LISTA PLANURILOR-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN VIGOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2011-2012

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI Nivelul de învăţământ Primar Clasa I - II Denumirea documentului, numărul şi data aprobării ORDIN nr. 4686/05.08.2003 privind aprobarea Planuluicadru de învăţământ şi a programelor şcolare pentru clasele I a II-a, în condiţiile începerii învăţământului obligatoriu la vârsta de 6 ani - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a, aprobat în Anexa 1 la O.M.E.C.T. nr. 4686/ 05.08.2003 - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, aprobat în Anexa 2 la O.M.E.C.T. nr. 4686/05.08.2003 - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a, învăţământ integrat de artă – Muzică, şi Precizări privind aplicarea planuluicadru de învăţământ la şcolile cu program integrat şi suplimentar de artă – Muzică, aprobate în Anexa 3 la O.M.E.C.T. nr. 4686/ 05.08.2003 - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I –a II-a, învăţământ integrat sportiv, şi Precizări privind aplicarea planului de învăţământ, aprobate în Anexa 4 la O.M.E.C.T. nr. 4686/ 05.08.2003 ORDIN nr. 5198/01.11.2004 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a şi a noilor programe şcolare pentru clasa a III-a - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a, pentru învăţământul în limba română, aprobat în Anexa 1.1 la O.M.E.C. nr. 5198/ 01.11.2004 - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a, pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, aprobat în Anexa 1.2 la O.M.E.C. nr. 5198/01.11.2004 - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a, învăţământ integrat de artă - Muzică, şi Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământ la şcolile cu program integrat şi suplimentar de artă – Muzică, aprobate în Anexa 1.3 la O.M.E.C. nr. 5198/ 01.11.2004 - Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământ la şcolile cu
1

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/186

http://www.edu.ro/index.php/articles/6118 http://www.edu.ro/index.php/articles/6119 http://www.edu.ro/index.php/articles/6118 http://www.edu.ro/index.php/articles/6119 http://www.edu.ro/index.php/articles/6118 http://www.edu.ro/index.php/articles/6119

http://www.edu.ro/index.php/articles/6118 http://www.edu.ro/index.php/articles/6119 http://www.edu.ro/index.php/articles/137 http://www.edu.ro/index.php/articles/6117 http://www.edu.ro/index.php/articles/6116 http://www.edu.ro/index.php/articles/6117 http://www.edu.ro/index.php/articles/6116 http://www.edu.ro/index.php/articles/6117 http://www.edu.ro/index.php/articles/6116

III IV

http://www.edu.ro/index.php/articles/6117

Nivelul de învăţământ

Clasa

Denumirea documentului, numărul şi data aprobării program integrat şi suplimentar de artă - Coregrafie, aprobate în Anexa 1.4 la O.M.E.C. nr. 5198/ 01.11.2004 - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a, învăţământ integrat sportiv, şi Precizări privind aplicarea planului de învăţământ, aprobate în Anexa 1.5 la O.M.E.C. nr. 5198/ 01.11.2004 ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planuluicadru de învăţământ pentru clasele I-a VIII-a, în anul şcolar 2001-2002 [valabil numai pentru clasele V-VIII] - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, aprobat în Anexa 1 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001[valabil numai pentru clasele V-VIII] - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, aprobat în Anexa 2 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele V-VIII] - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, învăţământ integrat de artă-muzică, aprobat în Anexa 3.1 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001[valabil numai pentru clasele V-VIII] - Aria curriculară de specialitate pentru învăţământul primar şi gimnazial cu program integrat de artă - Muzică (aprobată în Anexa 3.2 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabilă numai pentru clasele V-VIII] - Precizări privind aplicarea planurilor de învăţământ la şcolile cu program integrat de artă, aprobate în Anexa 3.3 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabile numai pentru clasele V-VIII] - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, învăţământ integrat de artă - Coregrafie, aprobat în Anexa 3.4 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele VVIII] - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, învăţământ integrat de artă - Arte plastice, aprobat în Anexa 4 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele VVIII] - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, învăţământ integrat sportiv, aprobat în Anexa 5.1 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele V-VIII]
2

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/6116 http://www.edu.ro/index.php/articles/6117 http://www.edu.ro/index.php/articles/6116 http://www.edu.ro/index.php/articles/225

Gimnazial

VVIII

http://www.edu.ro/index.php/articles/225 http://www.edu.ro/index.php/articles/225

http://www.edu.ro/index.php/articles/225

http://www.edu.ro/index.php/articles/225

http://www.edu.ro/index.php/articles/225 http://www.edu.ro/index.php/articles/225

