte. Astfel s-a dat o șansă existenței formărilor supraorganizaționale. În acest grup de formare autonom am avut ocazia unor cooperări intense cu colegi traineri din diferite domenii și cu o vastă experiență profesională. Intervenție în conflict. mi-am schimbat munca: am primit o funcție similară la nivel înalt în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Educației pentru Adulți. am călătorit în tren și ca autostopist în Ungaria și România (ClujNapoca. Pentru a ameliora acest gen de muncă m-am implicat într-o cooperare fraternală cu șefi de formare al altor organizații naționale din domeniul educației pentru adulți. mi s-a oferit o funcție de însărcinat cu dezvoltarea personalului și dezvoltarea unei metodologii în cadrul biroului național al Asociației liceelor de masă rezidențiale din Olanda. tehnici dramatice. Prin contribuția unor traineri externi am căpătat o bună ocazie de a mă familiariza cu diferite abordări în formare: T-grup training. Acest personal lucra cu tipuri diferite de sisteme de clienți (individuale dar și organizaționale) și erau contributori activi în schimbările socio-culturale din societatea noastră. Transactional Analysis. Bioenenergetica. trainingul. training de echipă. Bio dynamica. București. „crearea diferențelor“. ca participant la festivalul internățional al tinerilor de la Sofia (Bulgaria. Mai eram și editorul șef al unor programe multimedia (TV. dinamica de grup și dezvoltare organizațională. Principiile de dezvoltarea și metodologia pe care am implementat-o erau „de jos în sus“. Sibiu. broșuri) pentru a doua șansă de învatare în educația adulților. Terapie rațional—emoțională. organizațiilor). Pe lângă aceasta mi-am început propria practică de training în relații umane. Astfel am câștigat o experiență de consultanță în „lucrul cu sistemele sociale mari“ și în domeniul terapiei. Un altul este „ optimizarea comportamentelor de autoreglare (autonomie) a indivizilor.

m-am bucurat de diferite manifestări culturale (expoziții. În același timp am participat la dezvoltarea Asociației olandeze a supervizorilor (LVSB): în faza de pionierat.l@hetnet. am fost membru al comitetului profesional care a pregătit strategia de calificare și înregistrare a supervizorilor abilitați în Olanda: am fost de asemenea. Primul curs de formare a supervizorilor. Germany). Astfel am devenit autorul a peste 40 de articole în supervizare.în dezvoltarea supervizării și a formării personalului cu intenții de a deveni supervizori în Ungaria (Hoynol Imre Eygetem. între 994-998. Astfel am fost admis într-o lungă tradiție iar inițiatorii primelor activități. M-a influențat în dezvoltarea mea personală și profesională ceea ce a fost un atu pentru îndeplinirea rolului de pregătire și fondare a ANSE (Asociația organizațiilor naționale de supervizori din Europa) și a rolului de președinte ANSE. Toate aceste activități mi-au făcut o mare plăcere și m-au inspirat. Marea Britanie.nl Traducere: Ana Muntean . Eu însumi am fost o perioadă de 25 formator pentru supervizare contextuală. au fost colegii mei. Email: kesselvan. am făcut formări în supervizare în diferite țări ale Europei (Germania. sunt formator pentru supervizare și antrenament la Institutul de Știinte Sociale Aplicate (IAS). maghiară. operă. antrenament temporar pentru intervizare de grup. Nu în ultimul rând. Croaâia. din 995 fac parte din personalul programului de formare în supervizare bazată pe Metoda Interacțiunii Centrată pe Problemă (Germania). în cadrul Asociației supervizorilor din Olanda. așa cum am descris în articolul corespunzător din această revistă (vezi pagina:) Address: Boeslaan 9. concerte). Mai mult încă. Elveâia. croată. Coaching“ (VS Verlag für Sozialwissenschaften. la începutul anilor optzeci. Rusia). Prin contactele intense cu colegii și formatorii am aflat multe lucruri despre supervizarea și serviciile oferite în diferitele țări ale Europei. am fost editorul general și membru al comitetului editor (983-997). Italia. Primele activități de formare în supervizare (pentru lucrul cu cazurile) au fost furnizate deja din 956. tipuri de schimbare a studenților. dezvoltare de echipă) în diferite organizații. am fost implicat – în cooperare cu colegii din Germania. din 200. recunoscut de către guvernul olandez. educație pentru adulți. Mai târziu (200-2003) am contribuit la primul program de formare în supervizare din Croația (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu). supervizări. am susținut cursuri într-un program nou inițiat la Rotterdam. Câțiva ani mai târziu am fost invitat să susțin cursuri în supervizare la universitățile germane din Kessel și Berlin (Universitatea Humbold). în funcție de stadiul de dezvoltare al supervizatului și a muncii specifice pe care o are de îndeplinitsunt oglindite și reflectate ca și când ar fi văzute într-o oglindă măritoare. În 98 am avut șansa de a primi un post de lector la un curs de formare de supervizori din Nijmegen (NL). De asemenea. antrenament (profesional). Budapesta). În același timp. Mai ales ultima activitate s-a dovedit cu o mare putere de a mă inspira deoarece mă obliga la o confruntare cu tranziția facultății și a orașului dinspre Republica Democrată Germană spre o Germanie unită. germană. Maienfeld (CH). Dezvoltarea profesională este un proces complex iar supervizorul poate contribui la acesta din plin și poate observa rezultatele procesului. the Netherlands. engleză. Toată această activitate descrisă mai sus și experiența câștigată prin aceasta mi-au întărit convingerea că o cooperare internățonală largă în domeniul supervizării este de maxim interes pentru toată lumea. formare continuă și dezvoltare organizațională. circumstanăele socioeconomice și politice diferite precum și serviciile profesionale existente în diferitele țări ale Europei. Austria. coordonatorul relațiilor cu străinătatea. slovenă. a început în Olanda în 968. Aceasta activitate a fost și o piatră de hotar în lărgirea contactelor internăționale: din 994 am devenit membru al comitetului edi- torial al revistei germane: „Organisationsberatung.0 a antrena profesioniștii într-un proces intensiv în care aspecte ale întregii complexități a interventților profesionale – desigur. de conținut. intervizare. spaniolă și rusă). Începând cu 999-2004. pe o perioadă de câțiva ani. Spania. în primii șase ani de existență a publicației trimestriale Supervizarea profesională în Olanda. Unele au fost publicate în mai multe din următoarele opt limbi diferite (olandeză. În toți acești ani am realizat și alte proiecte (programe de formare. Slovenia. Supervision. în primii șase ani de existență ai organizației europene de supervizare. Am fost încontinuu preocupat de dezvoltarea unei teorii a practicii. am făcut parte din consiliul de conducere. teorie și practică a supervizării. La sfârșitul anilor optzeci am dezvoltat schimburi de experiență pentru profesioniști cu colegii supervizori din German ia. 6703 EN Wageningen.

DEX. Înţelesul actual al supervizării remodelează. reprezentarea. apare doar cu sensul de: „a vedea un spectacol. ediţia 1998. urmărire şi autoritate. . Decan al Facultății de SociologiePsihologie.DER). pentru ca individul să poată activa eficient şi cu satisfacţie în viaţa personală si să-şi integreze mai bine activitatea cu viaţa personală. Pătruns larg în limba română odată cu termenii şi activitatea managementului vestic. Supervizarea ajuta la reflexie în activitatea profesională. publicarea lor. în limba curentă conotează control. O definiţie generală: Supervizarea este o activitate de formare continuă / consiliere legată de activitatea profesională şi orientată spre sarcini profesionale sau de pregătire profesională. un film. Universitatea Spiru Haret. atenţie continuă (pândă). accepţiunea este adesea confundata cu sfera de descripţie şi conotaţiile termenului de „supraveghere“. Dicţionarul Enciclopedic Român . ori a recomanda achiziţionarea. membru al Comisiei pentru Psihologie clinică și Psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România Dr.DLRM. etc. În acest context devine o relaţie de tip dialog creativ între supervizor şi cel / cei supervizaţi în care este promovată dezvoltarea profesională şi munca celui supervizat. care. În Dicţionarul Explicativ al Limbii Române .Condiția supervizării în România Bogdan lucaciu Psiholog clinician și psihoterapeut. termenul „supervizare“ nu există în dicţionarele de până în 1995 (Dicţionarul Limbii Române Moderne . Termenul exista însă în cultura specifică formării pentru condiţia de psihoterapeut.“. a citi un text pentru a constata calităţile lor. şi pentru a dispune. Mihaela Minulescu Profesor universitar. Pentru ce supervizare? Supervizarea aduce un câştig calitățiv în ceea ce priveşte: • reflexia asupra activităţii si lărgirea compe tenţei profesionale. rectifică şi clarifică aceste conotaţii. Supervizarea este circumscrisă conceptului actual de formare continuă. București: Președinte al Comisiei de Psihologie clinică și Psihoterapie a Colegiului Psihologilor din România. pază. În limba română.

• susţinerea unui demers adecvat privind sur sele de stres şi solicitările din activitatea profesională. acţiunile sau funcţiile profesionale ale celui supervizat. total diferită de aspectul academic. • adaptarea la diferite activităţi. • Procesul creşterii (şi menţinerii) eficienţei profesionale este unul personalizat şi fiecare individ are căi personale /specifice de dezvoltare. devenind o parte a lui. între critică şi inţelegere. mai ales privind depăşirea unor dificultăţi specifice. un climat de valorizare pentru toţi participanţii. este concepţia despre o relaţie arhetipală.a. Provine din registrul iniţiaticii religioase şi a fost preluat de psihoterapie. Ea a fost preluată de aproape toate şcolile de psihoterapie. O excelentă ilustrare a acestui tip de abordare apare în romanul lui Herman Hesse. dar şi o deschidere raţională şi rezonabilă privind domeniul profesional.). planificare.d. s-a dezvoltat ca o necesitate în cadrul managementului democratic. 2 Termenul este înţeles în sens larg. Această viziune poate fi eficientă atunci când activităţile supervizatului se desfăşoară „la vedere“ şi când prezenţa supervizorului nu tulbură procesul. adesea. o adecvare psihologică. • depăşirea unor situaţii de conflict între viaţa profesională şi cea personală. mai ales prin formele ei psihodinamice. pe teoriile funcţionării grupului. Viziunea presupune o relaţie „deschisă“. În multe cazuri. Din această perspectivă. sprijinindu-se pe teoria comunicării. • managementul de criză: reflexie. Ei sunt în acest caz şi responsabilii direcţi ai productivităţii în organizaţie şi au şi atribuţii de decizie. confruntare. dezvoltarea de stra tegii profesionale şi personale. analiză. înţelegere şi depăşirea situaţiilor profesionale dificile (cazul dificil. termenii de „conducere“ şi „supervizare“ sunt confundaţi sau chiar inversaţi. prin îndemnul şi activitatea didactică şi prozelitică a lui Sigmund Freud. • prevenirea demotivării profesionale („burn out“).m. are un caracter de modelare afec tivă mai degrabă decât acela de transmitere de informaţie în sistem formal (asemănător cu transmiterea de „know how“ in raport cu „tehnologia“) . Aceasta presupune in principiu şi relevarea unor aspecte „închise“ sau inconştiente din bagajul vieţii supervizatului şi supervizorului şi chiar din relaţia acestora. • Transmiterea unor abilităţi profesionale. În mare se aplică în situaţii de producţie şi se referă la cei care se ocupă de productivitatea şi dezvoltarea muncitorilor începători. Desigur că şedinţele de supervizare se desfăşoară separat de cele de lucru. • Problematica profesională este una de grup. • formularea de scopuri. rezolvare de probleme. iar soluţionarea crizelor instituţiei depinde de eficiență în comunicare care la rândul ei este legată de viaţa privată a membrilor gru pului instituţional. etc. replanificare mentală şi susţinere a unor deprinderi sau activităţi. ş. este desemnat ca „supervizor“ cel cu poziţia managerială responsabilă cu funcţiile majore ale organizaţiei. supervizarea presupunând reflexie. didactic al acesteia. considerată romantică. O a doua viziune. În acest context este vorba de un superior la locul de muncă responsabil în cadrul organizaţiei cu dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor celor din subordine. • îmbunătăţirea climatului de muncă. . iniţiatică dintre maestru şi ucenic. Ea pleacă de la mai multe premise empirice dintre care sintetizăm câteva: • Dezvoltarea personală a angajaţilor merge mână în mână cu dezvoltarea eficienţei lor profesionale. Un superior al unui muncitor e un manager de prima linie. Două viziuni asupra activităţii de supervizare Prima viziune. dintre magister şi emul. preponderent individuală. în timp ce supervizorul acestuia este un manager de nivel superior. conducere operativă. un echilibru între confruntare şi susţinere. în sensul că priveşte activităţi profesionale observabile sau conştientizate de supervizat şi supervizor. se poate observa că. informaţional. roluri sarcini și funcţii profesionale. date de regulile interne ale funcţionarii organizaţiei. • îmbunătăţirea competenţelor sociale. condiţia critică. presupune o atmosferă propice experimentării.• promovarea resurselor individului si/sau grupului. Chiar dacă se desfăşoară in planul „deschis“ al comportamentelor sau relaţiilor. considerată pragmatică.

Nelson. one interpersonal approach. în care „Magister Ludi“. anume că „adevărul se trăieşte şi nu se învaţă academic (‘doziert’ în limba germană)“. psihoterapia este explicit evaluativă. The University of Chicago Press. transmiterea atitudinilor şi modelelor afective predomină asupra transmisiei de cunoştinţe si abilităţi.A. ce sunt un appendix implicit al romanului. În cadru acesteia.L.P. am transcrie noi. Making a place tho think. a propriilor fantasme patologice ce ar putea devia autenticitatea trăirilor pacientului ce sunt necesare însuşi procesului terapiei ( v. În acelaşi spirit. Principles of intensive psychotherapy. Privitor la proces 3 . spre exemplu. Modelul a fost întrupat de „analiza didactică“ din psihanaliză. procese paralele. probleme cheie. maestrul e sacrificat. Landany. în unele părţi se cere ca evaluarea de parcurs a procesului să nu fie făcută unilateral (supervizorul despre supervizat) ci bilateral (şi supervizatul înspre supervizor). teorie. dacă ar fi să evaluăm componenta teoretică. dacă e posibil. pentru a „neutraliza“ introducerea în relaţia terapeutică cu pacientul. Se preferă analiza trăirilor şi acţiunilor supervizatului în şedinţe individuale chiar si atunci când e vorba de terapia de grup sau in grup. dezvoltare. Se uceniceşte. gradului de înţelegere şi de aplicare a conceptelor teoretice. ca un simbol al înţelepciunii umanului şi ca o sinteză a ştiinţelor şi artelor. chapter ). A. precum şi aducerea la cunoştinţă a problemei şi. Shipton Ed. un exemplu clasic apare în Frieda Fromm . Ideea inter-supervizării continue prin căutarea unui alt maestru autentic. pe drept cuvânt: „în ce măsură supervizatul/ţii influenţează viaţa privată a supervizorului“ (v. G. În accepția lui Landay. Phoenix Books. sinteza experienţei profesionale şi autoevaluarea. dezvoltarea un plan de remediere. Josef Knecht se iniţiază in „jocul“ ocult al mărgelelor de sticlă. 943). dispare în neant. Open Univ. viaţa personală a supervizatului fiind un plan secundar şi nu strict necesar pentru analiza din supervizare. condiţii ale contractului şi modele de supervizare. Thenth impression 967. (N. există module formative pentru calificarea ca supervizor şi / sau formator incluzând aici: evaluare şi planuri de terapie.. care pot afecta dezvoltarea sau formarea profesională a acestuia.Jocul cu mărgelele de sticlă (Das Glasperlenspiel. În această viziune. asemănător cu cea a pacientului în terapie. în „noua competenţă“. strategii şi intervenţii. prezenţa acestuia denaturând relaţia terapeutică (şi chiar pe cea evaluativă!). În carte apare şi un argument ce este adoptat adesea de psihologi şi psihoterapeuţi. în funcţie de fiecare şcoală. în momentul desăvârşirii ucenicului. Complementara problemei: „în ce măsură influenţează pacienţii viaţa privată a terapeutului?“ este. În mod specific. în povestirile personajului lui Hesse. În plan simbolic este integrat. precum în viziunile comportamentaliste. Supervision of psychotherapy and Counseling. Critical events in psychotherapy supervision. etică. Friedlander si M. ca şi în terapie. Există diferite atitudini privind supervizarea în psihoterapie şi consiliere de la clasica accepţiune a supervizării ca terapie didactică la diferenţieri subtile ţinând de diferite şcoli de terapie. analizarea părţilor componente ale teoriei şi a aplicării lor relevante pentru fiecare dintre clienţii cu care lucrează supervizatul. Autorii consideră că supervizarea are ca scop principal doar identificarea problemei de criză sau dificultăţilor din activitatea profesională a supervizatului. în psihoterapie şi în consilierea psihologică. De exemplu. asimilat „nou născutului“. Bristol 997). În acest ideal. M. unde supervizorul poate fi prezent în activitatea celui supervizat.. lângă un maestru. se pune problema cunoaşterii teoriei respective. apare de asemenea. supervizorul nu poate asista direct în actul terapeutic.L.Reichmann. diferit de tine. Viziunea aceasta este mai aproape de spiritul psihoterapiei în care relaţia cu pacientul este punctul central al activităţii şi unde evaluarea în oglindă este postura supervizatului. în timp ce supervizarea este explicit educativă şi doar involuntar şi secundar evaluativă. până la accepţia ei ca o promovarea a competenţei şi excelenţei în practica profesională prin corectarea unor deprinderi şi acţiuni explicite. 2005). Press. Aceasta şi datorită faptului că în relaţia individuală din psihoterapia clasică. copyright 950. sunt importante trăirile pe care le mărturiseşte şi asociază supervizatul în raport cu pacientul prezentat în supervizare („obiec- tul“ activităţii lui).

psihologilor / psihoterapeuţilor în formare. Comisia de Apărare. Aceşti supervizori pot să lucreze concomitent sau succesiv. • Supervizare în grup care permite discuţii privind mai multe cazuri cu diferite aspecte specifice. • Intervizarea în care doi practicieni de ace laşi nivel se supervizează reciproc. lărgind câmpul de experienţă pro fesională cu aportul conjugat al mai multor practicieni. care are patru comisii aplicative care eliberează Certificatele de liberă practică şi normează activitatea de supervizare în mod specific: . supervizatul fiind obligat financiar faţă de supervizor iar supervizorul fiind girat de forul profesional în fata căruia răspunde de calitatea progresului profesional al supervizatului. Transporturilor şi Serviciilor. revizuite. deprinderile de supervizare sunt corelate cu însăşi experienţa profesională. şi au aceeaşi acreditare şi responsabilitate în faţa forului profesional. • Supervizarea didactică practică a profe sionişti or în care un practician lucrează cu un coleg în prezenţa unui supervizor . Un supervizat poate avea mai mulţi supervizori. condiţia de contratransfer în psihoterapie. supervizor şi forul profesional se stabileşte o relaţie contractuală. desemnaţi de comunitatea profesională şi. Supervizarea poate fi cerută de angajator. la locul de muncă. cel mai mult experimentat până în prezent la noi în ţară putem deosebi mai multe modalităţi: • Supervizare didactică care se adresează în general. explorarea strategiilor utilizate de terapeut în şedinţă şi explorarea relaţiei şi a procesului terapeutic. Legii 23 din 2004 În România noastră în România pentru acreditarea psihologilor pentru libera practică profesională este Colegiul Psihologilor din România. Există tipuri diferite de supervizare Pornind din modelul supervizării în psihoterapie. ascultân du-se unul pe celălalt şi clarificându-şi anumite probleme. în unele şcoli. Lucrul cu mai mulţi supervizori limitează procesul de dependenţă. Ordine Publică şi Siguranţă Naţională. • Supervizare individuală ce permite aprofun darea stilului specific al celui supervizat în care se are în vedere nivelul de competenţă. condiţie explicit formulată în unele şcoli de psihoterapie de exemplu. etc. joc de rol.. • Supervizarea directă a lucrului cu clientul în are un practician lucrează cu un client real / grup real în prezenţa supervizorului – for mator. În general. organizaţii sau instituţii: în prin cipal. • Aspecte administrative si formale Între supervizat.). pentru activităţile de psihologie. Psihoterapie si Consiliere Psihologică. Forul profesional desemnat legal cf. Consiliere Şcolară şi Vocaţională. ex perimentate) de supervizat cu supervizorul.for mator. • Supervizare profesională amânată în care un practician relatează o situaţie sau un caz trăit în realitate (analiza unor înregistrări precum casetă video. 4. • • • Cum lucrează supervizorii Cu persoane individuale sau grupuri: în practica privată. cu o formare specială (teoretică şi practică) pentru activitatea de supervizare.şi conţinutul acestuia apar ca şi componente reflexia asupra conţinutului şedinţei terapeutice. analiza pro cesului etc. în general. 4 . ceea ce. Sunt discutate aspectele privind contratrasferul terapeutului. Comisia de Psihologie Clinică. în cadrul unui stagiu intensiv de for mare. nu în ultimă instanţă. contratrasferul supervizorului şi. În psihoterapie şi în psihologia clinică o mare parte din „materialul“ de reflexie şi prelucrare este însăşi trăirea şi atitudinea supervizatului. de forul profesional sau de supervizat. psihoterapie şi consiliere. 3. Supervizarea se orientează spre acele sarcini ce vor fi prelucrate (discutate. Comisia de Psihologia Muncii. Cine sunt supervizorii Sunt profesionişti cu experienţă şi /sau grade profesionale înalte. 2. de „copiere“ a stilului personal al „maestrului“. Cu echipe. se referă la procesul paralel: modul în care procesul de supervizare reflectă procesul terapeutic. Comisia de Psihologie Educaţionala.

trebuie să facă o cerere şi să fie intervievaţi pentru a primi dreptul de supervizare.ro. 5 . Supervizorii ce îndeplinesc condiţiile fiecărei comisii. având criterii proprii atât pentru acreditarea nivelului profesional al psihologilor în domeniul lor (practicant sub supervizare. a adoptat criteriile Federaţiei Române de Psihoterapie şi a şcolilor formative pentru recunoaşterea calităţii de formator . Pentru domeniile psihoterapiei şi consilierii psihologice Comisia de Psihologie Clinică şi Psihoterapie. stabilind că aceasta practică trebuie recunoscută de asociaţia specifică de psihoterapie. Amănuntele privind regulile de atestare şi condiţiile supervizării pentru diferitele comisii aplicative pot fi găsite pe siteul Colegiului Psihologilor: www.Fiecare comisie are un regulament propriu de funcţionare şi atestare. psiholog principal) cât şi a condiţiilor de supervizare. specialist cu practică independenta.supervizor. în toate domeniile de activitate profesională atestate este prevăzută supervizarea ca o condiţie de formare profesională. atestată de Colegiul Psihologilor. după criteriul afilierii la o scoală recunoscută de World Council of Psychotherapy şi de European Association of Psychotherapy. În prezent.copsi.

Acest tip de supervizare. Acest concept s-a răspândit în mediul psiho-medico-socio-educativ prin anii 970.Practici de supervizare Daniele ROBIN. precum şi asupra mecanismelor inconştiente care ar putea interfera în relaţia cu celălalt. supervizarea desfăşurării alegerilor… . Centrul pentru Cuplu și Familie Quimper Franța Profesor la Universitatea din Brest Doctor în psihologie clinică Terapeut familial 6 „Reglarea echipei“. pentru el însuşi. având un caracter obligatoriu pentru participanţi cu excepţia cazului în care aceştia sunt doar voluntari. unui supervizor pe care l-a ales după criterii personale. „supervizare de echipă“. „supervizare instituţională“ sunt denumiri diferite pentru a desemna un mod angajat de a lucra al echipelor din domeniul medico-socio-educativ. „analiza practicilor“. în orarul de lucru sau pot fi planificate odată sau de două ori pe lună dar pot fi propuse şi în cadrul formării continue. în sensul că este vorba despre o cerere făcută de către un profesionist. de obicei. „terapie de grup“. ANZIEU… . cu ajutorul unui psiholog clinician. Aceste momente pot fi planificate săptămânal. Supervizarea echipei de profesionişti nu corespunde unui concept precis ci fiecare cu- . „Supervizarea“ este un concept utilizat în toate domeniile de activitate: supervizarea muncii. care uneori se apropie de ceea ce numim „control“. de a urmări sau acompania subiecţii în suferinţă se pot desfăşura în diferite cadre instituţionale. în momentul dezvoltării noţiunii de „abordare grupală“. desemnează o muncă de reflecţie şi analiză întreprinsă de către un profesionist asupra propriilor investiţii afective. asupra propriilor practici de a asculta. În cele ce urmează nu ne vom referi la supervizarea individuală care îmbracă un aspect particular. BION. Aceste momente de reflectare ale profesioniştilor implicaţi. BALINT. plecând de la ROGERS.

mai ales în cazul unor legături ierarhice între membrii grupului. istoricul. suficient de solide pentru a da fiecăruia un sentiment intern de securitate. cât şi o clarificare a problematicilor. Aceasta din urmă. în funcţie de diferitele curente teoretice. unde fiecare îşi joacă rolul în rezonanţă cu celălalt = practica fiecăruia este influenţată de modul de funcţionare al instituţiei şi reciproc. în momentul când se face intervenţia. Chiar dacă o astfel de diferenţiere este posibilă în momentul constituirii grupului şi a alegerii membrilor. Dar această intervenţie poate pune în pericol certitudinile şi deci poate fragiliza participanţii. al însătisfacţiilor… . În primele momente ale grupului. Astfel. pentru ca travaliul să devină posibil fără blocaje sau cu minime blocaje datorate jocurilor de putere. a legăturilor instituţiei în funcţionarea sa la diferite nivele. 7 . fără a face diferenţieri. cel mai adesea un psiholog. va cere atât un ajutor pentru a înţelege mai bine factorii care îi influenţează practica. prezenţa tuturor profesioniştilor din instituţie este indispensabilă. deşi nu în mod absolut obligatoriu. Este esenţial ca această limită a intervenţiei să fie clar formulată. Supervizorul trebuie să fie exterior echipei şi instituţiei pentru a putea garanta o poziţie de neutralitate faţă de viaţa instituţiei. între răspunsurile de natură sistemică la nemulţumirile instituţionale şi solicitările pentru o analiză clinică exclusivă. scopul fiind relansarea capacităţii de lucru şi a dorinţei de investire. Primul contact are loc cel mai adesea între director sau reprezentantul său care se face purtătorul de cuvânt al echipei şi participă la fixarea cadrului administrativ de intervenţie. că „supervizarea“ propune o analiză a dificultăţilor practicienilor în exerciţiul profesional. termenii de „supervizare“ şi/sau „analiză a practicilor“. sub aspectul simptomelor. Acest tip de supervizare se dovedeşte necesară atunci când nivelul conflictului şi al suferinţei profesioniştilor din echipă tind să depăşească pragul de toleranţă iar simptomele devin invalidante pentru funcţionarea sau perenitatea grupului. această elaborare făcută cu un intervenient extern permite restaurarea unei structuri narcisice şi de identitate ale fiecăruia în cadrul echipei. ca regulă a intervenţiei de supervizare. Se consideră. interlocutorul acestuia. această distincţie este mai puţin evidentă. practicile ce apar vor influenţa instituţia. această distincţie este mai puţin operantă atunci când ţinem seama de faptul că practica clinică şi dificultăţile sale sunt circumscrise de contextul instituţional. Aşadar în primul moment de acţiune a intervenientului se elucidează impactul prezenţei sale în instituţie pe timpul în care el va avea ca sarcină ascultarea cererilor echipei. a repetiţiilor. Intervenientul trebuie să acorde o atenţie particulară încărcăturii emoţionale puse în joc şi să menţină mereu în prim plan elaborări legate de practicile profesionale şi nu de problematicile personale ale participanţilor. Supervizarea instituţională sau supervizarea de echipă Constă în a examina funcţionarea.rent teoretic îi dă propriul conţinut. precum şi a unei reprezentări interne a colectivului. în general. Pe de altă parte. a punctelor de suferinţă. În acest moment se face apel la un supervizor. În acest tip de abordare. indiferent de formulări. Cele două definiri se încrucişează şi pot genera anumite rezistenţe în elaborarea intervenţiilor. în vreme ce „reglarea“ propune o analiză a funcţionării şi dinamicii instituţionale. Se utilizează adeseori. ea permite identificarea poziţiei fiecărui participant. Fiecare va fi invitat să îşi chestioneze sau poate să îşi cedeze propria poziţie.lucru extrem de important în perioadele conflictuale – dar şi o privire proaspătă care să permită un recul faţă de cotidian cu scopul de a ridica noi semne de întrebare. relaţionările interne şi externe ale echipei sau a instituţiei. Cadrul solicitării Solicitarea este făcută de către echipă şi este confirmată de către direcţiunea instituţiei. Acest cadru administrativ nu este întâmplător. o diminuare a tensiunilor. o elaborare a conflictelor de grup şi a celor intrapsihice. care va începe o muncă de reflecţie şi analiză cu echipa pluridisciplinară. Prin el sunt fixate termenele care leagă supervizorul de instituţia respectivă şi fac din echipă. Vom încerca să diferenţiem cele două noţiuni înainte de a aborda diferitele concepte ale supervizării. precum şi a echipei în cadrul instituţiei.

a manifestărilor inconştiente. regulile de viaţă în comun care stabilesc o cale a individului de a funcţiona în grup şi invers. favorizând condiţiile astfel ca fiecare să poată să se exprime. să facă o evaluare a lor. El lucrează la ameliorarea răspunsurilor profesionale ale echipei cu privire la finalităţi sau misiuni. 8 Cadrul analizei practicilor este un dispozitiv grupal care se referă la regulile explicite şi condiţionale ale funcţionării.Reglarea echipei Reglarea echipei presupune un proces care începe în punctul în care se află echipa în acel moment. de se opri asupra referinţelor teoretice subiacente. cu regularitate. Fie că e vorba despre o supervizare de echipă. munca de reflecţie se va orga niza în jurul elementelor care au un ecou şi la ceilalţi membri ai grupului. ca „eu“. va deschide noi piste de reflecţie. în general. certitudinile existente. Astăzi. confruntarea lor cu obiectivele fixate. El evidenţiază distanţa între proiectul stabilit şi implementarea sa în practica de zi cu zi. tot ce se raportează la câmpul afectiv-emoţional (culpabilitate. • însoţeşte travaliul grupului. raportarea acestora la situaţiile concrete ale unei persoane sau a întregului grup. Psihologul nu va ocupa locul celui care ştie şi transmite ştiinţa sa. Chiar şi cadrul de lucru reprezintă o elaborare a grupului. Reflecţia şi analiza se va centra pe „caz“. o echipă profesională are nevoie să reflecteze asupra practicilor sale. Plecând de la evocarea unei situaţii de către un membru al grupului. ruşine. faptul că e un grup deschis sau închis. valorile sau judecăţile sale asupra a ceea ce se spune. reflecţiei şi schimburilor de idei în echipă. reformularea. când intervenţiile noastre sunt cu fiinţe umane aflate în dificultate sau într-o mare suferinţă. Prin această reflecţie de grup se va favoriza identifica rea şi definirea obiectului de reflecţie. aduc o schimbare a imaginii fiecăruia asupra obiectului „instituţional“ sau asupra obiectului „practici profesionale“. girând momentele de pauză. Reglarea ia în analiză cadrul instituţional ca „spaţiu tranziţional“ în sensul lui Winnicott. Analiza practicilor profesionale Tot ceea ce relevă efecte legate de intersubiectivitate în relaţiile profesionale. Este o muncă de reflecţie asupra ideilor grupului şi necesită o bună cunoaştere a fenomenelor instituţionale. veghind la respectarea regulilor defini în prealabil. resituarea într-un ansamblu instituţional precis. propria poziţie. invocând propria practică. a proceselor de grup. întrebări. să le analizeze. Această analiză practică va da şansa profesinistului de a vorbi despre situaţiile relaţionale în mod personal. luarea în considerare a diferitelor faţete ale obiec tului reflecţiei. de reglarea echipei sau de analiza practicilor profesionale. De ce e necesară o analiză a practicilor profesionale? Pentru a nu cădea în stereotipie. Traducere: Ana Muntean . durata întâlnirilor. El va utiliza competenţele fiecăruia. Psihologul supervizor nu aparţine echipei. asupra orientărilor divergente. în numele său propriu. metodologia şi paradigmele teoretice de referinţă. tot ce ar putea avea un efect de dezorientare asupra practicii profesionale şi ar crea o suferinţă psihică. angoasă. Pentru a face acest lucru este necesară consacrarea unui timp. aşezarea într-o altă perspectivă a elementelor desprinse. în sensul creării a ceva. constituie obiectul muncii clinice. Aceste spaţii timp de tranziţie. o postură defensivă. idealizare) în practică. Acest lucru va permite echipei să-şi inventarieze şi denunţe legăturile pe care le are cu instituţia ca instanţă arbitrară care va naşte relaţii interpersonale între toţi utilizatorii instituţiei. aceste abordări ce diferă prin dispozitivul construit. să-şi pună întrebări. este indispensabilă reflecţia asupra practicilor cotidiene. ceea ce îi dă ocazia unei priviri dinafară. au în comun realizarea unui spaţiu de reflecţie şi de elaborare în comun de către profesioniştii instituţiei. permiţând ca reprezentările psihice individuale şi colective să se conecteze într-un alt mod. El este acolo pentru a permite fiecăruia din grup să împărtăşească celorlalţi experienţa pe care o are până în acel punct. Ea vizează demontarea piedicilor care reprezintă spaţiul însuşi. Suntem chemaţi să ne punem întrebări cu privire la limba instituţiei. de a lua distanţă. Psihologul va realiza un dublu demers: • ajută grupul în gestionarea dinami cii sale. frecvenţa întâlnirilor. principiul confidenţialităţii (ceea ce se spune în grup nu are voie să iasă din grup). cum ar fi: numă- rul de participanţi. căci el nu este în poziţie de formator sau de profesor. pentru fiecare. va permite o lectură diferită a problematicii şi va pune sub semnul întrebării.

În cele din urmă. În cea de-a doua parte. Putem să vorbim despre supervizare în diferite contexte: supervizare individuală sau în grup/de grup. etc). emoțiilor și acțiunilor sale.superviseurs.Supervizarea – instrument esențial pentru o intervenție eficace Colette JOURDAN-IONESCU Profesor Departamentul de Psihologie al Universității Québec . Definiția supervizării și contextele aplicării Supervizarea se referă la procesul de reflecție desfășurat de un supervizor asupra practicii unui beneficiar supervizat. supervizare în grupe de câte doi. percepțiilor. cuvintelor. următoarea parte va fi dedicată obiectivelor și etapelor supervizării. supervizarea stagiarilor în diferite domenii de activitate (psihologie. în cea de-a patra parte voi expune două exemple de intervenție ecosistemică axate pe reziliență.perechi. Obiectivul urmărit în cadrul acestui proces este o mai B mare autonomizare a supervizatului în cadrul unei activități de o incontestabilă calitate. 6 avril 2006). Favorizează integrarea experienței și a materialului teoretic“ (Asociația Romanda a supervizorilor. Acest articol se divizează în patru părți. supervizarea voluntarilor sau a intervenanților clinici în diferite categorii de populație ținta (persoane 9 . „Supervizarea stimulează dezvoltarea profesională și personală și determină supervizatul să se interogheze asupra atitudinilor. consider că supervizarea clinică oferită de profesioniști. educație.Trois-Rivières eneficiind de diferite tipuri de supervizare și supervizând mai bine de 20 de ani.htm. asistența socială. medicină. Prima încearcă să definească actul de supervizare și diferitele contexte ale aplicării ei.ch/definitions. http://www. benevol sau remunerați având ca scop al intervenției ajutorarea persoanelor în nevoie este esențială. Ajută în aceeași măsură în luarea distanței potrivite față de cazuri și deci în gestionarea mai potrivită a situațiilor complexe. vor fi trecute în revistă caracteristicile și rolurile supervizorilor și supervizaților. Ea urmărește să dezvolte „luciditatea“.

reamintirea faptului că în prim plan se află munca într-o atmosferă ludică. telefonic sau sesiuni de supervizare punctuale. 4. ca un fel de mijlocitor de reflecție. 8. jurnal de bord. urmărirea dezvoltării legăturii supervizatului cu persoana sau familia pe care îi ajută în raport cu importanța acordată procesului de ajustare reciprocă care este acordajul (Jourdan-Ionescu. 3. analizarea afectelor . permite o practică reflexivă). persoane maltratate. în mediul profesional. empowerment. imagini secvențe filmate.factori perturbatori.bolnave. capabil de o bună lectură a situației de asistență. să ascultăm și să comentăm situațiile prin care am trecut. 3 Iar în caz de urgență. favorizarea legăturii cu mediul (de ex. 2. supervizorul trebuie să-și asume 4 roluri: • Formator / Profesor. observații din spatele unei oglinzii unidirecționale. vizionarea de casete video. Putem. plină de umor. 2004).. mențină și să dezvolte funcționarea pozitivă a beneficiarilor și a familiei acestora. verificarea permanentă a acordajului profesionistului cu beneficiarii și familiile acestora (de exemplu. reamintirea principiilor intervenției (ascultare. supervizorul servește drept model supervizatului. metodelor2 și cunoștințelor supervizatul își va construi de fapt. putem să utilizăm jocuri de rol. de exemplu. creșterea stimei de sine. El este cel care se asigură că. să poată oferi feed-back supervizatului. De aceea uneori 2 este bine să dispui în cadrul activității profesionale de mai mulți supervizori care să ofere modele diferite de intervenție. În toate aceste cazuri. implementarea unei rutine securizante. la școală sau la locul de muncă). El trebuie să fie empatic. • Evaluator (oferă feed-back supervizatului. analizarea conținutului a ceea ce munca socială trezește în supervizat. etc). Supervizorul trebuie să se centreze pe competențele profesionale ținând cont de mediul de muncă în care supervizatul își desfășoară activitatea. asu pra acțiunilor sale). propriul model de intervenție (Clifford et al. care arată „cum trebuie făcut“ și indică. El se angajează să aducă în supervizare acele informații necesare bunului mers al activității și să informeze supervizorul de toate dificultățile întâmpinate. notarea și urmarea sfaturilor supervizorului care sunt de fapt niste notițe în jurnalul profesional. 2005. descoperirea plăcerii lucrului bine făcut. reluarea scenelor care par dificile. Marziano. role de modelare3.. 6. de ajutor. 7. confidențialitate. etc. trebuie să fie echilibrat și să favorizeze. etc 20 Nota trad : Original „modeling“ . etc). să-l susțină în dezvoltarea sa si să-l orienteze în intervenție pentru ameliorarea situației clientului pe care îl ajută precum și a familiei acestuia. restaureze. Caracteristici și roluri ale supervizorului și ale supervizatului Supervizorul trebuie să dispună de competențe clinice dovedite dobândite în formare profesională și formate în baza experienței în domeniul de activitate și necesită cunoașterea tipului de intervenție la care apelează. etc) 5. Supervizatul trebuie să fie motivat pentru exercitarea rolului social de intervenant. a valorilor sale. persoane cu dizabilități. El trebuie să urmărească o funcționare de calitate (respectarea orarelor de lucru. supervizorul lucrează în ședințe regulate pe baza materialului adus în discuție de supervizat) situații din practica profesională. viziune ecosistemică. Obiectivele și etapele supervizării Putem identifica 0 obiective ale supervizării: . • Consultant (pentru rezolvarea situațiilor problematice. În primă instanță. 200). secvențe video din activitatea profesională. transformarea relației părinte-copil într-o relație mult mai călduroasă. cerând supervizatului să consemneze periodic cele mai importante evenimente într-un jurnal profesional). etc) în lucrul cu beneficiarii și în relația cu supervizorul. a angajamentelor. etc). explicarea către supervizat a obiectivelor individualizate pentru fiecare client și/sau familia acestuia subiecți ai relației de ajutor (de exemplu. ajutarea supervizatului să explice aceste obiective și clienților. După Williams (2004). supervizatul se va integra optim. comunicarea permanentă cu partenerii. În funcție de orientarea supervizorului. că va desfășura o activitate de calitate care va răspunde nevoilor clienților în tot acest timp respectând regulile de etică în vigoare. • Facilitator (supervizatul trebuie să explore ze modele și să găsească propriul stil). informația teoretică potrivită. atunci când e cazul. respect.

etc). ex) în timp ce fiul lor avea nevoie de niște încălțări noi (celelalte îi rămaseseră mici). neștiind ce să facă. În fine. l-a întâlnit. Sprijinul acordat pentru integrarea în echipa profesională face și el parte din această primă etapă. Trebuie oferită securizarea și încurajarea supervizatului în fata vizibilității scăzute a unor rezultate ale acțiunii de ajutor pe care acesta o oferă. Asigurarea cadrului de lucru 3. Este important de știut că accesul progresiv la o anumită autonomie pe care supervizarea îl facilitează se petrece și în cadrul relației supervizor-supervizat.9. Etapele supervizării • În cadrul unei acțiuni de sprijin a unor copii pentru realizarea temelor (acțiunea se petrecea acasă la domiciliu pentru a favoriza modeling-ul mamei și a crește reziliența familiei) voluntara observă un abuz fizic din partea mamei față de unul dintre copii. aici e mai mult o problemă de asigurare a cadrului/suport. constatăm că este vorba de o succesiune de trei etape (vezi figura ) care pot fi recunoscute în evoluția relației supervizor-supervizat. Explorarea trecutului supervizatului este și ea o activitate esențială. Acest episod a fost trăit foarte dificil conflictual de fiecare din protagoniștii poveștii. pentru evenimente dificile sau pur și simplu pentru a se asigura că în anumite momente critice a procedat corect. a supervizorului și mai ales a supervizatului în câmpul social de intervenție . Definirea rolului de intervenant 2. în cadrul celei de-a treia etape vedem cum supervizarea se realizează mai mult la distanță supervizatul câștigând mai multă autonomie va recurge la sprijinul supervizorului pentru situații complexe. Reamintirea limitelor este și ea importantă (limitele interioare ale profesionistului. a luat legătura cu un supervizor. Atunci când analizăm procesul de supervizare. valorizarea muncii depuse de supervizat și încurajarea acestuia să vadă progresele realizate chiar dacă sunt minore și să le restituie mai departe în relația de ajutor cu familiile. au avut nevoie la un moment dat să se confrunte cu părinții neglijenți cronici care făceau cumpărături iraționale. • Un cuplu de voluntari (formați și în plină supervizare) având ca rol funcția de familie de sprijin pentru un copil neglijat și părinții lui foarte dezorganizați. Prima etapă constă în explicarea rolului către beneficiar4 și asigurarea lui de faptul că are capacitățile de a-și îndeplini cu succes rolul (ar trebui chiar ca fiecare intervenție să fie valorizată). Voluntarii și-au consultat supervizorul și au stabilit împreună care este conduita cea mai potrivită pe care să o afișeze în vii- 2 Nota trad: Rolul supervizării. neadecvate în raport cu situația (home cinema acasă cu ecran lat. Sprijin pentru autonomizare Figura 1. În cadrul etapei a doua supervizorul trebuie să verifice faptul că supervizatul își îndeplinește cu succes funcțiile. Cum acei voluntari începeau să se simtă siguri pe ei le-au spus direct părinților fără nici un fel de menajamente ceea ce gândeau despre comportamentul lor neglijent și despre acele achiziții nepotrivite în ciuda nevoilor evidente ale copilului. limitele acțiunilor sale. 0. Dar. Exemple din intervențiile clinice axate pe problematica rezilienței Pentru a susține cele spuse anterior iată două exemple din programe de intervenție vizând reziliența. situații de supervizare a unor voluntari care sprijină copii-tineri cu risc: 4 . verificarea permanentă a acordajului supervizatului cu supervizorul. Este vorba de a-l convinge de filozofia programului de supervizare în care se implică și funcțiile specifice în raport cu alți parteneri. au evaluat situația după care supervizorul a asistat voluntarul în toate acțiunile pe care ulterior le-a intreprins pentru ca dezvoltarea acelor copii să nu fie compromisă și pentru ca mama să înțeleagă impactul pedepselor sale excesive asupra relațiilor cu copiii.

Naomi L. A model of clinical supervision for preservice professionals in early intervention and early childhood special education. Williams. exemple care să ilustreze rea unor servicii de ajutor de mare calitate printr-o susținere permanentă a supervizatuTraducere: Ovidiu Ionescu lui. Jantina R. În cadrul implementării unui program nou de intervenție. Atelier de formation à la supervision. 22 .. Acest tip de abordare a permis mizarea pe relația supervizat-beneficiar pentru a permite celor din urmă să avanseze spre o conduită mult mai adecvată. C. et Rahn. Linda D. (2005). Antony (2004). Teme centrale in educatia speciala a copiilor. St. Harrisonburg. 22 (). (200). supervizarea poate deveni mai lejeră însă trebuie întotdeauna să permită echipelor să rămână în comunicare și să nu acumuleze elemente perturbătoare pentru a putea vorbi în cele din urmă de o intervenție eficace. supervizarea trebuie realizată de clinicieni cu experiență. Bricker. BIBLIOGRAFIE Clifford. (2004). Macy. i-a securizat și asigurat permanent în munca lor cotidiană. Albi. În toate programele de intervenție ecosistemică care vizează reziliența programe pe care le-am inițiat până acum. Universitatea din Quebec-Trois-Rivières. Aceștia se simțeau vinovați și nu credea că-și vor mai revedea beneficiarii cu care lucrau astfel încât întâlnirea a fost plină de emoție iar pregătirea supervizaților-voluntari le-a permis restabilirea relației și discutarea priorităților cu părinții care au reușit să conătientizeze mesajul.. Marziano. Marisa G. Dizertatia de Doctorat. supervizarea a permis atât intervenanților-profesioniști cât și voluntarilor însușirea unei filozofii a intervenției. Diane D. Pe măsură ce modelul de intervenție începe să fie cunoscut și unii dintre profesioniștii supervizați încep deja să fie recunoscuți în mediul profesional. i-a ajutat să stabilească distanța potrivită față de cazuri și față de sentimentele dificile pe care le trezeau în ei anumite situații complexe.. Aș fi dat și alte exemple dacă ne-ar fi permis spațiul de revista. Supervising the development of the C-I psychologist : An application of the multi-level supervision model. 63-86. Jourdan-Ionescu. Capacitatea de a acționa a supervizaților (reîntarită de discuția cu supervizorul) se reflectă în progresul făcut de părinți care au auzit și înțeles mesajul și astfel au luat măsurile potrivite dovedindu-și capacitatea de reziliență.toarea întâlnire cu familia. Bryte E. 26 si 27 aprilie. Intervention écosystémique individualisée axée sur la résilience. i-a facut să se simtă parteneri eficace. VA: James Madison University. Revista de Psihologie din Quebec. 25(3). 67-76.

În acest context CNASR susține și promovează bunele practici în asistența socială și conform Art. conform art. () O „Asistenții sociali trebuie să își desfășoare activitatea numai în aria de competență profesională determinată de calificarea și experiența profesională. alături de alte reglementări interne ale Colegiului Național al Asistenților Sociali (CNASR) deschide calea aplicării și respectării codului etic al asistentului social și a standardelor în asistența socială. Această lege. () „asistentul social pune în practică cunostințele. Considerăm că aceste articole din legea 466/2004 stau la baza fundamentării diferitelor calificări în asistența socială cum ar fi supervizorul. (2) asistenții sociali contribuie la îmbunătățirea și dezvoltarea bazei de cunoștințe a profesiei“. normele și valorile asistenței sociale pentru a interveni și a acorda asisțentă persoanelor sau comunităților la cererea acestora sau ori de câte ori situația o impune“ mai mult. 3 aln.Nevoia de supervizare / supervizori Asistent social. Astfel că prima necesitate a apărut managerul de caz / managementul de caz urmându-i înde- 23 . Crearea de servicii specializate în asistența socială în ultimii ani a dus pe lângă apariția unei legislații specifice și la apariția unor standarde în munca asistenților sociali. Președinte Colegiul Național al Asistenților Sociali din România Florian sălăJEANU dată cu apariția legii 466 /2004 privind statutul asistentului social putem vorbi cu adevărat despre începutul reglementării profesiei de asistent social în România. Asistenții sociali au obligația de a-și îmbunătăți permanent cunoștințele și deprinderile profesionale și de a le aplica în practica“ și aln. 25 aln.

Acest standard este unul din documentele ce vor precede legislația cu caracter de reglementare a exercitării profesiei de asistent social în România. De asemenea respectarea codului etic și a standardelor în domeniu sunt elemente urmărite de către CNASR în raporturile cu membri săi. În urma supervizării. în situația unor organizații sau dgaspc-uri că rezultatele serviciilor oferite sunt în concordanță cu metoda de supervizare folosită. Se observă din practica curentă. elementele de competență și direcții de acțiune în supervizare. CNASR va aplica Standardul profesiei de asistent social elaborat de către World Learning unde conform competenței 6 privind supervizarea sunt prezentate formele. Prin supervizare are loc o îmbunătățire a serviciilor oferite iar lipsa unei supervizari sau o supervizare care se confundă cu dominarea și controlul duce la o practica greșită în munca de asistență socială. Supervizorul/supervizarea în asistența socială este esențiala ca modalitate practică de a asigura servicii de calitate. sprijinirea şi formarea asistenţilor sociali și direcţionează managementul de caz şi rezultatele acestuia. caracterizările. Ținând cont de faptul că este o calificare recentă în țara noastră supervizorul are diferite funcții dar ceea ce ne dorim este să ajungă să dețină rolul de formator și mentor. documentele care demonstrează intervenţia asistentului social arată și modificări în ceea ce privește abordarea cazului. Supervizarea ca metodă de lucru este folosită pentru coordonarea.aproape supervizarea și rolul supervizorului în asistența socială. 24 . Nici o supervizare care se confundă cu coordonarea nu este o practică fericită. Eficiența muncii în superviare este dată de calitatea înregistrării documentelor și de continuitate în urmărirea și transcrierea cazurilor.

liniștite și încrezătoare. sfântă “. psihologilor și profesorilor încă din cele mai vechi timpuri. Reich. Acestea sunt exprimate în subconștient cu accent pe conflict. conexiunile dintre membrii unei familii. El crede că familia își reprimă copiii 25 . suportul și respectul sunt lucruri pe care părinții le datorează copiilor în vederea dezvoltării lor ca ființe echilibrate. S. Pavri de asemenea recunosc D faptul că răbdarea și iubirea. Rustomji and S. practică și sugestii pentru a le depăși – Asistent Șef Dr. Vassileva – VI stagii etc. M. Iată că sunt specialiști care studiază problemele copilăriei și ale familiei care indică parțile negative ale acesteia. atașamentul. îngrijirea tandră a părinților unul față de celălalt și față de copii trebuie să fie fundamental familiei“. GeorGieva intotdeauna problematica familiei și-a găsit locul în reflecția filozofilor. în care fundamentale sunt longevitatea mariajului și rolul de procreere al părinților (E. trebuie să fie relații de atașament personal… Iubirea. în prezent“ și. Există diferențe în abordarea lui H. cu alte cuvinte. onestă. Shalva Amonashvili consideră că pregătirea copilului pentru viață este cea mai importantă obligație a lor însă recunoaște și faptul că un copil „trăiește acum. Întotdeauna este văzută în contextul influenței pozitive pe care părinții o au asupra copiilor. El recomandă ca părinții să acționeze nu din necesitate ci pe baza unor valori și convingeri așa încât. E.). Jeinot în ceea ce privește responsabilitățile și condițiile parentalității. Vederile lui Suhomlinski sunt asemănătoare. Ericsson VIII stagii. Multe clasificări au fost create pe baza unor abordări de natura asta. PF la RU „Angel Kanchev“ . relațiile din cadrul familiei trebuie umanizate. Hadjiiski ne împărtășește opinia sa spunând că „ … relațiile. în acest sens. Parkinson. Iv. După V. familia determină o deformare a copiilor în cea mai precoce perioadă a vieții lor sociale.Violența în familie și influența asupra copiilor – Diagnostic. După spusele lui Jan Amos Comenski este „datoria părinților și porunca lui D-zeu“… să-și orienteze copiii către o viață sensibilă.Bulgaria sonya G. el recunoaște posibilă prezența negativă a unor relații dintre părinți și copii.

în calea plăcerilor personale“. pune control pe indivizi și grupuri și devine un potențial major pentru derularea unor acte negative de violență care amenință anumite grupuri sau chiar întreaga societate. Suntem martorii schimbărilor sociale în societatea modernă. se răspândește. Mai specific după o listare a determinanților. statusurilor sociale ale diferitelor familii pentru care au aparut o serie intreagă de tipuri variate constante: familii dezorganizate. familii cu un „membru criminal“. Aceste convingeri sunt cauza unei continue creșteri a actelor de violență din partea adulților. „demnitate“. în calea realizării unui standard mai bun de viață. se dezvoltă un nou ambient emoțional. Acestea afectează inclusiv familia. etc. Există credințe incorecte reprezentând conceptele de „ datorie “. Ca rezultat. din parte adultilor că de exemplu începând cu factorii biologici alături de circumstanțele ambientale – zgomote. creșterea analfabetismului. a victimelor. droguri și alcool. George Richardson și unii dintre cercetători explică comportamentul violent indicând doua dintre mecanisme posibile așa cum sunt descrise în ceea ce urmează: rezolvarea unei probleme. pentru identificarea copiilor susceptibili la agresiune. Sugerând faptul că familia reprezintă un model al unei „mici afaceri sau intreprinderi“ sau un model al unei unități structurate de clase și paturi sociale distincte în social. scăderea nivelului de educație al populației sunt tendințele negative în creștere. Observația și interviurile luate unor copii între 9 și 7 ani din grupul violent au dovedit faptul că în familiile lor un impact major l-au avut confuziile și chiar lipsa de comunicare. Pe deoparte au fost folosiți ca un fel de model de comportament în timp ce . și e dovedit acest fapt în dezvoltarea copilului. În anumite grupări entice aceste credințe stau la baza ambiției de a forma în adulți o identitate de grup care culminează cu acceptarea subordonării ca un comportament normal. temperatura. Rezultatul este un cerc vicios în care fiecare luptă pentru supremație și în care nimeni nu apreciază un gest de simpatie. pete de culoare sau afișe pe pereți. Este un fapt cunoscut că mulți copii care au crescut într-un mediu violent dovedesc același comportament violent însă nu se întâmplă acest lucru chiar cu toți copiii. recrearea unor persoane din jur și a semnelor sociale asociate importante. și-au redus nivelul caractăeristicilor morale relative la altruism ca de exemplu înțelegere și comportament asociat. el declară ca familia este un model de „socialism autocrat“. pentru identificarea circumstanțelor normale fizice și psihologice pentru dezvoltarea copiilor… unele din răspunsuri sunt publicate în acest eseu și sunt rodul unei munci practice cu copiii și familiile lor în casă cărora e limpede. gata să răspundă la violență prin violență. Aceptăm faptul că toate cele expuse au dovedit faptul că un comportament care își atinge adesea și foarte repede rezultatul dorit pentru că poate determina frica este unul din mecanismele cele mai puternice de a caștiga putere asupra celorlalți.26 impunând reguli forțându-i să se supună. există violență. Încet.. Un alt fapt este mediul social al persoanei și abilitățile ei cognitive chiar dacă sunt dezvoltate într-o direcție greșită. „familii cu un toxicoman“. definirea opțiunilor pentru acțiunile care să .“familii cu o persoană care permanent este bolnavă“. De aceea afirmăm faptul că. figurarea actelor de violență. culoarea camerei de locuit. În paralel. Toate aceste aspecte nasc multe întrebări pentru a ințelege violența familială și pentru căutarea unor mijloace de a o împiedica. „autoritate “. cu alte cuvinte valorile care ne fac mai puternici și de succes. influențele pot veni. diferit de tendința aceasta în dezvoltarea familiei. Relațiile dintre adulți și copii sunt adesea circumscrise de diferite forme de violență începând cu atitudinea dictatorială a părinților și culminând cu violența sexuală uitându-se nevoia de îngrijire a unora dintre adulții cu probleme sau până la expulzarea copiilor din propria casă. încet. bunăvoință și disponibilitate de a intelege – o lume în care nimeni nu vorbește de muncă în echipă sau prietenie. ceea ce demonstrează și evidențiază dependența financiară a copiilor. pe de altă parte. compasiune. Și un ultim argument însă nu în cele din urmă fapt este situația în care prîntr-un astfel de comportament performerii obțin suport care le întărește ego-ul-identificarea cu puterea și succesul și chiar cu perspectiva non-pedepsei. Există o mulțime de prejudecăți negative la părinți de genul „copiii sunt un obstacol în calea dezvoltării unei cariere. „onoare “. Cu o polarizare pe diviziunea claselor. orice formă de violență înceată și continuă determină dezvoltarea unei credințe iraționale de sens opus. au apărut structuri de o mare diversitate a relațiilor.

• Introverții cu un nivel de nevrotism ridicat aproape 9% sunt neîncrezători. • Persoanele introvertite cu aproape 86% nevrotism. pentru vârsta lor. probleme școlare. sunt obediente. În mintea lor toate aceste deprinderi sunt supra adăugate. Ce ți-a dat curajul să faci ce ai facut?“. fără să uităm procedurile consultative ulterioare și actele de modelare în situații prelungite de testare a comportamentului.“ Nu ți-a fost frică că vor fi consecințe negative pentru tine?“. comunicare redusă. responsabili. plângerile atipice. dependența ascunsă de societate dar conum persistent. Conform auto-evaluărilor și caracteristicilor comparative între grupurile de studiu având în vedere copiii violenți-extrovertiți. circumstanțe care susțin. sceptici și suspicioși. Rezultatele interviului ne arată următoarele: copiii care comit acte de violență sunt foarte bine orientați în mediul social și. Toate testele dau șansa copilului de a alege spectrul de suferință pe care îl experimentează el însuși. partea negative rezidă din faptul că în zilele noastre școala nu mai încearcă să-i învețe și pe adulți același lucru. se simt vinovate și rușinate. Cercetarea utilizând o auto-evaluare a dovedit faptul că nivelul auto-evaluării se reflectă după nivelul auto-evaluării gradului de violență. acestea sunt deprinderi personale care asigură prosperitatea unei persoane active. „De ce ai acceptat ca cel din față ta sa se comporte greșit. Ținând cont de aceasta schemă am inclus în interviurile pe care le-am desfășurat cu subiecții întrebări de genul: „Ce te-a suparat în acel moment?“. cunosc bine limbajul non-verbal și descoperă sensurile ascunse ale cuvintelor. necinstit?. nu acceptă să coopereze și să comenteze propriul comportament cu alte persoane însă într-o anumito masură se și conformează. În acest scop „Metoda Mihailova“ (988) a fost adesea folosită. la success. în ciuda faptului că nu sunt pregatiți pentru munca de echipă. Sunt încăpățânați și rectilinii. Studiind documentele acestor copii. prognoza cu privire al comportamentul celorlalți și îndeplinirea planului de acțiune. Ideea este că ei pot să dovedească abilități și un sistem pozitiv de valori în contextul în care comportamentul este fixat. O altă rațiune pentru includere în studiu a fost vârsta. cu alte cuvinte au o gândire alternativă și sunt curajoși. Sunt adesea în afara tipologiei și se descriu ca și persoane cu agresivitate crescută. carnetul de sănătate. probleme periodice. gândire combinatorică. pictura și metode expresive de testare. • Extroverții cu aproape 77% nevrotism sunt deschiși pentru parteneriate. • mulți dintre ei sunt dependenți de alcool. Ipotezele despre cauzele agresiunilor pot fi identificate în termeni de caracteristici personale. • legat de nivelul de educație se dovedește că au apreciere de sine scăzută și că desfășoară adesea munci monotone. arată că vor să se facă acceptați în grup și in societate și se simt responsabili pentru schimbarea personală. arat. acest test este totuși de succes.nevoia de a fi ajutati. Astfel. proces in care caracterul este identificat cu metode ludice. Prin definiție. stimuli care provoacă. au relativ multe și variate experiențe sociale. și alte surse vedem că este indusă o influență puternic negativă asupra lor. De asemenea iși planifică acțiunile. întrovertiți și ambivertiți în procent similar cu un grad crescut de nevrotism completate cu un test de masculinitate-feminitate au dus la următoarele concluzii: • Extroverții cu un nivel crescut de nevrotism majoritatea 89% sunt predestinați actelor de leadership. sunt foarte dotați să realizeze predicții atunci când este posibil. jurnalul școlar. ne referim la toate aceste proceduri și metode. apreciere de sine scăzută. Acest model de identificare a periodicitătii și formelor de abuz sexual sunt menite în perspectiva autorului. să găseasca cât mai bine posibil modalitați de a scoate copilul de instabilitatea psihotică in care se afla si din lipsa profunda de dorinta de a se socializa precum și modalităti de a elimina iregularitățile negative ale „psyche“. Independent de anumite caracteristici ale testului. 27 . dacă inițial le putem descrie ca fiind pozitive. tendința în gândire.ducă la un rezultat dorit. au gândire critică. Consultarea copiilor cu scopul de a reduce din comportamentul violent ne-a ajutat și la diagnosticarea situațiilor de abuz sexual. sunt încăpățânați. Rezultatele statistice privind părinții abuzatori sexuali indică faptul că: • sunt persoane fără un plan de viață foarte bine clarificat sau ambiție pentru un comportament constructiv 85%. care îl fac particular și nu chiar de încredere.

