Sunteți pe pagina 1din 6

1.

AMBUTISAREA
1.1DEFINIŢIE. CLASIFICĂRI
Definiţie: ambutisarea este operaţia de matriţare prin care un semifabricat plan este
transformat intr-o piesă cavă de orice formă (fig. 1,a) sau prin care se modifică, în
continuare, forma şi dimensiunile sau numai dimensiunile unor piese cave (fig. 1,b,c,d)

Fig. 1 Piese realizate prin ambutisare


Clasificare:
1. ambutisare obişnuită – fără modificarea intenţionată a grosimii peretelui piesei
(fig. 1, a,b,c);
2. ambutisare cu modificarea intenţionată a grosimii peretelui piesei (fig. 1,d).
La a doua şi următoarele operaţii, ambutisarea poate fi:
1. directă (fig. 1,b,d);
2. inversă (fig. 1,c).
1.1 PROCESUL AMBUTISĂRII PIESELOR DIN TABLĂ

Principiul ambutisării

1. placă activă
2. inel de reţinere
3. poanson

Fig. 1 Schema de principiu a unei


matrite de ambutisare

Starea de tensiune şi de deformaţie la ambutisare (fig. 2)


I – flanşa plană; II – flanşa toroidală; III – peretele piesei

Fig. 2 Starea de tensiune şi de deformaţie la ambutisare Fig. 3 Starea de tensiune


din flanşa plană a piesei
Fenomene care se manifestă în procesul de ambutisare

1. înălţimea piesei
h > h' = R − r
2. σ θ → ondularea flanşei
3. forţe de frecare - µQ
4. modificarea grosimii peretelui
g min = 0,8 g ; g max = (1,2...1,4) g
5. formarea festoanelor
∆h = (0,12...0,14) h

>

Determinarea tensiunilor l

Fig. 4 Schema privind modul de


deformare a semifabricatului la
ambutisare
Determinarea tensiunilor la ambutisare

Fig. 5 Repartiţia tensiunilor în flanşa piesei

dσ ρ σ ρ − σθ
+ = 0 (1)
dρ ρ
σ 1 − σ 3 = σ c ⇒ σ ρ − σ θ = σ c (2)
dσ ρ σ c dρ
+ = 0 → dσ ρ = −σ c (3)
dρ ρ ρ
σ ρ = −σ c ln ρ + ln C (4)
ρ = R ⇒ σ ρ = 0 → ln C = σ c ln R (5)
R
σ ρ = σ c ln (6)
ρ
R
ρ = r ⇒ σ ρ max = σ c ln (7)
r
R
σ θ = σ ρ − σ c = σ c (ln − 1) (8)
ρ
ρ = R ⇒ σ θ max = −σ c (9)
Determinarea deformaţiilor pieselor obţinute prin ambutisare

- deformaţii logaritmice
L
ε ρ = ln
R0
r
ε θ = ln
R0 (10)
gi
ε g = ln
g

- deformaţii relative

L − R0
ερ =
R0
Fig. 6 Legile de variaţie ale deformaţiilor materialului
la ambutisare r − R0
εθ =
R0 (11)
g −g
εg = i
g

- conform legii constanţei volumului


ε ρ + ε θ + ε g = 0 (12)
1.3 CONDIŢII TEHNOLOGICE LA AMBUTISARE

1. diametrul maxim al flanşei


d fc ≤ 4d
2. diametrul minim al flanşei
d fc ≥ d + 2(rpl + g ) + 4 g
3. valorile minime ale razelor de racordare
obţinute prin ambutisare
rpl ≥ 3 g ; rp ≥ 1,5 g Fig.1 Piesă cilindrică cu flanşă
4. valorile minime ale razelor de racordare
obţinute prin calibrare
r = (0,2...0,3)g