http://www.edu.ro/index.php/articles/225

http://www.edu.ro/index.php/articles/225

Nivelul de învăţământ

Clasa

Denumirea documentului, numărul şi data aprobării - Precizări privind aplicarea planului de învăţământ la şcolile cu clasele I – a VIII-a, învăţământ integrat sportiv, aprobate în Anexa 5.2 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabile numai pentru clasele V-VIII] - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, „Educaţie artistică de specialitate” pentru şcolile cu program suplimentar de muzică, respectiv coregrafie, aprobat în Anexa 6.1 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele VVIII] - Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, pentru şcoli cu program suplimentar de artă - Arte plastice, aprobat în Anexa 6.2 la O.M. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil doar pentru clasele VVIII] ORDIN nr. 3410/16.03.2009 privind aprobarea planurilorcadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi - Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera teoretică, cursuri de zi, aprobate în Anexele 1.1 şi 1.2 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009 - Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, cursuri de zi, aprobate în Anexele 1.3 – 1.14 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009 ORDIN nr. 3608/03.04.2009 cu privire la aprobarea disciplinelor de specializare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera vocaţională - Curriculum diferenţiat pentru ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, aprobat în Anexa 1 la OM nr. 3608/03.04.2009 ORDIN nr. 3411/16.03.2009 privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral - Plan-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, aprobat în anexa la O.M. nr. 3411/16.03.2009 ORDIN nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi
3

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/225

http://www.edu.ro/index.php/articles/225

http://www.edu.ro/index.php/articles/225

Ciclul inferior al liceului

IX

http://www.edu.ro/index.php/articles/11498

http://www.edu.ro/index.php/articles/11498 http://www.edu.ro/index.php/articles/11498 http://www.edu.ro/index.php/articles/11824 http://www.edu.ro/index.php/articles/11824 http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/11501 http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/11501 http://www.edu.ro/index.php/articles/11498

X

Nivelul de învăţământ

Clasa

Denumirea documentului, numărul şi data aprobării - Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera teoretică, cursuri de zi, aprobate în Anexele 1.1 şi 1.2 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009 - Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, cursuri de zi, aprobate în Anexele 1.3 – 1.14 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009 ORDIN nr. 3608/03.04.2009 cu privire la aprobarea disciplinelor de specializare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera vocaţională - Curriculum diferenţiat pentru ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, aprobat în Anexa 1 la OM nr. 3608/03.04.2009 ORDIN nr. 3081/27.01.2010 cu privire la aprobarea planuluicadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral - Plan-cadru de învăţământ pentru ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, clasa a X-a, aprobat în Anexa 2 a O.M. nr. 3081/27.01.2010 ORDIN nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teoretică şi vocaţională, cursuri de zi - Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, filiera teoretică, cursuri de zi, clasele a XI-a şi a XII-a, aprobate în anexele 2.1 – 2.4 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009 - Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi a XII-a, ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, cursuri de zi, aprobate în anexele 2.5 – 2.27 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009 ORDIN nr. 3608/03.04.2009 cu privire la aprobarea disciplinelor de specializare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera vocaţională - Curriculum diferenţiat pentru ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, aprobat în Anexa 2 la OM nr. 3608/03.04.2009

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/11498 http://www.edu.ro/index.php/articles/11498 http://www.edu.ro/index.php/articles/11824

http://www.edu.ro/index.php/articles/11824 http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13310 http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13310 http://www.edu.ro/index.php/articles/11498 http://www.edu.ro/index.php/articles/11498 http://www.edu.ro/index.php/articles/11498 http://www.edu.ro/index.php/articles/11824

Ciclul superior al liceului

XI XII

http://www.edu.ro/index.php/articles/11824 http://www.edu.ro/index.php/articles/6427

fără clasa. a X-a

ORDIN nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilorcadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de
4

Nivelul de învăţământ

Clasa zi şi seral

Denumirea documentului, numărul şi data aprobării completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XIIa/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral - Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/ a XIII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi, aprobate în anexa 5 la O.M. nr. 3412/ 16.03.2009 ORDIN nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral - Planuri-cadru de învăţământ pentru clasa a XI-a, anul de completare, cursuri de zi, aprobate în anexele 3.1 – 3.5 la O.M. nr. 3412/16.03.2009 ORDIN nr. 5026/26.09.2005 privind aprobarea planuluicadru de învăţământ pentru anul de completare – specializarea „cântăreţ bisericesc” - Plan-cadru de învăţământ pentru anul de completare, specializarea „cântăreţ bisericesc”, aprobat în anexa la O.M. nr. 5026/26.09.2005

Adresa Website

http://www.edu.ro/index.php/articles/6427 http://www.edu.ro/index.php/articles/11503

Clasa a XIa, anul de completare

XI

http://www.edu.ro/index.php/articles/11503 http://www.edu.ro/index.php/articles/5179 http://www.edu.ro/index.php/articles/5180

XI

ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL I. Filiera teoretică Nivel de Clasa învăţământ IX, Ciclul X, inferior al XI liceului Numărul, data, denumirea ordinului ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea Planurilorcadru de învăţământ pentru învăţământul seral - Notă de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera teoretică, aprobată în Anexa 1 la O.M. 4051/ 24.05.2006 - Planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera teoretică, aprobate în Anexa 2 la O.M. 4051/ 24.05.2006
5

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/5330 http://www.edu.ro/index.php/articles/5343 http://www.edu.ro/index.php/articles/5341