„neajutorare“. acum mai mult ca niciodată asistenții sociali sunt necesari. • organizării de centre comunitare de mediere între familii și conducere. grupuri de oameni. familie și instituții culturale. de interacțiunile cu școala. asociații ale artiștilor. Există constrângeri. În mare este cunoscută partea familială după care se dezvoltă adulții. „abilităti și capacităti“ ca de exemplu „înțelegerea de sine în diferite circumstanțe“. „cunoaștere de sine“. „întelegere asupra sensului vieții“ 28 . a televiziunii. preocupare. În zilele noastre. promovată din 966 de UNESCO. alcool. întelegerii și acceptări legii privind protecția copilului și înțelegerea și aproprierea unor termeni ca „violența“. spațiului virtual. interzic sau… se supun depinde de ce parte a baricadei se află. „discriminare“. „securitate emoțională“. tv. rezolvarea conflictelor. familie și cultură. Traducere: Ovidiu Ionescu Pe această linie de gândire. ca de exemplu. amenință. creșterea suportului acordat părinților pentru pasistența și cooperare. adeziune. o societate care nu este liberă sau nu este eliberată și nu-și poate atinge obiectivul schimbării pozitive. cu familia asupra: • identificării. persoane cu atitudini nihiliste față de lege și ordine. radio. „inadecvare“. familie și lege. El definește factorii favorabili unei dezvoltari armonioase a copiilor după cum urmează: „securitate fizică“. blamează. persoane care pedepsesc. • dezvoltării abilităților parentale pentru asigurarea unui climat sigur al copiilor în mediul familial. Toți acești factori deblochează violența familialâ și sunt fundamentul formării unei societății constituite din oameni care au suferit violența cu un potențial evident de repetiție a pattern-ului. înțelegerii și acceptării codului familial cu responsabilitățile asociate. O societate în care interacțiunile dintre persoanele afectate de droguri. Valchev. universități. În concluzie.• nu au sentimentul apartenenței și al datoriei nici față de propria familie nici față de familia părinților lor. • Convenției împotriva discriminării în educație. de influența pe care părinții trebuie să o aibă asupra copiilor lor. relații intre membrii de familie și aici in relațiile dintre părinti modelele de relație sunt foarte schematice și nu exprimă sentimente de încredere. activitatea profesională și modelele culturale. insultă. Cu alte cuvinte. sunt fundamentate și conduse de coordonatele egocentrice ale unor persoane care actționează nesigur și în baza frustrârilor. în condițiile schimbărilor sociale evidente perimetrul de influență ar trebui schimbat. etc. Există schimbări în structura familială și in percepția rolurilor parentale care sunt dependente de circumstanțele sociale și economice. să lucreze împreună cu școlile și comunitățile. influența prietenilor. • identificării.. etc. „protecție“. „apartenența și legături profunde familiale și cu prietenii“. să intervină să lucreze în proiecte sociale. • Mulți dintre ei sunt bărbati și sunt introvertiți tipici cu un nivel ridicat psihotic. teatre. cutumele și obiceiurile. familie și educația comunitară. lucrurile pe care părintii ar trebui să le ofere copiilor cu bunăvoință și bunăcredință au fost formulate de R.

România și supervizarea

Conf Univ. - Univ. Vest Timiș

Psih. ana Muntean

ntreruperea formărilor academice în domeniul psiho-social din România, în 977, a generat, printre altele, și intârzierea introducerii supervizării în practica clinică. Consecințele acestei măsuri comuniste drastice, care se articula cu filosofia partidului comunist român, pentru care individul nu exista, -existau doar oamenii partidului și masele, precum și un ideal al omului de tip nou, multilateral dezvoltat, ființa perfectă, fără probleme, care nu avea nevoie de un sprijin de specialitate-, sunt mult mai ample. Absen\a specialiștilor, cvasi-absența unei vieți științifice în aceste domenii au condus la aberații în conduita profesională și la dezastrul îngrijirilor psiho-sociale în serviciile din România, așa cum a devenit cunoscut lumii în 990. În aceste condiții de separare impusă a domeniului psiho-social din România, de cercetările și dezvoltarea practici-

Î

lor în restul lumii, supervizarea nu era cunoscută, nici măcar conceptual. În ultimii ani, în paralel cu dezvoltarea rapidă, pe plan internațional, a supervizării și generalizarea funcționării ei, în România a inceput practicarea unei supervizări ad-hoc, mai ales în servicii create de către organizații neguvernamentale cu parteneri străini. Introducerea supervizării, ca ofertă venită dinafară, a fost suficientă pentru a genera impresia importanței ei în serviciile psiho-sociale, dar insuficientă pentru conceptualizarea și generalizarea ei în practică. Consecința directă și remarcabilă este recomandarea practicii supervizării în serviciile pentru copil și familie, prin documentele §i reglementările metodologice adiacente legislației 

Dicționarul limbii romane moderne (ed. Academiei RPR,958) face referințe doar la termenul de „a supraveghea“ și cuvintele înrudite.

29

de protecție a copilului. În cursul anului 2004, au apărut în Monitorul Oficial o suită de ordine guvernamentale care stipulau standardele minime obligatorii privind funcționarea unor servicii pentru copil și familie52. Toate acestea mentionează obligativitatea, ca standard minim, a „supervizării resurselor umane“. În practică însă, apar dificultăți în implementarea stipulărilor și a reglementărilor legislative. Standardele profesionale în asistența socială includ și ele supervizarea ca o competență specifică asistentului social. Există chiar riscul ca, într-un context profesional mai sărac informațional, să apară voci care să susțină că supervizarea reprezintă apanajul exclusiv al asistentului social. Începând cu anul universitar 2004-2005 a luat naștere în România primul program de studii post –universitare, la Universitatea de Vest din Timișoara, care oferă formare în domeniul supervizării. În pragul încheierii formării de un an, cu un număr considerabil de ore de formare practică și teoretică, cu o supervizare a studenților în rol de supervizori, de către formatorii din program, programul a fost transformat în masterat, cu o durată de 4 semestre, aducător de 20 de credite transferabile. Structurarea acestui prim program de formare în supervizare a fost făcută în colaborare cu supervizori și universități din Austria, Suedia, Germania, dar ținând seama de structurile și reglementările naționale. Anul universitar 2005-2006 aduce deschiderea unor noi programe de formare în supervizare, în cadrul altor universităti din țară: la Baia Mare, la Iași, la București. Bariere O piedică importantă în dezvoltarea supervizării ca practica (individuală, de echipă sau de grup) în România, o reprezintă mentalitatea moștenită din perioada comunistă. A nu numi lucrurile reale, a oculta aspectele emoționale, a sărăci comunicarea (teama de cuvânt, tea2

30

Serviciul de protecție a copilului in sistem residential, Centrele de zi, centrele de zi pentru copii cu dizabilități, Centrul de pregătire și sprijin a reintegrarii sau integrării copilului zn familie, Serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, Centrul maternal, Centrul de primire în regim de urgență a copilului abuzat, neglijat, exploatat, Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat, exploatat, Telefonul copilului, Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării, exploatării copilului, Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, Managementul de caz în protecția copilului.

ma de exprimare sinceră a trăirilor, teama și inabilitatea recunoașterii și a conștientizării trăirilor), a nu avea încredere în celalalt și a te ascunde de celălalt, a nu reflecta și evalua propriile acțiuni și consecințe, incapacitatea unei solidarități profesionale, sunt mecanisme defensive generalizate, încă puternic evidente la nivelul societății românesti. Neîncrederea și teama de a–ți dezvălui nesiguranța și limitele profesionale se leagă într-o filiație directă cu teama de securitate din perioada comunistă. În acea perioadă fiecare se simtea urmărit, „supravegheat“ „supervizat“, iar reacția a fost o solidă rejetare a ideii de a te asuma, de a deveni transparent precum și tendinta de a aluneca, de a „ te descurca “, de a juca roluri false. Această mentalitate moștenită generează mituri puternice care funcționeazăa la toate nivele existențiale: în practică, în imaginar și la nivel simbolic. Miturile legate de supervizare îngreuiază întelegerea și introducerea practicii supervizării în România. Se inregistrează o mefiență generală față de supervizare, care face ca practicienii noștri să rejeteze ajutorul de care ar putea beneficia prin supervizare. Această teamă naște o defensă ce se grefează pe mecanismele de apărare dezvoltate de intervenienți în confruntarea cu cazurile, în absenta unei supervizări. Supervizarea este percepută ca un control care ar putea periclita locul de muncă al intervenientului, în cazul în care acesta nu reusește să fie la înalțimea cerințelor practice. Locul de muncă este vital și trebuie păstrat indiferent de adecvarea sau inadecvarea la sarcinile aferente. Un alt motiv al întelegerii supervizării ca și „control“ și a respingerii ei este nevoia narcisică a practicianului de a se vedea eficient, profesionist, cel mai în măsura să… , și de a nu se descoperi față de nimeni (nici măcar față de sine însuși) în ceea ce reprezintă slăbiciunea lui profesională, nesiguranța sau greșelile inerente într-un mediu social atât de confuz încă și aflat la începuturi. Supervizorul este perceput ca un supraveghetor și în acest sens el este asimilat cu șeful care veghează, verifică, pedepsește, îndrumă, domină, decide… Concretizarea acestei trăiri reactive a profesioniștilor din domeniul asisțentei sociale de la noi este evidentă și în teoretizarea și promovarea „supervizării apreciative“, ca alternativ la „supervizarea axată pe problemă“ (Cojocaru, 2005). În această accepție, supervizarea hrăneste iluzia narcisică a intervenientu-

lui, lăsând într-un con de umbră problematică intervenției și a relației cu clientul, care ar impune un proces de reflecție comună a supervizatului și supervizorului. În loc să joace rolul unei oglinzi care mărește cu fidelitate detaliile, supervizarea devine o imagine falsificată a unei realități nu pe deplin întelese. Această teamă evidentă față de supervizare se întâlnește și se sprijină reciproc cu aspectele de democrație precară din anumite instituții medico-psiho-sociale, aspecte care se însoțesc cu joasa calitate a serviciilor. Autocrația destul de frecvent întalnită încă în sistemele sociale de la noi, în care șeful deține întreaga putere și responsabuilitate, dictează, controlează, există, împiedică atât respectarea drepturilor fundamentale ale omului cât și dezvoltarea unei responsabilități a intervenientului fată de beneficiar și a unei transparențe a actului profesionist. Supervizorul este văzut ca echivalent al șefului ierarhic iar atitudinea este una de fugă de responsabilitate în numele unei salvări superficiale a relației cu șeful. În același timp, intervenientul adeseori nu vede în șef un profesionist real pe a cărui expertiză să poată conta pentru a-și asigura propria dezvoltare profesională. În acest context, supervizarea este percepută ca fiind punitivă, având scopul de a „ pedepsi greșelile “, iar evaluarea greșelilor într-un sistem autocratic devine o problemă subiectivă, la bunul plac al șefului. Există însă și un mit pozitiv, un mit generat de practicarea izolată, cu supervizori străini, în servicii dezvoltate de catre ONGuri. Acest mit atribuie supervizorului, calităti de superman; el va salva serviciile, va rezolva toate problemele generale și particulare care grevează calitatea serviciilor medico-psiho-sociale din România. Mentalitatea, rezistentă încă la ideile egalitătii de gen, poate face ca apartenența la genuri diferite a supervizorului și supervizatului să conducă la dificultăți și conflicte în procesul supervizării. Faptul că nu exista un cod etic crește riscul unor astfel de probleme. Pe de altă parte, deși feminizarea serviciilor de ingrijiri sociale și de sănătate e o tendință generalizată în întreaga lume, la noi sunt mai multe femei decât bărbați, atât în servicii, cât și în rândul profesioniștilor care optează pentru o specializare în supervizare.

O definire empirică a supervizării, formulată de catre cei 8 studenți din cadrul primului program de formare în supervizare (20042005), al Universitătii de Vest din Timișoara, atribuie supervizării rolul de „ a clarifica si sprijini intervenientul in momentele de dificultate in relația cu clientul “. Supervizarea este vazută ca „un sprijin permanent, realizat prîntr-o consiliere profesională avizată, care asigură confortul si siguranța intervenientului în practică “. Supervizarea conduce astfel la creșterea stimei de sine a profesionistului care beneficiază de ea, a încrederii în capacitatea sa profesională, la precizarea identității profesionale, la identificarea precoce și confruntarea intervenientului cu mecanismele defensive pe care le pune în funcție, la evitarea unor artefacte păguboase pentru client. Studenții din programul de supervizare afirmă și că supervizarea trebuie să aduca celui supervizat informații utile, necesare în actul profesional, considerându-se implicit că supervizorul are un grad de expertizăprofesională în domeniul intervenientului care va conduce la mai buna și permanenta dezvoltare profesională și personală a acestuia, prin procesul supervizării. Supervizarea este vazută ca o invitație la introspecție, la reflecție și analiză, bază recunoscută a autodezvoltării. În acord cu aceste atribute ale procesului supervizării expectantele formulate de către studenții în programul de formare în supervizare sunt ca supervizarea să asigure un suport pentru managementul profesional și personal, protejând intervenientul de epuizare profesională. Cu referire la supervizarea de echipă, se așteaptă detensionarea echipei de intervenție și rezolvarea conflictelor din cadrul echipei. Atât pentru supervizarea individuală cât și pentru cea de echipă se consideră că supervizarea „ sprijină dorința de cunoaștere și dezvoltare a supervizatului “. O expectantă, tangentăsupervizării, exprimată de primii studenți în supervizare in România, a fost aceea ca supervizarea să asigure cadrul necesar unei intervizări, a unei consultanțe reciproce între colegii intervenienți din cadrul aceluiași serviciu. În domeniul expectantelor față de practica supervizării au fost formulate și probleme formale, specifice începutului oricarei specializări, cum ar fi : recunoașterea ca specializare a supervizării, delimitarea supervizării de atribuțiile serviciului personal din cadrul in-

3

Acestea puteau fi completate individual de către angajații din servicii doritori sp o facp sau în urma unei discuții de grup sau de către un reprezentant al serviciului conform opiniilor personale. Gradul de responsivitate nu a diferit prea mult la ONG-uri . existentă unui cod etic și a unor standarde. inițierea unei asociații naționale profesionale afiliate la rețeaua europeană a supervizorilor. e. (deschisă) sunt discutabile. recunoașterea expertizei (profesionism și experiență) supervizorului de către supervizat și ceilalti. afirmă nevoia acută de supervizare. Interpretarea rezultatelor/dificultăti în implementarea supervizării Dată fiind experiența diferită a serviciilor din sectorul public comparativ cu cel privat. reprezintă aproximativ 4%). • a funcționat o selecție a respondenților. plata supervizării. reprezintă 3%. necesitând alegerea răspunsului și o singură întrebare deschisă. • răspunsurile apar ca aparțințnd respondentului și nu ca o consemnare a reflecției comune a colectivului de lucru. cu cel al grupului de răspunsuri din partea NGOurilor. există diferențe între modul în care este percepută supervizarea în sectorul guvernamental. Am grupat trăsăturile pe cinci dimensiuni: a. La prima întrebare. Nu a existat un consemn cu privire la modul de colectare a răspunsurilor. Au fost expediate un număr de 46 de chestionare catre DGASPC și 36 către ONGuri. f. în domeniul supervizării. am putea deduce faptul că NGO-urile sunt structuri mai democratice și mai deschise noului. Cercetarea s-a efectuat prin colectarea unor informații solicitate prin chestionare. c.45%). în cadrul serviciilor. Interpretarea comparativă a acestui rezultat ar putea conduce la ideea ca în NGO-uri. la nivelul serviciilor sociale din structurile guvernamentale județene ( Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) și a organizațiilor neguvernamentale ofertante de servicii medico-psiho-sociale din România a permis o mai bună ințelegere a climatului socio-profesional în care urmează a-și face loc și a fi valorizată noua specializare a supervizării. Chestionarele aveau o structură simplă. noua specializare inclusă în standardele de funcționare a serviciilor de protecție a copilului și familiei din România. 32 . formarea supervizorului.stitutiei unde functionează intervenientul sau echipa care beneficiază de supervizare. cu șase întrebări. profesioniștii consideră în mai mare măsură că lucrurile necesită o ameliorare iar supervizarea ar putea fi o soluție. Climatul profesional din România și supervizarea O cercetare organizată în aprilie-mai 2005. față de 72%. Precizăm câteva aspecte critice ale cercetării : • statistic. abilități manageriale ale supervizorului. comparativ cu cel neguvernamental ? Care este profilul supervizorului creionat de asteptările globale ale profesioniștilor din România ? Încercăm să răspundem în cele ce urmează. mai transparente. ea nu este semnificativă și datele pot fi luate în considerare doar orientativ. Considerați că supervizarea este necesară în serviciile medicopsiho-sociale din România ? diferențele sunt relativ considerabile: 88% din respondenții ONG-urilor. solicitând o reflecție în vederea completării. comparativ cu serviciile de stat (.7% comparativ cu . sub aspectul reprezentărilor care există asupra supervizării. Un număr de 22 de DGASPC au returnat 32 de chestionare si 26 de chestionare s-au intors de la 5 NGO-uri. ale cărei criterii nu ne sunt cunoscute. Termenul limită de returnare a fost de două săptămâni. d. grupurile nu sunt ponderate și deci comparațiile sunt mai puțin relevante (de exemplu : răspuns din 32. atunci când facem comparațiile și mai ales diferențele între grupul răspunsurilor returnate din partea DGASPC. afirmație care se face în mod empiric. dintre care cinci întrebări închise. Răspunsurile primite fac un design al mediului socio-profesional. • criteriile de clasificare a informațiilor colectate la ultima întrebare. în vreme ce răspuns din 26. supervizorul și munca în echipă. calități personale ale supervizorului. ceea ce duce la o sporire a idiosincraziei răspunsurilor. colegii din serviciile guvernamentale. b. de asemenea.

Acest lucru nu s-a întâmplat în sectorul guvernamental unde su- 33 . În timp ce din sectorul neguvernamental răspunsurile par echilibrate. al dezvoltării practicii. Nu este de neglijat nici experiența implicită din DGASPC. cât și al funcționării actuale. Cum credeti că ar trebui să se desfașoare supervizarea : individul. Credeți că supervizorul trebuie să facă parte din personalul instituției unde lucrează sau să fie extern instituției ? înregistrează din nou diferențe mari. comparativ cu o supervizare individuală. răspunsul exprimă mai degrabă speranțele oneste ale respondenților într-o creștere a calității serviciilor precum și o informație generală pe care o au cu privire la efectele supervizării. Opțiunea majoră (aproape triplă) pentru supervizare individuală dublată de una de echipă. În fapt. a „supervizării“ practicate de șef. la nivel global. În vreme ce mai mult de jumătate (53%) din respondenții sectorului guvernamental susțin că supervizorul trebuie să fie din interiorul instituției. foarte scăzută în sectorul guvernamental (22%) față de cel neguvernamental (58%). fie/și din teama și respingerea unei supervizări neprofesioniste care ar putea aduce prejudicii supervizaților sau/și calității serviciilor. O altă posibilă explicație însă este aceea generată de anxietatea față de supervizare. Așteptarea pozitivă cu privire la impactul supervizării asupra calității serviciilor este în acord cu practica supervizării în lume. atât din punct de vedere istoric. Dubla supervizare nu este atat de bine primita ( 22%). Steen. Întrebările privind utilitatea supervizării și nevoia de formare a supervizorului. dar cu supervizori bine formați“ ne spun răspunsurile la aceste două întrebări.Dacă ne gândim la afirmatia ipotetică inițială. Opțiunea crescută pentru supervizarea de echipă poate conduce la concluzia că în sectorul guvernamental există mai multe disfuncții conștientizate ale echipei. Supervizarea este un proces care. întărește preferința pentru supervizarea de echipă. creându-se o practică ce se evidențiază în răspunsurile primite. acest aspect dovedește neîncrederea și necunoașterea. majoritatea reclamând dubla supervizare (58%). la cea de a patra întrebare pot fi interpretate fie ca izvorâte din informațiile pe care le dețin respondenții cu privire la supervizare. Trebuie reamintit aici că. la nivelul echipei sau individual si la nivelul echipei. congruente în cele două sectoare. sectorul guvernamental). Răspunsurile. în sectorul neguvernamental. în sectorul guvernamental. în care supervizatul se confruntă direct cu supervizorul. putem spune că supervizarea. Întrebarea privind proveniența supervizorului. În profilul global al supervizorului. fiind formulată la un nivel general. ne întărește impresia mefienței crescute fată de supervizare. Întrebarea neafectând persoana respondentului. 2003). aceștia din urmă. dovedește mai buna cunoaștere a modului în care se practică supervizarea. Opțiunea pentru ambele tipuri de supervizare (individuală și de echipă). Opțiunile reduse pentru supervizarea combinată: de echipă și individual. răspunsurile fiind cvasiunanim de acord cu creșterea calității serviciilor prin introducerea supervizării precum și cu nevoia unei formări speciale a supervizorului. a supervizării în rândurile profesioniștilor din serviciile medico-psiho-sociale de la noi. „Trebuie să avem supervizare. în sectorul guvernamental. cu o ușoară punere în umbră a supervizăarii individuale. marea diferență de alegere între cele două sectoare dă o ponderare a opțiunilor care duce la alegeri egale pentru supervizarea de echipă și cea dublă. în proporție de 69% consideră că supervizorul trebuie să vină din afara instituției (comparativ cu 47%. opțiunea pentru supervizarea de echipa reprezinta 50% din totalul răspunsurilor. acolo unde ea funcționează. Cea de a doua întrebare. ca în sectorul neguvernamental există mai multa experiență de supervizare. se bucură de credibilitate în rândul profesioniștilor din domeniul medico-psiho-social din România. nu înregistrează diferențe între cele două sectoare. asupra întregii echipe. aduce diferențe mari de apreciere cu privire la utilitatea supervizării la nivel de individ (profesionist) sau de echipă. din sectorul neguvernamental. comparativ cu 23% din respondenți NGO-urilor. precum și o încredere sporită în valențele benefice ale supervizării. este în primul rând solicitat la nivel individual. mai ales de catre profesioniști veniți din afară. în măsura în care este cunoscutăa. supervizarea a fost inițiată și practicată în ultimii ani. individul se consideră mai puțin expus și presat spre a face dezvăluiri într-o supervizare de echipă (Fleming.

care nu sunt atât de pregnante în profilul global al supervizorului (dar nici în cel al DGASPC sau NGO-urilor) se referă la inter-relaționarea acestuia cu ceilalți. a profilului profesional al acestuia. Am grupat cele 308 răspunsuri cuprinzând așteptările respondenților fată de supervizor în cinci categorii.crt. de ansamblu și de detaliu asupra funcționării echipei. cu scop specific. Una din explicațiile posibile ale acestei situații este lipsa de familiariazare cu practica supervizării în contextul unei culturi în care „șeful“ este o persoană nu întotdeauna de o competență profesional larg recunoscută. și unde în general. cu supervizatul nu se menționează în expectantele colectate. Deprinderi de lucru în echipă Abilități de manager 34 Total (global) . fiind mult depașită de caracteristicile personale ale supervizorului. așa cum apar in tabel: Răspunsurile la cea de a șasea întrebare. Cea mai complexă informație a fost colectată la întrebarea ultima. Nimic însă despre relația directă. Acest nou rol îl face să funcționeze „exterior“ echipei. în urma unei pregătiri. serviciului. De vreme ce supervizorul este șeful. procesul supervizării pare a fi mai puțin cunoscut. Interesant este faptul că atunci când un membru al echipei devine supervizor. Aceasta era o întrebare deschisă și solicita enumerarea calităților supervizorului. Este evidentă lipsa de formalizare a supervizării în mentalitatea personalului din serviciile guvernamentale. din care practică o vedere. Nr. expertiza supervizorului este reclamată în cel mai înalt grad în neguvernamental. întrebarea Posibilități de răspuns Expertiza recunoscută DGASPC (medie :6) Nr % 3 90 9 6 38 94 6% 46% 0% 8% 20% 00% NGO (media :4) Nr % 44 36 26 5 3 4 39% 3% 24% 4% 2% 00% Global (media :5) Nr % 75 26 45 2 4 308 22% 42% 5% 8% 3% 00% Diferența Nr % 3 54 7 35 20 23% 5% 4% 4% 8% 74% 6 Descrieți profilul Calități profesional al personale supervizorului (enumerați Formare calitățile). Starea aceasta de fapt ar putea fi o cauză generatoare a diferențelor de opțiune între cele două sectoare. dar de regulă. În vreme ce credibilitatea personală. în sectorul guvernamental această caracteristică se plasează pe locul al doilea ca alegere. Există mari diferențe (60%) între opiniile celor două sectoare in răspunsurile la această întrebare. Doar categoria deprinderilor de lucru în echipă. respondenții din sectorul guvernamental au expectanțe mari (86 de caracteristici) privind calitățile personale ale supervizorului. față de 4 din sectorul neguvernamental. prin atributele alese de respondenți. el capătă față de restul echipei pe care o va superviza o poziție exterioară. atunci ar fi bine ca acesta să aibăcaracteristici personale pozitive. prin noul statut care îl apropie de echipa de management a serviciului (Kadushin. facilitând obiectivitatea și eficiența procesului de supervizare. în același timp.pervizorul a fost mai degrabă șeful. Supervizorul nu poate fi un membru egal al echipei pe care o supervizează el intrând într-un nou rol. din interiorul institutiei. „Exterioritatea“ este un aspect important al supervizării. grupate pe cinci categorii Cu o medie de 6 caracteristici. distantă față de personal. Ar fi de remarcat faptul că supervizorul este prea puțin înfățișat. în relație cu supervizatul. În practica supervizării se consideră că supervizorul este mai degrabă o persoană externă echipei. 2002).

să sugereze modalit]ți alternative de intervenție cu clienții. de reprezentări. bună. 2002): capacitatea de a stabili raporturi bune cu ceilalti. dar și cu scopul de a asigura o protecție. în același timp. așa cum apar menționate de supervizați ( Fleming. în serviciile dezvoltate din sectorul privat. să facă întâlniri de cel puțin o oră în care cel puțin 45 de minute să fie alocate discutării clientului și a intervenției. Supervizarea promovează ameliorarea continuă a calității serviciilor. Pentru a exemplifica caracteristicile supervizorului descrise în culturi cu tradiție `n supervizare am ales una dintre descrierile a „zece dintre cele mai utile“ caracteristici ale supervizorului. apărare. ca profesionist. Din perspectiva clientului. Steen. Este de remarcat faptul că majoritatea caracteristicilor se plasează în interacțiunea cu supervizatul. să dea referințe bibliografice. a intervenientului. Din perspectiva supervizatului. ridicarea interdicțiilor. a face împreună… “. reducând la caracteristica predominantă a portretului. supervizorului i se cere expertiza recunoscută de ceilalți profesioniști. prin consiliere și feed-back adecvat. în general. una din formele de prevenire a epuizării profesionale. să-l ajute pe intervenient să iși descopere și dezvolte propriul stil de lucru. să dea ocazia supervizatului de a învăța prin observare sau materiale filmate. sigură de sine și tolerantă. Feed-back-ul supervizorului îl ajută pe supervizat să își depășească momentele de nesiguranță profesională care ar putea să îl conducă spre structurarea unor mecanisme defensive și epuizare profesională. dezvoltarea bunelor practici. de sănătate mentala și de corecție. Concluzii Supervizarea își atinge scopurile sale generoase în cadrul unei relații profesionale speciale: relația dintre supervizor și supervizatul unic sau multiplu. acțiuni comune.Cele trei profile ale supervizorului așa cum apar în răspunsurile venite din partea serviciilor DGASPC (seria 1). Este. Supervizarea sprijină o funcționare cu mai puține frustrări și îndoieli. Portertul descris de potențialii supervizați din serviciile noastre este destul de îndepartat de calitățile care se cer supervizorului în practica și literatura de specialitate vestică. Într-o concluzie simplificatoare. putem spune că în serviciile DGASPC. a NGO-urilor (seria 2) și profilul global (seria 3). supervizarea devine o reală șansă de dezvoltare și conștientizare progresivă a celor doi participanți în relație: supervizor si supervizat. să sprijine dezvoltarea încrederii în sine. majoritatea acestora pot fi aduse și clarificate în ședințele de supervizare. de acțiuni care asociază doi sau mai mulți subiecți cu scopul unor realizări psihice. într-un domeniu în care subiectul este ființa umană aflată în nevoie. asigurând o învățare permanentă. spunând că aceasta trebuie înțeleasă ca „… o mișcare mai mult sau mai puțin stabilă de investiri. capacitatea de a da feed-back corect legat de comportamente ineficiente ale supervizatului. Expectantele supervizatului fată de client și intervențiile pe care le face în practică primesc o perspectivă realistă prin feed-back-ul supervizorului. o reîncadrare în dimensiunile unei practici responsabile cu clientul aflat in dificultate. chiar din acest motiv. 35 . Procesul supervizării asigură o permanentă reflecție asupra actului clinic și o evaluare a acestuia. Această practică evoluează într-un registru cu punct de început în respectarea drepturilor omului și un punct final. caderea în automatisme. supervizarea reprezintă un tip de formare continuă. aspect aproape uitat sau doar implicit în caracterizările primite din partea respondenților nostri. în acest sens. care permite dezvoltarea celor mai bune practici în abordarea clienților serviciilor sociale. supervizarea are ca scop promovarea și menținerea eticii în practica din domeniul serviciilor medico-psiho-sociale. capacitatea de a da un feed-back pozitiv corect. împiedicând rutinarea. a unor modele de intervenție. supervizorului i se cere să fie o persoană agreabilă. Vidal (2004-2005) da o definiție complexă a unei relații. în cazul unui grup sau a unei echipe. împliniri ale unor dorințe.

aceeași profesori asigură supervizarea viitorilor supevizori. reacția de neîncredere și teamă este cu atât mai importantă cu cât se cunoaște mai puțin despre funcționarea și avantajele supervizării. Studenții acestui program beneficiază de informație de specialitate în cadrul unei biblioteci care asigură. cărți. studenții care se formează în supervizare ar necesita o formare anterioară într-o formă de psihoterapie. a definirii specializării în documentele care reglementează ocupațiile din România și a unei asociații de specialitate. pe perioada a 25 de ani. într-o societate în continuă schimbare. autodezvoltare sau consiliere. care în urmă cu 5 ani începuse să ridice serioase probleme în lumea profesională și să impulsioneze căutarea unor soluții. cu toate neajunsurile ei. Formarea supervizorilor este un proces care a început deja la UVT unde funcționează un program de masterat în Supervizare. Suedia. se leagă de blocarea formării în profesiile psihosociale. instrumentul principal de lucru al supervizării. în domeniul supervizării. profesionale. lucrări. și nu în ultimul rând. inclusiv supervizarea. Cursurile sunt susținute de profesori din Austria. introducerea noii specializări se confruntă cu anumite riscuri care nu pot fi neglijate și care vin atât din practicile tradiționale cât și din calitatea serviciilor care funcționează în cadrul cultural specific. de la noi. cu numeroasele consecințe care ne-au creat o imagine defavorabilă in lume. asta se face deja de mult. conturează un răspuns pozitiv la întrebarea de mai sus. a unor standarde de formare. să fie înțelese șansele pe care le creează introducerea acestei specializări pentru asigurarea unor servicii de calitate. suntem obligați să creăm șansa unei formări corecte. în care sâ fie percepută necesitatea supervizării. se plasează sub semnul începuturilor. casete video. așteptate de către profesioniști. Răspunsurile colectate confirmă faptul că a venit momentul introducerii supervizării în serviciile medico-psiho-sociale din România și a initierii programelor de formare. în virtutea utilității pe care și-au dovedit-o. Iar supervizarea a putut să își joace cartea cea mare.. Această defazare evolutivă a serviciilor românești. dar și în cele în care supervizarea își află începuturile oficiale doar în ultimul deceniu. În diferite culturi există diferite moduri și nivele de organizare a supervizării. Frica de cuvânt. Cercetarea noastră. Mai rămâne o sursâ de neliniște: formarea inițială a studenților în supervizare.. 2004) care afirmă imposibilitatea sau absența unei nevoi clare de utilizare a supervizării. din țări în care supervizarea reprezintă o specializare bine precizată pe baza unor legi și reglementări dar și a unor practici larg acceptate. În condițiile absenței unui cod etic. În culturile cu tradiție în supervizare. în aceeași măsură. reprezintă una din aceste cauze și are probabil o explicație în moștenirea comunistă în care realitatea nu putea fi spusă.“ exprimat la perspectiva introducerii oricărei noutăți în domeniul socio-uman își are cauze care ar necesita a fi conștientizate. numeroase aspecte privind funcționarea serviciilor sociale. Această situație este întărită de credința că supervizarea poate fi făcută de către . Crearea acestei atmosfere favorabile supervizării presupune recunoașterea unor rezistențe sau intenții perverse (Ferrandi.36 Avem nevoie de supervizare în serviciile psiho-sociale din România ? Să ne amintim înainte de toate că amploarea luată de practicile de supervizare din lumea vestică a secondat și diminuat teama de epuizare profesională. dorind integrarea serviciilor noastre la nivelul celor europene și internăționale. de o cultură în rândurile profesioniștilor. aceea de protecție pentru toți actorii: profesioniști și clienți. Avem însă nevoie.. În pregătirea practică a studenților. generatoare permanentă de noi cereri de intervenție și suport. Acest lucru poate fi facilitat prin formatori cu expertiză în domeniu. Existența atât de îndelungată a practicii supervizării și generalizarea ei in toate culturile la nivelul serviciilor medico-psiho-sociale reprezintă argumentul cel mai convingător privind nevoia de supervizare ca o sursă și o garanție a calității serviciilor. Germania. se reclamă cu claritate nevoia unei formări a supervizatului. Există încă prea puțini profesioniști din domeniul social din România care să dețină o astfel de formare și să rămână interesați de a continua dezvoltarea lor profesională prin inițierea în supervizare. Conform normelor practicate în lume. Se conturează un profil al supervizorului alcătuit în aceeași măsură din calități profesionale și umane ale supervizorului. În România.. Cunoscând prețul stopării formării în aceste domenii. Laitmotivul românesc „ nu este nevoie de asta. Ca la orice noutate.

in Psychologues et Psychologies. R.(2005)– Metode apreciative în Asistența Socială. San Francisco 2.L. (2004). La Valette. prin maxima eficientizare a supervizării. Baltimore. de a o defini ca specializare și de a-i reliefa valențele în eficientizarea serviciilor. L.. „ Supervision et regularisation d’equipes “ 4. (992).La supervision pour les soignants en psychiatrie.I. Cei 8 studenți din cadrul primului program de formare de tip master în supervizare din România. Goodyear. care nu mai lasă timp pentru o dezvoltare naturală. Moulton. Crutchfield. crearea șanselor de formare a supervizorului. Cojocaru.M. Crearea acestor mecanisme de control a calității supervizării. (992). „ Supervision et regularisation d’equipes “ 6.. Introducerea supervizării conform unei corectitudini standardizate poate fi pârghia inspirației schimbărilor și a promovării rapide a calității serviciilor.76. P. in Psychologues et Psychologies. Ten Speed Press. Thomson Brooks/Cole 0. (988) – Common Sense Supervision. Haynes. BIBLIOGRAFIE M. nr.76. (987). Steen. in Psychologues et Psychologies. New-York. s-au angajat într-un pionierat care va conduce iîn viitorul apropiat la crearea unui cod etic al specializării și a standardelor în supervizare. din interior. M-F. practice and perspectives.. (2004). (2003)–Clinical Supervisor Training. L. Brunner-Routledge 7. 4. J. Jacqmin.V. (2003) Clinical Supervision in the helping professions: a practical guide. Fleeming. (2004). „ Supervision et regularisation d’equipes “ . Boston. 76.Supervision and clinical Psychology. de sănătate mentală și de reabilitare avem nevoie de introducerea supervizării și de instituționalizarea ei prin crearea unor standarde de formare și funcționare. 37 . și că deci. Ca o speranță pentru ameliorarea rapidă a serviciilor sociale.nr.La supervision: demarche technique ou clinique?. Ferrandi. Corey. NASW Silver Spring Maryland 3.. Needham.Supervision d’equipe: une pratique specifique de psychologue. Gadeau. Fulton.The Social Work Dictionary. Bernard.L. Ei au și sarcina explicită și implicită de a face cunoscută în România această specializare. California 8. Kadushin. R.orice persoană cu experiență sau orice șef. nr. H. eventual câteva noțiuni specifice care pot fi spicuite din lucrările de specialitate par suficiente. B.(2003). a promova bunele practici în țara noastră. (2004). Acest lucru ne cere o rapidă dezvoltare și schimbare a serviciilor... (2004) – Regulation d’equipe a contre-courant… . cap. New York 2. 5.. nr. 76. F. Barker. (2004). G. Alvin and Bacon.Nous Avons tous des lunettes. O confruntare în care nu putem rămîne la o mare diferență calitativă și cantitativă. in Psychologues et Psychologies. Berreley. 76. Lespinasse. in Psychologues et Psychologies. nr. În România ne aflăm în pragul confruntarii calității serviciilor sociale cu cele din Europa. „ Supervision et regularisation d’equipes “ 9. R.Supervision in Social Work.Fundamentals of clinical supervision. Supervizarea în asistența socială. 76.Cadre technique dans l’analyse des pratiques professionnel les a orientation psychanalitique. A.. „ Supervision et regularisation d’equipes “ . R. S. in Psychologues et Psychologies. MA: Allyn&Bacon. R. theory. nr. „ Supervision et regularisation d’equipes “ 3. Columbia University Press. crearea unor organizații profesionale sunt tot atâți pași necesari pentru a asigura servicii de calitate. nu necesită cursuri teoretice de formare și nici o practică bine supervizată. Liborel-Pocho. Polirom.K.

C. Boston.. L. (2002). „ Supervision et regularisation d’equipes “ 2. (2004-2005)-Folie a deux... (2003) – Quality Parameters of supervision in a Correctional Context. nr.Politici sociale – România în context european.E. in Psychologues et Psychologies. nr. (2002). (994). A Redefinition. Vidal. (2004).. NASW Press. E.. vol.. Paris 8. 2 7.-P. Poussin. USA 20. 32.Methodologie de la supervision d’equipe.J.. G.La pratique de l’entretien clinique. Ringer.Supervision. E. (995). Starrat. Mc Graw Hill.J. Eggleston. București 38 .nr. T. Alternative. New-York… 9. J. Munson. Tchakrian.J. C. in Le journal des psychologues.5. 76.M. Zamfir.Handbook of Clinical Social Work Supervision. 223 22.. The Haworth Social Work Practice Press 6. Zamfir.. Shulman. Sergiovanni. R. folie a plusieurs… Une pathogenie des liens intersubjectifs. Dunod. (993) – Interactional Supervision. in New Zeeland Journal of Psychology. M. A.. Norrie.

Deja în timpul celui de al doilea Război Mondial. Câţiva ani mai târziu au fost iniţiate primele cursuri de supervizare în asistenţă socială. supervizarea are o tradiţie îndelungată.socwork. un proces cu multe componente Karin lunDen. menită să amelioreze competenţele profesionale ale supervizatului. Supervizare. o mare doamnă a supervizării. Bertha Reynolds (942) a scris despre supervizare şi diferitele faze ale procesului de supervizare. Î Obiectivele supervizării în domeniul psiho-social sunt atât pe termen scurt cât şi pe termen lung.se Profesor Asociat Master Supervizare in domeniul protecției copilului Universitatea de Vest . vorbeşte despre trei modele teoretice diferite în supervizare. este obligatoriu să ai supervizare. Ştiu bine acest lucru. supervizor Departamentul de Asistenţă Socială. de exemplu. în sfârşit. ca supervizor. Suedia Karin. până recent utilizată ca şi curs în supervizare. Psihoterapeut licenţiat. s-a generalizat. Rezultatul acestor scrieri a fost o carte. În timp. Kadushin (992). supervizarea în asistenţă socială. într-un mod optim (Kadushin. Supervizare educaţională. În Suedia. PhD. ajutorul pe care agenţia este mandată să îl ofere.Lunden www.Timișoara n lumea vestică. supervizare metodologică. După Kadushin (992) cuvântul apare menţionat în titlul unei cărţi. există o oarecare incertitudine cu privire la ceea ce înseamnă supervizarea. deoarece am făcut parte din primul grup şi am absolvit cursul. Reprezintă şi un sprijin pentru lucrătorii din acest domeniu. în 983. centrată pe client şi făcută cu scopul de a ajuta supervizatul în mânuirea optimă a cazurilor şi. primul curs de supervizare în psihoterapie a fost organizat în 970. deja în 904. supervizarea adminis- 39 .gu. Cuvântul supervizare apare însă menţionat mult mai devreme. Obiectivele pe termen scurt sunt de a ameliora capacitatea profesională a celui supervizat. Astăzi se consideră că în cazul în care lucrezi ca asistent social sau psiholog. Obiectivele pe termen lung sunt de a asigura clienţilor agenţiei. 992). Universitatea din Goteborg.Supervizarea. în dezvoltarea lor profesională.definiţie Dacă examinăm literatura de specialitate.

În scopul investigării procesului de supervizare. 2004). Întâlnirile eficiente par a dura mai mult de o oră iar frecvenţa necesară este de cel puţin odată pe lună. S-au dezvoltat în timp anumite cadre de lucru pentru supervizare. mai ales în asistenţa socială. Cooper. integrează cunoştinţele teoretice cu cele practice. Burnard. cu referire la clienţi. literatura descrie supervizarea ca pe o activitate care transferă cunoştinţe. S-a urmărit de asemenea reliefarea expectanţelor supervizaţilor şi a experienţei lor legate de supervizare. Căci. Hanningan. de unu la unu. 970). a avut contribuţii nu doar în domeniul consultaţiei dar şi al supervizării (Caplan şi Caplan. cel mai frecvent se practică supervizarea de grup.eficienţa Ţinând seama de lunga istorie a supervizării este surprinzător faptul că până în acest moment există destul de puţine cercetări în domeniu. există riscul ca întâlnirile să fie întrerupte şi deci să se intervină într-un mod ineficient. O altă cale de a-ţi alege supervizorul este pe baza unor recomandări din partea altor profesionişti. cum se pot ele schimba în timp şi factorii care contribuie la aceste schimbări. Procesele erau mult influenţate de tradiţie şi experienţă. Cooper. grupurile de supervizori preferă să părăsească locurile de muncă pentru a face supervizarea. Supervizarea individuală este cel mai adesea de 2 ore de supervizare. a fost întreprins un studiu ce urmărea identificarea factorilor care influenţează eficienţa supervizării clinice a asistentelor medicale din domeniul sănătăţii mentale (Edwards. Adams. Din punct de vedere al clinicii este o mare nevoie de a studia eficienţa supervizării. Supervizorul are anumite responsabilităţi iar participarea la sesiunile de supervizare este aproape obligatorie (Caplan şi Caplan. acest lucru 40 . Chiar şi în Suedia. Recent. Supervizarea şi relaţiile de supervizare sunt larg acceptate ca o contribuţie importantă la ameliorarea performanţelor profesionale. Dar supervizarea este şi un proces pedagogic. deprinderi. Aceste cadre construite prin experienţă clinică sunt acum sprijinite de datele cercetării menţionate. Asta înseamnă despre ce vorbesc ei în supervizare şi modul în care se lucrează în şedinţele de supervizare. Astfel frecvenţa şi durata întâlnirilor de supervizare par a influenţa eficienţa supervizării. unde este vorba despre supervizarea pe care managerii o asigură angajaţilor. Un alt factor important este locaţia unde se desfăşoară supervizarea. Fothergill şi Coyle. Nu vreau să spun că nu ar fi literatură scrisă asupra supervizării. Este probabil mai uşor să relatezi despre ceea ce s-a vorbit decât despre modul în care s-a vorbit. Frecvenţa supervizării de grup este de două ori pe lună. Expectanţele se pot împărţi în două categorii: conţinutul şi metoda supervizării. În Suedia vorbim despre orele de supervizare şi prîntr-o oră de supervizare înţelegem 45 de minute. atitudini din partea unui profesionist mai experimentat celui cu experienţă mai puţină. Burnard. binecunoscut prin modelul său de consultaţie în domeniul sănătăţii mentale. De aceea avem aici un loc propice pentru cercetarea acestui tip de supervizare. Supervizaţii care îşi desfăşoară sesiunile de supervizare în alte spaţii decât cele unde muncesc. Naslund (2004) a intervievat educatori şi asistente medicale de psihiatrie din trei grupuri de supervizare. 2005). Fothergill şi Coyle. Există o listă a supervizorilor de unde profesioniştii îşi pot alege mai mulţi candidaţi pe care să îi invite pentru interviuri. El a afirmat că procesul de supervizare continuă în timp şi că este un proces care se desfăşoară între un profesionist cu anumite competenţe în domeniu şi unul sau mai m. Supervizarea. Scopul cercetării era de a descrie grupurile supervizate. Hanningan. Şi ar trebui studiată. Experienţa suedeză În Suedia. câte 3 ore de supervizare. Dar majoritatea scrierilor aparţin unor clinicieni. Unul din aceste cadre se referă la durata întâlnirilor de supervizare. O altă tradiţie în supervizarea din Suedia este ca supervizatul să îşi aleagă supervizorul. de evaluare şi organizare (Naslund. Dacă membrii grupului aveau obişnuinţa de a lucra în grup.2005). Studiul arată că cele mai frecvente supervizări sunt cele individuale. 970).trativă. Un factor ce s-a dovedit a nu avea nici o influenţă asupra eficienţei supervizării este tipul de supervizare. În general. consideră că au o supervizare mai eficientă decât cei care sunt supervizaţi la sediul unde muncesc. în procesul de supervizare.ulţi profesionişti lipsiţi de aceste competenţe. Alegerea supervizorului s-a dovedit a fi un alt factor al eficienţei profesionale (Edwards. Gerald Caplan. Au fost identificaţi câţiva factori de acest gen. Adams. Rezultatele au arătat că modul în care se lucrează în timpul întâlnirilor poate diferi de la un grup la altul.

Learning and Teaching in the Practice of Social Work. M-L. Pe de altă parte.. G. experienţa supervizorilor se bucura de o înaltă apreciere. Grupphandledning. nr. Reynolds. L. P. 2. Insyn i grupphandledning. Second edition].se transfera în funcţionarea grupului de supervizare. Cooper. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. A. Scopurile procesului de supervizare sunt direcţionate mai mult spre dezvoltare personală decât spre o creştere a cunoştinţelor teoretice sau a informaţiilor provenind din cercetări relevante în domeniu. 80-200 4. cum ar fi sentimentele de încredere şi suport sunt importante în procesul de învăţare (Boalt Boethius şi Ogren. Third edition. [Supervision goals – professionalizing and staff welfare]. curiozitatea. O parte a studiului a investigat utilizarea supervizării. (200) Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur. Literatura de specialitate ne arată că supervizarea este eficientă. & Kvilhaug. Supervizaţii erau foarte activi în alegerea supervizorilor. cum supervizarea reprezintă o sarcină educaţională.. dorinţa de schimbare şi asumarea practică a responsabilităţii influenţa în mod pozitiv dezvoltarea grupului. precum şi orientarea lor teoretică erau de importanţă minoră. 12. precum şi efectele asupra competenţelor profesionale. A. (2002). pp. T. Egelund. 85-94 5. (200). S. în mod indirect. P. J. & Kvillhaug. Fothergill. T. Deoarece se consideră că duce la creşterea competenţelor profesionale. Burnard. & Ögren. Adams. Näslund. mai ales din punctul de vedere al supervizatului. New York: Columbia University Press 6.. 3 pp. Dacă. Ca supervizor cu experinţă. Cu scopul de a urmări supervizarea. A contribution to the understanding of a helping tool for professionals]. 2002). nr. Aparent contribuţia ipotetică a supervizorilor la dezvoltarea competenţelor profesionale nu era foarte apreciată. Supervision in Social Work. A. Lauvås. Cu alte cuvinte. adesea este utilizată cu acest scop. B. supervizaţii şi supervizorii. Traducere: Ana Muntean cel mai adesea. (2004). Începând cu anii 970 supervizarea este o practică generală în psihoterapie şi în munca psiho-socială. Linköping University 8. Supervisionens organisering [The organization of supervision] Socialvetenskaplig tidskrift. majoritatea supervizorilor au urmat o formare specială în supervizare (Egelund şi Kvillhaug. de grup. Dept. 405-44 3. Doctorial thesis. (2005). D. [Group Supervision]. 2000). În opinia mea.. Aşa cum au arătat şi alte cercetări. (992).. Factors influencing the effectiveness of clinical supervision. & Coyle.. nr. Supervizarea era generalizată. Participanţii cu un grad mai mare de satisfacţie faţă de supervizare erau şi cei mai curioşi şi dornici de schimbare în grup precum şi mai responsabili. B. Supervisionens mål – professionalisering og personalpleje. & Handal. supervizarea ameliorează posibilităţile clienţilor de a beneficia de un ajutor mai eficient. A. rămâne încă de cercetat. Calificarea profesională formală a supervizorilor. Edwards.200). J. 4 . Kadushin. criteriile de alegere a supervizorilor. Hanningan. BIBLIOGRAFIE . (942). în 70 de comunităţi din Suedia a fost întreprins un studiu mai larg ( Egelund şi Kvilhaug. Boalt Boëthius. 2 pp. New York: Russel and Russel. 7. (2000). Dorim să avem supervizori care să conducă la ameliorarea eficienţei profesionale. mă întreb adeseori cu privire la modul în care experienţa dobândită în şedinţa de supervizare este transferată în practică. climatul grupului. Egelund. C. În Suedia. D. 200. scopurile supervizării şi ameliorarea competenţelor profesionale. se impune o formare specială a supervizorilor. Nordiskt Socialt Arbete. Acest lucru era mai evident în cazul grupurilor de supervizare în care membrii grupului nu aveau experienţa de a fi supervizaţi. Ett bidrag till förståelsen av ett av de människobehandlande yrkenas hjälpredskap [Insight in group supervision. Rezultatele au arătat că 8% dintre profesionişti erau în supervizare. Andra upplagan [Supervision and practical occupational theory. Smedjebacken: Mareld och Ericastiftelsen. of Psychology.

Trebuie ca supervizorul să identifice nevoile de formare ale personalului.: Stimată Doamnă Director. e supervizarea o formă de învățare a meseriei? G.I. care este opinia dvs. Să începem prin a comenta puțin ideea aceasta a supervizării în contextul românesc.Interviu realizat de Ovidiu Ionescu 31 mai 2006 Interviu cu D-na Georgeta Aprotosoaie Director General Directia Generala de Asistenta Sociala si Protecția Copilului Mehedinti Geta aProtosoaie.: Această nevoie de supervizare o definim ca un suport acordat de un senior unui junior profesional astfel incât să poată să desfașoare activitatea în condiții de bune practici și în același timp să învețe. Cum vă poate ajuta supervizarea în cadrul DGAS Mehedinți? G.: Supervizarea este modalitatea prin care un supervisor desemnat autorizează activitatea profesioniștilor care lucrează în asistența socială și nu numai. este o bună ocazie să transmitem cititorilor poziția dumneavoastră în ceea ce privește imbunătățirea practicii profesio-nale și creșterea calității serviciilor pentru protecția copilului.: În mod sigur. Director DGASPC Mehedinți O. vă mulțumesc că ați acceptat să participați la acest interviu. Mai ales în România unde abia acum avem și modele de bunăpractică. 42 Foarte mulți dintre colegii mei asimilează supervizarea cu controlul. O. Acum lucrăm la schimbarea acestei mentalități.I.: . .A. în acest sens.A. Dacă nu am avea un supervizor al activității cum am ști dacă ceea ce facem este bine? Cum am reuși să ne descarcăm de toată încărcătura emoțională pe care o acumulăm la fiecare caz? O. jurist.A.I.: Există mai multe variabile care influențează performanțele personalului: competența și capacitatea de a realiza cum muncește. Supervizarea asigură respectarea standardelor de bună practică și este de un real folos în respectarea cu maximă eficiență a abilităților din fișa postului. în protecția copilului și vreau să vă intreb cum credeți că percep profesioniștii această intervenție? G.

: Considerăm ca un supervisor din afara instituției.A. O.: Care sunt planurile dumneavoastră pentru viitor în scopul dezvoltării acestei activităti și sensiblizării profesioniștilor pentru a se implica într-un astfel de proces de reflecție fără să fie refractari și să analizeze cu toată deschiderea activitatea lor pentru a o imbunătăți sau pentru a lua deciziile cele mai bune pentru clienți? G.A.A. cum? G.I. Acum suntem în perioada în care discutăm în direcție nevoia de supervizare.dacă echipa a fost bine selectată. a managerului.: Eu ca director executiv am supervizor.O.: Am 9 ani vechime în această muncă și sunt omul care a înfiinţat toate serviciile din direcţie. O.I. Supervizorii asigură formarea la locul de muncă a asistenților sociali și oferț sprijin personal și emoțional fiecărui profesionist.A. Toți avem nevoie de un feed-back pentru activitatea noastră.I.: Întotdeauna am găsit sprijin la conducerea Consiliului Județean..: Aveți pe cine să contactați ca supervizor pentru a presta această activitate la Mehedinți? G. oricât de multă teorie ar cunoaşte si oricât de multă practică ar avea.: Aceștia pot solicita supervizare de la profesioniștii noștri. Care este opinia dumneavoastră în acest sens? G.: Să identifice: .: Ce ajutor se poate acorda profesioniștilor care lucrează în mediul rural. element de bună practică în activitatea profesioniştilor care lucrează cu copilul şi familia lui. este posibil să regăsiţi resursele necesare pentru acest lucru. abilităţile echipei .: Vreți să transmiteți un mesaj și colegilor dumneavoastră.A.: Există două abordari în ceea ce privește raporturile instituționale cu supervizorul.: Supervizarea este necesară. aţi avut pînă în prezent şi dumneavoastră oportunitatea să reflectaţi cu cineva la activitatea cotidiană şi în luarea deciziilor.I. O.: Rezistența la nou există în fiecare colectiv.A.A. Să nu mai aștepte. Totul este să știi cum să abordezi acest nou. contractarea unui supervizor din afara instituției care să vină cu o anumită ritmicitate să discute cu angajații și să reflecte împreună cu ei fără prezența directorului.: Sunteţi unul dintre managerii de instituţie socială care sprijină introducerea supervizării ca și. Dacă nu aş fi avut un supervizor oare credeţi că aş fi realizat tot ceea ce s-a realizat? O.I. directori generali sau șefi de servicii? G.I. Trebuie doar să explici și ca să explici trebuie să știi despre ce este vorba. ce va determina să promovaţi această idee.: Pregătirea profesională este necesară înainte de a desfăşura activităţi cu caracter social şi terapeutic.dacă serviciile create sunt eficiente .A. la rândul lor au nevoie de ajutor poate chiar foarte acut în acest moment? G. O. O.atingerea indicatorilor de performanţă O. M-am orientat și pentru colegii mei.A.: Pentru supervizare este nevoie de voinţă administrativă şi resurse astfel încât să fie integrată ca o activitate cotidiană firească în bugetul DGAS.: Care ar fi din punctul dumneavoastră de vedere funcţiile cele mai importante ale supervizării.: Vă mulțumesc.. Dar ca și colegii mei încă se tem. Nu pot să le impun eu.I.I.I.I. Și cred că și aici este nevoie de … supervizor.: În asistenţa socială se lucrează cu omul şi niciodată un profesionist nu poate afirma că ştie totul. O. unii promovează angajarea unei persoane în cadrul instițutiei care să îndeplinească rolul de supervisor și cealaltă abordare. dar aștept solicitarea din partea lor. este valabil în orice profesie însă de ce nu este suficientă doar o bună cunoaştere a teoriei şi practicii astfel înct profesionistul să poată să işi desfăşoare intervenţia la cele mai bune cote profesionale? G. Trebuie să simtă nevoia supervizării și să-mi ceară. cu ce v-ar ajuta şi în virtutea căror roluri supervizorul ar sprijini bunăstarea copilului şi a familiei? G. v-a ajutat acest lucru? G. Colegii mei ar fi mai detaşați şi nu ar mai exista teama de „control“.dacă există norme de formare Şi să contribuie la: . 43 . O.

. membru al HR Service & Supervizio Budapest.Schimbările rapide din lumea muncii duc la apariţia unor cerinţe şi sarcini de muncă contradictorii. . Între timp aceasta a devenit un fenomen răspândit în toată Europa. AWS Baden). Universitatea din Viena. în: Pühl Harald (ed. Editura Leske und Budrich.Aceste conflicte nu pot fi soluţionate pur şi simplu prin ordonanţe şi regulamente.devine din ce în ce mai importantă. supervisor pentru supervizarea supervizorilor (Universitatea din Salzburg. Conferențiar la Universitatea din Viena Dept. membru fondator al ANSE (Asociația Organizațiilor Naționale de Supervizare din Europa).Într-un număr din ce în ce mai mare de domenii supervizarea este pusă în joc pentru prelucrarea şi sprijinirea acestei nevoi de reflecţie. şi de ce sunt supervizorii specialişti în reflecţie2. Opladen 2000. 44 Sunt recunoscător Angelei Gotthardt-Lorenz și lui Helmut Haselbacher pentru sugestiile aduse acestui articol. Apare nevoia reflecţiei. Pentru prelucrarea acestor conflicte este nevoie de colaborare şi reflectare din partea celor implicaţi. Master de Supervizare. 2 Gotthardt-Lorenz Angela: Die Methode Supervision – eine Skizze.): Supervision und Organisationsentwicklung. lider Grup Balint. cum ia naştere reflecţia. psihoterapeut și asistent social la Clinica de Consiliere pentru Copii si Orientare. Schimbări profunde în imaginea meseriilor (profesionalizarea) exercită o puternică presiune asupra profesioniştilor şi duc la contradicţii în perceperea propriei meserii.şi cu aceasta şi supervizarea . membru fondator al OVS ( Asociația Austriacă pentru Supervizare). . nenumărate publicații de supervizare și management social.Reflecţia ca o competenţă esenţială a supervizării siegfried tatschl Supervizor și trainer OVS. Director Executiv Grupuri Internaționale de Intervizare ANSE. Științe Aplicate în Asistența socială (subiect „social management“). S-a pornit de la următoarele ipoteze: . Profesor Invitat Universitatea de Vest Timișoara. Acest articol1 tratează următoarele probleme: din ce cauză în diferitele domenii din lumea muncii reflecţia .

