Sunteți pe pagina 1din 15

Legea gravitatiei (atractiei) universale

Un punct material de masă m1 atrage orice alt punct material din univers de masă m2 cu o forţă

 km1m2
F12 = − 2

r
r r
  
m1 r̂ F12 m2 m1 F21 F12 m2

 
F21 = −F12

k=6.67•10-11 Nm2/kg2
constanta atracţiei universale
Câmp gravitational

r P

m1 r̂ g
g = intensitatea câmpului graviational (acceleratia câmpului graviational

 km km1
g = − 21 rˆ g=
r r2

Dacă se cunoaşte acceleraţia gravitaţională atunci forţa de atracţie


dintre particula de masă m1 şi o altă particulă de masă m2 se poate
scrie astfel:
 
F12 = m2 g r̂
r  
F12 = m2 g
m2
m1
Energia potenţială a două puncte materiale aflate la distanţa r
rA
r  
m1 r̂ F (r ) m2 F(rA ) m2

Energia potenţială a sistemului format de punctele materiale m1 şi


m2 este egală cu minus lucrul mecanic făcut de forţa gravitaţională
pentru a deplasa pe m2 dela distanta rA la distanta r faţă de m1

  B  
E p (rB ) − E p (rA ) = − ∫ F ⋅ dr
A
r km1m 2  
E p (r ) − E p (rA ) = − ∫ − 2
r ⋅ dr
rA r
r km m km1m 2 km1m 2
E p (r ) − E p (rA ) = ∫ 1 2
dr = − +
rA r2 r rA
km1m 2
rA = ∞ E p = −
r
r 
m1 r̂ F m2

 km1m2  dE dE p
F = − 2 rˆ F = −∇E p Frˆ = − P rˆ F =−
r dr dr

km1m2
dE p = − Fdr = −(− 2 )dr
r
km1m2
∫ dE p = ∫ − (− r 2 )dr
km1m2
Ep = − +C
r
km1m2
E p (∞ ) = C = 0 E p = −
r
Forţa de gravitaţie Câmpul gravitaţional

 km1m2  km
F12 = − 2
rˆ g = − 2 rˆ
r r

km1m2 km
F= g= 2
r2 r
km1m2 km
Ep = − ϕ =−
r r
φ =potenţialul câmpului gravitaţional

 
F = −∇E p g = −∇ϕ
Forţa de atracţie dintre două sfere cu masa distribuită cu
simetrie sferică (densitatea depinde doar de raza sferei)

r
M  m
r̂ F
 kMm
F = − 2 rˆ
r
Intensitatea câmpului gravitaţional creat de o sferă
cu distribuţie simetrică de masă în exteriorul sferei

r 
M

g
 kM
g = − 2 rˆ
r
Densitatea Pământului
 kmM p
Forţa de interacţiune dintre Pământ şi un punct material de masă m F=− 2

R
   m
legea a II-a:
ma = mg = F

kmM p F
mg = 2 R
R MP
kM P
g= 2
R
k=6.67•10-11 Nm2/kg2 R=6371 km

gR 2 MP 4
Mp = ρ= VP = πR 3
k VP 3 
3g g
ρ= R
4kπR MP

ρ (roci) ≤ 3.5 g / cm3 ρ (calculat ) ≈ 5 g / cm3

Interpretare: In interiorul Pământului există o zonă cu densitate mare


Variaţia densităţii în interiorul Pământului
0 2 4 6 8 10 12 14
0

Mantaua sup .

Zona de
1000
tranzitie

2000 Mantaua inf.

3000

4000 Nucleul extern

5000

Nucleul intern
6000
Variaţia acceleraţiei gravitaţionale cu altitudinea

r – distanţa de la centrul Pamântului până la un punct având altitudinea h


R – raza Pământului 
g0= acceleraţia gravitaţională la suprafaţa Pământului g
h
g = acceleraţia gravitaţională la altitudinea h

r = R+h 
g0
R
Expresia modulului lui g este:
MP

kM p kM p kM p 1
g= = = = g0
r2 ( R + h) 2 R 2 (1 + (h / R)) 2 h
(1 + ) 2
R
kM P
g0 =
R2

Dacă h<<R atunci g ~ g0


Variaţia acceleraţiei gravifice cu latitudinea

Un observator aflat la suprafaţa Pământului se


găseşte într-un sistem de referinţă neinerţial
datorită rotaţiei acestuia în jurul axei N-S.

Acceleraţia centrifuga are expresia:

ac = ω 2 R cos(lat )

2
v
v = ωr ac = ω 2 r =
r

Acceleraţia centrifugă de inerţie are expresia:

 
a ci = −a c ac = aci = ω 2 R cos(lat )
Pământul sferă rigidă

Acceleraţia gravifică g (acceleraţia unui corp în


cădere) la suprafaţa Pământului este dată de suma
dintre acceleraţia gravitaţională (g0) şi acceleraţia
centrifugă de inerţie (aci):

  
g = g 0 + a ci

Modulul acceleraţiei gravifice poate fi calculat


cu teorema cosinusurilor:

g = g 02 + ω 4 R 2 cos 2 (lat ) − 2 g 0ω 2 R cos 2 (lat )


rad
g 0 = 9.81ms − 2 ω = 7.27 ×10 −5
s
cazuri particulare:
1. punct pe ecuator lat=0°

  
g = g 0 + a ci
g = g0 − ω 2 R

2. punct la pol lat = 90°

  
g = g 0 + a ci
  
a ci = 0 g = g 0
g = g0
Rotatia unor corpuri elastice
Pământul fiind o structură elastică sub influenţa rotaţiei ia forma
unui elipsoid de rotaţie, alungit la ecuator şi turtit la poli.

Consecinte:

Acceleraţia gravifică este în orice punct


perpendiculară pe tangenta dusă la elipsoid.
In domeniul oceanic suprafaţa acestuia
coincide, într-o primă aproximaţie, cu suprafaţa
elipsoidului.

Direcţia ei reprezintă verticala locală (direcţia


firului cu plumb).

Datorită formei de elipsoid latitudinea


geocentrică nu coincide cu latitudinea
geografică.

g n = g e (1 + β1 sin 2 (lat ) + β 2 sin 2 (2lat ))


g e = 9.780318ms − 2
β1 = 5.3024 × 10 −3
β 2 = −5.87 ×10 −6