Nivel de Clasa învăţământ Ciclul XII, superior XIII al liceului

Numărul, data, denumirea ordinului ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea Planurilorcadru de învăţământ pentru învăţământul seral - Notă de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera teoretică, aprobată în Anexa 1 la O.M. 4051/ 24.05.2006 - Planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera teoretică, aprobate în Anexa 2 la O.M. 4051/ 24.05.2006

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/5330 http://www.edu.ro/index.php/articles/5343 http://www.edu.ro/index.php/articles/5341

II. Filiera tehnologică II.1. Ruta directă de calificare profesională Nivel de învăţământ Ciclul inferior al liceului Clasa IX Numărul, data, denumirea ordinului ORDIN nr. 3411/16.03.2009 privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral - Plan-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ seral, aprobat în anexa la O.M. nr. 3411/16.03.2009 ORDIN nr. 3081/27.01.2010 cu privire la aprobarea planuluicadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral - Plan-cadru de învăţământ pentru ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ seral, clasa a X-a, aprobat în Anexa 3 la O.M. nr. 3081/27.01.2010 ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul seral Adresa Website http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/1150 1 http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/1150 1 http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13310 http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13310 http://www.edu.ro/index.php/articles/5330

X

XI (sem. I)

- Plan-cadru pentru învăţământul seral, ciclul inferior al liceului, filiera tehno- http://www.edu.ro/index.php/articles/5337 logică, profil tehnic, ruta directă de calificare profesională, aprobat în anexa 5.1 la O.M. nr. 4051/ 24.05.2006 - Plan-cadru pentru învăţământul seral, ciclul inferior al liceului, filiera tehno- http://www.edu.ro/index.php/articles/5337 logică, profil resurse naturale şi protecţia mediului, ruta directă de calificare profesională, aprobat în anexa 5.2 la O.M. nr. 4051/ 24.05.2006
6

Nivel de învăţământ

Clasa

Numărul, data, denumirea ordinului - Plan-cadru pentru învăţământul seral, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, profil servicii, ruta directă de calificare profesională, aprobat în anexa 5.3 la O.M. nr. 4051/ 24.05.2006 ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul seral - Planuri-cadru pentru învăţământul seral, ciclul superior ale liceului, filiera tehnologică, rutele directă şi progresivă de calificare profesională, aprobate în anexa 8 la O.M. 4051/ 24.05.2006 ORDIN nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral (nu se mai aplică la clasa a X-a, învăţământ de zi şi seral) - Nota de prezentare a planurilor-cadru de învăţământ, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, aprobată în anexa 4 la O.M. nr. 3412/ 16.03.2009 - Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/ a XIII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi, aprobate în anexa 5 la O.M. nr. 3412/ 16.03.2009

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/5337 http://www.edu.ro/index.php/articles/5330 http://www.edu.ro/index.php/articles/5333

Ciclul superior al liceului

XI (sem. II), XII, XIII

http://www.edu.ro/index.php/articles/6427

http://www.edu.ro/index.php/articles/6427 http://www.edu.ro/index.php/articles/6427

II.2. Ruta progresivă de calificare profesională Nivel de învăţământ Anul de completare Clasa XI XII (sem. I) Numărul, data, denumirea ordinului ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul seral - Notă de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, ruta progresivă de calificare profesională prin şcoala de arte şi meserii, anul de completare şi ciclul superior al liceului, aprobată în anexa 4 la O.M. 4051/ 24.05.2006
7

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/5330 http://www.edu.ro/index.php/articles/5338

Nivel de învăţământ Ciclul superior al liceului

Clasa

Numărul, data, denumirea ordinului - Planuri-cadru pentru învăţământul seral, anul de completare (3 semestre), aprobate în anexele 7.1 – 7.4 la O.M. 4051/24.05.2006 ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru pentru învăţământul seral - Notă de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, ruta progresivă de calificare profesională prin şcoala de arte şi meserii, anul de completare şi ciclul superior al liceului, aprobată în anexa 4 la O.M. 4051/24.05.2006 - Planuri-cadru pentru învăţământul seral, ciclul superior ale liceului, filiera tehnologică, rutele directă şi progresivă de calificare profesională, aprobate în anexa 8.1 – 8.4 la O.M. 4051/24.05.2006

Adresa Website http://www.edu.ro/index.php/articles/5335 http://www.edu.ro/index.php/articles/5330 http://www.edu.ro/index.php/articles/5338

XII (sem. II), XIII, XIV

http://www.edu.ro/index.php/articles/5333

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE Nivelul de învăţământ Primar Gimnazial Liceal Clasa I-VIII I-VIII IX-XII Denumirea documentului, numărul şi data aprobării ORDIN nr. 5290/28.12.2001 privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare pentru clasele I – VIII-a, alternativa educaţională Waldorf ORDIN nr. 5290/28.12.2001 privind aprobarea Planurilor-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare pentru clasele I – VIII-a, alternativa educaţională Waldorf ORDIN nr. 5393/19.12.2000 privind aprobarea Planului-cadru de învăţământ şi a programelor şcolare pentru învăţământul liceal, alternativa educaţională Waldorf (filiera teoretică, specializarea Filologie) Adresa Website

– –

8