Editura Orac. p. Acestor zece oameni trebuie să li se pună la dispoziţie munci corespunzătoare. Unul dintre clienţi lucrează cu plăcere în lemn.care tocmai se instalase pe întregul teritoriu al Austriei . cerinţe care se datorează condiţiilor cadru schimbate. Ca un exemplu deja istoric pentru relaţia dintre schimbările dintr-un domeniu vast de muncă şi intrarea în acţiune a supervizării ar fi aici descrierea apariţiei asistenţei pentru condamnarea cu suspendare. Colaboratorii. Acest articol justifică aceste ipoteze pe baza experienţelor şi percepţiilor din propria experienţă ca şi supervizor şi prin referire la bibliografia din domeniu. În plus.. şi anume între controlul. pentru aceasta Schindler 984).) care urmează să fie vândute la târgurile de Crăciun. dar şi ceea ce s-a făcut până acum trebuie să rămână reprezentabilă şi explicabilă atât faţă de propria persoană cât şi faţă de aşteptările noi.Premisa de bază pentru procesul de supervizare profesională este dezvoltarea competenţei de reflecţie.Supervizorii sunt specialişti în reflecţia asupra situaţiilor de muncă şi asupra activităţii profesionale. Problemele care îl preocupă cu ocazia supervizării pe actualul îngrijitor de persoane cu handicap sunt „Trebuie să-i oblig pe clienţi la efectuarea muncii sau a unei teme de lucru? În ce măsură trebuie să satisfac preferinţele clienţilor referitoare la tipul de mun3 Sauer Joachim: Zur Geschichte und Tradition der Supervision in Österreich. În acest caz este întodeauna vorbă de o intensă controversă emoţională şi cognitivă cu identitatea profesională de până acum. Sepp Schindler a fost iniţiatorul supervizării în cadrul „Ligii pentru asistenţă a persoanelor suspendate de executarea pedepsei“ . Cu sprijinul acordat de Elisabeth Schilder. Mobilurile pentru acţiunile schimbate trebuie să poată fi mediate şi lumii din jur într-un mod raţional. Îndrumătorii de lucru care s-au orientat după experienţa lor de ucenic sau de meseriaş s-au văzut dintr-o dată confruntaţi cu nişte cerinţe pentru care nu avuseseră experienţe precedente utilizabile. Temporar. fără o pregătire profesională specială sau câteodată rude implicate cu dăruire şi care au preluat sarcini de îngrijire sau de organizaţii orientându-se după experienţa lor de o viaţă ca şi mamă sau tată . profesionalizare şi nevoia de reflecţie Exemplele prezentate aici se ocupă cu schimbările survenite în modalităţile de lucru şi în atitudinile faţă de muncă. care la început au fost oameni sufletişti. Nu numai acţiunile şi atitudinile noi trebuie să fie adecvate.. cu care este însărcinat din partea tribunalului.au intrat în conflict cu noile cerinţe. Un exemplu: Un fost şofer de camion care iniţial a învăţat meseria de instalator. cum ar fi curăţirea şi sortarea cârămizilor vechi. scrumiere etc. 33 45 ..pentru a-i veni în ajutor asistentului care asigura asistenţa persoanelor suspendate de executarea pedepsei în sarcina sa grea (rolul dublu) pe care o avea. precum şi cu noile cerinţe faţă de persoanele aflate în câmpul muncii. cu ocazia unei reconstrucţii se ivesc şi munci.Tradition. în Luif Ingeborg (ed. „În 96 sa creat baza legală pentru asistenţa modernă pentru persoanele suspendate de executarea pedepsei . Ansätze und Perspektiven in Österreich. în noua sa activitate ca îngrijitor de persoane cu handicap este responsabil pentru un grup de zece oameni cu handicap intelectual şi cu deficienţe multiple. cum este încurajarea specială a clienţilor. Un îndreptar pentru predarea competenţei în reflecţie completează analizele mele. câţiva dintre ei provin din familii cu probleme majore şi prezintă serioase tulburări de comportament.“3 În organizaţiile care lucrează cu persoane cu handicap. . profilul atelierului unde ei lucrează este legat de producerea unor obiecte de ceramică (vaze. această nevoie de reflecţie a apărut deseori în timpul tranziţiei de la faza de pionerat la cea de instituţie profesionalizată. Competenţa de acţiune a asistentului este determinată în mare măsură de încrederea pe care o câştigă prin contactul cu clientul în cauză (cf. fabricarea unei maşini din lemn este dorinţa lui arzătoare. Wien 997. Schimbare. şi ajutorul individu- alizat conceput din punct de vedere terapeutic.): Supervision.

că? Cum să mă comport dacă cineva se opune – că doar sunt oameni cu handicap şi nu sunt responsabili pentru comportamentul lor?“ În supervizarea în echipă este întodeauna subliniată de către conducere şi colegii cu experienţă cât de importantă este capacitatea de transpunere în situaţia clienţilor şi. ci de la fostul corp profesoral se aşteaptă consultaţă. Dacă ele s-au priceput pentru o perioadă mai lungă de a fi adminstratori. Căile familiare de livrare şi listele cu comenzi până acum au fost înlocuite cu o sarcină de lucru vagă. ei au trebuit să ia şi decizii de specialitate. progresiv. Editura Orac. Contactele sociale cu cumpărătorii au fost reduse la momentul predării marfii. atunci. Şi la nivelul persoanelor de conducere s-a ajuns la conflicte asemănătoare. de descărcare parţială. noile cunoştinţe şi roluri profesionale trebuiau „echilibrate“ cu activităţile de până acum. În sistemul şcolar se află faţă în faţă elevi şi părinţi mai conştienţi şi profesorii care. A fi director de şcoală se transformă repede dintr-o cinste într-un chin. iar „raporturile dintre părţi„ devine un proces de dialogare şi unul orientat spre client. Direcţiile devin organizaţii de prestări de servicii.). că de fapt. trebuie completate şi verificate planuri de îngrijire. Singurătatea care îi aducea în clasă profesorului sentimente de autonomie. în loc de liste cu comenzi. aceste noi instrumente se pot încetăţeni în şcoli numai atunci. iar la conflictele dintre subgrupuri să se reacţioneze în sens pedagogic. sunt şi ei dintr-odată notaţi cu ajutorul chestionarelor de „feed-back“. Timpul de lucru este singurul cadru de încredere. deoarece pe lângă munca zilnică. să se lucreze cu ei ca și grup. care aduc cu ei informaţii adunate în 4 46 Tatschl Siegfried: Organisationssupervision und Organisationskompetenz als Antwort auf Herausforderungen des Wandels von sozialen Organisationen. ca cea de comandant al pompierilor voluntari. În plus. Acum. ca marfa comandată să fie livrată la data convenită. dacă cadrele didactice dezvoltă pentru abordarea feed-back-ului roluri şi identităţi noi. Competenţe sociale şi de comunicare sunt cerute la diferitele nivele de colaboratori. la rândul lor. ei s-au văzut confruntaţi cu noi generaţii de colaboratori care au intrat pe câmpul muncii beneficiind deja de o pregătire profesională şi de o experienţa practică adecvată şi care au pus sub semnul întrebării acele decizii ale conducerii care au fost de specialitate. În această funcţie are el experienţă în a-i motiva pe oameni să conlucreze voluntar. fără a fi corespunzător pregătiţi din punct de vedere pedagogic. Important este. ar trebui acţionat intuitiv. iar din punctul de vedere al conţinutului ele puteau fi cuprinse cu privirea. devine acum o povară precum şi un risc din punctul de vedere al sănătăţii şi cel social. deoarece. Deseori acestă siguranţă este subminată de pacienţi care adoptă o poziţie mai conştientă faţă de medic. Wien 997 . De acum înainte este vorba de a fi în permanenţă şapte ore pe zi împreună cu zece oameni foarte diferiţi. să facă faţă unor situaţii imprevizibile şi să aibă încredere în munca efectuată de ei. posibilităţi pentru a se mişca liber şi a-şi înfăptui ideile proprii. De multe ori o pregătire generală fondată din punct de vedere al specializării şi cunoştinţe de specialitate dobândite în plus nu mai ajung pentru a face faţă cerinţelor unui medic practicant. Cu experienţa şi rutina acumulată se formează siguranţa în acţiune. Calificări profesionale adiacente îngrijirii persoanelor cu handicap puteau chiar să intensifice tensiunea de a face faţă cerinţelor. sau deseori chiar şi respingerea sarcinilor diverse care sunt din ce în ce mai mult delegate spre şcoală. Corpul profesoral nu mai este totalitatea colegilor. În procesul de supervizare încerc mereu să fac legături cu alte roluri care-i sunt familiare. în: Luif Ingeborg (ed. Ansätze und Perspektiven in Österreich.4 Necesitatea de reflecţie apare şi datorită pretenţiilor şi comportamentului schimbat al clienţilor. Până acum a fost important. perspicacitate. dintr-odată persoana se vede confruntată cu cerinţe de calităţi manageriale pentru care nu sunt suficiente nici rolul de profesor şi nici experienţa profesională de până acum. ca în nici un caz nu trebuie să se facă uz de forţă. Pentru ca profesorii să nu se simtă împinşi în rolul de elevi.Tradition. Din ce în ce mai multe organizaţii economice vând „soluţii“ şi consultanţă şi nu produse tehnice în exclusivitate. Supervision .

Dvorak Karl (ed. rolul luptătorului singuratic dezvoltat în forţă pe parcursul unui studiu îndelungat. disponibilitatea de a schimba medicul şi de a cere o „a doua opinie /second opinion„ creşte. reflexive. Rezumat Abordările complexe ale problemelor descrise nu este expresia deficienţelor personale sau ale eşecului personal.). Capacitatea de a fi singur devine şi în acest caz o povară riscantă pentru medic şi pacient. chiar şi pentru individul în parte. Alternanţa între procesele orientate spre interior şi cele orientate spre exterior cere o pregătire specială. Ele se sustrag unei direcţionări simple şi cer întotdeauna procese reflexive şi de dialog care. cauzele obiective pot fi relevate. Aceasta este şi o prevenţie împotriva prejudecăţiilor faţă de colegii de muncă „stră- ini“. şi mandatarul politic are nevoie. Ea trebuie relaţionată cu tehnici noi exersate la cursuri şi training-uri şi pusă de acord cu atitudini noi. Şi aici se dezvoltă un conflict deja cunoscut. Liebesbeziehung und Vernunftehe. A te adresa unui grup ţintă potrivit împrejurimilor şi cu mesaje corespunzătoare poate fi învăţat şi exersat. Şi politica ca şi câmp al muncii este supusă schimbărilor profunde. la rândul lor. Toate aceste competenţe trebuie să poată fi puse în mişcare potrivit situaţiei date şi într-un mod flexibil. pentru aceasta Buchinger Kurt: Supervision in Wirtschaftsunternehmen. în viitorul apropiat. Supervizarea este specializată în învăţarea unor tehnici pentru modelarea acestui proces. capacitatea de dialogare sau competenţa în domeniu. pentru ca în sensul dezvoltării identităţii. Istoria personală şi cea profesională trebuie integrate. multe domenii de activitate vor fi confruntate şi mai tare decât în zilele noastre cu problema integrării a colaboratorilor din diferitele culturi de provenienţă şi de muncă. Continua învăţare din experienţă este indispensabilă. Ceea ce leagă toate aceste dezvoltări şi întrebările care decurg din ele. Nu mai ajunge doar carisma. Prescrieri de rutină vor fi puse la îndoială. SOZAKTIV. pentru că în cazul conflictelor de muncă. Editura Votum. solicită însă procese interioare. 5 Frecvente sunt şi cazurile în care absolvenţii în specializarea de supervizare se îndreaptă pe parcursul pregătirii spre noi domenii şi furnizează aici contribuţii şi imbolduri valoroase pentru folosirea supervizării. Pölten 998 47 . Dar prin aceasta. Pregătirea universitară nu a înarmat şi pentru aceste noi provocări. iar dorinţa pentru originalitate şi autencititate este şi ea prezentă. Deseori problemele ivite nu vor putea fi soluţionate prin ordonanţe. fasc.cu implicarea celor care stau faţăn-faţă . solicită acţiunea flexibilă . ca într-un proces reflexiv să cadă la învoială cu profesia de bază şi cu identitatea sa de până acum. Un electorat din ce în ce mai pretenţios pune întrebări din ce în ce mai multe şi în legătură cu aparenţele. În procesul concret de supervizare se va lua în considerare importanţa acestor schimbări. este faptul şi experienţa. instituţii sau chiar domenii întregi. în: Supervision. Dar de obicei doar ea singură nu ajunge. Noi forţe de muncă pot fi achiziţionate pe durată scurtă doar prin migraţie. 6 5 Cf. În percepţia supervizorie este vorba de fenomene care apar datorită condiţiilor de muncă schimbate precum şi a schimbărilor sociale şi tehnice care stau la baza lor. Pentru a face faţă unei transparenţe mediatice nemiloase vor fi consultaţi aşa-numiţii „media-coaches“ şi „spin doctors“. Ele vizează grupuri de meserii. Münster 2002 6 Cf. îngreunează dezvoltarea noilor strategii şi a rolurilor necesare pentru a se putea lupta cu aceste noi solicitări. Pentru a putea aborda într-un mod competent şi autonom aşteptările curente faţă de politicieni.şi adecvată situaţiei date. ci cer competenţe reflexive de la toate părţile implicate.prealabil şi deseori formulează dorinţe specifice de tratament. Rolurile exersate trebuie puse în acord cu identitatea proprie. Dar autenticitatea cerută de acesta. Sozialarbeit und Supervision. St. că problemele care iau naştere cu acestea nu pot fi înlăturate doar cu ajutorul ordonanţelor. „cine sunt acum şi cine am fost“ să poată exista unul lângă celălaltul. studiile din Reichel Rene. 2/2002. Viteza dezvoltării descrise mai sus creşte într-un mod razant şi se extinde pe domenii de muncă din ce în ce mai multe. Datorită îmbătrânirii societăţii şi odată cu scăderea natalităţii se ajunge în multe ţări europene la o pierdere dramatică a forţei de muncă tinere.

când o scenă este iluminată din cele mai diferite unghiuri sau când se aleg „diferite căi de intrare în spaţiul aerian“. Dornbirn. Acesta se referă la corp. pentru aceasta conceptul referitor la dezvoltarea calităţii al Academiei Frey care pune în centrul analizei calităţii disponibilitatea de a angaja: QAP Qualität als Prozeß.“8 „A lua în considerare toate posibilităţile“. De concediat nu poate fi concediat. Plastic exprimat. povestite sau văzute. Organigrame şi descrieri ale locurilor de muncă reglează competenţele şi domeniile de responsabilităţi. also bin ich.pregătirea reflecţiei La baza acestei împărţiri în trei stă un model psihosomatic. Apar sentimente de panică. a lua ceva în considerare. a răspuns Bärlach. Deoarece este un om cu handicap nu se pot face prea multe. Die Entschlüsselung des Bewußtseins.7 Cum ia naştere reflecţia: „Acesta este un sfârşit neverosimil“. la suflet şi la spirit. Capacitatea umană de a-şi simţi aceste emoţii.9 Acest proces „de apropiere“. Ordonarea sau organizarea unor spaţii ajută sau îngreunează anumite posibilităţi de întîlnire. emoţiile şi sentimentele vor fi verificate pe fundalul anumitor concepte şi 0 7 48 Duden (989): Das Herkunftswörterbuch. München 2002 . 1952 8 9 Cf. Damasio Antonio R. această atitudine de bază a comisarului Bärlach al lui Dürrenmatt reprezintă pentru mine o atitudine supervizorică de bază esenţială. de înţelegere a fenomenelor poate fi prezentat în trei paşi: . Editura Econ Ullstein List. Perceperea de emoţii şi sentimente În acest context prin emoţii se înţeleg reacţia corporală. la spaţii sau la situaţie. a avea în vedere“.Reflecţia ca activitate esenţială a supervizării Verbul „a reflecta“ a fost preluat în secolul al XVII-lea din cuvântul latin reflectere „a îndoi înapoi“.0 Exemplu: Am fost contactat ca supervizor de către echipa unui atelier pentru oameni cu handicap intelectual. altele se supun unei tradiţii.: Ich fühle. în latină „animum reflectere“ „a-şi îndrepta gândurile spre ceva“). acesta este ca şi cum s-ar pune peste unul şi acelaşi tablou folii colorate. Mannheim Dürrenmatt Friedrich: Der Verdacht. acesta va în continuare clarificat: Constatarea de fapte În munca de supervizare prin fapte se înţelege ceea ce este vizibil. Aceste ore de supervizare declanşează la mine stări de deosebită oboseală şi faze de dezorientare şi de „a fi învăluit în ceaţă“. Se iau decizii. Ar trebui să luaţi în considerare toate posibilităţile. Exemplu: Întrebarea adresată prin telefon de către conducătoarea echipei a declanşat în mine o stare corporală de luciditate şi a trezit sentimente de curiozitate şi interes. senzorială directă la cele întâmplate. Zürich. deoarece acest client ar putea „contamina“ prin comportamentul său şi pe ceilalţi din grup şi haosul s-ar răspândi. Unele sarcini de muncă sunt enunţate. „dar unul de încredere. verificabil şi pentru alţii sau poate fi justificat prin declaraţii. face posibilă ca să se dea calităţi diferite acestor reacţii corporale directe. „Desigur“. s-a mirat Hungertobel. persönliche Mitteilung Pentru o aprofundare a acestei distincţii cf. a retrimite. Editura Benziger. Cu totul contrarii sunt reacţiile mele corporale în timpul supervizării când noul colaborator povesteşte despre refuzul de a lucra al unuia dintre clienţi. Pe de altă parte situaţia devine insistentă. la persoane. Pe baza exemplului deja prezentat mai sus referitor la supervizarea cu echipa a unui atelier pentru oameni cu handicap intelectual şi cu dizabilităţi multiple. a chibzui. la mediul ambiant.constatarea de fapte . a năzui. Pregătirea reflecţiei Faptele.perceperea de emoţii şi sentimente . Alte descrieri ale conţinutului de idei sunt: „a reflecta. Ceea ce a fost trăit şi ceea ce a fost perceput este verificat din punctul de vedere al tuturor posibilităţilor de înţelegere şi de explicare. Se pun acţiuni în mişcare. a se frământa. a îndrepta înapoi“ (ex. Numărul persoanelor din echipă este stabilit de un plan al personalului. 200 Gotthardt-Lorenz Angela. a medita.

comunicare la cel de al II-lea Congres Mondial pentru Psihoterapie Pozitivă. Concepte despre spaţiul public. Dominarea fricii în grupuri. Legalităţi în organizaţii.Istoria3 (Istoria contemporană. pentru aceasta: Die Beschäftigung mit der Geschichte. că în situaţia momentană de lucru. când şi cum să împărtăşească celor supervizaţi percepţiile şi reflectăriile sale.Câmpul şi dinamica câmpului (Cunoştinţe despre câmpul de muncă în care are loc supervizarea. El este copleşit de comportamentul indecis al conducătorului atelierului.Persoana (Omul ca individ. trăirea totală în trei paşi. 5-–9 iulie 2000 49 . Aceste concluzii vor trebui să ajute să se deschidă noi şi alte perspective de acţiune sau să se confirme decizii deja luate. Erfahrungen und Reflexionen anhand des Projekts HASI.Grupul (Omul în grup. Această capacitate de auto observare şi autoreflexie ajută ca în timpul acţiunii şi în 3 Cf. Faze tipice în grupuri. Was bei europäischer Arbeit von Supervisoren und Supervisorinnen entsteht. Teorii ale grupului. la www.Concepte ale învăţării (Teorii ale învăţării. Dinamica istoriei. Supervizorii pun la dispoziţie ca şi instrument de lucru şi de cunoaştere persoana lor cu istoria şi experienţa ei specială.: Interdisziplinär beraten . Pentru supervizor este întodeauna valabil să găsească momentul potrivit. se citeşte printre rânduri şi se aud şi semitonurile. pentru aceasta Petzold. Tabuuri) . Aici „instrumentalizare“ înseamnă capacitatea de a se putea pune la dispoziţie pentru procesele de reflecţie cu propria persoană şi propriile abilităţi. Purtarea de discuţii.Cultura (Teorii ale culturilor. Statutul meseriilor. Legalităţi. Eu înţeleg. astfel încât şi ei să poată fi consideraţi de sprijin şi de ajutor. p. Moduri tipice de comportament. Pentru procesul de reflecţie asupra proceselor de muncă.fpi-publikationen.Forschung. Va fi dezvoltată aşa-numita „ureche a treia“ pentru a auzi din cele spuse şi ceea ce s-a înţeles altfel sau ceea ce nu s-a spus. Confruntarea.02/2003 Cf. Consultanţa2) 2 . Wiesbaden. Forme şi structura puterii. Düsseldorf/Hückeswagen.Praxis . Psihologia maselor) . Procese ale învăţării. Exemplu: Sentimentele de panică mă fac să mă gândesc la clientul pe care îl irită noul conducător al atelierului.sich ergänzen: Überlegungen zu Beratung als Disziplin und Praxeologie in der modernen Wissensgesellschaft. Cercetarea conflictelor.SUPERVISION: Theorie . Hilarion G. Şi conducătorul atelierului se află într-o situaţie similară. Interculturalitate) . El este atunci mai relaxat când poate să îndrume sarcini intime legate de meserie. descompunerea în unităţi a reflecţiei cere abilităţi/capacităţi specifice. Münster 2003. Dinamica de rang. Editura Beltz. Funcţie şi rol) . „Limbajul psihologic“ al celorlalţi membrii ai echipei îi este vizibil străin. Teorii ale sistemelor) .teorii pentru a înţelege situaţia prezentată de cei supervizaţi şi trăită cu ei. Drees foloseşte aici noţiunea de instrumentalizare4. Supervision und Beratung. nevoia de siguranţă şi dorinţa de îndrumare în „munca cu sentimentele“ sunt de primă urgenţă. următoarele etaloane de interpretare sau „căi de intrare în spaţiul aerian“ s-au dovedit a fi centrale. Confruntarea colectivă cu trecutul) Supervizarea şi capacitatea de „instrumentalizare“ Noţiunea de instrumentalizare are deseori sensul de a folosi pe cineva sau ceva în propriul folos. Acest proces de reflecţie cere de fiecare dată din partea supervizorului cunoştinţe şi competenţe de acţiune adecvate din următoarele domenii: . 0 4 Drees Alfred: Intuitive Dialoge in Therapie. şi anume stabilirea de fapte /perceperea de emoţii şi sentimente / pregătirea/organizarea. Dinamica de grup.de/supervision . Procesul descris mai sus. Teorii ale dezvoltării. în Tatschl Siegfried: Wenn Supervisoren reisen. Concepte etnopsihanalitice. în Supervision /2003.Munca şi meseria (Comportamentul oamenilor în contextul de muncă.Organizaţia (Teorii ale organizaţiilor. Încerc să găsesc analogii între situaţia sa momentană şi situaţiile profesionale mai vechi şi sprijin discuţiile despre aşteptările de acţiune concrete. Teorii ale personalităţii) . Izbucnirile sentimetale neprevăzute ale clienţilor sunt neobişnuite pentru el. Eine interdisziplinäre Internet-Zeitschrift .

De Roos foloseşte pentru această capacitate termenul de subiectivizare. Persoanele pline de compasiune imită inconştient comportamentul şi expresia feţei ale oamenilor cu care simt. Deci neuronii-oglindă au aşadar câte ceva în comun cu învăţatul. când i se scoate limba: o face şi el. Pentru tema noastră descoperirea aşa-numitelor neuroni-oglindă prezintă un mare interes.4. Înţelegem ce se petrece în capul celorlalţi prin faptul că le simulăm. „neuroni-oglindă“.“ Die Presse. Pentru mecanismele neurale ale compasiunii trebuie să fie important. Un exemplu simplu: Bărbatul coboară sprâncenele – trebuie să fie furios – poate vrea să mă lovească – mai bine o iau la fugă.2003 5 De Roos Sijtze: Skills and methods of observation in supervision and coaching. se pot reprezenta între timp o multitudine de activităţi ale creierului. într-o parte a cortexului premotor. deoarece devine activ când se face ceva din propriul imbold) neuroni care s-au încălzit imediat. Legătura dintre centrele (pre)motorice – îndeosebi între neuronii-oglindă din aceştia – şi amigdala trece concomitent peste insula.5 rilor Premisele personale ale supervizo- Ca baze pentru capacitatea supervizorilor de a învăţa meseria reflectării şi cea de a îndruma reflectarea se pot observa trei aspecte: . în care s-au găsit primii neuroni-oglindă. o suprafaţă care ar putea să fie implicată şi în vorbit. Din acestea deducem prognoze despre acţiunea lor următoare şi cu aceasta şi mobile pentru acţiunea noastră. Gallese a numit aceste celule în care se oglindeşte comportamentul altcuiva.94): transpunerea. Dotarea neuronală determinată genetic a omului Una dintre cele mai fascinante domenii ştiinţifice din timpurile noastre sunt ştiinţele neurologice cognitive. Neuroni oglindă există nu numai în cortexul premotor. ci şi invers. În ariile corespunzătoare ale creierului nostru va fi imitată această mişcare. Eu însumi trebuie să mă pot transpune în situaţia de a mă privi în timpul acţiunii mele şi de a percepe concomitent şi acţiunea celorlalţi. 2. Aceşti neuroni s-au încălzit dacă maimuţa a prins un obiect – la fel şi în cazul în care maimuţa a văzut că cel care conducea experimentul a prins obiectul. deci de sistemul limbic. Se poate liniştit spune despre asta „a maimuţări“. Această regiune a creierului va fi activată când celălalt face o mişcare sau când auzim numai zgomotul aparţinând de o mişcare. aceeaşi poziţie ca şi cei care auz şi comunicarea prin gesturi arată o lucrare a lui Gallese: El a găsit neuroni-oglindă în F5. Psihologul canadian William Hutchison a descoperit la oameni operaţi la creier în stare conştientă. unul dintre centrele vorbirii din creierul uman. Că graniţele între imitarea lăuntrică şi imitaţia activă sunt curgătoare arată „efectul-cameleon“. 4. Aceasta ar putea să accentueze compasiunea: Deja Darwin ştia că nu numai sentimentele influenţează mimica. F5 este responsabil pentru mişcări ale mâinii – una dintre argumentele în favoarea teoriei. se bazează pe o „imitare lăuntrică“ a acţiunilor persoanei în care te transpui. care se încălzesc şi atunci. fără să vrem. celule în care sunt planificate mişcări. Cercetătorilor din Los Angeles şi Roma le-a reuşit deja să demonstreze o astfel de relaţie pe persoană de test cărora s-au arătat chipuri care exprimau emoţii. S-ar putea spune că sunt neuroni ai compasiunii. cum a numit-o Lipps. şi capacitatea de subiectivizare (Sitjtze de Roos) sau de instumentalizare (Alfred Drees). comunicare la simpozionul al ÖVS. Unii participanţi au fost rugaţi să imite mimica. Că deja la maimuţe există o legătură între . Salzburg 2003 6 50 „La începutul anilor ’90 echipa de cerecetători din jurul lui Vittorio Gallese de la Universitatea din Parma au găsit în creierul maimuţelor maki. ca suprafeţele în care se pregătesc sau se reprezintă acţiuni să fie legate de suprafeţe în care se nasc sentimente. O încântătoare formă timpurie este reacţia unui copil mic. că vorbitul cu mâinile a precedat vorbitul cu buzele. Citim din mimica şi gestica semenilor noştri cum se simt şi ce gândesc. cum pacientul a fost înţepat în mână sau când medicul s-a înţepat în mână. alţii în schimb trebuiau doar să le observe. pe o suprafaţă care se numeşte F5. Cine se constrânge să zâmbească se înveseleşte prin aceasta. că dezvoltarea vorbirii s-a construit pe forme gestice timpurii. Această lucrare publicată în PNAS (online 8.Instruirea şi specializarea Ele sunt premisele hotărâtoare pentru a putea dezvolta competenţa de reflecţie în domeniul perceperii/atenţiei/observării precum şi în abordarea şi interpretarea celor percepute/remarcate/observate.6 Prin aceasta se înţelege o structură a creierului care ne permite să percepem şi să interpretăm simţirea şi gândirea celorlalţi oameni.Istoria personală a indivizilor .apropierea întâmplărilor să se poată obţine în acelaşi timp atât distanţare cât şi linişte. când în timpul şedinţei de supervizare adoptăm. când maimuţa aude doar zgomotul însoţitor al gestului.) – în care fluxul de informaţii prin peisajul-creier poate urmărit (nachvollzogen) mai detailat – certifică un concept al psihologului german Theodor Lipps (85 . Rezultat: În ambele cazuri reţeaua suprafeţelor din creier in care – cu ajutorul spectroscopiei de rezonanţă nucleară – s-au văzut activităţi deosebite a fost aproape acelaşi. Cu ajutorul diferitelor proceduri în urma cărora rezultă imagini. Fiecăruia dintre noi este cunoscut fenomenul.Dotarea neuronală genetic determinată a omului . în cortextul cingular frontal (unde unii cercetători ai creierului presupun că ar fi centrul „eu„-lui. Viena. Dar şi cu vorbitul: Regiunea F5 a maimuţelor. de care aparţine aproximativ amigdala rău famată ca „sediul fricii“. este şi forma timpurie a centrului Broca.

8 Referitor la alegerea meseriei de supvervizor se găsesc următoarele afirmaţii ale lui Gerhard Wittenberger: „Sunt de părere. Schmidbauer Wolfgang: Die hilflosen Helfer. că în mare parte comunicarea are loc para. Editura Haupt. care duce de obicei la o mobilitate nouă în gândire. Viena 999 20 9 „Rezultatele cercetărilor dovedesc. cine ce a spus cui…? 8 Cf. a cărui echilibru narcisist depindea de un anumit fel.sunt supervizaţi.“9 Din moment ce supervizarea nu este niciodată alegerea primei meserii. îmi fac o impresie despre starea ei de agitaţie şi pot să mă gândesc în linişte la ce să fac cu această percepţie.auditoriumnetzwerk. că efectul unui mesaj se bazează numai 7% pe cuvintele folosite. Bern 2002. Über die seelische Problematik der helfenden Berufe. conduce la o liniştire vizibilă şi realizează repede o bază de lucru adecvată atmosferei.„ în FORUM Supervision nr. 38 5 .de). când ducem concomitent mâna la gură sau căscăm împreună. Alegerea meseriei şi personalitatea sunt pentru domeniul asistenţei sociale şi al psihoterapiei bine investigate şi documentate. .ca o contramişcare . adică de cucerirea narcistică a părinţilor. că alegerea meseriei.7 Eficacitatea comunicării nonverbale se datorează neuronilor-oglindă. atunci intru într-un proces intensiv de interschimbare. în ce ordine. dezvolt o poziţie corporală proprie. ca şi imagine oglindă a persoanei supervizate. în Herbrand Frank: Fit für fremde Kulturen: Interkulturelles Training für Führungskräfte.. Prin punerea în practică a acestor cunoştinţe se deschid perspective interesante pentru consultanţă. Genetic acest interes provine dintr-o legătură cu mama sau cu părinţii.şi nonverbal. Microanaliza: Daniel Stern20 urmăreşte în terapia copiilor atent scene sau secvenţe scurte: Cine ce a făcut. Şi motivele unor perturbări profunde de comunicare pot fi presupuse în aceste domenii neuronale. (caseta audio poate fi obţinută la adresa www. ce sentimente au fost legate de ele. de supervizor are ceva de a face cu marea sensibilitate a candidatului de a se interesa de nevoi conştiente şi inconştiente ale altor oameni. workshop la al II-lea Congres Mondial de Psihoterapie. . El se simţea util şi aceasta dădea siguranţă existenţei sale. Cu aceasta sunt din nou la percepţia mea proprie. până la 38% pe felul cum sunt rostite aceste cuvinte (comunicare paraverbală) şi până la 55% pe limbajul corporal şi mimică (comunicare neverbală)“. De regulă. de obicei a fost deja aleasă o meserie de bază pentru care capacitatea de transpunere este o componentă importantă.iarăşi o „poziţie“ nouă. Sunt cu ea într-un contact emoţional. Diferite cercetări arată. Următoarele două concepte îmi sunt de mare ajutor. Münster 993 Stern Daniel: Die Wirklichkeit zwischen Mutter und Kind. Această aptitudine înnăscută poate fi formată şi folosită conştient. cum. Editura Rowolth. Expresia din limbajul uzual „ceva ne mişcă“ primeşte/ găseşte astfel o explicaţie neurologică.Dar chiar dezvoltarea şi perfecţionarea acestui sensorism deosebit îl va ajuta pe copil să supravieţuiească şi permite adultului să practice o astfel de meserie ca cea a supervizorului. capacitatea pentru empatie îşi capătă configuraţia şi reliefarea aparte în dezvoltarea personală a 7 individului. Reinbek bei Hamburg 977 Wittenberger Gerhard: „Über die Verwundbarkeit in der Supervisionsausbildung. p. Câteodată găsesc important să mă desprind dintr-o poziţie a corpului pe care am adoptat-o inconştient. supervizare. Aspekte angewandter Psychoanalyse. psihoterapie şi învăţare. Antrenarea observaţiei şi reflecţiei Supervizarea înseamnă a se uita cu atenţie pentru a obţine atât o privire de ansamblu cât şi pentru a surprinde detaliile. Dacă îmi însuşesc pentru un scurt timp ritmul de respiraţie a persoanei supervizate care a sosit în grabă. Aceste reflectări pot să le aduc atunci la rândul lor din nou în procesul de supervizare. „Soluţia“ mea poate să provoace la persoana supervizată . în care copilul s-a comportat „corect“. acest procedeu înlesneşte apropierea de persoana supervizată. Istoria personală Capacitatea înnăscută a omului de a se transpune în situaţia altcuiva.. Copilul a dezvoltat abilităţi uimitoare în a satisface intuitiv această nevoie a mamei sale şi să se asigure astfel de „dragostea“.

Aceasta nu se referă doar la a percepe sentimente care de obicei irită – ca de exemplu mânia – şi de a înţelege funcţia lor. cu poziţia sarcinilor? Cum îmi interpretez sentimentele în raport cu cele povestite? Ce ar fi tipic pentru acest tip de organizare. când ele decurg într-un mod asemănător şi în contextul mai larg sau în organizarea întreagă. să fiu martor la faptul.de). stomac gol…)? Fluier dintr-odată/la urmă o melodie – care? Pregătirea reflecţiei Ce găndesc despre aceasta? Ce concluzii trag din aceasta? Ce fel de noi întrebări apar? Ce fel de cunoştinţe am câştigat în legătură cu nevoile mele de viaţă. Punerea de întrebări referitoare la aceste sentimente şi reflecţia asupra lor este deseori cheia pentru a înţelege o situaţie sau o problemă pe care persoanele supervizate le aduc cu ei. Şi atunci este valabil să devii atent. un moment scurt din punct de vedere al timpului va fi perceput amănunţit în detaliile sale. Punctul de plecare a constituit fenomenul că sentimentele care apar la terapeuţi sau supervizori sunt deseori sentimente pe care le descriu pacienţii şi în consecinţă asistenţii. de clientelă. Viena 2002 . Ea se formează prin istoria personală. lieb mich nicht. când apar sentimente de bunăstare şi de bucurie mare. detaliat situaţiile alese. Pe de altă parte. această aptitudine va fi. la început inconştient. să lovesc. Noţiunea de „fenomen de rezonanţă“ a fost marcată de către Heinz von Förster într-o discuţie cu Mony Elkaim2. de la distanţă? Ce importanţă au aceste sentimente în raport cu acest câmp al muncii. Pentru supervizare aceasta înseamnă să se povestească încă o dată precis. La baza acesteia stă aptitudinea de instrumentalizare. absent. Freiburg im Breisgau 1992 Elkaim Mony: A systemic approach to the therapist`s feelings. să iau în braţe…? În ce fel de stare de spirit mă aflu – lucid. adesea alese intuitiv. În aceste scene. ele au o funcţie şi o importanţă pentru înţelegerea celeilalte persoane şi a sistemului ei. Atunci sentimentele sunt de fiecare dată legate şi de anumite modele de conduită. Mai târziu. Îndreptar pentru formarea percepţiei şi a reflecţiei Corespunzător reflectărilor de până acum referitoare la sprijinirea procedeelor de reflecţie ale supervizorilor se dezvoltă în supervizori un îndreptar interior pentru 2 formularea de întrebări care focalizează perceperea şi fac posibilă reflecţia: Constatarea de fapte Cine a fost implicat? Ce s-a povestit? Cine cât vorbeşte? Ce nu a fost menţionat? Ce acţiuni au fost stabilite? Ce fel de instituţie este aceasta? Ce fel de îndrumări scrise există? Cum arată structura organizaţională? Conform organigramei şi a fişei postului cine răspunde de ce? Unde se află obiectivul? Cum este dotat? Cum arată acolo? Care este ordinea de şedere obişnuită? Constatarea de emoţii şi sentimente Ce simt.Potrivit acestui concept. Fenomenul de rezonanţă: în Duden rezonanţa este definită ca vibrare împreună. Această aptitudine face parte din dotarea cognitivă cu care se nasc oamenii. comunicare la al III-lea Congres Mondial de Psihoterapie. somnolenţă. Mi se întâmplă în repetate rânduri. Sentimentele care apar se raportează la istoria personală a supervizorului.auditoriumnetzwerk. (caseta audio poate fi obţinută la adresa www. iar mai 52 Elkaim Mony: Wenn du mich liebst. cu punctele mele tari şi slabe? Care sunt următorii paşi? Câştigul meu în cunoştinţe privit în urmă. că la unele persoane această abordare încetineşte ritmul de povestire şi totodată să deschidă o panoramă cu totul nouă. înţelegere şi efect. ecou. pentru fundalul cultural al celor care acţionează? Rezumat Reflecţia este competenţa esenţială a supervizorilor. care sunt sentimentele care apar în mine? Ce fel de sentimente/senzaţii provoacă în mine persoana supervizată? Cum mă simt eu în spaţiile respective? Apar amintiri despre situaţii similare. dezorientat? Ce fel de simptome corporale apar (durere de cap. răsunet. individuală a vieţii. despre cu totul altfel de situaţii? Acum aş prefera să o iau la fugă. Lambertus. cu această poziţie profesională. modelele de acţiune sau decursurile atunci vor deveni clare.

Această atitudine caracterizează în general supervizarea. Stuttgart 984. Hotărâtoare pentru analiza acestui aspect sunt experienţele din cursul europenizării supervizării. supervizorii se oferă ca medii pentru înţelegerea acestor scene. Bodenheimer explică necesitatea pentru aceasta „dintr-un principiu elementar care spune. 22. că un lucru nu poate fi interpretat niciodată în interiorul acelui sistem în care ne-a înfruntat. cum urmează: „Mi se pare important. Urban und Schwarzenberg. Supervizarea reuşeşte prin poziţia autonomă distanţată şi prin examinarea atât emoţională cât şi cognitivă a proceselor de muncă şi a situaţiilor să se dezvolte mai departe metodic. Supervizorii vin de dinafară şi fac doar trecător parte din sistemul supervizat. supervizarea a devenit parte integrantă a celor mai diferite domenii de muncă. Această învăţare şi dezvoltare bilaterală a competenţelor. p. trebuie înţeleasă datorită esenţei sale ca şi inter–pretatio. constructor de poduri (pontifex).“22 În 978 Jager scrie referitor la supervizarea din spitalul de psihiatrie: „Referitor la cazul supervizorului. şi prezentarea şi trăirea acestor teme şi a emoţiilor legate de ele în sistemul de supervizare. p. Ea este premisa pentru ca lărgirii de sens să poată avea loc. Verfahren. Wien 978. să ne deplasăm în spaţiul celuilalt. Editura Reclam. Fiecare interpretare – dezvoltare de semnificaţie – care are sens.cit. pentru personalul colectivităţii terapeutice este deosebit de impotant. corespunzător schimbărilor din lumea muncii. Pentru ca diferitele aspecte ale reflecţiei să fie făcute posibile. Modelarea profesionistă a existenţei de „a fi străin“ permite implicarea dimensiunilor culturale şi istorice în procesul de reflecţie. oct. în: Hans Strotzka (ed. de la sistemul de supervizare la sistemul de muncă şi invers. 24 Tutzer Inge: Erfahrungen aus der Internătionalen Supervisionsgruppe. Această distanţare este una care se petrece în interiorul supervizorului. adică ca şi trecerea de la un sistem la unul altul… Cine face acest lucru. ci s-o poată privi distanţat din afară. Din observatorii distanţaţi au devenit „călători în lucruri referitoare la reflecţia legată de muncă“. loc. Recuplări vor fi intreprinse de la un sistem la altul. acel inter-pres. „Supervision in interkultureller Perspektive“. Distanţa ca premisă pentru eficacitatea reflecţiei Producerea reflecţiei a fost descrisă mai sus ca nişte paşi de distanţare de la trăirea în ansamblul ei. ca: presbyter. este un mediator care – atunci când este vorba de interpretarea cuvintelor divine – se vede între două instanţe. Indikationen.supervision-eu. în anul 2002.25 26 Rezumat Distanţa este o caracteristică a supervizării. fasc.“23 Inge Tutzer formulează aceasta. Gerhard Leuschner / Gerhard Wittenberger. în: Web-site der ANSE: www. în: Forum Supervision. ca el să nu fie atras în împletitura acestei colectivităţi. loc. ed. Procesul analog de învăţare şi de dezvoltare are loc şi la cei care urmează să fie supervizaţi.târziu conştient formată. întodeauna în contact şi în relaţie cu realitatea muncii şi cu realitatea socială şi personală a făcut ca între timp supervizarea să devină o poveste europeană de succes.org 25 26 Bodenheimer Aron Ronald: Warum? Von der Obszönität des Fragens. 2003. 7 Jager Elisabeth: Die therapeutische Gemeinschaft. Fachhochschulverlag Frankfurt 2003 27 53 Gotthardt-Lorenz Angela. ca pentru o comunicare bilaterală.“ 24 În cei 24 de ani care au trecut între cele două citate. pentru a experimenta senzo22 23 rial necunoscutul şi asemănarea. Freitag-Becker Edeltrud: Im Dialog mit der Andersartigkeit.cit. Astfel are loc o distanţare spaţială. O serie de concepte şi de teorii slujesc ca fundal pentru interpretarea şi înţelegerea situaţiilor şi conflictelor de muncă percepute. La cerecetarea şi prelucrarea scenelor din cotidianul muncii. Supervizarea şi formaţiunea ei specială „coaching“-ul sunt folosite pe nivele ierarhice diferite pentru a dezvolta orizontul profesional. „Meşteşugul metodic al supervizării constă în a construi o punte între controversele despre procesele de comunicare în câmpul muncii.): Psychotherapie: Grundlagen. respectiv în organizaţie. 386 Tatschl Siegfried: Wenn Supervisoren reisen. socială şi culturală faţa de sistemul supervizat. este nevoie şi de paşi de distanţare externă. cineva care trece de la un sistem la altul şi care mediază între sisteme. .“ (Gotthardt-Lorenz)27 Înţelegerea lumii muncii care a devenit mai complexă necesită un instrumentar corespunzător timpurilor. Ei îi sprijină cu munca lor pe persoanele supervizate în descoperirea şi dezvoltarea propriilor comptetenţe de reflecţie.

©Ćiril Ćiro Raič – Mostar28 În legătură cu supervizarea apare în repetate rânduri metafora cu podul. Aş dori să folosesc aici imaginea despre „Stari Most“ – „podul vechi“ de la Mostar.29 Ea exprimă mult din ceea ce pentru mine ca supervizor şi european reprezintă o dorinţă. „Stari Most“ legă între ele culturi şi religii diferite precum şi reprezentări valorice

deosebite. El face posibil întâlniri personale. Imaginea lui „Stari Most“ stă pentru învingerea abisurilor şi pentru sprijinirea şi înlesnirea schimburilor. Un alt aspect este confruntarea cu istoria colectivă. Faptul, că după distrugerea intenţionată „Stari Most“ va fi reconstruit într-un proces interactiv şi reflexiv, cu participarea tuturor părţilor implicate, este un semn împotriva resemnării în faţa experienţelor istorice traumatice.

Adress: A – 3470 Kirchberg am Wagram, Engelmannsbrunn 91 email: sigi.tatschl@aon.at Fax/phone 0043-2279-2856 Mobile 0043-664-45 19 522

28

Sunt foarte recunoscător lui Ćiril Raič pentru că mi-a pus la dispoziţie această fotografie. Zahvaljujem gospodinu Cirilu Raiču za fotografiju Starog Mosta.
29

54

Timp îndelungat, Stari Most, podul vechi de la Mostar a fost considerat ca şi simbolul înţelegerii dintre popoare precum şi un motiv pitoresc şi un obiectiv turistic. Realizarea deosebită din punct de vedere static de a construi în anul 566 un arc de pod din piatră de o satfel de dimensiune (î = 28 m, l = 2 m) merită admiraţie la fel ca şi estetica graţioasă a arhitecturii sale. Distrugerea în 993 în timpul războiului din Bosnia a acestui monument cultural a cutremurat întreaga lume. Comunitatea internăţională a făcut posibilă reconstrucţia „podului vechi“ cu folosirea blocurilor originale de piatră scoase din albia râului Neretva. Cf. catalogul însoţitor al expoziţiei din Muzeul de Artă din Viena: The bridge of Mostar / Die Brücke von Mostar, Wien 2000.

Supervizarea profesională în centrul maternal

Psih. aurora toea

Director CRIPS

„Supervizarea este principala modalitate prin care un supervizor desemnat de organizație autorizează activitatea individuală și colectivă a personalului și asigură respectarea standardelor de calitate. Obiectivul este crearea posibilității ca angajații să-și poată desfașura activitatea în conformitate cu fisa postului, cu maximum de eficiența posibilă. Nucleul procesului de supervizare îl constituie reuniunile periodice organizate dintre supervizor și supervizat(i). Persoana supervizată este participant activ la acest proces interactiv.“- (Brown si Bourne )

Centrul maternal dispune sau ar trebui să dispună de un sistem activ de supervizare a resurselor umane care permite funcționarea sa la nivel optim. Supervizarea este considerată o componentă cheie a gestiunii de calitate a resurselor umane, fiind indispensabilă în cazul oricărui serviciu care presupune o relaționare directă cu clientul. Este obligatorie nominalizarea unui supervizor pentru activitatea asistenților sociali/ educatorilor și relația acestora cu mama, copilul și familia. Este de preferat ca acest supervizor să fie un specialist cu studii superioare de specialitate din cadrul complexului de servicii în care este integrat programul de asistență sau din cadrul DGASPDC, respectiv al organizației neguvernamentale furnizoare de servicii.

55

În munca socială centrată pe familie este necesar ca asistentul social responsabil de caz sau educatorul care lucrează direct cu mamele și copiii lor să beneficieze de supervizare din partea unui specialist din exterior, pentru a fi consiliat în elaborarea și aplicarea proiectului individualizat de protecție, pentru a-și imbunătăți metodele de lucru și pentru a depași situațiile dificile in relația cu clientul sau/și stările de stress inerente unui loc de muncă în care se „tratează“ drame umane. Este practic un drept al specialistului de a cere și primi sprijin pentru rezolvarea problemelor profesionale sau provocate de stress-ul profesional. În același timp, furnizorul de servicii – DGASPDC sau organizația neguvernamentală - beneficiază în urma desemnării unui supervizor pentru centrul maternal deoarece poate asigura conducerea și evaluarea. Se bazează pe experienţa şi expertiza personală a persoanei supervizate. Dificultatea pentru supervizor constă în îndeplinirea unor roluri diverse care să sprijine responsabilii de caz/ managerii de caz/ personalul să muncească eficient, purtând în acelaşi timp răspunderea pentru rezultate şi ducerea la îndeplinire a misiunii centrului maternal. Ce fac supervizorii? Sprijină şi formează personalul care se ocupă de managementul de caz Conduc şi coordonează activităţile din cadrul programului Evaluează performanţa angajaţilor, eficienţa programului şi rezultatele pentru familiile beneficiare Contribuie la elaborarea de politici şi punerea acestora în practică Gestionează programe Asigură comunicare şi feedback Stabilesc relaţii de colaborare Negociază acorduri între organizaţii/ sisteme Intervin în rezolvarea de probleme pentru consolidarea sistemului de servicii pentru copii şi familii Competențe (Cooke și McMahon,

a. Competenţe de relaţionare b. Competenţe de coordonare c. Competenţe de orientare d. Competenţe de dezvoltare Fiecare dintre aceste domenii are anumite caracteristici asociate. Să le analizăm pe fiecare mai întâi separat şi apoi ca pe un întreg ca să vedem utilitatea anumitor caracteristici din fiecare categorie de competenţe în realizarea unei supervizări eficiente în sistemul de protecţie centrat pe familie. a. Competenţe de relaţionare Pentru a fi eficienţi în rolul lor, supervizorii trebuie să posede competenţe de relaţionare manifestate în interacţiunea lor cotidiană cu angajaţii. Iată câteva abilităţi din această categorie: capacitatea empatică, grija, flexibilitatea şi manifestarea unui stil suportiv de supervizare. Dacă supervizorul demonstrează asemenea abilităţi, personalul poate astfel percepe latura „mai umană“ a personalităţii acestuia precum şi sprijinul şi preocuparea lui faţă de eforturile angajaţilor. Când personalului i se permite să realizeze aceasta latură, supervizorul facilitează şi construieşte echipe în cadrul departamentului/biroului respectiv. Supervizorul constituie un model de rol pentru angajaţi. Prîntr-un comportament flexibil, el poate răspunde cerinţelor impuse atât de rolul său în continuă schimbare, cât şi de rolurile în schimbare ale programului şi ale organizaţiei ca întreg. b. Competenţe de coordonare Alte competenţe necesare realizării unei supervizări eficiente sunt cele de coordonare. Printre acestea se regăsesc: să fii un om pe care ceilalţi să se poată bizui, de încredere, să acorzi atenţie amănuntelor şi să te concentrezi pe rezultate. Supervizorul este un om de încredere atunci când atât personalul, cât şi organizaţia în sine pot avea încredere şi se pot baza pe el. Aici pot apare anumite probleme legate de rolul supervizorului: nevoile personalului şi cele ale organizaţiei pot să nu coincidă. Supervizorul este răspunzător atât în faţa unuia cât şi a celuilalt şi există momente în care cele două par în conflict. c. Competenţe de conducere Printre acestea se numără caracterul hotărât şi orientat spre realizarea sarcinii, la care se adaugă un stil directiv de supervizare

2002) 56

Există patru domenii de competenţă esenţiale pentru supervizorul din sistemul de protecţie a familiei şi copilului:

A avea un stil directiv înseamnă a actiona spre realizarea unui obiectiv. acelorași cerințe de performanță și unor metode de abordare comune pentru care se consideră reciproc responsabili“ Termenul de echipă multidisciplinară.iar obiectivul este iniţierea acţiunii. Mamele vor fi informate despre activități. experiență. pe scurt: a. scop comun interdependența angajare responsabilitate Să le explicităm. În concluzie. fiind necesară nu doar definirea formală a acestuia. Competenţe de dezvoltare Ultima categorie de competenţe necesare supervizării eficiente o constituie competenţele de dezvoltare. d. Conducerea poate implica evaluarea programelor. format din profesioniști cu specializări diferite. Acestea implică creativitate. evenimente. care răspunde de asigurarea serviciilor de asistență. elaborarea de acorduri şi planificarea comunitară. Comunicarea este indispensabilă unei organizații moderne. trebuie să fie capabil să-si exprime propria viziune despre echipă dar şi să prezinte personalului perspectiva organizaţiei. educare și pregătire a reintegrării familiale și sociale a cuplului mamă-copil. c. b. voluntari și specialiștii colaboratori din alte servicii din comunitate. îngrijire. caracter novator. un supervizor eficient. Sunt absolut necesare următoarele elemente: a. abilități. proiecte de viitor și li se vor solicita opiniile pentru îmbunătățirea activității. a unui rezultat dorit. adaptat centrul maternal. Echipa Conform definiției lui Katzenbach și Smith (993). spirit de colaborare şi îndrăzneală politică. dat fiind că rolurile lor sunt complementare. Importanța comunicării interne și munca în echipă Managementul resurselor umane din centrul maternal asigură intervenția în echipa pluridisciplinară și o comunicare internă permanentă între personal. Trebuie să fie capabil de interacţiune cu alte servicii din sistemul de asistența socială si de protecţie a copilului şi să colaboreze cu acestea. Deși fiecare membru al grupului are diferite specializări. aprecierea performanţelor. Interdependența Membrii grupului trebuie să înțeleagă că au nevoie unii de alții pentru atingerea scopului comun. Toate abilităţile menţionate mai sus sunt esenţiale în supervizare. încurajându-se comunicarea în scris. b. se referă la un grup de lucru unitar. să transmită la rândul lor informații și să își exprime opiniile. Vor fi adoptate toate metodele și formele de comunicare – verbală și în scris – pentru ca toți angajații să fie la curent cu „viața internă“ a centrului maternal. asumarea de riscuri. Scop comun Persoanele trebuie să aibă obiective comune sau un motiv pentru a lucra împreună. d. supervizarea personalului şi elaborarea de proiecte. Dar nu este suficient ca membrii grupului să fie nominalizați pentru a deveni o echipă. Astfel. activități profesionale specifice ei sunt la fel de importanți pentru reușita planului de servicii 57 . Acesta este nivelul în care supervizorul se confrunta cu imaginea de ansamblu: colaborarea intre serviciile comunitare. Motivul pentru care este dificil să devii un supervizor eficient rezidă în faptul că eficienţa obligă la dezvoltarea competenţelor din aceste patru domenii. Prezentăm în continuare câteva aspecte teoretice și practice referitoare la munca în echipă multidisciplinară și la dezvoltarea echipelor eficiente. Utilizarea acestora în supervizare înseamnă orientarea spre schimbare – în cadrul propriului departament/birou şi/sau în cadrul centrului maternal pentru care lucrează. flexibile si eficiente. Este necesar ca în acest proces de comunicare internă să fie antrenate și mamele beneficiare. exceptând acele reuniuni și comunicări scrise care abordează aspecte confidențiale sau probleme specifice exclusiv personalului. Se recomandă amenajarea unui avizier și se poate pune la dispoziție o cutie pentru sugestii și opinii. echipa este „un grup restrâns de persoane cu abilități complementare dedicate unui scop comun. relativ permanent. ci înțelegerea și conștientizarea de către fiecare persoană a scopului comun. pentru a deveni echipă membrii grupului își vor defini pentru început scopul comun. El trebuie să aibă o „viziune unitară“ şi abilitatea de a o exprima atât faţă de personal şi superiori cât şi faţă de comunitate.

Grup versus echipa Pentru a înțelege mai bine ce înseamnă trecerea de la grup la echipă. An Exercise) • Toţi membrii grupului urmăresc standarde înalte de calitate. membrii echipei trebuie să fie proactive în luarea deciziilor și în exprimarea opiniilor pentru îmbunătățirea calității muncii. • Membrii au deplină încredere reciprocă şi se bazează unii pe ceilalţi. Grupul însuși trebuie să fie responsabil ca unitate funcțională într-un context organizațional mai larg față de DGASPC. etc. Criticile sunt constructive şi nu creează disconfort. O echipă nu se poate construi în lipsa încrederii. 992). trei mai bine decât două. În luarea deciziilor. Coordonatorul centrului. • Conducătorul nu domină echipa şi nici nu i se supune fără rost. Caracteristicile ideale ale unei echipei eficiente (Team building. • Deciziile se iau prin consens (există un acord general clar şi toată lumea e dispusă să-l respecte) iar dezacordurile se discută. O echipă eficientă are o serie de caracteristici ideale. există o atmosferă suportivă. etc“. • Membrii grupului înţeleg clar obiectivele generale şi specifice precum şi sarcinile echipei şi le acceptă. • Atmosfera din grup este lipsită de formalism. toți membrii echipei trebuie să fie responsabili unii față de alții. Responsabilitate Pentru obținerea unor rezultate semnificative. Reciproc. se va implica în dezvoltarea echipei pentru a o face eficientă. inclusiv conducătorul. iar încrederea se dobândește prin realizarea împreună a sarcinilor și prin conștientizarea rolului fiecărui membru al echipei. Oamenii se ascultă unii pe alţii. ONG-uri. Angajare Membrii echipei trebuie să fie convinși că numai deciziile comune sunt eficiente. c. se exprimă toate punctele de vedere. • Sprijinul reciproc este liber. sunt loiali unii altora. că „două capete gândesc mai bine decât unul singur. care nu trebuie privite ca obiective imposibil de atins în realitate. În spatele fiecărei caracteristici se pot descoperi elemente relativ ușor de transpus în practică. ci un proces continuu.cuplului mamă-copil. propunem o paralelă între grup și echipă (Maddux. în orice activitate de echipă și niște reguli deontologice asupra cărora fiecare membru al echipei ar trebui să mediteze. serviciilor și echipei d. • Când se trece la acţiune. se formulează şi se acceptă sarcini clare. nu se fac atacuri la persoană. 58 . • Membrii poartă multe discuţii şi toată lumea participă. DSP. • Membrii. sau a unui an calendaristic. în calitatea sa de manager al resurselor umane. care cuprinde mai multe etape de dezvoltare. membrii echipei trebuie angajați să își exprime opiniile. conform schemei următoare: Construirea echipei multidisciplinare nu e doar o activitate care are loc la începerea unui program nou. pozitivă şi relaxată.

Atitudinea lor față de muncă este cea a unui simplu angajat. • Membrii lucrează într-un climat de încredere și sunt încurajați să-și exprime deschis ideile. •Membrii sunt încurajați să-și dezvolte abilitățile și să aplice în practică cele învățate. Sugestiile nu sunt încurajate. Ei se bucură de sprijinul echipei. decizia finală aparține conducătorului. Fac eforturi să-și înțeleagă reciproc punctele de vedere. • Membrii comunică deschis și sincer. ECHIPA •Membrii își recunosc interdependenta și înteleg faptul că sprijinul reciproc este cel mai bun mijloc de realizare atât a motivelor personale cât și a celor de echipă • Membrii simt că munca și unitatea în care lucrează le aparțin deoarece sunt dedicați obiectivelor în stabilirea cărora s-au implicat. deoarece nu sunt suficient de implicați în proiectarea obiectivelor unității. câteodată obiectivele lor se intersectează. Întrebările sunt binevenite. Intervenția supervizorului poate fi amânată și se poate ajunge până la deteriorarea gravă a lucrurilor. • Membrii participă la luarea deciziilor privitoare la echipa dar își dau seama că. • Membrilor li se spune ce să facă și nu sunt consultați asupra celei mai adecvate abordări. Unii se pot juca sau pot chiar întinde curse celor neatenți. • Membrii pot fi beneficiari ai unor solide sesiuni de formare dar supervizorul sau alți membri ai grupului pot limita aplicarea celor învățate strict la munca fiecăruia. ori de câte ori echipa singură nu ajunge la un rezultat sau în caz de urgență. •Membrii contribuie la succesul organizației prin aplicarea abilităților și cunoștințelor de care dispun la realizarea obiectivelor echipei. • Membrii au tendința de a se concentra asupra propriei persoane.GRUPUL • Membrii sunt de părere că motivul pentru care se găsesc împreună este doar administrativ. Obiectivul final este succesul. nu conformitatea. Ei acționează pentru rezolvarea rapidă și constructivă a conflictului. • Membrii sunt atât de circumspecți în ceea ce spun încât înțelegerea efectivă nu este posibilă. Indivizii lucrează separat. Exprimarea opiniei/ dezacordului este privită ca manifestare a lipsei de suport. 59 . dezacordurile și sentimentele. Conformitatea este deseori considerată mai importantă decât succesul. • Membrii recunosc faptul că apariția conflictelor constituie un aspect normal al interacțiunii umane iar situațiile de acest gen sunt privite ca oportunitate pentru idei și creativitate. • Membrii nu au încredere în motivația colegilor deoarece nu le înțeleg rolul. opiniile. • Membrii se regăsesc în situații conflictuale pe care nu știu să le rezolve. • Membrii pot să participe sau nu la luarea deciziilor privitoare la grup.

În ultimii 25 de ani a fost terapeut în practica privată. Î Din punct de vedere behaviourist. factorii care o alimentează și beneficiile secundare ale acesteia. a pierde iubire și afecțiune. Absența deprinderilor (ce să fac și cum să fac) 2. Te avânți în lumea imaginară acolo unde nu trebuie să ai de-a face cu aridele situații profesionale cotidiene. Cauți .Care este diferența dintre supervizare și psihoterapie? ruth WerDiGier Biografie: Ruth Werdigier este terapeut cognitivcomportamental în Viena. multe despre istoria problemei. Privind din cealaltă perspectivă. Problemele ridicate în cadrul sistemelor sunt: resurse limitate. supervizor-psihoterapeut? Fiecare supervizor se instruiește într-o profesie de bază care îl ghidează ulterior în îndeplinirea rolului de supervizor. ideologii. Ca și terapeut comportamental am învățat multe despre explorarea în profunzime a problemelor unui client în cadrul procesului de analiză. Dar hai să vedem ce am putea învăța de la toate abordările și cum supervizarea ar putea profita de toate fostele modele de pregătire. în calitate de supervizor. Supervizorii altor profesii s-ar putea să evite această aprofundare a problemei. a pierde statutul) și ca urmare rezultă un comportament de evitare. când lucrezi cu probleme legate de sistem raționalizezi și acționezi numai la nivelul practicii. problemele personale își au originea în două surse principale: . lucrează ca supervizor în instituții de sănătate și pregătește supervizori în companii și organizații mari mai ales pe tema managementul conflictului. În plus față de această activitate de psihoterapeut. Anxietate condiționată (a eșua. înaintarea în profunzime în istoria personală și s-ar putea să se concentreze mai mult asupra sistemului și a aspectelor organizaționale. intenții ascunse și contradicții. presiuni economice. decizi să avansezi mai profund în problemele supervizatului atunci eviți să te confrunți cu realitățile sistemului. 60 n calitate de specialist în terapia cognitiv-comportamentală și supervizor format m-am întrebat adesea care este diferența între aceste două roluri. Atunci când.

amintiri și patern-uri care îl incomodează în activitatea curentă. posibilităti și limite ale procesului de supervizare. clientul este de accord asupra acestuia. așa cum spunea într-o manieră minunată Peter Hinnen în articolul său publicat în „Supervision und Beratung“.empatie. . . atât pentru tine cât și pentru ceilalți în domeniul tău de activitate ? . unde își poate experimenta coflictele și le poate simți. 2. Otto Müller Verlag. Întorcându-ne la Peter Hinnen (2005) a cărui definiție a supervizării este recucerirea resurselor supervizatului în domeniul său de activitate remarcăm faptul că el ridica o serie întreagă de probleme semnificative : .capacitatea de a adresa întrebările potrivite și capacitatea de a asculta răspunsurile.competente de consiliere. Traducerea: Ovidiu Ionescu zur Supervision. să testeze succesul. 995) (Hannes Brandau/Wolfgang Schüers.conștientizarea unor probleme de ordin politic sau de ordin ecologic.und Übungsbuch 6 . Temele în supervizare sunt un permanent subiect de negociere între supervizat și supervisor și este un proces viu în care nici unul dintre cei doi nu știe în ce direcție va merge sesiunea de supervizare. etc. în care să poată reflecta la munca sa.flexibilitate în asumarea anumitor roluri. greșeli și probleme. . . Bergisch Gladbach. 2005. unde poate fi conștient de senzațiile corporale. servește ca mijloc de recâștigare a resurselor individuale în câmpul muncii pentru un individ bineînțeles sau chiar pentru o echipă profesională.toleranța la conflict și haos. Deci. Are nevoie de competente personale ca de exemplu: . astfel încât să le poată explora și dezvolta. politice.ce resurse îți dorești. Supervizarea ar trebui să determine supervizatul să: .deschidere față de problematici religioase și spirituale. perpetuezi problema făcând mult din același patern.ce resurse îți lipsesc și lipsesc și celorlalți în acest context ? . toate în același timp într-o abordare unitară. energie cunoștințe și deprinderi în contradicție cu slăbiciuni. De aceea trebuie identificate resursele supervizatului sau cele pe care echipa le are. Supervizorul trebuie să dețină o mulțime de aptitudini și capacități pe care din fericire le-a învățat în timpul formării și cunoștințe ca de exemplu cunoștințe despre fundamentele folozofice și bazele eticii. astfel. sistemice și aspectele analitice. În ambele cazuri eviți expunerea la întrebări și idei neplăcute. un spațiu unde nu știe încă care va fi rezultatul sesiunii de supervizare. Ca urmare eviți să susții persoana care este implicată în proces și. însă pentru mine este evident că orice abordare și experiență anterioară are propriile avantaje iar supervizarea viitorului va include aspecte din toate teoriile incluzând aspectele raționale. EHP. abilitatea de a reflecta procesele sociale. Care sunt resursele de care ai nevoie într-o anumită situație profesională? Există forțe. .ce resurse posezi în contextul tău personal și cum se face că nu le folosești în contextul profesional ? Pregătirea și experiența mea în terapia behavioristă mă ajută să înțeleg de ce oamenii acționează așa cum acționează.rezistența și stăpânire de sine. . dar la care nu au acces.să identificii soluții rapide. fie capabil să atingă obiective concrete. poate descoperii scheme vechi de comportament. emoționale.talentul de a percepe și observa. . să-și planifice activitățile și să acționeze într-o manieră conștiincioasă și conștientă. Mai târziu este important și scopul originar al supervizării. Supervizarea. comportamentale. Spiel. putere. Bineînțeles că în ceea ce privește scopul supervizării. Supervizorul nu știe ce dorește supervizatul de la el și uneori nici măcar su- pervizatul nu știe ce dorește sau ce strategie i s-ar potrivi cel mai bine. poate că se pot combina cele două strategii. deficite. .confruntare . Salzburg. diferite forme de supervizare și diferite concepte. să permită clientului să depășească anumite granițe într-un spațiu special și într-o perioadă de tip nelimitativă. .

Supervizarea în formarea consilierilor cornel iriMia Doctor în psihopatologie al Universității Paris 7. o reflecție asupra supervizării conduce la punerea mai multor întrebări esențiale: .Care este rolul supervizorului în respectarea deontologiei profesionale de către cel supervizat? .Care sunt sarcinile și rolurile supervizorului și ale supervizatului? .Ce metode de învățare ar trebui utilizate? 62 .Care este genul de relație care este cel mai profitabil pentru supervizare? .Ce ar trebui să facă supervizorul pentru a asigura calitatea muncii celor supervizați? .În ce fel ar trebui realizată evaluarea supervizării pentru a facilita procesul de învățare / dezvoltare al supervizaților? .Ce este de făcut dacă supervizatul are unele probleme personale care îl împiedică să aibă o relație eficientă cu clientul său? (îi sugerăm o consiliere personală? un număr de ore de dezvoltare personală?) .Care ar trebui să fie relația supervizorului și a supervizării cu organizația în care lucrează supervizatul? .Care ar trebui să fie profesia supervizorului în raport cu cea a profesioniștilor supervizați ? (un psiholog poate fi supervizat doar de un .Care este natura relației din supervizare? Care este raportul ei cu relația consilier – client? . un lux greu de atins sau inutil.Ce ar trebui să facă un supervizor? . Denis Diderot Director executiv Fundația Internățională pentru Copil și Familie Într-un mediu instituțional și întrun sistem pentru care supervizarea este încă o noutate.

emoțiile legate de clienți ceea ce determină o conștientizare legată de acțiunile lor și ale celorlalți. consilierea. aceasta ar trebui să se realizeze pe parcursul întregii sale activități profesionale. cu capacități. Procesul de învățare Supervizatul ar trebui să dorească să descopere semnificația acțiunilor sale profesionale. Deasemenea. 7. În timpul sesiunilor de supervizare membrii grupului își confruntă atitudinile. 2. Care sunt metodele de învățare cele mai utile în supervizare? A oferi informații direct. își corectează astfel mai ușor unele percepții sau clișee. procesul de învățare. Aceasta întoarcere spre sine periodică. 2. să își descopere propria identitate profesională. Consilierea în cadrul supervizării Supervizarea nu este terapie. comparare. clarificare.psiholog. pentru utilizarea forțelor colegilor din echipa care vin. evaluarea. Supervizații învață unii de la ceilalți. atitudini utile. după un anumit timp. analiza studiilor de caz. cu contribuția supervizorului care trebuie să obțină o libertate de expresie a supervizaților fără riscul de a fi „distruși“ de ceilalți membri ai grupului. o atitudine de respingere pentru ceea ce a făcut „greșit“. activitatea administrativă. 6. fiecare. din partea supervizorului sau colegilor manifestări de dispreț. jocul de rol. o auto-supervizare. ea cere realizarea unor schimbări nu doar în domeniul cunoștintelor ci și în cel al comportamentelor. atitudini uneori intime ceea ce determină dificultatea separării ei de o relație terapeutică care s-ar putea instala între supervizor și supervizat și care ar trebui evitată într-un astfel de cadru. Relația de supervizare Ce fel de relație este aceasta? Am putea-o situa între o relație de învățare și una de consiliere ? Care elemente ale acestei relații ar trebui negociate la începutul supervizării în cadrul unui contract? Supervizarea ajută la conștientizarea modului de a fi și de a acționa. reproșuri. Supervizarea de grup duce la o dezvoltare a capacității de percepere a celuilalt și a comunicării cu celalalt. 1. Rezultă o motivare mai mare datorată grupului. sistematică nu devine fructuoasă decât atunci când există o relație profesională autentică cu supervizorul și cu membri grupului de supervizare. În plus relația cu supervizorul poate evoca un raport cu o autoritate și astfel poate constitui o amenințare pentru propria independență și autonomie. relația concentrându-se pe munca cu clientul și mai puțin pe aspecte personale ale supervizatului. 3. 4. se realizează un inventar de probleme comune. la consilierul supervizat a unui „supervizor intern“. învățarea prin experiență? Ar trebui ca metodele și stilul de învățare să se schimbe odată cu evoluția relației de supervizare? Relațiile din grupul de supervizare (când supervizarea nu este individuală) duc la o informare reciprocă a fiecăruia din membrii grupului. consultanța. Relația în supervizare presupune lucrul cu emoții. îi poate fi teamă că va primi. Munca în grup presupune o minimă siguranță pentru fiecare membru al grupului. numeroasele experiențe diferite duc la clarificarea ideilor și sentimentelor prin explicare. 3. Sarcinile supervizorului pot fi descrise și analizate în următoarele contexte: . să aibă o distanță adecvată față de evenimentele vieții profesionale care au o rezonanță în viața personală. demonstrația. monitorizarea. cunoștințe. 5. Supervizatul este într-o poziție de vulnerabilitate pentru că este determinat să își expună „ignoranța“ referitor la unele aspecte profesionale. Munca în grup este o pregătire esențială pentru munca în echipă. siguranța care se capată progresiv. Schimbarea provoacă a anumită anxietate. un asistent social doar de un asistent social sau este posibilă și o intersecție a acestor profesii ?) Unul din scopurile principale ale supervizării ni se pare a fi emergentă. relația cu supervizatul. Presupunem că cei care cer o supervizare au nevoie de un forum în cadrul căruia să încerce să cu- 63 . Consilierul va putea realiza. o funcție interioară a celui supervizat. emoțiilor și al atitudinilor care țin de personalitatea fiecăruia.

Cine este supervizorul ? Ni se pare important ca un supervizor să aibă față de meseria sa o stimă suficient de mare pentru a o putea transmite și pentru a-și dori ca un alt profesionist să se formeze și să se simtă bine în acea meserie. de a veghea ca fiecare să se exprime. se asigură de faptul că supervizatul este conștient de implicațiile acțiunilor / muncii sale. pentru a-și clarifica problemele personale care sunt piedici majore în relația cu clientul? 4. de calitatea acesteia și respectarea criteriilor etice. Evaluarea formală este una din cele mai dificile sarcini ale supervizorului deoarece ea poate amenința relația de supervizare și poate influența viitorul profesional al consilierului supervizat. .noască și să facă față sentimentelor și reacțiilor pe care le au lucrând cu clienții. cum se poziționează consilierul. de a susține pe fiecare membru din grup. „ hărțuirea “ în cadrul grupului. tehnici bazate pe interacțiune. Relația cu beneficiarii este folosită drept punct de plecare pentru ca supervizații să învețe despre ei înșisi. Ce ar trebui să facă un supervizor în cazul în care un supervizat cere direct sau indirect ca sesiunile de supervizare să se transforme în propria terapie sau consiliere personală? Cât timp. Supervizare și consultanța Consultanța este una din principalele sarcini ale supervizorului și se referă la rezolvarea de probleme. de impactul organizației/sistemului în care lucrează asupra muncii lor și asupra clienților. cu posibilități actuale și potențiale dar și cu limitele sale. Supervizorul ar trebui să fie gata să utilizeze strategii. cât efort este necesar din partea supervizaților. care este modul în care consilierul poate fi eficient cu acest client. Grupul de supervizare caută răspuns la întrebări de genul: care intervenții sunt cele mai adaptate. Supervizorul stimulează și recunoaște participarea activă a supervizatului pe care îl respectă ca persoană cu un sistem de valori și intenții. În concluzie putem spune că supervizarea răspunde unei nevoi a profesioniștilor de a avea la dispoziție un forum de reflecție. Ea trebuie să răspundă la întrebări de genul: cum poate aborda supervizarea punctele critice ale muncii consilierul într-o anumită organizație. Care sunt criteriile care ar trebui utilizate pentru evaluare în supervizare ? Cum se poate realiza deschiderea celui supervizat și realizarea unei bune relații în supervizare dacă cel supervizat știe că va fi „notat“ la sfârșit? Ce fel de evaluare poate facilita învățarea în supervizare? Unele din principalele întrebări la care trebuie să răspundă evaluarea în supervizare sunt: care este acțiunea/serviciul eficient din punctul de vedere al clientului? Care este acțiunea/serviciul eficient din punctul de vedere al consilierului? Ce constituie o practică care respecta criteriile etice? 64 6. Aspectul administrativ al supervizării Supervizarea are rolul de a-i face conștienți pe consilieri de aspectele organizaționale. dar și supervizorul față de organizație? Importanța organizației este majoră în stabilirea contractului inițial dintre supervizor și instituție. Monitorizarea Supervizarea se asigură de continuitatea relației profesionale dintre consilier și client. Supervizorul are sarcina de a facilita interacțiunile. despre clienți și despre cele mai potrivite intervenții. de a asigura învățarea. inter-personală de o durată și ritm stabilite de comun acord. în afara supervizării. la trecerea în revistă împreună cu supervizatul a aspectelor muncii de consiliere. să intre cu supervizatul într-o relație profesională. Una din valorile comune grupului de supervizare ar trebui să fie certitudinea valorii de al ajuta pe client să progreseze spre autonomie. de a împiedica presiunile inutile. feed back de la supervizat către supervizor. Ce este de făcut dacă un consilier nu respectă criteriile etice ale muncii sale? Dar dacă nu realizează o muncă de calitate ? 7. 5. Supervizare și evaluare Evaluarea presupune o parte informală – feed back de la supervizor către supervizat.

3. Mathilde du Ranquet . BIBLIOGRAFIE : . Elisabeth Holoway. Privat. Scissons – Counselling for results. ci și cum să devii adult în plan profesional. Richard Nelson–Jones . SAGE Publications. Paris. ea are și o funcție de căutare a sensului a ce se întâmplă în relația profesionist – beneficiar al serviciilor). 986.Practical Counselling and Helping Skills. 992. nici un părinte ci un ghid. Supervizarea crează un mediu de realizare a acestei treceri.(Reflecție înțeleasă aici ca fiind cea care contribuie la trecerea de la experiență la învățare. SAGE Publications. Supervizorul este mai aproape de un mentor – care nu este doar profesor. Edward H. un adult experimentat. 2. 997. Michel Carroll – Training Counselling Supervisors. Este vorba de o ucenicie în care nu se învață doar o meserie. 4. 999.La supervision en travail social. Brooks / Cole Publishing Company. London. 65 . London.

un curs. Definiţie Supervizarea serveşte în principiu dezvoltării persoanelor şi organizaţiilor. gestionarea situaţiilor de criză. Departamentul Universității pentru Științe Aplicate Arnhem/ Nijmegen (Olanda). mai profundă şi astfel extinderea posibilităţilor de acţiune. soluţionarea conflictelor . este o explicare comună a unei probleme.500 de supervizori şi supervizoare şi aproape 30 de centre de formare. Beneficii Supervizarea este utilă pentru: . supraveghează distribuirea de servicii şi bani şi se ocupă de activitatea voluntarilor. „Friendly visitors“ (vizitatori prietenoşi) şi „paid agents“ (agenţi plătiţi) sprijină organizaţiile caritabile în activitatea lor. A publicat lucrări de supervizare și coaching în peste 7 limbi de circulație. Președinte Fondator al ANSE (Organizația Europeană a Asociațiilor de Supervizare) în perioada 1997 – 2003. 66 . interactive şi organizaţionale. storia supervizării începe pe la sfârşitul secolului XIX în America de Nord.îndeplinirea gândită a sarcinilor specifice şi de conducere. Lucrează ca formator în supervizare și coaching în numeroase țări europene. Ea îmbunătăţeşte comportamentul oamenilor în rolurile profesionale şi a instituţiilor lor în context. Supervizarea utilizează poziţia externă a consilierului pentru a permite înţelegerea unei probleme. În 989 se înfiinţează Societatea Germană de Supervizare ca asociaţie profesională a peste 3. În 954 apare prima publicaţie de specialitate în Germania de după război. munca pe proiecte. nu este o formare. în 964 se înfiinţează prima specializare la Societatea Germană de Asistenţă Publică şi Privată la Frankurt/Main (azi: Berlin). munca în echipă.Societatea Germană de Supervizare louis van Kessel Conferențiar Coordonator pentru supervizare și training profesional la Institutul VDO pentru formare și consultanță avansată. I Supervizarea se referă la comunicare şi cooperare în activitatea profesională.acestea sunt domeniile în care consilierii pot da impulsuri importante pentru o înţelegere mai bună. Supervizarea este reflecţie şi nu instrucţie. Conducerea. Supervizarea acoperă aspecte personale.

La sediul Societăţii Germane de Supervizare se elaborează un sistem pentru certificarea managementului calităţii. al cărui discurs de specialitate este mai actual decât niciodată.asigurarea stabilităţii personale şi a motivaţiei din viaţa profesională chiar şi în situaţii de muncă dificile. Cei care aparţin profesiei sunt organizaţi într-o asociaţie profesională condusă de ei.. Calitate Sarcina principală a Societăţii Germane de Supervizare este asigurarea calităţii conceptului de consiliere. Sfaturile gratuite nu sunt aşadar specialitatea lor. La acest proiect au participat până acum în mod voluntar peste 600 de membri. .aprofundarea „lucrurilor din spatele lucrurilor“. Societatea Germană de Supervizare a elaborat linii directoare privind etica în comportamentul profesional. În 2002 s-a elaborat şi aprobat „Profilul profesional al consilierului SGS“. 5 ani de experienţă profesională practică. . Încă din 989 au fost create „Standardele pentru formarea ca supervizor“. al supervizării. Supervizarea nu doreşte să izoleze în cadrul conflictelor şi afirmă că dezvoltarea oamenilor şi a organizaţiilor este esenţială pentru fiinţa şi comportamentul acestora şi nu poate fi împăcată cu interesele unei valorificări nelimitate a forţei de muncă. Dreptatea socială. Excepţiile motivate obiectiv sunt pentru SGS un semn evident de onorare a altor căi de calificare şi specializare profesională.acestea. Specializarea certificată de Societatea Germană de Supervizare cuprinde cel puţin încă 500 de ore de curs pe parcursul a doi ani. Formare profesională Studii superioare. SGS este parteneră în cadrul unor proiecte de cercetare ştiinţifică. supervizorii SGS dispun de o experienţă vastă în viaţa profesională. printre altele. . emanciparea. Doar cei care au parcurs acest drum pentru calificare pot dobândi calitatea de membru SGS şi pot purta titlul de „supervizor SGS“. În cadrul simpozioanelor ştiinţifice se pun întrebările de principiu ale profesiunii şi ale cercetării care se desfăşoară în cadrul ei. .planificarea dezvoltării profesionale. . acest SGS testează un „Model de proces pentru dezvoltarea calităţii supervizării“. Transcript.clarificarea relaţiei cu clienţii şi gestionarea ei adecvată. sunt concepte de bază cu care operează aplicarea supervizării. respectul şi respectarea valorilor . Bielefeld 67 . Universităţile şi şcolile superioare au fost din totdeauna organizaţii partenere importante şi distinse pentru specializarea în domeniul supervizării. acestea fiind mereu îmbunătăţite. Astfel. . . În cadrul unui proiect de promovare a doctoratului. Etică Supervizarea este încă de începuturile sale un concept de consiliere legat de valori.asigurarea structurilor nesigure din activitatea pe proiect. Ştiinţă SGS este legată în mod deosebit de ştiinţă şi cercetare.înţelegerea conflictelor în contextul muncii şi soluţionarea lor prin negociere. Vezi Thomas Kurz (2002): Sociologie profesională. Aceste valori reprezintă o bază importantă pentru atitudinea unui consilier.îmbunătăţirea proceselor de înţelegere la locul de muncă şi susţinerea muncii în echipă. precum şi numeroase alte servicii suplimentare. formare profesională şi specializare. care va permite evaluarea calităţii activităţii practice de supervizare. care permite soluţionarea independentă a plângerilor depuse de clienţii membrilor asociaţiei. Evaluarea externă va fi făcută publică în 2006. Din 2003. peste 400 de ore de curs de aprofundare absolvite şi experienţa proprie ca supervizor – acestea sunt condiţiile minime pentru începerea unei specializări ca supervizor. lucrările ştiinţifice pe această temă sunt susţinute ideatic şi material. Colaborarea cu agenţii de acreditare asigură legătura cu europenizarea studiilor superioare.dezvoltarea calităţii fluxurilor de muncă şi a rezultatelor acestora. Profesia Cele 7 caracteristici ale unei profesii: . a stabilit un statut al membrilor pentru domeniul comunităţii lor profesionale şi un cenzor. Un index cuprinzător al lucrărilor privind cercetarea efectelor din domeniul supervizării este în curs de elaborare.

2. 5. 4. 7. care pot beneficia de serviciile acestei profesii. Activitatea profesională este un serviciu adresat tuturor şi se bazează pe valorile societăţii. pentru a detalia şi a prezenta profilul serviciilor oferite de supervizare. SGS este membru al Asociaţiei Germane pentru Asistenţă Publică şi Privată şi al Societăţii pentru Asistenţa Acordată Tinerilor. Profesioniştii sunt experţi în relaţia lor cu clienţii. conferinţe şi ateliere cu clienţii şi contractorii de supervizare asigură legăturile branşei şi al discursului acesteia cu aceia. fondată în 997. publicaţii de specialitate. pentru a promova colaborarea dintre supervizori dincolo de graniţele conceptuale sau ale asociaţiilor şi astfel. Pentru profesionişti se aplică de obicei reguli restrictive în ceea ce priveşte reclama. SGS face parte. Profesionalismul este caracterizat de o bază specifică de cunoştinţe. sprijină şi dezvoltă discursul profesioniştilor din domeniul supervizării către publicul de specialitate şi pe piaţa serviciilor de consiliere. Oferă o răspundere foarte mare şi cer o încredere puternică. care susţine contactele de specialitate şi de politici profesionale dintre supervizorii din întreaga Europă şi asociaţiile lor profesionale. 6. Din 2002 „Forumul Supervizare şi Politică“ realizează legătura dintre supervizare şi problemele sociale şi politice şi invită reprezentanţi ai altor discipline şi domenii ale societăţii la un schimb de idei. Rezultatele proiectelor au fost aduse la cunoştinţa publicului (asociaţiei) în diverse forme – luări de poziţie. SGS este membru fondator al Societăţii Germane de Consiliere. Europa În multe din ţările europene. de asemenea. Orientarea spre binele tuturor este legată de o motivaţie profesională altruistă. tinerii profesionişti sunt pregătiţi în cadrul unui model teoretic şi practic. Colaborări SGS este membru fondator al Asociaţiei Organizaţiilor Naţionale pentru Supervizare din Europa – www.org (ANSE). Câteva dintre teme ar fi: – Supervizarea în asistenţa acordată copiilor şi tinerilor – Supervizarea în domeniul sănătăţii – Supervizarea în contextul sprijinirii medicii muncii – Supervizarea şi şcoala – Supervizarea şi munca sindicală – Supervizarea şi agricultura – Supervizarea şi predarea gestiunii la meşteşugari sau profesiile liberale – Supervizarea şi gender mainstreaming-ul – Supervizarea şi coaching-ul Munca de proiect a fost desfăşurată de grupe voluntare sau de către angajaţii sediului central. care susţin supervizarea în Germania. Profesorii universitari sunt membri ai profesiei. îmbinând teoria cu practica. a căror diseminare se face de obicei de către asociaţia profesională. supervizarea este un format important şi profesionist de consiliere. din „Forumul Asociaţiilor de Supervizare“. pentru a maximiza şi utiliza potenţialul întregii branşe. Numeroase evenimente de specialitate şi în special întruniri. alături de alte 7 asociaţii de specialitate. „Ziua germană a consilierii“ a reprezentat între 992 şi 999 manifestarea centrală a supervizorilor şi2 a celor pentru care aceştia muncesc. Discursul de specialitate SGS iniţiază. Proiecte SGS a iniţiat în ultimii ani proiecte de diverse tipuri. Între 2004 şi 2007 SGS deţine preşedinţia acestei organizaţii. Asociaţia profesională stabileşte reguli de conduită specifice şi obligatorii. 3. care a fost înfiinţată în 2004 ca organizaţie supraordonată şi de lobby a 28 de alte asociaţii profesionale şi de specialitate. Cooperarea şi parteneriatul sunt de la sine înţelese. ea face parte din numeroase reţele. Profesioniştii deţin un monopol în ceea ce priveşte competenţele din domeniu şi sunt apreciaţi de către societate. SGS este membru fondator al ANSE (Asociaţia Organizaţiilor Naţionale pentru Supervizare din Europa).supervision-eu. în cadrul căreia numeroase asociaţii naţionale 68 . întruniri. În seria de publicaţii a SGS de le editura Juventa au apărut până în prezent 7 volume care se adresează publicului de specialitate. conferinţe.

stabileşte consiliul de conducere format din 2 membri. Conferinţa liderilor grupelor regionale şi conferinţa centrelor de formare sunt organe importante formatoare de opinie în cadrul asociaţiei în ceea ce priveşte chestiuni profesionale şi de specialitate. Elveţia. Membrii SGS sunt deseori calificaţi şi pentru aceste activităţi şi le pun la dispoziţie pe piaţa de consiliere alături de supervizare. Conducerea sediului central este subordonată direct preşedintelui asociaţiei. înrudite din punct de vedere conceptual şi operativ (Austria. iar în teritoriu s-au organizat peste 40 de grupe regionale. Cei care doresc să se specializeze găsesc în acelaşi loc toate cursurile recente oferite şi certificate de SGS în domeniul supervizării. consilierea organizaţională şi training-ul. Ungaria. pentru a stimula publicul de specialitate în legătură cu aspectele profesionale.de este locul în care sunt concentrate majoritatea informaţiilor cu privire la supervizare şi SGS. În segmentul destinat exclusiv membrilor sunt disponibile informaţii interne referitoare la asociaţie şi alte informaţii rezervate membrilor. Spania). Dintre acestea fac parte şi coachingul. certificare şi formare. SGS sprijină şi promovează proiectele ANSE. Angajaţii activează în domeniul procesării (4). SGS lucrează cu mai multe asociaţii din ţările vecine. Membrii SGS cu deosebit de multă experienţă s-au constituit în „Reţeaua SGS de supervizare şi activitate interculturală“. Site Web Site-ul web www. Sediul Din 994 SGS dispune de un sediu propriu. Aici membrii şi persoanele interesate pot găsi numeroase informaţii de actualitate. din Lituania. Grupele de lucru. 8 angajaţi ai sediului central asigură aplicarea obiectivelor şi proiectelor asociaţiei într-o manieră corectă. Membrii Peste 3500 de supervizori şi aproape 30 de centre de formare sunt reunite în cadrul SGS. în acest context trebuie menţionată în special participarea la consolidarea grupelor internăţionale de interviziune şi colaborarea pe teme legate de lobby. 69 . Activitatea asociaţiei Implicarea voluntară a membrilor reprezintă coloana vertebrală a activităţilor SGS.din Europa s-au reunit pe o platformă de specialitate. Sediul aflat in vibrantul „cartier belgian“ din oraşul Köln este în acelaşi timp şi locul de întâlnire a numeroaselor comitete ale SGS şi punctul central de contact cu SGS. Acestea susţin promovarea conceptului de consiliere al supervizării şi interesele profesionale şi de specialitate din cadrul acestei profesii. grupele regionale şi reţelele se organizează singure – cu sau fără sprijin din partea asociaţiei. Probleme internăţionale. Aproximativ 230 de membri activează permanent în comitete şi organe ale SGS. toate documentele descărcabile. oferă posibilitatea clienţilor să acceseze uşor supervizori cu un anumit profil de consiliere. Formate înrudite SGS se ocupă profesional de serviciile de consiliere. Comisiile şi grupele de proiecte sunt constituite de către consiliul de conducere. Cooperarea şi integrarea alături de păstrarea şi accentuarea conturului supervizării sunt deosebit de importante pentru SGS. Italia. interculturale şi legate de migrare sunt din punctul de vedere al SGS părţi importante ale calificării unui supervizor şi ale înţelegerii de sine a asociaţiei. medierea.dgsv. precum şi o bază de date care facilitează persoanelor interesate căutarea unui supervizor adecvat. accesibilă la www. Olanda. ca suveran al asociaţiei. Centrele de formare ale SGS colaborează strâns cu organizaţii partenere din străinătate (de ex.). Ei sunt sprijiniţi pe proiecte de către personal auxiliar. informaţii şi materiale referitoare la întruniri şi alte activităţi ale asociaţiei. Adunarea generală a membrilor. Consilierii de alt profil şi asociaţiile acestora sunt parteneri importanţi în eforturile de a profesionaliza împreună consilierea. Republica Cehă. Rusia. Estonia. etc. ca referenţi de specialitate (2) şi în conducere (2). Baza de date cu consilieri ai SGS. de încredere şi în conformitate cu interesele diverşilor clienţi.dgsv. Aici converg toate căile operative ale asociaţiei. precum şi cele trei comitete de adeziune. o listă detaliată cu membrii persoane juridice şi oferte de specializare în domeniul supervizării.de.

Editura VS. Fachhochschulverlag.fhverlag.beltz.de Forum Supervision . Wiesbaden.de Organisationsberatung – Supervision – Coaching (Consiliere pentru organizaţii – Supervizare – Coaching). Luetticher -3 D. Serviciul de informare „SGS actual“ este revista membrilor SGS.freie-assoziation. www. Nu este disponibilă în comerţ.de. www. Impressum Societatea Germană de Supervizare Str. www.vs-verlag.de Responsabil cu prezentul text: Jörg Fellermann Traducere: Ana Muntean 70 .de asocieGiessen. Weinheim.50674 Koeln Telefon 0049-22-92004-0 Telefax 0049-22-92004-0 Info@dgsv. Editura Beltz. Frankfurt.Documente „Statutul Societăţii Germane de Supervizare“ „Standarde pentru pregătirea ca supervizor“ „Profilul profesional al supervizorului SGS“ „Ghid de etică“ „Regulament pentru membri“ „Condiţii de adeziune“ (pentru persoane fizice sau juridice) „Regulament de certificare“ Broşura „Proiect model de dezvoltare a calităţii supervizării“ Broşura „Supervizarea – o contribuţie la calificarea activităţii profesionale“ Pliant „Cum se devine supervizor“ Reviste de specialitate Nucleul publicaţiilor de specialitate ale profesiei de supervizor este reprezentat de 4 reviste de specialitate – alături de numeroase alte reviste conexe: Supervision – om-muncă-organizaţie.de Freie Assoziation (Libera re). Editura Psiho-Socială. www. www.dgsv.

Donoghue). și acesta este exemplul experimental. definiția supervizării profesionale ?“ au dat răspunsuri atât de variate și nu relevă o definiție comună pe care să o angajăm iar cercetarea făcută de O’Donoghue pe două categorii profesionale din domeniul social relevă acest lucru. Alături de aceste perspective adaugăm perspectiva D contextuală care recunoaște ecologia supervizării și influența contextului mediator în diverse sisteme în care supervizarea este implicată. Ce a fost interesant în cercetarea făcută de O’Donoghue este faptul că au fost decelate două perspective. dezbaterea s-a desfășurat pe două filiere. Munson. în literatura corespunzătoare. Cele două categorii. Munson sugerează că sunt patru perspective dominante în virtutea cărora supervizarea este pusă în discuție: perspectiva organizațională. perspectiva situațională. metoda și obiectivele. În literatura pe care unii autori o consideră „jungla de supervizare“ nu există o definiție comprehensivă ori o mega teorie a supervizării profesionale care să-i descrie exhaustiv semnificația. iar discuția. După Munson (993) aceste perspective nu există într-o formă pură și. în care autorii iau în cosiderație atât rolul ecologic al supervizării cât și cel practic (Kadushin. Subiecții care au răspuns la întrebarea „Care este. Această perspectivă reprezintă un curent nou în supervizare. Înainte de a da cele două exemple și a dezbate ideea de supervizare din multiple per- 7 . perspectiva personologică și perspectiva interacțională. în viziunea dvs. de fapt. sunt ofițerii de probațiune și managerii de servicii. încercări de delimitare conceptuală și metodologică.. educație și cercetare. domeniul clinic.Filozofia supervizării profesionale. el susține faptul că ele sunt interdependente și intricate. abordări și curente Consultant Bunăstarea Copilului Programul ChildNet World Learning Formator și Supervizor în domeniul bunăstării copilului Master Supervizare Universitatea de Vest din Timișoara Psiholog ionescu oviDiu onoghue. Kadushin sugerează faptul că nu există o perspectivă unilaterală asupra supervizării care ar limita aria de cuprindere interdisciplinară și de implementare a acestui concept cu reale valențe în îmbunătățirea practicii profesionale a lucrătorilor din domeniile umaniste. de sănătate mintală.

paralelă. este timpul ca acest fundament să fie dezvoltat astfel încât practica avansată să poată fi susținută prin mijloace adecvate. Trebuie să aruncăm o privire atentă. procedura desemnată să asigure că acei care se califică ca și psihologi clinicieni sunt intr-adevăr potriviți să practice. Ce constată el. privirea auto-critică constructivă este marota pe care o legitimează autorii de analize de supervizare mai ales în domeniul psihologiei clinice iar datele experimentale ar trebui în acest context să ne releve contextul în care din ce în ce mai mult se deplasează accentul de la pregătirea profesională care presupune reflecție asupra activității (Fr. structurile. Este important deoarece vrem să comparăm datele analizei activității clinice și observațiile clinicienilor cu cele obținute de O’Donoghue în cercetarea sa. de comunicare. sustin autorii. perspectiva personologică și perspectiva interacțională. analyse de la pratique) la introspecționism în cadrul practicii clinice înseși.. În interiorul acestui grup de studiu și acolo răspunsurile au fost destul de diverse dacă luăm în considerare că autorul a utilizat un grup mic de studiu. înțelegerea și auto actualizarea supervizatului (self-awarness-conștientizarea de sine) și de a potența capacitatea de rezolvare de probleme. supervizarea serveste ca și „gatekeeping“. obiective organizaționale. Deja criteriul de selecție a fost unul profesional. corpusul organizațional. critică asupra programelor noastre. el se raportează la cele 4 perspective pe care le menționează inițial. înlocui sau susține diferite caracteristici ale programelor pe care le desfășurăm“. la ofițerii de probațiune sunt prezente toate cele patru perspective despre supervizare. să punem în discuție totul referitor la acestea și să ne apropiem cât de mult posibil de răspunsurile raționale la intrebările pe care le avem înainte de a implementa. „chiar dacă suntem formatori sau clinicieni. Însă. grupul de studiu a fost eșanționat după ocupație. Mulți ani supervizarea clinică a servit ca și fundamentul forte al practicii clinice și in acest moment. subliniem metafora „educatori de reflecție“ (reflective educators). însă în rând cu aceste priorităti de control a calității. funcție. În aceeași măsură în care colegii lor adoptă modelul om de știintăpractician (theoretician – practician) acești formatori ai unei noi generații de clinicieni par a fi adoptat cea mai potrivită atitudine. Dacă ne întoarcem la O’Donoghue. de TOPOI (temele în datul cultural și idiosincraziile). fiecare dintre noi trebuie să se înscrie într-un process de reflecție în acțiune asemenea îndeplinirii îndatoririlor educative. perspectiva situațională. De ce să suprevizăm pe cineva? Cum ajungem să supervizăm? Când ne legitimăm ca supervizori? Care sunt calitățile. în interesul superior al clientului. find interesați de contextualizarea supervizării dar și de axiomatizarea acesteia îndeobste în cazul în care dorim să analizăm implicațiile sociale și filozofice să facem referință la modul in care autorii britanici Ian Fleming si Linda Steen (Supervision and Clinical Psychology / Brunner – Routledge 2004) se autoreprezintă ca și supervizori. În principal supervizarea clinică dorește să dezvolte practica clinică. Aceștia ajung să trateze educația și formarea psihologilor clinicieni ca o profesie în sine (Peterson 995). De ex. Dintre toate. Este vorba de perspective diferite. cea mai comună este perspectiva organizațională care pune în discuție supervizarea în termeni de funcții. Ian Fleming și Linda Steen ne precizează în cartea „Supervizare și psihologie clinică“ faptul că dat fiind avansul realizat în profesiunea de psiholog și pe frontul psihologiei a fost posibilă analiza critică precum și progresul realizat de supervizare și sisteme în raport cu suportul terapeutic oferit clienților. contextele. obligațiile? Care sunt aptitudinile necesare? La aceste întrebări răspunsurile pot fi de ordin practice sau ne pot deplasa către zone de reflecție în care să oglindim cu date științifice sau cu analize subiective pozibile scenario și reprezentări despre acest demers.. cu îndatoririle lor în calitate de „educatori de reflecție“. să-i crească eficiența. roluri. (Peterson 995) După cum observăm. Adică supervizarea privește în ansamblu mecanismele. .72 spective pentru a decela temeiul filozofic și încadrarea sociologică merită menționat faptul că în psihologia clinică ideea de supervizare a fost mult mai avansatăa în modelele de pregătire date fiind coordonatele de dezvoltare precum și cele experimentale ale diferitelor abordări în psihoterapie și psihologia experiementală. perspectiva organizațională. În cele din urmă. După acești autori (Ian Fleming și Linda Steen) scopul supervizării clinice este de a încuraja reflecția. Ei spun urmatorul lucru. Oricum.

Una din definițiile care acoperă până în prezent toate abordările și aspectele. adică eu. În interacțiunea mea cu clienții vreau să fiu sigur că nu înclin niciodată balanța indiferent ce se întâmplă. UKCC Colegiul Asistentelor Medicale în Marea Britanie. Multe categorii profesionale au produs propria definiție despre supervizare de exemplu. Asociația Britanică a Consilierii și Psihoterapiei definește supervizarea ca și „un cadru formal pentru consilieri în care să poată discuta în mod regulat despre activitatea lor. Să vedem ce ne răspund ei. Dintre acestea. Supervizarea urmăreste identificarea soluțiilor la diferite probleme. este importantă deoarece cuprinde viziunea instituțională asupra dezvoltării personalului. În acest sens considerăm supervizarea ca un proces care menține standardele adecvate de consiliere și o metodă de consultare care diversifică orizonturile unui practician experimentat“ Unul din elementele cheie ale acestei definiții este acela că rolul capital al supervizării este acela de a proteja interesele clienților. pare că perspectiva situațională este cea mai comună în reprezentările lor. comentariile și confruntarea. în calitate de manager de servicii. Agenda va cuprinde activitatea de consiliere și sentimentele legate de această muncă. calitatea. în favoarea exprimării acestor predilecții personale“. funcțiile în conformitate cu cele ale organizației“ Definiția situațională poate fi considerată următoare. Sarcina este de a lucra împreună pentru a asigura și dezvolta eficiența consilierilor în relația cu clientul. cea mai reprezentativă este perspectiva organizațională pe care unul din subiecți.. împreună cu reacțiile supervizorului. care clădește supervizarea ca abordare bazată pe experiența și caracteristicile persoanelor pe care le integrează în procesul de supervizare și îl influențează. supervizarea este văzută ca o a doua opinie atunci când te simți blocat într-o problemă sau când te poate ajuta să te redresezi pe linie dreaptă atunci când vrei să rezolvi o problemă legată de client. unul dintre subiecți. și vreau să fiu conștient de cele mai incomode tare. Perspectiva personologică. de selecție. susține că „promovează modele alternative de tratament pentru clienți“ 73 . întinsă ca durată.eficiența. de exemplu. Se vorbeste de interesul superior al clientului. pentru a monitoriza calitatea serviciilor oferite către clienți și să servească ca și porta de intrare. pentru cei care doresc să urmeze o anumită carieră “ Iată ce spun diferitele asociații profesionale care angajează o definiție preferențială în funcție de viziunea membrilor sau viziunea politicaly correct a membrilor boardului care pot fi considerați seniori ai profesiei și care stabilesc prioritătile și linia directoare a intervenției de acest tip. și care își propune să atingă diferite obiective simultane pentru a dezvolta funcționarea profesională a juniorului. La aceste mărturii haideți să adaugăm cele al Lindei Steen referitoare la psihologia clinică. situațională și personologică. cu cineva care este mai experimentat în consiliere și supervizare. dupa Linda Steen următoarea (Bernard și Goodyear): „O intervenție care este asigurată de un senior membru al unei profesii unui junior membru al aceleiași profesii. De exemplu subiecții răspund în virtutea acestei perspective astfel: „supervizarea este menită a mă ajuta să discut orice de natura personală“ care ar putea influența relația profesională intre ofițerul de probațiune și client. Unul dintre subiecții lui O’Donoghue spune : „Pentru mine este primordial faptul că instrumentul major în rolul meu de ofițer de probațiune sunt de fapt eu însumi . funcțiile este. etc. dezvoltarea practicii și creșterea gradului de întelegere a diferitelor probleme profesionale“. importanței intervenției reflexive asupra calității muncii și aderarea la principiul interesului superior al clientului. de filtru. o ilustrează așa: „Supervizarea asigură faptul că îți îndeplinești rolurile. Relația este evaluativă. În cercetarea lui O’Donoghue mai exista o categorie experimentală și aceea este cea a managerilor de servicii. Sunt cîteva tare care vin împreună cu acest instrument. Managerii intervievați au oferit definiții care evidențiază perspectiva organizațională. așa cum influențează practica profesională. susține că „supervizarea clinică aduce practicienii și supervizorii experiementați pentru a reflecta împreună asupra practicii.

învățarea experiențială în contextul pregătirii și formării supervizorilor..sau alt subiect care consideră supervizarea ca „o legatură între teorie și practică“ sau „mentoring. propunând supervizarea sau mai-degrabă analiza personală ca proces firesc în devenirea profesională surpinde fenomene de proiecție. etică. El susține că funcțiile supervizării sunt de „facilitare. practici. susține Ian Fleming și Linda S. Munson consideră că fiecare din cele trei perspective se referă mai precis la conținutul promovat de agenții. transfer și contra-transfer.conceptul de safe practice) și că fără această intervenție ar fi mult mai expuși la riscurile activității lor. standarde . Dacă se realizează o analiză a celor două categorii profesionale se constată faptul că între ofițerii de probațiune și manageri există o diferență mare și anume aceștia definesc supervizarea din mult mai multe perspective decât managerii. În istoria supervizării întotdeauna a fost afirmată convingerea că supervizarea poate fi eficientă (Linda Steen). Un alt aspect interesant este faptul că în analiza acestor categorii profesionale se relevă faptul că se așteaptă de la supervizare să aducă protecție grupurilor vulnerabile (personal sau clienți . iar această întrebare a fost ridicat de supervizori. situațională și personologică din punctul de vedere al ambelor categorii. Sociali- zarea personalului este procesul prin care noii angajați sau cei care deja lucrează sunt integrați într-o cultură organizațională care presupune valori profesionale. comportamentul și procesele emanente în cadrul supervizării puse în joc de către client și profesionist sunt reflectate în relația de supervizare dintre supervizor și profesionist în cadrul propus de supervizare (setting). în ce formăm ?) În general se vorbește de două mari arii procesuale: a) măsura în care procesele implicate în activitatea de supervizare se desfășoară paralel cu cele utilizate în practică și cea de-a doua. caracteristicile de gender și cultura implicate în procesul de supervizare. autonomia. Rich(993) susține că funcția de facilitare este de fapt crearea unui mediu privilegiat care încurajează gîndirea creativă. cele grupate din rațiuni epistemologice aici sunt cele care sunt evidenăiate de subiecăii unei cercetări. de a evalua acest aspect și chiar au fost decelate câteva aspecte importante însă nenumărate obstacole s-au ivit și asta datorită dificultăților întâlnite în încercarea de a controla rețeaua de variabile interpersonale care sunt implicate în orice relație de supervizare sau relație terapeutică ce implică supervizor. terapeut supervizat și un client. și în relația de supervizare. Funcția de dezvoltare de personal presupune formare mediu de învățare în care aptitudinile de învățare sunt încurajate și oportunitățile pentru dezvoltare personală. Rich de exemplu a revăzut 26 de autori de diferite construcții cu privire la funcțiile supervizării clinice și a dezvoltat și integrat un model al supervizării clinice. Dominanta perspectivelor organizațională. cultură în general. Procesele paralele sau mirroring (oglindirea. însă din toate punctele de vedere reiese faptul că prespectivele dominante sunt: organizațională. După cum se observă există o varietate impresionantă de abordari și perspective. În plus. dezvoltare a personalului. munca propriu-zisă și persoanele implicate. Corelații. Din perspectiva personologică managerii nu doresc ca angajații lor să „aducă problemele personale de acasă la serviciu“. presupune furnizarea competentă și etică a serviciilor către clienți în conformitate cu standardele organizației sau cele profesionale. În baza acestei recunoașteri. situațională și personologică evidențiază faptul că respondenții au fost mult mai înclinati să alinieze reprezentările cu cele din literatura care privesc supervizarea din perspectiva funcțiilor pe care le îndeplinește. dezvoltare profesională“. comunicarea și crește competențele personalului. Aceste concepte vin din literatura psihanalitică care. Presupun recunoașterea paralelismului dintre supervizarea profesională și orice altă relație de suport. socializarea acestuia și oferire de servicii“. pe cine formăm. de terapeuți 74 . deplasare. suport. identificare. Funcția de oferire de servicii. (Ce formăm. rolul pe care îl are problematica. reflexia) au fost considerate importante și tratate ca elemente esențiale în literatura de specialitate ca atare. o întrebare serioasă care se ridica este „ce considerăm noi că ar constitui un succes să un rezultat de succes?“. ca în orice relație. Au fost nenumărate încercări. a deprinderilor și creștere personală sunt în mod evident promovate.

spațiu social. imitație și cugetare în sinteza procesului de sprijinire a propriei gândiri pe gândirea celuilalt. procese paralele. o formă subtilă de dezvoltare sprijinindu-se pe mecanisme de identificare. Cerințele pentru aceste intervenții sunt altele decât formarea supervizorilor pentru psihologia clinică și dacă da în ce măsură? Vorbim despre deprinderi generale sau particulare când e vorba de supervizare (deprinderi specifice). probleme de putere. Plecând de la observațiile pe care le-a făcut în activitatea sa a reflectat asupra premi- 75 . Însă. în metalimbaj. una din provocările acestui raport privilegiat este îndeobște relația reflexivă. de depozitar al angoaselor de cunoaștere și a pulsiunilor relative la raportul de autoritate pe care îl presupune relația inițială și care determină transferurile. Experiential Learning Cycle. cu intervenții regulate în Elveția a intervenit pe lângă echipe profesionale în calitate de analist terapeut și specialist în psihodramă. Lucrurile se complică atunci când vorbim de supervizare inter-profesională. Filozofia clasică surprinde și evocă relații maestru – elev în care dimensiunea reflexivă comună pune în discuție procesul de depășire de sine astfel încât înțelegerea (înțelegere=a vedea dincolo de lucruri) sau contingenta adică înțelegerea maxim empatică care determină seniorul să dea un răspuns cât mai adecvat ucenicului (răspuns care poate să fie verbal. Cât de mult psihologia clinică învață din conținutul de formare a altor profesii și ocupații? La această întrebare încă nu s-a găsit un răspuns pe măsură. Acest concept (în engleză. Ei și aici se constată că foarte mulți educaționaliști subscriu modelului experiențial al lui Kolb. Ce înseamnă în acest sens. Această relație de o circularitate dinamică se dovedește a fi suportul unei dezvoltări de la senior la ucenic ale carei virtuți încă încercăm să le decelăm. Deja ridicarea problemei interdisciplinarității aduce în discuție de fapt transdisciplinaritatea pe care o subliniază procesul de supervizare și din acest punct de vedere poate fi necesar să situăm în primul rând supervizarea la confluența multor factori ce presupun ca relația de supervizare să aibă un caracter sau altul ca de exemplu. instituționalizată sau nu. context politic. În asistența medicală spre exemplu. după David Kolb) reprezintă un model de bază folosit de traineri în faza de design a training-ului pentru că îi ajută să atingă mai ușor obiectivele cursului de creștere a performanței participanților. obligativitatea supervizării a fost introdusă în 992 și accentuată în 996. formarea unor supervizori care să fie capabili să fie eficienți. educativă. Colegiul Național al acestora a stabilit 6 principii care stau la baza formării asistentelor. probleme de consolidare. un model al învățării experiențiale. Eul și formarea profesională. problema de gender. interpersonală. spun autorii. contratransfer. in ciuda cercetărilor realizate. Mulți psihologi clinicieni îi supervizează pe membrii altor domenii profesionale sau poate chiar primesc supervizare din partea acestora. relația de supervizare are o importanță capitală iar variabilele interpersonale joacă un rol fundamental. spațiu public. nu are importanță) să fie o perspectivă coagulată. S-a susținut faptul că. conținutul și practica legată de aceasta nu sunt întotdeauna clare.(Holloway 997). membrana protectoare Eric Stern care este educator specializat și Director de instituție socială în Franța. Într-o cercetare Ellis (996) a analizat 44 de studii și a concluzionat faptul că mult din cercetarea empirică din psihologia clinic nu a fost riguros organizat și desfășurată. Și. status și rol. un fapt este limpede. de bună seamă. Rolul supervizorului în acest registru este de continator. În Marea Britanie Asociația de Consiliere și Terapie a lansat o serie de cerințe pentru „supervizori să se înscrie în formări cu caracter specific în vederea dezvoltării unor deprinderi de supervizare“ și codul etic a accentuat importanța formării pentru supervizori. ne gândim dacă formarea este suficientă pentru a atinge un obiectiv de acest tip. transfer. Ce este important de reținut este faptul că. Eliade. în vederea demonstrării eficienței. după spusele lui M. s-au introdus standarde de formare pentru supervizori. din nou se ridică două întrebari: „Poate formarea să fie eficientă (doar formarea?)?“ și „Știm ce să formăm ?“. Chiar dacă pentru alte profesii. Este. analogic. cercetătorii au ridicat intrebări greșite. „La raison se penche sur elle-mêm“.

. Educația se ocupă de input și output. ceea ce susține că încearcă să facă este tocmai dorința de a crea și de a dezvolta în echipele profesionale sau cu alte grupuri de adulți și de copii. și alți autori de sorginte cognitive comportamentală sau cu orientare de pedagogie scientifistă semnalează același pattern de „interiorizare“. nevoia de homeostazie există în permanență. este pasionat și caută permanent discriminarea elementelor de comunicare în toate formele ei posibile. de membrana protectoare. de filozofia istoriei. 76 Specific. Interesat de etică. Nevoia de cunoaștere este intrinsecă unei dinamici naturale de menținere a echilibrului.de terapeut. de psihanaliza și hermeneutică. Eul membrana este supus asaltului stimulilor externi și interni în aceeași măsură. universitar în sensul pregătirii „universitas scientiarum“. Acest du-te vino este un fel de metabolism al cunoașterii. de cunoaștere și omnipotentă. o conceptualizare dinamică a dezvoltării persoanei din punct de vedere educativ. ci presupune o reorientare permanentă spre scop. spații relaționale concepute ca matrici suficient de continuatoare pentru a permite experimentarea si dialogul educativ sau învățarea dialogală.selor care să-l conducă la o conceptualizare a supervizării. aici scop e unul cognitiv dar și pulsional. ce intra și ce iese din sistem. Iată o altă reprezentare a reflectării și a spiralei educative posibile. Presiunea internă se exercită în aceeași măsură. În pregătirea psihanaliștilor precum și în pregătirea echipelor de intervenție socială rolul de supervisor este complementar celui de mentor . dar și de a se detensiona de elementele de conținere care sunt o noutate angoasantă. Frontiera iluzorie zntre psihosocial și psihoterapeutic declamă psihoeducativul ca domeniu de interferență. O ludică a învățării. de învățare presupune o mișcare identificatorie în sens psihodinamic dar și o imitație pe care eul o poate experimenta în încercarea de a „controla“ și de a menține homeostazia. iar raporturile eu ceilalți sunt jalonate de intervenția mecanismelor de apărare și nevoii de narcisizare. În primul nivel spre exemplu deturnarea nu este de sens cât de creștere dinamică. după schema propusă de Stern.. Nivelul doi. filtru între eu și ceilalți. spațial relațional educativ nu e închis. inconștientul. domeniu interdisciplinar. Este imposibilă cunoașterea fără angajarea tuturor instanțelor psihice. Iată câteva reprezentări grafice ale acompanierii cadru și a procesului de analiză a practicii profesionale încercând să denomineze experimental punctele nodale ale relației. SupraEul joacă un rol de referință. că presiunea externă Eul conține și reține lăsând traficul de informație să circule astfel devenind un fel de filtru. Referitor la învățarea experiențială.

) Surmoi.Le moi membrane  77 Ca = inconștient sau zona pulsiunilor în topica freudiana (Fr. Supraeu = Instanța morală .

și este un continuum intre două extreme ăi se bazează pe fundamentele cunoașterii care susțin axa întelegerii situației. sau malpraxis cu vinovăție mai mult decât cu rușine. Recunoaște faptul că nu există observator detașat și. Metoda centrarii pe pacient rămâne încă o paradigmă post-modernă. examinare și investigații) doctorii „știu“ cum să trateze pacientul. Department of General Practice. dacă expectațiile sociale sunt nerealiste (expectații internălizate de medic) percepția eșecului crește și mai mult. Limitarea acestei obiectivităti a devenit recunoscută în ultima parte a secolului 20 cu un accent din ce în ce mai evident pe rolul pacientului față de reușita tratamentului. de recuperare. Este importantă legătura dintre rușine și noțiunea de cunoaștere. Dacă evaluarea internă și externă se concentrează pe potențialitatea situației și ignoră realitatea și actualitatea situației implicate foarte probabil că medical nu va putea aprecia corect și va eșua. Nu e ușor de definit deoarece este un conflict psihologic în literatura de specialitate similar umilinței. premise Secole a fost considerat posibil că numai aplicând corect înțelegerea medicală. Iată un exemplu de abordare a unui sentiment care poate afecta intervenția practică medicală și acesta este rușinea.Problematica rușinii și a vinovăției în practica medicală – studiu clinic Cercetare realizată de Wayne Cunningham and Hamish Wilson2 Despre impactul supervizării în practica medicală Filozofia pozitivistă a medicinei și accentul pe cunoaștere poate induce un răspuns de tipul „rușine“ atunci când cadrele medicale pot percepe că au greșit în practică. eșecul trebuie recunoscut și judecat sau analizat intern sau extern. Vinovăția este un sentiment mai puțin pervaziv și afectează persoana mai puțin decât rușinea. Probleme legate de noțiunea de „a ști“ precum și „judecata“ și importanța rușinii ca răspuns au reieșit din studii realizate de autori pe mai multe arii: răspunsul medicilor dacă primesc o reclamație și rolul supervizării în practica medicală. Totuși. Îi permite medicului și societății să privească practica medicală din unghiuri diferite și să evalueze performanța pe mai multe axe cu recunoașterea complexitătii actului medical. Senior Lecturer. Diferența fundamentală este între „Am făcut chestia aia oribilă“(vinovăție) versus un eșec al selfului „Eu am făcut chestia aia oribilă“ (rușine)32. biomedicina rămâne baza multor programe de pregătire medicală pentru practicieni și cercetatori. Contrar vinovăției rușinea afectează întregul Eu al persoanei. Implicația a fost că nici o schimbare nu s-a datorat unei modificări de 78 Wayne K Cunningham. Senior Lecturer. Context. de escamotare. cunoașterea (anamneza. În studiul privind plângerile față de actul medical autorii au raportat schimbări în modul în care medicii practică medicina. intră într-un process de refacere. Pentru medici ideea de a nu ști rămâne echivalentă cu un eșec și e încă puternică. Oricum o experiență emoțională puternică a persoanei. Dunedin School of Medicine. Considerațiile asupra polarităților practicii medicale îi poate ajuta pe medici să răspundă la greșeli. Hamish J. erori. jenei. asta depinde de standardele lor particulare. În a experimenta rușinea sau vinovăția. Implică conștientizarea greselilor si potentialul de a separa actiunea de selful persoanei în contrast cu internălizarea greșelii. în afara eului acestuia îi reduce capacitatea de a restaura relațiile și de a învăța din experiența clinică. Ideea e că „rușinea“ induce un demers de ascundere. Wilson. A rămas multă vreme filozofia de bază a medicinei. medicii care au primit o reclamație dar care ulterior a fost clasată. că medicii. Aceasta plasează eșecul undeva în afara doctorului. University of Otago. Ne indică cum ne simțim noi față de Eul nostru. Această abordare îi permite medicului să exploreze experiența de boală a pacientului și să negocieze un plan de management cu beneficii mult mai mari decât atitudinea paternalistă. Cum procedează medicii. Și mai mult. sau să răspundă unei reclamații disciplinare sau chiar să accepte o supervizare. retregere și dispariție. Celelalte sentimente sunt experiemtnate în raport cu prezența altor persoane. De asta beneficiază atât doctorii cât și pacienții. prin relația înseși cu pacientul. Rușinea este o expunere a Eului 2 este o emoție direcționată catre Eu. Dunedin . iar aceasta poate diminua abilitatea doctorilor de a accepta boala proprie.

de un fel de proiect normativ“ BIBLIOGRAFIE . respingerea. permițând restaurarea relațiilor a legăturilor cu pacientul. norma devine discutarea ei. supervizarea presupune o dimensiune educativă. Kieran O’Donoghue 3. Norma nu are drept funcție doar excluderea. În acest fel medicii vor percepe eșecul ca fiind separate de Eu. Supervision and Clinical Psychology – Linda Steen. Philosophy of professional supervision. Ed.Făcînd transparentă natura pozitivistă a filozofiei medicale este foarte posibil să sărim peste răspunsul emoțional la eșec. S Freud 993 4. adesea profesioniștii sunt confruntati cu ei însiși iar educația alături de reflectarea experienței aduc o masură de responsabilizare față de complexitatea interacțiunii profesionale.educh. Închei printr-un citat din Michel Foucault: „Norma (și aici ne gândim și la norma cunoașterii) este purtătoarea unei pretenții de putere.ch/Eric-Stern. Barierele și obstacolele sunt deopotrivă benefic dar și toxice față de profesionist. a bunăstării familiei. a clinicii infantile. Analiza discursului. de la rușine la vinovăție.internalizare și că a fost mai mult un proces de supunere față de impuneri externe. Respondenții au raportat schimbări inclusiv negare în modul în care ei iși privesc munca: lezarea relației medic-pacient caracterizată prin pierderea încrederii în pacienti în general și schimbări cu privire la modul de a percepe socialul în general caracterizată prin cinism și pierderea plăcerii de a mai practica actul medical. Filozofia pozitivistă încurajează credințele conform cărora este posibil să „ști“ calea cea mai potrivită de a practica medicina. Ian Fleming. Tritonic 2005 5. Michel Foucault. Norma duce cu sine un principiu de calificare și un principiu de corecție. Daniela Roventa-Frumusani. zn domeniul protecției copilului. Anormalii. Astfel dialectica mecanicistă devine deja deșuetă și aici nu pun în discuție nevoia de normă. o dimensiune de reflectare a experienței și o dimensiune etică care deschide drumul transdisciplinarității.htm 79 . Dimpotrivă. Norma nu este numai. Univers 999 6. îndreptând precepția asupra erorilor și permitând învățarea din experiență într-un mod pozitiv de care vor beneficia atât medicii cât și pacienții. Wilfred Bion . 2004 2. Analiza practicii în Franța sau supervizarea în țările anglofone a apărut ca urmare a insuficientei cunoașterii și a deplasării de pe verbul „a ști“ pe verbul „a explora și a înțelege“. Încheiere În contextul cunoașterii profesionale trebuie să ținem cont de variabilele inter-individuale și intersubiective așa cum în diagnoza psihologică se vorbește despre variabila subiect atât în clinică cât și în laborator. dar mai ales față de beneficiar astfel încat supervizarea în pregătirea profesională precum și cea în activitatea profesională ar trebui să devină o rutină de lucru. Gânduri secunde. cât dimpotrivă. În științele sociale. Studiile asupra supervizării în medicina și locul ei în menținerea dispoziției profesionale a atras atenția asupra puterii și a percepției eșecului cu expunerea eului medicului. ea este legată tot timpul de o tehnică pozitivă de intervenție și transformare. este un element de putere pe baza căruia un anumit exercițiu al puterii se simte fundamentat și legitim. Concluzii Medicii se judecă utilizând standarde interne și externe derivate din filozofia de bază a medicinei. Indiferent de câmpul profesional. Foarte puținp considerație este acordatp polaritaților existenței umane și tensiunilor accumulate de-a lungul practicii profesionale și faptului că nu este întotdeauna posibil „să ști“. nu este nici măcar purtătoarea unui principiu de inteligibilitate. http: //www.

aceste cifre arată că profesionalismul asistenţilor sociali se impune în ochii societăţii. iar stresul asistenţilor sociali este cauzat nu doar de volumul mare de muncă. se consolidează din ce în ce mai mult. • Introducerea unor noi perspective şi a unor moduri de reacţie. Tensiunea emoţională maximă. • Lărgirea ariei de competenţe profesionale – a tehnicilor şi a metodelor de lucru. sentimentul de nesiguranţă. . când numărul a fost de 23 5. dar şi de insatisfacţie au condus din păcate. ele arată faptul că sunt rezultatul unei presiuni considerabile.Despre efectul supervizării şi despre posibilităţile aplicării sale în sistemul pentru protecţia copilului valentina siMeonova Director. În comparaţie cu anul 2003. dar pe de altă parte. Pe de o parte. aşteptările societăţii privind rezolvarea rapidă a problemelor diferitelor grupuri de copii în situaţie de risc au devenit foarte mari. proces care ajută la: • Elaborarea unei înţelegeri comune a sensului. mai ales cele ale asistenţilor sociali din Departamentele pentru protecţia copilului. ci şi de lipsa practicii şi a experienţei. constatăm că activitatea Departamentelor pentru protecţia copilului s-a dublat într-un singur an. obiectivelor şi scopurilor muncii cu copiii. Direcţia „Standarde şi analiză“ Agenţia de Stat pentru Protecţia Copilului Sofia. care le-ar permite o mai bună evaluare a propriilor competenţe şi o mai bună imagine de sine. Analizele Agenţiei de Stat pentru protecţia copilului arată că numărul total al dosarelor rezolvate de Departamentul pentru protecţia copilului pe anul 2004 a fost de 50 804. Munca socială cu copiii este un O domeniu nou în Bulgaria. cifră care cuprinde plangerile. Una din modalităţile de a domina şi de a depăşi această tendinţă negativă este întărirea supervizării. Diferitele activităţi. în ultimul an la o puternică instabilitate profesională. Bulgaria 80 dată cu dezvoltarea sistemului de protecţie a copilului. • Crearea unei dinamici inovatoare. semnalările şi cererile de ajutor.

fie de diferiţi colegi de echipă. acceptarea dificultăţilor propriei munci pentru a obţine mai multe satisfacţii profesionale. • Determinarea asistenţilor sociali de a conştientiza propriile greşeli şi de a înţelege propriile limite şi goluri. pentru diferitele organisme şi ONG – uri. Acest control are un caracter educativ. sentimentul de nesiguranţă şi de a găsi soluţii adecvate. a constatat mari lacune în activitatea departamentului pentru preotecţia copilului. Lipseşte. de a diminua tensiunea emoţională. dezvoltarea supervizării ca posibilitate de îmbunătăţire a eficienţei activităţii sociale nu reprezintă încă un scop. pe de altă parte. să-i încurajeze în găsirea propriului stil de muncă în desfăşurarea practicilor sociale. în Bulgaria nu există încă o piaţă a serviciilor de calificare la care să participe Universităţile pentru a forma cadre necesare în sistemul de protecţie a copilului. Nu toate universităţile au introdus încă supervizarea ca modul de învăţare în formarea de bază a studenţilor care studiază materii legate de protecţia copiilor. Funcţiile şi efectele supervizării despre care am vorbit mai sus pot fi realizate în cazul în care supervizarea ar fi bine direcţionată. pentru că nu este garantată de nicio resursă. de a declanşa o analiză a situaţiei datorită luării în considerare a mai multor puncte de vedere. efectuând acest control. „Asistent social – supervizor“ ar putea fi un nivel în dezvoltarea carierei. pe de o parte. • La cererea direcţiei de „Control al dreptului copilului“ de pe lângă Agenţia de Stat pentru protecţia copilului. care. Formarea asistenţilor sociali în cadrul Departamentelor pentru protecţia copilului este organizată doar în cadrul proiectelor ONGurilor şi rămane fixă – de obicei formarea ia sfarşit odată cu încheierea proiectului deoarece supervizarea nu este instituţionalizată prîntrun act administrativ sau legislativ. Supervizarea poate fi văzută şi ca o formă de cooperare între toţi membrii echipei departamentelor pentru protecţia copilului – adică o supervizare internă. Această supervizare 8 . obiectivul este de a-i ajuta pe asistenţii sociali să depăşească tensiunea emoţională.• Găsirea unor forţe motivante. Pe de o parte. Obiectivul acestei supervizări este de a-i susţine pe asistenţii sociali din punct de vedere profesional pentru a depăşi dificultăţile inerente muncii lor. iar pe de altă parte să le stârnească spiritul creativ. Din punctul de vedere al organizării şi în funcţie de cererile către Agenţie. care se efectuează conform unei agende şi care vizează diferite departamente pentru protecţia copilului din mai multe regiuni. La ce nivel poate fi organizată supervizarea activităţii sociale? Una dintre funcţiile direcţiei de „Standard şi analiză“ din cadrul Agenţiei naţionale pentru protecţia copilului este de a pune în aplicare supervizarea pentru protecţia copilului. planificată şi pregătită. În această etapă. elaborarea unui sistem de calificare şi dezvoltare a carierei asistenţilor sociali care ar putea. fie de către un asistent social. echipa Agenţiei pune în aplicare mai multe tipuri de supervizare: • La cererea Departamentelor pentru protecţia copilului care întalnesc dificultăţi în activitatea cu copiii sau cand este un caz complicat. • Un control planificat. potrivit unui principiu de rotaţie care să permită fiecăruia să joace rolul de supervizor. Este importantă organizarea procesului de supervizare ca un element necesar pentru organizarea funcţionării Departamentelor pentru protecţia copilului. de asemenea. dar şi îmbunătăţire a eficienţei activităţii sociale din întregul Departament. să le furnizeze cunoştinţele în domeniul supervizării şi. un progres în cariera asistenţilor sociali. Aceasta din urmă este planificată şi condusă fie de către un responsabil din departament dacă este autorizat din punct de vedere profesional. în sfârşit. Obiectivul acestei supervizari este de a-i ajuta pe asistenţii sociali să înţeleagă mai bine miezul problemei. • Oferirea unei mai mari siguranţe şi încrederi în sine pentru a îmbunătăţi calitatea activităţii sociale. Aceasta este una din posibilităţile de recompensare a asistentului social care a dat dovadă de competenţă. Din păcate. căci asistenţii sociali învaţă prin el noi tehnici şi metode de lucru care le vor îmbunătăţi competenţele profesionale. care are exact pregătire de supervizor.

Asistenţii sociali pot fi supervizați şi de către organisme din afara sistemului pentru protecţia copilului. Această cercetare poate cu adevărat îmbunătăţi calitatea activităţii sociale şi eficienţa aplicării măsurilor pentru protecţia copilului. supervizarea este orientată spre procese. mai ales prin intermediul supervizării. Resursele ONG-urilor pot şi trebuie să fie folosite pentru depăşirea tuturor problemelor menţionate mai sus. a procesului de supervizare. este important ca personalul să fie bine instruit. a unor responsabili ai departamentelor pentru protecţia copilului şi a unor asistenţi sociali recunoscuţi. Aceste resurse ajută la crearea şi dezvoltarea unui sistem eficient de calificare şi de evoluţie a carierei profesionale a asistenţilor sociali. îi ajută pe asistenţii sociali din departamentele pentru protecţia copiluTraducere: Ovidiu Ionescu lui. Pentru a aplica eficient acest control. Primele care s-au ocupat de sindromul „burn-out“ de care suferă asistenţii şi care au cercetat teama asistenţilor de a-şi mărturisi greşelile şi punctele slabe din activitatea lor au fost echipe din ONG-uri. Este vorba mai ales de echipe din ONG-uri care dispun de resursele şi de experienţa necesare. să-şi amelioreze capacitatea profesională în cazul copiilor victime ale violenţei şi a celor cu comportamente deviante. în care membrii să aparţină de direcţiile regionale „Asistenţă socială“. De asemenea. necesar pentru îmbunătăţirea obiectivităţii muncii. căci în procesul de supervizare obiectivul nu este luarea deciziilor. dar şi la procesul care ne ajută să înţelegem evoluţia activităţii sociale pentru copiii din Bulgaria şi cum o putem face mai eficientă. În general. Experienţa ultimilor ani a arătat că ONG-urile. Crearea unui sistem de calificare şi de evoluţie a carierei asistenţilor sociali va face posibilă organizarea unor echipe de supraveghere locală. precum şi la dezvoltarea eficientă a unei pieţe de servicii de calificare care să permită introducerea şi dezvoltarea. în activitatea departamentelor pentru protecţia copilului. Acest proces îi va ajuta pe asistenţii sociali să răspundă la o întrebare pe care şi-o pun adesea „Cum sunt în munca mea?“. O dovedeşte analiza ativităţii asistenţilor sociali din departamentele pentru protecţia copilului care se face regulat de către experţii Agenţiei de Stat pentru protecţia copilului. ceea ce va determina dezvoltarea supervizării interne în cadrul direcţiilor pentru protecţia copilului. 82 . nici structurile ierarhice decidente. aceste echipe vor putea organiza procesul de calificare la locul de muncă.nu înlocuieşte nici discuţiile din cadrul echipei. Această supervizare este importantă pentru că ea aduce un punct de vedere exterior.

Prezentarea autorului: Kieran O’Donoghue este lector principal al Școlii de Sociologie. d) noțiunea de cea mai buna practică a supervizării. Chiar în timp ce dumneavoastră citiți această frază undeva în lume un lucrător social/ niște lucrători sociali și un supevizor/niște supervizori sunt implicați într-o activitate care se cheamă supervizare. Noua Zeelandă Acest articol va prezenta o viziune de ansamblu asupra supervizării în asistența socială așa cum este aceasta descrisă în literatură și in cercetările de specialitate. Știinte politice și Asistență socială a Universității Massey din Palmerston North.O introducere în practica supervizării în asistența socială Kieran o’DonoGhue Lector principal al Școlii de Sociologie. Kieran predă de asemenea practica și teoria supervizării iîn asistența socială în cadrul Masteratului de Supervizare în Asistența socială din cadrul Universității Massey. modele. capitole privind supervizarea clinică și supervizarea de grup în colectii editoriale. Noua Zeeleandă. El a publicat de asemenea o serie de articole privind supervizia în asistența socială în revista „Social Work Review“ și de asemenea. Articolul se va încheia incurarâjand atât supervizorii cât și supervizații să transpună idealurile supervizării în practică. Este au- torul lucrărilor „Restoring Social Work Supervision“ (Reintroducerea Supervizării în Asisstența Socială) publicată de Thomson / Dunmore Press și „Supervising Social Workers: A Practical Handbook“ (Supervizând Lucrătorii Sociali: Ghid Practic) publicată de Școala de Sociologie. tipuri și medii de desfășurare. c) ședințele de supervizare si modele practice de supervizare. b) limitele și contractul supervizării. Este foarte probabil ca 83 . Științe politice și Asistență Socială a Universității Massey din Palmerston North. Acest articol va acoperi următoarele arii: a) definiția și scopul supervizării în diferitele forme. Științe politice și Asistență socială a Universității Massey.

2003. Conținutul supervizării este determinat de către ambii. conflictul cu echipa agenției. Orișicum. Supervizorii nu îsi oferă în mod direct serviciile clienților ci influențează în mod indirect nivelul de servicii oferite clienților de către supervizați. O’Donoghue. Folosindu-ne de imaginație putem să descriem următoarele scene: • Un lucrător social angajat de către un servicu de protecție a copilului se întâlnește pentru o ședință de supervizare individuală cu supervizorul acelui serviciu care are de asemenea responsabilități de management și managementul performanței asupra supervizatului. este unanim recunoscută ca fiind baza la (Kadushin. Schulmann. Această pleiadă de perspective a contribuit la comentarii cum ar fi că nu există nici o definiție sau teorie care să descrie întelesurile. 2005). particularitățile. abordarea. 993. O’Donoghue. atât în contextul asistenței sociale cât și al meseriiilor înrudite (Rich. 985. tipul. Tsui. • Un lucrător social angajat de catre o agenție comunitară. Kadushin și Harkness. educaționale și suportive (Kadushin. 995. Supervizorul este de asemenea fie independent sau angajat în altă agenție. Conținutul ședinței implică starea de bine a lucrătorului social în situații practice de lucru. Definind supervizarea în asistența socială Literatura de specialtitate relevă cum supervizarea a evoluat. 2002. Cel mai important obiectiv al supervizorului este de a furniza clienților agenției cele mai bune servicii cu putință atât din punct de vedere cantitativ cât și calitățiv în concordanța cu politicile și procedurile agenției. 2002. 999). Autorul primei cărți despre superviza- 84 rea în asistența socială. 2002.conținutul. Comentatori ai istoriei timpurii ai supervizării au subliniat atât rădăcinile administrative cât și cele educative ale supervizării în asistența socială și au apreciat ca în anumite momente ale istoriei unul dintre aceste aspecte a avut mai multă importanță fată de celălalt (Kadushin și Harkness. metodele și scopurile (ale supervizării) unitar (Rich. definea supervizarea ca fiind „un proces educativ prin care o persoană posedând anumite materiale. gestionarea problemelor și a izolării. forma. • Într-un spital se întâlnește un debutant în domeniul asistenței sociale cu un client și cu familia acestuia. Implică observație directă și reflecție coumună asupra practicii supervizatului. . Tsui. 995). Supervizarea se desfășoară „în direct“ și acest gen de supervizare este centrat pe dezvoltare și învățare. discuția pe probleme specifice și pe situații de risc și poate și despre încărcătura lucrătorului social și sentimentele lui legate de muncă. Deși definiția de mai sus nu diferă prea mult de cea găsită în ediția anterioară a lui Kadushin. ultimele două decenii au fost supraproductive în a produce o abundență de definiții despre supervizare. 985. Din acest punct de vedere definiția furnizată de Kadushin și Harkness (2002:23) se remarcă: Supervizorul este un membru al echipei administrative căruia autoritatea îi deleagă sarcina de a ghida. 992. 976. O’Donoghue. coordona și spori performanța de lucru a supervizaților în acel domeniu al activității de care el sau ea este considerat răspunzător. supervizor și supervizat și implică o trecere în revistă a cazurilor. 993. Definiții ulterioare au comparat acest aspect educațional cu unul administrativ (Schulman. 992. Prezent se află și supervizorul lucrătorului social (un coleg cu mai multă experiență) și care lucrează în același domeniu. 949:53). Definiții ulterioare au privit în general supervizarea dîntr-un punct de vedere funcțional incluzând funcțiile administrative. 993. 976. abilități și cunoștiințe își asumă responsabilitatea de a antrena o persoana mai puțin abilitata“ (Robinson. modul și procesul supervizării să fie adaptat de cei care sunt implicați în mod direct sau indirect în supervizare și de către cadrul în care se desfășoară supervizarea. Virginia Robinson. Agenda acestei sesiuni de supervizare este stabilita de catre lucrătorul social aflat in rolul de supervizat. 2003). 995). 2005). Schulman. în mod special în ceea ce privește definiția supervizării (Kadushin și Harkness. Lucrătorul social este vizitat în acea agenție sau se duce să viziteze un supervizor consultant care îi va furniza supervizare. Aceste definiții au privit supervizarea ca fiind construită din mai multe perspective. „Supervision in Social Casework“ (936). s-a schimbat și dezvoltat de-a lungul timpului.

țintelor. În Noua Zeelandă lucrătorii sociali participă la o multitudine de forme de supervizare. Conceptul de mod de supervizare se referă la dimensiunea grupului de clienți care participă la supervizare. 2003). Supervizarea externă este aceea furnizată de catre un supervizor care nu lucrează în interiorul organizației și care are mai degrabă un contractat de consultanță. Pe de altă parte. 996). 996. Este de asemenea livrată printr-o varietate de modalitătati (Brown și Bourne. 200. 995). tipurile si mediul Supervizarea în asistența socială exista într-o multitudine de forme. relaționare și accente puse pe funcții particulare. având roluri și limite clar definite. categorii. urmând apoi supervizarea managerială și mai apoi supervizarea studenților. În mod tradițional supervizarea individuală a fost primul mod de a oferi supervizare practicienilor (Kadushin si Harkness. moduri. Între acestea supervizarea clinică și supervizarea între egali sunt cele mai comune. tipuri și medii. activităților și relațiilor. Kaiser. profesionalizare și reglementare. ideologia pieței libere și postmodernism (O’Donoghue. 2002). 999. Munson.993:37). modurile. moduri. Această discuție a condus la apariția a două categorii de supervizări: internă și externă (O’Donoghue. 2002. 200. Supervizarea internă este de obicei furnizată de către un supervizor angajat și care lucrează în interiorul organizației. condus de Itzhaky (200). categorii. care examina diferențele între cele două tipuri de supervizare. 2003). supervizarea de echipă precum și alte moduri mai puțin frecvente de supervizare folosite pentru a suplimenta supervizarea „unu la unu“. pe procesul practicii clinice și pe dezvoltarea abilităților. Formele de supervizare sunt de fapt diferite domenii de supervizare cu arii particulare de interes. tipuri și mediul de desfășurare a supervizării. În Noua Zeelandă participarea la supervizarea individuală depășește cu mult participarea la supervizarea în grup. 2002. O discuție interesantă are loc pe terenul supervizării în ceea ce privește categoriile de supervizare. De asemenea această 85 . rolurilor și limitelor asumate. 200. cunosțintelor și calităților practicianului) • Supervizarea între egali (supervizare oferită de către un coleg de profesie altui coleg de același nivel de la o altă organizație) • Supervizarea culturală (supervizare care pune bază pe siguranța culturală a practicianului sau clientului și este oferită de către un supervizor care deține respectivele cunosțințe culturale) • Supervizarea interdisciplinară (supervizarea în care supervizorul și supervizații provin din discipline diferite – de exemplu asistența socială și consiliere sau asistența socială și asistența medicală) Fiecare din domeniile de mai sus diferă în procesualitate. Întelesul comun împărtășit în prezent în supervizarea din asistența socială conținut de către definiții descrie supervizarea ca fiind un proces. Morrison. supervizarea managerială tinde să pună accentul pe procesul de achiziție care își plasează interesul pe funcțiile administrative în cadul relației angajator-angajat. categoriile. Aceste diferite moduri de supervizare precum și diferitele forme discutate anterior necesită o varietate de procese și relații între supervizor(i) și practicanț(i) (Brown și Bourne. Aceste definiții au fost influențate de asemenea de schimbările produse în contextul organizațional. Morrison. o activitate și o relație (niște relații) bazate pe sarcini organizaționale. 999. Schulman. De exemplu pe de o parte supervizarea studenților tinde să pună accentul pe învățarea și dezvoltarea practicantului prin centrarea pe funcția educativă și de învățare șn cadrul relației profesor-student. a relevat faptul că supervizarea externă furnizează mai multă critică constructivă decât cea internă și conduce mai mult către confruntare atunci când este adecvat și necesar. precum și a funcțiilor particulare se definesc diferitele forme. profesionale și personale. Iată câteva forme comune de supervizare: • Supervizarea studenților (in training) • Supervizarea managerială (condusă de un superior și centrată pe gestiunea muncii) • Supervizarea clinică (supervizarea care este centrată pe transfer. 997. în care funcțiile specifice sunt îndeplinite cu scopul de a furniza cel mai bun/competent serviciu sau practica orientată către clienți (Kadushin și Harkness. În funcție de specificul proceselor. 2003). profesional și social și în mod special de către noul val de management. O’Donoghue. Formele. Un studiu efectuat în Israel. culturală și interdisciplinară ca fiind cele mai puțin comune forme.

Înainte de a trece la discutarea validării ca supervizor este necesar să afirmăm că discuția asupra formei. În SUA unele supervizări se desfășoară pe e-mail. Miller. Dezvoltările tehnologice din acest domeniu tind să oglindească preocupările privind cyber-consilierea și sunt într-un stadiu embrionar (Geraty. De aceea mediul în care se face supervizarea a devenit subiect de discuție și pe terenul supervizării în mod particular datorită cercetărilor efectuate la Universitatea din Londra despre supervizarea on-line (vezi http://www. justifică și evaluează/revizuiesc propria munca și cunoștințele. explică. camere de chat. protocoale de observație etc. 2003). Același studiu a descoperit de asemenea. tipurilor și mediului supervizării subliniază faptul că supervizarea în contextul asistenței sociale este o activitate. supervizarea are loc față în faț. modului. 999. examinează indeaproape. Progresele recente în tehnologia informației ridică probleme în ceea ce privește mediul în care se desfășoară supervizarea. Munson. Trlin. 2002. tipuri și medii) sunt dinamice și fluide. 2005). categoriilor. și atunci când este cerută) • Consulttativă (bazată pe consultații regulate) • Reamintire și revizuire (sesiuni în care practicanții descriu. înregistrari audiovideo. 2003).net/) și uzul tele-tehnologiei în supervizarea clinică (Miller. în timp ce supervizorii participă mai mult la supervizare externă decât supervizații. ci mai curând interactionează și există împreună într-o relație reciprocă în practica activității pe care o numim supevizare. 2002). ad-hoc. un proces și o relație ce depinde de o serie de variabile. Ședințele de grup. 2005). Sprang. profesiei și din partea persoanei care foloseste serviciul (O’Donoghue. nu acționează izolat. O’Donoghue. Pe de altă parte. Adams. Aceste descoperiri ilustrează faptul că baza pentru scopul și ținta. tipul „cu ușile deschise“ și cel „consultativ“ par a fi metode ce tind a fi folosite în „supervizare managerială“ și în cea de tip „supervizare între egali“ (Kadushin și Harkness. În mod tradițional. În Noua Zeelandă prima dată s-a pus accentul pe supervizarea practicilor în asistența socială și a profesioniștilor. natura si interacțiunile dintre relațiile supervizării diferă între cele două categorii de supervizare. 998). Aceste tipuri includ următoarele supervizări: • Cu ușile deschise (informală. ședințele de echipă și metoda observației au fost tipurile de contact cele mai puțin folosite (O’Donoghue. mai apoi pe supervizarea managerială și în cele din urmă pe supervizarea centrată compliantă și pe cerințele agenției. 2003). verificările privind activitățile și planurile de activități precum și revizuirea/ concluzionarea unei situații sau acțiuni specifice au fost tipurile cele mai frecvent folosite. online-supervision. Sesiunile individuale implicând consultarea de caz. că nu exista diferențe semnificative între supervizarea internă și externă atunci când vorbim despre ambiguitatea rolurilor și conflicte. Zn Noua Zeelandă supervizații sunt implicați mai mult zn supervizarea internă. Merită subliniat faptul că metoda „reamintire și revizuire“ împreună cu metoda observației par a fi cele mai des folosite în supervizarea clinică.de unele consultații telefonice. Mai mult. Munford. Munford. categorii. 200. Validarea supervizării Validarea sau „dreptul de practică“ ca supervizor vine din aceeași sursă ca și acreditarea unui lucrător social de a lucra cu clienți provenind din interiorul organizației. 86 . observația participativă. Burton. observația participativă. Noțiunea de diferență de tipuri de supervizare provine din diferitele metode de furnizare a supervizării. audio sau video conferințe (Stofle și Hamilton.suplimentat.) Cele mai comune tipuri implicate în supervizare par a fi cele „consultativă“ și de tipul „reamintire și revizuire“ (Kadushin și Harkness. 2002. 2000). deciziile și acțiunile luate în timpul activității profesionale prin intermediul utilizării unui proces interpersonal de reamintire) • Observațională (implică folosirea metodei observației cum ar fi: observația pe viu. limitele și interacțiunile dintre acestea (forme. Trlin. Cu alte cuvinte autoritatea supervisorului vine din trei surse.a doua categorie de supervizare conduce la o autoritate formală mai scăzută și la o autoritate bazată pe competente mai mare decât în cazul supervizării interne. moduri. Participarea supervizorilor în supervizarea externă se datorează faptului că în trecut aceștia erau implicați în supervizare de pe ambele poziții – ca supervizori și ca supervizați (O’Donoghue.

Contractul de supervizare Contractele de supervizare sunt folosite pentru a stabili o înțelegere împărtășită asupra scopului. responsabilităților. O’Donoghue. Politicile de supervizare sunt un mijloc prin care organizațiile sau/și organizațiile profesionale pot specifica validarea supervizorului. Kaiser. În general. În Noua Zeelandă validarea organizațională tinde să domine atât pe cea profesională cât și pe cea oferită de supervizat datorită profesionalizării survenite în urma Actului de Înregistrare a Lucrătorilor Sociali din 2003. A treia validare este conferită de către de acreditare. cadrul și părțile implicate modelează relaționarea dintre cele trei forme ticiparea lor la supervizare (Morrison. Munford și Trlin. Validarea supervizorului practician supervizorului și ia una din următoarele două tipuri. Primul tip este validarea conferită prin alegerea făcută de practician că aceasta este persoana pe care ei s-au decis să o ia ca supervizor. 996. validării. Brown și Bourne. 200. 200. Literatura de supervizare legată de contracte și înțelegeri subliniază că procesul de stabilire a unui contract de supervizare este la fel de semnificativ ca și conținutul lui (Morrison. 2003). 997). 998). O’Donoghue. expectațiilor și proceselor folosite în supervizare. Validarea profesională de a funcționa ca un supervizor vine din recunoașterea profesională ca și supervizor în asistența socială pe baza competenței de supervizare sau prin calitățile dobândite în cursul formării ca supervizor (O’Donoghue. 998. Al doilea tip este autoritatea conferită prin intermediul recunoașterii și acceptării de catre practicant a faptului că organizația lui sau asociațiile profesionale ori consiliul de conducere a autorizat această persoană să fie supervizor. 2005). Contractele sau înțelegerile pe de altă parte există sub umbrela politicilor de supervizare și furnizează mijloace prin care validarea supervizaților poate fi afirmată și recunoscută. Literatura sugerează de asemenea.În cazul organizației autoritatea supervizorului derivă fie din faptul că este angajat (în cazul în care este supervizor intern) sau contractat să ofere supervizare (în cazul supervizorului extern). Această diversitate a dus la necesitatea dezvoltării de politici de supervizare și a contractelor de supervizare sau a înțelegerilor ca și structuri care clarifică validarea supervizării. relațiilor. Figura de mai sus ilustrează în formă de diagramă punctele cheie și relațiile dintre cele trei validări descrise șn aceasta secțiune. calificării formale ca supervizor de nivel postuniversitar existentă din 997 și a standardului de competență profesională a supervizorilor dezvoltat de Asociația Lucrătorilor Sociali din 2004 (O’Donoghue. stabili și sprijini dreptul supervizorului de a fi și de a se comporta ca supervisor și stabilesc și afirmă drepturile supervizaților în ceea ce privește alegerea supervziorului și par- Figura 1. 87 . rolurilor. 2003.

Contractele scrise pe de altă parte se bazează pe memorie și / sau pe înregistrările participanților. Acțiunile contractuale pe de altă parte implică realizarea unei înțelegeri legate de activități care să rezulte dintr-o conversație purtată în ședința de supervizare (Shuman. Doar . Oricum ar sta lucrurile în ceea ce privește tipul de contract este important ca toate părțile implicate în supervizare să împărtașească o înțelegere comună asupra următoarelor aspecte: • Ce se va întâmpla • Ce nu se va întâmpla • Ce s-ar putea întâmpla în supervizare Figura 2 de dedesubt însumează stagiile cheie și trăsăturile implicate în contractul de supervizare. modalitatea prin care se va înregistra. forme. precum și înțelegerea supervizării. scopul și ținta • Codul etic al confidențialității • Aranjamentele practice (timpul. tipuri. de obicei. Tipurile de contracte existente în domeniul supervizării din asistența socială sunt de două feluri: contractul verbal și cel scris. Hewson (999) susține că numai printr-un proces deschis și transparent poate fi minimizată apariția comploturilor și a „agendelor ascunse“. moduri. • Valisarea. Stadii ale contractului de supervizare . • Abordări. 88 Figura 2. Munford și Trlin. faptul că contractele de supervizare implică. 999). stabilirea agendei și a tehnicilor folosite) • Recunoașterea diferențelor. supervizorul și supervizații. Aceștia sunt în cel mai fericit caz într-un mediu în care cultura are o bază orală și în care există un nivel ridicat de încredere (Hawkins și Shohet. locul de desfășurare. Acestea sunt contracte de sesiune și acțiuni contractuale. a angajamentului împotriva practicilor opresive Hewson (999) a subliniat importanța rolului deținut de contract în a face din supervizare un proces deschis și transparent. O cercetare națională a practicilor legate de supervizare în Noua Zeelandă (n=209) a descoperit că 86. Contractul scris furnizează un punct de referință care reține înțelegerile părților la un moment dat și la care se poate face referință pe viitor. frecvența. cel puțin trei părți: agenția. Contractele scrise sunt în mod deosebit importante în medii și relații în care este necesară dezvoltarea încrederii sau unde aceasta este la un nivel foarte scăzut (Hevson. a valorilor și expectațiilor. a puterii și autorității. 2005). remunerația) • Probleme legate de procesul supervizării (pregătirea.ca în procesul de alcătuire a contractului să fie incluse următoarele arii: • Împărtășirea experiențelor trecute. Morrison(200) împreună cu Brown și Bourne (996) furnizează linii directoare și exemple. Aceasta nu este unica formă de contract ce va apărea pe parcursul supervizării. 2000). 993). Exista două alte forme de contract care sunt în desfașurare pe parcursul existenței contractului de supervizare.6% dintre respondenți au avut un contract scris și că doar 2% dintre aceștia au avut un contract oral. Cu toate acestea nu exista un format stabilit pentru contractul de supervizare. Acțiunile contractuale implică stabilirea de înțelegeri asupra muncii ce va fi dusă la bun sfârșit pe parcursul ședinței de supervizare. Mai mult a sublinia de asemenea. A militat pentru implicarea explicită a tuturor părților implicate în alcătuirea contractului de supervizare și în a aranjamentelor finale.4% dintre respondenți nu au avut nici o formă de contract (O’Donoghue. Contractul de sesiune implică stabilirea unei înțelegeri în ceea ce privește ce se va întâmpla pe parcursul sesiunii. stocarea înregistrărilor. categorii și medii ale supervizării.

Modele de bune practici în supervizare Majoritatea literaturii publicate în domeniul asistenței sociale este dedicată abordărilor diferitelor modele de supervizare (O’Donoghue. Shulman. Shulman. Trei astfel de sisteme de clasificări par a se distinge în cadrul acestei literaturi. Cu alte cuvinte ce este comun tuturor ședințelor de supervizare este că în general sunt implicate discuții despre munca supervizatului. Cea mai des întâlnită lungime a ședințelor este cea cuprinsă între 60 și 90 de minute. Payne (994:44) explica că în supervizarea din asistența socială fie aspectele manageriale fie cele profesionale sunt dominante. centrate pe soluții) si acele teorii care au fost dezvoltate în 89 . Pe de altă parte. Munford și Trlin. Cel mai adesea conținutul ședințelor de supervizare este modelat de către oamenii implicați și de către cadru. 2005). Lungimea ședințelor pare a varia de la 30 de minute până la doua ore. o fază introductivă. stabilirea agendei și rezumarea. dezvoltarea și formarea acestuia (Kadushin. Acest lucru s-ar datora exploziei de teorii dintre care o multitudine concurează pentru a fi folosite. despre clienții și colegii acestuia. Primul sistem este cel al lui Tsui (2005) care apreciază că modelele și abordările de supervizare se concentrează pe o combinație a următoarelor cinci componente: (a) teoria. Urmează apoi în ordinea importanței: încărcătura cazurilor. Procesul ședințelor de supervizare oglindeste în general pe acela al interviului / anamnezei / anchetei sociale din sfera asistenței sociale. pregătire. o fază de lucru și o fază de revizuire sau de sfârșit (Kadushin. 2003. (e) abordarea feministă. încheiere. despre oamenii cu care lucrează. 992). Acesta implică pregătire. 992). Tsui. Harkness. Unul dintre rezultatele apariției acestei mulțimi de teorii. în ședințele de supervizare cele mai frecvent discutate conținuturi sunt cazurile complexe care ridică probleme pentru supervizați din sfera etică. Rich. Principalele aspecte legate de cadrul temporal al ședințelor de supervizare sunt lungimea ședințelor și frecvența acestora. Al treilea sistem este cel propus de O’Donoghue. (c) structura agenției (organizației). problemele de echipă. 993). Rich. Se pare că cele mai multe ședințe se desfășoară pe o perioadă de timp cuprinsă între 60 si 90 de minute (Kadushin. Munford și Trlin (2005) care consideră ca modelele supervizării pot fi clasificate în teorii practice sau bazate pe model (de exemplu centrate pe sarcină. dezvoltarea profesională. procesul și structura ședințelor de supervizare. frecvența ședințelor variază de la săptămânal până la lunar. 993). limitele. Rich. Rich (993:37). problemele cu colegii / managementul / organizația. În Noua Zeelandă O’Donoghue. O’Donoghue. 993). În această secțiune a articolului vom discuta pe scurt despre conținutul. În cazul ședințelor de supervizare din Noua Zeelandă cele mai frecvent apărute trăsături sunt deciziile și discuțiile. Cea mai frecvent întâlnită variantă pare a fi cea săptămânală sau o dată la două săptămâni (Kadushin. Munford și Trlin (2005) au descoperit că frecvența medie a ședințelor este de o dată la două săptămâni. Munson (2002) afirmă că există o puzderie de abordări și modele în ultima perioadă de timp. problemele personale. despre lucrătorul social (supervizatul) în relație cu munca lui. 2005. in timp ce relația de supervizare sa fie in final cea mai puțin discutata in aceste ședințe. planificare. stresul. poveștile de succes. 993. Payne (994:44) de asemenea arată că autorii în general fac distincție între cele două aspecte dar se disting prin accentul pus pe importanța fiecăruia dintre ele. 2005). a descris situația ca fiind mai degrabă o „jungla a supervizării“ mai curând decât un nucleu coerent de cunoștințe. 993. problemele culturale. revizuirea cazurilor importante. 2002. centrată pe puncte tari. 993). În cadrul literaturii de specialitate a fost făcută o clasificare a diferitelor tipuri. Cele mai rar raportate trăsături sunt evaluarea și concentrarea (O’Donoghue. 2002). 2002. Munford si Trlin au identificat că în Noua Zeelandă. (d) interacțiunile dintre supervizor și intervizați. ingrijorarile supervizorilor. o fază în care conținutul și scopul agendei este clarificat și ordonat.Ședințele de supervizare Cea mai comună formă de supervizare este ședința individuală (Kadushin și Harkness. (b) structura și functia supervizării. cel al lui Payne (994) este mai simplistă și concede abordările supervizării ca fiind un continuu cu abordarea managerială la un capăt și cea profesională la celălalt capăt. Al doilea sistem. modele și abordari de supervizare a fost cererea unei moratorium (dispoziții legale) privind noile modele de supervizare (Rich. abordări și modele (Tsui. urmate apoi de verificarea confortului.

accesibilității și aplicabilității modelelor practice. Concluzii Acest articolul a prezentat o privire de ansamblu asupra bazei supervizării din asistența socială așa cum este ea descrisă de catre literatură și cercetări. Munford și Trlin (în presă) pun în discuție problema despre ceea ce este cel mai bine în legatură cu supervizarea din asistența socială din perspectiva celor 204 participanți la supervizare din Noua Zeelandă. Respondenții cercetărilor au indicat anumite grade de eclectism semnalând că ei folosesc idei dintr-o largă arie de modele și abordări de supervizare. categoria. (c) modelele practice permit supervizorilor și supervizaților să construiască pe ceea ce deja cunosc. Gradul de eclectism identificate de O’Donoghue. tipul și mediul și a articulat validarea pe care este bazată practica supervizării. Acest model constă într-un schelet care reiese din rezultatele studiilor și care furnizează fundația pentru „cea mai potrivită decizie“ privitor la cadru. Ife. și experiența practica. a învățării la adulți. probleme și participanți. 2002) sugerează că cea mai bună supervizare posibilă implică o relaționare interpersonală constructivă între părțile implicate. Cu toate că aceste raționamente sunt de înțeles ele ascund pe termen lung costuri în ceea ce privește inhibiții în construirea de teorii specifice. Problema cheie aici este gradul în care acest eclectism în dezvoltarea și aplicarea propriilor teorii provine din reflecții asupra practicii propriuzise și dacă da măsura în care acestea sunt ancorate în dovezi și în context (O’Donoghue. 004). Figura 3 de mai jos furnizează o posibilă reprezentare schematică a acestui model. modelul teoriei dezvoltării și cel integrativ sunt mult mai reduse ca pondere. abstractizării și complexității teoriilor supervizării. caracteristicile participanților. Au fost. se pare că cea mai bună practică este condiționată și de cadru (incluzând aici măsura în care este posibilă alegerea supervizorului). practica supervizării și natura relației de supervizare. modul. Tsui. Munford și Trlin (2005) consideră că în rândurile supervizorilor și supervizaților din asistența socială din Noua Zeelandă a existat o preferință clară pentru ideile modelelor practice și abordărilor cum ar fi supervizarea bazată pe puncte tari și a celei centrate pe sarcină. deschisă. 2004. 2002. trecute în revistă felurile în care se poate face supervizarea discutând procesul stabilirii contractului de supervizare. O posibilă implicație a acestor rezultate este contribuția la dezvoltarea unui model coerent a „celei mai bune practici în supervizarea din asistența socială“. În același timp ideile din cadrul abordărilor specifice supervizărilor cum ar fi învățarea la adulți. întâlnirea nevoilor supervizaților în câmpul practicii. familiarității. teoria integrativă. de asemenea. Munford și Trlin (2005) la respondenții cercetării lor ridică îngrijorări în ceea ce privește gradul în care supervizorii și supervizații construiesc și își folosesc propriile modele și abordări (Solas. suport emoțional și /n dezvoltare precum și ajutor practic în asistarea supervizaților în a-și ajuta clienții să obțină rezultate pozitive.mod special pentru supervizare (de exemplu teoria dezvoltării. conținutul. Davys. 90 Către cea mai bună practică în supervizare Redusă literatura privitoare la ce este cel mai bine legat de supervizarea în asistența socială (Kadushin si Harkness. Această privire de ansamblu a definit și descris în teorie ce implică supervizarea din asistența socială în ceea ce privește forma. O’Donoghue. Același supervizor trebuie desigur să demonstreze calități și atribute profesionale bine dezvoltate și să împărtășească cu ceilalti experiența de diagnostic. funcțională (a rolurilor sociale) și a înțelegerii). cunoștințele. 2005). eficacitatea. procesul și structura ședințelor de supervizare împreună cu reamintirea modelelor curente în ceea ce privește . O’Donoghue. În plus. de încredere și sinceră a supervizorului. 2005) mai curând decât în laxitatea supervizării lipsite de critică ca și scuză pentru „merge și așa“ și „dacă te simți bine fă-o“ din practica supervizării. Este de asemenea de notat că modelele străine au fost preferate celor locale. care la rândul lor au implicații în ceea ce privește dezvoltarea supervizării ca disciplină și practică de sine stătătoare (Tsui. (b) coerenței teoretice relative. interacțiunea și practicile sigure se întâlnesc cu o relație suportivă. Gândind global în legatura cu modelele de supervizare Tsui (2005:9) semnealează că teoriile practice sunt adoptate în supervizare dintr-o mulțime de motive incluzând aici: (a) deficiențele din punct de vedere al accesibilității. Descoperă astfel că tabloul celei mai bune practici în domeniul supervizării constă într-un mediu favorizant al supervizării în care progresul.

Modelul „celei mai bune practici în supervizarea din asistența socială“ supervizarea și practica supervizării eclectice.Figura 3.ODonoghue@massey. A. and Bourne. The Social Work Supervisor. I.nz Kieran O’Donoghue Lector Principal al Facultății de Sociologie. New Zealand: Massey University. http://members. 3.com/BehavioralsciCon/cyberhtml [accessed November 2000]. vor ajuta lucrătorii sociali și supervizorii în încercările lor de a-și actualiza idealurile asupra celei mai bune supervizări în mod practic. 9 . Davys. Se speră că definițiile și descrierile din sfera supervizării din asistența socială furnizat de acest articol.ac. Palmerston North. MSW Thesis. (2002). Traducere: Daniel Pirvu K. E. (996). Secțiunea finală a articolului a încercat să sublinieze care este cel mai bun model al supervizării în asistența socială și să prezinte un model coerent al celei mai bune supervizări. A.B. Universitatea Massey PB 11-222 Palmerston North – Noua Zeelandă BIBLIOGRAFIE . Politici Sociale și Asistență socială. ‘Cyber Practice“.aol. Buckingham: Open University Press 2. Geraty. (2000). Perceptions Through a Prism: Three accounts of ‘good’ social work supervision. Brown.

26. 8. A. XIII (). 67-97. (200). Kadushin.htm [accessed 28 June 2002]. Professional Supervision Practice Under New Public Management: A Study of the Perspective of Probation Officers and Service Managers In the Community Probation Service. L. London. USA: NASW Press. 2. 20 (). New Zealand: Thomson/Dunmore Press.USA: NASW Press. The Clinical Supervisor. 3rd Edition. Restorying Social Work Supervision. Washington DC. Function. M. 0. Massey University.. New York. UK: Jessica Kingsley Publishers. Burton D. (995). Morrison. A. Social Work Supervision: Contexts and Concepts. 4th Edition. G. Rich. M. V. Towards Informed Supervisory Practice. M. A. http://ijahsp. USA: Sage Publications. Miller JM. O’Donoghue. and O’Donoghue. Unpublished Manuscript Submitted to Social Work Review. Munford. Telehealth: A Model for Clinical Supervision in Allied Health. 2nd Edition. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice. (2). Kaiser. 9. The Clinical Supervisor. Supervision in Social Work. Fall 998.com/onlinesu. Solas. J. Supervising Social Workers: A Practical handbook. USA: University of Columbia Press. Hewson. USA: University of Columbia Press. H. Mapping the Territory: Supervision within the ssociation. and Hamilton. 24. Ife. D. UK: Pavilion. K.. O’Donoghue. MPhil Thesis. Factors Relating to „Inferences“ in Communication Between Supervisor and Supervisee: Differences Between the Externăl and Internăl Supervisor’. What’s Best About Social Work Supervision According to Association Members. and Content of Clinical Supervision: An Integrated Model. L. P. 3rd Edition. O’Donoghue. 27.socialworker. O’Donoghue. (994). Buckingham. Staff Supervision in Social Care. Palmerston North. USA: Haworth Press.4. 7. (2003).html [accessed 9 March 2006] 4. and Black S. Forward. R. (2002). (985). http://www. S. K. New York. USA: University of Philadelphia Press. 29-35. Philadelphia. (999). K. USA: Brooks/Cole. In Nash. 46-64. (). 5. UK: Sage. (2002).. (999). UK: Jessica Kingsley Publishers. (998). 5. Supervision and Consultation. (4). Supervision in Social Work. (200). Itzhaky. Performance Review and Quality in Social Care. K. Miller TW. 7. Palmerston North. Robinson. 47. (994). and Harkness. and Hopps J (eds. Supervision in Social Work. 73-86.. Munford. 37-78. 25. 43-58. The Form. New York. Brighton. (2004). R. 28. Munford. J. (2003). New Zealand. 23. (993). Thousand Oaks. 2373-2379. Payne. (200). J. E. (2005).. Social Work Review. (997). A. Online Supervision for Social Workers. Kadushin. R. A Conference Paper Presented on July 2004 at The Weaving Together the Strands of Supervision Conference. A Pilot Study in the Application of Repertory Grid Technology for Constructing and Construing Personal Models of Social Work Supervision. New York. Australian Social Work. 22. and Trlin. K. 30. (2005). K. (976). 92 . CA. A. Pacific Grove.edu/articles/vol2/MilleretalTelehealth. New York. 2. In O’Connor A. (3). Munson. K. O’Donoghue. 5.O’Donoghue. Supervision in Social Work. C. Personal Supervision in Social Work. J. Kadushin. The New Social Worker.. T. . and Holloway. (eds) Social Work Theories in Action. Shulman. (2000). M. 9. Sprang R. New Zealand: Department of Social Policy and Social Work. UK: Open University Press. Shulman. Handbook of Clinical Supervision. 27-35. Adams. 6. R. The future of social work supervision within New Zealand. 20. London. Stofle. (2005). 9-3. USA: University of Columbia Press. (eds) (999) Training Counselling Supervisors.. (In Press). CA. Social Work Review 7 (4). K. In Edwards R. 29. Interactional Supervision. (eds). Making a real difference for staff and service users. (949) The Dynamics of Supervision Under Functional Controls. Palmerston North. USA: University of Columbia Press. (992). and Tsui. Auckland. T. P. 3. ‘Training Supervisors to Contract in Supervision“. London. in Carroll. M. and Trlin.) (995) Encyclopedia of Social Work 19th Edition (3). (993). A. 8.. Tsui. (998). Washington DC. New Zealand: Massey University. Hawkins.nova. O’Donoghue. July 2003. Supervisory Relationships Exploring the Human Element. and Shohet.S. Supervision In The Helping Professions 2nd Edition. Kadushin. 6.

În esență. Dificultatea pentru supervizor constă în îndeplinirea unor roluri diverse care să sprijine managerii de caz/personalul să muncească eficient. reprezintă o garanție a calității acestor servicii.ChildNet Supervizor și formator bunăstarea copilului Mirela carmen lavric chimbările din ultimii ani datorate reformei serviciilor sociale au determinat o modificare a abordărilor. derularea serviciilor în concordanță cu standardele existente și profesionalizarea personalului serviciilor. Este binecunoscut faptul că supervizarea este un proces de interacțiune în care persoana supervizată are un rol activ. În mod special. coordonarea practicilor cu politicile administrative.Supervizarea în asistența socială în contextul reformei în domeniul protecției copilului în România Asistent Social – Specialist Bunăstarea Copilului World Learning . asigurarea unui birou eficient și funcțional. Cu atât mai mult se accentuează creșterea calității serviciilor oferite copiilor și familiilor acestora. Pentru conturarea unui model de supervizare în asistența socială. purtând în același timp răspunderea pentru rezultate și ducerea la îndeplinire a misiunii organizației. a parcurs deja etape importante. Realizarea supervizării în serviciile destinate copiilor și nu numai. reforma în domeniul protecției copilului. supervizarea este realizarea activității prin intermediul altor persoane. punându-se accent pe calitatea serviciilor și profesionalismul cu care acestea sunt oferite beneficiarilor. Alfred Kadushin pornește de la primele remarci referitoare la acest aspect ale lui John Dawson (926) care definea funcțiile supervizării în următorii termeni: Supervizarea administrativă: promovarea și mentinerea unor standarde bune de muncă. ultima fiind schimbarea legislației începând cu acest an prin punerea în aplicare a legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului. unul din primele domenii în care rezultatele au fost vizibile rapid. Se bazează pe S experiența si expertiza personală a persoanei supervizate. Supervizarea educațională: dezvoltarea educațională a fiecărui membru al echipei 93 .

consultanți și manageri(Christian & Hannah. Kadushin. 990). De atunci. 98. chiar dacă supervizorii utilizează deprinderi care sunt similare și paralele cu cele ale asistenților sociali. academicienii. deseori. Istoria supervizării în asistența socială Asistența socială ca profesie s-a dezvoltat din multe discipline. 99). Edelwich & Brodsky. Pettes (979) definea supervizarea ca „un proces prin care un asistent social practician capacitează un alt asistent social practician… să practice folosind cele mai bune abilități ale sale“. Magee & Pierce. 982. Supervizarea suportivă: menținerea unor relații armonioase de muncă. mediatorul.“ 958). 24). Trecker. capitolul următor explorează istoria supervizării în asistența socială și sugerează un model de supervizare bazat pe conceptele practice de mediere și ajutor mutual. „Working Definition.într-o manieră calculată să evoce posibilitatea fiecăruia de a deveni folositor. Distincția între asistenții sociali practicieni și supervizori este accentuată de ipoteza că supervizarea necesită un set de deprinderi. 988. Supervizorii sunt descriși ca profesioniști care au renunțat la practica directă (Shulman. Bazat pe opinia alternativă conform căreia supervizarea este într-adevăr o metodă de asistență socială practică aflată în același cadru conceptual al valorilor. Argumentul este nu să promoveze relații terapeutice printre asistenții sociali practicieni. Funcțiile tradiționale atribuite supervizării au fost: administrativă. Crow & Odewahn. 985. cultivarea unui „esprit de corps“. 976. 986. 97). având ca scop comun să întâmpine nevoile umane. un pas înlăturat și un proces paralel al practicii de asistență socială (Dimock & Trecker. au existat ezitări în a defini supervizarea ca o metodă actuala de practică. 949. Reynolds a făcut observația că deprinderile și valorile de administrare și lucrul cu cazul sunt mai mult asemanătoare decât diferite. acelea de a preda și învăța. Chiar dacă conceptele de „a da“ și „a primi“ supervizare sunt acceptate ca părți integrale ale practicii de asistență socială. 985). scopul este să-i învețe pe practicieni acele deprinderi. Kneznek. filozofii și grupuri. între echipa de management și cea de profesioniști. Unii autori au sugerat utilizarea tehnicilor de management și administrare decât deprinderile din asistența socială practică pentru a se descurca în procesul de supervizare (Bramhall & Ezell. ca răspuns la influențele interne și externe asupra profesiei. Shulman. ci mai curând să recunoască asistența socială practica la un alt nivel și dintr-o perspectivă diferită (Battle. Supervizarea în asistența socială a oglindit această dezvoltare complexă și. Perlmutter. În aceste agenții. Shulman (982) argumentează că. această temă a apărut periodic. p. nu să le practice direct. O opinie alternativă în literatură sugereaza că supervizarea trebuie definită ca fiind ea însăși asistența socială practică. teorii. 980. asistența socia- 94 . terapie. Opinia tradițională este aceea că supervizarea reprezintă o entitate distinctă. separată de cadrul conceptual acceptat de practica de asistență socială profesionistă (Gordon & Schutz. Munson (983) sfătuiește supervizorii să utilizeze un set de deprinderi total diferit. îndeplinesc munca prin același proces și demonstrează comportamente bazate pe aceleași valori și principii profesionale ca și orice asistent social practician. educațională și suportivă (Towle 963). Perlman. 969). facilitatori. Supervizarea a fost denumită o activitate administrativă. 977. Supervizorul ca profesor Începutul practicării asistenței sociale profesioniste formalizate în Statele Unite își are rădăcinile în organizațiile caritabile ale anilor 880. schimbările în orientarea către practica directă au fost reflectate în supervizare (Kadushin. comportamente și atitudini diferite fată de cele pentru practica în asistența socială (Kadushin. teoreticienii și practicienii au căutat o definiție corectă pentru supervizarea în asistența socială. astfel să nu „cadă înapoi“ în utilizarea deprinderilor de asistență socială practică. În momente diferite. 976. 987. accentul a fost pus pe una sau pe alta din aceste funcții. 982) și ca „personal administrativ al agenției… care au fost asistenți sociali înainte de a deveni supervizori“(Kadushin. 966. Mordock. 983. Trecker (97) afirma că supervizorii folosesc aceleași deprinderi. Aceste trei funcții ale supervizării ne conduc la concluzia că supervizorul este puntea de legătură. Supervizorii au fost identificați ca profesori. În urmă cu mai mult de 50 de ani. De-a lungul anilor. deprinderilor și cunoștințelor profesionale recunoscute. 990). Keys & Ginsberg.

populație deservită și structuri administrative. rolul supervizorului s-a extins. ci sprijin. care acoperea un spectru larg de teorii de intervenție. Funcția administrativă se referă la managementul resurselor și procedurilor agenției și reflectă metodele de afaceri. In anii 950 si 960 schimbările profesiei au avut ca rezultat o practică devenită mai eclectică. În 935 aprobarea Actului de Securitate Socială (Social Security Act) a creat un nou sistem de oferire a serviciilor sociale. scopul profesiei este s asiste în diminuarea dezechilibrului dintre oameni și mediile lor. să conduca programe. să dezvolte politici. mai târziu. ca și la teorii de leadership și management. 949. Reed. iar supervizarea administrativă la teorii de structură. Cadrurile de referință pentru educație și afaceri sunt diferite de cel al asistenței sociale practice. Conferința Milford din 929 a inclus prezentarea unei lucrări intitulată „Managementul personalului în Agențiile de Servicii Sociale“ (Munson. Robinson. împrumutând din cunoștiințele bazate pe tratamentul psihiatric și psihanalitic. Funcțiile de profesor și facilitator sunt mai aproape de serviciile clinice și reflectă metoda de lucru cu cazul. Cele două funcții ale supervizării subliniate în această lucrare erau să mențină activitatea agenției la nivelul standardelor stabilite și să promoveze dezvoltarea profesională a personalului. Contextele educaționale și 95 . Supervizorilor li s-a cerut să administreze agenții. După ce lucrătorii și-au îndeplinit cu succes această misiune. Această expansiune a condus la scăderea puterii influentei psihoanalitice. Supervizorii în asistența socială au preluat anumite atribute ale terapeuților atâta vreme cât munca lor a început să includă ajutor acordat lucrătorilor pentru a deveni conștienți de și pentru a-și rezolva propriile lor conflicte intrapsihice (Towle. paternalist și din afară“ (Perlman. să existe. În anii 930. 936). Separarea supervizării de practică: o falsă dihotomie Reținerea de a recunoaște supervizarea ca o metodă legitimă de practică profesională a produs o falsă dihotomie între cele două. 903/979. Supervizorul ca facilitator În anii 920 s-a inregistrat o creștere a profesionalismului în practica de asistență socială și o expansiune în ariile igienei mentale și asistența copilului. înlăturarea dezechilibrului între oameni și mediile lor și folosirea relațiilor profesionale pentru a obține această înlăturare. incluzându-l pe acela de profesor de metode pentru voluntari și. administrării i s-a conferit o importanță reînnoită. Scherz. persoane cu boli mentale și fizice și catre familie în general. Supervizarea educațională conduce la teorii de învățare și predare. functionare și dezvoltare organizațională. 979) care făcea referire la drepturile și responsabilitățile angajaților și contractele care se încheiau între agenții și lucrători. 935/969). Supervizarea reflectând încă o dată practici de teren. În timp ce asistența socială este bazată pe ideea de interdependență intre oameni. s-a crezut că ei ar putea desfășura cu succes același proces cu clienții. Separând supervizarea de practică a necesitat ca supervizarea să fie definită prin criterii conceptuale diferite și opuse de fapt de cele care încadrau asistența socială profesionistă. interacțiunea dintre indivizi îi mediile înconjurătoare este facilitată prin existența relațiilor profesionale. cu supervizorul reprezentând agenția. 969) și supervizarea era acordată de agenți plătiți care verificau administrativ munca „prietenoșilor vizitatori voluntari“ (Reynolds. Cadrul de baza al asistenței sociale practice se centrează pe următoarele trei credințe: există interdependență între oameni. Supervizorul ca administrator Administrarea ca parte a supervizării își are rădăcinile în originile practicii de asistență socială însă a urmat o cale de dezvoltare diferită de cea de profesor și facilitator. și. Serviciul oferit nu era terapie. reversul este mai adesea întâlnit în disciplinele de educație și afaceri. 963). 958/979). rețele cu comunitățile și să negocieze cu sistemul birocratic complex (Dimock & Trecker. Organizațiile caritabile foloseau agenți platiti ca și administratori de programe. care înseamnă asistență financiară. dar rolurile supervizorului de profesor și facilitator au continuat să se mențină. Ei erau răspunzatori de distribuția resurselor agenției în paralel cu supravegherea voluntarilor. serviciile au fost orientate catre probleme ca bunăstarea copilului.lă era considerată un proces de lucru cu cazul „respectuos. asistenții sociali angajați în diverse centre de consiliere. deseori încercau metodele practice de insight therapy. 96. pentru studenții care participau la acțiuni pe teren (Brackett. De-a lungul vremii. În plus față de a sprijini populația aflată în sărăcie.

Sistemul educațional este construit pe presupunerea ca deținătorii de cunoștiințe la nivel de expert vor distribui cunoștiințe altora care nu sunt la acest nivel (Gardiner. Robinson (936) scria că supervizarea este „ un proces educațional în care o persoană cu un anumit bagaj de cunoștiințe … își ia responsabilitatea să pregăteasca o persoană cu mai puține cunoștiințe“. 980. Folosind cadrul de management al afacerilor. 989. Aplicând la locul de muncă. Aceste definiții semnifică că „ceilalți“ sunt fără autoritate pentru auto-direcționare și că relația dependentă este unidirec’ionată (și este alții către supervizor). Murphy & Pardeck. nu bidirecțională sau interdependentă.96 de afaceri se concentrează pe relații ierarhice. În ciuda divergenței cu practica asistenței sociale. aceste tranzacții între indivizi și altii în mediul lor trebuie să îmbunătățească demnitatea. Separând supervizarea asistenței sociale de cadrul profesional de asistență socială practică. Pornind de la cadrul educațional. Aceste definiții referitoare la aplicarea potrivită a modelului medierii în toate practicile asistenței sociale sunt în mod particular aplicabile la supervizarea în asistența socială. controleze și evalueze munca altora“. a avut un profund efect asupra locului de muncă profesional și asupra asistenților sociali care lucrau acolo sau asupra supervizorilor. 956). aceste concepte au fost aplicate domeniului asistenței sociale prin intermediul definițiilor stabilite pentru funcțiile supervizării. teoria sa fundamentală este aceea că misiunea generală profesională a asistenței sociale este de a media procesul prin care indivizii relaționează ca parte a unei nevoi comune de auto-completare. individualitatea și auto-determinarea fiecăruia. 986. 982. 956). crește stresul la locul de muncă și burnout-ul (Bramhall & Ezell.socială practic-: un model alternativ Am afirmat că nu este nevoie să se separe supervizarea de cadrul conceptual al asistenței sociale practice. Edelwich & Brodsky. și că oamenii trebuie tratați omenește. personalul agenției este redefinit ca un grup de sprijin reciproc al cărui interes comun și atribuție comună este de a oferi servicii grupurilor de clienți. creșterea receptivitătii mediului organizațional și pentru a facilita interacțiuni la orice nivel. Este posibil și dezirabil să se structureze organizațiile ca să desfașoare munca de asistența socială folosind criteriul conceptual care sprijină disciplina profesională.benefică între indivizi“. având în vedere că dezechilibrul este în prezent creat prin interacțiunile competitive stabilite în aceste modele. 982. just și correct. 989). 994). Gardiner. „Working Statement on the Purpose of Social Work“ (98) proclama c„scopul asistenței sociale este să promoveze sau s. 98. Nici unul din aceste modele nu recunoaște interdependența egalitară a indivizilor și nici unul nu demonstrează să aibă interes în rezolvarea dezechilibrului. S-a creat un loc de muncă birocratic ca rezultat al folosirii modelului de management al afacerilor pentru structurile organizaționale care conferă roluri ierarhice și autoritare personalului. Arches (99) arăta că atunci când lucrătorii sunt constrânși la un asemenea mediu de muncă. Supervizarea ca asistenț. Supervizorul este un mediator între grupul de sprijin . Kadushin (976) descrie un supervizor ca „un ofițer administrativ… căruia i se dă autoritate să direcționeze. competitive și bazate pe putere în cadrul cărora se acordă importanța membrilor individuali. National Association of Social Workers. Whyte. Locul de muncă este un mediu în care trebuie să fie posibilă realizarea maximului de potențial profesional și să înlăture stresul și suferința legate de muncă. Scopul se bazează pe credințele că mediul general trebuie să ofere oportunitatea și resursele pentru realizarea la maxim a potențialului indivizilor. unii din ei fiind percepuți mai importanti decât altii (Davis & Watson. Supervizorii în asistența socială pot fi agenți ai schimbării care să lucreze direct sau indirect in numele personalului pentru creșterea competentelor lor. 97).refacă o interacțiune mutual. Urmașii lui Schwartz afirmă că rolul general al asistenței sociale profesioniste este de „a media între indivizi/grupuri și sisteme în efortul de a restaura reciprocitatea“ (Farris. apare frustrarea. Whyte. Murillo. Modelul medierii și ajutorului reciproc al lui Schwartz (968) este folositor în reconceptualizarea rolului supervizorului de la professor sau administrator-manager la asistent social. Sistemul de managementul afacerilor urmărește aceeași constructie în care persoanele în poziție de putere au autoritate să direcționeze activitățile acelora care nu au autoritate și putere (Davis & Watson. Supervizorul ca asistent social Chiar dacă Schwartz (968) a dezvoltat modelul medierii ca o strategie de intervenție pentru munca de grup. & Hale. obținerea resurselor.

cunoștiințele și forța pe care ei o aduc grupului. În același timp. supervizaților și agențiilor asupra acestei realități. și supervizorul ca o persoană din afară. pot de asemenea să fie adaptate așa cum este prezentat mai jos. astfel încât acestea să 97 . Acest tip de reflecție critică este mult mai probabil să rezulte în cazul intervențiilor ce urmăresc realitățile sociale și percepția clienților. Această relație devine asistența socială practică în actiune. Kieran O’Donoghue subliniază faptul că aceasta stimulează supervizarea critică reflectivă deoarece recunoaște impactul contextului social și politic asupra practicii directe cu clientul.reciproc autonom și reteaua sistemului care îl poate disturba. Când grupul este definit ca un colectiv de părți interesate. Este mult mai probabil ca intervenția să fie construită pe baza punctelor tari și a resurselor părților implicate. Kieran schițează astfel interacțiunile care apar într-un proces de supervizare a persoanelor în mediile lor: Persoanele și mediile în care acestea se află. tensiunile uzuale aduse de situațiile de control și putere. lucrătorii implicați și organizația. sunt reduse. care reprezintă supervizatul și locul de muncă. „noi“ versus „ei“. abordarea „supervizarea persoanelor în mediile lor“. Referindu-se la practica actuală. cu asistentul socialsupervizor acționând pentru potrivirea dintre persoană și mediu. Un loc de muncă neierarhic și necompetitiv se potrivește mai bine cu cadrul conceptual de asistență socială referitor la interdependența indivizilor și înlăturarea dezechilibrului persoană-mediu. supervizații sunt împuterniciți să-și asume controlul pentru deciziile lor și sunt recunoscuți pentru experiența.

– pentru evitarea epuizării profesionale. – pentru eficiența intervenţiilor. standardul profesiei de asistent social sau principiile recunoscute de realizare a supervizării.Cadrul de evaluare a teoriilor si modelelor de supervizare in asistența socială fie folosite ca și instrumente pentru evaluarea modelelor toretice de supervizare. – pentru metodologia de lucru. – pentru dezvoltare profesională. Nevoia elaborării unui ghid. – pentru funcţionarea eficientă a echipei/ rolurile fiecărui membru al echipei. – pentru suport. standardele minime obligatorii ale serviciilor. Întrebările cheie de adresat în această evaluare sunt referitoare la cum teoria sau modelul de supervizare vizează macro și micro elementele? Nevoia unui ghid de realizare a supervizării în serviciile pentru copii Realitatea din țara noastră ne obligă să vorbim despre ceeea ce trebuie făcut în această perioadă în care trebuie să ne concentrăm din ce în ce mai mult pe calitatea serviciilor oferite beneficiarilor. – pentru depăşirea obstacolelor în realizarea activităţilor. set de proceduri de realizare a supervizării în serviciile pentru copil și familie a reieșit încă din primul moment în care s-a luat în considerare nevoia existenței activităților de supervizare în cadrul acestor servicii. – pentru formare continuă. . Cei care vor fi supervizori dar și cei care vor trebui să fie supervizați vor trebui să știe cum se face acest lucru în cadrul aces- 98 tor servicii astfel încât să se respecte legislația în vigoare. Unul din primele lucruri de clarificat ar fi de dat răspuns la întrebarea „de ce se realizează supervizarea“? Supervizarea se realizează pentru: – cunoaşterea/îmbunătățirea procedurilor de lucru.

la supervizare ( să stabilească cadrul. identificănevoile. Trebuie menţionată importanța feedbackului din cadrul procesului de supervizare. 99 . În ceea ce priveşte beneficiile sau responsabilităţile angajatorului în urma/pentru realizării procesului de supervizare a personalului pot fi menţionate următoarele aspecte: – motivarea personalului. Supervizorul trebuie să fie recunoscut de comunitatea profesională și ar fi oportun să existe un corp al supervizorilor acreditaţi sau să existe un site unde pot fi listaţi supervizorii împreună cu o prezentare a competențelor lor.– menţinerea/îmbunătățirea calităţii serviciilor. Se pot aminti aici câteva tehnici de depașire a dificultăților ce pot apărea într-un proces de supervizare: intervențiile de tipul „must and can“. – angajatorul să asigure accesul fiecărui angajat. Durata unui proces de supervizare este indicat să fie de cel puţin 6 luni. procesul paralel. frecvența întâlnirilor. Ghidul trebuie să precizeze cine realizează (sau dacă este necesar) evaluarea supervizatului după finalizarea procesului de supervizare și cum se determină momentul în care trebuie sau poate fi terminat procesul de supervizare. – trebuie clarificată relaţia dintre supervizor și instituţie și să se sublinieze faptul că între supervizor și supervizat nu există relaţii ierarhice. costul şedinţelor. păstrează confidenţialitatea discuţiilor purtate în cadrul şedinţelor de supervizare. Supervizorul trebuie să fie pregătit să utilizeze tehnici bazate pe interacţiune. transferul și contratransferul. în contract fiind menţionate cel puţin următoarele: obiectivele supervizării și rezultatele aşteptate. el poate influența activitatea supervizatului care se răsfrânge în final asupra beneficiarilor. care se pot grupa în cele patru domenii esențiale pentru siupervizor. – realizează evaluări periodice. Un model de contract trebuie să fie oferit în anexa ghidului. jocurile strategice de depășire a proceselor nesănătoase ce pot apărea în triunghiul supervizor – supervizat și angajator/agenție/birou. după cum arătam mai sus. pentru a fi supervizor. Ca și tipuri de supervizare ce pot fi desfășurate în cadrul serviciilor pentru copil îi familie pot fi enumerate: – supervizare individuală pentru intervenţiile profesionale. management. mecanismele defensive și fenomenul de epuizare profesională. – supervizarea trebuie să fie încurajată de angajator. capacitatea de a gestiona situaţii de criză. dar și cu limitele sale. Supervizorul stimulează și recunoaşte participarea activă a supervizatului pe care îl respectă ca persoană cu un sistem de valori și intenţii. – are relaţii directe numai cu supervizatul/supervizaţii. Dintre principalele responsabilități ale supervizorului se pot desprinde următoarele: – diseminează către supervizaţi standardele/ cadrul legal de muncă și se asigură ca activitatea acestora se realizează cu respectarea acestor standarde. să intre cu supervizatul într-o relaţie profesională. un profesionist trebuie să demonstreze că deţine un set de competențe dobândite în urma experienţei acumulate și /sau a formărilor parcurse (de ex: cunoştinţe privind personalitatea. în funcţiile de nevoile identificate. – supervizare de grup: cu persoane având aceeaşi profesie. – este mediator al echipei. personalul este performant și asigură serviciu de calitate sau buna lor funcţionare. – trebuie să se facă distincţia clară între angajator/șef și supervizor astfel încât să se evite eventualele nelămuriri. cunoştinţe privind dinamica grupului. resursele). inter-personală de o durata și ritm stabilite de comun acord.supervizarea organizaţiei. Așa cum vorbeam și în subcapitolul anterior. cu posibilități actuale și potenţiale. Supervizorul încheie un contract cu instituţia pentru tipul de supervizare solicitat. stabilirea agendei și a locului acestor întâlniri. Cadrul de realizare a supervizării prezintă o deosebită importanță și trebuie menţionate elementele acestuia în conţinutul ghidului și de asemenea. ritmicitatea. abilități de comunicare și empatie cu supervizaţii). – supervizare de echipă (ex: profesionişti care lucrează pentru un caz). accentuată ideea că nu trebuie să existe factori perturbatori în timpul supervizării. Acreditarea supervizorilor se poate realiza de către colegiile breslelor. Un capitol important al ghidului trebuie să se refere și la responsabilităţile supervizorului pentru ca. formulează propuneri. –.

Essex. B. Longman. England. (988). Brackett. abilitare. în situaţia supervizării individuale. (979). Principii ale supervizării • toți asistenții sociali au nevoie de supervizare. • supervizarea ține cont de cultura si genderul participanților. 6-7). T. BIBLIOGRAFIE supervision: Classic statements and critical issues (pp. dizabilitate. față de care. Massey University. C. ghidul trebuie să precizeze pentru ce și cum se realizează unul sau celalalt tip de supervizare. • supervizarea promovează o practică de dezvoltare. 6. gestionare resurse. Social work 00 . El are însă și obligaţia de a respecta agenda stabilită împreună cu supervizorul. K. Kadushin. orientare sexuală și identitate. School of Social Policy and Social Work. (983). • supervizarea este mandatată de politica/regulamentul agenției/angajatorului/biroului. R L. (976). de exemplu supervizatul nu ar putea să-și exprime nemulţumirile legate de jobul pe care îl are. de exemplu aici trebuie precizat că supervizorul păstrează confidenţialitatea asupra conţinutului şedinţelor de supervizare și nu raportează angajatorului supervizatului. New York: Free Press. (942). In C. E. Supervision and education in charity. Learning and teaching in the practice of social work.). Munson (Ed. O’Donoghue. A. New York: Free Press 5.). Supervizarea internă se poate realiza pentru: management de caz. Ginsberg (Eds. (Ed. Munson. 3. supervizorul nu trebuie să fie seful direct. Silver Spring. Management or social services: Current perspectives and future trends. Astfel. Morrison. . (979). B. • supervizarea consideră conultarea atunci când este nevoie cu privire la chestiuni legate de gender.. • interesul superior al clientului/beneficiarului întotdeauna trebuie pus pe primul loc cu excepția situațiilor în care apar situații care amenință siguranța supervizorului sau a procesului de supervizare. Social work supervision: Classic statements and critical issues. În standardele serviciilor pentru copil și familie se vorbește de posibilitatea/obligativitatea existenței supervizării interne și externe. & Gummer. • supervizarea este o responsabilitate comună. R. Relaţia cu supervizorul este una de egalitate. 8. Edwards. Supervizarea externă se poate contracta pentru supervizarea echipei sau pentru supervizarea individuală a personalului. H. C. 7. de suport. New management in human services (pp. Supervision in social work. agenția si profesia. J. C. E. Keys & L. cultură. (Original work published 903) 2. New York: Haworth Press. (998) Supervising Social Workers: A Practical Handbook. supervizatul. responsabilizare. religie sau vârstă. Harlow. Reynolds. • supervizarea promovează o practică anti-discriminatorie și anti-opresivă. • supervizarea se bazează pe înțelegerea modalităților de învățare ale adulților. E. Este întotdeauna important să ne amintim că supervizarea este un parteneriat care implică: supervizorul. metodologii. (993) Staff Supervision in Social Care. 4. New York: Columbia University Press. să respecte ritmul de lucru sugerat de acesta. Munson. Înca o dată. Supervizatul trebuie să aibă libertatea de a-și alege supervizorul. • supervizarea se bazează/realizează în urma unui contract negociat care trebuie să aibă prevederi referitoare la rezolvarea conflictelor. -29).). • supervizarea este regulată și fără întreruperi. MD: National Association of Social Workers. An introduction to clinical social work supervision. obligaţii și responsabilități.• este necesar să se elaboreze un cod etic al supervizării. An Action Learning Approach. New York: Farrar & Rinehart. Supervizatului trebuie să i se asigure confidenţialitatea și acest lucru trebuie stipulat în contract. R. In P.

0 . Viena: www. blocaje. este un sprijin al procesului de reflecţie în sensul ameliorării calităţii muncii. Este un sprijin pentru a reflecta asupra poziţiei personale şi a posibilităţilor de acţiune cu problemele şi conflictele. în cazul în care clientul îi cere să-l ajute să-şi depăşească sentimentele de inferioritate faţă de şeful său autoritar. clientul său. într-un mod emoţional. S Cum va reacţiona un supervizor. în trecutul nostru. cu intenţia ca una din acestea. în procesul de supervizare. Gudrun BaDstuBer upervizarea înseamnă faptul că cel puţin două persoane intră în contact direct. în al treilea an de formare în artterapie. este un sprijin ce încurajează o comunicare constructivă între persoanele care colaborează şi este un sprijin care lărgeşte posibilităţile de acţiune în domeniul de lucru. supervizorul. Pentru a fi capabili să acompaniem o persoană.Auto-dezvoltare prin pictură şi tehnici creative pentru viitorii supervizori Pedagog.at Mag. A vedea mai clar răspunsurile la întrebările „de unde“. resurse. Pictura şi tehnicile creative ne pot ajuta să ne vedem blocajele şi să adoptăm o atitudine nouă faţă de propriile noastre sentimente.gestaltungstherapie. bine reglate în structura lor. ne ajută să ne cunoaştem mai bine şi să ne dezvoltăm propria personalitate. o imagine clară asupra propriilor conflicte. într-un proces de reflecţie orientat spre sarcinile şi munca acestuia. cu privire la dezvoltarea şi sentimentele noastre. Dar a ajuta o persoană în procesul de reflecţie este posibil doar cu condiţia ca persoana care ajută să aibă o imagine clară despre ceea ce îi stă în puteri să facă. despre ceea ce nu poate face. şcoala Erwin Bakowsky. când supervizorul însuşi suferă de un astfel de sentiment de inferioritate şi nici măcar nu este pe deplin conştient de această problemă?! Este clar că există aici un risc de a nu-şi ghida foarte bine clientul. este absolut necesar să ne cunoaştem bine propriile sentimente şi subiecte care ne însoţesc de-a lungul vieţii şi care îşi au originea în biografia noastră. să îl sprijine pe celălalt. „de ce“ şi „unde“ .

Ele reflectă sarcini. Zürich gândurile şi sentimentele noastre. Reichel. Münster 200 02 Der Mensch und seine Symbole. blocaje şi soluţii posibile în dezvoltarea umană.267. Acolo unde se arată lumina. există şi umbră.G.“ 2. chiar în aceste condiţii vitrege. Riedel. Dar soluţia nu este excluderea umbrelor ci integrarea lor. Arta . Tot ceea ce rămâne inconştient se proiectează în exterior. Joseph L. în cei apropiaţi. „Conştiinţa nu este importantă doar ca pol opus al inconştientului dar are şi un important rol social: doar cel care este conştient recunoaşte răul care există în lume. forma sa de pin. Simbolurile sunt intermediare între corp. între realităţi şi dorinţe. R. care preia ideea de entelechie. (992) Maltherapie. dându-le locul lor în viaţa noastră. dotat cu substanţe hrănitoare este o minune. (200) Kreativ beraten. fără a fi împiedicat de alţi copaci sau de stânci. tandreţea şi violenţa sunt tot atâtea aspecte ale căii pe care o parcurgem în procesul de individualizare. Dacă putem primi într-un mod conştient impulsurile simbolice care vin din interior ele ne îmbogăţesc şi pot conduce spre o activitate şi o bucurie de viaţă mai intense. Der Mensch und seine Symbole : :C. poveştile. Henderson. Jung. suflet şi spirit. În consecinţă. fluviul vieţii şi interacţiunile prin care un participant acompaniază un altul în procesul picturii sunt tot atâtea mijloace care se bazează pe patru elemente: procesul creaţiei. poveştile nu sunt doar o lectură pentru copii ci ele ne arată şi ne ghidează prin marea înţelepciune ce o conţin. întrevederea terapeutică şi relaţia între terapeutul şi grupul. poveştile şi miturile ne arată cum putem trata laturile umbroase ale sufletului nostru. Aniela Jaffé. Exerciţiile de imaginaţie care sunt introduse prîntr-un moment de destindere reprezintă o deschidere spre lumea interioară a simbolurilor. Imaginaţiile. noi le întâlnim încă mai tare atât în lumea externă cât şi în profunzimile sufletelor noastre. creşte.Mijloacele utilizate în art-terapie permit rapid participanţilor să intre în contact cu propria interioritate. Rabenstein.. uitat sau refulat prin educaţia restrictivă ce am primit-o şi prîntr-o concepţie excesiv de raţională. în acelaşi timp. Jung et Marie Luise von Franz. Prin ele intrăm în domeniul viselor noastre de zi şi a fluviului interior al simbolurilor. cum ar fi mandala copacilor pictaţi simultan de toţi participanţii la grup. Acesta serveşte de intermediar între BIBLIOGRAFIE . şi această recunoaştere în sine însuşi este absolut necesară pentru a putea construi relaţii tolerante cu ceilalţi. în traducere. chiar şi azi. ca un copac care în timp îşi închide rănile unor crengi rupte sau tăiate. I. Jolanda Jacobi. adică tendinţa naturală a fiecărei fiinţe umane de a se desfaşura. Copacul reprezintă unul din marile simboluri prin care Jung reprezintă procesul de individualizare. a depăşi problemele cicatrizându-le. între oameni.. Copacul care se desfăşoară liber într-un câmp deschis. Badstuber . Poveştile deschid accesul spre o comoară de simboluri colective care este de o mare importanţă pentru înţelegerea proceselor personale inconştiente. visele. Căci dragostea şi şi ura. R. lucrul în grup. 968 3. dar cât de admirabil este un pin mic. crescând pe faleze neospitaliere şi căţărându-se cu greu pentru a-şi putea întinde crengile spre lumină sau când cu trunchiul lui acoperit de mii de răni mai mici sau mai mari se torsionează pentru a putea să supravieţuiască şi să-şi realizeze.G. În munca mea mă bazez pe concepţia lui C. ele luminează laturile mai întunecate sau mai clare ale sufletului nostru. Poveştile sunt şi un model inter-relaţional şi al constelaţiilor sistemice. G. între popoare. Asemănătoare viselor. dezvolta. p. Chiar dacă cultura noastră are tendinţa de a exclude umbrele. trădarea şi cinstea. Creativitatea este o forţă care dă naştere la ceva nou şi. ne ajută să găsim ceva ce e deja în noi. la persoanele din vecinătate dar şi ca un conţinut al propriului suflet. simbolizarea proceselor interne.

Aceasta nu înseamnă că relațiile exterioare ale clientului nu au un efect crucial asupra răspunsului sau la terapie. ori de câteori cazurile clinice o solicită. Doctor în Știinte Medicale. a reușit să-și extindă teoria și practica și în afara relației de consiliere și psihoterapie. pentru a depista mai bine ceea ce astăzi numim manifestări contratransferențiale. Ulterior. Ea este continuată și după terminarea formării. în instituții și organizații. un spectru cuprinzător asupra potențialului de vindecare și a proceselor de abilitare. O axă de unificare o poate reprezenta relația de vindecare: relațiile din interiorul self-ului. în necesitatea ca psihanalistul să-și discute cazurile pe care le tratează într-un grup de prieteni având aceleași preocupări. S Inovarea adusă de Carl Rogers a apărut din îngemanarea psihologiei individului și a mentalului cultural care acordau dreptul fiecărei persoane de a-și ca tine destinul în propriile mâini. psihoterapia centrată pe client/persoană. supervizarea reprezentând una din cele trei componente ale trepiedului programului de formare al psihoterapeuților (alături de teorie și terapia personală). relațiile 03 .Supervizarea din perspectiva psihoterapiei și a psihoterapeuților Medic Primar Psihiatru. cu privire la practicarea psihanalizei. Între multiplele modalități terapeutice. Perspectiva sistemică oferă. iar viața noastră este esențialmente relațională în procesualitatea și consțiinta sa. Autorul pune accentul pe faptul că viețile oamenilor sunt interconectate. Lector Universitar Facultatea de Psihologie Hyperion București ileana Botezat-antonescu upervizarea își are rădăcinile în moștenirea lăsată de Sigmund Freud. devenind necesară instalarea unor condiții sociale mai largi pentru modelul de ajutorare. Condițiile teoriei sale aruncă o lumină asupra procesului care se desfășoară în interiorul microcosmosului angajamentului terapeut-client. de creația căreia se leagă numele lui Carl Rogers. Psihoterapeut Formator și Supervizor în Psihoterapia Psihanalitică și Psihoterapia Centrată pe Persoană. iar relația între personal și „boala“ societății are implicații vitale pentru munca terapeutică. de asemenea. toate metodele de psihoterapie și-au însușit această practică (individuală sau în grup).

04

interpersonale, relațiile de grup și comunitare și relațiile între sisteme largi populaționale. Într-un mod cu totul specific, terapeuții și consilierii sunt instruiti pentru a se confrunta cu o schimbare excepțională: abilitatea de a se conecta empatic în mod profund, cu celălalt în cel mai mare grad de subiectivitate interioară și, de asemenea, capacitatea de a ști în mod substanțial și a da voie responsivității să se desfașoare asupra domeniilor în care clienții nostri își trăiesc lumea proprie a angăjarilor relaționale umane, în particular sensibilitatea la subcultura clientului și grijilor individului și, bineinteles, a perspectivelor pe care le aduce procesului de ajutorare. Accentul în supervizarea centrată pe client se pune pe congruența terapeutului în cadrul condițiilor considerate de Rogers „necesare și suficiente“ (Rogers, 975). Aceasta pare a contrasta cu practica supervizării din alte terapii (si uneori, chiar în terapiile cognitiv comportamentale, unde materialul clientului formează baza ședințelor de supervizare, iar discuțiile se limitează la probleme tehnice ce privesc comunicarea înțelegerii empatice sau a dezvoltării planului terapeutic și obiectivelor tratamentului. Supervizarea este procesul prin care terapeuții explorează lucrul lor cu clienții în mediul non-managerial împreună cu un coleg experimentat și suportiv. Supervizarea regulată este o cerință pentru acreditare în toate țările dezvoltate din Europa și la fel în România, ca și criteriu, prevăzut în Regulamentul de acreditare al psihoterapeuților Federației Române de Psihoterapie. Cele mi multe abordări ale supervizării pun accentul pe aceea că materialul din ședințele supervizate să includă de exemplu, lucruri referitoare la alianța terapeutică, probleme de diagnostic sau evaluare a clientului, tehnicile folosite de terapeut, aspecte etice și profesionale și, în tradiția psihodinamică, aspecte transferențiale și contratransferenâiale. Supervizarea centrată pe client schimbă accentul de la preocuparea individuală asupra clientului, pe structura self-ului (sine-lui) terapeutului/consilierului. În acest fel, aceștia au ocazia să traiască o relație eliberată de amenințare, care este suportivă și oferă înțelegere, astfel încât,împreună cu supervizorul, să poată explora într-un mod ne-defensiv, ceea ce procesul consilierii semnifică pentru ei, și cum trăiesc ei înșiși în relație cu proprii clienți. Auto-

rul aduce în continuare argumente pentru ca supervizarea să fie privită ca un proces bazat pe o relație care se conformează celor șase condiții necesare și suficiente ale lui Rogers. Relația este organizată în jurul unei abordări particulare a dezvoltării semnificației din experiență, și în consecință, promovează congruența și un locus intern pentru evaluare la supervizat. În final, se propune ca un astfel de abord al supervizării să fie în întregime concordant cu teoria fenomenologică a lui Rogers asupra personalității. În 999, Merry propune ca supervizarea centrată pe client să fie conceptualizată din rațiuni practice, ca o formă de interogare colaborativă. Această formă de investigare este în tradiția noii paradigme de cercetare calitătivă pe care Heron (98) și Reason(98) o caracterizează ca fiind democratică și egalitaristă, care tratează pe toți participanții ca având o contribuție egală la derularea cercetării. În contextul supervizării, investigația sau cercetarea consistă în tentativa de a ajuta consilierii să descrie și să dea sens experienței lor subiective de a forma și menține relații terapeutice cu clienții lor. Investigarea este concepută ca un proces colaborativ între supervizor și supervizat, iar aceasta confera un rol major calității relației dintre cei doi oameni. Abordarea centrată pe persoană se potrivește deosebit de bine tratării procesului de supervizare ca o formă de investigare colaborativă, deoarece, în toate manifestările sale (inclusiv psihoterapia centrată pe client) și adoptă un abord fenomenologic al descoperirii semnificatiei derivate din experiență. Investigarea colaborativă în supervizare este o atitudine mentală sau „un fel de a fi“ și nu poate fi reprezentata prîntr-o serie de pași sau strategii. Supervizorul și supervizatul cooperează și sunt parteneri egali în descifrarea complexelor semnificații ale relației terapeutice. Experiența subiectivă a supervizatului constituie datele primare, iar investigarea procesului este facilitată de supervizor, care își dedică atenția înțelegerii acestei experiențe subiective. Supervizorul adoptă ,conform teoriei și filosofiei generale, un model non-directiv în legătură cu procesul. Cu alte cuvinte, agenda va fi derivată de la preocuparea curentă a supervizatului, la focalizarea acestuia asupra autoexplorării, stimiulată în permanență de experiențele cu clienții săi. Desigur, materialul clientului este relevant, dar o extindere a teoretizării

despre clienți și istoriilor lor psihologice nu ar face, decât să abată atenția de la autoexplorarea supervizaților. Înregistrarea audio/video a interacțiunilor terapeut/client pot fi de un real folos, aducând informații valoroase asupra comportamentului, gândirii și sentimentelor terapeutului. Nu se va pune accentul pe diagnosticul, evaluarea sau etichetarea clienților sau comportamentului lor, clientul nefiind un obiect de analizat și evaluat, ci o persoană care să fie acceptată și înțeleasă. În plus, înregistrările pe bandă pot ajuta pe supervizor și pe supervizat să exploreze masură în care comportamentul și comunicarea manifestă a terapeutului este concordanță (congruentă) cu experiențele lor cu clienții și conștientizarea acestei experiențe. Scopul general al supervizării este asistarea supervizatului în procesul internalizării și comunicării condițiilor de bază, iar aceasta implică, în mod inevitabil, aspecte ce privesc experiența de congruență personală a supervizatului. Desi Patterson și Merry sunt de acord că supervizarea nu are menirea de a ocaziona o focalizare excesivă asupra problemelor personale ale supervizatului, se sugerează totuși, că dacă procesul supervizării nu include experiența personală (autocunoasterea) sa, aceasta ar putea fi privată de o zonă crucială a teoriei și practicii centrate pe client. Acolo unde problemele personale ale supervizatului interferează cu propria capacitate de a construi o relație centrată pe client, o oarecare explorare a acesteia devine inevitabilă în supervizare. Rezultatul unei asemenea explorări pare a lua forma unei decizii că supervizatul să intre într-o terapie personală (sau, eventual, o nouă transă), dacă problemele sunt grave sau persistă. Pe de altă parte, problemele pesonale, stimulate de experiențele cu clienții, constituie un material legitim pentru supervizare, deoarece rezoluția lor (măcar parțială) poate contribui la sentimentul de control pe care terapeutul îl are asupra vieții sale, sau asupra muncii cu clienții. Explorarea problemelor personale cu o rezolvare totală sau parțială ulterioară poate conduce, într-o masură, la reorganizarea selfconceptului, lărgind congruența între self-concept și experiență, și la consolidarea relațiilor terapeutice cu clienții. Dacă experiența supervizatului în timpul supervizării include dobândirea unei înțelegeri semnificative și consistente de tip congruent,

empatic și cu acceptare, atunci orice amenințare potențială la actualul self-concept care poate surveni din experiența cu clienții, poate fi întampinat în mod nedefensiv. Implicația pe care o are ipoteza lui Rogers „necesară și suficientă“, ca și teoria personalității, pentru supervizare, este ca un oarecare grad de creștere personală se produce inevitabil prin supervizare, deoarece mediul devine favorizant pentru aceasta și relația o promovează. De asemenea, în cadrul programului de formare al psihoterapeuților în terapia centrată pe persoană, în afara de obiectivele ce vizează orientarea atitudinală a consilierului/ terapeutului și a implementării tehnicilor specifice pentru însușirea acesteia, supervizarea se constituie într-un ajuto racordat studentului privind cazurile sale. Cea mai directă cale este de a urma o terapie, el însusi, facilitandu-i sensibilzarea la diferitele modalități de atitudini și sentimente pe care le trăiesc clienții, putândul face mai empatic la un nivel mai profund și mai semnificativ. Mă voi referi mai jos și la câteva aspecte ale supervizării promovate de psihoterapia psihanalitică. În terapia psihanalitică supervizarea este din ce în ce mai recunoscută pentru abilitățile și cunoștiințele necesare într-o oarecare masură distincte de acelea necesare pentru a fi un psihoterapeut competent. Literatura despre teorie și practica supervizării a explodat în ultimele decade, în unele țări fiind chiar impuse unele cerințe, ca supervizorii să urmeze programe de formare specifice, cu dovada competenței, suplimentar formărilor de psihanalist sau psihoterapeut psihanalitic. Multe din supervizările activităților cu pacienții suferind de tulburări severe se dovedesc benefice atunci când se concentrează asupra identificărilor proiective și introiective, mai ales când ele se reflectă în contratransferul personalului care îngrijește asemenea bolnavi. De aceea, supervizarea pe principii psihanalitice nu este importantă numai pentru cei aflatiîn formare pentru a deveni psihoterapeuți individuali psihanalitici, dar și pentru continuarea dezvoltării după calificare. Supervizarea are o relevanță specială și pentru cei care se întâlnesc cu persoane grav perturbate psihologic în diferite situații. Cu cât pacientul este mai tulburat, cu atât mai perturbant este contratransferul și mai vulnerabil este pa- 

05

cientul la aceste reacții ale personalului. Problemele suplimentare și suferința pe care chiar personalul o dezvoltă ca rezultat al contratransferului inconștient, nu trebuie minimalizate. De aceea, prin identificarea, conținerea și înțelegerea contratransferului pe care o supervizare reușită o poate realiza, calitatea asistenței psihologice dintr-o unitate de sănătate mintală se poate îmbunătăți semnificativ. În psihanaliza de grup, supervizarea se produce în domeniul realizării triangularizării instituționale, în interiorul căreia structuri latente semnificative pentru o anume organizație sunt relevante pentru înțelegerea cursului proceselor de producție și a aspectelor lor comportamentale. Supervizarea oferă în acest sens un spațiu în care specificul muncii respective poate fi simțit, perceput cu toate valențele sale inconștiente constrângătoare și anxiogene, și, în consecință, cu toate apărările care le aparțin, pot fi constientizate și astfel devin accesibile prelucrării. În sensul atribuit de Winnicott, supervizarea realizează un spațiu intermediar care crează posibilitatea amenajării unui mediu protector realizat prin delimitarea granițelor față de de ceea ce este perceput ca neplăcut sau amenințător. În ceea ce privește rolul unui supervizor într-o întreprindere, acesta are obligația să se descurce în situațiile-problemă. El trebuie să se preocupe de obținerea celor mai bune rezultate din partea angajaților, să reacționeze rapid atunci când lucrurile nu merg bine și să fie în stare să-și păstreze controlul. Această activitate presupune o situație stresantă și trebuie ca acestă să fie capabil să facă față acestei tensiuni. Aspectele esențiale ale muncii sub stres par să fie aceleași pentru toate meseriile și fie-

care și-a creat, se pare, un mod propriu de a rezista (inclusiv psihoterapeuții). Stresul survine atunci când cineva are prea multe de făcut într-o perioadă de timp scurtă sau atunci când problemele apar prea rapid pentru a se putea descurca .Dacă nu va face ceva pentru a micșora tensiunea, va face greșeli, mărind astfel tensiunea și stresul. Modul în care percepe lucrurile este deseori cauza stresului: totul există numai la nivelul minții. Ceea ce unii oameni văd ca pe o amenințare este perceput de alții ca o provocare, o ocazie de a fi creativ, o șansă de a se lansa în acțiune. Pentru a reduce tensiunea psihică ce poate apăsa pe angajat, acesta trebuie să fie pregătit de a stabili anumite limite în munca pe care dorește să și-o asume. Este bine să se concentreze asupra unei varietăți limitate de lucruri și să le facă așa cum trebuie, decât să-și asume riscuri mari și să lase în urma sa o serie de lucrări terminate pe jumătate. Dacă planifică înainte, anticipand posibilele greutăți, având planuri alternative și un anumit timp disponibil în caz de urgențe, va reduce stresul de a conduce, daca e vorba de un lider. Dacă activitățile sunt de așa natură încât pot genera multe crize și întreruperi, e necesară lăsarea la dispoziție de mai mult timp între sarcini. Și sunt recomandate diferite metode și tehnici în acest sens. De asemenea se are în vedere grija față de personal, cele mai bune rezultate obținându-se de la oameni atunci când sunt tratați ca oameni, nu ca resurse, ca indivizi cu propriile lor calități, cu îngrijorări și probleme personale care vor afecta atitudinile lor și cooperarea lor în muncă.

BIBLIOGRAFIE: 
. Godfrey T. Barrett-Lennard – The Helping Conditions in Their Context: Expanding change theory and practice in Person-centered & Experiential Psychotherapy-vol , Nr. &2, PCCS Books, 2002 2. Tony Merry - Roger’s Therapeutic Conditions: Evolution, Theory and Practice. Edited by Gill Wyatt, PCCS BOOKS, 200, UK. 3. C. R. Rogers-Client Centered Therapy, Constable, London, 997 Brian Martindale - Karnac Books, Supevision And its Vicissitudines, 200 4. A. Pritz, E. Vykoukal, Gruppenpsychoanalyse, Theorie, Technik, Anwendung, facultas 2003 5. Savedra, J. Hawthorn – Societatea Știință și Tehnică S.A., 996 

06

Utilizarea principiilor anchetei apreciative în procesul de supervizare Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Filosofie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“. Domeniul de referinţă care a reuşit să absoarbă mare parte dintre aceşti absolvenţi a fost asistenţa socială a copilului. de tinereţea şi ambiţiile noilor generaţii de profesionişti. domeniul asistenţei sociale a copilului a fost în ultimul timp un spaţiu de lucru inovativ şi reformator. reformând sisteme manageriale şi forme de intervenţie. de noutatea câmpului de acţiune. înţelegerea şi amplificarea acestora menite să ducă la o situaţie dorită şi intenţionată a beneficiarilor în urma intervenţiei. dezvoltând servicii noi şi eficiente. Renunţarea la paradigma deficienţei în cadrul procesului de supervizare crează premisele unei abordări centrată pe identificarea punctelor tari ale beneficiarilor. competenţele acestora şi formarea personalului pe arii noi de intervenţie au dus la profesionalizarea accelerată a acestui domeniu al asistenţei sociale. Impulsionat şi condiţionat de existenţa unor fonduri externe. Mai mult. Ştefan cojocaru Sinteza Acest articol abordează problematica supervizării de grup din perspectiva supervizării apreciative. Introducere Asistenţa socială în România a evoluat mult în ultimii nouă ani. mai ales odată cu finalizarea studiilor primelor promoţii de absolvenţi ai învăţământului superior de asistenţă socială. pe aprecierea. odată cu accederea la funcţii de conducere a asistenţilor sociali profesionişti. valo rificând principiile anchetei apreciative şi aplicarea acestora în cadrul interacţiunilor de grup stabilite în şedinţele de supervizare. Articolul descrie modalitatea practică de organizare a şedinţei de supervizare de grup şi a modului în care pot fi folosite principiile anchetei apreciative în cadrul acestui proces. 07 .Supervizarea apreciativă de grup în asistenţa socială. Dr. presiunile din partea absolvenţilor. Iaşi Conf.

peste şi vidêre care înseamnă a 08 vedea. Mai mult. 995:692). managementul programelor. a privi) şi a fost conceput ca o activitate de supraveghere pentru organizarea eficientă a muncii. de control. canalizate sub forme diferite de intervenţie sunt o imagine a dinamicii domeniului asistenţei sociale şi a aprofundării modalităţilor de abordare a realităţii sociale în care trăim. iar unii autori o văd chiar ca pe o „metodă a practicii în asistenţa socială“ (Weissman şi colab. Funcţiile supervizării Punând accent pe funcţia administrativă a supervizării. consultanţi. reguli şi valori prin îndrumarea angajaţilor. organiza şi a evalua munca altora“ (Kadushin. 995: 37-372). este posibil să asistăm la un transfer de competenţe dinspre domeniile deja dezvoltate către cele aflate încă în perioada de explorare. stabilirea şi dezvoltarea politicilor în colaborare cu membrii comunităţii şi negocierea cu partenerii. dar dirijează întreaga activitate cuprinsă în aceste servicii. studii de . dezvoltarea politicilor de servicii şi de personal. supervizarea activând doar latura sa administrativă. această persoană nu oferă servicii directe. În ultima perioadă atenţia a fost direcţionată asupra altor categorii de populaţii vulnerabile şi defavorizate: persoanele de vârsta a treia şi persoanele adulte cu dizabilităţi. la sfârşitul secolului al XIX-lea. Toate aceste răspunsuri. ceea ce va genera o reconsiderare a domeniului asistenţei sociale. au fost abordate şi alte domenii ale asistenţei sociale care s-au concentrat pe alte categorii de populaţii vulnerabile: tineri delincvenţi. aşa cum sunt voluntarii.În paralel. în următoarea perioadă se va realiza o clarificare necesară a statutului asistentului social şi a implicaţiilor muncii sociale. mai ales a oamenilor mai puţin pregătiţi. Supervizorii au fost consideraţi ca fiind formatori. 976:2). Odată cu dezvoltarea asistenţei sociale pe diferite segmente. Persoana cheie desemnată să organizeze activitatea şi să ia decizii în numele organizaţiei este supervizorul.. supraveghere şi de monitorizare. Cerinţele supervizării afirmă implicit calităţile pe care trebuie să le îndeplinească persoana desemnată să conducă acest proces: experienţă în asistenţa socială. Pe măsură ce s-au dezvoltat metodele. lucrul la caz a devenit mai sofisticat. supervizorii sunt implicaţi şi au responsabilităţi în ceea ce priveşte administrarea organizaţiei. aflată deasupra celor care oferă servicii directe clienţilor are scopul de a asigura servicii de calitate: „supervizarea este un proces administrativ şi educaţional utilizat în agenţiile de asistenţă socială pentru a sprijini asistenţii sociali să-şi dezvolte abilităţile şi să asigure servicii de calitate clienţilor“ (Barker. manageri şi chiar administratori. „Supervizarea în asistenţă socială a fost practicată în domeniu şi a fost menţionată în literatură de la începuturile practicii asistenţei sociale specializate“ (Brashears. a fost conştientizată nevoia dezvoltării supervizării ca formă de sprijin şi de control pentru asistenţii sociali. pe. a fost văzută ca o activitate de supraveghere a voluntarilor care activau în diferite organizaţii pentru sprijinirea persoanelor defavorizate. supervizarea a devenit un proces complex al practicii sociale. Punctele slabe ale accelerării acestui proces sunt. terapeuţi. Modelele de supervizare s-au schimbat de-a lungul anilor. Indiferent de accentul pus pe funcţiile supervizării. generate de modul cum este văzută supervizarea. Datorită atenţiei care se acordă acestor domenii ale asistenţei sociale. supervizorul participă la managementul resurselor organizaţiei. 99:202). în multe instituţii. de populaţiile de beneficiari şi de sursele de finanţare. Termenul de supervizare este o combinaţie a doi termeni latini (super care înseamnă deasupra. parţial de sprijin pentru asistenţii sociali. tehnicile şi procedeele de intervenţie. Kadushin descrie supervizorul ca pe „o persoană cu rol administrativ … care a primit autoritatea de a dirija. care are o poziţie parţial de management. susţinută de un proces crescut de birocratizare. ei sunt descrişi ca profesionişti care au părăsit serviciile directe şi sunt personal administrativ. 976: 24). Iniţial. persoane seropozitive HIV etc. „asistenţii sociali încep să semene cu muncitorii din industrie“ (Arches. persoane maltratate şi victime ale violenţei domestice. dar „care au fost asistenţi sociali înainte de a deveni supervizori“ (Kadushin. influenţate fiind de teoriile despre intervenţia socială şi schimbarea structurilor organizaţionale. 983: 44). în viziunea noastră. la gestionarea şi distribuirea acestora. în SUA. Această poziţie. un lucru este sigur: supervizarea este parte integrantă a practicii asistenţei sociale. promovând direcţii. Prin funcţia administrativă.

993) ca un mediator al conflictelor dintre asistenţii sociali şi agenţie. supervizorul este o persoană resursă. De aceea. rolurile fiecărei categorii de participanţi sunt construite astfel încât să poată genera cât mai multe definiţii ale situaţiei prezentate şi oportunităţi de interpretare care sunt negociate în cadrul interacţiunilor de grup. Prin relaţia de supervizare. ci este considerat şi un proces de educaţie continuă a practicienilor. „supervizarea este un proces educativ prin care o persoană cu certe cunoştinţe (… ) îşi asumă responsabilitatea de a instrui persoane cu un nivel de cunoştinţe mai scăzut“ (Robinson. 2005: 48) se referă la faptul că întotdeauna întrebările referitoare la cazurile prezentate în cadrul procesului de supervizare pot genera ele însele schimbări simultane ale modurilor în care este văzut şi interpretată intervenţia. Acest principiu afirmă că organizaţiile sunt un rezultat al creaţiei umane. numind aceasta „proces heliotropic“ (990). Munson. condiţiile şi oportunităţile existente. colective şi coerente. Din această perspectivă. pe care-l aplică pentru fiecare caz în parte. 200: 30). Această caracteristică a supervizării. Conform principiului simultaneităţii. Supervizorul a fost văzut de unii autori (Kadushin. care fundamentează modalitatea de a vedea intervenţia socială la nivelul interpretă- rilor despre realitate. Shulman. ţinând cont de viziunea construcţionismului social. 976:24): administrativă. acest principiu recunoaşte posibilitatea interpretărilor şi reinterpretărilor individuale ale participanţilor la şedinţa de supervizare generate de experienţele diferite ale participanţilor şi de valorile pe care fiecare le promovează. „chiar şi cele mai inocente întrebări provoacă schimbări“ (Cooperrider şi Withney. supervizorul a fost comparat cu un terapeut care are rolul de a-i ajuta pe asistenţii sociali să devină conştienţi de abilităţile. Organizaţia este o manifestare a interacţiunilor dintre modelele noastre mentale legate de aceasta. credinţele şi ideile noastre. D. iar de alţii ca „reprezentant al organizaţiei în raport cu angajaţii“ (Munson. Aceste principii ne ajută să fundamentăm teoretic modul de organizare a supervizării de grup apreciative. care sunt construite social într-un proces relaţional. care ajută asistentul social să-şi dezvolte abilităţile. 936:53). asistentul social supervizat primeşte de la supervizor un model de abordare a clientului. Cojocaru. Şi cercetarea-acţiune consideră că întrebările cercetării nasc modificări în organizaţie datorate prezenţei cercetătorului şi imaginaţiei pe care o declanşează (Miftode. reprezintă o adaptare permanentă a activităţii asistentului social la nevoile. ca act educativ. iar organizaţia este o construcţie a proiectării modalităţilor de intervenţie construite pentru diferite categorii de beneficiari. Ca persoană de sprijin. În procesul de supervizare. Principiile anchetei aprecitive şi utilizarea lor în procesul supervizării de grup Cooperrider şi Whitney (2000: 3-27) consideră că ancheta apreciativă are la bază 5 principii. de sprijin şi educaţională. 979:3). Principiul construcţionist. Principiul simultaneităţii (Cojocaru. 2003: 206). apud. Cooperrider consideră că orice organizaţie sau sistem social se schimbă în direcţia în care se focalizează atenţia cercetătorului. De aceea. 993. 979:42). „un proces prin care un asistent social practician sprijină un alt asistent social practician (… ) să pună în practică propriile sale abilităţi“ (Pettes. schimbarea acestor interpretări şi construcţia unei imagini comune. Acest principiu formulat de Cooperrider 09 . al interacţiunii colective dintre indivizi şi al reconstrucţiei permanente generată de cunoştinţele. pentru că „aşa cum floarea soarelui se orienteză spre soare. Supervizarea a fost descrisă şi ca o formă de sprijin. în funcţie de sarcinile practice pe care trebuie să le îndeplinească asistentul social în cadrul serviciilor pe care le oferă. Supervizarea nu se limitează însă doar la aspectul administrativ şi cel de sprijin. la fel organizaţia se direcţionează spre imaginea pozitivă a ei“ (Johnson şi Leavitt. de fapt. competenţele şi responsabilităţile pe care le au şi să-i ajute pentru a-şi rezolva problemele generate de contactul îndelungat cu beneficiarii serviciilor sociale.specialitate şi abilităţi manageriale. 974. pe care apoi să le aplice conform regulilor stabilite. iar schimbarea organizaţională prin ancheta apreciativă înseamnă. principiile şi practica asistenţei sociale sunt influenţate de supervizarea asistenţei sociale. Ca activitate de formare şi instruire. cu alte cuvinte. organizaţia este ea însăşi o realitate generată de multiple interpretări. 2003: 393). Definiţia tradiţională a supervizării a fost construită pe trei funcţii esenţiale ale acesteia (Kadushin. mai bine spus.

ci însăşi o formă a acţiunii sociale. managementul actual rămâne tributar perspectivei disfuncţionale. Limbajul nu este doar o imagine a lumii. Ideile. la rândul său. Principiul anticipării (Cojocaru. rezistenţelor şi deficienţelor“ (Withney. Cu alte cuvinte. Trecutul este văzut nu numai ca o sumă de nereuşite. par să limiteze abilităţile persoanelor de a-şi organiza viaţa. 989:35). 2005: 48) se referă la faptul că acele cazuri instrumentate şi interpretate în cadrul supervizării de grup este un rezultat al multiplelor interpretări ale oamenilor exprimate prin limbaj care. ci ca o gamă variată de soluţii identificate pentru depăşirea acestora în momentele respective. care sunt acele persoane ce interpretează datele expuse de către prezentator. eşecurile sau situaţiile patologice. pornind de la imaginile dorite prin interpretările prezente. Deoarece. a acţiunilor practicienilor dar şi ale beneficiarilor. pentru că ceea ce întrebăm vom găsi mai târziu în situaţia beneficiarilor. pentru că harta precede realitatea: Pentru a argumenta acest principiu. Supervizarea apreciativă Evaluarea bazată pe problemă încurajează explicaţii de tip individualist asupra problemelor cu care se confruntă clientul. Ei fac faţă deseori. imaginile. metaforele utilizate în cadrul procesului de supervizare generează evenimente în funcţie de încărcătura lor emoţională şi de modul de interpretare a situaţiilor. cum ar fi sărăcia. întâi analizăm situaţia şi apoi decidem schimbarea. sau de către managerul de caz. 998: 5). „Atunci când condiţiile sociale. Metaforele care descriu cazurile sau intervenţiile sunt modalităţi de acţiune socială pentru structurarea acestora. Deprivările de ordin economic sau altele care limitează oportunităţile persoanelor pot fi depăşite atunci când asistentul social propune o intervenţie apreciativă. bazată pe punctele tari ale clientului. prin identificarea şi evaluarea modului cum au fost depăşite problemele în trecut şi a resurselor disponibile pentru a depăşi situaţia prezentă. fiind o parte a lumii construite. atenţia este îndreptată deseori exclusiv pe eforturile de a schimba comportamentul celor afectaţi“ (Weick şi al. Orice situaţie este regândită din perspectivă aspectelor pozitive şi ale potenţialului pe care clientul îl are. are un caracter formativ. 2005: 49) se referă la potenţialul şi forţa pe care o are aprecierea în managementul de caz. Principiul pozitiv (Cojocaru. conform căruia. iar atunci când ne interesăm de anumite aspecte ale organizaţiei începem efectiv schimbarea în interiorul său. Acest principiu este exploatat prin participarea consultanţilor în cadrul supervizării de grup. „obişnuiţele de organizare şi de interpretare adesea omit viziunea pozitivă în favoarea analizei obstacolelor. „Esenţa schimbării pozitive este una dintre cele mai mari şi mai largi necunoaşteri ale managementului schimbării astăzi“ (Cooperrider şi Withney. pentru că situaţiile dorite şi intenţionate trebuie transmise în toată practica intervenţiei sociale. istoriile. Formularea şi punerea întrebărilor este una dintre cele mai de impact acţiuni ale agentului schimbării. probleme şi tragedii. prezentatorul este încurajat să identifice rezultatele pozitive.. refuză să identifice clienţii cu lipsurile. 2005: 49) ne spune că destinul cazurilor prezentate în cadrul supervizării de grup este imaginea viitoare pozitivă construită prin interpretările individuale care influenţează evenimentele prezente. aspectele funcţionale şi evenimentele de succes ale beneficiarilor şi ale lucrului său cu beneficiarii. acesta din urmă fiind încurajat să expună cazurile nu prin apelul la modelul disfuncţiei. 999: 248). care demonstrează că imaginea profesorilor despre elevi este un puternic predictor al performanţelor acestor elevi. pentru că orice organizaţie se schimbă în unele situaţii fără a fi luată o decizie clară în legătură cu ea. folosind resur- . „Perspectiva punctelor tari obligă asistenţii sociali să înţeleagă că indivizii aflaţi într-o situaţie de criză supravieţuiesc sau chiar se dezvoltă. Perspectiva intervenţiei apreciative.0 (2000) anulează mitul. Se poate spune că cea mai bună cale de a prezice viitorul este să-l construieşti. Cooperrider foloseşte exemplu efectului placebo utilizat în medicină şi efectul Pygmalion. în procesul supervizării de grup se intenţionează ca participanţii să interpreteze pozitiv şi constructiv situaţiile dorite ale beneficiarilor. reprezentările. prin descoperirea aspectelor pozivite şi realizarea schimbărilor inovative în corelaţie cu anticiparea unui viitor pozitiv. Principiul poetic (Cojocaru. pe când evaluarea apreciativă reconsideră situaţia clientului prin explicaţii de ordin social şi de mediu. poveştile. în cazul nostru. pentru că managementul clasic al schimbării se concentrează pe analiza şi diagnoza problemelor sau deficienţelor organizaţionale.

994: 353) este un imperativ care mută accentul intervenţiei de pe problemele clientului pe ceea ce face clientul şi ceea ce este capabil să facă în situaţia în care se află. 2005: 47-59) ajută asistenţii sociali să depăşească situaţiile de criză şi. aceştia din urmă fiind principalii protagonişti. Oamenii întotdeauna acţionează pentru rezolvarea propriei situaţii. utilizând punctele tari şi resursele acestora pentru a depăşi situaţiile dificile şi pentru a le mări şansele de a-şi îmbunătăţi propria situaţie. 997: 209). familia). familiile şi comunităţile pentru care lucrează profesioniştii sunt experţi în problemele cu care se confruntă. Chiar dacă uneori acţiunile întreprinse nu au succes. pentru a învăţa din succes. pentru că trăiesc situaţia şi o înţeleg cel mai bine.a. astfel parte a intervenţiei urmăreşte transferul de competenţe dinspre specialist spre client sau ceilalţi actori aflaţi în proximitatea clientului (de exemplu. Trebuie să ştim ce au făcut. „A începe cu ceea ce este clientul“ (Saleebey. chiar dacă deseori doar decid să fie resemnaţi în acea situaţie. Rolul supervizorului este de a transfera interesul şi atenţia asistentului social asupra punctelor tari şi de a reevalua starea clientului din această perspectivă. „ca o condiţie necesară pentru generarea unei intervenţii inovative prin care poate fi facilitată schimbarea situaţiei clienţilor“ (Rosenfeld. ceea ce reprezintă o importantă resursă pentru rezolvarea problemelor. 997: 36-378). să o elucidăm. care generează noi oportunităţi de învăţare. Williams sugerează că supervizorul trebuie să aibă în vedere „starea supervizatului“ (Williams. Unii autori pun accent pe dirijarea clienţilor în auto-identificarea punctelor tari. prin abandonarea adevărurilor universale. modul de intervenţie apreciativă şi managementul de caz apreciativ nu ignoră problemele cu care se confruntă clientul. pornind de la aceste posibilităţi“ (Saleebey. Supervizarea apreciativă utilizează idei postmoderniste. Atunci când clientul apelează la asistentul social. Acest transfer oferă posibilitatea reflecţiei asupra dezvoltării personale a asistentului social. Perspectiva punctelor tari ne învaţă însă că nu trebuie să neglijăm meca- nismele pe care le foloseşte clientul pentru rezolvarea problemelor şi dificultăţile sale. el îi prezintă acestuia de la început „perspectiva vulnerabilă“ şi aşteaptă ca asistentul social să empatizeze cu el. plecând de la ideea că aceste problemele pot fi ignorate. asistentul social prezintă probleme sau puncte slabe ale sale. Perspectiva apreciativă transformă profesionistul dîntr-un actor principal într-o resursă pusă la dispoziţia clienţilor. împreună cu asistentul social. supervizorul poate încuraja viziunea apreciativă. indivizii. 2005: 85). cu neplăcerile şi suferinţele lui. prin evaluarea implicaţiilor pe termen lung. în cadrul întâlnirilor de supervizare. să înţeleagă şi să împărtăşească situaţia sa.sele proprii pe care le identifică în perioade de criză [fără a fi obligatorie o intervenţie specializată. să găsim şi să construim soluţii. Atunci când. Din punctul de vedere al intervenţiei apreciative (Cojocaru. focalizându-se mai mult pe punctele tari decât pe lipsuri şi limitări. Rosenfeld recomandă asistenţilor sociali şi supervizorilor. pe posibilităţile viitoare în defavoarea problemelor trecute utilizând perspective multiple.]. „Identificarea punctelor tari nu este relevantă pentru client în timpul primelor întâlniri şi o centrare prematură asupra punctelor tari poate fi interpretată de către client ca o lipsă de înţelegere sau chiar ca un refuz din partea asistentului social [de a-i oferi sprijin]“ (Mc Quaide şi Ehrenreich. Practicienii sunt instruiţi pentru a vedea clienţii ca fiinţe umane inteligente. accentul se pune pe evaluarea situaţiilor favorabile. În supervizarea apreciativă. n. trei tehnici: ) să adopte o atitudine reflexivă. pe potenţial mai degrabă decât pe constrângeri. Supervizarea apreciativă (Cojocaru. tocmai pentru a exersa şi a învăţa. ce au învăţat din experienţa dificilă şi ce resurse au fost utilizate pentru a trece peste necazurile lor. 995: 24). Bineînţeles că acesta poate descrie starea sa în termeni de probleme sau limitări. Ca practicieni în domeniul social trebuie să abordăm această situaţie. ca parte a strategiei . Diferenţele dintre intervenţia bazată pe problemă şi intervenţia apreciativă (construită pe punctele tari şi pe interpretarea apreciativă a situaţiilor) se regăsesc şi în modul diferit în care sunt văzute supervizarea clasică şi supervizarea apreciativă. cum ar putea fi făcută analiza situaţiei plecând de la identificarea succeselor. acestea reprezintă evenimente care pot fi resurse pentru provocările ulterioare. 2) să acorde o atenţie sporită clienţilor care au dezvoltat o atitudine flexibilă şi 3) să intre într-un veritabil parteneriat cu clienţii pentru a învăţa ceea ce ei ştiu. 992:7-72). Învăţarea din succese este considerată. cum au făcut.

pregătire etc. spaţiul este izolat şi aerisit. Supervizorul informează participanţii despre regulile şedinţei de supervizare. lucrul pe acelaşi tip de cazuistică. afinităţi. adică a persoanelor care ocupă poziţii echivalente în ierarhia organizaţională. îndeplinit de către supervizor. atingerea unui nivel ridicat de succes al organizaţiei prin mobilizarea punctelor tari ale clienţilor şi ale practicienilor. scopul pentru care îl prezintă în grupul de supervizare şi ce aşteptări are de la consultanţi. învăţarea din propria experienţă şi din experienţa celorlalţi. aceasta poate construi noi competenţe pentru provocări viitoare ale organizaţiei. mai ales dacă supervizorul este extern. terapia de grup etc. din care prima este prezentator. inclusiv administrative. Şedinţa de supervizare de grup este o întâlnire la care participă asistenţii sociali pentru a identifica cele mai potrivite soluţii la problemele cu care se confruntă. Uneori se pot folosi aparate de înregistrare (camera video. În introducere. reportofon). 997: 28). În general. consultant. că există unele produse: cafea. Prezentatorul expune cazul pentru discuţie. o şedinţă de supervizare de grup durează între 60 şi 90 minute. În cadrul supervizării de grup. pentru reţinerea numelor. observator şi consultant (Proctor. la care se adaugă cel de facilitator. când grupul este suficient de consolidat şi când prezenţa supervizorului este acceptată de către membrii grupului. rezolvarea conflictelor din cadrul grupului. feedback-urile primite din partea consultanţilor. acesta alege jumătate din participanţi să fie consultanţi pentru cazul prezentat. ale asistenţilor sociali. Prin şedinţele de supervizare de grup se urmăreşte obţinerea unor soluţii la unele probleme. 997: 28). Supervizarea de grup este o întâlnire profesională. Pentru o bună comunicare. autonomie considerată factor de încurajare a independenţei angajaţilor şi scăderii loialităţii lor faţă de organizaţie. Uneori echipa de management a organizaţiei nu acceptă supervizarea apreciativă.dezvoltării personalului. prin participarea membrilor cu acelaşi rang din cadrul echipei. Procesul de supervizare de grup poate fi aplicat numai în cazul în care există „un număr minim de trei persoane în grup“ (Proctor. Organizarea şedinţei de supervizare Orele de desfăşurare a supervizării de grup se stabilesc în funcţie de timpul disponibil al membrilor grupului. apă minerală pentru a crea o atmosferă cât mai plăcută. În continuare vom prezenta elementele esenţiale ale organizării şedinţei de supervizare (Proctor. iar aceste documente vor fi predate prezentatorului (asistentului social supervizat). Prezentatorului i se oferă această posibilitate de a alege consultanţii tocmai pentru că este în măsură să aleagă cele mai potrivite persoane. Invitaţia pentru întâlnire este lansată cu 6-7 zile înainte de realizare şi tuturor participanţilor la grup li se reaminteşte de întâlnire cu o zi înainte de aceasta. Roluri în cadrul supervizării de grup În cadrul întâlnirii de supervizare de grup. pe baza experienţei înregistrate). supervizorul poate folosi ecusoane. Prezentatorul urmăreşte să prezinte cazul. observatorii notează individual elementele propuse pentru dezbatere. astfel încât fiecare să vadă pe fiecare. fără multe postere. În grupurile de supervizare cu experienţă. în funcţie de criterii personale: experienţă. întâlnim trei roluri ale supervizaţilor: prezentator. care să ducă la modificarea practicii. Supervizorul se asigură că scaunele şi mesele sunt poziţionate în cerc. care conduce la îmbunătăţirea serviciilor pentru clienţi. tablouri etc. rolul de facilitator poate fi preluat de către un membru al grupului. 997: 28). observator şi ultima. intervenţia realizată la nivelul cazului. pentru a nu distrage atenţia celor care participă. Ea se aplică atunci când supervizaţii au suficientă experienţă în cadrul serviciilor pe care le oferă. modalitatea de organizare şi care sunt rolurile celor prezenţi. De obicei. planificată şi organizată având ca obiective: evaluarea unor situaţii specifice cu care se întâlnesc asistenţii sociali în practică. deoarece aceasta presupune un grad ridicat de autonomie a practicienilor şi a supervizorilor. a doua. Acest lucru poate fi adevărat. descrierea modalităţilor de lucru şi rezultatele înregistra- 2 . supervizorul furnizează grupului mai multe informaţii despre scopurile întâlnirii de grup şi asistentul social îşi prezintă cazul. iar restul participanţilor rămân observatori. dar prîntr-o supervizare apreciativă se realizează în paralel o intervenţie apreciativă. Ce este supervizarea de grup? Supervizarea de grup este o formă a supervizării utilizată şi în asistenţa socială care se bazează pe interacţiunile din cadrul grupului de asistenţi sociali supervizaţi. mai ales dacă în urma şedinţei de supervizare se urmăreşte realizarea unor sesiuni de video interaction (sesiune de comentarii.

d) să aibă răbdare cu persoanele care se exprimă cu dificultate şi să le încurajeze să comunice. Observatorii sunt cei care nu au fost aleşi de către prezentator. ei observă expunerea prezentatorului. b) să sprijine supervizatul să-şi stabilească obiectivele supervizării. profesor şi consultant“ (Williams. l) să fie flexibil. răspunsurile şi întrebările consultanţilor. el ajută la selectarea celor mai potrivite idei de intervenţie şi moderează grupul. În cadrul acestui grup. e) să nu se implice prin oferirea unor răspunsuri din poziţia de expert sau consultant. Supervizorul îndeplineşte rolul de facilitator al grupului de supervizare. De obicei. pot interpreta datele oferite de prezentator şi sprijină prezentatorul pentru clarificarea relaţiei cu beneficiarul său. h) să nu fie partizanul unor opinii exprimate de către consultanţi în timpul prezentării diferitelor puncte de vedere. sau să fie tratat ca atare de către ceilalţi participanţi la şedinţa de supervizare. de rolurile asistentului social implicat în intervenţie. De obicei. Pentru a-şi îndeplini rolul de facilitator. concluzii şi planul de acţiune pentru viitor. monitorizează agenda de lucru. Apoi urmează prezentatorul (asistentul social supervizat) care alege consultanţii. Ei pot pune întrebări pentru clarificare. Facilitatorul are responsabilitatea de a organiza şedinţa de supervizare. Observatorii sunt persoanele care nu se implică în discuţie. protejează supervizaţii de întrebările tendenţioase care pot apărea ca rezultat al interacţiunii de grup. Consultanţii sunt persoanele desemnate de prezentator să interpreteze datele furnizate de acesta şi rolul lor este de a-l ajuta să ajungă la scopurile propuse pentru întâlnirea de supervizare. Pentru a monitoriza timpul alocat cazului şi. i) să fie un ascultător activ. se preferă întrebări- 3 . Aceştia vor putea oferi comentarii verbale la finalul întâlnirii de supervizare. Prezentatorul răspunde întrebărilor adresate de către consultanţi şi interpretează comentariile realizate de către observatori. Etapele supervizării de grup Şedinţa debutează cu prezentarea de către supervizor a obiectivelor supervizării şi a sesiunilor de discuţie. nu pun întrebări şi chiar spaţial ocupă o poziţie marginală în cadrul grupului. supervizorul are şi rol de „evaluator. această discuţie dintre prezentator şi consultanţi durează între 30 şi 45 minute. el precizează care dintre observaţii i se par mai utile pentru continuarea lucrului pe cazul prezentat. în funcţie de scopurile propuse de prezentator. unul dintre observatori are rolul de a controla timpul fiecărei etape a procesului de supervizare de grup. c) să trateze toţi participanţii cu respect şi în mod egal. dinamic. El are şi rolul de a preveni situaţia ca asistentul social supervizat (prezentatorul) să devină client. 992: 74). astfel încât acesta poate să ajungă la obiectivele stabilite de la început. k) să urmărească încadrarea discuţiilor în secţiunile prezentate la începutul şedinţei de supervizare. capabil să extragă elementele esenţiale ale expunerii şi să ofere feedback atunci când supervizatul prezintă ideile care au fost expuse de consultanţi şi pe care le consideră utile. monitorizează prezentarea pe care o face supervizatul şi se asigură că acesta nu omite informaţii utile pentru analiză din partea celorlalţi. k) să aibă o atitudine pozitivă care să încurajeze participanţii. implicit şedinţa de supervizare. supervizorul trebuie să respecte câteva reguli: a) să cunoască foarte bine cazul luat în discuţie şi prezentat de supervizat în cadrul întâlnirii de grup. Interpretările acestora legate de diferite arii ale prezentării sunt considerate feedback-uri pentru prezentator şi pot fi completate prin recomandări adresate acestuia. fiecare observator prezintă comentariile sale pentru fiecare secţiune stabilită la începutul şedinţei de supervizare. după care consultanţii pun întrebări şi formulează recomandări. După depăşirea acestei etape. cald şi amabil. j) să fie prietenos. încurajează şi susţine supervizatul pentru a extrage cele mai relevante observaţii din partea consultanţilor şi a observatorilor şi se asigură că acesta oferă feedback la observaţiile primite din partea celorlalţi participanţi. de prezentarea cazului. El se asigură că toţi participanţii respectă situaţia profesională prezentată de su- pervizat şi este înţeleasă de aceştia ca şi relaţie profesională. f) să nu creeze imaginea specialistului care are răspunsuri la toate întrebările. totodată. de comentariile legate de intervenţie şi rezultate. g) să maniferte fermitate în ceea ce priveşte păstrarea temei de discuţie. Supervizatul prezintă cazul pe care doreşte să-l aducă în discuţie în aproximativ 20 de minute. terapeut.te. Observatorii notează observaţiile pe care le au legate de caz. se asigură că întrebările puse de consultanţi sunt puse în ordine şi în legătură cu subiectul aflat în discuţie. etc.

Alegerea acestei practici pentru supervizarea echipei de asistenţi sociali reprezintă o opţiune a echipei de management în funcţie de scopurile supervizării. care prezintă comentariile lor individuale legate de fiecare etapă în parte iar supervizorul realizează un sumar al celor discutate. Bernard şi Goodyear (998) prezintă unele avantaje ale supervizării de grup: a) economie de timp şi bani. Etapa 6: Etapa analizei. Etapa 2: Etapa întrebărilor. Este etapa în care consultanţii. f) o viziune mai complexă a supervizaţilor în ceea ce priveşte intervenţia. a consultantului. complex şi divers de informaţii legate de cazuistică. dar ne-am oprit asupra acestuia tocmai datorită uşurinţei cu care poate fi organizată o şedinţă de supervizare de grup. după care procesul se reia. Utilizarea modelului rămâne o opţiune a fiecărei echipe de profesionişti în parte. modalitatea de lucru etc. Şi în această etapă observatorii notează întrebările adresate de către consultanţi Etapa 3: Feedback-ul şi consultarea. Spre final. problema. urmărind rolurile fiecărui participant la întâlnire. fără ca supervizatul să discute cu membrii grupului despre subiectul supervizării. e) stabilirea în grup a unor criterii care duc la creşterea calităţii serviciilor. fiecare consultant adresează câte o întrebare. Acest proces se repetă până se epuizează întrebările. În cadrul acestei etape observatorii notează datele semnificative. Pentru el este un timp de reflecţie asupra celor discutate. iar pentru consultanţi este un moment de discuţii informale. până se finalizează aceste întrebări. Etapa 4: Pauza de reflecţie. d) nivel ridicat. Există multe modele de supervizare de grup. propun o structură a grupului de supervizare în 6 etape (994: 262279) pe care le prezentăm în continuare: Etapa 1: Prezentarea informaţiilor şi cererea de ajutor. şi în această etapă răspunsurile date de consultanţi sunt analizate din perspective diferite: din perspectiva beneficiarului. Supervizorul sau facilitatorul poate fi o persoană din interiorul echipei sau externă acesteia. Wilbur et al. dezbat subiectul de discuţie în funcţie de întrebările puse de aceştia. 4 Etapa 5: Răspunsurile supervizatului. pentru că acestea pot ajuta supervizatul să găsească singur răspunsuri la acestea. Este etapa în care supervizatul (prezentatorul) răspunde la întrebările primite din partea consultanţilor în legătură cu tema. de resursele necesare şi de caracteristicile echipei de asistenţi sociali. a asistentului social şi a misiunii organizaţiei. El face o cerere de ajutor adresată echipei. După introducerea realizată de supervizor. după prezentarea sumară a cazului. Este etapa în care intervin observatorii. . supervizorul prezintă procesul întâlnirii în cadrul şedinţei de supervizare şi anunţă următoarea întâlnire (ibidem). În final. sub îndrumarea supervizorului. Nici un consultant sau observator nu are voie să întrerupă prezentarea răspunsurilor date de acesta. observatorii notează individual informaţiile considerate relevante din prezentarea supervizatului. din întrebările consultanţilor şi din feedback-urile supervizatului la aceste întrebări. supervizarea de grup prezintă unele avantaje şi dezavantaje. Urmează discuţiile la care participă toţi membrii grupului. Consultanţii selectaţi de către prezentator din cadrul grupului pun pe rând întrebări supervizatului în legătură cu cele prezentate de acesta. c) un nivel scăzut de dependenţă a supervizaţilor faţă de supervizori. prezentatorul (asistentul social supervizat) prezintă cazul pe care doreşte să-l aducă în discuţie. Simplitatea acestui model este dată şi de faptul că este structurat şi aplicabil oricărui grup de asistenţi sociali care optează pentru supervizarea de grup. Întrebările au rolul de a clarifica unele neînţelegeri legate de descrierea făcută de supervizat şi de a aprofunda cazul. Avantaje şi dezavantaje ale supervizării de grup Ca orice practică în asistenţa socială. b) oportunităţi de învăţare în grup. clientul. g) oglindirea intervenţiei supervizaţilor şi modelarea acţiunilor lor prin interacţiunile cu ceilalţi. funcţie de nivelul de pregătire şi de obiectivele supervizării. În această etapă se ia o pauză de 5-0 minute. În acest timp. observatorii prezintă pe rând observaţiile lor legate de proces.le din partea consultanţilor.

979. 2. and Ehrenreich J. Free Press. G. positive action: The affirmative basis of organizing“. A. 997. Cojocaru. NASW Press. Vol. 2000. Kadushin. Jossey. 203–208.. Supervision in social work. New York. Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială şi Holt România. BIBLIOGRAFIE c) unele aspecte ale dinamicii grupului pot influenţa negativ procesul de învăţare. 3. or what to do when a client slips from your grasp and becomes owned by everyone else in the room“.H. The Social Work Dictionary. I. 4. 2003. 99. în Public personnel management. 7. 2005. C.. e) asistenţii sociali nu au la îndemână permanent posibilitatea de a discuta cu supervizorul. „Ancheta Apreciativă – formă a cercetării – acţiune în schimbarea socială“. 78. 979. 974.. în Families in Society“. Fundamentals of Clinical Supervision (2nd ed. Proctor.. SUA.. 288-298. Munson. în Social Work. 997. R. Cooperrider. în Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială. vol 8 (4). Arches. . Chapell Hill. IL. University of North Carolina Press. 202. Metode apreciative în asistenţa socială. „Supervision as social work practice: A reconceptualization“. 7. Withney D. d) grupul de supervizare se poate concentra foarte mult pe problematică şi nu pe situaţiile particulare pentru că unii dintre membrii pot fi puţin interesaţi de subiect. 36. 998. in Srivastva. S. J.. Kadushin. Lumen. Clinical social work supervision (ed. Johnson. Cooperrider DL. D. Staff and student supervision: A task-centered approach. Iaşi. J. Brashears. Vol. 200. „Social structure. San Francisco. 8. 2. .. „Assesing client strenghts. W. 30 (). supervizarea şi managementul de caz. New York. George Allen & Unwin. Cojocaru. Supervision in social casework: A problem in professional education. 5 .. 40. pp. sep. 8. Appreciative Management and Leadership. Columbia University Press.. Miftode. pp. Vol. Pettes. Mc Quaide. Stipes: Champaign. 6. London. Munson. Allyn & Bacon. pp. Iaşi. 9-25. Bernard. 990. MA. A.M. cum ar fi: a) confidenţialitatea privind cazurile poate fi încălcată dacă nu sunt clarificate şi respectate reguli stricte în ceea ce priveşte prezentarea acestora în şedinţele de supervizare. D. 3. New York.G... Şt. „The bells that ring. D. Copperider .. S. Barker. burnout and job satisfaction“. 995. 936.. pp... 995. 6.E. A process for group supervision. „Supervisor – supervisee: A survey“. „Positive image. K..). 4. aceiaşi autori prezintă şi unele dezavantaje ale supervizării de grup.L. V. Family Therapy.. Ancheta. 9. Universitatea „Al. pp. R..L. 976. vol. Goodyear.E. 29-36. . Tratat de metodologie sociologică. Polirom. în Social Work.Pe de altă parte. „Building on succes: transforming organisations through an appreciative inquiry“. 0. D. b) grupul de supervizare nu poate înlocui supervizarea individuală şi consilierea supervizatului. atunci când au nevoie. Social Work. V. a II-a). ANZJ. Social work supervision: Classic statements and critical issues.E. vol..L. 5. Needham Heights. Apreciative Inquiry: Rethinking Human Organization Toward a Positive Theory of Change. pp. 993. C. 27-220.20. 9. F. 2. Leavitt. Editura Lumen. Robinson.. Cuza“ Iaşi. 5. 2003.Bass. Iaşi. Haworth Press.P.

Williams. pp.com 6 . „Culture. 34.. 993. şi Savage. 994. Williams.M. vol. Saleebey D. Philadelphia. J. A pilot study. Norton. Shulman. şi Betz R. Supervisors in Deed. 998. 27. Washington DC. „Structured group supervision. A. focus. Vol. pp.M.. pp.R. H. în Social Work. New York.L. 33. C. 23. W. A... Saleebey D. 25. Agency-based social work: Neclected aspects of clinical practice. „Learning from succes: How to develop userfriendly social work“. 22.. 347-355. NASW Press. VAFT Newletter. Morris J. Rapp. Temple University Press. Weick. „A strenghts perspective for social work practice“. A. Epsein.P. VA.9. 20. 992. Sullivan.. 26. . 2. în American Counselling Association.7. vol. Alexandria... 983. Let’s change the subject and change our organization: an appreciative to organizational change. theory and narrative: The intersection of meaning in practice“.umi.. 994. Longman..P.W.. pp. 346-358. J. A. 24. 8.39. 989. L. Hart G.. 995. Visual and active supervision: roles... în Society Dr. Welfare. Counsellor education and supervision“. Roberts-Wilbur. The strengths perspective in social work practice. şi Kisthardt. 997... 992. pp. http://proquest. D. 72-8. Wilbur M. New York: W. în Social Work.. techniques. L. Interactional supervision. Withney. 36-378. Vol. Rosenfeld. 262-279. 28. Weissman. W.

departament. Cum să devii un supervizor de succes Cei mai mulți oameni pot fi. Lucrarea de față este inspirată din volumul “ Common sense in supervision“ de Roger V.Supervizarea administrativă Marlena-Danela ciornenschi Licențiat în sociologie-asistență socială În prezent coordonator de programe Asociația „NOVA2002“ Galați Supervizor Fundația „Împreună“ . 2. Pentru a putea realiza cu succes acesta formă de supervizare. ai deja o atitudine pozitivă despre muncă și instituția/organizația. nu șefi. Următoarele aspecte vor putea deveni puncte de reper în cadrul supervizării administrative. societatea • cum să fie lideri. este important ca aceste aspecte să fie cunoscute de către supervizor. Câțiva pași pentru a merge spre succes: . Fulton. probabil ai deja o mare cantitate de cunoștiințe și experiență în propriul domeniu care îți dau abilitatea de a rezolva problemele apărute. organizație. echipei. de aceea depui efort pentru succes. conducătorului unei echipe. dar tu ești cel care va depune efort pentru succes.Galați Supervizarea administrativă se adresează liderului. ca să ai succes în orice. pe care o coordonezi. etc. supervizori de succes. Obs. Alți oameni te pot ajuta. superiorul tău are deja încredere în abilitățile tale de a fi un supervizor bun de când te-a trimis la formare în supervizare. 7 . experiență și o cantitate mare de efort din partea ta. 3. pregătire. În următoarea lucrare noțiunea de supervizor se referă la persoana care conduce o intreprindere. trebuie să ai cunoștiințe. Dar. Supervizarea îi va ajuta: • să devină lideri mai buni • cum să administreze firma.

Sună dificil? Un pic copleșitor? Relaxeazăte. deoarece un incident care este nesemnificativ pentru tine poate fi foarte important pentru angajați. mai multă siguranță. Acest proces nu poate fi realizat de unul singur. nici intenționat. Este format din membri obișnuiți. Va fi în avantajul tău 4. comună în aceasta lucrare. Cu toate acestea. doar atât cât ai nevoie pentru a lua informația necesară sau de a obține îndrumarea 2. Bucură-te de aceste beneficii. calitatea vieții tale crește în formare spre a deveni supervizor. Când vor răspandi adevărul despre tine și organizație atunci este mai bine decât să răspândească bârfe false sau vorbe cu subînțelesuri. Munca ta cuprinde o arie mai mare. vacanțe mai lungi. Timpul tău poate fi un premiu. Salariul tău va crește considerabil. • A te pune față-n-față cu faptele Supervizare înseamnă să controlezi munca altor persoane și poate fi o experiența recompensată și plină de satisfacții. Le-ai câștigat deja și le vei căpăta în fiecare zi. nici accidental. depinde de ce vorbești și ce se vorbește despre tine. Cum mânuiești asta? Fiind drept și deschis cu toti angajații. Cunoaște-le și înțelege-le. frustrările și insuccesele pot duce la încercări grele pentru ambele părți. Câteva reguli de urmat: . Doar tratează-i drept în propria munca și lasă-i să cunoască informațiile despre ce se întâmplă.Vei fi tratat mai bine de către alte nivele manageriale. • Privilegiile executive „Executivul există pentru a confirma regula“ Chiar dacă nu ești cu adevărat un executiv. • Rolul tău Ca supervizor ești responsabil nu doar pentru propria activitate și performanță ci și pentru activitatea și performanța celorlalți. Acestea te pot distruge sau te pot ajuta. care sunt respectați de ceilalți lucrători pentru experiența. Vei avea mai mult acces către șefi și vei fi în stare să iei parte la politicile firmei și la luarea deciziilor. la început poți simți că ziua nu are suficiente ore pentru tot ce ai de făcut. Este mai ușor decât crezi și merită efortul. concisă. dorințe si nevoi. • Nu ești singur Mai multe idei. Ține în frâu astfel de organizații informale. nu doar munca de birou cu formulare ci și problemele de peste zi. cu atenție specifică la liderii informali. Problemele lor. nu-i fura prea mult din timpul șefului.cunoștiințele și relațiile lor. Ca urmare. Trebuie să înveți să fii un „tampon“ între proprii supervizori și echipă. ține minte că fiecare șef este om.Ei controlează sursele informațiilor care circulă între angajați și a bârfelor. Ești tentat să iei munca acasă. Pentru a experimenta experiența satisfacției și recompensei trebuie să experimentezi și dificultățile și furstrările din cadrul muncii cu echipa. iar în ultima viziune să culegi fructele eforturilor depuse de ei în rezultate finale complete. El/ea are mai multă nevoie de tine decât ai tu nevoie de el. Treaba ta este să păstrezi ambele părți într-o stare de fericire rezonabilă și satisfacție. Îți poate da oportunitatea de a cordona activitatea mai multor oameni sau mai multor grupuri de oameni. • A te înțelege cu șeful Este o prioritate! El/ ea îți poate face viața foarte dificilă sau foarte ușoară. • Moralul Moralul poate fi afectat pozitiv sau negativ. niciodată nu-l fă de rușine. în timp ce îți păstrezi și tu starea de fericire și satisfacție la fel. Dacă te înțelegi cu șeful ai trecut deja peste o parte însemnată pe drumul spre succes în supervizare • Organizația informală Este partea neoficială a organizației. cheia succesului supervizării constă în abilitățile tale pentru rezolvarea situațiilor neobișnuite și unice din propria carieră. O echipă fericită poate face mai multe 8 . vei putea obține benefi- cii.Având aceste calități nu va fi greu să construiești și sa ajungi la un adevărat succes ca supervizor. concepte dovedite și soluțiile le vei găsi într-o formă practică. angajații și supervizorii sunt diferiți. și fiecare om are ciudățenii. Aceasta nu-ți va da toate răspunsurile pentru a rezolva toate situațile. nu te teme de șef. Ambele părți au propriile scopuri. fiecare șef are ciudățenii. Ar fi imposibil pentru că toate situațiile. Amintește-ți că munca lui se face cu ajutoruil mai multor oameni și tu esti unul dintre aceștia 3. altfel vei fi manipulat. Oamenii te vor respecta mai mult când vei fi bun în munca ta. Este structura de putere a angajaților.

ești îndreptățit să apelezi la șef să vă asiste în rezolvarea problemei. nu toate deciziile sunt decizii bune. chiar dacă le câștigi. Rezolvă conflictele interdepartamentale cu egalul tău din alte departamente. Folosește-o cu grijă! • Competiția între colegi Structura organizației este o piramidă care se îngusteaza spre vârf. alte organizații. ocupă-te de treaba ta și fă-ți treaba folosind la maxim propriile abilități. O organizație progresivă v-a deveni modaliatea ta de plată pentru o asemenea educație scumpă. bând cafea sau distrându-te • bârfa. poate fi o competiție foarte grea. nu pentru tine. Nu te lăsa exclus. asociații profesionale sau propria organizație va duce la întărirea motivației pentru muncă. Nivelul maxim al moralului angajaților să fie scopul tău cel mai important. numai atunci dacă nereușita acțiunii tale nu va influența performanțele departamentului tău. Problemele oamenilor sunt cele care provoacă cele mai multe dificultăți. preferabil mai devreme îmbracă-te adecvat meseriei nu-ți rezolva problemele personale în timpul serviciului • nu petrece o oră citind ziarul. 9 . Vei plătii pentru judecata ta. altfel nu te făceau supervizor.și mai bine decât o echipă nefericită. aspectul. sau poate să merite. criticile asupra lumii. victimizările și lenea nu au ce căuta în biroul supervizorului • atitudinea. ci pentru ei. te va costa mult în cele din urmă. Recunoașterea externă pentru performanțe excelente din partea mass-media. subordonații unui lider slab au moralul la pământ. ori nu ai avut de ales pentru a deveni supervizor. În atmosfera de fiecare zi încurajează-i să facă ca colectivul lor să funcționeze ca o echipă În afaceri. Probabil ai o pregătire profesională bună în propriul domeniu. Protejează-te pe tine tot timpul. rezultatele fac să nu merite bătălia. Când câțiva oameni buni (tu și colegii) sunt în competiție. Dar dacă ele se bazează pe un proces continuu. nu vor putea fi decizii proaste. Cea mai bună strategie globală în competitie este să fi loial. Ține minte: subordonații unui lider excelent au moralul excelent. În toiul competiției nu ataca pe la spate. Ca supervizor trebuie să cauți aceste tipuri de recunoaștere pentru proprii oameni și să-i stimulezi pentru a ajunge la asemenea performanțe. problemele tehnice în general sunt ușoare. Tu ca supervizor • • • • fii gata de muncă fii în timp. Frecventează orele teoretice. • Conflictul interior Stai în propriul tău domeniu. efectele. Dacă unul dintre angajați este tratat nedrept. seminariile și fii la curent cu schimbările rapide din domeniu. Astfel ei se vor simți mai bine și munca va merge mai bine. Nu încerca să mediezi problemele altor departamente. Alege cu grijă bătălia în care să merite să lupți. Oricum. nic Fii profesionist din punct de vedere teh- Cunoaste-ți meseria. Vei avea destul de lucru în propria muncă. dar nici nu căuta mici necazuri. Mergi la seminarii manageriale pentru a-ți ascuți abilitățile manageriale. • Recunoașterea Înseamnă că angajații sunt mândrii de munca lor și de organizație. Superiorii tăi cred în puterea ta de a lua decizii. Oricum în timpul formării în supervizare. atât pentru tine. Dacă știi ce se întâmplă în departamentul tău poți descurca neînțelegerile sau filtra bârfele false înainte de a afecta moralul angajaților. dar te lovești de rezistență nerezonabilă. cât și pentru organizație. Problemele. Bârfele și nedreptățile sunt dușmanul unei bune stări de spirit. Fă-i să știe că tu cauți aceste recunoașteri. pentru că o merită. Cum ai putea să gresești? Ia o decizie Cea mai proastă decizie este să nu iei nici o decizie. Dacă i-ai dat oportunitatea de a rezolva conflictele în mod informal între voi doi. obișnuintele comportamentale vor crea un precedent (un model) pentru angajați. Nu toate bătăliile merită să le porți. Vei deveni un adevărat câștigator într-un lung drum. toți ceilalți vor crede că vor fi următorii pe listă pentru un tratament nedrept. pentru următorul nivel superior din piramidă. Pentru ca o decizie să fie bună trebuie să aibă răsunet și să fie luată la timp.

dute… ocupăte imediat. Gestionează-ți stresul personal Supervizorul a fost stresant. Ai vrea… . când ai posibilitatea… etc “ – În cazuri de urgență sau de situații de prioritate absolută. Oricum. Yes! Acest stres ți-a daunat? Nu neapărat. dar nu e necesar s-o schimbi. sau o să te distrugi și nu o să mai valorezi nimic pentru nimeni. Dacă nu poți lua o decizie sau în mod constant iei decizii greșite. Dacă transmiți o atitudine negativă. Odată ce te cunoști și te înțelegi pe tine însăți. procesul de cunoaștere și de înțelegere al altora este mult mai ușor.Când poate fi luată o decizie: 1. Nu te aștepta la prea multe Asigură-te că calitatea și cantitatea muncii pe care o aștepți este la un nivel rezonabil. Păstrează-ți simțul umorului Păstrându-ți simtul umorului. Reține că șeful tău înțelege procesul de a lua decizii și trebuie să aibă încredere în tine și pe viitor. Dacă nu ai simtul umorului și lași frustrările să te aducă la blocaje. alege cea mai bună strategie și ia decizia de a o implementa Unele decizii pot fi luate într-o secundă. etc “ – În mod normal un simplu „te rog “ urmat de „mulțumesc“. Totul e să ști cum să gestionezi stresul. culege toate informațiile de care ai nevoie pentru a înțelege situația 2. unele în câteva zile. Uneori succesul sau eșecul depind de o simplă decizie. Este decizia lui și el trebuie să-și asume responsabilitatea pentru asta. 20 Păstrează o atitudine pozitivă Atât succesul tău cât și succesul echipei depind de atitudinea ta. Dacă ai fi fost nu și-ar fi permis să te aibă. Dacă ai o atitudine pozitivă referitor la munca ta și la obiectivele organizației. vei putea să depășești cele mai dificile momente din carieră. Stabilind standarde rezonabile poți să fi sigur că vor exista mai mulți angajați care pot și care vor să lucreze mai mult ca să ajungă la un liman într-o ocazie neașteptată. Câteva îndrumări: – În probleme de rutină – „ai putea… . cunoscând propria putere și propriile slabiciuni poți să îți mărești puterea și să micșorezi slăbiciunile. atunci cariera ta s-ar putea sfârși rapid. Acceptă lucrurile pe care nu le poți schimba. Fă tot ce poți să menții sau să înbunătățesti organizația. atunci angajații vor prelua asta. Șansa ar fi ca de rareori să-ți spună un bun supervizor că ai greșit. De regulă el o să lase decizia să fie a ta. Organizația există înainte să fi tu aici și o să existe mult timp după ce o să pleci. Dacă oamenii sunt împinși dincolo de limite pentru o lungă perioadă de timp ei se vor epuiza și productivitatea va scădea tocmai când e nevoie de ea cel mai mult. Să dai ordine corecte Mulți supervizori greșesc grav în acest domeniu. rămâi la aceea decizie și împacă-te cu motivul pentru care ai luat aceea decizie. analizează faptele și să le revezi la modul obiectiv 3. el îți da șansa să-ți modifici alternativa. sunt de preferat. dar schimbă lucrurile pe care le poți schimba. vei fi considerat un om de succes. El înțelege că nu vei putea fi perfect întotdeauna. ordinele directe sunt corespunzatoare „fă… . atunci acțiunile si vorbele tale vor transmite asta și angajatilor tăi. dar nu fi panicat. Dacă vrei să menții o atmosferă sănătoasă și productivă la locul de muncă atunci ai nevoie de o atitudine sănătoasă și productivă pentru muncă și organizație. formulează posibilele strategii și ia în considerare consecințele la toate 4. Oricum toate sunt luate cumva. Fi responsabil pentru acțiunile tale Asta înseamnă: bune sau greșite! Dacă ai luat o decizie ca și o solutie extremă. Dacă sunt corecte sau în majoritate corecte. . dar nu-ți fă griji pentru toate nimicurile. atunci profesia de supervizor nu este pentru tine și ar trebui sa alegi o altă cale pentru cariera ta. Cunoaște-te pe tine însuți Nimeni nu este perfect în toate punctele de vedere și în toate situațiile. iar unele în câteva luni. Fi interesat și conștient. Chiar dacă nu este cea mai bună alternativă. Dacă supervizorul tău spune că decizia ta a fost greșită și trebuie schimbată. atunci nu mai este decizia ta.

Persoanele care nu îți sunt prieteni vor folosi familiaritatea din afara serviciului pentru a avea avantaje în timpul serviciului. Ca să faci asta efectiv cu susținere din toate părțile trebuie să fi recunoscut ca un judecător imparțial al faptelor. Dacă apare o greșeală. Lasă prejudiciile personale deoparte. Fii tot timpul proaspăt bărbierit. Investighează. Dacă nu ești disponibil pentru consultare. Dacă obiectivele sunt stabilite și angajații lucrează din greu să termine mai repede. În cazul în care apare o urgență. Tu ești supervizorul și tu răspunzi pentru tot ce fac oamenii. • Gestionează cu grijă prietenia cu subordonații. efort și bani. În anumite cazuri ești ca un judecător într-o instanță. CÂȘTIGAREA ÎNCREDERII • Să fi disponibil. Ca și supervizor ești într-o postură diferită de cel în care erai înainte. Folosește-ți controlul de sine tot timpul. Cel mai important compliment pentru un supervizor este ca sa fie cunoscut de oamenii săi ca ferm dar corect. și că trebuie să mențină standardul pe care-l aștepți de la ei. Persoanele care merită să-i ai ca prieteni vor înțelege diferența dintre serviciu și familiaritatea din afara serviciului și o să te respecte. Dacă nu ști despre ea atunci nu poate decât să se agraveze și nu o mai poți controla. Nu vei afla nimic decât ceea ce vrea cineva ca să ști. Această politică va fi în beneficiul 2 . Fi deschis către idei noi. 2. Poți să faci asta doar dacă gândești clar și rațional. Se va duce repede vestea că nu tolerezi lipsa de onestitate printre angajați. păstrează-ți greutatea sub control. ei sunt resursa cea mai de preț. Dacă angajații tăi nu vorbesc cu tine o să vorbească cu oricine altcineva și tu nu vei fi informat. Tu esti șeful. Ieși și vorbește cu oamenii tăi. ceilalți vor aștepta de la tine o îndrumare și o soluție pentru problemă. • Insistă pentru onestitate. • Încurajează-i să vorbească liber. Îngrijeste-ți și tunde-ți și aranjează-ți părul. Dacă subordonații se descurcă bine atunci și tu te descurci bine. Dacă continuă într-o direcție greșită. analizează faptele și confruntă-te cu oricine care minte pentru a acoperi o problemă. fortându-i să lucreze peste program. • Fi imparțial. Machează-te nu prea strident. Dacă sunt corect informați o să vină cu probleme concrete și vor avea încredere în proces. Dacă ai cunoștiințe despre o problemă poți să o rezolvi. O regulă importantă pe care nu trebuie să o încalci niciodată este: idilele nu au ce căuta la locul de muncă. Asigură-te că oamenii tăi cunosc regulile. Nu sta în birou toată ziua.Când lucrurile nu merg bine depinde de tine să găsești o soluție rațională. • Informează-ți angajații. Trebuie sa echilibrezi interesele de producție cu interesele oamenilor. arată ordonat. Ei o să-ți spună ce se întâmplă în realitate. Nu-ți fă de lucru. ai pierdut mult timp. Nu fă favoritisme. corectează eroarea și fă toți pașii necesari ca să te asiguri că n-o să se mai întâmple niciodată. Nu încerca să dai vina pe alții. • Fi răbdător și calm.1. Fii îngrijit. bine sau rău. Ținindu-ți la curent angajații despre ceea ce se întâmplă în organizație. atunci ceea ce ți-ai propus să faci s-ar putea să nu continue în directia dorită. elimini zvonurile nefondate și le creezi o imagine de ansamblu. Trebuie să rezolvi conflictele dintre angajati. nu-i decepționa. Trebuie să-ți faci timp pentru oamenii tăi. CÂȘTIGAREA RESPECTULUI • Păstrează o aparență personală plăcută. Sunt foarte puține secrete necesare în majoritatea domeniilor. Poți să planifici dinainte perioade mei lejere prin acordarea de concedii sau zile libere în perioadele în care nu se lucrează la vârf. Nu tolera lipsa de respect și lenea. În timpul plimbărilor nu uita să vorbești cu alți supervizori și cu managerii la un nivel mai superior așa încât să ai o imagine de ansamblu și să anticipezi viitoarele nevoi ale departamentului tău. Redu munca cu hârțoage. Nu tolera minciuna. • Asumă-ți responsabilitatea pentru greșeli. • Evită activitățile inutile. înțeleg cantitatea și calitatea muncii ce li se cere. Tratează-i pe toți în mod egal. • Păstrează disciplina. Dacă nu te poți controla vei deveni o parte a problemei nu o parte a soluției. • Să ști ce se întâmplă.

o să îi determine să lucreze eficient. • Ține-ți promisiunile. pentru angajați. Tratează-i pe ceilalți așa cum ai dorii tu să fii tratat. A critica decizia superiorului. Găseșteți timp pentru a vorbii cu ei despre viitor. ascultându-i sau îndrumându-i. Întrebă-i despre familiile lor. Gândește-te !. Dacă le furi ideile și pretinzi că sunt ale tale o să se afle. Încurajează-i pentru a duce la bun sfârșit o muncă dificilă și de lungă durată. nu folosește nimănui. la fel și superiorii tăi trebuie să ia decizii. • Nu-ți critica superiorii. este obligația ta să pui în practică această decizie. Ușurează-le munca prin cursuri de pregătire. Promite să încerci dar nu promite ceea ce nu poți să garantezi. schimburi de experiență și tehnologii moderne. Sau nu le fă. În aceeași idee dacă promiți subordonaților că vei face ceva pentru ei atunci asigură-te că o s-o faci. Niciodată să nu bârfești. „ Este mai ușor să previi decât ca să combați “La fel și cu problemele. Asigură-te că oamenii tăi cunosc modul lor de întrebuințare. În cazul în care un angajat se confesează în fața ta. ajută-i că efectele lor să fie minime. Echipamentele de protecție trebuie să fie disponibile și în bună stare de funcționare. Încearcă să înțelegi problemele angajaților. corecteză deficiențele înainte ca ele să cauzeze probleme. 22 • Ajută-ți oamenii să își îndeplinească îndatoririle. Asigură-le timp liber pentru rezolvarea problemelor personale. Asigură-te că au toate pârghiile necesare pentru a își îndeplinii sarcinile de serviciu. în opinia lor ești un simbol al puterii și al înțelepciunii. Devotamentul angajaților tăi poate fi determinant pentru succesul tău în organizație. Dacă fac greșeli. Ține minte că ei sunt persoane și nu obiecte. • Ridică moralul oamenilor tăi. Dacă ai grijă de angajații tăi și ei vor avea grijă de tine. ceea ce va determina o creștere de productivitate. . despre sănătatea lor. Chiar dacă nu ești de acord cu decizia superiorului. ei vor ține cont de părerea ta în orice domeniu. Rezultatul? Ei nu o să mai vină niciodată cu vreo idee. Menținerea unui climat de muncă adecvat. în cuvântul tău și în capacitatea ta de a duce lucrurile la bun sfârșit. • Anticipează zonele problematice. Să nu uiți ca în măsură în care tu avansezi în ierarhia organizației. crezi că lor le va păsa de tine ? • Valoarea loialității. Stabilește reguli de siguranță ferme. • Încurajează ideile. în funcția pe care o deții. Ascultă-i! Nu ești doar un șef. În această idee. Protejează-i de decizii iraționale și de hotărâri nejustificate care ar putea să îi afecteze. Ajută-i de câte ori poți. Să te faci plăcut este ușor și nu te costă nimic. Făcând asta ei vor învăța că pot avea încredere în tine. Protejează-ți oamenii. • Fii înțelegător. Dacă această confidență răsuflă. sau cel puțin cu vreuna de care să nu fi auzit tu. Vei face pe angajați să se simtă bine și le ridică moralul știind că au un cuvânt de spus într-o decizie sau în producție. • Cunoaște-ți oamenii. Împărtășeste-le din experiența ta și îndrumă-i pentru a reușii în cariera lor. Învăță să deosebești punctele lor tari. • Păstrează standardele de siguranță. în fața angajaților. Daca nu îți pasă de oamenii tăi. atunci comunicarea dintre tine și toti angajați tăi este terminată pentru totdeauna. Timpul petrecut cu ei se va regăsi în mărirea performanțelor actuale și de perspectivă. despre cum își petrec timpul liber. • Respectă secretele subordonaților. • Fă ceva ! Nu ignora problemele !Nu le ascunde – confruntă-te cu ele !Rezolvă problemele și fă în așa fel ca să te asiguri că nu o să mai apară în viitor. Încearca să le aflii pasiunile și nevoile. în funcție de competențele lor. La fel cum tu ai luat o decizie. mulți dintre subordonații tăi vor avansa odată cu tine. • Ai grijă de oamenii tăi. Loialitatea obținută în trecut poate fi neprețuită în viitor în majoritatea cazurilor. precum și slăbiciunile lor. Oamenii tăi sunt cel mai de preț bun. • Fă-te plăcut.care zone pot provoca probleme ? În măsura posibilităților. atunci păstrează această confidență pentru tine.tău pentru rezolvarea situațiilor problematice și până la urmă va fi în beneficiul întregiii organizații.

&Bourne?996. M Zipper. din acest punct de vedere. Dacă nu-ți notezi tot ce ai de făcut o să uiți să fi undeva sau să faci ceva și asta se va reflecta negativ în activitatea ta și va crea probleme și altora. Dacă nu reusești să găsești rapoartele. problemă despre care să nu știe nimic. Este posibil ca un incident să te determine să consideri că ai nevoie de utilaje noi sau de intensificarea pregătirii personalului.Supervision and Cross System Manangement 23 .• Interesează-te. planurile de vacanță. Un calendar zilnic sau săptămânal va putea să-ți reamintească întâlnirile. Roger? 996? Common sense in supervision 4. BIBLIOGRAFIE . Identifică toți factorii care au concurat la apriția unei probleme și află totul despre ei.?995. Când apar probleme cea mai importanță. • Notează-ți. biletele de transport sau orice altceva în mai puțin de cinci minute înseamnă că ai probleme serioase. asupra celorlalte departamanete și asupra organizației ca un tot unitar.994. E. ai rezolvat respectiva problemă și ai luat măsuri pentru ca ea să nu se mai repete pe viitor. poți să procedezi rațional asupra rezolvării ei și poți să iei măsurile ce se impun pentru evitarea ei pe viitor. Philadelphia: Open University Press 3. • Fi creativ. Williams . O gândire creativă generează soluții creative! • Nu îl fă pe șef să se simtă jenat. V. Informeazăți supervizorul ! Nimic nu poate fi mai jenant pentru supervizorul tău decât ca supervizorul lui să-l întrebe despre o anumită problemă. Supervizorul va aprecia acest lucru și o să știe că. Fulton. După ce ai investigat cauzele problemei. Dacă ești bine informat. I &Hays . În momentul în care ai toate datele și ți-ai făcut o imagine de ansamblu asupra problemei. University of North Carolina at Chapel Hill School of Social Work 2.L. poți să formulezi posibilele soluții. Fă-ți timp să te organizezi. Bineînțeles trebuie să te uiți cu regularitate la calendar. A. Weil . evenimentele și termenele limită. Brown . Analizează aceste soluții și gândește-te la efectele pe care acestea le vor avea asupra departamentului tău. Consideră timpul acordat pentru a fi organizat și a rămâne organizat ca pe o asigurare a locului de muncă. vei vedea lucrurile la modul mult mai calm și mai logic.Edwards Encyclopedia of Social Work Washington 5. • Fă-ți temele. • Fi organizat. sarcina unui supervizor este să o rezolve în așa fel încât activitatea să revină la normal în cel mai scurt timp posibil. nu mai este necesar implicarea lui. Ai prea multe probleme pe cap ca să te bazezi doar pe memorie. Intervievează toți angajații afectați sau implicați în problemă. ceea ce nu înseamnă că trebuie să devii un fanatic din acest punct de vedere.The Social Work Supervisor . Continuând în acest fel în curând nu o să mai ai nevoie să gasești nimic sau cel puțin nu în acest domeniu. din acest punct de vedere. L.Supervision and Consultation in R. • Cănd ai terminat de investigat o anumită problemă. informează-ți supervizorul. Alderson. J&Jarvis?999-Introduction to supervision for Child Welfare Service. Shulman.

afirma că cheia reuşitei psihoterapiei familiei depinde de: . • este un proces interactiv – nu este o sfătuire. Concepte fundamentale ale terapiei de familie • familia este văzută ca sistem = un întreg unitar. format din membrii de familie care se află în relație și se interinfluențează reciproc. ci doar în relația. școli. comunicațional. mijloace.Supervizarea în terapia de familie cadar rozalia Psiholog-Psihoterapeut Terapia de familie reprezintă un proces interacțional care se desfășoară într-un context specific cu scopul (finalitatea) unor schimbări. interinfluenţare între membrii familiei și între membrii familei şi terapeut. metod. interacțiunea dintre acestea. • familia nu se poate descompune în elementele componente. 24 • finalitatea procesului terapeutic – în cadrul aceloraşi relații interpersonale. discuţie între 4 persoane diferită de o discuţie într-o cafenea datorită contextului. spiritual. interacțional. comportamental. • de-a lungul timpului a cunoscut diverse orientări. terapeut – personalitatea acestuia 2. fiind posibilă folosirea teoriei și metodelor din diverse orientări. • problemele individuale ale membrilor familiei devin problematica familiei. relaţia terapeutică 3. • terapia familiei este un proces acţional desfășurat într-un context specific – o convorbire. Jay Haley – cercetător în cadrul orientarii strategice. strategii. oferind teorii. teoria care stă în spatele intervenţiei . care au îmbogatit tot mai mult posibilitățile de intrvenție. intra-familiale se produce o schimbare pe mai multe nivele: emoțional. este interacţiune.e • terapia de familie poate și trebuie să fie eclectică.

psihoterapia comunitară de familie –. doar ca o discuţie. Contraindicaţii: • absenţa familiei – se pot totuşi folosi tehnici din psihoterapia familiei şi în terapia individuală având în spate dinamica relaţiilor familiei.Toleranţa . la ginecolog) • crearea cadrului intimităţii pentru a spune lucruri foarte intime • să se stabilească scopuri comune. pediatrie. de familie. doliu (deces. Se urmărește cum pot fi motivate aceste familii pentru integrarea în comunitate. datorită faptului că familia cu copii poate acţiona în diverse moduri (se bat. finalitatea întâlnirii 3. • comportamentale . „Mergem împreună pentru că pe Piști o să-l repare şi să fim martori. • blocaje în cadrul ciclurilor vieţii individuale. eu voi ieşi afară“.răspuns – Piști aparţine familiei. boală cronică.Creativitatea Personalitatea terapeutului este mai importantă decât în psihoterapia individuală. şomaj. să crească. • tulburări psiho-somatice.1.Flexibilitatea . de ce fac asta. ii. cuplu: • în primul rând fiindcă este vorba de un necunoscut • nu ştie ce se va întâmpla la o întâlnire cu psihoterapeutul (ştie ce se întâmplă la stomatolog. social. divorţ.Acceptarea .Activism crescut . handicap. catastrofe naturale. când. Indicaţia trebuie stabilită în funcţie de de motivaţia pentru psihoterapia familiei Este aplicabilă în majoritatea domeniilor (psihiatrie. să mobilizeze resursele existente în familie (nu acționează asupra cauzei. aruncă cu jucării). vor doar o judecată „cine are dreptate“. Personalitatea terapeutului: . • tulburări psihiatrice. • absenţa terapeutului adecvat . dar dacă întreabă despre probleme intime.Teoria • foarte importantă. Să se întrebe: i. ei aşteaptă sfaturi. urmarea. • dacă nu se reuşeşte dizolvarea așteptărilor și convingerilor pline de prejudecăţi înca de la început. de cuplu. rezistența crescută la deschidere. • preluarea modelului medical . Astfel el are nevoie de: . etc). daca ei nu vor să se schimbe. căutarea locului de muncă.oglindirea Este un moment foarte special pentru familie. distributivitatea atenţiei 2. incurabilă. nu se rezolvă tulburarea psihiatrică).care implică mai mulţi membrii ai familiei. • secrete nedezvăluite. iii. fără o bază teoretică consistentă. iv. • Folosirea combinării metodelor din diferite teorii trebuie să prindă contur în mintea psihologului. Relaţia: • să se formeze în interiorul familiei o relație plina de încredere ca membrii familiei să aibă impresia unei întâlniri pline de semnificaţie (să simtă că a avut sens întâlnirea) • această relație se clădește de la începutul terapiei în etapa numită „Joining assesment“ și se continuă pe tot parcurul procesului terapeutic. 25 . Se folosesc diverse procedee: susținerea. neimplicarea membrilor familiei în responsabilitatea schimbării. concrete. pentru că familia este o unitate complexă în care nu se poate interveni real terapeutic. imitația. În occident a apărut o ramură nouă.Concentrarea atenţiei. personale. • pierderi. (ex. realizabile (contract terapeutic) și să existe un scenariu despre viitorul. etc) dacă: • există suficientă motivaţie a membrilor familiei • există unui terapeut care este pregătit în acest domeniu. cum Indicaţiile/ implicaţiile psihoterapiei familiei: Când anume este bine să se intervină cu psihoterapia familiei: • tulburări emoţionale. lauda. cu scopul restructurării. unde se cuprind familii defavorizate. ce să facă fiecare. cu ce scop.Spontaneitatea . • crize normative și paranormative.

tatăl natural pe lângă cel vitreg. pe lângă tribunale) Dacă specialistul lucrează într-o instituţie rigidă (psihiatrie) este foarte greu să iasă din convingerea predominantă. doar în probleme de orientare şcolară să decidă împreună.nu este într-un vid relaţional) Sunt intervenţii continue. bunica. Este mai avantajos dacă este o organizaţie terapeutică a cărei parte este psihoterapia familiei. să sensibilizeze.cel care este răspunzător pentru problemă să participe . să se poată mişca. plecăm de la supoziţia că fiecare persoană are suflet. copil. Pentru terapeuţii debutanţi se poate schimba situaţia. biomedicală. colţ cu jucării. Practică particulară (privată) b. flexibilitate. copil). Controlul nu este pentru că este o persoană autoritară. important. de partea cui este. forţă. unde să încapă măcar 5 persoane. dar nu cu impunere. ci pentru că este treaba lui să controleze această situaţie. care sunt avantajele lui dacă vine. să facă propagandă psihoterapiei familiei. este important ca psihologul să fie mai lejer. nu doar să se aşeze (sunt metode cu mişcare) – să nu aibă aspect oficial. Aceasta concepţie influenţează psihoterapia familiei și nu se poate crea cadrul specific. dacă nu pleacă. instituţii sociale. dar îngreunează terapia cu prezenţa lui? – Sunt cazuri când bărbatul spune „sunt aici doar pentru că sunt foarte cumsecade. psihoterapeutul poate scrie o scrisoare (mai potrivită decât la telefon – poate fi recitit) –lucruri pozitive. cuvinte adecvate.o situaţie posibilă în cadrul terapiei de familie. mai ales în cazuri cu tulburări de alimentaţie (anorexie. în diferite şedinţe (mamă. să aibă umor. bulimie) Avantajos: – să se facă pauze cu convorbiri cu observatorii. interinfluenţe – să se folosească cuvinte adecvate ca ei să înţeleagă acest lucru. La telefon poţi să ieşi din rolul neutru binevoitor. pentru soţia mea“ Ex. este nevoie şi de tine“ • Dacă soţia sau membrii familiei nu îl pot convinge. Dacă este tensionată atmosfera se despart în două. o măsuţă.cei care trăiesc împreună . „nu este nevoie. să convingă. Locul – cameră de mărime potrivită. au posibilitatea să schimbe mentalitatea.să fie montată videocameră .dacă se întâmplă ceva care trebuie prelucrat – se face. – frecvenţele întâlnirilor. mamă. să-i implicăm chiar fără să fie conştienţi. Trebuie valorizat că controlul este în mâinile sale şi ar dori ca părintele să rămână acolo. familia nu trebuie să se ascundă – terapeutul va avea o altă calitate. chiar dacă nu mai stă cu ei Ex.avantajos să fie în camera cealaltă un televizor cu observatori – Terapia în cadrul familiei (în locuinţa personală). să aibă amenajare prietenoasă. – Terapeutul are responsabilitatea asupra terapiei – Familia asupra schimbării Terapeutul hotărăște: – metodele. ci cele pozitive (ex. OBS. primitoare – pentru familia cu copii să existe un loc. OBS. să o facă acceptată. familia trebuie convinsă. medicamentele trebuie săşi facă efectul“). Cum se convinge persoana care nu vrea să vină • Soţia dacă doreşte să convingă bărbatul este bine ca să comunice bărbatului nu aspectele negative. plastelină. el poate replica violent. dur. tehnică – cum „curtăm?“ aceste persoane. Locul psihoterapiei familiei a. dar cu oarecare flexibilitate (poate să deseneze sau să modeleze din plastelină). Nu trebuie pus copilul să spună cine are dreptate. (ex. nu bănci de şcoală (spital). Cine ar trebui să ia parte la psihoterapia familiei . tată natural. aşteptat. mai ales în situaţii tensionate când familia se deschide mai greu. În cadru instituţionalizat (spital. – problematica . culori. nu mai poţi face nici atât pentru mine şi copii) • Importanţa participării celor care lipsesc „noi suntem cel mai în măsură pentru copilul nostru. este binevenit. terapeutul poate să schimbe ceva din mers 26 . tată vitreg. pe cine iubeşte mai mult. licee. – să fie amenajat tehnic . Specificul organizaţiei este înscris pe uşă.

întărirea schimbării • recunoașterea și conștientizarea posibilității de remisiuni (recăderi). mijloace pentru probleme de comunicare.diagnoza. să fie pregătiți la modul realist • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Metode. scopuri și pornește faza de lucru propriu-zisă – oglindirea – reflectarea – modelarea – urmărirea – clarificarea expectanțelor – stabilirea scopurilor comune Ex.a cercurilor tehnicile emisferei drepte simboluri metafore povestiri poze statui desen. cum se menține familia în unitate posibilitatea schimbării la fiecare nivel (ex. Pentru începutul terapiei – contact JOINING. „din ce ați observat că vă ajută să veniți. dacă pot accepta. autodezvăluirii (ce înseamnă pentru dvs.?“) • punerea sub semnul întrebării a sistemului de credințe • legarea trecutului cu prezentul. cum pot renunţa. ce ar fi dacă nu ai mai sta între cei doi părinți. permanent în terapie.familia vrăjită modelaj jocuri comune • • • • • • • • • • • • 27 . ce ar fi dacă ai sta lângă mama?) toate merg paralel . nu este ascunsă – observatorii trebuie prezentaţi.care sunt modelele repetitive paralel cu structura să se observe sistemul de convingeri. feed-backul precizarea din când în când.. ierarhia.încolăcite încercarea schimbărilor se petrece procesual. am format niște cadre. credințele terapeutul să simtă atmosfera emoțională a familiei tot ce a cules să așeze într-o linie transgenerațională. ca metode există reguli de comunicare încurajarea exprimării. cât poate familia să suporte) – se discută înainte de prima întâlnire. oglindirea. sentimentelor (ce simți când spune asta?) ascultarea activă – să suporți tăcerea. singular să vorbească cu formulări concrete nu la modul general mesaje despre propria persoană să oprim disputele sterile care consumă din timpul util folosirea întrebărilor întrebări lineare reflexive strategice cartografierea interacţiunilor patologice. dacă este finanţată din altă parte total sau parţial. Intervenția în psihoterapia familiei a.– familia să ştie. Working alliance (alianţa de lucru) – dacă familia știe de ce este acolo. Faza de muncă În procesele de lucru: să se facă legătura cu problema și simptomele. chiar dacă nu se vor vedea niciodată. liniștea sumarizarea. înțelegerea trecutului • selectarea schimbărilor. formularea.ipoteza.terapia. subsisteme funcţionarea. sugerarea lui “ce s-ar întâmpla dacă. programul (două ori pe lună). reflectarea.îngemănate • schimbarea în structuri • să stea aici • să vorbeasca mama cu tata = indicații precise • schimbarea în comunicare – stilul indirect mascat spre direct și deschis (explicit) • un lanț repetitiv rigid se poate rupe prin găsirea alternativelor și propunerea. chiar să semneze că este videocameră. chiar telefonic problema renunţării. cum a luat ființă această familie care sunt factorii de mediu care influențează toate aceste dimensiuni care sunt resursele. prelucrarea pierderilor din trecut. să se ştie de ei – prima dată – la începutul şedinţei se discuta problema banilor –onorariul (dacă e privată. unde aveți nevoie de ajutor?“ b. să se urmărească comunicarea structura: graniţele.?) clarificarea (ce înseamnă fidelitatea?) încurajarea exprimării emoțiilor. ce fac bine. chiar intervenind în momentele importante rugăm persoana să vorbească la persoana I.

repetă să ceară sarcinile chiar dacă nu are răspuns Pentru a identifica blocajele este foarte important ca terapeutul să observe propriile emoții (ex. stil c) implicare. mania către cineva Terapeutul să recunoască aceste sentimente și să se întrebe: cum va fi dacă intru cu aceste sentimente în următoarea ședință. pe părinți. momentul • cel mai important mesaj al teoreticienilor: să recunoști că a apărut un blocaj. ce avantaje și ce dezavantaje ar avea?“ • darea de sarcini în timpul ședințelor și între ședințe • menține motivația pentru terapie • solidifică modificările noi apărute • încercările noi și responsabilitățile revin terapeutului în locul membrilor familiei • o parte din teme sunt teme de observatori .ex. Să privească de afară și să revizuiască întregul proces terapeutic. “dacă s-ar muta fiul cel mare. Lipsa de mijloace unelte . „azi iarăși vine familia Popescu“ • lucrezi din plin. Frustrarea – ex. „sunt atât de bolnavi. munca lor.• • • • • • improvizări folosirea elementelor psihodramatice jocuri de rol. „de ce nu m-am făcut internist?“. le-a trebuit mult curaj și deschidere să discute despre lucruri intime (să găsească în sine resursele pentru a găsi motive autentice de laudă) Blocaje în terapia de familie • o parte importantă în orice terapie • în afara terapiei atât de multe alte aspecte pot interveni • pentru teoreticieni-este treaba terapeutului să recunoască blocajele. atâția nu pot fi vindecați de nimeni“ 4. Analiza se face pe trei nivele: a) cadru/contract b) metode. dar azi suntem tot ca înainte“ 5. simptomele au scăzut. monodramă orice altceva din formarea de psihodramă alte tehnici refreiming (reformularea cu o conotație pozitivă) • întrebări fanteziste de tip miracol (“ce ați face dacă . doar că se stă pe loc. să observe cum se ceartă (nu sunt numai înăuntru) ci și din afară-conștiență dublăcare le transmite că dacă vreau pot controla 2.“) • întrebări de scală (“gradul de încredere în cuplu de la 0 la 0. Sentimentul incompetenței . Lipsa de speranță . poate apare propunerea pentru încheierea terapiei c. Mania . Mă voi comporta în așa fel încât să nu se poata lega de mine“ 7. dar nu se întâmplă nimic 2.discuții despre teme irelevante 6. acumularea de energie pentru a rezolva singuri mai departe • terapeutul le propune că dacă vor avea probleme se pot întoarce • • • • .. orice rezultat mic au avut și pentru că au venit.pe un membru de familie. chiar dacă au venit aici împreună • întărirea autonomiei. „ieri am vazut o licărire în ochii lor. se uită la programare. la auzul numelui acelei familii) .potrivit la copii • colectarea trăsăturilor pozitive – (să spună 3 lucruri pozitive despre celălalt • căutarea tehnicilor de rezolvarea a problemei – fantezii. Încheierea terapiei desprinderea de terapie plus o sumarizare apariția consensului că s-a atins scopul recunoaşterea dacă s-a atins parţial scopul accentuarea faptului ca este realizarea. ce s-ar întâmpla în familie. Teama . va pune sub semnul întrebării competența mea.este important să laude familia. transfer și contratransfer 28 .. terapeutul nu le poate opri și îi determină culpabilizarea 3. cum se poate soluționa • inventarierea excepțiilor – ce se întâmplă când nu se comportă așa • externalizarea – (ce face cu dvs depresia?) • efectul schimbărilor asupra familiei. dacă ar dispărea ce efecte pozitive și negative ar avea asupra familiei. sarcini paradoxale-prescrierea simptomelor Când credem că s-au stabilizat schimbările pozitive. care ar fi?“). ce simptome. Dezamăgirea . nu evoluează. pe toată familia-critică.pozitive și negative. cel mai grav este să nu recunoști blocajul.„acest bărbat mă va subjuga. ce ar trebui să se întâmple ca să se apropie de 0?“) • întrebări cu zâna cea bună (“dacă ar veni zâna cea bună și v-ar satisface 3 dorințe. sunt certuri distructive în familie.ex.ex.

a. relația • problemele neprelucrate în relația cu tatăl autoritar. deschis • observă dacă cineva este distrus. Vor ca terapeutul să devină un element care să susțină starea patologică • cu antenele lor sesizează punctele slabe ale terapeutului și îi dau un rol care să corespundă cu rolul terapeutului din familia sa de origine • să sesizeze când față de un membru se trezesc anumite trăiri • reacționează la un anumit conținut • întrebarea este ce este. sora. Supervizarea în terapia de familie Abordarea sistemică În supervizarea terapiei de familie se aplică cu precădere conceptele și metodologia abordării sistemice. Trebuie explicat.dacă pentru familie este clar unde se află („am venit de dragul soției. unde îi sunt limitele competenței. • nu sunt convinși că trebuie să fie acolo • trebuie să implice fiecare membru să fie motivat că. Implicarea • familia are o mare capacitate să atragă și să implice terapeutul în propria problemă. să se pună la loc problema. dar mi se pare fără sens“). terapeutul doar îi ajută • să accentueze cât de valoros este ajutorul lor • exprimarea. bucuros • încearcă să rezoneze cu ei c. inteligibil.) • metodele pot fi eclectice. situația tulbure actuală a propriului cuplu determină identificări • femeile terapeut din terapia de cuplu. care să răspundă următoarelor întrebări: rul: 1. împovărat. acestea sunt probleme ale familiei de origine și miscă cel mai ușor poziția terapeutului • experiența personală (ex. clar. ce l-a prins. nu este sigur că vei putea face asta timp de 60 min.este un motiv de eșec dacă membrii familiei nu înteleg de ce sunt acolo. să nu se sperie să nu se stabilească scopuri străine culturii sau familiei (ex. să-l facem să înțeleagă sensul . dar să știe „ce. Abordarea sistemică presupune stabilirea unui contract intre supervizor și supervizat care să includă o listă / ordine de intervenţie. stil • terapeutul să știe la ce se pricepe și la ce nu. Contextul în care îți alegi supervizo- • De ce m-ai ales pe mine ca supervizor? • Cine m-a recomandat? • Ai vreo legătură cu supervizaţii mei anteriori? • Ai mai avut experienţă de supervizat? (când / cum?) 29 . în terapie tind să primească de la bărbatul din cuplu ce nu primesc acasă • terapeutul să se bănuiască întotdeauna. cine când. să fie suspicios pe sine – „ce simt. care este tema care l -a implicat • terapeutul să recunoască: identificarea. Cadru/Contract . ocupate în muncă.„este treaba medicului să-l vindece“. este bolnav. contextul. la familiile de rromi-relații de egalitatenu va funcționa) • s-ar putea ca terapeutul să-și dea seama dupa două teme că nu au un scop comun b. supraponderal“. cu un soț care o neglijează. în propria funcționare patologică. nu precoce și periculos pentru familie. care este scopul. rivalizarea cu fratele. Metode. mai ales când familia este trimisă „probleme cu copilul la școală. formularea scopului în mod realist. ambivalența cu mama martir. să existe un consens între terapeut și familie în definirea problemei. să le folosească doar acele metode pe care le stăpânește (dacă ai citit un articol despre o metodă. neglijarea) determină identificarea cu acel copil care se află într-o situație asemănătoare • în terapia de cuplu. de ce și la ce folosește“ • în timpul terapiei să vadă dacă nu s-au îndepartat unul de altul și cum funcționează joining-ul • să vorbească curat. distanțarea. cum mă influențează și cum influențează asta terapia de familie“ Dacă terapeutul cunoaște toate aceste aspecte și nu îi indică care este motivul blocajului solicită supervizare. dacă se ocupă de această problemă vor fi beneficii pentru toată familia • să folosească un limbaj adecvat. formulări adecvate • ei sunt specialiști în relațiile lor de familie. poziția de observator.

pentru a găsi o soluţie și deci pe aceea îi va folosi prima dată. Supervizorul trebuie să decidă care din ochelari îl ajută cel mai mult în situaţia actuală. pentru că a simţit că are nevoie. Definirea scopurilor: • Ce probleme trebuie abordate în supervizare? • Ce probleme nu trebuie abordate în supervizare? • Care sunt expectanțele supervizatului? • Cine va participa la munca de atingere a scopului și cum o va face? • Ce este necesar de întreprins pentru a imbunătății scopurile? • Presupunând că totul rămâne cum e acum. secrete? Dacă. să fiu activ sau pasiv? Cele „trei perechi de ochelari“ prin care este privită supervizarea În fiecare sesiune de supervizare.– Care este scopul celui care a solicitat supervizarea (posibil șef)? Este important rolul trimițătorului: – relevă motivaţia pentru supervizare: diferă în caz că a căutat într-o listă a supervizorilor. așteptări. tabuuri. Fiecare punct al supervizării aduce teme care pot fi privite prin fiecare din cele trei perechi de lentile. Definirea problemei: • De ce doreşte supervizare acum? • De când a apărut problema? • Care este perspectiva în ceea ce priveşte persoanele implicate? • Care sunt așteptările în rezolvarea unor probleme existente deja? • Cine este implicat în asta? • Cât de reuşite au fost strategiile anterioare de rezolvare. preconcepţii. da. Autoreflecția supervizorului: • • • • • • • • • • • • • • • Care sunt obiectivele despre care discutăm? Ce rol pot eu să am/ofer? Există oarece: mituri.cum este el ca persoană din perspectiva datelor furnizate de el însuși: referinţe biografice. valori se regăsesc în acest caz? Cum pot fi ele folosite pentru a găsi soluţii? Structura formală corespunde cu cea informală? Cum reușeste supervizatul să facă dovada experienţei acceptate. patternuri specifice și 30 . dezvoltare. evoluţie. a ofertelor de servicii. scopuri. sentimentele. sau a fost trimis de șef sau un coleg. supervizorul privește prin nişte ochelari speciali. reguli. consecutiv. supervizorul decide să acţioneze pe trei nivele: • Nivelul sistemului psihic (persoana. Fiecare dintre ele este importantă. individul) • Nivelul interacţiunii (grupul și interacţiunea din cadrul lui) • Nivelul organizaţional În fiecare dintre ele. care a beneficiat de supervizare – oferă informaţii despre atitudinea supervizatului față de procesul de supervizare. a. a identificat un blocaj în procesul terapeutic. 2. a reuşit supervizatul să mă atace? A reuşit să mă provoace. care ar fi consecinţele? • Cum va şti fiecare dintre participanţi că obiectivele au fost îndeplinite? Și care au fost modalitățile de atingere a lor? • Cum va ştii supervizatul că scopurile sale au fost îmbunătățite? 4. Prima pereche de ochelari „supervizatul ca persoană“: . a fost trimis de un alt specialist. ce le-a lipsit? • Cine a avut cel mai mult / cel mai puţin de suferit în această situaţie? • Care ar fi consecinţele pozitive ale stării actuale? • Ce a funcţionat bine până acum și trebuie să rămâna aşa și în continuare? 3. evaluarea și criticarea ei în cadrul sistemului? În ce mod controlul acestora este sub control în acest sistem? Care sunt responsabilitățile majore ale sistemului? Cât este de clar cine ce are de făcut? Există expectanțe neplăcute pe care le am din partea supervizatului? Cum reuşesc să le manageriez? Cât de mulţumit sunt eu după această sesiune? Care-mi sunt gândurile. cum voi reuşi să mă protejez în fața lor? Care sistem de credinţe.

momente dificile. să reflecte. vârsta • dacă s-au specializat în vreo altă formă de terapie • atitudinea față de a învăța și față de autoritate 3 . ce educație are supervizatul • ce experiență are în domeniu • ce experiență are în supervizare (cât timp a participat la altă supervizare. ce poate și ce nu poate în funcție de propria sa curricula. încearcă altceva În supervizarea terapiei familie se impune supervizarea de caz. cum se relaționează. frecvența. plină de modestie.supervizatul în contextul acțional în care se manifestă. A doua pereche de ochelari „ interpersonal“: . Etapele supervizării de caz în terapia de familie Alegerea supervizorului în așa fel încât supervizatul să fie compatibil cu supervizorul. care sunt rolurile și responsabilitățile supervizorului și ale supervizatului • are rolul de a proteja părțile mai slabe. obiecţii. dinamica grupului în ceea ce priveşte evoluţia persoanelor care îl compun c. reclamant / plângăcios – persoana caută pe cineva cui să i se plângă. vizitator – deseori este recomandat de altă persoană.modalitățile în care-l foloseşte în context social. Probleme de transfer și contratransfer). ce fel de supervizare. plângeri. te poți întoarce la el. ce gândește despre aceea supervizare. obiectivele și limitele supervizării • contractul are o funcție logistică. 3. iar când începi acesta își începe procesul • contractul trebuie să fie scris. cu cine. speră că soluţia pentru problemele sale să fie găsită de alţii. chiar dacă sunt jenante (ex. durata. supervizorul nu ştie mai mult decât supervizatul Reguli de bază ale supervizării: – să nu repari ceea ce nu este stricat – dacă lucrurile merg bine fă-le să fie mai multe – dacă lucrurile nu merg bine. clientul este expert b. să-și observe propriul comportament. doreşte să facă ceva pentru schimbarea situaţiei . dacă a avut o experiență bună sau proastă) • viața personală: incidente. Contractarea: • stabilește cadrul procesului de supervizare • contureaza și definește problema. iar conținutul este foarte important • trebuie să fie clar și bine făcut • clarifică și punctează anumite aspecte: timpul. fără a-și ancora superioritatea • Această atitudine îl va ajuta pe supervizat să se deschidă și să poată vorbi la modul sincer despre problemele întâmpinate. consumatorul: . câți.care este structura organizaţională în cadrul căreia apare problema care se ridică drept tema de supervizare Posibilele roluri ale supervizatului: 1. copii. Prezumţii de la care pleacă supervizarea: a. scopurile. nu există dorinţa specială pentru schimbare. b. implică un contract de colaborare. soluţiile sunt deja găsite. 2. Supervizorul să-și dea seama de compețentele sale. necesită teme pentru acasă /obiective pe care să le studieze. totuși este necesară realizarea unei relații bazate pe încredere • Supervizorul trebuie să manifeste încă de la prima întâlnire o atitudine binevoitoare. stilul de lucru nu se potrivesc Interviul de supervizare • ce formare. nu există plângeri /reclamaţii din partea unor terți. Stabilirea relației și contractarea Relația: • Nu este o relație terapeutică.persoana are obiective clare. A treia pereche de ochelari „organizaţional“ . se căută apreciere. cum interacționează. să conțină aspecte despre cum se poate rezilia contractul • trebuie să arate abilitățile supervizorului • în contract se poate trece 3 luni de probă și se poate opri supervizarea în caz că cunoștiințele.

stare subiectivă necorespunzătoare (probleme personale. întrebări întoarse. b. Dacă supervizorul este extern organizației. îi poate cere să facă un referat asupra problemei. în anumite cazuri este nevoie ca supervizatul să-și reorganizeze expectanțele. îndrumare. Dacă supervizorul este din aceeași organizație putem avea perioade mai lungi de supervizare (5-6-0 ani). Supervizorul va ține cont să aibă o atitudine potrivită în timpul conversației: respect umilință naturalețe empatie entuziasm măsurat Supervizorul va folosi întrebările potrivite pentru fiecare situație (întrebări informale. blocaje care țin de supervizor : nepuținta de a se mula pe stilul de lucru al supervizatului. • • • • • • • • • • 32 • . supraimplicarea în realația de supervizare. dureri). apariția fenomenelor de transfer și contratransfer. supervizorul alege un alt focus.blocaje de comunicare. afecțiuni organice. dificultatea de a găsi metodele potrivite pentru deblocarea problemelor aduse. se intră mai în adâncul problemelor. blocaje care țin de supervizat neprezentarea la ședința programată. respingere a persoanei supervizorului. criticat. maxim 3 ani. datorita mai multor factori și în diverse momente și nivele ale supervizării și se pot datora atât supervizatului cât și supervizorului. pe care să-l primească înainte cu două zile de întâlnire. • • • • • • a. teama că va fi judecat. pe măsură ce evoluează procesul. prin înțelegere mutuală. de a prezenta cazul în mod inteligibil. fără a-și asuma responsabilitatea procesului care este transferată supervizorului. se concentrează pe altceva. nepuținta de a sintetiza . nu critică. rușinea de a-și recunoaște greșelile. blocaje ale ascultării. Modul de acțiune în supervizare diferă în funcție de momentul procesului: la început supervizorul este mai precaut. Se ține cont de limitele stabilite la început prin contract. trecând din rolul de supervizor în rolul de terapeut al familiei. Posibile blocaje în supervizare În supervizare pot apare blocaje. întrebări pentru confirmare) și nu va folosi întrebările interzise (de genul „de ce?“) Încheierea supervizării Supervizarea se va încheia la sfârșitul perioadei stabilite prin contract. se descurcă singur. crede că nu are nici o problemă. lipsa abilităților de comunicare.• ce expectanțe are în legătură cu procesul de supervizare. nu cere și nu acceptă ajutorul. defensivă. îndepărdându-se de specificul și scopul supervizării. Pentru fiecare ședință de supervizare. cât și real. și se poate continua cu consultanță. așteaptă sfaturi. pune mai multe întrebări. Supervizorul va pregăti supervizatul pentru ședințele de supervizare. supervizorul se va pregăti atât mental. Spre sfârșitul procesului de supervizare. să le facă mai realiste Desfășurarea supervizării O supervizare de lungă durată (0 ani) poate determina dependența de supervizare. supervizarea este mai scurtă: minim 2. sau prin rezilierea contractului cerută de una din părți. incapacitatea de a pune în practică soluțiile. și de a impune propriul stil. Partea de proces este mai lungă. atitudine de respingere. dorința de a oferi soluții la toate aspectele semnalate. așteptări nerealiste față de supervizare. neacceptare a soluțiilor găsite. dar face analiza critică. antipatie mascată. supervizorul se confruntă mai mult cu ceilalți. mai târziu. se centrează prea mult pe trăirile subiective ale supervizatului asumându-și rolul de psihoterapeut și ședința se transformă în ședințâ de terapie. începutul și sfârșitul sunt mai scurte.

• ambii pot simți: frustrare. dezamăgire. • supervizorul trebuie să recunoască pe care dintre cele trei nivele s-a produs blocajul (relațional. dar și asupra procesului de supervizare. iar supervizorul trebuie să recunoască aceste semnale și să reevalueze situația. metodică. nu poate avea soluții la toate problemele și răspuns la toate întrebările. respingere. strategiilor identificate și aplicate în terapie. sentimentul incompetenței. • atitudinea de superioritate care îl poate inhiba pe supervizat. • supervizorul trebuie să recunoască că nu este ambipotent. • atât supervizorul cât și supervizatul trebuie să posede o autocunoaștere cât mai temeinică. incapabil. • în momentul când apare un blocaj.• identificarea cu problemele supervizatului sau cu unul din membrii familiei. să-l facă să se simtă inferior. acesta va avea efect și asupra supervizorului și a supervizatului. lipsa de speranță. implicare). 33 . manie. • lipsa unui progres al familiei în urma soluțiilor.

în anul universitar 998 -999. Competenţe personale – capacitatea de a analiza şi evalua eficienţa intervenţiei – angajare etică în procesul de supervizare cu supervizaţii – capacitatea de a face faţă stresului şi de a–şi recunoaşte limitele umane şi profesionale – capacitatea de a avea o viziune contructivă. 4 semestre Inițiat în an universitar: 2005-2006 Programul este organizat în cadrul Centrului de Educaţie Permanentă creat printr-un proiect Tempus (JEP-3428). mecanismele defensive şi fenomenul de epuizare profesională – cunoştinţe privind dinamica grupului – cunoştinţe privind managementul şi funcţionare organizaţională – legislaţia şi reglementările din domeniul supervizării II. orientată spre a găsi soluţii – capacitatea de a gestiona situaţii de criză – capacitatea de a sprijini formarea continuă a supervizaţilor – capacitatea de a aplica în practică informaţiile din cursuri privind buna comunicare în procesul de supervizare şi relaţionare ierarhică 34 . pozitivă asupra lucrurilor şi a relaţiilor inter–umane. diferite modele teoretice şi practice de supervizare – cunoştinţe privind personalitatea. Competenţe privind domeniul supervizării: – cunoştinţe despre supervizare. Timişoara Tel./Fax: +40 256 592 FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE SECTIA: Asistența socială Telefon: 40/256/592347 FORMARE POST-UNIVERSITARĂ: MASTERAT SUPERVIZARE ÎN SERVICII SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE MENTALĂ Durata: 2 ani. Competenţe dobândite prin parcurgerea programului de master în SUPERVIZARE I. 4.Prezentare programe master de pregătire a supervizorilor UNIVERSITATEA DE VEST Timișoara B-dul Vasile Pârvan nr.

Supervizarea este un proces dinamic. care doresc să analizeze anumite aspecte particulare care rezultă din structura muncii lor confruntată cu cea a organizaţiei. multiculturală. cu regularitate. Interacţiunea profesională care are loc în procesul supervizării se bazează pe: – confruntarea unor motivaţii conştiente şi inconştiente ale tuturor actorilor implicaţi. – Obiectivele supervizării Ameliorarea transparenţei şi a capacităţii supervizatului de înţelegere a sarcinilor şi acţiunilor proprii. 35 . de a organiza un serviciu. Supervizarea reprezintă o necesitate pentru buna funcţionare profesională. – Supervizare managerială: în cazul unor manageri cu o mare responsabilitate. care presupune schimbări. putem să o asemănăm cu „o metodă de consiliere colegială“. Analizarea limitelor personale şi structurale (ale competenţelor. lua decizii. Creşterea capacităţilor de acţiune a supervizatului în domeniul profesional în care acţionează. Dezvoltarea unei comunicări constructive între persoane implicate în sarcini comune. Identificarea şi reprezentarea propriei poziţii şi a capacităţilor de intervenţie în cadrul unor probleme sau conflicte. Creşterea potenţialului de conduită profesională autonomă şi de colaborare a supervizatului. – – – – – – – Ce înseamnă supervizarea ? – O metodă de acompaniere prin reflecţii împărtăşite a profesioniştilor. – confruntarea sarcinilor diferite ale organizaţiilor din care provin. supervizarea nu se oferă doar atunci când apar problemele ci în permanență. respectarea drepturilor omului. cât şi în paralel cu sarcinile din cadrul organizaţiei. ale sarcinilor care trebuie îndeplinite. dar funcţionând în cadrul unor organizaţii sau instituţii diferite. Desfăşurându–se ca o reflecţie comună asupra unor aspecte profesionale. de a coordona. care solicită acest sprijin permanent în activitate. organizaţii. Competenţe manageriale preocupare pentru o muncă de calitate capacitatea de a planifica activitatea. atât pentru începători cât şi pentru persoane cu experienţă. în interacţiunea socială abilităţi de relaţionare internăţională. în cadrul aceleiaşi sarcini. în scopul creşterii abilităţilor lor de lucru cu persoane aflate în dificultate sau la risc. contrar unor opinii. achiziţii care au ca rezultat.– cunoaşterea unei limbi de circulaţie internăţională – capacitatea de a întocmi o lucrare scrisă şi a susţine o prezentare – capacitate de operare pe calculator – deprinderi de bază în cercetare (întocmirea disertaţiei) – capacitate de auto–analiză şi auto–evaluare – capacitatea de adaptare la situaţii noi şi creativitate – abilităţi bune de comunicare şi de a stabili relații empatice cu supervizaţii – – – – – – – III. ameliorarea condiţiilor de muncă în sensul creşterii eficienţei şi a satisfacţiei personalului. indiferent – Tipuri de supervizare – Supervizare individuală: în intervenţiile profesionale (cu efect de antrenament al profesionistului supervizat). Prevenirea efectelor de epuizare profesională. – confruntarea unor istorii personale diferite. Ameliorarea calităţii muncii şi în acelaşi timp a gradului de satisfacţie în muncă. – Supervizare de grup: grup format din persoane cu aceeaşi profesie. – Supervizarea organizaţiei: făcută cu angajaţii unei instituţii. ale abilităţilor personale). Creșterea calității serviciilor oferite clienților. spirit democratic. precum şi evitarea epuizării profesionale. utiliza informaţiile (transparenţă în activitate) capacitate de a rezolva probleme. atât în cadrul și înafara organizaţiei de lucru. – Supervizare de echipă: echipă care face intervenţii comune. în acest sens. într– un anumit cadru social şi politic. cu scopul menținerii eficienței. – confruntarea scopurilor organizaţiilor. intersectorială capacitatea de a planifica şi conduce un proiect capacitatea de a utiliza supervizarea ca pe o resursă de eficienţa profesională a persoanei în cauză.

Absolvirea programului de master conduce la achiziţia a 20 de credite transferabile (ECTS). Admiterea Criterii de admitere: – Studii universitare în domeniul socio–uman – Cel puţin 5 ani de experienţă profesională în cadrul unei organizaţii sau instituţii de profil – Recunoaştere a capacităţii profesionale (2 recomandări ) – Vârsta de cel puţin 30 de ani – Cunoaşterea limbilor engleză şi franceză – Sunt apreciate formări anterioare (post–universitare. rol de consilier. master sau alte formări cumulând un minim de 40 ECTS) – se cer cel puţin 40 de ore de psiho–terapie individuală sau de grup sau de dezvoltare personală – experienţa de a fi supervizat a candidatului. • sprijinirea dezvoltării identităţii profesionale a supervizaţilor. cât şi de către supervizorul din program. Organizarea specializării Programul se desfășoară în module lunare. individul prins în sistemul social • modele teoretice şi practice de supervizare BLOC 2 Întrevederea 8 ECTS • cum trebuie să se desfăşoare o întrevedere • tehnica de utilizare a întrebărilor. managementul comunicării • transfer şi contratransfer în procesul de consiliere în supervizare • supervizarea conflictelor de grup şi în echipă 36 . Cursul însumează 672 de ore de formare în cei doi ani (336 ore/an dintre care 63 de ore de formare teoretică şi 63 de practică. plus modulul final de susţinere a dizertaţiei. Supervizorul studentului va oferi un certificat studentului care absolvă programul. pe suport hard. Certificatul va însoţi foaia matricolă a acestuia. • stabilirea unor relaţii de lucru cu supervizaţii prin care aceştia din urmă sunt acompaniați pentru a înţelege dinamica interacţiunilor cu clienţii şi rolul lor în această interacţiune. în domeniul serviciilor psiho–sociale ţinteşte echiparea lor cu cunoştiţe teoretice. • acompanierea supervizaţilor în dezvoltarea capacității empatice şi a înţelegerii analitice astfel încât să poată selecta metodele de lucru cele mai adecvate. compacte. Temele modulelor (blocuri): BLOC Introducere 8 ECTS • personalitatea proprie. Programul dispune de o bibliotecă proprie conţinând peste 000 de publicaţii de specialitate în domeniul psiho–social cu o informaţie recentă. orele de practică includ supervizarea studentului). Vor avea loc minim 4 module. Se fac evaluări permanente. de către beneficiarul supervizării studentului.Domenii care necesită supervizare – supervizarea poate fi aplicată în: viaţa profesională. întrebările ca formă de intervenţie • întrevederea în supervizarea individuală şi cea de grup BLOC 3 Formalizarea supervizării 8 ECTS • alcătuirea protocoalelor de supervizare • comunicarea formală şi angajarea instituţională dintre supervizat şi supervizor BLOC 4 Conflictele 8 ECTS • soluţionarea conflictelor. electronic şi video. Evaluarea finală va fi realizată atât de către „studentul“ supervizat. Fiecare student va beneficia pe parcursul formării (2 ani) de un minim de 32 ore de supervizare a unui caz de supervizare individuală şi 6 ore de supervizare de grup sau echipă (total: 48 de ore de supervizare individuală). managerială şi în educaţie. Dizertaţia finală va cuprinde obligatoriu şi prezentarea filmată a unei întrevederi cu persoana supervizată de către student. de trei zile. Obiective didactice ale masteratului în supervizare Formarea celor 20 de viitori supervizori/ serie. prezintă un avantaj. practice şi deprinderi pentru: • acompanierea supervizaţilor în scopul integrării expertizei teoretice şi practice în intervenţiile psiho–sociale cu beneficiarii. în sfârşitul săptămânii. cu un număr de minim 23 de ore de formare. Practica de supervizare va fi evaluată la jumătate termen (după un an) şi la final. în timpul celor 4 module.

rdstm.cepcopil. procesul şi fazele în supervizare • orientarea către client a supervizorului BLOC 5 Dizertaţia 8 ECTS • alegerea temei • cercetarea • alcătuirea lucrării • pregătirea prezentării • prezentarea teoretică şi a întrevederii de supervizare filmată Asigurarea calităţii ştiinţifice a lucrării va fi realizată prin susţinerea unui curs de alcătuire a cercetării în vederea întocmirii disertaţiei și prin lucrul permanent cu coordonatorul tezei.com Pagina WEB: http:/www. Dizertaţia de absolvire a cursului va conţine elemente de cercetare ştiinţifică în acord cu standardele CNEA privind acreditarea studiilor de master. Timişoara Tel.ro 37 . Persoană de contact: ANA MUNTEAN Coordonator program: SUPERVIZARE ÎN SERVICII SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE MENTALĂ Universitatea de Vest Timişoara Facultatea de Sociologie şi Psihologie B-dul Vasile Pârvan. / Fax: +40/256/494985 sau +40/256/26 958 E–mail: cepcopil@rdslink.BLOC 5 Supervizarea individuală 8 ECTS • tehnici de consiliere • supervizarea ca sprijin moral • supervizarea ca educaţie • supervizarea administrativă • teorie a practicii supervizării • practica de supervizare individuală BLOC 6 Supervizarea de grup 8 ECTS • dinamica şi procesele grupului • tehnici de construire a unui grup • practica supervizării grupului BLOC 7 Auto–dezvoltarea 8 ECTS • cunoaşerea personală • art–terapie • imaginaţie şi simbolică BLOC 8 Supervizare organizaţională 8 ECTS • bazele dezvoltării organizaţiei/instituţiei • intervenţie sistemică de supervizare a unei organizaţii/ instituţii BLOC 9 Psiho–dinamica supervizării 8 ECTS • factori psiho–dinamici în supervizarea indi viduală • factorii dinamici în supervizarea de grup. de echipă şi organizaţională • etica supervizării BLOC 0 Cadrul legislativ al supervizării 8 ECTS • politici sociale • legislaţia în protecţia socială • legislaţia secundară şi reglementările privind supervizarea BLOC Tipuri de intervenţie 8 ECTS • diferenţiere faţă de alte tipuri de meta–intervenţii • supervizare/ consultanţă/ training/ psiho– terapie BLOC 2 Metode în supervizare 8 ECTS • consilierea • tehnica întrebărilor • metode creative • utilizarea reprezentărilor grafice BLOC 3 Interacţiunea (relaţionarea) specifică supervizării 8 ECTS • fazele de început ale relaţiei de supervizare • încheierea supervizării • evaluarea supervizării BLOC 4 Formarea continuă a supervizorului 8 ECTS • metode de educaţie a adulţilor • structura. anamunteanpsy@yahoo.ro.

rolurile și abilitățile se concretizeaza în: – Formarea de supervizori în asistența socială – Sprijinirea cu informații de specialitate – Pregătirea viitorilor doctoranzi în asistența socială – Dezvoltarea cooperării universitare internaționale si integrarea învățământului superior din România pe plan european 38 . prin specializarea de MASTER – SUPERVIZAREA ÎN Asistența socială. prin formarea de specialiști cu calificare recunoscută internațional și prin educația prin programe integrate de pregătire. Educație prin programe integrate Având în vedere aceste cerințe.Master – Supervizarea în asistența socială UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE Misiunea programului de master Numărul tot mai mare de asistenți sociali absolvenți după 994. Din punct de vedere practic. care să aducă un plus în calitatea serviciilor sociale acordate diferitelor categorii de beneficiari și continuarea studiilor prin programe doctorale în țară și străinătate. diversificarea serviciilor de asistență socială unde aceștia își dezvoltă activitatea profesională. Masteratul se adresează ambelor funcții ale supervizării: de management și educațională. În cadrul MASTERULUI accentul este pus pe procesul de formare ca supervizori în asistență socială a absolventilor din țară. MASTERUL își aduce contribuția la completarea studiilor de specialitate pentru absolvenții din învățământul superior de specialitate din țară. Universitatea de Nord Baia Mare. acumularea unei experiențe profesionale impune acoperirea tuturor nivelurlor de competență profesională. Supervizarea în asistența socială asigură respectarea acestor cerințe profesionale. și completează cunoștiințele de profil ale specialiștilor existenți în organizațiile de profil. Obiectivele programului de master Acest Master prezintă supervizarea ca o modalitate practică esențială pentru asigurarea unor practici competente de lucru cu beneficiarii în instituțiile de asistență socială. dezvoltă la nivel de masterat studiul supervizării în asistența socială pentru pregătirea specialiștilor în domeniu. care practică asistența socială începând din anul 994. funcțiile supervizorului. Calitatea serviciilor în asistență socială poate fi creată și menținută cu specialiști bine calificați. Teoria supervizării și modele.

School of Social Work. 76. Reuniunile de grup Modulul III 9. Etapele constituirii echipei 8. Modulul I Obiectivul supervizării în serviciile centrate pe familie Cadrul de valori competitive al rolurilor de conducere Etapele tranziției de la statutul de asistent social la supervisor în asistența socială Cele cinci roluri ale supervizării și managementului de program Modulul II 5. Baia Mare. Practici și procedee pentru angajarea de personal Sistemul de tutoriat Pentru parcurgerea Masterului sunt necesare 20 credite. comunicarea cu studenții se realizează cu frecvență lunară (de obicei sâmbăta și duminica) și în cadrul Conferintelor de asistență socială – trimestrial în cadrul Laboratorului de asistență socială. Tel. 4. abilități de delegare 0. sunt încurajate astfel schimburile academice universitare.276 305 Curricula – 3 module – 9 cursuri a câte 0 credite – Susținerea dizertației – 20 credite . Taxa de studii este de Lector universitar Liviu Bozga Profesor asociat Florian Sălăjeanu 39 . internet) Accent pe abordarea laturii practice Formarea personalului care se ocupă de supervizarea în asistența socială Evaluarea performanței angajaților. Managementul timpului și stress-ului. – Sunt asigurate 5 locuri cu plată de la bugetul de stat. – – – – – – – – – Oferta educațională Specializarea este deschisă tuturor absolvenților de învățamant superior din țară și străinătate Oferta educațională completă (cursuri. Cursurile și prelegirile tematice sunt oferite de: – Profesori universitari de la Universitatea de Nord Baia Mare – Profesori universitari de la Universitatea București și Universitatea de Vest Timișoara – Profesori invitați de la Rutgers University și Illinois State University .Cooperare internațională Programul MASTER va dezvolta și facilita colaborarea Universității de Nord Baia Mare cu profesori din cadrul Rutgers State University. 0262. cu alte organizații naționale în organizarea și desfășurarea unor programe și proiecte de pregătire. – Înscriere – la sediul Facultății de Litere și Știinte. Programa de învățământ este aceeași pentru toți studenții declarați admiși. 3. manuale.School of Social Work Admitere – Interviu și analiza dosarelor profesionale – Cursurile se vor desfășura între anii 2005–2007. Str. eficiența programului și rezultatele pentru beneficiari Gestionarea de programe Asigurarea comunicarii între furnizorii de servicii și administratori Vizite de lucru și practica în instituții prestatoare de servicii de asistență socială Programe de conferințe și seminarii. Analiza performanțelor 6. 450 EURO/an plătibili în 2 tranșe. 2. cercetare și aplicare. contacte cu specialiști. Elaborarea și afirmarea misiunii programului . Valoarea totală a masteratului este de 675 EURO pe perioada a trei semestre. Principii ale învățării la adulți 7. și Illinois State University . Victoriei nr. Maramureș.

ci şi nevoia de a oferi specialişti care să fie capabili să elaboreze proiecte viabile. cerinţele necesare pentru ocuparea postului de supervizor. fiecare modul va avea un număr de ore. evaluare programe. Prin tematica propusă se doreşte a fi o oportunitate pentru specializarea pe aceste domenii. proiectare. propunând o specializare pe domeniul supervizării şi al planificării sociale. Supervizarea va asigura creşterea calităţii serviciilor sociale oferite atât în sistemul guvernamental. programul de master Supervizare şi Planificare Socială. Cursurile vor fi organizate în module tematice de câte trei zile consecutive. studiile de master specializate necesare ocupării acestor funcţii. suplimentar. sociologi.Un nou masterat la Iaşi: Supervizare şi planificare socială UNIVERSITATEA „ALEXANDRU IOAN CUZA“ IAŞI FACULTATEA DE FILOSOFIE CATEDRA DE SOCIOLOGIE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ 40 Universitatea „Alexandru Ioaa Cuza“ din Iaşi. să venim în întâmpinarea nevoii de pregătire permanentă a absolvenţilor facultăţii noastre. cât şi în cel nonguvernamental. în condiţiile în care integrarea României în UE va însemna nu doar presiuni exterioare. supervizarea în asistenţa socială şi planificarea socială în condiţiile în care deja legislaţia din domeniul asistenţei sociale recunoaşte competenţele supervizorului. iar acest program de masterat va oferi oportunităţi pentru mulţi practicieni din domeniul asistenţei sociale de a se perfecţiona. licenţiaţi în domeniul ştiinţelor sociale şi umane: asistenţi sociali. psihologi. Relaţia de supervizarea este una dintre cele mai importante relaţii profesionale în domeniu asistenţei sociale. Facultatea de Filosofie. psihopedagogi. să le evalueze şi să construiască strategii de dezvoltare în domeniul social. managementul serviciilor sociale. destinate activităţilor practice şi realizate la locul de . Programul de masterat se adresează diverselor categorii de profesionişti. cea de-a doua direcţie. construirea strategiilor. Dorim. pedagogi etc. dar şi ai altor facultăţi. de planificarea socială pune accent pe toate aspectele legate de schimbarea socială. Pe de altă parte. dezvoltare comunitară etc. de aceea.. Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială va organiza începând cu anul universitar 2006-2007.

dr. economie. Managementul schimbării în asistenţa socială 4. Ştefan Cojocaru Catedra de Sociologie şi Asistenţă Socială Facultatea de Filosofie Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ Iaşi 4 . ştiinţe ale comunicării. Metode apreciative de dezvoltare la nivel organizaţional . Dezvoltare comunitară 4. Evaluare şi dezvoltare profesională 2. acolo unde este posibil. Semestrul al II-lea . la instituţiile cu care Universitatea colaborează pentru activitatea practică de supervizare şi elaborarea unor proiecte realiste şi adaptate condiţiilor existente şi nevoilor din comunitate. dar şi specialişti din afara Universităţii. Planificarea socială 3. 4. Evaluarea programelor sociale 4. Supervizarea în asistenţa socială 2.Fiind un program interdisciplinar vor fi cooptaţi profesori şi conferenţiari de la secţiile de sociologie. psihologie. asistenţă socială. 5. Semestrul al III-lea Comunicarea intra şi interorganizaţională Managementul proiectelor de intervenţie Criza şi planificarea depăşirii crizei Interacţiunea Video (Video Interaction) în asistenţa socială Metode şi tehnici de intervenţie individuală şi de grup Semestrul I .dr. ştiinţe politice. Informatica în proiectele sociale 3. Parteneriatul public-privat în dezvoltarea programelor sociale 2. Economia socială şi solidară 5. 3. care au gradul ştiinţific de doctor sau autorităţi recunoscute în domeniu şi care activează în diverse instituţii. Strategii pentru dezvoltare socială Semestrul al IV-lea . Elaborarea proiectelor de intervenţie Coordonatori: Prof. 2. Maria Cojocaru Lect. Servicii sociale bazate pe comunitate 5.muncă al cursantului sau. Cultura şi dezvoltarea organizaţională 3.

224 pag. cât şi la cel de grup. Din cuprins: Vulnerabilitate şi tipuri de populaţii vulnerabile / Ancheta apreciativă . Ancheta. Volumul reprezintă un rezultat atât al documentării teoretice (mai ales pentru utilizarea construcţionismului social în intervenţia proiectată în domeniul asistenţei sociale). experimentarea supervizării apreciative realizată de autor reprezintă un argument în plus pentru realizarea supervizării în asistenţa socială la standarde de calitate. în volum este expus un experiment legat de efectele supervizării apreciative asupra practicii sociale şi a procesului paralel în supervizare. cel apreciativ. Supervizarea apreciativă şi managementul de caz apreciativ sunt construite pe fundalul teoretic al construcţionismului social şi al anchetei apreciative. Iasi. Ovidiu Ionescu Metode apreciative în asistenţa socială. autor Ştefan Cojocaru. Totodată. Ca rezultate se remarcă o eficacitate de trei ori mai mare în cazurile care au fost supervizate apreciativ faţă de cele centrate pe problemă. De aceea. iar volumul propus de Ştefan Cojocaru oferă exemple pentru răsturnarea paradigmei deficienţei. pe care autorul le rafinează şi operaţionalizează pentru a fi aplicate practic. Astfel. precum şi al practicii asistenţei sociale.renunţarea la paradigma deficienţei în asistenţa socială / Schimbarea socială şi forme ale intervenţiei sociale / Managementul prin valori. prezentate de către autor prin exemple practice. atât la nivel individual. Ancheta. supervizarea şi managementul de caz. pornind de la jocurile supervizării. ceea ce aduce în discuţie oportunitate dezvoltării unei asemenea practici sociale. Autorul sesizează cât de înrădăcinată este centrarea pe problemă în practica asistenţei sociale şi propune un nou model de intervenţie. prin acest experiment. Asistenţa 42 . Procesul de supervizare prezentat în volum reprezintă o bogată sursă de inspiraţie pentru organizarea practică a acestui proces. care câştigă tot mai mult teren în diferite sfere ale practicii sociale. volumul reprezintă o bună ocazie de familiarizare a profesioniştilor din domeniu cu perspectiva apreciativă.Informații utile: Semnalare CARTE socială din România este încă tributară centrării pe problemă. supervizarea şi managementul de caz a apărut pentru a sprijini profesioniştii din domeniul asistenţei sociale în ceea ce priveşte orientarea practicii sociale către renunţarea la paradigma deficienţei. Volumul Metode apreciative în asistenţa socială. Studiu comparativ între sistemul guvernamental şi cel nonguvernamental / Supervizarea în asistenţa socială / Managementul de caz în asistenţa socială. volumul reprezintă o dovadă a manifestării procesului paralel în supervizare şi a modului în care supervizarea influenţează modalităţile practice de lucru cu beneficiarii serviciilor sociale. Din dorinţa de a oferi instrumente practice pentru profesionişti. autorul ne aduce în atenţie rezultatele supervizării clasice (centrată pe problemă) şi a celei apreciative experimentate pe cazuri sociale cu risc de abandon al copilului. Totodată. Editura Polirom. precum şi un studiu despre metaforele organizaţionale utilizate de persoanele care lucrează în sistemul guvernamental şi cele care activează în cel nonguvernamental şi a modului cum poate fi realizată o schimbare a organizaţiei pornind de la interpretările pe care le au oamenii faţă de organizaţie.

Marie-Rose Moro etc. Bertrand Cramer. Este empatia mea. Bernard Golse. A doua secţiune cuprinde capitole de reflectare teoretică şi clinică asupra procesului analitic în psihanaliza copiilor mici: „Stabilirea relaţiei psihanalitice“. Acest pachet multimedia stă sub semnul transmiterii (inter. dar. Bucureşti. ceea ce n-am făcut suficient. „Inconştientul copilului mic şi constituirea complexului Oedip“. de cei doi psihanalişti-autori. Trebuia apoi să-l consolez pe tată că nu este tată. Rene Diatkine şi Janine Simon Psihanaliza la vârsta mică: procesul psihanalitic la copil Este o carte destinată îndeosebi celor interesaţi de mişcarea ideilor psihanalitice. ale Melaniei Klein (Richard). care a permis ca bebeluşul să acţioneze asupra mamei. Profesorul Serge Lebovici. Empatia este o senzaţie profundă care m-a făcut să acţionez ca substitut al tatălui. 475 pag. dacă ne gândim la atât la interlocutorii lui Serge Lebovici din cadrul acestor înregistrări ca şi la noi. Şi mă retrag atunci când mama lui adoptă poziţia de mamă. 2006. EFG. mângâindu-i capul. nu este doar pentru că ne-a permis ilustrarea unui număr oarecare de cunoştinţe despre evoluţia psihismului infantil. Este relevant ce ne transmite însuşi Serge Lebovici despre clinica şi practica sa: „Reacţia mea nu constă în prea multe lucruri.2006) 1.Arborele vieţii: elemente de psihopatologia bebeluşului Conceput înainte de toate ca un instrument de transmitere a unei cunoaşteri şi de reflecţie pornind de la vizionarea practicii unui pedopsihiatru de excepţie. Nu am putut face asta decât când a existat un acord între ei doi pentru a-mi oferi un rol. în timp. redate aproape verbatim şi discutate apoi. îi spun doar: „ Eşti un bebeluş frumos “. în detaliu. fără îndoială. cei care avem acum posibilitatea de a-l vedea şi asculta) şi al legăturii. Simon.Editura Fundației Generația – Ce e NOU* Preluat de pe (www. precum au fost lucrările lui Freud (Dora. Cei doi autori. S. preţ editorial 35 lei 2. Serge Lebovici şi Joyce McDonald (Sammy) etc. afirmau: „dacă psihanaliza Carinei ni s-a părut relativ satisfăcătoare. până la începuturile vieţii. acesta ne invită în cabinetul său pentru a-l urmări în cadrul câtorva dintre consultaţiile psihoterapeutice pe care le-a condus şi înregistrat mai bine de 35 de ani la Bobigny. R.şi transgeneraţionale. Lucrarea de faţă este structurată în două mari secţiuni: prima cuprinde grupaje de consultaţii terapeutice cu o fetiţă de 3 ani şi jumătate.ro) (august. „Fantasmele inconştiente“ etc. Cartea este unul dintre rarele documente clinice de analiză şi prezentare a unui caz. Lebovici . am fă- 43 . s-a îndreptat spre explorarea psihismului la vârste timpurii. discutându-le împreună cu alte personalităţi din domeniul psihanalizei şi psihiatriei copilului cum sunt Michel Soulé. este şi faptul că avem sentimentul că această experienţă a constituit un moment de cotitură important pentru copil şi a contribuit la a-i oferi posibilităţi evolutive mai bune. Diatkine şi J.“ Este o lectură captivantă şi deschizătoare de noi reflecţii clinice. a căror colaborare a fost deosebit de armonioasă în practică şi prezentarea clinică.generatia. în orice caz. care m-a făcut să acţionez asupra ei şi care a făcut ca mama să mă facă să acţionez. care. atitudinea mea faţă de mamă şi bebeluş. Jean-Paul Visier. Micul Hans. Preşedintele Schreber).. Omul cu lupi. „Elaborarea interpretativă şi efectele ei“.

Bucureşti. de devorare. În primele capitole ale acestei lucrări sunt prezentate diferitele aspecte ale acestui concept. respectând simptomul. Desigur. Winnicott regăseşte în cadrul terapeutic un „moment sacru“ în care relevarea de sine luminează un interior pâna atunci obscur şi conflictual. suferinţa. tratament condus de Joyce McDougall cu asistenţa tehnică a lui Serge Lebovici.Consultaţia terapeutică a copilului D.Scenariile narcisice ale parentalităţii Practica îndelungată a autorilor privind intervenţiile psihoterapeutice scurte părinţicopii/adolescenţi (consultaţii terapeutice) le-a permis să degajeze un concept central. ci şi a utilităţii acestei forme de psihoterapie în astfel de cazuri. unul dintre cei mai renumiţi psihoterapeuţi de copii. care îl completează pe cel al psihanalistului (şi invers). el participă viu la relaţia cu terapeutul în căutarea Self-ului autentic. le-a avut de-a lungul vieţii sale.cut ca mama şi copilul să se împace. EFG. N. în care psihanalistul şi copilul participă la reconstrucţia istoriei timpurii a copilului şi a mediului său familial. temerile. Autorii încearcă să demonstreze că structura mamei a avut un rol activ în instituirea relaţiilor obiectale atât de perturbate cum sunt cele înscrise în carte. copilul îşi exprimă sentimentele şi gândurile cele mai profunde. Zilkha . 2002. Joc şi realitate. a relaţiilor precoce cu mama. Palacio Espasa. J. preţ editorial 23 lei 5. Evoluţia relaţiei terapeutice poate conduce la neo-structurări mai evoluate. 2002. Winnicott aduce în teoria şi clinica psihanalitică lucrări clasice. D. Acest fragment de tratament permite discutarea nu doar a fecundităţii abordării psihanalitice. Cartea răspunde dorinţelor celor care ar dori să ştie ce se întâmplă în cursul unui tratament psihanalitic. 2006. Protejez relaţia dintre mamă şi bebeluş creând şi susţinând o relaţie eficace între ei în momentul în care mama simte că sunt pentru ea ca o mamă. Producţiile unui copil psihotic sunt interesante prin frumuseţea lor.W. 424 pag. Fiecare din aceste configuraţii este ilustrată cu exemple clinice. Prin desenul său. Fanteziile bolnavului sunt o ilustrare remarcabilă a angoasei de fragmentare. El aprofundează tehnica squiggle ca pe „o cale simplă de a intra în relaţie cu copilul“. numit de către ei scenarii narcisice ale parentalităţii. După o situare a elementelor fundamentale ale tehnicii autorilor în cadrul mai vast al psihoterapiilor de inspiraţie psihanalitică. preţ editorial 30 lei 3. a trăirilor timpurii. cu tatăl. Cartea cuprinde 2 de capitole care reprezintă tot atâtea descrieri ale unor consultaţii terapeutice pe care Winnicott. pentru a enumera doar câteva dintre ele. Winnicott . Natura umană. 448 pag. preţ editorial 23 lei În Consultaţia terapeutică a copilului... Faptul că mama pacientului a urmat un tratament psihanalitic cu analista acestuia din urmă face posibilă o comparaţie între structurile psihopatologice ale fiului şi ale mamei. Serge Lebovici. este abordată o parte clinică în care sunt expuse rezultatele unei analize a diferitelor cazuri întâlnite în practica autorilor. Bucureşti. Bucureşti. Winnicott dezvăluie cu fineţe esenţialitatea explorării primelor interviuri clinice care pot oferi cheia cunoaşterii vieţii psihice a copilului. EFG. 200 pag.. este vorba de un desen realizat în comun. Bucureşti. F.“ EFG. Bebeluşul şi mama lui. Sunt descrise scenarii tipice ale parentalităţii. care permit o clasificare a configuraţiilor clinice cele mai frecvente şi este propusă o semiologie descriptivă şi dinamică a psihopatologiei relaţiei părinte-copil. 2002. Un ultim capitol reuneşte concluzii clinice şi teoretice. de referinţă în plan internăţional: De la pediatrie la psihanaliză. 340 pag. Manzano. 44 . Deprivare şi delincvenţă. preţ editorial 8 lei 4. EFG.. de agresivitate. uneori tragică. W. a luptei defensive prin intermediul căutării unei fuziuni imposibile: psihoza apare ca singurul mod de relaţionare care evită ruptura predelirantă care duce la neant. Lumea fantasmatică în care trăiesc aceşti copii este tragică pentru că ea le traduce angoasa: ea pune constant sub semnul întrebării sentimentul pe care îl au în legatură cu unitatea lor şi cu cea a celor cu care trăiesc. acest gest presupunea o întreagă perspectivă de transmitere intergeneraţională. Joyce McDougall – Dialog cu Sammy Această carte este consacrată prezentării unor documente referitoare la tratamentul psihanalitic al unui copil psihotic.

Mi se pare important ca textele şi ideile lui Freud să fie accesibile oricui. existente la acea epocă. A doua parte. Clare Winnicott relata. fapt care nu a diminuat cu nimic complexitatea gândirii lui. după cum o numea Marthe Robert (964)..6.. le voi răspunde că psihanaliza este cât se poate de vie: „revoluţia psihanalitică“. „Valoarea consultaţiei terapeutice“ etc. în care Winnicott reuşeşte o analiză minuţioasă într-o scriitură iscusită. Winnicott. în memoria lui D. este structurată cu precădere pe elemente de clinică şi tehnică winnicottiană în terapia copiilor: „Jocul squiggle“. Interesant în arhitectura acestui volum este segmentul dedicat altor psihanalişti renumiţi. 2006. lobotomia frontală. sub coordonarea soţiei sale. pe cât posibil.“ (J. necrologuri. „Spaima de prăbuşire“. 2005. este constituit din 4 secţiuni diferite ca şi conţinut: în prima parte. 472 pag. foarte amplu. avantajele. care au depus un efort remarcabil pentru a lucra manuscrisele lui Winnicott şi a le constitui într-un volum inedit de explorări psihanalitice în gândirea şi clinica renumitului psihanalist. Pentru a arăta asta. Jean-Michel Quinodoz – Citindu-l pe Freud – Descoperirea cronologică a operei freudiene „Mai este Freud de actualitate? Şi-au păstrat ideile sale valoarea universală? Dar metoda terapeutică ce decurge din ele. în cursul auto-analizei sale. cuprinde articole despre principalele concepte teoretice şi despre practica clinică în psihanaliza copilului. lectura operei freudiene poate deveni punctul de pornire al unei explorări lăuntrice. Quinodoz) EFG. Freud ne îndeamnă să parcurgem la rândul nostru traseul pe care l-a urmat el din momentul în care a descoperit inconştientul. Psihoterapia psihanalitică pentru copii şi adolescenţi. Donald Woods Winnicott . publicată postum. pentru ca lectura uneia sau alteia dintre operele sale să ne vorbească şi să ne aducă ceva care ne atinge în mod personal. ce loc mai are în epoca noastră? 45 . precum: „Deziluzia timpurie“. Interpretarea în psihanaliză“. W. Bucureşti. Clare Winnicott. Despre alte forme de tratament. dezavantajele. De-a lungul întregii sale vieţi. şi a lui Ray Shappard şi Madeleine Davis. Din acest motiv citirea operelor lui Freud în ordine cronologică prezintă mai mult decât un interes istoric: este descrierea unui demers explorator ce ne poate servi ca ghid de-a lungul propriilor căutări interioare. preţ editorial 50 lei 7.“ EFG. nu a făcut doar o descoperire. Psihanaliză şi practică. ci o succesiune de descoperiri. Prezentul volum.Spaima de prăbuşire: explorări psihanalitice O lucrare omagială. una antrenând-o pe alta. ce nu l-a părăsit niciodată.. poate fi găsită în propria sa personalitate. ca şi Freud în limba germană. „Despre utilizarea obiectului“. Mă refer la capacitatea sa de joacă. cu exemplificări de cazuri: terapia prin electroşocuri. referitoare la obiecte şi fenomene tranziţionale. ce l-a condus în mod necesar spre aria de cercetare. până când ne vom găsi propria cale. terapia ocupaţională. 737 pag. „Interviu psihoterapeutic cu un adolescent“. cuvinte din limbajul de toate zilele. Am utilizat. pe care a conceptualizat-o. Făcând ecou la tot ce este mai profund în fiinţa noastră. Din acest punct de vedere. deoarece cuprinde diverse recenzii.. prezentări de carte şi autori. cura psihanalitică. A patra parte. este o colecţie de articole despre diferite alte forme de terapie a maladiilor psihice.preţ editorial 50 lei Celor care îşi pun astfel de întrebări. „“Experienţa reciprocităţii mamă-copil“ etc.-M. am conceput Citindu-l pe Freud ca o abordare ce pune în evidenţă vitalitatea ideilor lui Freud şi ale psihanalizei. într-o reflecţie asupra operei lui Donald Winnicott: „cheia esenţială a operei sale. în modul său de a interacţiona şi în întreg stilul său de viaţă. Bucureşti. Winnicott prezentându-le principiile. se află încă în desfăşurare.

Informații utile:

Cărți din fondul de informații al Master-ului de Supervizare de la Timișoara Biblioteca programului 
.Baltimore, M.L., Crutchfield, (2003) – Clinical Supervisor Training, Alvin and Bacon, Boston, New-York, San Francisco (CD și broșură) 2. Barker, R.L., (987) – The Social Work Dictionary, NASW Silver Spring Maryland 3. Bernard, J.M., Goodyear, R.K. (992) – Fundamentals of clinical supervision, Needham, MA: Allyn&Bacon. 4. Cojocaru, S.(2005) – Metode apreciative în Asistența socială, Polirom, cap. Supervizarea în asistența socială, 5. Ferrandi, R. (2004)- La supervision: demarche technique ou clinique?, în Psychologues et Psychologies, nr.76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 6. Fleeming, I.,Steen, L. (2003)- Supervision and clinical Psychology, theory, practice and perspectives, Brunner-Routledge 7. Fulton, R.V., (988) – Common Sense Supervision, Ten Speed Press, Berreley, California 8. Gadeau, L. (2004) – Cadre technique dans l’analyse des pratiques professionnelles a orientation psychanalitique, în Psychologues et Psychologies, nr.76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 9. Haynes, R., Corey, G., Moulton, P. (2003) Clinical Supervision in the helping professions: a practical guide, Thomson Brooks/Cole 0. Jacqmin, M-F., (2004) – Supervision d’equipe: une pratique specifique de psychologue, in Psychologues et Psychologies, nr. 76, “Supervision et regularisation d’equipes“ . Kadushin, A. (992) – Supervision in Social Work, Columbia University Press, New York 2. La Valette, B. (2004) – Nous Avons tous des lunettes, in Psychologues et Psychologies, nr. 76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 3. Lespinasse, F. (2004)- La supervision pour les soignants en psychiatrie, în Psychologues et Psychologies,nr.76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 4. Liborel-Pocho, H. (2004) – Regulation d’equipe a contre-courant…, în Psychologues et Psychologies, nr. 76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 5. Munson, C.E., (2002) – Handbook of Clinical Social Work Supervision, The Haworth Social Work Practice Press 

46 

6. Norrie, J., Eggleston. E., Ringer, M. (2003) – Quality Parameters of supervision in a Correctional Context, în New Zeeland Journal of Psychology, vol. 32., nr. 2 7. Poussin, G. (994) – La pratique de l’entretien clinique, Dunod, Paris

8. Sergiovanni, T.J., Starrat, R.J., (2002) – Supervision. A Redefinition, Mc Graw Hill, Boston, New-York 9. Shulman, L., (993) – Interactional Supervision, NASW Press, USA 20. Tchakrian, A.M. (2004) – Methodologie de la supervision d’equipe, in Psychologues et Psychologies, nr. 76, “Supervision et regularisation d’equipes“ 2. Conlow, R. (200), Excellence in Supervision, Crisp Learning Publication 22. Boal, A. (2002) – Games for Actors and Non-Actors, Routledge 23.David J. Powel , (2004) – Clinical Supervision in alcohol and drug abuse counseling, Jossey Bass 24. Lahad, M. (2000) – Creative supervision, Jessica Kingsley Publishers 25 Poussin, G. (994) – La pratique de l’entretien clinique, Dunod 26. Rappe- Giesecke, K. (2003) – Supervision fur Gruppen und Teams, Springer 27. Ionescu, S. (998) – Paisprezece abordări în psihopatologie, Polirom 28. Ionescu, S. ( 2002) – Mecanismele de apărare, Polirom 

47

Informații utile:

Evenimente - conferințe
Societatea Internaţională pentru Psihiatria şi Psihologia Adolescentului - ISAPP Sub Înaltul Patronaj

OCTOMBRIE 2006

al Grupului la Nivel Înalt pentru Protecţia Copilului de pe Lângă Primul Ministru

organizează

CONFERINŢA REGIONALĂ PENTRU EUROPA DE EST

„Noi provocări în asistenţa adolescentului la nivel global şi regional“
Hotel Crowne Plaza Bucureşti, 27 - 29 Octombrie 2006

În luna august, achitarea taxei de înscriere se poate efectua, o dată pe săptămână, la sediul fundaţiei, între orele 2 şi 4, în zilele de: 4, , 8, 25, cu programare prealabilă: Tel./ Fax: (004 02) 336 695, (004 02) 330 6649 E-mail: generativ@rdslink.ro Daniela Luca: 0742 08 027 Teodor-Alexandru Pricop: 0722 882 77 Sediul: Bd Unirii Nr. 27, Bl. 5, Sc. A, Et. 3, Ap. 9, Sector 5, Bucureşti Vă informăm că participarea dumneavoastră la Conferinţa ISAPP se realizează prin plata unei taxe de înregistrare la acest eveniment. După achitarea taxei veţi primi confirmarea înscrierii dvs. prin e-mail. Taxa de înregistrare este în valoare de: 20 EUR (400 RON)/ persoană 80 EUR (250 RON)/ persoană (studenţi şi specialişti sub 35 ani). Persoanele care se înscriu până la data de 1.08.2006 beneficiază

de o reducere, taxa având valoarea de: 0 EUR (370 RON) / persoană 70 EUR (230 RON) / persoană (studenţi şi specialişti sub 35 ani) DATA LIMITĂ pentru înregistrare şi pentru plata taxei: 24 octombrie 2006 Modalități de plată: A. Prin ordin de plată/ transfer bancar (suma netă dată) Conturile deschise pentru achitarea taxei de înscriere sunt: EUR – RO87 BRDE 40S V667 7384 400 LEI – RO9 BRDE 40S V667 7376 400 BRD Agenţia Piaţa Romană – Fundaţia Generaţia B. În numerar, la sediul Fundaţiei Generaţia: Bd Unirii Nr.27, Bl.5, Sc.A, Et.3, Ap.9, Sector 5, Bucureşti Tel./ Fax: (004 02) 336 695, (004 02) 330 6649 E-mail: generativ@rdslink.ro 

48

* Vă rugăm să faceţi programare telefonică în prealabil.

altele) IV. înțelegerea dintre supervizor și supervizat: 4. Scopul supervizării/ puncte grele în supervizare . data contractului. Forma supervizării____________________________________ (supervizare individuală – început de carieră. Cel care a solicitat cotractul are dreptul de a anula . Sfârșitul supervizării ( până la max. iar dublul cel puțin 00 de minute. Locul desfășurării supervizării V. supervizare individuală – alte motive.) Supervizorul se declara astfel de acord ca. Costurile supervizării vor fi decontate cu chitanță. supervizare echipă. Supervizarea are loc în timpul de lucru al supervizatului. Nume:_______________________________________Adresa:__________ ________________________________ 2. Obiectul contractului. 4. supervizare performanțe) 2. III. Perioada de timp a supervizării ( ex. și anume_____________ (ambient. Anularea contractului.3. Supervizor: . Supervizorul prestează serviciile de supervizare conform standardelor muncii de supervizare. timpul. frecvența și conținutul ședințelor. mutarea la un alt punct de lucru). Obiectul contractului este aducerea serviciului de supervizare de către cel care onorează contractul (în continuare numit supervizor) vis-a-vis de cei care lucrează cu cel care a cerut contractul (în continuare numiți supervizați). O schimbare a condițiilor de supervizare poate fi realizată între supervizor și cel care a solicitat supervizarea în cadrul serviciului și respectănd regulile în domeniu. corespunzătoare pentru continuarea supervizării Angajator (funcție) Nume/Semnătura Data Supervizor Nume/Semnătura Data 49 . II. 3. În baza obiectivelor supervizării care reies din obligațiile supervizorului și a celor de la punctul IV. VI. Există în afara de asta alte relații de contract cu __ ____________________________. Supervizorul este obligat să păstreze confidențialitatea privind procesul și conținutul supervizării față de alții. dar poate avea loc un schimb de opinii între supervizor și supervizat în cadrul profesional. Supervizat: Nume_____________________________________________ Ambient_____ _______________________________________ Sarcini profesionale____________________ _______________ (sarcini de bază.Model CONTRACT DE SUPERVIZARE I. Supervizarea . etc. Principii ale supervizării . Începutul supervizării (data primei întâlniri) 5. cadrul desfășurării) Ședințele vor dura cel puțin 50 de minute.. despre ce este vorba. Se notează luna și anul) 6. precum și datorită faptului că supervizatul consideră că nu se poate creea o relație cu supervizorul. Acest lucru devine valabil mai ales în cazul schimbării majore a situației supervizatului ( terminarea contractului de muncă. Anularea contractului se poate face din motive speciale apărute între partenerii de contract cu efect imediat. supervizare de grup. Cel care a solicitat supervizarea nu poate influența desfășurarea procesului de supervizare. în acest punct.. desfășurarea ședinței. datele personale ale celor care solicită servicii de supervizare vor fi prelucrate confidențial pe calculator. Onorariu. felul serviciului. sunt de realizare a scopului supervizării. de a renunța dacă au schimbări majore în forma inițială a contractului. 2. VI.

nr. . V. sucursala Bastion. RO22RNCB02550083569000 la Banca Comercială Română. fizică) SEMNĂTURA: Decupați talonul și trimiteți-l pe adresa: Ana Muntean Universitatea de Vest. Bd. Pârvan. 4 cod poștal 300223 Plata se face prin ordin de plată în cont nr.TALON DE ABONAMENT Abonați-vă la revista organizației SN-CAN “Copiii de azi sunt părinții de mâine“ Pentru 40 Euro (persoană juridică) sau 30 Euro persoană fizică: veți primi patru numere de revistă “Copiii de azi sunt părin]ii de mâine“ NUME: ADRESĂ: DATA: TAXA: 40 Euro (pers. juridică) 30 Euro (pers.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->